Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye."

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/228-22/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének december 13-i ülésére Tárgy: Elıadó: Tájékoztató az elmúlt idıszak legfontosabb eseményeirıl (2007. október 26.- november 25.) Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke Az elıterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala munkatársai Jurics Imréné sajtóreferens

2 2 Események Október 26. Részt vettem a sümegi Kisfaludy Gimnázium 150 éves évfordulóján. Ünnepek és találkozások címmel nyílt kiállítás a Laczkó Dezsı Múzeumban. A kiállítást Talabér Márta alelnök és Vígh Annamária, az Oktatási és Kulturális Minisztérium fıosztályvezetıje nyitotta meg. A korábban a révkomáromi Magyar Kultúra és Duna mente múzeumban kiállított anyag a két múzeum közötti megállapodás keretében érkezett Veszprémbe. A kiállítás a Bakony és a Balaton-felvidék, illetve Mátyusföld és Zoboralja szokásait, néprajzát jeleníti meg. Az Ajka Tárlat országos képzı- és iparmővészeti kiállításon a megyei önkormányzat díját Talabér Márta alelnök adta át. Október 27. Az Egyesült Államok Légierejének Európában állomásozó csapatai zenekara és a Magyar Honvédség Légierı Parancsnokság Zenekara közös koncert adott a Petıfi Színházban. A rendezvényen Talabér Márta alelnökkel együtt vettem részt. A Megyeháza Szent István termében rendezte meg a Veszprémi Zonta Klub 14. nemzetközi konferenciáját. A rendezvényen Talabér Márta alelnök vett részt. Október 29. A tíz éve üzembe helyezett fa aprítékkal mőködı kazán mőködésének tapasztalataival kapcsolatban tartottak szakmai tanácskozást a farkasgyepői Tüdıgyógyintézetben, melyen a megyei önkormányzat nevében köszöntöttem a résztvevıket. Október 30. Intézményvezetıi értekezletet tartottam. A nevelıszülıi hálózatban nevelkedı gyermekek és fiatal felnıttek részére szervezett Ki mit tud? -ot a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. A már hagyományként, több éve megrendezésre kerülı kulturális bemutató elıtt kiállítás nyílt a gyermekek munkáiból. A rendezvényen több gyámhivatal képviselıje is részt vett. Október 31. Wolfgang Juterschnig, az ifjúsági referatúra igazgatójának vezetésével delegációt fogadtam Alsó-Ausztria Tartományból. A partner az idei esztendı tapasztalatai alapján szeretné még intenzívebbé tenni kapcsolatait Veszprém megyével. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése elnökeként miként Alsó-Ausztria Tartomány minisztere, Johanna Mikl-Leitner is - kifejeztem az együttmőködés folytatásának, a megállapodás újrafogalmazásának és újbóli aláírásának szükségességét. A két régió együttmőködésének története több mint 25 évre nyúlik vissza. Az elmúlt idıszakban 111 eseményt szerveztünk közösen. A találkozásra és az aláírásra 2008 tavaszán, az Alsó-Ausztria-i tartományi választások után kerülhet sor. Dr. Gálffy István konzul úr tevékenyen részt vett a tanácskozásban, felajánlotta segítségét az ifjúsági kapcsolatok bıvítését illetıen. November 3. Zircen a társadalmi összefogással felújított középkori oszlopot és a rajta elhelyezett Szent Imre szobrát avatták fel. Az ünnepségen Talabér Márta alelnök mondott beszédet.

3 3 November 5. Ülést tartott a Gazdasági és Területrendezési, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság. November 6. Ülést tartott a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi, a Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus, az Oktatási, Ifjúsági és Sport, valamint az Egészségügyi Bizottság. Jelen voltam a litéri bölcsıdeavatón. November 7. Ülést tartott az Ügyrendi, valamint a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság. November 8. A megyei közgyőlést vezettem. November 9. Zircen turisztikai fejlesztésekrıl szóló együttmőködés került aláírásra. A Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemı- és Fogyatékos Személyek Otthona és az Útkeresı Alapítvány a Gyermekekért az otthonban élı gyermekek és fiatalok javára rendezett gálán vett részt Talabér Márta alelnök. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a Megyeháza Szent István termében rendezte meg III. Prima Primisszima megyei díjátadó ünnepségét. A rendezvényen Talabér Márta alelnök képviselte a megyei önkormányzatot. November 10. A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Pályaválasztási kiállítást rendezett általános iskolai és középiskolai tanulók számára a veszprémi Pannon Egyetem aulájában, melyen megnyitó beszédet mondott Talabér Márta alelnök. Berhidán, a Vass Lajos Népzenei Versenyt Talabér Márta alelnök nyitotta meg. A Veszprémi Petıfi Színházban megrendezett Délkelet Táncshow fesztiválon Talabér Márta alelnök képviselte a megyei önkormányzatot. November 12. A hagyományoknak megfelelıen a Veszprém Megyei Önkormányzat megrendezte a Szociális Munka Napját, a házigazda szerepét ezúttal Zirc Város Önkormányzata vállalta fel. A Reguly Antal Szakképzı Iskola Sportcsarnokában a rendezık nevében Ottó Péter polgármester köszöntötte a megye településeirıl érkezı szociális alapellátásban, tartós bentlakásos intézményekben és a gyermekvédelem területén dolgozókat. Talabér Mártának, a megyei közgyőlés alelnökének bevezetıje után került sor a szakmai elıadásokra, amelyek érintették a szociális munka és a gyermekvédelem területeit egyaránt. Nagy sikert arattak az ünnepi mősor elıadói, közöttük a dákai Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona lakói. A rendezvényen a megyei közgyőlés Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának képviseletében részt vettek Kovács József a bizottság alelnöke és Papp Tamás képviselı. Jótékonysági gálamősort rendezett a Mosolygó Kórház Alapítvány a Veszprém Városi Mővelıdési Központban. A rendezvényen Talabér Márta alelnök mondott köszöntıt. November A Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága átszervezésérıl tartottak dolgozói értekezletet két alkalommal, elıször 13-án Pápán, majd 14-én Zircen. Az átszervezés okairól, módjairól és az ebbıl adódó feladatokról kaptak tájékoztatást a dolgozók. A fenntartó

4 4 képviseletében Sándor Tamás irodavezetı szólt a dolgozókhoz, majd az intézmény igazgatója elemezte a évi munkát, és beszélt az átszervezés adta feladatokról is. November 14. A Magyar Posta Zrt. partnerei részére rendezett programon vett részt Pálfy Sándor alelnök. November 15. Jelen voltam a Kereskedelmi és Iparkamara Minıség Díj átadó ünnepségén. Elkészült a balatonfüredi Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképzı Iskola és Kollégium új borászati laboratóriuma. A laboratóriumot ünnepélyes keretek között átadtam. A Medgyaszay István Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium megalakulásának 15. évfordulója alkalmából megemlékezésre került sor. Ünnepi beszédet mondott és az iskolatörténeti kiállítást megnyitotta Talabér Márta alelnök. November 16. Közmeghallgatáson vettem részt Balatonvilágoson a megyeváltás kapcsán. A közmeghallgatáson megjelentek a két érintett megye vezetıi, a Balatonalmádi kistérség vezetıje, Siófok város polgármestere. Somogy megye vezetıi elmondták, hogy szívesen látják a települést megyéjükben, egyetlen szempont vezérli ıket: a választók akarata. Ígérték, nem fognak a népszavazást megelızıen a megyeváltás mellett kampányolni. Veszprém megye részérıl elmondtuk, hogy a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése nem teszi szükségessé a megyeváltást. A lakosság részérıl megszólalók arra voltak kíváncsiak, hogy a megyeváltás miért lesz jó a településnek. A várpalotai Faller Jenı Szakképzı Iskola és Kollégium hagyományos Faller-Nap-ja rendezvény keretében Talabér Márta alelnök és Galambos Szilvia tanácsnok leplezte le az új aulába áthelyezett Faller szobrot. November 19. Egerben került megrendezésre A gyermekvédelem helyzete és továbbfejlıdésének lehetıségei az EU-ban címő nemzetközi gyermekvédelmi konferencia. A szervezık nemzetközi kapcsolataik révén hívtak vendégeket Svédországból, Romániából, Lengyelországból, Szlovákiából és Franciaországból. A már meglévı kapcsolataik mindegyikét a gyermekvédelem területére is ki kívánják terjeszteni. A konferencia elıadásaiban az egyes országok gyermekvédelmi rendszerét mutatták be az elıadók, majd a nemzetek közötti együttmőködés lehetıségeit vizsgálva készítettek anyagot. A rendezvényre Veszprém megye a közös testvérmegye Kovászna megye részvétele miatt kapott meghívást. A rendezvényen a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala részérıl dr. Radovits Tiborné gyermekvédelmi szakreferens vett részt, valamint a gyermekvédelmi intézményeink igazgatói, Jungvert Valéria és Horváth Lívia. November 21. Ülést tartott a Megyei Német Önkormányzat. November Balatonalmádiban a Ramada Hotelben tartotta újjáalakuló ülését a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Egészségügyi és Szociális Munkabizottsága. A munkabizottság elnökének, az ezt a pozíciót korábban is betöltı dr. Balog Erika Békés megyei osztályvezetıt választotta meg, helyettesének pedig, dr. Györgyi Lajos Jász-Nagykun-Szolnok megyei irodavezetıt. A két napos tanácskozás keretében a megyei önkormányzatok hivatalainak részt vevı egészségügyi és szociális munkatársai megvitatták az egészségügy átalakításából és

5 5 elsısorban a szociális törvény módosításából adódó közös feladataikat. A rendezvényen a Veszprém Megyei Önkormányzatot Sándor Tamás irodavezetı képviselte. November 22. Részt vettem a budapesti Alfa Art Hotel évzáró rendezvényén, ahol a díszvendég Veszprém megye volt. Részt vettem Sümegen a városi rendelıintézet utcafronti épülete homlokzatának felújítását, valamint a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelıintézetbe integrált kórházi rész 110 nyílászárójának cseréjét az Egészségügyi Minisztérium 22,5 milliós pályázati támogatása segítségével megvalósító beruházás ünnepélyes átadásán. Köszöntı beszédemben utaltam a megyei közgyőlés ez év júniusában elfogadott döntésére, melynek köszönhetıen az intézmény szinte változatlan formában, továbbra is betöltheti a térségben meghatározó szerepkörét. November 23. Hivatalomba fogadtam Ausztrália magyarországi nagykövetét, aki Navracsics Tibor frakcióvezetı, és Mihalovics Péter városi képviselı társaságában érkezett a megyeházára. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Kollégium az ötnapos Kozmutza Flóra Ünnepi Napok programsorozat rendezvényén vett részt Talabér Márta alelnök és koszorút helyezett el az emléktáblánál. A bakonybéli Faluház átadási ünnepségén vett részt Talabér Márta alelnök. November 24. Tótvázsonyban, a Német Kisebbségi Önkormányzat rendezvényét nyitotta meg Talabér Márta alelnök. Veszprém, december 5. Lasztovicza Jenı s. k.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/285-12/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Veszprém

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/349-6/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Veszprém

Részletesebben

a 2015. január 29. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN

a 2015. január 29. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 1. Száma: 787-2/2015. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Dr. Molnár Anett önkormányzati és szervezési ügyintézı, Síró Katalin titkárnı-szervezési

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-35/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/211-7/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-83/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezetı

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezetı Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Alelnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-020, Fax: 88/545-025 Szám: 02/22-26/2008. ELİTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008.

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 335/2009.09.24. TÁJÉKOZTATÓ A Képviselı-testület 2009. szeptember 24-ei ülésére Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2009. elsı félévi végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ülésére

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Idıskorúak Otthona igazgatója Tata, Fényes fasor 2. Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a szociális területen

Részletesebben

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, 2009. december 16-ról 2009. december 20-ra módosult.

Részletesebben

Krónika. Január 17-19. A "Mediáció és resztoratív igazságszolgáltatás a büntetés-végrehajtásban" Január 16.

Krónika. Január 17-19. A Mediáció és resztoratív igazságszolgáltatás a büntetés-végrehajtásban Január 16. Krónika Akadémián hazai és külföldi szakemberek részvételével. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán A Foresee Kutatócsoport szervezésében megvalósult együttműködési megállapodást írt alá dr.

Részletesebben

a 2013. október 31. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN

a 2013. október 31. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 1. Száma: 16614-2/2013. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, dr. Molnár Anett önkormányzati és szervezési ügyintézı, Borók Tamásné titkárnı-szervezési

Részletesebben

A jogszabály száma és címe: 2009. évi VI. törvény A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl.

A jogszabály száma és címe: 2009. évi VI. törvény A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl. JOGI INFORMÁCIÓK NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK BIZTOSA HÍREI... 6 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI HAZAI HÍREK K i s e b b s é g i H í r l e v é l 2 0 0 9. m á r c i u s KÜLFÖLDI HÍREK

Részletesebben

123. számú elıterjesztés

123. számú elıterjesztés A határozati javaslatok elfogadásához egyszerő többség szükséges! 123. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére beszámoló

Részletesebben

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012 TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉLET 2 TÁRSADALMI- ÉS MÉDIAKAPCSOLATOK 9 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 2012-BEN MEGVALÓSULT KÖZPONTI RENDEZVÉNYEI 16 A 2012. ÉVI DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAMOK BEMUTATÁSA 41 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG

Részletesebben

HÍRLEVÉL ESÉLYEGYENLİSÉGI. Júniusi számunk tartalmából: Lezárult az elsı kormányzati szintő nıi esélyegyenlıségi képzés. SZMM hírek.

HÍRLEVÉL ESÉLYEGYENLİSÉGI. Júniusi számunk tartalmából: Lezárult az elsı kormányzati szintő nıi esélyegyenlıségi képzés. SZMM hírek. ESÉLYEGYENLİSÉGI HÍRLEVÉL III. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. június Lezárult az elsı kormányzati szintő nıi esélyegyenlıségi képzés A politikai döntések meghozatalakor figyelembe kell venni a nemek közötti esélyegyenlıséget

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. június 16-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a

Részletesebben

túl legjobb citerásának, Hamar Jánosnak az emlékét ébren tartsuk, és közös bemutatkozási lehetıséget teremtsünk a környékbeli citeraegyütteseknek.

túl legjobb citerásának, Hamar Jánosnak az emlékét ébren tartsuk, és közös bemutatkozási lehetıséget teremtsünk a környékbeli citeraegyütteseknek. A S Á R V Í Z K I S T É R S É G L A P J A A L A P Í T V A A M I L L E N N I U M É V É B E N CITERÁSOK TALÁLKOZÓJA SOPONYÁN Július 14-én rendeztük meg az V. Sárvízvölgyi Citerás és Népzenei Találkozót a

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

A zánkai EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM évkönyve

A zánkai EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM évkönyve A zánkai EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM évkönyve 2013/2014. tanév Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium évkönyve ~ 2013/2014. tanév ~ Írták: az iskola tanárai. Összeállította

Részletesebben

NAPLÓ 2011. Január 16.

NAPLÓ 2011. Január 16. NAPLÓ 2011. Január 6. Halzl József az OTP Bank Központjában találkozott Nagy Zoltán Péter marketing igazgatóval. Köszönetet mondott a Banknak a Rákóczi Szövetség részére múlt évben nyújtott támogatásért

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye 2010. OKTÓBER Az EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŐVELİDÉSI INTÉZET KÖZMŐVELİDÉSI HÍRLEVELE - KÖZKINCSEINK - VISSZAPILLANTÓ - ELİRETEKINTİ - AJÁNLÓ - ÉRTÉKTEREMTİK A TARTALOMBÓL - KELL EGY HELY - KÖZKINCS-KEREKASZTAL

Részletesebben

Csorvási Híradó. Európai Parlamenti választások. 2009. március-április KÖZÉLETI LAP XX. ÉVFOLYAM 3-4. SZÁM

Csorvási Híradó. Európai Parlamenti választások. 2009. március-április KÖZÉLETI LAP XX. ÉVFOLYAM 3-4. SZÁM Csorvási Híradó 2009. március-április KÖZÉLETI LAP XX. ÉVFOLYAM 3-4. SZÁM Az Európai Unió országaiban több mint 490 millió lakos él. Közülük azok, akik szerepelnek valamelyik ország választási névjegyzékében,

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L JOGI INFORMÁCIÓK.3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI.4 NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK BIZTOSA HÍREI.7 HAZAI HÍREK.10 K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. m á j u s - j ú n i

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-14/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben