ACATIS CHAMPIONS SELECT. Részalapok: ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ACATIS CHAMPIONS SELECT. Részalapok: ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM"

Átírás

1 T Á J É K O Z T A T Ó (mellékletekkel és a Kezelési szabályzattal együtt) ACATIS CHAMPIONS SELECT Részalapok: ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS ELM KONZEPT ACATIS CHAMPIONS SELECT Modulor 2iq Europa ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS VALUE PERFORMER ACATIS CHAMPIONS SELECT FS GLOBAL ASSET ALLOCATION Alapkezelõ társaság: Wallberg Invest S.A. Letétkezelõ bank: DZ PRIVATBANK S.A július 1.

2 Tartalomjegyzék Alapkezelés, forgalmazás, tanácsadás...4 Tájékoztató...9 Az alapkezelõ társaság... 9 A letétkezelõ bank...10 Transzferügynök, nyilvántartás-vezetés...11 Központi adminisztráció...11 Az alapkezelõ...11 A befektetési tanácsadó...12 A befektetõk jogállása...12 A részalapok befektetési jegyeivel való kereskedésre vonatkozó általános információk...13 Befektetési politika...13 Technikák, eszközök...14 A befektetési jegyek értékének számítása...18 Befektetési jegyek kibocsátása...19 Visszaváltás, csere...20 Kockázati tájékoztató...22 Az alap adózása...27 A befektetõ adózása a befektetési alapokból elért bevételek után...27 A befektetési jegyek értékének, valamint a kibocsátási és visszaváltási ár közzététele...28 A befektetõknek szóló információk...28 Tudnivalók az Amerikai Egyesült Államokhoz kötõdõ befektetõk számára függelék ACATIS CHAMPIONS SELECT - WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE függelék ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM függelék ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS ELM KONZEPT függelék ACATIS CHAMPIONS SELECT - Modulor 2iq Europa függelék ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER

3 6. függelék ACATIS CHAMPIONS SELECT - FS GLOBAL ASSET ALLOCATION...31 Kezelési szabályzat cikkely Az alap cikkely Az alapkezelõ társaság cikkely A letétkezelõ bank cikkely A befektetési politika általános rendelkezései cikkely Befektetési jegyek cikkely A befektetési jegyek értékének számítása cikkely A befektetési jegyek értéke számításának leállítása cikkely Befektetési jegyek kibocsátása cikkely Befektetési jegyek kibocsátásának korlátozása és leállítása cikkely Visszaváltás, csere cikkely Költségek cikkely A hozam felhasználása cikkely Üzleti év könyvvizsgálat cikkely Közzététel cikkely Az alap és részalapok összeolvadása cikkely Az alap ill. részalap megszüntetése cikkely Elévülés, benyújtási határidõ cikkely Alkalmazandó jog, bírói illetékesség, a szerzõdés nyelve cikkely A Kezelési szabályzat módosítása cikkely Hatályba lépés

4 Alapkezelés, forgalmazás, tanácsadás Alapkezelõ társaság Wallberg Invest S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Saját tõke december 31-én: euró Internet: Az alapkezelõ társaság igazgatótanácsa Az igazgatótanács elnöke Julien Zimmer DZ PRIVATBANK S.A., teljhatalmú megbízott, befektetési alapok Az igazgatótanács helyettes elnöke Nikolaus Rummler ügyvezetõ IPConcept Fund Management S.A. Az igazgatótanács tagjai Michael Marx DZ PRIVATBANK S.A., cégvezetõ, befektetési alapok Marcel Ernzer ügyvezetõ, az igazgatótanács tagja Christian Rauscher ügyvezetõ, az igazgatótanács tagja Az alapkezelõ társaság ügyvezetõi Marcel Ernzer Matthias Schirpke Christian Rauscher 4

5 Az alapkezelõ társaság könyvvizsgálója PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 400, route d Esch L-1471 Luxemburg 5

6 Letétkezelõ bank DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Kifizetõhely Transzferügynök, Nyilvántartás-vezetés központi adminisztráció DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Alapkezelõ Luxemburg Nagyhercegség DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Az alábbi alapok forgalmazási helye: ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE, ACATIS Investment GmbH Taunusanlage 18 D Frankfurt am Main Az ACATIS CHAMPIONS SELECT -Modulor 2iq Europa befektetési tanácsadója 2iq Research Gärtnerweg 31 D Frankfurt am Main ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM, ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS ELM KONZEPT, ACATIS CHAMPIONS SELECT Modulor 2iq Europa ACATIS CHAMPION SELECT FS GLOBAL ASSET ALLOCATION: ACATIS Investment GmbH Taunusanlage 18 D Frankfurt am Main 6

7 Az alap könyvvizsgálója PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 400, route d Esch L-1471 Luxemburg 7

8 A jelen tájékoztatóban és annak mellékleteiben, valamint a Kezelési szabályzatban (a továbbiakban: tájékoztató) leírt különvagyon luxemburgi befektetési alap (fonds commun de placement), amely a kollektív alapon befektetõ vállalkozásokról szóló december 17-i luxemburgi törvény (a továbbiakban: december 17-i törvény) I. része szerint egy vagy több részalap esernyõalapjaként határozatlan idõre jött létre. Jelen tájékoztató csak a mindenkori legfrissebb, közzétett éves jelentéssel együtt érvényes, amelynek fordulónapja nem lehet tizenhat hónapnál régebbi. Amennyiben az éves jelentés fordulónapja nyolc hónapnál régebbi, a féléves jelentést is a vevõ rendelkezésére kell bocsátani. A befektetési jegyek vásárlásának jogi alapjai az aktuális, érvényes tájékoztató. A befektetõ a befektetési jegy megvásárlásával elfogadja a tájékoztatóban foglaltakat, valamint annak összes jóváhagyott és kihirdetetett módosítását. A befektetõ az alap befektetési jegyeinek megszerzése elõtt megfelelõ idõben térítésmentesen megkapja a Kiemelt befektetõi információk -at. A tájékoztatóban vagy a kiemelt befektetõi információkban foglaltaktól eltérõ információk adása vagy eltérõ nyilatkozat tétele tilos. Az alapkezelõ társaság a tájékoztatóban vagy a kiemelt befektetõi információkban foglaltaktól eltérõ információk kiadásáért vagy eltérõ nyilatkozatok tételéért nem felel. A tájékoztató, a kiemelt befektetõi információk, valamint az alap mindenkori éves és féléves jelentései az alapkezelõ társaság székhelyén, a letétkezelõ bank székhelyén, a kifizetõhelyeken és a forgalmazási helyen tartós adathordozón ingyenesen kaphatók. A tájékoztató, valamint a Kiemelt befektetõi információk a internetcímrõl is lehívhatók. Ha a befektetõ kéri, akkor az említett dokumentumokat papírformában is megkapja. További információk az alapkezelõ társaságnál a szokásos nyitvatartási idõben kaphatók. 8

9 Tájékoztató A jelen tájékoztatóban leírt különvagyont (a továbbiakban: alap ) az ACATIS Investment GmbH (Taunusanlage 18, D Frankfurt am Main) kezdeményezésére hozták létre, kezelését a Wallberg Invest S.A. végzi. Az alapot január 31-ig az IPConcept Fund Management S.A. kezelte. Jelen tájékoztatóhoz a részalapokra vonatkozó mellékletek és az alap Kezelési szabályzata tartozik mellékletként. A Kezelési szabályzat január 4-én lépett elõször hatályba, és január 29-én hirdették ki a Luxemburgi Nagyhercegség közlönyében, a Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations-ban (a továbbiakban: Mémorial"). A Kezelési szabályzat legutóbb július 1-jén módosult; a módosításról szóló megállapodást letétbe helyezték a luxemburgi cégbíróságnál, és az errõl szóló tájékoztatás augusztus 1-jén jelent meg a Mémorialban. A tájékoztató (és annak mellékletei) és a Kezelési szabályzat értelemszerû egységet alkot és így kiegészíti egymást. Az alapkezelõ társaság Az alap alapkezelõ társasága a Wallberg Invest S.A. (a továbbiakban: alapkezelõ társaság"), Luxemburg Nagyhercegség joga szerinti részvénytársaság, amelynek bejegyzett székhelye 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen március 19-én határozatlan idõre alapították. Alapszabályát május 17-én tették közzé a Mémorialban. Az alapkezelõ társaságot a luxemburgi járási bíróság mint cégbíróság az R.C.S. Luxembourg B számon jegyezte be. Az alapkezelõ társaság üzleti éve minden év december 31. napjával ér véget. Az alapkezelõ társaság saját tõkéje december 31-én euró volt. Az alapkezelõ társaság tevékenységi köre a többször módosított 2009/65/EG irányelv alapján engedélyezett, értékpapírokba kollektív alapon befektetõ luxemburgi vállalkozások, valamint olyan kollektív befektetési szervezetek alapítása és kezelése, amelyek nem a 2009/65/EG. irányelv hatálya alá tartoznak és a társaság velük összefüggésben valamely felügyeleti szerv hatálya alá tartozik. Az alapkezelõ társaság megfelel az értékpapírokba kollektív alapon befektetõ vállalkozásokra vonatkozó jogi és közigazgatási elõírások koordinálásáról szóló, 2009/65/EG - módosított - tanácsi irányelvben foglalt követelményeknek. Az alapkezelõ társaság megfelel az értékpapírokba kollektív alapon befektetõ vállalkozásokra vonatkozó jogi és közigazgatási elõírások koordinálásáról szóló, 2009/65/EG - módosított - tanácsi irányelvben foglalt követelményeknek. 9

10 Az alap kezeléséért és ügyvezetéséért az alapkezelõ társaság felelõs. Az alap számlájára elvégzi az összes ügyvezetési és kezelési tevékenységet és gyakorolja az alap illetve a részalap vagyonával közvetlenül vagy közvetve összefüggõ valamennyi jogot. Az alapkezelõ társaság feladata végzése során az letétkezelõ banktól teljesen függetlenül, kizárólag a befektetõk érdekében jár el. Az alapkezelõ társaság a fizetett meghatalmazott gondosságával végzi kötelességét. Az alapkezelõ társaság igazgatótanácsa Marcel Ernzer, Matthias Schirpke és Christian Rauscher urat választotta ügyvezetõkké és rájuk bízta a teljes ügyvezetést. Az alapkezelõ társaság a jelen tájékoztatóban leírt alapokon kívül jelenleg az alábbi befektetési alapokat kezeli: ADCIRCULUM (megszüntetés alatt) HVM, Lux Euro, Wallberg African All Stars, VVH, Premium Pearls, Wallberg Global Microfinance Fund,, Prince Street Emerging Markets Flexible EUR, Wallberg Protura Manager Select és Wallberg Real Estate. Az alapkezelõ társaság az adott részalap eszközeinek kezelésére saját felelõsségére és saját ellenõrzés mellett befektetési tanácsadót/alapkezelõt vehet igénybe. A befektetési tanácsadó/alapkezelõ az általa nyújtott szolgáltatásokért az alapkezelõ társaság kezelési díjából vagy közvetlenül az adott részalap vagyonából díjazásban részesül. Az alapkezelõ társaság fenntartja a befektetési döntés, az értékpapír-vásárlás és eladás meghatározásának, valamint a bróker kiválasztásának kizárólagos jogát, amennyiben az adott részalap vagyonának kezelésével nem bíztak meg alapkezelõt. Az alapkezelõ társaság saját felelõssége és ellenõrzése megtartása mellett harmadik félhez szervezheti ki saját tevékenységét. A feladatok átruházása semmilyen módon nem korlátozhatja az alapkezelõ társaság általi felügyelet hatékonyságát A feladatok átruházása különösen a befektetõk érdekében való eljárásban nem akadályozhatja az alapkezelõ társaságot. A letétkezelõ bank Az alap letétkezelõ bankja a DZ PRIVATBANK S.A., amelynek bejegyzett székhelye 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen. A letétkezelõ bank Luxemburg Nagyhercegség joga szerinti részvénytársaság, banki ügyleteket végez. A letétkezelõ bank mûködését a december 17-i törvény, a letétkezelõ banki szerzõdés, a Kezelési szabályzat (3. cikkely) és jelen tájékoztató (és annak mellékletei) szabályozzák. Az alapkezelõ társaságtól teljesen függetlenül, kizárólag a befektetõk érdekében jár el. 10

11 Transzferügynök, nyilvántartás-vezetés Az alap jegyzési és forgalmazási helye a DZ PRIVATBANK S.A., amelynek bejegyzett székhelye 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen. A jegyzési és forgalmazási hely Luxemburg Nagyhercegség joga szerinti részvénytársaság. A jegyzési és forgalmazási hely feladata a befektetési jegyek jegyzésére, visszaváltására, cseréjére és átruházására irányuló kérelmek teljesítése, valamint a befektetõi nyilvántartás vezetése. Központi adminisztráció Az alap központi adminisztrációját a DZ PRIVATBANK S.A. (4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen) végzi. A központi adminisztrátor Luxemburg Nagyhercegség joga szerinti részvénytársaság, fõ feladata a könyvelés, a befektetési jegyek értékének kiszámítása és az éves jelentés elkészítése. A központi adminisztráció saját felelõsségére és ellenõrzésével bizonyos igazgatástechnikai feladatokat, például a nettó eszközérték kiszámítását átruházhatja az Union Investment Financial Services S.A.-ra (308, route d Esch, L-1471 Luxemburg ( UFS ) ). Az alapkezelõ Az alapkezelõ társaság az ACATIS Investment GmbH, német jog szerinti korlátolt felelõsségû társaságot (székhelye: Taunusanlage 18, D Frankfurt am Main) nevezte ki az alap alapkezelõjévé, és átruházta rá a befektetés kezelését. Az alapkezelõ rendelkezik vagyonkezelõi engedéllyel, tevékenysége megfelelõ felügyelet alatt áll. Az alapkezelõ feladata többek között az adott részalap vagyonára vonatkozó befektetési politika napi szintû önálló megvalósítása, a napi vagyonkezelési ügyletek és az ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások elvégzése; az alapkezelõ e tevékenységét az alapkezelõ társaság felügyelete és ellenõrzése mellett, annak felelõsségére végzi. E feladatok elvégzése során figyelembe veszi a befektetési politika alapelveit és az adott részalapra vonatkozó befektetési korlátokat, ahogyan azok jelen tájékoztatóban megtalálhatók, valamint a törvényi befektetési korlátozásokat. Az alapkezelõ az alappal kapcsolatos tranzakciók lebonyolításához közvetítõket illetve brókereket választhat. A befektetési döntés és a megbízás az alapkezelõ feladata. Az alapkezelõ az alapkezelõ társaság egyetértésével a társaság költségére és saját felelõsségére jogosult harmadik féltõl, különösen befektetési tanácsadóktól tanácsot kérni. 11

12 Az alapkezelõ ezen kívül saját költségére és felelõsségére jogosult harmadik féltõl, különösen befektetési tanácsadóktól tanácsot kérni. Az alapkezelõ az alapkezelõ társaság engedélyével feladatait részben vagy egészben átruházhatja harmadik félre, akinek a díjazása teljes mértékben az alapkezelõt terheli. Ebben az esetben a megfelelõképpen módosítják a tájékoztatót. Az alapkezelõ a szolgáltatása teljesítésével összefüggésben felmerülõ valamennyi ráfordítást maga viseli. A közvetítõi jutalékokat, tranzakciós díjakat és az eszközök megszerzésével és elidegenítésével összefüggésben felmerülõ egyéb ügyleti költségeket az adott részalapok viselik. A befektetési tanácsadó Az alap egyes részalapjainak az ACATIS CHAMPIONS SELECT Modulor 2iq Europa kivételével nincs befektetési tanácsadója. Az ACATIS CHAMPIONS SELECT Modulor 2iq Europa alapkezelõ által kinevezett befektetési tanácsadója a 2iq Research (bejegyzett székhelye: Gärtnerweg 31, D Frankfurt). A befektetési tanácsadó figyelemmel követi a pénzpiacokat, elemzi az alap befektetéseinek összetételét, és az adott részalap számára meghatározott befektetési politika és befektetési korlátok figyelembe vételével ajánlásokat tesz az alapkezelõ társaságnak az alap vagyonának befektetésére. A befektetési tanácsadó befektetési ajánlásai az alapkezelõ társaság számára nem kötelezõek. A befektetési tanácsadó saját költségére harmadik féltõl tanácsot kérhet. Nem jogosult azonban arra, hogy feladatának elvégzését az alapkezelõ társaság elõzetes írásos jóváhagyása nélkül harmadik félre ruházza át. Amennyiben a befektetési tanácsadó az alapkezelõ társaság elõzetes engedélyével harmadik félre ruházta át feladatát, az ebbõl eredõ költségeket neki kell viselnie. Ebben az esetben a megfelelõképpen módosítják a tájékoztatót. A befektetõk jogállása Az alapkezelõ társaság az egyes részalapokba fektetett pénzt saját nevében, a befektetõk közös számlájára a kockázatok diverzifikálásának elve szerint értékpapírokba és/vagy a december 17-i törvény 41. cikkelyében foglaltak szerint megengedett egyéb eszközökbe fekteti be. Az adott részalap vagyona a befektetett eszközökbõl és az így megszerzett eszközökbõl áll, amelyet az alapkezelõ társaság saját vagyonától elkülönítve tart nyilván. 12

13 A befektetõk befektetési jegyeik arányában társtulajdonosai az adott részalap vagyonának. A részalap vagyonából történõ részesedéseket megtestesítõ befektetési jegyeket a részalapra vonatkozó függelékben meghatározott formában és címletekben bocsátják ki. Amennyiben névre szóló befektetési jegyet bocsátanak ki, a transzferügynök és a befektetõi nyilvántartás vezetõje (transzferügynök) bejegyzi az alap befektetõi nyilvántartásába. Ezzel összefüggésben a befektetõi nyilvántartásban megadott címre igazolást küldenek a befektetõknek a befektetõi nyilvántartásba történõ bejegyzésrõl. A befektetési jegyeket sem bemutatóra szóló, sem névre szóló befektetési jegy kibocsátásakor nem állítják elõ nyomdai úton. A részalapok befektetési jegyei alapvetõen azonos jogokat biztosítanak, hacsak az alapkezelõ társaság a Kezelési szabályzat 5. cikkely 3. pontja szerint úgy nem határoz, hogy egy részalapon belül különbözõfajtájú befektetési jegyeket bocsát ki. Amennyiben az alap befektetési jegyeit tõzsdei hivatalos kereskedésre engedélyezték, azt a tájékoztató megfelelõ függelékében közöljük. Nem zárható ki, hogy az adott részalap befektetési jegyeivel más piacokon is kereskedjenek. (Példa: bevonás valamely tõzsde szabad forgalmába.) Az tõzsdei vagy egyéb piacokon történõ kereskedés alapjául szolgáló árat nemcsak kizárólag a részalap mindenkori eszközeinek értéke határozza meg, hanem a kereslet és kínálat is. Ezért ez a piaci ár eltérhet a befektetési jegyek megállapított árától. A részalapok befektetési jegyeivel való kereskedésre vonatkozó általános információk A részalapokba való befektetést hosszú távú befektetésnek szánják. Ha egy befektetõ azért vásárol és ad el szisztematikusan befektetési jegyeket, hogy kihasználja a nettó eszközérték értékelési rendszerében meglévõ idõbeli különbségeket és/vagy esetleges gyenge pontokat (ún. piaci idõzítés, market timing), az sértheti a többi befektetõ érdekeit. Az alapkezelõ társaság elutasítja ezt az arbitrázstechnikát. Az alapkezelõ társaság az ilyen praktikák elkerülésére fenntartja azt a jogot, hogy a befektetõ jegyzési vagy cserekérelmét visszautasítsa, visszavonja vagy késleltesse, amennyiben fennáll a piaci idõzítés gyanúja. Az alapkezelõ társaság ilyen esetekben meghozza az adott részalap többi befektetõjének védelméhez szükséges, megfelelõ intézkedéseket. Az alapkezelõ társaság határozottan elutasítja a befektetési jegyeknek a kereskedés lezárása után a már megállapított, illetve elõre látható záróárfolyamon az úgynevezett Late Trading keretében történõ vásárlását, illetve eladását. Az alapkezelõ társaság minden esetben elszámolja a befektetési jegyek olyan kibocsátását, illetve visszaváltását, amely a befektetõ számára korábban ismeretlen befektetésijegy-értéken alapult. Ugyanakkor, ha felmerül annak gyanúja, hogy valamely befektetõ Late Trading ügylet bonyolít le, akkor az alapkezelõ társaság mindaddig visszautasíthatja a jegyzési, illetve a visszaváltási kérelem átvételét, amíg 13

14 a kérelem benyújtója nem tisztázza a kérelmével kapcsolatban felmerült ilyen jellegû kételyeket. Befektetési politika Az egyes részalapok befektetési politikájának célja megfelelõ fejlõdés elérése az adott részalap pénznemében (a definíciót lásd a Kezelési szabályzat 6. cikkely 2. pontjában). Az egyes részalapok befektetési politikájának leírása az adott részalap tájékoztatójában található. Amennyiben a részalap tájékoztatójának mellékletében más eltérés vagy kiegészítés nem szerepel, a Kezelési szabályzat 4. cikkelyében leírt általános befektetési alapelvek és befektetési korlátok az összes részalapra érvényesek. Az egyes részalapok vagyonát a kockázatok a december 17-i törvény I. részében foglaltak szerinti diverzifikálásával és a Kezelési szabályzat 4. cikkelyében leírt befektetési politikai alapelvek szerint, a befektetési korlátokat betartva fektetik be. Technikák, eszközök Az alapkezelõ társaság a Kezelési szabályzat 4. cikkelyében foglalt szabályozás (A befektetési politika általános rendelkezései) szerint többek között az alábbi technikákat és eszközöket alkalmazhatja az egyes részalapok kezelésében: 1. Opciók Az opció bizonyos eszköz elõre meghatározott idõpontban (lehívási idõpont) vagy elõre meghatározott idõszakban elõre meghatározott áron (lehívási ár) történõ megvásárlására (vételi opció) vagy eladására (eladási opció) szóló jog. A vételi vagy eladási opció ára az opciós díj. Az egyes részalapok kezelésében vételi és eladási opciók egyaránt szerezhetõk vagy eladhatók, amennyiben az adott részalap a Kezelési szabályzat szerint befektethet az ügylet alapjául szolgáló eszközbe. 2. Határidõs pénzügyi kontraktusok A határidõs pénzpiaci ügylet mindkét szerzõdõ fél számára feltétlen kötelezettséget jelent arra, hogy meghatározott idõpontban, lejáratkor bizonyos mennyiségû bázisértéket elõre meghatározott áron megvásároljon illetve eladjon. Az egyes részalapok kezelésében határidõs pénzpiaci ügyletek csak akkor köthetõk, amennyiben az adott részalap a Kezelési szabályzat szerint befektethet az ügylet alapjául szolgáló eszközbe. 14

15 3. Értékpapírok kölcsönbe adása és kölcsönbe vétele Az alap vagyonába tartozó értékpapírok legfeljebb 50 százaléka standardizált értékpapír-kölcsönzési rendszer keretén belül vagy standardizált keretszerzõdés alapján legfeljebb harminc napra adhatóak kölcsön. Ennek feltétele, hogy ezt az értékpapír-kölcsönzõ rendszert elismert elszámolószervezet vagy ilyen ügyletekre szakosodott, elsõ osztályú pénzintézet szervezze. Az értékpapír-kölcsönzés meghaladhatja az alap vagyonában lévõ értékpapír-állomány értékének 50 százalékát és idõtartama a 30 napot, amennyiben az alap az értékpapír-kölcsönzési szerzõdést jogosult bármikor felmondani és a kölcsönbe adott értékpapírokat visszakövetelni. Az értékpapír-kölcsön keretében az alapnak biztosítékot kell kapnia, amelynek értéke a teljes futamidõ alatt el kell, hogy érje a kölcsönbe adott értékpapír teljes (a kamatokkal, osztalékokkal és egyéb hasonló, esetleges követelésekkel együtt számított) piaci értékének legalább 90%-át, amely naponta újra megállapításra kerül. Amennyiben a kölcsönügylet idõtartama alatt a biztosíték aktuális értéke a kölcsönbe adott értékpapírok teljes piaci értékének 90%-a alá csökken, akkor a partnernek a szükséges mértékben ki kell azt egészítenie. A biztosítékot likvid eszközökben vagy elsõ osztályú kibocsátók olyan részvényeiben, kell nyújtani, amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló Egyezmény valamely részes államában hivatalos tõzsdei kereskedésre engedélyeztek, illetve olyan értékpapírokban is nyújthatók, amelyeket az OECD-tagállamok, illetve azok közösségi, regionális vagy világméretekben mûködõ szervezetei bocsátanak ki vagy garantálnak, és az értékpapír-kölcsönzési szerzõdés futamideje alatt az adott részalap javára zárolnak. A részalap a számára biztosítékként rendelkezésre bocsátott értékpapírokat nem használhatja fel A részalap egy és ugyanazon ügyféllel szemben értékpapír-kölcsönzési ügylettel kapcsolatban vállalt kockázatának mértéke nem haladhatja meg a részalap vagyonának 10%-át, amennyiben az ügyfél a december 17-i törvény 41. cikkelye (1) bekezdésének f) pontja szerinti pénzintézet. Minden más esetben ez a határ a részalap vagyonának 5 %-a. Nem fogadhatók el biztosítékként olyan értékpapírok, amelyeket az értékpapír kölcsönvevõje saját maga vagy a vele egy vállalatcsoportba tartozó vállalat bocsátott ki. Nincs szükség biztosítékra, amennyiben a értékpapír-kölcsönzést a Clearstream Banking S.A-n, a Clearstream Banking AG-n, a EUROCLEAR-en vagy más hasonló elismert elszámoló szervezeteken keresztül bonyolítják le, amelyek biztosíték nyújtásával vagy egyéb módon önmagukban is garanciát jelentenek az értékpapír 15

16 kölcsönadója számára. Az értékpapír-kölcsönzési ügyletbõl származó haszon az ügylettel összefüggõ költségek levonása után az alap vagyonát növeli.. 4. Határidõs devizaügyletek Az alapkezelõ társaság az egyes részalapok kezelésekor határidõs devizaügyleteket köthet. A határidõs devizaügylet mindkét szerzõdõ fél számára feltétlen kötelezettséget jelent arra, hogy meghatározott idõpontban, lejáratkor bizonyos mennyiségû devizát elõre meghatározott áron megvásároljon illetve eladjon. 5. Csereügyletek ( swap") Az alapkezelõ társaság az adott részalap számlájára a befektetési elvek keretében csereügyleteket (swap) köthet. A csereügylet két fél között létrejött szerzõdés, amelynek tárgya pénzmozgás, eszköz, bevétel vagy kockázat cseréje. Az adott részalap számlájára megköthetõ csereügyletek lehetnek például (de nem kizárólag) kamat-, deviza-, eszköz vagy nem fizetõ hiteltartozásra kötött csereügyletek. A kamatcsere-ügylet olyan tranzakció, amelyben két fél fix vagy változó kamatfizetésre épülõ pénzmozgást cserél. A tranzakció bizonyos eszközök fix kamatozás ellenében történõ felvételére és ezzel egyidejûleg bizonyos eszközök változó kamatozás ellenében történõ kiadására hasonlít, anélkül hogy az eszközök névértékét is kicserélnék. A devizacsere-ügyletekben többnyire kicserélik az eszközök névértékét. Olyannak tekintendõk, mint bizonyos eszközök felvétele egy adott devizában és ezzel egyidejûleg bizonyos eszközök kiadása másik devizában. A gyakran szintetikus értékpapírok -nak is nevezett asset swap ügyletek olyan tranzakciók, amelyek egy adott eszköz hozamát más kamatozásúra (fix vagy változó) vagy más devizára váltják át, amennyiben az eszközt (pl. kötvény, floating rate note, bankbetét, jelzálog) kamat- vagy devizacsere-ügylettel kombinálják. Az equity swap valamely eszköz pénzmozgásának, értékváltozásának és/vagy hozamának cseréje egy másik eszköz pénzmozgására, értékváltozására és/vagy hozamára, amelyben a kicserélt pénzmozgások vagy hozamok közül legalább az egyik részvény vagy részvényindex. 16

17 Az alapkezelõ társaság köthet csereügyleteket, amennyiben a szerzõdõ fél ilyen ügyletekre szakosodott, elsõ osztályú pénzintézet, és ha az adott részalap a Kezelési szabályzat szerint befektethet az ügylet alapjául szolgáló eszközbe. 6. Swap opció ügylet A swap opció ügylet jogot ad de nem jelent kötelezettséget egy pontosan meghatározott feltételek szerinti swap ügylet meghatározott idõpontban vagy meghatározott idõintervallumon belül történõ megkötésére. Egyéb tekintetben az opciós ügyletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 7.Hitelezési kockázatok kezelési technikái Az alapkezelõ társaság az egyes alapok kezelése során a hitelezési kockázatok fedezésére a Kezelési szabályzat 4. cikkely 1. b) pontja szerint értékpapírnak minõsülõ, hitelkockázati eseményhez kapcsolt értékpapírokat (credit linked notes) és a részalap vagyonának hatékony kezelése érdekében nem fizetõ hiteltartozásra kötött csereügyleteket (credit default swaps) is alkalmazhat, amennyiben azokat elsõ osztályú pénzintézetek bocsátották ki és összhangba hozhatók az adott részalap befektetési politikájával. 7.1 Credit Default Swap (CDS) A származékos hiteltermékek piacán a CDS a legelterjedtebb és mennyiségét tekintve a legjelentõsebb eszköz. A CDS segítségével el lehet szakadni az ügylet alapjául szolgáló hitelezési kapcsolatból eredõ hitelezési kockázattól. A meghiúsulási kockázatok ily módon történõ külön kezelése bõvíti a szisztematikus kockázat- és hozamirányítás lehetõségeinek tárházát. A hitelfedezet-elfogadó (fedezeti vevõ, protection buyer) a CDS-szel a névértékre számított idõszakos díjat fizet a hitelfedezetnyújtónak (fedezeti eladó, protection seller) a hitelezési kockázat átvállalásáért, ezzel meghatározott idõre bebiztosítja magát a hitelezési kapcsolatból eredõ bizonyos kockázatokkal szemben. A díj nagysága többek között az ügylet alapjául szolgáló adós(ok) minõségétõl függ (= hitelezési kockázat). Az átvállalandó kockázatokat az ún. hitelezési események (credit events) felsorolásában pontosan meghatározzák. Amíg nem következik be hitelezési esemény, a CDS eladójának nem kell teljesítenie. Az eladó a hitelezési esemény bekövetkeztekor megfizeti az elõre meghatározott összeget, például a névértéket, vagy az kompenzálja ügylet alapjául szolgáló eszközök névértéke és a hitelezési esemény bekövetkezte utáni piaci értékük közötti különbözetet (cash settlement). A vevõ jogosult az adós megállapodásban nevesített eszközét felkínálni, míg a vevõ ettõl az idõponttól kezdve leállítja a díjfizetést. Az adott részalap alap lehet hitelfedezet-elfogadó vagy hitelfedezet-nyújtó. 17

18 A CDS-ekkel a tõzsdén kívüli kereskedelemben (az OTC-piacon) kereskednek, aminek köszönhetõen mindkét fél nem standardizált igényei is figyelembe vehetõk ennek ára a szûkebb likviditás. A CDS-bõl eredõ kötelezettségvállalásnak meg kell felelnie az alap kizárólagos érdekének és összhangban kell állnia befektetési politikájával. A Kezelési szabályzat 4. cikkely 6. pontja szerinti befektetési korlátok szempontjából a CDS alapjául szolgáló kötvényeket és azok kibocsátóját is figyelembe kell venni. A nem fizetõ hiteltartozásra kötött csereügyleteket rendszeresen, rekonstruálható és átlátható módszerek alapján értékelik. Az alapkezelõ társaság és a könyvvizsgáló felügyeli az értékelési módszerek rekonstruálhatóságát és átláthatóságát, valamint alkalmazását. Amennyiben eközben eltérést állapítanak meg, kezdeményezik, hogy az alapkezelõ társaság szüntesse meg az eltérést. A CDS-ek és a többi technika és eszköz összege nem haladhatja meg az adott részalap nettó vagyonának értékét Hitelkockázati eseményhez kapcsolt értékpapírok (Credit Linked Note (CLN)) A CLN-konstrukció keretében a hitelfedezet elfogadója olyan kötvényt bocsát ki, amelynek csak a névértékét fizetik vissza a futamidõ végén, amennyiben az elõre meghatározott hitelesemény nem következik be. Ha a hitelesemény bekövetkezik, akkor a CLN-t meghatározott határidõn belül ellentételezési összeg levonása után visszafizetik. Ezáltal a CLN a kölcsön összegén és a kölcsön után járó kamaton felüli kockázati felárként mûködik, amelyet a kibocsátó azért a jogért fizet meg a befektetõnek, hogy csökkenthesse a hitelesemény bekövetkeztekor visszafizetendõ kölcsönösszeget. 8. Megjegyzések Az alapkezelõ társaság adott esetben bõvítheti a fent ismertetett technikákat és eszközöket, ha a piacon új, a befektetési célnak megfelelõ eszközök jelennek meg, amelyeket az adott részalap a felügyeleti és törvényi rendelkezések értelmében alkalmazhat. A befektetési jegyek értékének számítása Az alap nettó vagyona euróban van meghatározva (mértékadó deviza). A befektetési jegy értéke a tájékoztató mellékletében megadott devizában van megadva (részalap devizája), amennyiben a tájékoztató valamely függeléke a részalap devizájától 18

Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. DekaLux-Deutschland

Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. DekaLux-Deutschland Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. DekaLux-Deutschland Befektetési alap a közös befektetési szervezetekről szóló 2002. december 20-i luxemburgi törvény I. része értelmében. 2009. októberi

Részletesebben

Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. Deka-ConvergenceAktien

Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. Deka-ConvergenceAktien Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. Deka-ConvergenceAktien Befektetési alap a közös befektetési szervezetekről szóló 2002. december 20-i luxemburgi törvény I. része értelmében. 2009. októberi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Raiffeisen-Abszolút hozam- Feltörekvő-Piacok Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Emerging-Markets]

TÁJÉKOZTATÓ. Raiffeisen-Abszolút hozam- Feltörekvő-Piacok Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Emerging-Markets] TÁJÉKOZTATÓ a Raiffeisen-Abszolút hozam- Feltörekvő-Piacok Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Emerging-Markets] elnevezésű, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő befektetési alapról, amelyet

Részletesebben

Tájékoztató és kezelési szabályzat

Tájékoztató és kezelési szabályzat Tájékoztató és kezelési szabályzat DKB Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési alap 2010 októberi kiadás BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg www.bayerninvest.lu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű,

TÁJÉKOZTATÓ. Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű, TÁJÉKOZTATÓ a Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő befektetési alapról,

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2014.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2014. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2014. július Tartalomjegyzék BEVEZETO 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési alap 7 1.1

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2015. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési alap 7 1.1

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő befektetési alapról C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2 1010 Wien C-QUADRAT ARTS Best Momentum a Befektetési alapokról

Részletesebben

T E R M É K T Á J É K O Z T A T Ó

T E R M É K T Á J É K O Z T A T Ó 1. oldal T E R M É K T Á J É K O Z T A T Ó VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. Leonard-Bernstein-Straße 10 A - 1220 BÉCS Telefon: + 43 (0)50 4004 3221 vagy 3638-as mellék Fax: + 43(0)50 4004

Részletesebben

ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. (A-1010 Wien, Habsburgergasse 1a) ESPA CASH EMERGING-MARKETS

ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. (A-1010 Wien, Habsburgergasse 1a) ESPA CASH EMERGING-MARKETS Az ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. (A-1010 Wien, Habsburgergasse 1a) ESPA CASH EMERGING-MARKETS nevű, az InvFG [befektetési alapokról szóló osztrák törvény] 20. -a szerinti közös tulajdonú

Részletesebben

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2015. április KEZELÉSI SZABÁLYZAT

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2015. április KEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ kelt: 2015. április ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT kelt: 2014. december 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

BNP Paribas InstiCash

BNP Paribas InstiCash TÁJÉKOZTATÓ SICAV ESERNYŐALAP befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról BNP Paribas InstiCash Luxemburgi bejegyzésű változó tőkéjű befektetési társaság 2011. MÁJUS 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Az ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h.

Az ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Az ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. (A-1010 Wien, Habsburgergasse 1a) ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE nevű, az InvFG [befektetési alapokról szóló osztrák törvény] 20. -a szerinti közös tulajdonú

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap Cseh nyelven: GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó:

Részletesebben

É R T É K E S Í T É S I T Á J É K O Z T A T Ó

É R T É K E S Í T É S I T Á J É K O Z T A T Ó É R T É K E S Í T É S I T Á J É K O Z T A T Ó a befektetési alapokról szóló törvény (InvFG) 20. -a szerinti befektetési alapról C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2 1010 Wien C-QUADRAT ARTS Best Momentum

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA Az EQUILOR LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: EQUILOR Alapkezelő Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C. Vezető Forgalmazó: RAIFFEISEN BANK ZRT. Székhely: 1054 Budapest,

Részletesebben

BlackRock Strategic Funds

BlackRock Strategic Funds BlackRock Strategic Funds Tájékoztató 2011. szeptember 15. Tartalom Oldal A BlackRock Strategic Funds bemutatása 3 Felépítés 3 Általános rész 3 Forgalmazás 3 Alapkezelés és adminisztráció 4 Érdeklődés

Részletesebben

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund 2012. augusztusi tájékoztató Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Fontos figyelmeztetések Az igazgatótanács felelősséget vállal

Részletesebben

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. 1062 Budapest, Váci út 1-3. C Torony, 6. emelet Forgalmazó: REÁLSZISZTÉMA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable

TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable ÁJÉKOZAÓ A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2009. november

Részletesebben

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, a jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzatot jóváhagyó határozatának

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely:

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

A Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Alapkezelő: Forgalmazó: Letétkezelő:

A Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Alapkezelő: Forgalmazó: Letétkezelő: A Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt. (Székhely:

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS A (székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS 2014. március 1 TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ BEVEZETÉS: A BEFEKTETÉSI PORTFOLIÓ FELÉPÍTÉSE 3 1.1 MiFID 5 II. RÉSZ AZ EGYES PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Részletesebben

Rövidített tájékoztató DKB. Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési. 2010 októberi kiadás

Rövidített tájékoztató DKB. Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési. 2010 októberi kiadás Rövidített tájékoztató DKB Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési alap 2010 októberi kiadás Szervezet Alapkezelı BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Telefon

Részletesebben

CE Bond. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

CE Bond. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. CE Bond 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alap - az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. CE

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja (közzététel napja): (2012.12.21) PSZAF:

Részletesebben

T ÁJ É K O Z T AT Ó. P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable

T ÁJ É K O Z T AT Ó. P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable T ÁJ É K O Z T AT Ó P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2010. SZEPTEMBER

Részletesebben