Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2007)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2007)"

Átírás

1 Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2007) A DE OEC Minőségirányítási rendszerének évi fejlesztési terve szerint, mely március 5-én került elfogadásra, a Centrum, illetve a kari szintű fejlesztési feladatok közül, a Népegészségügyi Karra vonatkozóan, az alább felsorolt feladatok lettek előirányozva: Centrum szinten Végzett hallgatók pályájának nyomon követése Fogadóintézmények elégedettségének mérése Kari szinten European Master of Public Health posztgraduális képzés fejlesztése Egészségpszichológus Msc képzés előkészítésének folytatása Az új Kar szervezeti egységei együttműködésének fejlesztése A minőségirányítási rendszer fejlesztésének jelenlegi helyzete a meghatározott szempontok szerint. 1. Végzett hallgatók pályájának nyomon követése A Népegészségügyi Kar graduális oktatási tevékenységének szervezését a Debreceni Egyetem központilag végzi. Ennek megfelelően a Népegészségügyi Kar minőségfejlesztési célja között csak a poszgraduális képzéseken végzett hallgatók pályájának követése szerepel. Népegészségügyi Iskola: A végzett hallgatók utánkövetését a 2004-es PEER Review-re készítettünk el első alkalommal. Az eltelt két évben a felmérést még nem ismételtük meg, a végzett hallgatók jelenlegi munkahelyének azonosítása folyamatban. 2. Fogadóintézmények elégedettségének mérése A fogadóintézmények elégedettségének felmérését a végzett hallgatókkal történt kapcsolatfelvételt követően tudjuk elvégezni, miután jelenlegi munkahelyükre vonatkozó információkat megkaptuk. A végzett hallgatók elérhetőségének, postai, elektronikus címek és

2 telefonszámok aktualizálása folyamatban van. Jelenleg 85 hallgatónak aktualizáltuk címét, mely segítségével a volt hallgatóinkkal a kapcsolatot szeretnénk fejleszteni. Megjegyzés: A végzett hallgatók pályájának követésére és a munkahelyek elégedettségének felmérésére - az egységes értékelés érdekében - a Debreceni Egyetem által összeállított kérdőívet kívánjuk használni. 3. European Master of Public Health posztgraduális képzés fejlesztés Az európai színvonalon kidolgozott és működtetett magyar nyelvű népegészségügyi képzés továbbfejlesztésének köszönhető, hogy februárjában elindult a Master in Public Health posztgraduális képzést térítéses formában is, angol nyelven, külföldi hallgatók részére. Az első évfolyam hallgatói júniusában kaptak diplomát júniusában 4 hallgató kapott diplomát. A képzés fejlődésének tekinthető, hogy 2007-ben már hallgató folytatott tanulmányokat ezen a szakon (2006. októberi kezdéssel), köztük Szudánból, USA-ból, Izraelből, Kazahsztánból, Ghánából, Iránból, Nigériából és Kenyából érkezett hallgatók. A végzett hallgatók 2007 szeptemberében kaptak diplomát. A képzés tárgyi feltételeinek fejlesztéseként idén szeptemberben a Népegészségügyi Iskola földszintjén kialakításra került egy oktató helység, melyben két számítógép is áll a hallgatók rendelkezésére. A képzést az ASPHER szakértő bizottsága 2004-ben véleményezte, s ennek alapján az iskolát alkalmasnak minősítette a népegészségügyi European Training Network-be való felvételre, s felruházta a European Master in Public Health diploma kiadásának jogával. Az első hallgató júniusában kapta meg diplomáját. A jelenlegi hallgatók közül ketten regisztráltak az European Master of Public Health képzésre, melynek keretében 20 kreditet külföldi képzőhelyeken kell megszerezniük. A Master of Public Health képzéssel kapcsolatos angol nyelvű tájékoztató a Népegészségügyi Iskola honlapján elérhető. 4. Egészségpszichológus Msc képzés előkészítésének folytatása A Kar fejlesztési célja között meghatározott Egészségpszichológia mesterszakot az Oktatási Hivatal OH FRKP/17591/2007 szám alatt nyilvántartásba vette, tehát a tervezett képzés szeptemberétől indítható. Az indítást támogató MAB határozat száma: 2006/9/XV/60.

3 5. Az új Kar szervezeti egységei együttműködésének fejlesztése A Népegészségügyi Kar fejlesztésének keretében július elsejével a Népegészségügyi Karhoz nem önálló tanszékként kapcsolódott a Népegészségügyi Medicina Tanszék, illetve októberében az egyetemi szenátus támogatja a Kórházhigiéne és Infekciókontroll Tanszék megalakítását, amely a Népegészségügyi, kar önálló tanszékeként fog működni. Ezzel erősödik a jelenleg a DE OEC Infekciókontroll Osztályként működő szervezeti egység és a Népegészségügyi Kar többi szervezeti egysége közötti együttműködés. A Népegészségügyi Kar szervezeti egységei közötti szoros együttműködést jelzi, hogy a társ intézmények oktatói részt vesznek a Népegészségügyi Iskola posztgraduális képzéseiben és közülük hárman modulvezetők is. Jelenleg folyó közös kutatások: Megelőző Orvostani Intézet- Családorvosi Tanszék Keringési betegségek szekunder prevenciója. A kutatási témához kapcsolódóan Dr. Kovács Eszter PhD hallgató, a két szervezeti egység együttműködéseként végzi kutatásait. Debrecen, november 4. Dr. Gődény Sándor egyetemi docens Kari MICS vezető

4 Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2008) A Népegészségügyi Kar 2008-ban a következő minőségfejlesztési tevékenységeket tervezi megvalósítani, az ISO minőségügyi rendszerre vonatkozó folyamatos fejlesztésen kívül: 1. Végzett hallgatók pályájának nyomon követése A Népegészségügyi Kar graduális oktatási tevékenységének szervezését a Debreceni Egyetem központilag végzi. Ennek megfelelően a Népegészségügyi Kar minőségfejlesztési célja között csak a posztgraduális képzéseken végzett hallgatók pályájának követése szerepel. Népegészségügyi Iskola: Minőségi fejlesztési terv között szerepel a 2007-ben már megfogalmazott, a végzett hallgatók után követésére vonatkozó felmérés elvégzése és értékelése. Megvalósulás: A végzett hallgatók pályájának követésére és a munkahelyek elégedettségének felmérésére - az egységes értékelés érdekében - a Debreceni Egyetem által összeállított kérdőívet kívántuk használni. Az egységes, a posztgraduális képzésre vonatkozó kérdőív technikai okok miatt nem készült el. Dr Vargáné Dr. Szűcs Edit rektori megbízottal a a kapcsolatfelvétel ennek érdekében ismét megtörtént. Várhatóan novemberében kerül a kérdőív összeállításra. Elégedettség felmérésének várható időpontja: Fogadóintézmények elégedettségének mérése A egészségügyi reformmal, a lakosság egészségi állapotának fejlesztésével kapcsolatos minőségügyi feladatok hatékonyabb megoldása érdekében különös tekintettel arra, hogy a Népegészségügyi karon működik Magyarország egyetlen egészségügyi minőségbiztosítás és minőségfejlesztés posztgraduális szakirányú képzése, ebben az évben kiemelt jelentőségű minőségfejlesztési feladatként fogalmazható meg a fogadóintézmények elégedettségének felmérése, az oktatás folyamatos fejlesztése érdekében. Megvalósulás: A végzett hallgatók pályájának követésére és a munkahelyek elégedettségének felmérésére - az egységes értékelés érdekében - a Debreceni Egyetem által összeállított kérdőívet kívántuk használni. A második pontban ismertetett körülmények miatt ez nem valósult meg, a kérdőívek kifejlesztése folyamatban. Elégedettség felmérésének várható időpontja: 2009.

5 3. Minőségügyi Képzések A NK és ezen belül a Népegészségügyi Iskola, ebben az évben is megrendezi a Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napokat (DEMIN VIII), melynek országos kihatása van az egészségügyi intézmények minőségfejlesztő munkájára. Minőségfejlesztéssel kapcsolatos tervek között szerepel az országos és a regionális szakfelügyelők minőségügyi képzése is Megvalósulás: 1. A Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napokat (DEMIN VIII) megrendezése. A Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi Iskola, az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottságával (EOQ MNB) és az ISO Fórummal közösen, a Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok (DEMIN) keretében május rendezte meg nyolcadik tudományos konferenciáját Változtatások az egészségügyben. A minőség szempontjai 2. címmel. Konferencia főbb témái: Az egészségügy minőségének aktuális helyzete Minőségügyi vezetők helyzete, közös problémák, közös feladatok A Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) alkalmazásának tapasztalatai Konszenzus kialakítása a MEES alkalmazásával kapcsolatban Érsebészet és határterületeinek minőségbiztosítása 3.2. Megvalósulás Országos és a regionális szakfelügyelők minőségügyi képzése. Az egészségügyi rendszer működtetése és minőségének folyamatos fejlesztése hatékonyan csak olyan szakemberekkel valósítható meg, akik a szakterületükön kívül ismerik a minőségmenedzsment és az auditálás alapelveit és képesek azokat a gyakorlatban is alkalmazni. Ennek érdekében 3 tanfolyam került megrendezésre, kettő Budapesten (az Országos Szakfelügyeleti és Módszertani Központban) és egy a DE OEC Népegészségügyi Iskolában. A tanfolyam tematikája: Minőségügyi problémák Népegészségügyi prioritások A klinikai hatékonyság, a klinikai hatékonysági kör

6 Minőségügyi alapfogalmak, az auditálás alapelvei, módszerei, auditálás gyakorlata Minőségfejlesztő technikák Az ISO 9001: 2000 minőségirányítási rendszer és a MEES standardok, különös tekintettel a szakfelügyelet szempontjaira Irodalom kritikus értékelése EBM alapú protokollok értékelése Indikátorok fejlesztése Klinikai audit. A klinikai auditot támogató és gátló tényezők. A klinikai audit auditálása A tanfolyam végén 138 szakfelügyelő, továbbá az OSZMK részéről 7 fő tett sikeres vizsgát, melyet a Népegészségügyi Iskola és az EOQ MNB által közösen kiadott oklevéllel igazoltuk. 4. A Népegészségügyi Kar oktatásának fejlesztése, A Kar fejlesztési célja között meghatározott Egészségpszichológia mesterszakot az Oktatási Hivatal OH FRKP/17591/2007 szám alatt nyilvántartásba vette, tehát a tervezett képzés szeptemberétől indítható. Az indítást támogató MAB határozat száma: 2006/9/XV/60. Az egészségpolitika mesterszak létesítési kérelmét a MAB elfogadta. Folyamatban lévő fejlesztések A rehabilitáció mesterszak létesítési kérelme most lett elküldve a MAB-hoz. A kórházhigiéné szakirányú továbbképzés létesítési kérelme összeállítás alatt van. A térítéses képzésben a BSc in PH létesítési kérelme összeállítás alatt van. A gyógytornászképzést 2009-től tervezzük indítani. Megvalósulás A Népegészségügyi Kar fejlesztési céljai között meghatározó az angol nyelvű alapképzések elindítása. A Kari Tanács és a Debreceni Egyetem Oktatási Bizottsága támogatta az Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési Szak Népegészségügyi ellenőr szakirány (BSc in Public Health) indítására irányuló angol nyelvű képzésünk akkreditációs anyagát. A szakot 2010/2011-es tanévben tervezzük elindítani. Hasonlóan az előző angol nyelvű képzéshez elkészült a BSc in Physiotherapy angol nyelvű képzés akkreditációs anyaga is, melyet szintén 2010/2011-es tanévben tervezünk indítani. Egészségpszichológia mesterszakot az Oktatási Hivatal OH FRKP/17591/2007 szám alatt nyilvántartásba vette, a képzés szeptemberétől megindult. Az indítást támogató MAB határozat száma: 2006/9/XV/60. Az egészségpolitika mesterszak a 2009-évi felvételi tájékoztatóban meghirdettük. A szakirányú továbbképzések közül a kórházhigiéne és infekciókontroll képzés elindult.

7 Folyamatban lévő fejlesztések A komplex rehabilitáció mesterszak a MAB támogatását követően 2010/2011-es tanévben indul. BSc in Pysiotherapy szakindítási kérelem folyamatban van. BS cin Public Health szakindítási kérelem folyamatban van. Az alapképzési szakok közül a 2009-es tanévtől a gyógytornász szakirány az ápolás és betegellátás szakon belül a Karon belül valósul meg. 5. Az új Kar szervezeti egységei együttműködésének fejlesztése A Népegészségügyi Kar fejlesztésének keretében július elsejével a Népegészségügyi Karhoz nem önálló tanszékként kapcsolódott a Népegészségügyi Medicina Tanszék, illetve októberében az egyetemi szenátus támogatta a Kórházhigiéne és Infekciókontroll Tanszék megalakítását, amely a Népegészségügyi, kar önálló tanszékeként fog működni. Ezzel erősödik a jelenleg a DE OEC Infekciókontroll Osztályként működő szervezeti egység és a Népegészségügyi Kar többi szervezeti egysége közötti együttműködés. A Népegészségügyi Kar szervezeti egységei közötti szoros együttműködést jelzi, hogy a társ intézmények oktatói részt vesznek a Népegészségügyi Iskola posztgraduális képzéseiben és közülük hárman modulvezetők is. Megvalósulás A Népegészségügyi Kar fejlesztése folyamatosan történik, mind oktatási, mind kutatási területeken. A szervezeti egységek oktatói folyamatosan részt vesznek a kar alap- és mesterképzési szakain folyó oktatásban. Az együttműködés fejlesztésének keretében július elsejével a Népegészségügyi Karhoz nem önálló tanszékként kapcsolódott a Népegészségügyi Medicina Tanszék, illetve októberében az egyetemi szenátus támogatta a Kórházhigiéne és Infekciókontroll Tanszék megalakítását, amely a Népegészségügyi, kar önálló tanszékeként működik. A szervezeti egységek oktatói közül többen a Népegészségügyi Iskola szakirányú továbbképzési szakjain belül modulvezetők. Ezzel erősödik a jelenleg a DE OEC Infekciókontroll Osztályként működő szervezeti egység és a Népegészségügyi Kar többi szervezeti egysége közötti együttműködés. A Népegészségügyi Kar szervezeti egységei közötti szoros együttműködést jelzi, hogy a társ intézmények oktatói részt vesznek az alapképzésen és a posztgraduális képzésen kívül a Karon folyó doktori képzésben is.

8 Jelenleg folyó közös kutatások: Megelőző Orvostani Intézet- Családorvosi Tanszék Keringési betegségek szekunder prevenciója. A kutatási témához kapcsolódóan Dr. Kovács Eszter PhD hallgató, a két szervezeti egység együttműködéseként végzi kutatásait. Debrecen, november 06. Dr. Gődény Sándor egyetemi docens Kari MICS vezető

9 Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2009) A Népegészségügyi Kar 2009-ben a következő minőségfejlesztési tevékenységeket valósította meg: 1. Végzett hallgatók pályájának nyomon követése Megvalósulás: A végzett hallgatók pályájának követésére - az egységes értékelés érdekében - a Debreceni Egyetem által összeállított kérdőívet kívántuk használni. A Népegészségügyi Karon 2008-ban, a Népegészségügyi Felügyelő (NEF) kiegészítő alapképzési szakon 12 hallgató kapott diplomát. Közülük két hallgatótól (16,6%) kaptunk visszajelzést. Az első Népegészségügyi Felügyelő egyetemi alapképzési szakon 2009-ben 6 fő végzett, ezeknél felmérés még nem történt meg. Jelenleg folyamatban van a Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszerének (DPR) kialakítása, mely várhatóan ez év december elsején indul. A rendszer lehetővé teszi, hogy a végzett hallgatókat a jelenleginél nagyobb arányban sikerüljön elérni. 2. Fogadóintézmények elégedettségének mérése Megvalósulás: A munkahelyek elégedettségének felmérésére - az egységes értékelés érdekében - a Debreceni Egyetem által összeállított kérdőívet kívántuk használni. A kérdőívek kialakítása folyamatban az egységes mérési módszer szerinti felmérés érdekében Dr. Vargáné Dr. Szűcs Edit rektori megbízottal egyeztetések folyamatban. A fejlesztés alatt lévő egységes adatgyűjtési rendszer lehetővé tenné, hogy a fogadó intézmények elégedettségére vonatkozó mutatókat folyamatosan értékelni tudjuk. 3. Minőségügyi Képzések Megvalósulás A Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi Kar Népegészségügyi Iskola, a Debreceni Akadémiai Bizottság, az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottságával (EOQ MNB) és az ISO 9000 Fórum Egészségügyi és Szociális Ágazatával közösen, a Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok keretében május között rendezte

10 meg kilencedik tudományos konferenciáját a Debreceni Akadémiai Bizottság Székházában. A DEMIN IX. konferencia fő célkitűzése azon területek megbeszélése volt, amelyek - országos és az egészségügyi szolgáltatók szintjén - új struktúrák, folyamatok kialakításával, bevezetésével, működtetésével és az elért eredmények rendszeres monitorozásával, értékelésével segítik az egészségügyi ellátás hatékonyságának, a minőségügyi tevékenységek társadalmi kihatásának fejlesztését, beleértve az egészségfejlesztést és az egészségügyi ellátás szakmai minőségét is. A minőségfejlesztéssel kapcsolatos tervek között szereplő az országos és a regionális szakfelügyelők minőségügyi képzése pénzügyi okok miatt elmaradt, ugyanakkor az Országos Alapellátási Intézet (OALI által rendezett konferencián a kritérium alapú klinikai auditról előadást tartottunk. 4. A Népegészségügyi Kar oktatásának és kutatásának fejlesztése Oktatás fejlesztésének megvalósulása A 2009-es évben tovább fejlődtek a Népegészségügy Karon folyó képzések. A jelenleg folyó, illetve szakindítás alatt álló képzések a következők: Alapképzések egészségügyi gondozás és prevenció alapszak - népegészségügyi ellenőr szakirány ápolás és betegellátás alapszak - gyógytornász szakirány BSc in Public Health (angol nyelvű képzés) BSc in Physiotherapy (angol nyelvű képzés) Mesterképzések: népegészségügyi mesterképzési szak (4 szakiránnyal: népegészségügyi felügyelő, környezet- és foglalkozás-egészségügyi, egészségfejlesztés, valamint epidemiológia szakirányok) egészségpszichológia mesterképzési szak egészségpolitika tervezés és finanszírozás mesterképzési szak komplex rehabilitáció mesterképzési szak (2010 szeptemberében indítani kívánt mesterképzési szak) A 1996-ban Debrecenben megindult a posztgraduális népegészségügyi szakemberképzés, 2009-ben új posztgraduális szakkal (Kórházhigiéne és infekciókontroll szakirányú továbbképzési szakkal) bővült.

11 Jelenleg folyó szakirányú továbbképzések: népegészségügyi szakirányú továbbképzési szak, környezet-egészségügyi szakirányú továbbképzési szak, egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési szakirányú továbbképzési szak, egészségfejlesztési szakirányú továbbképzési szak, epidemiológia szakirányú továbbképzési szak, kórházhigiénikus és infekciókontroll szakirányú továbbképzési szak, Szakorvosképzés megelőző orvostan és népegészségtan szakorvosképzés klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus két szakiránnyal klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus szakirány klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági szakpszichológus szakirány háziorvostan szakorvosképzés Tudományos tevékenység fejlesztésének megvalósulása A MAB 2009/7/XIII/2/315. sz. határozatával az Egészségtudományok Doktori Iskola (EDI) akkreditációját XII. 31-ig megerősítette. Az EDI-nek a MAB határozat értelmében 10 megfelelt minősítésű törzstagja van: (Minimális törzstagszám: 7.) Az egyetemi tanárok minimális létszámának a doktori iskola (4) megfelel. Az EDI oktatóinak száma 43, ebből 33 témavezető. A doktori iskola oktatógárdájához a Debreceni Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Nyugat- Magyarországi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egészség-gazdaságtani Kutatóközpontja, az MTA Szociológiai Intézete, az Állami Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) nemzetközi szinten is elismert, tudományos minősítéssel rendelkező oktatói/kutatói/ szakemberei (köztük az epidemiológia, a környezet-egészségtan, a genomika, az egészségfejlesztés, az egészségügyi közgazdaságtan, a demográfia, az egészségpolitika, a sugáregészségtan, a foglalkozás-egészségtan művelői) csatlakoztak.

12 2009. április 27-én megrendezésre került az Egészségtudományok Doktori Iskolához tartozó PhD hallgatók által végzett kutatásokról szóló szimpózium. A Népegészségügyi Karon jelenleg a következő kutatások folynak Népegészségügyi kutatások az ország gazdasági versenyképességét növelő, bizonyítékokon alapuló egészségpolitika támogatására (MTA-kutatócsoport) Best Practice in Access, Quality and Apppropriateness of Health Services for Immigrants in Europe (EUGATE) European Best Information through Regional Outcomes in Diabetes (EUBIROD) Genetikai változások makrofág differenciáció során (TÉT) A genomikai kutatások hasznosítása a népegészségügyben (MTA-TKI) Gén-amplifikációk prognosztikai és biológiai jelentősége humán melanómákban (OTKA) Base-line survey into public knowledge on NCD risk factors (WHO) Risk Assessment from Policy to Impact Dimension (RAPID) European Best Practice Guidelines for QA, Provision and Use of Genome-based Information and Technologies (PHGENII) Megrendezésre került a MAGATARTÁSTUDOMÁNYI NAPOK keretében június között Népegészségügy és Magatartástudományok címmel konferencia került megrendezésre a DE OEC Auguszta Központ Előadóteremben. A Népegészségügyi Képző- és kutatóhelyek Országos Egyesületének III. konferenciáján (Győr, szeptember ) a Népegészségügyi Kar több kutatója számolt be kutatási eredményeiről. 5. Az új Kar szervezeti egységei együttműködésének fejlesztése Megvalósulás A tervezett szervezeti és együttműködések megvalósultak október 1-től az ápolás és betegellátás alapszak - gyógytornász szakirány a Népegészségügyi Karhoz került.

13 A Magatartástudományi Intézet keretében jelenleg kialakítás alatt áll a Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék és az Egészségügyi Humán Tudományok Tanszék A fejlődés következtében a Népegészségügyi Kar jelenlegi felépítése: Önálló szervezeti egységek Megelőző Orvostani Intézet, Magatartástudományi Intézet, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Kórházhigiéne és Infekciókontroll Tanszék, Fizioterápiás Tanszék Nem önálló szervezeti egységek Megelőző Orvostani Intézet keretén belül működő nem önálló tanszékek: Biomarker Analízis Tanszék, Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék, Egészségfejlesztési Tanszék Népegészségügyi Medicina Tanszék Az intézetek közötti együttműködés egyik formája közös kutatások formájában valósult meg. Az Egészségtudományok Doktori Iskola Ph.D. hallgatóinak előzetes Ph.D. védését a Kar oktatóinak részvételével szerveztük meg, ami a védés színvonalát jelentősen emelte november 16. Dr. Gődény Sándor egyetemi docens Kari MICS vezető

14 Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2010) A Népegészségügyi Kar 2010-ben a következő minőségfejlesztési tevékenységeket tervezte és valósította meg az ISO minőségügyi rendszerre vonatkozó folyamatos fejlesztésen kívül: 1. Végzett hallgatók pályájának nyomon követése és a fogadóintézmények elégedettségének mérése Terv: Minőségfejlesztési tervünkben célként fogalmazzuk meg, hogy - a Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) keretében - nem csak az alapképzési szakokon végzett hallgatók, illetve a hallgatókat fogadó intézmények elégedettségét mérjük, hanem a felmérésbe a szakirányú továbbképzési szakokon végzett hallgatókat és munkahelyeiket is bevonjuk, beleértve azokat is, akik még a Népegészségügyi Kar megalakulása előtt végeztek. Megvalósulás Diplomás Pályakövető Rendszerrel (DPR) kapcsolatos egyetemi feladatok ellátása érdekében az NK-n végzett hallgatók és munkáltatók elektronikus elérhetőségét megadtuk. A karon még tanuló hallgatók, illetve a végzett hallgatók, valamint az oktatói online elégedettség mérése is megtörtént. A munkaerőpiaci mérések is történtek, de a végzettek alacsony száma, illetve a munkáltatók hozzáállása miatt ez a felmérés a NK-ra vonatkozóan értékelhetetlen. Aktív hallgatók elégedettségének mérése DEOEC 509. Ezen belül a választ adók aránya: AOK: 41,5% Népegészségügyi Karra vonatkozóan: 11,8% (Az öt kar között a harmadik) Végzett hallgatók elégedettségének mérése DEOEC 103. Ezen belül a választ adók aránya Népegészségügyi Karra vonatkozóan: 4,9 %? Végzett hallgatók elégedettségének mérése DEOEC 103. Ezen belül a választ adók aránya Népegészségügyi Karra vonatkozóan: 4,9 % Dolgozói elégedettség mérése DEOEC 64. Ezen belül a választ adók aránya Népegészségügyi Karra vonatkozóan: 9,4 % DPR Munkaerő piaci felmérésre a Debreceni Egyetem szintjén 67 kérdőív került kitöltésre, ezen belül az OEC 7. Az EvaSys adatai alapján a Népegészségügyi Karra vonatkozóan 3,4 %- os volt a választ adók aránya.

15 2. Minőségügyi képzések Terv: A NK és ezen belül a Népegészségügyi Iskola, 2010-ben is tervezte megrendezi a Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napokat (DEMIN X.), melynek országos kihatása van az egészségügyi intézmények minőségfejlesztő munkájára. Minőségfejlesztéssel kapcsolatos tervek között szerepelt minőségügyi képzések tartása romániai egészségügyi szakemberek részére. Megvalósulás: A NK és ezen belül a Népegészségügyi Iskola, 2010-ben megrendezte a Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napokat (DEMIN X.), melynek országos kihatása van az egészségügyi intézmények minőségfejlesztő munkájára. A DEMIN X. végső célja, az érdekeltek széleskörű bevonásával, olyan munkaanyag összeállítása volt, amely alapját jelentheti egy egészségközpontú minőségstratégia kialakításának. Az elkészült dokumentumot személyes megbeszélés során átadtuk Réthelyi Miklósnak, a NEFMI miniszterének és Mikola Istvánnak, a Parlament Egészségügyi Bizottságának elnökének. A karon megtörténtek a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos szinten tartó minőségügyi képzések, illetve az új dolgozók minőségügyi képzései az előírt tematika szerint. Minőségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek között elkezdődött a minőségügyi képzések szervezése 80 romániai egészségügyi szakemberek részére. A program része lesz a szakemberek magyarországi látogatása, melynek keretében három egészségügyi szervezet minőségügyi rendszerét fogják tanulmányozni. 3. A Népegészségügyi Kar oktatásának fejlesztése Terv: A Népegészségügyi Kar a 2010-es évben is fontos feladatának érezte a magyar és angol nyelvű alapképzés, mesterképzés, doktori képzés valamint egészségügyi továbbképzés fejlesztését. A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma által folytatott angol nyelvű képzések (orvos, fogorvos, gyógyszerész) felvételi eljárása során ismételten és egyre fokozottabb mértékben felmerült az igény az angol nyelvű képzési kínálatunk egészségtudományi területre való kiterjesztése iránt ben az alábbi új szakok indítását terveztük:

16 egészségügyi gondozás és prevenció alapszak (BS cin Public Health) népegészségügyi ellenőr szakirány angol nyelven, komplex rehabilitáció mesterképzési szak magyar és angol nyelven, ápolás és betegellátás alapszak gyógytornász szakirány angol nyelven (BSc in Physiotherapy). A széleskörű hazai tájékoztatás mellett terveztük az újonnan induló szakok hazai és külföldön történő népszerűsítését. Ennek érdekében csatlakoztunk a Debreceni Egyetem által koordinált a TÁMOP Felsőoktatási intézmények képzéseinek, kutatás-fejlesztési tevékenységeinek és eredményeinek hazai és külföldön történő népszerűsítése. pályázathoz, melyben alapvető célként az alábbiakat jelöltük meg: Terveztük az újonnan induló szakok (BSc in Public Health, valamint BSc in Physiotherapy) hazai és külföldön történő népszerűsítését: széleskörű kampány szervezését, tájékoztató kiadványok elkészítését, a szakok nemzetközi oktatási kiállításokon való bemutatásét, hallgató-toborzást végző irodák tájékoztatását a képzéseink specifikumairól és részleteiről. Minőségfejlesztési tervként fogalmaztuk meg az alapképzésekben (B. Sc.) résztvevő hallgatók ösztönzését, hogy minél többen jelentkezzenek a mesterképzéseinken (M. Sc.) való részvételre. Terveztük a TDK-s és a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában (DETEP) résztvevő hallgatók számának emelését, és hogy közülük minél többen vegyenek részt a helyi és az országos TDK konferenciákon, illetve a legjobbak bevonását tervezzük a Ph. D. képzésbe ben is alapvető célként fogalmaztuk meg a szakorvosképzésben résztvevő orvosok számának emelését, széleskörű tájékoztatással a hallgatóknak a megelőző orvostan és népegészségtan iránti érdeklődésének felkeltését.

17 Megvalósulás A Népegészségügyi Kar által meghirdetett képzésekre jelentkezők száma az elmúlt három évben ( ) meghétszereződött, a felvettek száma több, mint háromszorosára nőtt köszönhetően annak, hogy az ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakirányának átvétele mellett a Kar négy mesterképzési szakot hirdetett meg teljes idejű és részidős képzésben. Ezzel a DEOEC Karai között a harmadik helyen áll a jelentkezők és a felvettek számát tekintve. Egyetemi alap- és kiegészítő alapképzés A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kara az új felsőoktatási (bolognai) rendszer bevezetése előtt nyert jogot az általa létesített népegészségügyi felügyelő 5 éves egyetemi képzés indítására (a képzés az új felsőoktatási rendszerre történő átállás után már nem került meghirdetésre). A 2009/10. tanévben a szak utolsó évfolyamán (V. évfolyam) összesen 36 nappali tagozatos hallgató tanult tavaszán 34-en tettek záróvizsgát. A népegészségügyi felügyelő alapképzési szak képesítési követelményeit szabályozó 166/2003. (X.21.) Korm. rend. 6. értelmező rendelkezése kimondja: Kiegészítő alapképzésnek minősül a főiskolai szintű közegészségügyi-járványügyi felügyelő szakképzettség megszerzését követően az okleveles népegészségügyi felügyelő szakképzettség megszerzésére irányuló képzés. Ez a rendelkezés tette lehetővé, hogy a közegészségügyi-járványügyi felügyelő főiskolai végzettséggel rendelkező szakemberek e kiegészítő alapképzési szak elvégzésével népegészségügyi felügyelő egyetemi szintű diplomát szerezzenek, s ezáltal megnyíljanak számukra mindazok a szakmai és továbbképzési lehetőségek, melyek egyetemi végzettséghez kötöttek. Eddig 43-an végeztek, a jelenlegi hallgatói létszám 6, 2010 tavaszán ketten tettek záróvizsgát. Alapképzés (kétciklusú felsőoktatási rendszer) A MAB szakindítási engedélye alapján a Népegészségügyi Karon 2006 szeptemberétől folyik képzés az új, többciklusú felsőoktatási képzési rendszer szerinti egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak népegészségügyi ellenőr szakirányán. Jelenleg négy évfolyamon (I-IV.) 215 nappali tagozatos hallgató tanul szeptemberétől az Egészségügyi Kartól a Népegészségügyi Karhoz került az ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakiránya. A képzésen jelenleg négy évfolyamon (I-IV.) 199 nappali tagozatos hallgató tanul.

18 A szakmai ismeretek bővítése, a gyógytornász tevékenység szélesebb körű megismertetése az egyetemi hallgatók körében és a hallgatói kapcsolatok szélesítése volt a célja a május 6-án megtartott Gyógytornász Szakmai Napnak november 25-én a Népegészségügyi Kar nyílt napot tartott középiskolások számára. Az érdeklődő, nagyszámú hallgatóság nemcsak a Kar képzéseiről szerezhetett információkat, hanem részt vehetett az előadásokon és a szemináriumokon is. A Népegészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszéke a Kapcsolat Napja alkalmából oktatói fórumot rendezett A gyakorlati oktatás fejlesztési lehetőségei címmel. A fórum célja az oktatási intézmény és a gyakorlóhelyek kapcsolatának erősítése volt. Angol nyelvű alapképzés Mindkét alapképzési szakunk (egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak népegészségügyi ellenőr szakiránya, ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakiránya) angol nyelvű programjának indítási kérelmét a MAB elfogadta től elindult az angolnyelvű gyógytornász képzés. A képzésen jelenleg 16 elsőéves hallgató tanul. Mesterképzés (kétciklusú felsőoktatási rendszer) A MAB szakindítási engedélye alapján, a Népegészségügyi Karon 2008 szeptemberétől folyik képzés az új, többciklusú felsőoktatási képzési rendszer szerinti, 4 szakiránnyal rendelkező népegészségügyi mesterképzési szakon. A szak célja olyan szakemberek képzése, akik a népegészségügyi tevékenység tudományos alapjait megismerve, módszertanát elsajátítva, széles szakmai és össztársadalmi, ágazatközi együttműködésben a lakosság egészségi állapotának javítására, a betegségek megelőzésére legyenek képesek. A képzési idő 3 félév, a képzési forma nappali ill. levelező, államilag finanszírozott ill. költségtérítéses tavaszán nyolcan tettek záróvizsgát. A képzésen jelenleg két évfolyamon (I-II.) 26 nappali tagozatos hallgató tanul. A MAB szakindítási engedélye alapján a Népegészségügyi Karon 2008 szeptemberétől folyik képzés az új, többciklusú felsőoktatási képzési rendszer szerinti egészségpszichológia mesterképzési szakon. Az egészségpszichológia mesterképzési szakon olyan korszerű pszichológiai- és egészségtudományi ismeretanyaggal és szemlélettel rendelkező szakembereket képzünk, akik

19 az egyén és a közösség szintjén komplex egészségfejlesztési tevékenységre, a jellemzően mentális eredetű egészségproblémák megelőzésére, azonosítására és azok megszüntetésére kellő felkészültséggel rendelkeznek. A szak elvégzésével mesterfokozat (MSc) szerezhető. A szerezhető szakképzettség okleveles egészségpszichológus. A képzési idő 4 félév, a képzési forma nappali ill. levelező, államilag finanszírozott ill. költségtérítéses tavaszán két hallgató tett záróvizsgát. A képzésen jelenleg két évfolyamon 42 nappali tagozatos és 22 levelező tagozatos hallgató tanul. A Kar megkapta az engedélyt (MAB 2008/5/VIII/5/4) az általa alapított egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak indítására, 2 szakiránnyal (egészségpolitika tervezés és elemzés; egészség-gazdaságtan). A képzés célja olyan széles látókörű, tudományosan felkészült szakemberek képzése, akik az egészségügy területén képesek önálló egészségpolitikai, tervezési és finanszírozási szakértői (elemző, tervező-fejlesztő és programmenedzseri) feladatokat ellátni, és ezáltal hozzájárulni a tevékenységük színterét jelentő intézmény, térségi (országos, regionális, kistérségi) rendszer széles értelemben vett teljesítményének, eredményességének a javításához. A szak elvégzésével mesterfokozat (MSc) szerezhető. A szerezhető szakképzettség okleveles egészségpolitikai szakértő. A képzési idő 4 félév, a képzési forma nappali ill. levelező tagozatos, államilag finanszírozott ill. költségtérítéses. A képzés 2010-ben mind nappali képzés, mind levelező képzés formájában elindult. Első évfolyamon jelenleg 16 nappali tagozatos és 21 levelező tagozatos hallgató tanul. A Kar megkapta az engedélyt 2008/5/VIII/3/4.) az általa alapított komplex rehabilitáció mesterképzési szak indítására. A képzés 2010-ben mind nappali képzés, mind levelező képzés formájában elindult. Első évfolyamon jelenleg 16 nappali tagozatos és 38 levelező tagozatos hallgató tanul. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a komplex rehabilitáció minden színterén (egészségügyi, szociális, pedagógiai és foglalkoztatási rehabilitáció),

20 multidiszciplináris team tagjaként és önállóan egyaránt, adekvát ellátási protokollok alkalmazásával konkrét, az egyén ill. esetenként célzott közösségek társadalomba való mielőbbi be- vagy visszaillesztését szolgáló rehabilitációs tevékenység tervezésére és megvalósítására, valamint a rehabilitációs tevékenység eredményességének mérésére, értékelésére, kommunikálására és javítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. A szak elvégzésével mesterfokozat (MSc) szerezhető. A szerezhető szakképzettség: okleveles rehabilitációs szakember A képzési idő 4 félév, a képzési forma nappali ill. levelező tagozatos, államilag finanszírozott ill. költségtérítéses. ASPHER European Master in Public Health Program A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskolájának alapvető képzési moduljainak (biostatisztika, epidemiológia, környezet-egészségtan, egészségfejlesztés, egészségügyi menedzsment) részletes programját az ASPHER szakértő bizottsága véleményezte, s ennek alapján az iskolát alkalmasnak minősítette a népegészségügyi European Training Network-be való felvételre, s felruházta a European Master in Public Health diploma kiadásának jogával. Ez a képzési forma a Népegészségügyi Iskolában a 2001/2002-es tanévre került először meghirdetésre. Az első hallgató 2004 júniusában kapta meg diplomáját. Jelenleg 4 hallgató képzése folyik. Angol nyelvű posztgraduális képzés Az európai színvonalon kidolgozott és működtetett magyar nyelvű népegészségügyi képzés továbbfejlesztésének köszönhető, hogy 2004 februárjában elindítottuk a Master in Public Health posztgraduális képzést térítéses formában is, angol nyelven, külföldi hallgatók részére. A képzést 2008-ban nyilvántartásba vette az Oktatási Hivatal (OH-FHF/2308-4/2008.). Eddig 29 fő kapott diplomát, jelenleg 18 hallgató vesz részt a képzésben (közülük 9- en már abszolváltak, záróvizsga előtt állnak). Szak- és továbbképzéssel kapcsolatos 2009/2010 tanévi tevékenység összefoglalása A Népegészségügyi Iskolában hat posztgraduális szakirányú továbbképzési szak elvégzésére van lehetőség, ezek: népegészségügyi

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak Tagozat: nappali, esti Képzési idő: 4 félév Választható szakirányok: Egészségpolitika tervezés és elemzés Egészség-gazdaságtan Összes kredit:

Részletesebben

A MEGELŐZŐ ORVOSTANI INTÉZET MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDJE (MR002. NK-MOI)

A MEGELŐZŐ ORVOSTANI INTÉZET MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDJE (MR002. NK-MOI) +-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------Változtatás

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

V EZETŐ SÉGI Á TVIZSGÁLÁS (2014. 03.28)

V EZETŐ SÉGI Á TVIZSGÁLÁS (2014. 03.28) V EZETŐ SÉGI Á TVIZSGÁLÁS (2014. 03.28) A Kari minőségirányítás működtetése keretében 2014. 03. 28-án NK MICS ülés keretében megtörtént a vezetőség átvizsgálása, mely során értékelésre kerültek a 2013-as

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Dr. Belicza Éva szakmai vezető / GYEMSZI egyetemi docens / SE EMK DEMIN, 2013. május 31. Miért? Mit? Ki? Hogyan? Mikor? Miből?

Részletesebben

A FIZIOTERÁPIÁS TANSZÉK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI Rendje (MR001. NK-FT)

A FIZIOTERÁPIÁS TANSZÉK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI Rendje (MR001. NK-FT) +-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------Változtatás

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN

MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet és a Debreceni

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

KLINIKAI LABORATÓRIUMI KUTATÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK (MSc)

KLINIKAI LABORATÓRIUMI KUTATÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK (MSc) DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR KLINIKAI LABORATÓRIUMI KUTATÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK (MSc) 2012/2013-ES TANÉV Debrecen, 2012 Felelős kiadó: Dr. Csernoch László

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR SORON KÍVÜLI VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS (2014. november 21.)

JEGYZŐKÖNYV NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR SORON KÍVÜLI VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS (2014. november 21.) JEGYZŐKÖNYV SORON KÍVÜLI VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS (2014. november 21.) A szervezeti átalakulást követően a Népegészségügyi Kar kialakította saját minőségirányítási dokumentációját, ennek keretében Küldetését,

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Minőségirányítási Kézikönyve (NK 01)

A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Minőségirányítási Kézikönyve (NK 01) Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Minőségirányítási Kézikönyve (NK 01) Készítette: Dr. Gődény Sándor egyetemi

Részletesebben

Mit ad a képzőknek a projekt? Új irányok az alapellátók képzésében

Mit ad a képzőknek a projekt? Új irányok az alapellátók képzésében Mit ad a képzőknek a projekt? Új irányok az alapellátók képzésében Budapest, 2013. 05.28. dr. Kósa Zsigmond A felsőoktatási képzőhelyek területei Képzők Egészségtudományi képzés Orvostudományi képzés A

Részletesebben

Oktatás, képzés és tudásmenedzsment

Oktatás, képzés és tudásmenedzsment Oktatás, képzés és tudásmenedzsment Prof. Dr. Kerpel-Fronius Sándor egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet Dr. Oberfrank Ferenc ügyvezető igazgató, MTA Kísérleti Orvostudományi

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen Bálint Bálint L. GNTP Oktatás és Tudásmenedzsment Munkabizottság, 2009. június 10. Tények Debreceni Egyetemről 21000 nappali és 33000 összes hallgató

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA)

Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA) Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA) Kíváncsiságból kattintott a mérnöktanár szóra. Vagy most kezd érdeklődni a mérnöktanári szakma iránt? Avagy évek óta tanít, s most tovább szeretné képezni magát? Bármi

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 1-től ÁPOLÁS MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Hatályos: 2015. szeptember 1-től 2 ÁPOLÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2011/2012-es tanév

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2011/2012-es tanév Az egészségügy időnként egyeseknek, a népegészségügy pedig mindig mindenkinek létkérdés. C. Everett Koop Alapképzés (BSc) Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2011/2012-es

Részletesebben

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet HIPERTÓNIA GYAKORISÁGÁNAK BECSLÉSE KÜLÖNBÖZŐ EPIDEMIOLÓGIAI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁVAL A MAGYARORSZÁGI FELNŐTTEK ÉS A MAGYARORSZÁGI FELNŐTT DIABETESES BETEGEK KÖZÖTT ÉS ENNEK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása Előadó: Vörös Szabolcs szakmai vezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal TÁMOP 2.4.8-12 Projekt-végrehajtási Osztály E-mail cím: vorossz@lab.hu Telefonszám: +36 1 323

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es tanév

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es tanév Az egészségügy időnként egyeseknek, a népegészségügy pedig mindig mindenkinek létkérdés. C. Everett Koop Alapképzés (BSc) Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es

Részletesebben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és fejlesztésben A konferencia célja: 2001. június. 7-8. Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen,

Részletesebben

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Tartalom Tartalom...1 1. A program célja...1 2. Az FTP vezetése...1 3. A szakmai vezetők, az FTP koordinátor feladatköre...2

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Indított szakirányok: védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR Tájékoztató az Egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési szakról és tanfolyamairól (2012-2014) A minőség az egészségügyi

Részletesebben

MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN. Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT

MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN. Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT Vázlat Előzmények Graduális munkacsoport tevékenysége Konszenzus javaslat Képzés lebonyolítása

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN NTERNATIONAL VISEGRAD FUND CONTINENT-PH Kft. EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR NYÍREGYHÁZA A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN Nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a szemszögéből Rudas Imre 2009.06.15. 1 Az MRK általános állásfoglalása a Bologna-folyamat bevezetéséről 2009.06.15. 2 Megállapítások 2009.06.15.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment alapszak Vállalkozásszervező szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015. tanév II. (tavaszi) félév A KURZUS ALAPADATAI

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK Jelentkezés benyújtása: Országos Felsőoktatási Információs Központ OFIK 1380 Budapest, Pf. 1190 Jelentkezési határidő: 2014. február 15. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 1 (2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti a) kötelező

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése 10. sz. melléklete A SZAKMAI GYAKORLATOK

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 49. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. november 1 PREAMBULUM Az Óbudai

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései. Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes

A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései. Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes Aktualitások humánerőforrás kríziskezelés tekintetében Képzéstámogatás Szakképzés átalakítás- Gyakorlati képzés hangsúlyossá

Részletesebben

A Népegészségügyi Kar Minőségirányításának Működési Rendje MR 001. NK

A Népegészségügyi Kar Minőségirányításának Működési Rendje MR 001. NK Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: A Minőségirányításának Működési Rendje MR 001. NK Készítette: Dr. Gődény Sándor kari minőségügyi vezető Átvizsgálta:

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

ANGOL NYELVŰ MESTERKÉPZÉS

ANGOL NYELVŰ MESTERKÉPZÉS Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: ANGOL NYELVŰ MESTERKÉPZÉS ÉS POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉS MF 12-NK Készítette: Átvizsgálta: Jóváhagyta: Nagy-Belgyár Zsuzsa

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi gondozás és prevenció (Health Care and Disease Prevention) 2. Az

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK

A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK FVSZ Szakmai Nap és XXIV. Közgyűlés Budapest, 2013. május 15. A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK Dr. Farkas Éva A TÉMA KONTEXTUSA Az elmúlt 10 év eredményei Itt és most

Részletesebben

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus A.1 Hallgatói létszám növelése A.1.1 Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Fő Féléves ORH Neptun Automatikus Finanszírozási szempontú kimutatás, azaz kétszakos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Központi diplomás pályakövető program (DPR)

Központi diplomás pályakövető program (DPR) TÁMOP 4.1.3 DPR Központi diplomás pályakövető program (DPR) avagy amit a VAS elbír Fodor Szabolcs 11. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2011. január 21. Tudja Ön pontosan, hogy mennyi ma Magyarországon

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ISKOLA

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ISKOLA DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ISKOLA Tájékoztató az Egészségügyi Minőségbiztosítási és minőségfejlesztési szakról és tanfolyamairól (2010-2012)

Részletesebben

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2.1 A Bologna rendszerű képzés A Bologna-folyamat célja az európai felsőoktatás harmonizációja mely által a magyar felsőoktatás

Részletesebben