Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2007)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2007)"

Átírás

1 Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2007) A DE OEC Minőségirányítási rendszerének évi fejlesztési terve szerint, mely március 5-én került elfogadásra, a Centrum, illetve a kari szintű fejlesztési feladatok közül, a Népegészségügyi Karra vonatkozóan, az alább felsorolt feladatok lettek előirányozva: Centrum szinten Végzett hallgatók pályájának nyomon követése Fogadóintézmények elégedettségének mérése Kari szinten European Master of Public Health posztgraduális képzés fejlesztése Egészségpszichológus Msc képzés előkészítésének folytatása Az új Kar szervezeti egységei együttműködésének fejlesztése A minőségirányítási rendszer fejlesztésének jelenlegi helyzete a meghatározott szempontok szerint. 1. Végzett hallgatók pályájának nyomon követése A Népegészségügyi Kar graduális oktatási tevékenységének szervezését a Debreceni Egyetem központilag végzi. Ennek megfelelően a Népegészségügyi Kar minőségfejlesztési célja között csak a poszgraduális képzéseken végzett hallgatók pályájának követése szerepel. Népegészségügyi Iskola: A végzett hallgatók utánkövetését a 2004-es PEER Review-re készítettünk el első alkalommal. Az eltelt két évben a felmérést még nem ismételtük meg, a végzett hallgatók jelenlegi munkahelyének azonosítása folyamatban. 2. Fogadóintézmények elégedettségének mérése A fogadóintézmények elégedettségének felmérését a végzett hallgatókkal történt kapcsolatfelvételt követően tudjuk elvégezni, miután jelenlegi munkahelyükre vonatkozó információkat megkaptuk. A végzett hallgatók elérhetőségének, postai, elektronikus címek és

2 telefonszámok aktualizálása folyamatban van. Jelenleg 85 hallgatónak aktualizáltuk címét, mely segítségével a volt hallgatóinkkal a kapcsolatot szeretnénk fejleszteni. Megjegyzés: A végzett hallgatók pályájának követésére és a munkahelyek elégedettségének felmérésére - az egységes értékelés érdekében - a Debreceni Egyetem által összeállított kérdőívet kívánjuk használni. 3. European Master of Public Health posztgraduális képzés fejlesztés Az európai színvonalon kidolgozott és működtetett magyar nyelvű népegészségügyi képzés továbbfejlesztésének köszönhető, hogy februárjában elindult a Master in Public Health posztgraduális képzést térítéses formában is, angol nyelven, külföldi hallgatók részére. Az első évfolyam hallgatói júniusában kaptak diplomát júniusában 4 hallgató kapott diplomát. A képzés fejlődésének tekinthető, hogy 2007-ben már hallgató folytatott tanulmányokat ezen a szakon (2006. októberi kezdéssel), köztük Szudánból, USA-ból, Izraelből, Kazahsztánból, Ghánából, Iránból, Nigériából és Kenyából érkezett hallgatók. A végzett hallgatók 2007 szeptemberében kaptak diplomát. A képzés tárgyi feltételeinek fejlesztéseként idén szeptemberben a Népegészségügyi Iskola földszintjén kialakításra került egy oktató helység, melyben két számítógép is áll a hallgatók rendelkezésére. A képzést az ASPHER szakértő bizottsága 2004-ben véleményezte, s ennek alapján az iskolát alkalmasnak minősítette a népegészségügyi European Training Network-be való felvételre, s felruházta a European Master in Public Health diploma kiadásának jogával. Az első hallgató júniusában kapta meg diplomáját. A jelenlegi hallgatók közül ketten regisztráltak az European Master of Public Health képzésre, melynek keretében 20 kreditet külföldi képzőhelyeken kell megszerezniük. A Master of Public Health képzéssel kapcsolatos angol nyelvű tájékoztató a Népegészségügyi Iskola honlapján elérhető. 4. Egészségpszichológus Msc képzés előkészítésének folytatása A Kar fejlesztési célja között meghatározott Egészségpszichológia mesterszakot az Oktatási Hivatal OH FRKP/17591/2007 szám alatt nyilvántartásba vette, tehát a tervezett képzés szeptemberétől indítható. Az indítást támogató MAB határozat száma: 2006/9/XV/60.

3 5. Az új Kar szervezeti egységei együttműködésének fejlesztése A Népegészségügyi Kar fejlesztésének keretében július elsejével a Népegészségügyi Karhoz nem önálló tanszékként kapcsolódott a Népegészségügyi Medicina Tanszék, illetve októberében az egyetemi szenátus támogatja a Kórházhigiéne és Infekciókontroll Tanszék megalakítását, amely a Népegészségügyi, kar önálló tanszékeként fog működni. Ezzel erősödik a jelenleg a DE OEC Infekciókontroll Osztályként működő szervezeti egység és a Népegészségügyi Kar többi szervezeti egysége közötti együttműködés. A Népegészségügyi Kar szervezeti egységei közötti szoros együttműködést jelzi, hogy a társ intézmények oktatói részt vesznek a Népegészségügyi Iskola posztgraduális képzéseiben és közülük hárman modulvezetők is. Jelenleg folyó közös kutatások: Megelőző Orvostani Intézet- Családorvosi Tanszék Keringési betegségek szekunder prevenciója. A kutatási témához kapcsolódóan Dr. Kovács Eszter PhD hallgató, a két szervezeti egység együttműködéseként végzi kutatásait. Debrecen, november 4. Dr. Gődény Sándor egyetemi docens Kari MICS vezető

4 Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2008) A Népegészségügyi Kar 2008-ban a következő minőségfejlesztési tevékenységeket tervezi megvalósítani, az ISO minőségügyi rendszerre vonatkozó folyamatos fejlesztésen kívül: 1. Végzett hallgatók pályájának nyomon követése A Népegészségügyi Kar graduális oktatási tevékenységének szervezését a Debreceni Egyetem központilag végzi. Ennek megfelelően a Népegészségügyi Kar minőségfejlesztési célja között csak a posztgraduális képzéseken végzett hallgatók pályájának követése szerepel. Népegészségügyi Iskola: Minőségi fejlesztési terv között szerepel a 2007-ben már megfogalmazott, a végzett hallgatók után követésére vonatkozó felmérés elvégzése és értékelése. Megvalósulás: A végzett hallgatók pályájának követésére és a munkahelyek elégedettségének felmérésére - az egységes értékelés érdekében - a Debreceni Egyetem által összeállított kérdőívet kívántuk használni. Az egységes, a posztgraduális képzésre vonatkozó kérdőív technikai okok miatt nem készült el. Dr Vargáné Dr. Szűcs Edit rektori megbízottal a a kapcsolatfelvétel ennek érdekében ismét megtörtént. Várhatóan novemberében kerül a kérdőív összeállításra. Elégedettség felmérésének várható időpontja: Fogadóintézmények elégedettségének mérése A egészségügyi reformmal, a lakosság egészségi állapotának fejlesztésével kapcsolatos minőségügyi feladatok hatékonyabb megoldása érdekében különös tekintettel arra, hogy a Népegészségügyi karon működik Magyarország egyetlen egészségügyi minőségbiztosítás és minőségfejlesztés posztgraduális szakirányú képzése, ebben az évben kiemelt jelentőségű minőségfejlesztési feladatként fogalmazható meg a fogadóintézmények elégedettségének felmérése, az oktatás folyamatos fejlesztése érdekében. Megvalósulás: A végzett hallgatók pályájának követésére és a munkahelyek elégedettségének felmérésére - az egységes értékelés érdekében - a Debreceni Egyetem által összeállított kérdőívet kívántuk használni. A második pontban ismertetett körülmények miatt ez nem valósult meg, a kérdőívek kifejlesztése folyamatban. Elégedettség felmérésének várható időpontja: 2009.

5 3. Minőségügyi Képzések A NK és ezen belül a Népegészségügyi Iskola, ebben az évben is megrendezi a Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napokat (DEMIN VIII), melynek országos kihatása van az egészségügyi intézmények minőségfejlesztő munkájára. Minőségfejlesztéssel kapcsolatos tervek között szerepel az országos és a regionális szakfelügyelők minőségügyi képzése is Megvalósulás: 1. A Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napokat (DEMIN VIII) megrendezése. A Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi Iskola, az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottságával (EOQ MNB) és az ISO Fórummal közösen, a Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok (DEMIN) keretében május rendezte meg nyolcadik tudományos konferenciáját Változtatások az egészségügyben. A minőség szempontjai 2. címmel. Konferencia főbb témái: Az egészségügy minőségének aktuális helyzete Minőségügyi vezetők helyzete, közös problémák, közös feladatok A Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) alkalmazásának tapasztalatai Konszenzus kialakítása a MEES alkalmazásával kapcsolatban Érsebészet és határterületeinek minőségbiztosítása 3.2. Megvalósulás Országos és a regionális szakfelügyelők minőségügyi képzése. Az egészségügyi rendszer működtetése és minőségének folyamatos fejlesztése hatékonyan csak olyan szakemberekkel valósítható meg, akik a szakterületükön kívül ismerik a minőségmenedzsment és az auditálás alapelveit és képesek azokat a gyakorlatban is alkalmazni. Ennek érdekében 3 tanfolyam került megrendezésre, kettő Budapesten (az Országos Szakfelügyeleti és Módszertani Központban) és egy a DE OEC Népegészségügyi Iskolában. A tanfolyam tematikája: Minőségügyi problémák Népegészségügyi prioritások A klinikai hatékonyság, a klinikai hatékonysági kör

6 Minőségügyi alapfogalmak, az auditálás alapelvei, módszerei, auditálás gyakorlata Minőségfejlesztő technikák Az ISO 9001: 2000 minőségirányítási rendszer és a MEES standardok, különös tekintettel a szakfelügyelet szempontjaira Irodalom kritikus értékelése EBM alapú protokollok értékelése Indikátorok fejlesztése Klinikai audit. A klinikai auditot támogató és gátló tényezők. A klinikai audit auditálása A tanfolyam végén 138 szakfelügyelő, továbbá az OSZMK részéről 7 fő tett sikeres vizsgát, melyet a Népegészségügyi Iskola és az EOQ MNB által közösen kiadott oklevéllel igazoltuk. 4. A Népegészségügyi Kar oktatásának fejlesztése, A Kar fejlesztési célja között meghatározott Egészségpszichológia mesterszakot az Oktatási Hivatal OH FRKP/17591/2007 szám alatt nyilvántartásba vette, tehát a tervezett képzés szeptemberétől indítható. Az indítást támogató MAB határozat száma: 2006/9/XV/60. Az egészségpolitika mesterszak létesítési kérelmét a MAB elfogadta. Folyamatban lévő fejlesztések A rehabilitáció mesterszak létesítési kérelme most lett elküldve a MAB-hoz. A kórházhigiéné szakirányú továbbképzés létesítési kérelme összeállítás alatt van. A térítéses képzésben a BSc in PH létesítési kérelme összeállítás alatt van. A gyógytornászképzést 2009-től tervezzük indítani. Megvalósulás A Népegészségügyi Kar fejlesztési céljai között meghatározó az angol nyelvű alapképzések elindítása. A Kari Tanács és a Debreceni Egyetem Oktatási Bizottsága támogatta az Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési Szak Népegészségügyi ellenőr szakirány (BSc in Public Health) indítására irányuló angol nyelvű képzésünk akkreditációs anyagát. A szakot 2010/2011-es tanévben tervezzük elindítani. Hasonlóan az előző angol nyelvű képzéshez elkészült a BSc in Physiotherapy angol nyelvű képzés akkreditációs anyaga is, melyet szintén 2010/2011-es tanévben tervezünk indítani. Egészségpszichológia mesterszakot az Oktatási Hivatal OH FRKP/17591/2007 szám alatt nyilvántartásba vette, a képzés szeptemberétől megindult. Az indítást támogató MAB határozat száma: 2006/9/XV/60. Az egészségpolitika mesterszak a 2009-évi felvételi tájékoztatóban meghirdettük. A szakirányú továbbképzések közül a kórházhigiéne és infekciókontroll képzés elindult.

7 Folyamatban lévő fejlesztések A komplex rehabilitáció mesterszak a MAB támogatását követően 2010/2011-es tanévben indul. BSc in Pysiotherapy szakindítási kérelem folyamatban van. BS cin Public Health szakindítási kérelem folyamatban van. Az alapképzési szakok közül a 2009-es tanévtől a gyógytornász szakirány az ápolás és betegellátás szakon belül a Karon belül valósul meg. 5. Az új Kar szervezeti egységei együttműködésének fejlesztése A Népegészségügyi Kar fejlesztésének keretében július elsejével a Népegészségügyi Karhoz nem önálló tanszékként kapcsolódott a Népegészségügyi Medicina Tanszék, illetve októberében az egyetemi szenátus támogatta a Kórházhigiéne és Infekciókontroll Tanszék megalakítását, amely a Népegészségügyi, kar önálló tanszékeként fog működni. Ezzel erősödik a jelenleg a DE OEC Infekciókontroll Osztályként működő szervezeti egység és a Népegészségügyi Kar többi szervezeti egysége közötti együttműködés. A Népegészségügyi Kar szervezeti egységei közötti szoros együttműködést jelzi, hogy a társ intézmények oktatói részt vesznek a Népegészségügyi Iskola posztgraduális képzéseiben és közülük hárman modulvezetők is. Megvalósulás A Népegészségügyi Kar fejlesztése folyamatosan történik, mind oktatási, mind kutatási területeken. A szervezeti egységek oktatói folyamatosan részt vesznek a kar alap- és mesterképzési szakain folyó oktatásban. Az együttműködés fejlesztésének keretében július elsejével a Népegészségügyi Karhoz nem önálló tanszékként kapcsolódott a Népegészségügyi Medicina Tanszék, illetve októberében az egyetemi szenátus támogatta a Kórházhigiéne és Infekciókontroll Tanszék megalakítását, amely a Népegészségügyi, kar önálló tanszékeként működik. A szervezeti egységek oktatói közül többen a Népegészségügyi Iskola szakirányú továbbképzési szakjain belül modulvezetők. Ezzel erősödik a jelenleg a DE OEC Infekciókontroll Osztályként működő szervezeti egység és a Népegészségügyi Kar többi szervezeti egysége közötti együttműködés. A Népegészségügyi Kar szervezeti egységei közötti szoros együttműködést jelzi, hogy a társ intézmények oktatói részt vesznek az alapképzésen és a posztgraduális képzésen kívül a Karon folyó doktori képzésben is.

8 Jelenleg folyó közös kutatások: Megelőző Orvostani Intézet- Családorvosi Tanszék Keringési betegségek szekunder prevenciója. A kutatási témához kapcsolódóan Dr. Kovács Eszter PhD hallgató, a két szervezeti egység együttműködéseként végzi kutatásait. Debrecen, november 06. Dr. Gődény Sándor egyetemi docens Kari MICS vezető

9 Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2009) A Népegészségügyi Kar 2009-ben a következő minőségfejlesztési tevékenységeket valósította meg: 1. Végzett hallgatók pályájának nyomon követése Megvalósulás: A végzett hallgatók pályájának követésére - az egységes értékelés érdekében - a Debreceni Egyetem által összeállított kérdőívet kívántuk használni. A Népegészségügyi Karon 2008-ban, a Népegészségügyi Felügyelő (NEF) kiegészítő alapképzési szakon 12 hallgató kapott diplomát. Közülük két hallgatótól (16,6%) kaptunk visszajelzést. Az első Népegészségügyi Felügyelő egyetemi alapképzési szakon 2009-ben 6 fő végzett, ezeknél felmérés még nem történt meg. Jelenleg folyamatban van a Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszerének (DPR) kialakítása, mely várhatóan ez év december elsején indul. A rendszer lehetővé teszi, hogy a végzett hallgatókat a jelenleginél nagyobb arányban sikerüljön elérni. 2. Fogadóintézmények elégedettségének mérése Megvalósulás: A munkahelyek elégedettségének felmérésére - az egységes értékelés érdekében - a Debreceni Egyetem által összeállított kérdőívet kívántuk használni. A kérdőívek kialakítása folyamatban az egységes mérési módszer szerinti felmérés érdekében Dr. Vargáné Dr. Szűcs Edit rektori megbízottal egyeztetések folyamatban. A fejlesztés alatt lévő egységes adatgyűjtési rendszer lehetővé tenné, hogy a fogadó intézmények elégedettségére vonatkozó mutatókat folyamatosan értékelni tudjuk. 3. Minőségügyi Képzések Megvalósulás A Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi Kar Népegészségügyi Iskola, a Debreceni Akadémiai Bizottság, az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottságával (EOQ MNB) és az ISO 9000 Fórum Egészségügyi és Szociális Ágazatával közösen, a Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok keretében május között rendezte

10 meg kilencedik tudományos konferenciáját a Debreceni Akadémiai Bizottság Székházában. A DEMIN IX. konferencia fő célkitűzése azon területek megbeszélése volt, amelyek - országos és az egészségügyi szolgáltatók szintjén - új struktúrák, folyamatok kialakításával, bevezetésével, működtetésével és az elért eredmények rendszeres monitorozásával, értékelésével segítik az egészségügyi ellátás hatékonyságának, a minőségügyi tevékenységek társadalmi kihatásának fejlesztését, beleértve az egészségfejlesztést és az egészségügyi ellátás szakmai minőségét is. A minőségfejlesztéssel kapcsolatos tervek között szereplő az országos és a regionális szakfelügyelők minőségügyi képzése pénzügyi okok miatt elmaradt, ugyanakkor az Országos Alapellátási Intézet (OALI által rendezett konferencián a kritérium alapú klinikai auditról előadást tartottunk. 4. A Népegészségügyi Kar oktatásának és kutatásának fejlesztése Oktatás fejlesztésének megvalósulása A 2009-es évben tovább fejlődtek a Népegészségügy Karon folyó képzések. A jelenleg folyó, illetve szakindítás alatt álló képzések a következők: Alapképzések egészségügyi gondozás és prevenció alapszak - népegészségügyi ellenőr szakirány ápolás és betegellátás alapszak - gyógytornász szakirány BSc in Public Health (angol nyelvű képzés) BSc in Physiotherapy (angol nyelvű képzés) Mesterképzések: népegészségügyi mesterképzési szak (4 szakiránnyal: népegészségügyi felügyelő, környezet- és foglalkozás-egészségügyi, egészségfejlesztés, valamint epidemiológia szakirányok) egészségpszichológia mesterképzési szak egészségpolitika tervezés és finanszírozás mesterképzési szak komplex rehabilitáció mesterképzési szak (2010 szeptemberében indítani kívánt mesterképzési szak) A 1996-ban Debrecenben megindult a posztgraduális népegészségügyi szakemberképzés, 2009-ben új posztgraduális szakkal (Kórházhigiéne és infekciókontroll szakirányú továbbképzési szakkal) bővült.

11 Jelenleg folyó szakirányú továbbképzések: népegészségügyi szakirányú továbbképzési szak, környezet-egészségügyi szakirányú továbbképzési szak, egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési szakirányú továbbképzési szak, egészségfejlesztési szakirányú továbbképzési szak, epidemiológia szakirányú továbbképzési szak, kórházhigiénikus és infekciókontroll szakirányú továbbképzési szak, Szakorvosképzés megelőző orvostan és népegészségtan szakorvosképzés klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus két szakiránnyal klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus szakirány klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági szakpszichológus szakirány háziorvostan szakorvosképzés Tudományos tevékenység fejlesztésének megvalósulása A MAB 2009/7/XIII/2/315. sz. határozatával az Egészségtudományok Doktori Iskola (EDI) akkreditációját XII. 31-ig megerősítette. Az EDI-nek a MAB határozat értelmében 10 megfelelt minősítésű törzstagja van: (Minimális törzstagszám: 7.) Az egyetemi tanárok minimális létszámának a doktori iskola (4) megfelel. Az EDI oktatóinak száma 43, ebből 33 témavezető. A doktori iskola oktatógárdájához a Debreceni Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Nyugat- Magyarországi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egészség-gazdaságtani Kutatóközpontja, az MTA Szociológiai Intézete, az Állami Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) nemzetközi szinten is elismert, tudományos minősítéssel rendelkező oktatói/kutatói/ szakemberei (köztük az epidemiológia, a környezet-egészségtan, a genomika, az egészségfejlesztés, az egészségügyi közgazdaságtan, a demográfia, az egészségpolitika, a sugáregészségtan, a foglalkozás-egészségtan művelői) csatlakoztak.

12 2009. április 27-én megrendezésre került az Egészségtudományok Doktori Iskolához tartozó PhD hallgatók által végzett kutatásokról szóló szimpózium. A Népegészségügyi Karon jelenleg a következő kutatások folynak Népegészségügyi kutatások az ország gazdasági versenyképességét növelő, bizonyítékokon alapuló egészségpolitika támogatására (MTA-kutatócsoport) Best Practice in Access, Quality and Apppropriateness of Health Services for Immigrants in Europe (EUGATE) European Best Information through Regional Outcomes in Diabetes (EUBIROD) Genetikai változások makrofág differenciáció során (TÉT) A genomikai kutatások hasznosítása a népegészségügyben (MTA-TKI) Gén-amplifikációk prognosztikai és biológiai jelentősége humán melanómákban (OTKA) Base-line survey into public knowledge on NCD risk factors (WHO) Risk Assessment from Policy to Impact Dimension (RAPID) European Best Practice Guidelines for QA, Provision and Use of Genome-based Information and Technologies (PHGENII) Megrendezésre került a MAGATARTÁSTUDOMÁNYI NAPOK keretében június között Népegészségügy és Magatartástudományok címmel konferencia került megrendezésre a DE OEC Auguszta Központ Előadóteremben. A Népegészségügyi Képző- és kutatóhelyek Országos Egyesületének III. konferenciáján (Győr, szeptember ) a Népegészségügyi Kar több kutatója számolt be kutatási eredményeiről. 5. Az új Kar szervezeti egységei együttműködésének fejlesztése Megvalósulás A tervezett szervezeti és együttműködések megvalósultak október 1-től az ápolás és betegellátás alapszak - gyógytornász szakirány a Népegészségügyi Karhoz került.

13 A Magatartástudományi Intézet keretében jelenleg kialakítás alatt áll a Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék és az Egészségügyi Humán Tudományok Tanszék A fejlődés következtében a Népegészségügyi Kar jelenlegi felépítése: Önálló szervezeti egységek Megelőző Orvostani Intézet, Magatartástudományi Intézet, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Kórházhigiéne és Infekciókontroll Tanszék, Fizioterápiás Tanszék Nem önálló szervezeti egységek Megelőző Orvostani Intézet keretén belül működő nem önálló tanszékek: Biomarker Analízis Tanszék, Biostatisztikai és Epidemiológiai Tanszék, Egészségfejlesztési Tanszék Népegészségügyi Medicina Tanszék Az intézetek közötti együttműködés egyik formája közös kutatások formájában valósult meg. Az Egészségtudományok Doktori Iskola Ph.D. hallgatóinak előzetes Ph.D. védését a Kar oktatóinak részvételével szerveztük meg, ami a védés színvonalát jelentősen emelte november 16. Dr. Gődény Sándor egyetemi docens Kari MICS vezető

14 Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2010) A Népegészségügyi Kar 2010-ben a következő minőségfejlesztési tevékenységeket tervezte és valósította meg az ISO minőségügyi rendszerre vonatkozó folyamatos fejlesztésen kívül: 1. Végzett hallgatók pályájának nyomon követése és a fogadóintézmények elégedettségének mérése Terv: Minőségfejlesztési tervünkben célként fogalmazzuk meg, hogy - a Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) keretében - nem csak az alapképzési szakokon végzett hallgatók, illetve a hallgatókat fogadó intézmények elégedettségét mérjük, hanem a felmérésbe a szakirányú továbbképzési szakokon végzett hallgatókat és munkahelyeiket is bevonjuk, beleértve azokat is, akik még a Népegészségügyi Kar megalakulása előtt végeztek. Megvalósulás Diplomás Pályakövető Rendszerrel (DPR) kapcsolatos egyetemi feladatok ellátása érdekében az NK-n végzett hallgatók és munkáltatók elektronikus elérhetőségét megadtuk. A karon még tanuló hallgatók, illetve a végzett hallgatók, valamint az oktatói online elégedettség mérése is megtörtént. A munkaerőpiaci mérések is történtek, de a végzettek alacsony száma, illetve a munkáltatók hozzáállása miatt ez a felmérés a NK-ra vonatkozóan értékelhetetlen. Aktív hallgatók elégedettségének mérése DEOEC 509. Ezen belül a választ adók aránya: AOK: 41,5% Népegészségügyi Karra vonatkozóan: 11,8% (Az öt kar között a harmadik) Végzett hallgatók elégedettségének mérése DEOEC 103. Ezen belül a választ adók aránya Népegészségügyi Karra vonatkozóan: 4,9 %? Végzett hallgatók elégedettségének mérése DEOEC 103. Ezen belül a választ adók aránya Népegészségügyi Karra vonatkozóan: 4,9 % Dolgozói elégedettség mérése DEOEC 64. Ezen belül a választ adók aránya Népegészségügyi Karra vonatkozóan: 9,4 % DPR Munkaerő piaci felmérésre a Debreceni Egyetem szintjén 67 kérdőív került kitöltésre, ezen belül az OEC 7. Az EvaSys adatai alapján a Népegészségügyi Karra vonatkozóan 3,4 %- os volt a választ adók aránya.

15 2. Minőségügyi képzések Terv: A NK és ezen belül a Népegészségügyi Iskola, 2010-ben is tervezte megrendezi a Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napokat (DEMIN X.), melynek országos kihatása van az egészségügyi intézmények minőségfejlesztő munkájára. Minőségfejlesztéssel kapcsolatos tervek között szerepelt minőségügyi képzések tartása romániai egészségügyi szakemberek részére. Megvalósulás: A NK és ezen belül a Népegészségügyi Iskola, 2010-ben megrendezte a Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napokat (DEMIN X.), melynek országos kihatása van az egészségügyi intézmények minőségfejlesztő munkájára. A DEMIN X. végső célja, az érdekeltek széleskörű bevonásával, olyan munkaanyag összeállítása volt, amely alapját jelentheti egy egészségközpontú minőségstratégia kialakításának. Az elkészült dokumentumot személyes megbeszélés során átadtuk Réthelyi Miklósnak, a NEFMI miniszterének és Mikola Istvánnak, a Parlament Egészségügyi Bizottságának elnökének. A karon megtörténtek a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos szinten tartó minőségügyi képzések, illetve az új dolgozók minőségügyi képzései az előírt tematika szerint. Minőségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek között elkezdődött a minőségügyi képzések szervezése 80 romániai egészségügyi szakemberek részére. A program része lesz a szakemberek magyarországi látogatása, melynek keretében három egészségügyi szervezet minőségügyi rendszerét fogják tanulmányozni. 3. A Népegészségügyi Kar oktatásának fejlesztése Terv: A Népegészségügyi Kar a 2010-es évben is fontos feladatának érezte a magyar és angol nyelvű alapképzés, mesterképzés, doktori képzés valamint egészségügyi továbbképzés fejlesztését. A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma által folytatott angol nyelvű képzések (orvos, fogorvos, gyógyszerész) felvételi eljárása során ismételten és egyre fokozottabb mértékben felmerült az igény az angol nyelvű képzési kínálatunk egészségtudományi területre való kiterjesztése iránt ben az alábbi új szakok indítását terveztük:

16 egészségügyi gondozás és prevenció alapszak (BS cin Public Health) népegészségügyi ellenőr szakirány angol nyelven, komplex rehabilitáció mesterképzési szak magyar és angol nyelven, ápolás és betegellátás alapszak gyógytornász szakirány angol nyelven (BSc in Physiotherapy). A széleskörű hazai tájékoztatás mellett terveztük az újonnan induló szakok hazai és külföldön történő népszerűsítését. Ennek érdekében csatlakoztunk a Debreceni Egyetem által koordinált a TÁMOP Felsőoktatási intézmények képzéseinek, kutatás-fejlesztési tevékenységeinek és eredményeinek hazai és külföldön történő népszerűsítése. pályázathoz, melyben alapvető célként az alábbiakat jelöltük meg: Terveztük az újonnan induló szakok (BSc in Public Health, valamint BSc in Physiotherapy) hazai és külföldön történő népszerűsítését: széleskörű kampány szervezését, tájékoztató kiadványok elkészítését, a szakok nemzetközi oktatási kiállításokon való bemutatásét, hallgató-toborzást végző irodák tájékoztatását a képzéseink specifikumairól és részleteiről. Minőségfejlesztési tervként fogalmaztuk meg az alapképzésekben (B. Sc.) résztvevő hallgatók ösztönzését, hogy minél többen jelentkezzenek a mesterképzéseinken (M. Sc.) való részvételre. Terveztük a TDK-s és a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában (DETEP) résztvevő hallgatók számának emelését, és hogy közülük minél többen vegyenek részt a helyi és az országos TDK konferenciákon, illetve a legjobbak bevonását tervezzük a Ph. D. képzésbe ben is alapvető célként fogalmaztuk meg a szakorvosképzésben résztvevő orvosok számának emelését, széleskörű tájékoztatással a hallgatóknak a megelőző orvostan és népegészségtan iránti érdeklődésének felkeltését.

17 Megvalósulás A Népegészségügyi Kar által meghirdetett képzésekre jelentkezők száma az elmúlt három évben ( ) meghétszereződött, a felvettek száma több, mint háromszorosára nőtt köszönhetően annak, hogy az ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakirányának átvétele mellett a Kar négy mesterképzési szakot hirdetett meg teljes idejű és részidős képzésben. Ezzel a DEOEC Karai között a harmadik helyen áll a jelentkezők és a felvettek számát tekintve. Egyetemi alap- és kiegészítő alapképzés A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kara az új felsőoktatási (bolognai) rendszer bevezetése előtt nyert jogot az általa létesített népegészségügyi felügyelő 5 éves egyetemi képzés indítására (a képzés az új felsőoktatási rendszerre történő átállás után már nem került meghirdetésre). A 2009/10. tanévben a szak utolsó évfolyamán (V. évfolyam) összesen 36 nappali tagozatos hallgató tanult tavaszán 34-en tettek záróvizsgát. A népegészségügyi felügyelő alapképzési szak képesítési követelményeit szabályozó 166/2003. (X.21.) Korm. rend. 6. értelmező rendelkezése kimondja: Kiegészítő alapképzésnek minősül a főiskolai szintű közegészségügyi-járványügyi felügyelő szakképzettség megszerzését követően az okleveles népegészségügyi felügyelő szakképzettség megszerzésére irányuló képzés. Ez a rendelkezés tette lehetővé, hogy a közegészségügyi-járványügyi felügyelő főiskolai végzettséggel rendelkező szakemberek e kiegészítő alapképzési szak elvégzésével népegészségügyi felügyelő egyetemi szintű diplomát szerezzenek, s ezáltal megnyíljanak számukra mindazok a szakmai és továbbképzési lehetőségek, melyek egyetemi végzettséghez kötöttek. Eddig 43-an végeztek, a jelenlegi hallgatói létszám 6, 2010 tavaszán ketten tettek záróvizsgát. Alapképzés (kétciklusú felsőoktatási rendszer) A MAB szakindítási engedélye alapján a Népegészségügyi Karon 2006 szeptemberétől folyik képzés az új, többciklusú felsőoktatási képzési rendszer szerinti egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak népegészségügyi ellenőr szakirányán. Jelenleg négy évfolyamon (I-IV.) 215 nappali tagozatos hallgató tanul szeptemberétől az Egészségügyi Kartól a Népegészségügyi Karhoz került az ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakiránya. A képzésen jelenleg négy évfolyamon (I-IV.) 199 nappali tagozatos hallgató tanul.

18 A szakmai ismeretek bővítése, a gyógytornász tevékenység szélesebb körű megismertetése az egyetemi hallgatók körében és a hallgatói kapcsolatok szélesítése volt a célja a május 6-án megtartott Gyógytornász Szakmai Napnak november 25-én a Népegészségügyi Kar nyílt napot tartott középiskolások számára. Az érdeklődő, nagyszámú hallgatóság nemcsak a Kar képzéseiről szerezhetett információkat, hanem részt vehetett az előadásokon és a szemináriumokon is. A Népegészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszéke a Kapcsolat Napja alkalmából oktatói fórumot rendezett A gyakorlati oktatás fejlesztési lehetőségei címmel. A fórum célja az oktatási intézmény és a gyakorlóhelyek kapcsolatának erősítése volt. Angol nyelvű alapképzés Mindkét alapképzési szakunk (egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak népegészségügyi ellenőr szakiránya, ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakiránya) angol nyelvű programjának indítási kérelmét a MAB elfogadta től elindult az angolnyelvű gyógytornász képzés. A képzésen jelenleg 16 elsőéves hallgató tanul. Mesterképzés (kétciklusú felsőoktatási rendszer) A MAB szakindítási engedélye alapján, a Népegészségügyi Karon 2008 szeptemberétől folyik képzés az új, többciklusú felsőoktatási képzési rendszer szerinti, 4 szakiránnyal rendelkező népegészségügyi mesterképzési szakon. A szak célja olyan szakemberek képzése, akik a népegészségügyi tevékenység tudományos alapjait megismerve, módszertanát elsajátítva, széles szakmai és össztársadalmi, ágazatközi együttműködésben a lakosság egészségi állapotának javítására, a betegségek megelőzésére legyenek képesek. A képzési idő 3 félév, a képzési forma nappali ill. levelező, államilag finanszírozott ill. költségtérítéses tavaszán nyolcan tettek záróvizsgát. A képzésen jelenleg két évfolyamon (I-II.) 26 nappali tagozatos hallgató tanul. A MAB szakindítási engedélye alapján a Népegészségügyi Karon 2008 szeptemberétől folyik képzés az új, többciklusú felsőoktatási képzési rendszer szerinti egészségpszichológia mesterképzési szakon. Az egészségpszichológia mesterképzési szakon olyan korszerű pszichológiai- és egészségtudományi ismeretanyaggal és szemlélettel rendelkező szakembereket képzünk, akik

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es tanév

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es tanév Az egészségügy időnként egyeseknek, a népegészségügy pedig mindig mindenkinek létkérdés. C. Everett Koop Alapképzés (BSc) Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar beszámolója a kétéves tevékenységéről 2010. október Szombathely TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Budapest, 2013. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 4 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)... 5

Részletesebben

Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése

Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TÁTK TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

J/8624. számú. Jelentés

J/8624. számú. Jelentés A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/8624. számú Jelentés a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés ALAPKÉPZÉSEK» Ápolás és betegellátás alapszak» Ápoló szakirány» Mentőtiszt szakirány» Szülésznő szakirány» Egészségügyi gondozás

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Óbudai Egyetem Pro Scientia et Futuro INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV BUDAPEST, 2012. június ÓBUDAI EGYETEM :: INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV :: 2012 1 Bevezető... 4 1. Vezetői összefoglaló... 5 1.1. Jövőkép... 5

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Bevezetés 4 I. Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Bevezetés 4 I. Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék......................................................3 Bevezetés..............................................................4 I. Egészséget támogató társadalmi környezet

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009/8/VII/3. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT 2009. október 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE 2006. DECEMBER 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA A Budapesti Műszaki Főiskola jogelőd intézményeinek története szervesen összefonódik: valamennyi iskola

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA akkreditációs jelentése a 2014/7/X. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. július 4. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 9. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 1317/1300/17-2/2013. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. "Pannon modell" 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. Pannon modell 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem "Pannon modell" Kaposvári Egyetem Készítették: Bencéné Dr. Fekete Andrea, Ph.D. Dr. Bokor Árpád, Ph.D. Dr. Csonka Arnold, Ph.D. Dr. Kovács Zoltán, Ph.D. Simonné Dr. Pallos Piroska, Ph.D. Tartalomjegyzék

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Jóváhagyta: Szenátus Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor Kiadás: 7. Dátum: 2014.12.11. Készítette: minőségbiztosítási rektori

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2008 Szerkesztette: Dr. Fábián Gergely A kézirat lezárva: 2008. május 30. Felelős kiadó: Dr. Kalapos István dékán

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján.

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS A 2014/8/IX/6. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. szeptember 26. Előző

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2008. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján.

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2008. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2008. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2008. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar [2014. JANUÁR 20.] MAB [EKF TTK] Tartalom Bevezetés... 3 1. A kar általános helyzetképe... 3 1.1. A kar küldetése, célkitűzései...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009. október 30. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS I. A Széchenyi

Részletesebben

Beszámoló a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar oktatási tevékenységéről

Beszámoló a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar oktatási tevékenységéről Beszámoló a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar oktatási tevékenységéről a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 6. (3) bekezdése szerint honlapon történő nyilvánossá tétel számára A

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2011. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2012.

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2011. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2012. SZENT ISTVÁN EGYETEM Beszámoló a Szent István Egyetem 2011. évi gazdálkodásáról Gödöllő 2012. Az intézmény főbb azonosító adatai: Az intézmény neve: Szent István Egyetem Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben