Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 K I E G É S Z I T Ő M E L L É K L E T PÁPAI FÚVÓSOK EGYESÜLETE évi egyszerűsített éves beszámolójához A Pápai Fúvósok Egyesületét a Veszprém Megyei Bíróság számon jegyezte be, a végzés augusztus 1. napján jogerőre emelkedett. Az egyesületet az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Veszprém Megyei Igazgatósága adószámon tartja nyilván. Székhelye:8500 Pápa, Huszár ltp. 19/A 1/7. Képviselő: Mógor- Schmidt Katalin 8500 Pápa, Huszár ltp. 19/A 1/7. Egyesületünk alapvetően nem nyereség illetve nem vállalkozási célú szervezet. Az egyesület célja és tevékenységei: 1. Az 1946-ban alapított Pápa Város Fúvószenekarának ( továbbiakban: zenekar ) fenntartása, működtetése, hagyományainak ápolása és továbbvitele. 2. A zenekar hangszerállományának, kottatárának és egyenruháinak karbantartása, fejlesztése. Új hangszerek, kották, egyenruhák beszerzése. 3. A zenekar utánpótlását segítő rendezvények megtartása. A zenekari tagok zenei képzésének elősegítése. A zenekar művészi munkáját irányító karnagy biztosítása. 4. Pápa város kulturális életében való aktív részvétel, a rendezvényeken, ünnepségeken, fesztiválokon való fellépések, programok színesítése, gazdagítása. 5. Pápa város és környékének zenét kedvelő és művelő polgárainak zenélési lehetőség biztosítása, a fúvósmuzsika népszerűsítése. 6. A zenekar hazai és külföldi kapcsolatainak szervezése, és ápolása. Az országos és nemzetközi fellépések biztosítása, támogatása. 7. Koncertek, fesztiválok és zenei táborok szervezése. 8. A célok eléréséhez támogatók megkeresése, pályázatokon való részvétel. A fent vázolt cél megvalósítása érdekében az Egyesület főbb tevékenységei: 1. Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el. 2. Céljai megvalósítása érdekében másodlagos jelleggel, nem fő tevékenységként vállalkozási tevékenységet folytathat, illetve alapítványt rendelhet. Az egyesület könyvvezetése kettős könyvvitel. Az egyesület normál egyszerűsített éves beszámolót készít, mely könyvvizsgálói hitelesítéssel nincs alátámasztva. Költségeit költségnemenként számolja el, ezért összköltség eljárással készíti az eredmény-kimutatást. Az egyesület a könyvelését és kimutatásait a Számvitelről szóló évi C. törvény előírásaival és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elvekkel összhangban készíti. A pénzügyi kimutatások magyar forintban készültek és ezer forintban (e Ft) kerültek kimutatásra. 1

13 A mérleg fordulónapja: december 31. A mérlegkészítés időpontja: március 6. 1, Foglalkoztatottak létszáma és keresete: Átlagos statisztikai áll. létszám: 0 fő évi kifizetett bruttó bérköltség: 0 Ft évi kifizetett betegszabadság díja: 0 Ft Az egyesületnél a tagok nem vettek fel jövedelmet az üzleti évben. 2, Befektetett eszközök alakulása: Bruttó érték Elsz.értékcsökk. Nettó érték Immateriális Javak Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Ingatlanok Műszaki gépek, berendezések Egyéb gépek, berendezések Befejezetlen beruházás évi tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás A befektetett eszközök értéke 1178 e Ft, az összes eszközállomány 42,57 %-a év 2012.év Eszközarány mutató: befektetett eszköz 242 e Ft = 38,72 % 1178 =79,16 % forgóeszköz 625 e Ft 1488 A befektetett eszközök aránya 40,44 %-kal nőtt az előző évhez képest. 3, Forgóeszközök alakulása: A forgóeszközök állománya az összes eszközállomány 53,78 %-a. Összegét tekintve Ft. Forgóeszköz mobilitás aránymutató: 2011.év 2012.év követelés+pénzeszköz e Ft = 100 % 84e+1404e = 100 % forgóeszköz 625 e Ft 1488 e Ft 2

14 Készletek 0,- Az egyesületnek nincsenek készletei. Követelések: ,- Az egyéb követelések összege Ft, mely egy szállás előlegéből adódik ben követelése nem volt az egyesületnek. 4, Pénzeszközök: ,- Az egyesületnek pénzeszköze pénztárban levő készpénzből és bankszámlán lévő pénzből áll, melynek egyenlege december 31.-én : - Pénztár: ,- - Elszámolási betétszámla: ,- 5. Aktív időbeli elhatárolások ,- Bevételek aktív időbeli elhatárolása kapott bankkamatból adódik. A költségek időbeli elhatárolása az újévi koncerttel kapcsolatos költségekből adódik. 6. Saját tőke ,- Induló tőke / Jegyzett tőke Az induló tőke az egyesület számlájára befizetett Ft-ból és a zenekar hangszereinek nettó értékéből Ft-ból áll. Eredménytartalék Ft. 7. Kötelezettségek: 5.000,- Az egyesületnek 5000 Ft egyszerűsített foglalkoztatott utáni járulék kötelezettsége van a Nemzeti Adó és Vámhivatallal szemben. 8. Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások az újévi koncert jegybevételéből és telefonszámla költéségből állnak. 3

15 Eredmény-kimutatás elemzése: adatok ezer Ft-ban Értékesítés nettó árbevétele 1666 Aktívált saját teljesítmények értéke 0 Egyéb bevételek 1922 Ebből: - támogatások - alapítói - központi költségvetési - helyi önkormányzati egyéb 222 Pénzügyi műveletek bevételei 21 Rendkívüli bevételek Ebből: - támogatások - alapítói - központi költségvetési - helyi önkormányzati - egyéb Tagdijak 441 Összes bevétel: 4050 Anyagjellegű ráfordítás 1476 ebből: anyagköltség 173 igénybe vett szolgáltatások 1205 egyéb szolgáltatások 98 Személyi jellegü ráforditás 843 ebből:. Bérköltség személyi jellegű egyéb kifizetések 787 bérjárulékok 56 Értékcsökkenés 154 Egyéb ráforditások 5 Pénzügyi műveletek ráfordításai 2 Rendkívüli ráfordítások Összes ráfordítás 2480 Adózás előtti eredmény 1570 Adófizetési kötelezettség 0 4

16 Jóváhagyott osztalék 0 Tárgyévi eredmény 1570 Vagyoni helyzet elemzésének mutatói: Tőkeerősség (Saját tőke/forrás összesen*100): 77,48% Tőkemultiplikátor (Forrás összesen/saját tőke): 1.29 Saját tőke növekedési mutató (Saját tőke/jegyzett tőke): 7.42 Saját tőke aránya (Saját tőke/(saját tőke+hosszú lej.köt)*100:100.00% Egyesületünk a beszámolási időszakban vállalkozási tevékenységet nem folytatott, ebből árbevétele nem volt, e tevékenységével kapcsolatban költséget nem számolt el, így társasági adó fizetésére nem kötelezett. Az értékesítés nettó árbevétele az előadó- művészet tevékenységének bevételéből származott, e Ft volt. Az egyéb bevételek között mutattuk ki a helyi önkormányzat által nyújtott támogatásokat 1700 e Ft. értékben és egyéb támogatásokat 222 e Ft értékben. Pénzügyi műveletek bevételei 21 e Ft. volt A tagok által fizetett tagdíjak összege 441 e Ft volt. Az egyesület tárgyévi eredménye 1570 e Ft. Pápa, március elnök 5

17 JEGYZŐKÖNYV Közgyűlés március 15. Mely készült a Pápai Fúvósok Egyesületének március 15. napján, a 8500 Pápa, Városháza pincéjének próbatermében 17:30 órakor megtartott közgyűlésén. Jelen vannak a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ívet aláíró egyesületi tagok. 1. napirendi pont: A jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása A jelenlévők jegyzőkönyvvezetőnek megválasztották: Gabnai Attila (8500 Pápa, Huszár ltp /3. sz. alatti lakos) tagot. A jelenlévők a jelen jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztották: Mógor-Schmidt Katalin (8500 Pápa, Huszár ltp. 19/A. 1/7. sz. alatti lakos) tagot. dr. Szabó-Szép Ágnes (8500 Pápa, Nagyváradi u. 47. sz. alatti lakos) tagot. 2. napirendi pont: Közgyűlés határozatképességének megállapítása A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő egyesületi tagok száma: 14 fő. Az Egyesület 46 rendes tagjából megjelent 14 taggal a Közgyűlés határozatképtelen. A közgyűlés az eredeti időponttól számítva 1 óra múlva, változatlan napirendi pontokkal megismétlésre került. A megjelent tagok számától függetlenül a közgyűlés határozatképes. 3. napirendi pont A évi Pénzügyi beszámoló és Éves beszámoló elfogadása A beszámolót megtartja: Gabnai Attila, gazdasági vezető. (beszámoló mellékletként csatolva 1. számú melléklet) A jelenlevők a évi Pénzügyi beszámolót és Éves beszámolót nyílt szavazással 14 igen szavazattal a Kh 1/2013.számú határozatban elfogadták. 4. napirendi pont Beszámoló a benyújtott pályázatokról A beszámolót megtartja: Mógor-Schmidt Katalin, elnök. (beszámoló mellékletként csatolva 2. számú melléklet)

18

19

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete T \ A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 1 9 0 1 8 4 6 9 9 4 2 0 5 3 1 0 1 Bejegyző határozat száma: 7 PK 63986/1990/15 A szervezet megnevezése: Egyesült Villamos-Ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége A szervezet címe:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 1 8 1 0 6 0 9 2 5 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Pilisi Gerje Horgász Egyesület egyéb szervezet megnevezés az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi A számviteli

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Málovics

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Név: Concerto Akadémia Nonprofit Kft Cím: 1094 Budapest, Páva utca.10-12. Kiegészítő melléklet a Concerto Akadémia Nonprofit Kft 2014.12.31-i egyszerűsített éves beszámolójához Kiegészítő melléklet 2014.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

COMITAS Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület

COMITAS Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület Statisztikai számjel: 18197000-8560-529-01 Cégjegyzék szám: Pk. 60.386/2008/2 Adószám: 18197000-1-42 Székhely: 1083 Budapest, Auróra utca 39. 4/1. COMITAS Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület 2011.12.31.

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2013. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2013. év Statisztikai számjel: 18678369-9491-569-13 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2013. év Váci Baptista Misszió Alapítvány 2600 Vác, Mentős köz 1. Vác,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Cég adószáma: 13920410-2-15 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F.

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet, közhasznúsági jelentés

Kiegészítő melléklet, közhasznúsági jelentés Kiegészítő melléklet, közhasznúsági jelentés 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához A társaság bemutatása A társaság cégneve: Pécsi Balettért Alapítvány A társaság székhelye: 7621 Pécs, Perczel u.

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben