Gépipar munkaadói oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gépipar munkaadói oldal"

Átírás

1 Ágazati szociális párbeszéd fejlesztését megalapozó résztanulmány Gépipar munkaadói oldal Budapest, január Készítette a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége képviseletében: Farkas István főtitkár Magyar Gépgyártók Országos Szövetsége (MAGOSZ)

2 - 1 - TARTALOM: 1. Az ágazat jellege, struktúrája, a KSH évi adatai alapján 1.1. Az ágazat struktúrája 1.2. Az ágazat gazdasági helyzete 1.3. Az EU csatlakozás várható hatása 1.4. Rövid értékelés 2. Munkaügyi kapcsolatok szereplői az ágazatban 2.1. Az ágazatban jelen lévő szakszervezetek 2.2. Az ágazatban jelen lévő munkaadói szövetségek 3. A kollektív alku jellemzői 3.1. Az ágazatban eddig kötött középszintű kollektív szerződések és bérmegállapodások 3.2. A Magyar Gépgyártók Országos Szövetsége és a VASAS Szakszervezeti Szövetség által megkötött középszintű kollektív szerződés és éves bérmegállapodás ismertetése A szerződő felek reprezentativitása A KKSZ fontosabb tartalmi elemei A KKSZ érvényességi ideje A KKSZ ágazaton belüli kiterjedtsége, hatása A bérmegállapodás fontosabb tartalmi elemei A bérmegállapodás érvényességi ideje A bérmegállapodás ágazaton belüli kiterjedtsége, hatása A KKSZ és az éves bérmegállapodás megszűnésének okai A KKSZ és (vagy) éves bérmegállapodás létrejöttének realitása A kollektív alku területén tapasztalható trend 4. A középszintű szociális párbeszéd további fórumai 5. Participációs intézmények az ágazatban MELLÉKLETEK 1. A magyar gépipar fejlődése, helye az ország gazdaságában 2. A Magyar Gépgyártók Országos Szövetsége (MAGOSZ) és a VASAS Szakszervezeti Szövetség Középszintű Kollektív Szerződése 3. A Magyar Gépgyártók Országos Szövetsége (MAGOSZ) és a VASAS Szakszervezeti Szövetség Középszintű Bérmegállapodása

3 Az ágazat jellege, struktúrája, a KSH évi adatai alapján 1.1. Az ágazat struktúrája Az EU terminológiának megfelelő felosztás szerint a magyar gépipar az alábbi alágazatokból tevődik össze: DK gép, berendezésgyártás DL villamosgép, műszergyártás DM járműgyártás Gazdálkodó szervezetek száma: Ezen belül: mikro vállalkozás (1-9 fő foglalkoztatásával), kisvállalat, középvállalat nagyvállalat - Alkalmazott nélkül, ill. ismeretlen számú alkalmazottal működött még vállalkozás Privatizáció szintje: A 90-es évek végére az állami tulajdonrész a gépipar fő ágazataiban 1,4-5,1% közé zsugorodott, míg a külföldi tőkerész % közé emelkedett! A külföldi tulajdonú vállalkozások száma: 942. Foglalkoztatottak száma: 237,3 ezer fő. Ez a teljes iparban foglalkoztatottak létszámának 28,0%-a. A szellemi dolgozók aránya: 25% 1.2. Az ágazat gazdasági helyzete Termelés: milliárd forint. Megközelítő pontossággal, éves átlag árfolyamon számolva 17,286 milliárd dollár! Ez az össz ipari termelés 42,6%-a. A gépipar termelésén belüli részarányok: DK gép, berendezésgyártás: 8,8%, DL villamosgép, műszer: 58,1%, DM járműgyártás: 33,1% Export: az eladások 85,5%-a (!) Ez a teljes ipari export 67,75%-a, illetve a magyar gazdaság összes export-teljesítményének 52,8%-a! A forgalom túlnyomó hányada fejlett országokkal bonyolódik: a "gépek és szállítóeszközök" kivitelének nem kevesebb, mint 91,8%-a a fejlett országok piacán talált vevőre és a legutóbbi időben - ha szerény mértékben is, de - kiviteli többletet sikerült elérni. Mára a gépipar a magyar gazdaság motorjává vált. A gépipar teljesítménye meghatározó a GDP-, az export-, a beruházások-, a külföldi tőke bevonás területén és egyre nagyobb szerepet vállal magára a foglalkoztatásban is.

4 Az EU csatlakozás várható hatása Uniós felkészülésünk a lényeget érintően már hosszú ideje folyamatban van - mind a jogszabályi harmonizációt, mind a reál-szférát illetően. A gépipari termelés és szolgáltatások széles területein végrehajtott fejlesztések - a legfejlettebb országok vállalatainak, köztük az uniós vállalatoknak nagy értékű beruházásai, a magas műszaki színvonalú technológiák és konstrukciók magyarországi bevezetése, a hazai gyártókkal és fejlesztőkkel való együttműködés - mind a közeledést és felkészülésünket szolgálták. A magyar gépipar a vázolt folyamatok eredményeként jó pozíciókat tudhat magáénak. Ha a magyar gép-külkereskedelmet tekintjük, akkor ez az ágazat már uniós tagnak számít! Az Európai Unió statisztikai közleménye is kiemeli, hogy a magyar gazdaságban a munka termelékenysége az uniós átlag 58%-án helyezkedik el (1998-as adatok alapján), megelőzve Portugáliát (55%) és közelít Görögországhoz (72%). Ismert továbbá a genfi Világgazdasági Fórum közelmúltban megjelent értékelése is, amely Magyarországot - a versenyképességet illetően - a világ országai közül a 26. helyre sorolta (és ebben is megelőzte az uniós tag Portugáliát). A kedvező helyzet-értékelés, nemzetközi elismerés nem szoríthatja háttérbe a teendők felismerését, a feladatokra való koncentrálás szükségességét. (Lásd bővebben az 1. sz. mellékletben) 1.4. Rövid értékelés A évről eddig megjelent adatok, bár jelzik, hogy a gépipar sem tudta teljes mértékben kivonni magát a világgazdasági recesszió negatív hatásaiból, és a Ft drasztikus felértékelése is nagy exportőrként komoly károkat okozott számára, a magyar gazdaságban megtartotta, ill. tovább erősítette meghatározó szerepét. A gépipar tényleges helyzete, az ágazatban lejátszódó folyamatok és a jelen tanulmány számára fontos információk (a szociális párbeszéd szereplői, helyzetük, szándékaik, eddigi eredmények-, vagy kudarcok) mind akkor értékelhetők igazán, ha egy-, vagy két év statikusan kiragadott adatai helyett egy hosszabb időszak változásait vizsgáljuk, összehasonlítva más ágazatok azonos időszakban elért teljesítményével. A gépipar fejlődésének-, ill. a rá ható tényezőknek legfontosabb elemeit, valamint a számunkra jelenleg legfontosabb legutóbbi 10 év. történéseit az 1. sz. melléklet mutatja be. 2. Munkaügyi kapcsolatok szereplői az ágazatban 2.1. Az ágazatban jelen lévő szakszervezetek A szakszervezet által készítendő tanulmány részletezi Az ágazatban jelen lévő munkaadói szövetségek A teljes gépiparban működik: Magyar Gépgyártók Országos Szövetsége (100 tagvállalat a holdingokhoz, ill. tagszövetséghez tartozókkal együtt) Csupán a gépipar egy-egy alágazatára koncentrálnak: Acélszerkezetgyártók Szövetsége (n.a.)

5 - 4 - Energetikai Berendezésgyártók Szövetsége (25 tagvállalat) Magyar Elektronikai és Infokommunikációs Szövetség (36 tagvállalat) Magyar Gépjárműipari Szövetség (21 tagvállalat) Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége (187 tagvállalat) Mezőgépgyártók Országos Szövetsége (17 tagvállalat) Szerszámgyártók Szövetsége (n.a.) Az Acélszerkezetgyártók Szövetségéről és a Szerszámgyártók Szövetségéről nem sikerült információt szerezni. Nincsenek kint az Interneten, a telefonkönyvben nem szerepelnek és nem tagjai országos konföderációnak. Országos munkaadói konföderációhoz, (a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségéhez) közülük az alábbiak csatlakoztak: Magyar Gépgyártók Országos Szövetsége Energetikai Berendezésgyártók Szövetsége Magyar Elektronikai és Infokommunikációs Szövetség Nemzetközi szövetségben az alábbiak rendelkeznek tagsággal: Magyar Gépgyártók Országos Szövetsége (ORGALIME; Az európai-, elektrotechnikai-, elektronikai és fémmegmunkáló ipari gyártók összekötő együttműködési - bizottsága) Magyar Gépjárműipari Szövetség (OICA; Autógyártók Nemzetközi Szövetsége) Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége (CLEPA; Európai Járműalkatrészgyártók Szövetsége) A gépiparban működő munkaadói szövetségek között formális együttműködés nincs. Eseti együttműködésre, egymás tájékoztatására az alábbiak között került eddig sor: Magyar Gépgyártók Országos Szövetsége Magyar Gépjárműipari Szövetség Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége Energetikai Berendezésgyártók Szövetsége 3. A kollektív alku jellemzői 3.1. Az ágazatban eddig kötött középszintű kollektív szerződések és bérmegállapodások Az ágazatban eddig egyedül a Magyar Gépgyártók Országos Szövetsége (MAGOSZ) és a VASAS Szakszervezeti Szövetség között volt érvényben középszintű kollektív szerződés és éves bérmegállapodás re viszont már csak bérajánlást sikerült kötni és a munkaadói oldal végével a KKSZ-t is felmondta. Ezen kívül még a Magyar Elektronikai és Infokommunikációs Szövetség készített elő ban egy KKSZ-t, de a tagság érdektelensége miatt az nem került aláírásra. Körlevélre válaszolva a Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége jelezte, hogy a későbbiekben tervezi KKSZ megkötését, míg az Energetikei Berendezésgyártók Szövetsége úgy nyilatkozott, hogy alapszabálya szerint erre joga sem lenne. A többiektől válasz még nem érkezett, ill. az Internet honlapjukon erre vonatkozó konkrét utalás nem található.

6 A Magyar Gépgyártók Országos Szövetsége és a VASAS Szakszervezeti Szövetség által megkötött középszintű kollektív szerződés és éves bérmegállapodás ismertetése (a KKSZ-t a 2. sz. melléklet, az éves bérmegállapodást a 3. sz. melléklet mutatja be részletesen) A szerződő felek reprezentativitása A magyar gépiparban mind a munkaadói-, mind a munkavállalói érdekképviseletek szervezettsége alacsony szintű és a több szereplő miatt megosztott. Különösen érvényes ez a munkaadói oldalra, ahol a legrégebbi ilyen szervezet, a MAGOSZ is mindössze 11 éves múltra tekinthet vissza. Ha a holdingok által képviselt cégeket és a tagegyesület tagjait is figyelembe vesszük, a MAGOSZ tagsága kb. 100 cég. Ezt hasonlítva a KSH as számához, még a cégek eltérő nagyságát figyelembe véve sem állítható, hogy a MAGOSZ reprezentatív képviselője az ágazat munkaadóinak. (Legfeljebb azt mondhatjuk, hogy nincs nála reprezentatívabb.) Nem ennyire szélsőségesek az adatok, de ha a munkavállalók össz létszámához viszonyítjuk a VASAS által szervezettekét, a szakszervezet reprezentativitása is megkérdőjelezhető. (Itt is érvényes viszont, hogy nincs jobb.) Különösen szembeszökő a reprezentativitás hiánya, ha csak a közös tagokat hasonlítjuk a többiekhez A KKSZ fontosabb tartalmi elemei: A KKSZ módosítása, felmondása Az egyes munkáltató és a helyi szakszervezet együttműködése A munkaviszony A munkaviszony létesítése A munkaszerződés módosítása A munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlás A munkaviszony megszüntetése A rendes felmondás A rendes felmondás korlátozása A felmondási idő Felmentés a munkavégzés alól Csoportos létszámcsökkentés Végkielégítés Rendkívüli felmondás A munkaidő és pihenőidő A munka díjazása Béren kívüli juttatások, jóléti-, szociális ellátások Munkavédelem A kollektív munkaügyi vita Az egyeztetési eljárás Munkaügyi jogvita Eljárás munkabeszüntetés esetén A KKSZ érvényességi ideje: A KKSZ március 1-vel lépett hatályba február 1-vel módosításra került. A MAGOSZ végével felmondta.

7 A KKSZ ágazaton belüli kiterjedtsége, hatása: A szerződő felek lehetővé tették, hogy a helyi munkavállalói érdekképviselet és a munkáltató egyetértése esetén, tagsági viszonyuktól függetlenül, bármely a gépipar területén működő cég csatlakozzon a KKSZ-hez. Annak ellenére, hogy a jelzések szerint sok olyan cég volt, ahol figyelembe vették a KKSZ főbb paramétereit, a ténylegesen csatlakozók száma még így sem haladta meg egyik évben sem a 12-t. Tekintettel a reprezentativitás hiányára, a kiterjesztés kérésének nem lett volna semmi realitása. A MAGOSZ tagjai is csak úgy adták hozzájárulásukat a tárgyalások lefolytatására, ha az aláírt szerződéshez utólag eldönthetik, hogy kívánnak-e csatlakozni A bérmegállapodás fontosabb tartalmi elemei: A legkisebb munkabér összege. (Ez meghatározta a MAGOSZ és a VASAS között fennálló KKSZ 2. Sz. mellékletében közölt szorzószámok figyelembevételével az ágazatközi besorolási rendszer egyes kategóriáihoz tartozó bértételeket is.) Az éves bruttó átlagkereset növekedés minimuma. Az átlagos éves személyi alapbér-növekedés minimuma. Az étkezési hozzájárulás mértéke. A szerződő felek javasolták, hogy a munkáltatók anyagilag is támogassák a munkavállalók önkéntes kisegítő nyugdíjpénztári tagságát A bérmegállapodás érvényességi ideje: A bérmegállapodás mindig egy évre szólt re már csak ajánlásokat tartalmazott. A munkaadói oldal érdektelensége miatt 2001-re már ajánlás sem született A bérmegállapodás ágazaton belüli kiterjedtsége, hatása: Itt is érvényesek a KKSZ-szel kapcsolatban leírtak azzal a kiegészítéssel, hogy mégtöbb olyan cégről hallottunk, amelyek nem csatlakoztak a megállapodáshoz, de legalább elemeiben iránymutatónak tekintették azt. A ténylegesen csatlakozók száma az összlétszámhoz képest azonban itt is elhanyagolható A KKSZ és az éves bérmegállapodás megszűnésének okai: A konkrét ( kirobbantó ) ok az először 40eFt-ra, majd 50eFt-ra emelt minimálbér és a Ft árfolyamának váratlan felértékelése volt: Mivel a minimálbért a kormány határozta meg, kiesett az egyik legfontosabb tárgyalási téma. A KKSZ melléklete a minimálbérhez kötött bértarifarendszert határozott meg. Ennek előírásai a minimálbér drasztikus emelésével irreálissá váltak. A Ft árfolyamának jelentős felértékelése súlyos helyzetbe hozta a jellemzően nagy exportőr gépipari vállalatokat. A tényleges hatásokat még nem lehetett pontosan megítélni abban az időszakban, mikor a évre szóló középszintű megállapodást már meg kellett volna kötni. A törvényi szabályozás az MT évi módosításával sem tette lehetővé, hogy KKSZ kötésével, ill. az ahhoz való csatlakozással a munkáltató és a munkavállaló viszonyában a megha-

8 - 7 - tározott standardtól a dolgozó kárára térjenek el. (Az egyetlen ilyen lehetőség, amely munkaidő rugalmasabb kezelését teszi lehetővé, kevésnek bizonyult.) Magyarországon a gépiparban az elmúlt 10 évben nem volt jelentősebb sztrájk. A munkáltató (legalábbis amíg a sztrájkfenyegetéstől való megszabadulást nem érzi komoly ellentételnek), úgy érzi, hogy egy ilyen szerződéssel nem jut valós előnyökhöz. Amennyiben a cég helyzete az országos átlagnál kedvezőbb foglalkoztatási feltételeket tesz lehetővé, a cégvezetők ezt a többletet maguk kívánják adni. Jobbak a helyi tárgyalási pozíciói és a megítélése a cég dolgozói előtt, ha a többletjuttatás tőle-, és nem egy központi szervezettől függ. A munkaadói szövetségek tekintélye és ezzel is összefüggésben a szervezettsége egyelőre meg sem közelíti a piacgazdaságokban megszokottat. Ez több, egymással is kölcsönhatásban lévő okra vezethető vissza. Csupán jelezve, de részletesen nem kifejtve ezen okokat: A másutt éves múlttal szemben Magyarországon 5-10 éves működés. A kamarákkal szemben az érdekképviseletek nem rendelkeznek külön törvényi háttérrel. Működésük a pártokra kidolgozott egyesülési jogról szóló törvényen alapul. Ez azért jelent gondot, mert elmaradt az érdekképviseletek helyének, szerepének, működési feltételeinek nyilvános megvitatása. Nem kerültek be a köztudatba ellentétben a kamarákkal, ahol a törvény (megváltoztatásáig) nemcsak jogi hátteret, de a kötelező tagságon keresztül gazdasági alapot is biztosított. Az előkészített Lobbi Törvény nem oldja meg ezt a gondot. Nem az érdekképviseleti szövetségekről szól, hanem a korrupció elleni küzdelem jegyében az egyéni lobbizást próbálja meg szabályozott feltételek közé szorítani. A munkaadók szakmai érdekképviseleti szövetségei (túlnyomó többségükben) új szervezetként alakultak. Nem örököltek értékesíthető vagyont valamely elődszervezettől, sőt működésük alapvető feltételeit is most kell kiépíteniük. Ehhez csak a tagok által befizetett tagdíjra számíthatnak. A tagdíjfizetési hajlandóság a cégeknél korlátozott. (Az átalakuló, kezdetben csődhullámmal terhelt magyar tulajdonú vállalkozásoknál a szövetségi tagdíj fizetése érthető módon hátra sorolódott.) A külföldi tulajdonosoknál gyakran tapasztalható az a hozzáállás, mely szerint: az anyavállalatnál van szakszervezet, a cég tagja a kamarának és a munkaadói érdekképviseletnek, Magyarországra pedig azért jött, hogy ezektől a kötöttségektől megszabaduljon A KKSZ és (vagy) éves bérmegállapodás létrejöttének realitása: Amennyiben piacgazdasági viszonyok között más országokban megmarad a középszintű megállapodások fontossága (úgy tapasztaljuk, hogy az ebben eddig élenjáró Németországban pont fordított a tendencia!), előbb-utóbb Magyarország e téren is felzárkózik. A folyamat segíthető, felgyorsítható. Ezt a célt szolgálhatja a társadalmi párbeszéd erősítését szolgáló, jelen tanulmány apropóját adó akció is. Sokat segíthetne, ha sikerülne enyhíteni a munkaadói szövetségek súlyos anyagi gondjain. (Az EU társszervezeteihez történő csatlakozás növeli legitimitásukat, reklám értékével javíthat szervezettségükön, de a jelentős többletköltségek révén központi segítség nélkül - alig kezelhető működési zavarokhoz vezethet.) A kollektív alku területén tapasztalható trend: A MAGOSZ - VASAS szerződések megkötésekor a tárgyaló felek számítottak arra, hogy a fent részletezett körülmények miatt (amit még súlyosbított a békeidőben példátlan összeomlás és átalakulás), nem lesz kiterjedt azok hatása. Ettől függetlenül hasznosnak ítélték az erre for-

9 - 8 - dított munkát, mert felkészülést jelentett egy konszolidáltabb időszak eredményesebb együttműködésére. Sajnos úgy tűnik, az ehhez szükséges idő sokkal több, mint azt korábban gondoltuk. Az, hogy a munkáltatói oldal jelenleg nincs abban a helyzetben, ill. nem érdekelt KKSZ és bérmegállapodás kötésében, nem jelenti azt, hogy megváltozott volna a MAGOSZ azon álláspontja, mely szerint a korrekt versenyhelyzethez a munkaerőhöz való hozzájutás feltételei is hozzá tartoznak. A munkabéke fenntartása minden normálisan gondolkozó munkáltató alapvető érdeke. Itt legfontosabb fogalom az ÉRDEK. Amint sikerül a KKSZ-hez történő csatlakozáshoz az érdeket megteremteni, lesznek ilyen szerződések. 4. A középszintű szociális párbeszéd további fórumai: A gépiparon belül nincs olyan intézmény, amely a munkaadói érdekképviseletek/munkáltatók és a szakszervezetek közötti folyamatos együttműködésnek formalizált keretet nyújt. 5. Participációs intézmények az ágazatban: Arra, hogy a gépiparban milyen arányban választottak üzemi tanácsokat, ill. van-e az ágazatban olyan transznacionális vállalat, melynél Európai Üzemi Tanács van, a Magyar Gépgyártók Országos Szövetsége nem rendelkezik adatokkal és ezt máshonnan sem sikerült beszerezni. (Talán a szakszervezeti tanulmány tartalmaz erre vonatkozó információt.) Budapest, január Farkas István

Szociális párbeszéd a kereskedelemben

Szociális párbeszéd a kereskedelemben Szociális párbeszéd a kereskedelemben A KSH besorolás szerint a G jelű nemzetgazdasági ág megnevezése: Kereskedelem, járműjavítás. (Az előző szabályozáshoz képest lényeges változás, hogy a korábban belkereskedelemhez

Részletesebben

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására Kézikönyv a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására A kiadványt szerkesztette és az összehasonlító

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KOHÁSZATI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KOHÁSZATI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Dr. Ungi Noémi KOHÁSZATI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE T ANULMÁNY ERGOFIT KFT Budapest, 2006. TARTALOMJEGYZÉK AZ ELEMZÉS CÉLJA, TÁRGYA, MÓDSZERE...7

Részletesebben

SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD A KERESKEDELEMBEN 1

SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD A KERESKEDELEMBEN 1 SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD A KERESKEDELEMBEN 1 ( Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése c. PHARE projekt megrendelésére készült ágazati összegző tanulmány) Az ágazat definíciója, határai A Kereskedelem,

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGBAN. ágazati megalapozó tanulmány

A MEZŐGAZDASÁGBAN. ágazati megalapozó tanulmány TÁRSADALMI PÁRBESZÉD, SZOCIÁLIS PARTNERSÉG A MEZŐGAZDASÁGBAN HU 0104-01, Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése projekt ágazati megalapozó tanulmány Készítette: Dr. Filipsz László 2 A TÁRSADALMI

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM PÉNZÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM PÉNZÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Nemeskéri Gyula PÉNZÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE T ANULMÁNY Ergofit Kft. Budapest, 2007. 1 TARTALOMJEGYZÉK Az elemzés célja, tárgya, módszere...

Részletesebben

dr.borbély Szilvia Az ágazati párbeszéd nemzetközi és hazai helyzete és lehetőségei

dr.borbély Szilvia Az ágazati párbeszéd nemzetközi és hazai helyzete és lehetőségei 1 TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0043 Helyfoglalás aktív jelenlét, aktív együttműködés dr.borbély Szilvia Az ágazati párbeszéd nemzetközi és hazai helyzete és lehetőségei Tartalom 1. Kollektív alku tipikus szintek,

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁG. Készítette: Papp Miklós MEDOSZ Szövetség BUDAPEST

A MEZŐGAZDASÁG. Készítette: Papp Miklós MEDOSZ Szövetség BUDAPEST A MEZŐGAZDASÁG ÁGAZAT HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE, A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD LEHETŐSÉGEI Készítette: Papp Miklós MEDOSZ Szövetség BUDAPEST 2002 2 I. AZ ÁGAZAT JELLEGE, STRUKTÚRÁJA A mezőgazdaság az erdőgazdálkodással

Részletesebben

A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD

A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD Dr. Kiss Mihály A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD Kéziköny munkáltatóknak és munkavállalóknak ba Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/ 0104596 számú

Részletesebben

VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY. Munkavállalói oldal. Budapest, 2002. január

VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY. Munkavállalói oldal. Budapest, 2002. január VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY Munkavállalói oldal Budapest, 2002. január Készítette: Tóth Mihály 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető. II. III. IV. Előzmények. A projekt első fázisának munkavállalói nézőpontból

Részletesebben

A Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás, turizmus ágazat helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei - munkaadói részanyag -

A Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás, turizmus ágazat helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei - munkaadói részanyag - Autonóm társadalmi párbeszéd erősítése PHARE program előkészítése A Szálláshely,, turizmus ágazat helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei - munkaadói részanyag - Készítette: Kovács László

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET 2008-2012.

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET 2008-2012. VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET 2008-2012. BESZÁMOLÓ A VISZ MUNKAKONGRESSZUSA ELFOGADTA 2012. JÚNIUS 13-ÁN VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET Az emberi élet célja a szolgálat: együttérzést

Részletesebben

A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2

A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2 1 Tartalomjegyzék A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2 A település üzemeltetési ágazat tevékenységi jellemzői...

Részletesebben

Tanulmány Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése c projekt 1. sz. feladatának végrehajtása érdekében. (Készítette: Karmos Gábor)

Tanulmány Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése c projekt 1. sz. feladatának végrehajtása érdekében. (Készítette: Karmos Gábor) Tanulmány Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése c projekt 1. sz. feladatának végrehajtása érdekében A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE, A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD LEHETŐSÉGEI (Készítette:

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség

A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség A MEZŐGAZDASÁGBAN ÁGAZATI ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY Készítette: Szeremi Lászlóné Budapest, 2002. Január 31. 2 A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD, SZOCIÁLIS PARTNERSÉG A MEZŐGAZDASÁGBAN

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak levelező tagozat Public Relations szakirány A MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS INTÉZMÉNYESÍTÉSE ÉS GYAKORLATA Készítette: dr.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KERESKEDELMI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KERESKEDELMI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Fodor T. Gábor Nacsa Beáta Neumann László KERESKEDELMI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE T ANULMÁNY KENDE ÜGYVÉDI IRODA Budapest, 2006. TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Dr. G. Tóth Károly, STRATOSZ

Dr. G. Tóth Károly, STRATOSZ TÉNYFELTÁRÓ TANULMÁNY a Postai és távközlési (az infokommunikációs) ÁGAZAT szervezettségéről (ÁGAZATI TANULMÁNY) A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG SZEMPONTJAI SZERINT ÁTDOLGOZOTT, ÉS KIEGÉSZÍTETT VÁLTOZAT A munkavállalói

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Beszámolója

A Postás Szakszervezet Beszámolója Postásokkal, postásokért, felelôsen! A Postás Szakszervezet Beszámolója IV. Kongresszus 2005. november 24 26. Foglalkoztatási és szociális biztonság, bérfelzárkóztatás! Tartalomjegyzék Bevezetés...2 I.

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

Az élelmiszeripari ágazat (sütőipari szakágazat) helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei

Az élelmiszeripari ágazat (sütőipari szakágazat) helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei Az élelmiszeripari ágazat (sütőipari szakágazat) helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei A sütőipari szakágazat tevékenysége az 1581. sz. TEÁOR 98. és az 1582. sz. TEÁOR 98-ba sorolt

Részletesebben

Kőmüves Zsolt dr. Elektronikus útmutató kézikönyv a HVDSZ 2000 tisztségviselői számára

Kőmüves Zsolt dr. Elektronikus útmutató kézikönyv a HVDSZ 2000 tisztségviselői számára Kőmüves Zsolt dr. Elektronikus útmutató kézikönyv a HVDSZ 2000 tisztségviselői számára Budapest, 2015 1 Szerző: Dr. Kőműves Zsolt, egyetemi adjunktus Szerkesztő: Dr. Kőműves Zsolt, egyetemi adjunktus Lektor:

Részletesebben

Az eredmények rövidített összefoglalása. Egyesülési szabadság, munkavállalói jogok és szociális párbeszéd Közép-Kelet-Európában és a Nyugat-Balkánon

Az eredmények rövidített összefoglalása. Egyesülési szabadság, munkavállalói jogok és szociális párbeszéd Közép-Kelet-Európában és a Nyugat-Balkánon Heribert Kohl Az eredmények rövidített összefoglalása Egyesülési szabadság, munkavállalói jogok és szociális párbeszéd Közép-Kelet-Európában és a Nyugat-Balkánon Heribert Kohl, BwP * Egyesülési szabadság,

Részletesebben

ÁGAZATI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE

ÁGAZATI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD ÁGAZATI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE LÉGI KÖZLEKEDÉS MUNKAADÓ OLDAL Készítette: Csuport Antal Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. A légi közlekedési ágazat jellemzése 3 1.1. Az ágazat strukturája,

Részletesebben

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK RENDSZERE

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK RENDSZERE A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK RENDSZERE ÉS A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE SZERKESZTETTE: KOLTAY JEN Ő MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Budapest, 2000 A kötetben közzétett tanulmányok alapjául szolgáló előadások

Részletesebben

EU-tagság és hosszú távú fejlesztésisúly-képzések Magyarországon

EU-tagság és hosszú távú fejlesztésisúly-képzések Magyarországon EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK LOSONCZ MIKLÓS EU-tagság és hosszú távú fejlesztésisúly-képzések Magyarországon 2006 Tartalom Bevezetés................................................................... 3 1.

Részletesebben

http://www.doksi.hu SZAKDOLGOZAT

http://www.doksi.hu SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZAT Bende Edit 2003 1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ SZERVEZETI STRATÉGIÁK

Részletesebben

Az országos szintű szociális dialógus Magyarországon és bővítésének lehetőségei

Az országos szintű szociális dialógus Magyarországon és bővítésének lehetőségei Az országos szintű szociális dialógus Magyarországon és bővítésének lehetőségei Kisgyörgy Sándor Pásztóy András LIGA Szakszervezetek, Norvég projekt, 2013/14 Budapest, 2014. április 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Kisgyörgy Sándor Könözsy László dr. Lénárt Szilvia Vámos István EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE TANULMÁNY ÉTOSZ Budapest, 2008. Tartalom

Részletesebben