Az élelmiszeripari ágazat (sütőipari szakágazat) helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az élelmiszeripari ágazat (sütőipari szakágazat) helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei"

Átírás

1 Az élelmiszeripari ágazat (sütőipari szakágazat) helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei A sütőipari szakágazat tevékenysége az sz. TEÁOR 98. és az sz. TEÁOR 98-ba sorolt a KSH szerint. A besorolás alapján tevékenysége kiterjed: a kenyér, kenyérfélék, péksütemények, finompékáruk, friss tésztafélék, tartósított lisztesáruk gyártására, ezeknek a kereskedelmi terítésére. Tevékenysége lehet továbbá a megtermelt termékek saját szakboltjaiban történő kiskereskedelmi forgalmazása. A kiskereskedelmi forgalmazás saját mértéke nem haladja meg a megtermelt termékek %-át. A sütőipari szakágazat az élelmiszeripari termelésből 8 %-kal, a teljes iparéból 1,8-2,0 %-kal részesedik. A sütőipari szakágazat termékeinek éves legális bolti forgalma 80 milliárd forintra tehető. A sütőipari szakágazaton kívül sütőipari termékek előállítása, készresütése, forgalmazása további mintegy kisvállalkozás keretében történik (pl.: pogácsasütés, rétesek, perec, látványpékségek, árusítóhelyek aluljárókban, piacokon, benzinkutaknál, bevásárlóközpontokban, stb.). Az utóbbi években megszaporodtak a nagyáruházakban létesített sütőüzemek, ezek termelése megközelítően 10 %-a a szakágazaténak. Ezek a termelő üzemek a kereskedelmi láncok tulajdonában vannak. A szakágazatban legálisan foglalkoztatottak száma 21 efő. A szakágazatba befektetett eszközök értéke megközelítően 25 milliárd Ft. A szakágazat jellege, struktúrája Az élelmiszeripari ágazatban a sütőipar szakágazatban van a legtöbb vállalkozás. A sütőipari szakágazatban vállalkozás van, megközelítően termelő üzemmel. A vállalkozások 77 %-a tíz főnél kevesebbet foglalkoztat, 19 %-a főt, 3 %-a főt, míg 1 %-a foglalkoztat 300 fő feletti létszámot. Ezen felül további mintegy olyan kisvállalkozás létezik, mely a szakágazaton kívül sütőipari termékek készresütésével, forgalmazásával foglalkozik. Továbbá a termelőpiac szereplői a kereskedelmi láncok tulajdonában lévő és működő sütőüzemek is. A sütőipari vállalkozások méretének és az egyes típusok piaci részesedésének megoszlása az élelmiszeripar többi szakágazatától eltérő képet mutat: - a 3 t/16 h kapatitásnál kisebb üzemeknek a piaci részesedése 20 %-os (kisüzemek) - a 3-10 t/16 h kapacitású üzemek piaci részesedése 40 %-os (középüzemek) - a 10 t/16 h kapacitású üzemek piaci részesedése 40 %-os (nagyüzemek). Ez az atomizált struktúra várhatóan a jövőben sem fog számottevően megváltozni. 1

2 A sütőipari szakágazat jegyzett tőkéjének: - 72 %-a belföldi magántulajdonban, - 26 %-a külföldi tulajdonban, - 2 %-a állami tulajdonban (önkormányzati) van. A sütőipari szakágazat vállalkozásainak megoszlása nagyság szerint: - kisvállalkozás db - középméretű vállalkozás 260 db - nagyüzemi vállalkozás 60 db A vállalkozások száma és mérete állandó mozgásban van, legnagyobb mérvű mozgás a kisvállalkozásoknál tapasztalható. A sütőipari ágazat 5 legfontosabb munkáltatója: - DUNAKENYÉR Sütőipari és Kereskedelmi Rt. - Árbevétele: 2,5 milliárt Ft. - Foglalkoztatott létszáma: 980 fő. - Első Pesti Malom- és Sütőipari Rt. - Árbevétele: 1,8 milliárd Ft. - Foglalkoztatott létszáma: 370 fő. - Győri Sütőipari Rt. - Árbevétele: 1,7 milliárd Ft. - Foglalkoztatott létszáma: 360 fő. - FERROSÜT Sütő- és Édesipari Kft. - Árbevétele: 1,7 milliárd Ft. - Foglalkoztatott létszáma: 520 fő. - NORPAN Sátoraljaújhelyi Sütőipari Kft. - Árbevétele: 1,5 milliárd Ft. - Foglalkoztatottak létszáma: 320 fő. A tőkeerő és összetételéről nincs adat. A sütőipari szakágazatban foglalkoztatottak száma és megoszlása: Foglalkoztatottak száma: 21 efő, ebből - fizikai állomány: 84,7 %., - alkalmazotti állomány: 15,3 %. A fizikai állományú dolgozók 81 %-a foglalkozik közvetlenül a termeléssel. A munkavállalók képzettségi szintje vegyes képet mutat. A termelésben foglalkoztatottaknál a szakmunkás arány kb %-os, a betanított munkások aránya %-os, a többi segédmunkás. A szakágazat jellegéből, üzemi szerkezetéből következően a szakmunkás aránynak magasabbnak kellene lennie. Az ágazatban alacsony a kereset szintje, nem éri el a verseny-szféra kereset szintjének a 75 %-át. Ez az ágazat alacsony jövedelmezőségével függ össze, kihat a foglalkoztatottságra is. 2

3 A képzettségi szint egy másik kört is érint, a szakágazatban kevés a megfelelő, kellő marketing ismeretekkel rendelkező szakember. A sütőipari szakágazat jelenlegi gazdasági helyzete A szakágazat jövedelmezősége 1992 óta csökken, a nyereséghányad az 1992 évi bruttó 5,34 %-ról 2000-re 2,46 %-ra mérséklődött, 2001-ben de jelenleg sem érzékelhető ebben változás. A jövedelmezőség romlása a sütőiparban meghaladja az élelmiszeripari átlagot. A sütőipari cégek nem tudják termékeik rendkívül nyomott árában érvényesíteni gyártási költségeiket, a szükséges fejlesztések forrásait, a keresetfejlesztés alapjait. A gyenge ár-érvényesítő képesség okozói: - a szakágazatban nagyon jelentős kapacitás felesleg; - a multi-kereskedelmi láncok magatartása, erőfölénye; - hiányzik a vállalkozások saját tulajdonú, üzemeltetésű bolthálózata; - nagy a piaci szereplők száma, - a vállalkozások tőkeinsége. Az alacsony jövedelmezőség miatt jelentős az elmaradt, elhalasztott fejlesztések volumene. Az utóbbi években évente fejlesztésekre az ágazatban 1,6-1,8 milliárd Ft jutott, a szükségesnek csak a %-a. Az ágazat reális fejlesztési igénye között 3 kiemelt területre: - higiéniai fejlesztésekre, - környezetvédelmi fejlesztésekre, - egyéb sütőipari beruházásokra (gépek, járművek, stb.) évente 4,0-4,2 milliárd Ft lenne a szükséglet. A sütőipari szakágazat EU-csatlakozás tükrében A sütőipar tevékenységét érintő szabályozási ill. törvényi előkészítő munkálatok lényegében elkészültek: - az Élelmiszertörvény, Élelmiszerkönyv Sütőipari Termékek fejezete, Törvény végrehajtási rendelete, - a Termékfelelősségi Törvény, - a Versenytörvény, - a HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer kötelező (egyes elemeinek) bevezetése, - az adalékanyagok felhasználásának szabályozása, - a Gyártmánylap bevezetése - a különböző minőségfejlesztési rendszerek bevezetése. Tehát a szabályozási előkészületek rendben haladnak. A végrehajtásban mutatkoznak problémák, elsősorban a technikai-higiéniai feltételek biztosításában, ezek pedig az alacsony jövedelmezőségre vezethetők vissza. 3

4 A szükséges fejlesztések elmaradása, a kereskedelmi láncok nyomásának növekedése az EU csatlakozás után súlyos következményekkel járhat az iparra nézve: - külföldi kézbe kerülhetnek a cégek, - az üzemek leértékelődnek, - új, modern üzemek jöhetnek létre, melyek tovább növelik a jelenlegi kapacitás felesleget, - fogyasztói árrobbanás várható, - sok vállalkozás tönkre megy, megszűnik. A sütőipari szakágazatban érdekelt munkaadói szövetségek 1.) Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége (Sütőipari Szakmai Érdekközössége) A sütőipari nagy vállalkozások koordinációját a Szakmai Érdekközösség részéről a Sütőipari Egyesülés látja el. A tagszervezetek száma: 32 jogi személyiségű vállalkozás. A vállalkozásoknál foglalkoztatott létszám: 9310 fő. 2.) Magyar Pékek Ipartestülete Elsősorban a kis és közép vállalkozások érdekképviseletét látja el. Tagjainak száma: 249 tag. Ezen vállalkozásoknál foglalkoztatott létszám: 3740 fő. 3.) Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) A területi ipartestületeknek sütőipari egyéni vállalkozók, ill. vállalkozások a tagjai. A taglétszám: 270 tag. A foglalkoztatott létszám kb fő. 4.) Vállalkozások és Munkáltatók Országos Szövetsége A szövetségnek elsősorban közép- ill. nagyvállalkozások a tagjai. A területi szervezeteinél 110 tagjuk van. A foglalkoztatott létszám kb.: 3300 fő. 5.) ÁFEOSZ Az ÁFEOSZ keretében megközelítően sütőüzem működik. A foglalkoztatott létszám kb. 300 fő. A sütőipari tevékenység itt nem tekinthető fő tevékenységnek, a főtevékenység a kereskedelem. A kollektív alku jellemzői A sütőipari szakágazatban május 16-án került aláírásra az első többmunkáltatós (39 munkáltató) kollektív szerződése. Ez a kollektív szerződés bérmegállapodást is tartalmazott (2. sz. melléklete). Ezen bérmegállapodáshoz csatlakozott április hóban a Magyar Pék Sütő és Kapcsolódó Szakmák Ipartestülete. A Kollektív Szerződés és bérmegállapodás kiterjesztését az egész szakágazatra július 9-én kezdeményezte a két aláíró fél a Munkaügyi Miniszternél. A kiterjesztés folyamata precedens hiányában több mint 3 évig húzódott el. A kiterjesztésre december 20-án került sor. Minden évben új bérmegállapodás megkötésére került sor. 4

5 Jelentős lépés történt 1998-ban, a Szakágazati Kollektív Szerződés és bérmegállapodás folyamatába bekapcsolódott a szakágazatban érdekelt további 3 munkáltatói érdekképviselet: - Magyar Pékek Ipartestülete, - az Ipartestületek Országos Szövetsége, - a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Ettől az időponttól együttes megállapodások és kiterjesztési javaslatok készültek, készülnek. A Szakágazati Kollektív Szerződés és bérmegállapodás célja: elősegíteni a hazai sütőipari szakágazat feltételeinek kialakítását, a gazdálkodás feltételrendszerének javítása, a rendezett piaci és munkaerőpiaci viszonyok megteremtése. Meghatározza a munkavállalók részére az egyes juttatások alsó határát. Szabályozza a munkaidőrenddel, a munka díjazásával, a bérpótlékokkal kapcsolatos alapvető kérdéseket, a béren kívüli juttatásokat. Szabályozza a Szerződő Felek kapcsolatrendszerét, az érdekképviseletek működését. A munkáltatói érdekképviseletek reprezentativitását igazoló adatok: A sütőipari szakágazatban foglalkoztatott összes létszám: fő. Az ÉFOSZ Sütőipari Szakmai Érdekközössége (Sütőipari Egyesülés) 32 tagszervezete létszáma: 9310 fő. A Magyar Pékek Ipartestülete 249 tag vállalkozásának létszáma: 3740 fő. Az IPOSZ tagszervezetében 270 tag vállalkozásának létszáma: 3240 fő. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetség 110 tagvállalkozásának létszáma: 3300 fő. A Szakágazati Kollektív Szerződést és bérmegállapodást aláíró munkáltatói érdekképviseletek által foglalkoztatott összlétszám: fő, ez a szakágazat 93,3 %- át képviseli. A Sütőipari Szakágazati Kollektív Szerződés és bérmegállapodás fontosabb tartalmi elemei: - A kollektív szerződés határozatlan ideig van hatályban. - A bérmegállapodás évente kerül megkötésre. - A lefedettségi ráta az ágazatban 93,3 %-os. - A kollektív szerződésnek és bérmegállapodásnak vannak kötelező és ajánlás jellegű előírásai. Kötelező jellegű előírások: pl. - felmondási rendelkezés (szerződés felmondás) - a végkielégítés mértéke, - a délutáni és éjszakai munkavégzés pótlékai, - a munkabér előleg mértéke, - a munkaminősítési, besorolási rendszer, - a minimális alapbérek, - az étkezési költséghez való hozzájárulás minimuma. 5

6 Ajánlás jellegű előírások pl.: - az információ cserék, kölcsönös tájékoztatás, - a helyi kollektív szerződésekben szabályozandó kérdések, - néhány foglalkoztatáspolitikai kérdés, - a béren kívüli juttatások egyes kérdései, - az évenkénti keresetfejlesztés mértéke. A Sütőipari Szakágazati Kollektív Szerződés és bérmegállapodás előírásainál csak a munkavállalóra nézve azonos, vagy kedvezőbb feltételekre lehet megállapodást kötni a helyi kollektív szerződésben vagy munkaszerződésben. Helyi kollektív szerződés általában a nagyvállalkozásoknál van, ezért a kiterjesztés révén a Sütőipari Szakágazati Kollektív Szerződés tölti be a hiányzó helyi kollektív szerződések szerepét, de ez elmondható a vállalkozások döntő többségére is. A kollektív alku területén érvényesülő trendek Általában elmondható, hogy a bérek, a pótlékok, a béren kívüli juttatások vonatkozásában növekedés a jellemző. A növekedés ütemével elégedetlenek vagyunk, mivel a versenyszférához viszonyítva nagy a szakágazat lemaradása. A szakágazat jövedelmezősége alacsony, a nagyobb mérvű, gyorsabb ütemű felzárkózásnak az akadálya a forrás hiánya. A középszintű szociális párbeszéd további fórumai: A Sütőipari Szakágazati Kollektív Szerződés és bérmegállapodás előkészítésére, módosítására az érdekelt felek: a munkaadói érdekképviseletek és a munkavállalói érdekképviselet egy állandó munkabizottságot működtet évek óta. Az előkészített javaslatokról mindkét oldal testületei döntenek, a végső megállapodást a testületek vezetői írják alá. A testületek vezetői között élő kapcsolat van. A felmerülő költségeket a résztvevők saját maguk fedezik (delegálók). Közös ágazati akciók a korábbi években különösen a Szakágazati Kollektív Szerződés kidolgozása, átdolgozása időszakában voltak: - közös konferenciák (1991., 1992., 1995.) - közös képzések (1991., 1993., 1995.) - közös külföldi tanulmányút (Ausztria, Franciaország). A sütőipari szakágazatnak intézményes kapcsolata, együttműködése nincs jelenleg az európai ágazati szociális partner szervezetekkel. Jelenleg az ágazatban transznacionális vállalat nem működik. 6

7 Végezetül néhány rendezésre váró problémát szeretnék felvetni: - Szaporodnak az olyan vállalkozások cég felvásárlások révén -, ahol a fő tevékenység nem a sütőipari (pl.: malomipari). A cégenkénti egy kollektív szerződés előnytelen a nem főtevékenységet végzőkre. - A multi üzletláncokban létesített sütőüzemek nem főtevékenységként szerepelnek, nincs kollektív szerződés rájuk. - Az AFEOSZ is üzemeltet sütőüzemeket, nem főtevékenységként, nincs kollektív szerződés rájuk. - A látványpékségek kereskedelmi tevékenységet végzőként vannak nyilvántartva, nincs kollektív szerződés rájuk. A felsoroltak esetében a legnagyobb baj, hogy a jelenlegi rendszerben a Sütőipari Szakágazati Kollektív Szerződés miniszteri kiterjesztése csak a főtevékenységben végzett profilra vonatkozik, tehát rájuk nem. Ez a helyzet hátrányos, megkülönböztető, sérti a sütőipari vállalkozások és az ott dolgozók piaci, szociális érdekeit. Javaslat: a kollektív szerződések miniszteri kiterjesztése tevékenységre vonatkozzon, függetlenül, hogy fő vagy mellék, kiegészítő tevékenységben végzik egy adott vállalkozásnál. A jelenlegi törvény módosításával javulna a gazdálkodás feltételi rendszere. Elősegítené a rendezett piaci és munkaerőpiaci viszonyok megteremtését. Hozzájárulna a fekete és szürke gazdaság visszaszorításához. Budapest, január 25. Werli József szerző 7

A Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás, turizmus ágazat helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei - munkaadói részanyag -

A Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás, turizmus ágazat helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei - munkaadói részanyag - Autonóm társadalmi párbeszéd erősítése PHARE program előkészítése A Szálláshely,, turizmus ágazat helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei - munkaadói részanyag - Készítette: Kovács László

Részletesebben

VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY. Munkavállalói oldal. Budapest, 2002. január

VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY. Munkavállalói oldal. Budapest, 2002. január VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY Munkavállalói oldal Budapest, 2002. január Készítette: Tóth Mihály 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető. II. III. IV. Előzmények. A projekt első fázisának munkavállalói nézőpontból

Részletesebben

SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD A KERESKEDELEMBEN 1

SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD A KERESKEDELEMBEN 1 SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD A KERESKEDELEMBEN 1 ( Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése c. PHARE projekt megrendelésére készült ágazati összegző tanulmány) Az ágazat definíciója, határai A Kereskedelem,

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGBAN. ágazati megalapozó tanulmány

A MEZŐGAZDASÁGBAN. ágazati megalapozó tanulmány TÁRSADALMI PÁRBESZÉD, SZOCIÁLIS PARTNERSÉG A MEZŐGAZDASÁGBAN HU 0104-01, Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése projekt ágazati megalapozó tanulmány Készítette: Dr. Filipsz László 2 A TÁRSADALMI

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KOHÁSZATI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KOHÁSZATI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Dr. Ungi Noémi KOHÁSZATI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE T ANULMÁNY ERGOFIT KFT Budapest, 2006. TARTALOMJEGYZÉK AZ ELEMZÉS CÉLJA, TÁRGYA, MÓDSZERE...7

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség

A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség A MEZŐGAZDASÁGBAN ÁGAZATI ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY Készítette: Szeremi Lászlóné Budapest, 2002. Január 31. 2 A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD, SZOCIÁLIS PARTNERSÉG A MEZŐGAZDASÁGBAN

Részletesebben

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására Kézikönyv a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására A kiadványt szerkesztette és az összehasonlító

Részletesebben

Tanulmány Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése c projekt 1. sz. feladatának végrehajtása érdekében. (Készítette: Karmos Gábor)

Tanulmány Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése c projekt 1. sz. feladatának végrehajtása érdekében. (Készítette: Karmos Gábor) Tanulmány Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése c projekt 1. sz. feladatának végrehajtása érdekében A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE, A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD LEHETŐSÉGEI (Készítette:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Versenyképesség... 19 Eredményesség... 21 Termelékenység... 22

Tartalomjegyzék. Versenyképesség... 19 Eredményesség... 21 Termelékenység... 22 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék Bevezető... 5 I. Az élelmiszeripar nemzetgazdasági szerepe... 6 Hazai nyersanyag... 6 Vidék... 8 A lakosság ellátása... 9 Fizetési mérleg... 10 II. Az élelmiszeripar

Részletesebben

A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2

A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2 1 Tartalomjegyzék A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2 A település üzemeltetési ágazat tevékenységi jellemzői...

Részletesebben

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban...

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 3 Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 7 A világgazdaság hatásai... 7 Az Európai Unió építőipara... 8 A tagjelölt

Részletesebben

S Ü T Ő I P A R I SZAKÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

S Ü T Ő I P A R I SZAKÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS S Ü T Ő I P A R I SZAKÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg Budapest, 2009. december 7. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződést kötő felek a Sütőipari

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

A TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS KÖZÖSSÉGI ÉTKEZTETÉS MUNKAHELYTEREMTŐ KÉPESSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS KÖZÖSSÉGI ÉTKEZTETÉS MUNKAHELYTEREMTŐ KÉPESSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI A TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS KÖZÖSSÉGI ÉTKEZTETÉS MUNKAHELYTEREMTŐ KÉPESSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV ÉS A NEMZETI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TÜKRÉBEN A tanulmány a Turizmus és Vendéglátás

Részletesebben

dr.borbély Szilvia Az ágazati párbeszéd nemzetközi és hazai helyzete és lehetőségei

dr.borbély Szilvia Az ágazati párbeszéd nemzetközi és hazai helyzete és lehetőségei 1 TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0043 Helyfoglalás aktív jelenlét, aktív együttműködés dr.borbély Szilvia Az ágazati párbeszéd nemzetközi és hazai helyzete és lehetőségei Tartalom 1. Kollektív alku tipikus szintek,

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KERESKEDELMI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KERESKEDELMI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Fodor T. Gábor Nacsa Beáta Neumann László KERESKEDELMI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE T ANULMÁNY KENDE ÜGYVÉDI IRODA Budapest, 2006. TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE 348 képzés és munkaerőpiac A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE A szakképzés a képzési rendszeren belül elméletileg viszonylag jól elhatárolható terület, mert nagyon erősen kötődik a munkaerőpiachoz.

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Beszámolója

A Postás Szakszervezet Beszámolója Postásokkal, postásokért, felelôsen! A Postás Szakszervezet Beszámolója IV. Kongresszus 2005. november 24 26. Foglalkoztatási és szociális biztonság, bérfelzárkóztatás! Tartalomjegyzék Bevezetés...2 I.

Részletesebben

Az Észak-Alföldi Régió

Az Észak-Alföldi Régió Az Észak-Alföldi Régió 1. Bevezetés A kutatási eredmények elemzéséhez elengedhetetlen az Észak-Alföldi Régió bemutatása, megismerése. Célunk a régió olyan aspektusú vizsgálata, mely tematikájában és hatásában

Részletesebben

ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK

ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK MAGYAR SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK Tankönyv az alapszervezeti tisztségviselők oktatásához ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK Tankönyv az alapszervezeti tisztségviselők oktatásához

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Németh János, Németh Katalin, Mányoki Zsolt, Szép Zsófia A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Kutatási zárótanulmány Budapest,

Részletesebben

GÁCSI MÁRIA DR. 2002. január

GÁCSI MÁRIA DR. 2002. január GÁCSI MÁRIA DR. SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN 2002. január 1 Szociális párbeszéd az egészségügyi ágazatban A dolgozat a HU-0104-01. Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése c. projekt

Részletesebben

VÉDJEGYINTENZÍV ÁGAZATOK MAGYARORSZÁGON

VÉDJEGYINTENZÍV ÁGAZATOK MAGYARORSZÁGON Simon Dorottya dr. Gonda Imre VÉDJEGYINTENZÍV ÁGAZATOK MAGYARORSZÁGON 1. Bevezetés, előzmények Egy országnak akkor van esélye fenntartani hosszú távú versenyképességét, ha kijelöl olyan stratégiai területeket,

Részletesebben

Tájékoztató az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés 1. számú módosítás hatályának kiterjesztéséről

Tájékoztató az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés 1. számú módosítás hatályának kiterjesztéséről Tájékoztató az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés 1. számú módosítás hatályának kiterjesztéséről A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény [Mt.] 34. -ának (1) bekezdése alapján a szociális

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Molnár Veronika 2004.

SZAKDOLGOZAT. Molnár Veronika 2004. SZAKDOLGOZAT Molnár Veronika 2004. 3 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A gazdaságszervezés három szintje... 7 1. Az Országos Érdekegyeztető Tanács... 10 2. A gazdasági kamarák és a gazdasági érdekképviseleti

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest 2007. február 7. Rövidítések AK AVF AVHGA AVOP ÁE BAT BÉSZ CMEF EEA EHA EiC EK EMOGA EMVA ENAR ERFA ESZA EU EUME ÉTT FÖVÉT FVM GDP HACS HOPE HVK HVI ICT

Részletesebben

UNIÓS ÉPÍTŐIPARI BÉRTARIFA RENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

UNIÓS ÉPÍTŐIPARI BÉRTARIFA RENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság UNIÓS ÉPÍTŐIPARI BÉRTARIFA RENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (AUSZTRIA, NÉMETORSZÁG, FINNORSZÁG, NAGY-BRITANNIA) Készítette: az MKIK Szolgáltató Nonprofit Kft. Mervai Péter

Részletesebben