Kiegészítés a évi felsőoktatási pótfelvételi eljáráshoz. Képzési forma. Intézmény/Kar kódja. További felvételi információk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítés a 2013. évi felsőoktatási pótfelvételi eljáráshoz. Képzési forma. Intézmény/Kar kódja. További felvételi információk"

Átírás

1 Kiegészítés a évi felsőoktatási pótfelvételi eljáráshoz Intézmény/Kar kódja DE-BTK DE-GVK DE-ÉK DE-TTK EDUTUS Képzési forma További felvételi információk esterszakos jelentkezés esetén a felvételi vizsgákra a kar külön behívót nem küld, a vizsgaidőpontoknál megadott időpontban várják a felvételizni szándékozókat. vizsgák helyszínei elérhetőek a Felvételi menüpontja alatt. felvételi vizsga díja csekken fizetendő, csekket a helyszínen kap a jelentkező. felvételi elbeszélgetés időpontja: augusztus Külön értesítést erről a felvételizőknek nem küldünk. Bővebb információ a felvételi elbeszélgetésről a kar honlapján, az Oktatás/Felvételi információk menüpontban található. felvételi elbeszélgetés időpontja: augusztus Külön értesítést erről a felvételizőknek nem küldünk. Bővebb információ a felvételi elbeszélgetésről a kar honlapján, az Oktatás/Felvételi információk menüpontban található. felvételi vizsgák időpontjáról behívót nem küld a kar a jelentkezők részére. inden mesterképzésre jelentkezőt kérnek, hogy az alábbi felvételi időpontban jelenjen meg: tanári felvételi 2013.augusztus óra, helye Főépület VII. és VIII. tanterem; diszciplinális felvételi augusztus 23. 8:30 helye ÉTK F201. terem budapesti képzés helyszíne: 1114 Budapest, Villányi út EDUTUS képzés helyszíne: 1114 Budapest, Villányi út EKF-BTK pótfelvételivel kapcsolatban további részletes tájékoztató a honlapon található. EKF-BTK pótfelvételivel kapcsolatban további részletes tájékoztató a honlapon található. EKF-CK inden jelentkezőnek kizáró jellegű alkalmassági vizsgán kell részt vennie. z alkalmassági vizsga augusztus 22-én délelőtt 10 órától lesz. z alkalmassági vizsga kizáró jellegű és nem küldünk külön értesítést. EKF-GTK pótfelvételivel kapcsolatban további részletes tájékoztató a honlapon található. EKF-GTK pótfelvételivel kapcsolatban további részletes tájékoztató a honlapon található. EKF-TKTK pótfelvételivel kapcsolatban további részletes tájékoztató a honlapon található. EKF-TKTK pótfelvételivel kapcsolatban további részletes tájékoztató a honlapon található. 1

2 EKF-TTK pótfelvételivel kapcsolatban további részletes tájékoztató a honlapon található. EKF-TTK pótfelvételivel kapcsolatban további részletes tájékoztató a honlapon található. ELTE-BTK ELTE-BTK gyakorlati vizsgára augusztus 23-án 9 órakor kerül sor, amely a karvezetői vizsgával zárul. vizsga pontos helye és további fontos információk a Kar honlapján (www.btk.elte.hu/b/felvetelizoknek) olvashatók. felvételi vizsgadíjhoz a szükséges postautalvány augusztus 21-étől vehető át a kari Felvételi irodában. felvételi vizsgákra án reggel 9 órai kezdettel kerül sor, a helyszín és további tudnivalók a Kar honlapján (www.btk.elte.hu//felvetelizoknek) olvasható. Vizsgabehívót nem küld a Kar. felvételi vizsgadíjhoz szükséges postautalványt től lehet kérni a kari Felvételi irodában. Szükség esetén a kreditelismerési kérelmet a vizsga napján kell leadni. ELTE-TÁTK szóbeli vizsgára a behívó levelet en küldik meg a jelentkezőknek. KF-TFK z óvodapedagógus és tanító alapképzési szakra jelentkezők kizáró jellegű ének-beszéd-testi alkalmassági vizsgán vesznek részt. z alkalmassági vizsga időpontja: augusztus 23. KRE-HTK NKE-KTK NYF-BTK NYF-GTK O Jelentkezési határidő: augusztus 29. z Intézmény saját jelentkezési lapja a Kar Dékáni Hivatalában kapható (kérésre postán elküldik) és oda is kell visszajuttatni személyesen vagy postai úton. Cím: 1092 Budapest Ráday u. 28. II. Dékáni Hivatal. felvételi eljárás díja protestáns teológus osztatlan mesterképzésen Ft. Protestáns teológia osztatlan mesterképzési szakon képzésen: a tanulmányi és érettségi pontok alapján 500 pontos rendszerben (400 pont többletpont), azzal a kikötéssel, hogy az érettségi pontoknál a figyelembe vehető érettségi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem és hittan érettségi vizsgatárgy lehet. közszolgálati ösztöndíjas (L) igazgatásszervező képzésre a 148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 11. (1) b) bekezdésében meghatározott tanfolyamot megkezdett hallgatók jelentkezhetnek. hallgatói jogviszony létesítésének feltétele a tanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány megléte, és a kormánytisztviselői vagy köztisztviselői jogviszony fennállása. tanfolyam elvégzését a jelentkezőnek dokumentummal igazolni kell. Ének-zene, képi ábrázolás és környezetkultúra alapképzési szakokon a gyakorlati felvételi vizsga időpontja augusztus 23. Vizsgabehívót a jelentkezőknek nem küldenek, a vizsga pontos helyét és időpontját a vizsga napján az "" épület előterében 8.00 órától tekinthetik meg a jelentkezők. Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szakon a szóbeli elbeszélgetés időpontja augusztus 23. Vizsgabehívót a jelentkezőknek nem küldenek, a vizsga pontos helyét és időpontját a vizsga napján az "" 2

3 NYF-K NYF-PKK NYF-PKK NYE-K NYE-K NYE-BPK épület előterében 8.00 órától tekinthetik meg a jelentkezők. közlekedésmérnöki [légiközlekedési-hajózó] alapképzési szakra csak az vehető fel, aki megfelel a 14/2002. (II.26.) KöVi-Eü együttes rendelet által előírt repülőorvosi alkalmassági és a pályaalkalmassági vizsgálaton. z alkalmassági vizsgálat költségét (kb Ft) a jelentkezőnek kell fizetnie. csecsemő és kisgyermeknevelő és tanító alapképzési szakokra alkalmassági vizsgával rendelkezők jelentkezhetnek. Tanári mesterképzésben, levelező munkarendben csak egy szakra nyerhető felvétel. Tanári mesterképzésre jelentkezők számára a szóbeli elbeszélgetés időpontja: 2013 augusztus 23. Vizsgabehívót a jelentkezőknek nem küldenek, a vizsga pontos helyét és időpontját a vizsga napján az "" épület előterében 8.00 órától tekinthetik meg a jelentkezők. pótfelvételi eljárás intézményi sajátosságairól, határidőkről, beküldendő dokumentumokról bővebb tájékoztatást talál a Kar honlapján. (http://ak.nyme.hu/felveteli) pótfelvételi eljárás intézményi sajátosságairól, határidőkről, beküldendő dokumentumokról bővebb tájékoztatást talál a Kar honlapján- (http://ak.nyme.hu/felveteli) zoknak a jelentkezőknek, akik a normál felvételi eljárás során sikeres alkalmassági vizsgát tettek, nem kell ismételten alkalmassági vizsgát tenni, amennyiben ezt jelzik az címen! z alkalmassági vizsgával kapcsolatos kérdéseiket az alábbi címen tehetik fel: PE-GK PE-GTK PE-FTK Felsőfokú oklevéllel rendelkező jelentkezők esetén, ha alapképzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek, lehetőség van az oklevél alapján is kiszámolni az összpontszámot az általános szabályok szerint. z ilyen jelentkezőknek jelentkezéshez csatolni kell az oklevelük másolatát. z alapképzésre jelentkezők bármilyen felsőfokú oklevélért (BSc, Sc, vagy osztatlan képzésben szerzett felsőfokú oklevél) 200 pontot kapnak, felvételi összpontszámukat ennek duplázásával, valamint a 423/2012 (XII. 29.) Kormányrendelet ban meghatározott többletpontok hozzáadásával számítják ki. jelentkezéshez csatolni kell az oklevelük másolatát. lapképzési szakra történő jelentkezés esetén oklevéllel már rendelkező jelentkezők automatikusan 400 felvételi pontot kapnak. Idegen nyelvi szakokra (anglisztika vagy germanisztika) történő jelentkezéshez az adott nyelvből (angol vagy német) B2 komplex nyelvvizsga még a belépés feltétele. jelentkezéshez csatolni kell az oklevelük másolatát. 3

4 PE-IK PE-K PPKE-BTK PPKE-BTK z alapképzésre jelentkezők közül azok, akik felsőfokú oklevéllel rendelkeznek, 400 pontot kapnak. jelentkezéshez csatolni kell az oklevelük másolatát. Felsőfokú oklevéllel rendelkezők esetén az érettségi felvételi pontok számítása helyett 400 felvételi pont jár. jelentkezéshez csatolni kell az oklevelük másolatát. pótfelvételi pályaalkalmassági illetve gyakorlati vizsgák időpontja: augusztus 22. vizsgák helyszíne Piliscsaba felvételi vizsgák időpontja: augusztus 22. vizsgák helyszíne megegyezik a képzés helyszínével. Fordító és tolmács mesterképzési szak esetében egy nyelvválasztási nyilatkozat megküldését kérik a címre augusztus 12-ig. z előzetes kreditelismerési eljárás benyújtási határideje: augusztus 12. Részletes tudnivalók a honlap Felvételizőknek rovatában. PPKE-VJK z alkalmassági vizsgák időpontja:2013. augusztus 22. vizsgák helyszíne megegyezik a képzés helyszínével. PPKE-VJK PTE-ÁJK PTE-TTK PTE-TTK felvételi vizsga időpontja: augusztus 22. felvételi vizsga helyszíne Budapest. Európai és nemzetközi üzleti jog ( European and International Business Law ) angol nyelvű, nappali munkarendű LL.. (mesterjogász) képzésre történő jelentkezés feltétele: jogi végzettség, jogász szakképzettség, angol nyelvtudás. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett jogászoknak 50 % önköltségi díjkedvezményt biztosít a Kar. z osztatlan tanár szakpárra jelentkezők alkalmassági vizsgájának időpontja: augusztus 23. (péntek). jelentkező es tájékoztatót kap a vizsga pontos időpontjáról. mesterképzésre jelentkezők alkalmassági vizsgájának időpontja: augusztus 23. (péntek). jelentkező e- mailes tájékoztatót kap a vizsga pontos időpontjáról. jelentkezési határidő: augusztus 12. (hétfő) SSZHF H z alapképzési szak katekéta szakiránya elsősorban azoknak javasolt, akik a későbbiekben hittanár-nevelő mesterképzésben szeretnének részt venni, és céljuk, hogy középiskolai hittanoktatásra is alkalmas tanári diplomát szerezzenek. katekéta szakirány tárgyai felkészítenek a katekézis vezetésében való aktív részvételre különféle (plébániai) közösségekben. képzés során a gyermek, ifjúsági és felnőtt katekézis szempontjai is előkerülnek, a 4

5 gyakorlati képzés pedig betekintést biztosít a plébániai és az iskolai katekézisbe. lelkipásztori munkatárs szakirány választása azoknak javasolt, akik már végeznek pasztorális munkát, vagy szeretnének az egyház, illetve a helyi plébánia életébe és lelkipásztori szolgálatába bekapcsolódni, továbbá akik a pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszakon szeretnék folytatni tanulmányaikat. lelkipásztori munkatárs szakirány tárgyai - különösen a gyakorlatok és az azokra felkészítő tárgyak - betekintést nyújtanak a különböző típusú plébániák életébe, elméleti és gyakorlati hátteret biztosítanak a lelkipásztori munkatársi szolgálat végzéséhez. Ezt a teológiai alapképzést ajánljuk azoknak is, akik szeretnének hitükben elmélyülni és teológiai ismereteiket bővíteni. SSZHF H jelentkezési határidő: augusztus 12. (hétfő) SZTE-ÁJK SZTE-JGYPK SZTE-JGYPK SZTE-TKK felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőknek - alapképzésre, osztatlan képzésre és felsőoktatási szakképzésre jelentkezés esetén - a felsőoktatási tanulmányok figyelembe vételével számolják a felvételi pontszámot. Ennek részletes ismertetése megtalálható a Kar honlapján: Információk - Felvételizőknek felvételi gyakorlati vizsgák, alkalmassági vizsgák időpontja: augusztus 23-én 9 óra. felvételi vizsgákra behívó levelet nem küldenek! felvételi díj befizetéséhez szükséges csekkszelvény átvehető a Boldogasszony sgt. 6. épület portáján. Bővebb információ a honlapon olvasható. felvételi gyakorlati vizsgák, alkalmassági vizsgák időpontja: augusztus 23-én 9 óra felvételi vizsgákra behívó levelet nem küldenek! felvételi díj befizetéséhez szükséges csekkszelvény átvehető a Boldogasszony sgt. 6. épület portáján. Bővebb információ a honlapon olvasható. z osztatlan felvételi gyakorlati vizsgák, alkalmassági vizsgák időpontja: augusztus óra felvételi vizsgákra behívó levelet nem küldenek! felvételi díj befizetéséhez szükséges csekkszelvény átvehető a Boldogasszony sgt. 6. épület portáján. Bővebb tájékoztató a honlapon- - olvasható ZSKF mesterképzési szakokon nem feltétel a nyelvvizsga megléte. 5