TARTALOMJEGYZÉK Technikai információk... 3 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 4 I. A FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTUMAI... 5 I.1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK Technikai információk... 3 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 4 I. A FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTUMAI... 5 I.1."

Átírás

1 SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 1. rész a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 3. sz. melléklete szerinti normatív hozzájárulások (Globális jogcímek)

2 TARTALOMJEGYZÉK Technikai információk... 3 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 4 I. A FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTUMAI... 5 I.1. Az Igazgatóságon végzett felülvizsgálat dokumentumai... 5 I.2. A helyszíni vizsgálat dokumentumai... 5 II. ÁLTALÁNOS VIZSGÁLATI SZEMPONTOK... 6 III. JOGCÍMENKÉNTI FELÜLVIZSGÁLATI SZEMPONTOK Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai... 7 Az Igazgatóságon elvégzendő felülvizsgálat dokumentumai... 7 Az Igazgatóságnál elvégzendő ellenőrzési feladatok szempontjai Körzeti igazgatás... 8 a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok... 8 ab) Okmányiroda működési kiadásai... 8 ac) Gyámügyi igazgatási feladatok... 8 b) Építésügyi igazgatási feladatok... 8 bb) Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz... 8 Az Igazgatóságon elvégzendő felülvizsgálat dokumentumai... 9 Az Igazgatóságnál elvégzendő ellenőrzési feladatok szempontjai Körjegyzőség működése a) Alap-hozzájárulás b) Ösztönző hozzájárulás Az Igazgatóságon elvégzendő felülvizsgálat dokumentumai Az Igazgatóságnál elvégzendő ellenőrzési feladatok szempontjai Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai Az Igazgatóságon elvégzendő felülvizsgálat dokumentumai Az Igazgatóságnál elvégzendő ellenőrzési feladatok szempontjai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Az Igazgatóságon elvégzendő felülvizsgálat dokumentumai Az Igazgatóságnál elvégzendő ellenőrzési feladatok szempontjai Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Az Igazgatóságon elvégzendő felülvizsgálat dokumentumai Az Igazgatóságnál elvégzendő ellenőrzési feladatok szempontjai A helyszíni vizsgálat dokumentumai A helyszíni vizsgálat szempontjai A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai Az Igazgatóságon elvégzendő felülvizsgálat dokumentumai

3 Az Igazgatóságnál elvégzendő ellenőrzési feladatok szempontjai Üdülőhelyi feladatok Az Igazgatóságon elvégzendő felülvizsgálat dokumentumai Az Igazgatóságnál elvégzendő ellenőrzési feladatok szempontjai A helyszíni vizsgálat dokumentumai A helyszíni vizsgálat szempontjai Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése Az Igazgatóságon elvégzendő felülvizsgálat dokumentumai Az Igazgatóságnál elvégzendő ellenőrzési feladatok szempontjai Pénzbeli szociális juttatások Az Igazgatóságon elvégzendő felülvizsgálat dokumentumai Az Igazgatóságnál elvégzendő ellenőrzési feladatok szempontjai TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A külön jelölés nélküli, dőlt betűs szövegrészek a évi Kvtv. 3. sz. melléklete megfelelő pontjának tartalmával azonosak. A jogcímcsoportok, jogcímek, aljogcímek alkalmazott számozása és elnevezése azonos az EBR42 Önkormányzati információs rendszerben találhatóakkal. A további, jelöléssel bíró, dőlt betűs szövegrészek jogszabály, vagy állásfoglalás szó szerinti idézetei. 3

4 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK Jogszabály Alkalmazott rövidítés A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény A helyi adókról szóló évi C. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 13/1991. (V. 21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 343/2006. (XII. 23. ) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 240/2006. (XI. 30. ) Korm. rendelet a társadalmi gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről 265/2008. (XI. 6. ) Korm. rendelet a évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program módosított és új adatgyűjtéseiről évi Kvtv. Gyvt. Szoctv. Nytv. Ötv. Hgt. Helyi adó tv. Ket. Kbt. 13/1991. (V. 21.) PM rend. 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 265/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 4

5 I. A FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTUMAI I.1. Az Igazgatóságon végzett felülvizsgálat dokumentumai a vizsgált önkormányzat évi beszámolójának részét képező 16., 31. és 50. sz. űrlapjai, az (új) KTÖRZS rendszerből a Lekérdezések/Részletes keresés menüpontban lehet törzskönyvi alanyra szűrni, valamint a Törzsadatlap dokumentumon lehet a törzskönyvi alanyra vonatkozó adatokat megtekinteni. A felülvizsgálathoz szükséges dokumentumok: körjegyzőség alapító okirata és annak módosításai, illetve megszüntető okirata, az Fpartner programból a Felülvizsgálat előkészítés / Felülvizsgálat 2011 / Egy önkormányzat lapjai menüpontban előállítható táblák: beszámoló és segédtábla adatok összehasonlító tábla, a körjegyző kinevezésének illetmény számfejtési irodán rendelkezésre álló dokumentumai, helyi adó nyilvántartás (adózárási összesítő), segédtábla (amennyiben azt az önkormányzat elkészítette) I.2. A helyszíni vizsgálat dokumentumai A évi Kvtv. 3. sz. mell. 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9., 10. támogatási jogcímek esetében helyszíni vizsgálatra nincs szükség. Meghatározott globális jogcímekre vonatkozóan: lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása: az önkormányzat rendelete a folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról, az önkormányzat és a hulladékkezelést végző közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződés, az önkormányzat analitikus nyilvántartása, számlák, menetlevelek a folyékony hulladék elszállításáról, a lerakóhely üzemeltetőjének igazolása. üdülőhelyi feladatok: az önkormányzat idegenforgalmi adókról szóló rendelete, a számlára történt befizetésekről az adóbeszedési számlát vezető hitelintézet napi számlakivonata alapján vezetett nyilvántartás és számlakivonatok, a beszedett idegenforgalmi adó összegét tartalmazó főkönyvi számla, adózárási összesítő. 5

6 II. ÁLTALÁNOS VIZSGÁLATI SZEMPONTOK 1. Igazgatóságon végzett felülvizsgálathoz valamennyi globális jogcímre vonatkozóan: az önkormányzatok a beszámoló részét képező 16., 31., 48. és 50. sz. űrlapon teljesítették-e az elszámolási kötelezettségüket. a lakosságszámhoz kötött jogcímek esetén az elszámolás a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) által közzétett január 1- jei lakosságszámnak megfelelően történt-e. A települési önkormányzatok közigazgatási státusza a november 1-jei állapot szerint került-e figyelembe vételre. 6

7 III. JOGCÍMENKÉNTI FELÜLVIZSGÁLATI SZEMPONTOK 1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÜZEMELTETÉSI, IGAZGATÁSI, SPORT- ÉS KULTURÁLIS FELADATAI (2011. évi Kvtv. 3. sz. melléklet 1. pontja) FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő, de településenként legalább forint. A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás kötelező alapfeladataihoz, valamint szolgáltatásai megszervezéséhez. Ide tartoznak különösen a településüzemeltetési, igazgatási- és sportfeladatok, a közösségi közlekedés, valamint a kulturális javak védelmét, a muzeális intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődést szolgáló feladatok. Az Igazgatóságon elvégzendő felülvizsgálat dokumentumai Lásd: Segédanyag I.1. pontja Az Igazgatóságon végzett felülvizsgálat dokumentumai Az Igazgatóságnál elvégzendő ellenőrzési feladatok szempontjai 1. Általános vizsgálati szempontok A évi Kvtv. 3. sz. mell. 1. jogcím lakosságszám szerint illeti meg az önkormányzatokat, a támogatási összeg központi számítással kerül meghatározásra, ezért az elszámolás mutatószám adata és összege nem térhet el a KEKKH által közzétett lakosságszám és a évi Kvtv. alapján megállapított mutatószámtól és állami hozzájárulás összegétől. Lásd: Segédanyag II.1. pontja (Általános vizsgálati szempontok Igazgatóságon végzett felülvizsgálathoz) 7

8 2. KÖRZETI IGAZGATÁS (2011. évi Kvtv. 3. sz. melléklet 2. pontja) a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok aa) Alap-hozzájárulás FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/körzetközpont A hozzájárulás a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény 7/A. -ában meghatározottak szerint az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben szereplő okmányirodák működéséhez, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] által kijelölt önkormányzatok elsőfokú gyámügyi, valamint egyes gyermekvédelmi, szociális, igazgatási feladataihoz vehető igénybe. ab) Okmányiroda működési kiadásai FAJLAGOS ÖSSZEG: 276 forint/ügyirat, de okmányirodát fenntartó önkormányzatonként legalább forint. A hozzájárulás a helyi önkormányzatokat az okmányirodák működési kiadásaihoz a feldolgozott ügyeknek a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) által rendelkezésre bocsátott szeptember 1-je és augusztus 31-e közötti ügyiratszáma szerint illeti meg. ac) Gyámügyi igazgatási feladatok FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő A hozzájárulás a 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet által kijelölt városi, fővárosi, fővárosi kerületi önkormányzatot illeti meg az ellátási körzetben gyámság alatt álló gyermekek és gondnokság alatt álló felnőttek együttes száma alapján. Az adat a évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről szóló 265/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 1210/09. nyilvántartási számú Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről című december 31-ei adatgyűjtésén alapul. Ez a pont tartalmazza az ellátási körzetben a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt álló személyek törvényes képviseletét ellátó hivatásos gondnokok foglalkoztatásához kapcsolódó hozzájárulást is. b) Építésügyi igazgatási feladatok ba) Térségi normatív hozzájárulás FAJLAGOS ÖSSZEG: 56 forint/fő A hozzájárulás - lakosságszám szerint - az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti elsőfokú építésügyi hatósági hatáskört gyakorló jegyzőt foglalkoztató építésügyi körzetközpont települési önkormányzatot illeti meg. bb) Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/döntés A hozzájárulás a helyi önkormányzatokat az építésügyi hatóságok működési kiadásaihoz az építésügyi hatósági ügyeiben hozott, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény szerinti döntéseinek az építésügyért felelős miniszter által rendelkezésre bocsátott január 1-je és december 31-e közötti száma szerint illeti meg. 8

9 Az Igazgatóságon elvégzendő felülvizsgálat dokumentumai Lásd: Segédanyag I.1. pontja Az Igazgatóságon végzett felülvizsgálat dokumentumai Az Igazgatóságnál elvégzendő ellenőrzési feladatok szempontjai 1. Általános vizsgálati szempontok A támogatás a évi Kvtv. 2.ab) jogcímen ügyiratszám szerint, de minimum Ft összegben, 2.ac) jogcímen az ellátási körzetben december 31-én gyámság alatt álló gyermekek és gondnokság alatt álló felnőttek együttes száma szerint, 2.ba) jogcímen a támogatás az építésügyi körzet lakosságszám szerint, 2.bb) jogcímen a évi építésügyi hatósági döntések száma szerint illeti meg az önkormányzatokat, ezért ezen jogcímeket nem kell igényelni. Központi számítással kerül a támogatási összeg meghatározásra, ezért az elszámolás mutatószám adata és összege nem térhet el a KEKKH által rendelkezésre bocsátott ügyiratszám, a központilag meghatározott ellátási körzet, valamint építésügyi körzet lakosságszáma, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium által rendelkezésre bocsátott építésügyi hatósági döntések száma, valamint a évi Kvtv. alapján megállapított mutatószámtól és állami hozzájárulás összegétől. Lásd: Segédanyag II.1. pontja (Általános vizsgálati szempontok Igazgatóságon végzett felülvizsgálathoz) 9

10 3. KÖRJEGYZŐSÉG MŰKÖDÉSE (2011. évi Kvtv. 3. számú melléklet. 3. pontja) a) Alap-hozzájárulás FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/körjegyzőség/hónap b) Ösztönző hozzájárulás Az alap-hozzájáruláson túl illeti meg: ba) a két községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek együttes lakosságszáma eléri vagy meghaladja az főt, FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/körjegyzőség/hónap, bb) a három vagy négy községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek együttes lakosságszáma nem éri el az főt, FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/körjegyzőség/hónap, bc) a három vagy több községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek együttes lakosságszáma eléri vagy meghaladja az főt, illetve az öt vagy több községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó együttes lakosságszám nem éri el az főt, FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/körjegyzőség/hónap, de a hat vagy több tagból álló körjegyzőség esetén a körjegyzőséghez tartozó hatodik településtől további forint/település/hó, bd) a nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyű körjegyzőséget a székhelyhez kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc község után, FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/kapcsolódó község/hónap. Az ösztönző hozzájárulás egy jogcímen vehető igénybe. E hozzájárulás szempontjából körjegyzőségnek tekintendő a társult képviselő-testület hivatala is. A hozzájárulást a körjegyzőség (a társult képviselő-testület, a körjegyzői feladatokat ellátó nagyközség, város) székhelye szerinti önkormányzat veheti igénybe. Az igénylésnél, illetve az év végi elszámolásnál - az év közben megalakuló körjegyzőség - amennyiben megalakulásakor rendelkezik kinevezett körjegyzővel - a létrejöttével betöltött első teljes hónaptól, - az év során megszűnő körjegyzőség a megszűnés hónapjáig bezárólag vehető figyelembe. Kinevezett körjegyzővel nem rendelkező önkormányzatot - a tárgyévben, illetve az azt megelőző évben elkezdett 6 üres hónap lejártát követő hónap első napjától - nem illeti meg e hozzájárulás. Új körjegyző kinevezése esetén az első betöltött teljes hónaptól jár a hozzájárulás. Egyéb jogszabályok Ötv. 39. (1) Az ezernél kevesebb lakosú, megyén belüli községek, amelyek közigazgatási területét legfeljebb két település közigazgatási területe választja el, az igazgatási feladataik ellátására körjegyzőséget alakítanak és tartanak fenn. Ezer és ezernél több, de kétezernél kevesebb lakosú község is részt vehet körjegyzőségben, körjegyzőség székhelye kétezernél több lakosú település is lehet. A körjegyzőség fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselő-testületek - eltérő megállapodás hiányában - a településük lakosságszámának arányában járulnak hozzá. (2) Az ezernél kevesebb lakosú község képviselő-testülete is létrehozhat önálló hivatalt, ha a képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. 10

11 (3) A körjegyzőséghez csatlakozni, abból kiválni a naptári év első napjával lehet. A döntést a kiválásról és a csatlakozásról legalább hat hónappal korábban kell meghozni. Az Igazgatóságon elvégzendő felülvizsgálat dokumentumai Lásd: Segédanyag I.1. pontja Az Igazgatóságon végzett felülvizsgálat dokumentumai Az Igazgatóságnál elvégzendő ellenőrzési feladatok szempontjai Általános vizsgálati szempontok Lásd: Segédanyag II.1. pontja (Általános vizsgálati szempontok Igazgatóságon végzett felülvizsgálathoz) Részletes vizsgálati szempontok Az Fpartner programmal előállított beszámoló és segédtábla adatok összehasonlító táblában a beszámoló és a segédtábla adatainak egyezősége fennáll-e. Az elszámolás adatait a törzskönyvi nyilvántartás adattartalmával össze kell vetni, és vizsgálni kell, hogy a hozzájárulást a körjegyzőség (a társult képviselő-testület, a körjegyzői feladatokat ellátó nagyközség, város) székhelye szerinti önkormányzat számolja-e el. Ellenőrizni kell, hogy a törzskönyvi nyilvántartás alapján az ösztönző hozzájárulás fajlagos összegét a községi székhelyű körjegyzőségek esetében a körjegyzőséghez tartozó községek számának és a körjegyzőséghez tartozó községek együttes lakosságszámának figyelembevételével határozták-e meg az elszámoláskor. A nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyű körjegyzőséghez kapcsolódó községek számának megfelelően határozták-e meg az ösztönző hozzájárulás összegét (minimum 2 a székhelyen kívüli, maximum 8. község) az elszámolás során. Az ösztönző hozzájárulást csak egy jogcímen vették-e figyelembe. a évben alakuló körjegyzőség - amennyiben megalakuláskor rendelkezik kinevezett körjegyzővel - a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő megalakulási időpont figyelembe vételével, a létrejöttével betöltött első teljes hónaptól számolta-e el a hozzájárulásokat. Az év során megszűnő körjegyzőség esetében a megszűnés hónapjáig bezárólag vették-e igénybe a támogatásokat. A körjegyzőség rendelkezett-e kinevezett körjegyzővel. A központosított illetményszámfejtéssel történő összevetés során meg kell állapítani, hogy az önkormányzat 6 hónapot meghaladóan nem rendelkezett-e kinevezett körjegyzővel. Amennyiben az önkormányzat 6 hónapot meghaladóan nem rendelkezett kinevezett körjegyzővel, ebben az esetben a hozzájárulást (mind az alap, mind az ösztönző) a tárgyévben, illetve az azt megelőző évben elkezdett hatodik üres hónap utolsó napjáig számolta-e el az önkormányzat. Új körjegyző kinevezése esetén az első betöltött teljes hónaptól számolták-e el a hozzájárulás időarányos részét. 11

12 4. MEGYEI, FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI, SPORT- ÉS KULTURÁLIS FELADATAI (2011. évi Kvtv. 3. sz. melléklet 4. pontja) FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/megye, főváros 510 forint/fő A hozzájárulás egységesen, továbbá lakosságszám szerint illeti meg a megyei/fővárosi önkormányzatot igazgatási, területi honvédelmi igazgatási feladatainak ellátásához, a sportfeladatok megszervezéséhez, a kulturális javak védelmét, a muzeális intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődést szolgáló feladataihoz. Az Igazgatóságon elvégzendő felülvizsgálat dokumentumai Lásd: Segédanyag I.1. pontja Az Igazgatóságon végzett felülvizsgálat dokumentumai Az Igazgatóságnál elvégzendő ellenőrzési feladatok szempontjai Általános vizsgálati szempontok A támogatás a évi Kvtv. 3. sz. mell. 4. jogcímen egységesen, továbbá lakosságszám szerint illeti meg a megyei és fővárosi önkormányzatokat, a támogatási összeg központi számítással kerül meghatározásra, ezért az elszámolás mutatószám adata és összege nem térhet el a KEKKH által közzétett lakosságszám és a év Kvtv. alapján megállapított mutatószámtól és állami hozzájárulás összegétől. Lásd: Segédanyag II.1. pontja (Általános vizsgálati szempontok Igazgatóságon végzett felülvizsgálathoz) 12

13 5. LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK (2011. évi Kvtv. 3. sz. melléklet 5. pontja) FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő A hozzájárulás a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatokat a KEKKH által január 1-jei állapotra számított, az önkormányzat adatszolgáltatása alapján kimutatott külterületi lakosok száma szerint illeti meg. Az Igazgatóságon elvégzendő felülvizsgálat dokumentumai Lásd: Segédanyag I.1. pontja Az Igazgatóságon végzett felülvizsgálat dokumentumai Az Igazgatóságnál elvégzendő ellenőrzési feladatok szempontjai Általános vizsgálati szempontok A támogatás a évi Kvtv. 3. sz. mell. 5. jogcímen a január 1-jei külterületi lakosok száma szerint illeti meg az önkormányzatokat, a támogatási összeg központi számítással kerül meghatározásra, ezért az elszámolás mutatószám adata és összege nem térhet el a KEKKH által közzétett lakosságszám és a év Kvtv. alapján megállapított mutatószámtól és állami hozzájárulás összegétől. Lásd: Segédanyag II.1. pontja (Általános vizsgálati szempontok Igazgatóságon végzett felülvizsgálathoz) 13

14 6. LAKOSSÁGI TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA (2011. évi Kvtv. 3. számú melléklet 6. pontja) FAJLAGOS ÖSSZEG: 100 forint/m 3 A hozzájárulás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett lakossági folyékony hulladék mennyisége (m 3 ) után illeti meg azon önkormányzatokat, amelyek a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett lakossági folyékony hulladék gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából - a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény alapján szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás keretében - gondoskodnak. Az összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá. A hozzájárulást az önkormányzatok a lakossági folyékony hulladék becsült évi mennyisége (m 3 ) alapján igénylik és annak tényleges mennyisége alapján számolnak el. Egyéb jogszabályok: Hgt. 23. A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: a) a helyi közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait; b) közszolgáltató megnevezését, illetőleg annak a működési területnek a határait, amelyen belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen köteles ellátni; c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit - beleértve az egyes ingatlanfajtákra vonatkozó speciális szabályokat -, a szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit; d) a közszolgáltatás keretében kötött szerződés létrejöttének módját, valamint a közszolgáltatás igénybevételének - jogszabályban nem rendezett - módját és feltételeit; e) a közszolgáltatással összefüggő - jogszabályban nem rendezett - települési önkormányzati feladatés hatáskört; f) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás ingyenességét; g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket; h) a gazdálkodó szervezet számára - a 20. (4) bekezdésében meghatározott kivétellel - a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem elkülönítetten gyűjtött és a 13. alapján nem hasznosított vagy ártalmatlanított hulladéka tekintetében a közszolgáltatás kötelező igénybevételét a 21. (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. 27. (1) A települési hulladékkezelési közszolgáltatást ellátó közszolgáltató feladata a környezetvédelmi előírások megtartása mellett - az önkormányzati rendeletben előírt módon - a települési hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, elszállítása a települési hulladékkezelő telepre, illetőleg a települési hulladék kezelése, kezelő létesítmény üzemeltetése, a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása. (2) A közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható. (3) Települési hulladékkezelési közszolgáltatást az a hulladékkezelő végezhet, aki a) biztosítani tudja a közszolgáltatás azon - külön jogszabályban meghatározott - személyi és tárgyi feltételeit, amelyek garantálják a közszolgáltatás tartós, rendszeres és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátását; b) a végzendő hulladékkezelési tevékenységnek megfelelő környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezik; c) megfelelő - külön jogszabályban meghatározottak szerinti - mértékű biztosíték, garancia meglétét igazolja; 14

15 d) az a)-c) pontokban meghatározott feltételek, illetőleg közbeszerzési eljárás alapján a települési önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött. (4) A települési önkormányzat az önkormányzati rendeletben a 21. (3)-(5) bekezdésének figyelembevételével meghatározott közszolgáltatás vagy egyes elemei ellátására közbeszerzési eljárást folytat le, kivéve, ha a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni (vagy azért, mert nem tartozik a Kbt. alkalmazási körébe a szerződés megkötése, vagy azért mert a Kbt. szerinti kivételi körbe esik). A közszolgáltató kiválasztására irányuló eljárás részletes szabályait külön jogszabályok határozzák meg. (5) A közbeszerzési eljárás eredménytelensége esetén az eljárást 6 hónapon belül ismételten meg kell kezdeni. A közszolgáltatási szerződés megkötéséig a települési önkormányzat köteles gondoskodni a közszolgáltatás ellátásáról. Az Igazgatóságon elvégzendő felülvizsgálat dokumentumai Lásd: Segédanyag I.1. pontja Az Igazgatóságon végzett felülvizsgálat dokumentumai Az Igazgatóságnál elvégzendő ellenőrzési feladatok szempontjai Általános vizsgálati szempontok Lásd: Segédanyag II.1. pontja (Általános vizsgálati szempontok Igazgatóságon végzett felülvizsgálathoz) Részletes vizsgálati szempontok Az Fpartner programmal előállított beszámoló és segédtábla adatok összehasonlító táblában a beszámoló és a segédtábla adatainak egyezősége fennáll-e. Az elszámolt éves m 3 mutatójának összevetése az előző évek elszámolt mutatóival. Az elszámolás szabályszerűségének ellenőrzése helyszíni vizsgálat keretében vagy bekért dokumentumok alapján történhet. A helyszíni vizsgálat dokumentumai Lásd: Segédanyag I.2. pontja A helyszíni vizsgálat dokumentumai A elszámolás szabályszerűsége teljes körűen csak helyszíni ellenőrzés során, vagy a bekért dokumentumok alapján állapítható meg. A helyszíni vizsgálat szempontjai Vizsgálni kell, hogy az önkormányzat szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás keretében gondoskodott-e a lakossági folyékony hulladék gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából, és csak a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett lakossági folyékony hulladék gyűjtése és ártalmatlanítása után számolta-e el a hozzájárulást. Az önkormányzat alkotott-e rendeletet a folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról. Az önkormányzat és a hulladékkezelést végző közszolgáltató között létrejött-e közszolgáltatási szerződés. Az önkormányzat vezetett-e analitikus nyilvántartást a hulladékkezelésről, és az tartalmazta-e az érintettek nevét, az elszámolás alapját képező ténylegesen elszállított, a lakóhely által igazolt folyékony hulladék mennyiségét, a szállítás időpontját. Az analitikus nyilvántartást az alapjául szolgáló számlák, menetlevelek szerint vezették-e. A lerakóhely üzemeltetője, az oda beszállított, ártalmatlanított folyékony hulladék mennyiségét igazolta-e, a hozzájárulás elszámolása ez alapján történt-e. 15

16 7. A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI ÉS INFRASTRUKTURÁLIS SZEMPONTBÓL ELMARADOTT, ILLETVE SÚLYOS FOGLALKOZTATÁSI GONDOKKAL KÜZDŐ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI (2011. évi Kvtv. 3. számú melléklet 7. pontja) a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott vagy súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő település: FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő b) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő település: FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő A hozzájárulás a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet által meghatározott települések önkormányzatait lakosságszám szerint illeti meg. Az Igazgatóságon elvégzendő felülvizsgálat dokumentumai Lásd: Segédanyag I.1. pontja Az Igazgatóságon végzett felülvizsgálat dokumentumai Az Igazgatóságnál elvégzendő ellenőrzési feladatok szempontjai Általános vizsgálati szempontok A támogatás a évi Kvtv. 3. sz. mell. 7.a) vagy b) jogcímeken lakosságszám szerint illeti meg a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott önkormányzatokat, ezért ezen jogcímeket nem kell igényelni. A támogatási összeg központi számítással kerül meghatározásra, ezért az elszámolás mutatószám adata és összege nem térhet el a KEKKH által közzétett lakosságszám és a év Kvtv. alapján megállapított mutatószámtól és állami hozzájárulás összegétől. Lásd: Segédanyag II.1. pontja (Általános vizsgálati szempontok Igazgatóságon végzett felülvizsgálathoz) 16

17 8. ÜDÜLŐHELYI FELADATOK (2011. évi Kvtv. 3. számú melléklet 8. pontja) FAJLAGOS ÖSSZEG: 1,5 forint/idegenforgalmi adóforint A hozzájárulás az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 1,5 forint. Késedelmi pótlék, bírság, illetve üdülőépület utáni idegenforgalmi adó alapján nem igényelhető a hozzájárulás. Egyéb jogszabályok Helyi adó tv. 30. (1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt a) aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt, 13/1991. (V. 21.) PM rendelet 5. (1) Az építményadó befizetése az adóhatóság építményadó beszedési számlájára, a telekadó befizetése az adóhatóság telekadó beszedési számlájára, a magánszemély kommunális adójának befizetése az adóhatóság magánszemély kommunális adója beszedési számlájára, a vállalkozók kommunális adójának befizetése az adóhatóság vállalkozók kommunális adója beszedési számlájára, a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó befizetése az adóhatóság tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számlájára, az építmény utáni idegenforgalmi adó befizetése az adóhatóság építmény utáni idegenforgalmi adó beszedési számlájára, a helyi iparűzési adó befizetése az adóhatóság iparűzési adó beszedési számlájára, a magánszemély termőföldbérbeadásából származó jövedelemadó befizetése az adóhatóság jövedelemadó beszedési számlájára, a késedelmi pótlék befizetése az adóhatóság pótlék beszedési számlájára, a mulasztási bírság, az önellenőrzési pótlék, a végrehajtási költség az adóbírság az adóhatóság bírság beszedési számlájára történik. 6. (1) Az adóhatóság a számláit vezető hitelintézettől naponta érkező számlakivonatokon jóváírt összegeket egyezteti a hitelintézet által mellékelt fénymásolt készpénz-átutalási megbízásokról készített másolatokkal, illetve a Postán befizetett a Posta Elszámoló Központ által rögzített készpénz-átutalási megbízásokról készült kivonatokkal, eltérés esetén a különbözetet - rendeltetésének felderítéséig - átfutó tételként tartja nyilván.. 9. (2) Az adóhatóság adóbeszedési számláit, az illeték beszedési számlát, a pótlék beszedési számlát és a bírság beszedési számlát vezető hitelintézet napi számlakivonatairól az adóhatóság számlakivonat nyilvántartást vezet, amely egy összegben tartalmazza a napi - a hitelintézet által megküldött - befizetéseket, a beszedési számlákról, a pótlék beszedési számláról és a bírság beszedési számláról kiutalt összegeket, valamint ezek egyenlegét. A nyilvántartás adatait a hitelintézet számlakivonatának [6. (1) bek.] adataival folyamatosan egyeztetni kell. Az Igazgatóságon elvégzendő felülvizsgálat dokumentumai Lásd: Segédanyag I.1. pontja Az Igazgatóságon végzett felülvizsgálat dokumentumai Az Igazgatóságnál elvégzendő ellenőrzési feladatok szempontjai Általános vizsgálati szempontok Lásd: Segédanyag II.1. pontja (Általános vizsgálati szempontok Igazgatóságon végzett felülvizsgálathoz) 17

18 Részletes vizsgálati szempontok Az Fpartner programmal előállított beszámoló és segédtábla adatok összehasonlító táblában a beszámoló és a segédtábla adatainak egyezősége fennáll-e. Vizsgálni kell, hogy a 31-es űrlap 10. sorában a kódszámon elszámolt tényleges mutatószám megegyezik-e a beszámoló 16-os űrlap 06. sor 5. oszlop adatával. Eltérés esetén az önkormányzattól bekérhető a részletes főkönyvi számla (tartózkodás utáni idegenforgalmi adó), illetve (szükség esetén) az idegenforgalmi adóra vonatkozó banknapló hitelesített másolata. Az Igazgatósághoz megküldött helyi adó nyilvántartás adataival való összevetés során vizsgálni kell, hogy az adózárási összesítőn szereplő adóhatóságnál maradó bevétel összesen -t csökkentették-e az elszámolásra nem került befizetésekkel (idei évi) és növelték-e az elszámolt befizetésekkel (múlt évi). (A tartózkodás után beszedett idegenforgalmi adó elszámolása a megfelelő bevételi főkönyvi számlán a hatályos számviteli szabályok szerint az adószámlára történő befizetés alapján történik.) A helyszíni vizsgálat dokumentumai Lásd: Segédanyag I.2. pontja A helyszíni vizsgálat dokumentumai A elszámolás szabályszerűsége teljes körűen csak helyszíni ellenőrzés során, vagy a bekért dokumentumok alapján állapítható meg. A helyszíni vizsgálat szempontjai Az önkormányzat alkotott-e rendeletet az idegenforgalmi adóról. Az önkormányzat idegenforgalmi adókról szóló rendelete tartalmaz-e tartózkodási idő alapján fizetendő idegenforgalmi adót. A tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó befizetését az önkormányzat az ugyanezen néven rendszeresített adóbeszedési számlájára rendelte-e el. A számlára történt befizetésekről az adóbeszedési számlát vezető hitelintézet napi számlakivonata alapján vezetik-e az előírt nyilvántartást (a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet 9. (2) bekezdése szerint). A évi beszámoló 31. űrlapján jelzett mutatószám egyezik-e a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó főkönyvi számlán könyvelt összeg egyenlegével. Késedelmi pótlék, bírság, illetve üdülőépület utáni idegenforgalmi adó alapján nem vettek-e igénybe hozzájárulást. 18

19 9. TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT MŰKÖDTETÉSE (2011. évi Kvtv. 3. számú melléklet 9. pontja) FAJLAGOS ÖSSZEG: 650 forint/fő A hozzájárulás a megyei, fővárosi önkormányzatot a 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosok száma alapján illeti meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján szervezett területi gyermekvédelmi szakszolgáltatáshoz és a megyei/fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság tevékenységéhez, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által a Gyvt (1) bekezdés a) pontja szerint vezetett nyilvántartásban szereplő gyermekekhez kapcsolódó feladataihoz. Egyéb jogszabályok: Gyvt (1) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője nyilvántartást vezet a) a nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy fogyatékos és pszichiátriai betegek otthonában elhelyezett gyermekekről és az üres férőhelyekről. Az Igazgatóságon elvégzendő felülvizsgálat dokumentumai Lásd: Segédanyag I.1. pontja Az Igazgatóságon végzett felülvizsgálat dokumentumai Az Igazgatóságnál elvégzendő ellenőrzési feladatok szempontjai Általános vizsgálati szempontok A támogatás a évi Kvtv. 3. sz. mell. 9. jogcímen a 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosok száma szerint illeti meg a megyei és fővárosi önkormányzatokat, ezért ezen jogcímet nem kell igényelni. Központi számítással kerül a támogatási összeg meghatározásra, ezért az elszámolás mutatószám adata és összege nem térhet el a KEKKH által közzétett lakosságszám és a év Kvtv. alapján megállapított mutatószámtól és állami hozzájárulás összegétől. Lásd: Segédanyag II.1. pontja (Általános vizsgálati szempontok Igazgatóságon végzett felülvizsgálathoz) 19

20 10. PÉNZBELI SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK (2011. évi Kvtv. 3. sz. melléklet 10. pontja) FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő A hozzájárulás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) és a Gyvt. alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, valamint az egyes ellátásokhoz tartozó különféle járulék- és hozzájárulás-fizetési kötelezettségekhez kapcsolódik. A központi költségvetés e jogcímen járul hozzá a) a Szoctv. 37. (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélynek, a Szoctv. 32/B. -ában szabályozott időskorúak járadékának, a Szoctv. 55/A. -ában szabályozott adósságcsökkentési támogatásnak, a Szoctv. 38. (2) és (5) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatásnak, a Szoctv. 55/A. (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségeinek 10%-ához, b) a december 31-én hatályos Szoctv. 37. (1) bekezdése, valamint a 37/C. (4) bekezdése alapján december hónapra járó, január hónapban kifizetendő rendelkezésre állási támogatásnak a 20%-ához, továbbá a Szoctv. 35. (1) bekezdése alapján folyósított bérpótló juttatásnak a 20%-ához, c) a Szoctv. 41. (1) bekezdésében és 43/A. (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjnak és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járuléknak 25%-ához, d) a december 31-én hatályos Szoctv a alapján a közcélú munka december hónapra járó, január hónapban kifizetendő munkabér és közterheinek 5%-ához, e) a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész, a Gyvt ában szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Szoctv. 43/B. (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj és nyugdíjbiztosítási járuléka, a Szoctv. 38. (9) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatás, az átmeneti (krízis-) segélyezés, a temetési segély, a köztemetés, a Szoctv. 50. (3) bekezdésében szabályozott közgyógyellátás után fizetendő térítés, valamint a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésének vagy elengedésének forrásához. Ez az előirányzat szolgál az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához. Az önkormányzatok a saját rendeletükben meghatározott módon kamatmentes kölcsönt, illetőleg részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatást nyújthatnak a rászoruló családok részére lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez, lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához, fenntartásához, lakáscélú kölcsön törlesztő részleteinek, lakás lakbérének megfizetéséhez, vagy más, a lakhatással kapcsolatos költségeik viseléséhez. A hozzájárulás a települési önkormányzatokat a lakosságszám alapján a települések szociális jellemzőiből képzett mutatószám szerint differenciáltan illeti meg. A mutatószám kialakításában 10%-os súllyal a Gyvt. 20/A. (1) bekezdése szerinti pénzbeli támogatásban, valamint a 20/B. (4) bekezdése szerinti pótlékban részesülők november havi és július havi együttes létszámadataiból számított átlaga, 35%-os súllyal a rendszeres szociális segélyben és rendelkezésre állási támogatásban részesülőknek a települési önkormányzatok visszaigénylése alapján nyilvántartott számának június és szeptember havi együttes létszámadataiból számított átlaga, 20%-os súllyal a Szoctv. 38. (2) és (5) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatásban részesülőknek a június és szeptember havi együttes létszámadatokból számított átlaga, 20%-os súllyal a közcélú munkán foglalkoztatottak számának június és szeptember havi együttes létszámadataiból számított átlaga, 20

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. JANUÁR 19. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán

Részletesebben

A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai

A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai 3. melléklet a 2011. évi. törvényhez A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 4 074 forint/fő, de településenként

Részletesebben

SEGÉDLET. 4. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. melléklete és egyéb jogszabályok szerint

SEGÉDLET. 4. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. melléklete és egyéb jogszabályok szerint SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 4. rész

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 5 Technikai információk... 7 Fogalom-meghatározások... 8 1.

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 5 Technikai információk... 7 Fogalom-meghatározások... 8 1. SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 2/2. rész

Részletesebben

SEGÉDLET. 2.1. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 2.1. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 2.1. rész

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Technikai információk

TARTALOMJEGYZÉK. Technikai információk SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 1. szám 2012. január 30. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Technikai információk... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 3 I. JOGCÍMENKÉNTI FELÜLVIZSGÁLATI SZEMPONTOK...

TARTALOMJEGYZÉK Technikai információk... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 3 I. JOGCÍMENKÉNTI FELÜLVIZSGÁLATI SZEMPONTOK... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 1. rész

Részletesebben

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 2. melléklet a 2015. évi C. törvényhez A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 1. A települési önkormányzatok

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA -MISKOLC SZÁMVEVŐI JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA -MISKOLC SZÁMVEVŐI JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA -MISKOLC SZÁMVEVŐI JELENTÉS Tokaj Város Önkormányzatát a 2007. évben megillető normatív hozzájárulás és átengedett személyi jövedelemadó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074 Budapest, 2013. május 31. Ára: 5200 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074 914 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 5. szám I. PÉNZÜGY

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JANUÁR 26. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK

AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK I N D O K O L Á S A Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési tervezet elemzése során megállapíthatjuk, hogy Önkormányzatunk 2012-ben

Részletesebben

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások 6. számú melléklet a 2009. évi. törvényhez A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások 1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Ellátottjogi képviselők képzése - 2014 április 10 Mohácsi Mónika főosztályvezető-helyettes Szociális és Gyermekvédelmi

Részletesebben

A szakosított ellátások finanszírozása 2014-ben, az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok

A szakosított ellátások finanszírozása 2014-ben, az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok A szakosított ellátások finanszírozása 2014-ben, az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok dr. Ördögh Attila osztályvezető Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Felülvizsgálati

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA Mohácsi Mónika főosztályvezető Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. JANUÁR 22. TÁMOP

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:8/3014 Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve: Perlaki Zoltán gazdasági

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 9. szám 2012. augusztus 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 4162 4462 II. GAZDASÁG 4463 4566 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4567 4704

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 4162 4462 II. GAZDASÁG 4463 4566 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4567 4704 Budapest, 2011. augusztus 31. Ára: 4010 Ft 11. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 4162 4462 II. GAZDASÁG 4463 4566 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4567 4704 4162 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 11. szám I.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 12. szám 2007. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 27/2007. (VI. 28.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.),

Részletesebben

Eljárási rendelkezések

Eljárási rendelkezések Kétsoprony Község Képviselőtestületének az 10/2011.(XI.23.) önkormányzati rendelete a Szociális ellátásokról. Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben