GRÁFELMÉLET. 1. Alapfogalmak, fák Definíciók: - irányítatlan és irányított gráf, csúcshalmaz, élhalmaz, szomszédsági reláció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GRÁFELMÉLET. 1. Alapfogalmak, fák Definíciók: - irányítatlan és irányított gráf, csúcshalmaz, élhalmaz, szomszédsági reláció"

Átírás

1 GRÁFELMÉLET ALAPVETŐ FOGALMAK ÉS TÉTELEK 1. Alapfogalmak, fák Definíciók: - irányítatlan és irányított gráf, csúcshalmaz, élhalmaz, szomszédsági reláció - gráfok reprezentációi: szomszédsági mátrix, illeszkedési mátrix, pont-szomszédság lista, él lista,... - hurokél, párhuzamos él, egyszerű gráf, séta, út, kör - üres gráf, teljes gráf, páros gráf, hiperkocka, Petersen-gráf - Fokszámsorozat: d 1, d 2,..., d n a G gráf fokszámsorozata, ha G fokainak nem csökkenő sorozata. Ekkor tehát v(g) = V (G) = n és d 1 d 2... d n. Állítás: 2e(G) = n i=1 d i Kérdés: Mikor valósítható meg (másképpen mondva: realizálható) egy fokszámsorozat valamely G gráffal? (i) {d i } n i=1 pontosan akkor valósítható meg, ha n i=1 d i páros (ii) {d i } n i=1 pontosan akkor valósítható meg hurokél nélküli gráffal, ha (a) d i páros és (b) d n d d n 1 (iii) {d i } n i=1 pontosan akkor valósítható meg egyszerű gráffal, ha a d 1,..., d n dn 1, d n dn 1,..., d n 1 1 (nem feltétlenül nem csökkenően felírt) sorozat is megvalósítható egyszerű gráffal Definíció: Fa: egyszerű, körmentes összefüggő gráf. Ághajtás operáció. Nagyon könnyű: Állítás: Legyen T fa n csúcson. Ekkor e(t ) = n 1. Nehezebb: Tétel: Tfh. n 2. A {d i } n i=1 természetes számokból álló sorozat pontosan akkor valósítható meg fával, ha d 1 > 0 és d i = 2n 2. 1

2 2 ALAPVETŐ FOGALMAK ÉS TÉTELEK Tétel: Tfh. n 2. Legyen {d i } n i=1 olyan természetes számokból álló sorozat, melyre d 1 > 0 és d i = 2n 2. Ekkor a {d i } n i=1 sorozatot megvalósító fák száma n 1 (n 2)! (d i 1)!. i=1 Cayley-tétel: K n címkézett feszítőfáinak száma n n 2. A Cayley-tételt bebizonyíthatjuk például az előző tétel segítségével, leszummálva az ott adott értéket minden feszítőfához tartozó {d i } n i=1 fokszámsorozatra. Megjegyzés: Nem izomorf feszítőfákból jóval kevesebb van, hiszen pl. egy tetszőleges feszítőfából könnyen kaphatunk akár nagyon sok különböző címkézett fát, ha minden lehetséges módon átcímkézzük a pontjait. Ezzel együtt K n nem izomorf feszítőfáinak száma még mindig óriási! Algoritmus: Prüfer-kódolás 1 és visszafejtése. Az algoritmus elemzése alternatív bizonyítást ad a Cayley-tételre, hiszen az összes lehetséges n n 2 különböző n 2 hosszú kódsorozathoz egyértelműen rendelhetjük hozzá K n feszítőfáit. 2. Éltesztelés Kezdetek, motiváció: Kombinatorikus csoport tesztelési módszer fertőző beteg megtalálására; N elemű csoportra 1 + log 2 N teszt elegendő (ennél kevesebb pedig nem is lehet elég, ez az úgynevezett információelméleti alsó korlát). Szorosan kapcsolódó mérnöki probléma: hibakeresés optikai hálózatokban. Feltevések: (1) összefüggő részgráfok gyorsan tesztelhetők úgynevezett monitorozó fényutakkal; (2) egyszerre legfeljebb egy meghibásodott él van. Feladat: egyértelműen azonosítani a hibás élt, ha van hiba, méghozzá minél kevesebb összefüggő részgráfhoz tartozó monitorozó fényúttal (a fényút nem feltétlenül jelent gráfelméleti értelemben vett utat, de mindenképpen séta). Ha nincs hibás él, arról is tudnunk kell. Könnyű látni: Ha a teszteknek nem kellene összefüggő részgráfoknak lenniük, akkor egy G gráfhoz elég lenne 1 + log 2 e(g) teszt (ennél kevesebb pedig nem is lehet elég, ld. fent). Ehhez a bináris kódkiosztó módszert használhatjuk, mely a következő: az éleket megszámozzuk 1-től e(g)-ig, majd ezeknek a számoknak a bináris alakját tekintjük. Az i-edik tesztben azok az élek szerepelnek, amiknek a bináris sorszámában az i-edik helyiértéken 1-es van. Ezekkel a tesztekkel valóban egyértelműen azonosíthatjuk az éleket. A baj az, hogy általában az így megadott tesztek nem adnak összefüggő részgráfot, lásd pl. P n -et, az n pontú utat. Az út esetében mindegy, hogyan számozzuk meg az éleket, a bináris kódkiosztó módszerrel kapott élhalmazok java része nem lesz összefüggő, ha n > 3 azaz a módszer utakra nem segít. 1 Vegyük le a legkisebb indexű levelet, és írjuk a már meglévő kódhoz hozzá a szomszédja indexét, amíg legalább három pontja van a fának. Ha már csak két pont maradt, megállunk, kész a fa Prüfer-kódja.

3 GRÁFELMÉLET 3 Van azért olyan viszonylag általános eset, amikor a bináris kódkiosztás kicsit megváltoztatva majdnem optimális megoldást ad: Tétel: Tfh. G olyan gráf, mely tartalmaz két éldiszjunkt feszítőfát, legyenek ezek T 1 és T 2. Ekkor log 2 e(g)/2 összefüggő teszt elég G éleinek teszteléséhez. Bizonyítás: Először vágjuk két egyforma (vagy majdnem egyforma, ha paritás miatt egyformák nem lehetnek) méretű részre az E(G) E(T 1 ) E(T 2 ) élhalmazt. Jelölje a két részt E 1 és E 2. Most legyen E 1 = E 1 E(T 1 ) és E 2 = E 2 E(T 2 ). Ezekután E 1 -re és E 2 -re külön adjuk meg az összefüggő teszteket. Azzal kezdjük, hogy E 1 élei között tetszőlegesen kiosztjuk a bináris kódokat (a már korábban említett megszámozást használjuk). Majd ugyanezt végrehajtjuk E 2 -re is, binárisan megszámozzuk az éleit. Fontos: a T 1 és T 2 éleinek egyike se kapja a csupa 1-es kódot, különben a fák meghibásodásánál nem sikerül az egyértelmű azonosítás (miért is?). Az E 1 éleire a tesztek a következők: az i-edik teszt E 1 azon éleit tartalmazza, melyek kódjának az i-edik helyiértékén 1-es található, és emellett a T 2 fa minden élét. Mivel T 2 feszítőfa, így minden teszt összefüggő lesz, mivel mind tartalmazza T 2 -t. Hasonlóan teszünk E 2 -vel, csak itt az egyes helyiértékek által kijelölt élhalmazokhoz mindig T 1 -et vesszük hozzá. Külön-külön mindkét élhalmazt tudjuk így tesztelni (miért?), mindkét teszthalmaz 1 + log 2 e(g)/2 összefüggő tesztet tartalmaz, ahonnan már jön a tétel. Megjegyzés: Ha G 4-szeresen összefüggő 2, akkor biztosan van benne két éldiszjunkt feszítőfa. Ez elégséges, de nem szükséges feltétel. 3. Folyamok Definíció: Legyen G = G(V, E) irányított gráf, s és t két kitüntetett csúcsa, s t, és legyen c : E R + egy függvény. A H(G, s, t, c) hálózat ezek összessége, melyben s a forrás, t a nyelő, c pedig az élek kapacitását adja meg. Legyen f : E R egy függvény. Az f függvény folyam, ha teljesülnek a következők: Megengedettségi feltételek: minden e E(G)-re 0 f(e) c(e). Megmaradási törvények: minden v V {s, t}-re f(e) = f(e) e:vbe e:vke Az f folyam értéke é(f) = e:ske f(e) e:sbe f(e). {S, T }-vágás: S V, s S és T V, t T úgy, hogy S T = V és S T =. A vágás élhalmaza az E({S, T }) halmaz, mely azokat az éleket tartalmazza, amiknek egyik 2 A folyamok tárgyalásánál megtalálható a többszörös összefüggőség definíciója.

4 4 ALAPVETŐ FOGALMAK ÉS TÉTELEK végpontja S-be, a másik pedig T -be tartozik. E({S, T }) éleit két részre bontjuk: E = ST azokat az éleket tartalmazza, amik S-ből T -be mutatnak, míg E = T S azokat, amik T -ből S-be irányulnak. Lemma: é(s, T ) = e:e ST f(e) e:e T S f(e) = é(f). Definíció: Az {S, T } vágás kapacitása az S-ből T -be menő élek (tehát ST élei) kapacitásainak összege. Jele: c(s, T ). Könnyen látható: max é(f) min c(s, T ). f folyam {S,T } vágás Ennél több is igaz, ahogy az alább is látható. (biz. később) Maximális folyam - minimális vágás tétel (MFMV): Legyen H(G, s, t, c) egy hálózat. Ekkor max é(f) = min c(s, T ) f folyam {S,T } vágás (erre a fontos tételre angolul MFMC (max flow - min cut) néven hivatkoznak). Megjegyzés: Egyenlőségnél az S-ből T -be menő élek teljesen ki vannak használva, és T -ből S-be egyetlen élen át sem megy pozitív folyam. Definíció: Legyen P egy irányítatlan s t út (azaz olyan út, mely az irányítások törlésével kapott G-ben s-ből t-be vezet), és legyen f egy folyam a H( G, s, t, c) hálózatban. Az e E( G) E(P ) él az E elore (P ) halmazba tartozik, ha e-t P az irányításának megfelelően járja be. Ha az e élt az irányításával ellenkező irányban járja be P, akkor e E hátra (P ). A P út javító út az f folyamra nézve, ha - minden e E elore (P )-re f(e) < c(e) és - minden e E hátra (P )-re f(e) > 0. Legyen végül δ elore := min{c(e) f(e) : e E elore (P )}, δ hátra := min{f(e) : e E hátra (P )}, δ := min{δ elore, δ hátra }. Lemma: Legyen f egy folyam a H(G, s, t, c) hálózatban. Ha van P javító út f-re nézve, akkor az f folyam nem maximális értékű, van olyan f folyam a hálózatban, melyre é(f) + δ = é(f ).

5 GRÁFELMÉLET 5 Megjegyzés: Elsőre elképzelhetőnek tűnhet, hogy egy f folyam nem maximális értékű egy H(G, s, t, c) hálózatban, de a hálózatban mégsincs rá nézve javító út. Ahogy a következő tétel mutatja, ez szerencsére nincs így. Tétel: Legyen f folyam a H(G, s, t, c) hálózatban. A következők ekvivalensek: (1) f maximális folyam (2) létezik olyan {S, T }-vágás, melyre é(f) = c(s, T ) (3) nincs javító út H(G, s, t, c)-ben f-re nézve A fenti tétel bizonyításánál használjuk a következő fogalmat és az utána következő lemmát: Definíció: Az irányítások törlésével kapott P út javító út kezdemény H(G, s, t, c)-ben f-re nézve, ha P (i) s-ből indul és (ii) minden e E elore (P )-re f(e) < c(e) és (iii) minden e E hátra (P )-re f(e) > 0. Lemma: Legyen f maximális folyam H(G, s, t, c)-ben. Legyen S azon csúcsok halmaza, melyek elérhetők s-ből valamely javító út kezdeménnyel, és legyen T = V S. Ekkor {S, T } egy s-et és t-t elválasztó vágás (tehát t T ), és kapacitása, c(s, T ) = é(f). A fentiek már kiadják az MFMV tételt, a folyamok alaptételét Maximális folyam keresése algoritmussal. A Ford-Fulkerson-algoritmus a maximális folyamot keresi egy H(G, s, t, c) hálózatban. Leírása: Ford-Fulkerson-algoritmus (1) legyen f 0 (ez biztosan megengedett folyam; ha van más megengedett folyamunk, indulhatunk abból is) (2) S := {s}, B elore :=, B hátra := (3) Legyen és B elore = {x V S : y S úgy, hogy yx E és f( yx) < c( yx)} B hátra = {x V S : y S úgy, hogy xy E és f( xy) > 0} (4) Ha t (B elore B hátra ), akkor t-ből visszafelé menve találhatunk egy s t javító utat. Ennek mentén növeljük meg f-et, majd folytassuk a (2)-es lépéssel. (5) Ha t (B elore B hátra ), de B elore B hátra (a) Legyen x B elore B hátra tetszőleges (b) S := S + x, és folytassuk a (3)-as lépéssel

6 6 ALAPVETŐ FOGALMAK ÉS TÉTELEK (6) Ha B elore B hátra =, akkor megállunk f maximális folyam 3 Megjegyzés: Ha minden kapacitás egész szám (vagy azzá tehető felszorzással), akkor a fenti algoritmus biztosan véges sok lépésben megáll, hiszen minden javítás legalább egységnyivel növeli a folyam értékét. Ha valós aritmetikát feltételezünk, akkor lehetséges olyan hálózatot megadni, melyen a Ford-Fulkerson algoritmus nem áll meg véges időben, sőt, még az is lehetséges, hogy a kiszámolt folyamértékek nem konvergálnak az optimális megoldáshoz. Edmonds-Karp változat: használjunk mindig minimális hosszúságú javító utat (azaz olyat, ami a legkevesebb élt tartalmazza); ezt szélességi kereséssel meg lehet valósítani. Ekkor az így módosított algoritmus O(v(G) 4 ) lépésben biztosan megáll. (ha megáll, már nincsen javító út, tehát gyorsan megtalálhatjuk az optimális megoldást) Definíció: A H( G, s, t, c) hálózat uniform hálózat, ha minden G-beli él kapacitása egységnyi, azaz c 1. Legyen F E( G). Ekkor d ki F (x) = {e F : xke} és dbe F (x) = {e F : xbe}. Az az f függvény, mely F élein 1, másutt 0, pontosan akkor teljesíti a megmaradási törvényt, ha minden x V {s, t}-re d ki F (x) = dbe F (x). Állítás: Legyen F egy élhalmaz G-ben. Ekkor a következők ekvivalensek: (1) F folyamot határoz meg (2) ha x s, t, akkor d ki F (x) = dbe F (x) (3) F felírható a következő alakban: F = i P i j Q j k C k, ahol a P i, Q j és C k élhalmazok mind diszjunktak (tehát F tetszőleges éle pontosan egyben bukkan fel), és minden P i egy irányított s t út élhalmaza, minden Q j egy irányított t s út élhalmaza, végezetül minden C k egy irányított kör élhalmaza. Egy élhalmaz egyszerű, ha nincs benne irányított kör. Könnyű látni, hogy minden irányított kör kiiktatható F -ből úgy, hogy a megmaradt élhalmaz folyamot határoz meg, ha F is folyamot határozott meg. Ráadásul a két folyam értéke megegyezik. F -et egyszerűnek hívjuk, ha nincs benne irányított kör. Állítás: Legyen H(G, s, t, c) egy uniform hálózat. Ekkor van benne olyan f optimális folyam, melyet egy F egyszerű élhalmaz határoz meg, és a maximális folyamérték éppen az s t utak száma a fenti egyszerű dekompozícióban, Definíció: Egy L élhalmaz elvágó élhalmaz G-ben, ha elhagyása után nincs G-ben irányított s t út. 3 Ilyenkor ugyanis nincs javító út.

7 GRÁFELMÉLET 7 Állítás: Minden {S, T }-vágás élhalmaza (S-ből T -be mutató élek) egyben elvágó halmaz. Megfordítva, minden L elvágó élhalmaznak van olyan részhalmaza, mely egy {S, T }-vágás élhalmaza. Menger-tétel: Legyen G egy irányított gráf, és s, t V ( G), s t. Ekkor max{k : P 1,..., P k éldiszjunkt s t utak} = min{ L : L E( G), G L ben nincs s t út}. 1. Következmény: (Menger-tétel irányítatlan gráfokban éldiszjunkt utakra) Legyen G egy irányítatlan gráf, és s, t két pontja. Ekkor max{k : P 1,..., P k éldiszjunkt s t utak} = min{ L : L E(G), G L ben nincs s t út}. 2. Következmény: (Menger-tétel irányított gráfokban pontdiszjunkt utakra) Legyen G egy irányított gráf, és s, t két pontja. Tfh. nincs st irányított él a gráfban. Ekkor max{k : P 1,..., P k pontdiszjunkt s t utak} = min{ U : U V (G) {s, t}, G U ban nincs s t út}. 3. Következmény: (Menger-tétel irányítatlan gráfokban pontdiszjunkt utakra) Legyen G egy irányítatlan gráf, és s, t két pontja, melyek nem szomszédosak. Ekkor max{k : P 1,..., P k pontdiszjunkt s t utak} = min{ U : U V (G) {s, t}, G U ban nincs s t út}. Definíció: Legyen k N. A G gráf k-szorosan élösszefüggő, ha tetszőlegesen elhagyva belőle legfeljebb k 1 élt, az így kapott gráf még összefüggő. Úgy is mondjuk, hogy G k-élösszefüggő. Hasonlóan, a G gráf k-szorosan pontösszefüggő, ha tetszőlegesen elhagyva belőle legfeljebb k 1 csúcsot az így kapott gráf még összefüggő. Ilyenkor G-t k-összefüggőnek is hívjuk. Tétel: Legyen G egy gráf és k N. 1. G pontosan akkor k-élösszefüggő, ha bármely x, y V (G)-re létezik k darab páronként éldiszjunkt xy út G-ben. 2. G pontosan akkor k-összefüggő, ha v(g) > k +1 és bármely x, y V (G)-re létezik k darab páronként pontdiszjunkt xy út G-ben (itt természetesen az utak belső pontjai nem lehetnek közösek)

8 8 ALAPVETŐ FOGALMAK ÉS TÉTELEK Jelölés: Legyen G egy gráf. Ha G összefüggő, akkor κ e (G) = a legnagyobb k, amire G k-élösszefüggő és κ(g) = a legnagyobb k, amire G k-összefüggő. Ha G nem összefüggő, akkor κ e (G) = κ(g) = 0. Trivi: κ e (G) κ(g) minden G gráfra. Egy fontos alkalmazás: Projektkiválasztás folyamok segítségével. 4. Párosítások Definíciók: Legyen G egy gráf. M E(G) párosítás, ha az M-beli éleknek nincs közös végpontja (tehát v(m) = 2 M, úgy is mondjuk, hogy M élei függetlenek - emiatt hurokél nem lehet benne egy párosításban sem). Teljes párosítás: M = v(g)/2, tehát ekkor G páros sok csúcsú gráf. Maximális párosítás: ν(g) = max{ M : M párositás G ben}. Mohó párosítási algoritmus (1) E = {e 1, e 2,..., e m }, M :=, i := 1 (2) Ha M e i párosítás, akkor M := M e i (3) Ha i < m akkor i := i + 1 és folytassuk a 2-es lépéssel (4) Megállunk, a megtalált M élhalmaz a párosításunk Legyen π egy permutáció [m]-en. Ha a fenti 1-es lépésben π szerinti sorrendben vesszük az éleket, a megtalált párosítás méretét ν π (G)-vel jelöljük. Állítás: ν(g)/2 ν π (G) ν(g) Véletlen algoritmus teljes párosítás létezésére páros gráfokban. Definíció: Legyen G egy A és F csúcsosztályokkal rendelkező páros gráf (A az alsó, F a felső csúcsok halmaza). A B G páros szomszédsági mátrix a következőképpen épül fel: a sorai A elemeivel, az oszlopai F elemeivel vannak megcímkézve. A a-adik sor f-edik eleme pontosan akkor 1-es, ha a és f szomszédosak, különben 0. Észrevétel: Ha det(b G ) 0, akkor van legalább egy nemnulla kifejtési tagja a determinánsnak, annak elemei mind 1-esek, ez tehát azt jelenti, hogy ekkor G-ben van teljes párosítás. Ez megfordítva már nem igaz: lehet úgy nulla a determináns, hogy legyen nemnulla kifejtési tagja B G -nek. Azaz ha det(b G ) = 0, attól még lehet teljes párosítás G-ben. Definíció: Legyen B egy n n-es mátrix. Ekkor B permanense a következő képlettel van meghatározva: n per(b) = B i,π(i). π permutáció i=1 Látható, hogy per(b G ) értéke éppen G teljes párosításainak száma. Sajnos a permanens jelenlegi tudásunk szerint nagyon időigényesen számolható csak ki, így visszatérünk a determináns felhasználására.

9 GRÁFELMÉLET 9 Definíció: Az X G egy e(g) változós polinom, melyet úgy kapunk, hogy B G -ben az 1-eseket kicseréljük különböző változókra, majd a kapott mátrixnak vesszük a formális kifejtését. Tétel: Az X G polinom pontosan akkor azonosan nulla, ha G-ben nincs teljes párosítás. Bár X G kifejtésében a nemnulla tagok száma kezelhetetlen lehet már kis v(g)-re is, de ha det(x G )-ben konkrét értékeket adunk a változóknak, az így kapott determináns már gyorsan kiszámolható. Most megadunk egy véletlen módszert: Véletlen algoritmus teljes párosítás létezésének eldöntésére (1) Minden e E(G)-re véletlenül, egyenletes eloszlással kiveszünk egy r e számot az {1, 2,..., N} halmazból, a választások függetlenek egymástól (itt N egy nagy egész szám). (2) Számoljuk ki a det(x G ) xe=r e értéket, azaz az x e változó helyébe helyettesítsük be az r e számot minden e E(G)-re, majd vegyük a determinánst. (3) Ha a kapott determináns nem nulla, akkor a kimenet: biztosan van teljes párosítás G-ben. Ha nullát kaptunk, akkor a kimenet: valószínűleg nincs teljes párosítás G-ben. Miért működik a fenti módszer? Hasznos intuíció a következő: ha veszünk egy k-adfokú egyváltozós valós polinomot, akkor annak legfeljebb k különböző gyöke lehet, így ha pl. egy 1 és N közti véletlen egész számot helyettesítenénk be a változó helyébe, kicsi eséllyel, k/n valószínűséggel kapnánk nullát - hacsak nem volna a polinom azonosan nulla. A mi esetünkben det(x G ) egy e(g) változós polinom, tehát jóval bonyolultabb viselkedést is elvárhatnánk, de szerencsére a fenti gondolatmenet általánosítható. Schwartz-lemma: Legyen p(x 1,..., x k ) R[x 1,..., x k ] egy nem azonosan nulla polinom, és legyenek az r i számok egyenletes eloszlású független véletlen változók az {1,..., N} halmazból. Ekkor P (p(r 1,..., r k ) = 0) deg(p) N, ahol deg(p) a p polinom foka Javító utas módszerek. Definíció: Legyen G egy gráf, M egy párosítása, P pedig egy P = v 0 e 1 v 1 e 2... v k 1 e k v k út G-ben. P javító út M-re, ha v 0 és v k párosítatlan csúcsok és P minden páros indexű éle M-be tartozik. (ekkor persze k páratlan) Triviális: Ha létezik P javító út M-re, akkor G-ben van M-nél több élű párosítás. Ennél több is igaz: Berge-tétel: Pontosan akkor nincs nincs javító út M-re, ha M optimális. néhány gyakorlaton tárgyalt feladatból következik) Észrevétel: A mohó algoritmus egy triviális javító utat keres minden lépésében. (a bizonyítás Definíció: Adva van a G gráf és egy M párosítása. P = v 0 e 1 v 1 e 2... v k 1 e k v k javító út kezdemény M-re, ha v 0 párosítatlan, és minden páros indexű él M-beli. Javító út kezdeményes párosítási algoritmus Adva van G és benne egy M párosítás.

10 10 ALAPVETŐ FOGALMAK ÉS TÉTELEK (1) Legyen R V V (M), K := R; B :=, C := K B (2) AMÍG találunk k K pontot, melynek van s C (azaz címkézetlen) szomszédja 2.1 Ha s V (M), akkor találtunk egy javító utat s-be, a k-ba vezető javító út kezdeményt meghosszabbítva. Ebben az esetben Sikeres a keresés. 2.2 Ha létezik t V úgy, hogy st M, akkor mohó címkenövelés: K := K t, B := B s és C := C {s, t}. (3) Ha az AMÍG ciklusból nem Sikeres kereséssel jöttünk ki, akkor Sikertelen a keresés. Megjegyzés: A fenti (2)-es pont alá tartozó részre mint Mohó Címkenövelésre fogunk a továbbiakban hivatkozni. Észrevétel: az algoritmus folyamán végig K B = R. Magyar módszer (Harold Kuhn 1955-ben, König Dénes és Egerváry Jenő eredményeit felhasználva): Legyen G(A, F ) egy páros gráf, M pedig egy párosítása. M pontosan akkor maximális, ha a Javító út kezdeményes párosítási algoritmus az R = A (V V (M)) indulással 4 nem talál javító utat, azaz Sikertelen kereséssel ér véget. Definíció: Legyen G(A, F ) páros gráf. A H A halmaz König-akadály az A halmazban, ha N(H) < H. 1. Következmény: A G(A, F ) páros gráfban pontosan akkor van A-t lefedő párosítás, ha A-ban nincs König-akadály. 2. Következmény: A G(A, F ) páros gráfban pontosan akkor van teljes párosítás, ha A = F és A-ban nincs König-akadály. Definíció: L V lefogó ponthalmaz, ha minden e E élnek van L-beli végpontja. Könnyű, de fontos: Ha L lefogó ponthalmaz és M párosítás, akkor L M. Ennek következménye: ha L = M, akkor L minimális, míg M maximális méretű. Edmonds-algoritmus: Bármilyen G gráfban (tehát ha G nem páros, akkor is) ezzel a módszerrel kereshetünk G-ben maximális párosítást. Kiindulás: adva van G és benne egy M párosítás. Javító utat keresünk M-re. (1) Legyen R = V V (M), K := R; B :=, C := K B (2) Mohó címkenövelés elakadásig (ezzel felépítünk egy F keresőerdőt). (3) AMÍG találunk k, k K pontot, melyek szomszédosak - legyenek r és r azok az R-beli csúcsok, melyekből indulva címkéztük meg k-t illetve k -t 3.1 Ha r r, akkor találtunk egy javító utat: az r-ből induló, k-ba vezető javító út kezdeményből a kk élen át eljuthatunk r -be. Ebben az esetben Sikeres a keresés. 3.2 Ha r = r, akkor Edmonds-eset. (Ezt külön írjuk le.) (4) Ha az AMÍG ciklusból nem Sikeres kereséssel jöttünk ki, akkor Sikertelen a keresés. 4 Tehát R az összes párosítatlan alsó pont halmaza.

11 GRÁFELMÉLET 11 Edmonds-eset: Az e = kk él a kereső erdő r-ben gyökerező részfájában meghatároz egy C e kört. A C e kört összezsugorítjuk, az így kapott gráfot G-vel jelöljük. Ezzel egyben kaptunk egy F keresőerdőt és egy M párosítást. Ezután folytassuk a 2-es (Mohó címkenövelés) lépéssel. Az újabb és újabb zsugorításokkal gráfsorozatot kapunk: G = G 0, G 1,..., G v. Itt G v az utolsó gráf, melyet az algoritmus konstruál. Definíció: Legyen R V (G) és β(r) = c 1 (G R) R, ahol c 1 (G R) a G R páratlan csúcsszámú komponenseinek száma. R Tutte-akadály, ha β(r) > 0. Könnyű: Ha M párosítás, akkor β(r) n 2 M =: δ(m); δ(m) a párosítatlan csúcsok száma. Megjegyzés: Ha az Edmonds-algoritmus Sikertelen kereséssel áll meg, akkor a K halmaz az utolsó G v gráfban független halmaz, és ekkor β(b) = c 1 (G v B) B = K B, ami éppen a fák száma a kereső erdőben. Pontosan ennyi csúcs marad párosítatlan G-ben. Tutte-tétel: G-ben pontosan akkor van teljes párosítás, ha nincs benne Tutte-akadály. Berge-formula: max{β(t ) : T V (G)} = min{δ(m) : M párosítás} Petersen-tétel: 5 Minden kétszeresen élösszefüggő 3-reguláris gráfban van teljes párosítás. Egyéb párosítással kapcsolatos optimalizálási kérdések: G éleit súlyozzuk keressünk maximális súlyú párosítást, keressünk minimális súlyú teljes párosítást! 5. A kínai postás problémája Definíció: Legyen G összefüggő, legyen l : E(G) R + élsúly függvény. Egy S = x 0 e 1 x 1 e 2 x 2... x s 1 e s x s sétára l(s) = e S l(e). A célunk megoldani az alábbi minimalizálási feladatot, és megtalálni az optimális S sétát: min{l(s) : S zárt séta, melyre E(S) = E(G)}. A probléma Mei-ko Kwan kínai matematikus után kapta a nevét. Ha van Euler-kör G-ben, a megoldás trivin az Euler-kör maga. Általában a következő algoritmust használhatjuk (Edmonds): Kínai postás probléma megoldása (1) G-ben meghatározzuk a páratlan fokú pontok Q halmazát. 5 Nem vettük a bizonyítását, bár nem nehéz.

12 12 ALAPVETŐ FOGALMAK ÉS TÉTELEK (2) Q összes u, v pontpárjára meghatározzuk a P (u, v) legrövidebb utat (pl. a Dijkstraalgoritmussal). (3) Készítünk egy F segédgráfot Q-n: ebben minden lehetséges él szerepel, az uv él súlya l(uv) = l(p (u, v)). (4) Vesszük F legkisebb súlyú teljes párosítását, legyen ez M. (5) M éleit hozzáadjuk G-hez, majd az így kapott gráfban Euler-kört keresünk. Ez lesz a probléma optimális megoldása. Állítás: Az optimális körséta minden élen legfeljebb kétszer halad át. 6. Hamilton-kör, Hamilton-út Definíció: Egy G gráf Hamilton-köre olyan kör, mely G minden csúcsán pontosan egyszer halad át. A Hamilton-út olyan út, mely G minden csúcsát tartalmazza. Néhány szükséges feltétel: (nem elégségesek!) Ha G-nek van Hamilton-köre, akkor 2-összefüggő. Ha G-nek van Hamilton-köre, akkor a következő teljesül minden S V (G)-re: c(g S) S. Könnyű: Ha G egyszerű gráf, akkor van benne δ(g) hosszú út és δ(g) + 1 hosszú kör. Ha δ(g) elég nagy, sokkal többet állíthatunk. Dirac-tétel: Legyen G egyszerű, legalább 3 pontú gráf. Ha G minimális foka, δ(g) n/2, akkor G-ben van Hamilton-kör. Ore-tétel: Legyen G egyszerű gráf legalább három ponton. Tegyük fel, hogy ha x és y különböző csúcsok G-ben, melyek nem szomszédosak, akkor d(x) + d(y) v(g). Ekkor G-ben van Hamilton-kör. (ezt is bizonyítottuk, jön belőle a Dirac-tétel) Fontos fogalom a bizonyításban: Dirac-csavar (vagy Dirac-transzformáció). Az ábrán látható a kilenc csúcsú, fekete élekből álló P út. Ha léteznek a kékkel jelölt x 1 x 6 és x 5 x 9 élek E(G)- ben, akkor találhatunk egy kilenc hosszú kört (pirossal jelölve), mely P minden csúcsát tartalmazza. Definíció: Legyen α(g) = max{ I : I V (G), e(g[i]) = 0} a legnagyobb független halmaz mérete G-ben. Chvátal-Erdős-tétel: 6 Legyen G egyszerű gráf legalább 3 csúcson. Ha κ(g) α(g), akkor G-ben van Hamilton-kör. Megjegyzés: Bár a Dirac-tétel vagy a Chvátal-Erdős-tétel megad egy-egy elégséges feltételt Hamilton-kör létezésére, nem ismert egyszerű (polinom időben ellenőrizhető) szükséges és elégséges feltétel Hamilton-körökre. Ráadásul a Hamilton-kör probléma NP-teljes. 6 Ez nem hangzott el előadáson, itt csak érdekességként szerepel.

13 GRÁFELMÉLET 13 Figure 1. Dirac-csavar 7. Gráfok színezése Definíció: Legyen G egy gráf. Az s : V (G) N függvény jó csúcsszínezése G-nek, ha minden xy E(G)-re s(x) s(y). (Ha G-nek van hurokéle, nem lehet jó csúcsszínezése.) Jelölés: χ(g) = min{k : s : V (G) [k] jó csúcsszinezés}, tehát a legkisebb szín szám, ami szükséges. χ(g)-t G kromatikus számának is mondjuk. Egy lehetséges alkalmazás: Legyen V feladatok halmaza. Bizonyos feladatokat végre tudunk hajtani egyszerre, más feladatok kizárják a párhuzamos végrehajtást. Készítünk egy G gráfot, pontjai a feladatok. Ha két feladatot nem tudunk egy időben végrehajtani, akkor a megfelelő két pontot összekötjük éllel G-ben. Ekkor a feladatok végrehajtásához szükséges lépések száma éppen χ(g). Észrevétel: χ(g) = 1 akkor és csak akkor, ha e(g) = 0. Ha T fa, akkor 2 szín elég, így χ(t ) = 2. Ha G-ben van páratlan kör, akkor χ(g) 3. Állítás: χ(g) = 2 pontosan akkor, ha G páros gráf. Mohó színezési algoritmus: Egy π permutáció szerinti sorrendben vesszük G csúcsait. Az i-edik csúcsot azzal a legkisebb színnel színezzük, melyet a már színezett szomszédai nem foglaltak még le. Állítás: Bármely hurokél mentes G gráfot tudunk a mohó algoritmussal legfeljebb (G)+1 színt felhasználva színezni (itt (G) a G maximális foka). Brooks-tétel: Legyen G összefüggő, hurokél mentes gráf. Ha G nem teljes gráf vagy páratlan kör, akkor χ(g) (G). (nem bizonyítottuk, de az állítást magát tudni kell!) Megjegyzés: Az optimális számú színnel való színezés nagyon nehéz algoritmikus probléma, nem ismert rá hatékony módszer (éppúgy NP-teljes, mint a Hamilton-kör probléma). Brooks tétele általában nem éles, sokszor a maximális foknál jóval kevesebb szín elég.

14 14 ALAPVETŐ FOGALMAK ÉS TÉTELEK Gyengített Brooks-tétel: Legyen G egy összefüggő, hurokél mentes gráf, mely nem reguláris. Ekkor χ(g) (G). A gyengített Brooks-tétel bizonyítása sugall egy színezési heurisztikát: a fokszámok szerint rendezzük a csúcsokat, és kezdjük a mohó színezést a nagy fokúakkal, egyre kisebb fokúak felé haladva. Gallai-Roy-Vitaver-tétel: Legyen G egy hurokél mentes gráf, és legyen D a G éleinek valamely irányításával kapott gráf. Ekkor χ(g) l(d) + 1, ahol l(d) jelöli D leghosszabb irányított útjának hosszát. Megfordítva, bármely G-hez tartozik olyan irányítás, melyre χ(g) = l(g) + 1. Definíció: Legyen G egy gráf. Az s : E(G) N függvény jó élszínezése G-nek, ha minden xy, xz E(G)-re s(xy) s(xz) (azaz közös végponttal rendelkező élek színe különböző; mivel akár párhuzamos élek is lehetnek G-ben, a közös pontok száma 2 is lehet). Jelölés: χ e (G) = min{k : s : E(G) [k] jó élszinezés}, tehát a legkisebb szín szám, ami szükséges. χ e (G)-t G élkromatikus számának is mondjuk. Könnyű: (G) χ e (G). Tétel (König): Legyen G páros gráf. Ekkor χ e (G) = (G). Vizing-tétel: ( (G) ) χ e (G) (G) + 1. (nem bizonyítottuk) Színezéssel kapcsolatos 7 : Hadwiger-sejtés, Kuratowski-tétel, Wagner-tétel Röviden síkgráfokról. 8 Definíció: Síkbarajzolás, síkgráf. Tartomány. Síkgráf duálisa. Euler-formula: Minden G síkgráfra t + c = e + 2, ahol t jelöli G tartományainak számát, c a pontjainak száma és e az éleinek száma. 1. Következmény: (1) Ha G egyszerű síkgráf legalább 3 ponton, akkor e(g) 3 v(g) 6. (2) Ha G egyszerű páros síkgráf legalább 3 ponton, akkor e(g) 2 v(g) Következmény: (1) miatt K 5 nem síkgráf, míg (2)-ből következik, hogy K 3,3 (a három ház - három kút gráf) sem síkgráf. 3. Következmény: Minden G egyszerű síkgráfnak van olyan pontja, melynek foka legfeljebb 5. Emiatt minden egyszerű síkgráfot lehet 6 színnel színezni. Híres kérdés volt: Lehet-e minden síkgráf pontjait 4 színnel jól színezni? Eredetileg a tartományokra vonatkozott a kérdés (térkép országainak színezése 4 színnel), de a duálisra áttérve már pontszínezési kérdés lesz belőle. Az 1850-es években vetette fel Francis Guthrie. Az évek során egy hasznos hibás megoldás is született: Kempe hibás bizonyítása, de jó módszere vezetett el az Ötszín-tételhez, amit Heawood bizonyított. Végül 1976-ban oldotta meg Appel és Haken, részben számítógep felhasználásával ez a Négyszín-tétel. Robertson, 7 Nem kell tudni! 8 A megcsillagozott részek BSc-s anyagba tartoznak, itt csak emlékeztetőül szerepelnek. A Négyszín-tétel története pedig érdekes.

15 GRÁFELMÉLET 15 Sanders, Seymour és Thomas nagyban egyszerűsítette a bizonyítást, de a még így is sok megvizsgálandó eset miatt nekik sem sikerült elkerülni a számítógépek használatát. 8. Extremális gráfelmélet 8.1. Független halmazok, klikkek. Definíció: Legyen G egyszerű gráf. H V (G) független halmaz, ha e(g[h]) = 0, azaz H-beli csúcsok között nem megy él G-ben. Jelölés: α(g) = max{ H : e(g[h]) = 0}. H V (G) klikk, ha e(g[h]) = ( ) H 2, azaz bármely két H-beli csúcs között megy él G-ben. Jelölés: { ( )} H ω(g) = max H : e(g[h]) =. 2 Könnyű látni: α(g) = ω(g). Mohó algoritmus α(g) becslésére (1) F :=, T := V (G) (2) AMÍG T (a) Legyen x T tetszőleges. (b) Legyen F = F + x és T = T x N(x) (3) Kimenet: az F független halmaz Könnyű látni az algoritmusból: α(g) v(g)/( (G) + 1). Ennél több is igaz általában: Caro-Wei-tétel: α(g) v V (G) 1 d(v) Turán-típusú extremális kérdések. Definíció: Legyen k, n N úgy, hogy 2 k n. A T n,k Turán-gráf csúcshalmaza k diszjunkt osztályból áll: A 1,..., A k, ahol A i A j 1 (ha k n, akkor minden osztály ugyanakkora). T n,k élei: ha 1 i j k, akkor minden x A i szomszédos minden y A j -vel, más élek nincsenek. Definíció: Legyen G és F két gráf. Azt mondjuk, hogy F részgráfja G-nek, ha megkaphatjuk F -et G-ből csúcsok és élek elhagyásával. Jele: F G. A G gráf F -mentes, ha F G. Trivi: T n,r nem tartalmaz K r+1 -et, azaz K r+1 -mentes. Turán-tétel: Legyen 3 r N és G egy n csúcsú egyszerű gráf, mely K r -mentes. Ekkor e(g) e(t n,r 1 ).

16 16 ALAPVETŐ FOGALMAK ÉS TÉTELEK 8.3. Ramsey-elmélet. Definíció: Legyen G egyszerű gráf. Ekkor Ramsey(G) = R(G) = max{α(g), ω(g)}. Másképpen nézve: G éleit színezzük zöldre, és amik nincsenek benne G-ben, azokat pirosra. Így beszíneztük az n = v(g) csúcsú K n éleit. Homogén halmaznak hívjuk azt a H V (G) csúcshalmazt, melyen belül K n -nek minden éle ugyanolyan színű vagy mind piros, vagy mind zöld. Tehát minél nagyobb homogén klikket keresünk. Ramsey-tétel: Legyen k N. Ha n 4 k, akkor akárhogyan is színezzük két színnel K n éleit, találunk k méretű homogén halmazt. Másképpen megfogalmazva: ha G egy n csúcsú egyszerű gráf, akkor R(G) 1 2 log 2 n. 9. Röviden expander gráfokról Rendezés: adaptív és nem adaptív módszerek. Utóbbira példa a rendező hálózat. Alekszejev tétele: Már egy felező hálózathoz is kell legalább n 2 log n 2 összehasonlító kapu. Ajtai-Komlós-Szemerédi: Létezik rendező hálózat, mely O(n log n) kapuval bármely n elemű bemenetet jól rendez. A bizonyításuk (azaz rendező algoritmusuk) fontos építőköve az expander gráf. Sok többé-kevésbé különböző definíciója ismert, attól függően, hogy mire akarjuk alkalmazni. Egy lehetőség az alábbi. Definíció: Legyen c (0, 1) és d N. Egy G(A, F ) páros gráfot, ahol A = F = N, (c, d)-expandernek hívunk, ha (G) d, és minden H A, H N/2 halmazra N(H) (1 + c) H. Hasonló igaz F részhalmazaira is. Nem különösebben nehéz belátni, hogy egy korlátos fokú véletlen gráf 9 pozitív valószínűséggel expander gráf lesz, már d = 3 esetén is. Sokkal nehezebb algoritmikusan megadni ilyen gráfokat. Az első konstrukció Marguliszé volt a 80-as évek elején. Látható: ha G expander, akkor az átmérője 10 O(log N). Ilyen kis átmérőjű gráf volt a hiperkocka is, de abban a pontok foka nem konstans, hanem a pontok számával logaritmikusan növő függvény. Ez számít egyes alkalmazásoknál. Triviális: szükséges, hogy d 3 legyen, hiszen d = 1, 2 esetén G nem lehet expander (miért is?). Könnyű azt is látni, hogy páros expander gráfban mindig van teljes párosítás. Az Ajtai-Komlós-Szemerédi-féle rendező hálózat összehasonlításai menetekre oszthatók fel, ahol egy menet egy expander gráf egyik teljes párosításának felel meg, azaz ha pl. xy egy ilyen párosításbeli él, akkor az x-edik és az y-odik drótokat összehasonlítjuk egy kapuval. Mivel minden menetben párosításbeli élek szerepelnek, így minden drót tartalmát csak egyetlen másikéval hasonlítjuk össze, és ezek az összehasonlítások párhuzamosan is elvégezhetőek. Egy másik alkalmazás 11, melyet szintén Ajtai Miklós, Komlós János és Szemerédi Endre vett észre, a véletlenszám generálás. Itt a következő tulajdonságot kell kihasználni: 9 Kicsit később jön egy kevés véletlen gráfokról. 10 Azaz a két egymástól legmesszebbre lévő pontjának távolsága. 11 Órán erről nem esett szó.

17 GRÁFELMÉLET 17 ha O(log N) hosszú véletlen" sétát teszünk egy expander gráfban, akkor megálláskor a gráf bármely pontjában lényegében ugyanakkora valószín séggel tartózkodhatunk. Tehát kis költséggel O(log d log N) bittel közel egyenletes eloszlást tudunk adni [N]-en Kisvilág gráfok Erre lényegében nem jutott idő, de talán lesz, aki érdekes olvasnivalónak találja. Előzmények, példák: Karinthy Frigyes egy novellája és Stanley Milgram híres csomagküldési kísérlete. A Hollywood-gráf. Ismeretségi hálózatok, akár irodalmi művekben is (pl. Homérosz: Íliász, Hugo: Nyomorultak). Telefonhívások gráfja. Anyagcsere gráfja. Az agy neuronhálózata. Idegrendszer. Táplálékláncok. Általános tulajdonságok: - Kicsi átmérő ( Milyen kicsi a világ?! ), de legalábbis kicsi átlagos átmérő (azaz a legtöbb pontpár közel van egymáshoz). - A fokszámeloszlás hatványtörvényt követ: a k fokúak aránya C/k s, ahol C és s állandók (ezek a skálafüggetlen gráfok) - Viszonylag kevés él, és mégis sok háromszög, amin a következő értendő: ha x-nek y és z is szomszédja, akkor nagyobb arányban lesz y és z szomszédos, mint ami az élek számából egyenletes élelosztás esetén következne. - A véletlen támadásoknak jól ellenállnak, a célzott támadások ellen jóformán védtelenek Az Albert-Barabási-modell egy skálafüggetlen gráftípus generálására. A kisvilág gráfok megértéséhez fontos ilyen gráfokat generálni. A most tárgyalandó módszert Albert Réka és Barabási Albert-László dolgozta ki. Induljunk ki egy élből, majd lépésenként egy új pontot és egy rá illeszkedő új élt adunk a gráfhoz. A következő szabály szerint építkezünk: ha már van n csúcsom, x 1,..., x n, és x n+1 az új csúcs, akkor x n+1 -et d(x i ) n j=1 d(x j) valószínűséggel kössük össze az x j csúccsal. A valószínűségek összege 1, tehát mindig lesz x n+1 -nek szomszédja az első n csúcs közül. Az eredmény minden lépésben egy fa lesz, melynek fokszámeloszlása hatványtörvényt követ s = 3 kitevővel 13. Kiválóan ír le egyes fizikai vagy kémiai folyamatokat, pl. a polimerizációt. Ha az új pontot több már meglévő ponttal is összeköthetem a fenti szabállyal analóg módon, akkor persze már nem fát kapunk, pl. háromszögek is lehetnek a keletkező gráfban. 12 Fontos, de nem jelent igazi korlátot, hogy páros gráfban páratlan hosszú séta mindig az ellenkező színosztályba visz, páros hosszú pedig a kiindulásiba. Sokszor egyébként nem páros expander gráffal dolgozunk, de ilyet nem adtunk meg órán. 13 Ez Bollobás, Riordan, Spencer és Tusnády eredménye.

18 18 ALAPVETŐ FOGALMAK ÉS TÉTELEK A Girvan-Newman-algoritmus közösségek megkeresésére. Az adatbányászati alkalmazásoknál az egyik fő cél a közösségek 14 kimutatása. A közösség fogalmára többféle definíció is ismert, mi a következőt használjuk: egy gráfban közösségnek tekintjük a csúcsoknak egy K részhalmazát, ha igaz, hogy K-n belül nagyobb az élsűrűség, mint K és a komplementere között. Ha egy gráf nem összefüggő, akkor komponensei nyilvánvalóan közösségeknek tarthatók. De persze a komponenseket belülről is tagolhatják további közösségek. A közösségek kimutatására szolgáló sok módszerből egyet ismertetünk, melyet Michelle Girvan és Mark Newman adott meg. Legyen G egy gráf és tfh. e = uv E(G). Definiáljuk a p(x, y) függvényt minden x, y V (G), x y pontpárra: P (x, y) = az x-et y-nal összekötő minimális hosszú utak halmaza, és legyen p(x, y) = P (x, y). Most legyen p(e; x, y) = {P : P P (x, y) és e P}, tehát azon minimális hosszú, x-et y-nal összekötő utak száma, amik tartalmazzák az e élt. Végül a fogalom, amiért az előző jelöléseket bevezettük: b(e) = (x,y) ( V (G) 2 ) p(e; x, y) p(x, y). A b(e) függvény 15 annál nagyobb, minél többször szerepel e minimális hosszú utakban. Bevezetését a következő megfontolás indokolja: ha e az egyetlen él, mely két részgráfot összeköt G-ben, akkor a két részgráf pontjai között menő minimális hosszú utak mindegyike tartalmazni fogja e-t, tehát b(e) szükségképpen nagy lesz. Ha viszonylag kevés él köt össze két részt, az összekötő élek között még mindig lesz olyan, ami sok minimális hosszú útban szerepel, hisz az átlag még mindig nagy szám lesz. Tehát ha a gráf jól szétválasztható pontdiszjunkt közösségekre, akkor néhány nagy b(.) értékű él elhagyása után szét fog esni komponensekre. Az algoritmus itt sem áll meg: rögzítjük a pillanatnyi állást, majd tovább dobáljuk el az éleket a b(.) szerint, hogy a komponensek/közösségek belső szerkezetét is megismerjük. Pontos leírás: Girvan-Newman-algoritmus (1) Minden e E(G)-re kiszámoljuk b(e) értékét. (2) Legyen e a legnagyobb b(.) értékű él. Az e élt töröljük a gráfból: G := G e. (3) Ha E(G), akkor folytassuk az (1)-es lépéssel. Nyomon követve az éltörlésekkel kapott gráfsorozatot, képet kapunk a közösségekről Kevés szó véletlen gráfokról. 16 Az Albert-Barabási-modell egy véletlenül felépülő gráfot ad. Az első véletlen gráfokat Gilbert illetve Erdős Pál és Rényi Alfréd definiálta jóval a kisvilág gráfokat megelőzően, 14 Sok a hasonlóság klaszterezéssel. 15 Angol neve edge betweenness, azaz él köztesség. 16 Érdekesség bár nagyon fontos akár algoritmusoknál, nem része a tananyagnak.

19 GRÁFELMÉLET 19 nagyjából 50 évvel ezelőtt. Az ún. Erdős-Rényi-modellben a G(n, p) véletlen gráf tulajdonságait vizsgáljuk. Egy G(n, p) gráf a következőképpen épül fel: minden különböző pontokból álló pontpárra a többi választástól függetlenül p valószínűséggel behúzzuk a pontpárt összekötő élt, míg (1 p)-vel a pontok nem lesznek szomszédosak. Néhány érdekes p érték (a felsorolt tulajdonságok mind nagy, n-ben 1-hez tartó valószínűséggel teljesülnek) - p = 0-nál nincs egyetlen élünk sem - p = 1/n-nél lesz kb. log n méretű komponens a gráfban - ha p = K/n, ahol K egy nagy rögzített szám, akkor bár a gráf nem lesz összefüggő, de lesz egy nagy komponense, ami a pontok túlnyomó részét tartalmazza (érdekes, hogy pl. már K = 2 ad egy viszonylag nagy komponenst!) - ha p = log n log log n n, akkor a gráf összefüggő lesz, sőt, egész kicsivel, log n -nel megnövelve ezt a p-t, már Hamilton-kör is lesz - ha p = 1/ n, akkor sok háromszög lesz - p = 1/2-nél α(g), ω(g) log n (Erdős Pál ezt használta ki, hogy a Ramseyszámokra megadja híressé vált korlátját) - p = 1-nél a gráf éppen K n Alkalmazásuk: A matematikának szinte minden területén előfordulnak, algoritmusok kidolgozásánál, elemzésénél is fontosak. A kisvilág gráfok közösségei sokszor ilyen véletlen gráfok tulajdonságaival rendelkeznek, így az egyes közösségekre sokszor akár Erdős-Rényiféle véletlen gráfként is érdemes lehet tekinteni.

GRÁFELMÉLET. 1. Alapfogalmak Definíciók: - irányítatlan és irányított gráf, csúcshalmaz, élhalmaz, szomszédsági reláció

GRÁFELMÉLET. 1. Alapfogalmak Definíciók: - irányítatlan és irányított gráf, csúcshalmaz, élhalmaz, szomszédsági reláció GRÁFELMÉLET ALAPVETŐ FOGALMAK ÉS TÉTELEK 1. Alapfogalmak Definíciók: - irányítatlan és irányított gráf, csúcshalmaz, élhalmaz, szomszédsági reláció - gráfok reprezentációi: szomszédsági mátrix, illeszkedési

Részletesebben

Diszkrét matematika 2.

Diszkrét matematika 2. Diszkrét matematika 2. 2018. szeptember 21. 1. Diszkrét matematika 2. 2. előadás Fancsali Szabolcs Levente nudniq@cs.elte.hu www.cs.elte.hu/ nudniq Komputeralgebra Tanszék 2018. szeptember 21. Gráfelmélet

Részletesebben

Diszkrét matematika 2.C szakirány

Diszkrét matematika 2.C szakirány Diszkrét matematika 2.C szakirány 2017. ősz 1. Diszkrét matematika 2.C szakirány 2. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Komputeralgebra Tanszék 2017.

Részletesebben

Gráfelméleti feladatok programozóknak

Gráfelméleti feladatok programozóknak Gráfelméleti feladatok programozóknak Nagy-György Judit 1. Lehet-e egy gráf fokszámsorozata 3, 3, 3, 3, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6? 2. Lehet-e egyszer gráf fokszámsorozata (a) 3, 3, 4, 4, 6? (b) 0, 1, 2, 2, 2,

Részletesebben

Diszkrét matematika 2.C szakirány

Diszkrét matematika 2.C szakirány Diszkrét matematika 2.C szakirány 2015. tavasz 1. Diszkrét matematika 2.C szakirány 1. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu Komputeralgebra Tanszék 2015. tavasz Gráfelmélet Diszkrét

Részletesebben

Diszkrét matematika 2. estis képzés

Diszkrét matematika 2. estis képzés Diszkrét matematika 2. estis képzés 2018. tavasz 1. Diszkrét matematika 2. estis képzés 11. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Komputeralgebra Tanszék

Részletesebben

Diszkrét matematika 2.

Diszkrét matematika 2. Diszkrét matematika 2. Mérai László előadása alapján Készítette: Nagy Krisztián 1. előadás Gráfok halmaza, gráf, ahol a csúcsok halmaza, az élek illesztkedés reláció: illesztkedik az élre, ha ( -él illesztkedik

Részletesebben

Diszkrét matematika 1. estis képzés

Diszkrét matematika 1. estis képzés Diszkrét matematika 1. estis képzés 2019. tavasz 1. Diszkrét matematika 1. estis képzés 11. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Mérai László diái alapján

Részletesebben

Diszkrét matematika 1. estis képzés

Diszkrét matematika 1. estis képzés Diszkrét matematika 1. estis képzés 2019. tavasz 1. Diszkrét matematika 1. estis képzés 9. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Mérai László diái alapján

Részletesebben

Diszkrét Matematika MSc hallgatók számára 7. Előadás Párosítási tételek Előadó: Hajnal Péter Jegyzetelő: Kovácsházi Anna

Diszkrét Matematika MSc hallgatók számára 7. Előadás Párosítási tételek Előadó: Hajnal Péter Jegyzetelő: Kovácsházi Anna Diszkrét Matematika MSc hallgatók számára 7. Előadás Párosítási tételek Előadó: Hajnal Péter Jegyzetelő: Kovácsházi Anna 2010. 10. 18. 2 7. Párosítási tételek.nb 7. Előadás Emlékeztető: Javító út, Javító

Részletesebben

Diszkrét matematika 2.C szakirány

Diszkrét matematika 2.C szakirány Diszkrét matematika 2.C szakirány 2015. ősz 1. Diszkrét matematika 2.C szakirány 3. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Komputeralgebra Tanszék 2015.

Részletesebben

Diszkrét matematika II. gyakorlat

Diszkrét matematika II. gyakorlat Diszkrét matematika II. gyakorlat 9. Gyakorlat Szakács Nóra Helyettesít: Bogya Norbert Bolyai Intézet 2013. április 11. Bogya Norbert (Bolyai Intézet) Diszkrét matematika II. gyakorlat 2013. április 11.

Részletesebben

Diszkrét matematika 2. estis képzés

Diszkrét matematika 2. estis képzés Diszkrét matematika 2. estis képzés 2016. tavasz 1. Diszkrét matematika 2. estis képzés 9. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Komputeralgebra Tanszék

Részletesebben

Diszkrét matematika 2.C szakirány

Diszkrét matematika 2.C szakirány Diszkrét matematika 2.C szakirány 2017. tavasz 1. Diszkrét matematika 2.C szakirány 3. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Komputeralgebra Tanszék 2017.

Részletesebben

Gráfelméleti alapfogalmak

Gráfelméleti alapfogalmak 1 Gráfelméleti alapfogalmak Gráf (angol graph= rajz): pontokból és vonalakból álló alakzat. pontok a gráf csúcsai, a vonalak a gráf élei. GRÁ Irányítatlan gráf Vegyes gráf Irányított gráf G H Izolált pont

Részletesebben

GRÁFELMÉLET. 7. előadás. Javító utak, javító utak keresése, Edmonds-algoritmus

GRÁFELMÉLET. 7. előadás. Javító utak, javító utak keresése, Edmonds-algoritmus GRÁFELMÉLET 7. előadás Javító utak, javító utak keresése, Edmonds-algoritmus Definíció: egy P utat javító útnak nevezünk egy M párosításra nézve, ha az út páratlan hosszú, kezdő- és végpontjai nem párosítottak,

Részletesebben

Diszkrét matematika 2. estis képzés

Diszkrét matematika 2. estis képzés Diszkrét matematika 2. estis képzés 2018. tavasz 1. Diszkrét matematika 2. estis képzés 10. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Komputeralgebra Tanszék

Részletesebben

Diszkrét matematika 2. estis képzés

Diszkrét matematika 2. estis képzés Diszkrét matematika 2. estis képzés 2018. tavasz 1. Diszkrét matematika 2. estis képzés 9. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Komputeralgebra Tanszék

Részletesebben

Diszkrét matematika 2.C szakirány

Diszkrét matematika 2.C szakirány Diszkrét matematika 2.C szakirány 2017. tavasz 1. Diszkrét matematika 2.C szakirány 4. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Komputeralgebra Tanszék 2017.

Részletesebben

Algoritmuselmélet. Bonyolultságelmélet. Katona Gyula Y.

Algoritmuselmélet. Bonyolultságelmélet. Katona Gyula Y. Algoritmuselmélet Bonyolultságelmélet Katona Gyula Y. Számítástudományi és Információelméleti Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 12. előadás Katona Gyula Y. (BME SZIT) Algoritmuselmélet

Részletesebben

Gráfelmélet. I. Előadás jegyzet (2010.szeptember 9.) 1.A gráf fogalma

Gráfelmélet. I. Előadás jegyzet (2010.szeptember 9.) 1.A gráf fogalma Készítette: Laczik Sándor János Gráfelmélet I. Előadás jegyzet (2010.szeptember 9.) 1.A gráf fogalma Definíció: a G=(V,E) párt egyszerű gráfnak nevezzük, (V elemeit a gráf csúcsainak/pontjainak,e elemeit

Részletesebben

Diszkrét matematika 2. estis képzés

Diszkrét matematika 2. estis képzés Diszkrét matematika 2. estis képzés 2018. tavasz 1. Diszkrét matematika 2. estis képzés 7. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Komputeralgebra Tanszék

Részletesebben

1. tétel - Gráfok alapfogalmai

1. tétel - Gráfok alapfogalmai 1. tétel - Gráfok alapfogalmai 1. irányítatlan gráf fogalma A G (irányítatlan) gráf egy (Φ, E, V) hátmas, ahol E az élek halmaza, V a csúcsok (pontok) halmaza, Φ: E {V-beli rendezetlen párok} illeszkedési

Részletesebben

SzA X/XI. gyakorlat, november 14/19.

SzA X/XI. gyakorlat, november 14/19. SzA X/XI. gyakorlat, 2013. november 14/19. Színezünk és rajzolunk Drótos Márton drotos@cs.bme.hu 1. Mennyi a következő gráfok kromatikus száma: C 4, C 5, K 2,4, alábbi 2 gráf χ(c 4 ) = 2, páros hosszú

Részletesebben

Gráfelmélet jegyzet 2. előadás

Gráfelmélet jegyzet 2. előadás Gráfelmélet jegyzet 2. előadás Készítette: Kovács Ede . Fák Tétel. : A következők ekvivalensek a T gráfra: (i) T összefüggő, e E. T e már nem összefüggő (ii) T összefüggő és körmentes. (iii) x, y V T!

Részletesebben

Euler tétel következménye 1:ha G összefüggő síkgráf és legalább 3 pontja van, akkor: e 3

Euler tétel következménye 1:ha G összefüggő síkgráf és legalább 3 pontja van, akkor: e 3 Síkgráfok Kuratowski-tétel: egy gráf akkor és csak akkor síkba rajzolható gráf, ha nincs olyan részgráfja, ami a K 5 -el, vagy a K 3,3 -altopologikusan izomorf (homeomorf). Euler síkgráfokra vonatkozó

Részletesebben

Gráfelmélet/Diszkrét Matematika MSc hallgatók számára. 3. Előadás

Gráfelmélet/Diszkrét Matematika MSc hallgatók számára. 3. Előadás Gráfelmélet/Diszkrét Matematika MSc hallgatók számára 3. Előadás Előadó: Hajnal Péter Jegyzetelő: Pék Máté 2009. szeptember 21. 1. Folyamok 1.1. Definíció. G = (V, E, K, B) irányított gráf, ha e! v : ekv

Részletesebben

SzA II. gyakorlat, szeptember 18.

SzA II. gyakorlat, szeptember 18. SzA II. gyakorlat, 015. szeptember 18. Barátkozás a gráfokkal Drótos Márton drotos@cs.bme.hu 1. Az előre megszámozott (címkézett) n darab pont közé hányféleképp húzhatunk be éleket úgy, hogy egyszerű gráfhoz

Részletesebben

Algoritmuselmélet. Katona Gyula Y. Számítástudományi és Információelméleti Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 13.

Algoritmuselmélet. Katona Gyula Y. Számítástudományi és Információelméleti Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 13. Algoritmuselmélet NP-teljes problémák Katona Gyula Y. Számítástudományi és Információelméleti Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 13. előadás Katona Gyula Y. (BME SZIT) Algoritmuselmélet

Részletesebben

Alapfogalmak a Diszkrét matematika II. tárgyból

Alapfogalmak a Diszkrét matematika II. tárgyból Alapfogalmak a Diszkrét matematika II. tárgyból (A szakirány, 2015-2016 tavaszi félév) A számonkérés során ezeknek a definícióknak, tételkimondásoknak az alapos megértését is számon kérjük. A példakérdések

Részletesebben

Sali Attila Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. I. B. 137/b március 16.

Sali Attila Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. I. B. 137/b március 16. Bevezetés a Számításelméletbe II. 6. előadás Sali Attila Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi és Információelméleti Tsz. I. B. 7/b sali@cs.bme.hu 004 március 6. A kritikus út

Részletesebben

Gráfok csúcsszínezései

Gráfok csúcsszínezései Gráfelmélet/Diszkrét Matematika MSc hallgatók számára Gráfok csúcsszínezései 2012. október 1. Előadó: Hajnal Péter 1. (Csúcs)színezések alapfogalmai Emlékeztetőként idézzünk fel néhány korábban tanult

Részletesebben

Gráf csúcsainak színezése. The Four-Color Theorem 4 szín tétel Appel és Haken bebizonyították, hogy minden térkép legfeljebb 4 színnel kiszínezhető.

Gráf csúcsainak színezése. The Four-Color Theorem 4 szín tétel Appel és Haken bebizonyították, hogy minden térkép legfeljebb 4 színnel kiszínezhető. Gráf csúcsainak színezése Kromatikus szám 2018. Április 18. χ(g) az ún. kromatikus szám az a szám, ahány szín kell a G gráf csúcsainak olyan kiszínezéséhez, hogy a szomszédok más színűek legyenek. 2 The

Részletesebben

Algoritmuselmélet 11. előadás

Algoritmuselmélet 11. előadás Algoritmuselmélet 11. előadás Katona Gyula Y. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi Tsz. I. B. 137/b kiskat@cs.bme.hu 2002 Március 26. ALGORITMUSELMÉLET 11. ELŐADÁS 1 Kruskal

Részletesebben

Diszkrét matematika 2 (C) vizsgaanyag, 2012 tavasz

Diszkrét matematika 2 (C) vizsgaanyag, 2012 tavasz Diszkrét matematika 2 (C) vizsgaanyag, 2012 tavasz A vizsga menete: a vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli beugrón az alábbi kérdések közül szerepel összesen 12 darab, mindegyik egy pontot

Részletesebben

1. zárthelyi,

1. zárthelyi, 1. zárthelyi, 2010.03.2. 1. Jelölje B n azt a gráfot, melynek csúcsai az n hosszúságú 0 1 sorozatok, két sorozat akkor és csak akkor van összekötve éllel, ha pontosan egy vagy két helyen különböznek. Adjuk

Részletesebben

Síkbarajzolható gráfok, duális gráf

Síkbarajzolható gráfok, duális gráf Síkbarajzolható gráfok, duális gráf Papp László BME November 8, 2018 Gráfok lerajzolása Definíció: Egy G gráf diagramján a gráf olyan lerajzolását értjük ahol a csúcsok különböző síkbeli pontok, illetve

Részletesebben

Feladatok, amelyek gráfokkal oldhatók meg 1) A königsbergi hidak problémája (Euler-féle probléma) a

Feladatok, amelyek gráfokkal oldhatók meg 1) A königsbergi hidak problémája (Euler-féle probléma) a Feladatok, amelyek gráfokkal oldhatók meg ) A königsbergi hidak problémája (Euler-féle probléma) a b d c A megfelelő gráf: d a b c ) Egy szórakoztató feladat (Hamilton-féle probléma) Helyezzük el az,,,...,

Részletesebben

ELTE IK Esti képzés tavaszi félév. Tartalom

ELTE IK Esti képzés tavaszi félév. Tartalom Diszkrét Matematika 2 vizsgaanyag ELTE IK Esti képzés 2017. tavaszi félév Tartalom 1. Számfogalom bővítése, homomorfizmusok... 2 2. Csoportok... 9 3. Részcsoport... 11 4. Generátum... 14 5. Mellékosztály,

Részletesebben

Diszkrét matematika 2.C szakirány

Diszkrét matematika 2.C szakirány Diszkrét matematika 2.C szakirány 2017. tavasz 1. Diszkrét matematika 2.C szakirány 11. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Komputeralgebra Tanszék

Részletesebben

Gráfelmélet/Diszkrét Matematika MSc hallgatók számára. Párosítások. 1. ábra.

Gráfelmélet/Diszkrét Matematika MSc hallgatók számára. Párosítások. 1. ábra. Gráfelmélet/Diszkrét Matematika MSc hallgatók számára Párosítások 2012. november 26. Előadó: Hajnal Péter 1. Javító utas algoritmusok Definíció. Legyen G gráf M párosítás G-ben, P : v 0, e 1, v 1,...,e

Részletesebben

Diszkrét matematika 2.

Diszkrét matematika 2. Diszkrét matematika 2. 2018. október 12. 1. Diszkrét matematika 2. 5. előadás Fancsali Szabolcs Levente nudniq@cs.elte.hu www.cs.elte.hu/ nudniq Komputeralgebra Tanszék 2018. október 12. Diszkrét matematika

Részletesebben

DISZKRÉT MATEMATIKA 2 KIDOLGOZOTT TÉTELSOR 1. RÉSZ

DISZKRÉT MATEMATIKA 2 KIDOLGOZOTT TÉTELSOR 1. RÉSZ DISZKRÉT MATEMATIKA 2 KIDOLGOZOTT TÉTELSOR 1. RÉSZ B szakirány 2014 június Tartalom 1. Fák definíciója ekvivalens jellemzései... 3 2. Hamilton-kör Euler-vonal... 4 3. Feszítőfa és vágás... 6 4. Címkézett

Részletesebben

Gráfalgoritmusok ismétlés ősz

Gráfalgoritmusok ismétlés ősz Gráfalgoritmusok ismétlés 2017. ősz Gráfok ábrázolása Egy G = (V, E) gráf ábrázolására alapvetően két módszert szoktak használni: szomszédsági listákat, illetve szomszédsági mátrixot. A G = (V, E) gráf

Részletesebben

Ramsey-féle problémák

Ramsey-féle problémák FEJEZET 8 Ramsey-féle problémák "Az intelligens eljárást az jellemzi, hogy még a látszólag megközelíthetetlen célhoz is utat nyit, megfelelő segédproblémát talál ki és először azt oldja meg." Pólya György:

Részletesebben

Szimmetrikus kombinatorikus struktúrák MSc hallgatók számára. Ramsey-gráfok

Szimmetrikus kombinatorikus struktúrák MSc hallgatók számára. Ramsey-gráfok Szimmetrikus kombinatorikus struktúrák MSc hallgatók számára Ramsey-gráfok Előadó: Hajnal Péter 1.hét 1. Ramsey-számok Definíció. Legyen Ram(G) = max{ω(g), α(g)} = max{ω(g), ω(g)}, azaz a legnagyobb halmaz

Részletesebben

HAMILTON ÚT: minden csúcson PONTOSAN egyszer áthaladó út

HAMILTON ÚT: minden csúcson PONTOSAN egyszer áthaladó út SÍKBA RAJZOLHATÓ GRÁFOK ld. előadás diasorozat SZÍNEZÉS: ld. előadás diasorozat PÉLDA: Reguláris 5 gráf színezése 4 színnel Juhász, PPKE ITK, 007: http://users.itk.ppke.hu/~b_novak/dmat/juhasz_5_foku_graf.bmp

Részletesebben

HAMILTON KÖR: minden csúcson PONTOSAN egyszer áthaladó kör. Forrás: (

HAMILTON KÖR: minden csúcson PONTOSAN egyszer áthaladó kör. Forrás: ( HAMILTON KÖR: minden csúcson PONTOSAN egyszer áthaladó kör Teljes gráf: Páros gráf, teljes páros gráf és Hamilton kör/út Hamilton kör: Minden csúcson áthaladó kör Hamilton kör Forrás: (http://www.math.klte.hur/~tujanyi/komb_j/k_win_doc/g0603.doc

Részletesebben

Megoldások 7. gyakorlat Síkgráfok, dualitás, gyenge izomorfia, Whitney-tételei

Megoldások 7. gyakorlat Síkgráfok, dualitás, gyenge izomorfia, Whitney-tételei Számítástudomány alapjai Megoldások 7. gyakorlat Síkgráfok, dualitás, gyenge izomorfia, Whitney-tételei 90. A konvex poliéder egyes lapjait határoló élek száma legyen k! Egy konvex poliéder egy tetszőleges

Részletesebben

Diszkrét Matematika GYAKORLAT, Levelező MSc hallgatók számára. 3. Feladatsor

Diszkrét Matematika GYAKORLAT, Levelező MSc hallgatók számára. 3. Feladatsor Diszkrét Matematika GYAKORLAT, Levelező MSc hallgatók számára 3. Feladatsor Gyakorlatvezetõ: Hajnal Péter 2011. november 2-ától 1. Párosítások gráfokban 1.1. Alapok 1. Feladat. (i) Bizonyítsuk be, hogy

Részletesebben

Diszkrét matematika 2.

Diszkrét matematika 2. Diszkrét matematika 2. 2018. március 9. 1. Diszkrét matematika 2. 4. előadás Fancsali Szabolcs Levente nudniq@cs.elte.hu www.cs.elte.hu/ nudniq Komputeralgebra Tanszék 2018. március 9. Gráfelmélet Diszkrét

Részletesebben

Érdemes egy n*n-es táblázatban (sorok-lányok, oszlopok-fiúk) ábrázolni a két színnel, mely éleket húztuk be (pirossal, kékkel)

Érdemes egy n*n-es táblázatban (sorok-lányok, oszlopok-fiúk) ábrázolni a két színnel, mely éleket húztuk be (pirossal, kékkel) Kombi/2 Egy bizonyos bulin n lány és n fiú vesz részt. Minden fiú pontosan a darab lányt és minden lány pontosan b darab fiút kedvel. Milyen (a,b) számpárok esetén létezik biztosan olyan fiúlány pár, akik

Részletesebben

Kombinatorika és gráfelmélet

Kombinatorika és gráfelmélet Kombinatorika és gráfelmélet Pejó Balázs Tartalomjegyzék 1. leszámolási problémák 2 1.1. permutáció.............................................. 2 1.1.1. ismétlés nélküli........................................

Részletesebben

Algoritmuselmélet 18. előadás

Algoritmuselmélet 18. előadás Algoritmuselmélet 18. előadás Katona Gyula Y. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi Tsz. I. B. 137/b kiskat@cs.bme.hu 2002 Május 7. ALGORITMUSELMÉLET 18. ELŐADÁS 1 Közelítő algoritmusok

Részletesebben

III. Gráfok. 1. Irányítatlan gráfok:

III. Gráfok. 1. Irányítatlan gráfok: III. Gráfok 1. Irányítatlan gráfok: Jelölés: G=(X,U), X a csomópontok halmaza, U az élek halmaza X={1,2,3,4,5,6}, U={[1,2], [1,4], [1,6], [2,3], [2,5], [3,4], [3,5], [4,5],[5,6]} Értelmezések: 1. Fokszám:

Részletesebben

Gráfok színezése Diszkrét matematika 2009/10 sz, 9. el adás

Gráfok színezése Diszkrét matematika 2009/10 sz, 9. el adás Gráfok színezése Diszkrét matematika 2009/10 sz, 9. el adás A jegyzetet készítette: Szabó Tamás 2009. november 9. 1. Alapfogalmak Egy gráf csúcsait vagy éleit bizonyos esetekben szeretnénk különböz osztályokba

Részletesebben

Gráfelméleti feladatok. c f

Gráfelméleti feladatok. c f Gráfelméleti feladatok d e c f a b gráf, csúcsok, élek séta: a, b, c, d, e, c, a, b, f vonal: c, d, e, c, b, a út: f, b, a, e, d (walk, lanţ) (trail, lanţ simplu) (path, lanţ elementar) 1 irányított gráf,

Részletesebben

Algoritmusok bonyolultsága

Algoritmusok bonyolultsága Algoritmusok bonyolultsága 5. előadás http://www.ms.sapientia.ro/~kasa/komplex.htm 1 / 27 Gazdaságos faváz Kruskal-algoritmus Joseph Kruskal (1928 2010) Legyen V = {v 1, v 2,..., v n }, E = {e 1, e 2,...,

Részletesebben

KOMBINATORIKA ElŐADÁS Matematika BSc hallgatók számára. Klikkek gráfokban-1. Definíció. Egy G gráfban egy K V(G) csúcshalmazt klikknek nevezünk, ha K

KOMBINATORIKA ElŐADÁS Matematika BSc hallgatók számára. Klikkek gráfokban-1. Definíció. Egy G gráfban egy K V(G) csúcshalmazt klikknek nevezünk, ha K KOMBINATORIKA ElŐADÁS Matematika BSc hallgatók számára Klikkek gráfokban Előadó: Hajnal Péter 2017 1. Az alapkérdés Emlékeztetünk egy a gráfok színezésénél tárgyalt fontos fogalomra: Definíció. Egy G gráfban

Részletesebben

Szociális hálózatok Gráf alapú módszerek. Adatbányászat. Klaszterezés Szociális hálózatok. Szegedi Tudományegyetem. Adatbányászat

Szociális hálózatok Gráf alapú módszerek. Adatbányászat. Klaszterezés Szociális hálózatok. Szegedi Tudományegyetem. Adatbányászat Klaszterezés Szegedi Tudományegyetem Élei lehetnek címkézettek (pl. ellenség, barát), továbbá súlyozottak (pl. telefonbeszélgetés) Megjelenési formái Ismeretségi, társszerzőségi gráf (Erdős-Bacon szám)

Részletesebben

Minimális feszítőfák Legyen G = (V,E,c), c : E R + egy súlyozott irányítatlan gráf. Terjesszük ki a súlyfüggvényt a T E élhalmazokra:

Minimális feszítőfák Legyen G = (V,E,c), c : E R + egy súlyozott irányítatlan gráf. Terjesszük ki a súlyfüggvényt a T E élhalmazokra: Minimális feszítőfák Legyen G = (V,E,c), c : E R + egy súlyozott irányítatlan gráf. Terjesszük ki a súlyfüggvényt a T E élhalmazokra: C(T ) = (u,v) T c(u,v) Az F = (V,T) gráf minimális feszitőfája G-nek,

Részletesebben

Algoritmuselmélet. Gráfok megadása, szélességi bejárás, összefüggőség, párosítás. Katona Gyula Y.

Algoritmuselmélet. Gráfok megadása, szélességi bejárás, összefüggőség, párosítás. Katona Gyula Y. Algoritmuselmélet Gráfok megadása, szélességi bejárás, összefüggőség, párosítás Katona Gyula Y. Számítástudományi és Információelméleti Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2. előadás

Részletesebben

A számítástudomány alapjai

A számítástudomány alapjai A számítástudomány alapjai Katona Gyula Y. Számítástudományi és Információelméleti Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Legszélesebb utak Katona Gyula Y. (BME SZIT) A számítástudomány

Részletesebben

Diszkrét matematika 2.

Diszkrét matematika 2. Diszkrét matematika 2. Mérai László előadása alapján Készítette: Nagy Krisztián 4. előadás Eulerséta: Olyan séta, mely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza. Tétel: egy összefüggő gráf. Ha minden

Részletesebben

Adatszerkezetek 2. Dr. Iványi Péter

Adatszerkezetek 2. Dr. Iványi Péter Adatszerkezetek 2. Dr. Iványi Péter 1 Fák Fákat akkor használunk, ha az adatok között valamilyen alá- és fölérendeltség van. Pl. könyvtárszerkezet gyökér (root) Nincsennek hurkok!!! 2 Bináris fák Azokat

Részletesebben

10. Előadás P[M E ] = H

10. Előadás P[M E ] = H HALMAZRENDSZEREK 10. Előadás Matematika MSc hallgatók számára Előadó: Hajnal Péter Jegyzetelő: Hajnal Péter 2010. április 20. Halmazrendszerek színezése Egy halmazrendszer csúcshalmazának színezése jó

Részletesebben

bármely másikra el lehessen jutni. A vállalat tudja, hogy tetszőlegesen adott

bármely másikra el lehessen jutni. A vállalat tudja, hogy tetszőlegesen adott . Minimális súlyú feszítő fa keresése Képzeljük el, hogy egy útépítő vállalat azt a megbízást kapja, hogy építsen ki egy úthálózatot néhány település között (a települések között jelenleg nincs út). feltétel

Részletesebben

Logika és számításelmélet. 11. előadás

Logika és számításelmélet. 11. előadás Logika és számításelmélet 11. előadás NP-teljesség Emlékeztetőül: NP-teljes nyelv Egy L probléma NP-teljes (a polinom idejű visszavezetésre nézve), ha L NP L NP-nehéz, azaz minden L NP esetén L p L. Azaz

Részletesebben

22. GRÁFOK ÁBRÁZOLÁSA

22. GRÁFOK ÁBRÁZOLÁSA 22. GRÁFOK ÁBRÁZOLÁSA A megoldandó feladatok, problémák modellezése során sokszor gráfokat alkalmazunk. A gráf fogalmát a matematikából ismertnek vehetjük. A modellezés során a gráfok több változata is

Részletesebben

Totális Unimodularitás és LP dualitás. Tapolcai János

Totális Unimodularitás és LP dualitás. Tapolcai János Totális Unimodularitás és LP dualitás Tapolcai János tapolcai@tmit.bme.hu 1 Optimalizálási feladat kezelése NP-nehéz Hatékony megoldás vélhetően nem létezik Jó esetben hatékony algoritmussal közelíteni

Részletesebben

Síkgráfok (négyszín-tétel, Kuratowski-tétel, Euler-formula)

Síkgráfok (négyszín-tétel, Kuratowski-tétel, Euler-formula) Síkgráfok (négyszín-tétel, Kuratowski-tétel, Euler-formula) Kombinatorika 11. előadás SZTE Bolyai Intézet Szeged, 2016. április 26. 11. ea. Síkgráfok 1/9 Definíció. Egy gráf síkgráf, ha lerajzolható úgy

Részletesebben

Bevezetés a számításelméletbe II. Zárthelyi feladatok április 23.

Bevezetés a számításelméletbe II. Zárthelyi feladatok április 23. evezetés a számításelméletbe II. Zárthelyi feladatok 2018. április 23. 1. G egyszerű gráf csúcshalmaza legyen V (G) = {1, 2,..., 10}. z x, y V (G), x y csúcsok pontosan akkor legyenek szomszédosak G-ben,

Részletesebben

Algoritmuselmélet. Katona Gyula Y. Számítástudományi és Információelméleti Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 12.

Algoritmuselmélet. Katona Gyula Y. Számítástudományi és Információelméleti Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 12. Algoritmuselmélet NP-teljes problémák Katona Gyula Y. Számítástudományi és Információelméleti Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 12. előadás Katona Gyula Y. (BME SZIT) Algoritmuselmélet

Részletesebben

Szalai Péter. April 17, Szalai Péter April 17, / 36

Szalai Péter. April 17, Szalai Péter April 17, / 36 Szociális hálók Szalai Péter April 17, 2015 Szalai Péter April 17, 2015 1 / 36 Miről lesz szó? 1 Megfigyelések Kis világ Power-law Klaszterezhetőség 2 Modellek Célok Erdős-Rényi Watts-Strogatz Barabási

Részletesebben

Kiegészítő részelőadás 1. Az algoritmusok hatékonyságának mérése

Kiegészítő részelőadás 1. Az algoritmusok hatékonyságának mérése Kiegészítő részelőadás 1. Az algoritmusok hatékonyságának mérése Dr. Kallós Gábor 2014 2015 1 Az Ordó jelölés Azt mondjuk, hogy az f(n) függvény eleme az Ordó(g(n)) halmaznak, ha van olyan c konstans (c

Részletesebben

Algoritmuselmélet. Mélységi keresés és alkalmazásai. Katona Gyula Y.

Algoritmuselmélet. Mélységi keresés és alkalmazásai. Katona Gyula Y. Algoritmuselmélet Mélységi keresés és alkalmazásai Katona Gyula Y. Számítástudományi és Információelméleti Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 9. előadás Katona Gyula Y. (BME SZIT) Algoritmuselmélet

Részletesebben

Javító és majdnem javító utak

Javító és majdnem javító utak Javító és majdnem javító utak deficites Hall-tétel alapján elméletileg meghatározhatjuk, hogy egy G = (, ; E) páros gráfban mekkora a legnagyobb párosítás mérete. Ehhez azonban első ránézésre az összes

Részletesebben

Síkbarajzolható gráfok Április 26.

Síkbarajzolható gráfok Április 26. Síkbarajzolható gráfok 2017. Április 26. Síkgráfok Egy gráf síkgráf=síkba rajzolható gráf, ha lerajzolható úgy a síkba, hogy élei csak a szögpontokban metszik egymást. Ha egy gráf lerajzolható a síkba,

Részletesebben

Gráfelméleti alapfogalmak-1

Gráfelméleti alapfogalmak-1 KOMBINATORIKA ELŐADÁS osztatlan matematika tanár hallgatók számára Gráfelméleti alapfogalmak Előadó: Hajnal Péter 2015 1. Egyszerű gráfok Nagyon sok helyzetben egy alaphalmaz elemei között kitűntetett

Részletesebben

Síkgráfok. 1. Részgráfok, topológikus részgráfok, minorok

Síkgráfok. 1. Részgráfok, topológikus részgráfok, minorok Gráfelmélet/Diszkrét Matematika MSc hallgatók számára Síkgráfok 2013. El adó: Hajnal Péter 1. Részgráfok, topológikus részgráfok, minorok Emlékeztet. Egy gráf síkba rajzolható, ha lerajzolható úgy, az

Részletesebben

EGYSZERŰ, NEM IRÁNYÍTOTT (IRÁNYÍTATLAN) GRÁF

EGYSZERŰ, NEM IRÁNYÍTOTT (IRÁNYÍTATLAN) GRÁF Összefoglaló Gráfok / EGYSZERŰ, NEM IRÁNYÍTOTT (IRÁNYÍTATLAN) GRÁF Adott a G = (V, E) gráf ahol a V a csomópontok, E az élek halmaza E = {(x, y) x, y V, x y (nincs hurokél) és (x, y) = (y, x)) Jelölések:

Részletesebben

KOMBINATORIKA ELŐADÁS osztatlan matematikatanár hallgatók számára

KOMBINATORIKA ELŐADÁS osztatlan matematikatanár hallgatók számára KOMBINATORIKA ELŐADÁS osztatlan matematikatanár hallgatók számára Párosítások gráfokban Előadó: Hajnal Péter 2018 1. A párosítás alapfogalma Definíció. Egy G gráfban egy M élhalmaz párosítás, ha 2 M darab

Részletesebben

HÁLÓZAT Maximális folyam, minimális vágás

HÁLÓZAT Maximális folyam, minimális vágás HÁLÓZAT Maximális folyam, minimális vágás HÁLÓZAT informálisan Hálózat Irányított gráf Mindegyik élnek adott a (nemnegatív) kapacitása Spec csúcsok: Forrás (Source): a kiindulási pont csak ki élek Nyelő

Részletesebben

(6) (4) (2) (3) (11) (3) (5) (21) (9) (7) (3) (4) (4) (7) (4)

(6) (4) (2) (3) (11) (3) (5) (21) (9) (7) (3) (4) (4) (7) (4) Bevezetés a számításelméletbe II. Zárthelyi feladatok 2013. március 21. 1. Legyenek a G gráf csúcsai egy 5 5-ös sakktábla mez i és két különböz csúcs akkor legyen összekötve G-ben, ha a megfelel mez k

Részletesebben

1. Szerencsére elmúlt a veszély, pánikra semmi ok. Luke Skywalker ugyan kivont lézerkarddal ment órára a jediképzőben, de a birodalmi gárda

1. Szerencsére elmúlt a veszély, pánikra semmi ok. Luke Skywalker ugyan kivont lézerkarddal ment órára a jediképzőben, de a birodalmi gárda 1. ZH 2012. X. 11. 15 Mobiltelefon még kikapcsolt állapotban sem lehet a padon vagy a hallgató kezében. Minden egyes feladat helyes megoldása 10 pontot ér. A dolgozatok értékelése: 0-23 pont: 1, 24-32

Részletesebben

1: Bevezetés: Internet, rétegmodell Alapok: aszimptótika, gráfok. HálózatokII, 2007

1: Bevezetés: Internet, rétegmodell Alapok: aszimptótika, gráfok. HálózatokII, 2007 Hálózatok II 2007 1: Bevezetés: Internet, rétegmodell Alapok: aszimptótika, gráfok 1 Az előadáshoz Előadás: Szerda 17:00 18:30 Gyakorlat: nincs Vizsga írásbeli Honlap: http://people.inf.elte.hu/lukovszki/courses/g/07nwii

Részletesebben

Közösségek keresése nagy gráfokban

Közösségek keresése nagy gráfokban Közösségek keresése nagy gráfokban Katona Gyula Y. Számítástudományi és Információelméleti Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2011. április 14. Katona Gyula Y. (BME SZIT) Közösségek

Részletesebben

Feladatok. 7. Tíz rabló a kincseit egy több lakattal lezárható ládában gyűjti. Az egyes lakatokat egy-egy

Feladatok. 7. Tíz rabló a kincseit egy több lakattal lezárható ládában gyűjti. Az egyes lakatokat egy-egy Feladatok 1. Hányféleképpen állhat sorba n fiú és n lány úgy, hogy azonos neműek ne álljanak egymás mellett?. Hány olyan hétszámjegyű telefonszám készíthető, amiben pontosan két különböző számjegy szerepel,

Részletesebben

Minimális feszítőfák Legyen G = (V,E,c), c : E R + egy súlyozott irányítatlan gráf. Terjesszük ki a súlyfüggvényt a T E élhalmazokra:

Minimális feszítőfák Legyen G = (V,E,c), c : E R + egy súlyozott irányítatlan gráf. Terjesszük ki a súlyfüggvényt a T E élhalmazokra: Minimális feszítőfák Legyen G = (V,E,c), c : E R + egy súlyozott irányítatlan gráf. Terjesszük ki a súlyfüggvényt a T E élhalmazokra: C(T ) = (u,v) T c(u,v) Az F = (V,T) gráf minimális feszitőfája G-nek,

Részletesebben

Példa Hajtsuk végre az 1 pontból a Dijkstra algoritmust az alábbi gráfra. (A mátrixban a c i j érték az (i, j) él hossza, ha nincs él.

Példa Hajtsuk végre az 1 pontból a Dijkstra algoritmust az alábbi gráfra. (A mátrixban a c i j érték az (i, j) él hossza, ha nincs él. Legrövidebb utak súlyozott gráfokban A feladat egy súlyozott gráfban egy adott pontból kiinduló legrövidebb utak megkeresése. Az input a súlyozott gráf és a kiindulási s pont. Outputként egy legrövidebb

Részletesebben

Diszkrét Matematika MSc hallgatók számára. 11. Előadás. Előadó: Hajnal Péter Jegyzetelő: Szarvák Gábor november 29.

Diszkrét Matematika MSc hallgatók számára. 11. Előadás. Előadó: Hajnal Péter Jegyzetelő: Szarvák Gábor november 29. Diszkrét Matematika MSc hallgatók számára 11. Előadás Előadó: Hajnal Péter Jegyzetelő: Szarvák Gábor 2010. november 29. 1. Gráfok metszési száma z előadás a metszési szám nevű gráfparaméterről szól. Ez

Részletesebben

Számítógép hálózatok, osztott rendszerek 2009

Számítógép hálózatok, osztott rendszerek 2009 Számítógép hálózatok, osztott rendszerek 2009 1: Bevezetés: Internet, rétegmodell Alapok: aszimptótika, gráfok 1 Az előadáshoz Előadás: Hétfő 10:00 12:00 óra Gyakorlat: Hétfő 14:00-16:00 óra Honlap: http://people.inf.elte.hu/lukovszki/courses/0910nwmsc

Részletesebben

1. Gráfmodellek. 1.1 Königsbergi hidak (Euler, 1736)

1. Gráfmodellek. 1.1 Königsbergi hidak (Euler, 1736) 1. Gráfmodellek 1.1 Königsbergi hidak (Euler, 1736) Probléma: Königsberg mellett volt egy Pregel nevû folyó, két szigettel. A folyó két partját és a szigeteket hét híd kötötte össze. Bejárhatjuk-e volt

Részletesebben

Modern irányzatok a bonyolultságelméletben: éles korlátok és dichotómia tételek

Modern irányzatok a bonyolultságelméletben: éles korlátok és dichotómia tételek Modern irányzatok a bonyolultságelméletben: éles korlátok és dichotómia tételek Marx Dániel Paraméteres Algoritmusok és Bonyolultság Kutatócsoport Informatikai Kutatólaboratórium SZTAKI 05. június 5. Kombinatorikus

Részletesebben

Gráfelmélet/Diszkrét Matematika MSc hallgatók számára. Párosítások

Gráfelmélet/Diszkrét Matematika MSc hallgatók számára. Párosítások Gráfelmélet/Diszkrét Matematika MSc hallgatók számára Párosítások 2012. november 19. Előadó: Hajnal Péter 1. Alapfogalmak Emlékeztető. Legyen G egy gráf, E(G) a G élhalmaza, V (G) gráfunk csúcshalmaza.

Részletesebben

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit.

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 2. A VALÓS SZÁMOK 2.1 A valós számok aximómarendszere Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 1.Testaxiómák R-ben két művelet van értelmezve, az

Részletesebben

Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy

Nagy Gábor  compalg.inf.elte.hu/ nagy Diszkrét matematika 3. estis képzés 2016. ősz 1. Diszkrét matematika 3. estis képzés 3. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Komputeralgebra Tanszék

Részletesebben

Gráfok, definíciók. Gráfok ábrázolása. Az adott probléma megoldásához ténylegesen mely műveletek szükségesek. Ábrázolások. Példa:

Gráfok, definíciók. Gráfok ábrázolása. Az adott probléma megoldásához ténylegesen mely műveletek szükségesek. Ábrázolások. Példa: Gráfok, definíciók Irányítatlan gráf: G = (V,E), ahol E rendezetlen (a,b),a,b V párok halmaza. Irányított gráf: G = (V,E) E rendezett (a,b) párok halmaza; E V V. Címkézett (súlyozott) gráf: G = (V,E,C)

Részletesebben

Bevezetés a számításelméletbe II. 1. zh,

Bevezetés a számításelméletbe II. 1. zh, Bevezetés a számításelméletbe II. 1. zh, 2014.03.20. 1. Egy 59 csúcsú egyszer gráfban bármely két csúcs fokszámösszege 60- nál nagyobb páros szám. Igaz-e, hogy a gráfban biztosan van Eulerkörséta? 2. Egy

Részletesebben