Szám:02/114-10/2008. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének április 24-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szám:02/114-10/2008. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-i ülésére"

Átírás

1 Szám:02/114-10/2008 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L İ T E R J E S Z T É S A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének április 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az elmúlt idıszak legfontosabb eseményeirıl (2008. február április 10.) Elıadó: Lasztovicza Jenı a megyei közgyőlés elnöke Az elıterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala munkatársai Jurics Imréné szakkönyvtárvezetı

2 2 Eseményjegyzék Február 1. Joanna Stempinska lengyel nagykövet asszonyt fogadtam a Megyeházán. Üdvözöltem a lengyel-magyar együttmőködést, majd kifejtettem: bıvítését gazdasági téren látnám célszerőnek. A turizmus ágazat országos évadnyitó nagyrendezvényén, Budapesten a Mővészetek Palotájában meghívásra részt vett Veiland László a Megyei Turisztikai Hivatal vezetıje. Február 6. A Gazdasági Évnyitón a megyeházán utaltam a kis és közép vállalkozások nehéz helyzetére. Kiemeltem a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a megyei önkormányzat együttmőködését. A programon vett részt Talabér Márta alelnök. Február 7. Csehország bemutatkozik. Sajtótájékoztatón beszéltem a Városházán arról, hogy érdemes élénkíteni a cseh-magyar idegenforgalmat. Ülést tartott Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága. Megtartotta 2008 évi elsı ülését a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete, melyen többek között a feloszlatásáról is döntött. Február 8. Rendelıintézet átadás Tapolcán. Kiemeltem, hogy megfelelı központi finanszírozás kell ahhoz, hogy a korszerő, 300 milliós beruházással létrehozott egészségügyi intézmény hosszútávon mőködjön. A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elmúlt évi tevékenységének értékelését tartotta a Megyeháza Szent István termében, melyen Talabér Márta alelnök vett részt. A várpalotai Faller Jenı Szakképzı Iskola és Kollégium szalagavató ünnepségén vett részt Talabér Márta alelnök. Február 10. A megyei kórház E épület I. emeleti nagy tanácstermében ülést tartott a Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács, amelyen ismertetésre kerültek a Regionális Egészségügyi Tanács feladatai és lehetıségei a régió szakellátási kapacitásának fejlesztésében. A Tanács elnökeként vezettem az ülést. Február 11. Ülést tartott a Gazdasági és Területrendezési Bizottság. Február 12. Ülést tartott a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság. Február 14. A Nagyesztergári Német Kisebbségi Önkormányzat a német Belügyminisztériumtól pályázati úton elnyert kisbusz átadási ünnepségén mondott köszöntıt Talabér Márta alelnök.

3 3 Február. 15. Ülésezett a Közép-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács (KD RET) a megyei kórházban. A tanács elnökeként elıerjesztésemben beszéltem a tagság megújításáról és az alapszabály módosításáról. Február 16. A MATUR Turisztikai Egyesület Budapesten tartotta közgyőlését, és értékelte az elmúlt 15 év eredményeit. A szakmai szervezeteket tömörítı civil egyesület a turizmusban végzett tevékenysége elismeréséért MATUR díjban részesítette Veiland Lászlót, a Megyei Turisztikai Hivatal vezetıjét. Február 18. Ülést tartott a Gazdasági és Területrendezési, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság. Ülést tartott a Veszprém Megyei Német Önkormányzat. Február 19. Ülést tartott a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi, a Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus, az Oktatási, Ifjúsági és Sport, valamint az Egészségügyi Bizottság. Február 20. Ülést tartott az Ügyrendi, valamint a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság. Velencén ülésezett a Közép-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság. Megtárgyalta a régió marketing programjait, döntött a évi turisztikai pályázati kiírásokról, rendezvények és marketingeszközök támogatását érintve. Az ülés munkájában részt a RIB tagjaként Veiland László turisztikai szervezetünk vezetıje. Február 21. A soron következı közgyőlést vezettem a megyeházán. Számos más napirend tárgyalása mellett elfogadtuk a 2008 évi költségvetést. Február 22. Jaromír Plisek cseh nagykövet urat fogadtam a megyeházán. Köszöntımben kiemeltem: a Magyar Turizmus Rt ben 9 milliárd forinttal, ma pedig mindössze 4,5 milliárd forinttal támogatja az idegenforgalmat. Az önkormányzatok és a megyék nem képesek pótolni a hiányzó összeget. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (Zrt.) a Megyei Kórház E épület I. emeleti számú tanácstermébe hívta össze rendes közgyőlését, amelyen sor került a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Sümeg Városi Önkormányzat, valamint a Zrt. között létesülı vagyonkezelési szerzıdések, a közhasznúsági szerzıdés, továbbá az ellátási szerzıdés tervezeteinek elfogadására. A részvényesek az ülésen elfogadták dr. Rácz Jenı cégvezetıi kinevezésére vonatkozó javaslatot is. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlését képviselve részt vettem a Zrt. közgyőlésén. A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál megtartott, a Cseh Nagykövetség által szervezett rendezvényen ahol a csehországi gazdasági és turizmus jellemzıirıl, lehetıségeirıl adtak tájékoztatást a mintegy 50 fı résztvevınek - a Turisztikai Hivatal munkatársaival együtt voltam jelen. A Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Zalakaroson tartott ülésén megtárgyalta a gyógy- és termálturizmus helyzetét, a régió és a munkaszervezet marketing programjait,

4 4 döntött a turisztikai marketing eszközök megjelenését és turisztikai nagyrendezvények megrendezését támogató pályázati kiírásokról. Az ülés munkájában részt a RIB tagjaként Veiland László turisztikai szervezetünk vezetıje. Február 24. Nagyesztergárra látogatott dr. Habsburg Ottó, a Nemzetközi Páneurópai Unió elnöke. A látogatás alkalmával Nagyesztergár Község Díszpolgára címet vehette át. A rendezvényen részt vett Talabér Márta alelnök. Február 26. Ülést tartott a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság. Megtartottuk soron következı találkozónkat a megye történelmi egyházainak vezetıivel. A találkozó helyszíne melyen szinte valamennyi meghívottunk részt vett az Érseki Hittudományi Fıiskola volt. A jó hangulatú, ökumenikus program során megtekintettük a fıiskolát, majd eszmét cseréltünk közös dolgainkról. Február 27. Ülésezett a Veszprém megyei Területfejlesztési Tanács a Megyeházán. Elıterjesztéseimben beszéltem többek között az idei munkatervrıl, a szerzıdésmódosításokról, a tavalyi költségvetésrıl. Február 28-március 2. A HUNGEXPO vásárváros területén került megrendezésre a XXXI. Budapesti Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás, 50 ország 912 kiállítójával. Veszprém megyébıl több kiállító volt jelen, köztük önálló standdal a Megyei Turisztikai Hivatal. Intézményünk munkatársai, standszolgálatukkal mutatták be a megye turisztikai értékeit, adták át az érdeklıdıknek kiadványaikat, illetve azon települések és szolgáltatók anyagait, akik személyesen nem voltak jelen kiállítóként. A hivatal 3 friss kiadvánnyal jelent meg a budapesti utazás kiállításon: Aktív turizmus Veszprém megyében 2008., Veszprém megyei rendezvénynaptár 2008., Üdülési csekkel Veszprém megyében Az utazás börzén látogató jelent meg. Február 29. Részt vettem a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács ülésén, Székesfehérváron. A pályázatokról beszéltünk a tanács elnökével. Március 1. Várpalotán adták át a Várpalota Játékvár -at, melyen részt vett Talabér Márta alelnök. Március 4. Részt vettem a VI. Nemzetközi Gasztronómiai Versenyen, mely a tapolcai Széchenyi István Szakképzı Iskolában került megrendezésre három Európai Uniós ország diákjainak részvételével. Március 5. Herenden, a Porcelánmúzeumban nyílott meg az Alkotó és az alkotás a kerámia öröksége Európában címmel, 6 európai porcelánmúzeum kiállítása, melyen Talabér Márta alelnök és a megyei fıjegyzı társaságában vettem részt. Köszöntımben üdvözöltem a bemutatkozást és az együttmőködést.

5 5 Március 6. Nemzetközi vegyipari konferencián vettem részt Balatonfüreden. Este a megyeházán 24 ország résztvevıjét fogadtam és köszöntöttem, kiemeltem a környezetvédelem szerepét. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatán rendezték meg a Tudás tıke társadalmi tıke párbeszéd a társadalomfejlesztés kulturális és közösségi bázisú lehetıségeirıl címő konferenciát, melyet Talabér Márta alelnök köszöntött. Március 7-9. A Pécsett és Szegeden megrendezésre került utazás kiállításokon a Turisztikai Hivatal szakemberei standszolgálattal voltak jelen, tájékoztatva az érdeklıdıket a megye értékeirıl, a települési, szolgáltatói kínálatokról. Március 10. Colleen Graffy val, az USA Külügyminisztériuma európai nyilvános diplomáciáért felelıs államtitkárával találkoztam a Pannon Egyetemen. Üdvözöltem a kétoldalú kapcsolatot, különös tekintettel a vízumkérdésre. Március 11. A Tourinform Szövetség Országos Közgyőlésén, Budapesten részt vett Veiland László turisztikai hivatalvezetıje és munkatársa Balajthy Zsuzsa a szövetség elnökségi tagja. A közgyőlésen jelen voltak az országos idegenforgalmi bizottság, az ÖTM és a Magyar Turizmus Zrt. vezetı munkatársai is. A jelenlévık értékelték az elmúlt évi tevékenységet, és kijelölték az ez évi célkitőzéseket. Március 12. A veszprémi városházán a Mária Út Közhasznú Egyesület meghívására, a Turisztikai Hivatal vezetıje és munkatársa társaságában jelen voltam a vallási turizmust érintı projekt bemutatásán. A Mariazelltıl Magyarországon át Csíksomlyóig terjedı spirituális útvonal, mint kiemelkedı jelentıségő kulturális-vallási zarándok- és turista útvonalhálózat kialakítását a Közép-dunántúli Regionális Operatív Program keretében tervezi az egyesület megvalósítani. Várhatóan 300 km hosszúságban érinti megyénk mintegy félszáz települését. A megvalósításra létrehozott konzorciumban részt veszünk. Március 13. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban a Veszprém Megyei Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda által került megrendezésre a Van véleményem! címő program értelmileg akadályozott személyek, segítık, vezetık, hozzátartozók és döntéshozók részvételével. Értelmileg akadályozott emberek tartottak elıadást arról, hogy mit jelent az önérvényesítés, milyen problémáik vannak, és mit szeretnének tenni azok megoldásáért, milyen terveik, jogaik vannak, hogyan indulhat el egy önérvényesítı csoport munkája és mindehhez milyen segítséget várnak a segítıktıl. Március 14. A megyeháza Szent István terme adott otthon a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által rendezett Önkormányzati Fórumnak, melyen köszöntıt mondott Talabér Márta alelnök.

6 6 Március 15. Részt vettem a március 15-i ünnepségen, Pápán. Talabér Márta alelnöknıvel koszorút helyeztünk el a 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékmőve elıtt. A Református Teológiai Akadémián a sajtó képviselıit fogadás keretében köszöntöttem, hangsúlyoztam az újságírók felelısségét és hitelességét. Az 1948/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére Zircen rendezett ünnepségen vett részt Talabér Márta alelnök. Az 1948/49-es forradalom és szabadságharc emlékére Csopakon rendezett ünnepségen ünnepi beszédet mondott Talabér Márta alelnök. Március 18. Berhidán a Családsegítı Központ által szervezett éves gyermekvédelmi tanácskozáson vett részt Talabér Márta alelnök. Március 19. Létrejöttének 10 éves évfordulóját ünnepelte hagyományos tavaszi szakmai rendezvénye keretében a Területi Szociális Szolgáltató- és Veszprém Megyei Gyermekjóléti Módszertani Intézmény Balatonkenesén, a Faluházban. Március 23. Balatonkenesén, csereprogram keretében amerikai diákok adtak koncertet, melyen köszöntıt mondott Talabér Márta alelnök. Március 25. Ülést tartott a Gazdasági és Területrendezési, a Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus, az Oktatási, Ifjúsági és Sport, valamint az Egészségügyi Bizottság. Március 26. Ülést tartott az Ügyrendi, valamint a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság. Együttes ülést tartott a Veszprém Megyei Idegenforgalmáért Közalapítvány Kuratóriuma és Felügyelı Bizottsága. Elfogadta a évi pénzügyi beszámolót, a közhasznúsági jelentést, megállapította a kuratórium évi költségvetését. Döntött a kistérségi, települési turisztikai marketing kiadványok megjelentetésének pályázati úton történı támogatásáról. A pályázati kiírást március 31-én hétfın tette nyilvánossá, április 30-ai beadási határidıvel. Március A Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete (LOSZE) VII. Országos Konferenciáját Siófokon, az Egyesület veszprémi tagozata szervezte meg. A több mint 200 fı résztvevıt a Veszprém Megyei Önkormányzat nevében Talabér Márta alelnöknı köszöntötte. A rendezvényen a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek- és Ifjúságvédelmi Fıosztály vezetıje A gyermekvédelem lehetıségei az Európa Uniós fejlesztési forrásokkal címmel tartott elıadást. Az ágazat aktuális feladatai, problémái szekciók keretében kerültek napirendre. Március 27. Ülést tartott a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság. A közgyőlés ülését vezettem.

7 7 A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (Zrt.) a Megyei Kórház E épület I. emeleti számú tanácstermében hívta össze rendes közgyőlését, amelyen sor került a megyei kórház feladatellátását biztosító ingó vagyonnak a Zrt. vagyonkezelésbe adására vonatkozó javaslat elfogadására, valamint a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelıintézet a sürgısségi betegellátásának fejlesztésével összefüggésben hozott, a tulajdonosi hozzájárulásról és pályázati önrész biztosításáról szóló közgyőlési határozat megtárgyalására. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlését képviselve részt vettem a Zrt. közgyőlésén. A megyei kórház E épület I. emeleti nagy tanácstermében tartott ülést a Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács, ahol bemutatásra került a Közép-Dunántúli Régió egészségügyi szakellátó-rendszere és megtárgyaltuk a fejlesztési irányvonalakra vonatkozó javaslatot. A Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács elnökeként vezettem az ülést. Március 28. Tapolca Napja, Tapolca, mővelıdési ház. Köszöntımben kiemeltem a térség teleüléseinek egységét, összefogását. Egry József kiállítást nyitottam meg a Laczkó Dezsı Múzeumban. Emlékeztettem arra, hogy a Balaton festıje kiállítására régóta vártak az érdeklıdık. A Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona és a Veszprémi Esélyek Háza közös rendezvényen mutatkozott be NÁLAM A LABDA címmel Pápán, a városi sportcsarnokban. A sport- és rekreációs nap gazdag programot kínált a megyében található valamennyi fogyatékkal élıket nevelı-, gondozó, oktatási és szociális intézményi ellátottnak egyaránt. A fogyatékosok, gyermekekkel, felnıttekkel foglalkozó szakemberek tudományos szemináriumon cserélhették ki tapasztalataikat, oszthatták meg gondolataikat a fogyatékosság- esély-egészség témakörökhöz kapcsolódva. A programot a Veszprém Megyei Közgyőlés Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága elnöke dr. Németh Márta nyitotta meg. Március A Turisztikai Hivatal munkatársai standszolgálatukkal voltak jelen a debreceni utazás kiállításon, a Közép-dunántúli Marketing Igazgatóság régiós kiállítóhelyén, több társszervezettel együttmőködve. Március 29. Magyar Olimpiai Akadémia találkozója volt Tapolcán. Beszédemben a diáksport szerepére, támogatására helyeztem a hangsúlyt. A Pannon Térség Fejlıdéséért Alapítvány gondozásában megjelent Az igazat nem hamisítom, a hamisat nem igazítom címmel, a 2006-ban elhunyt dr. Horváth Balázs emléke elıtt tisztelgı könyv bemutatóján Talabér Márta alelnök vett részt. Március 31. April H. Foley, az USA magyarországi nagykövetének elıadására kaptam meghívást a Pannon Egyetemen. A szónok a közelgı NATO csúcsról beszélt. A Veszprém Megyei Nevelıszülık Egyesületének képviselıivel tárgyalt Talabér Márta alelnök. Az egyesület a nevelıszülıi díj felemelését, és a gyermekek után kapott összeg (gondozási díj+ellátmány) megemelését kérte. A hivatásos nevelıszülık bérének évek óta történı változatlanul hagyásával sem értenek egyet. A kedvezményes üdülési csekk igénylésre nem jogosultak, amit nehezményeznek. Ugyancsak kifogásolták, hogy az adókedvezményt sem tudják érvényesíteni. A hivatásos nevelıszülık szabadságának és segítıik biztosításának felülvizsgálatát kérték. Az utóbbi kérést a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi

8 8 Szakszolgálat igazgatója és az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda munkatársai közösen áttekintik, és a megállapításokról tájékoztatják az Egyesületet. Azon problémáik tárgyában, melyeket jogszabályok határoznak meg, az országgyőlési képviselık tájékoztatását, illetve az ágazati miniszter felé írt felterjesztés elkészítését ígérte alelnöknı az Egyesület képviselıinek. A megbeszélésen részt vett Sándor Tamás irodavezetı, Jungvert Valéria a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatója, valamint dr. Radovits Tiborné gyermekvédelmi szakreferens is. Április 1. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (Zrt.) a Megyei Kórház E épület I. emeleti számú tanácstermébe hívta össze rendkívüli közgyőlését, amelyen a közgyőlés által korábban hozott határozatát megváltoztatta. Figyelemmel arra, hogy az Igazgatóság tagja cégvezetıvé nem választható meg, mert a két tisztség összeférhetetlen, ezért a közgyőlés újabb határozatig cégvezetıt nem nevez ki, illetve a közgyőlés arról határozott, hogy igazgatósági tagságát megtartva Dr. Rácz Jenı legyen a társaság munkaszervezetének irányítója, valamint megilleti a fıigazgatói cím használata is. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlését képviselve részt vettem a Zrt. közgyőlésén. A veszprémi Tourinform Iroda 10 éves fennállásának alkalmával szervezett rendezvényen a Megyei Turisztikai Hivatalt Balajthy Zsuzsa információs referens képviselte. Április 3. Ülést tartott Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága. Ülést tartott a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Lengyel testvérmegyénk, Tarnow oktatási intézményi igazgatóit fogadtam a megyeházán. A várpalotai Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 9. alkalommal rendezte meg a Veszprém Megyei Fafúvós Találkozót, melyre 11 megyei intézmény 70 növedéke nevezett be. A rendezvényt Talabér Márta alelnök nyitotta meg. Pécselyen tartotta ülését a Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Veiland László részvételével. Megtárgyalta a régió lovas turizmusának helyzetét, áttekintette a vízi-turizmus és a horgászturizmus kérdésköreit, eredményeit. Április 4. Ülést tartott a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, valamint a Pénzügyi Bizottsága. Április 7. Sajtótájékoztatót tartottam a Megyei Turisztikai Hivatal vezetıjével közösen, tájékoztatva a részt vevıket a Megyei Önkormányzat Közgyőlése turisztikai célkitőzéseirıl, az ágazatot érintı költségvetési támogatásokról. Elmondtam, hogy az idén 150 millió forint pályázati forrást különítettünk el a települési pályázatok önerejének támogatására. Veiland László a hivatal marketing kiadványait mutatta be, s tájékoztatást adott a XI. Veszprém Megyei Utazás Kiállítás és kísérırendezvényei részleteirıl. Április 8. Ausztriai testvérmegyénk, az Alsó-ausztriai St. Pöltenben Pro Comitatu díjat adtam át Edmund Freibauernek, az Alsó-ausztriai tartományi Parlament elnökének. Utaltam a közel húsz éves együttmőködés jelentıségére. A programon részt vett Talabér Márta alelnöknı, dr. Zongor Gábor, Kuti Csaba (mint az elızı ciklusok elnökei) és dr. Zsédenyi Imre fıjegyzı is.

9 9 Április 9. Talabér Márta alelnök fogadta a franciaországi Loire-vidék Régióból érkezett kétfıs delegációt. Április 10. Részt vettem a Vehir internetes hírportál bemutatóján a Várkert étteremben. Veszprém, április 11. Lasztovicza Jenı távollétében Talabér Márta s.k.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/228-22/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/21-17/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/144-23/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/16-8/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/285-12/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Veszprém

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/349-6/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Veszprém

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/114/2008. ELİTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-290/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/211-7/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-35/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-83/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat négy éves munkájáról megyei aljegyzı

a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat négy éves munkájáról megyei aljegyzı Ikt. szám: 4749/2010. E L İ T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat négy éves munkájáról Az elıterjesztést készítették:

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezetı

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezetı Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Alelnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-020, Fax: 88/545-025 Szám: 02/22-26/2008. ELİTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008.

Részletesebben

HÍRLEVÉL ESÉLYEGYENLİSÉGI. Júniusi számunk tartalmából: Lezárult az elsı kormányzati szintő nıi esélyegyenlıségi képzés. SZMM hírek.

HÍRLEVÉL ESÉLYEGYENLİSÉGI. Júniusi számunk tartalmából: Lezárult az elsı kormányzati szintő nıi esélyegyenlıségi képzés. SZMM hírek. ESÉLYEGYENLİSÉGI HÍRLEVÉL III. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. június Lezárult az elsı kormányzati szintő nıi esélyegyenlıségi képzés A politikai döntések meghozatalakor figyelembe kell venni a nemek közötti esélyegyenlıséget

Részletesebben

a 2015. január 29. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN

a 2015. január 29. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 1. Száma: 787-2/2015. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Dr. Molnár Anett önkormányzati és szervezési ügyintézı, Síró Katalin titkárnı-szervezési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-151/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-151/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

K i s e b b s é g i H í r l e v é l

K i s e b b s é g i H í r l e v é l JOGI INFORMÁCIÓK Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei... 8 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI HAZAI HÍREK Véget ért a Regionális Roma Fórum programsorozat...

Részletesebben

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, 2009. december 16-ról 2009. december 20-ra módosult.

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2006. 1. füzet Jósvafı, 2006. április IV. évfolyam 1. szám 2006. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. s z e p t e m b e r - o k t ó b e r Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI... 4 Kormányzati program roma

Részletesebben

A jogszabály száma és címe: 2009. évi VI. törvény A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl.

A jogszabály száma és címe: 2009. évi VI. törvény A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl. JOGI INFORMÁCIÓK NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK BIZTOSA HÍREI... 6 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI HAZAI HÍREK K i s e b b s é g i H í r l e v é l 2 0 0 9. m á r c i u s KÜLFÖLDI HÍREK

Részletesebben

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ülésére

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Idıskorúak Otthona igazgatója Tata, Fényes fasor 2. Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a szociális területen

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 143. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. május 26-i rendes ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Éves beszámoló Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!

Éves beszámoló Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Éves beszámoló A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének 2010. március 02-i megyei közgyőlésére Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntjük a közgyőlésünkön megjelent

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. június 16-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-14/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség!

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség! Éves Jelentés Öt nemzet, egy közösség! 2010 1 Küldetésünk A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy független non-profit, civil szervezet, amelynek küldetése a Kárpátok régióban élı emberek életminıségének

Részletesebben