AZ IFJÚSÁGI INTEGRÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ IRODA PROGRAMAJÁNLATAI:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ IFJÚSÁGI INTEGRÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ IRODA PROGRAMAJÁNLATAI:"

Átírás

1 TÁMOP / AZ IFJÚSÁGI INTEGRÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ IRODA PROGRAMAJÁNLATAI: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. A SZAKMAVÁLASZTÁS, SZAKMATANULÁS PROGRAMCSOMAG ELEMEI Pályaorientáció programelem A programokat vezeti: Udvorka Tiborné tanácsadó Kapcsolódó fogalmak tisztázása (iskolaválasztási érettség, pályaválasztási érettség, pályaszocializáció, pálya identifikáció és pályafejlődés). Csoportfoglalkozás. Elképzelésekkérdőív kitöltése/kiértékelése. Egyéni, közösségi és szociális kompetenciák fejlesztése (korosztály függvényében játék beiktatása). Tanulói érdek társadalmi érdek közötti párhuzam. A pályaorientáció három követelménymoduljának lényeges összefüggései (az eredményes pályaválasztás pszichés összetevői, pályaismeret és tájékozódás a munkaerőpiacon). A pályaorientáció során figyelmet érdemlő kompetenciák alapján (melyekkel a fiatalok rendelkeznek) a képzési formák, a szakmák körülhatárolása. A pályaorientációs szolgáltatás lényege és ennek három lépcsőfoka. Szakmák, foglalkozások Csoportfoglalkozás játékok használatával. (Szakmapóker; Szakmagyűjtés; Huszonöt szakma/foglalkozás, amit szívesen tanulnék.) A választott pályával szembeni elvárásaim (kérdőív kitöltése/értékelése). A programelem célja: a lehetőségekhez mérten minél több szakmát, pályát, foglalkozást tudjon felismerni/megismerni a fiatal. Szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztése. Tapasztalati úton történő tanulás fejlesztése és időnként előre megszervezett látogatások beiktatása egyes képző- és munkahelyeken. Továbbtanulás/életpálya-építés A fiatalok énképének gazdagítása, önértékelésének formálása, fejlesztése. Ennek érdekében a szabálykövető és kritikai gondolkodás, az együttműködési képességek fejlesztése. A sikeres életpálya-építés egyik legfontosabb feltétele az egyéni adottságok,

2 2 készségek, képességek ismerete. A manuális és manipulációs adottságok, továbbá az intellektuális képességek feltárásának fontossága. A tervezési képesség fejlesztése. Pozitív énkép kialakítása. Az egyes szakmák, pályák betöltéséhez szükséges kompetenciák, képességek megismeréséhez vezető utak. Önismeret fejlesztése, pályaalkalmasság kérdése. Kérdőívkitöltés, - értékelés. Felkészítés a felnőtt szerepekre. A programelem célja: a fiatal képessé váljon egy egyéni továbbtanulási terv/pályaterv elkészítésére, kialakítására. Szakmaismeret, pályaismeret Csoportfoglalkozás. A feladatok módszerei: gyűjtés, csoportosítás kiválasztás, párosítás, rangsorolás, fogalomtisztázás, összehasonlítás, hasonlóságok különbségek keresése. Cél: az átalakult modulrendszerű új OKJ szerkezetének megismertetése. Az OKJ szakképesítések azonosító számának értelmezése. Hiányszakmák ismerete. A szakképzési rendszer felépítésével (21 szakmacsoport) való ismerkedés. Közös igények alapján egyes szakmák, foglalkozási ágak követelményeinek megismerése. Szociális kompetencia fejlesztése (segítségnyújtás, együttműködési képesség). Lehetőségek és realitások összehangolása. Megfigyelési szempontok kialakítását követően ismertető CD/DVD-filmek megtekintése. Szempontok szerinti megfigyelések megbeszélése, újdonságértékük kiderítése. Döntés, elhatározás Sorsodat a döntés pillanataiban alakítod (Anthony Robbins) Cél: elérni, hogy a fiatalok képessé váljanak közeli és távlati célok megfogalmazására. 4-5 fős csoportokban a döntéshez ismereteket dolgoznak fel, majd interjúkat készítve irányítással gyakorolják a célok megfogalmazását. A foglalkozás önellenőrzésre és aktivitásra épül. A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia fejlesztése segíti a fiatalokat a kínálkozó lehetőségek megragadásában, amelynek érdekében terveket készítenek, egyéni és csoportmunka keretében. Egyéni és közösségi kompetenciák fejlesztésére épülő programelem. Kompetenciák fejlesztése A kompetencia-alapú modul-rendszerű képzés előnyei. A háromlépcsős kompetenciamodell. Az egyes szakmákhoz rendelt kompetenciák tudatosítása. Tervezési képesség fejlesztése, idővel való gazdálkodás fontossága. 4-5 fős csoportmunka. A hatékony, önálló tanulás új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését jelenti, ehhez a fiatalnak meg kell ismernie szükségleteit, hogy utána képes legyen megszervezni önálló tanulását. Útmutatásokat kell keresnie és alkalmaznia. Cél: egyéni és közösségi kompetenciák fejlesztésével elérni a sikerorientáltabb továbbhaladást a tanulmányok során. Az önálló tájékozódás formái Mit hol találunk? Keresési technikák alkalmazása. Információkezelés és feldolgozás kompetenciáinak fejlesztése. Öntájékozódó jellegű szolgáltatási formákkal való ismerkedés 4-5 fős csoportfoglalkozás keretében. Cél, hogy a fiatal segítséggel, majd önállóan is képes legyen tájékozódni a tovább-tanulási lehetőségekről a pályaválasztási kiadványokban, illetve honlapokon. Tudatosítani, hogy a fiatal adott esetben miként vehet igénybe szakembertől intenzív támogatást, melyet követően támogatott ön-tájékozódással eljuthat az önálló információszerzéshez és feldolgozáshoz. A foglalkozáshoz informatikaterem/internet-

3 3 hozzáférés/több gép szükséges. A programelem célja az egyéni és közösségi kompetenciák fejlesztése is egyben. 2. AZ ÖNISMERETI TRÉNING PROGRAMCSOMAG ELEMEI (4 programelemből tevődik össze, melyek külön-külön is kérhetők) A programokat vezeti: Málnási Gábor tanácsadó Önismereti dilemmák Ki vagyok én? Megfelelő önismeret kialakításához vezető utak. Érdeklődéstípusok meghatározása. Ismerkedés. Konzultáció. Kérdőívek kitöltése. Szituációs játékok. Egyéni kulcskompetenciák és a szociális kompetencia fejlesztése. Hozzásegíteni a fiatalokat, hogy az előttük álló problémákról (iskolaválasztás, pályaválasztás, pályakorrekció) sikeresebben tudjanak dönteni. Könnyebben tudják kezelni az adódó konfliktushelyzeteket. Személyiség-összetevők Biológiai, pszichológiai tényezők feltérképezése. Ösztön-én, ego-én, felettes-én. Helyzetgyakorlatok alkalmazása. A különböző személyiségtípusok megismertetése. Tesztek kitöltése, értékelése. Egyéni és közösségi kompetenciák fejlesztése. Hozzásegíteni a fiatalokat, hogy saját énképük alapján boldog, kiegyensúlyozott emberekké válhassanak, könnyebben tudjanak kapcsolatokat teremteni. Saját képességek vizsgálata Képességek vizsgálata feladatok segítségével, megoldások kiértékelése. Általános tanulási képességek. Nyelvi értő- és kifejezőképesség. Számolási készség. Térbeli tájékozódás és gondolkodási képesség. Zenei képesség. Ötletgazdagság, kreativitás. Tesztek kitöltése. Helyzetgyakorlatok. Team-munka. Egyéni és közösségi kompetenciák fejlesztése. Képességek vizsgálata utáni összegzés hogyan tovább? Formaészlelés. Hibák felfedezése. Kéz- és ujjügyesség. Kapcsolatteremtési és kezelési képesség. Fizikai teherbírás. Tesztek kitöltése. Helyzetgyakorlatok. Szociális kompetenciák fejlesztése. Értékelés pozitív énkép kialakítása. Egyéni konzultációs lehetőségek.

4 4 3. A BŰNMEGELŐZÉSI, EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSI PROGRAMCSOMAG ELEMEI A programokat vezeti: Árkosiné Gáspár Mária tanácsadó Hogyan kerüld el a bajt KIABÁL társasjáték, tájékoztató elemekkel A társasjáték célja: az áldozattá válás és bűnelkövetés megelőzése. A játék négy témája: bűnügy, drog, áldozattá válás és iskola/szabadidő. Valós, de elkerülhető veszélyhelyzetek felismerése. Kérdések megválaszolása. Őszinte, hasznos válaszok. Mindenki tesztelheti ismereteit! Várunk csoportokat, osztályokat! Pilates mozgásforma melytől pár alkalom után jobban érzed Magad Fiúk, lányok nők, férfiak egyaránt vágynak arra, hogy rugalmasak legyenek. A pilates egy olyan mozgásforma, amely soha nem unalmas, hiszen kevés ismétlés van a gyakorlatokban. Koncentráció és kontroll szükséges hozzá, de a mozdulatok lágyak, kecsesek. A mozgás nem elveszi az energiát, hanem adja! Hihetetlen energiákat képes felszabadítani. Segít a hátfájáson, jobb formába hoz, szellemi ellazulást okoz. 4. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMCSOMAG ELEMEI Csapatépítés A programokat vezeti: Árkosiné Gáspár Mária tanácsadó Ismerkedés, ráhangolás, összeszokás. Csoportszabályok tisztázása, ház rendje, program rendje. Bemutatkozás verbális-nonverbális formában. Egymás bemutatása játékos formában. Játékok feszültségoldásra. Egyéni, közösségi és szociális kompetenciák fejlesztését elősegítő foglalkozás. Célunk, hogy az ifjúság játékos formában továbbfejlesztve a tudását képessé váljon az egyéni érdekképviseleten túlmutató, közösségi (baráti kör, csapat, osztály, iskola, később munkahely) érdekek felismerésére és képviseletére. Önismeret és mások megismerése. Konfliktuskezelés Kreált konfliktus alapján felolvasás és vita levezetése. Teszt segítségével kiderül, hogy ki hogyan oldja meg a konfliktusokat. Játék beiktatása, a jó tárgyalási technika elsajátíttatása. Ha a konfliktust, nézeteltérést önmagában nem tekintjük bajnak, megelőzzük, hogy eldurvuljon a helyzet, még mielőtt kiderülne, hogy miről is van szó. Kommunikáció és konfliktus. Szociális kompetencia fejlesztése. Cél, hogy a fiatal képes legyen az egyes konfliktushelyzetek kezelésére. Az ilyen egyezkedés alapfeltétele, hogy teljesen nyílt, őszinte és barátságos legyen a légköre (ezért is előzi meg ezt a programelemet a csapatépítés). Szánjunk megfelelő időt a megbeszélésre. A vesztes nélküli egyezkedés haszna, hogy nő a felek egymás iránti bizalma.

5 5 Kompromisszum bizalom Kompromisszumfejlesztés, érdekegyesítés. A veszekedés, még ha konstruktív is, akkor sem célravezető! Ehelyett tárgyalni, egyezkedni kell, közelíteni az álláspontokat, akár teljesen új megoldásokat keresni márpedig ez indulatosan biztosan nem sikerül. Olyan játékok beiktatása szükséges, melyek keretében a gyermekek nem érzik a nyomást, hogy leégek, ha veszítek. Nincs nyertes és vesztes. A játék keretében eldől, hogy ki képes kompromisszumkötésre, illetve a csoportérdek képviseletére. Egyéni és közösségi kompetenciák fejlesztése. Bizalom és megállapodás. Önismeret, mások megismerése. Közös játék keretében a versenyszellem mellett rejtetten megjelenik a bizalom is. Sajátosságok kielemzése. Szociális kompetencia fejlesztése. Érzelmi intelligencia Érzelmek kifejezése. Rajzolás, az érzelmi állapot kifejezése rajzban. Empátiás készség fejlesztése. Játék beiktatása, (képekről felismerni, hogy milyen érzelmeket fejeznek ki, nonverbális úton, mimikák, testtartás segítségével eljátszani érzéseket és felismertetni azokat). A játék segítségével összekovácsolódik a csapat, megjelenik az együttgondolkodás, megvalósul az összefogás. Egyéni és közösségi kompetenciák fejlesztése. Saloveya a következő öt érzelmikészség-kategóriát határozta meg: a) Az a képesség, mellyel képesek vagyunk felismerni és megnevezni saját érzelmi állapotunkat; megérteni a kapcsolatot az érzelmeink, gondolataink és tetteink között. b) Az érzelmeink kezelésének a képessége képesnek lenni ellenőrzést gyakorolni felettük, illetve a nem kívánatos érzelmi állapotokat kívánatosabb érzelmi állapotok irányába tolni el. c) Képesség, hogy tudatosan olyan érzelmi állapotba kerüljünk, amely produktivitáshoz és sikerességhez vezet. (Az önmotiválás képessége.) d) Képesség mások érzéseinek olvasására, érzékenynek lenni azokra, illetve befolyásolni őket. e) Képesség kielégítő kapcsolatok létrehozására és fenntartására. 5. AZ ÉLETVEZETÉSI, MENTÁLHIGIÉNÉS TRÉNINGEK PROGRAMCSOMAG ELEMEI A programokat vezeti: Sütő Magdolna pszichológus Szociális kapcsolatépítés, kommunikációs készség fejlesztése Identity Önismereti társasjáték segítségével lehetőség nyílik az alapvető kommunikációs készségek gyakorlására, fejlesztésére. Megtanulhatják a résztvevők meghallgatni egymást, megfogalmazni önmagukkal és másokkal szembeni elvárásukat, felismerni céljaikat, vágyaikat. A játékot tetszőlegesen 4 12 fő játszhatja játékvezető irányításával megegyezés szerint 2 5 órán keresztül.

6 6 Tanulástechnikai tréning Azok számára, akik hatékonyabb módszereket szeretnének elsajátítani annak érdekében, hogy örömmel és jobban menjen a tanulás. A tréning célja: a tanulási kedv növelése, teljesítményszorongás csökkentése, önismeret fejlesztése stb. Önértékelésünk, életünk minősége nagymértékben függ a munkánk során nyújtott teljesítményünktől. A tréning eszközt, lehetőséget adhat arra, hogy saját lehetőségeinket kihasználva eredményesebbek lehessünk a feladatainkban. 6. AZ ISMERETTERJESZTŐ, KULTURÁLIS PROGRAMCSOMAG ELEME A művészetek vonzásában A programot vezeti: Latyák Tamás egyetemi hallgató A résztvevők megismerik a művészetekben rejlő lehetőségeket. Képesek lesznek véleményt alkotni, művészi rálátásukat kifejteni, belső világukban meglelni a közös vonásokat, ami összekovácsolja őket, hogy együtt gondolkodjanak a művészeti ágakról. Művészeti alkotások megtekintése. Játékos ismeretbővítés, látókör-szélesítés. Beszélgetés. Egyéni és közösségi kompetenciák fejlesztése. FONTOS: A fenti programelemek hétköznaponként, az iroda nyitvatartási ideje alatt - ingyenesen, - előzetes egyeztetést követően vehetők igénybe, - egy programelem hossza 45 perc. Előzetes egyeztetés az iroda tanácsadóinál: Telefon: , vagy Árkosiné Gáspár Mária (156-os mellék) Udvorka Tiborné (203-as mellék) Nyitvatartási idő: hétfő 9 17, kedd 8 16, szerda 8 18, csütörtök 9 17, péntek 8 14

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek Ha még nem csináltál egy dolgot, próbálkozz meg vele háromszor. Először, hogy legyőzd

Részletesebben

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben) A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tartalomjegyzék a pedagógiai programhoz Tartalomjegyzék a pedagógiai

Részletesebben

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202 10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Nevelési program OM azonosító: 031202 AZ ISKOLA NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Az iskolai

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános. Művelődési Központja. Kollégiumának. Pedagógiai Programja

A Magyarországi Németek Általános. Művelődési Központja. Kollégiumának. Pedagógiai Programja A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Kollégiumának Pedagógiai Programja MNÁMK Kollégiuma - Pedagógiai Program Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 2. A MŰKÖDÉS FELTÉTELRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA

Részletesebben

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Éves óraszám: 18,5 óra Heti óraszám: 0,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Kiemelt fejlesztési feladatok Az énkép és önismeret

Részletesebben

Ajánlás. Tartalomjegyzék. pályaválasztási, pályaorientációs segítséget. Régen

Ajánlás. Tartalomjegyzék. pályaválasztási, pályaorientációs segítséget. Régen 2 Tartalomjegyzék Ajánlás... 3 Életpálya-építés... 4 A pályaválasztási tanácsadás gyakorlata az EU-ban... 5 A pályaválasztás és a pályaválasztási tanácsadás jogszabályok, segítő szervezetek, tanácsadás...

Részletesebben

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár 2013 6 Pedagógiai program Ha hajót akarsz építeni, ne azért hívd össze az embereket, hogy fát vágjanak, szerszámokat készítsenek, hanem előbb keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM... 8 BEVEZETÉS... 8 1.

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak, akik

Részletesebben

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV 2013 Tartalomjegyzék B.) HELYI TANTERV 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Az iskola tantárgyi rendszere, óraterve... 3 Az iskola évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbiak alapján folyik

Részletesebben

Szakiskolai képzés szakmai alapozó tantárgyainak helyi tanterve

Szakiskolai képzés szakmai alapozó tantárgyainak helyi tanterve Ikt.sz: 3/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Erkölcstan 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az erkölcstan tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben

Újra a Pályán Foglalkoztatási Rehabilitációs Program

Újra a Pályán Foglalkoztatási Rehabilitációs Program 1 Újra a Pályán Foglalkoztatási Rehabilitációs Program Újra a Pályán Foglalkoztatási Rehabilitációs Program 2 Huri Beáta ELŐSZÓ Az Újra a Pályán projekt keretében jelenik meg a Lépéselőny Egyesület Az

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési programja (2013. Tartalom 1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban

Részletesebben

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október Pedagógiai program Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014 Készült: 2014. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 9 1. Az iskolában folyó

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail.

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail. Pedagógiai Program Besnyői Arany János Általános Iskola 2013 Módosított - 1 - 1 Bevezetés Tartalom 2. Az iskola nevelési programja... 4 2.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT Módszertani kézikönyv Budapest, 2003 5 Kiadó: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkozási Rehabilitációs Titkárság A kötet szakmai műhelymunka keretében

Részletesebben

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja 2010. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Küldetésnyilatkozat... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink, feladataink... 5 3. Az iskolában folyó

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Dabas, József A. u. 107. I. NEVELÉSI PROGRAM

Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Dabas, József A. u. 107. I. NEVELÉSI PROGRAM Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Dabas, József A. u. 107. I. NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...4 1.1

Részletesebben

EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN. Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam)

EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN. Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam) EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam) BEVEZETÉS A helyi tantervnek biztosítania kell, hogy a tanulók életkorához, az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva

Részletesebben