2015/2016 SRTA MAGYAR ÖRÖKSÉG FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. sárospataki református teológiai akadémia TIPPEK A LEGJOBB DÖNTÉSHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015/2016 SRTA MAGYAR ÖRÖKSÉG FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. sárospataki református teológiai akadémia TIPPEK A LEGJOBB DÖNTÉSHEZ"

Átírás

1 SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA eserteawww.srta.hu FELVÉTELI AJÁNLÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓ SRTA MAGYAR ÖRÖKSÉG ÚTON A JÖVŐDHÖZ LÉLEKKEL TANÍTANI 2015/2016 TIPPEK A LEGJOBB DÖNTÉSHEZ sárospataki református teológiai akadémia FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2 ÉRTÉKMEGOSZTÁS Levi fotó 2 SRTA Felvételi Tájékoztató 2015/2016

3 MAGYAR ÖRÖKSÉG A Magyar Örökség és Európai Egyesület által ezen szándék szellemében megerősített bizottság március 19-én a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében kinyilvánítja, hogy az arra méltó, magyarság megőrzésében kiemelkedő SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM MAGYAR ÖRÖKSÉG. SRTA Felvételi Tájékoztató 2015/2016 3

4 A Sárospataki Református Teológiai Akadémia közössége szeretettel várja mindazokat, akik lelkészi, hitoktatói vagy más egyházi hivatást szeretnének választani. Sárospatakon élünk és dolgozunk a nagy múltú Református Kollégium részeként. Több évszázados örökségünk felelősséget és kötelezettségeket jelent hitéleti képzéseink tartalmát és minőségét illetően. nemcsak a fenntartó Egyházkerületért, hanem a Kárpát-medence ezen régiójának magyar református egyházaiért is... Mindezzel Isten dicsőségét, Egyházunk építését, magyar népünk javát szeretnénk munkálni. (részlet) Ebben a környezetben tudtunk az elmúlt időszakban oktatni, nevelni, növekedni. Két meglévő szakunkat megtartottuk, sőt a felénk érkező igényekre reagálva harmadikat is indítottunk: lelkipásztorok, katechéták és lelkipásztori munkatársak mellett immár református közösségszervezőket is képzünk. Oktatási tevékenységünk újabb telephellyel bővült: a kárpátaljai magyarság megsegítésére kihelyeztük katechéta - lelkipásztori munkatárs képzésünket. Hallgatói létszámunk a közelmúltban 140%- kal növekedett. Küldetésnyilatkozat A Sárospataki Református Teológiai Akadémia küldetésének célja, hogy református egyházunk igényei szerint képezzen teológusokat, lelkipásztorokat, egyházi munkatársakat.,,a Sárospataki Református Kollégium egyik oktatási intézményeként őrzi és továbbviszi a Kollégium sajátos körülmények között kialakult, több évszázados, a református hitvallásokra és a magyar nemzet iránti elkötelezettségre épülő szellemi és lelki örökségét....történelmi örökségéből adódóan felelősséget hordoz Az ember értéke nem a piaci értéktől függ... Közösségi tervezés és feladatmegvalósítás, felelősségi körök meghatározása, protokollok, ellenőrzési rendszerek és ezek nyilvánossága, a folytonos megújulásra való törekvés több évszázados gondolatok ezek református egyházunkban, mely hitelvei és hitvallásai alapján felépítményeiben megjeleníti mindegyiket. Az SRTA oktatói elsősorban lelkészi minőségükben vannak jelen a teológia intézményében, és így látják el egyházi oktatói és nevelői munkájukat.az SRTA nagy hangsúlyt fektet a személyes és közösségi lelkigondozásra. Az SRTA kötött istentiszteleti alkalmai és annak egyéb kötetlenebb formái a feladatok minőségi ellátásához kívánnak hozzájárulni. A gyülekezetekkel ápolt szorosabb kapcsolatban mentorhálózatot építettünk ki, ahol a hallgatóink gyakorlatvégzése közben folyamatos visszajelzéseket kapunk az aktuális képzéssel kapcsolatos és megoldásra váró feladatokról. Sárospataki Református Teológiai Akadémia anno SRTA Felvételi Tájékoztató 2015/2016

5 Eredményeinket áldásként vesszük, és tudjuk, hogy azok többre vezérelnek. Tudunk az akadályokról, de Arról is, Aki garantálja azok legyőzését - Enghy Sándor SRTA Felvételi Tájékoztató 2015/2016 5

6 HOGYAN? HOGYAN LEHETSZ PATAKI DIÁK? ÖNISMERET PÁLYAISMERET DÖNTÉS A pályaválasztással kezdetét veszi az ember életútjának a kijelölése, és ez meghatározza az elkövetkező iskolaéveket. Sárospataki Református Teológiai Akadémia Felvételi tájékoztató Az Akadémia célj a református teológusok, lelkipásztorok, valamint a református egyház igényei szerinti munkások (hitoktatók, lelkipásztori munkatársak, közösségszervezők, presbiterek) képzése és továbbképzése, a teológiai tudományok legmagasabb szintű művelése. Felelősséget hordoz a fenntartó Egyházkerület gyülekezeteiért, és a Kárpát-medence magyar református egyházaiért is. Hivatását szélesedő képzési kínálattal, magasan képzett oktatói és kutatói karral, valamint kutatóintézetekkel igyekszik betölteni. Az Akadémia gazdag teológiai szakkönyvtárral, a tanulást és kutatást segítő elektronikus adatbázisokkal, modern oktatástechnikai eszközökkel és multimédiás segédletekkel várja a református és (bizonyos szakokon) a nem református hallgatókat is. 01 KORSZERŰ 02 GYAKORLATI 03 CSALÁDIAS Korszerű, a reformáció örökségét nyíltan vállaló tudományművelés. Gyakorlatias, gyülekezet-központú felkészítés. Hallgatók és oktatók családias közössége. 6 SRTA Felvételi Tájékoztató 2015/2016

7 ÚTON A JÖVŐDHÖZ Szakok és szakirányok TEOLÓGIA SZAK LELKÉSZi SZAKIRÁNY (OSZTATLAN MA) Teológia szak (képzési idő: 10 félév) Teológia szakon a református teológia tudományának magas szintű művelésére képes, okleveles teológus szakképesítéssel rendelkező értelmiségi egyháztagok képzése folyik. Lelkész szakirány (képzési idő: 12 félév) A megszerzett teológiai ismeretekre épülve olyan református lelkészeket képzünk, akik oklevelük birtokában jelentkezhetnek a zsinati egységes lelkészképesítő vizsgára (ELV), ahol lelkészi oklevelüket megszerezve a református egyház választható lelkészei lesznek. KATEKÉTA- LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS SZAK Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak (BA) nappali, levelező és a beregszászi kihelyezett tagozaton (képzési idő: 6 félév) A katekéta szakirányon református hitoktatókat, a lelkipásztori munkatárs szakirányon egyházi munkatársakat képezünk. A szak célja olyan felkészült református gyülekezeti tagok képzése, akik a katekéta szakirányon szerzett ismeretek birtokában alkalmasak a gyermek-, az ifjúsági és a felnőtt katekézis gyülekezeti feladatainak ellátására; lelkipásztori munkatárs szakirányon szerzett ismeretek birtokában a lelkipásztor irányítása mellett egyházi közösségvezetésre, bizonyos liturgikus cselekmények vezetésére, karitatív kulturális tevékenységek végzésére. REFORMÁTUS KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ SZAK Református közösségszervező szak (BA) levelező tagozaton (képzési idő: 6 félév) Ezen az alapszakon olyan egyházi munkatársak képzése folyik, akik egy-egy közösség életét a megszerzett teológiai és kulturális ismereteik, valamint vezetési és szervezési készségeik birtokában képesek irányítani és szervezni. A szakon tanulmányokat folytató hallgató szakjához kapcsolódóan négy specializáció közül választhat: 1) egyházi művelődésszervező, 2) diakóniai, 3) roma közösségszervező és 4) himnológiai. TÍMEA ÖREGDIÁK Még mindig pataki diák Több mint tíz év telt el azóta, hogy diákként utoljára léptem át a teológia kapuját, s évfolyamtársaimmal együtt énekeltük: Küldd útra hírnökid csapatját, és adj erőt onnan felül nekik Most, lassan negyvenévesen azonban újra pataki diák lettem. Jó érzés. Mint amikor hazamegy az ember. Kívülről sok minden változott, de a tanárok, iskolatársak barátsága, szeretete, segítőkészsége jelzi újra, hogy jó helyen vagyok. (Kovácsné Gombos Tímea) SRTA Felvételi Tájékoztató 2015/2016 7

8 FELVÉTELI JELENTKEZÉS ÉS FELVÉTELI ALKALMASSÁGI VIZSGA Jelentkezési határidő valamennyi szakon: április 17. Pótfelvételi jelentkezési határidő: augusztus 19. Jelentkezési határidő kihelyezett (Beregszász) képzésen: augusztus 19. (Jelentkezési lapok leadása: beregszászi református lelkészi hivatal.) VÁLASSZ SZAKOT SRTA Imaterem 1 A JELENTKEZÉSI LAPRÓL A jelentkezéshez az intézmény saját jelentkezési lapját kell használni, mind a teológia szakos egységes osztatlan képzésre, mind az alapképzési szakokra. 8 SRTA Felvételi Tájékoztató 2015/ A JELENTKEZÉSI LAP IGÉNYLÉSE A jelentkezési lapot írásban vagy telefonon lehet igényelni (3950 Sárospatak, Rákóczi u. 1; T/F: 47/ , vagy letölteni: 3 A FELVÉTELI ELJÁRÁS A jelentkezési lapot és a kért mellékleteket az intézmény címére kell eljuttatni. A felvételi eljárás díja Ft, melynek befizetéséhez a jelentkezőknek csekket küldünk, vagy a felvételi előtti regisztráció alkalmával fizethető be.

9 Állami ösztöndíjas helyek nagy számban állnak rendelkezésre. Költségtérítéses formában a képzés díja: Teológia szak Ft/félév Teológia szak lelkész szakirány Ft/ félév Katekéta Lelkipásztori munkatárs szak, nappali munkarend Ft/félév Katekéta Lelkipásztori munkatárs szak és Református közösségszervező szak, levelező munkarend Ft/félév A felvételi alkalmassági elbeszélgetés időpontja a teológus és a lelkészi szakra jelentkezőknek: április Az alapszakokon: április 25. Mindkét alkalommal a regisztrációra 9 órától kerül sor a Tanulmányi Osztályon Pótfelvételi időpontok minden szakon: Sárospatak, augusztus óra. Felvételi alkalmassági vizsga kihelyezett képzésre: Beregszász, augusztus óra.. További információk: családias közösség Ügyintézés hatékonyan Elismert oktatók ELŐAKKREDITÁCIÓ ALATT ÁLLÓ SZAKJAINK ÉS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINK Keresztyén teológia (MA) levező munkarend (képzési idő: 4 félév) Olyan ökumenikus nyitottsággal készíti fel a hallgatókat további tudományos munkára, amely közvetlenül a speciális egyházi szolgálatokra nem ad képesítést. Alapvetően azt a mérhető igényt igyekszik kielégíteni, melyben a keresztyén művelődéstörténet és etikai gondolkodás teológiai specifikumait helyezi előtérbe. Ezt az irányt támogatva két specializációval tervezzük az indítást: 1) keresztyén művelődéstörténet és 2) etika. A képzés előfeltétele: hitéleti képzésben szerzett BA végzettség. Szakkönyvtár Levi fotó Szociális munka alapképzési szak (BA) levelező munkarend (képzési idő: 7 félév) A képzés célja olyan szociális munkások képzése, akik a szükségletalapú szociális munka helyett értékalapú szociális munka végzésére készülnek. Ennek a nem hitéleti szaknak az indítását két specializációval tervezzük: 1) kapcsolati erőszak, 2) szociális munka szociális gazdaságban. Jogi szakokleveles lelkész (4 félév) Keresztyén hospice lelkigondozó (4 félév) Bibliai-alapú lelkigondozó (2 félév) Egyházi kommunikáció (4 félév) Börtönpasztoráció (4 félév) SRTA Felvételi Tájékoztató 2015/2016 9

10 A HELY SZELLEME SÁROSPATAK A GENIUS LOCI a szellem világában nagy energiájú hely Sárospatak (Újszászy Kámán: Sárospatak és a Genius Loci (1943) Íme az ok amiért itt vagyunk. Amiért néhányan egy életre idetapadtunk, és amiért annyi sokan évről évre legalább egy-két napra ide visszajárunk. Hogy mindez nemcsak elképzelés, tetszetős elmélet, hogy tehát századok alatt sokaknak e hellyel való találkozásából itt különleges erővel és egyre inkább láthatóvá lett speciális jegyekkel él a szellem, annak bizonyossága abban van, hogy mindazok, akik ezen a helyen megtelepszenek, vagy akár csak megpihennek is, a maguk egyéni színeit megtartva, a maguk skáláján mozogva is nem csak hasonlóvá, hanem egylényegűvé válnak egymással, ami azt jelenti, hogy vetületei lesznek egy felettük álló, de rendeltetésszerűen, hozzájuk tartozó és az ő megjelenésükre váró hatalomnak, a hely géniuszának, az itt lakozó szellemnek. Másutt, a szellem kisebb energiájú helyein is így van ez, de Patakon fokozott mértékben így van. Emberek, célok, eszmék, munkák, tanok itt mind idevalósiakká válnak. Nem nyeletnek el, mint sivatagban a forrás, nem is ők lesznek úrrá itt, hanem értékeiket, egyedüliségüket megtartva fejet hajtanak az itt uralkodó szellemnek, elhullanak bele, mint a magot váró földbe a vetés, hogy azután a genius loci velük termékenyülve, a maga képét átörökítve, prolongálva szülje újjá őket. (Ú. K.) 10 SRTA Felvételi Tájékoztató 2015/2016 Thoma László pataki öregdiák, lelkipásztor, vallástanár,, Budapest-Gazdagréti Református Gyülekezet

11 Felvételi -hirdetmény- fotó: Nagy Károly Zsolt FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Honlapunkon ÉRDEKLŐDNI

12 SRTA ESERTÉA. Felelős kiadó: Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektora Sárospatak, Rákóczi út 1. Címlapfotó: Nagy Károly Zsolt Lapterv: Asztalos József, Hernád Kiadó. Copyright 2015.

Felsőoktatási Tájékoztató

Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai Akadémia Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Részletesebben

Intézményfejlesztési Terv

Intézményfejlesztési Terv DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM Intézményfejlesztési Terv Intézményi helyzetelemzés, a stratégiai irányok és célok kijelölése a 2014 2018 közötti időre Debrecen 2014. január 17. TARTALOM 1. Vezetői

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzat - 2015. Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Szeged 2015. Bevezetés A Gál Ferenc Főiskola a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben

Részletesebben

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK A GÁL FERENC FŐISKOLÁN

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK A GÁL FERENC FŐISKOLÁN FELVÉTELI INFORMÁCIÓK A GÁL FERENC FŐISKOLÁN A Gál Ferenc Főiskolán hitéleti szakokra (2 BA és 4 MA szak) és világi szakra (etikatanár MA) lehet jelentkezni. Csökkentettük az önköltséges képzéseken fizetendő

Részletesebben

TVSZ 4. számú melléklete

TVSZ 4. számú melléklete TVSZ 4. számú melléklete Felvételi és átiratkozási szabályzat A Sárospataki Református Teológiai Akadémia (SRTA) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.), a felsőoktatási felvételi

Részletesebben

Felvételi 2011. augusztus

Felvételi 2011. augusztus Gál Ferenc Hittudományi Főiskola Felvételi 2011. augusztus A Főiskola Teológiai Kara és Humán Tudományi Kara a Szeged-Csanádi Egyházmegye szívében, a i Dóm téren, valamint gyulai és kaposvári telephelyein

Részletesebben

Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges 2

Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas / önköltséges 2 SZENT PÁL AKADÉMIA FELVÉTELI KÉRELEM MESTERKÉPZÉSRE A SZENT PÁL AKADÉMIÁN SZERZETT TEOLÓGUSI FŐISKOLAI OKLEVÉL BIRTOKÁBAN 1 Jelentkezési határidő: 2015. április 15. Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási

Részletesebben

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu Felvételi tájékoztató kiadvány 2012 KRE.hu A 2012-es HVG Diploma különszám kari összesített rangsorában, a bölcsészképzési területen a KRE-BTK ezüstérmes, a jogi és igazgatási képzési területen a KRE-ÁJK

Részletesebben

Református Egyház. A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai

Református Egyház. A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai Református Egyház 2014. új folyam IV. (LXVI) 20. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2014. december 30. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2014 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1

A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Sárospataki Református Teológia Akadémia Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011 évi CCIV. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Tanulmányi Tájékoztató

Tanulmányi Tájékoztató Győri Hittudományi Főiskola Tanulmányi Tájékoztató 2014-2015-ös tanév Győr, 2014 9021 Győr, Káptalandomb 7. 1 Szerkesztette: Dr. Martos Levente Balázs, főtitkár Kálócziné Czigler Hajnalka, rektori hivatal

Részletesebben

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007. évi értesítője a 469. tanévről

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007. évi értesítője a 469. tanévről Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007. évi értesítője a 469. tanévről Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007. évi értesítője a 469.

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. május 13-án a 2013. március 27-én elfogadott és

Részletesebben

A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2 Timóteus 1,14) A PETŐFI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2 Timóteus 1,14) A PETŐFI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2 Timóteus 1,14) A PETŐFI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalom Intézményünk bemutatása... 7 Pedagógiai

Részletesebben

Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakközépiskolája és Diákotthona

Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakközépiskolája és Diákotthona Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakközépiskolája és Diákotthona Pedagógiai program 2013 Bevezető Jézus Krisztus missziói parancsa, a tegyetek tanítványokká minden népeket (Máté 28,19)

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED SZARVAS BUDAPEST MEZŐTÚR. TEOLÓGIAI KAR (Szegeden, egyes képzések Szarvason)

GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED SZARVAS BUDAPEST MEZŐTÚR. TEOLÓGIAI KAR (Szegeden, egyes képzések Szarvason) GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED SZARVAS BUDAPEST MEZŐTÚR A Gál Ferenc Főiskola Teológiai Kara (TK), Társadalomtudományi és Szociális Képzési Kara (TSZK) a Szeged-Csanádi Egyházmegye szívében, a szegedi Dóm

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2008. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

LELKÉSZTOVÁBBKÉPZÉS A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETBEN 2015

LELKÉSZTOVÁBBKÉPZÉS A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETBEN 2015 LELKÉSZTOVÁBBKÉPZÉS A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETBEN 2015 KEDVES KOLLÉGÁK, SZOLGATÁRSAK! Van új a nap alatt? tehetnénk fel fordítva a Prédikátor kérdését. Hiszen a lelkipásztori munka és szolgálat

Részletesebben

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. ÚTJELZŐ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2013 A kiadvány a középfokú iskolák vezetőitől kapott tájékoztatás

Részletesebben

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM Készült a 2013/14-2016/17 közötti tanévekre. Módosítva a 2013/2014. tanévben.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZABÁLYZATAI Ikt.szám: 464/1300/1-2/2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1-2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2011. december

Részletesebben

Jót tenni a legkisebbel is. Pedagógiai és nevelési programja

Jót tenni a legkisebbel is. Pedagógiai és nevelési programja Jót tenni a legkisebbel is Pedagógiai és nevelési programja 2011 1 A Pedagógiai Program szerkezete Tartalom A működés feltételei... 4 1. Bevezetés helyzetelemzés... 4 2. Az intézmény alapító okirat szerinti

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM Általános Tudnivalók. KARI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre. Budapest, 2012. www.kre.hu

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM Általános Tudnivalók. KARI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre. Budapest, 2012. www.kre.hu KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM Általános Tudnivalók KARI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Budapest, 2012 www.kre.hu Kedves Elsőéves Hallgatónk! A Károli Gáspár Református Egyetem rektoraként sok szeretettel

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása

Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása 2014. Püspök Steinbach József Isten Lelke elvezet minket minden igazságra, eszünkbe juttatja mindazt,

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési tájékoztató. A Károli Gáspár Református Egyetem és a Református Pedagógiai Intézet közös kiadványa

Szakirányú továbbképzési tájékoztató. A Károli Gáspár Református Egyetem és a Református Pedagógiai Intézet közös kiadványa Szakirányú továbbképzési tájékoztató A Károli Gáspár Református Egyetem és a Református Pedagógiai Intézet közös kiadványa REKTORI KÖSZÖNTŐ 1 Kedves Leendő Hallgatónk! A Károli Gáspár Református Egyetem

Részletesebben