Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10"

Átírás

1 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Használati utasítás 2. oldal Kérjük a járműben tartani!

2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Vízmelegítő Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... 2 Biztonsági utasítások... 3 Fontos kezelési utasítások... 3 Használati utasítás Alkalmazott szimbólumok A szimbólum lehetséges veszélyekre utal. Információkkal és javaslatokkal kiegészített utasítás. A Truma bojler feltöltése vízzel... 4 A bojler kiürítése... 4 Üzembe helyezés gázüzemben... 4 Kikapcsolás... 4 Piros LED Üzemzavar... 4 Üzembe helyezés elektromos üzemmódban... 4 Karbantartás... 5 Biztosítók... 5 Ártalmatlanítás... 5 Műszaki adatok... 5 Hibakeresési útmutató... 6 Megfelelőségi nyilatkozat... 7 Truma a gyártó önkéntes jótállásról szóló nyilatkozata

3 Biztonsági utasítások Gáznyomás szabályozók, gázkészülékek, ill. gázberendezések üzemeltetéséhez előírás szerint kötelező az álló helyzetű palackok használata, amelyekből a gáz kibocsátása gázfázisból történik. Az üzemeltetéshez tilos használni olyan gázpalackokat, amelyekből a gáz kibocsátása folyadékfázisból történik (pl. targoncákhoz), mert azok a gázberendezés károsodását okozzák. A gázkészülék esetleges tömítetlensége, ill. gázszag esetén: Minden nyílt lángot el kell eloltani. Nem szabad dohányozni. Ki kell kapcsolni a berendezéseket. El kell zárni a gázpalackot. Ki kell nyitni az ablakokat és az ajtókat. Nem szabad működtetni elektromos kapcsolót. Szakemberrel át kell vizsgáltatni az egész berendezést! Javítási munkákat csak szakember végezhet! Kérjük vegye figyelembe, hogy az EN :2010 szabvány értelmében ez a berendezés nem arra szolgál, hogy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel vagy hiányos tapasztalattal és/vagy ismeretekkel rendelkező személyek (gyermekeket is beleértve) használják, kivéve ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy ettől a személytől megfelelő utasításokat kapnak a berendezés használatáról. Felügyelni kell a gyerekekre annak biztosítására, hogy ne játszhassanak a berendezéssel. Gyári új berendezés első üzembe helyezésekor (ill. hosszabb üzemszünet után) rövid ideig enyhe füst- és szagképződés léphet fel. Ilyen esetben célszerű a berendezést a legmagasabb teljesítménnyel üzemeltetni és gondoskodni a helyiség jó szellőztetéséről. Az égő szokatlan zaja vagy a túl magas láng a gáznyomás szabályzó meghibásodására utal és szükségessé teszi a gáznyomás szabályzó felülvizsgálatát. A bojler közelében nem szabad hőérzékeny tárgyakat (például spray dobozokat) tárolni, mert ebben a térségben esetleg magas hőmérséklet keletkezhet. A gázberendezéshez (járművekben) csak az EN szabványnak megfelelő, 30 mbar állandó kimenő nyomású gáznyomás szabályozó készülékeket szabad használni. A gáznyomás szabályozó készülék átáramlási sebességének meg kell felelni legalább a berendezés gyártója által beszerelt összes berendezés maximális fogyasztásának. Fontos kezelési utasítások Amennyiben a kéményt közvetlenül egy nyitható ablak közelében vagy alatta helyezik el, akkor a berendezést el kell látni önműködő kikapcsoló szerkezettel, hogy az nyitott ablak mellett megakadályozza az üzemeltetést. Amikor nem használja a bojlert, akkor fel kell tenni a kéménysapkát. Ennek elmulasztása esetén víz, szennyeződés vagy rovarok behatolása üzemzavart okozhat a berendezésben. A túlhevítési hőmérséklet érzékelő véletlen visszaállításából eredő veszély elkerülése érdekében a berendezést nem szabad csatlakoztatni külső kapcsoló készülékre, mint pl. időmérő kapcsolóra vagy egy olyan áramkörre, amely rendszeresen be-/kikapcsolja a berendezést. Különösképpen a következő okok vezetnek a szavatossági és garanciális igény megszűnéséhez, valamint a felelősségi kárigény kizárásához: a berendezésen végrehajtott változtatások (tartozékokat is beleértve), a füstgáz elvezetőn és a kéményen végzett változtatások, nem eredeti Truma alkatrészek és tartozékok felhasználása, a beszerelési és használati utasítások figyelmen kívül hagyása. Ezenkívül érvényét veszti a berendezés üzemeltetési engedélye és néhány országban ezáltal a jármű forgalmi engedélye is. A gázellátás 30 mbar nagyságú üzemi nyomásának meg kell egyeznie a berendezés üzemi nyomásával (lásd típustábla). A folyékony gázzal üzemelő berendezéseknek meg kell felelniük a felhasználó ország műszaki és közigazgatási rendelkezéseinek (Európában pl. a járművekre vonatkozó EN 1949). A nemzeti előírásokat és szabályokat be kell tartani. A gázberendezés ellenőrzését két évenként képzett szakembernek kell elvégeznie és az ellenőrzést tanúsítvánnyal igazolnia. A jármű üzembentartójának kell gondoskodni a felülvizsgálat elvégzéséről. 1. ábra Kikapcsolt bojler esetében minden utazás előtt fel kell helyezni a kéménysapkát. Figyeljen a helyes illeszkedés kattanó hangjára és a szoros rögzítésre (balesetveszély). Meghibásodott kéménysapkákat nem szabad használni. Ha nem veszi figyelembe ezt a pontot, elveszti a garanciális igényt. A bojler üzembe helyezése előtt feltétlenül távolítsa el a kéménysapkát! Ha csak a hideg vizes berendezést működtetik a bojler nélkül, akkor itt is feltöltődik vízzel a bojler. Fagykárok elkerülése érdekében a vizet le kell engedni a biztonsági/leeresztőszelep működtetésével akkor is, ha a bojlert nem használták. Alternatívaként fel lehet szerelni a hideg és meleg víz csatlakoztatása előtt két forróvízálló elzárószelepet. Fagykár veszélye esetén ürítse ki a bojlert! Ha nem veszi figyelembe ezt a pontot, elveszti a garanciális igényt. Központi vízellátáshoz (vidéki, ill. városi hálózatra) történő csatlakoztatás esetén vagy erősebb teljesítményű szivattyúknál nyomáscsökkentőt kell beiktatni, amely megakadályozza, hogy a bojlerben 2,8 bar-nál magasabb nyomás lépjen fel. A folyékony gázzal működő berendezéseket tankolás közben, parkolóházban, garázsban vagy kompon nem szabad üzemeltetni. 3

4 Használati utasítás Üzembe helyezés gázüzemben Boiler Üzembe helyezés előtt feltétlenül vegye figyelembe a használati utasítást! A gépjármű tulajdonosa felelős a berendezés szabályszerű kezeléséért. A berendezéshez mellékelt figyelmeztetéseket tartalmazó sárga öntapadó címkét a beszerelést végzőnek, ill. a jármű tulajdonosának minden használó számára jól látható helyen el kell helyeznie a járműben (pl. a ruhásszekrény ajtaján)! Öntapadó címkét szükség esetén a Truma cégtől lehet beszerezni. Első használat előtt feltétlenül öblítse át az egész vízellátó rendszert felmelegített tiszta vízzel. Ha a bojlert nem üzemeltetik, mindig fel kell helyezni a kéménysapkát! Fagykár veszélye esetén ürítse ki a bojlert! Fagykárosodás miatt garanciális igény nem támasztható! A berendezés vízzel érintkező részeinek anyaga ivóvízhez alkalmas (lásd gyártói nyilatkozat, Gyártói nyilatkozat). A Truma bojler feltöltése vízzel Ellenőrizze, hogy a hidegvíz-bevezetőcső biztonsági/leeresztőszelepe zárva van-e: A karnak vízszintes helyzetben kell lennie, (e) állás. 3. ábra a = Piros LED Üzemzavar b = Bojler Be, 50 C vagy 70 C c = Bojler Ki a b c b A bojlert soha se üzemeltesse víz nélkül! Amennyiben a kéményt közvetlenül egy nyitható ablak alatt helyezik el, akkor a bojlert el kell látni önműködő kikapcsoló szerkezettel, hogy az nyitott ablak mellett megakadályozza az üzemeltetést. Vegye le a kéménysapkát. Nyissa ki a gázpalackot és a gázbevezető cső gyorszáró szelepét. Kapcsolja be a bojlert a kezelőegység (b) kapcsolójával. e f e Kezelés a járműspecifikus kapcsolókkal: lásd a járműgyártó használati utasítását, ill. a kapcsolók feliratait. Amennyiben a gázvezeték levegővel van tele, akkor egy percig is eltarthat, amíg az égéshez gáz áll rendelkezésre. Amenynyiben a berendezés ez idő alatt Üzemzavar -t jelez, akkor 5 perc eltelte után! ismételje meg az indítást a berendezés kikapcsolásával és újra bekapcsolásával. 2. ábra e f = Kar Zárva állásban = Kar Ürítés állásban Nyissa ki a fürdőszobában vagy a konyhában a melegvizes csapot, (állítsa az előválasztós keverőcsapot vagy egykarú szerelvényt meleg állásba). Kapcsolja be a vízszivattyú áramellátását (főkapcsoló vagy szivattyúkapcsoló). A szerelvényt hagyja nyitva addig, amíg a bojler a levegő kiszorítása által meg nem telt, és el nem kezd folyamatosan folyni a víz. Fagy esetén a befagyott maradék víz akadályozhatja a feltöltést. Rövid idejű üzembe helyezéssel (max. 2 perc) fel lehet olvasztani a bojlerban lévő jeget. A befagyott vezetékeket a beltér felmelegítésével lehet leolvasztani. Kikapcsolás Kapcsolja ki a bojlert a kezelőegységen (c). Helyezze fel a kéménysapkát. Fagykár veszélye esetén ürítse ki a bojlert! Amennyiben hosszabb ideig nem használja a bojlert, akkor zárja el a gázbevezetésnél lévő gyorszáró szelepet és a gázpalackot. Piros LED Üzemzavar Üzemzavar esetén kigyullad a piros LED (a). A lehetséges okok leírása a 6. oldalon található. A kioldáshoz kapcsolja ki a berendezést, várjon 5 percig, és kapcsolja be újra. Üzembe helyezés elektromos üzemmódban (230 V ~, 850 W, 3,7 A / 1300 W, 5,7 A) csak Boiler Gas/Elektro BGE 10 Boiler EL A bojler kiürítése Ha a lakókocsit fagyos időszakban nem használják, akkor a bojlert mindenképpen ki kell üríteni! 230 V ~ g 850 W h g 1300 W Szakítsa meg a vízszivattyú áramellátását (főkapcsoló vagy szivattyúkapcsoló). Nyissa ki a fürdőszobában és a konyhában a melegvizes csapokat. Nyissa ki a biztonsági/leeresztőszelepet: Kar függőleges állásban, (f) helyzet. A bojler ekkor a biztonsági/leeresztőszelepen keresztül közvetlenül a szabadba kiürül. Ellenőrizze, hogy kifolyt-e a teljes vízmennyiség (10 liter). 4. ábra g = Bojler Be, 850 W vagy 1300 W h = Bojler Ki A bojlert soha se üzemeltesse víz nélkül! Kapcsolja be a bojlert a kezelőegységen (g). A járműspecifikus kapcsolók használata esetén ld. a jármű gyártójának kezelési utasítását, ill. a kapcsolók feliratait. 4

5 245 A víz hőmérsékletét nem lehet előzetesen beállítani, automatikus hőmérséklet-korlátozás kb. 70 C-nál lép fel. A bojler tartalmának gyorsabb felmelegítéséhez a berendezés egyszerre gázzal és árammal is működtethető. Az elektromos fűtőrúd túlhevítési hőmérséklet érzékelővel rendelkezik. Üzemzavar esetén kapcsolja ki a berendezést a kezelőegységen. Ellenőrizze a vízmennyiséget, szükség esetén pótolja (a leeresztőszelepet el kell zárni). Várjon 10 percig és aztán kapcsolja be újra a berendezést. Karbantartás A bojler tisztításához, csírátlanításához és ápolásához a kereskedelemben kapható megfelelő termékek használatát javasoljuk. Klórtartalmú szerek nem alkalmasak. A mikroorganizmusok elterjedésének megakadályozása érdekében rendszeres időközökben fel kell melegíteni a bojlert 70 C-ra. Tisztítsa meg a berendezést és a szellőzőnyílásokat száraz pihementes kendővel. Biztosítók A bojler 12 V-os biztosítója a berendezés elektronikus vezérlőegységén található. Műszaki adatok az EN szabvány, ill. a Truma vizsgálati kritériumai alapján Gyártó Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Postfach Putzbrunn (München) Németország Víztartalom 10 liter Szivattyúnyomás max. 2,8 bar Rendszernyomás max. 4,5 bar Gázfajta folyékony gáz (propán / bután) Üzemi nyomás 30 mbar Névleges hőteljesítmény 1500 W Gázfogyasztás 120 g/h Felmelegítés kb. 15 C-ról kb. 70 C-ra Gázüzem: kb. 31 perc Elektromos üzemelés: kb. 29 perc (BGE 10) Gáz- és elektromos üzemmód: kb. 16 perc (BGE 10) Áramfelvétel 12 V esetén Begyújtás: 0,17 A Felmelegítés: 0,08 A Készenlét: 0,04 A Áramfelvétel 230 V-nál (BGE 10) Felmelegítés: (3,7 A) 850 W / (5,7 A) 1300 W Gázfogyasztás készenléti állapotban kb. 70 W Súly víztartalom nélkül (BG 10) kb. 6,7 kg (BGE 10) 7,2 kg Műszaki változtatások jogát fenntartjuk! 5. ábra 1,6 A Méretek Minden méret mm-ben értendő A vezérlőpanelen található finombiztosítót csak ugyanolyan gyártmányú biztosítóra szabad kicserélni: 1,6 A (lomha), EN Az elektronikus vezérlőpanelt meghibásodása esetén puhán jól kibélelt csomagolásban küldje vissza. Nem kielégítő csomagolás esetén elvész minden garanciaigény. Pótalkatrészként csak eredeti, a Truma bojlerhez gyártott vezérlőpanelt használjon! Ártalmatlanítás Vízbekötés Kivágás A berendezést azon ország közigazgatási rendelkezései szerint kell ártalmatlanítani, ahol használják azt. Tartsa be a nemzeti előírásokat és jogszabályokat (Németországban ilyen például az elhasználódott járművekről szóló rendelet). 349 Kémény 92 Kivágás Elektronika Gázcsatlakozás 6. ábra 5

6 Hibakeresési útmutató Hiba Ok Elhárítás Gázüzem A bekapcsolás után a bojler nem kezd el működni. A bekapcsolás után a bojler nem kezd el működni, és kb. 30 mp múlva kigyullad a piros LED. Nincs 12 V-os tápfeszültség Ablak nyitva A kéménysapka fent van a kéményen. Nincs gázellátás Helytelen gáznyomás Levegő a gázvezetékben Ellenőrizze az akkumulátorfeszültséget (min. üzemi feszültség 10,5 V) Ellenőrizze a bojler biztosítóját (lásd Karbantartás Biztosítók pont alatt) Zárja be a kémény fölött elhelyezkedő ablakot. Vegye le a kéménysapkát és / vagy ellenőrizze, hogy szennyezett-e, szükség esetén tisztítsa meg. Ellenőrizze a gázszelepeket és a gázpalackot. Ellenőrizze a gázszelepeket és a gázpalackot. A kioldáshoz (a levegő kieresztéséhez) kapcsolja ki a berendezést, várjon 5 percig, és kapcsolja be újra. A vízmelegítő hosszabb működési idő után üzemzavarra kapcsol, és a piros LED világít. Elektromos üzemmód (BGE 10) A túlhevítési hőmérséklet érzékelő működésbe lépett. Ellenőrizze a vízmennyiséget, szükség esetén pótolja (a leeresztőszelepet el kell zárni). A kioldáshoz kapcsolja ki a berendezést, várjon 5 percig, és kapcsolja be újra. A bekapcsolás után a bojler nem kezd el működni. Vízellátás A biztonsági/leeresztőszelepből csepeg a víz. A hidegvizes csapból meleg víz folyik. Nincs 230 V-os tápfeszültség A túlhevítési hőmérséklet érzékelő működésbe lépett. Túl lassú a felmelegítés a kapcsoló 850 W-os állásánál. A víz nyomása túl nagy. Forró víz folyik vissza a hidegvíz-bevezetőbe Csatlakoztassa a járművet a helyi áramellátáshoz és/vagy ellenőrizze a hibaáram védőkapcsolót. Ellenőrizze a vízmennyiséget, szükség esetén pótolja (a leeresztőszelepet el kell zárni). Az elektromos fűtőrúd túlhevítési hőmérséklet érzékelővel rendelkezik. Üzemzavar esetén kapcsolja ki a berendezést a kezelőegységen, várjon 10 percig, és kapcsolja be újra. Kérjük, forduljon a Truma szervizhez. Ellenőrizze a víznyomást (max. 2,8 bar). Központi vízellátó rendszerhez történő csatlakoztatás esetén nyomáscsökkentőt kell alkalmazni. Szereljen fel egy visszacsapó szelepet a hidegvíz-bevezetőre (lásd Beszerelési utasítás Vízbekötés pont alatt). Amennyiben ezekkel az intézkedésekkel nem küszöbölhető ki a hiba, kérjük, forduljon a Truma szervizhez. 6

7 Megfelelőségi nyilatkozat 1. A gyártó törzsadatai Név: Cím: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Str. 12, D Putzbrunn 2. A berendezés megnevezése Típus / Modell: LPG-vízmelegítő Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE A berendezés megfelel a következő irányelvek követelményeinek /142/EK irányelv a gázüzemű berendezésekről /95/EK alacsonyfeszültségi irányelv 3.3 Rádiózavar-mentesítésre vonatkozó ENSZ-EGB 10. számú előírása /108/EK irányelv az elektromágneses összeférhetőségről /53/EK irányelv az elhasználódott járművekről /83/EGK irányelv az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről és típusengedélyezési száma E1 10R és viseli a CE-jelzést. 4. A megfelelőségi nyilatkozat alapja EN15033; EN298 (részben), EN , EN ; DIN ; DVGW W270, KTW. EN ; CISPR 14-1; EN ; IEC ; EN ; IEC ; ISO 7637 Part 2; ISO 7637 Part 3; EN ; CISPR 14-2; EN Type B; EN : 2009; IEC ; EN ; IEC ; EN ; IEC ; EN ; IEC : EN ; IEC ; EN ; IEC Felügyeleti szerv Kraftfahrt-Bundesamt (Gépjárművezetési Szövetségi Hivatal) 6. Adatok az aláíró beosztásáról Aláírás: Axel Schulz p. p. Termékközpont irányítás Putzbrunn, Truma a gyártó önkéntes jótállásról szóló nyilatkozata 1. Önkéntes jótállás esete A gyártó önkéntes jótállást vállal a berendezés olyan hibáira, melyek anyag- illetve gyártási hibára vezethetők vissza. Emellett fennáll az eladóval szembeni törvényes szavatossági igény. Jótállási igény nem támasztható: gyorsan kopó alkatrészek és természetes kopás esetén, a berendezésekben nem eredeti Truma, hanem más gyártmányú alkatrészek használata esetén, a gázban található idegen anyagok (pl. olajok, lágyítók) miatt gáznyomás-szabályozó készülékekben keletkezett károk esetén, a Truma beszerelési és használati utasításainak be nem tartására visszavezethető esetekben, szakszerűtlen kezelés esetén, szakszerűtlen szállítási csomagolás esetén. 2. Az önkéntes jótállás terjedelme Az önkéntes jótállás olyan, az 1. pont szerinti hibára érvényes, amely az eladó és a végfelhasználó között létrejött adásvételi szerződés megkötésétől számított 24 hónapon belül lép fel. A gyártó ezeket a hibákat utólag kiküszöböli, azaz saját döntése szerint utólagos javítás vagy pótszállítmány formájában. Amennyiben a gyártó önkéntes jótállást vállal, a kijavított vagy kicserélt alkatrészek jótállási határideje nem kezdődik elölről, hanem a régi határidő továbbra is érvényben marad. További követelések, különösen a vevő vagy harmadik személy kártérítési igényei kizártak. Ez nem érinti a német termékfelelősségi törvény (Produkthaftungsgesetz) előírásait. Az önkéntes jótállás alá eső hiányosság elhárításához igénybe vett Truma gyári ügyfélszolgálat költségeit különösen a szállítási, kiszállási díjakat, a munka- és anyagköltségeket a gyártó fedezi, amennyiben az ügyfélszolgálat igénybevételére Németországban kerül sor. Az önkéntes jótállás nem fedezi az ügyfélszolgálat igénybevételét más országokban. A berendezés megnehezített ki- vagy beszerelési körülményei (pl. bútor vagy karosszéria leszerelése) által keletkező többletköltségek nem tekinthetők az önkéntes jótállás szolgáltatásainak. 3. Az önkéntes jótállás esetének érvényesítése A gyártó címe: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße 12, Putzbrunn, Németország Meghibásodás esetén forduljon a Truma szervizközponthoz vagy valamelyik hivatalos szervizpartnerünkhöz (lásd Részletesen közölje panaszait, valamint adja meg a berendezés sorozatszámát és vásárlásának időpontját. Ahhoz, hogy a gyártó megállapíthassa, önkéntes jótállás esete áll-e fenn, a végfelhasználónak a berendezést a saját kockázatára el kell vinnie vagy el kell küldenie a gyártó / szervizpartner címére. Hőcserélők meghibásodása esetén be kell küldeni a felhasznált gáznyomás-szabályozót is. Klímarendszerek esetén: Szállítási károk elkerülése végett a berendezést csakis a németországi Truma szervizközponttal, illetve a mindenkori szervizpartnerrel való egyeztetés után lehet elküldeni. Ellenkező esetben az esetleges szállítási károk kockázatát a küldő viseli. A berendezést a gyárnak teheráruként kell elküldeni. Önkéntes jótállás esetében a gyár állja a szállítási költségeket, illetve a beküldés és a visszaküldés költségeit. Ha nem áll fenn az önkéntes jótállás esete, a gyártó értesíti az ügyfelet és közli a javítás költségeit, melyeket a gyártó nem vállal át; ebben az esetben a szállítási költségek is az ügyfelet terhelik. 7

8 Meghibásodás esetén forduljon a Truma szervizközponthoz vagy valamelyik hivatalos szervizpartnerünkhöz (lásd A gyors feldolgozás érdekében készítse elő a berendezés típusát és sorozatszámát (lásd a típustáblán). Kempingvilág Kft. Újhegyi út 7 Tel. +36 (0) H-1108 Budapest Fax +36 (0) /2014 Fo Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK minived DE, HR, HU, RU, SI, SK Üzemeltetők számára Kezelési útmutató minived Elektromos üzemű átfolyó vízmelegítő nyitott és zárt rendszerekhez, nyomásálló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 4000 O WR11/14-2 B... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Úti vízforraló myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Tartalom Használata... 3 Áttekintő... 4 Általános tudnivalók... 5 Olvassa

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ GÁZVÍZMELEGÍTŐK Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Opalia C 11 E Opalia C 14 E 2 Használati utasítás Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...4 2 A dokumentumok megőrzése...4

Részletesebben

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS Típusok: Vienna és Vienna de Luxe Superautomatica SUP 018x, Hasznos tanácsok és tudnivalók a 26.oldaltól! A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN

Részletesebben

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O 6 720 644 062-00.1O Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés AQUA ES-130. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A

Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés AQUA ES-130. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A HU Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A Tartalom 1 Bevezetés...............................................................................3

Részletesebben

SD 20, 30, 40, 50 KLO

SD 20, 30, 40, 50 KLO ÖNTÖTTVAS TAGOS KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt. 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556 Fax: 283-0554 E-mail: sduval@saunierduval.hu

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

1. A repülés előtt Elemek behelyezése Akkumulátor feltöltése

1. A repülés előtt Elemek behelyezése Akkumulátor feltöltése Igen tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy ezen LRP terméket választotta. Ön a H4 Gravit Nano modell vásárlásával egy kiváló repülőgépes termék mellett döntött. Kérem, olvassa el a következő dokumentációt,

Részletesebben

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás 0212727hu 004 12.2009 Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW D Einbau- und Betriebsanleitung LT Montavimo ir naudojimo instrukcija HU Beépítési és üzemeltetési utasítás SK Návod na montáž a obsluhu PL Instrukcja montażu i

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. A jótállási jegy a kezelési utasításban található!

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. A jótállási jegy a kezelési utasításban található! KEZELÉSI UTASÍTÁS Típus: Magic De Luxe Redes., Superautomatica SUP 012x A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP Gratulálunk! Gratulálunk

Részletesebben

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus U 87 PL 111 02mf4_ManuelAC601_multi6_12008.indd 87 TARTALOMJEGYZÉK VIGYÁZAT...89 A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE AC601...

Részletesebben

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket WF1124ZA(C/U) WF1124ZB(C/U) WF1124XA(C/U) WF1124XB(C/U) Mosógép használati útmutató Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult. képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy Samsung terméket

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3.

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. Mosógép EV5800 Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. 1. Fontos biztonsági tudnivalók Ez a fejezet tartalmazza azokat a biztonsági tudnivalókat, amelyek segítenek a

Részletesebben

IDRO 30 - IDRO 30 CS. HU Beszerelési, használati és karbantartási útmutató

IDRO 30 - IDRO 30 CS. HU Beszerelési, használati és karbantartási útmutató IDRO 30 - IDRO 30 CS HU Beszerelési, használati és karbantartási útmutató 1 Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy az IDRO 30 kandallót választotta. Használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi

Részletesebben

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany Kezelési Utasítás 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Az új HATZ-Dízelmotor Önnek dolgozik Ez a motor kizárólag azon gépek gyártója által meghatározott és kipróbált

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU close open H H Szerelési és használati útmutató - twist 00 EL Sommer_Twist00EL_V9_HU Tartalomjegyzék Általános adatok... Rajzjelek... Biztonsági előírások... Rendeltetésszerű használat... Rendeltetésellenes

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás 8417.8/10-65

Üzemeltetési utasítás 8417.8/10-65 Üzemeltetési utasítás 8417.8/10-65 1. Megfelelőségi leírás... 2 2. Részben kész gép beépítési nyilatkozat 2006/42/EK irányelv a gépekről... 3 3. Általános tudnivalók... 4 4. Biztonság... 5 5. Szállítás

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Először olvassa

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató

Üzemeltetési útmutató Mindig az Ön oldalán Üzemeltetési útmutató FE 120 BM FE 150 BM FE 200 BM HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat... 3 1.3 Általános

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Mc Crypt CMP-960USB DJ-CD-/MP3 lejátszó Rendelési szám: 31 21 22

Részletesebben