A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG PRÓBARENDSZERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG PRÓBARENDSZERE"

Átírás

1 A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG PRÓBARENDSZERE A Magyar Cserkészszövetség szeptember 1-jétől hatályos PÓBARENDSZERE

2 Tartalomjegyzék Oldal A PRÓBARENDSZER LEÍRÁSA...5 JELÖLTPRÓBA Jellemépítés Értékek mentén Cselekvés által Istenismeret Vallásismeret Szentírásismeret Magyarságismeret Történelemismeret Néprajzi ismeret Emberismeret Cserkészismeret Egészségismeret Társadalmi ismeret Művészeti ismeret Környezetismeret Természetes környezet ismerete Mesterséges környezet ismerete Tevékenységismeret Cserkészetben Társadalomban Természetes környezetben Mesterséges környezetben Testi teljesítmény Természetjárás Sportolás Közösségi kötelezettség Családban Cserkészetben Egyházban Társadalomban...8 I. PRÓBA Jellemépítés Értékek mentén Cselekvés által Istenismeret Vallásismeret Szentírásismeret Magyarságismeret Történelemismeret Néprajzi ismeret Emberismeret Cserkészismeret

3 4.2. Egészségismeret Társadalmi ismeret Művészeti ismeret Környezetismeret Természetes környezet ismerete Mesterséges környezet ismerete Tevékenységismeret Cserkészetben Társadalomban Természetes környezetben Mesterséges környezetben Testi teljesítmény Természetjárás Sportolás Közösségi kötelezettség Családban Cserkészetben Egyházban Társadalomban...12 II. PRÓBA Jellemépítés Értékek mentén Cselekvés által Istenismeret Vallásismeret Szentírásismeret Magyarságismeret Történelemismeret Néprajzi ismeret Emberismeret Cserkészismeret Egészségismeret Társadalmi ismeret Művészeti ismeret Környezetismeret Természetes környezet ismerete Mesterséges környezet ismerete Tevékenységismeret Cserkészetben Társadalomban Természetes környezetben Mesterséges környezetben Testi teljesítmény Természetjárás Sportolás Közösségi kötelezettség Családban Cserkészetben Egyházban Társadalomban

4 III. PRÓBA Jellemépítés Értékek mentén Cselekvés által Istenismeret Vallásismeret Szentírásismeret Magyarságismeret Történelemismeret Néprajzi ismeret Emberismeret Cserkészismeret Egészségismeret Társadalmi ismeret Művészeti ismeret Környezetismeret Természetes környezet ismerete Mesterséges környezet ismerete Tevékenységismeret Cserkészetben Társadalomban Természetes környezetben Mesterséges környezetben Testi teljesítmény Természetjárás Sportolás Közösségi kötelezettség Családban Cserkészetben Egyházban Társadalomban...20 ZÁRÓGONDOLAT...21 Szerk.: Ormay J. cst

5 A PRÓBARENDSZER LEÍRÁSA A próbarendszer a következő próbákból áll: Jelölt próba (életkor: év), I. próba (életkor: év), II. próba (életkor: év), III. próba (életkor: év). A próbák teljesítési ideje: Jelölt próba: 6-12 hónap, I., II. és III. próba: kb. 2-2 év. A cserkésznek az egymásra épülő próbák mindegyikét ismernie kell akkor is, ha nem 10 éves korában, hanem később, bármilyen életkorban kapcsolódik be a cserkészmunkába. Természetesen ilyenkor a parancsnok értelemszerűen összevonhatja a próbákat, illetve lerövidítheti a próba teljesítési idejét. A próbarendszer tagolásánál célunk az volt, hogy a próbarendszer segítse a cserkészet életformaként való megélését és a cserkészet gyermek- és ifjúságnevelő céljának a megvalósítását. A cserkészet céljai szerint, 8 pontba foglalva osztottuk fel a próbák anyagát: lelki nevelés (1. Jellemépítés), szellemi nevelés (2. Istenismeret, 3. Magyarságismeret, 4. Emberismeret, 5, Környezetismeret, 6. Tevékenységismeret), testi nevelés (7. Testi teljesítmény) és a szociális érzék kifejlesztése (8. Közösségi kötelezettségek). A próbák anyaga a próbapontok összessége a felkészülés szempontjait foglalja magában. A próba szerves egész, alpróbákra nem bontható. Minden próba anyagának legnagyobb részét az általános alapok alkotják, melyet minden cserkésznek, lányoknak és fiúknak is, mindig próbától és helyzettől függetlenül tudniuk kell. Az anyag mindenki számára egységesen kötelező, mely a csapatparancsnok belátása és döntése szerint bővíthető. A Jelöltpróba kivételével, minden próba tartalmaz egyéb kötelező anyagokat. A Kötelező anyag lányok számára elnevezésű rész a fiúk számára sem tilos, de nem kötelező. A Kötelező anyag fiúk számára elnevezésű rész a lányok számára sem tilos, de nem ajánlott. (Egyéni képességtől és érdeklődési körtől függően további különpróbák tehetők.) A próbákra való felkészülést a cserkészek számára megkönnyítik a próbakönyvek, amelyek lányok és fiúk számára megfogalmazva, külön füzetekben jelennek majd meg. A próbákra való felkészítésben, azaz a cserkész-nevelésben a vezetők számára nyújt majd segítséget, a módszereket ajánló, példákat ismertető vezetői kézikönyv

6 JELÖLTPRÓBA (életkor: évesek) 1. JELLEMÉPÍTÉS 1.1. Értékek mentén 1.2. Cselekvés által Mi a cserkészet? Napi jótett életforma Vallásgyakorlat életkorának és helyzetének megfelelő szinten. gyermek- és ifjúságnevelő szervezet istenhitre alapozott szentmisén / istentiszteleten való magyar rendszeres részvétel (hivők) egymás ingyenes szolgálata ismerkedés a kereszténység értékeivel (keresők) Törvények egyszerű értelmezése Fogadalom, személyes felelősség jelentősége imaélet Szolgálat és kötelesség értelmezése A jótett-alkalmak formái 2. ISTENISMERET 2.1. Vallásismeret 2.2. Szentírásismeret Vallási alapismeretek saját felekezet A Szentírás szerint életkorának és helyzetének a biblia szó jelentése megfelelően a Biblia valódi Szerzője ki az Isten? a Biblia egyszerű felosztása mi az imádság? Az Ószövetség tízparancsolat az Ószövetség három írója Miatyánk, Hiszekegy Az Újszövetség Üdvözlégy (katolikusok) az Újszövetség három írója Cserkészimák Jézus egyik példabeszéde foglalkozás előtt és után Jézus egyik gyógyítása 3. MAGYARSÁGISMERET 3.1. Történelemismeret 3.2. Néprajzi ismeret A Himnusz és a Szózat szövege és Az iskolában tanult népdalok összegyűjtése dallama Nemzeti jelvények Legalább 15 magyar népdal tudása a magyar címer, zászló, koronázási Három népmese ismerete jelvények Három népi játék ismerete Nemzeti ünnepek március 15. augusztus 20. október Tudja, hogy mely országokban élnek nagy számban magyarok. (Trianon) Magyarország szomszédos országai - 6 -

7 4. EMBERISMERET 4.1. Cserkészismeret 4.2. Egészségismeret Köszöntés, jelszó, jelvény jelentése, Önméretek értelmezése kisarasz, nagyarasz, testmagasság, Őrsi zászló, jelkép jelentése, értelmezése Személyi higiénia lépéshossz, hüvelyk Az alapegyenruha ismerete Egyszerű sérülések ellátása A csapat névadójának ismerete horzsolás, elvágott ujj, szálka, orrvérzés Cserkészindulók ismerete (leány és fiú) Köszöntés, kézfogás Az őrsvezető és a parancsnok neve, címe, telefonja Riadólánc cserkészdal ismerete 4.3. Társadalmi ismeret 4.4. Művészeti ismeret Magyarország államformája Magyar kulturális emlékek a lakókörnyezetemben (legalább 5) 5. KÖRNYEZETISMERET 5.1. Természetes környezet 5.2. Mesterséges környezet ismerete ismerete Háziállatok ismerete (legalább 10 faj Lakóhely környékének ismerete ismerete) utcák, terek, fontosabb intézmények 6. TEVÉKENYSÉGISMERET 6.1. Cserkészetben 6.2. Társadalomban Cserkészfüzet vezetése Teendők baleset esetén Sípjelek jelentés, segítségkérés Vigyázz!, Gyülekező!, Sebesen!, Állj!, orvos, mentők értesítése SOS Helyes magatartás és jó modor Karjelek köszönés Vigyázz!, Hozzám!, Futás!, Állj! idősebbek felé tisztelettudó magatartás Kim játék 80%-os teljesítménnyel legalább 10 db tárgy Játékok 3-3 szobai és szabadtéri játék ismerete Nyakkendőgyűrű készítése gubacsfaragás Az alaki célja, alapelvei a belső fegyelem külső megnyilatkozása nagyobb egység gyors és hatékony mozgatása Alaki ismeretek Vigyázz!, Pihenj!, Sorakozó oszlopba!, vonalba!, Oszolj!, fordulatok, - 7 -

8 tisztelgés, jelentkezés, bemutatkozás 6.3. Természetes környezetben 6.4. Mesterséges környezetben Kirándulási alapismeretek Gyalogos közlekedés szabályai Felszerelés, csomagolás egy napra Telefonhasználat Tájékozódás a szabadban vezetékes- és mobilkészülék használata égtájak meghatározása Útjelek telefonálás folyamatának gyakorlati cserkész és turista útjelek ismeretei Menetszabályok Ruházat, cipő tisztasága, karbantartása Tűzrakás, tűzveszély, tűzoltás, alapfogalmak Egyszerű munkák a háztartásban Milyen a jó csomó? takarítás, mosogatás Csomók Gombfelvarrás svábhurok, egyszerű kettős, ívelt Számítástechnika kettős, szorító nyolcas, zsinegfeltekerészei és azok a személyi számítógép alapvető ré- használata 7. TESTI TELJESÍTMÉNY 7.1. Természetjárás 7.2. Sportolás Legalább két kiránduláson való részvételai, kötelező testnevelés órákon túl Heti rendszeres testmozgás (az isko- is), vagy igazolt szakosztályi (szakköri) sporttevékenység reggeli torna Úszni, vagy kerékpározni tudás 8. KÖZÖSSÉGI KÖTELEZETTSÉG 8.1. Családban 8.2. Cserkészetben A szolgálat és kötelesség Közösségi magatartás azonnali szótfogadás alkalmazkodás A szolgálat és kötelesség azonnali szótfogadás az adott szó betartása Őrsi napló vezetése (esetenként) 8.3. Egyházban 8.4. Társadalomban Közösségi magatartás alkalmazkodás Részvétel az Egyházközség életében egyszeri szolgálat teljesítése Az őrsvezető által kitűzött három embertárs-szolgálati feladat teljesítése - 8 -

9 I. PRÓBA (életkor: évesek) 1. JELLEMÉPÍTÉS 1.1. Értékek mentén 1.2. Cselekvés által A cserkész emberebb ember, magyarabb magyar rendszeres szentségi / kegyelmi élet Felekezete szerinti hitélet A haza, a nemzet fogalma rendszeres részvétel a hitoktatáson Mit jelentenek nekem a cserkésztörvények Napirend készítése és betartása Egyéni cserkésznapló értelmezés, magyarázat Napi jótett Önismeret, önfegyelem, önnevelés Napi lelkiismeretvizsgálat jó és rossz szokások megkülönböztetése jó mindaz, ami az életet szolgálja kötelességek, feladatok rangsorolása 2. ISTENISMERET 2.1. Vallásismeret 2.2. Szentírásismeret Vallási alapismeretek A Szentírás az egyházi év részei, főbb ünnepek a Biblia könyveinek műfaji csoportosítása védőszented (katolikusok), példaképed (protestánsok) élete Az Ószövetség Cserkészimák (a táborban) az Ószövetség eredeti nyelve reggeli és esti imák, himnuszok, é- az Ószövetség további három írója nekek (összesen 6) étkezési imák Az Újszövetség az Újszövetség eredti nyelve az Újszövetség további három írója (összesen 6) Jézus két példabeszéde Jézus két csodája 3. MAGYARSÁGISMERET 3.1. Történelemismeret 3.2. Néprajzi ismeret A magyarság őstörténete, hun-magyar Tájismeret mondavilág Magyarország főbb néprajzi tájegységei Hősök és tiszteletük, példaképeink, történelmünk kiemelkedő alakjai (férfiak és nők az es szabadság- és tájegységének megfelelően Néprajzi alapismeretek lakhelyének harc előtt) néphagyomány, népművészet, népi Nemzeti ünnepeink (március 15., augusztus 20., október 23.) története Nagy ünnepek építészet népszokásai - 9 -

10 Népi mondák (legalább 5) Népdalok (összesen 40) Népmesék (összesen 6) Népi játékok (összesen 5) Rovásírás a magyar rovásírás betűinek ismerete a betűk botra való rovása Kötelező anyag lányok számára: Legalább 3 tájegységre jellemző hímzés és népviselet ismerete Képek, motívumok gyűjtése 4. EMBERISMERET 4.1. Cserkészismeret 4.2. Egészségismeret A magyar cserkészet vázlatos története tisztaság Elemi közegészségügyi ismeretek leány- és fiúcserkészet fertőző betegségek Lord és Lady Bi-Pi rövid életrajza Egészséges életmód A csapat (raj) névadójának rövid életrajza testtartás táplálkozás, pihenés, szórakozás, Az egyenruha kiegészítő darabjai és Elsősegélynyújtási alapismeretek jelvényei mit tartalmazzon a mentődoboz Cserkész szolgálati viszonyok, Elsősegélynyújtás alá- és fölérendeltség vérzések, sebek, vízhólyag, rovarcsípés ellátása szolgálati út Cserkészdalok (összesen 6) kullancs eltávolítása Csapatinduló 4.3. Társadalmi ismeret 4.4. Művészeti ismeret Az ország közigazgatási területi felosztásmerete (legalább 10) Magyarsággal kapcsolatos versek is- megyék, megyeszékhelyek 5. KÖRNYEZETISMERET 5.1. Természetes környezet 5.2. Mesterséges környezet ismerete ismerete Hazánk vadonélő állatai (legalább Környékismeret faj ismerete) a lakóhelyhez legközelebbi orvos, Hagyományos, magyar háziállat fajták (legalább 5 fajta) vásárlási lehetőségek, közlekedési le- patika, telefon, rendőrség, tűzoltóság, magyar vizsla, puli, mangalica, hetőségek, nevezetességek szürke marha, racka stb Hazánk növényvilága (legalább 15 faj ismerete melybe a gomba is beleértendő)

11 6. TEVÉKENYSÉGISMERET 6.1. Cserkészetben 6.2. Társadalomban Magatartás szolgálatban A magyar nyelv helyes alkalmazása cserkészfellépés, szolgálati rend, beszédben és írásban tiszteletadás, öltözködés, őrszolgálat, Levélírás (magánlevelek) díszőrség, ügyelet, riadó megszólítás, keltezés és aláírás Felszerelés karbantartása módja kézzel írt levélnél egyéni-, és őrsifelszerelés Illemszabályok (korosztályának megfelelően) Becslési módszerek önméretekkel Öltözködés viszonyítások hétköznapi viselet, ünnepi viselet Távolságbecslés időjárásnak megfelelő öltözködés lépéshosszal módja hasonlításokkal Jeladás elmélete morze-abc ismerete jeladási módok Sípjelek Lassan!, Indulj! Karjelek Nyitódj!, Zárkózz!, Vezetők hozzám! Játékkészítés Játékok versenyzés legalább 5-5 szobai és szabadtéri játék ismerete A számháború szabályainak ismerete Alaki gyakorlatok végrehajtása egyéni és őrsi alakzatban, menetelés nótára 6.3. Természetes környezetben 6.4. Mesterséges környezetben Térképészeti alapismeretek főbb térképjelek, világtájak, a térkép tájolása térképfajták térképolvasás iránytű ismerete északi irány meghatározása nappal Egyszerű térképhasználat térkép betájolása főbb tereptárgyak azonosítása A természetjárás és táborozás alapismeretei csomagolás, sátrak gondozása Kerékpáros KRESZ Postahasználat küldemények helyes címzése a feladó adatainak feltüntetése Varrás alapöltések varrókészlet összeállítása útra, otthonra Asztalterítés, felszolgálás Szobanövény gondozása Főzési alapismeretek paprikás krumpli elkészítése Kuktamunkák tűzrakás, tűzveszély, tűzoltás kenyérszeletelés, hagymavágás,

12 Tűzhelykészítés, tűzrakás, szakszerű tűzoltás Szerszámhasználat és balesetvédelem kéziszerszámok: bicska, balta, fűrész Alapvető fa- és földmunkák fűrészelés, karó hegyezés, szegezés, gallyazás árkolás (gyeptégla) Kétszemélyes sátor felverése Csomók dugólekötő, sátorfeszítő, rövidítő, halászcsomó, csúszóhurok, állóhurok, mentőcsomó Nyakkendőgyűrű készítése nyakkendőgyűrű fonás pirítás, rántás, tésztakifőzés, mosogatás Számítástechnika szövegszerkesztő és táblázatkezelő programok használata 7. TESTI TELJESÍTMÉNY 7.1. Természetjárás 7.2. Sportolás Rendszeres testmozgás Heti rendszeres testmozgás (az 5 alkalommal legalább 15 km-es gyalogtúra Részvétel csapattáborban iskolai, kötelező testnevelés órákon túl is), vagy igazolt szakosztályi (szakköri) sporttevékenység Rendszeres úszás, vagy kerékpározás 8. KÖZÖSSÉGI KÖTELEZETTSÉG 8.1. Családban 8.2. Cserkészetben Közösségi magatartás Közösségi magatartás barátság, barátkozás barátság, barátkozás A családi ünnepek megünneplése Állandó feladat vállalása az őrsben Házimunkák őrsi megbízatás teljesítése állandó rész vállalása a napi feladatokból Örsi jótettalkalmakon való részvétel 8.3. Egyházban 8.4. Társadalomban Nemzeti ünnepeink megünneplése A Hősök napja megünneplése Közösségi magatartás barátság, barátkozás Részvétel az Egyházközség életében rendszeres szolgálat teljesítése

13 II. PRÓBA (életkor: évesek) 1. JELLEMÉPÍTÉS 1.1. Értékek mentén 1.2. Cselekvés által A magyarságtudat pillérei Felekezete szerinti hitélet ezeréves történelmünk a Szentírás rendszeres olvasása hagyományaink átörökítése a keresztény élet áldozatainak tudatos vállalása a magyar haza és a magyar nyelv védelme és szeretete részvétel egy lelki napon keresztény Magyarország hitvalló élet képességekben és tudásban kiemelkedő magyarok nyok olvasása vezető irányításával és Cserkész irodalom és lelki olvasmá Felelősségtudat, felelősségvállalás azokról beszámoló kötelesség: állapotbeli, vállalt, és Napi jótett ezek rangsora Napi lelkiismeretvizsgálat képességeim határa Állandó küzdelem hibáim ellen Szeretet, öröm, békesség, nagylelkűség, jóság, becsületesség értelmezése A cserkésztörvények gyakorlati meg Franklin-tábla használata Önismeret, önnevelés valósítása a szenvedélyek veszélyei A takarékosság tudatos gyakorlása a lelki vezetés célja 2. ISTENISMERET 2.1. Vallásismeret 2.2. Szentírásismeret Vallási ismeretek bővítése A Szentírás a szentmise (katolikusok) / az Ó- és Újszövetség könyveinek istentisztelet (protestánsok) részei, felépítése a szentségek (katolikusok) / sákramentumok (protestánsok) ismerete, kegyelmi ereje rövidítései Az Ószövetség messiási utalások az Ószövetségben Az Újszövetség az Apostolok Cselekedeteinek elolvasása és rövid ismertetése Jézus négy példabeszéde 3. MAGYARSÁGISMERET 3.1. Történelemismeret 3.2. Néprajzi ismeret Magyarország története a honfoglalástól Néphagyományok, népművészet, az es szabadságharcig Történelmünk kiemelkedő alakjai, tudósok, népszokások ismerete, melyek a cserkész régiójára jellemzőek művészek (magyarok itthon és Népdalstílusok, népi mesterségek a nagyvilágban) (tárgyformálás) Népdalok ismerete (stílusonként 10-10) Népmesék (összesen 9) Népballadák (legalább 5)

14 Népi játék (összesen 7) Népdalok (összesen 60) Kötelező anyag lányok számára: Legalább egy népi hímzés elkészítése Kötelező anyag fiúk számára: Legalább egy faragott tárgy elkészítése 4. EMBERISMERET 4.1. Cserkészismeret 4.2. Egészségismeret A világcserkészet története Egészséges életmód Csapattörténet, csapatszervezet sport Cserkészdalok (összesen 10) étkezés Elsősegély teendők sérülések esetén: törés, vérzés (nyomópontok), szalagszakadás, egyéb: savak és lúgok közömbösítése, ájulás, méhszúrás idegen test eltávolítása áramütéskor hideg-, hő-ártalmak kezelése néhány gyógyszer ismerete Elsősegélynyújtás kötözések: kéz, láb, fej, ujj stb. nyomókötés, párakötés stabil oldalfekvés méregtelenítés A házi betegápolás alapjai fő szabályok ismerete borogatás gyógyszerismeret, gyógyszeradagolás 4.3. Társadalmi ismeret 4.4. Művészeti ismeret Magyarország tájegységei (földrajzi, gazdasági, néprajzi) néhány jellemzőjének ismerete Hazánk szociális gondjai Versek gyűjtése különféle alkalmakra (legalább 5-5) A magyar kultúrtörténet korszakai Magyar kulturális emlékek a Kárpátmedencében Híres magyar képzőművészek és műveik (legalább 5) Híres magyar zeneszerzők és műveik (legalább 5) 5. KÖRNYEZETISMERET 5.1. Természetes környezet 5.2. Mesterséges környezet ismerete ismerete A lakóhely környékének ásvány-, növény- és állatvilága kulturális, tudományos, A megyeszékhely nevezetességei turisztikai

15 Hazai gyógynövények (legalább 10) Természet és környezetvédelem meghatározás, cél, feladat, módszerek szelektív hulladékgyűjtés újrahasznosítás A csillagos égbolt (alapismeretek) Magyarország nemzeti parkjai (felsorolás) látnivalók 6. TEVÉKENYSÉGISMERET 6.1. Cserkészetben 6.2. Társadalomban Jelentés készítése írásban Illemszabályok (korosztálynak Méret, magasság, mélység és idő becslése megfelelően) üdvözlési formák Játékok további 5-5 őrsi játék vezetése Labdajátékok ismerete 5 labdajáték szabályainak ismerete Alaki ismeretek alaki rajkeretben a vezénylés módja, szabályai (az őrsvezető helyett a saját őrsét vezényli) fiú-lány egymással szembeni viselkedése étkezéskor nyilvános helyen Levélírás (magánlevelek) megszólítás, keltezés és aláírás módja géppel írt levélnél elektronikus levélírás etikája Levélírás (hivatalos levelek) Egyéni akadályverseny (legalább megszólítás, keltezés és aláírás 80%-os teljesítménnyel) módja válaszadási határidők betartása 6.3. Természetes környezetben 6.4. Mesterséges környezetben Őrsi kirándulás tervezése Legalább egy nemzeti park felkeresése, jellemzőinek ismerete Részvétel őrsi keretben a természetés környezetvédelmi munkában (legalább három alkalommal) Egy fa, vagy kiskert rendszeres gondozása Megfigyelés Nyomolvasás, rögzítés, másolás, követés Tájoló, távcső használata, Térképészeti ismeretek (2) tájoló, irányszögek, térképjelek, távolság és magasság mérés Svéd pálya ismerete Tűzrakás, tűzhelyek, tábori konyhák Szerszámkezelés, karbantartás, tárolás Postahasználat csomag-, távirat-, fax-, csekk-, utalvány-fajták és feladásuk Menetrend kezelése, ismerete Számadás vezetése egy éven át a saját zsebpénzéről Házimunkák háztartási gépek biztonságos használata Ezermesterkedés folttisztítás, dugókihúzás, zsinegszakítás, késélezés, szerszám nyelezés, stb Fényképezési alapismeretek Egyszerű ételek elkészítése a család számára Vásárlás, mosogatás, törölgetés, felmosás Takarítás, szőnyegtisztítás, ablaktisz-

16 A viharlámpa karbantartása Sátrak állítása, bontása, csomagolása, gondozása, raktározása Őrsi sátor állítása, bontása Csomók 5 új csomó, kötélmunkák: kötél karbantartása, hármas fonás, tűzoltó-fonás bot összekötözése: párhuzamos, keresztkötés, három bot összekötése Egyszerű tábori építmények (az őrs környezete) Tábori építmények: tábori konyha, étkező, latrina zászlórúd, táborkereszt, parancstábla Tábori higiénia latrina, sátrak elhelyezése, berendezése, konyha, szersátor, derítő, edények tisztántartása, egészségügyi sátor, stb Főzés a szabadban (legalább 3 étel) títás, portörlés Számítástechnika elektronikus levél megírása és elküldésének lépései Háztartási alapismeretek Kötelező anyag lányok számára: Varrás ruhajavítás, stoppolás, szegés, felhajtás Kötés és horgolás alapjai 7. TESTI TELJESÍTMÉNY 7.1. Természetjárás 7.2. Sportolás Rendszeres túrázás gyalog, vízen Heti rendszeres testmozgás (az iskolai, kötelező testnevelés órákon túl vagy kerékpáron (további 5 alkalom) Részvétel csapattáborban (tábor előkészítő munkák) köri) sporttevékenység is), vagy igazolt szakosztályi (szak Részvétel cserkészjátékban Kötelező anyag fiúk számára: km-es portya teljesítése gyalog Éjszakai portya 8. KÖZÖSSÉGI KÖTELEZETTSÉG 8.1. Családban 8.2. Cserkészetben Közösségi magatartás áldozatvállalás Házimunkák napi állandó feladatok bővítése Közösségi magatartás áldozatvállalás Állandó feladat vállalása a rajban, csapatban Elhunyt családtagok emlékének Őrsi napló vezetése (esetenként) ápolása 8.3. Egyházban 8.4. Társadalomban Osztályközösségemben és az iskolámban társaim tisztelete és megbecsülése Közösségi magatartás áldozatvállalás Részvétel az Egyházközség életében részfeladat vállalása

17 III. PRÓBA (életkor: évesek) 1. JELLEMÉPÍTÉS 1.1. Értékek mentén 1.2. Cselekvés által A magyar cserkész küldetése Rendszeres vallásgyakorlás állapotának és életkorának megfelelően Önálló törvénymagyarázat (legalább 15 perces előadással) a Szentírás rendszeres olvasása Hűség, elkötelezettség, értékrend értelmezéstolikusok) / ifjúsági lelki konferen- részvétel egy lelkigyakorlaton (ka Szelídség, alázat, mértékletesség, kitartás, bizalom értelmezése az egyházam tanításának elmélyícián (protestánsok) Hivatás, család, otthonteremtés, szakmai elhivatottság értelmezése tanúságtétel a hitemről nem-hívő tése a napi gyakorlatban A közösségek az életemben környezetben is Önismeret, önnevelés Cserkészirodalom és lelki olvasmányok rendszeres olvasása (legalább Isten akarata és terve velem erkölcsi veszélyek további 3 3) Napi jótett Napi lelkiismeretvizsgálat Tudatos példamutató magatartás Nemzeti értékeink felkeresése, megismerése, ezekről beszámolás (legalább 10) 2. ISTENISMERET 2.1. Vallásismeret 2.2. Szentírásismeret Vallási ismeretek bővítése A Szentírás egyházam történelme kifejezésmód (nyelv, irodalmi műfaj, szimbólumok) a magyar egyháztörténet 5 kiemelkedő személyisége Az Ószövetség az ökumenizmus jelentősége, egymás vallási szokásainak ismerete próféta könyvének elolvasása és rövid a profetikus irodalomból egy nagy A kereszténységet kikezdő veszélyes ismertetése tanítások, spirituális áramlatok Az Újszövetség gnoszticizmus, szabadkőművesség, Pál apostol levelei közül az egyik okkultizmus, New Age, stb. elolvasása és rövid ismertetése 3. MAGYARSÁGISMERET 3.1. Történelemismeret 3.2. Néprajzi ismeret Magyarország története az Népművészet, néprajz általános ismerete (A Kárpát-medencére vonatko- es szabadságharc után Helyünk Európában zóan) mit kapott és mit kaphat Európa a Népdalkincsünk a Kárpát-medence magyarságtól egészére értve (Bartók és Kodály e té

18 Európában beolvadás (asszimiláció) nélkül Nemzeti értékeink műemlékek, épületek, arborétumok természeti kincsek stb. ismerete (legalább 20) ren végzett munkássága is) Népi mesterségek ismerete fazekas, szűcs, takács, bognár, kovács stb A népművészet egy választott ágának művelése hímzés, tánc, népi mesterség egy tárgy elkészítése pl. párna, cserépedény, stb Népdalok (további 50) 4. EMBERISMERET 4.1. Cserkészismeret 4.2. Egészségismeret A cserkészet jelene Magyarországon Egészséges életmód (szokások, szenvedélyek és a világban szervezete, vezetői, szabályzatai WOSM, WAGGGS magyar cserkészet külföldön veszélye) dohányzás, italozás, kábítószer, diszkó zene Elsősegélynyújtás stabil oldalfekvés, állapotrögzítés allergia, asztma, infarktus, cukorbetegség, epilepszia, újraélesztés: mesterséges lélegeztetés Mentés jégből, tűzből Házi patika összeállítása Betegellátás otthon (gondoskodás, étkeztetés) Kötelező anyag lányok számára: A csecsemő- és gyermekgondozás a- lapjai 4.3. Társadalmi ismeret 4.4. Művészeti ismeret Tájegységek (földrajzi, gazdasági, Európai kulturális értékek néprajzi) a Kárpát-medence egészére vonatkozóan Állampolgári ismeretek közjogi méltóságok szerepe országos hatáskörű szervek helyek, városok, régiók Híres európai képzőművészek és műveik (legalább 5) Híres európai zeneszerzők és műveik (legalább 5) főbb államelméletek: Platón, Arisztotelész, stb Karitatív szervezetek ismerete Alapfokú idegen nyelv ismeret egy európai nyelven történő alapszintű írás, olvasás, beszéd és szövegértés a család, a munka, a szabadidő, a tájékozódás, a közlekedés és a vásárlás témákban

19 5. KÖRNYEZETISMERET 5.1. Természetes környezet 5.2. Mesterséges környezet ismerete ismerete Gyógynövényismeret (legalább 30) Magyarország közúthálózatának számozása, vasúthálózatának és főbb A csillagos égbolt (2) legalább 10 csillagkép ismerete csomópontjainak ismerete Időjárási alapismeretek a légkör működése frontok felhő típusok 6. TEVÉKENYSÉGISMERET 6.1. Cserkészetben 6.2. Társadalomban Részvétel csapattáborban (tábor-előkészítő munkák, építés, bontás) Svéd pálya teljesítése Tábortűz szervezés, vezetés irányelvei Helyes kommunikáció Idegenvezetés Baleset-megelőzés, elhárítás (otthon, utcán, iskolában, táborban) Magatartás rendkívüli helyzetben Őrsi tábortűz szervezése és vezetése Akadályversenyek, portyák szervezésében való részvétel Reggeli torna megtervezése Cserkészjáték tervezése Alaki ismeretek a vezénylés módja rajkeretben 6.3. Természetes környezetben 6.4. Mesterséges környezetben Gyógynövénygyűjtés (legalább 3) Térképészeti ismeretek menetidő számítás, álláspont meghatározás, útiránytartás, tájékozódás éjszaka, északi irány meghatározás éjjel, térképvázlat készítés Csomók díszítő kötélmunkák Tábori építmények táborkereszt, zászlórúd, élelmiszertároló, asztal, pad, stb Tábori higiénia Gyógytea készítés Postahasználat küldemények külföldre történő feladása nagyobb mennyiségű küldemény (pl. nyomtatvány) előkészítése és feladása Pénztárnapló és takarékbetét kezelése Számítástechnika a Világháló nyújtotta lehetőségek és veszélyek a Világháló használatának alapjai fertőzésveszély felismerése, elkerülhetősége (keresőprogram-helyek, fontosabb Tábori tennivalók vihar előtt és alatt Őrsi portya tervezése Az őrs élelmezése háromnapos portyán Étrend, adagolás, étlap magyar és egyházi honlapok, cserkész-honlapok) Kötelező anyag lányok számára: Varrás a szabás-varrás alapjai varrógép és szabásminta használat, legalább egy ruhadarab elkészítése

20 7. TESTI TELJESÍTMÉNY 7.1. Természetjárás 7.2. Sportolás Rendszeres túrázás (gyalog, vízen, Heti rendszeres testmozgás (az iskolai, kötelező testnevelés órákon túl vagy kerékpáron havonta legalább egy alkalommal) is), vagy igazolt szakosztályi (szakköri) sporttevékenység Két év alatt 100 km bejárása a Szent István Túra (Országos Kék Túra), vagy más, jelentős történelmi emlékeket érintő túra útvonalán Kötelező anyag fiúk számára: órás portya Éjszakai akadályverseny 8. KÖZÖSSÉGI KÖTELEZETTSÉG 8.1. Családban 8.2. Cserkészetben Házimunkák Közösségi magatartás állandó feladatok további bővítése feljebbvalói munkájának segítése Idős, beteg családtag gondozása fiatalabb cserkésztestvérei segítése Kötelező anyag lányok számára: Más csapatok felé Az édesanya teljes helyettesítése a a hűség és a hitelesség képviselete családban egy-egy napra pl. betegség esetén 8.3. Egyházban 8.4. Társadalomban Állampolgári jogok és kötelességek választás, választhatóság a Haza védelme Karitatív szervezetekben esetenként feladat vállalása Közösségi magatartás az Egyházközség vezetőinek segítése és megbecsülése Feladat vállalása az Egyházközség életében

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 " Embernek lenni, Csak embernek, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld szülte földnek, És Isten lehelte szépnek!" (Sík Sándor) "

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013.

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK helyi tanterve Összeállította: Balázsné Görömbey Zsuzsanna munkaközösség-vezető 2013. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV A mi világunk 1. tanításához DR. MESTER MIKLÓSNÉ a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró kitüntető címet Szerkesztette

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf A DÁN/EJO hatkötetes sorozatának V. része Rolf Gollob/Peter Krapf Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára Fedezzük fel a gyermekjogokat! Tanóravázlatok

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben