hu Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás"

Átírás

1 hu Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS Használati utasítás

2 Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße München Tel.: +49-(0) Fax: +49-(0) A német nyelvű eredeti üzemeltetési útmutató fordítása

3 Inhalt EHB 11 1 Előszó Bevezetés A használati utasítás ábrázolási eszközei Wacker Neuson kapcsolattartó Bemutatott készüléktípusok A készülék jelölése Biztonság Alapelv A kezelőszemélyzet képesítése Védőfelszerelés Szállítás Üzembiztonság Biztonság kézi készülékek üzemeltetése esetén Biztonság elektromos készülékek üzemeltetése esetén Karbantartás Biztonsági és útmutató táblák Szállítási terjedelem Leírás Alkalmazási cél Működési mód Komponensek és kezelőelemek Szállítás Üzemeltetés Üzembe helyezés előtt A készülék beállítása Üzemmód Fordulatszám Segéd kar Mélységütköző Szerszám cseréje Általános SDS-max szerszámtartó Szerszámtartó hatlapú szerszámok számára Szerszámtartó bordás tengelyű szerszámok számára Üzembe helyezés

4 EHB Üzemen kívül helyezés Karbantartás Karbantartási terv Karbantartási munkák Készülék tisztítása A forgattyúhajtás kenése Szerszámtartó kopásának ellenőrzése Zavarelhárítás Ártalmatlanítás Tartozék Műszaki adatok EHB 11 BL/BLM EHB 11 BL/BLM EHB 11 BLS Hosszabbítókábel UL Certificate Szójegyzék

5 Elõszó 1 Előszó Ez a használati utasítás tudnivalókat és eljárásokat tartalmaz Wacker Neuson készülékének biztonságos üzemeltetéséhez és karbantartásához. Saját biztonsága és a sérülések elleni védelem érdekében olvassa el alaposan, ismerje meg és mindenkor vegye figyelembe a biztonsági utasításokat. Ez a használati utasítás nem szolgál útmutatóként átfogó karbantartási és javítási munkálatokhoz. A karbantartási és javítási munkálatokat a Wacker Neuson szerviznek ill. arra képzett szakembereknek kell elvégezniük. A készülék kialakításánál nagy súlyt helyeztünk kezelőjének biztonságára. Nem szakszerű üzemeltetés vagy nem előírásszerű karbantartás azonban veszélyeket okozhat. Kérjük, hogy Wacker Neuson készülékét ezen használati utasítás előírásainak megfelelően kezelje és tartsa karban. Gondosságáért cserébe zavartalan és kifogástalan üzemet várhat készülékétől. A készülék hibás részeit haladéktalanul ki kell cserélni! Az üzemeltetés vagy a karbantartás kérdéseivel, kérjük, forduljon a Wacker Neuson cég illetékeséhez. Minden jog fenntartva, különösen a sokszorosítás és terjesztés joga. Copyright 2009 Wacker Neuson SE Ezt a használati utasítást - akár kivonatos formában is - csak a Wacker Neuson cég kifejezett, előzetes és írásbeli engedélyével szabad újraelőállítani, feldolgozni, sokszorosítani vagy terjeszteni. A sokszorosítás, terjesztés vagy adathordozókon történő tárolás bármely, a Wacker Neuson cég által nem engedélyezett formája és fajtája az érvényes szerzői jogba ütközik, és bírósági eljárást von maga után. Nyomatékosan fenntartjuk a készülék tökéletesítését vagy biztonsági színvonalának emelését szolgáló műszaki változtatások jogát külön bejelentés nélkül is. 5

6 2 Bevezetés EHB 11 2 Bevezetés 2.1 A használati utasítás ábrázolási eszközei Figyelmeztető szimbólum Jelen használati utasítás a következő kategóriákba tartozó biztonsági utasításokat tartalmaz: VESZÉLY, FIGYELMEZTETÉS, VIGYÁZAT, FIGYELEM. Tartsa be ezeket halálos baleset vagy személyi sérülés, anyagi károk vagy szakszerűtlen szerviz kizárása érdekében. VESZÉLY Ez a figyelmeztető utasítás olyan közvetlenül fenyegető veszélyekre utal, amelyek halálos balesethez vagy súlyos sérülésekhez vezetnek. A veszély a felsorolt intézkedésekkel elkerülhető. FIGYELMEZTETÉS Ez a figyelmeztető utasítás olyan lehetséges veszélyekre utal, amelyek halálos balesethez vagy súlyos sérülésekhez vezethetnek. A veszély a felsorolt intézkedésekkel elkerülhető. VIGYÁZAT Ez a figyelmeztető utasítás olyan lehetséges veszélyekre utal, amelyek könnyű sérülésekhez vezethetnek. A veszély a felsorolt intézkedésekkel elkerülhető. FIGYELEM Ez a figyelmeztető utasítás olyan lehetséges veszélyekre utal, amelyek anyagi károkhoz vezethetnek. A veszély a felsorolt intézkedésekkel elkerülhető. Utasítások Megjegyzés: Itt kiegészítő információkat talál. 6

7 EHB 11 2 Bevezetés Eljárási utasítás Ez a szimbólum egy tevékenység elvégzésére szólít fel. 1. A számozott eljárási utasítások arra szólítják fel, hogy a megadott sorrendben végezzen el valamit. Ez a szimbólum felsorolásra szolgál. 2.2 Wacker Neuson kapcsolattartó Az Ön Wacker Neuson kapcsolattartója az adott országtól függően a Wacker Neuson szerviz, a Wacker Neuson leányvállalat vagy a Wacker Neuson kereskedő. A címeket az interneten, a weboldalon találja meg. A gyártó címét megtalálja a jelen használati utasítás elején. 2.3 Bemutatott készüléktípusok Ez a használati utasítás egy terméksorozat különböző készüléktípusaira érvényes. Ebből kifolyólag néhány ábra kinézetében kissé eltérhet az Ön készülékétől. Ezenkívül olyan komponensek leírásával is találkozhat, amelyek az Ön készülékének nem részei. A bemutatott készüléktípusok részleteit a Műszaki adatok fejezetben találja meg. 2.4 A készülék jelölése A típustábla elhelyezkedése Tétel Megnevezés 1 Típustábla 7

8 2 Bevezetés EHB 11 A típustábla adatai A típustábla olyan adatokat tartalmaz, amelyek egyértelműen azonosítják az Ön készülékét. Ezekre az adatokra a pótalkatrészek megrendelésénél és műszaki témájú érdeklődéseknél van szükség. Jegyezz fel az Ön készülékének adatait a következő táblázatban: Tétel Megnevezés Az Ön adatai 1 Csoport és típus 2 Építési év 3 Gépszám 4 Változatszám 5 Cikkszám 8

9 EHB 11 Biztonság 3 Biztonság 3.1 Alapelv A technika állása A készülék gyártása a technika legújabb állásának és az elfogadott biztonságtechnikai szabályoknak megfelelően történt. Mindazonáltal szakszerűtlen alkalmazása esetén a felhasználó vagy harmadik személy életére és testi épségére nézve veszélyek, ill. a készülék sérülései és egyéb dologi károk keletkezhetnek. Rendeltetésszerű használat A készülék csak a következő célokra használható: 12 és 125 mm közötti átmérőjű lyukak fúrása. Tömörítés, vésés, feltörés, ásás, kőtörés, döngölés és sorjátlanítás. Természetes és műkövek megmunkálása. Aszfalt, bármilyen típusú falazat és beton megmunkálása. A készüléket csak azokkal a szerszámokkal szabad használni, amelyek a készülékhez és a megmunkálandó anyaghoz készültek. A készülék a következő célokra nem használható: Egészségre veszélyes anyagok, pl. azbeszt megmunkálása. A rendeltetésszerű használathoz tartozik a jelen használati utasítás összes utasításának figyelembe vétele, valamint az előírt ápolási és karbantartási utasítások betartása is. Minden más vagy azon túlmenő használat nem rendeltetésszerűnek számít. Az ebből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget és jótállást. A kockázatot egyedül a kezelő viseli. 9

10 Biztonság EHB 11 Szerkezeti módosítás Semmilyen esetben ne végezzen szerkezeti módosításokat a gyártó írásos engedélye nélkül. Ezáltal veszélyeztetné az Ön és más személyek biztonságát! Azonkívül megszűnik a gyártó felelőssége és jótállása. Főként a következő esetekben áll fenn szerkezeti módosítás: A készülék kinyitása és a Wacker Neuson cégtől származó alkatrészek tartós idejű eltávolítása. Olyan új alkatrészek beépítése, amelyek nem a Wacker Neuson cégtől származnak, vagy típusuk és minőségük nem felel meg az eredeti alkatrészeknek. Tartozékok felszerelése, amelyek nem a Wacker Neuson cégtől származnak. A Wacker Neuson cégtől származó pótalkatrészek fenntartások nélkül beszerelhetők. Azok a tartozékok, amelyek szerepelnek az Ön készüléke számára készített Wacker Neuson szállítási programban, fenntartások nélkül felszerelhetők. Erre vonatkozóan vegye figyelembe a használati utasításban szereplő felszerelési előírásokat. Ne fúrja ki a házat, hogy pl. táblát szereljen fel rá. A házba víz kerülhet és a készülék károsodhat. Az üzemeltetés előfeltétele A készülék kifogástalan és biztonságos üzemelés előfeltételezi a következőket: Szakszerű szállítás, tárolás, felállítás. Gondos kezelés. Gondos ápolás és karbantartás. Üzemeltetés A készüléket csak rendeltetésszerűen és műszakilag kifogástalan állapotban üzemeltesse. A készüléket csak biztonság- és veszélytudatosan, és az összes védőberendezéssel üzemeltesse. Semmilyen biztonsági berendezést ne módosítson vagy kerüljön meg. Munkakezdet előtt ellenőrizze a kezelőelemek és biztonsági berendezések hatásosságát. Soha ne üzemeltesse a készüléket robbanásveszélyes környezetben. 10

11 EHB 11 Biztonság Karbantartás A készülék kifogástalan és tartós működéséhez rendszeres karbantartási munkák szükségesek. A készülék elhanyagolt karbantartása csökkenti a készülék biztonságát. Feltétlenül tartsa be az előírt karbantartási időközöket. Soha ne alkalmazza a készüléket, ha karbantartás vagy javítás szükséges. Üzemzavar Működési zavarok esetén a készüléket azonnal ki kell kapcsolnia és biztosítania kell. Haladéktalanul küszöbölje ki az üzemzavarokat, amelyek a biztonságot befolyásolhatják! A sérült vagy hibás alkatrészeket haladéktalanul cseréltesse ki! További információkat a Üzemzavar fejezetben talál. Pótalkatrészek, tartozékok Csak Wacker Neuson gyártmányú pótalkatrészeket használjon, vagy olyanokat, amelynek típusa és minősége megfelel az eredeti alkatrészeknek. Csak Wacker Neuson gyártmányú tartozékokat használjon. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén mindennemű felelősség megszűnik. Felelősség kizárása A következő megsértések esetén a Wacker Neuson visszautasít mindenféle felelősséget a személyi és dologi károkért: Szerkezeti módosítás. Nem rendeltetésszerű használat. A jelen használati utasítás figyelmen kívül hagyása. Szakszerűtlen kezelés. Olyan alkatrészek beépítése, amelyek nem a Wacker Neuson cégtől származnak, vagy amelyeknek típusa és minősége nem felel meg az eredeti alkatrészeknek. Olyan tartozékok felhasználása, amelyek nem a Wacker Neuson cégtől származnak. 11

12 Biztonság EHB 11 Használati utasítás Őrizze állandóan hozzáférhetően a használati utasítást a készüléken ill. a készülék alkalmazási helyén. Ha elveszítené a használati utasítást vagy egy további példányra lenne szüksége, úgy forduljon Wacker Neuson tárgyalópartneréhez vagy töltse le azt az internetről (www.wackerneuson.com). Szolgáltassa ki ezt a használati utasítást a készülék minden egyes további kezelőjének vagy rákövetkező tulajdonosának. Országspecifikus előírások Tartsa be a balesetmegelőzési és környezetvédelmi, pl. a veszélyes anyagokkal való bánásra, személyi védőfelszerelés viselésére vonatkozó országspecifikus előírásokat, szabványokat és irányelveket is. Egészítse ki a használati utasítást további utasításokkal az üzemi, hatósági, nemzeti vagy általános érvényű biztonsági irányelvek figyelembe vételéhez. Kezelőelemek Tartsa a készülék kezelőelemeit mindig szárazon, tisztán, olaj- és zsírmentesen. A kezelőelemeket, pl. Be/Ki kapcsolót, gázkart stb. nem szabad meg nem engedett módon reteszelni, manipulálni vagy megváltoztatni. Ellenőrzés károk szempontjából Műszakonként legalább egyszer ellenőrizze a kikapcsolt készüléket külsőleg felismerhető károk és hiányosságok szempontjából. Ne üzemeltesse a készüléket, ha károk vagy hiányosságok ismerhetők fel. Haladéktalanul küszöböltesse ki a károkat és hiányosságokat. 3.2 A kezelőszemélyzet képesítése A kezelő képesítése Csak kiképzett szakszemélyzetnek szabad a készüléket üzembe helyeznie és üzemeltetnie. Azonkívül a következő előfeltételek érvényesek: Testileg és szellemileg alkalmasak. Kioktatták őket a készülék önálló használatára. Kioktatták őket a készülék rendeltetésszerű használatára. Járatosak a szükséges biztonsági berendezésekben. Jogosultak a készülékeket és rendszereket a biztonságtechnika szabványai szerint önállóan üzembe helyezni. A vállalkozó vagy az üzemeltető rendelkezett önálló munkavégzésükről a készülékkel. 12

13 EHB 11 Biztonság Hibás kezelés Hibás kezelés, helytelen használat vagy képzetlen személyzet általi kezelés esetén a kezelő vagy harmadik személy egészségét, valamint a készüléket, ill. más dologi értékeket veszély fenyegeti. Az üzemeltető kötelezettségei Az üzemeltetőnek a használati utasítást a kezelő számára hozzáférhetőnek kell tennie és meg kell bizonyosodnia arról, hogy a kezelő azt elolvasta és megértette. Javaslatok a munkához Kérjük, kövesse a következő javaslatokat: Csak jó testi állapotban dolgozzon. Koncentrálva dolgozzon, mindenek előtt a munkaidő vége felé. Ne dolgozzon a készülékkel, ha fáradt. Minden munkát nyugodtan, körültekintően és óvatosan végezzen. Soha ne dolgozzon alkohol, drogok vagy gyógyszerek befolyása alatt. Romolhat a látásképessége, reakcióképessége és az ítélőképessége. Úgy dolgozzon, hogy harmadik személyek ne sérüljenek meg. Gondoskodjon arról, hogy emberek vagy állatok ne tartózkodjanak a veszélyzónában. 3.3 Védőfelszerelés Munkaruházat A ruházatnak célszerűnek, azaz szorosan fekvőnek, de nem akadályozónak kell lennie. Az építkezés területén ne viseljen szabadon hosszú hajat, laza ruházatot vagy ékszert, beleértve a gyűrűket is. Sérülésveszély áll fenn pl. felakadás vagy a berendezés mozgó részeibe történő behúzás által. Csak nehezen gyulladó munkaruházatot viseljen. 13

14 Biztonság EHB 11 Személyi védőfelszerelés Használjon személyi védőfelszerelést a sérülések és egészségkárosodások elkerüléséhez: Biztonsági cipő. Munkakesztyű tartós anyagból. Munkaruha tartós anyagból. Védősisak. Hallásvédő. Arcvédő. Szemvédő. Poros levegő esetén légzésvédő. Hallásvédelem Ennél a készüléknél előfordulhat az adott országra jellemző megengedett zajhatár (emberekre vonatkozó értékelési szint) túllépése. Ezért Önnek többek között hallásvédőt kell viselnie. A pontos értéket a Műszaki adatok fejezetben találja meg. A hallásvédővel különösen figyelmesen és körültekintően dolgozzon, mert csak korlátozottan hallhatja a zajokat, pl. kiáltásokat vagy hangjelzéseket. Wacker Neuson javasolja, hogy mindig viseljen hallásvédőt. 3.4 Szállítás A készülék kikapcsolása A szállítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a dugaszt a dugaszolóaljzatból. Hagyja kihűlni a motort. Készülék szállítása A készüléket a mellékelt hordozókofferben szállítsa. Biztosítsa a hordozókoffert a szállítóeszközön felborulás, leesés vagy elcsúszás ellen. A készülék emelése A leeső készülék komoly sérülésveszélyt jelent. A készülék nem rendelkezik emelési és rögzítési pontokkal. Emeléskor biztosítsa a készüléket felborulás, leesés vagy elcsúszás ellen pl. egy zárt szállítótartályban. 14

15 EHB 11 Biztonság Ismételt üzembe helyezés Ismételt üzembe helyezés előtt szerelje össze a készülékeket, készülékrészeket, tartozékokat vagy szerszámokat, amelyek szállítási célokra leszerelésre kerültek. Csak a használati utasítás szerint járjon el. 3.5 Üzembiztonság Robbanásveszélyes környezet Soha ne üzemeltesse a készüléket robbanásveszélyes környezetben. Munkakörnyezet Munkakezdet előtt ismerkedjen meg a munkakörnyezettel. Ehhez tartoznak pl. a következő pontok: Akadályok a munka- és közlekedési területen. A talaj teherbíróképessége. Az építkezési hely szükséges lebiztosítása, különösen a nyilvános közlekedési terület felé. Falak és fedelek szükséges lebiztosítása. Segítség lehetőségei balesetek esetén. Biztonság a munkaterületen Ha a készülékkel dolgozik, akkor különösen figyeljen a következő pontokra: Elektromos vezetékek vagy csövek a munkaterületen. Gázvezetékek vagy vízvezetékek a munkaterületen. Letörő, leeső vagy elröpített anyag. Ne veszélyeztessen más személyeket. Mély gödrök vagy lejtők közelében legyen nagyon óvatos. Leesésveszély. Tartson elegendő távolságot az éghető anyagoktól. Ellenőrzés munkakezdet előtt Munkakezdet előtt ellenőrizze a következő pontokat: A szerszámok állapotát. Készülékbeállításokat. A készülék csatlakoztatási értékeit. Készülék üzembe helyezése Vegye figyelembe a készüléken levő és a használati útmutatóban olvasható biztonsági és figyelmeztető utasításokat. Soha ne helyezzen üzembe karbantartásra vagy javításra szoruló készüléket. A készüléket a használati utasítás szerint helyezze üzembe. 15

16 Biztonság EHB 11 Állásbiztonság Mindig figyeljen a biztonságos állásra, amikor a készülékkel dolgozik. Ez különösen állványokon, létrákon, egyenetlen vagy csúszós talajon stb. történő munkavégzés esetén érvényes. Vigyázat a forró részek esetében Üzem közben vagy kevéssel utána ne érjen hozzá forró részekhez, például a szerszámhoz, a szerszámtartóhoz vagy a vezetőhengerhez. Ezek a részek nagyon felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Vigyázat a mozgó részek esetében Tartsa távol a kezét, lábát és becsíphető ruházatot a készülék mozgó vagy forgó részeitől. Berántás vagy zúzódás okozta súlyos sérülések veszélye. Vigyázat a mérgező anyagok esetében Néhány anyag mérgező vegyületeket tartalmazhat, amelyek bontáskor felszabadulnak. Ezért a munkavégzés során keletkező por belélegzésének és bőrrel való érintkezésének elkerülése érdekében viseljen személyi védőfelszerelést. Nem irányítható személyekre Üzemeltetés közben ne irányítsa a készüléket a körülötte álló személyekre. A szerszám kiugorhat és sérüléseket okozhat. Ne veszélyeztesse a személyeket Vigyázzon arra, hogy az elrepített vagy leeső anyagok senkit ne veszélyeztessenek. Mindig nagyon figyelmesen és előrelátóan dolgozzon. A készülék kikapcsolása Az alábbi helyzetekben kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a dugaszt a csatlakozó aljzatból: Szünetek előtt. Ha nem használja a készüléket. Ha cseréli a szerszámot. Ha forgácsot vagy szilánkot távolít el. Mielőtt letenné a készüléket, várja meg, amíg teljesen meg nem áll. Úgy állítsa vagy tegye le a készüléket, hogy az ne borulhasson fel, eshessen le vagy csúszhasson el. 16

17 EHB 11 Biztonság Tárolás Olyan biztonságosan állítsa vagy tegye le a készüléket, hogy az ne borulhasson fel, eshessen le vagy csúszhasson el. Tárolás helye Használat után a lehűlt készüléket olyan elzárt, tiszta, száraz és fagymentes helyen tárolja, amely gyermekek számára nem hozzáférhető. 3.6 Biztonság kézi készülékek üzemeltetése esetén Biztonságos munkavégzés kézi készülékekkel Biztosítsa a nem rögzített munkadarabokat megfelelő eszközökkel. Munkavégzés közben alapvetően fogja két kézzel a készüléket az arra előirányzott markolatoknál. Használja mindig a készülékkel szállított segéd karokat. Munkavégzés közben úgy tartsa a készüléket, hogy a szilárd tárgyakkal való érintkezés esetén elkerülhető legyen a kéz sérülése. A kézikészülék szabályszerű lerakása Óvatosan tegye le a készüléket. Ne dobja le a padlóra vagy nagyobb magasságból a készüléket. Ledobás esetén a készülék személyi sérülést okozhat vagy saját maga is károsodhat. Biztonságos munkavégzés a kalapáccsal Az üzemeltetés során tartsa zárva a szerszámtartót. A csatlakozókábelt mindig a készülék mögött vezesse el és tartsa távol azt a készülék munkatartományától. 17

18 Biztonság EHB Biztonság elektromos készülékek üzemeltetése esetén Elektromos készülékekre vonatkozó speciális előírások Tartsa be a készüléke szállítási terjedelmének részét képező Általános biztonsági utasítások brossúrában levő biztonsági utasításokat. Tartsa be a balesetmegelőzési országspecifikus előírásokat, szabványokat és irányelveket is az elektromos berendezésekkel és készülékekkel összefüggésben. FIGYELMEZTETÉS Olvassa el az összes biztonsági utasítást és az egyéb utasításokat. A biztonsági utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet. Őrizze meg az összes biztonsági utasítást és egyéb utasítást, hogy a jövőben is elő tudja majd venni. A II. védelmi osztályba tartozó elektromos készülékek áramellátása Megjegyzés: A névleges feszültséget a készüléke típustábláján találja. A készüléket csak akkor szabad áramellátáshoz csatlakoztatnia, ha minden készülékrész kifogástalan állapotban található. Különösen ügyeljen a készülék következő komponenseire: Csatlakozó. Csatlakozókábel a teljes hosszán. A BE/KI kapcsoló kapcsolómembránja, ha van ilyen. Dugaszolóaljzatok. A II. védelmi osztályba tartozó elektromos készülékek erősített vagy kettős szigeteléssel (védőszigetelés) rendelkeznek és nem csatlakoznak a védővezetékre. Rögzített helyű vagy mobil áramfejlesztőhöz való csatlakoztatás esetén a következő biztonsági berendezések legalább egyikének léteznie kell: Áramvédő kapcsoló. ISO-őr. IT-hálózat. Megjegyzés: Tartsa be a mindenkori nemzeti biztonsági irányelveket! 18

19 EHB 11 Biztonság Hosszabbítókábel A készüléket csak sérülésmentes és típusengedéllyel rendelkező hosszabbítókábelekkel szabad üzemeltetnie! Csak védővezetővel rendelkező és a csatlakozódugóra, valamint az összekötőre helyesen csatlakoztatott védővezetős hosszabbítókábelt szabad használnia (csak I-es védelmi osztályú készülékekhez, lásd a Műszaki adatok című fejezetet). Csak típusengedéllyel rendelkező olyan hosszabbítókábeleket szabad használnia, amelyek alkalmasak az építkezési helyen történő alkalmazásra: H05RN-F vagy jobb, közepes gumitömlő-vezeték a Wacker Neuson a H07RN-F típust, SOW kábelt vagy az adott országra jellemző, azzal egyenértékű kivitelt javasolja. A sérült (pl. repedések a köpenyben) vagy laza dugaszú és csatlakozójú hosszabbítókábeleket azonnal ki kell cserélnie. A kábeldoboknak és a többférőhelyes dugaszolóaljzatoknak ugyanazon követelményeknek kell megfelelniük mint a hosszabbítókábeleknek. Esőtől, hótól és a nedvesség minden más formájától védje a hosszabbítókábeleket, kábeldobokat és a többférőhelyes dugaszolóaljzatokat. Teljesen csévélje le a kábeldobot A le nem csévélt kábeldob tűzveszélyt jelent. Az üzem megkezdése előtt teljesen csévélje le a kábeldobot. Csatlakozókábel védelme Ne használja a csatlakozókábelt a készülék húzására vagy emelésére. A csatlakozókábel dugaszát ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozóaljzatból. Védje a csatlakozókábelt a hőtől, olajtól és éles szegélyektől. A csatlakozókábelt sérülés vagy laza dugasz esetén haladéktalanul ki kell cseréltetnie Wacker Neuson tárgyalópartnerével. Nedvesség elleni védelem Védje a készüléket az esőtől, hótól vagy más nedvességektől. Károsodásokat vagy hibás működést okozhat. 19

20 Biztonság EHB Karbantartás Karbantartási munkák Az ápolási és karbantartási munkákat csak annyira szabad végrehajtani, mint ahogyan azok ebben a használati utasításban le vannak írva. Minden további munkát a Wacker Neuson tárgyalópartnernek kell átvennie. További információkat a Karbantartás fejezetben talál. Leválasztás az áramellátásról Ápolási és karbantartási munkák előtt ki kell húznia a dugaszt a dugaszolóaljzatból a készülék leválasztásához az áramellátásról. Tisztítás A készüléket tartsa mindig tisztán és minden egyes használat után tisztítsa meg. Ne használjon üzemanyagokat vagy oldószereket. Robbanásveszély! Ne használjon magasnyomású tisztítót. Víz behatolása miatt megsérülhet a készülék. Elektromos készülékeknél áramütés okozta súlyos sérülés veszélye áll fenn. Zsírzógomb tisztítása A készülék kenése után törölje le a zsírzógombot egy tiszta ronggyal. Ha felesleges zsír lóg a zsírzógombon, akkor áramütés veszély áll fenn. 20

21 EHB 11 Biztonság 3.9 Biztonsági és útmutató táblák A készüléken matricák találhatók, amelyeken fontos utasítások és biztonsági utasítások találhatók. Tartsa az összes matricát olvasható állapotban. Cserélje ki a hiányzó vagy olvashatatlan matricákat. A matricák cikkszámát a pótalkatrész-katalógusban találhatja meg. Tétel Matrica Leírás 1 Garantált hangteljesítmény-szint. 2 Használjon személyi védőfelszerelést a sérülések és egészségkárosodások elkerüléséhez: Hallásvédő. Szemvédő. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati utasítást US-készülékek Figyelmeztetés. WARNING WARNUNG ADVERTENCIA ADVERTISSEMENT

22 Szállítási terjedelem EHB 11 4 Szállítási terjedelem Tétel Megnevezés 1 Hordozókoffer szerszámrekeszekkel 2 Zsírprés 3 Fúrókalapács 4 Használati utasítás 5 Pótalkatrész katalógus Általános biztonsági utasítások (ábr. nélkül) 22

23 EHB 11 Leírás 5 Leírás 5.1 Alkalmazási cél 5.2 Működési mód A készüléket csak rendeltetésszerűen használja, lásd a Biztonság, Rendeltetésszerű használat című fejezetet. A különböző, gyorsan cserélhető szerszámokkal a készülék 12 és 125 mm átmérő közötti lyukak fúrására, tömörítésre, vésésre, feltörésre, ásásra, kőtörésre, döngölésre és sorjátlanításra használható. A készülék természetes és műkő megmunkálására, valamint aszfalt, ill. minden típusú falazat és beton megmunkálására alkalmas. Elv A készülék pneumatikus ütőművel valamint kiegészítő fúrási funkcióval rendelkező feltörő kalapács. A hajtás karbantartásmentes váltóáramú motorral történik. A frekvenciaátalakító átalakítja a bemenő váltóáramot a szükséges háromfázisú árammá. "Véső" üzemmód A "véső" üzemmódban a váltóáramú motor forgó mozgását egy hajtómű és egy forgattyús hajtás alakítja át löketekké. A forgattyús hajtás által előre, ill. hátra mozgatott dugattyú összesűríti a levegőt (előrefelé végzett mozgás) vagy vákuumot hoz létre (visszafelé végzett mozgás). A nyomás váltakozása miatt az ütődugattyú előre-hátra mozog (légpárnás ütőrendszer) és ráüt a szerszámra. "Véső" üzemmódban a fúróhajtómű a biztonsági kuplungon keresztül kerül kioldásra és a szerszámtartó tok a szerszámtartóban forgás ellen rögzítve van. "Ütvefúró" üzemmód "Ütvefúró" üzemmódban a motor forgó mozgása egy kuplungon keresztül kerül átvitelre a fúróhajtómű meghajtó tengelyére. A meghajtó tengely fogaskerekekkel forgatja a szerszámtartó tokot a szerszámtartóban. 23

24 Leírás EHB Komponensek és kezelőelemek Tétel Megnevezés 1 Szerszámtartó 2 BE/KI kapcsoló 3 Beállító kerék a fordulatszám előválasztásához 4 A véső/ütvefúró üzemmód állítókarja 5 Segéd kar 6 Mélységütköző Szerszámtartó A készülék választhatóan 3 különböző szerszámtartóval kapható: SDS-max Hatlap reteszelő kengyellel Bordás tengely 24

25 EHB 11 Leírás BE/KI kapcsoló A BE/KI kapcsolóhoz indításvédelem kapcsolódik. Az indításvédelem azt eredményezi, hogy a BE/KI kapcsoló megnyomása után az elektromos fúrókalapács ütésszáma vagy fordulatszáma lassan növekszik. Az indításvédelemmel a véső elugrása vagy a fúró letapadása megakadályozható vagy csökkenthető. Beállító kerék a fordulatszám előválasztásához A fordulatszám előválasztására szolgáló beállító kerékkel előválasztható a fordulatszám. A fordulatszám csökkentése ütvefúró üzemmódban az ütés erejének csökkentését eredményezi, ami pl. a csempék eltávolításakor szükséges. A véső/ütvefúró üzemmód állítókarja A véső/ütvefúró üzemmód állítókarja 3 állással rendelkezik, amelyek felsorolása alul található. A házon lévő nyíl és az állítókaron ezzel szemben található szimbólum jelöli a kiválasztott üzemmódot. Vésés Ütvefúrás Pozicionálás A "pozicionálás" üzemmódban pl. egy laposvéső forgása a helyes munkapozícióba kézzel lehetséges. 25

26 Leírás EHB 11 Segéd kar Tétel Megnevezés 1 Szögletes kar (nem minden készüléknél létezik) 2 Radiális kar 3 Rögzítőkerék (nem minden készüléknél létezik) 4 Betétlemez A Pro-Ergo segéd kar sokoldalúan állítható és minden munkapozícióban biztonságos és fáradság nélküli fogást tesz lehetővé. A segéd karhoz a szögletes kar és a radiális kar tartozik. Beállítási lehetőségek: A teljes segéd kar 360 -kal fokozatmentesen elforgatható. A szögletes kar 22,5 -os fokozatonként kb kal forgatható el (nem minden készüléknél létezik). A radiális kar a segéd karra vagy ház oldalára csavarozható. Mélységütköző A mélységütközővel a fúrási mélység fokozatmentesen állítható. 26

27 EHB 11 Szállítás 6 Szállítás FIGYELMEZTETÉS A szakszerűtlen kezelés sérülésekhez vagy súlyos anyagi károkhoz vezethet. Olvassa el és tartsa be ezen használati utasítás valamennyi biztonsági utasítását, lásd a Biztonság fejezetet. Készülék szállítása A készülék szállítása a mellékelt hordozókofferben történik. 1. Vegye le a szerszámot. 2. Fordítsa hátra a szögletes kart (nem minden készüléknél létezik). 3. Ha a házra van felszerelve, csavarozza le a radiális kart és csavarja fel a segéd karra. 4. Helyezze a készüléket a hordozókofferbe. 5. Csévélje fel a csatlakozókábelt és tegye a hordozókofferbe. Megjegyzés: Ne törje meg a csatlakozókábelt! 6. Helyezze a szerszámokat a hordozókofferbe. 7. Helyezze a hordozókoffert egy arra alkalmas szállítóeszközbe vagy szállítóeszközre. 8. Biztosítsa a hordozókoffert felborulás, leesés vagy elcsúszás ellen. 27

28 Üzemeltetés EHB 11 7 Üzemeltetés FIGYELMEZTETÉS A szakszerűtlen kezelés sérülésekhez vagy súlyos anyagi károkhoz vezethet. Olvassa el és tartsa be ezen használati utasítás valamennyi biztonsági utasítását, lásd a Biztonság fejezetet. 7.1 Üzembe helyezés előtt Kicsomagolás után a készülék üzemkész. Készülék ellenőrzése Ellenőrizze a készülék és valamennyi alkatrészének sérüléseit. Elektromos hálózat ellenőrzése Ellenőrizze, hogy megfelő-e az elektromos hálózat vagy az építéshelyi elosztó üzemi feszültsége (lásd a készülék típustábláját vagy a Műszaki adatok fejezetet). Ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat vagy az építéshelyi elosztó az érvényes nemzeti szabványoknak és irányelveknek megfelelő biztosítóval rendelkezik-e. 28

29 EHB 11 Üzemeltetés 7.2 A készülék beállítása Üzemmód Az üzemmód kiválasztása FIGYELMEZTETÉS A készülék elindulása átkapcsoláskor! Ellenőrizetlen indulás esetén sérülésveszély. A véső/ütvefúró üzemmód állítókarját csak a készülék nyugalmi állapotában működtesse. Tétel Megnevezés 1 A véső/ütvefúró üzemmód állítókarja Ellenőrizze a véső/ütvefúró üzemmód állítókarjának állását. Ha a beállítás nem felel meg a kívánt alkalmazási célnak, állítsa át a véső/ ütvefúró üzemmód állítókarját: Forgassa el a véső/ütvefúró üzemmód állítókarját fél fordulattal a kattanásig. 29

30 Üzemeltetés EHB Fordulatszám Fordulatszám beállítása Tétel Megnevezés 1 Beállító kerék a fordulatszám előválasztásához A fordulatszám beállítása a beállító kerék segítségével: Forgassa el a fordulatszám előválasztására szolgáló beállító kereket az óra járásával ellentétes irányba (-) a fordulatszám csökkentéséhez. Forgassa el a fordulatszám előválasztására szolgáló beállító kereket az óra járásával megegyező irányba (+) a fordulatszám növeléséhez. 30

31 EHB 11 Üzemeltetés Segéd kar A segéd kar beállítása A készüléket kizárólag a segéd karral használja. A beállítási lehetőségek az alábbi ábrán láthatók. 31

32 Üzemeltetés EHB 11 A szögletes kar beállítása Megjegyzés: A szögletes kar nem minden készüléknél létezik. Tétel Megnevezés 1 Szögletes kar 2 Rögzítőkerék 1. Forgassa el a rögzítőkereket az óra járásával ellentétes irányba. 2. Forgassa el a szögletes kart a kívánt pozícióba (vegye figyelembe a reteszelési pozíciókat). 3. Csavarja be a rögzítőkereket az óra járásával megegyező irányba. A radiális kar pozíciójának módosítása Tétel Megnevezés 1 Radiális kar 1. Csavarja ki a radiális kart az óra járásával ellentétes irányba. 2. Csavarja be a radiális kart a kívánt pozícióban (segéd kar vagy ház). 32

33 EHB 11 Üzemeltetés A segéd kar elforgatása Tétel Megnevezés 1 Radiális kar 2 Hatlapfejű csavar 3 Betétlemez 4 Hatlapú csavarkulcs 1. Csavarja ki a radiális kart az óra járásával ellentétes irányba. 2. Oldja meg a hatlapfejű csavart a radiális karban levő betétlemezen hatlapú csavarkulcs segítségével. 3. Forgassa el a segéd kart a kívánt pozícióba. 4. Csavarja vissza szorosan a hatlapfejű csavart. 5. Csavarja be a radiális kart a kívánt pozícióban (segéd kar vagy ház). 33

34 Üzemeltetés EHB Mélységütköző Mélységütköző beállítása Tétel Megnevezés 1 Szárnyas csavar 2 Mélységütköző 1. Szárnyas csavar kioldása. 2. Húzza ki vagy tolja be a mélységütközőt a kívánt hosszúságra. 3. Ismét húzza meg szorosra a szárnyas csavart. 34

35 EHB 11 Üzemeltetés 7.3 Szerszám cseréje Általános Általános tudnivalók Kiegészítő segédeszköz nélkül cserélhet szerszámot. Tudnivalók a szerszámok behelyezéséhez Csak a következő tulajdonságokkal rendelkező szerszámokat használja: A szerszámnak alkalmasnak kell lennie a szerszámtartóban történő használatra. A szerszám végének sértetlennek kell lennie. A szerszámnak megfelelően élesnek kell lennie, hogy elkerülje a lepattanó ütéseket. A szerszámnak alkalmasnak kell lennie a tervezet alkalmazási célra SDS-max szerszámtartó Szerszám behelyezése Tétel Megnevezés 1 Szerszám 2 Szerszámtartó 1. Tisztítsa meg a szerszámvéget. 2. Helyezze be a szerszámot a szerszámtartóba. 3. Forgassa el a szerszámot és nyomja be, amíg a szerszámtartó magától reteszelődik. 4. Húzza meg a szerszámot a reteszelés ellenőrzése céljából. 35

36 Üzemeltetés EHB 11 Szerszám kivétele Tétel Megnevezés 1 Szerszám 2 Reteszelő hüvely 1. Tolja hátra a reteszelő hüvelyt. A reteszelés kioldódik. 2. Húzza ki a szerszámot előre a szerszámtartóból. 36

37 EHB 11 Üzemeltetés Szerszámtartó hatlapú szerszámok számára Szerszám behelyezése Tétel Megnevezés 1 Szerszám 2 Rögzítőrugó 1. Tisztítsa meg a szerszámvéget. 2. Fordítsa ki a rögzítőrugót. 3. Tolja be ütközésig a szerszámot a szerszámtartóba. 4. Fordítsa vissza a rögzítőrugót. 5. Húzza meg a szerszámot a reteszelés ellenőrzése céljából. Szerszám kivétele 1. Fordítsa ki a rögzítőrugót. 2. Húzza ki a szerszámot a szerszámtartóból. 3. Fordítsa vissza a rögzítőrugót. 37

38 Üzemeltetés EHB Szerszámtartó bordás tengelyű szerszámok számára Szerszám behelyezése Tétel Megnevezés 1 Szerszám 2 Reteszelő kengyel 1. Tisztítsa meg a szerszámvéget. 2. A reteszelő kengyel elforgatása 90 -kal. 3. Tolja be ütközésig a szerszámot a szerszámtartóba. A véső behelyezése esetén ügyeljen arra, hogy a bemarás a szerszámon a bordás tengely felé mutasson. 4. A reteszelő kengyel visszaforgatása 90 -kal. 5. Húzza meg a szerszámot a reteszelés ellenőrzése céljából. Szerszám kivétele 1. A reteszelő kengyel elforgatása 90 -kal. 2. Húzza ki a szerszámot a szerszámtartóból. 3. Ismét forgassa vissza a reteszelő kengyelt. 38

39 EHB 11 Üzemeltetés 7.4 Üzembe helyezés Csatlakoztassa a készüléket az áramellátáshoz Csak 1-fázisú váltóáramra csatlakoztassa a készüléket, a csatlakoztatási értékeket lásd a Műszaki adatok fejezetben. FIGYELEM Elektromos feszültség. A nem megfelelő feszültség a készülék károsodsához vezethet. Ellenőrizze, hogy az áramforrás feszültsége megegyezik-e a készülék adataival, lásd a Műszaki adatok fejezetet. FIGYELMEZTETÉS Elektromos feszültség. Sérülés áramütés következtében. Ellenőrizze a csatlakozókábelt és a hosszabbítókábelt károsodások szempontjából. Csak olyan hosszabbítókábelt használjon, amelynek védővezetéke a dugaszhoz és a csatlakozóhoz is csatlakoztatva van (csak I-es védelmi osztályú készülékekhez). 1. Ha szükséges, megengedett hosszabbítókábellel csatlakoztassa a készüléket. Megjegyzés: A hosszabbítókábelek megengedett hosszát és érkeresztmetszetét a Műszaki adatok fejezetben találja. 2. Dugja be a dugaszt a csatlakozó aljzatba. 39

40 Üzemeltetés EHB 11 A készülék bekapcsolása FIGYELMEZTETÉS Sérülések az ellenőrizetlenül vezetett készülék miatt. Mindig két kézzel tartsa a készüléket és vegyen fel biztos állást. Tétel Megnevezés 1 BE/KI kapcsoló Nyomja meg a BE/KI kapcsolót. 7.5 Üzemen kívül helyezés A készülék kikapcsolása 1. Engedje el a BE/KI kapcsolót. 2. Várja meg, amíg a készülék teljesen megáll. 3. Úgy tegye le a készüléket, hogy az ne borulhasson fel, eshessen le vagy csúszhasson el. 4. A csatlakozót húzza ki a csatlakozó aljatból. 40

41 EHB 11 Karbantartás 8 Karbantartás FIGYELMEZTETÉS A szakszerűtlen kezelés sérülésekhez vagy súlyos anyagi károkhoz vezethet. Olvassa el és tartsa be ezen használati utasítás valamennyi biztonsági utasítását, lásd a Biztonság fejezetet. 8.1 Karbantartási terv Tevékenység Naponta üzemeltetés előtt Minden 20. óra után Havonta Ellenőrizze, hogy a csatlakozó kábel kifogástalan állapotban van-e hiba esetén cseréltesse ki a csatlakozókábelt. * Valamennyi alkatrész szemrevételezése sérülések keresése céljából. Készülék tisztítása. A szerszám csapjainak és vágóéleinek ellenőrzése adott esetben élezés, kikovácsolás vagy felújít(tat)ás. Kenje meg a forgattyúhajtást. Szerszámtartó ellenőrzése kopás szempontjából szükség esetén cseréltesse ki. * * Végeztesse el ezeket a munkákat a Wacker Neuson kapcsolattartójának szerviz műhelyével. 41

42 Karbantartás EHB Karbantartási munkák FIGYELMEZTETÉS Elektromos feszültség. Sérülés áramütés következtében. A készüléken végzendő munkák előtt húzza ki a dugaszt a dugaszolóaljzatból. Munkavégzés műhelyben A karbantartási munkákat műhelyben munkapadon végezze. Ez a következő előnyökkel jár: A készülék védelme az építkezési hely szennyeződései ellen. Az egyenes és tiszta munkafelület megkönnyíti a munkát. A kis alkatrészek könnyebben áttekinthetők és nem vesznek el olyan könnyen Készülék tisztítása 1. Megfelelő segédeszközzel tisztítsa meg a levegőztető nyílást. 2. Törölje le a házat egy tiszta, nedves ruhával. 42

43 EHB 11 Karbantartás A forgattyúhajtás kenése Tétel Megnevezés 1 Zsírzógomb 1. Távolítsa el a szennyeződéseket a zsírzógomb környékén. 2. Helyezze rá a megtöltött, kézi zsírzóprést a zsírzógombra és nyomja meg kb szor. Megjegyzés: Kenéshez csak speciális kenőanyagot használjon, lásd a Műszaki adatok c. fejezetet. 3. Törölje le a zsírzógomb környékét egy tiszta ronggyal. 43

44 Karbantartás EHB Szerszámtartó kopásának ellenőrzése Tétel A B Érték 200 mm Max. 6 mm 1. Helyezzen be új szerszámot. Megjegyzés: Az új szerszámot csak arra használja, hogy megmérje a szerszámtartó kopását, és ne arra, hogy megmérje a szerszám kopását. 2. Mérje meg a szerszám játékát 200 mm-rel a bevezetés előtt. A játék nem lehet több 6 mm-nél. Ha a játék 6 mm-nél nagyobb, cseréltesse ki a szerszámtartót. 44

45 EHB 11 Zavarelhárítás 9 Zavarelhárítás A következő táblázatban a lehetséges üzemzavarokat, azok okait és elhárításukat találja. Üzemzavar Ok Elhárítás A készülék nem működik 230 V-os készülékek számára: A bemeneti feszültség túl magas (> 300 V) vagy túl alacsony (< 80 V). Hozzon létre helyes feszültséget, adott esetben használjon elegendő vezetékkeresztmetszetű hosszabbítókábelt. Az ütőrendszer blokkolva van A fúró megszorult 115 V-os készülékek számára: A bemeneti feszültség túl magas (> 150 V) vagy túl alacsony (< 45 V). Az átalakító túl magas hőmérséklet miatt lekapcsolt. A csatlakozókábel szakadt. Fokozott zsírsúrlódás nagyon alacsony hőmérsékletek miatt. Mozgó alkatrészek berágódása (pl. hosszabb szárazon futás következtében). Túl sok fúróforgács a fúrólyukban. Zavaró betonacél. Hozzon létre helyes feszültséget, adott esetben használjon elegendő vezetékkeresztmetszetű hosszabbítókábelt. Hagyja lehűlni a készüléket. Ellenőrizze a csatlakozókábelt, hiba esetén cseréltesse ki. * Hagyja a készüléket melegebb környezetben (pl. fűtött helyiségben) bemelegedni. Cseréltesse ki a meghibásodott alkatrészeket. * Húzza ki a fúrót és távolítsa el a fúrónál található fúróforgácsot. Állítsa be újra a fúrólyukat. * Olyan üzemzavar esetén, amelyet saját maga nem tud elvégezni vagy saját magának nem szabad elvégeznie, forduljon Wacker Neuson kapcsolattartójához. 45

46 Ártalmatlanítás EHB Ártalmatlanítás Gondoskodjon a készülék és a csomagolás környezetbarát újrahasznosításáról. Az ártalmatlanítás során vegye figyelembe a helyi előírásokat és irányelveket, pl.az Elektromos és elektronikai kiöregedett készülékek európai irányelvét. Ne dobja a készüléket a hulladékok közé, hanem vigye el egy elkülönített gyűjtőhelyre. 46

47 EHB 11 Tartozék 11 Tartozék A készülékhez bőséges tartozékválasztékot kínálunk. Bővebb információk az egyes tartozékcikkekről a weboldalon olvashatók. 47

48 Műszaki adatok EHB Műszaki adatok 12.1 EHB 11 BL/BLM Megnevezés Mértékegység EHB 11 BL Cikkszám EHB 11 BLM Hossz x Szélesség x Magasság mm 560 x 105 x x 105 x 245 Tömeg kg 11 11,7 Névleges feszültség V ~ Névleges frekvencia Hz Névleges teljesítményfelvétel kw 1,38 Névleges áramfelvétel A 7,5 A generátorteljesítménnyel szembeni min. követelmény egyéni csatlakoztatás esetén kw 3,3 Az ütésszám elektronikusan beállítható Elektronikusan állítható fúró fordulatszám min min Az egyes ütések energiája J 19 Bontási teljesítmény kg/h 600 (C25 minőségű beton) Szerszámtartó Hex 19 x 82,5 SDS-max Speciális kenőanyag Shell Retinax LX2 Hajtómű Váltóáramú motor Védelmi osztály * II Védelem ** IP2X Hangnyomás-szint L PA a db(a) kezelőhelyen *** Az a hv gyorsulás teljes rezgési értéke **** * DIN EN szerint, magyarázat. m/s 2 9,8 K bizonytalanság m/s 2 1,5 48

49 EHB 11 Műszaki adatok ** A DIN EN szabvány szerint. *** ISO szerint. ****A DIN EN 5349 szabvány szerint meghatározva. 49

50 Műszaki adatok EHB EHB 11 BL/BLM Megnevezés Mértékegység EHB 11 BL EHB 11 BLM Cikkszám Hossz x Szélesség x Magasság mm 560 x 105 x x 105 x 245 Tömeg kg 11 11,7 Névleges feszültség V ~ Névleges frekvencia Hz Névleges teljesítményfelvétel kw 1,2 Névleges áramfelvétel A 13 A generátorteljesítménnyel szembeni min. követelmény egyéni csatlakoztatás esetén Az ütésszám elektronikusan beállítható Elektronikusan állítható fúró fordulatszám kw 3,3 min min Az egyes ütések energiája J 19 Bontási teljesítmény (C25 minőségű beton) kg/h 600 Szerszámtartó Hex 19 x 82,5 SDS-max Speciális kenőanyag Hajtómű Védelmi osztály * Védelem ** Hangnyomás-szint L PA a kezelőhelyen *** Az a hv gyorsulás teljes rezgési értéke **** Shell Retinax LX2 Váltóáramú motor II IP2X db(a) m/s 2 9,8 K bizonytalanság m/s 2 1,5 * DIN EN szerint, magyarázat. ** A DIN EN szabvány szerint. 50

51 EHB 11 Műszaki adatok *** ISO szerint. ****A DIN EN 5349 szabvány szerint meghatározva. 51

52 Műszaki adatok EHB EHB 11 BLS Megnevezés Mértékegység EHB 11 BLS Cikkszám Hossz x Szélesség x Magasság mm 620 x 105 x 245 Tömeg kg 11,5 Névleges feszültség V ~ Névleges frekvencia Hz Névleges teljesítményfelvétel kw 1,2 Névleges áramfelvétel A 13 A generátorteljesítménnyel szembeni min. követelmény egyéni csatlakoztatás esetén Az ütésszám elektronikusan beállítható Elektronikusan állítható fúró fordulatszám kw 3,3 min min Az egyes ütések energiája J 19 Bontási teljesítmény (C25 minőségű beton) Szerszámtartó Speciális kenőanyag Hajtómű Védelmi osztály * Védelem ** Hangnyomás-szint L PA a kezelőhelyen *** Az a hv gyorsulás teljes rezgési értéke **** kg/h 600 Lt. 19 nagy bordás tengely Shell Retinax LX2 Váltóáramú motor II IP2X db(a) 93 m/s 2 9,8 K bizonytalanság m/s 2 1,5 * DIN EN szerint, magyarázat. ** A DIN EN szabvány szerint. *** ISO szerint. 52

53 EHB 11 Műszaki adatok ****A DIN EN 5349 szabvány szerint meghatározva. 53

54 Műszaki adatok EHB Hosszabbítókábel FIGYELMEZTETÉS Elektromos feszültség. Sérülés áramütés következtében. Ellenőrizze a csatlakozókábelt és a hosszabbítókábelt károsodások szempontjából. Csak olyan hosszabbítókábelt használjon, amelynek védővezetéke a csatlakozódugóra és az összekötőre is csatlakoztatva van (csak I-es védelmi osztályú készülékekhez, lásd a Műszaki adatok című fejezetet). Kizárólag engedélyezett hosszabbítókábelt használjon, lásd a Biztonság című fejezetet. A hosszabbítókábel érkeresztmetszete a következő táblázatban található: Megjegyzés: Készülékének típusmegnevezését és feszültségét a típustábláról olvashatja le vagy a cikkszám alapján a Műszaki adatok fejezetben találja meg. Feszültség [V] Hosszabbítás [m] Érkeresztmetszet [mm 2 ] ~ < 8 1,5 < 13 2,5 < 20 4,0 < 30 6, ~ < 27 1,5 < 44 2,5 < 70 4,0 < 105 6,0 Példa Ön EHB 11 BLM/230 típusú készülékkel rendelkezik és egy 50 m hosszúságú hosszabbítókábelt szeretne használni. A készülék bemeneti feszültsége 230 V. A táblázat alapján a hosszabbítókábelnek 4,0 mm 2 -es érkeresztmetszettel kell rendelkeznie. 54

55 EK-megfelelőségi nyilatkozat Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41, München Termék Típus EHB 11 BL EHB 11 BLM EHB 11 BLS Termékfajta Feltörő kalapács/fúrókalapács Cikkszám , , , , , , , , Tömeg kg 11 11,7 11,5 Mért hangteljesítményszint Garantálthangteljesítm ény-szint db(a) db(a) Megfelelőség-értékelési eljárás a 2000/14/EK irányelv VIII, 2005/88/EK. Függeléke szerint, az alábbi vizsgálóhelyen: VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut, Merianstraße 28, Offenbach/Main Irányelvek és szabványok Ezúton tanúsítjuk, hogy ez a termék megfelel az alábbi irányelvek és szabványok rendelkezéseinek és követelményeinek: 98/37/EK, után: 2006/42/EK, 2006/95/EK, 2000/14/EK, 2005/88/EK, 2004/108/EK, EN 61000, EN Műszaki dokumentumok meghatalmazottja: Axel Häret München, Franz Beierlein Termékmenedzsment vezetője Dr. Michael Fischer Kutatás és fejlesztés vezetője

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW D Einbau- und Betriebsanleitung LT Montavimo ir naudojimo instrukcija HU Beépítési és üzemeltetési utasítás SK Návod na montáž a obsluhu PL Instrukcja montażu i

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Először olvassa

Részletesebben

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK minived DE, HR, HU, RU, SI, SK Üzemeltetők számára Kezelési útmutató minived Elektromos üzemű átfolyó vízmelegítő nyitott és zárt rendszerekhez, nyomásálló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések

Részletesebben

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany Kezelési Utasítás 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Az új HATZ-Dízelmotor Önnek dolgozik Ez a motor kizárólag azon gépek gyártója által meghatározott és kipróbált

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

Powerful Solutions TM

Powerful Solutions TM Powerful Solutions TM A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 567000-71 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GK1630T GK1635T GK1640T 2 3 4 Rendeltetés

Részletesebben

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU close open H H Szerelési és használati útmutató - twist 00 EL Sommer_Twist00EL_V9_HU Tartalomjegyzék Általános adatok... Rajzjelek... Biztonsági előírások... Rendeltetésszerű használat... Rendeltetésellenes

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Mc Crypt CMP-960USB DJ-CD-/MP3 lejátszó Rendelési szám: 31 21 22

Részletesebben

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Úti vízforraló myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Tartalom Használata... 3 Áttekintő... 4 Általános tudnivalók... 5 Olvassa

Részletesebben

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket WF1124ZA(C/U) WF1124ZB(C/U) WF1124XA(C/U) WF1124XB(C/U) Mosógép használati útmutató Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult. képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy Samsung terméket

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Vezérlés Párhuzamos interfész Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Üzemeltetési

Részletesebben

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Telepítési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv magyar

Részletesebben

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS Típusok: Vienna és Vienna de Luxe Superautomatica SUP 018x, Hasznos tanácsok és tudnivalók a 26.oldaltól! A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O 6 720 644 062-00.1O Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

8 / 12 CC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

8 / 12 CC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 11/2012 Maestro 8 / 12 CC Art.: 80430407 hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használatba vétel előtt gondosan olvassa el! Őrízze meg a használati útmutatót! EU megfelelőségi nyilatkozat A 2006/42/EU számú EU irányelvnek

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861

Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861 Kezelési útmutató Hagie STS 12 magasított permetező traktor Permetező-kukoricacímerező Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861 493535 A következő

Részletesebben

УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser

УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser Owner s and Safety Manual Інструкція користувача та інструкція з техніки безпеки Podręcznik obsługi i zasad bezpieczeństwa Manual de utilizare şi siguranță Betriebs- und Sicherheitsanleitung Felhasználói

Részletesebben

Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861

Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861 Kezelési útmutató Hagie STS 10 magasított permetező traktor Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861 493527 A következő sorozatszámú permetezőgépekre:

Részletesebben

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus U 87 PL 111 02mf4_ManuelAC601_multi6_12008.indd 87 TARTALOMJEGYZÉK VIGYÁZAT...89 A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE AC601...

Részletesebben

Olvassa el ezt először

Olvassa el ezt először Olvassa el ezt először Biztonsági tudnivalók A készülékkel kapcsolatos tudnivalók A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa könnyen hozzáférhető helyen. A készülék

Részletesebben

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3.

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. Mosógép EV5800 Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. 1. Fontos biztonsági tudnivalók Ez a fejezet tartalmazza azokat a biztonsági tudnivalókat, amelyek segítenek a

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: (mikrohullám) Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott.

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott. F I A T D O B L Ó K E Z E L É S É S K A R B A N T A R T Á S Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott. Ezt

Részletesebben

1. A repülés előtt Elemek behelyezése Akkumulátor feltöltése

1. A repülés előtt Elemek behelyezése Akkumulátor feltöltése Igen tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy ezen LRP terméket választotta. Ön a H4 Gravit Nano modell vásárlásával egy kiváló repülőgépes termék mellett döntött. Kérem, olvassa el a következő dokumentációt,

Részletesebben

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a készüléket. Használati útmutató A készülékhez az alábbi

Részletesebben