Vajdácska Óvoda 3961 Vajdácska Fő út Telefon: 47/ HÁZIREND. Készítette:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vajdácska Óvoda 3961 Vajdácska Fő út 100.. Telefon: 47/393-231 E-mail: vajdacskaovoda@gmail.com HÁZIREND. Készítette:"

Átírás

1 Vajdácska Óvoda 3961 Vajdácska Fő út Telefon: 47/ HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Elfogadta: nevelőtestület nevében névaláírás Véleménynyilvánítók:.. Óvodai szülői szervet nevében névaláírás Jóváhagyta:. intézményvezető Ph. Hatályos: a kihirdetés napjától szeptember 1. A dokumentum jellege: Nyilvános Megtalálható: Verziószám: 1/1 eredeti példány Iktatószám: 1

2 Tartalomjegyzék: 1. Általános tudnivalók az óvodáról Az óvodában folyó nevelőmunka alapelvei Nevelésünk alapvető célja: Az intézmény munkarendjével kapcsolatos szabályok Az óvoda nyitva tartása, ügyeleti rendszer Az óvodai jogviszonnyal kapcsolatos rendelkezések Az óvodai gyermekfelvétel, átvétel eljárás rendje A gyermekre vonatkozó védő-óvó előírások, szabályok A gyermek érkezésének és távozásának rendje: Az intézménybe bevitt dolgokra vonatkozó rendelkezések A rendszeres egészségügyi felügyeletről: A gyermekvédelemről: Baleset megelőzés, balesetvédelem: Az intézmény létesítményeinek, berendezéseinek használata Szülők az óvodában A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása: Együttműködés: Fórumaink: Az Óvodai Szülők Közösségéről (továbbiakban: ÓSZK) A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok A gyermekek étkeztetése: Az étkezési térítési díj befizetésének rendje: Az étkezés lemondása: A térítési díjak érvényesítése: Az óvoda szolgáltatásai Óvodánk, világnézeti nevelés tekintetében semleges, Az óvodai elhelyezés megszűnése, a beiskolázás rendje; Az óvodai elhelyezés megszűnésének esetei: A beiskolázás rendjéről: Az óvoda hagyományai: Eljárási szabályok A házirend elkészítésének, módosításának rendje: A házirend hatálya, hatályba lépése és érvényessége: A házirend felülvizsgálatára

3 13.4. A házirend nyilvánosságra hozatalának formája, módja: A megismerhetőség folyamatos biztosítása: GYERMEKI ÉS SZÜLŐI JOGOKRÓL, KÖTELESSÉGEKRŐL GYERMEKI JOGOK VÉDELME A GYERMEK JOGAI A SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŐ GYERMEK JOGAI A GYERMEK KÖTELESSÉGEI A SZÜLŐ JOGAI, KÖTELESSÉGEI Függelék

4 Vajdácska Óvoda 3961 Vajdácska Fő út Telefon: 47/ OM azonosító: H Á Z I R E N D Összeállította: Zsófi Józsefné Intézményvezető 4

5 A kisgyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerűen magukra hagyjuk, hanem segítő szeretettel emeljük köré a megfelelő környezetet Minél tökéletesebb a környezet, annál kevesebb beavatkozásra van szükség a felnőtt részéről Arra kell törekedni, hogy a gyermek mindent, amire képes, önállóan el is végezhessen. (Maria Montessori) HÁZIREND Kedves Szülők! Szeretettel köszöntjük Önt gyermekének óvodába lépése alkalmából! Az óvoda házirendjével segíteni kívánjuk Önöket a helyi szokások és szabályok megértésében, megtanulásában. Házirendünk minden olyan lényeges információt tartalmaz, amely az óvodai élethez szükséges. Kérjük, hogy a házirendben megfogalmazottakat a gyermekek érdekében szíveskedjenek betartani. A házirend tartalmazza: 1. Általános információk az óvodáról 2. Az óvodánkban folyó nevelőmunka alapelvei 3. Az intézmény munkarendjével kapcsolatos szabályok 3.1. Az óvoda nyitva tartása 4. Az óvodai jogviszonnyal kapcsolatos rendelkezések 4.1. Az óvodai gyermekfelvétel, átvétel eljárás rendje 5. Óvó-védő előírások az óvodában 5.1. A gyermek érkezésének és távozásának rendje 5.2. Az intézménybe bevitt dolgokra vonatkozó rendelkezések 5.3. A rendszeres egészségügyi felügyeletről 6. Az intézmény létesítményeinek használata 7. Szülők az óvodában 8. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok 9. A szülőket terhelő fizetési kötelezettség 10. Fakultatív hit- és vallásoktatás az óvodában 11. Az óvodai elhelyezés megszűnése, a beiskolázás rendje 12. Az óvoda hagyományai 13. Eljárási szabályok Vajdácska, Zsófi Józsefné intézményvezető 5

6 1. Általános tudnivalók az óvodáról Óvodánk neve: Vajdácska Óvoda Óvodánk címe: 3961 Vajdácska, Fő út 100. Tel: 47/ Férőhelyek száma: 60 fő Csoportok száma: 2 Vezetőjének neve: Zsófi Józsefné Gyermekvédelmi felelős: Farkas Zsolt Ferencné Az Óvoda fenntartója: Vajdácska Község Önkormányzata Képviselő testülete Az Óvoda fenntartójának címe: 3961 Vajdácska Fő u. 8. Az Óvoda felügyeleti szerve, címe: Vajdácska Község Önkormányzata, 3961 Vajdácska Fő u Az óvodában folyó nevelőmunka alapelvei Óvodánk nevelési intézmény, s mint ilyen, a gyermeki személyiség kibontakoztatására,fejlesztésére törekszik. Tudatosan szervezett nevelési helyzetek megteremtésével segítjük elő, tesszük lehetővé a gyermekek fejlődését. Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló intézménye, a családi nevelés kiegészítője. Óvodánk nevelés központú, ahol minden eszköz, eljárás és egyéb hatás az egészséges testi-lelki fejlődést szolgálja. Az óvodai nevelés óvóvédő, szociális és személyiségfejlesztő funkciót lát el. Bízunk a gyermek fejlődésében és nevelésünk tudatos hatásaival segítjük személyiségük kibontakozását. Tiszteletben tarjuk a gyermekek életformáját, játékhoz, mozgáshoz való jogát Nevelésünk alapvető célja: Az óvodások harmonikus fejlődésének biztosítása, A gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével, a sokoldalú élmény- és tapasztalatszerzés lehetőségének biztosításában, Testi, értelmi, kommunikációs és szociális képességeik sokoldalú fejlesztése, A természetszeretetére, értékelésére nevelés, A meggyőződésen alapuló, aktív tevékenységre ösztönző, környezettudatos magatartású, környezetvédő személyiség formálása, Az esélyegyenlőség megteremtése a sajátos és integrált nevelést igénylő, különleges gondoskodást, védelmet megillető gyermekek számára, 6

7 A kiemelkedő képességekkel rendelkező gyermekek tudatos továbbfejlesztése. Személyes példamutatással járunk elől a másság, a különbözőség elfogadásában. Intézményünk keretein belül tudatosan törekszünk a sajátos nevelési igényű gyermekek, a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő, és a szociálisan hátrányba került gyerekek integrált fejlesztésére esélyegyenlőségük megteremtésére. Az intézményünkben folyó integrációs nevelésről részletesebben Helyi Óvodai Programunkból tájékozódhatnak. Nevelőközösségünk tudatosan felelősséget vállal mikro- és makro-környezetünk ügyéért, a környezet alakítása, fejlesztése, védelme érdekében. Az élet és egymás iránti tiszteletre, együttműködésre, a természet csodáinak és az ember által létrehozott értékek megbecsülésére, felelős cselekvésre, magatartásra nevelünk. Nevelőmunkánk a mindenkor érvényben lévő Közoktatási Törvény, Szervezeti és Működési Szabályzat, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, óvodánk Helyi Nevelési Programja, valamint az Intézményi Minőségirányítási Program szerint folyik. Ennek megvalósításához szükséges az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése. 3. Az intézmény munkarendjével kapcsolatos szabályok Az óvoda nyitva tartása, ügyeleti rendszer a.) A nevelési év rendje: A nevelési év minden év szeptember 01-től következő év augusztus 31-ig tart. A nyári zárás időtartama 3 hét, melynek időpontját az intézmény Fenntartója határozza meg. Erről a bejáratoknál elhelyezett hirdetőtáblán minden naptári év február 15-ig írásos tájékoztatást adunk. Őszi, téli, tavaszi szünet: Az iskolai szünetek időpontjával megegyező. b.) Az óvoda nyitva tartása: hétfőtől péntekig, reggel 6:45 órától 16:45 óráig A gyermekek óvodában tartózkodásának max. ideje: 10 óra c.) A nevelés nélküli munkanapok rendje: A 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 2 (4) bekezdése által évente 5 nevelés nélküli 7

8 munkanap engedélyezett. E napokat az óvodapedagógusok szakmai feladatok ellátására vehetik igénybe. A nevelés nélküli munkanapok időpontjáról a szülőket az esedékes nap előtt 7 munkanappal tájékoztatjuk. e.) Az óvodában működő csoportok napirendje; Időtartam (tól-ig) 700-től 930-ig Napirendi tevékenységek A gyermekek folyamatos fogadása, játék, szabadidős tevékenységek. 930-tól ig 1200-től ig 1500-től ig Játék, szabadidős tevékenységek. Mindennapi testnevelés. Komplex foglalkozások. Készségfejlesztő játékok. Kirándulások, hosszabb rövidebb séták, udvari játékok. Zenehallgatás. Születésnapok megünneplése. Ebéd, tisztálkodás, öltözködés. Előkészületek a nyugodt alvásra. Pihenés. Folyamatos ébredés, uzsonna. Játék, szabadon választott tevékenységek. Jó idő esetén játék az udvaron. A csoportok részletes heti rendjét a csoport napló tartalmazza, ill. a szülők a faliújságról tájékozódhatnak erről. 4. Az óvodai jogviszonnyal kapcsolatos rendelkezések 4.1. Az óvodai gyermekfelvétel, átvétel eljárás rendje a.) Az óvoda körzete:vajdácska település b.) Az óvodai gyermekfelvétel, átvétel rendje: 8

9 Az óvoda férőhelyeinek száma az Alapító okirat alapján 60 fő. 2 csoport Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség megszerzéséig. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti feltéve hogy minden a körzetében élő 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesített és még van üres óvodai férőhely. Az óvoda biztosítja felvételét vagy átvételét annak a gyermeknek. aki köteles óvodába járni (5 éves) ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetben található. Szervezett óvodai beíratást évente szervezünk (május négy hét) a Fenntartóval egyeztetett időpontban. Intézményünkben folyamatosan is van lehetőség az előjegyzésbe vételre, ill. beiratkozásra., de kérjük a szülőket, hogy törekedjenek a kiírt időpontban előjegyzésbe vétetni, ill. beíratni gyermeküket. Az előjegyzésbe vétel szabályai: A szülő személyes megjelenéssel igényt tart gyermeke óvodai elhelyezésére, majd a gyermek adatait rögzítik az előjegyzési naplóban. Az óvoda, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek felvételét, ill. más óvodából történő átvételét nem tagadhatja meg. Kötelező az óvodai elhelyezés biztosítása a gyermek 3 éves korától abban az esetben, ha: hátrányos helyzetű a körzetes gyermek, (HH.) gyámhatósági kezdeményezés során napközbeni ellátásra jogosultság áll fenn. 2,5 éves korban, ha halmozottan hátrányos helyzetű a gyermek (HHH.) A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ - kártyája, lakcím kártya. Az előjegyzési naplóban rögzítésre kerülnek a gyermek adatai, a felvétel pontos dátuma. A gyermek óvodai csoportban való elhelyezéséről a szülő és a csoportos óvónő véleményét figyelembe véve az óvodavezető dönt. A felvételről hozott döntést a szülő írásban kapja meg. Más óvodából érkező gyermek esetében amennyiben 5. életévét betöltötte a szülőnek beiratkozáskor magával kell hozni a másik óvodából kapott Értesítés óvodaváltoztatásról c. kitöltött nyomtatványt. Az ehhez csatolt visszaigazolást a fogadó óvoda, regisztrálás és kitöltés után visszaküldi az elengedő óvodának. 9

10 Egyéb tekintetben a már fentebb leírt felvételi eljárások érvényesek. 5. A gyermekre vonatkozó védő-óvó előírások, szabályok Intézményünkben a gyermekek óvása alatt a testi, lelki, szellemi óvását egyaránt értjük A gyermek érkezésének és távozásának rendje: A szülők gyermekeiket bármikor behozhatják és hazavihetik az óvodai tevékenység megzavarása nélkül. A folyamatos napirend érdekében ajánljuk, hogy a gyerekek 8:30 óráig érkezzenek meg az óvodába. Kérjük, hogy gyermekeiket minden esetben kísérjék be az óvodába és adják át az óvónőnek, távozáskor az óvónőtől kérjék ki, ellenkező esetben az óvónő nem tud felelősséget vállalni a gyermek biztonságáért. Gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki az óvodából. Idegeneknek az óvodában nem tartózkodhatnak. Az óvodával jogviszonyban nem álló külső személy csak és kizárólag az óvodavezető engedélyével tartózkodhat az intézményben. Az óvoda helyiségeit, azok felszerelését nem használhatja. Az óvodában folyó nevelőmunka színvonalát kérem, csúnya nem illő stílussal, beszéddel ne csorbítsák! Az óvodában politikai és egyéb reklámok kihelyezésére, terjesztésére nincs lehetőség! A szülők válása esetén a bírósági ítélet szerint, a szülői felügyeleti jogot gyakorlószülőnek adható ki a gyermek. Ha nincs az elhelyezés tisztázva mindkét szülőnek kiadható a gyermek. A szülő előzetes, írásbeli engedélye szükséges ahhoz, hogy a gyermekeket testvérrel,idegennel hazaengedjék az óvodapedagógusok. A gyermekeket este óráig lehet az intézményből elvinni. Az óvónő a gyermekért felelős az érkezéstől való átadástól, a távozásig való átadásig Az intézménybe bevitt dolgokra vonatkozó rendelkezések 10

11 A gyermekek ruházatával, az általuk behozott játékkal, ennivalóval kapcsolatos tudnivalók; Óvodánkban kérjük mellőzni a különböző értékek, értékes holmik behozatalát! (ékszerek, játékok, drága ruhák) Kérjük, a gyerekek által otthonról hozott dolgok, játékok öltözőben való elhelyezését, ill. a csoportba vitel bejelentését. Ruházat: A gyermek ruházata legyen praktikus, kényelmes, tiszta, az időjárásnak megfelelő. Javasoljuk, hogy a gyermekek szekrényében mindig legyen váltóruhanemű. Legyen a gyermeknek váltó lábbelije (szandál, vagy vászoncipő), melynek kiválasztásakor vegyék figyelembe, hogy a papucs, klumpa viselése balesetveszélyes,a sportcipő benti használata pedig hosszú távon egészségtelen. A ruhadarabokat a gyermek jelével felismerhető módon lássák el. A gyermek váltóruháját, cipőjét az öltözőben saját jellel ellátott polcain, ill. a zsákjában az arra kijelölt helyen tárolják. Ékszerek: Az ékszerek többsége balesetveszélyes (gyűrű, karkötő, nyaklánc), ezért ezek használata nem ajánlott, melyre az óvónő köteles a szülő figyelmét felhívni. Amennyiben a gyermek az óvodába ékszerrel érkezik, úgy a szülő köteles az óvónőt erről tájékoztatni. Az óvoda, - ezek megőrzéséért, épségéért felelősséget nem vállal. Játékok: Nevelőtestületünk nem javasolja az otthoni játékok óvodai használatát, fokozott figyelemmel az agresszív, balesetveszélyes játékokra (pisztoly, kard, stb.) A szülő az otthonról behozott otthonról behozott játékokról szíveskedjék tájékoztatni az óvónőt. Élelmiszerek: Az otthonról hozott élelmiszerek ÁNTSZ által történő vizsgálata nem megoldható, ezért az esetleges betegségek, fertőzések elkerülése érdekében kérjük, ne hozzanak 11

12 gyermekeiknek az óvodába élelmiszert nem etikus a többi gyermekkel szemben és az óvoda tisztán tartását is megnehezíti. A születésnapok megünneplésére lehetőség van, kereskedelemben vásárolt aprósütemények, szörpök behozatalára. Vitamindús, egészséges táplálkozás érdekében, támogatjuk a gyümölcs és zöldség csoport részére történő - behozatalát A rendszeres egészségügyi felügyeletről: A gyermekek testi fejlődését védőnő kíséri figyelemmel. Neve,elérhetősége a bejárat melletti hirdetőtáblán található. Előfordulhat, hogy a gyermekek az óvodában betegednek meg. Ilyenkor kérjük a szülőket,hogy az értesítéstől számított legrövidebb időn belül vigyék el gyermeküket az intézményből. A szülő megérkezéséig a csoportos óvónő gondoskodik a gyermek elkülönítéséről, lázának csillapításáról, szükség esetén orvosi ellátásáról. A gyermekek csak orvosi igazolással jöhetnek újra közösségbe. A lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermekek az óvodát teljes gyógyulásig nem látogathatják. Fertőző betegség esetén az óvodát azonnal értesíteni kell, mivel ilyen esetekben fokozottan ügyelnünk kell a további megbetegedések elkerülése érdekében a fertőtlenítésre, tisztaságra. Intézményünkben az ANTSZ által előírt szabályok érvényesek. A csoportos óvónőnek nem feladata és kötelessége, hogy a gyermek gyógyulásához szükséges gyógyszert a szülőtől átvegye, a gyermeknek beadja. Kivételt képez ez alól az állandó, krónikus betegségek tüneteit enyhítő, ill. az életmentő gyógyszerek (pl. asztmapipa, allergia elleni gyógyszer, stb.). E betegségekről részletes írásos tájékoztatót,zárójelentést kérünk A gyermekvédelemről: A gyermekvédelmi felelős neve a központi faliújságon található. Feladata a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, megszűntetése érdekében együtt működni a csoportos óvónőkkel, a gyermek családjával, a gyermekjóléti szolgálatokkal, ill. egyéb gyermekvédelmi szervezetekkel. Intézkedéseket javasolhat az óvoda felé, melyek lehetnek pl. családlátogatás, jegyző értesítése. 12

13 A gyermekvédelmi munkánkat segítő intézmények; Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Sárospatak Járási Gyámhivatal Sárospatak 3950 Sárospatak, Kossuth u Baleset megelőzés, balesetvédelem: A gyermek nem veszélyeztetheti saját ill. társai, az óvodai alkalmazottak egészségét,testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéshez,fejlődéséhez, a nevelési programhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásához való jogát sem. A gyermekbalesetek forrásairól, a megelőzéssel kapcsolatos tudnivalókról a szülőket az első szülői értekezleten; a gyermekeket rendszeresen, az aktualitások kiemelésével tájékoztatjuk. A baleset megelőzés fontos részét képezi az óvoda épületének ezen belül: az épület,az udvar rendeltetésszerű használata. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az óvoda területén belül Önökre is vonatkoznak a balesetvédelemmel kapcsolatos rendelkezések. Kérjük, hogy se a szülők, se a szülőkkel érkező kisebb-nagyobb gyermekek ne használják az óvodások számára fenntartott helyiségeket, játékokat. A szülőknek minden nevelési év kezdetén lehetőségük van baleseti biztosítást kötni,melynek intézője az óvodavezető. A gyermekek biztonsága érdekében : Kérjük, az óvodapedagógust a csoportszobából nem hívhatják ki, mivel ő teljes csoport biztonságáért felel. Az intézmény területére illetve az óvoda által az intézményen kívül szervezett foglalkozásokra, vagy rendezvényekre tilos behozni, illetve oda elvinni minden olyan tárgyat és anyagot, melyek veszélyesek vagy veszélyesek lehetnek az életre, egészségre és testi épségre, és alkalmasak a köznyugalom vagy a közerkölcs megsértésére. Tilos továbbá a kutya és egyéb biztonságot, egészséget veszélyeztető állatok behozatala az óvoda egész területére. 13

14 Tűzriadó és bombariadó esetén: Veszélyhelyzetben, mentésnél a Tűzriadó terv szerint kell eljárni. Óvodán kívüli programok esetén: Amennyiben a gyermekcsoportnak óvodán kívüli programja van, úgy minden 10gyermek mellé minimum egy felnőtt kísérőt biztosítunk. Ha a szülő szeretne a gyermekcsoporttal tartani, el kell fogadnia az óvónő kéréseit a kísérésre vonatkozóan, ill. figyelembe kell vennie, hogy ilyen esetekben az előírások rá is vonatkoznak. Az óvoda területén dohányozni és szeszes italt fogyasztani tilos! Szülők és az óvoda alkalmazottainak feladatai a balesetek megelőzése érdekében: A szülő gyermekét átöltözés után személyesen az óvónőnek adja át. A gyermek egyedül nem jöhet óvodába, még a bejárattól sem. Délutáni udvari élet esetén a szülő, a pedagógustól vegye át gyermekét és köszönés után távozzanak. Gyermekek az óvodai csoportszobában és az udvaron csak óvónői felügyelettel tartózkodhatnak. A szülők gyermekük átvétele után az óvoda udvarát játszótéri tevékenységre, a balesetek megelőzése érdekében nem használhatják. Ha a szülő vagy bárki más, olyan használati eszközt, játékot, berendezési tárgyat észlel az óvodában, mely megrongálódott, vagy balesetveszélyes, kérjük, azonnal jelezze az óvónőnek, vagy a vezetőnek. A balesetek /megbetegedés esetén teendő intézkedések Kérjük, hogy a szülők munkahelyi- és lakáscímüket, valamint telefonszámukat (annak változását) jelezzék a csoportos óvónőknek, és az óvoda vezetőjének. Fontos, hogy az esetleges baleset, vagy betegség esetén azonnal értesíteni tudjuk Önöket. 14

15 Az óvodában, óvodai programokon történt baleset esetén a gyermeket azonnali elsősegélyben részesítjük, ha szükséges hívjuk a mentőt, vagy a gyermeket orvosi szakrendelésre visszük, a szülőt pedig azonnal értesítjük. Ilyen esetekben jegyzőkönyvet készítünk, melynek egy példányát a szülő aláírása után megkap. Az intézmény egy példányt a Fenntartónak is megküld. 6. Az intézmény létesítményeinek, berendezéseinek használata. Az óvodás gyermekek, az óvoda területét, helyiségeit berendezéseit, csakis felügyelet mellett használhatják,, ill. abban felügyelet mellett tartózkodhatnak. Az óvoda kötelessége megteremteni az egészséges tiszta környezetet, megóvása mindenki számára kötelező. A gyermekeik az intézmény eszközeit / játékok, foglalkozási, fejlesztő eszközök/berendezéseit /bútorok, magnó/ felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatják, arra vigyázniuk kell. Életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően, a napirendben, házirendben megfogalmazottak szerint, részt vesznek saját környezetük és az általuk használtjátékok, eszközök rendbe tartásában. Kérjük a szülőket, hogy az intézmény higiéniai szabályait tartsák be: utcaicipőben ne lépjenek a mosdókba, csoportszobákba! 7. Szülők az óvodában 7.1. A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása: Az óvodába járó gyermeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék,fogadják el társaik egyéniségét, másságát. A közösség aktív tagjaivá váljanak, akik legyenek képesek egymáshoz alkalmazkodni, tudjanak és akarjanak is együtt munkálkodni. Olyan gyermekekké váljanak, akik értik és megérttetik magukat az őket körülvevő világgal. Akik érzelmeiket, gondolataikat az életkoruknak megfelelő választékossággal fejezik ki, és uralják indulataikat. Ezen törekvésünk sikere érdekében kérjük az Önök támogatását, a gyermekek számára példaértékű nyugodt, nyitott és toleráns szülői magatartást Együttműködés: Annak érdekében, hogy gyermekeiket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre van szükség. Az alkotó kapcsolat egyik fontos 15

16 eleme, hogy a szülő hiteles értékelést kaphat gyermeke fejlődéséről. A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik a gyermekekről vezetett személyiséglap és az egyéb megfigyelések alapján. Különös gondosságot igényel az óvodaköteles, iskolába készülőgyermekek esete. Minden gyermek szüleivel egyenként is elbeszélgetnek (fogadóóra) az óvónők. A szülőknek lehetőségük van az óvoda, - különböző programjain, ünnepélyein - részt venni. A nyílt napok alkalmat adnak a szülőknek az óvodai élet mindennapjaiba való betekintésre, a gyerekekkel való közös játékra, tevékenykedésre a csoportszobákban és az udvaron. Az ünnepélyekre a csoportok közösen készülnek, melynek megtekintésére a szülőket is szeretettel várják. Számtalan alkalom ad lehetőséget arra, hogy folyamatosan tájékozódjanak az óvodában történtekről, gyermekeik fejlődéséről, az esetleges aktualitásokról Fórumaink: Nyílt napok: Óvodánk egész évben nyitotta szülők igény szerint vehetnek részt a csoportok programjain. Családlátogatás: Kezdeményezheti szülő, pedagógus egyaránt. Célja: a gyermek életkörülményeinek, szokásrendszerének megismerése a gyermekkel való kapcsolat kialakítása érdekében. Időpontja: a szülővel egyeztetve. Szülői értekezlet: - évente 2alkalommal, időpontját az óvodai nevelőtestület határozza meg és az adott esemény előtt minimum egy héttel hozza nyilvánosságra. Célja: általánosabb, a csoport egészét érintő információk közlése, aktuális programok ismertetése, a szülők által kért nevelési témák feldolgozása, segítségnyújtás. Időpontja: délután 16:30 órától. Célja: a gyermek értékelése, a problémák megbeszélése, közös megoldáskeresés. Időpontja: a szülővel egyeztetve. Ünnepek: Gyermeknap közös program, szülőkkel Mindennapos tájékoztatók - Az óvodai faliújság, melyre az óvodával kapcsolatos információk kerülnek kifüggesztésre. Kérjük, kövessék figyelemmel az ott megjelenteket. A csoportos óvónő a délutáni órákban, hazamenetelkor adhat rövid tájékoztatást az adott nap 16

17 eseményeiről. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy ez az időpont bővebb tájékoztatásra nem alkalmas, mert elvonja az óvónő figyelmét a gyermekektől Az Óvodai Szülők Közösségéről (továbbiakban: ÓSZK) Óvodánkban 2 fő képviseli a szülői szervezetet, melynek tagjait a szülők választhatják a nevelési év első szülői értekezletén. A ÓSZK tagok feladata a szülők érdekeinek képviselete az óvodai életen belül. Az ÓSZK tagok tájékoztatást kérhetnek, nevelőtestületi értekezlet döntésében a hatályos szabályoknak megfelelően részt vehetnek Az óvodai életben előadódó bármilyen problémájuk orvoslásával kapcsolatban mindenképpen keressék meg először az érintett személyt az óvónőt - majd szükség esetén az óvoda vezetőjét. A gyermekek között adódó napi konfliktusok kezelésére csak az óvónő jogosult. 8. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok Ha a szülő bármely ok miatt nem kívánja gyermekét óvodába hozni, arról szíveskedjék tájékoztatni a csoportos óvónőt. Ha a gyermek, betegség miatt hiányzik, csak orvosi igazolással jöhet újra közösségbe. Fertőző megbetegedés esetén az óvodát azonnal értesíteni kell. Igazolatlan hiányzásnak számít: ha a szülő gyermeke hiányzását előre nem jelentette be (3 napot meghaladó) és azt utólag orvossal nem igazolja, ha 2 hetet meghaladó mulasztást előzetesen az óvodavezetővel nem egyeztette le. a 3-5 éves korú gyermek 10 napon túli nem igazolt távolléte esetén az óvodavezető a szülőt a következményekre való figyelmeztetés mellett értesíti. A második figyelmeztetés tartalmazza a mulasztás igazolásának lehetőségét is. Az igazolás 30 napon belüli elmulasztása az óvodai jogviszony megszűnésével jár. Kivétel az óvodaköteles (5 életévet betöltött) gyermek 10 napon túli igazolatlanhiányzása esetén lehet - ekkor az érvényes jogszabályok szerint az illetékes gyámhatóságnak ( Járási Gyámhivatal) van intézkedési jogköre. A 11/1994. (IV.8.) MKM rendelet 24. (3) bekezdésben foglaltak szerint minden 17

18 5. életévet betöltött gyermeknapi 4 órát köteles óvodában tölteni. Különleges esetekben az óvodavezető a szülő írásos kérésére, a gyermek érdekeit szem előtt tartva /elhúzódó betegség, stb./ felmentheti a gyermeket az óvodalátogatás alól. 9. A gyermekek étkeztetése: A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladata. Az ételmintát a konyhán dolgozó köteles eltenni és 72 órán át megőrizni /ÁNTSZ/. Étkezések időpontjai: Tízórai: óra között Ebéd: óra között Uzsonna: óra között Gyermekek az óvodában reggelit nem kapnak, ezért kérjük, hogy otthonról ne engedjék el őket el reggeli nélkül. Étkezés kirándulások alkalmával: Egész napos kirándulások alkalmával az óvoda biztosítja a gyermekek számára a napi háromszori étkezést. Az óvodából távol lévő csoportoknak hideg élelmet tartalmazó élelemcsomagokat készít a konyha Az étkezési térítési díj befizetésének rendje: A mindenkori térítési díj összegét a fenntartó Önkormányzatok határozzák meg. A befizetés havonta, a következő hónapra előre történik, minden hónap 15.-ig A befizetésekért az óvodavezető felelős. 50 % szociális támogatás jár a hatályos jogszabályok alapján, ha: a családban 3 vagy több gyermek van, a gyermek tartósan beteg, a gyermek sajátos nevelést igényel, a gyermek árvasági ellátásban részesül. 100% szociális támogatás jár a hatályos jogszabályok alapján, ha: a gyermek, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 18

19 9.2. Az étkezés lemondása: Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 8 óráig telefonon, vagy személyesen az óvónőknél. A be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem jogosult A térítési díjak érvényesítése: Az óvoda az igénybe nem vett étkezésekre térítési díjban foglalt, előre befizetett térítési díjat a lerendelés szabályainak érvényesítése után túlfizetésként elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges, a szülő részére visszafizeti Az óvoda szolgáltatásai Térítésmentes szolgáltatások: Felzárkóztató foglalkozás sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási,magatartási zavaros gyermekek számára a Nevelési Tanácsadó, a Szakértői Bizottság vagy a fejlesztő pedagógus javaslata alapján, fejlesztő pedagógus végzi heti két alkalommal. Időpontja: Szerda és péntek Logopédiai fejlesztés a logopédus felmérése alapján azon gyermekek számára, akik beszédkészség fejlesztésre szorulnak. A felmérés a 5. életévüket betöltött gyermekeket érinti. Időpontja minden évszeptemberében van. A felmérés eredményéről a logopédus tájékoztatja az óvodavezetőjét, a csoportos óvónőket és személyes beszélgetés kapcsán a szülőt. A logopédus óvodánkban hetente egyszer, délelőtt foglalkozik a gyermekekkel. Időpontja: Csütörtök Hitoktatás: - heti két alkalom:szerda(református) és csütörtök(katolikus)alkalomszerű térítéses gyermekprogramok:bábelőadások 10. Óvodánk, világnézeti nevelés tekintetében semleges, azonban, - a szülők kérésére - lehetőséget tudunk biztosítani a hit- és vallásoktatás gyakorlására, a Történelmi egyházak szervezésében. Jelentkezni szeptemberben lehet a csoportvezető óvónőknél. A hitoktatást a hitoktató tanárok ill. református lelkipásztor végzi. 19

20 11. Az óvodai elhelyezés megszűnése, a beiskolázás rendje; Ha a gyermek az iskolai életmódra előkészítő foglalkozásokról, egy nevelési évben 10 napnál igazolatlanul többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a lakóhely szerinti illetéses gyámhatóságot Az óvodai elhelyezés megszűnésének esetei: 10 nap igazolatlan hiányzás esetén (kivétel ez alól az 5. életévét betöltött óvodaköteles gyermek), ha a szülő kétszeri írásos figyelmeztetés ellenére sem hozza a gyermeket óvodába (lásd. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok résznél), ha a gyermek 8. életévét betöltötte, ha a gyermek másik óvodába kerül, ha a gyermek felvételt nyert valamely általános iskola első évfolyamára, ha a szülő írásban bejelenti, hogy kimarad a gyermeke A beiskolázás rendjéről: Tanköteles a törvény értelmében (1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 6.. (2)bekezdése; A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a 6. életévét augusztus 31. napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a 6. életévét december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség kezdete annál a gyermeknél eshet a 8. életévre, aki augusztus 31-e utáni időpontban született. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A 7. életévüket betöltött gyermekek óvodában maradásához nevelőtestületi döntés, szülői beleegyezés és Nevelési Tanácsadó vagy egyéb szakszolgálati vélemény szükséges. A szülőnek az iskolai beíratások időszakában tanköteles gyermekét minden esetben be kell íratnia az általa választott általános iskola első évfolyamára. A beiskolázáshoz szükséges óvodai szakvélemény, melyen a csoportos óvónő: Igazolja, hogy a gyermek elérte az iskolába szükséges fejlettséget, Javasolja a gyermek további óvodai nevelésben való részvételét, vagy 20

21 Javasolja, hogy a szülő a gyermeket az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából Nevelési Tanácsadóba vigye, vagy Javasolja, hogy a szülő a gyermeket szakértői bizottság elé vigye annak megállapítása céljából, hogy a gyermeknek szükséges-e sajátos iskolai oktatás, ill. a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. Az óvodai szakvélemény eredeti példányát a szülő kapja meg, mely a gyermek iskolai beíratásához szükséges dokumentum. A másolati példányát az óvodai irattárban kell megőrizni. Az óvodai szakvéleményt a szülő és az óvodavezető aláírása hitelesíti. Az iskolai beiratkozáshoz szükséges: Óvodai szakvélemény, - A Nevelési Tanácsadóba utalt gyermekekről, a Nevelési Tanácsadó által kiállított szakvélemény, 18 - A Szakértői Bizottsághoz utalt gyermekeknél a Szakértői Bizottság által kiadott szakvélemény. Ha a szülő gyermekét nem a lakóhelye szerint illetékes általános iskolába szeretné beíratni: - A gyermeket először mindig a lakóhely szerint illetékes iskolába kell beíratni, - Majd onnan ún. kikérő lapot kell kérnie, melyet az elengedő iskola tölt ki. A választott iskolába a már felsorolt dokumentumokkal és a körzeti iskola kikérő lapjával iratkozhat be. A gyermek iskolaérettségének értékelési szempontjait, ill. az iskola érettség kritériumait óvodánk helyi nevelési programjában és az intézmény minőségirányítási programjában találhatják meg. 12. Az óvoda hagyományai: - Közös megemlékezés a gyermekek születésnapjáról, - Óvodai ünnepélyek: Mikulás, - Karácsony farsang, - Húsvét, - Nyílt nap tavasszal, - anyák napja, - gyermeknap, - évzáró/. - Nemzeti ünnepeink: március Kirándulások, látogatás Részletesebben a Helyi Óvodai Nevelési Programunkban olvasható. 21

22 13. Eljárási szabályok A házirend elkészítésének, módosításának rendje: - az óvoda vezetője készíti el, a nevelőtestület fogadja el, - a házirend tekintetében az óvoda Szülői Szervezete egyetértési jogot gyakorol, - a házirend a Fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé A házirend hatálya, hatályba lépése és érvényessége: Személyi hatálya: kiterjed az óvodát igénybevevő minden kisgyermekre és az őt nevelő pedagógusokra, alkalmazottakra továbbá az óvodával kapcsolatban lévő minden partnerre. Területi hatálya: kiterjed az óvoda épületének minden helységére és az óvoda játszóudvarára. Időbeni hatálya: kiterjed az óvodába lépéstől az óvoda elhagyásáig. 19 Érvényessége: a házirend a legitimációs záradékban lefolytatott eljárás után lép érvénybe visszavonásig A házirend felülvizsgálatára minden nevelési év, záró-nevelői értekezletén (június) kerül sor. Módosítás után a legitimációs eljárást végrehajtjuk. A házirend módosítási eljárásának szabályai; - az óvoda vezetője a nevelőtestület javaslatait és a szülők véleményét figyelembe véve elkészíti a módosított házirendet, - megkéri a Szülői Közösség egyetértését, - a nevelőtestület elé terjeszti elfogadásra, - megküldi a Fenntartónak jóváhagyásra A házirend nyilvánosságra hozatalának formája, módja: - Az óvodavezető a beiratkozás utáni első szülői értekezleten ismerteti a szülőkkel, A megismerhetőség folyamatos biztosítása: - a bejárat melletti hirdető táblán kifüggesztve megtalálható - az óvoda vezetője bárkinek ad tájékoztatást a házirendben megfogalmazottakról. 14. GYERMEKI ÉS SZÜLŐI JOGOKRÓL, KÖTELESSÉGEKRŐL KI A GYERMEK? Gyermek az a személy, aki tizennyolcadik életévét nem töltötte be, kivéve, ha a reá alkalmazandó jogszabályok értelmében nagykorúságát már korábban eléri. 22

23 14.1. GYERMEKI JOGOK VÉDELME A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. Az állam feladata, hogy megtegye a megfelelő intézkedéseket arra, hogy a gyermekjogai érvényre jussanak. A gyermek alkotmányos jogainak védelmét az állampolgári jogok országgyűlési biztosa segíti. A gyermekjogi képviselő segíti a gyermeket jogai megismerésében és érvényesítésében. A szociális védelem intézményei, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a törvényhozó szervek minden, a gyermeket érint döntésükben a gyermek mindenekfelett álló érdekét veszik figyelembe elsősorban. A gyermekek jogait megkülönböztetés nélkül, a gyermeknek vagy szüleinek, vagy törvényes képviselőjének faja, színe, neme, nyelve, vallása, politikai vagy más véleménye, nemzeti, nemzetiségi vagy társadalmi származása, vagyoni helyzete, cselekvőképtelensége, születési vagy egyéb helyzete szerinti különbségtétel nélkül kell biztosítani. Jogorvoslat Az alapvető jogok megsértése miatt keletkezett igények, továbbá a kötelességek teljesítésével kapcsolatban hozott állami döntések elleni kifogások bíróság előtt érvényesíthetők. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy alapvető jogai megsértése esetén bíróságnál és törvényben meghatározott más szerveknél eljárást kezdeményezzen A GYERMEK JOGAI - Minden gyermeknek veleszületett joga van az életre. - A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges. - A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez. - A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez. 23

24 - A gyermek szüleitől vagy más hozzátartozóitól csak saját érdekében, törvényben meghatározott esetekben és módon választható el, például akkor, ha a szülők durván kezelik vagy elhanyagolják gyermeküket, illetőleg ha különválva élnek és dönteni kell a gyermek elhelyezéséről. - A gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani. - A mindkét szülőjétől vagy ezek egyikétől külön élő gyermeknek joga van ahhoz, hogy személyes kapcsolatot és közvetlen érintkezést tartson fenn mindkét szülőjével, kivéve, ha ez a gyermek mindenekfelett álló érdekével ellenkezik. - A gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével kapcsolatot tartson abban az esetben is, ha a szülők különböző államokban élnek. - Minden olyan gyermeknek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére. - A gyermeknek joga van örökbefogadó családban vagy más, családot pótló ellátás formájában a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodást helyettesítő védelemhez. - Ha törvény másként nem rendelkezik, a gyermeknek a szülő felügyeleti joga megszűnése esetén is joga van származása, vér szerinti családja megismeréséhez és a vér szerinti család beleegyezése mellett a kapcsolattartáshoz. - Biztosítani kell, hogy örökbefogadásnál a gyermek mindenekfelett álló érdeke érvényesüljön. - A gyermeknek joga van ahhoz, megvédjék az erőszak, a támadás, a fizikai és lelki durvaság, az elhagyás vagy az elhanyagolás, a rossz bánásmód vagy a kizsákmányolás ideértve a nemi erőszakot is bármilyen formájától. - A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal, az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez. - A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön. - A gyermeknek joga van a gazdasági kizsákmányolás elleni védelemhez. A gyermek nem kényszeríthető semmiféle kockázattal járó, iskoláztatását veszélyeztető, egészségére, fizikai, szellemi, lelki, erkölcsi vagy társadalmi fejlődésére ártalmas munkára. - A gyermeket nem szabad elrabolni, eladni vagy vele kereskedni. - A gyermeket nem lehet törvényellenesen külföldre utaztatni és ott-tartani. 24

25 - A gyermek nem vethető alá kegyetlen, embertelen, megalázó testi fenyítésnek, büntetésnek vagy bánásmódnak - Minden gyermeknek joga van a szociális biztonsághoz, a társadalombiztosítás juttatásaihoz. - Minden gyermeknek joga van olyan életszínvonalhoz, amely lehetővé teszi kellő testi, szellemi, lelki, erkölcsi és társadalmi fejlődését. - A gyermeknek joga van ahhoz, hogy hozzájusson a különböző hazai és nemzetközi forrásokból származó tájékoztatáshoz és anyagokhoz, azokhoz, amelyek szociális, szellemi és erkölcsi jóléte előmozdítását, valamint fizikai és szellemi egészségét szolgálják. - A gyermeknek joga van az oktatáshoz. - A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a médiában fejlettségének megfelelő, ismeretei bővítését segítő, a magyar nyelv és kultúra értékeit őrző műsorokhoz hozzáférjen. - A gyermeknek joga van a pihenéshez és a szabadidő eltöltéséhez, a korának megfelelőjátékhoz és szórakoztató tevékenységekhez, ahhoz, hogy szabadon részt vehessen a kulturális és művészeti életben. - A nemzetiségi, vallási és nyelvi kisebbségek, az említett kisebbséghez tartozó gyermeknek joga van arra, hogy saját kulturális életét élje, vallását gyakorolja, illetőleg saját nyelvét használja. - Tiszteletben kell tartani a gyermek jogát a gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadságra. - A gyermeknek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, valamint arra, hogy véleményét korára, egészségi állapotára és fejlettségi szintjére tekintettel figyelembe vegyék. - Tiszteletben kell tartani a gyermek egyesülési és békés gyülekezési jogát A SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŐ GYERMEK JOGAI A gyermeknek joga van a lehető legjobb egészségi állapothoz, valamint ahhoz, hogy orvosi ellátásban és gyógyító-nevelésben részesülhessen. A szellemileg vagy testileg fogyatékos gyermeknek emberi méltóságát biztosító, önfenntartását előmozdító, a közösségi életben való tevékeny részvételét lehetővé tevő, teljes és tisztes életet kell élnie. A fogyatékos gyermeknek joga van a különleges gondozáshoz. A fogyatékos, tartósan beteg gyermeknek joga van a fejlődését és személyisége kibontakozását segítő különleges ellátáshoz A GYERMEK KÖTELESSÉGEI A gondozása és nevelése érdekében szülőjével vagy más törvényes képviselőjével, gondozójával együttműködjön, A képességeinek megfelelően tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének, 25

26 Tartózkodjék az egészségét károsító életmód gyakorlásától és az egészségét károsító szerek használatától A SZÜLŐ JOGAI, KÖTELESSÉGEI - A felelősség a gyermek neveléséért és fejlődésének biztosításáért elsősorban a szülőkre, illetőleg, adott esetben a gyermek törvényes képviselőire hárul különösen a lakhatást, étkezést, ruházattal való ellátást, valamint az oktatásához és az egészségügyi ellátásához való hozzájutást biztosítsa. - Ezeket cselekedeteikben mindenekelőtt a gyermek mindenekfelett álló érdekének kell vezetnie. - A gyermek szülője jogosult arra, hogy a gyermeke nevelkedését segítő ellátásokról tájékoztatást, a reá háruló felelősség gyakorlásához, a neveléséhez segítséget kapjon. - A szülőket megilleti az a jog, hogy a gyermeküknek adandó nevelést megválasszák. - A szülőknek közös a felelősségük a gyermek neveléséért és fejlődésének biztosításáért. - Tiszteletben kell tartani a szülőknek vagy, adott esetben a helyi szokás szerint, a nagycsaládnak, vagy a közösségnek, a gyámoknak vagy más, a gyermekért törvényesen felelős személyeknek azt a felelősségét, jogát és kötelességét, hogy a gyermeknek a jogai gyakorlásához, képességei fejlettségének megfelelően, iránymutatást és tanácsokat adjanak. - A gyermek szülője ha törvény másként nem rendelkezik jogosult és köteles gyermekét, annak személyi és vagyoni ügyeiben képviselni. - A gyermek szülője köteles gyermekével együttműködni, és emberi méltóságát tiszteletben tartani. - Köteles gyermekét az őt érintő kérdésekről tájékoztatni, véleményét figyelembe venni. - Köteles gyermekének jogai gyakorlásához iránymutatást, tanácsot és segítséget adni, - Köteles gyermeke jogainak érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, - Köteles a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és szervekkel, továbbá a hatóságokkal együttműködni. - Az átmeneti nevelésbe vett gyermek szülője jogosult és köteles a gyermeke gondozását ellátó személyekkel, intézményekkel a nevelés érdekében együttműködni, gyermekével törvényben meghatározott módon kapcsolatot tartani. 15.Függelék Felhasznált jogszabályok: 26

27 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, November 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012 (VIII. 31. ) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és a nevelőtestületi határozatok. Köszönettel vettük, hogy házirendünket elolvasta, így eleget tudunk tenni kölcsönös elvárásainknak! 27

28 ZÁRADÉK Az óvodai szülői szervezet (közösség) az óvodai házirendben meghatározott kérdések szabályozásához az egyetértését augusztus 23. napján megadta. Kelt: Vajdácska, augusztus 23.. szülői szervezet elnöke Az óvoda nevelőtestülete a házirendet augusztus 23. napján tartott határozatképes ülésén 100 %-os igenlő szavazattal elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. nevelőtestület képviselője nevelőtestület képviselője Kelt: Vajdácska, augusztus 23. óvodavezető A Vajdácska Óvoda házirendjét a fenntartó önkormányzat.. kelt határozatával jóváhagyta. Kelt: Vajdácska, fenntartó aláírása 28

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND HÁZIREND DOB ÓVODA 1077 Budapest, Dob u. 95. Telefon/fax: 06-1-342-5133 Honlap: www.dobovoda.hu E-mail: dobovoda@gmail.com Az intézmény OM azonosítója: 034358 Határozatszámon elfogadta: 50 /2015. (X.26.)

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető!

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. HÁZIREND Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Készítette: Pinczés Katalin óvodavezető Szivárvány Óvoda

Részletesebben

TARTALOM 1. Tájékoztató adatok 2. Óvodai élettel kapcsolatos rendelkezések

TARTALOM 1. Tájékoztató adatok 2. Óvodai élettel kapcsolatos rendelkezések - 1 - TARTALOM 1. Tájékoztató adatok...3 1.1 Az óvoda alapítója és fenntartója:...3 1.2. Az óvoda neve, címe telefonszáma:...3 1.3. Az óvoda tagintézményei:...3 2. Óvodai élettel kapcsolatos rendelkezések...4

Részletesebben

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat.

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat. A Házirend szabályozása óvodánk Pedagógiai Programjával összhangban, az intézmény Szervezeti és M ködési Szabályzatának mellékleteként, a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény és módosítása,

Részletesebben

AZ ÓVODA ADATAI. Kispesti Százszorszép Óvoda Házirend Budapest,1193 Táncsics M. utca 9. Tel/fax:282 93 64 email:szazszorszep@ovoda.kispest.

AZ ÓVODA ADATAI. Kispesti Százszorszép Óvoda Házirend Budapest,1193 Táncsics M. utca 9. Tel/fax:282 93 64 email:szazszorszep@ovoda.kispest. AZ ÓVODA ADATAI Kispesti Százszorszép Óvoda Házirend Budapest,1193 Táncsics M. utca 9. Tel/fax:282 93 64 email:szazszorszep@ovoda.kispest.hu Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034704 Szőke Éva

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Szeretettel üdvözöljük a Tarnaörsi Óvodában! Köszönjük, hogy gyermeke beíratásával megtisztelte óvodánkat. Az elkövetkezendő években a kölcsönös bizalomra építve, valódi partnerekként kívánunk együttműködni

Részletesebben

HÁZIREND. Általános tudnivalók

HÁZIREND. Általános tudnivalók HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Nyárfácska Napköziotthonos óvodában! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése során. Ezért szeretnénk,

Részletesebben

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta:

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Ságvári Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44. Telefon: 84/380-048 Házirend OM azonosító: 033917 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás az érvényességet

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda HÁZIREND 2014. TARTALOM 1. Az óvoda adatai 2. Az óvodai munkarenddel, az óvoda és az óvodához tartozó területek használatával

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488 ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND OM azonosító 034488 Készült a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA HÁZIRENDJE TORONY

CSICSERGŐ ÓVODA HÁZIRENDJE TORONY CSICSERGŐ ÓVODA HÁZIRENDJE TORONY BEVEZETŐ Óvodánk házirendje a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Ktv.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

HÁZIREND. Székhelye: 9072 Nagyszentjános, József Attila út 6. Telefonszáma: 96/544-041 Fax: 96/544-030

HÁZIREND. Székhelye: 9072 Nagyszentjános, József Attila út 6. Telefonszáma: 96/544-041 Fax: 96/544-030 HÁZIREND Kedves Szülők! Kérjük, szíveskedjenek az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen végigolvasni, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Ezen házirend: a Közoktatásról

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A HÁZIREND JOGISZABÁLYI ALAPJA 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és

Részletesebben

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III.

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III. HÁZIREND 2014 Az óvoda neve, címe: Tündérkert Óvoda,1144 Budapest, Kántorné sétány 9. Fenntartó neve: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat, Címe:1145 Budapest, Pétervárad utca 2. A gazdasági

Részletesebben

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA 4031 DEBRECEN Pósa u.49. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: Kardosné

Részletesebben

A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje

A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje Kedves Szülők! Kérjük, az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyereke érdekében törekedjenk a benne foglaltak betartására!

Részletesebben

Házirend. 2013. március. Készítette: Varga Lászlóné. Óvodavezető

Házirend. 2013. március. Készítette: Varga Lászlóné. Óvodavezető Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda 6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca 11. TEL: 06-77-486-270 cspovoda@gmail.com Házirend 2013. március Készítette: Varga Lászlóné Óvodavezető HÁZIREND Csólyospálosi Nyitnikék

Részletesebben

HÁZIREND. MÁKSZEM ÓVODA (2040 Budaörs, Patkó u. 2.)

HÁZIREND. MÁKSZEM ÓVODA (2040 Budaörs, Patkó u. 2.) HÁZIREND MÁKSZEM ÓVODA (2040 Budaörs, Patkó u. 2.) Intézmény OM - azonosítója: 202684 Készítette: Gyöngyösi Mária.. intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 8/2013. (VIII.28.)

Részletesebben

HÁZIREND. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest Zágrábi utca 13/a. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető. Budapest, 2016. január 12.

HÁZIREND. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest Zágrábi utca 13/a. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető. Budapest, 2016. január 12. Ügyirat szám: II/11/67/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest Zágrábi utca 13/a. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Budapest, 2016. január 12. 1. Bevezető Kedves Szülők! Szeretettel és

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése

Részletesebben

Házirend. Csicsergő Óvoda. 1073 Bp. Dob u. 102. OM:034356. Név Közalkalmazotti Tanács nevében véleményezte. Név

Házirend. Csicsergő Óvoda. 1073 Bp. Dob u. 102. OM:034356. Név Közalkalmazotti Tanács nevében véleményezte. Név Csicsergő Óvoda 1073 Bp. Dob u. 102. OM:034356 Intézmény OM azonosítója: 034356 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Készítette:. Intézményvezető aláírása Szülői szervezet nevében:. Név Név Közalkalmazotti

Részletesebben

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01.

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Az Orbánhegyi Óvodák házirendje az alábbi törvényeknek megfelelően készült: 2011.évi CXC köznevelési törvény továbbiakban:

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3.old. II. Általános információk 4.old. 1.Az intézmény nyitva tartása 2. Az óvoda napirendje 5.old. III. Az

Részletesebben

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda HÁZIREND Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 6066 Tiszaalpár, Ady Endre utca 40. 027689 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

DECS TESZ - VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE 2015/2016.

DECS TESZ - VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE 2015/2016. DECS TESZ - VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE 2015/2016. Kedves szülők! Kérem, az alábbiakban fogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására.

Részletesebben

HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA

HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA 1038 Budapest, Ezüsthegy u. 76. OM azonosító: 201248 Készítette: Csapiczki Ildikó, óvodavezető 2015. szeptember 1. Tartalomjegyzék 1.Bevezető... 3 2. Általános információk

Részletesebben

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772. Ikt. sz.: 52/520/2015. HÁZIREND

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772. Ikt. sz.: 52/520/2015. HÁZIREND XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. Ikt. sz.: 52/520/2015. HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, a családdal együtt szolgálja

Részletesebben

A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE

A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 030881 Tel: +3652/446-435,536-735 weblap: kemenyzsigmondovi.hu; email: postmaster@kemenyovi.t-online.hu Debrecen Város Közoktatásáért díjas intézmény Iktatószám: 634/2015 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488 ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND OM azonosító 034488 Készült a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére, így hatálya kiterjed

Részletesebben

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8.

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. 1 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. (CXC. tv. 8. 1. bek.)

Részletesebben

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 8182 Peremarton, Ibolya u.1.

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 8182 Peremarton, Ibolya u.1. 1 HÁZIREND Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 8182 Peremarton, Ibolya u.1. 88/455-270 Óvodavezető: Mozgay Dóra Óvodavezető helyettes: Madár Béláné Élelmezésvezető,

Részletesebben

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Szivárvány Óvodában!

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Szivárvány Óvodában! 1 Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Szivárvány Óvodában! Az elkövetkező években azt a felelősséget vállaltuk, hogy az Önök segítői leszünk a gyerekek nevelésében. Ebben a munkában akkor leszünk

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Törvényi háttér Ezen házirend: A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/ 2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A gyermekek védelméről

Részletesebben

OM: 033 092 H Á Z I R E N D 2015.

OM: 033 092 H Á Z I R E N D 2015. OM: 033 092 H Á Z I R E N D 2015. 1 Tartalomjegyzék téma oldalszám 1. Bevezető 3 1.1. A házirend célja 3 1.2. A házirend jogszabályi alapja, nyilvánossága 3 1.3. A házirend hatálya 4-5 1.4. Az intézménnyel

Részletesebben

KINDER OVI MAGÁNÓVODA. Működtető: Kinderovi Alapítvány. 6000 Kecskemét, Duna utca 21. OM azonosító: 027537 H Á Z I R E N D 2013.

KINDER OVI MAGÁNÓVODA. Működtető: Kinderovi Alapítvány. 6000 Kecskemét, Duna utca 21. OM azonosító: 027537 H Á Z I R E N D 2013. KINDER OVI MAGÁNÓVODA Működtető: Kinderovi Alapítvány 6000 Kecskemét, Duna utca 21. OM azonosító: 027537 H Á Z I R E N D 2013. 1. Bevezető 1. 1. A házirend célja: A házirendben foglalt előírások célja,

Részletesebben

A NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KINDERGARTEN HÁZIRENDJE 2016.

A NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KINDERGARTEN HÁZIRENDJE 2016. A NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KINDERGARTEN HÁZIRENDJE 2016. 1 2 A Házirend a jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek, érvényesülésének helyi gyakorlata az intézmény működésének belső szabályozója

Részletesebben

BORSODNÁDASDI MESEKERT ÓVODA

BORSODNÁDASDI MESEKERT ÓVODA Házirend BORSODNÁDASDI MESEKERT ÓVODA HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az óvodánkban. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk,

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük. SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE INTÉZMÉNYEGYSÉGÉBEN

Szeretettel köszöntjük. SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE INTÉZMÉNYEGYSÉGÉBEN Szeretettel köszöntjük SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE Általános információk az intézményegységről Az óvoda neve: Óvoda címe: Siófok,... telefon, fax:... INTÉZMÉNYEGYSÉGÉBEN Házirendünk a Köznevelési

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és Kötcsei Óvodában!

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és Kötcsei Óvodában! HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere: A Házirendet az alábbi jogszabályok figyelembevételével készítettük el. A 2011 évi CXC. törvény a köznevelésről.20/2012. /VIII.31/ EMMI rendelet. 229/2012. /VIII.28/

Részletesebben

BUDAKESZI ÚTI ÓVODA 1021 Budapest Budakeszi út 75 H Á Z I R E N D J E. Készítette: Kovács Ildikó óvodavezető

BUDAKESZI ÚTI ÓVODA 1021 Budapest Budakeszi út 75 H Á Z I R E N D J E. Készítette: Kovács Ildikó óvodavezető BUDAKESZI ÚTI ÓVODA 1021 Budapest Budakeszi út 75 H Á Z I R E N D J E Készítette: Kovács Ildikó óvodavezető HÁZIREND Az óvoda házirendje többek között: - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

HÉHALMI ÓVODA HÁZIREND

HÉHALMI ÓVODA HÁZIREND HÉHALMI ÓVODA OM:032082 HÁZIREND 2013. I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását,

Részletesebben

H Á Z I R E N D BARACSI NÉGY VÁNDOR ÓVODA BARACS

H Á Z I R E N D BARACSI NÉGY VÁNDOR ÓVODA BARACS H Á Z I R E N D BARACSI NÉGY VÁNDOR ÓVODA BARACS Jóváhagyta: Dobrovicsné Lengyel Edit Óvodavezető 2015. H Á Z I R E N D 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve : Az alapító szerve: Baracsi Négy

Részletesebben

Pesti Úti Óvoda és Köztársaság Utcai Tagóvoda HÁZIRENDJE

Pesti Úti Óvoda és Köztársaság Utcai Tagóvoda HÁZIRENDJE Pesti Úti Óvoda és Köztársaság Utcai Tagóvoda HÁZIRENDJE Készítette: Szűrszabóné Révész Zsuzsanna óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2013. április 01 1 BEVEZETŐ Kedves Szülők! A Nemzeti Köznevelési

Részletesebben

Tircsi Erika intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Tircsi Erika intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013 HATVANI GESZTENYÉSKERT ÓVODA 3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky u. 10. Intézmény OM - azonosítója: 201488 Készítette:. Tircsi Erika intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

A NEFELEJCS MŰVÉSZETI ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A NEFELEJCS MŰVÉSZETI ÓVODA HÁZIRENDJE 1 NEFELEJCS MŰVÉSZETI ÓVODA OM azonosító: 032836 KÉKNEFELEJCS ÓVODA NEFELEJCS ÓVODA 2141 Csömör, Laki u. 3. 2141 Csömör, Kacsóh Pongrác u. 6. / : 06-28/543-940 / : 06-28/543-950; : 06-28/543-951 : ovoda.csomor@invitel.hu

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

Apponyi Franciska Óvoda. 2015./2016. nevelési év HÁZIREND

Apponyi Franciska Óvoda. 2015./2016. nevelési év HÁZIREND Apponyi Franciska Óvoda 2015./2016. nevelési év HÁZIREND Készítette: Nyirő K. Judit A törvényi változásoknak megfelelően Intézmény OM azonosítója: 032818 Óvodavezető: Nyirő K. Judit.. aláírás Legitimációs

Részletesebben

Kópévár Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 200534 KÓPÉVÁR ÓVODA HÁZIREND 2015.

Kópévár Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 200534 KÓPÉVÁR ÓVODA HÁZIREND 2015. KÓPÉVÁR ÓVODA HÁZIREND 2015. 1 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy megtiszteltek bizalmukkal és gyermekük számára a Kópévár óvodát választották. Kérjük, hogy a sikeres és eredményes együttműködés érdekében,

Részletesebben

Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda 2192 Hévízgyörk, Vörösmarty utca 96. OM azonosító: 032842 HÁZIREND 2013.

Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda 2192 Hévízgyörk, Vörösmarty utca 96. OM azonosító: 032842 HÁZIREND 2013. Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda 2192 Hévízgyörk, Vörösmarty utca 96. OM azonosító: 032842 HÁZIREND 2013. Sün Balázs Óvoda Házirend TARTALOMJEGYZÉK Köszöntő... 3 1. Általános információk... 3 2. Jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Az Újpetrei Óvoda Házirendje

Az Újpetrei Óvoda Házirendje Az Újpetrei Óvoda Házirendje A házirend érvényessége: 2013. szeptember. 30-tól módosításig A házirend jóváhagyásának fenntartói határozat száma: A házirendet készítette: Erdeiné Csütörtök Teodóra mb.óvodavezető

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata VÁROSMAJORI ÓVODÁK Szervezeti és Működési Szabályzata Városmajori Óvodák 1122.Budapest, Városmajor út 59/b. OM: 034487 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 5 II. A közoktatási intézmény adatai... 7 1. A költségvetési

Részletesebben

A Házirend hatálya kiterjed az intézményi ellátást igénybe vevő személyekre, az intézmény dolgozóira és az intézményben tartózkodó látogatókra.

A Házirend hatálya kiterjed az intézményi ellátást igénybe vevő személyekre, az intézmény dolgozóira és az intézményben tartózkodó látogatókra. KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE 1. Házirend célja: hogy, az ellátás zavartalan biztosítása érdekében közös erőfeszítéssel elősegítsük az otthonban a nyugodt, harmonikus

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

Taksony 2335 Szent Anna tér 1. 06-24 520-750, 06-24 520-751 E-mail: ovoda@taksony. hu

Taksony 2335 Szent Anna tér 1. 06-24 520-750, 06-24 520-751 E-mail: ovoda@taksony. hu Taksony 2335 Szent Anna tér 1. 06-24 520-750, 06-24 520-751 E-mail: ovoda@taksony. hu Olasz Erika óvodavezető az óvoda nevelőtestülete, a szülői munkaközösség, Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony, 2012.

Részletesebben

NORMAFA ÓVODA. OM szám: 034483. Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig

NORMAFA ÓVODA. OM szám: 034483. Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig NORMAFA ÓVODA OM szám: 034483 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig -1- I. BEVEZETİ A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.

Részletesebben

HÁZIREND 2015. szeptember

HÁZIREND 2015. szeptember HÁZIREND 2015. szeptember 2 HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése, a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében, kérem, figyelmesen olvassák végig és gyermekeik

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI A 212/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Esélyegyenlıségi programja Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos

Részletesebben

1026 Budapest Virág árok 8. Tagóvoda 1026 Budapest Virág árok 15. /fax: 06-1-200-71-87 ovoda.virag.8@ecom.hu. Házirend

1026 Budapest Virág árok 8. Tagóvoda 1026 Budapest Virág árok 15. /fax: 06-1-200-71-87 ovoda.virag.8@ecom.hu. Házirend 1026 Budapest Virág árok 8. Tagóvoda 1026 Budapest Virág árok 15. /fax: 06-1-200-71-87 ovoda.virag.8@ecom.hu Házirend 1 Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja gyermekeink biztonságos, szeretetteljes,

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Házirend. Címe: 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. Telefon: 52/ 428 353

Házirend. Címe: 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. Telefon: 52/ 428 353 0 Házirend Óvodánk neve: Hétszínvirág Óvoda Címe: 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. Telefon: 52/ 428 353 Óvodavezető: Orbánné Beranek Mária Óvodavezető helyettes. Csiha Józsefné Partnerkapcsolatok vezetője:

Részletesebben

Fürge Róka Családi Napközi HÁZIRENDJE

Fürge Róka Családi Napközi HÁZIRENDJE Fürge Róka Családi Napközi HÁZIRENDJE HÁZIREND Kedves Szülők! Kérjük, szíveskedjenek az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen végigolvasni, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK..3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN...4 3. A NEVELÉSI ÉV RENDJE..5 AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE. 5 A NYÁRI, TÉLI ZÁRVA TARTÁS RENDJE,

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

Készítette: a Napraforgó Egyesített Óvoda nevelőtestülete

Készítette: a Napraforgó Egyesített Óvoda nevelőtestülete Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 1/210-0086; fax.: 1/210-0086 e-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com www. tolnai-ovoda.hu

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 1174 Budapest, Kép u. 21. H Á Z I R E N D Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. augusztus 26. Szülői Szervezet véleményezésének dátuma: 2013. augusztus 26. Jóváhagyta: Márkus

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium. Kollégiumának

A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium. Kollégiumának A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Kollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Tartalomjegyzék 1. A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium kollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013.

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. A Rezi Óvoda házirendje Jelen házirend a nevelőtestület

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda

Életfácska Református Óvoda Életfácska Református Óvoda Házirend Életfácska Református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. Készítette: Kelemen Istvánné Intézményvezető Gárdony, 2014. A házirend tartalma: 1. Általános tudnivalók 2.

Részletesebben

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok Tartalomjegyzék Az intézmény adatai...... 2 Hatálybalépés 2 A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Iskolai házirend 2011 2012

Iskolai házirend 2011 2012 Iskolai házirend 2011 2012 BEVEZETÉS A házirend megalkotása során alkalmazott jogszabályok és intézményi dokumentumok: a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, b) a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető... 3 1. Általános információk az óvodáról... 3 2. Az intézmény nyitva tartása... 4 3. Az óvodalátogatás általános

Tartalomjegyzék Bevezető... 3 1. Általános információk az óvodáról... 3 2. Az intézmény nyitva tartása... 4 3. Az óvodalátogatás általános Tartalomjegyzék Bevezető... 3 1. Általános információk az óvodáról... 3 2. Az intézmény nyitva tartása... 4 3. Az óvodalátogatás általános szabályai... 5 3.1. Mikor részesülhet és veheti igénybe a gyermek

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA Bóbita Óvoda 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az intézmény OM azonosítója: 034361 Készítette és véleményezésre,

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000 KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelésnélküli munkanapok Óvodai szünetek Ünnepek, hagyományok

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben