Anyagtudomány: hagyományos szerkezeti anyagok és polimerek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Anyagtudomány: hagyományos szerkezeti anyagok és polimerek"

Átírás

1 Anyagtudomány: hagyományos szerkezeti anyagok és polimerek Nem-konvencionális anyagok Intelligens anyagok Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék BME Műanyag- és Gumiipari Laboratórium H ép. I. emelet 1 Szilágyi András

2 Vázlat Bevezetés Alakmemória Piezoelektromosság Anyagtudományi korszakok, anyagok hierarchiája, intelligens anyagok, csoportosítás Alapok, kristályszerkezeti magyarázat, alakrögzítési módok, példák (fémek és polimerek) Történet, szerkezeti magyarázat, magnetostrikció, példák, alkalmazás Komplex folyadékok Aktuátorok Alapelvek, szerkezeti feltételek, példák, alkalmazási területek Alapelvek, különböző anyagokból készült aktuátorok összehasonlítása 2

3 Bevezetés Csoportosítás, technológia Kiindulási anyagok Alaptulajdonságok Szerkezet Feldolgozástól függő szerkezet Előnyösen változott tulajdonságok Feldolgozás, Technológia Egyedi intelligencia Anyagi intelligencia Termék 3 Beavatkozási lehetőség Ellenőrzési lehetőség Mérhető mennyiség

4 Történelmi korszakok A fejlettség mércéje 4

5 Az anyagok hierarchiája Egy csoportosítási szempont Szerkezeti anyagok Funkcionális anyagok Multifunkcionális anyagok Intelligens anyagok kódolt anyagok? Kulcsszó: alkalmazkodóképesség: passzív változatlanság anyag és környezet dinamikus kapcsolata 5

6 Az intelligens anyagok Intelligencia: alkalmazkodóképesség új helyzetekhez Intelligens anyagoknak azokat a funkcionális anyagokat nevezzük, amelyek közvetlen környezetük fizikai vagy kémiai állapotának egy vagy több jellemzőjét érzékelik, e jeleket feldolgozzák, majd pedig ezekre, állapotuk jelentős megváltoztatásával, gyors és egyértelmű választ adnak. érzékelő kiértékelő, megvalósító változás a környezetben funkciók Jellemzők: - nagyfokú tulajdonságbeli változás, - megfordíthatóság, - gyors reakcióidő. megváltozott tulajdonságok 6

7 Csoportosítás Vezérlő környezet számítógép elektronikus jele (elektromos és/vagy a mágneses tér) A természetes környezet változása (hőmérséklet, kémiai környezet, mechanikai hatás, fény stb.) Intelligens anyagok Kemény anyagok emlékező anyagok: alakmemória; elektrostrikció és piezoelektromosság; magnetostrikció. Lágy anyagok komplex folyadékok mágneses folyadékok, magnetoreológiai folyadékok, elektroreológiai folyadékok; polimer gélek 7

8 Alakmemória Definíció Azok az anyagok rendelkeznek alakmemóriával, amelyek képlékeny deformációja során egy ideiglenes alakot hozhatunk létre és tartósan rögzíthetünk, illetve amelyek képesek visszanyerni az előzetesen meghatározott eredeti alakjukat egy külső környezeti paraméter hatására. Ez többnyire a hőmérséklet. 8

9 Emlékező fémek Shape memory alloys (SMA) Történelem: 1890-es évek: vas edzése, martenzites szerkezet, 1949: reverzibilis ausztenit martenzit átalakulás, CuZn, CuAl 1963: NITINOL: Nikkel + Titán + Naval + Ordnance + Laboratory, jó mechanikai tulajdonságok, SMA 1965: hadászati alkalmazás: F-14-es repülők, 1970-es évek vége: orvosi alkalmazás 9

10 Emlékező fémek Az alakmemória szerkezeti magyarázata Kristályszerkezeti átalakulás Ausztenit (g) Martenzit (a) (oldott anyagokban túltelített α-vas) Hirtelen hűtés Kemény rideg anyag D. C. Lagoudas (ed.), Shape memory alloys, Springer,

11 Emlékező fémek Szerkezeti átalakulás terhelés nélkül Kristályszerkezeti átalakulás: alak, méret, tulajdonság változik. M S : martenzites átalakulás elkezdődik M F : martenzites átalakulás befejeződik A S : ausztenites átalakulás elkezdődik A F : ausztenites átalakulás befejeződik σ S : feszültség ahol ahol az átrendeződés elkezdődik σ F : feszültség ahol ahol az átrendeződés befejeződik 11

12 Emlékező fémek Ikresített twinned szerkezet Az ikresített határvonal egy speciális kristályszerkezeti hiba Speciális tükörképi szimmetria van az ikresített határvonal két oldalán A határvonal két oldalán úgynevezett ikerszerkezet található Annealing (HCP hexagonal) (FCC köbös) Mechanikai (BCC köbös) Callister, W. D. Materials Science and Engineering an Introduction 7th edition Wiley 2007 p

13 Emlékező fémek Ikresített szerkezet deformációja Ikresített szerkezet nyírás hatására deformálható Egyedi jelleg: homogén nyírási deformáció A kristálytani orientáció a csúszási sík két oldalán azonos a deformáció előtt és után Visszarendeződés is történhet (SMA) Callister, W. D. Materials Science and Engineering an Introduction 7th edition Wiley 2007 p

14 Emlékező fémek Szerkezeti átalakulás terhelés hatására Terhelés hatására eltérő szerkezetek alakulnak ki SMA kristályszerkezeti átalakulása terhelés hatására: detwinning SMA kristályszerkezeti átalakulása terhelés megszűnik és melegítés 14

15 Emlékező fémek Hőmérséklet indukált kristályszerkezeti átalakulás terhelés mellett D. C. Lagoudas (ed.), Shape memory alloys, Springer,

16 Emlékező fémek Pszeudoplasztikus hatás D. C. Lagoudas (ed.), Shape memory alloys, Springer,

17 Emlékező fémek Alakmemória Nitinol Alakmemória + szuperrugalmasság: - hevítés elektromosan is, ρ=80μωcm, - Ni, Ti, szennyezők, adalékanyagok, T trans függ az adalékanyagoktól, - rugalmas deformáció: 6-8 %, - szakítószilárdság: 1 GPa, - ciklusszám: 10 6 felett. Jövőnk anyagai, technológiái,

18 Emlékező fémek Alakmemória Callister, W. D. Materials Science and Engineering an Introduction 7th edition Wiley 2007 p

19 Emlékező fémek Egyutas és kétutas alakmemória 19

20 Emlékező fémek Felhasználás Hadiipar: F14-es repülők csőcsatlakozó elemei; marsjáró Aktuátorok robottechnikában: mesterséges izom, izomhuzal, nagy fajlagos teljesítmény; Jóléti társadalom termékei: melltartó pánt, ruházat, golfütő, biztonsági vízelzáró; tűzjelő, szemüvegkeret (szuperrugalmas tulajdonság) Orvostechnikai alkalmazások: Orvosi protézis gondolattal (elektromos jellel vezérelt) művégtag; Sztentek (értágítók) 20

21 Emlékező fémek Példák 21

22 Emlékező polimerek Shape memory polymers (SMP) Poli(ε-kaprolakton)-dimetakrilát (1) és butilakrilát (2) kopolimer (50-50%) hőmérsékletemelés hatására bekövetkező alakváltozása. Ideiglenes alak: spirál rugó Valódi alak: vékony rúd forma. Az átalakulás i hőmérséklet: 46 C. A dián a folyamat 35 s alatt játszódott le 70 C-on. Angewandte Chemie

23 Emlékező polimerek Szerkezeti magyarázat 1. blokk-kopolimer T trans =T f 2. kovalens kötésekkel térhálósított polimer T trans =T f ; 3. kovalens kötésekkel térhálósított polimer T trans =T g. Ha a hőmérséklet magasabb, mint T trans, a szegmensek flexibilisek és a polimer deformálható. Az ideiglenes alak hűtéssel rögzíthető. Ha a polimert felmelegítjük, az eredetileg kialakított alakot kapjuk vissza. - rugalmas deformáció: %, - ciklusszám: pár száz, másképpen értendő!!! 23

24 Emlékező polimerek Termikus átmenetek 1. videó: A polimer cső átmérője először nő, majd csökken. A két különböző hőmérsékleten tárolt memória effektusnak nem kell szükségszerűen azonos irányúnak lennie. Felhasználás: orvosi sztentek. Kompresszált formában az érbe helyezik, a kívánt helyen duzzad és eléri a kívánt hatást. Egy későbbi időpontban aktiválható az újbóli zsugorodás, így könnyebbé válik az eltávolítás. T trans,b and T trans,a a polimerek moltömegével szabályozhatók. 2. videó: Intelligens csomagolás, a rendszer képes nehezen hozzáférhető helyekre önmagát behajtogatni. Felhasználás: - önjavító autóalkatrészek, konyhai eszközök, - biokompatibilis, biológiailag lebontható implantátumok, sztentek, - mágneses hiszterézissel kiváltható alakváltozás. PNAS

25 Alakmemória polimerekben Fény által indukált átmenet Fotoindukált alakmemória előnyei: - Szobahőmérsékleten aktiválható, - Nem kell mechanikai kapcsolat: távirányítás. Nature

26 Piezoelektromosság Elektrostrikció Történeti előzmények Piroelektromos effektus: hőmérsékletválto- zás hatására potenciálkülönbség jön létre (18. század) - hőmérsékletmérők Haüy és Becquerel: kapcsolat a mechanikai terhelés és az elektromos feszültség között Piezoelektromosság kísérleti igazolása (1880): Pierre és Jacques Curie (turmallin, Rochelle-só) Elektrostrikció: Elektromos tér hatására keletkezik deformáció Lippmann megjósolta a termodinamika törvényei alapján Igazolás: szintén Pierre és Jacques Curie 1950-es évek: gyakorlati alkalmazás Pierre Curie (Nobel: 1903) Jacques Curie Gabriel Lippmann (Nobel:1908) 26

27 Piezo és elektrostrikció Definíciók Piezoelektromosság: elektromos jelenség, melynek során bizonyos kristályokon összenyomás hatására elektromos feszültség keletkezik. Elektrostrikció: feszültség hatására alakváltozás jön létre, a kristály összehúzódik vagy kitágul. Deformáció: l/l 0 0.1% u f 1 p e p l A p f F - e p : kristályállandó - L p : A kristály hossza - A p : a kristály felülete - f F : a felületre ható terhelés. 27

28 Piezoelektromosság Szerkezeti feltétel Perovszkit típusú kristályok: Négy vegyértékű központi fématom (titán vagy cirkónium) Nagyobb méretű, kétértékű fémionok (ólom, bárium) Ellenion: oxidionok Piezoelektromos tulajdonság. Ha a Curie pont alatt nincs centroszimmetria Mechanikai terhelés: a kristályokban az ionok elrendezése változik dipólus momentum-változás Köbösen szimmetrikus rács: Nincs nettó dipólusmomentum Kisebb szimmetria: tetragonális, rombohedrális szerk. Eredmény: nettó dipólusmomentum 28

29 Piezoelektromosság Gyakorlati példa PZT (ólom-zirkónium-titanát) Összetételtől függő kristályszerkezet Jó polarizálhatóság 29

30 Piezoelektromos anyagok Elektrostriktív anyagok Természetes kristályok: turmalin (Na(Mg,Fe,Li,Al,Mn) 3 Al 6 (BO 3 ) 3 O 18 (OH,F) 4 )), Rochelle-só (káliumnátrium-tartarát: KNaC 4 H 4 O 6 4H 2 O), kvarc (SiO 2 ), Mesterséges kristályok: Gallium-ortofoszfát (GaPO 4 ), Kerámiák: ólom titanát (PbTiO 3 ); ólom-cirkónium-titanát (Pb[Zr x Ti 1- x]o 3 0<x<1) PZT kerámia, jelenleg a leggyakoribb, deformáció mértéke pl. 6x10-4 µm/v; korlátozott élettartam; Ólommentes kerámiák: bizmut-ferrit (BiFeO 3 ), NaKNb, NaNbO 3 Polimerek: poli(vinilidén-fluorid) (PVDF), nagyobb deformáció (eltérő mechanizmus: külső elektromos tér hatására a polimer láncok vonzó-taszító kölcsönhatásainak változása!). 30

31 Piezoelektromosság Alkalmazás Képes több ezer volt feszültséget generálni: piezoelektromos öngyújtó, Saját rezgését nagyon pontosan tartja: kvarcórák időalapja, Pásztázó mikroszkópia (AFM), CD/DVD fej mechanika, Quartz crystal microbalance (QCM), Transducer -ek Egyéb területek 31

32 Piezoelektromosság Példák 32

33 Magnetostrikció Joule, 1842 Ferromágneses anyagok (pl.: Ni-Fe ötvözet) mágneses tér hatására megváltozik a mágneses permeabilitás, a változás hatására az anyag deformálódik. Aktuátorként, szenzorként felhasználhatók. Legnagyobb effektus: ritkaföldfém ötvözetek ötvözet Terfenol-D (Ter, mint terbium, Fe, mint vas, NOL, mint Naval Ordance Laboratory és D for diszprózium; TbxDy1Fe2. Elérhető mozgástartomány: max. 0,01 mm, szobahőmérsékleten max. 0,002-es deformáció arány. A mágneses hiszterézis miatt a kristályok melegednek. 33

34 Magnetostrikció Szerkezeti magyarázat Telítésig tart a folyamat (mágneses domének beállása térirányba) Dl /l = konst. H 2 Felhasználás: Mágneses térrel, vezeték nélküli vezérlés. Precíz (μm), gyors vezérlés, szenzorok, aktuátorok 34

35 Lágy anyagok komplex folyadékok A mágnesesség és elektromosság összekapcsolása Folyási tulajdonságok folyadék nanorészecskék C 60 molekula nm baktérium m 35

36 Komplex folyadékok Elektroreológiai, magnetoreológiai folyadékok Hasonló viselkedés Részecske mező kölcsönhatás (inhomogén tér) Részecske részecske kölcsönhatás (homogén tér) 36

37 Komplex folyadékok Példák 37

38 Komplex folyadékok Példák 38

39 Komplex folyadékok Példák D E=3.30 kv/cm E=2.04 kv/cm E=1.30 kv/cm E=0.52 kv/cm t [s] 39

40 Komplex folyadékok Alkalmazás KUPLUNG LENGÉSCSILLAPÍTÓ 40

41 Aktuátorok Definíció Intelligens anyagok kapcsolata Smart material érzékeli a környezeti változást Actuator válaszreakciót hajt végre A kettő kombinációjával a környezeti hatásra automatikusan reagáló szenzort lehet készíteni Aktuátorok Valamilyen deformációra vagy mozgásra képes anyag SMA Piezoelektromos kerámia Magnetostriktív kerámia Elektroreológiai/megnetoreológiai folyadékok 41

42 Aktuátorok Összehasonlítás Feszültség - deformáció Kinyerhető energia - frekvenciatartomány 42

43 Aktuátorok alkalmazása Mikromechanikai rendszerek (MEMS) Mikromechanikai rendszerek Mikroszenzorok Mikroaktuátorok Nagyon finom mozgások vezérlése (AFM) Nagyon kis helyen megoldott meghajtás 100x nagyítás Callister, W. D. Materials Science and Engineering an Introduction 7th edition Wiley 2007 p

Anyagtudomány2 (PhD szig) féléves házi feladat. Martenzites átalakulás és kiválásos keményítés

Anyagtudomány2 (PhD szig) féléves házi feladat. Martenzites átalakulás és kiválásos keményítés BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék Anyagtudomány2 (PhD szig) féléves házi feladat Martenzites átalakulás és kiválásos keményítés Thiele Ádám WTOSJ2 Budapest, 2011 Tartalomjegyzék

Részletesebben

FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK. Az atomok elrendezıdése (a) f.k.k., (b) hex és (c) t.k.k. szerkezetben

FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK. Az atomok elrendezıdése (a) f.k.k., (b) hex és (c) t.k.k. szerkezetben BEVEZETİ FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK A fémek egy vagy több fémes elembıl állnak, de tartalmazhatnak nem-fémes elemeket (pl. C, N, O, H, P, stb.) is. A fémek általában kristályos szerkezetőek, amorf fémek csak különleges

Részletesebben

Termoelektromos jelenségek

Termoelektromos jelenségek Termoelektromos jelenségek Vezetési elektronok maguktól nem lépnek ki egy fém felületéről, ahhoz, hogy ez megtörténjen, az elektronokra a fém belseje felé irányuló erő ellenében bizonyos munkát, un. kilépési

Részletesebben

KERÁMIÁK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS

KERÁMIÁK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS KERÁMIÁK Ceramics are inorganic, non-metallic materials which either in their formation or in use are subjected to heat (American Ceramic Society) ionos vagy kovalens kötéső vegyületek

Részletesebben

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 98

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 98 Kiss Zoltán** Czigány Tibor*** Kulcsszavak: polimer, hegeszthetőség, kavaró dörzshegesztés Keywords: polymer, weldability, friction stir welding This paper gives an overview on the weldability of polymers

Részletesebben

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete Magfizika (Vázlat) 1. Az atommaggal kapcsolatos ismeretek kialakulásának történeti áttekintése a) A természetes radioaktivitás felfedezése b) Mesterséges atommag-átalakítás Proton felfedezése Neutron felfedezése

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gubán Gyula. Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál. A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai

MUNKAANYAG. Gubán Gyula. Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál. A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai Gubán Gyula Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Egyéb tudnivalók. (tisztítási és sterilizálási útmutatóval)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Egyéb tudnivalók. (tisztítási és sterilizálási útmutatóval) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Egyéb tudnivalók (tisztítási és sterilizálási útmutatóval) Egyéb tudnivalók 2 Alapvető instrukciók a traumatológia, az ortopédia és az osteosynthesis területén alkalmazott

Részletesebben

A Curie-hőmérsékleti fázisátalakulás geofizikai következményei 1

A Curie-hőmérsékleti fázisátalakulás geofizikai következményei 1 A Curie-hőmérsékleti fázisátalakulás geofizikai következményei 1 KISS JÁNOS 2,3, SZARKA LÁSZLÓ 3,4, PRÁCSER ERNŐ 2 A Curie-hőmérsékletnek megfelelő mélységtartományban Magyarországon ez 4 16 km-re tehető

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER PP-R nyomócső rendszer PP-R NYOMÓCSÕ RENDSZER ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER 1. A PP-R műanyag csőrendszer tulajdonságai A Pipelife PP-R műanyag csőrendszert az MSZ EN ISO 15874 és a

Részletesebben

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék Rendszerek RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék A rendszer általánosan ismert és kiterjedten használt fogalom, például a szoba, ahol tartózkodunk, rendelkezik fűtési-, esetleg légkondicionáló

Részletesebben

NMR vizsgálatok szilárd fázisban A CP/MAS kísérlet és alkalmazásai

NMR vizsgálatok szilárd fázisban A CP/MAS kísérlet és alkalmazásai NMR vizsgálatok szilárd fázisban A CP/MAS kísérlet és alkalmazásai Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem Szilikát- és Anyagmérnöki Tanszék NMR Laboratórium Verziószám: 1.2 CD, 2002. január NMR vizsgálatok

Részletesebben

Mi az indukciós hevítés?

Mi az indukciós hevítés? Mi az indukciós hevítés? Leading Manufacturers of Melting, Thermal Processing & Production Systems for the Metals & Materials Industry Worldwide Mi az indukciós hevítés? A környezetvédelem lényegesen megnövekedett

Részletesebben

A RÁDIÓAMATŐR. ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN. Lektor és szerkesztő: Papp József

A RÁDIÓAMATŐR. ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN. Lektor és szerkesztő: Papp József A RÁDIÓAMATŐR ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN Lektor és szerkesztő: Papp József HAJDÚ QTC 2015. A kiadvány szabadon terjeszthető, ára kizárólag

Részletesebben

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken SZAKDOLGOZAT Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken Márkus Bence Gábor Fizika BSc., fizikus szakirány Témavezető: Simon Ferenc egyetemi tanár BME Fizika Tanszék Belső konzulens: Kürti Jenő egyetemi

Részletesebben

NÁTRIUMSÓK JELLEMZÉSE 23 NA MAS

NÁTRIUMSÓK JELLEMZÉSE 23 NA MAS SZAKDOLGOZAT FÖLDES TAMÁS NÁTRIUMSÓK JELLEMZÉSE 3 NA MAS ÉS MQMAS MÓDSZEREKKEL TÉMAVEZETŐ: DR. ROHONCZY JÁNOS SZERVETLEN KÉMIAI TANSZÉK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 011 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A robbanásbiztonság alapelvei

A robbanásbiztonság alapelvei A robbanásbiztonság alapelvei A brosúra összeállítása az aktuális szabványok és előírások figyelembevételével történt, a hivatkozott szabványok magyar címeit csak a kiadás időpontjáig magyar fordítással

Részletesebben

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR Katonai Mőszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Bugyjás József A kumulatív hatás modellezése

Részletesebben

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Szemlélet és technológiai-alap formáló TANANYAG Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Megújuló Szakképzés-

Részletesebben

KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK

KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdag Zoltán, Kerepesi Ildikó Kucsera Judit, Manczinger László, Pesti Miklós, Takács Krisztina, Uzsoki Boglárka, Vágvölgyi Csaba KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK

Részletesebben

CCD kamerák. Egy ilyen kis tároló három alapvető részből áll: szennyezett félvezető alapréteg, szigetelő zóna (általában szilícium-dioxid), elektróda.

CCD kamerák. Egy ilyen kis tároló három alapvető részből áll: szennyezett félvezető alapréteg, szigetelő zóna (általában szilícium-dioxid), elektróda. CCD kamerák A CCD kamerák alapelvét még 1970 táján fejlesztették ki a Bell Laboratóriumokban. A kutatás eredményeként olyan eszközöket készítettek, melyek ún. MOS (Metal Oxide Semi-conductor, Fém-Oxid

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben

ROBOT függelék. F ü g g e l é k. Robot. A robotika három alaptörvénye: ( Isaac Asimov: Én és a robot. 2058 )

ROBOT függelék. F ü g g e l é k. Robot. A robotika három alaptörvénye: ( Isaac Asimov: Én és a robot. 2058 ) F ü g g e l é k Robot A robotika három alaptörvénye: ( Isaac Asimov: Én és a robot. 2058 ) 1. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 12. évfolyam Juhász Zoltán TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A laboratórium

Részletesebben

Nukleáris fizika II. rész

Nukleáris fizika II. rész Fizikai Intézet Dr. Paripás Béla Nukleáris fizika II. rész Miskolc, 015 Tartalomjegyzék 1. Ionizáló sugárzások külső és belső természetes forrásai... 3. Az anyag hullámtermészete... 7 3. A határozatlansági

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK

SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK JANCSKÁRNÉ ANWEILER ILDIKÓ Főiskolai docens 2004. SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK... Számítógépes folyamatirányító rendszerek... 5 Az irányított folyamat... 5 A számítógépes

Részletesebben