Debreczeni József ARCMÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debreczeni József ARCMÁS"

Átírás

1

2

3 Debreczeni József ARCMÁS

4 Debreczeni József Noran Libro Kiadó Minden jog fenntartva

5 Debreczeni József ARCMÁS

6 NORAN-LIBRO KIADÓ Budapest, 2009 Borítóterv és tipográfia Debreczeni Borbála Címlapfotó Szabó Bernadett (Népszabadság) A belső fotók az MTI a Népszabadság és a Népszava archívumából származnak

7 Tartalom Prológus 7 Előszó 9 Mákos bejgli a falon avagy egy vezér gyermekkora 11 A demokrácia szigete a hatalom iskolája 25 Egy profi pályakezdő 41 A kisiklás 55 Győzelem jobbról 99 A berendezkedés első kísérlete 125 Az egekből a földre rántva 175 A vezér színre lép 193 Az új kihívás: Gyurcsány 209 Az orbáni válasz: a populizmus 223 Közhatalom és magánvagyon 245 Újabb vereség 275 Háborús ősz 297 A parlamentáris kormányzás megbénítása 329 A gyűlölet karmestere 349 Politikai fundamentalizmus 375 A külföld szemében 395 A hatalom kapujában 409 Nekrológ 427 Rövid kis búcsúzó 443 Névmutató 445

8

9 Prológus Oscar Wilde híres regényének 1 hőse, Dorian Gray nagyreményű ifjú, tehetséges és romlatlan. Hibátlan külseje belső tisztaságát és kiválóságát tükrözi vissza. Festő barátja megörökíti az igéző szépséget, portrét készít az ifjúról, akinek minden vágya, hogy megtartsa fiatalságát, romlatlanságát, tökéletességét. A lelkét is kész odaadni ezért. Egy másik barát révén létrejön a fausti alku, amelynek értelmében ő maga nem, csupán vászonra festett arcképe fog öregedni, csúnyulni, romlani. Az ifjú elmerül az élvezetekben, kicsapongó, bűnös életet él. Az évek telnek, a bűnök szaporodnak Dorian Gray arca azonban nem változik: őrzi igéző szépségét és fi - atalságát. A múló idő s a szaporodó gaztettek nyoma csak a festményen látszik: az ott megörökített arcmás lesz egyre rútabb, gonoszabb, öregebb. A gazdája egy idő után kénytelen elrejteni a külvilág elől a képet, amelyen tulajdon romló lelkével nézhet farkasszemet. Csak festő barátjának fedi fel a titkot, aki döbbenten áll a kép átalakulása előtt, majd miután rájön az okra, Dorian Gray megöli őt. A végképp elzüllő, valóságos szörnyeteggé váló főhős azonban a külvilág számára továbbra is vonzó marad. Az emberek nem ismerik a valódi arcát: az csak a gondosan rejtegetett festményen látható, immár rémalakként. Noha lelkiismeret furdalása továbbra sincs, sötét titka nyomasztja Dorian Grayt. Elhatározza, hogy megsemmisíti az arcmást. Késsel támad a képre, ám amikor belevág, az érintetlen marad, ő maga viszont holtan zuhan a földre. Aztán az emberek rálelnek az újból gyönyörű ifjút ábrázoló festményre, amely előtt egy rémséges öregember fekszik, késsel a szívében. Csak a ruházatáról és a gyűrűiről ismerik fel a halott Dorian Grayt. 1 Dorian Gray arcképe Prológus 7

10

11 Előszó Barátai és ellenfelei, rajongói és gyűlölői egy dologban egyetértenek: Orbán Viktor meghatározó szerepet vitt az elmúlt két évtized magyar politikájában. A dolgok mai állása szerint ez az előttünk álló időszakra is érvényes lesz, ráadásul az eddigieknél nagyobb jóval nagyobb mértékben. Szerintem abban is egyetérthetünk, hogy a rendszerváltozással kezdődő új korszakban három nagyformátumú politikus jelent meg a közélet színpadán. Három főszereplő, három miniszterelnök: Antall József, Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc. Ám hármójuk közül is Orbán az, aki a legtartósabban s alighanem a legsúlyosabban nyomta, nyomja rá a maga személyes bélyegét Magyarországra. Működésük időtartamát tekintve bizonyosan így van, hisz Antallnak immár véglegesen, Gyurcsánynak pedig ez idáig csak fél évtized adatott Orbán ellenben már húsz éve visz főszerepet a magyar politikában. A rendszerváltozás kezdetétől. És ha minden rosszul megy, akkor a rendszerváltozással indult korszak végén ő marad az immár egyedüli főszereplő, mert a jelek szerint ő lesz az ben született parlamentáris berendezkedés fölszámolója is. Ez a helyzet ez a fenyegetés késztet arra, hogy a fent nevezett kormányfőkről készült három politikai életrajzom után egy negyedikkel is előálljak. Hogy újabb könyvet adjak közre Orbán Viktorról. Amelyben nemcsak az ő 2002 utáni politikusi pályáját, illetve mai arcát próbálom megfesteni, de némiképp a korábbi időszakot is újraértékelem. Ha nem is festem át az első portrét, bizonyos kiigazításokat tennem kell rajta. Mert a 2002 óta eltelt több mint hét esztendő fényében visszamenőleg is sok minden új megvilágításba kerül. A későbbi fejlemények súlyt és jelentőséget adnak olyan korábbi mozzanatoknak, amelyek a maguk idejében nem tűntek fontosnak. A kötet, amelyet az olvasó a kezében tart, egy ember, egy politikus különös és ellentmondásos, ám a maga bizarr módján mégis egységes, sőt törvényszerű pályafutását követi nyomon. Egy olyan arcot próbál megrajzolni, amely az idők során folyton változott megítélésem szerint egyre romlott. Ezúttal az előző hárommal ellentétben akkor állok elő egy ilyen kötettel, amikor még nem látható a pálya, a pályaszakasz vége. Azaz a soron következő mindent eldöntő parlamenti választások előtt. Az Antall Józsefről írott könyvem, egy a halál által már lezárt politikusi életművet mulatott be. Az első Orbánról szóló kötet miniszterelnöksége végén, a 2002-ben elveszített választás után tette mérlegre az addigiakat. A Gyurcsány-portré az újból elnyert miniszterelnöki mandátum fényében készült, négy évre rá. Most a közelgő végkifejlet ismerete nélkül írok le egy folyamatot. Azzal a nem titkolt szándékkal (noha illúzió, sőt remény nélkül), hogy a rendelkezésemre álló gyarló eszközökkel magam is segítsem elkerülni a legrosszabb véget. Legalább megpróbálni. Ha másért nem, magam miatt. Nem titok: valaha sokat vártam Orbán Viktortól. A leendő államférfit láttam benne; Antall József politikai örökösét, a liberális konzervativizmus megújítóját. Máig hiszem: megvolt erre az esély ám úgy látom, elveszett. Előszó 9

12 Véglegesen és visszavonhatatlanul. Hol, mikor, hogyan és miért siklott félre Orbán pályája először, másodszor, végleg. Vagy eleve erre a szerepre determinálták őt a hajlamai, az alkata, a neveltetése, a tapasztalatai, a körülményei? A közeg: Magyarország, ahol működött, amihez alkalmazkodott, amit maga is formált? A rendszerváltozással szülelett Magyar Köztársaság egyik építőjében kezdettől ott szunnyadt annak majdani lerombolója is? Törvényszerű volt, hogy őt idézve a benne lakó jó és a benne lakó rossz harcából végül az utóbbi kerekedjék fölül? Efféle kérdésekre keresek válaszokat ebben a könyvben. Jórészt azért fogtam bele, hogy magam is tisztábban lássam: mi történt; hogyan és miért. Mindebből már sejthető, hogy ez a munkám kevésbé lesz elfogulatlan. De őszintén hiszem: nem lesz kevésbé becsületes. Mert bár jót már alig tudok, hamisat semmiképp sem akarok írni Orbán Viktorról. Változatlanul érvényes számomra a Kemény Zsigmondtól származó mottó, amelyhez az előző három alkalommal is tartani próbáltam magam: Nem léphetek nagy ígéretekkel olvasóim elébe. Valószínűleg többször fogok tévedni de szándékosan nem ferdítek el semmit. Debreczeni József 10 Előszó

13 Mákos bejgli a falon avagy egy vezér gyermekkora

14

15 Mi a történelem mozgatórugója? Sokan, sokféleképpen föltették már a kérdést, amelyre sokféle válasz is érkezett. E válaszok különösen a XIX. században két fogalom körül csoportosultak: egyén és tömeg. Az előbbinél maradva a mi kérdésünk így hangozhat: mi az egyén, a nagy személyiség szerepe a történelemben? Az egyik póluson Carlyle álláspontja a legmarkánsabb: szerinte a történelem mozgatói a nagy emberek, a hősök. A másikon a kortárs Marxé, aki szerint az egyén akaratától független törvényszerűségek döntenek: az egyén szabadsága kizárólag a bennük rejlő objektív szükségszerűséget juttatja érvényre. Madách Lucifer szájába adott szavai mintha Marxot igazolnák: a kor folyam, mely visz, vagy elmerít: úszója, nem vezére, az egyén. Ám az igazság inkább a két pólus között rejlik. Bár a kor (a körülmények, az adottságok, a tömeg) ellenére nem érvényesülhet az egyén akarata, a folyamnak medret szabhat, így irányt is. A XIX. század hajnalán a francia viszonyokban potenciálisan benne volt mindaz, amit Napóleon (a hős) életre keltett ám nélküle nem születhetett volna meg a maga grandiózus arányaiban. Ugyanez más előjellel igaz a XX. század Németországa és Hitler vonatkozásában is (őt nevezzük inkább szörnyetegnek). Hatásosan állította föl egyén és tömeg viszonyának képletét Paul de Lagarde, aki Carlyle és Marx kortársa volt, és ezt mondta: a nagy ember és a tömeg viszonya olyan, mint az egyes számjegyé s a mögötte álló nulláké. Az előbbinek önmagában is van értéke, ám óriási tétellé csak az utóbbiak élén velük együtt válhat. Hogy mi köze van mindennek Orbán Viktorhoz? Hogy kerül a róla szóló könyv élére de Lagarde tetszetős, ám nyilvánvalóan tizenkilencedik századi, romantikus képlete? Úgy hogy a XXI. század elején, a tömegdemokrácia és a tömegmédia korában, a politika újabb perszonalizálódása idején, megint hősök népesítik be a közéletet. Hősök és szörnyetegek. Akik a maguk virtuális módján is valóságosak: valóságosan alakítják korukat. Szintén a tömegek által, ám a modern tömegkommunikációs eszközök révén tán még hatékonyabban, mint XIX. (és XX.) századi elődeik. Orbán tökéletesen beleillik de Lagarde képletébe. Egyes számjegy ő is a nullák előtt: velük és általuk vált nagyhatású, a szó szoros értelmében korszakalkotó személyiséggé. Hősévé vagy szörnyetegévé? Talán mindkettő. Útban az előbbitől az utóbbi felé közel a célhoz. E kissé fellengzős bevezető után térjünk a tárgyra; menjünk vissza az út elejére. A politika előtti időkhöz: Orbán Viktor gyermek- és ifjúkorába. A személyiségfejlődésnek három komponense van: az alkat, a környezet és a nevelés. Az első a DNS alapján öröklött képességek, testi-lelki adottságok, idegrendszeri sajátosságok együttese. A másodikat főleg a családi környezet és a szélesebb rokoni, illet- Mákos beijgli a falon avagy egy vezér gyermekkora 13

16 ve baráti kapcsolatok adják. A harmadik az iskolában és a társadalom különféle közösségi színterein zajló szocializáció révén megy végbe. A személyiség fejlődése a születéstől a halálig tartó folyamat, amelynek során az egyén megtanul különböző közösségekben élni, miközben tudatára ébred saját erejének és korlátainak, vagyis megismeri önmagát. Az ember a külső ingerhatások és a belső állapotok ellentmondásaiból származó feszültség mozgósító hatására lesz aktív. 2 A tankönyvi definícióhoz rögtön hozzátehetjük: mindennek során nemcsak a személyiség változik. Változnak főleg erős személyiség esetén a szóban forgó közösségek is. Ahol erős visszahatást látunk, ott fölsejlik előttünk a leendő politikus alakja. A merész pártalapítóé, a dinamikus frakcióvezetőé, az erőskezű pártelnöké, a nagyhatalmú miniszterelnöké, a maga körében már-már mindenható karizmatikus vezéré Nem szeretnék (ál)tudományos pszichologizálással kísérletezni. Nem akarom megrajzolni Orbán Viktor lelkialkatát, pszichés karakterét. Csak pár olyan gyermek- és ifjúkori mozzanatra szeretném felhívni az olvasó figyelmét, ami relevánsnak tűnhet az ő későbbi politikusi karakterét illetően. Elsőként arra, hogy a család férfiágán, az egymást követő nemzedékekben sorra-rendre kemény és határozott, konok, sőt erőszakos ha tetszik, autokratikus személyiségek követték egymást. Az általunk ismertek közül elsőként Orbán Mihály a nagyapa említendő. Aki döntő hatással volt a nyiladozó értelmű unokára, már csak azért is, mert tízéves koráig egy fedél alatt lakott vele, mi több, Viktor a sokat dolgozó szülők távollétében a legtöbb időt az ő társaságában töltötte. Orbán Mihály roppant erős egyéniség volt: A családok többségében van egy legendás alak, nálunk ez kétségkívül a nagyapám Nagyon határozott, rabiátus ember időnként talán túlságosan is csökönyös, aki nehezen engedett 3 Rendkívüli akaratára és eltökéltségére utal, hogy negyvennyolc éves korában leérettségizett anélkül, hogy erre bárminő külső körülmény, például a munkája kényszerítette volna. Csak meg akarta mutatni, hogy képes rá. A fiára nézvést megállapítható: az alma nem esett messze a fájától. Orbán Győzőt világéletében a kemény akarat, a kemény munka, a kitartás és az erőszakosság jellemezte. Otthon, a munkahelyén, később az üzleti életben is. Olyan valaki ő, aki nem retten vissza az akadályoktól ha kell, átgázol rajtuk. Győző nyers, erélyes ember mondta róla a szomszédasszonya. 4 A gyereknevelésben a hagyományos módszert követte, fiát egész a kamaszkoráig gyakran elkalapálta. Orbán Viktor szűkebb kör előtt mesélte, hogy tizenhét éves koráig rendszeresen elverte az apja, emiatt egy ideig utálta is Az utolsó alkalom emlékezetes. Focimeccsről jött haza Pestről, a fehérvári állomás előtt leszakított egy virágot, a rendőr felírta. Az apja kijárási tilalommal büntette, ő mégis el akart menni a barátaihoz. Amikor készülődött, az apja rászólt, hogy nem mehet, ennek dacára elindult. Az ajtóban elkapta. Nem mégy! Elmegyek. Nem mégy! hergelték egymást. A verés során az apja bele is rúgott Kéri László: Orbán Viktor. Budapest, Századvég Kiadó, o. 4 Pünkösti Árpád: Szeplőtelen fogantatás (7). Népszabadság, Pünkösti: i.m. 14 Mákos beijgli a falon avagy egy vezér gyermekkora

17 Egy 2001-ben készült interjúban az érintett maga erősíti meg a karakteréről kialakult vélekedéseket: Önről az a hír járja, hogy nagyon kemény, néha kifejezetten goromba ember. Ezt nem tagadom. Egy bányavállalkozást csak kemény kézzel lehet vezetni. Azt mondják önről, hogy a családjával is kemény kézzel bánik. Igaz ez? Igen. Nem lehet másképp megélni a mai világban Igaz, hogy legidősebb fiát, a mai miniszterelnököt nagyon keményen megverte, amikor középiskolásként az ön engedélye nélkül akart elmenni egy rendezvényre? Igaz. Egyrészt azért, mert szemtelenkedett az édesanyjával, másrészt, mert szembefordult velem. Meddig tartott ez a szigorúság? Addig, amíg elég volt azt mondanom neki, hogy ne szégyenítsd meg magad! Miután ettől helyreigazodott a feje, azután már nem kellett őt bántanom. 6 Kéri László szerint, Orbán gimnazista korában a rendszeres sporthoz menekült az apja elől. Viktor nem csípte az apját, eleinte azért is ragaszkodott a focihoz, mert addig sem kellett otthon lennie Ezt kerek perec nem mondta ki, csak a szavaiból azt vettem ki, hogy szinte bemenekült a MÁV Előre csapatába, hogy ne kelljen otthon lennie délután. A rendszerrel szembeni későbbi lázadása az apával szembeni lázadás is. 7 Gyerekkorában ráadásul nemcsak otthon kellett elszenvednie a testi kényszer alkalmazását. Alcsútdobozon az iskolaigazgatót Pajesznak hívták a fiúk, minthogy a fül fölötti hajas fejbőr húzogatása volt a kedvenc pedagógiai módszere. Az igazgatói kokik, nyaklevesek mindennaposak voltak kaptam én is rendesen, ez az igazság. 8 Nemcsak kapott, adott is. Mert aki hozzászokott a testi fenyítés elviseléséhez, az kevésbé tér ki a fizikai erő és a bátorság férfias próbái elől. Orbán Viktor sem szokott kitérni. De ezzel együtt se volt nagy bunyós már csak alacsony termete miatt sem, lévén utolsó előtti a tornasorban, inkább szájalt, mint verekedett. Két férfi tanára is az erőszakossága miatt emlékezett rá leginkább a jó esze mellett. 9 Később, a katonaságnál Orbán az iskolai kakaskodásoknál drámaibb összecsapásokban is részt vett. Ezek súlyosságát s az ő elszántságát jelzi, hogy egy alkalommal kis híján összeverekedett a hadnagyával, az őrvezetőjét pedig fel is pofozta. Az utóbbiért tíz nap laktanyafogságot kapott de kaphatott volna hadbíróságot is. A kétéves öreg katonáknak, akik elkényeztetett úri fiúknak tartották a csupán tizenegy hónapra bevonult egyetemi előfelvételiseket, hamar a tudtukra adta: én is húsból és csontból vagyok és ha kapok egy pofont, akkor kettőt adok vissza. 10 Egyik osztálytársa, akivel a katonasághoz is együtt vonult be s aki 2001-ben inkább a névtelenséget választotta, így jellemezte őt: A konfliktuskereső, falusi mentalitást éreztem Viktorban a gimnáziumban. Agresszívan reagált olyan esetekben is, amikor nem éreztem a tétet. A leszerelés után még impulzívabb lett. Ekkor már azt nézte, mikor lehet először ütni augusztus 18-án lerészegedésbe, botrányba, verekedésbe fulladó leszerelési bulit tartottunk a Hágiban Orbán Győző: Félnek üzletet kötni velem. Népszabadság, Pünkösti Árpád: Szeplőtelen fogantatás (13.) Népszabadság, Kéri: i. m. 9 o. 9 Pünkösti: Szeplőtelen fogantatás (7.) 10 Uo. 11 Uo. Mákos beijgli a falon avagy egy vezér gyermekkora 15

18 Mindezeket föl lehet fogni egy agresszív alkat megnyilvánulásainak, aki az őt övező durva környezet hatásaira reagálván maga is durva és agresszív személyiséggé vált. Ennek az értelmezésnek van létjogosultsága, de ebben a formában ez alighanem egyoldalú, mert másról, többről is szó van. Orbán Viktor olyan közegben nevelkedett, ahol megkérdőjelezhetetlen presztízse volt a kemény küzdelemnek, a kitartásnak, a férfias helytállásnak. A férfias helytállás képessége ebben a világban szorosan összefüggött a fizikai erővel. Az utóbbi birtoklása az előbbi feltétele volt. Amit adott esetben alkalmazni kellett. A fizikai erő a családunkban mindig fontos volt, ez a mai napig így van. Kisebbik öcsém műkedvelő testépítő, nagyobbik öcsém pedig birkózó, ifjúsági válogatott kerettagságig vitte apám negyvenöt évesen is 160 kilót nyomott fekve. Nálunk ez szükséges ahhoz, hogy komolyan vegyék az embert. 12 Ezt a világot Orbán egy évtizeddel később, már miniszterelnökként maga is ridegnek nevezte: Nálunk sok a férfi, hárman vagyunk fiúk, testvérek, rendet kellett tartani. Újdonság, egészen más világ hogy nekem itt van a három lányom [azóta négy D. J.] meg a feleségem. Sokkal puhább, lágyabb, kicsit macskásabb, mint ahogy mi éltünk. A falu, a természet, a sok munka, a fiúgyerekek óhatatlanul ridegebb. 13 Ami ezek után személy szerint Orbán Viktort illeti, aligha vitatható, hogy ő lett a harmadik a sorban: örökölte a nagyapa és az apa kemény természetét. Gyerekkorában rengeteg konfliktusa, fegyelmi ügye volt, többször is másik tanintézetbe kényszerült; valósággal ingázott a gyerek Alcsút, Felcsút és Vértesacsa iskolái között, vagy kitették, vagy az anyja mentette ki. 14 Lázadó alkatot örökölt, a korlátozásokra lázadással reagált, az idők során lázadó személyiséggé formálódott. Ezt ő maga erősíti meg, amikor ezt mondja: Jófejű, de nagyon rossz gyerek voltam, a magatartásommal mindig baj volt Nem bírtam a felnőtteket, s a felnőttek sem nagyon bírtak engem Eltűrtem bizonyos korlátokat, de mindig rugdalóztam ellenük. 15 Elhíresült a falhoz vágott mákos bejgli esete, ami valóban példázat értékű. A gyerek ez alkalommal is büntetésben volt, valami rendbontás miatt eltiltották a menzai repetától. Ám megpróbálta kijátszani a tilalmat: egyik társa állt be a sorba a ráadás bejgliért, s miután megkapta, átpasszolta neki. A menzán felügyelő tanárnő azonban kiszúrta a manővert, és visszakövetelte a tilalom ellenére megszerzett repetát. Orbán tiltakozott, éles szóváltásba keveredett a tanárnővel, aminek a végén ahelyett, hogy visszaadta volna, a falhoz vágta a bejglit. Méghozzá a következő tegező mondat kíséretében: Itt van, nesze! 16 Feltételezhető, hogy a gyerekben nemcsak az egyéni érdek (falánkság, mohóság) munkált, hanem az igazságérzet is. Hisz még a rablót, a gyilkost se büntetik élelemmegvonással. A bejgli szerző akció ráadásul törvényesen zajlott, hiszen a társa nem volt eltiltva: ő jogszerűen jutott a repetához amivel aztán szabadon rendelkezett. A tiltakozás, a lázadás tehát jogos volt: az önkényes hatalmi föllépés ellen irányult. 12 Kéri: i. m. 12. o. 13 Élvezem az apaságot". Látogatóban Orbán Viktor családjánál. Nők lapja, Pünkösti: i. m. 15 Richter Anna: Ellenzéki kerekasztal. Portrévázlatok. Budapest, Ötlet Kft o. 16 Pünkösti: i.m. 16 Mákos beijgli a falon avagy egy vezér gyermekkora

19 Igen ám, de először is meg kell állapítanunk, hogy a fenti analógia sántít. Mert ez esetben csupán a pluszként, ráadásként, kvázi jutalomként adható élelem megvonásáról volt szó: nem emberi alapjog sérült tehát. Továbbá konstatálnunk kell a személyes igazságérzetből fakadó lázadás elsöprő erejét. A kirobbanó indulat féktelenségét. A normasértés extrém fokát, amit alighanem már csak egy lépés választ el a tanárral szembeni tettlegességtől. A képlet kísértetiesen ismerős. Mert később is újra és újra láthatjuk Orbánnál, hogy jogosnak érzett sérelme, vélt igaza nevében mindig hajlandó elmenni (csaknem) a végsőkig. A legkeményebb, legdurvább eszközök alkalmazásáig. Majd' minden határ átlépéséig. Nála a politikában is újra meg újra a falhoz vágott bejgli szindrómája jelenik meg. A végsőkig fokozott sérelemérzet, a maga (országossá, nemzetivé transzformált) igazának abszolutizálása, és szinte bármi áron való érvényesítése. Hogy itt és most csak egy dolgot előlegezzek meg: nyilvánvalóan ebben a képletben vergődik a magyar politika 2006 nyara óta! Amióta Gyurcsány hazugságok árán legyőzte őt abban az átkozott tévévitában; amióta hazugsággal és csalással megnyerte a választásokat. Ami miatt illegitim az egész kormányzása, jogtalan minden megnyilvánulása a vele szembeni ellenállásnak pedig bármilyen eszköze jogos. Jogos a bojkott, a gyűlöletkeltés, az utcai ultimátum, a lázadás. Jogos a parlamentáris kormányzást megbénító népszavazás, a törvénytelen kordonbontás, a titkos adatgyűjtés az NBH elnökéről és a többi Megannyi falhoz vágott mákos bejgli! Akkor és ott, Felcsúton szóltak a megvadult gyerek iskolában tanító édesanyjának, aki lesietett a menzára, és ott helyben alaposan elpáholta a fiát. Ugyanő mint 1993-ban a Kiskegyed című lapnak elmondta annak idején miatta vette meg A nehezen nevelhető gyermek című könyvet. Hozzátette még ezt is: Viktor konok gyerek volt, konok is maradt. 17 Hogy politikusként megőrizte gyerekkori személyiségjegyeit, azt maga is igazolta, amikor (ugyancsak 1993-ban) így jellemezte saját karakterét: Határozott embernek vagyok elkönyvelve, szeretem a racionális érvelést (ez jó ideje nem érvényes; legalábbis a nyilvánosság előtt Orbán rég nem adja ennek semmilyen tanújelét D. J.), és azt a politikát, amelynek a határozottság szintén nagyon fontos eleme. Alkalmat ad erre a mentalitásom is, abban az értelemben, hogy származásomat tekintve én nem egy huszadik generációs, kifinomult értelmiségi vagyok, és ez stílusjegyeket is magával hoz: van bennem valami alulról jött nyersesség Véleményem szerint bizonyos konfliktusokban nem kompromisszumkötésre, hanem a konfrontáció vállalására kell törekedni, mert ezzel későbbi nagyobb konfliktusokat lehet megelőzni. 18 (Hogy teljes legyen a nemzedéki sor, legalább zárójelben álljon itt még egy idézet az Orbán-család férfiágának negyedik generációjáról: A harmadikos Gazsinak nagy az igazságérzete, ha valamit igazságtalannak gondol, azonnal kibukik a száján, még a vállát is hátrább húzza, hogy erősebbnek tűnjön. 19 ) 17 U.o. 18 A cselekedetek következményeit kell mérlegelni". Mihancsik Zsófia beszélgetése Orbán Viktorral, Mozgó Világ, " 19 Nők Lapja, 2000, Mákos beijgli a falon avagy egy vezér gyermekkora 17

20 Orbán Viktor tényleg nem egy huszadik generációs, kifinomult értelmiségi. Hanem elsőgenerációs, mondjuk ki: parvenü többféle értelemben is. A marxi terminológiát kölcsönvéve: eredeti tőkefelhalmozó szellemileg, anyagilag és politikailag. Méghozzá a szüleivel együtt. Az utóbbiak küzdelmes évtizedek során, kemény munka mellett jutottak amolyan félértelmiségi státusba. Az apa vezető beosztásba, majd a rendszerváltozással beköszöntő privatizációs esély, illetve a kilencvenes évek végén megnyíló speciális lehetőségek nyomán a tőkés vállalkozó pozíciójába. A család meggazdagodott. A fiuk is. Ám mikor Viktor megszületett, minderről még szó sem volt, mindez akkor még teljesen elképzelhetetlen. A gyerek elsőgenerációs voltát jól illusztrálja a pillanat, amikor a sikeres egyetemi felvételiről értesültek. Nagy öröm volt otthon. A család életében ez példátlan esemény volt. 20 Visszatérve könyvünk főszereplőjének kisiskolás korába, tudjuk, hogy Orbánéknak a nagyszülőkkel való tízévi együttélés (és egy utolsó összeveszés) után mindent újra kellett kezdeniük, gyakorlatilag a nulláról. Alcsútról Felcsútra költöztek, egy hitelből vett, rossz, faluszéli házba. A puszta létfönntartás, majd a szegénységből való kikeveredés csak megfeszített munka árán volt lehetséges otthon is keményen dolgozniuk kellett. Az utóbbiba a gyerekeket is befogták. Az állatok etetése, gondozása, a kerti munkában való részvétel szigorú rendben zajlott, a szó szoros értelmében fegyelmezetten és kötelességszerűen. Ez természetes volt, senkinek se jutott eszébe zúgolódni ellene. Ez a közeg, az ebből nyert indíttatás társulva az öröklött markáns alkati adottságokkal a későbbi politikus erejének, kitartásának, teljesítményének egyik legfőbb forrása. Mert alulról jönni, vidékről indulni, elsőgenerációsnak lenni, óriási fölhajtó erő. Roppant ösztönzés és energia. A kitartás és a fegyelem (ami ellen Orbán néha lázadt, de inkább csak az iskolában) végül beépült a személyiségébe. Bizonyos értelemben az apja is beleépült: Időnként észreveszem magamon, hogy ugyanolyan mondatokat ugyanolyan hangsúllyal mondok, mint az apám tette. Gyakran csak később jut eszembe, mennyire utáltam egy-két szülői hangsúlyt, mondatot. 21 A kemény falusi életformának van még egy nagyon fontos a majdani politikusság szempontjából releváns vonatkozása: együtt jár vele egyfajta kételynélküliség. Erről az életformáról nem kell és nem is igen lehet gondolkodni: ezt csinálni kell. Nem véletlen, hogy Orbánt kamaszkorában sem érinti meg a másoknál olyankor gyakori világfájdalom. Nem voltak ilyen élményeim Egyszer, amikor Hajnóczy novellái kerültek a kezembe az eléggé mellbe vágott. Egyszerűen letaglózott, nehezen értettem meg, hogy ilyen életek is vannak. Az én világom rendezett volt. Feladatok voltak, amiket el kellett végezni, célok voltak, amiket el kellett érni Elvégezni a gimnáziumot, egyetemre menni, diplomát szerezni, hatvan másodpercen belül futni a négyszáz métert, szintidő alatt teljesíteni a Cooper-tesztet ezek ne lennének értelmes célok? Ez bennem soha fel sem merült Kéri: i. m. 18. o. 21 Nők Lapja, Kéri: i. m. 16. o. 18 Mákos beijgli a falon avagy egy vezér gyermekkora

21 A személyiség efféle stabilitása egyfajta korlátoltságot eredményez. Ez ismét Orbán szavaival illusztrálható, aki így beszél gimnáziumi osztálytársairól: ők akkor már Schopenhauert meg Nietzschét olvastak. Én is megpróbáltam, de beletörött a bicskám Sokáig nem értettem például a Cseh Tamás-dalokat. Akkor Cseh Tamásért rajongott mindenki. A hangulatukat sem fogtam fel. Azt a fájdalmat, amit árasztottak, azt én nem éreztem. 23 Félreértés ne essék: nem Orbán intellektuális kapacitásával volt baj. Az alkata, a szociokulturális háttere, személyiségének ezekből épült masszívitása, földhözragadt racionalitása tette immúnissá azzal a dekadens polgári kultúrával és életérzéssel szemben, amit a fenti nevek fémjeleznek. Ezek egyben a politikus személyiségjegyei. Jelentős politikusi teljesítmény ugyanis nem származhat meditációból, filozofikus töprengésből, a dolgok mibenlétéről és értelméről való elmélkedésből. A vérbeli politikusra mindig jellemző egyfajta szemellenzősség, de ezt véletlenül sem szabad összekeverni holmi szellemi restséggel. A jó politikus nemcsak cselekszik, de szüntelenül és magas színvonalon gondolkozik is: a cselevés módozatairól, eszközeiről, hatékonyságáról, következményeiről. De sohasem az értelméről. Sohasem arról, hogy egyáltalán érdemes-e cselekedni. Az utóbbi nem lehet kérdés Orbán számára sem volt az, soha. Az elsőgenerációs személyiségnek tagadhatatlan előnyei mellett komoly hátrányai is vannak. Szellemi és politikai értelemben egyaránt. Orbán Viktor sterilen politikamentes közegbe született, és abban nevelkedett föl. Otthon soha egyetlen szó sem esett politikáról. (Az apa MSZMP-tagsága ebből a szempontból irreleváns: az a pártállami közegben lehetséges munkahelyi előmenetellel együtt járó mozzanat volt, semmi több.) A későbbi miniszterelnök így nem kapott semmiféle politikai orientációt, értékrendet, tudást, ösztönzést, még csak érdeklődést sem. Üres lappal indult, amelyre egyfelől a későbbi környezet, a különféle helyzetekben és időszakokban jelentkező hatások; másfelől a változó érdekek írnak majd különféle politikai tartalmakat. Mint tudjuk: a legkülönfélébbeket. Orbán a baloldalról átmegy a jobboldalra. Balliberálisból fokozatosan pragmatikus, centrista, majd jobboldali liberálissá válik. Konzervatívvá. Aztán végleg szembefordul a liberalizmussal, majd bár nem nyíltan, de annál valóságosabban a konzervativizmussal is. Végül eljut a radikális populizmusig, sőt a fundamentalizmusig. A parlamentáris demokrácia elkötelezett hívéből annak egyre elszántabb ellenfelévé válik. Mindezt részletesen tárgyaljuk majd, ezúttal épp csak felvillantottuk, abból a célból, hogy összefüggésbe hozzuk a családi indíttatással, pontosabban annak hiányával. Hogy jobban értsük e tényező szerepét, vessük össze a Fidesz vezérét az MDF néhai elnökével. Az Orbán-famíliával ellentétben az Antall-családban a volt képviselő, pártigazgató, miniszter apának s a szintén képviselői és (mai terminológiával) helyettes államtitkári múlttal rendelkező nagyapának köszönhetően mindig a politikáról volt szó. Reggeltől estig. A rendszerváltozás majdani miniszterelnöke olyan megingathatatlan értékrendet és elkötelezettséget hozott otthonról, ami egyszer s mindenkorra meghatározta az ő politikusi karakterét, illetve pályáját. Antall József elmondhatta: A sors kegyeltjének tar- 23 Uo o. Mákos beijgli a falon avagy egy vezér gyermekkora 19

22 tom magam, mert megkímélt attól, hogy a politikai nézeteimen gyermekkorom óta bármiben változtassak. Ezt nem dicsekvésképpen mondom, ez nem az én érdemem. Olyan szerencse, amit elsősorban születésemnek és neveltetésemnek köszönhetek. 24 Hogy ez a szó legszorosabb értelmében így volt, azt illusztrálandó álljon itt még egy idézet: Ma is, szinte szó szerint emlékszem, amikor hat-hét éves koromban, Veszprém megyében, az egyik hegyi úton magyarázta el nekem apám, hogy mi a demokrácia. Ez körülbelül ban volt. Hogy mit jelent a képviseleti demokrácia, és hogy nekünk ehhez kell hűnek lenni, bármit mondanak, és bármit hallanék. 25 Orbán mögött efféle háttér nem állott, ő maga is összevetette a saját indulását Antalléval: Habitusban, neveltetésben, kultúrában, családi háttérben világok választottak el bennünket. Ha például fölrajzoljuk a családfánkat, az övét meg az enyémet, akkor az egy ország ugyan, de két világ. 26 Antall József másféle értelemben sem jött alulról, nem kezdte nulláról. Felmenőitől ő nemcsak szilárd politikai értékrendet és tudást örökölt, de régi nemesi és polgári erkölcsöket, középosztályi társadalmi státust és műveltséget is. Szociális, kulturális és politikai értelemben vett elitpozíciót. Így elegáns, visszafogott és nagyvonalú lehetett minden tekintetben a politikában is. Orbán alulról jött, első felhalmozó volt. Ő nem lehetett decens és arisztokratikus (mi sem áll tőle távolabb, mint amit az utóbbi kifejezés takar), neki két marokkal kellett nyakon ragadnia minden kínálkozó esélyt: anyagi értelemben is. Határozottan és céltudatosan, ha kellett: erőszakosan. Az ő esetében annak az öröklött polgári értékrendnek a hiányáról van szó, amelynek később mindezek dacára az elsőszámú politikai képviselőjeként pózol majd. Pedig ezt a hiányt sohasem tudta leküzdeni. Ez minden sikere, elért pozíciója ellenére megmaradt: a görcsösségében, a zárkózottságában, a gyanakvásában. Minden nyilvános föllépése során látható rajta valami zavar, valami feszültség, valami merevség. Az indulásánál szerepet játszott még valami, amit talán szociokulturális gyökértelenségnek nevezhetünk. Társadalmi státusát tekintve Orbán szinte a semmiből indult. Nemcsak a szegénységből, egy kis faluból, de annak is a legszélső házából. A falusi társadalom pereméről. Szülei nemcsak saját házuk körül szorgoskodtak, de mások földjén is. Ez nem napszámos munkát jelentett. Hanem valami egyebet: Már öt-hat éves koromban jártam velük kukoricát böngészni. Hárman vagyunk testvérek, és élénken emlékszem rá, hogy az egyik öcsémmel dobáljuk a csöveket a zsákba. 27 Böngészni csak a nagyon szegény emberek jártak. Falun íratlan törvény (volt): miután a gazda betakarította a termést, a földje szabaddá vált bárki számára. Amit a szüret után talált kukoricacsövet, krumplit, szőlőfürtöt, diót: amit a szüretelők figyelmetlenségből elhagytak, azt bárki leszedhette és szabadon elvihette. Ez nem számított lopásnak. (Szüretkor gyakran használt, némiképp tréfás kifejezés volt: böngét hagyni. Meg hogy: valami maradjon a böngészőknek is. Ebben érvényesült némi szociális érzék: jusson egy kicsi a rászorulóknak, a szegényeknek. Akik böngészni jártak, a falusi társadalom leg- 24 Idézi: Debreczeni József: A miniszterelnök. Budapest, Osiris Kiadó. 25. o. 25 Uo. 15. o. 26 Uo. 57. o. 27 Richter: i. m. 71. o. 20 Mákos beijgli a falon avagy egy vezér gyermekkora

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel Urbán Ágnes Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel És mi, vessenek meg érte, nem ugrottunk félre a pénz elől. írta közleményében Németh Péter, a Népszava főszerkesztője

Részletesebben

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Bartha Eszter Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Edward P. Thompson: Az angol munkásosztály születése. Budapest: Osiris, 2007 A némiképp elcsépeltnek hangzó alcím ezúttal legalább a könyv

Részletesebben

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Kurt Lewin Alapítvány 2012. július Köszönetnyilvánítás: A kutatásban való részvételükért köszönettel tartozunk:

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A magyar középosztály

A magyar középosztály Pétervári Zsolt A magyar középosztály A magyar társadalom jelenlegi szerkezetét jelentős mértékben meghatározza a Kádárrendszer öröksége. Az 1945-47-es koalíciós korszak után felszámolt úri középosztály

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI

A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI I SKOLARENDSZERüNK RÉGÓTA KÜZD A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS helyzetű fiatalok képzésének gondjaival. 1990-től e réteg számára újfajta iskolatípus jelent meg: a speciális

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Változó társadalom, globális trendek társadalmi mobilitás vagy a társadalmi struktúra újratermelődése (Bourdieau, Bernstein, Mollenhauer

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Az Antall-kormány A politikai rendszerváltoztatás utáni első

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Fontos tudni: Minden emberi kapcsolat alapja a kommunikáció. Mondanivalónkat, gondolatainkat, érzéseinket, a szavak mellett egész lényünkkel

Részletesebben

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Mönks tehetségmodellje Kreativitás ISKOLA TÁRSAK Feladat iránti elkötelezettség Átlagon felüli képességek CSALÁD Játékossá válás GENETIKA EDZŐ KÉPZÉS CSALÁD

Részletesebben

SZKB104_15. Fordulópontok a barátságban

SZKB104_15. Fordulópontok a barátságban SZKB104_15 Fordulópontok a barátságban TANULÓI FORDULÓPONTOK A BARÁTSÁGBAN 4. ÉVFOLYAM 145 D1 Gyurkovics Tibor: Rád nem lehet számítani Jenő nem tud futballozni. De mindig odajön. Beveszem a hármas csapatba,

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához

Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai helyzetét érintően az új kormány részben halogató, részben problématagadó,

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Akiállítás címét talán nemcsak a nõtörténettel foglalkozók, hanem

Akiállítás címét talán nemcsak a nõtörténettel foglalkozók, hanem Bokor Zsuzsa NÕI ÉLETEK ÉS TÖRTÉNETEK A XX. SZÁZADBAN. EGY NÉPRAJZI KIÁLLÍTÁS MARGÓJÁRA 1 Akiállítás címét talán nemcsak a nõtörténettel foglalkozók, hanem sokan mások is provokatívnak találhatják. Az

Részletesebben

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Zsolt Péter Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Láthattunk az elmúlt 20 évben olyan Soros pénzből fizetett választási részvételre felszólító plakátot, ahol csak magyar liberális megmondóemberek

Részletesebben

Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv)

Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv) SZIGETI CSABA Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv) Füzi Lászlónak ez a második kötete, amely az énszigetről íródott és énkönyv. Különlegességét és értékét nem annyira

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Egy idő után nagyon fárasztó egyedül ugatni

Egy idő után nagyon fárasztó egyedül ugatni Egy idő után nagyon fárasztó egyedül ugatni Kovács Bálint2015.04.05. 18:098 Ki kellene mondanunk végre, mit gondolunk, mert különben csak az elhallgatás, az elfojtás, a gyomorfekély, a benyalás és a túlélés

Részletesebben

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam 2014 február 02. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Pintér Attila nem tagadja, hogy a Ferencváros élete meghatározó klubja.

Részletesebben

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI A felnõttoktatás funkciója, az intézményrendszer mûködésének feltételei évek óta átalakulóban vannak. Változik a képzés iránti kereslet, s változik a kínálat

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Szuper haladó szint: Félmaraton Maraton Hegyi futás

Szuper haladó szint: Félmaraton Maraton Hegyi futás Kinga 33 éves Sprinter volt, heti 2-3 alkalommal van ideje futni Félmaratont szeretne teljesíteni Réka 42 éves 10 éve fut aktívan, futott félmaratont Maratonra készül Tamás 31 éves Aktív futó. A Kékes

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL 7 FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL Anélkül, hogy valaki különösebben foglalkozna nemzetközi

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

A HATÁROKON TÚLI MAGYARSÁG MEGMARADÁSI ESÉLYEI

A HATÁROKON TÚLI MAGYARSÁG MEGMARADÁSI ESÉLYEI SEBŐK LÁSZLÓ A HATÁROKON TÚLI MAGYARSÁG MEGMARADÁSI ESÉLYEI A környező országokban élő magyarok száma jelenleg mintegy 2,7 millióra tehető csaknem ugyanannyira, mint 1910-ben. Az első világháború előtti

Részletesebben

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4891 Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH 266 WOMEN AND EUROPEAN PARLIAMENT Demographics D1. A kérdezett neme [1] Férfi [2] Nő D2. Hány

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Kocsis György Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Az oroszlányi gyermekotthon 1967 óta áll a fővárosi gyermekvédelem szolgálatában. Kezdetben csak lány növendékei

Részletesebben

Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Köszönetnyilvánítás jó és rossz akaróimnak: Nem egy szokványos köszönet

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

A Fidesz-modell karaktere

A Fidesz-modell karaktere Nagy Attila Tibor A Fidesz-modell karaktere A második Orbán-kormány az első másfél év alatt olyan új rendszer létrehozásába fogott, amelyik egyértelmű szakítás az 1989-90-es alkotmányos átmenet nem egy

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban

Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban Néha a közhely is lehet igaz, hiszen nagyon is igazuk van azoknak, akik történelminek minősítették a Csehországban 1996-ban tartott két szavazást, a parlament

Részletesebben

"Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni"

Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni "Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni" (Hírszerző, 2008 december 9.) Az Út a munkához program biztosan kielégíti majd a tömegigényt, hogy az ingyenélőket most jól megregulázzuk, az

Részletesebben

Magyar nagyvállalkozók a Nemzeti Együttműködés Rendszerében, avagy a polgárosodás esélyei

Magyar nagyvállalkozók a Nemzeti Együttműködés Rendszerében, avagy a polgárosodás esélyei LAKI MIHÁLY Magyar nagyvállalkozók a Nemzeti Együttműködés Rendszerében, avagy a polgárosodás esélyei A Szalai Júliával magyar nagyvállalkozók körében folytatott kutatásaink (Laki Szalai, 2004; 2013) két

Részletesebben

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény K. Farkas Claudia Bátor javaslat A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény A Magyarországon 1938-tól megvalósult zsidóellenes törvényhozás 1 beindításáért hiba volna a

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Pesti krimi a védői oldalról

Pesti krimi a védői oldalról Fazekas Tamás Pesti krimi a védői oldalról 1999. nyarán egy fiatalember érkezett a Társaság a Szabadságjogokért drogjogsegélyszolgálatára. Akkoriban szigorítottak a büntető törvénykönyv kábítószerrel való

Részletesebben

Így változtass az életeden. Lendvai Norbert. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Így változtass az életeden. Lendvai Norbert. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Így változtass az életeden Lendvai Norbert 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Egy könyv születése 2011 nyarán írni kezdtem egy könyvet, melynek (több munkacím után) az Így változtass az életeden

Részletesebben

Nehéz döntések A politika George W. Bush szemével

Nehéz döntések A politika George W. Bush szemével Paár Ádám Nehéz döntések A politika George W. Bush szemével Kevés személyiség nyomta rá a bélyegét a világ arculatára olyan mértékben, mint George W. Bush. Valószínűleg még sokáig elhúzódik a vita arról,

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS VAGY HIÁNYPÓTLÁS?

KIEGÉSZÍTÉS VAGY HIÁNYPÓTLÁS? KIEGÉSZÍTÉS VAGY HIÁNYPÓTLÁS? AVAGY AZ ISKOLÁK ÉS A CIVILSZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRŐL Sajnos az iskolák még mindig nem támaszkodhatnak a háttérként a szülőkre. Erre kellene az iskola vezetőségének nagyobb

Részletesebben

- Hétévesen kezdtél hegedülni. Volt aki zenei múlttal rendelkezett a családban és ennek hatására kezdtél el tanulni vagy teljesen önszántadból?

- Hétévesen kezdtél hegedülni. Volt aki zenei múlttal rendelkezett a családban és ennek hatására kezdtél el tanulni vagy teljesen önszántadból? Balczó Péter operaénekessel, a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház oszlopos tagjával, a nagykörúti Szamos Cukrászdában találkoztam. Észnél kell lenni, hiszen interjúalanyaimnak általában fogalmuk

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

Laudáció Apponyi Albert grófnak a Magyar Örökség Díjjal történő. kitüntetéséhez

Laudáció Apponyi Albert grófnak a Magyar Örökség Díjjal történő. kitüntetéséhez Laudáció Apponyi Albert grófnak a Magyar Örökség Díjjal történő kitüntetéséhez Két fogalmat választottam, amelyek köré csoportosítva könnyen megérthetjük, miért tiszteljük meg a mi Magyar Örökség Díjunkat

Részletesebben

Szakmai beszámoló. 2012/2013-as idény őszi szezon. TÁPIÓSZECSŐ F.C. U-15 korosztályos utánpótlás labdarúgó csapat. Készítette: Szathmári Márton

Szakmai beszámoló. 2012/2013-as idény őszi szezon. TÁPIÓSZECSŐ F.C. U-15 korosztályos utánpótlás labdarúgó csapat. Készítette: Szathmári Márton Szakmai beszámoló TÁPIÓSZECSŐ F.C. U-15 korosztályos utánpótlás labdarúgó csapat 2012/2013-as idény őszi szezon Készítette: Szathmári Márton korosztályos edző Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Előzmény...

Részletesebben

3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől

3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől -1- -2- -3- -4- 3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől Magyarország Alaptörvényének II. Cikke alapvetésként rögzíti, hogy mindenkinek joga van

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI MSZMP KB TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET MSZMP POLITIKAI FŐISKOLA SZOCIOLÓGIAI TANSZÉK A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI KÉRDŐÍV A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! A kérdezés

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

Ha megpróbálnám elmagyarázni, miért irigyelték és ugyanakkor gyűlölték a kétéves, vagyis két esztendőt folyamatosan leszolgáló sorkatonák a nyulakat,

Ha megpróbálnám elmagyarázni, miért irigyelték és ugyanakkor gyűlölték a kétéves, vagyis két esztendőt folyamatosan leszolgáló sorkatonák a nyulakat, Ha megpróbálnám elmagyarázni, miért irigyelték és ugyanakkor gyűlölték a kétéves, vagyis két esztendőt folyamatosan leszolgáló sorkatonák a nyulakat, akkor azzal kezdeném, hogy a nyulak tizenegy hónap

Részletesebben

Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció?

Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció? Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció? Az erdélyi magyarok kivándorlását meghatározó tényezők az ezredfordulón A kelet és közép-európai rendszerváltások nemcsak az érintett országok politikai és gazdasági

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke, Majthényi László, Marton

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV 1. Neme (a megfelelőt húzza alá) 1) fiú 2) lány 2. Családja lakóhelye (település vagy kerület): TANULÓI KÉRDŐÍV 3. Tanítási időben hol lakik? (a megfelelőt húzza alá) 1) otthon 2) kollégiumban 3) albérletben

Részletesebben

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 MONOSTORI JUDIT 1 AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 BEVEZETÉS Az családokról való ismereteink bizonyos dimenziók vonatkozásában igen gazdagok.

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL 23 FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN A tanulmány egy 2008-as vizsgálat eredményei 1 alapján mutatja be a szakiskolai tanulók szociális összetételét, iskolai kudarcait és az azokra adott iskolai

Részletesebben

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZLEPÁK BÁLINT A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZEMLE Összefoglalás Tanulmányom témája az általános fogászati ellátásban résztvevő fogorvosok

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A POLGÁRI KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A POLGÁRI KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A POLGÁRI KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A POLGÁRI KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Meghalt Biszku Béla-TV2 Elhunyt Biszku Béla- RTL II Meghalt Biszku Béla- DUNA TV Meghalt Biszku

Részletesebben

Kiből lesz vállalkozó?

Kiből lesz vállalkozó? Kiből lesz vállalkozó? A vállalkozói szféra létrejöttének mikrotársadalmi tényezői Szlovákiában Mészárosné Lampl Zsuzsanna, PhD Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben