A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG PRÓBARENDSZERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG PRÓBARENDSZERE"

Átírás

1 A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG PRÓBARENDSZERE A Magyar Cserkészszövetség szeptember 1-jétől hatályos PÓBARENDSZERE

2 Tartalomjegyzék Oldal A PRÓBARENDSZER LEÍRÁSA...5 JELÖLTPRÓBA Jellemépítés Értékek mentén Cselekvés által Istenismeret Vallásismeret Szentírásismeret Magyarságismeret Történelemismeret Néprajzi ismeret Emberismeret Cserkészismeret Egészségismeret Társadalmi ismeret Művészeti ismeret Környezetismeret Természetes környezet ismerete Mesterséges környezet ismerete Tevékenységismeret Cserkészetben Társadalomban Természetes környezetben Mesterséges környezetben Testi teljesítmény Természetjárás Sportolás Közösségi kötelezettség Családban Cserkészetben Egyházban Társadalomban...8 I. PRÓBA Jellemépítés Értékek mentén Cselekvés által Istenismeret Vallásismeret Szentírásismeret Magyarságismeret Történelemismeret Néprajzi ismeret Emberismeret Cserkészismeret

3 4.2. Egészségismeret Társadalmi ismeret Művészeti ismeret Környezetismeret Természetes környezet ismerete Mesterséges környezet ismerete Tevékenységismeret Cserkészetben Társadalomban Természetes környezetben Mesterséges környezetben Testi teljesítmény Természetjárás Sportolás Közösségi kötelezettség Családban Cserkészetben Egyházban Társadalomban...12 II. PRÓBA Jellemépítés Értékek mentén Cselekvés által Istenismeret Vallásismeret Szentírásismeret Magyarságismeret Történelemismeret Néprajzi ismeret Emberismeret Cserkészismeret Egészségismeret Társadalmi ismeret Művészeti ismeret Környezetismeret Természetes környezet ismerete Mesterséges környezet ismerete Tevékenységismeret Cserkészetben Társadalomban Természetes környezetben Mesterséges környezetben Testi teljesítmény Természetjárás Sportolás Közösségi kötelezettség Családban Cserkészetben Egyházban Társadalomban

4 III. PRÓBA Jellemépítés Értékek mentén Cselekvés által Istenismeret Vallásismeret Szentírásismeret Magyarságismeret Történelemismeret Néprajzi ismeret Emberismeret Cserkészismeret Egészségismeret Társadalmi ismeret Művészeti ismeret Környezetismeret Természetes környezet ismerete Mesterséges környezet ismerete Tevékenységismeret Cserkészetben Társadalomban Természetes környezetben Mesterséges környezetben Testi teljesítmény Természetjárás Sportolás Közösségi kötelezettség Családban Cserkészetben Egyházban Társadalomban...20 ZÁRÓGONDOLAT...21 Szerk.: Ormay J. cst

5 A PRÓBARENDSZER LEÍRÁSA A próbarendszer a következő próbákból áll: Jelölt próba (életkor: év), I. próba (életkor: év), II. próba (életkor: év), III. próba (életkor: év). A próbák teljesítési ideje: Jelölt próba: 6-12 hónap, I., II. és III. próba: kb. 2-2 év. A cserkésznek az egymásra épülő próbák mindegyikét ismernie kell akkor is, ha nem 10 éves korában, hanem később, bármilyen életkorban kapcsolódik be a cserkészmunkába. Természetesen ilyenkor a parancsnok értelemszerűen összevonhatja a próbákat, illetve lerövidítheti a próba teljesítési idejét. A próbarendszer tagolásánál célunk az volt, hogy a próbarendszer segítse a cserkészet életformaként való megélését és a cserkészet gyermek- és ifjúságnevelő céljának a megvalósítását. A cserkészet céljai szerint, 8 pontba foglalva osztottuk fel a próbák anyagát: lelki nevelés (1. Jellemépítés), szellemi nevelés (2. Istenismeret, 3. Magyarságismeret, 4. Emberismeret, 5, Környezetismeret, 6. Tevékenységismeret), testi nevelés (7. Testi teljesítmény) és a szociális érzék kifejlesztése (8. Közösségi kötelezettségek). A próbák anyaga a próbapontok összessége a felkészülés szempontjait foglalja magában. A próba szerves egész, alpróbákra nem bontható. Minden próba anyagának legnagyobb részét az általános alapok alkotják, melyet minden cserkésznek, lányoknak és fiúknak is, mindig próbától és helyzettől függetlenül tudniuk kell. Az anyag mindenki számára egységesen kötelező, mely a csapatparancsnok belátása és döntése szerint bővíthető. A Jelöltpróba kivételével, minden próba tartalmaz egyéb kötelező anyagokat. A Kötelező anyag lányok számára elnevezésű rész a fiúk számára sem tilos, de nem kötelező. A Kötelező anyag fiúk számára elnevezésű rész a lányok számára sem tilos, de nem ajánlott. (Egyéni képességtől és érdeklődési körtől függően további különpróbák tehetők.) A próbákra való felkészülést a cserkészek számára megkönnyítik a próbakönyvek, amelyek lányok és fiúk számára megfogalmazva, külön füzetekben jelennek majd meg. A próbákra való felkészítésben, azaz a cserkész-nevelésben a vezetők számára nyújt majd segítséget, a módszereket ajánló, példákat ismertető vezetői kézikönyv

6 JELÖLTPRÓBA (életkor: évesek) 1. JELLEMÉPÍTÉS 1.1. Értékek mentén 1.2. Cselekvés által Mi a cserkészet? Napi jótett életforma Vallásgyakorlat életkorának és helyzetének megfelelő szinten. gyermek- és ifjúságnevelő szervezet istenhitre alapozott szentmisén / istentiszteleten való magyar rendszeres részvétel (hivők) egymás ingyenes szolgálata ismerkedés a kereszténység értékeivel (keresők) Törvények egyszerű értelmezése Fogadalom, személyes felelősség jelentősége imaélet Szolgálat és kötelesség értelmezése A jótett-alkalmak formái 2. ISTENISMERET 2.1. Vallásismeret 2.2. Szentírásismeret Vallási alapismeretek saját felekezet A Szentírás szerint életkorának és helyzetének a biblia szó jelentése megfelelően a Biblia valódi Szerzője ki az Isten? a Biblia egyszerű felosztása mi az imádság? Az Ószövetség tízparancsolat az Ószövetség három írója Miatyánk, Hiszekegy Az Újszövetség Üdvözlégy (katolikusok) az Újszövetség három írója Cserkészimák Jézus egyik példabeszéde foglalkozás előtt és után Jézus egyik gyógyítása 3. MAGYARSÁGISMERET 3.1. Történelemismeret 3.2. Néprajzi ismeret A Himnusz és a Szózat szövege és Az iskolában tanult népdalok összegyűjtése dallama Nemzeti jelvények Legalább 15 magyar népdal tudása a magyar címer, zászló, koronázási Három népmese ismerete jelvények Három népi játék ismerete Nemzeti ünnepek március 15. augusztus 20. október Tudja, hogy mely országokban élnek nagy számban magyarok. (Trianon) Magyarország szomszédos országai - 6 -

7 4. EMBERISMERET 4.1. Cserkészismeret 4.2. Egészségismeret Köszöntés, jelszó, jelvény jelentése, Önméretek értelmezése kisarasz, nagyarasz, testmagasság, Őrsi zászló, jelkép jelentése, értelmezése Személyi higiénia lépéshossz, hüvelyk Az alapegyenruha ismerete Egyszerű sérülések ellátása A csapat névadójának ismerete horzsolás, elvágott ujj, szálka, orrvérzés Cserkészindulók ismerete (leány és fiú) Köszöntés, kézfogás Az őrsvezető és a parancsnok neve, címe, telefonja Riadólánc cserkészdal ismerete 4.3. Társadalmi ismeret 4.4. Művészeti ismeret Magyarország államformája Magyar kulturális emlékek a lakókörnyezetemben (legalább 5) 5. KÖRNYEZETISMERET 5.1. Természetes környezet 5.2. Mesterséges környezet ismerete ismerete Háziállatok ismerete (legalább 10 faj Lakóhely környékének ismerete ismerete) utcák, terek, fontosabb intézmények 6. TEVÉKENYSÉGISMERET 6.1. Cserkészetben 6.2. Társadalomban Cserkészfüzet vezetése Teendők baleset esetén Sípjelek jelentés, segítségkérés Vigyázz!, Gyülekező!, Sebesen!, Állj!, orvos, mentők értesítése SOS Helyes magatartás és jó modor Karjelek köszönés Vigyázz!, Hozzám!, Futás!, Állj! idősebbek felé tisztelettudó magatartás Kim játék 80%-os teljesítménnyel legalább 10 db tárgy Játékok 3-3 szobai és szabadtéri játék ismerete Nyakkendőgyűrű készítése gubacsfaragás Az alaki célja, alapelvei a belső fegyelem külső megnyilatkozása nagyobb egység gyors és hatékony mozgatása Alaki ismeretek Vigyázz!, Pihenj!, Sorakozó oszlopba!, vonalba!, Oszolj!, fordulatok, - 7 -

8 tisztelgés, jelentkezés, bemutatkozás 6.3. Természetes környezetben 6.4. Mesterséges környezetben Kirándulási alapismeretek Gyalogos közlekedés szabályai Felszerelés, csomagolás egy napra Telefonhasználat Tájékozódás a szabadban vezetékes- és mobilkészülék használata égtájak meghatározása Útjelek telefonálás folyamatának gyakorlati cserkész és turista útjelek ismeretei Menetszabályok Ruházat, cipő tisztasága, karbantartása Tűzrakás, tűzveszély, tűzoltás, alapfogalmak Egyszerű munkák a háztartásban Milyen a jó csomó? takarítás, mosogatás Csomók Gombfelvarrás svábhurok, egyszerű kettős, ívelt Számítástechnika kettős, szorító nyolcas, zsinegfeltekerészei és azok a személyi számítógép alapvető ré- használata 7. TESTI TELJESÍTMÉNY 7.1. Természetjárás 7.2. Sportolás Legalább két kiránduláson való részvételai, kötelező testnevelés órákon túl Heti rendszeres testmozgás (az isko- is), vagy igazolt szakosztályi (szakköri) sporttevékenység reggeli torna Úszni, vagy kerékpározni tudás 8. KÖZÖSSÉGI KÖTELEZETTSÉG 8.1. Családban 8.2. Cserkészetben A szolgálat és kötelesség Közösségi magatartás azonnali szótfogadás alkalmazkodás A szolgálat és kötelesség azonnali szótfogadás az adott szó betartása Őrsi napló vezetése (esetenként) 8.3. Egyházban 8.4. Társadalomban Közösségi magatartás alkalmazkodás Részvétel az Egyházközség életében egyszeri szolgálat teljesítése Az őrsvezető által kitűzött három embertárs-szolgálati feladat teljesítése - 8 -

9 I. PRÓBA (életkor: évesek) 1. JELLEMÉPÍTÉS 1.1. Értékek mentén 1.2. Cselekvés által A cserkész emberebb ember, magyarabb magyar rendszeres szentségi / kegyelmi élet Felekezete szerinti hitélet A haza, a nemzet fogalma rendszeres részvétel a hitoktatáson Mit jelentenek nekem a cserkésztörvények Napirend készítése és betartása Egyéni cserkésznapló értelmezés, magyarázat Napi jótett Önismeret, önfegyelem, önnevelés Napi lelkiismeretvizsgálat jó és rossz szokások megkülönböztetése jó mindaz, ami az életet szolgálja kötelességek, feladatok rangsorolása 2. ISTENISMERET 2.1. Vallásismeret 2.2. Szentírásismeret Vallási alapismeretek A Szentírás az egyházi év részei, főbb ünnepek a Biblia könyveinek műfaji csoportosítása védőszented (katolikusok), példaképed (protestánsok) élete Az Ószövetség Cserkészimák (a táborban) az Ószövetség eredeti nyelve reggeli és esti imák, himnuszok, é- az Ószövetség további három írója nekek (összesen 6) étkezési imák Az Újszövetség az Újszövetség eredti nyelve az Újszövetség további három írója (összesen 6) Jézus két példabeszéde Jézus két csodája 3. MAGYARSÁGISMERET 3.1. Történelemismeret 3.2. Néprajzi ismeret A magyarság őstörténete, hun-magyar Tájismeret mondavilág Magyarország főbb néprajzi tájegységei Hősök és tiszteletük, példaképeink, történelmünk kiemelkedő alakjai (férfiak és nők az es szabadság- és tájegységének megfelelően Néprajzi alapismeretek lakhelyének harc előtt) néphagyomány, népművészet, népi Nemzeti ünnepeink (március 15., augusztus 20., október 23.) története Nagy ünnepek építészet népszokásai - 9 -

10 Népi mondák (legalább 5) Népdalok (összesen 40) Népmesék (összesen 6) Népi játékok (összesen 5) Rovásírás a magyar rovásírás betűinek ismerete a betűk botra való rovása Kötelező anyag lányok számára: Legalább 3 tájegységre jellemző hímzés és népviselet ismerete Képek, motívumok gyűjtése 4. EMBERISMERET 4.1. Cserkészismeret 4.2. Egészségismeret A magyar cserkészet vázlatos története tisztaság Elemi közegészségügyi ismeretek leány- és fiúcserkészet fertőző betegségek Lord és Lady Bi-Pi rövid életrajza Egészséges életmód A csapat (raj) névadójának rövid életrajza testtartás táplálkozás, pihenés, szórakozás, Az egyenruha kiegészítő darabjai és Elsősegélynyújtási alapismeretek jelvényei mit tartalmazzon a mentődoboz Cserkész szolgálati viszonyok, Elsősegélynyújtás alá- és fölérendeltség vérzések, sebek, vízhólyag, rovarcsípés ellátása szolgálati út Cserkészdalok (összesen 6) kullancs eltávolítása Csapatinduló 4.3. Társadalmi ismeret 4.4. Művészeti ismeret Az ország közigazgatási területi felosztásmerete (legalább 10) Magyarsággal kapcsolatos versek is- megyék, megyeszékhelyek 5. KÖRNYEZETISMERET 5.1. Természetes környezet 5.2. Mesterséges környezet ismerete ismerete Hazánk vadonélő állatai (legalább Környékismeret faj ismerete) a lakóhelyhez legközelebbi orvos, Hagyományos, magyar háziállat fajták (legalább 5 fajta) vásárlási lehetőségek, közlekedési le- patika, telefon, rendőrség, tűzoltóság, magyar vizsla, puli, mangalica, hetőségek, nevezetességek szürke marha, racka stb Hazánk növényvilága (legalább 15 faj ismerete melybe a gomba is beleértendő)

11 6. TEVÉKENYSÉGISMERET 6.1. Cserkészetben 6.2. Társadalomban Magatartás szolgálatban A magyar nyelv helyes alkalmazása cserkészfellépés, szolgálati rend, beszédben és írásban tiszteletadás, öltözködés, őrszolgálat, Levélírás (magánlevelek) díszőrség, ügyelet, riadó megszólítás, keltezés és aláírás Felszerelés karbantartása módja kézzel írt levélnél egyéni-, és őrsifelszerelés Illemszabályok (korosztályának megfelelően) Becslési módszerek önméretekkel Öltözködés viszonyítások hétköznapi viselet, ünnepi viselet Távolságbecslés időjárásnak megfelelő öltözködés lépéshosszal módja hasonlításokkal Jeladás elmélete morze-abc ismerete jeladási módok Sípjelek Lassan!, Indulj! Karjelek Nyitódj!, Zárkózz!, Vezetők hozzám! Játékkészítés Játékok versenyzés legalább 5-5 szobai és szabadtéri játék ismerete A számháború szabályainak ismerete Alaki gyakorlatok végrehajtása egyéni és őrsi alakzatban, menetelés nótára 6.3. Természetes környezetben 6.4. Mesterséges környezetben Térképészeti alapismeretek főbb térképjelek, világtájak, a térkép tájolása térképfajták térképolvasás iránytű ismerete északi irány meghatározása nappal Egyszerű térképhasználat térkép betájolása főbb tereptárgyak azonosítása A természetjárás és táborozás alapismeretei csomagolás, sátrak gondozása Kerékpáros KRESZ Postahasználat küldemények helyes címzése a feladó adatainak feltüntetése Varrás alapöltések varrókészlet összeállítása útra, otthonra Asztalterítés, felszolgálás Szobanövény gondozása Főzési alapismeretek paprikás krumpli elkészítése Kuktamunkák tűzrakás, tűzveszély, tűzoltás kenyérszeletelés, hagymavágás,

12 Tűzhelykészítés, tűzrakás, szakszerű tűzoltás Szerszámhasználat és balesetvédelem kéziszerszámok: bicska, balta, fűrész Alapvető fa- és földmunkák fűrészelés, karó hegyezés, szegezés, gallyazás árkolás (gyeptégla) Kétszemélyes sátor felverése Csomók dugólekötő, sátorfeszítő, rövidítő, halászcsomó, csúszóhurok, állóhurok, mentőcsomó Nyakkendőgyűrű készítése nyakkendőgyűrű fonás pirítás, rántás, tésztakifőzés, mosogatás Számítástechnika szövegszerkesztő és táblázatkezelő programok használata 7. TESTI TELJESÍTMÉNY 7.1. Természetjárás 7.2. Sportolás Rendszeres testmozgás Heti rendszeres testmozgás (az 5 alkalommal legalább 15 km-es gyalogtúra Részvétel csapattáborban iskolai, kötelező testnevelés órákon túl is), vagy igazolt szakosztályi (szakköri) sporttevékenység Rendszeres úszás, vagy kerékpározás 8. KÖZÖSSÉGI KÖTELEZETTSÉG 8.1. Családban 8.2. Cserkészetben Közösségi magatartás Közösségi magatartás barátság, barátkozás barátság, barátkozás A családi ünnepek megünneplése Állandó feladat vállalása az őrsben Házimunkák őrsi megbízatás teljesítése állandó rész vállalása a napi feladatokból Örsi jótettalkalmakon való részvétel 8.3. Egyházban 8.4. Társadalomban Nemzeti ünnepeink megünneplése A Hősök napja megünneplése Közösségi magatartás barátság, barátkozás Részvétel az Egyházközség életében rendszeres szolgálat teljesítése

13 II. PRÓBA (életkor: évesek) 1. JELLEMÉPÍTÉS 1.1. Értékek mentén 1.2. Cselekvés által A magyarságtudat pillérei Felekezete szerinti hitélet ezeréves történelmünk a Szentírás rendszeres olvasása hagyományaink átörökítése a keresztény élet áldozatainak tudatos vállalása a magyar haza és a magyar nyelv védelme és szeretete részvétel egy lelki napon keresztény Magyarország hitvalló élet képességekben és tudásban kiemelkedő magyarok nyok olvasása vezető irányításával és Cserkész irodalom és lelki olvasmá Felelősségtudat, felelősségvállalás azokról beszámoló kötelesség: állapotbeli, vállalt, és Napi jótett ezek rangsora Napi lelkiismeretvizsgálat képességeim határa Állandó küzdelem hibáim ellen Szeretet, öröm, békesség, nagylelkűség, jóság, becsületesség értelmezése A cserkésztörvények gyakorlati meg Franklin-tábla használata Önismeret, önnevelés valósítása a szenvedélyek veszélyei A takarékosság tudatos gyakorlása a lelki vezetés célja 2. ISTENISMERET 2.1. Vallásismeret 2.2. Szentírásismeret Vallási ismeretek bővítése A Szentírás a szentmise (katolikusok) / az Ó- és Újszövetség könyveinek istentisztelet (protestánsok) részei, felépítése a szentségek (katolikusok) / sákramentumok (protestánsok) ismerete, kegyelmi ereje rövidítései Az Ószövetség messiási utalások az Ószövetségben Az Újszövetség az Apostolok Cselekedeteinek elolvasása és rövid ismertetése Jézus négy példabeszéde 3. MAGYARSÁGISMERET 3.1. Történelemismeret 3.2. Néprajzi ismeret Magyarország története a honfoglalástól Néphagyományok, népművészet, az es szabadságharcig Történelmünk kiemelkedő alakjai, tudósok, népszokások ismerete, melyek a cserkész régiójára jellemzőek művészek (magyarok itthon és Népdalstílusok, népi mesterségek a nagyvilágban) (tárgyformálás) Népdalok ismerete (stílusonként 10-10) Népmesék (összesen 9) Népballadák (legalább 5)

14 Népi játék (összesen 7) Népdalok (összesen 60) Kötelező anyag lányok számára: Legalább egy népi hímzés elkészítése Kötelező anyag fiúk számára: Legalább egy faragott tárgy elkészítése 4. EMBERISMERET 4.1. Cserkészismeret 4.2. Egészségismeret A világcserkészet története Egészséges életmód Csapattörténet, csapatszervezet sport Cserkészdalok (összesen 10) étkezés Elsősegély teendők sérülések esetén: törés, vérzés (nyomópontok), szalagszakadás, egyéb: savak és lúgok közömbösítése, ájulás, méhszúrás idegen test eltávolítása áramütéskor hideg-, hő-ártalmak kezelése néhány gyógyszer ismerete Elsősegélynyújtás kötözések: kéz, láb, fej, ujj stb. nyomókötés, párakötés stabil oldalfekvés méregtelenítés A házi betegápolás alapjai fő szabályok ismerete borogatás gyógyszerismeret, gyógyszeradagolás 4.3. Társadalmi ismeret 4.4. Művészeti ismeret Magyarország tájegységei (földrajzi, gazdasági, néprajzi) néhány jellemzőjének ismerete Hazánk szociális gondjai Versek gyűjtése különféle alkalmakra (legalább 5-5) A magyar kultúrtörténet korszakai Magyar kulturális emlékek a Kárpátmedencében Híres magyar képzőművészek és műveik (legalább 5) Híres magyar zeneszerzők és műveik (legalább 5) 5. KÖRNYEZETISMERET 5.1. Természetes környezet 5.2. Mesterséges környezet ismerete ismerete A lakóhely környékének ásvány-, növény- és állatvilága kulturális, tudományos, A megyeszékhely nevezetességei turisztikai

15 Hazai gyógynövények (legalább 10) Természet és környezetvédelem meghatározás, cél, feladat, módszerek szelektív hulladékgyűjtés újrahasznosítás A csillagos égbolt (alapismeretek) Magyarország nemzeti parkjai (felsorolás) látnivalók 6. TEVÉKENYSÉGISMERET 6.1. Cserkészetben 6.2. Társadalomban Jelentés készítése írásban Illemszabályok (korosztálynak Méret, magasság, mélység és idő becslése megfelelően) üdvözlési formák Játékok további 5-5 őrsi játék vezetése Labdajátékok ismerete 5 labdajáték szabályainak ismerete Alaki ismeretek alaki rajkeretben a vezénylés módja, szabályai (az őrsvezető helyett a saját őrsét vezényli) fiú-lány egymással szembeni viselkedése étkezéskor nyilvános helyen Levélírás (magánlevelek) megszólítás, keltezés és aláírás módja géppel írt levélnél elektronikus levélírás etikája Levélírás (hivatalos levelek) Egyéni akadályverseny (legalább megszólítás, keltezés és aláírás 80%-os teljesítménnyel) módja válaszadási határidők betartása 6.3. Természetes környezetben 6.4. Mesterséges környezetben Őrsi kirándulás tervezése Legalább egy nemzeti park felkeresése, jellemzőinek ismerete Részvétel őrsi keretben a természetés környezetvédelmi munkában (legalább három alkalommal) Egy fa, vagy kiskert rendszeres gondozása Megfigyelés Nyomolvasás, rögzítés, másolás, követés Tájoló, távcső használata, Térképészeti ismeretek (2) tájoló, irányszögek, térképjelek, távolság és magasság mérés Svéd pálya ismerete Tűzrakás, tűzhelyek, tábori konyhák Szerszámkezelés, karbantartás, tárolás Postahasználat csomag-, távirat-, fax-, csekk-, utalvány-fajták és feladásuk Menetrend kezelése, ismerete Számadás vezetése egy éven át a saját zsebpénzéről Házimunkák háztartási gépek biztonságos használata Ezermesterkedés folttisztítás, dugókihúzás, zsinegszakítás, késélezés, szerszám nyelezés, stb Fényképezési alapismeretek Egyszerű ételek elkészítése a család számára Vásárlás, mosogatás, törölgetés, felmosás Takarítás, szőnyegtisztítás, ablaktisz-

16 A viharlámpa karbantartása Sátrak állítása, bontása, csomagolása, gondozása, raktározása Őrsi sátor állítása, bontása Csomók 5 új csomó, kötélmunkák: kötél karbantartása, hármas fonás, tűzoltó-fonás bot összekötözése: párhuzamos, keresztkötés, három bot összekötése Egyszerű tábori építmények (az őrs környezete) Tábori építmények: tábori konyha, étkező, latrina zászlórúd, táborkereszt, parancstábla Tábori higiénia latrina, sátrak elhelyezése, berendezése, konyha, szersátor, derítő, edények tisztántartása, egészségügyi sátor, stb Főzés a szabadban (legalább 3 étel) títás, portörlés Számítástechnika elektronikus levél megírása és elküldésének lépései Háztartási alapismeretek Kötelező anyag lányok számára: Varrás ruhajavítás, stoppolás, szegés, felhajtás Kötés és horgolás alapjai 7. TESTI TELJESÍTMÉNY 7.1. Természetjárás 7.2. Sportolás Rendszeres túrázás gyalog, vízen Heti rendszeres testmozgás (az iskolai, kötelező testnevelés órákon túl vagy kerékpáron (további 5 alkalom) Részvétel csapattáborban (tábor előkészítő munkák) köri) sporttevékenység is), vagy igazolt szakosztályi (szak Részvétel cserkészjátékban Kötelező anyag fiúk számára: km-es portya teljesítése gyalog Éjszakai portya 8. KÖZÖSSÉGI KÖTELEZETTSÉG 8.1. Családban 8.2. Cserkészetben Közösségi magatartás áldozatvállalás Házimunkák napi állandó feladatok bővítése Közösségi magatartás áldozatvállalás Állandó feladat vállalása a rajban, csapatban Elhunyt családtagok emlékének Őrsi napló vezetése (esetenként) ápolása 8.3. Egyházban 8.4. Társadalomban Osztályközösségemben és az iskolámban társaim tisztelete és megbecsülése Közösségi magatartás áldozatvállalás Részvétel az Egyházközség életében részfeladat vállalása

17 III. PRÓBA (életkor: évesek) 1. JELLEMÉPÍTÉS 1.1. Értékek mentén 1.2. Cselekvés által A magyar cserkész küldetése Rendszeres vallásgyakorlás állapotának és életkorának megfelelően Önálló törvénymagyarázat (legalább 15 perces előadással) a Szentírás rendszeres olvasása Hűség, elkötelezettség, értékrend értelmezéstolikusok) / ifjúsági lelki konferen- részvétel egy lelkigyakorlaton (ka Szelídség, alázat, mértékletesség, kitartás, bizalom értelmezése az egyházam tanításának elmélyícián (protestánsok) Hivatás, család, otthonteremtés, szakmai elhivatottság értelmezése tanúságtétel a hitemről nem-hívő tése a napi gyakorlatban A közösségek az életemben környezetben is Önismeret, önnevelés Cserkészirodalom és lelki olvasmányok rendszeres olvasása (legalább Isten akarata és terve velem erkölcsi veszélyek további 3 3) Napi jótett Napi lelkiismeretvizsgálat Tudatos példamutató magatartás Nemzeti értékeink felkeresése, megismerése, ezekről beszámolás (legalább 10) 2. ISTENISMERET 2.1. Vallásismeret 2.2. Szentírásismeret Vallási ismeretek bővítése A Szentírás egyházam történelme kifejezésmód (nyelv, irodalmi műfaj, szimbólumok) a magyar egyháztörténet 5 kiemelkedő személyisége Az Ószövetség az ökumenizmus jelentősége, egymás vallási szokásainak ismerete próféta könyvének elolvasása és rövid a profetikus irodalomból egy nagy A kereszténységet kikezdő veszélyes ismertetése tanítások, spirituális áramlatok Az Újszövetség gnoszticizmus, szabadkőművesség, Pál apostol levelei közül az egyik okkultizmus, New Age, stb. elolvasása és rövid ismertetése 3. MAGYARSÁGISMERET 3.1. Történelemismeret 3.2. Néprajzi ismeret Magyarország története az Népművészet, néprajz általános ismerete (A Kárpát-medencére vonatko- es szabadságharc után Helyünk Európában zóan) mit kapott és mit kaphat Európa a Népdalkincsünk a Kárpát-medence magyarságtól egészére értve (Bartók és Kodály e té

18 Európában beolvadás (asszimiláció) nélkül Nemzeti értékeink műemlékek, épületek, arborétumok természeti kincsek stb. ismerete (legalább 20) ren végzett munkássága is) Népi mesterségek ismerete fazekas, szűcs, takács, bognár, kovács stb A népművészet egy választott ágának művelése hímzés, tánc, népi mesterség egy tárgy elkészítése pl. párna, cserépedény, stb Népdalok (további 50) 4. EMBERISMERET 4.1. Cserkészismeret 4.2. Egészségismeret A cserkészet jelene Magyarországon Egészséges életmód (szokások, szenvedélyek és a világban szervezete, vezetői, szabályzatai WOSM, WAGGGS magyar cserkészet külföldön veszélye) dohányzás, italozás, kábítószer, diszkó zene Elsősegélynyújtás stabil oldalfekvés, állapotrögzítés allergia, asztma, infarktus, cukorbetegség, epilepszia, újraélesztés: mesterséges lélegeztetés Mentés jégből, tűzből Házi patika összeállítása Betegellátás otthon (gondoskodás, étkeztetés) Kötelező anyag lányok számára: A csecsemő- és gyermekgondozás a- lapjai 4.3. Társadalmi ismeret 4.4. Művészeti ismeret Tájegységek (földrajzi, gazdasági, Európai kulturális értékek néprajzi) a Kárpát-medence egészére vonatkozóan Állampolgári ismeretek közjogi méltóságok szerepe országos hatáskörű szervek helyek, városok, régiók Híres európai képzőművészek és műveik (legalább 5) Híres európai zeneszerzők és műveik (legalább 5) főbb államelméletek: Platón, Arisztotelész, stb Karitatív szervezetek ismerete Alapfokú idegen nyelv ismeret egy európai nyelven történő alapszintű írás, olvasás, beszéd és szövegértés a család, a munka, a szabadidő, a tájékozódás, a közlekedés és a vásárlás témákban

19 5. KÖRNYEZETISMERET 5.1. Természetes környezet 5.2. Mesterséges környezet ismerete ismerete Gyógynövényismeret (legalább 30) Magyarország közúthálózatának számozása, vasúthálózatának és főbb A csillagos égbolt (2) legalább 10 csillagkép ismerete csomópontjainak ismerete Időjárási alapismeretek a légkör működése frontok felhő típusok 6. TEVÉKENYSÉGISMERET 6.1. Cserkészetben 6.2. Társadalomban Részvétel csapattáborban (tábor-előkészítő munkák, építés, bontás) Svéd pálya teljesítése Tábortűz szervezés, vezetés irányelvei Helyes kommunikáció Idegenvezetés Baleset-megelőzés, elhárítás (otthon, utcán, iskolában, táborban) Magatartás rendkívüli helyzetben Őrsi tábortűz szervezése és vezetése Akadályversenyek, portyák szervezésében való részvétel Reggeli torna megtervezése Cserkészjáték tervezése Alaki ismeretek a vezénylés módja rajkeretben 6.3. Természetes környezetben 6.4. Mesterséges környezetben Gyógynövénygyűjtés (legalább 3) Térképészeti ismeretek menetidő számítás, álláspont meghatározás, útiránytartás, tájékozódás éjszaka, északi irány meghatározás éjjel, térképvázlat készítés Csomók díszítő kötélmunkák Tábori építmények táborkereszt, zászlórúd, élelmiszertároló, asztal, pad, stb Tábori higiénia Gyógytea készítés Postahasználat küldemények külföldre történő feladása nagyobb mennyiségű küldemény (pl. nyomtatvány) előkészítése és feladása Pénztárnapló és takarékbetét kezelése Számítástechnika a Világháló nyújtotta lehetőségek és veszélyek a Világháló használatának alapjai fertőzésveszély felismerése, elkerülhetősége (keresőprogram-helyek, fontosabb Tábori tennivalók vihar előtt és alatt Őrsi portya tervezése Az őrs élelmezése háromnapos portyán Étrend, adagolás, étlap magyar és egyházi honlapok, cserkész-honlapok) Kötelező anyag lányok számára: Varrás a szabás-varrás alapjai varrógép és szabásminta használat, legalább egy ruhadarab elkészítése

20 7. TESTI TELJESÍTMÉNY 7.1. Természetjárás 7.2. Sportolás Rendszeres túrázás (gyalog, vízen, Heti rendszeres testmozgás (az iskolai, kötelező testnevelés órákon túl vagy kerékpáron havonta legalább egy alkalommal) is), vagy igazolt szakosztályi (szakköri) sporttevékenység Két év alatt 100 km bejárása a Szent István Túra (Országos Kék Túra), vagy más, jelentős történelmi emlékeket érintő túra útvonalán Kötelező anyag fiúk számára: órás portya Éjszakai akadályverseny 8. KÖZÖSSÉGI KÖTELEZETTSÉG 8.1. Családban 8.2. Cserkészetben Házimunkák Közösségi magatartás állandó feladatok további bővítése feljebbvalói munkájának segítése Idős, beteg családtag gondozása fiatalabb cserkésztestvérei segítése Kötelező anyag lányok számára: Más csapatok felé Az édesanya teljes helyettesítése a a hűség és a hitelesség képviselete családban egy-egy napra pl. betegség esetén 8.3. Egyházban 8.4. Társadalomban Állampolgári jogok és kötelességek választás, választhatóság a Haza védelme Karitatív szervezetekben esetenként feladat vállalása Közösségi magatartás az Egyházközség vezetőinek segítése és megbecsülése Feladat vállalása az Egyházközség életében

OIB JEGYZŐKÖNYV, 2004. MÁRCIUS 06. JEGYZŐKÖNYV ORSZÁGOS INTÉZŐ BIZOTTSÁG ÜLÉSE 2004. MÁRCIUS 06. 10 00

OIB JEGYZŐKÖNYV, 2004. MÁRCIUS 06. JEGYZŐKÖNYV ORSZÁGOS INTÉZŐ BIZOTTSÁG ÜLÉSE 2004. MÁRCIUS 06. 10 00 JEGYZŐKÖNYV ORSZÁGOS INTÉZŐ BIZOTTSÁG ÜLÉSE 10 00 Dragon Faragó Lajos (DFL) 10 15 -kor ima után üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy 21 szavazati joggal rendelkező OIB-tag közül 15 van jelen, így

Részletesebben

Jó munkát és jó készülődést kívánok neked!

Jó munkát és jó készülődést kívánok neked! Kiscserkeszjelolt Kedves Kiscserkészjelölt! Szükséged lesz két aláírásra és 6 feladat elvégzésére. Ehhez hozzáadódik a szüleidtől kapott pontok értéke az Illemtudó táblázatból. A feladatokat -0 pontig

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

A próbák és a próbajelvények

A próbák és a próbajelvények A próbák és a próbajelvények Újonc-cserkész Próbák Újonc cserkész évesek Címer próba Szent Korona próba Cserkész Próbák Alpróbák Főpróbák Táborverő cserkész 11 12 évesek Piros szalag Fehér szalag Zöld

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség próbarendszere

A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség próbarendszere A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség próbarendszere 2011 Tartalomjegyzék: Újonc próba - 2 félév - 1 év (5. osztály) I. (Nyomkereső) próba - 4 félév - 2 év (6-7. osztály) II. (Felderítő) próba - 4 félév

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat 3 4. évfolyam A tantárgy az erkölcsi nevelés terén kiemelt figyelmet fordít az alkotó munka megszerettetésére, a munkavégzés elemi szabályrendszereinek megismertetésére

Részletesebben

1. Ki Magyarország köztársasági elnöke, miniszterelnöke, ki az országgyűlés elnöke? 4 db

1. Ki Magyarország köztársasági elnöke, miniszterelnöke, ki az országgyűlés elnöke? 4 db 1. Ki Magyarország köztársasági elnöke, miniszterelnöke, ki az országgyűlés elnöke? 4 db 2. Ki a helyi egyházközséged plébánosa, lelkésze? Hogy hívják az egyházad főbb vezetőit? 4 db 3. Kössél egy mentőcsomót!

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

Johannita Segítő Szolgálat

Johannita Segítő Szolgálat Alapszintű elsősegély értékelő lap Neme: a) nő Életkora: b) férfi Csoportja: 1) Volt már elsősegélynyújtó képzésen? a) ha igen, milyen keretek közt és mikor:........ b) nem 2) Röviden indokolja meg, miért

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 0 /0. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

KIS TERMÉSZETVÉDŐK napközis tábor a Tettye Oktatási Központban

KIS TERMÉSZETVÉDŐK napközis tábor a Tettye Oktatási Központban KIS TERMÉSZETVÉDŐK napközis tábor a Tettye Oktatási Központban Érdekes természetismereti programokkal kitöltött tábor várja a 8-12 éves korú gyermekeket Pécsen, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás www.szegedizoltan.hu 1997. évi CLIV. törvény 5. (3)e, Mindenkinek kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András

www.eduvital.net Soha sem késő! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András Az EDUVITAL koncepció és gyakorlat www.eduvital.net Mit tanít az EDUVITAL csapata? Küldetés nyilatkozat A magyar

Részletesebben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben Kovács Október A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben A JÖVŐ SZÁMÍTHAT RÁNK, MI IS SZÁMÍTUNK RÁ Szakmai konferencia Debrecen 2012. okt. 27. Jogi háttér

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései az alábbi témaköröket foglalják magukba: A turizmus rendszere, működése, szereplői, fajtái A magyar és a nemzetközi gasztronómia

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Az egészséges gyerekekért

Az egészséges gyerekekért Wesley János Családi Napközi, Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola, Kollégium és Szakképző Iskola Az egészséges gyerekekért című projekt I. A projekt célja A tantestület

Részletesebben

A cserkészet pedagógiai jelentősége a nevelésben

A cserkészet pedagógiai jelentősége a nevelésben Márkus Tamás A cserkészet pedagógiai jelentősége a nevelésben A cserkészet egy önkéntes, politikamentes, vallásos ifjúságnevelő mozgalom, amely elérhető mindenki számára származástól, kortól, nemtől, társadalmi

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés Hó 1. 1. Tanmenet 1. osztály Óvodából iskolába Ismerkedés a tankönyv jelrendszerével. Gyûjtõfüzet bevezetése. Az óvoda és az iskola összehasonlítása (berendezés, életmódváltás). Mkt. 4. Iskolai taneszközök

Részletesebben

III. AZ ÓPERENCIÁN TÚL CSERKÉSZTÁBOR Kerettörténet: Gárdonyi Géza - Egri csillagok

III. AZ ÓPERENCIÁN TÚL CSERKÉSZTÁBOR Kerettörténet: Gárdonyi Géza - Egri csillagok III. AZ ÓPERENCIÁN TÚL CSERKÉSZTÁBOR Kerettörténet: Gárdonyi Géza - Egri csillagok Tábori Információk Angliai Magyar Cserkészet Nyári Csapattábor 2015. július 23-27. Etherley Farm, Leith Hill Lane, Ockley,

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM (köznevelési, közérdekű iskolai közösségi szolgálat) 2012. Előzmények, célok A ÉTA szövetség, mint fogadó szervezet 2011. második félévében kezdte meg a

Részletesebben

Első félév Magyar címer próba. Cserkészismeretek

Első félév Magyar címer próba. Cserkészismeretek 1. oldal Első félév Magyar címer próba Cserkészismeretek Cserkészfüzetet kezdesz vezetni Van cserkészfüzeted, és rendesen szerepelnek benne az eddig tanultak (ha még nincs ilyen, akkor a próba idejére

Részletesebben

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22.

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Hétfő 07. 18. 9.15-10.00 Bemutatkozás-ismerkedés. 10.00-12.00 Zeneiskola - Fúvószenekar bemutatója, hangszerek kipróbálása

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKELT. Tanmenet

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKELT. Tanmenet MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKELT Tanmenet Azonosító: Változatszám: 1 Érvényesség kezdete: Oldal/összes: 1/5 ME-2.1.(1) 2013. 09. 06. Fájlnév: PINCER_gyakorlat_3_evesnek 10 K_évfolyam(2013_2014) (az

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök. 5. évfolyam... 2

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök. 5. évfolyam... 2 Tartalo 5. évfolya... 2 Az eber és környezete... 2 Anyagok és átalakításuk... 2 Háztartástan, életvitel... 3 Közlekedési iseretek... 4 Tervezés és építés... 4 6. évfolya... 5 Az eber és környezete... 5

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

NÉPTÁNC A CIGÁNDI HAGYOMÁNYOK TÜKRÉBEN Néptánc szakkör foglalkozási terve A B C D E F G. A megvalósí tók létszáma: 1 fő tánctanár

NÉPTÁNC A CIGÁNDI HAGYOMÁNYOK TÜKRÉBEN Néptánc szakkör foglalkozási terve A B C D E F G. A megvalósí tók létszáma: 1 fő tánctanár Tematika jelzet 1.A.1.(elméleti szakasz NÉPTÁNC A CIGÁNDI HAGYOMÁNYOK TÜKRÉBEN Néptánc szakkör foglalkozási terve A B C D E F G Neve: Néptánc a cigándi hagyományok tükrében A résztvevők száma:14 fő Életkora:

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Mi a cserkészet? A cserkészélet közösségi formában érvényesül, őrsök, rajok, csapatok, kerületek és a szövetség.

Mi a cserkészet? A cserkészélet közösségi formában érvényesül, őrsök, rajok, csapatok, kerületek és a szövetség. Ebben az esztend őben van 125 éve, hogy Sík Sándor papkölt ő, cserkélszvezet ő született. Számos cserkészkölteményt írt, egyik leghíresebb köztük a Megyeri Hitvallás..Abból alábbi részlet:. Hiszek! A kevesek

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Kollégiumi foglalkozások keretprogramterve

Kollégiumi foglalkozások keretprogramterve 1 Kollégiumi foglalkozások keretprogramterve 9. évfolyam Tanulásmódszertan 1. Tanulási szokásaim, tanuláshoz való viszonyom (teszt kitöltése) 2. A tanuláshoz szükséges belső állapot (a fáradtság természetéről,

Részletesebben

Részletes programterv

Részletes programterv Részletes programterv 1. nap 2015. május 26. (kedd) 2. nap 2015. május 27. (szerda) 7:45 Gyülekező Ászáron az iskola előtt 8:00 Indulás az Erdei iskolába 11:00 Megérkezés Zebegénybe 11:15 Hajózás történeti

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

HAPPY-HÉT 2013. április 15-19. hétfőtől - péntekig TILOS A CUKROS ÜDÍTŐ FOGYASZTÁSA! Egészségnap. április 15. hétfő

HAPPY-HÉT 2013. április 15-19. hétfőtől - péntekig TILOS A CUKROS ÜDÍTŐ FOGYASZTÁSA! Egészségnap. április 15. hétfő HAPPY-HÉT 2013. április 15-19. hétfőtől - péntekig TILOS A CUKROS ÜDÍTŐ FOGYASZTÁSA! Egészségnap április 15. hétfő Reggeli futás, sorakozó után a hangolórán, utána vetítés az aulában! Vízbár az aulában.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL, KISEBBSÉGI ÉS EGYHÁZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL, KISEBBSÉGI ÉS EGYHÁZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA 1 1 j / i o i O BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat alapítványok támogatására a 2010. évi Kerületi civil szervezetek támogatása " költségvetési keret terhére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny fővédnöke:balczó ANDRÁSa Nemzet Sportolója A verseny célja: Versenyzés biztosítása közép- és hosszútávfutók, illetve

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm.

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Célok és s téma t kiválaszt lasztásasa Téma: Vidéki élet, családi gazdálkodás, hagyományőrzés Helyszín: Patca, Katica tanya (Somogy megye) Probléma: A vidékről

Részletesebben

ROMÁNIAI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG BELSŐ SZABÁLYZAT

ROMÁNIAI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG BELSŐ SZABÁLYZAT ROMÁNIAI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG BELSŐ SZABÁLYZAT ALAKISÁGOKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Szabályzatot készítette: Borka Botond sv. Molnár Szilárd csv. Vitek Norbert sv. Köszönet mindazon személyeknek akik hozzászólásukkal

Részletesebben

Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a

Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a OT 2013.01.12./1. titkárságvezetőt. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére felkéri

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

LOVAS SZAKKÖR TANMENET

LOVAS SZAKKÖR TANMENET LOVAS SZAKKÖR TANMENET Lovas szakkör: A szakköri forma 1-4. osztályosok részére elérhető. A kezdők, középhaladók és a haladók részére külön tanmenet áll rendelkezésre így figyelembe vesszük és összehangoljuk

Részletesebben

Nyári napközis tábor Programfüzet

Nyári napközis tábor Programfüzet Nyári napközis tábor Programfüzet Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. június 29. augusztus 14. Általános napirend: 9:30-10:00 Érkezés 10:00-10:45 45 perces foglalkozás 10:45-11:00 Szünet 11:00-11:50

Részletesebben

Laminált képen: 1. konyha, 2. játszótér, 3. uszoda, 4. műhely, 5. kerékpározás. Laminált képen: 1. áramütés, 2. maró anyag, 3. robbanásveszély, 4..

Laminált képen: 1. konyha, 2. játszótér, 3. uszoda, 4. műhely, 5. kerékpározás. Laminált képen: 1. áramütés, 2. maró anyag, 3. robbanásveszély, 4.. Veszélyjelző táblák Balesetek, sérülések Elsősegély fogalma Bemut. 1' Bemutatkozás, az elsősegélynyújtásról fogunk beszélni, üljenek le Mit jelenthez ez a szó, hogy elsősegély? (hétköznapi ember, nem orvos

Részletesebben

SPORTÁGVÁLASZTÓ 1 4. osztály

SPORTÁGVÁLASZTÓ 1 4. osztály SPORTÁGVÁLASZTÓ 1 4. osztály A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és célja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási lehetőségekkel, bepillantást nyújtson a sport világába, megismertessen

Részletesebben

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés 1. Iránytanmenet Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára 1. osztály Tartalom Hogyan Készültem az iskolába? Az óvodában Otthon a családban Peti az iskolában Peti órarendje

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt Az alábbiakban az I-CARE projekt keretében fejlesztett bébiszitter szakképesítés kompetencia mátrixát elemezzük (1. táblázat). A bébiszitter szakképesítéshez két tanulási egységet alakítottak ki: A környezeti

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

1. Az egyén. 3. Család. 4. Lakás/lakóhely

1. Az egyén. 3. Család. 4. Lakás/lakóhely AZ ECL NYELVVIZSGARENDSZER TÉMAKÖREI "A2" SZINT - KEZDŐ SZINT - Személyi adatok - Külső megjelenés/ ruházat - Napirend - Rokonok, ismerősök, barátok - Kollegák, osztálytársak - Családtagok - Családi események/ünnepek

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD Ayurvéda = Az Élet Bölcsessége Az Ayurvéda célja Az ayurvéda célja, hogy helyreállítsa az élet egyensúlyát a tökéletes elme, test működés és viselkedés révén; Az ayurvéda

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK Kedves Leendő Nevelőszülők! A nevelőszülői hivatásról számos hiedelem, kedvező, vagy éppen kimondottan negatív vélemény hallható, olvasható. A közvélemény gyakran fogalmaz

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Pala Albert r. főhadnagy

Pala Albert r. főhadnagy Pala Albert r. főhadnagy Ágazati szakképzés Tantárgyak Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. Fegyveres szervek és vagyonvédelem II. Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. Fegyveres szervek és vagyonvédelem

Részletesebben

NEA szakmai támogatások (2014)

NEA szakmai támogatások (2014) NEA szakmai támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek szakmai célú támogatása NEA-14 Pályázati célok Közösségi környezet (KK), Társadalmi

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK Szociális alapismeretek középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos

Részletesebben

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Marcali Darvas Adrienn Iskola- és ifjúsági védőnő Marcali Szeptember: Október: November: December:

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATONAI ALAPISMERETEK I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATONAI ALAPISMERETEK I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A felnövekvő generáció nem rendelkezik ismeretekkel a honvédelemről, a minősített időszakokban rá háruló állampolgári kötelezettségekről. A katonai

Részletesebben

HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK

HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczitelepi Tagintézménye Almáskamarási

Részletesebben

Az egészségre nevelés

Az egészségre nevelés Az egészségre nevelés Mottónk: A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott. Egészségnevelés célja és feladata Célja: az egészségkulturáltság

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

Az UNESCO világa és benne MI

Az UNESCO világa és benne MI Az UNESCO világa és benne MI A szombathelyi GOTHARD JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA bemutatkozása MADARÁSZ SULI Iskolánkban évek óta sikeresen működik a Madarász suli. A foglalkozások elősegítik, hogy napjainkban,

Részletesebben

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport 11. évfolyam ÁLLAPOTMEGFIGYELÉS -- ELMÉLET Bokor: Általános ápolástan és gondozástan Dr. Orbán Lászlóné: Váladékok

Részletesebben

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv 4000 lépés az egészségért Osztály/csoport: 6. és 8. osztály Résztvevők száma: 7+16 fő Időpont: 2008.április 18.- május 23. Osztály / csoport rövid

Részletesebben

MEGHÍVÓ ÉS TÚRA LEÍRÁS TELJESÍTMÉNYTÚRA. A 6. próba!

MEGHÍVÓ ÉS TÚRA LEÍRÁS TELJESÍTMÉNYTÚRA. A 6. próba! Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tisza-tavi Regionális Turisztikai Projekt Iroda 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1. Tel./Fax: (06-59) 351-753 E-mail: rmitiszato@hungarytourism.hu www.tisza-to-info.hu

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban

Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban Történelemtanítás a gyakorlatban Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban Repárszky Ildikó Saját családi fényképeim alapján néhány elképzelhető téma, illetve az odatartozó képek elemzési szempontjai,

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben