Boiler B 10 / B 14. Használati utasítás Kérjük a jármüben tartani!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Boiler B 10 / B 14. Használati utasítás Kérjük a jármüben tartani!"

Átírás

1 Boiler B 10 / B 14 Használati utasítás Kérjük a jármüben tartani!

2 Boiler B 10 / B 14 Folyékonygáz-tüzelésű bojler (Különleges típusok B 10 EL, B 14 EL kiegészítő elektromos fűtéssel, 230 V, 850 W) Beszerelési példa 1 Truma-bojler 2 kezelőegység 3 biztonsági/leeresztőszelep 4 égéslevegő-bevezetésre és füstgázelvezetésre szolgáló kémény Tartalom jegyzék Alkalmazott szimbólumok... 2 Felhasználás... 2 Biztonsági utasítások... 3 Fontos kezelési utasítások... 3 Haználati utasítás A bojler feltöltése... 4 A bojler ürítése... 4 Üzembe helyezés Gázüzem... 4 Kikapcsolás... 4 Piros LED zavar... 4 Üzembe helyezés 230 V-os elektromos üzem... 5 Karbantartás... 5 Biztosítékok... 5 Ártalmatlanítás... 5 Műszaki adatok... 5 Méretek... 5 Hibakeresési tudnivalók... 6 Megfelelőségi nyilatkozat... 7 Truma a gyártó jótállási nyilatkozata... 7 Alkalmazott szimbólumok A szimbólum lehetséges veszélyekre utal. Utasítás információkkal és tippekkel. Felhasználás A berendezést lakóautókban, utánfutó lakókocsikban és más járművekben történő használatra tervezték. Beszerelése haj ókba nem engedélyezett. Egyéb helyen való használata a Truma céggel való egyeztetés után lehetséges. 2

3 Biztonsági utasítások Gáznyomás szabályozóberendezések, gázüzemű készülékek és berendezések üzemeltetéséhez kötelezően előírt olyan álló gázpalackok használata, melyekből a gáz gáz halmazállapotban nyerhető ki. Az üzemeltetéshez tilos használni olyan gázpalackokat, amelyekből a gáz kibocsátása folyadékfázisból történik (pl. targoncákhoz), mert azok a gázberendezés károsodását okozzák. A gázkészülék esetleges tömítetlensége ill. gázszag esetén: minden nyílt lángot el kell oltani nem szabad dohányozni ki kell kapcsolni a berendezéseket el kell zárni a gázpalackot ki kell nyitni az ablakokat és az ajtókat nem szabad elektromos kapcsolót működtetni az egész berendezést át kell vizsgáltatni egy szakemberrel! Javítási munkákat csak szakember végezhet! Kérjük, a használat során szíveskedjék figyelembe venni az EN : 2010 előírását, miszerint ez a készülék nem rendeltetett arra, hogy korlátozott fizikai, érzéki vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy tapasztalattal és / vagy tudással nem rendelkező személyek használják (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha biztonságukért felelős személy felügyeli őket vagy utasításokat adott nekik a készülék használatára vonatkozóan. A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy nem játszanak a készülékkel. A túlhőmérséklet-ellenőrző szerkezet véletlen visszaállítása következtében fellépő veszélyeztetések elkerülése érdekében a készüléket nem szabad külső kapcsolóberendezésen, például kapcsolóórán keresztül táplálni vagy olyan áramkörre csatlakoztatni, melynek be- és kikapcsolása rendszeresen egy berendezés segítségével történik. Különösképpen a következő okok vezetnek a szavatossági és garanciális igény megszűnéséhez valamint a felelősségi kárigény kizárásához: Az égő által okozott szokatlan zaj vagy a láng túl erős égése a szabályzó meghibásodására utal és szükségessé teszi a szabályzó felülvizsgálatát. A bojler közelében nem szabad hőérzékeny tárgyakat (például spray dobozokat) tárolni, mert ebben a térségben esetleg magas hőmérséklet keletkezhet. A gázberendezéshez (járművekben) csak az EN szabványnak megfelelő, 30 mbar állandó kimenő nyomású nyomáskiegyenlítő készülékeket szabad használni. A nyomáskiegyenlítő átfolyási rátája meg kell, hogy feleljen legalább a készülékgyártó által beszerelt összes készülék maximális fogyasztásának. 0 C fok, vagy annál alacsonyabb hőmérsékleti értékek esetén a gáznyomásos szabályozóberendezés, ill. az átkapcsolószelep az EisEx fűtésszabályozóval üzemeltethető. Járművekhez javasoljuk a Truma gyártmányú gázellátó tartozékok használatát. A szabályozó csatlakoztatásához csak olyan tömlőket szabad használni, amelyek megfelelnek a felhasználás szerinti ország követelményeinek. Rendszeresen ellenőrizni kell ezek törékenységét. Téli üzemmódhoz csak speciális télálló tömlőket szabad használni. A nyomásszabályozó készülékeket és a tömlőket a gyártás napjától számítva legalább 10 évenként (ipari felhasználás esetén 8 évenként) ki kell cserélni. Ezért az üzemeltető felel. Fontos kezelési utasítások Amennyiben a kéményt közvetlenül egy nyitható ablak alatt vagy annak közelében helyezték el, akkor az ablakot el kell látni önműködő kikapcsoló szerkezettel, hogy az nyitott ablak mellett megakadályozza az üzemeltetést. Amikor nem használjuk a bojlert, akkor fel kell tenni a kéménysapkát. Ennek elmulasztása esetén víz, szennyeződés vagy rovarok behatolása üzemzavart okozhat a berendezésben. Ilyen károkból kifolyólag nem áll fenn garanciaigény. a készüléken végrehajtott változtatások (tartozékokat is beleértve), a füstgázvezetéken és a kéményen végrehajtott változtatások, nem eredeti Truma gyártmányú pótalkatrészek és tartozékok felhasználása, a beépítési és használati utasítások figyelmen kívül hagyása. Ezen kívül érvényét veszti a berendezés üzemeltetési engedélye és néhány országban ezáltal a jármű forgalmi engedélye is. A gázellátás 30 mbar nagyságú üzemi nyomásának meg kell egyeznie a berendezés üzemi nyomásával (lásd gyári tábla). Folyékony gázzal működő berendezéseknek meg kell felelniük a felhasználó ország műszaki és adminisztratív rendelkezéseinek (például járművekre vonatkozóan EN 1949). Figyelembe kell venni a nemzeti előírásokat és szabályokat (Németországban például a G 607-es DVGW-munkalapot). A gázberendezés felülvizsgálatát Németországban 2 évenként folyékonygázzal működő berendezésekhez értő szakembernek (DVFG, TÜV, DEKRA) kell végeznie. A jármű üzembentartójának kell gondoskodni a felülvizsgálat elvégzéséről. Folyékonygázzal működő berendezéseket tankolás közben, parkolóházban, garázsban vagy kompon nem szabad üzemeltetni. Gyári új berendezés első üzembe helyezésénél (ill. hosszabb állási idő után) rövid ideig enyhe füst- vagy szagképződés észlelhető. Ilyen esetben célszerű a berendezést a legmagasabb teljesítménnyel üzemeltetni és gondoskodni a helység jó szellőztetéséről. Kikapcsolt bojler mellett minden út megkezdése előtt fel kell tenni a kéménysapkát. KBS 3 kéménysapkát. Ügyeljünk a beakadás után a szoros rögzítésre (balesetveszély). Megkárosodott kéménysapkákat nem szabad használni. A bojler üzembe helyezése előtt feltétlenül távolítsuk el a kéménysapkát! A bojler tartálya olyankor is megtelik vízzel, ha csak a hidegvizes berendezést használjuk bojler nélkül. Fagykárok elkerülése érdekében a vizet akkor is le kell engedni a biztonsági, ill. leeresztő szelep működtetésével, ha a vízmelegítőt nem használtuk. Alternatív megoldásként a hideg- és melegvíz csatlakoztatása előtt felszerelhetünk két forróvízálló elzárószelepet. Központi vízellátó rendszerhez (vidéki, ill. városi hálózatra) történő csatlakoztatás esetén nyomáscsökkentőt kell alkalmazni, amely megakadályozza, hogy a bojlerben 2,8 bar-nál magasabb nyomás lépjen fel. 3

4 50 Haználati utasítás A berendezés üzembe helyezése előtt feltétlenül figyelembe kell venni a használati utasítást és a Fontos kezelési utasítások -at! A gépjármű tulajdonosa felelős a berendezés szabályszerű kezeléséért. A beszerelést végző személy ill. a jármű üzembetartója köteles elhelyezni a járműben minden használó számára jól látható helyen (pl. a ruhaszekrény ajtaján) a készülékhez mellékelt, figyelmeztetéseket tartalmazó sárga öntapadó címkét! Öntapadó címkét szükség esetén a Truma cégtől lehet beszerezni. Első használat előtt feltétlenül jól öblítsük át tiszta vízzel az egész vízellátórendszert. Ha a bojlert nem üzemeltetjük, mindig helyezzük fel a kéménysapkát. Fagykár veszélye esetén ürítsük ki a vízmelegítőt! Fagykárokra nem emelhető garanciaigény! A készülék vízzel érintkező anyagai ivóvíz szállítására/ tárolására alkalmasak (lásd a gyártónyilatkozatot: Manufacturer Declaration). A bojler feltöltése Ellenőrizzük, hogy a biztonsági/leeresztő szelep a hidegvízbevezetőben zárva van. A kart hozzuk vízszintes helyzetbe e. A bojler ürítése Feltétlen ürítsük ki a bojert, ha a fagyperiódusban nem használjuk a lakókocsit! Szakítsuk meg a vízszivattyú áramellátását (fő- vagy szivattyúkapcsoló). Nyissuk ki a fürdőszobában és a konyhában a melegvízcsapokat. Nyissuk ki a biztonsági/leeresztő szelepet: Kar függőlegesen, f állásban. A bojler ekkor a biztonsági, ill. leeresztő szelepen keresztül közvetlenül kifelé kiürül. Ellenőrizzük, hogy a víz teljesen kifolyt-e (10 ill. 14 liter). Üzembe helyezés Gázüzem c d Boiler a = Forgókapcsoló Be (Gázüzem) b = Forgókapcsoló Ki c = Forgókapcsoló hőmérséklet-szabályozáshoz (zöld üzem LED-del megvilágítva) d = Piros LED zavar b a Soha se üzemeltessük a bojlert víz nélkül! Vegyük le a kéménysapkát. Nyissuk ki a gázpalackot és a gázvezeték gyorszáró szelepét. A bojlert a kezelőelem (a) forgókapcsolójával bekapcsoljuk, kigyullad a zöld LED. A forgókapcsolóval (c) állítsuk be a kívánt vízhőmérsékletet (fokozatmentesen kb. 30 C-tól 70 C-ig választható). e = Karállás Zárva f = Karállás Vízleeresztés Nyissuk ki a fürdőszobában vagy a konyhában a melegvízcsapot, termosztátos vagy egykaros keverőcsapok esetében ezeket állítsuk meleg állásba. Kapcsoljuk be a vízszivattyú áramellátását (fő- vagy szivattyúkapcsoló). A szerelvényt hagyjuk addig nyitva, amíg a bojler a levegő kiszorítása által meg nem telik és el nem kezd folyni a víz. Fagy esetén a befagyott maradék víz akadályozhatja a feltöltést. Rövid idejű üzembe helyezéssel (max. 2 perc) fel lehet olvasztani a bojlerban lévő jeget. Befagyott vezetékeket a belső helyiség felmelegítésével lehet leolvasztani. A jármű saját kapcsolóinak használata esetén ld. a jármű gyártójának kezelési utasítását. Amennyiben a gázvezeték levegővel telített, egy percig is eltarthat, amíg gáz áll az égés rendelkezésére. Ha a berendezés ez idő alatt Üzemzavar -t jelez, akkor ismételjük meg az indítást 5 perc eltelte után! Kikapcsolás A fűtést a forgókapcsolóval (b) kapcsoljuk ki. Helyezzük fel a kéménysapkát. Fagykár veszélye esetén ürítsük ki a bojlert! Amennyiben a bojlert hosszabb ideig nem használjuk, zárjuk el a gázbevezetésnél lévő gyorselzáró szelepet és a gázpalackot. Piros LED zavar Zavar esetén a piros LED (d) gyullad ki. Ennek oka lehet pl. gázhiány, levegő a gázvezeték rendszerben, a túlhőmérséklet-ellenőrző szerkezet aktiválódása, stb. A kioldást a berendezés kikapcsolásával és 5 perc eltelte után! újra bekapcsolásával végezzük. Az ablak-kapcsolóval felszerelt ablak kinyitása és újra bezárása megfelel a Ki / Be-kapcsolásnak a kezelőegységen (pl. RESET üzemzavar esetén)! 4

5 Üzembe helyezés 230 V-os elektromos üzem (csak a B 10 EL, B 14 EL típusoknál) Kapcsoljuk be a bojlert a kezelőpulton (h). A jelzőlámpa jelzi, hogy a készülék üzemel. 230 V ~ Boiler EL g = billenőkapcsoló Ki h = billenőkapcsoló Be (Elektromos üzem) A jármű saját kapcsolóinak használata esetén ld. a jármű gyártójának kezelési utasítását. A víz hőmérséklete nem állítható be, a hőfok automatikusan kb. 70 C-ra korlátozott. A bojler tartalmának gyorsabb felmelegítéséhez a berendezés egyszerre gázzal és árammal is működtethető. Az elektromos fűtőrúd túlhőmérséklet-ellenőrző szerkezettel van felszerelve. Zavar esetén a berendezést a kezelőpulton kapcsoljuk ki, és 10 perc eltelte után kapcsoljuk be újra. Karbantartás Karbantartási és javítási munkákhoz csak a Truma cég eredeti alkatrészeit szabad felhasználni. A bojler tisztításához, csírátlanításához és ápolásához Truma rendszerápolóját ajánljuk. Egyéb főleg klórtartalmú szerek nem alkalmasak. Mikroorganizmusok megtelepedésének megakadályozására a bojlert rendszeres időközönként fel kell fűteni 70 C-ra. Csak a B 10 EL, B 14 EL típusoknál A berendezést rendszeresen (évente legalább 2 alkalommal) vízkőmentesíteni kell. Biztosítékok A készülék biztosítéka annak elektronikus vezérlőegységén található. g h Ártalmatlanítás A folyékonygáz-üzemű fűtőberendezést azon ország közigazgatási rendelkezései szerint kell ártalmatlanítani, ahol használják a berendezést. A nemzeti előírásokat és törvényeket figyelembe kell venni (Németországban pl. a használt járművekre vonatkozó rendeletet). Műszaki adatok az EN szabvány, ill. Truma cég vizsgálati feltételei szerint Gázfajta folyékonygáz (propán / bután) Üzemi nyomás 30 mbar (lásd gyári tábla) Vízmennyiség 10 vagy 14 liter Felmelegítési idő kb. 70 C-ra (10 liter) Gázüzemeltetés: kb. 31 perc Elektromos üzemeltetés: kb. 45 perc* Gáz- és elektromos üzemeltetés: kb. 25 perc* Felmelegítési idő kb. 70 C-ra (14 liter) Gázüzemeltetés: kb. 50 perc Elektromos üzemeltetés: kb. 72 perc* Gáz- és elektromos üzemeltetés: kb. 38 perc* Szivattyúnyomás max. 2,8 bar Rendszernyomás max. 4,5 bar Névleges hőteljesítmény 1500 W Gázfogyasztás 120 g/h Áramfelvétel 12 V mellett Gyújtás: 0,17 A Felfűtés: 0,08 A Készenlét: 0,04 A Áramfelvétel 230 V mellett* 850 W (3,7 A) * csak a B 10 EL, B 14 EL típusoknál Súly (víztartalom nélkül) B 10 (EL) 6,7 kg B 14 (EL) 7,3 kg Méretek 1,6 A A finombiztosítékot csak ugyanolyan gyártmányú biztosítékra szabad kicserélni. 1,6 A (lassú) EN Az elektornikus vezérlőpanelt meghibásodása esetén puhán jól kibélelt csomagolásban küldjük vissza. Amennyiben ezt nem tartjuk be, minden garanciaigény elvész. Pótalkatrészként csak eredeti a Truma-bojlerhez gyártott vezérlőpanelt használjunk! Minden méret mm-ben értendő. Műszaki változtatások jogát fenntartjuk! 5

6 Hibakeresési tudnivalók Hiba Ok Megszüntetés A bekapcsolás után egyetlen LED-lámpa sem ég. Kb. 15 másodperccel a vízmelegítő bekapcsolása után kigyullad a piros LED-lámpa. A vízmelegítő hosszabb üzemidő után üzemzavarra kapcsol és a piros LED-lámpa világít. Nincs üzemi feszültség. Készülék- vagy járműbiztosíték hibás. Ha van ablakkapcsoló A kémény feletti ablak nyitva van. Gázpalack üres. A gázpalack vagy a gázbevezetésnél lévő gyorselzáró szelep elzárva. Égési levegő-bemenet ill. füstgáz kimenet zárva. Az akkumulátor feszültsége túl alacsony < 10,5 V. A túlhőmérséklet-ellenőrző szerkezet aktiválódott. A gáznyomás-szabályozó eljegesedett. A gázpalackban túl magas a bután aránya. Az akkumulátor feszültsége túl alacsony < 10,5 V. 12 V-os akkumulátor feszültségét ellenőrizni, adott esetben akkumulátort feltölteni. Minden elektromos dugós csatlakozót és vezetéket ellenőrizni. A készülék 1,6 A-es biztosítékait (lásd Biztosítékok) vagy a jármű biztosítékait ellenőrizni, szükség esetén kicserélni. Ablakot becsukni. Gázpalackot kicserélni. Szelepeket kinyitni és gázbevezetést ellenőrizni. Kéménysapkát levenni. A nyílásokat ellenőrizni, hogy szennyezettek-e (hólatyak, jég, lomb stb.) és szükség esetén megtisztítani. Az akkumulátort feltölteni! Kinyitáshoz a készüléket kapcsoljuk ki hagyjuk kihűlni a készüléket kapcsoljuk be. Használjuk a jégtelenítő berendezés (EisEx) szabályozóját. Használjunk propángázt. (A butángáz különösen 10 C alatti hőmérsékletnél nem alkalmas fűtésre.) Az akkumulátort feltölteni! A vízmelegítő bekapcsolása után rögtön kigyullad a zöld és a piros LED-lámpa. Elektromos üzemeltetés: A víz nem melegszik fel. Az elektronika Forduljon a Truma szervizhez. meghibásodott. Működtetés víz nélkül; a Kikapcsoljuk, 10 percig várunk, vizet töltünk fel, túlhőmérséklet-ellenőrző szerkezet kikapcsolja a fűtőrudat. bekapcsoljuk. Vízellátás Túl hosszú felmelegítési idő. A víz lefolyik nem lehet feltölteni a vízmelegítőt. A víztartályban vízkőlerakódás A vízmelegítő berendezésből a vízkövet eltávolítani van. (lásd Karbantartás). A biztonsági/leeresztő A biztonsági/leeresztő szelepet elzárni. szelep nyitva van. Annak ellenére, hogy a biztonsági/leeresztő szelep nyitva van, a vízmelegítőt nem lehet kiüríteni. A biztonsági/leeresztő szelep kifolyó-csonkjából csöpög a víz. A biztonsági/leeresztő szelep kifolyó-csonkja zárva van. A levegőztető tömlő elzáródott. A víz nyomása túl nagy. A nyílásokat ellenőrizni, hogy szennyezettek-e (hólatyak, jég, lomb stb.) és adott esetben megtisztítani. A nyílást ellenőrizzük (lásd fent). A tömlőt ellenőrizzük megtörés szempontjából és korrigáljuk. Vizsgáljuk meg a szivattyúnyomást (max. 2,8 bar). Központi vízellátó rendszerhez (országos, ill. városi hálózatra) csatlakoztatás esetén nyomáscsökkentőt kell alkalmazni, amely megakadályozza, hogy a vízmelegítőben 2,8 bar-nál magasabb nyomás lépjen fel. Ha ezekkel az intézkedésekkel nem lenne elhárítható a zavar, forduljon a Truma szervizhez. 6

7 Megfelelőségi nyilatkozat 1. A gyártó törzsadatai Truma a gyártó jótállási nyilatkozata 1. Garanciális eset Név: Cím: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Str. 12, D Putzbrunn A gyártó szavatosságot vállal a készülék olyan hibáira, melyek anyag- illetve gyártási hibára vezethetők vissza. Mindamellett fennáll az eladóval szembeni törvényes szavatossági igény. 2. A készülék azonosítója Típus / kivitel: LPG vízfűtő bojler / Boiler B10, B14, BN10, BN14, BS10, BS14, US10, US14 3. Megfelel az alábbi irányelvek követelményeinek: 3.1 Gázüzemű berendezésekre vonatkozó 90/396/EGK irányelv 3.2 Alacsony feszültségre vonatkozó 2006/95/EK irányelv 3.3 Járművek zavarmentesítésére vonatkozó 72/245/EGK irányelv (a kiegészítésekkel együtt), UN ECE R Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2004/108/EK irányelv 3.5 Elhasználódott járművekre vonatkozó 2000/53/EK irányelv 3.6 Ivóvízre vonatkozó 98/83/EK irányelv és viseli a következő típusvizsga-számokat e , E1 10R és a CE-0085AP0038 CE-termékazonosító számmal ellátott CE-jelet. 4. A megfelelőségi bizonyítvány alapja EN 89, EN 15033, EN 298, 2005/83/EK, 2009/19/EK, 2000/53/EK, 2006/95/EK, 2004/104/EK, EN , EN , DIN , DVGW W270, KTW. 5. Felügyelő szerv DVGW, Kraftfahrt-Bundesamt 6. Az aláíró munkaköri adatai Aláírás: Dr. Andreas Schmoll Technikai ügyvezető Putzbrunn, Garanciaigény nem áll fenn gyorsan kopó alkatrészek és természetes kopás estén, a készülékekben nem eredeti Truma gyártmányú alkatrészek használata következtében, gáznyomás-szabályozó berendezések esetében a gázban lévő idegen anyagok (pl. olajok, lágyítók) okozta károk következtében a Truma beszerelési- és használati utasításának be nem tartása esetén, szakszerűtlen kezelés esetén, szakszerűtlen szállítási csomagolás következtében. 2. A garancia mértéke A garancia olyan, az 1. pont szerinti hibára érvényes, amely az eladó és a végfelhasználó közötti adásvételi szerződés megkötése óta eltelt 24 hónapon belül lép fel. A gyártó ezeket a hibákat utólag kiküszöböli, saját döntése szerint utólagos javítás vagy pótszállítmány formájában. Amennyiben a gyártó garanciát nyújt, a kijavított vagy kicserélt alkatrészek garanciaideje nem kezdődik elölről, hanem a régi határidő továbbra is érvényben marad. További követelések, legfőképpen a vevő vagy harmadik személy kártérítési igénye kizárt. Ez nem érinti a termékszavatossági törvény előírásait. A garancia alá eső hiba elhárításához igénybevett Truma gyári ügyfélszolgálat költségeit, főként a szállítási-, kiszállási-, munka- és anyagköltségeket a gyártó fedezi, amennyiben az ügyfélszolgálat Németországban kerül bevetésre. A garancia nem fedezi az ügyfélszolgálat bevetését más országokban. A készülék megnehezített ki-vagy beszerelési körülményei (pl. bútor vagy karosszéria leszerelése) által keletkező többletköltségek nem tekinthetők garanciaszolgáltatásnak. 3. Garanciális eset érvényesítése A gyártó címe: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn, Németország Meghibásodás esetén mindig a Truma szervizközpontját, vagy mindenkori szervizpartnereink egyikét értesítse (lásd Truma szervizkönyv vagy A reklamációkat pontosan meg kell nevezni. Továbbá meg kell adni a készülék gyári számát és a vásárlás dátumát. Ahhoz, hogy a gyártó megállapíthassa, hogy garanciális eset áll-e fenn, a végfelhasználónak a készüléket a saját kockázatára el kell vinnie vagy el kell küldenie a gyártónak / szervizpartnernek. Hőcserélők meghibásodása esetén be kell küldeni az alkalmazott gáznyomás-szabályozót is. Klímaberendezések esetén: A szállítási károk elkerülése érdekében a készülék csak a németországi Truma-szervizzel vagy a mindenkori szervizpartnerrel való egyeztetés után küldhető csomagként. Egyéb esetben a csomag feladója viseli az esetleg keletkező szállítási károk kockázatát. Ha a készüléket beküldjük a gyárba, akkor teheráruként kell szállítani. Garanciális esetben a gyár állja a szállítási költségeket, illetve a beküldés és a visszaküldés költségeit. Ha nem áll fenn garanciális eset, a gyártó értesíti az ügyfelet és közli a javítás költségeit, melyeket a gyártó nem vállal át; ebben az esetben a szállítási költségek az ügyfelet terhelik. 7

8 Meghibásodás esetén Németország területéten mindig a Truma szervizközpontját &eacutertesítse, más országokban a mindenkori szerviz-partnerek állnak rendelkezésére (lásd Truma szervizkönyv vagy A gyors lebonyolítás érdekében tartsa készenlétben a készülék típusnevét és gyártási számát (lásd gyári tábla). Kempingvilág Kft. újhegyi út 7 Tel. +36 (0) H-1108 Budapest Fax +36 (0) Fo /2012 Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Használati utasítás 2. oldal Kérjük a járműben tartani! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Vízmelegítő Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok...

Részletesebben

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK minived DE, HR, HU, RU, SI, SK Üzemeltetők számára Kezelési útmutató minived Elektromos üzemű átfolyó vízmelegítő nyitott és zárt rendszerekhez, nyomásálló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 4000 O WR11/14-2 B... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Úti vízforraló myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Tartalom Használata... 3 Áttekintő... 4 Általános tudnivalók... 5 Olvassa

Részletesebben

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O 6 720 644 062-00.1O Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS Típusok: Vienna és Vienna de Luxe Superautomatica SUP 018x, Hasznos tanácsok és tudnivalók a 26.oldaltól! A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

SD 20, 30, 40, 50 KLO

SD 20, 30, 40, 50 KLO ÖNTÖTTVAS TAGOS KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt. 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556 Fax: 283-0554 E-mail: sduval@saunierduval.hu

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. A jótállási jegy a kezelési utasításban található!

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. A jótállási jegy a kezelési utasításban található! KEZELÉSI UTASÍTÁS Típus: Magic De Luxe Redes., Superautomatica SUP 012x A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP Gratulálunk! Gratulálunk

Részletesebben

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany Kezelési Utasítás 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Az új HATZ-Dízelmotor Önnek dolgozik Ez a motor kizárólag azon gépek gyártója által meghatározott és kipróbált

Részletesebben

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW D Einbau- und Betriebsanleitung LT Montavimo ir naudojimo instrukcija HU Beépítési és üzemeltetési utasítás SK Návod na montáž a obsluhu PL Instrukcja montażu i

Részletesebben

Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés AQUA ES-130. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A

Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés AQUA ES-130. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A HU Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A Tartalom 1 Bevezetés...............................................................................3

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ GÁZVÍZMELEGÍTŐK Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Opalia C 11 E Opalia C 14 E 2 Használati utasítás Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...4 2 A dokumentumok megőrzése...4

Részletesebben

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU close open H H Szerelési és használati útmutató - twist 00 EL Sommer_Twist00EL_V9_HU Tartalomjegyzék Általános adatok... Rajzjelek... Biztonsági előírások... Rendeltetésszerű használat... Rendeltetésellenes

Részletesebben

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás 0212727hu 004 12.2009 Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket WF1124ZA(C/U) WF1124ZB(C/U) WF1124XA(C/U) WF1124XB(C/U) Mosógép használati útmutató Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult. képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy Samsung terméket

Részletesebben

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus U 87 PL 111 02mf4_ManuelAC601_multi6_12008.indd 87 TARTALOMJEGYZÉK VIGYÁZAT...89 A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE AC601...

Részletesebben

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3.

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. Mosógép EV5800 Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. 1. Fontos biztonsági tudnivalók Ez a fejezet tartalmazza azokat a biztonsági tudnivalókat, amelyek segítenek a

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató

Üzemeltetési útmutató Mindig az Ön oldalán Üzemeltetési útmutató FE 120 BM FE 150 BM FE 200 BM HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat... 3 1.3 Általános

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Először olvassa

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás 8417.8/10-65

Üzemeltetési utasítás 8417.8/10-65 Üzemeltetési utasítás 8417.8/10-65 1. Megfelelőségi leírás... 2 2. Részben kész gép beépítési nyilatkozat 2006/42/EK irányelv a gépekről... 3 3. Általános tudnivalók... 4 4. Biztonság... 5 5. Szállítás

Részletesebben

1. A repülés előtt Elemek behelyezése Akkumulátor feltöltése

1. A repülés előtt Elemek behelyezése Akkumulátor feltöltése Igen tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy ezen LRP terméket választotta. Ön a H4 Gravit Nano modell vásárlásával egy kiváló repülőgépes termék mellett döntött. Kérem, olvassa el a következő dokumentációt,

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Mc Crypt CMP-960USB DJ-CD-/MP3 lejátszó Rendelési szám: 31 21 22

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Vezérlés Párhuzamos interfész Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Üzemeltetési

Részletesebben