BORZÁN Anita. Bevezetés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BORZÁN Anita. Bevezetés"

Átírás

1 BORZÁN Anita Environmental accounting information in the reports of the Top 500 Hungarian enterpreneurs in the food supply chain Környezeti számviteli információk a hazai Top 500 élelmiszervertikumba tartozó vállalkozások beszámolóiban Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar, egyetemi docens Bevezetés Tanulmányomban a hazai 500 legnagyobb árbevételt realizáló társaságból az élelmiszervertikumba tartozó vállalkozások környezettudatosságának a vizsgálatát végzem el. Témaválasztásom aktualitását a mindennapi életünket átható környezetvédelmi kérdések, a fenntartható fejlődés, a globális környezeti problémák megoldásának kényszere is alátámasztja. A globális környezeti folyamatok befolyásolásában a gazdálkodók, közöttük az élelmiszervertikumban tevékenykedők szerepe is megkérdőjelezhetetlen. A vállalkozások tevékenységüket a jogszabályi előírások betartásával kötelesek folytatni. A törvényeknek való megfelelés egyik követelménye a számvitel, amely vállalati információs rendszerként fontos szerepet játszik a gazdálkodók környezettudatosságának a bemutatásában, illetve mérésében. Anyag és módszer A tanulmányban felhasznált vizsgálati anyagot a vállalkozások vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét bemutató beszámolók alkotják. Módszertanát tekintve külső beszámoló elemzés, ugyanis az Igazságügyi Minisztérium honlapján közzétett bárki által lehívható e-beszámolók környezettel összefüggő információin alapul. A környezeti információs rendszer a környezeti számvitellel függ össze. A számvitel viszonylag új területének, a környezeti számvitelnek a kialakulása a globális környezeti problémákkal, illetve a fenntartható fejlődéssel magyarázható. A környezeti számvitel a számvitel olyan alágaként definiálható, amely azokat a tevékenységeket, módszereket és rendszereket foglalja magában, amelyek egy meghatározott gazdasági rendszer környezetvédelmi problémáit vagy a környezetvédelmi tevékenység gazdasági hatásait tartják nyilván, elemzik és jelentésbe foglalják (Schaltegger-Burrit, 2005). A környezeti számvitelben elsődleges a környezeti költségek és befolyásoló tényezőik körének meghatározása. Szoros kapcsolat mutatható ki a környezetvédelmi beruházások gazdaságtanával is, ahogyan arra egy 2019-ben megjelent tanulmány is rámutat (Pintér Pintér, 2019). A környezeti pénzügyi számvitel célja a külső informálás, tehát stakeholderek részére a környezetvédelemmel összefüggő környezet védelmét közvetlenül szolgáló eszközök, veszélyes hulladékok, költségek, kötelezettségek, céltartalék képzés számviteli információkat közöl. A környezeti vezetői számvitel a menedzsment döntéseit megalapozó belső - környezeti költségeken, valamint anyag- és energiamérlegen alapuló - információs rendszerrel jellemezhető. A fenntarthatósági számvitel célja a felelős vállalati magatartáshoz szükséges információk biztosítása, nem egy önálló számviteli ágat képvisel, hanem a környezeti vezetői számvitel kiterjesztéseként értelmezhetjük (Szekeres, 2017). A választható költségelszámolási lehetőségek miatt a költségek részletezéséről minden vállalkozás maga dönthet. A környezeti károkkal, a hulladékkezeléssel kapcsolatos költségek nehezen rendelhetők egy-egy költségviselőhöz, ezért azok az általános költségek között jelennek meg. A környezeti számvitel vonatkozásában is megállapítható, hogy a vezetői számviteli ág kialakításában van a gazdálkodónak a legnagyobb szabadsága, mivel jogszabály a belső informálás mélységét kevésbé szabályozza (Borzán, 2017). Első, számvitellel összefüggő hipotézisem a következő: 51

2 (1) Az élelmiszervertikum topcégeinek beszámolóiban nyilvánosságra hozott környezeti információk csak a számviteli törvényben rögzített mértékben fedezhetők fel, a további, környezettudatosságot igazoló információszolgáltatás nem jellemző. Az élelmiszervertikum fogalma alatt a mezőgazdaság és az élelmiszeripar szoros összefonódását értjük. A megközelítésből adódóan árbevétel alapján a top 500 vállalatcsoportból a mezőgazdasági és élelmiszeripari tevékenységet folytató vállalkozásokat emelem ki. A mezőgazdaság élelmiszer és nem élelmiszer célú növénytermesztés és állattenyésztés együttese. Az élelmiszeripar növényi, állati és ásványi anyagokból állít elő elsődlegesen emberi fogyasztásra használható élelmiszereket vagy élvezeti cikkeket. Tevékenységi körébe tartozik a takarmánykeverékek és a más ipari ágazatokban használható alapanyagok előállítása is. Területi elhelyezkedését jelentősen befolyásoló telepítő tényezők a mezőgazdasági termelés, a fogyasztópiac és a szállítási költség. A mezőgazdasági termőterület, azaz az alapanyag közelsége kiemelt telepítő tényező a baromfi-, a cukor- és a dohányipar esetében. A fogyasztópiac elsődleges vonzereje a sütő-, a sör- és az üdítőitalgyártásnál emelhető ki. Vegyes (több) telepítő tényezővel jellemezhető a konzervgyártás és a húsfeldolgozás is. Az élelmiszeripar szempontjából fontos a víz mennyisége és minősége, illetve komoly környezeti kérdés a szennyvíz kezelés és a hulladékok ártalmatlanítása vagy elszállítása. Előbbiekből adódik az élelmiszervertikumra irányuló hipotézisem: (2) Az élelmiszervertikumban tevékenykedő top vállalkozások számukat és realizált bevételüket tekintve is a hagyományos mezőgazdasági termőterületek közelében, tehát az Alföldön koncentrálódnak. Vizsgálatom kiinduló adatbázisa a hvg november 8-án közzétett top 500-as listája, mely alapján az ország gazdasági térszerkezetének erősen centralizált, Budapest központúsága figyelhető meg (1. ábra). 1. ábra: A top 500 területi megoszlása a 2018-ban közzétett rangsor alapján Forrás: Eredmények Eredeti célkitűzésem a 19 megye és a főváros top 500 élelmiszervertikumba tartozó vállalkozásainak a környezeti információs rendszer szerinti összehasonlító elemzése volt. A kiemelkedő árbevétellel rendelkező vállalkozások tevékenységi köre azonban nem eredményezett minden megyében három élelmiszeripari vagy mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodót. Nyugat-Dunántúlon a 38 gazdálkodóból összesen két vállalkozás (mindkettő székhelye Győr-Moson-Sopron megyében van) tartozik a vizsgált tevékenységi körbe. Dél-Dunántúlon 15 52

3 vállalkozásból csak ötöt tudtam a csoportba besorolni (Baranya és Somogy megyében kettő-kettő, Tolna megyében pedig egy társaság). Közép-Dunántúlon 63 vállalkozásból négy tevékenykedik az élelmiszervertikumban (Fejér megyében kettő, míg Komárom-Esztergom és Veszprém megyében egy-egy). Közép-Magyarország 279 vállalkozásából Budapest és Pest megye is teljesíti a legalább 3-3 élelmiszergazdaságban tevékenykedő top vállalkozás kritériumát. Észak-Magyarország 29 cégéből Borsod-Abaúj-Zemplén megyének van két társasága, míg Heves és Nógrád nem jegyez topcéget az élelmiszervertikumban. Észak-Alföld 33 vállalkozásából Hajdú-Biharban három, Szabolcs-Szatmár-Beregben egy, Jász-Nagykun-Szolnokban pedig nincs az élelmiszervertikumba sorolható top gazdálkodó. Dél-Alföldön 43 vállalkozásból Békésben egy, míg Bács- Kiskun és Csongrád megyékben a célul kitűzött 3-3 vállalkozásnál több is az élelmiszervertikumba sorolható (a vizsgálatba viszont megyénként csak maximum három vállalkozást vontam be). Az eredetileg tervezett 60 vállalkozásból álló minta helyett 30 vállalkozás alapján végeztem a környezeti információk vizsgálatát. A top 500 bevételt realizáló vállalkozásból összesen 40 gazdálkodó sorolható az élelmiszervertikumba tevékenységi kör szerint. A területi elhelyezkedésről az Alföld dominanciája állapítható meg a vállalkozások száma alapján (a 40 cégből 14, azaz 35% tevékenykedik Észak- vagy Dél-Alföldön) (2. ábra). A második helyezett Közép-Magyarország csak 1 vállalkozással (összes 33%-a) marad el az Alföldtől, Budapesten 8, Pest megyében 5 élelmiszeripari vállalkozás székhelyét jegyzik. A két területi egység közel azonos aránya alapján megállapítható, hogy a mezőgazdasági termőterülettel közel azonos a fogyasztópiac közelségének és a szállítási költségek minimalizálásának az ipartelepítő hatása. 2. ábra: Az élelmiszervertikumba tartozó topcégek (40 db = 100%) területi megoszlása Forrás: saját szerkesztés A társaságok árbevétele szerinti rangsor azonban nem igazodik a területi megoszláshoz. A 10 legnagyobb árbevételt realizáló vállalkozás 60%-a Közép-Magyarországból kerül ki (4 budapesti és 2 Pest megyei társasággal) (3. ábra). Az alföldi vállalkozások 50%-a az első húsz, a másik fele pedig a topárbevételű csoportba sorolható. 53

4 3. ábra: Az élelmiszervertikumba tartozó topcégek számának árbevétel szerinti kategorizálása (vállalkozás) Forrás: saját szerkesztés Bács-Kiskun megyében a top 500-ba tartozó 24 társaság összes árbevétele 2082 millió Ft. Az érintett vállalkozásoknál a évi megyei árbevétel az előző évit 15,67%-kal haladta meg. A megye második legnagyobb árbevételt realizáló cége a Hungary-Meat Kft. húsfeldolgozással és tartósítással foglalkozik (1. táblázat). A évi kiegészítő mellékletből megállapítható, hogy környezetvédelmi tevékenységgel összefüggő tárgyi eszközzel, valamint veszélyes hulladékkal, környezetre káros anyagokkal nem rendelkezik a társaság. Céltartalékot nem képzett várható környezetvédelmi kötelezettségre és környezetvédelmi költségei sem merültek fel. Az Nt. Élelmiszertermelő Kft. fő tevékenysége napraforgó étolajgyártás. A tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékok kezelésére (tárolás, szállítás) részletesen kitér a kiegészítő melléklet. Környezetvédelmi garanciális kötelezettség nem áll fenn, ezért a céltartalék képzés sem indokolt. A Fornetti Kft. beszámolójából csak a környezetterhelési díj és a környezetvédelmi termékdíj olvasható ki az egyéb ráfordításokon belül. Békés megyében 3 vállalkozás került a topcégek közé, az összes árbevétel 115 milliárd Ft, az előző évi 107,48%-a. Békés második legnagyobb árbevételt realizáló vállalkozása a Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. A társaság környezetvédelmet szolgáló beruházásai között az ISO 14001:1996 környezetirányítási rendszer, valamint a biológiai tisztítási folyamattal jellemezhető biológiai szennyvíztisztító telep emelhető ki ben egy újabb környezetbarát szennyvíztároló még befejezetlen beruházásként szerepel, a szennyvíz előtisztítóba pedig mészhidrátpor-elszívót építettek be. Részletezésre kerülnek a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök bruttó érték és értékcsökkenési leírás (nyitó, növekedés, csökkenés, záró) vonatkozásában, valamint a szennyvízkezeléssel, a hulladékszállítással és megsemmisítéssel kapcsolatban felmerült közvetlen költségek. A veszélyes anyagok üzleti évre irányuló bemutatása a mennyiségi adatok részletezésével történik. Az egyéb ráfordítások között környezetvédelmi termékdíj és környezetterhelési díj jelenik meg. Csongrád megyében 1785 milliárd Ft a top 500-ba tartozó vállalkozások összes árbevétele, ami az előző évinél 7,21%-kal magasabb. A 16 megyei topcégből négy sorolható az élelmiszergazdaságba. Mivel maximum 3 vállalkozás megyénkénti elemzése volt a célom, ezért a negyedik helyen lévő Hungerit Baromfifeldolgozó Zrt. 54

5 vizsgálatától eltekintek. A Sole-Mizo Zrt. az ötödik legnagyobb bevételű megyei társaság, melynek a kiegészítő melléklete a 6. számú mellékletében tartalmazza a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének nyitó értékét, növekedési és csökkenési jogcímeit, valamint záró értékét. A 7. számú melléklet a környezetvédelmi beszámoló, ami a veszélyes hulladékok, az újrahasznosításra átadott eszközök és a szennyvízkezelés telephelyenkénti részletezésére tér ki. A megye hatodik legnagyobb árbevételű gazdálkodója a Pick Szeged Zrt. A társaság kiegészítő mellékletének szerkezete hasonlít a Sole-Mizoéhoz. A 6. számú melléklet információi a környezetvédelmi eszközökre térnek ki, míg a 7. számú melléklet a környezetvédelmi beszámoló. Utóbbi részletesen foglalkozik a szelektív hulladékgyűjtéssel, az állati eredetű melléktermékekkel, a hulladék-kezeléssel (veszélyes, nem veszélyes, előkezelés), a levegő, a felszíni és felszín alatti vízvédelemmel, az energia-hatékonysággal és iparbiztonsági kérdésekkel. A megyei 11. helyezett ízesítőanyagokat gyártó Givaudan Hungary Kft. kiegészítő mellékletében a hulladék- és szennyvízkezelés költsége, valamint arra történő utalás olvasható, hogy a gyártási eljárás során keletkezett hulladékokat veszélyességi kategóriák nélkül csoportosítva tartják nyilván. Az ártalmatlanítás külső cég feladata, a társaság saját szennyvíztisztítóval rendelkezik. Bács-Kiskun Hungary Meat Kft Húsfeldolgozás, -tartósítás Nt. Élelmiszertermelő Kft Olaj gyártása Fornetti Kft Tartósított lisztes áru gyártása Békés Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt Baromfihús feldolgozása, tartósítása Csongrád Sole-Mizo Zrt Tejtermék gyártása Pick Szeged Zrt Hús-, baromfihús-készítmény gyártása Givaudan Hungary Kft M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása 1. táblázat: A top 500 élelmiszervertikum a Dél-Alföldön Az észak-alföldi régióban összesen 4 élelmiszervertikumba sorolható vállalkozás tartozik a vizsgált kategóriába (2. táblázat). Hajdú-Bihar topcégeinek összes árbevétele 2017-ben 1096 milliárd Ft, közel azonos az előző évi értékkel, a növekedés mértéke 0,27%. A megye top csoportjában a 4. helyen szereplő Baromfi-Coop Kft. kiegészítő mellékletében a baromfitenyésztés veszélyes hulladékai veszélyességi osztályok alapján jelennek meg, az elszállítást két szerződéses vállalkozó (igénybe vett szolgáltatások költsége) végzi. Környezetvédelmi károk és kötelezettségek nem várhatók a társaság működésével kapcsolatban. További utalás az egyéb ráfordítások között a környezetvédelmi termékdíjra és a levegőterhelési díjra van. A húsipari tevékenységet folytató Tranzit-Food Kft. a 10. legnagyobb hajdúsági árbevétellel rendelkező vállalkozás. A Kft. kiegészítő mellékletének végén néhány mondatban fogalmazódik meg a környezetvédelmi előírások, a veszélyes hulladékok kezelésének betartása és a hulladékok területileg illetékes szerződött partnerrel történő elszállítása. A baromfitenyésztéssel foglalkozó Nagisz Zrt. a 12. a megyei rangsorban, melynek kiegészítő melléklete az utolsó előtti oldalon kóddal ellátva tünteti fel a veszélyes hulladékok és környezetre káros anyagok éves mennyiségi adatait, majd említést tesz azok elszállításáról, illetve a szerves trágya uniós követelményeknek megfelelő saját tárolóban történő tárolásáról és kezeléséről. Jász-Nagykun-Szolnok megyében az árbevétel 1389 milliárd Ft, ami 9,28%-kal magasabb az előző évinél, viszont nincs elemzésbe vonható élelmiszeripari gazdálkodó. Szabolcs-Szatmár-Bereg 454 milliárd Ft-os árbevétele 55

6 2,02%-kal növekedett a megelőző üzleti évhez képest. A megye 3. legnagyobb bevételű társasága a baromfihúsipari Master Good Kft., mely a Baromfi-Coop Kft-ben 53%-os tulajdoni részesedésével többségi befolyást gyakorol. A beszámoló kiegészítő mellékletének a felépítése a kapcsolt vállalkozói jellegnek megfelelően a Baromfi-Coopnál tapasztaltakkal azonos. Hajdú-Bihar Baromfi-Coop Kft Baromfitenyésztés Tranzit-Food Kft Hús-, baromfihús-készítmény gyártása Nagisz Zrt Baromfitenyésztés Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Master Good Kft Baromfihús feldolgozása, tartósítása 2. táblázat: A top 500 élelmiszervertikum az Észak-Alföldön Észak-Magyarország összesen két top élelmiszeripari céget jegyez, mindkettő Borsod-Abaúj-Zemplén megyében székel (3. táblázat). Borsod 2248 milliárd Ft árbevétele 6,19%-kal növekedett az előző üzleti évhez viszonyítva. A megyei 14. helyen lévő Borsodi Sörgyár Kft. kiegészítő mellékletének utolsó pontja vonatkozik a környezetvédelemre. A társaságnak veszélyes hulladék készlete nem keletkezett. A veszélyes hulladék 96,74%-ban hasznosításra került, a fennmaradó hányad pedig ártalmatlanításra. Környezetvédelmi kötelezettsége a Kft-nek nem volt. 3 hellyel hátrébb végzett a Continental Dohányipari Zrt., melynek kiegészítő melléklete a környezetre káros anyagokat és a veszélyes hulladékokat mennyiségben és értékben osztályokba sorolva tartalmazza, a környezettel összefüggő ráfordítások közül pedig a környezetvédelmi termékdíjat és a környezetterhelési díjat emeli ki. Heves megye árbevétele 1006 milliárd Ft, 9,23%-kal magasabb, Nógrád 75 milliárd Ft-nyi bevétele pedig 20,21%-kal alacsonyabb, mint az előző évi. Utóbbi visszaesés azzal indokolható, hogy korábban még 3 nógrádi társaság tartozott a top kategóriába, a 2018-as rangsorban viszont már csak két vállalkozás található a csoportban. Borsod-Abaúj-Zemplén Borsodi Sörgyár Kft Sörgyártás Continental Dohányipari Zrt Dohánytermék gyártása Heves Nógrád 3. táblázat: A top 500 élelmiszervertikum az Észak-Magyarországon Pest megye 5442 milliárd Ft-nyi árbevétele 6,6%-kal haladta meg az előző évit. A 9. helyen szereplő Hunland- Trade Kft. (4. táblázat) egy mondatban utal a környezettudatosságra, mely szerint a vizsgált időszakban nem folytatott környezetre káros tevékenységet. A 13. helyezett Coca-Cola HBC Magyarország Kft. kiegészítő melléklete rendkívül szűkszavúan jegyzi meg, hogy környezetvédelmi kötelezettségre nem történt céltartalék képzés. A 27. helyen jegyzett Bonduelle Central Europe Kft. az egyéb ráfordítások között a környezetvédelmi 56

7 termékdíjat nevesíti, valamint utal a szennyvíztisztító és arzénmentesítő művek folyamatos működésére, illetve egy újabb szennyvíztisztító beruházás megkezdésére. Budapest milliárd Ft top árbevétele 9,61%-kal magasabb a megelőző üzleti évinél. Az étolajgyártással foglalkozó Bunge Zrt. kiegészítő melléklete a martfűi üzem környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközeinek a nyitó bruttó és nettó értékét, értékcsökkenését, a növekedéseket, a csökkenéseket és a záró értékeket foglalja magában. A martfűi növényolajgyár veszélyes anyagmérlege is kiolvasható, a mennyiségi adatok és osztályok szerinti részletezésben. A BAT Pécsi Dohánygyár kiegészítő melléklete kizárólag arra utal, hogy jelentős mértékű veszélyes hulladék nem keletkezik a társaságnál. A Nestlé Hungária Kft. kiegészítő mellékletének 8. táblázatában a veszélyes hulladék mennyisége a keletkezés helye, a szállítást végző szerződött partner megjelölésével osztályokba sorolva kerül kategorizálásra. A beruházási politikában az energia megtakarítást célzó fejlesztések szolgálják a környezettudatosságot. Környezeti költségekkel és kötelezettségekkel összefüggésben céltartalék képzés nem történt. Pest Hunland-Trade Kft Egyéb szarvasmarha tenyésztése Coca-Cola HBC Magyarország Kft Üdítőital, ásványvíz gyártása Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, - tartósítás Bonduelle Central Europe Kft. Budapest Bunge Növényolajipari Zrt Olaj gyártása BAT Pécsi Dohánygyár Kft Dohánytermék gyártása Nestlé Hungária Kft Édesség gyártása 4. táblázat: A top 500 élelmiszervertikum Közép-Magyarországon Közép-Dunántúlon összesen négy élelmiszervertikumba sorolható topcég működik (5. táblázat). Fejér megye top vállalkozásainak 2017-ben számszerűsített bevétele 2793 milliárd Ft, 11,68%-kal magasabb az 1 évvel korábbinál. A megyei rangsor 7. helyén lévő Hungrana Keményítő és Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft. kiegészítő mellékletében a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök bruttó értéke, halmozott értékcsökkenése és nettó értéke kerül bemutatásra. A költségek részletezésénél az igénybe vett szolgáltatások között a köztisztaság és a környezetvédelem külön soron szerepel. A megyében a 13. legnagyobb árbevételt realizáló Alföldi Tej Kft. a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök (szennyvíztisztító, kármentő tálcák) bruttó értékét, halmozott értékcsökkenését és nettó értékét közli. A környezetvédelmi termékdíj a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel. További információ a hulladékokkal kapcsolatos kategorizálás, veszélyes - nem veszélyes csoportokban. Komárom-Esztergom összes top árbevétele 2076 milliárd Ft, mely az előző évinek 96,78%-a. A csökkenés oka, hogy a 2018-ban közzétett rangsorban csak 24 megyei cég számít rekordernek, míg az előző üzleti évben 27 vállalkozás szerepelt az előkelő 500-as listán. A vizsgálatot érzékenyen érinti, hogy a Gyermelyi Holding Zrt. is kikerült a csoportból. Az állateledelt gyártó Bonafarm-Bábolna Kft. a 17. legnagyobb megyei árbevételt realizáló vállalkozás. Kiegészítő mellékletében a környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök mennyiségi és értékbeli adatai, azaz a bruttó érték, az értékcsökkenési leírás, a halmozott értékcsökkenés és a nettó érték olvashatók. A környezetvédelmi költségek és ráfordítások öt komponense (termékdíj, szakértői díj, hulladékkezelés, csatorna- és környezetterhelési díj) kerül elkülönítésre. 57

8 Veszprém megyében a 2018-ban közölt top árbevétel 871 milliárd Ft, 10,25%-kal haladta meg az előző évre számított értéket. Az élelmiszervertikumba a 13. helyen álló Gallus Baromfitenyésztő Kft. sorolható, melynek kiegészítő melléklete arra korlátozódik, hogy a társaság környezetvédelemmel összefüggő céltartalékot nem képez. Fejér Hungrana Keményítő és Keményítő, keményítőtermék gyártása Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft Alföldi Tej Kft Tejtermék gyártása Komárom-Esztergom Bonafarm-Bábolna Kft Haszonállat-eledel gyártása Veszprém Gallus Baromfitenyésztő Kft Baromfitenyésztés 5. táblázat: A top 500 élelmiszervertikum Közép-Dunántúlon Nyugat-Dunántúl három megyéjéből kizárólag Győr-Moson-Sopronban fedezhető fel kettő élelmiszeripari tevékenységet folytató top bevételű vállalkozás (6. táblázat). Győr-Moson-Sopron éves árbevétele a topcégek vonatkozásában 3271 milliárd Ft, ami 3,12%-os növekedés az előző évhez képest. A 7. helyen lévő Heineken Hungária Zrt. kiegészítő mellékletében a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök beszerzési értéke, értékcsökkenése és könyv szerinti értéke szerepel. A környezetvédelemmel összefüggő adatok fejezet része az ISO Környezet központú Irányítási Rendszer, melynek a bevezetéséből kiderül, hogy kiemelt jelentőségű a sörgyártás környezetre gyakorolt káros hatásának a csökkentése. A környezetbarát sörgyártás 4 kulcsterülete a környezettudatos energia- és vízfelhasználás, a szennyvízkibocsátás, a hulladékkezelés (sörös dobozok visszagyűjtése) és a szén-dioxid kibocsátás. Ezen területek környezettudatosságát mutatószámokkal is alátámasztja a kiegészítő melléklet. A 16. helyen álló állateledelt gyártó Agrofeed Kft. kiegészítő melléklete végig nemleges a környezettel kapcsolatban. Nincsenek a környezet védelmét szolgáló eszközök, környezetvédelmi kötelezettségek és jövőbeli költségek sem, ezért a céltartalék képzés sem indokolt. Vas megyében 974 milliárd Ft a top vállalkozások árbevétele, ami 2,63%-kal növekedett az előző évhez képest. Zalában a 103 milliárd Ft bevétel 51,47%-kal haladta meg a megelőző üzleti évit. A megye alacsony top bevételének látványos növekedése azzal magyarázható, hogy a korábbi két vállalkozás száma háromra bővült. Győr-Moson-Sopron Heineken Hungária Zrt Sörgyártás Agrofeed Kft Haszonállat-eledel gyártása Vas Zala 6. táblázat: A top 500 élelmiszervertikum Nyugat-Dunántúlon Dél-Dunántúl megyéi közül Baranya és Somogy kettő-kettő, míg Tolna egy élelmiszervertikumba sorolható top árbevételű vállalkozással rendelkezik (7. táblázat). Baranya éves árbevétele 176 milliárd Ft, ami 69,23%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A nagymértékű növekedés oka, hogy a 2018-as listán már 5, míg egy évvel előtte csak 3 topcége volt a megyének. A 4. legnagyobb bevételű társaság az MCS Vágóhíd Zrt. kiegészítő mellékletéből megállapítható, hogy az üzem kialakításával egyszerre környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközök 58

9 kerültek beépítésre, melyek az analitikából nem különíthetők el. A 6. melléklet a környezetvédelmi beszámoló, ami részletesen kitér a hulladék, az állati eredetű melléktermék, illetve a szennyvíz kezelésére. Baranyában az 5. legnagyobb bevételt realizáló gazdálkodó, a Bólyi Mezőgazdasági Zrt. környezeti információiról megállapítható, hogy agrár környezetgazdálkodási támogatásra jogosult a társaság, mellyel összefüggő költségekre céltartalékot is képez. Az igénybe vett szolgáltatások között környezetvédelmi szolgáltatás és ellenőrzés jelenik meg. Részletező adatok olvashatók ki a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök és a környezetvédelemmel összefüggő egyéb tételek (hulladék, szennyvíz, levegőterhelés, környezetvédelmi termékdíj) tekintetében is. Somogy megye top árbevétele a 2018-as hvg kimutatás szerint 945 milliárd Ft, ami 19,92%-kal haladja meg az előző üzleti év adatát. A 3. és 4. helyen lévő társaságok sorolhatók az élelmiszeriparba. A 3. helyezett a Kométa 99 Élelmiszeripari Zrt., melynek kiegészítő melléklete utal a kivételes nagyságú költségekkel összefüggésben a 30 millió Ft-ot meghaladó környezetvédelmi kötelezettségre, mint elvi értékhatár (ténylegesen nem merült fel). A környezetvédelemmel összefüggő tárgyi eszközök bruttó értéke, értékcsökkenése és nettó értéke is kiolvasható. Az eszközök részben veszélyes hulladékkezeléshez, részben gyártástechnológiához kapcsolódnak. A környezetterhelést állati melléktermékek és a keletkező szennyvíz képezi elsődlegesen. A hulladékok szerződött partnercégekkel kerülnek ártalmatlanításra. A társaság egy 1 milliárd Ft-ot meghaladó költségű beruházásra 50%- os vissza nem térítendő támogatást nyert a GINOP Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása pályázaton. A beruházás lényege a melléktermékek állati eledelként és ipari zsiradék formájában történő hasznosítása. A fejlesztés pozitív hozadéka, hogy a környezetterhelés jelentősen lecsökken, tehát fenntartható gazdálkodást eredményez. A 4. helyezett hazánk egyetlen cukorgyára, a Magyar Cukor Zrt., mely környezeti beruházásai közül 2017-ben a szennyvíz rendszer fejlesztését helyezte előtérbe. Megállapítható, hogy havi rendszerességűek a környezetvédelmi bejárások, a feltárt hiányosságok pótlását is ellenőrzik. Csökkent a cukorgyár porterhelése egy porleválasztó berendezés beüzemelésével, illetve a melléktermékek komposztálására irányuló projekt is jelentős szerepet játszik a környezetterhelés csökkentésében. Felsorolásra kerülnek a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök, a veszélyes hulladékok, a környezetvédelmi költségek és a környezetvédelemmel összefüggő céltartalékok is. Sajnálatos, hogy csak a mellékletek listája olvasható, azok részletes tartalmát már nem tette közzé a gazdálkodó. Tolna megye árbevétele 248 milliárd Ft, az előző évi 79,49%-a. A látványos csökkenés a Philips Lighting Hungary Kft-vel indokolható, mely 2016-ban még a második legnagyobb bevételt realizálta, de a következő évben kikerült a rangsorból ben az egy hellyel előrébb kerülő Tolnatej Zrt. vált a 2. legnagyobb bevételű megyei vállalkozássá. Kiegészítő mellékletében a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök bruttó értékének, értékcsökkenésének változási jogcímei, illetve a veszélyes hulladékok kerülnek részletezésre. Baranya MCS Vágóhíd Zrt Húsfeldolgozás, -tartósítás Bólyi Mezőgazdasági Zrt Vegyes gazdálkodás Somogy Kométa 99 Élelmiszeripari Zrt Húsfeldolgozás, -tartósítás Magyar Cukor Zrt Cukorgyártás Tolna Tolnatej Zrt Tejtermék gyártása 7. táblázat: A top 500 élelmiszervertikum Dél-Dunántúlon 59

10 Összegzés A hazai számviteli törvény a beszámolóban az alábbi információszolgáltatási kötelezettséget írja elő: A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök részletezett adatait a kiegészítő mellékletben külön be kell mutatni. A kiegészítő mellékletben a veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nyitó és záró készletének mennyiségi és értékadatait, a veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok mennyiségének és értékének tárgyévi növekedését és csökkenését a vonatkozó jogszabály szerinti veszélyességi osztályok alapján kell bemutatni. A kiegészítő mellékletben - jogcímenként elkülönítetten - be kell mutatni a környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére a tárgyévben, illetve az előző üzleti évben képzett céltartalék összegét, továbbá a tárgyévben, illetve az előző üzleti évben környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összegét, valamint a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összegét. (2000. évi törvény a számvitelről 94. ) A 30 gazdálkodó többsége a törvényi kötelezettségek teljesítésére koncentrál, viszont vizsgáltam olyan vállalkozásokat is, amelyek részletesebben kifejtették környezetvédelmi tevékenységüket. Tehát az eredeti (1) hipotézist csak részben fogadom el, mivel a törvényi kötöttségnél tagoltabb környezeti információk is kiolvashatók. Hipotézisem az alábbiak szerint pontosítom: (1) Az élelmiszervertikum topcégeinek beszámolóiban nyilvánosságra hozott környezeti információk többnyire csak a számviteli törvényben rögzített mértékben fedezhetők fel, viszont további, környezettudatosságot igazoló információszolgáltatás is megfigyelhető. A második hipotézist a vállalkozások területi elhelyezkedése szerint elfogadom, azonban az értékesítési forgalom vonatkozásában egyértelműen Budapest és Pest megye túlsúlya rajzolódik ki. A (2) hipotézist is csak részben fogadom el, mely módosítva a következő: (2) Az élelmiszervertikumban tevékenykedő top vállalkozások számukat tekintve a hagyományos mezőgazdasági termőterületek közelében, tehát az Alföldön, realizált bevételük alapján viszont Közép-Magyarországon koncentrálódnak. Irodalomjegyzék Borzán, A. (2017): A környezeti számviteli információs rendszer lehetőségei Romániában. A múlt mérföldkövei és a jövő kihívásai - LIX. Georgikon Napok, PE Georgikon Kar Keszthely, pp Elektronikus beszámoló (a vizsgált 30 vállalkozás évi kiegészítő mellékletei) ( ) hvg (2018): Top 500 a legnagyobb magyar cégek, 40. évf. 45. sz., pp Pintér, É. Pintér, T. (2019): Financial evaluation of energy efficiency in buildings: Social cost-benefit analysis. In: Karlovitz, J. T. (ed): New Researches from Business Studies. International Research Institute, Komárno, pp

11 Schaltegger, S. Burritt, R. (2005): Corporate Sustainability. In Folmer, H. Tietenberg, T. (ed): The International Yearbook of Environmental and Resource Economics. Edward Elgar, Cheltenham, pp Szekeres, B. (2017): A fenntarthatóság menedzselése a vezetői számvitel támogatásával. A múlt mérföldkövei és a jövő kihívásai: - LIX. Georgikon Napok, PE Georgikon Kar Keszthely, pp évi C. törvény a számvitelről ( ) ( ) 61

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Megnevezés 2006 január Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli és nyilvántartott

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 364858

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 368093

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 378737

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet A KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ MEZİGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSÁNAK FİBB ADATAI 2003-2008 A K I

Agrárgazdasági Kutató Intézet A KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ MEZİGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSÁNAK FİBB ADATAI 2003-2008 A K I Agrárgazdasági Kutató Intézet A KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ MEZİGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSÁNAK FİBB ADATAI 2003-2008 A K I Budapest 2010 Készült: Az AKI Gazdaságelemzési és Vidékfejlesztési

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése - 2004. május A regisztrált munkanélküliek főbb adatai - 2004. május Megnevezés 2004 május Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 4. évfolyam eszközök tanítók részére 1. félév 1. modul 7. melléklet 4. évfolyam tanítói karton 145 307 451 495 505 541 370 450 500 504 550 703 2. modul 2. melléklet

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

1. óra: Területi statisztikai alapok viszonyszámok, középértékek

1. óra: Területi statisztikai alapok viszonyszámok, középértékek 1. óra: Területi statisztikai alapok viszonyszámok, középértékek Tér és társadalom (TGME0405-GY) gyakorlat 2018-2019. tanév Viszonyszámok Viszonyszá m Viszonyítandó adat (A) Viszonyítási alap (B) 1. Megoszlási

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ÖNTÖZÉSRŐL (2009. OKTÓBER 5-I JELENTÉSEK ALAPJÁN) A K I

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ÖNTÖZÉSRŐL (2009. OKTÓBER 5-I JELENTÉSEK ALAPJÁN) A K I Agrárgazdasági Kutató Intézet TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ÖNTÖZÉSRŐL (2009. OKTÓBER 5-I JELENTÉSEK ALAPJÁN) A K I BUDAPEST 2009. október Készült: az Agrárgazdasági Kutató Intézet Gazdaságelemzési Igazgatóság

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

Előadó: Dégi Zoltán igazgató NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága. Veszprém, november 7.

Előadó: Dégi Zoltán igazgató NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága. Veszprém, november 7. Előadó: Dégi Zoltán igazgató NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága Veszprém, 2017. november 7. VESZPRÉM MEGYE 2016. TOP 100+200 Amiről szó lesz.. 1 TOP 100+200 elemzés 2 Kedvezmények 3 Adóbevételek

Részletesebben

Fellebbezési arányok a év során a helyi bíróságokon befejezett, és a évben a megyei másodfokú bíróságra érkezett perek mennyisége alapján

Fellebbezési arányok a év során a helyi bíróságokon befejezett, és a évben a megyei másodfokú bíróságra érkezett perek mennyisége alapján 1. sz. melléklet Fellebbezési arányok a 2010. év során a helyi bíróságokon befejezett, és a 2011. évben a megyei másodfokú bíróságra érkezett perek mennyisége alapján Büntető peres Gazdasági ebből Szabálysértési

Részletesebben

KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Változások és eredmények a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására és a GINOP 5.2.5-16 Gyakornoki program-támogató szolgáltatások című kiemelt projektekben KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ

Részletesebben

KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Változások és eredmények a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására és a GINOP 5.2.5-16 Gyakornoki program-támogató szolgáltatások című kiemelt projektekben KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ

Részletesebben

Tóth Ákos. Bács-Kiskun megye gazdasági teljesítményének vizsgálata

Tóth Ákos. Bács-Kiskun megye gazdasági teljesítményének vizsgálata Tóth Ákos Bács-Kiskun megye gazdasági teljesítményének vizsgálata Az elemzésben arra vállalkozunk, hogy a rendszerváltás első éveitől kezdődően bemutassuk, hogyan alakult át Bács-Kiskun megye gazdasága.

Részletesebben

Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében

Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében TOP 1+2 kiadvány bemutatója Veszprém 217. november 7. Freid Mónika elnökhelyettes A bruttó hazai termék (GDP) alakulása

Részletesebben

2012. január augusztus hónap közrendvédelmi helyzete

2012. január augusztus hónap közrendvédelmi helyzete 2012. január augusztus hónap közrendvédelmi helyzete Személyi szabadságot korlátozó intézkedések I./1. Elfogások Az elfogások száma 1,3%-kal csökkent az előző év azonos időszakában regisztráltakhoz viszonyítva

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés GINOP

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés GINOP Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés GINOP-2.1.7-15 Keretösszeg: 35 milliárd Ft Támogatási kérelmek várható száma: 270 3500 db Támogatás összege: minimum 10 millió maximum 130 millió

Részletesebben

2013. január május hónapok közrendvédelmi helyzete

2013. január május hónapok közrendvédelmi helyzete 2013. január május hónapok közrendvédelmi helyzete Személyi szabadságot korlátozó intézkedések I./1. Elfogások Az elfogások száma 38,9%-kal emelkedett az előző év azonos időszakában regisztráltakhoz viszonyítva

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XIX. évfolyam, 4. szám, 2014 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2014. augusztus 11-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a nyári mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

Adminisztráció

Adminisztráció Pro Bérjelentés Adminisztratív alkalmazott - Adminisztráció Adminisztráció 2019.08.01. Adminisztratív alkalmazott - Adminisztráció A pozíció a fizetések rangsorában a(z) 414. helyet foglalja el A helyzetben

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/a 896-21-74 237-48-80 E-mail isz.aso@bfkh.hu 13.00 18.00 13.00 16.00 8.30 13.00 8.30 12.30 BARANYA MEGYEI

Részletesebben

Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel

Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel portfólió Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 A pályázat célja Az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének,

Részletesebben

5. melléklet a 13/2015. (II. 10.) Korm. Rendelethez

5. melléklet a 13/2015. (II. 10.) Korm. Rendelethez 5. melléklet a 13/2015. (II. 10.) Korm. Rendelethez A 2015/2016-os tanévben induló képzésekben Szabóky Adolf tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítések Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése

Részletesebben

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 01. hét Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉSEK

STATISZTIKAI JELENTÉSEK IX. évfolyam 1. szám 2016 STATISZTIKAI JELENTÉSEK A BERUHÁZÁSOK ÉS A FŐBB PÉNZÜGYI MUTATÓK VÁRHATÓ ALAKULÁSA AZ ÉLELMISZERIPARBAN 2015-ben A beruházások és a főbb pénzügyi mutatók alakulása az élelmiszeriparban

Részletesebben

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése 2007. szeptember Tagság alapadatai A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnak jelenleg 811 tagja van. A tagság megyék szerinti megoszlása

Részletesebben

A GDP területi különbségei Magyarországon, 2007

A GDP területi különbségei Magyarországon, 2007 2009/99 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 99. szám 2009. július 06. A GDP területi különbségei Magyarországon, 2007 A tartalomból 1 Egy főre jutó GDP 2 Bruttó hozzáadott

Részletesebben

A SZERZŐDÉS SZÁMA A SZERZŐDŐ FÉL MEGNEVEZÉSE A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA BRUTTÓ ÉRTÉK A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A SZERZŐDÉS SZÁMA A SZERZŐDŐ FÉL MEGNEVEZÉSE A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA BRUTTÓ ÉRTÉK A SZERZŐDÉS TÁRGYA A SZERZŐDÉS SZÁMA A SZERZŐDŐ FÉL MEGNEVEZÉSE A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA BRUTTÓ ÉRTÉK A SZERZŐDÉS TÁRGYA K-2731/1/2010 Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók e (TOSINA ) 2010.június 1. 2011.január

Részletesebben

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 Közzététel: 2008. szeptember 19. Sorszám: 191. Következik: 2008. szeptember 22. Népmozgalom A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 2008-ban a 2007. évinél 2%-kal

Részletesebben

Heringes Anita és Gúr Nándor országgyűlési képvisel ő Budapest

Heringes Anita és Gúr Nándor országgyűlési képvisel ő Budapest NEMZETGAZDASÁG I MINISZTEIZfUM CSLRE;SNYf S Pf Cl R Országgy űlés Hivatala Irományszám li So 1 Érkezett Z01 MÁJ o 5e IIUNKA1 ;RC)PL\CÉRT fa KI!PY.ISSI',.R r F1 ;l,f* ;I,ns AL].ANIT1TKr1 R Iktatószám :

Részletesebben

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése 28. szeptember Tagság alapadatai A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnak jelenleg 819 tagja van. A tagság megyék szerinti megoszlása

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Statisztikai Jelentések

Statisztikai Jelentések XX. évfolyam, 4. szám, 2015 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2015. augusztus 17-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a nyári mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék önbevallásról, befizetésről 2015. év Budapest, 2016. április Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Bányajáradék fizetési kötelezettség

Részletesebben

Tájékoztató. A képzés célja:

Tájékoztató. A képzés célja: Tájékoztató A gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok együttműködésének elősegítése. A kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem okozta ártalmak azonosítása és kezelése c. képzésről A képzést szervezi:, EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-

Részletesebben

T/236. számú törvényjavaslat. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi LXIV. törvény módosításáról

T/236. számú törvényjavaslat. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi LXIV. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/236. számú törvényjavaslat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény módosításáról előadó: dr. Petrétei József igazságügyi

Részletesebben

A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon

A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon Tikász Ildikó Edit 216. december 8. Donau Soja Kongresszus Hüvelyesek Nemzetközi Éve GMO-mentes jelölés Rekord szójatermés Termeléshez kötött

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve 2016 2020 HELYZETÉRTÉKELÉS HÁTTÉRTÁBLÁK I/2. melléklet 2016. március 1. Háttértábla száma Táblázat címe Forrás TABL_01 Az egy főre jutó GDP, 2008 2013 KSH

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉSEK

STATISZTIKAI JELENTÉSEK XXII. évfolyam 4. szám 2017 STATISZTIKAI JELENTÉSEK TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2017. augusztus 14-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a nyári mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

Tájékoztató. A képzés célja:

Tájékoztató. A képzés célja: Tájékoztató A gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok együttműködésének elősegítése. A kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem okozta ártalmak azonosítása és kezelése c. képzésről A képzést szervezi:, EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉSEK

STATISZTIKAI JELENTÉSEK XXI. évfolyam 4. szám 2016 STATISZTIKAI JELENTÉSEK TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2016. augusztus 15-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a nyári mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

HOL TARTANAK A FELSŐOKTATÁSI ÉS IPARI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONTOK?

HOL TARTANAK A FELSŐOKTATÁSI ÉS IPARI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONTOK? HOL TARTANAK A FELSŐOKTATÁSI ÉS IPARI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONTOK? Pálinkás József, elnök Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Budapest, 2018. június 28. A tudomány és innováció kommunikációja

Részletesebben

2015. évi LXXV. törvény

2015. évi LXXV. törvény Hatály: 2016.XII.27. - 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba

Részletesebben

Összesítő táblázat a feladatellátási hely típusa szerint Közoktatási statisztika 2003/2004

Összesítő táblázat a feladatellátási hely típusa szerint Közoktatási statisztika 2003/2004 Feladatellátási hely típusa Gyermekek, tanulók létszáma Összesítő táblázat a feladatellátási hely típusa szerint Közoktatási statisztika 2003/2004 Főmunkaviszony keretében pedagógus-munkakörben alkalmazottak

Részletesebben

Statisztikai Jelentések

Statisztikai Jelentések XX. évfolyam, 3. szám, 2015 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2015. július 20-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a nyári mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

VIII. évfolyam, Statisztikai Jelentések A BERUHÁZÁSOK ÉS A FŐBB PÉNZÜGYI MUTATÓK VÁRHATÓ ALAKULÁSA AZ ÉLELMISZERIPARBAN 2014-ben

VIII. évfolyam, Statisztikai Jelentések A BERUHÁZÁSOK ÉS A FŐBB PÉNZÜGYI MUTATÓK VÁRHATÓ ALAKULÁSA AZ ÉLELMISZERIPARBAN 2014-ben VIII évfolyam, 2015 Statisztikai Jelentések A BERUHÁZÁSOK ÉS A FŐBB PÉNZÜGYI MUTATÓK VÁRHATÓ ALAKULÁSA AZ ÉLELMISZERIPARBAN 2014-ben A beruházások ezer a főbb pénzügyi mutatók alakulása (az élelmiszeriparban)

Részletesebben

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 4. hét Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

A közelmúlt (és a közeljövő) változásai a hazai zajvédelmi szabályozásban Parászka Viola Környezetmegőrzési Főosztály

A közelmúlt (és a közeljövő) változásai a hazai zajvédelmi szabályozásban Parászka Viola Környezetmegőrzési Főosztály Földművelésügyi Minisztérium A közelmúlt (és a közeljövő) változásai a hazai zajvédelmi szabályozásban Parászka Viola Környezetmegőrzési Főosztály Változások a légi közlekedési zaj szabályozásában 598/2014/EU

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály Agrárgazdasági Kutató Intézet TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2010. augusztus 16-i operatív jelentések alapján) A K I BUDAPEST 2010. augusztus Készült: az Agrárgazdasági Kutató Intézet

Részletesebben

bányajáradék bevallásról, befizetésről

bányajáradék bevallásról, befizetésről Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2013. év Budapest, 2014. április 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Bányajáradék fizetési kötelezettség

Részletesebben

VII. évfolyam, Statisztikai Jelentések A BERUHÁZÁSOK ÉS A FŐBB PÉNZÜGYI MUTATÓK VÁRHATÓ ALAKULÁSA AZ ÉLELMISZERIPARBAN 2013-ban

VII. évfolyam, Statisztikai Jelentések A BERUHÁZÁSOK ÉS A FŐBB PÉNZÜGYI MUTATÓK VÁRHATÓ ALAKULÁSA AZ ÉLELMISZERIPARBAN 2013-ban VII. évfolyam, 2013 Statisztikai Jelentések A BERUHÁZÁSOK ÉS A FŐBB PÉNZÜGYI MUTATÓK VÁRHATÓ ALAKULÁSA AZ ÉLELMISZERIPARBAN 2013-ban A beruházások ezer a főbb pénzügyi mutatók várható alakulása (az élelmiszeriparban)

Részletesebben

Tájékoztató a Munkaerő kölcsönzés szolgáltatás igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentáció módosításáról

Tájékoztató a Munkaerő kölcsönzés szolgáltatás igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentáció módosításáról Tájékoztató a Munkaerő kölcsönzés szolgáltatás igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentáció módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/145 Munkaerő-kölcsönzési keretszerződések munkaerő

Részletesebben

A tárgyalások elhalasztásának adatai a helyi bíróságokon, büntető ügyszakban év

A tárgyalások elhalasztásának adatai a helyi bíróságokon, büntető ügyszakban év A tárgyalások elhalasztásának adatai a helyi bíróságokon, büntető ügyszakban 2011. év felmer. obj. ok együtt új határnap napolt Főváros 30527 8293-69 238 4451 96 308 4 395 7 195 70 217 657 1586 311 5501

Részletesebben

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT Tartalom 1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 2. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK MEGOSZLÁSA ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 3. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 3. hét Intenzíven terjed az influenza A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján

Részletesebben

Magyar joganyagok - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság - alapító okirata, mó 2. oldal - módszertani feladat- és hatáskörében ellátja a Korm. re

Magyar joganyagok - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság - alapító okirata, mó 2. oldal - módszertani feladat- és hatáskörében ellátja a Korm. re Magyar joganyagok - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság - alapító okirata, mó 1. oldal Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

TAMP ÉS CO-TAMP KÖZÖS ÉS NEMZETI VONZÓKÉPESSÉGI PLATFORM

TAMP ÉS CO-TAMP KÖZÖS ÉS NEMZETI VONZÓKÉPESSÉGI PLATFORM TAMP ÉS CO-TAMP KÖZÖS ÉS NEMZETI VONZÓKÉPESSÉGI PLATFORM Nagy András PhD Lechner Nonprofit Kft. http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/attractive-danube Project co-founded by European Union funds

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS,

Részletesebben

Tovább nőtt a mezőgazdaság hitelállománya. Az agrárgazdaság hitelezési folyamatai III. negyedév

Tovább nőtt a mezőgazdaság hitelállománya. Az agrárgazdaság hitelezési folyamatai III. negyedév Tovább nőtt a mezőgazdaság hitelállománya Az agrárgazdaság hitelezési folyamatai 17. III. negyedév I) Az agrárgazdaság (mezőgazdaág és élelmiszeripar) hitelállományának alakulása Az agrárgazdaság hitelállománya

Részletesebben

Roma kisgyerekkori inklúzió

Roma kisgyerekkori inklúzió Roma kisgyerekkori inklúzió Kaderják Anita T-Tudok Zrt. Pécs, Magyar Szociológiai Társaság Éves Konferenciája 2016. október 20-21. Projekt A készülő Roma kisgyerekkori inklúzió című tanulmány az UNICEF,

Részletesebben

Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Járványosan terjed az influenza

Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Járványosan terjed az influenza KÓRHÁZHIGIÉNÉS ÉS JÁRVÁNYÜGYI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2018. 03. hét Járványosan terjed az influenza A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok

Részletesebben

Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2018/2019. tanévben

Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2018/2019. tanévben Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2018/2019. tanévben 2018. december 1. Jogszabályi háttér A 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet írja elő

Részletesebben

támogatás támogatási

támogatás támogatási szerződés tárgya aláírás dátuma 2013.08.24 2013.09.04 szerződés típusa szerződés értéke szerződés hatálya szerződő partner szerződés 500.000 hott 2013.08.31 Alföldkutatásért Alapítvány szerződés 1.000.000

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális együttműködésben létrejött publikációinak megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001

Részletesebben

A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÉRBELI KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÉRBELI KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÉRBELI KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS Békéscsaba-Gyula, 2013. szept. 26-28. Lengyel Imre MTA doktora, intézetvezető egyetemi tanár Közgazdaságtani Doktori Iskola

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 02. hét Terjed az influenza A 2. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt orvoshoz

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály Agrárgazdasági Kutató Intézet TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2009. április 6-i operatív jelentések alapján) A K I BUDAPEST 2009. április Készült: az Agrárgazdasági Kutató Intézet

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter / ( ) BM rendelete az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december Oktatási Hivatal Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben 2012. december 1. Jogszabályi háttér Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról

Részletesebben

A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon

A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon Tikász Ildikó Edit 2015. november 17. Az EU-28 szójatermesztése Terület (1000 hektár) 2014 2015 15/14 EU-28 (%) %-ában IT 233 320 +37 45 FR

Részletesebben

XI./1. Létszámleépítési döntést bejelentett cégek száma és bejelentések létszámtartalma állományf csoportok szerint területenként

XI./1. Létszámleépítési döntést bejelentett cégek száma és bejelentések létszámtartalma állományf csoportok szerint területenként XI./1. Létszámleépítési döntést bejelentett cégek száma és bejelentések létszámtartalma állományf csoportok szerint területenként Létszámleépítési döntést bejelent cégek/telephelyek száma A bejelentések

Részletesebben

Magyar joganyagok - 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet - a környezetvédelmi és termé 2. oldal Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgála

Magyar joganyagok - 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet - a környezetvédelmi és termé 2. oldal Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgála Magyar joganyagok - 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet - a környezetvédelmi és termé 1. oldal 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos

Részletesebben

Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév

Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév Közzététel: 2013. november 4. Következik: 2013. november 6. Kiskereskedelem Sorszám: 164. Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2013. I III. negyedév 2013

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben december

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben december Oktatási Hivatal Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben 2011. december 1. Jogszabályi háttér Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉSEK

STATISZTIKAI JELENTÉSEK XXI. évfolyam 1. szám, 2018 STATISZTIKAI JELENTÉSEK ÖNTÖZÉSJELENTÉS 2017. év Tájékoztató jelentés az öntözésről Tájékoztató jelentés az öntözésről XXI. évfolyam 1. szám, 2018 Megjelenik évente 2018. június

Részletesebben

Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza

Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza KÓRHÁZHIGIÉNÉS ÉS JÁRVÁNYÜGYI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2018. 04. hét Terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok

Részletesebben

A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2010-ben (előzetes adatok)

A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2010-ben (előzetes adatok) A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2010-ben (előzetes adatok) Központi Statisztikai Hivatal 2012. május Tartalom A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2010-ben (előzetes adatok)...

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

Magyar Orvosi Kamara Baranya Megyei Területi Szervezete. Magyar Orvosi Kamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete

Magyar Orvosi Kamara Baranya Megyei Területi Szervezete. Magyar Orvosi Kamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete Magyar Orvosi Kamara Baranya Megyei Területi Szervezete Cím: 7621 Pécs, Ferencesek utcája 7. Tel: 06-72-210-903, 06-72-210-903 E-mail: bmorvkam@bok.axelero.net Magyar Orvosi Kamara Bács-Kiskun Megyei Területi

Részletesebben