Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék ORVOSAINAK, GYÓGYSZERÉSZEINEK ÉS SZAKDOLGOZÓINAK LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék ORVOSAINAK, GYÓGYSZERÉSZEINEK ÉS SZAKDOLGOZÓINAK LAPJA"

Átírás

1 Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék ORVOSAINAK, GYÓGYSZERÉSZEINEK ÉS SZAKDOLGOZÓINAK LAPJA IV. évfolyam W 3-4. szám W õszerkesztõ: Gyetvai Gyula dr. Markhot erenc Kórház Belgyógyászati Osztálya; 3301 Eger, pf.: 15. % 36/ Szerkesztõbizottság: Dalmi Lajos dr. (HAJDÚ-BIHAR M.), Godó Béla dr. (NÓGRÁD M.), Kolozsy Zoltán dr. (SZABOLCS-SZ.-B. M.), Túry erenc dr. (BORSOD M.) W Hirdetésfelvétel és médiatámogató: Internet: Egészségügy+Üzlet tematikus portál + É+L Kongresszus- és Kiállításszervezõ Kft. (Várhegyi László ügyv. igazgató, 1081 Budapest, Kiss József u. 4., 1364 Budapest 4, Pf. 354, %/fax: , IV. évfolyam, 3-4. szám XII. hó 45

2 Személyi hírek» Az ezévi egészségügyi vonatkozású Széchenyi-díjas régiónkból: Dr. Muszbek László, az MTA rendes tagja, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanára, a Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet igazgatója,» A gyöngyösi Bugát Pál Kórházban emléklapot kaptak: Dr. Gedeon András nyugállományú fõorvos, aki az elsõk között alkalmazott itthon pacemakert, valamint Dr. Lovász Teréz fõorvos, a pszichiátria vezetõje és Dr. Juhász Mária, a röntgenosztály fõorvosa. Hírek régiónkból» A miskolci Szent erenc Kórházban (ov. fõorvosa Dr. Szûcs Gabriella) bevezették a digitális röntgeneljárást, amely megszünteti például a korábbi filmtárolási problémákat, és jelentõsen csökkenti a filmhasználattal kapcsolatos költségeket is. Lehetõséget nyújt ugyanakkor a pontosabb képrögzítésre és diagnosztizálásra, ezáltal lényegesen kisebb az esélye annak, hogy meg kell ismételni a vizsgálatot. Az intézményben megkezdték egy új hidroterápiás gyógymedence kialakítását is.» Az ÁNTSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságának adatai szerint a megye férfiai átlagosan két-három évvel is kevesebb ideig élnek, mint az országos átlag. Ennek legfõbb okai a dohányzás és az alkoholfogyasztás okozta ártalmak. A megyében az élve születések száma folyamatosan csökken. A leggyakoribb halálokok Szabolcsban is a keringési betegségek, s a daganatos betegségek állnak a második helyen.» Az ÁNTSZ Gyöngyösi Intézetének (városi tisztifõorvos Dr. Deák Zsuzsanna) elemzése szerint az országos szintet emellett szignifikánsan meghaladja férfiaknál a vastagbél és végbél, nõknél a légcsõ, a hörgõk és a tüdõ rosszindulatú daganata miatt bekövetkezett halál. Úgy az országos, mint a budapesti arányoknál jócskán magasabb az egy háziorvosi praxisra jutó ellátottak száma.» Ebben az évben ünnepli 275. jubileumi évfordulóját az egri Markhot erenc Megyei Kórház és Rendelõintézet (fõigazgatója Dr. Kovács József). Az Irgalmas Rend ban nyitotta meg a kórház Minaret melletti épületét, amelyben jelenleg az ideggyógyászat és a bõrgyógyászat mûködik. Különlegességnek számít, hogy korábban kolostorokban, rendházakban kezdték el gyógyítani a betegeket, de az egri létesítmény kimondottan kórháznak épült. Ebbõl, és az egykori szegényházból lett 1950-ben a városi kórház, akkor 755 ággyal, s abból fejlõdött a mai szintre a megyei intézmény, ahol már ágy fogadja a betegeket. (Még a fõvárosban sincs ilyen idõs intézmény, országos viszonylatban pedig az elsõ 15 között van.)» Nyílt közbeszerzési eljárást követõen privatizálták a DEOEC Radiológiai Klinikáját, A nyertes a Nemzetközi Egészségügyi Központ Kft. lett. Az egyetem (rektora Nagy János) jelentõs hasznot, kétmilliárdos beruházást vár az új konstrukciótól. elelõs kiadó és terjesztõ: Radó Nyomda Kft. ügyv.: Radó István, 3300 Eger, Balassa u. 30. % fax/üz.: 36/ Honlap: W 46 IV. évfolyam, 3-4. szám XII. hó

3 MEGHÍVÓ - VIII. Debreceni Nephrologiai Napok május A Debreceni Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika Nephrologiai Tanszéke tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a május között megrendezendõ VIII. Debreceni Nephrologiai Napokra, amelynek helyszíne a DEOEC Elméleti Tömbje lesz. A kongresszus elõtti szokásos szimpóziumot május 27-én a Debreceni Akadémiai Bizottság Székházában rendezzük meg. E továbbképzés évrõl-évre a családorvosok, továbbá a belgyógyászati,- gyermekgyógyászati- és nephrologiai szakterületen, valamint a társszakmákban dolgozó kollégák naprakész nephrologiai felkészítését tûzi ki céljául. E cél elérésének eredménye jól tükrözõdik a rendezvény iránt érdeklõdõk számának ugrásszerû emelkedésében és a nephrologiai betegellátás érezhetõ javulásában. A legutóbbi DNN-en már több mint 800 kolléga vett részt az ország különbözõ pontjairól. A rendszeres látogatók száma elérte a 49%-ot. ontosnak tartjuk a kongresszuson résztvevõ kollégák észrevételeit és javaslatait. Kezdettõl fogva egy olyan visszajelzõ információs rendszert vezettünk be, amelynek segítségével évrõl-évre formáljuk és reformáljuk a DNN-t. Ezúton is köszönettel tartozunk annak a közel 500 kollégának, akik javaslataikkal elõsegítik a VIII. DNN eredményes megrendezését. A résztvevõk a rendezvény magas szakmai színvonalát, az elõadók jó felkészültségét, az elõadások idejének pontos betartatását, az oldott, kötetlen légkört és a kellemes kikapcsolódást nyújtó kulturális és szórakoztató programokat emelik ki. Hasznosnak tartják az elõadások jobb megértését szolgáló megbeszéléseket, vitafórumokat, kerekasztal megbeszéléseket és betegbemutatásokat. A tanfolyamot belgyógyász, gyermekgyógyász, nephrologus, családorvos és rezidens kollégáknak, valamint Ph.D. hallgatóknak ajánljuk, de minden más érdeklõdõt is szívesen látunk. I N O R M Á C I Ó K: A telefonon, faxon, vagy -en jelentkezõknek programfüzetet és regisztrációs lapot küldünk: Dr. Kárpáti István és Pápai Zsuzsanna Tel./ ax./üzenetrögzítõ: (52) , Cím: VIII. Debreceni Nephrologiai Napok Dr. Kárpáti István Debreceni Egyetem OEC I.sz. Belgyógyászati Klinika 4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Pf.: 19. Kongresszusi szervezõ iroda: (regisztráció, szállás, étkezés, kulturális programok) Club Service Kft. Patakvölgyi Éva irodavezetõ 4024 Debrecen, Kossuth u. 3. II/5., Tel: 52/ , ax. 52/ , 52/ , Mobil: A kongresszus részletes programja február 1-tõl az alábbi honlapon is elérhetõ: Dr. Kárpáti István a Magyar Nephrologiai Társaság Oktatási Bizottságának elnöke, a konferencia titkára IV. évfolyam, 3-4. szám XII. hó 47

4 Borsod-A.-Z. Megyei Kórház, Miskolc II. Belgyógyászati Osztály (1) ( ov. fõorvos: dr. Juhász László) Sebészeti Osztály (2) (ov. fõorvos: dr. Bende Sándor) Gastrocolicus és gastrojejunocolicus fistulák 25 éves beteganyagunkban SÜMEGI JÁNOS DR. 1, BEZSILLA JÁNOS DR. 2, JUHÁSZ LÁSZLÓ DR. 1, Összefoglalás: A gastrocolicus és gastrojejunocolicus fistulák ritka, de esetenként súlyos, életveszélyes szövõdményei lehetnek számos hasi kórfolyamatnak. A szerzõk 25 éves beteganyagukban tekintik át ezek elõfordulását, etiológiáját, a klinikai tüneteket, a diagnosztikus és terápiás eredményeket. A vizsgált idõszakban 10 betegnél gastrocolicus, ugyancsak 10 betegnél 11 esetben gastrojejunocolicus sipolyt találtak. A gastrocolicus fistulák hátterében 9 esetben malignus colon transversum, vagy gyomor tumor, a gastrojejunocolicus sipolyok többségénél (8/11) partialis gyomor resectio után kialakult marginalis fekély állt. Leggyakoribb tünet a fogyás, a hasi fájdalom és a hasmenés volt. A sipolyok diagnosztikájában az irrigoscopia bizonyult a leghatékonyabbnak (10/10). 16 betegnél 24 mûtétet végeztek, ebbõl 16 en bloc resectio volt. A 7 reoperáció közül 6-ra varrat insufficientia miatt kényszerültek. 3 beteget a praeoperativ, 4 beteget a postoperativ idõszakban veszítettek el. Hangsúlyozzák a korai diagnózis és az intenzív perioperativ kezelés fontosságát. Kulcsszavak: gastrocolicus fistula, gastrojejunocolicus fistula, A gastrocolicus, vagy gastrojejunocolicus fistula számos benignus, vagy malignus hasi kórfolyamat,valamint mûtéti beavatkozás szövõdményeként kialakulhat, mégis ritkán találkozunk vele. A fistula a következményes maldigestio-malabsorptio révén - az alapbetegségtõl függetlenül - a beteg állapotát jelentõsen ronthatja, akár életveszélyes állapotba is sodorhatja. A gyors diagnózis és a megfelelõ kezelés a beteg gyógyulási esélyeit növeli. Beteganyag és módszer Retrospective vizsgáltuk a gastrocolicus és gastrojejunocolicus fistulák elõfordulását a B.-A.-Z. Megyei Kórház II. Belgyógyászati és Sebészeti Osztályainak beteganyagában l978. január 1. és január 1. között. Az adatokat belgyógyászati és sebészeti kórlapokból, zárójelentésekbõl, mûtéti naplókból, endoscopos leírásokból és kórbonctani jegyzõkönyvekbõl nyertük. A diagnózis radiológiai, endoscopos, mütéti és sectios leleteken alapult. Eseteink kapcsán vizsgáltuk a kórfolyamat etiológiáját, a klinikai jellemzõket, a diagnosztikus módszerek hatékonyságát és a terápiás eredményeket. Eredmények Gastrocolicus fistulát 10 betegnél találtunk. Nemi arány: 8 ffi:2 nõ. Átlagéletkoruk 57,9 év (34-82 év). Az alapbetegség 6 betegnél colon transversum cc., 3 betegnél ventricularis cc., 1 esetben M. Crohn volt. 48 IV. évfolyam, 3-4. szám XII. hó

5 11 gastrojejunocolicus fistulát észleltünk szintén 10 betegnél (egyik betegünknél 4 évvel a fistula sikeres mütéte után újabb sipoly alakult ki). Valamennyi páciens férfi volt. Átlagéletkoruk: 55 év (39-77 év). Az alapbetegség 8 esetben partialis gyomor resectio után kialakult marginalis fekély, két esetben colon transversum tumor, l esetben Hodgkintipusú gyomor lymphoma volt. A tünetek közül a fogyás, hasi fájdalom és a hasmenés volt a leggyakoribb. A leginkább figyelemfelkeltõ tünetet, a faeculens hányást és/vagy bûzös eructatiot 8 betegnél észleltük (1. táblázat). l. táblázat Tünetek ogyás: ájdalom: Hasmenés: Hányás: Ebbõl faeculens hányás és/vagy bûzös eructatio:... 8 Tapintható hasi terime:... 5 Gastrointestinalis vérzés:... 3 Láz:... 2 Mechanikus ileus tünetei:... 2 Colon perforatio tünetei:... 1 A kimutatásban az irrigoscopia bizonyúlt a leghatékonyabbnak (10/10). A gyomor rtg. szenzitivitása ennél alacsonyabb volt (5/7). 2 gyomor rtg. és 2 irrigoscopia esetén a kontrasztanyag rendellenes megjelenését a vizsgáló nem tudta helyesen értelmezni, nem született diagnózis. Elsõ vizsgálatként végzett gastroscopiával három esetben igazoltuk a fistulát, két esetben az alapos gyanú merûlt fel (2. táblázat). Ennél lényegesen nagyobb arányban (13/18) tudtuk ezzel a módszerrel tisztázni az alapbetegséget. Alsó endoscopiával sipolyt nem tudtunk igazolni, az alapbetegséget is csak 1 alkalommal sikerült azonosítani. A fentiekbõl következõen a legtöbb fistulát radiológiai módszerekkel igazoltuk (10/21). Két esetben a klinikai tünetek, endoscopos eltérések és bizonytalan radiológiai jelek alapján állítottuk fel a diagnózist. három esetben urgens, ugyancsak 3 esetben elektív mütét során észleltünk fistulát (3. táblázat). 2.táblázat A vizsgálati módszerek hatékonysága (18 beteg kivizsgálási adatai voltak elérhetõk) Irrigoscopia: pozitiv Gyomor rtg.: pozitiv Alsó endoscopia: valamennyi negativ... alapbetegségre vonatkozóan poz.:... 1 elsõ endoscopia: 18 1.vizsgálatként poz.: vizsgálatként gyanú:... 2 alapbetegségre vonatkozóan poz.: IV. évfolyam, 3-4. szám XII. hó 49

6 3. táblázat A fistula igazolásának módjai Radiológiai: (8 irrigoscopia, 2 gyomor rtg.) Endoscopos:... 3 Klinikum+radiológia+endoscopia:... 2 Mûtét:... 6 A terápiás eredményeket a 4. táblázatban tüntettük fel. 24 mûtétet végeztünk, közülük 16 en bloc resectio volt. A reoperációk többségére (6/7) varrat insufficientia miatt került sor és ez volt a postoperatív halálesetek 75 %-ának (3/4) oka is. 3 beteget a praeoperatív idõszakban vesztettünk el. 4. táblázat Terápiás eredmények 16 betegnél 24 mûtét történt Primaer mütétek: 1 explorativ laparotomia inop. tu. ventr., 16 resectios mütét Reoperációk: Okok: A postop. szakban Okok: Nem került mûtétre Okok: 4 betegnél 7 mûtét 1 postop. ileus 6 varrat insuff. 4 beteg exitalt. 1 sepsis 2 varrat insuff.-peritonitis 1 varrat insuff.-vérzéses shock 4 beteg. 3 beteg mûtét elõtt exitalt. (1 lymphoma ventriculi 1 tu. ventriculi cum. met. gener. 1 ulcus marginalis vérzéses shock) 1 beteg PPI mellett gyógyult. Megbeszélés A gyomor, a jejunum és a colon transversum anatómiai közelsége alapot teremt arra, hogy közöttük bizonyos kórfolyamatokban rendellenes összeköttetés, sipoly alakuljon ki. Gastrocolicus fistulával leggyakrabban elõrehaladott ventricularis és a colon transversum aboralis felét érintõ tumorokban, míg gastrojejunocolicus sipollyal rendszerint resectios gyomormütétek után kialakult un. marginális fekélyek szövõdményeként találkozunk.az elõbbiek mellett számos egyéb kórfolyamat állhat a háttérben: malignus gyomor és colon lymphoma, vese, epehólyag és hasnyálmirigy carcinoma, 50 IV. évfolyam, 3-4. szám XII. hó

7 1. ábra Partialis gyomor resectio után kialakult gastrojejunocolicus sipoly irrigoscopiás képe. 2. ábra Endoscoposan észlelt fistula nagy marginalis fekély alapján. IV. évfolyam, 3-4. szám XII. hó 51

8 retroperitonealis sarcoma, benignus ventricularis fekély, IBD, tuberculosis, syphilis, mycosis, cytomegalovirus fertõzés, hasi tályogok, colon diverticulitis, pancreas pseudocysta, irradiáció, ischaemias colitis, hasi trauma, különbözõ hasi sebészeti beavatkozások, és az utóbbi években percutan endoscopos gastrostomia szövõdményeként is leirták (2,6,8,10,13,14,18). Az utóbbi 2 évtizedben néhány szerzõ a benignus ventricularis fekélyekhez társuló fistulák megszaporodását észlelte, amit a salicylátok és az NSAIDok egyre kiterjedtebb alkalmazásával magyaráztak (9,12,17,18). Beteganyagunkban NSAID fekélyhez társuló sipoly nem fordult elõ, ugyanakkor feltünõen magas a marginális fekélyek szövõdményeként kialakult gastrojejunocolicus fistulák száma. Ezen esetek mindegyikében felmerült Zollinger-Ellison syndroma gyanúja, de ezt igazolni csak egy esetben post mortem tudtuk, a gastrinoma a duodenum csonkban helyezkedett el. A colon, a gyomor és a jejunum rendellenes kommunikációja lehet teljesen tünetmentes, azonban a tünetek skálája a folyadék és elektrolitháztartás egyensúlyának életveszélyes felborulásáig terjedhet. A hasmenés, hányás, fogyás, anaemia nem specifikus tünetek, sok esetben megegyeznek az alapbetegség tüneteivel, emiatt késhet a diagnózis. Beteganyagunkban a fistulára jellegzetesnek tartott tüneti triászt (faeculens hányás és/vagy bûzös eructatio,fogyás, hasmenés) csak 8 betegnél észleltünk (8/21), ez az arány az irodalmi adatoknak megfelel (9,13,14). Az alapvetõ patogenetikai tényezõ a colon-bennék regurgitációja a gyomorba ill. a jejunumba. A bacteriális kontamináció és a toxinok kárositják a vékonybél mucosa mûködését, hyperperistalsis, hasmenés és malabsorptio alakul ki (7). Ezen elmélet mellet szól Brooke megfigyelése, aki oralis antibiotikum alkalmazása mellett a steatorrhea csökkenését észlelte (4). Strang tanulmánya szerint a gastrocolicus fistulás betegek hasmenései enyhébbek. Ennek magyarázata, hogy a gyomor bactericid savas közege csökkenti a bélsárral regurgitált baktériumtömeget mielõtt az a vékonybélbe jut (18). Ebben a hatásban az intakt mûködésû pylorusnak is jelentõs szerepe van. Gastrojejunocolicus sipoly esetén a colon-bennék közvetlenül kerül a vékonybélbe. Ezzel szemben Al-Jurf a hasmenések kialakulásában a sipolyon át a colonba jutó gyomorsav irritáló hatását hangsúlyozza és savszekréció-gátló alkalmazását javasolja (1). Steer az epesavak csökkent conjugációjának a szerepét emeli ki, ami zsir malabsorptióhoz, a vékonybél mucosa károsodásához vezet (19). Nagyobb átmérõjû sipolyokon át a táplálék a vékonybelet kikerülve közvetlenül juthat a colonba. Ez a patomechanizmusa a postprandialisan jelentkezõ, az elfogyasztott táplálék jól felismerhetõ részeit tartalmazó hasmenéseknek. Összességében számos patogenetikai faktor úgymint a sipoly mérete, a gyomorsav secretio mértéke, a pylorus mûködése, a vékonybél morfológiai és functionalis állapota együttesen határozzák meg a tünetek súlyosságát. A diagnosztikus módszerek közül az irrigoscopia a leghatékonyabb. Különbözõ tanulmányokban %-ban biztositotta a diagnózist, szemben a gyomor rtg. vizsgálat %-os szenzitivitásával (1,5,13,14,21). A különbséget az irrigoscopia kivitelezésekor a colonban létrehozott nagyobb intraluminalis nyomás magyarázza (21). Anyagunkban az irrigoscopia minden esetben (10/10), a gyomor rtg. az esetek közel ¾ részében (5/7) ábrázolta a fistulát. A rtg. felvételeken a sipoly-járat csak kivételesen azonosítható, a kontrasztanyag hirtelen megjelenése a colonban - vagy irrigoscopia esetén a gyomorban - adja a diagnózist. Az utóbbi évtizedekben az endoscopia erõsen háttérbe szoritotta a hagyományos radiológiai vizsgálatokat, igy a fistulák véletlenszerû felfedezésére gyakorlatilag nincs esély. A radiológus kollégák ilyen irányú tapasztalata is kisebb, ez magyarázza, hogy 4 esetben (4/15) a leírt rtg. eltéréseket nem értékelték helyesen, nem született diagnózis. Az endoscopiának az alapbetegség igazolásában van elsõdleges szerepe. 52 IV. évfolyam, 3-4. szám XII. hó

9 A szövettani mintavétel az alapbetegség benignus, vagy malignus voltának differenciálásában segít (17). Gastroscopia során sipolyt jelez, ha bûzös foetor kiséretében bélsár regurgitációját észleljük a gyomor ulcerált, vagy tumorosan infiltrált területében, de nagy fistulanyílás esetén be is juthatunk a colonba. Magunk 18 esetben végeztünk gastroscopiát. Elsõ vizsgálatként csak 3 esetben tudtunk sipolyt igazolni, további 2 esetben az alapos gyanú merült fel. Gastroscopiával 13, coloscopiával 1 esetben tisztáztuk az alapbetegséget. További lehetõség a sipoly kimutatására a kontrasztanyagos CT. Ennél olcsóbb módszer indigocarminnal festett beöntõfolyadék alkalmazása. Amennyiben gastroscopos vizsgálat, vagy nasogastricus szondán át történõ leszívás kapcsán festékanyag megjelenését észleljük a gyomorban az fistula jelenlétét bizonyítja. A jeges tea elfogyasztása után észlelt hideg hasmenés, a piros zselatintól származó red diarrhea, a néhány betegnél észlelt acidic diarrhea és a tejjel táplált csecsemõknél leírt fehér hasmenés szintén fistula jelenléte mellett szól (20). A terápia az alapbetegségtõl és a fistula okozta tünetek súlyosságától függ. Peptikus fekély esetén erõteljes savszekréció-gátlás elegendõ lehet a tünetementes, vagy enyhe tüneteket okozó sipoly záródásához (7,12). Egyik tünetszegény benignus fekélyes betegünknél mi is sikerrel alkalmaztunk protonpumpa-gátlót. Crohn-betegséghez társuló fistulák esetén is hatékony lehet a konzervativ kezelés, különösen jó eredményt várhatunk az infliximab terápiától (14,15,16). Speciális helyzetekben megkísérelhetõ a fistula fibrinragasztóval történõ zárása. A folyadék és elektrolitháztartás súlyos zavarával járó sipolyok esetén mûtét szükséges, de az esetek döntõ többségében az alapbetegség megoldása is igényli a sebészi beavatkozást. A mûtét sikerének záloga az intenzív praeoperativ elõkészítés (a só-vízháztartás rendezése, antibiotikus elõkészítés, sz.e. vér ill. fehérje pótlás,stb.) és a gondos postoperatív ellátás. A magas mortalitás miatt a 6o-as évekig a két, vagy háromüléses procedurákat ajánlották. A mûtéti technika, a prae- és postoperatív medikáció fejlõdése lehetõvé tette az un. one-stage mûtéteket, melyek során a fistulát az érintett gyomor, vékonybél és colon területtel együtt en bloc resecalják (11). Ezen mûtétek mortalitását különbözõ tanulmányokban 2,6-5,7 % közé teszik (3,14). Mi praeoperative 3 beteget vesztettünk el, közülük kettõnél generalizált malignus folyamat, míg a harmadik betegnél marginalis fekélybõl kiinduló profuz vérzés volt a halál oka. A magas postoperatív halálozás (4/16) és a reoperációk nagy száma (7/23) a mûtéti nehézségeket jelzi és a perioperatív ellátás fontosságára hívja fel a figyelmet. Enyhe tünetekkel járó, egyébként inoperabilis tumorhoz társuló fistula esetén nem indokolt mûtét (2). Összefoglalva a gastrocolicus, vagy gastrojejunocolicus fistulák ritkán észlelt, de esetenként súlyos szövõdményei számos hasi kórfolyamatnak. Tüneteiket gyakran elfedik az alapbetegség tünetei. Kimutatásukban az irrigoscopia a leghatékonyabb. Megoldásuk általában sebészi. A korai diagnózis mellett a mûtét sikerében kiemelt jelentõségû a gondos prae- és postoperatív ellátás. Irodalom 1. Al-Jurf AS.,Jochimsen PR.,: Gastrocolic fistula: preparation for surgery.am J Proct Gastroenterol Col Rect Surg.1979:30: Aqel NM., Tanner P., Drury A., rancis ND, Henry K.,: Cytomegalovirus gastritis with perforation and gastrocolic fistula formation. Histopathology,1991:18:165-8 IV. évfolyam, 3-4. szám XII. hó 53

10 3. Barber KW., Waugh JK., Priestley JT.,: Operation in one stage for gastrojejunocolic fistula. Surg Clin N Am 1962:42: , Brooke BN., Cooke WT.,: Surgical aspects of the malabsorption syndrome. Surg Clin North Am 1959:39: Christiansen S., Ram MD., Sachatello C.,Griffen WO.,: Management of gastrocolic fistula. Am Surg 1981:47: Cody JH.,Divicenti C.,Cowick DR.,Mahanes JR.,: Gastrocolic and gastrojejunocolic fistulae: report of twelve cases and review of the literature. Ann Surg 1975:181(3): Ekbom A.,Liedberg G.,:Gastrocolic fistula. Acta Chir Scand 1982:148: ox VL., Abel SD., Malas S., Duggan C-. Leichtner AM.,: Complications following percutaneous endoscopic gastrostomy and subsequent catheter replacement in children and young adults 9. rikker MJ.,Lucas RJ.,: Gastrocolic fistula caused by benign gastric ulcer in the patient who has not had prior operation. Am Surg 1986:52(8): Ghahremani G.G.,Olsen J.,: Gastrocolic fistula secondary to diverticulitis of the splenic flexure.dis Colon Rectum 1977:17(1): Hansen CP.,Lanng C.,Christensen A.,Thagaard CS.,Lassen M.,Klaerke A.,Tonnesen H.,Ostgaard E.,: Gastrocolic fistulas. Acta Chri Scand 1988:154: Levine MS.,Kelly MR.,Laufer I.,Rubesin SE.,Herlinger H.,: Gastrocolic fistulas: the increasing role of Aspirin. Radiology 1993:187: Logio T.,Chaiken B.,Roth J.,Newman E.,Siegel T.,: The management of Crohn s colitis with colonogastric fistula. Dis Colon Rectum 1987:3o(9): Pichney LS., antry GT.,Graham SM.,: Gastrocolic and duodenocolic fistulas in Crohn s disease. J Clin Gastroenterol 1992:15(3) Present DH., Rutgeerts P., Targan S., Hanauer SB., Mayer L., at al.,: Inflixamab for the treatment of fistulas in patients with Crohn s disease. N Engl J Med. 1999:340(18): Schreiber S.,Campieri M., Colombel J at al.: Use of anti-tumour necrosis factor agents in inflammatory bowel disease. European guidelines for Int J Colorectal Dis. 2001:16: Soybel DI.,Kestenberg A.,Brunt EM.,Becker JM.,: Gastrocolic fistula as a complication of benign gastric ulcer: report of four cases and update of the literature.br J Surg 1989:76: Strang GI.-,Bradbrook RA.,Privett J.,Espiner HJ.,Mather GH.,: Benign gastrocolic fistula healing with conservative management.arch Surg 1977:112: Steer ML.,Glotzer DJ.,: Colonic exclusion bypass principle. Arch Surg. 1980:115: Tavenor T.,Smith S.,Sullivan S.,: Gastrocolic fistula. J.Clin. Gastroenterol.,1993:16(3): Thoeny RH.,Hodgson JR.,Scudamore HH.,: The roentgenologic diagnosis of gastrocolic and gastrojejunocolic fistulas. Am J Roentgenol 196o:83: Levelezési cím: dr. Sümegi János 3501 Miskolc, Szentpéteri kapu IV. évfolyam, 3-4. szám XII. hó

11 Markhot erenc Kórház III.Belgyógyászati Osztály 1 ( osztályvezetõ: Dr. Gyetvai Gyula), Neurológiai Osztály 2. (osztályvezetõ: Dr. Moldován János), Radiológiai Osztály 3 (osztályvezetõ: Dr. azekas Péter), Pathológiai Osztály 4 : (osztályvezetõ: Dr. Vadnay István) A pajzsmirigymûtött betegek gondozásának jelentõségérõl egy ahr-szindrómás beteg kapcsán SZILÁGYI EDIT DR. 1, BERHÉS ISTVÁN DR. 1, SEMJÉN JUDIT DR. 2., KÖTELES MÁRTA DR. 3, BARÁTH LUKÁCS DR. 4, GYETVAI GYULA DR. 1 Összefoglalás: A szerzõk egy 75 éves nõbeteg esetét ismertetik, akinél 32 évvel subtotalis strumectomia után ahrsyndromát diagnosztizáltak. A klinikai tünetek,-epilepsia, extrapyramidalis mozgászavar, dementia, tetania és a laboratóriumi eredmények: Se Ca, l,29 mmol/l, Se P: l37 mmol/l, stsh. 4,49 mu/l, PTH. 0,42 pmol/l, a dg-t megerõsítették. A koponya CT vizsgálat szimmetrikus meszesedéseket mutatott a kisagyban, a törzsdúcokban, a basalis ganglionokban és a fehérállományban. Napi 3 x 25 csepp AT-10, calciumpótlás hatására a klinikai tünetek lényegesen javultak, a beteg 4 évig önellátó volt. Intercurrens betegségben 2001-ben exitált. elhívják a figyelmet a strumamûtét utáni rendszeres gondozás jelentõségére. Hangsúlyozzák, hogy minden convulsioval járó kórképben a calcium anyagcsere és a mellékpajzsmirigy mûködés ellenõrzése kötelezõ, az epilepsiás roham a hypoparathyreosis egyetlen tünete lehet. Summary: The authors describe a case of a seventy-five-year-old female patient in which ahr-syndrome Was diagnosed for 32 years after substotalis strumectomia. The clinical symptoms; epilepsy, extapyranidal kinetic dysfunction, dementia, tetania and the laboratory result: Se Ca, l,29 mmol/l, Se P: l37 mmol/l, stsh: 4,49 mu/l, PTH: 0,42 pmol/l confirmed the diagnosis. The skull CT examination showed symmetrical calciffication in the celebrum, ganglion basles (putamen, globus pallidus, nuclei caudati ) and the white matter. The clinical symptoms got better significantly by the daily 3x 25 drapps AT-10 and the substitution of calcium and the patient was sef-supporting for four years. She wited intercurrens illness in The authors lay stress on that calcium metabolism and the function of parathyreoida are obligatory to be controlled in every illness with convulsiveness, and the epileptic fit can be the only symptom of hypoparathyreosis. A ahr-betegség fõbb klinikai jellemzõi az epilepszia, extrapyramidalis mozgászavar, dementia, bõr- és mozgásszervi tünetek, morfológiailag röntgennel és CT-vel kimutatható kifejezett mértékû szimmetrikus meszesedés a corpus striátumban, pallidumban és a nucleus dentatusban. Az elváltozások hypoparathyreosisra vezethetõk vissza, melynek következménye az alacsony serum kalcium és magas foszfor szint, csökkent kalcium és foszfor ürítés a vizeletben. A PTH szint pseudohypoparathyreosisban ( PHP ) igen magas, secunder hypoparathyreosisban (HP) alacsony. A HP-k feloszlását az I. táblázatban a következõ oldalon mutatjuk be. Közleményünkben egy secunder HP-ban, mérsékelt hypothyreosisban szenvedõ 79 éves nõbeteg esetét ismertetjük, akinek strumamûtéte után 32 évvel diagnosztizáltuk betegségét. PHP = pseudohypoparathyreosisban, PTH = parathormon, HP = hypoparathyreosis IV. évfolyam, 3-4. szám XII. hó 55

12 Esetismertetés: Cs.J-né 75 éves beteg április 20-án került felvételre intézetünk Neurológiai Osztályára. Kórelõzményében: 1965-ben struma nodosa miatt subtotalis struma resectio szerepel, 1992-ben kétoldali vesetuberculosis miatt kezelték, 1993-ban meningeoma miatt operálták. Szédüléses panaszok miatt 1996-ban és áprilisában a Neurológiai Osztályon kezelték. Ismételt felvételére április 20-án került sor szédülés, fulladás, étvágytalanság, gyengeség, hányás miatt. Heteroanamnesis szerint felfogása nehézkes, idõnként zavart, kezein görcsök jelentkeznek. Neurol. status: Dementálódás jelei. Oralis automatizmusok. A végtagokon enyhe rigor. Testszerte élénk sajátreflexek, a felsõ végtagon baloldali, az alsó végtagon jobboldali túlsúllyal. Mk. oldalon Hoffman, Trömner-reflex. A végtagokon idõnként flexiós tónusfokozódás. Az érzõkör kooperáció hiányában nem vizsgálható. Tumor recidiva irányában végzett vizsgálatok negatívak. A szérum Ca-szint igen alacsony volt; 1,4 ill. 1,29 mmol/l, ezért endocrinológiai kivizsgálásra átvettük. Nagyfokú zavartság miatt anamnaesis nem vehetõ fel, a hozzátartozók elmondása alapján tetániára utaló jelek közvetlenül a strumamûtét után már észlelhetõk voltak, azonban gondozásra nem járt. A korábban ismertetett neurológiai statuson kívül, Trousseau és Chvostek jel pozitív. Testszerte rángások. Dyspnoes, hasmenése van. A Neurológiai Osztályon több, osztályunkon két epilepsziás rohama volt. Statusában külön említést érdemel a hypo-thyreosisra jellemzõ arc (1. kép) és a tetaniás kéz. Laboratóriumi leletek: Vizelet: fs: 1010, vh: 5, a,p, s: 1. táblázat Hypoparathyreosis I.) IDIOPATHIÁS HPT (300 ESET) A.) Multiple Endocrin Deficiency Autoimmun Candidiasis /MEDAC syndroma/: hypothyreosis, Addison-kór, anaemia perniciosa, vitiligo, alopecia (I. típus) A II. típustól polyglandularis autoimmun insufficientia HLA asszociáció /B 8, DR 3/ gyermekkori kezdet, autoszomális recesszív öröklésmenet, HLA associatio hiánya, 20 éves kor után jelentkezik (autoszomális domináns) öröklésmenet különbözteti meg B.) Kearns-Sayre syndroma: idiopathiás hypoparathyreosisnak ophtalmoplegiával, retinadegeneratióval, myopathiával és ataxiával való ismeretlen eredetû társulása. II.) POSTOPERATÍV HPT strumaresectio (nõ férfi= 5:1) pajzsmirigymûtét, mellékpajzsmirigyek eltávolítása, érlekötések III.) NEONATALIS HPT 1. kép D. Reinwein G. Benker nyomán (9) neg, Ubg: norm. Vérkép: Hgb: 106 G/l, Htk: 0,30, vs: 5,2 G/l, Thr: 119 G/l. Qualitatív vérkép: norm. Vércukor: 5,8 mmol/l, Kreatinin: 55 umol/l, CN: 3,6 mmol/l, GGT: 47 U/l, GOT: 29 U/l, Choleszterin: 4,9 mmol/l, LDL-Chol: 3,49 mmol/l, HDL-Chol.: 0,91 mmol/l, Triglic: 1,11 mmol/ l, Na: 137 mmol/l, K: 3,9 mmol/l, Se fehérje: 62 g/l, Se albumin: 35 g/l, Se Mg: 0,85 mmol/l., Se Ca: l,45 mmol/l, Se P: l37 mmol/l, Ca ++ 0,7l mmol/l., U-Ca conc.: 0,96 mmol/l, U-P conc: 4,7 mmol/l, U-kreatinin conc.: 8,6 mmol/l., Emissziókor: Se Ca: 2,3 mmol/l, U-Ca conc.: 6,3 mmol/l, U-P conc.: 5,4 mmol/l. Hormoneredmények: stsh: 4,49 mu/ml, / N: 0,3 3,5 /, T3: 0,86 mmol/l / N: 1,2 3,4 / T4: 79 nmol/l / N: /, Parathormon: 0,42 pmol/l / N: 1,2 6,7 /, 56 IV. évfolyam, 3-4. szám XII. hó

II. KONGRESSZUSA VÉDNÖKÖK: DR. SVÉBIS MIHÁLY BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZA FÔIGAZGATÓJA

II. KONGRESSZUSA VÉDNÖKÖK: DR. SVÉBIS MIHÁLY BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZA FÔIGAZGATÓJA MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG FIATAL GASZTROENTEROLÓGUSOK MUNKACSOPORTJÁNAK II. KONGRESSZUSA KECSKEMÉT, ERDEI FERENC MÛVELÔDÉSI KÖZPONT 2007. MÁRCIUS 30 ÁPRILIS 1. VÉDNÖKÖK: DR. SVÉBIS MIHÁLY BÁCS-KISKUN

Részletesebben

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 44. Tudományos Ülés és Továbbképzés Kiskunhalas, Bibó István Gimnázium 2013. április 25-27.

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 44. Tudományos Ülés és Továbbképzés Kiskunhalas, Bibó István Gimnázium 2013. április 25-27. Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 44. Tudományos Ülés és Továbbképzés Kiskunhalas, Bibó István Gimnázium 2013. április 25-27. ESETBEMUTATÁS és POSZTER absztraktok I. panel: Mellkasi

Részletesebben

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE HOZZÁSZÓLÁSOK. Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE HOZZÁSZÓLÁSOK. Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós 2. március Különszám FOCUS MEDICINAE Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós Szerkesztõbizottság: Dr. Bencsik Krisztina Prof. Czirják László Dr. Futó Judit Prof. Horváth Örs Péter Dr. Kalmár Ágnes Dr.

Részletesebben

Autoimmun. 7. szám 2014/2. A Debreceni Egyetem Klinikai Immunológia Tanszékének és az Autoimmun Betegegyesület kiadványa

Autoimmun. 7. szám 2014/2. A Debreceni Egyetem Klinikai Immunológia Tanszékének és az Autoimmun Betegegyesület kiadványa Autoimmun A Debreceni Egyetem Klinikai Immunológia Tanszékének és az Autoimmun Betegegyesület kiadványa 7. szám 2014/2 Milyen tünetek esetén kell immunhiányos állapotra gondolni Az immunhiányos állapotok

Részletesebben

Fiatal Gasztroenterológusok. Munkacsoportjának (FIGAMU) I. Kongresszusa

Fiatal Gasztroenterológusok. Munkacsoportjának (FIGAMU) I. Kongresszusa Magyar Gasztroenterológiai Társaság Fiatal Gasztroenterológusok Munkacsoportjának (FIGAMU) I. Kongresszusa A FIGAMU I. Kongresszusának támogatója: Magyar Gasztroenterológiai Társaság Dr. Lonovics János

Részletesebben

A neutropeniás onkológiai beteg infekcióinak kezelése és megelőzése

A neutropeniás onkológiai beteg infekcióinak kezelése és megelőzése Összefoglaló közlemény 155 A neutropeniás onkológiai beteg infekcióinak kezelése és megelőzése Sinkó János Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház Rendelőintézet, Budapest

Részletesebben

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság. Szolnok, 2012. május 17-19. Előadás és poszter Absztraktok

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság. Szolnok, 2012. május 17-19. Előadás és poszter Absztraktok Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXIV. Kongresszusa Szolnok, 202. május 7-9. Előadás és poszter Absztraktok Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXIV. Kongresszusa SZABAD ELŐADÁSOK

Részletesebben

BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE

BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE DERMATOLÓGIAI TÁRSULAT HIVATALOS KÖZLEMÉNYE OFFICIAL JOURNAL OF THE HUNGARIAN DERMATOLOGICAL SOCIETY Szerkesztôbizottság elnöke: Dobozy Attila dr. Fôszerkesztô: Temesvári

Részletesebben

Krónikus pancreatitis

Krónikus pancreatitis Krónikus pancreatitis A Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport bizonyítékon alapuló kezelési irányelvei Takács Tamás dr. 1 Czakó László dr. 1 Dubravcsik Zsolt dr. 5 Farkas Gyula dr. 2 Hegyi Péter dr. 1, 15

Részletesebben

ÉSZAK és KELET MAGYARORSZÁGI Orvosi Szemle

ÉSZAK és KELET MAGYARORSZÁGI Orvosi Szemle VI. évfolyam 1 2. szám 2005. ÉSZAK és KELET MAGYARORSZÁGI Orvosi Szemle Főszerkesztő: Gyetvai Gyula dr. Szerkesztők: Leővey András dr., Hunyadi János dr., Illyés István dr., Pfliegler György dr. Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

14. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2007. július 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo

14. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2007. július 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo 14. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2007. július 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT ÉS AZ ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET MÓDSZERTANI

Részletesebben

Irodalomjegyzék: Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja

Irodalomjegyzék: Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3127 Kiterjedt, roncsoló sérülések, polytrauma miatt végzett és/vagy szövõdményes mûtétek, illetve immunszuppresszióval is járó beavatkozások pl. szervátültetések külön, a

Részletesebben

MAGYAR GYERMEK-GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG III. KONGRESSZUSA. PROGRAM és ABSZTRAKTFÜZET 2013. OKTÓBER 10-12.

MAGYAR GYERMEK-GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG III. KONGRESSZUSA. PROGRAM és ABSZTRAKTFÜZET 2013. OKTÓBER 10-12. MAGYAR GYERMEK-GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG III. KONGRESSZUSA PROGRAM és ABSZTRAKTFÜZET 2013. OKTÓBER 10-12. Sárvár, Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa 9600 Sárvár Vadkert körút 4 (95) 530 100 A

Részletesebben

a Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Gyermekosztályának szervezésében. Nyíregyháza, Krúdy Vígadó 2010. október 01-02.

a Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Gyermekosztályának szervezésében. Nyíregyháza, Krúdy Vígadó 2010. október 01-02. Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Gasztroenterológiai Társaság Gyermekgasztroenterológiai Szekciójának a Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Gyermekosztályának szervezésében.

Részletesebben

MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUMÁNAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSE Orosháza-Gyopárosfürdő, 2011. április 29-30.

MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUMÁNAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSE Orosháza-Gyopárosfürdő, 2011. április 29-30. MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUMÁNAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSE Orosháza-Gyopárosfürdő, 2011. április 29-30. ELŐADÁS ABSZTRAKTOK 1. HOGYAN ISMERJÜK FEL A RITKA ANYAGCSERE BETEGSÉGEKET

Részletesebben

KLINIKAI ONKOLÓGIA. Gyógyszeres kezelés GIST Csontáttétek Immunonkológia

KLINIKAI ONKOLÓGIA. Gyógyszeres kezelés GIST Csontáttétek Immunonkológia 1. évfolyam 4. szám 2014. december MAGYAR KLINIKAI ONKOLÓG ÓGIAI TÁRSASÁG KLINIKAI ONKOLÓGIA Gyógyszeres kezelés GIST Csontáttétek Immunonkológia Tirozinkináz-gátlók és biszfoszfonátok Multigénes prognosztikai

Részletesebben

ABSZTRAKTOK (Előadók szerinti ABC sorrendben)

ABSZTRAKTOK (Előadók szerinti ABC sorrendben) ABSZTRAKTOK (Előadók szerinti ABC sorrendben) Az akut hasmenés kezelésének új irányelvei Arató András dr, Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Az infektív eredetű akut hasmenés, a légúti fertőzéseket követően,

Részletesebben

A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 42. Kongresszusa. Miskolctapolca, 2014. október 2-4. PROGRAMFÜZET

A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 42. Kongresszusa. Miskolctapolca, 2014. október 2-4. PROGRAMFÜZET A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 42. Kongresszusa Miskolctapolca, 2014. október 2-4. PROGRAMFÜZET A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 42. Kongresszusa

Részletesebben

Balatonvilágos, Hotel Frida Family

Balatonvilágos, Hotel Frida Family Balatonvilágos, Hotel Frida Family 2010. február 12-14. Fiatal Gyermekgyógyászok IX. Konferenciája 3 figyek_2010.indb 3 2010.02.02. 12:04 Tudományos szervezô bizottság Dr. Ferenczi Dóra Dr. Kelen Kata

Részletesebben

M A A E A BRONKO 2007. Kedves Kollégák,

M A A E A BRONKO 2007. Kedves Kollégák, N M A A E A Kedves Kollégák, BRONKO 2007 Nagy örömünkre szolgál, hogy elsõ alkalommal rendezhetjük meg a Magyar Tüdõgyógyász Társaság (MTT) két kifejezetten aktív szekciójának, a Magyar Bronchológus Egyesületnek

Részletesebben

Az otthon szerzett pneumóniák antibiotikum kezelése

Az otthon szerzett pneumóniák antibiotikum kezelése 1 Az otthon szerzett pneumóniák antibiotikum kezelése az Infektologiai és a Tüdıgyógyászati Szakmai Kollégium közös irányelve (2006) Három évvel ezelıtt, 1998-ben jelent meg az Infektologiai, Pulmonologiai

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2004; 8 (3-4):123 234. Alapító elnök: FARSANG CSABA Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Lennart Hansson (Uppsala), Gavril

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék ORVOSAINAK, GYÓGYSZERÉSZEINEK ÉS SZAKDOLGOZÓINAK LAPJA

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék ORVOSAINAK, GYÓGYSZERÉSZEINEK ÉS SZAKDOLGOZÓINAK LAPJA Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék ORVOSAINAK, GYÓGYSZERÉSZEINEK ÉS SZAKDOLGOZÓINAK LAPJA IV. évfolyam 1-2. szám W 2002. augusztus hó õszerkesztõ: Gyetvai Gyula

Részletesebben

Továbbképző konferencia gyakorló orvosoknak, asszisztenseknek, nővéreknek

Továbbképző konferencia gyakorló orvosoknak, asszisztenseknek, nővéreknek Továbbképző konferencia gyakorló orvosoknak, asszisztenseknek, nővéreknek Szerda, 2006. február 8. 12.00 Regisztráció 14.00 16.00 I. Szekció A diffúz és gócos májbetegségek diagnosztikája Elnök: Csomós

Részletesebben

MÓDSZERTANI LEVÉL A CLOSTRIDIUM DIFFICILE FERTŐZÉSEK DIAGNOSZTIKÁJÁRÓL, TERÁPIÁJÁRÓL ÉS MEGELŐZÉSÉRŐL

MÓDSZERTANI LEVÉL A CLOSTRIDIUM DIFFICILE FERTŐZÉSEK DIAGNOSZTIKÁJÁRÓL, TERÁPIÁJÁRÓL ÉS MEGELŐZÉSÉRŐL 2 Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT főigazgató főorvos: Dr. Melles Márta ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI SZAKMAI KOLLÉGIUM elnök: Prof. Dr. Nagy Erzsébet INFEKTOLÓGIAI SZAKMAI KOLLÉGIUM elnök: Prof. Dr. Ludwig

Részletesebben

Az emésztőrendszer sebészete

Az emésztőrendszer sebészete Az emésztőrendszer sebészete Dr. Telkes Gábor Budapest, 2007 Főiskolai Jegyzet 1 Ajánlom írásomat Peti fiamnak, és Zsófi lányomnak, akiktől rengeteget tanultam az egészséges táplálkozásról (is), valamint

Részletesebben

II. évf. 4., III. évf. 1. szám 1998.

II. évf. 4., III. évf. 1. szám 1998. Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék ORVOSAINAK, FOGORVOSAINAK, GYÓGYSZERÉSZEINEK ÉS SZAKDOLGOZÓINAK LAPJA II. évf. 4., III. évf. 1. szám 1998. FÕSZERKESZTÕ:

Részletesebben

MÁJBETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY MÁJKUTATÁSI ALAPÍTVÁNY. Telefon (36-1) 455 8228 Fax: (36-1)4558117 Tel./fax: (36-1) 317 4548

MÁJBETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY MÁJKUTATÁSI ALAPÍTVÁNY. Telefon (36-1) 455 8228 Fax: (36-1)4558117 Tel./fax: (36-1) 317 4548 MÁJBETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY MÁJKUTATÁSI ALAPÍTVÁNY Fővárosi Szent László Kórház SE II.Belklinika (Hepatológia gastroenterológia) Tiszteletbeli elnök: Prof.Dr.Fehér János Elnök: Telegdy László dr Elnök: Dr.med.habil.

Részletesebben

VII. MÁJNAP Tulip Inn Millenium Hotel kongresszusi terem Budapest, 2002. május 10.

VII. MÁJNAP Tulip Inn Millenium Hotel kongresszusi terem Budapest, 2002. május 10. VII. MÁJNAP Tulip Inn Millenium Hotel kongresszusi terem Budapest, 2002. május 10. Radiológiai képalkotó eljárások szerepe a májbetegségek diagnosztikájában: ultrahang, CT dr. Harkányi Zoltán Heim Pál

Részletesebben

A MAGYAR GYERMEKNEUROLÓGIAI TÁRSASÁG I. KONGRESSZUSA. Alsópáhok, 2013. április 11-13. PROGRAMFÜZET

A MAGYAR GYERMEKNEUROLÓGIAI TÁRSASÁG I. KONGRESSZUSA. Alsópáhok, 2013. április 11-13. PROGRAMFÜZET A MAGYAR GYERMEKNEUROLÓGIAI TÁRSASÁG I. KONGRESSZUSA Alsópáhok, 2013. április 11-13. PROGRAMFÜZET Kedves Vendégeink! Kedves Kollégák! Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy idén a Zala Megyei Kórház

Részletesebben