Agrárgazdasági Kutató Intézet A KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ MEZİGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSÁNAK FİBB ADATAI A K I

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Agrárgazdasági Kutató Intézet A KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ MEZİGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSÁNAK FİBB ADATAI 2003-2008 A K I"

Átírás

1 Agrárgazdasági Kutató Intézet A KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ MEZİGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSÁNAK FİBB ADATAI A K I Budapest 2010

2 Készült: Az AKI Gazdaságelemzési és Vidékfejlesztési Igazgatóság Pénzügypolitikai Osztályán Osztályvezetı: dr. Kemény Gábor Összeállította: Székelyné Raál Éva

3 ELİSZÓ A kiadvány a mezıgazdasági és élelmiszeripari szervezetek gazdálkodásának évi fontosabb pénzügyi adatait tartalmazza, folyó áron. A kiadvány forrása az APEH adatbázisa, amely a társasági adóbevallása alapján került összeállításra. Az APEH adatállományában csak az év végén mőködı, adóbevallást készítı szervezetek adatai szerepelnek, vagyis az évközben megszőnt, vagy átalakult gazdálkodó egységeké nem, a jogutód teljesítményére vonatkozóan pedig csak a mőködés kezdetétıl részadatokat tartalmaz. Így az általunk összeállított táblázatokban is a szervezetek ezen körének adatai szerepelnek. (Az adatállomány ellenırizetlen és ezért az egyes értékek, illetve az értékek összefüggései pontatlanok. A táblázatokon belüli kisebb pontatlanság a gépi kerekítésbıl adódhat. ) A számviteli törvény változása miatt 2004-ben az egyszeres nak át kellett térniük a könyvvezetésre, aminek következtében ez utóbbiak száma nagyságrendileg módosult. E változásokat figyelembe véve az adatok összehasonlíthatósága érdekében a kiadványban a évre vonatkozóan a adatait, illetve a és egyszeres összevont adatait egyaránt szerepeltetjük. A TEAOR kódok évi változása miatt azok a társas vállalkozások, melyek nem tettek eleget jogszabályi kötelezettségeiknek a korábbi TEAOR besorolásnak megfelelı TEAOR kódjuk került az APEH által konvertálásra a évi ágazatai besorolásnak megfelelıen. (Ebbıl adódóan a táblázatokon belül az adatokban némi pontatlanság adódhat.) A mezıgazdasági és élelmiszeripari szervezetek pénzügyi helyzetének komplexebb vizsgálatát kívántuk elısegíteni az adatok különbözı szempontok szerinti csoportosításával.

4 A csoportosítás kritériumai: a mezıgazdasági szervezeteknél a regionális elhelyezkedés (megyék alapján), a gazdasági tevékenység mérete (nettó árbevétel nagysága alapján), a tevékenység iránya és a gazdálkodási forma, az élelmiszeripari szervezeteknél a szakosodás iránya, a gazdasági tevékenység mérete (nettó árbevétel nagysága alapján), és a gazdálkodási forma. Jelmagyarázat: ** = nincs adat *** = az adat nem értelmezhetı 0 = az adat kisebb az alkalmazott mértékegységnél a/ = az alapadat mindkét évben negatív szám! b/ = az adat az egyszeres ra vonatkozóan nem áll rendelkezésre, vagy nincs ilyen adat c/ = az adat az egyszeres ra vonatkozik

5 TARTALOMJEGYZÉK ELİSZÓ 1 A MEZİGAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA ÉS ERİFORRÁSAI 5 A gazdálkodó szervezetek száma és a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 6 Az eszközállomány alakulása és összetétele 10 A forgóeszközök és a készletek alakulása 13 A források alakulása és összetétele 15 A saját tıke és a jegyzett tıke alakulása 16 A jegyzett tıkébıl a belföldi magántulajdon és a külföldi részesedés alakulása 18 A tıketartalék és az eredménytartalék alakulása 20 A kötelezettségek alakulása 22 A MEZİGAZDASÁGBAN MŐKÖDİ KÜLFÖLDI ÉRDEKELTSÉGŐ VÁLLALKOZÁSOK 27 Szervezetek száma és saját tıkéje 28 Jegyzett tıke és ebbıl a külföldi részesedés alakulása 32 A MEZİGAZDASÁGI SZERVEZETEK SAJÁT TERMELÉSÉNEK FİBB ADATAI 37 A bruttó termelési érték alakulása 38 A folyó termelıfelhasználás és a hozzáadott érték alakulása 40 A MEZİGAZDASÁGI SZERVEZETEK BEVÉTELEI ÉS RÁFORDÍTÁSAI 45 A bevételek alakulása és összetétele 47 Az üzemi tevékenység bevételeinek alakulása 48 Az exportértékesítés árbevétele és aránya 56 A ráfordítások alakulása és összetétele 60 Az üzemi tevékenység ráfordításainak alakulása 61 A MEZİGAZDASÁGI SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSÁNAK EREDMÉNYE 67 Az eredménykategóriák alakulása 68 A pénzügyi mőveletek eredménye és a fizetett kamatok alakulása 69 Az adózás elıtti nyereség, veszteség és eredmény alakulása 71

6 AZ ÉLELMISZERIPARI SZERVEZETEK SZÁMA ÉS ERİFORRÁSAI 75 A gazdálkodó szervezetek száma 76 A foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 78 Az eszközállomány alakulása és összetétele 81 Az összes eszközállomány és a befektetett eszközök alakulása 82 A forgóeszközök és a készletek alakulása 86 A források alakulása és összetétele 91 A saját tıke és a jegyzett tıke alakulása 92 A tıketartalék és az eredménytartalék alakulása 96 A kötelezettségek alakulása 100 A hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek alakulása 104 AZ ÉLELMISZERIPARBAN MŐKÖDİ KÜLFÖLDI ÉRDEKELTSÉGŐ VÁLLALKOZÁSOK 109 Szervezetek száma, saját tıkéje, jegyzett tıkéje és abból a külföldi részesedés alakulása 110 AZ ÉLELMISZERIPARI SZERVEZETEK SAJÁT TERMELÉSÉNEK FİBB ADATAI 119 A bruttó termelési érték alakulása 120 A folyó termelıfelhasználás és a hozzáadott érték alakulása 122 AZ ÉLELMISZERIPARI SZERVEZETEK BEVÉTELEI ÉS RÁFORDÍTÁSAI 127 A bevételek alakulása és összetétele 129 Az üzemi tevékenység bevételeinek alakulása 130 Az exportértékesítés árbevétele és aránya 138 A ráfordítások alakulása és összetétele 143 Az üzemi tevékenység ráfordításainak alakulása 144 AZ ÉLELMISZERIPARI SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSÁNAK EREDMÉNYE 155 Az eredménykategóriák alakulása 157 A pénzügyi mőveletek eredménye és a fizetett kamatok alakulása 158 Az adózás elıtti nyereség, veszteség és eredmény alakulása 162

7 A MEZİGAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA ÉS ERİFORRÁSAI 5

8 A gazdálkodó szervezetek száma a mezıgazdaságban a gazdálkodási forma, a szakosodás iránya és az árbevétel nagysága szerint Kettıs száma és egyszeres A gazdálkodási forma szerint Korlátolt felelısségő társaság Részvénytársaság Szövetkezet Egyéb szervezet Összesen: A szakosodás iránya szerint Növénytermelés és kertészet Állattenyésztés Vegyes gazdálkodás Növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás Összesen: Az árbevétel nagyságcsoportjai szerint x ig , , , , fölött Összesen: x A nagyságcsoportok ezer Ft-ban 6

9 A gazdálkodó szervezetek száma a mezıgazdaságban megyénként és egyszeres Kettıs száma Baranya Bács - Kiskun Békés Borsod - Abaúj -Zemplén Csongrád Fejér Gyır - Moson - Sopron Hajdú - Bihar Heves Komárom - Esztergom Nógrád Pest ( Budapest ) Somogy Szabolcs - Szatmár - Bereg Jász - Nagykun - Szolnok Tolna Vas Veszprém Zala Összesen:

10 A foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma a mezıgazdaságban a gazdálkodási forma, a szakosodás iránya és az árbevétel nagysága szerint Kettıs átlagos létszáma és egyszeres A gazdálkodási forma szerint Korlátolt felelısségő társaság Részvénytársaság Szövetkezet Egyéb szervezet Összesen: A szakosodás iránya szerint Növénytermelés és kertészet Állattenyésztés Vegyes gazdálkodás Növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás Összesen: Az árbevétel nagyságcsoportjai szerint x ig , , , , fölött Összesen: x A nagyságcsoportok ezer Ft-ban 8

11 A foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma a mezıgazdaságban megyénként és egyszeres Kettıs átlagos létszáma Baranya Bács - Kiskun Békés Borsod - Abaúj -Zemplén Csongrád Fejér Gyır - Moson - Sopron Hajdú - Bihar Heves Komárom - Esztergom Nógrád Pest ( Budapest ) Somogy Szabolcs - Szatmár - Bereg Jász - Nagykun - Szolnok Tolna Vas Veszprém Zala Összesen:

12 Az eszközállomány alakulása és összetétele a mezıgazdaságban Kettıs és egyszeres Befektetett eszközök ,2 128,5 117,6 Immateriális javak ,0 184,6 92,5 Tárgyi eszközök ,8 132,8 117,2 Ingatlanok b/ ,3 120,0 120,5 Mőszaki berendezések, gépek, jármővek b/ ,8 147,1 109,9 Beruházások b/ ,6 136,8 79,1 Befektetett pénzügyi eszközök ,3 95,0 128,2 Forgóeszközök ,7 132,9 113,9 Készletek ,8 122,6 110,2 Vásárolt készletek b/ ** ** 121,5 138,3 Saját termeléső készletek b/ ** 173,6 121,4 98,1 Követelések ,7 151,2 114,3 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) b/ ** 143,7 93,5 Értékpapírok ,3 130,3 160,5 Pénzeszközök ,1 149,3 118,7 Aktív idıbeli elhatárolások b/ ,5 169,7 138,0 Eszközök összesen ,3 131,0 116,1 Itt és a továbbiakban egy-egy táblán belül kisebb pontatlanság a gépi kerekítésbıl adódhat. 10

13 Az eszközállomány alakulása a mezıgazdaságban a gazdálkodási forma, a szakosodás iránya és az árbevétel nagysága szerint Kettıs és egyszeres A gazdálkodási forma szerint Korlátolt felelısségő társaság ,7 193,2 125,3 Részvénytársaság ,1 160,4 117,4 Szövetkezet ,0 77,1 78,1 Egyéb szervezet ,9 199,3 111,7 Összesen: ,3 131,0 116,1 A szakosodás iránya szerint Növénytermelés és kertészet ,7 133,2 119,4 Állattenyésztés ,7 158,5 111,9 Vegyes gazdálkodás ,9 83,1 119,5 Növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás ,1 180,5 107,3 Összesen: ,3 131,0 116,1 Az árbevétel nagyságcsoportjai szerint x ig ,0 143,3 111, , ,5 102,1 95, , ,7 122,4 100, , ,5 122,1 111, , ,0 153,1 125, fölött ,6 201,7 157,9 Összesen: ,3 131,0 116,1 x A nagyságcsoportok ezer Ft-ban 11

14 A befektetett eszközök alakulása a mezıgazdaságban a gazdálkodási forma, a szakosodás iránya és az árbevétel nagysága szerint Kettıs és egyszeres A gazdálkodási forma szerint Korlátolt felelısségő társaság ,1 210,8 126,2 Részvénytársaság ,2 145,1 118,4 Szövetkezet ,0 68,7 80,1 Egyéb szervezet ,6 209,0 104,7 Összesen: ,2 128,5 117,6 A szakosodás iránya szerint Növénytermelés és kertészet ,0 131,2 123,6 Állattenyésztés ,7 159,0 108,7 Vegyes gazdálkodás ,7 78,4 124,4 Növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás ,7 180,2 105,3 Összesen: ,2 128,5 117,6 Az árbevétel nagyságcsoportjai szerint x ig ,1 140,3 130, , ,6 90,5 85, , ,9 121,3 103, , ,3 120,4 112, , ,8 153,8 133, fölött ,6 192,9 161,1 Összesen: ,2 128,5 117,6 x A nagyságcsoportok ezer Ft-ban 12

15 A forgóeszközök alakulása a mezıgazdaságban a gazdálkodási forma, a szakosodás iránya és az árbevétel nagysága szerint Kettıs és egyszeres A gazdálkodási forma szerint Korlátolt felelısségő társaság ,5 178,1 123,5 Részvénytársaság ,0 174,1 115,8 Szövetkezet ,2 84,4 75,9 Egyéb szervezet ,1 189,2 121,7 Összesen: ,7 132,9 113,9 A szakosodás iránya szerint Növénytermelés és kertészet ,5 135,1 114,7 Állattenyésztés ,6 157,4 114,1 Vegyes gazdálkodás ,6 86,9 112,7 Növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás ,0 180,4 109,6 Összesen: ,7 132,9 113,9 Az árbevétel nagyságcsoportjai szerint x ig ,6 149,5 83, , ,0 129,2 117, , ,3 123,3 96, , ,9 123,1 111, , ,4 152,0 116, fölött ,7 207,7 151,6 Összesen: ,7 132,9 113,9 x A nagyságcsoportok ezer Ft-ban 13

16 A készletek alakulása a mezıgazdaságban a gazdálkodási forma, a szakosodás iránya és az árbevétel nagysága szerint Kettıs és egyszeres A gazdálkodási forma szerint Korlátolt felelısségő társaság ,1 169,0 123,9 Részvénytársaság ,7 181,1 107,4 Szövetkezet ,8 72,7 72,1 Egyéb szervezet ,1 186,5 120,3 Összesen: ,8 122,6 110,2 A szakosodás iránya szerint Növénytermelés és kertészet ,2 126,8 105,9 Állattenyésztés ,3 146,3 113,6 Vegyes gazdálkodás ,8 83,1 110,0 Növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás ,2 148,8 139,8 Összesen: ,8 122,6 110,2 Az árbevétel nagyságcsoportjai szerint x ig ,8 175,6 121, , ,7 160,5 86, , ,7 111,0 90, , ,6 114,0 105, , ,1 136,2 119, fölött ,1 208,2 146,1 Összesen: ,8 122,6 110,2 x A nagyságcsoportok ezer Ft-ban 14

17 A források alakulása és összetétele a mezıgazdaságban Kettıs és egyszeres Saját tıke ,0 111,9 123,6 Jegyzett tıke ,5 99,3 89,2 Ebbıl - állami tulajdon ,1 123,0 25,0 - önkormányzati tulajdon b/ ,0 80,4 171,7 - belf.-i magánszem. tul. rész ,9 90,8 95,8 - belföldi társasági tulajdon ,2 132,5 93,1 - MRP bevont vagyon b/ ,0 77,0 36,0 - külföldi tul. részesedés ,9 155,9 120,0 - szövetkezeti tulajdon ,7 81,5 49,6 - egyéb tulajdon ,8 32,6 24,8 Jegyzett, de még be nem fizetett tıke b/ ** 97,2 124,7 a/ Tıketartalék ,5 149,4 116,5 Eredménytartalék *** 187,5 161,5 Értékelési tartalék b/ ** 255,1 100,4 Lekötött tartalék ** ** 184,6 Mérleg szerinti eredmény *** *** 496,7 Céltartalék ,5 225,5 180,1 Tartalék 701 c/ Kötelezettségek ,4 155,4 109,1 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,2 156,2 78,0 ebbıl: beruházási és fejlesztési hitelek b/ ** 106,7 124,8 Hátrasorolt kötelezettség b/ ** ** 93,9 Rövid lejáratú kötelezettségek ,3 155,0 131,5 ebbıl: kötelezettségek áruszáll-ból és szolgáltatásból (szállítók) b/ ** 141,5 120,9 Passzív idıbeli elhatárolások b/ ,6 172,9 121,4 Források ,3 131,0 116,1 15

18 A saját tıke alakulása a mezıgazdaságban a gazdálkodási forma, a szakosodás iránya és az árbevétel nagysága szerint Kettıs és egyszeres A gazdálkodási forma szerint Korlátolt felelısségő társaság ,3 203,4 139,4 Részvénytársaság ,0 147,6 122,0 Szövetkezet ,9 65,8 78,6 Egyéb szervezet ,7 149,8 118,3 Összesen: ,0 111,9 123,6 A szakosodás iránya szerint Növénytermelés és kertészet ,9 114,4 129,8 Állattenyésztés ,0 137,9 116,1 Vegyes gazdálkodás ,6 73,1 125,2 Növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás ,1 176,1 106,5 Összesen: ,0 111,9 123,6 Az árbevétel nagyságcsoportjai szerint x ig ,8 105,4 92, , ,9 96,5 145, , ,1 96,0 111, , ,8 104,7 119, , ,3 129,0 129, fölött ,8 180,2 151,9 Összesen: ,0 111,9 123,6 x A nagyságcsoportok ezer Ft-ban 16

19 A jegyzett tıke alakulása a mezıgazdaságban a gazdálkodási forma, a szakosodás iránya és az árbevétel nagysága szerint Kettıs és egyszeres A gazdálkodási forma szerint Korlátolt felelısségő társaság ,0 180,7 113,4 Részvénytársaság ,9 142,2 103,4 Szövetkezet ,2 65,5 28,7 Egyéb szervezet ,1 123,6 106,5 Összesen: ,5 99,3 89,2 A szakosodás iránya szerint Növénytermelés és kertészet ,2 104,2 92,3 Állattenyésztés ,8 119,8 90,8 Vegyes gazdálkodás ,8 67,6 78,1 Növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás ,5 156,7 80,0 Összesen: ,5 99,3 89,2 Az árbevétel nagyságcsoportjai szerint x ig ,7 134,8 76, , ,1 90,0 76, , ,8 89,0 74, , ,7 92,2 77, , ,6 119,5 117, fölött ,1 136,3 132,3 Összesen: ,5 99,3 89,2 x A nagyságcsoportok ezer Ft-ban 17

20 A jegyzett tıkébıl a belföldi magántulajdon alakulása a mezıgazdaságban a gazdálkodási forma, a szakosodás iránya és az árbevétel nagysága szerint Kettıs és egyszeres A gazdálkodási forma szerint Korlátolt felelısségő társaság ,9 186,2 118,3 Részvénytársaság ,2 457,1 102,9 Szövetkezet ,0 63,9 50,0 Egyéb szervezet ,4 113,8 96,6 Összesen: ,9 90,8 95,8 A szakosodás iránya szerint Növénytermelés és kertészet ,2 105,2 103,4 Állattenyésztés ,2 101,7 93,9 Vegyes gazdálkodás ,2 63,7 77,9 Növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás ,7 151,2 83,7 Összesen: ,9 90,8 95,8 Az árbevétel nagyságcsoportjai szerint x ig ,2 148,2 86, , ,9 131,9 95, , ,8 81,9 88, , ,9 87,1 86, , ,4 102,0 138, fölött ,9 171,1 119,1 Összesen: ,9 90,8 95,8 x A nagyságcsoportok ezer Ft-ban 18

21 A jegyzett tıkébıl a külföldi részesedés alakulása a mezıgazdaságban a gazdálkodási forma, a szakosodás iránya és az árbevétel nagysága szerint Kettıs és egyszeres A gazdálkodási forma szerint Korlátolt felelısségő társaság ,7 173,7 124,1 Részvénytársaság ,9 118,5 97,0 Szövetkezet ,0 7,2 444,9 Egyéb szervezet ,0 134,9 130,1 Összesen: ,9 155,9 120,0 A szakosodás iránya szerint Növénytermelés és kertészet ,0 151,7 105,4 Állattenyésztés ,8 222,5 157,9 Vegyes gazdálkodás ,9 42,9 108,2 Növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás ,0 116,6 87,4 Összesen: ,9 155,9 120,0 Az árbevétel nagyságcsoportjai szerint x ig ,6 92,7 220, , ,2 37,5 94, , ,4 101,5 79, , ,9 173,4 110, , ,7 274,2 346, fölött ,0 0,0 83,4 Összesen: ,9 155,9 120,0 x A nagyságcsoportok ezer Ft-ban 19

22 A tıketartalék alakulása a mezıgazdaságban a gazdálkodási forma, a szakosodás iránya és az árbevétel nagysága szerint Kettıs és egyszeres A gazdálkodási forma szerint Korlátolt felelısségő társaság ,9 256,8 136,5 Részvénytársaság ,0 128,6 122,5 Szövetkezet ,9 118,5 52,4 Egyéb szervezet ,4 190,0 135,8 Összesen: ,5 149,4 116,5 A szakosodás iránya szerint Növénytermelés és kertészet ,7 148,4 119,7 Állattenyésztés ,2 175,2 113,2 Vegyes gazdálkodás ,2 113,1 116,5 Növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás ,1 213,3 98,8 Összesen: ,5 149,4 116,5 Az árbevétel nagyságcsoportjai szerint x ig ,3 180,6 139, , ,5 110,0 71, , ,6 173,3 98, , ,6 151,5 109, , ,5 146,5 135, fölött ,1 57,8 252,7 Összesen: ,5 149,4 116,5 x A nagyságcsoportok ezer Ft-ban 20

23 Az eredménytartalék alakulása a mezıgazdaságban a gazdálkodási forma, a szakosodás iránya és az árbevétel nagysága szerint Kettıs és egyszeres A gazdálkodási forma szerint Korlátolt felelısségő társaság *** 257,5 170,5 Részvénytársaság *** 249,1 129,9 Szövetkezet *** *** 73,1 a/ Egyéb szervezet ,0 a/ *** 103,8 Összesen: *** 187,5 161,5 A szakosodás iránya szerint Növénytermelés és kertészet *** 148,6 166,2 Állattenyésztés *** 268,8 145,1 Vegyes gazdálkodás *** 81,9 372,1 Növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás *** 342,1 160,5 Összesen: *** 187,5 161,5 Az árbevétel nagyságcsoportjai szerint x ig ,3 a/ 204,9 a/ 79,7 a/ 1.000, ,7 a/ 108,4 a/ *** , ,2 a/ 147,9 a/ 218, , *** 151,9 162, , ,2 182,1 112, fölött ,5 377,5 127,8 Összesen: *** 187,5 161,5 x A nagyságcsoportok ezer Ft-ban 21

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.)

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.) FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1) Éves beszámolójának vizsgálatáról Budapest, 2008 április 29 ügyvezetı igazgató bejegyzett könyvvizsgáló

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítı melléklet a 2011. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezetı igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet Az üzleti év: 2007. január 1. - 2007. december 31. A könyvvizsgálat iránymutatása alapján utólagosan javított, véglegesített kiegészítı melléklet közzétételét, illetve letétbe helyezését

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma DAY ONE Capital Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás megnevezése 1016 Budapest Sánc u. 7. a vállalkozás

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez 1. Általános rész A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság (továbbiakban: társaság) 1996. április 30-án a HORIZON-MULTIPLAN

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11 Cégjegyzék száma: 11-09-014785 MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT. 2900 Komárom, Duna-part 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. január 01. 2014. december

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Napirend:

M E G H Í V Ó. Napirend: M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívjuk a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 2015. évi rendes küldöttgyőlésére, melyet 2015. április 24-én 10 00 h-kor a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Kiegészítı melléklete

Kiegészítı melléklete KSH: 10044221641912208 Cg.:08-02-000912 RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET (9300 Csorna, Szent István tér 23.) 2010. évi Kiegészítı melléklete Csorna, 2011. március 25. - 2 - I. Általános rész I/1. A takarékszövetkezet

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl SZARVAS COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl Szarvas, 2009. május 15. Bıdi

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KSH 23560220900457208 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2012.01.03. Szilasi Péter Tamás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 1. A társaság alapadatai 2007. év Közhasznúsági jelentés A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaságot

Részletesebben

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY Az adózás elıtti eredmény a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összevont összege. A szokásos vállalkozási eredmény az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Részletesebben