A mai program OPERÁCIÓS RENDSZEREK. A probléma. Fogalmak. Mit várunk el? Tágítjuk a problémát: ütemezési szintek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mai program OPERÁCIÓS RENDSZEREK. A probléma. Fogalmak. Mit várunk el? Tágítjuk a problémát: ütemezési szintek"

Átírás

1 A mai program OPERÁCIÓS RENDSZEREK A CPU ütemezéshez fogalmak, alapok, stratégiák Id kiosztási algoritmusok VAX/VMS, NT, Unix id kiosztás A Context Switch implementáció Ütemezés és a Context Switch Operációs rendszerek 1 Operációs rendszerek 2 Fogalmak Er forrásokat Hozzárendelünk processzekhez (allokáció); A használatukat id ben beosztjuk (id kiosztás, scheduling); Kapcsoljuk azokat a kiosztott id pillanatban (dipatching és switch). Most a processzor üzemezésr l lesz szó (Az egyéb er forrás ütemezés kérdéskör a kölcsönös kizárás probléma kezelésénél el jön majd ) A CPU meglehet sen fontos (és jellegzetes) er forrás. Érdemes ütemezését külön tárgyalni. A probléma Több processz van, mint processzor A processzek osztozzanak egy CPU idején. (Tegyük fel: minden processzhez rendeltek (ez az allokáció) egy CPU-t.) Emlékezz a processz állapotokra: ha letelt az id szelete a futó processznek, Vagy ha maga blokkolt állapotba megy (ezzel lemond a CPU-ról), akkor a futásra kész processzekb l válasszunk ki egyet (ez a scheduling), és kapcsoljuk neki a CPU-t (ez a dispathing és a Context Switch második fele). Operációs rendszerek 3 Operációs rendszerek 4 Tágítjuk a problémát: ütemezési szintek Long-term-scheduling (hosszútávú) JOB ütemezés: JOB/taszk pool-ból melyiket válasszuk ki futásra. A multiprogramozási szintet befolyásolja. Medium-term-scheduling (középtávú) suspended (futásra nem kész, partially executed, outswapped) processzek közül melyeket helyezzük futásra késszé (memória igény is érdekes) Short-term-scheduling (rövidtávú) futásra kész processzek közül melyik kapja a CPU-t. A továbbiakban ezzel foglalkozunk. (Ezzel ismét sz kítünk.) Operációs rendszerek 5 Mit várunk el? Pártatlanság: minden processz (taszk) korrekt módon, de nem feltétlenül egyenrangúan kapja meg a processzort Hatékonyság: a CPU lehet leg legnagyobb százalékban legyen kihasználva Válaszid (interaktív felhasználóknak): elfogadható legyen (valósidej eseményekre: korlátos legyen) Fordulási id (kötegelt munkák): elfogadható legyen Teljesítmény: id egységre es JOB, taszk, processz feldolgozás (más, mint a CPU kihasználás!) jó legyen Látható ellentmondások! Operációs rendszerek 6

2 Technikai alapok Óraeszköz periodikusan megszakításokat generál Az id t szeletekre (time slice, quantum) bonthatjuk A CPU felhasználás idejét, a processzek életidejét stb. számon tarthatjuk Bizonyos id nként az állapotokat kiértékelhetjük, és CPU kapcsolást valósíthatunk meg Operációs rendszerek 7 Az óraeszköz A programozható óra 3 komponensb l áll: oszcillátor kristály: nagy pontossággal periodikusan jeleket generál (tipikusan 5-100MHz). Számláló (counter): ami dekrementálja az értékét minden a kristály által generált jelre. Mikor a számláló eléri a 0 értéket, IT generálódik. Tartó regiszter (holding register): az óra indulásakor (oneshot mode) vagy a counter 0-vá válásakor (square-wavemode) tartalma betölt dik a számlálóba, ezzel szabályozhatjuk, milyen gyakran keletkezzen IT (clock tick rate). Pl. egy 1MHz-es kristály (1μs-ként ad jelet), 16 bites regiszterekkel programozható 1μs-t l μs-ig tartó óra ütés (clock-tick) tartományba. Operációs rendszerek 8 Az óraeszköz IT kezel jének feladatai A napi id karbantartása, a futó processz által felhasznált CPU id számolására, a processz id kvantuma lejártának megállapítására, ütemez meghívására, alarm szignál generálására (amikorra azt egy processz igényelte), "watchdog timer"-t biztosíthat (pl. floppy kezelésnél: felpörgetés, lehet I/O; ugyanekkor indul a wd-timer, ami leállítja a pörgetést, ha nem jön újabb i/o kérés) Segíti a profiling-ot, monitoring-ot, statisztikáz. Napi id karbantartás Egy számláló (64 bites) a napi id t (time-of-day) nyilvántartja óra-ütésekben (clock-tick), vagy 2 számláló: sec-ben + "ütésszám a kurrens sec-ben" (32 bit a sec-nak, 16 bit tickeknek) egy fix id höz képest (Unix: jan 1. 00:00:00 UTC) a bootolási id t l (32 bit a tick-számlálónak, 32 bit a secben mért betöltési id nek). A rendszergazda által adott dátum-id átszámítódik clocktick-ekbe, és beíródik a számlálóba. Az óra kezel (clock driver, clock IT handler) ütésenként növeli ezt a számlálót (számlálókat) Operációs rendszerek 9 Operációs rendszerek 10 CPU id nyilvántartás A processzhez tartozó számláló ütésenként inkrementálódik, ha a processz futó állapotú. Megoldható, hogy külön számláljuk a felhasználói módú és a kernel módú CPU használatot (persze, kis hibák itt lehetnek). Az id -szelet nyilvántartása A quantum, time-slice nyilvántartáshoz a context switch esetén egy számlálót (akár processzenkénti számlálót) feltöltünk óra-ütésekben mért id szelet értékkel, majd ezt ütésenként dekrementáljuk. A számláló 0-vá válása jelzi a quantum lejártát Id zít (alarm, watchdog-timer) Id k lejártát ütésekben (tickek-ben) adott számlálók 0- vá válása jelezheti. Számlálók (órák) id ben rendezett láncolt listáját tartjuk fel, a számlálókban a következ szignál ideje (tick-ben). A lista elején lév számlálót dekrementáljuk. Pl. Kurrens id : 4200, S1:4203, S2:4207, S3:4213 Kurrens id 4200 Következ szignál 3 Clock header 3 S1 4 S2 6 S3 Operációs rendszerek 11 Operációs rendszerek 12

3 Vissza az ütemezéshez: technikai alapok Óraeszköz periodikusan megszakításokat generál Az id t szeletekre (time slice, quantum) bonthatjuk A CPU felhasználás idejét, a processzek életidejét stb. számon tarthatjuk Bizonyos id nként az állapotokat kiértékelhetjük, és CPU kapcsolást valósíthatunk meg Döntési stratégiák Nem beavatkozó (non-preemptive) run-to-completion jelleg együttm köd (kooperative) Szelektív beavatkozó Beavatkozó (preemptive): akkor is elveszik a CPU-t egy processzt l, ha az nem akar lemondani róla Operációs rendszerek 13 Operációs rendszerek 14 Ütemezési döntési helyzetek 1 Egy processz wait állapotátmenete. 2 Egy processz preemption állapotátmenete (pl. megszakítás bekövetkezése miatt). 3 Egy processz signal állapotátmenete. 4 Egy processz terminálódása. (4) exit running (1) sleep/wait/request (2) preempt (3) signal/assign blocked waiting schedule/run ready Operációs rendszerek Ütemezési döntési helyzetek 1 Egy processz wait állapotátmenete. 2 Egy processz preemption állapotátmenete (pl. megszakítás bekövetkezése miatt). 3 Egy processz signal állapotátmenete. 4 Egy processz terminálódása. A processz szempontjából az 1. és 4. helyzet nem döntési helyzet. Az viszont a 2. és a 3. számú. Ha ütemezési döntések csak az 1., 4. helyzetekben lehetségesek: nem beavatkozó az ütemezés. Operációs rendszerek 16 A leegyszer sített forgatókönyv A futó processz ideje lejárt (egy logikai óra, számláló lejárt, ütésére egy IT kezel m ködésbe lép), vagy a futó processz blokkolt állapotba menne; A kezel (a sheduler) kiértékel, és kiválasztja a futásra kész processzekb l a nyertest (ez egy prioritás számítás, optimum számítás); Majd megtörténik a kapcsolás Operációs rendszerek 17 Mi befolyásolhatja a kiválasztást? Prioritás = fontosság. Mi befolyásolhatja? A processzek memóriaigénye A processzek érkezési ideje vagy érkezési sorrendje Az eddigi CPU felhasználási id * Vö.: CPU lázas processzek szemben I/O lázas processzek A várható CPU felhasználási id * Vö.: Számolásigényes processzek szemben I/O igényes processzek. Vajon lehet-e id t becsülni? A processz id szer sége ** Vö.: interaktív processzek szemben kötegelt munkák, CPU lázas szakaszok szemben az I/O lázas szakaszok. Rendszer terhelés befolyása. Valós idej processzek problémája kezelend. Operációs rendszerek 18

4 Egy kis fogalom magyarázat A processz életében lehetnek CPU lázas id szakaszok (CPU burst) I/O lázas id szakaszok (I/O burst) Vannak Számolásigényes (CPU bound) processzek (hosszú CPU lázas szakaszokkal); I/O igényes (I/O bound) processzek (rövid CPU lázas szakaszok, sok I/O lázas szakasz). Melyik ütemezési prioritása legyen magasabb? Egy processz állapotátmenetei CPU lázas id szakában Blokkolt Fut Ready Egy processz állapotátmenetei I/O lázas id szakában Blokkolt Fut Ready Operációs rendszerek 19 Operációs rendszerek 20 Az ütemezési algoritmusok Mi (milyen) a prioritásfüggvény? Az igény-bejelentési sorrend (First Come, First Served) (Long- és Medium-term ütemezéshez) A legkisebb igény (Shortest Job First) (Long- és Mediumterm ütemezéshez) Valamilyen ígéret (ígéret-vezérelt id kiosztás) (Policy Driven Scheduling) Körkörös sorrend (Round-Robin Scheduling) Több összetev t l függ (Többszintes prioritás-sorokon alapuló visszacsatolásos) (Multilevel Feedback Queue Scheduling) First Come, First Served A processzek készletében (Process Pool) lév processzek a beérkezési sorrendjük szerint kapnak CPU-t. Egyszer a megvalósítás. Kialakulhat a convoy effect : korábban érkezett CPU lázas szakaszú processz lefogja a CPU-t. (Országúton lassú járm mögött sorban a gyorsabbak) Operációs rendszerek 21 Operációs rendszerek 22 Shortest Job First Régi, egyszer. A nyomtató kiszolgálási sorokból ütemezésre még ma is használják. Az átlagos fordulási id a legkisebb. CPU ütemezéshez: hogyan lehetne megmondani el re a várható id igényt? Id sorozatokkal jellemezhet munkákhoz az aging (öregedés) algoritmus. Aging algoritmus 0, 1, 2,,i,.. CPU lázas szakaszok ismétl dnek (nem egyforma id t igényelve). Becsülhetjük a következ idejét (T i : tényleges, mért; B i : becsült): B i+1 = a * T i + (1 - a) * B i ; ahol 0 <= a <= 1. Legyen a = 1/2, ekkor (a: súlyozó faktor) B i+1 = (T i + B i ) / 2 i i +1 i + 2 i + 3 T i B i i i Operációs rendszerek 23 Operációs rendszerek 24

5 Policy Driven Scheduling Reális ígéret: n számú processz esetén 1/n-ed részét kapja egy processz a CPU-nak. Mérni kell az élet-id -t (a rendszerben eddig eltöltött idejét), és cpu-id -t (eddig felhasznált CPU id t), számítandó a jogosultsági-id = élet-id / n; prioritás = jogosultsági-id / cpu-id. Más ígéretek is lehetnek Az ígéret-vezérelt id kiosztás speciális esete a valós idej (Real Time) id kiosztás. Round Robin Egyszer, elég régi algoritmus. Id szeleteket (quantum) rendelünk a processzekhez. A kész állapotú processzek egy soron nyilvántartottak. Egy processz futhat, amíg a id szelete tart (ha blokkolódik, akkor addig sem fut). Lejárt szelet (preempted) processz a sor végére kerül. A sor elején álló kapja a CPU-t. A listán a processzek körben járnak. Operációs rendszerek 25 Operációs rendszerek 26 Multilevel Feedback Queue Scheduling Több ready sor van, a különböz prioritási szintekhez Elvileg lehet minden sorhoz más-más scheduling/prioritás algoritmus Pl. interaktív processzekhez preemptív FCFS, vagy MLFQ Batch processzekhez SJF Valós idej (Real Time) processzekhez fix prioritás Minden sorhoz rendelhetünk id szeletet Kell egy módszer: mikor, mennyivel csökkentsük a prioritást Kell egy módszer (algoritmus), mikor mennyivel növeljük a prioritást (visszacsatolás) Preempted/blocked/signaled processz a neki megfelel sor végére kerüljön Kell egy módszer, melyik sorról "kapcsoljunk" Pl. a legegyszer bb: a legmagasabb sorról az els t. Operációs rendszerek 27 VAX VMS scheduling Multilevel feedback jelleg, alkalmas real time-ra is. 32 prioritási szint. Nagyobb szám: nagyobb prioritás : a valós idej processzek számára. Nem dinamikus! 0-: reguláris processzeknek, dinamikusan számítódik. A processz bázis-prioritása: minimális prioritása. Rendszerhívásokhoz rögzített prioritás növekmény. Mikor a processz futásra késszé válik, a növekmény hozzáadódik a bázis-prioritáshoz, és a megfelel sorra kerül processz. Scheduled processz prioritása egy szinttel csökken (határ a bázis-prioritás). Ha elveszik t le a CPU-t, erre az új sorra kerül. Sokáig várakozókat eggyel följebb emelik (no starvation). A scheduler a legmagasabb prioritás sor elejér l választ. Operációs rendszerek 28 0 Kernel mód prioritástartomány Küszöb prioritás User mód prioritástartomány n Unix id kiosztás Nem megszakítható Megszakítható Swapper Diszk I/O várakozás Várakozás bufferre Várakozás i-bögre Karakter I várakozás Karakter O várakozás Gyermek exitre várakozás U k szint U k +1 szint U k + 2 szint U k + 3 szint U k + 4 szint U n szint Operációs rendszerek 29 A Unix id kiosztása A processzeknek user-mode vagy kernel-mode prioritásértéke lehet. Az el z dinamikus, ezek lehetnek preempted processzek. Utóbbi fix érték. Ezekre nincs preempció. Küszöb prioritás szint elválaszt. A user-mode prioritások (p_usrpri) dinamikusan igazítódnak. A p_cpu mez a futó processznél a CPU használattal arányosan n. A p_cpu mez t quantumonkként öregbítik (aging): p_cpu = p_cpu / const1; (rendszerint const1 = 2). Operációs rendszerek

6 A Unix id kiosztása 2 Egy példa Quant um A processz p_uspri p_cpu B processz p_uspri p_cpu C processz p_uspri p_cpu A prioritás kiszámítódik (kisebb érték jelenti a nagyobb prioritást!): p_usrpri=puser+p_cpu/const2 + p_nice/const3; (Rendszerint const2=const3=2;). A PUSER a processz bázis prioritása, küls prioritás. A p_nice a nice() rendszerhívással (felhasználói kontrollt lehet vé tev ) beállított érték. A p_usrpri a küszöb érték alá, egy beállított érték fölé nem mehet. Egy rendszerben a PUSER=. Ha egy processz megkapja a CPU-t és quantumában végig használja, a p_cpu növekmény legyen. Legyen 3 processz (A, B, C), induláskor a C p_cpu-ja 7, a másik kett é 0. Induláskor a p_uspri C-nél 63, a másik kett nél. Mindhárom processznél a p_nice érték 0 legyen. Követhetjük, hogyan változnak a prioritások, melyik processz kap CPU-t Operációs rendszerek 31 Operációs rendszerek 32 BSD 4.3 Scheduling Quantum=0.1 sec; const2=4; const3=2; const1 dinamikusan számítódik: const1=(2*load+1)/(2*load); ahol load a run queue álagos hossza az utóbbi 1 percben Ugyanekkor a p_cpu öregbítés nem quantumonként, hanem 1 sec-enként történik csak! Az 1 sec-nél hosszabb ideig blokkolt processzeknél const1 a blokkolási id t l is függ! NT Scheduling a fonalakra Van standby állapot is: a legnagyobb prioritású futásra kész. A standby-t ütemezik ki. 32 prioritási szint, 16-31: valósidej, 0-: normál, változó (mint a VAX/VMS-nél) Lejárt quantumú fonál prioritás 1-gyel csökken (a bázisig). Kész állapotba jutó fonál prioritása növekszik, a blokkolódása típusától függ en A legmagasabb kész sor els fonala standby állapotúra változik. Ha nincs ilyen, az idle fonál lesz standby. Operációs rendszerek 33 Operációs rendszerek 34 Linux scheduling A POSIX nek megfelel en több ütemezési osztály van (processzenként beállítható) SCHED_FIFO, SCHED_RR, SCHED_OTHER A schedule( ) függvény hívódik ha processz blokkolt állapotba megy, Minden syscall és "slow" IT után, ha egy flag beállított. A schedule( ) függvény 3 dolgot csinál "szokásos" teend ket (miknek az óra IT kezel ben kellene lenniük, de "hatékonyság" miatt itt vannak) Legmagasabb prioritású processz meghatározása Context Switch A CPU allokálás: Context Switch A futó processz hardver kontextusát (dinamikus részét) lementjük valahová, a kiválasztott processz kontextusát felvesszük. Legfontosabb a programszámláló (PC, IP) lementése, felvétele. Lementés történhet wait (blokkolódás) állapot-átmenetnél, vagy preemption állapot-átmenetnél is. A felvétel schedule átmenetet okoz. Operációs rendszerek 35 Operációs rendszerek 36

7 Hova mentsük le a dinamikus kontextust? Lehetne a Process Table sorába (PCB-be). Hátrány: nagy lesz a tábla, a lementés/felvétel hardveresen nem támogatott. Veremtárba. El ny: hardveres push/pop is van. Felhasználói szint verembe? Nem. Közös kernel verembe? Processzenkénti kernel verembe? Egyes CPU-kban többszörös regiszterkészlet! Egyes CPU-knak van védett módú processz kapcsolás gépi instrukciójuk! Operációs rendszerek 37 Unix processz kontextus komponensek A kontextus statikus része Felhasználói szint kontextus Program szöveg Adatok Veremtár Osztott adatok Rendszer szint kontextus statikus része Process Table bejegyzése U Area Processzenkénti Region Table A kontextus dinamikus (volatile)része Keret a 3. rétegnek Keret a 2. rétegnek Keret az 1. rétegnek Felhasználói szint Operációs rendszerek 38 Egy lehetséges mechanizmus Lásd a Unix processz kontextus ábrát (el z dia): keretek a processz kernel veremben a dinamikus kontextus részére. Hány keret kell? Mikor keletkezik új réteg? rendszerhívással (trap) belépünk a kernelbe; megszakítással belépünk a kernelbe; preemption következett be. Megsz nik egy réteg, ha rendszerhívásból visszatérünk user szintre; megszakítás kiszolgálásból vissztérünk; schedule átment következett be. A kapcsolás lépései Döntés, legyen Context Switch. A save-context() algoritmussal a kurrens processz dinamikus kontextusának lementése; A legjobb processz kiválasztása (scheduling algoritmusok!) A resume-context() algoritmussal a kiválasztott processz kontextusának felvétele. Tételezzük fel: R0 regiszterben van a függvények visszatérési értéke, PC a programszámláló, PSW a státus regiszter. Ezekre van hardveres push/pop. Operációs rendszerek 39 Operációs rendszerek 40 Pszeudókódok 1 int save_context() { R0 0; SWIT { HW-PUSH(PC,PSW); PUSH (altalanos regiszterek); /* lement dött a keret, R0=0-val */ R0 (-1); JUMP Return-re; Return(R0); /* A HW-PUSH-nál a PC a Return-re mutat. Látjuk majd, két visszatérés van ebb l. El ször a JUMP Return miatt (R0=-1-gyel), másodszor a PC felvétele miatt (de akkor el tte az R0- t is felveszik, az meg 0 lesz, tehát R0=0-val). */ Operációs rendszerek 41 Pszeudókódok 2 int resume_context(pid_t pid) { A pid-del azonosított processz vermér l vedd vissza az általanos regisztereket; POP PSW; POP PC; /* ide a vezérlés nem juthat el */ /* Miért nem jut oda a vezérlés? Mert a visszavett PC a save_context Return-jére mutat! */ Operációs rendszerek 42

8 A Context Switch pszeudókódja if (save_context()){ Ütemezz másik processzt, ennek pid-je = new_pid; resume_context(new_pid); /* ide a vezérlés nem juthat el */ /* Innen futhat a visszavett kontextusú processz */ /* Ne feledjük, a save_context-b l két visszatérés is van: az ifnek el ször nem-nulla értéket ad (és belefut a schedulingba), másodszor 0-val visszatérve kikerüli azt. */ Operációs rendszerek 43 A vezérlés menete Dönt; if(save_context( )) { npid = Ütemez; A B Resume_context(npid); IT 2nd; D S Ü 2nd R IRET rendszerek Operációs 44 Volt már ilyen, emlékezzünk #include <setjmp.h> jmp_buf env; int i = 0; main () { if (setjmp(env)!= 0) { (void) printf("2nd from setjmp: i=%d\n", i); exit(0); (void) printf("1st from setjmp: i=%d\n", i); i = 1; g(); /*NOTREACHED*/ g() { longjmp(env, 1); /*NOTREACHED*/ Összefoglalás Foglakoztunk az Alapokkal, stratégiákkal Id kiosztási algoritmusokkal VAX/VMS, NT, Unix id kiosztással A Context Switch implementációval Operációs rendszerek 45 Operációs rendszerek 46 OPERÁCIÓS RENDSZEREK Ütemezés és a Context Switch Vége Operációs rendszerek 47

OPERÁCIÓS RENDSZEREK. A mai program. Fogalmak. Ütemezés és a Context Switch

OPERÁCIÓS RENDSZEREK. A mai program. Fogalmak. Ütemezés és a Context Switch OPERÁCIÓS RENDSZEREK Ütemezés és a Context Switch A mai program A CPU ütemezéshez fogalmak, alapok, stratégiák Időkiosztási algoritmusok VAX/VMS, NT, Unix időkiosztás A Context Switch implementáció Ütemezés,

Részletesebben

Operációs rendszerek. 3. előadás Ütemezés

Operációs rendszerek. 3. előadás Ütemezés Operációs rendszerek 3. előadás Ütemezés 1 Szemaforok Speciális változók, melyeket csak a két, hozzájuk tartozó oszthatatlan művelettel lehet kezelni Down: while s < 1 do üres_utasítás; s := s - 1; Up:

Részletesebben

Processzusok (Processes), Szálak (Threads), Kommunikáció (IPC, Inter-Process Communication)

Processzusok (Processes), Szálak (Threads), Kommunikáció (IPC, Inter-Process Communication) 1 Processzusok (Processes), Szálak (Threads), Kommunikáció (IPC, Inter-Process Communication) 1. A folyamat (processzus, process) fogalma 2. Folyamatok: műveletek, állapotok, hierarchia 3. Szálak (threads)

Részletesebben

Operációs rendszerek 1. 8. előadás Multiprogramozott operációs rendszerek

Operációs rendszerek 1. 8. előadás Multiprogramozott operációs rendszerek Operációs rendszerek 1. 8. előadás Multiprogramozott operációs rendszerek Soós Sándor Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai és Gazdasági Intézet E-mail: soossandor@inf.nyme.hu 2011.

Részletesebben

Processzusok (Processes), Szálak (Threads), Kommunikáció (IPC, Inter-Process Communication)

Processzusok (Processes), Szálak (Threads), Kommunikáció (IPC, Inter-Process Communication) 1 Processzusok (Processes), Szálak (Threads), Kommunikáció (IPC, Inter-Process Communication) 1. A folyamat (processzus, process) fogalma 2. Folyamatok: műveletek, állapotok, hierarchia 3. Szálak (threads)

Részletesebben

Operációs rendszerek

Operációs rendszerek Operációs rendszerek 2. EA Regiszter: A regiszterek a számítógépek központi feldolgozó egységeinek (CPU-inak), illetve mikroprocesszorainak gyorsan írható-olvasható, ideiglenes tartalmú, és általában egyszerre

Részletesebben

Operációs rendszerek. 1. Bevezetö. Operációs rendszer: nincs jó definíció

Operációs rendszerek. 1. Bevezetö. Operációs rendszer: nincs jó definíció 1 Operációs rendszerek 1. Bevezetö Operációs rendszer: nincs jó definíció Korai operációs rendszerek Korai batch rendszerek: - lyukkártyák, átlapolt feldolgozá, pufferelés - Spooling: nagyobb kapacitású,

Részletesebben

Operációs rendszerek II. Folyamatok ütemezése

Operációs rendszerek II. Folyamatok ütemezése Folyamatok ütemezése Folyamatok modellezése az operációs rendszerekben Folyamatok állapotai alap állapotok futásra kész fut és várakozik felfüggesztett állapotok, jelentőségük Állapotátmeneti diagram Állapotátmenetek

Részletesebben

Az informatika alapjai. 10. elıadás. Operációs rendszer

Az informatika alapjai. 10. elıadás. Operációs rendszer Az informatika alapjai 10. elıadás Operációs rendszer Számítógépek üzemmódjai Az üzemmód meghatározói a számítógép adottságai: architektúra hardver kiépítés, térbeli elhelyezés, szoftver, stb. Üzemmód

Részletesebben

Operációs rendszerek II. jegyzet

Operációs rendszerek II. jegyzet Operációs rendszerek II. jegyzet Bringye Zsolt tanár úr fóliái alapján Operációs rendszer: A számítógép hardver elemei és az (alkalmazói) programok közötti szoftver réteg, amely biztosítja a hardver komponensek

Részletesebben

Ütemezés (Scheduling),

Ütemezés (Scheduling), 1 Ütemezés (Scheduling), Alapfogalmak Ütemezési feltételek (kritériumok) Ütemezési algoritmusok Több-processzoros eset Algoritmus kiértékelése 2 Alapfogalmak A multiprogramozás célja: a CPU foglaltság

Részletesebben

Operációs rendszerek. Folyamatok kezelése a UNIX-ban

Operációs rendszerek. Folyamatok kezelése a UNIX-ban Operációs rendszerek Folyamatok kezelése a UNIX-ban Folyamatok a UNIX-ban A folyamat: multiprogramozott operációs rendszer alapfogalma - absztrakt fogalom. A gyakorlati kép: egy program végrehajtása és

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZEREK. Célkitűzések, tárgyfelépítés. Módszerek. OS fogalom, struktúrák. 2005/2006. tanév II. félév Dr. Vadász Dénes

OPERÁCIÓS RENDSZEREK. Célkitűzések, tárgyfelépítés. Módszerek. OS fogalom, struktúrák. 2005/2006. tanév II. félév Dr. Vadász Dénes OPERÁCIÓS RENDSZEREK OS fogalom, struktúrák 2005/2006. tanév II. félév Dr. Vadász Dénes Célkitűzések, tárgyfelépítés Alapfogalmak, koncepciók, struktúrák, működés megismerése OS példák: Unix, Linux, W

Részletesebben

Dr. Illés Zoltán zoltan.illes@elte.hu

Dr. Illés Zoltán zoltan.illes@elte.hu Dr. Illés Zoltán zoltan.illes@elte.hu Operációs rendszerek kialakulása Op. Rendszer fogalmak, struktúrák Fájlok, könyvtárak, fájlrendszerek Folyamatok Folyamatok kommunikációja Kritikus szekciók, szemaforok.

Részletesebben

Ütemezés (Scheduling),

Ütemezés (Scheduling), 1 Ütemezés (Scheduling), Alapfogalmak Ütemezési feltételek (kritériumok) Ütemezési algoritmusok Több-processzoros eset Algoritmus kiértékelése 2 Alapfogalmak A multiprogramozás célja: a CPU foglaltság

Részletesebben

Matematikai és Informatikai Intézet. 4. Folyamatok

Matematikai és Informatikai Intézet. 4. Folyamatok 4. Folyamatok A folyamat (processzus) fogalma Folyamat ütemezés (scheduling) Folyamatokon végzett "mûveletek" Folyamatok együttmûködése, kooperációja Szálak (thread) Folyamatok közötti kommunikáció 49

Részletesebben

Tartalom. Operációs rendszerek. 5.1. Bevezetés. 5.2. CPU ütemezés. Középtávú ütemezés. Hosszútávú ütemezés

Tartalom. Operációs rendszerek. 5.1. Bevezetés. 5.2. CPU ütemezés. Középtávú ütemezés. Hosszútávú ütemezés Tartalom Operációs rendszerek Bevezetés CPU ütemezés Ütemezési algoritmusok alapjai Ütemezési algoritmusok 5. Ütemezés Simon Gyula Felhasznált irodalom: Kóczy-Kondorosi (szerk.): Operációs rendszerek mérnöki

Részletesebben

Operációs rendszerek Memóriakezelés 1.1

Operációs rendszerek Memóriakezelés 1.1 Operációs rendszerek Memóriakezelés 1.1 Pere László (pipas@linux.pte.hu) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA ÉS ÁLTALÁNOS TECHNIKA TANSZÉK Operációs rendszerek p. A memóriakezelő A

Részletesebben

Operációsrendszerek. 2. elıadás. Standard ismeretek II.

Operációsrendszerek. 2. elıadás. Standard ismeretek II. Operációsrendszerek 2. elıadás Standard ismeretek II. Bevezetés A rétegmodell Kernelfunkciók A megszakítási rendszer Folyamatvezérlés Memóriakezelés Erıforráskezelés Eszközvezérlık Programok végrehajtása

Részletesebben

Virtualizációs Technológiák Bevezetés Kovács Ákos Forrás, BME-VIK Virtualizációs technológiák https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/vimiav89/

Virtualizációs Technológiák Bevezetés Kovács Ákos Forrás, BME-VIK Virtualizációs technológiák https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/vimiav89/ Virtualizációs Technológiák Bevezetés Kovács Ákos Forrás, BME-VIK Virtualizációs technológiák https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/vimiav89/ Mi is az a Virtualizáció? Az erőforrások elvonatkoztatása az

Részletesebben

Operációs rendszerek 1. kidolgozott tételsor Verzió: 1.0 (Build: 1.0.2011.05.19.)

Operációs rendszerek 1. kidolgozott tételsor Verzió: 1.0 (Build: 1.0.2011.05.19.) Készült: Operációs rendszerek 1. kidolgozott tételsor Verzió: 1.0 (Build: 1.0.2011.05.19.) Operációs rendszerek I. elméleti (Dr. Fazekas Gábor), gyakorlati (Dr. Adamkó Attila) jegyzet Számítógép architektúrák

Részletesebben

Bevitel-Kivitel. Eddig a számítógép agyáról volt szó. Szükség van eszközökre. Processzusok, memória, stb

Bevitel-Kivitel. Eddig a számítógép agyáról volt szó. Szükség van eszközökre. Processzusok, memória, stb Input és Output 1 Bevitel-Kivitel Eddig a számítógép agyáról volt szó Processzusok, memória, stb Szükség van eszközökre Adat bevitel és kivitel a számitógépből, -be Perifériák 2 Perifériákcsoportosításá,

Részletesebben

(kernel3d vizualizáció: kernel245_graph.mpg)

(kernel3d vizualizáció: kernel245_graph.mpg) (kernel3d vizualizáció: kernel245_graph.mpg) http://www.pabr.org/kernel3d/kernel3d.html http://blog.mit.bme.hu/meszaros/node/163 1 (ml4 unix mérés boot demo) 2 UNIX: folyamatok kezelése kiegészítő fóliák

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZEREK. A mai program. A CPU által végrehajtott instrukciófolyam. A folyamat kontextus, processz menedzsment, processz állapotok

OPERÁCIÓS RENDSZEREK. A mai program. A CPU által végrehajtott instrukciófolyam. A folyamat kontextus, processz menedzsment, processz állapotok OPERÁCIÓS RENDSZEREK A folyamat kontextus, processz menedzsment, processz állapotok A mai program A processz és a processz kontextus fogalmak Kontextus váltás (processz rendszer processz kontextus) Processz

Részletesebben

Az időhöz kötődő parancsok

Az időhöz kötődő parancsok Az időhöz kötődő parancsok Az idő nyilvántartása...1 A date parancs...2 A time parancs...4 A sleep parancs...5 Időzített programfuttatás...6 Az at parancs...6 A UNIX démonok...6 A cron démon...7 Az idő

Részletesebben

A program SZÁMÍTÓGÉP ARCHITEKTÚRÁK. Legáltalánosabb architektúra. Eszközök szerepe. A vezérlők programozása. A vezérlők (adapterek, kontrollerek)

A program SZÁMÍTÓGÉP ARCHITEKTÚRÁK. Legáltalánosabb architektúra. Eszközök szerepe. A vezérlők programozása. A vezérlők (adapterek, kontrollerek) A program SZÁMÍTÓGÉP ARCHITEKTÚRÁK Eszközök, osztályaik, architektúrájuk Vezérlők, kontrollerek, adapterek Az IT-k, szerepük, kezelésük Strukturált eszközök: diszkek, CD-k, DVD-k felépítés, alapfogalmak,

Részletesebben

Processzus. Operációs rendszerek MINB240. Memória gazdálkodás. Operációs rendszer néhány célja. 5-6-7. előadás Memóriakezelés

Processzus. Operációs rendszerek MINB240. Memória gazdálkodás. Operációs rendszer néhány célja. 5-6-7. előadás Memóriakezelés Processzus Operációs rendszerek MINB40 5-6-7. előadás Memóriakezelés Egy vagy több futtatható szál Futáshoz szükséges erőforrások Memória (RAM) Program kód (text) Adat (data) Különböző bufferek Egyéb Fájlok,

Részletesebben

A számítógép alapfelépítése

A számítógép alapfelépítése Informatika alapjai-6 számítógép felépítése 1/8 számítógép alapfelépítése Nevezzük számítógépnek a következő kétféle elrendezést: : Harvard struktúra : Neumann struktúra kétféle elrendezés alapvetően egyformán

Részletesebben

MIKRO MÉRETŰ PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐK REPÜLÉSBIZTONSÁGI KÉRDÉSEI ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS BIZTONSÁGA

MIKRO MÉRETŰ PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐK REPÜLÉSBIZTONSÁGI KÉRDÉSEI ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS BIZTONSÁGA Wührl Tibor MIKRO MÉRETŰ PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐK REPÜLÉSBIZTONSÁGI KÉRDÉSEI ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS BIZTONSÁGA Bevezetés A pilóta nélküli repülők (UAV-k) alkalmazásának és elterjedésének feltétele a hibatűrő

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZEREK. A mai program. Hiba és eseménykezelés. Alapfogalmak. Eseménykezelés, szignálozás

OPERÁCIÓS RENDSZEREK. A mai program. Hiba és eseménykezelés. Alapfogalmak. Eseménykezelés, szignálozás OPERÁCIÓS RENDSZEREK Eseménykezelés, szignálozás A mai program Alapfogalmak: esemény, jelződés, kezelés Megszakítások és kivételek Szignálozás Rendelkezés szignálról (SVID, POSIX) Postázás Esettanulmányok

Részletesebben

11.3.1. Az MSP430 energiatakarékos használata

11.3.1. Az MSP430 energiatakarékos használata 11.3.1. Az MSP430 energiatakarékos használata A Texas Instruments ##LINK: www.ti.com## által fejlesztett MSP430 ##Mixed Signal Processor## család tagjai létrehozásakor a tervezők fontos célja volt a rendkívül

Részletesebben

Operációs rendszerek

Operációs rendszerek Operációs rendszerek 7. előadás processzek 2007/2008. II. félév Dr. Török Levente A mai program A multi programozástól a process-ekig A process-ek állapotai, állapot átmenetei A process-eket leíró táblák

Részletesebben

II. év. Adatbázisok és számítógépek programozása

II. év. Adatbázisok és számítógépek programozása II. év Adatbázisok és számítógépek programozása A programozási ismeretek alapfogalmai a) algoritmus b) kódolás c) program a) algoritmus: elemi lépések sorozata, amely a következı tulajdonságokkal rendelkezik:

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Kezelési leírás 2015. Program azonosító: WUJEGYKE Fejlesztő: B a l o g h y S z o f t v e r K f t. Keszthely, Vak Bottyán utca 41. 8360 Tel: 83/515-080

Részletesebben

1. Az utasítás beolvasása a processzorba

1. Az utasítás beolvasása a processzorba A MIKROPROCESSZOR A mikroprocesszor olyan nagy bonyolultságú félvezető eszköz, amely a digitális számítógép központi egységének a feladatait végzi el. Dekódolja az uatasításokat, vezérli a műveletek elvégzéséhez

Részletesebben

12. tétel. Lemezkezelés

12. tétel. Lemezkezelés 12. tétel 12_12a_1.5 Lemezkezelés (Particionálás, formázás, RAID rendszerek) A partíció a merevlemez egy önálló logikai egysége, amely fájlrendszer tárolására alkalmas. Alapvetően két esetben hozunk létre

Részletesebben

Operációs Rendszerek II.

Operációs Rendszerek II. Operációs Rendszerek II. Harmadik előadás Első verzió: 2004/2005. I. szemeszter Ez a verzió: 2009/2010. II. szemeszter Visszatekintés: folyamatok Programok és erőforrások dinamikus összerendelése a program

Részletesebben

Fájl rendszer. Fájl koncepció Elérési módok Könyvtár szerkezet Védelem Konzisztencia szemantika

Fájl rendszer. Fájl koncepció Elérési módok Könyvtár szerkezet Védelem Konzisztencia szemantika 1 Fájl koncepció Elérési módok Könyvtár szerkezet Védelem Konzisztencia szemantika Fájl rendszer 2 Fájl koncepció A számítógépek az adatokat különböző fizikai háttértárakon tárolhatják (pl. mágnes lemez,

Részletesebben

Elosztott rendszerek

Elosztott rendszerek Elosztott rendszerek NGM_IN005_1 Szinkronizáció Magas szint! szinkronizáció Órák szinkronizálása (állapot szinkronizáció) Koordinátor választás Elosztott tranzakció kezelés 2 Óraszinkronizálás Time stampekre

Részletesebben

A Számítógépek felépítése, mőködési módjai

A Számítógépek felépítése, mőködési módjai Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék Kovács Endre tud. Mts. A Számítógépek felépítése, mőködési módjai Mikroprocesszoros Rendszerek Felépítése Buszrendszer CPU OPERATÍV TÁR µ processzor

Részletesebben

Uniprogramozás. várakozás. várakozás. Program A. Idő. A programnak várakoznia kell az I/Outasítások végrehajtására mielőtt továbbfuthatna

Uniprogramozás. várakozás. várakozás. Program A. Idő. A programnak várakoznia kell az I/Outasítások végrehajtására mielőtt továbbfuthatna Processzusok 1 Uniprogramozás Program A futás várakozás futás várakozás Idő A programnak várakoznia kell az I/Outasítások végrehajtására mielőtt továbbfuthatna 2 Multiprogramozás Program A futás vár futás

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (23). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 45-2013/2014.(2014.04.01.)számú határozatával elfogadva Hatályos: 2014.04.02.napjától

Részletesebben

Feladatok (task) kezelése multiprogramozott operációs rendszerekben

Feladatok (task) kezelése multiprogramozott operációs rendszerekben Operációs rendszerek (vimia219) Feladatok (task) kezelése multiprogramozott operációs rendszerekben dr. Kovácsházy Tamás 3. anyagrész 1. Ütemezéssel kapcsolatos példa 2. Összetett prioritásos és többprocesszoros

Részletesebben

Máté: Számítógép architektúrák 2010.12.01.

Máté: Számítógép architektúrák 2010.12.01. Máté: Számítógép architektúrák... A feltételes ugró utasítások eldugaszolják a csővezetéket Feltételes végrehajtás (5.5 5. ábra): Feltételes végrehajtás Predikáció ió C pr. rész Általános assembly Feltételes

Részletesebben

Programozás alapjai C nyelv 5. gyakorlat. Írjunk ki fordítva! Írjunk ki fordítva! (3)

Programozás alapjai C nyelv 5. gyakorlat. Írjunk ki fordítva! Írjunk ki fordítva! (3) Programozás alapjai C nyelv 5. gyakorlat Szeberényi Imre BME IIT Programozás alapjai I. (C nyelv, gyakorlat) BME-IIT Sz.I. 2005.10.17. -1- Tömbök Azonos típusú adatok tárolására. Index

Részletesebben

Feladatok (task) kezelése multiprogramozott operációs rendszerekben

Feladatok (task) kezelése multiprogramozott operációs rendszerekben Operációs rendszerek alapjai (vimia024) Feladatok (task) kezelése multiprogramozott operációs rendszerekben dr. Kovácsházy Tamás 2. anyagrész, Ütemezés Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika

Részletesebben

Előadás_#03. Előadás_03-1 -

Előadás_#03. Előadás_03-1 - Előadás_#03. 1. Ütemezés [OR_05_Ütemezés_ok.ppt az 1-30. diáig / Előadás_#03 (dinamikusan)] Tekintsük át, hogy eddig minek a kapcsán merült fel ütemezés. Tulajdonképpen minden olyan lépés, ami állapot

Részletesebben

VIII. Szálak és animáció

VIII. Szálak és animáció VIII. Szálak és animáció 1. Bevezetés A mai korszerő operációs rendszerek multiuser-multitask rendszerek. Tehát az operációs rendszer egyszerre több feladattal is foglalkozik. Gondoljunk csak arra, hogy

Részletesebben

2016 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED

2016 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED Tavasz 2016 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED Department of Software Engineering Számítógép-hálózatok 10. gyakorlat IP-címzés Somogyi Viktor, Jánki Zoltán Richárd S z e g e d i

Részletesebben

Bevezetés a programozásba. 12. Előadás: 8 királynő

Bevezetés a programozásba. 12. Előadás: 8 királynő Bevezetés a programozásba 12. Előadás: 8 királynő A 8 királynő feladat Egy sakktáblára tennénk 8 királynőt, úgy, hogy ne álljon egyik sem ütésben Ez nem triviális feladat, a lehetséges 64*63*62*61*60*59*58*57/8!=4'426'165'368

Részletesebben

Mérési útmutató. A/D konverteres mérés. // Első lépésként tanulmányozzuk a digitális jelfeldolgozás előnyeit és határait.

Mérési útmutató. A/D konverteres mérés. // Első lépésként tanulmányozzuk a digitális jelfeldolgozás előnyeit és határait. Mérési útmutató A/D konverteres mérés 1. Az A/D átalakítók főbb típusai és rövid leírásuk // Első lépésként tanulmányozzuk a digitális jelfeldolgozás előnyeit és határait. Csoportosítás polaritás szempontjából:

Részletesebben

Programozás alapjai 1. (BMEVIEEA100)

Programozás alapjai 1. (BMEVIEEA100) Programozás alapjai 1. (BMEVIEEA100) Gyakorlat anyaga az 6. oktatási héten (4-5. gyakorlat) A 7. oktatási hét péntekje előbbre csúszik a 6. hét szombatjára, ezért a 7. heti anyagot a szokottnál előbb kapjátok

Részletesebben

Használati útmutató. Felhasználói felület

Használati útmutató. Felhasználói felület Használati útmutató Felhasználói felület A DigiShield telepítése után parancsikon jön létre az Asztalon és a START menüben. A program indítása a parancsikonra való dupla kattintással történik. Az első

Részletesebben

Operációs rendszerek MINB240. Bevitel-Kivitel. 6. előadás Input és Output. Perifériák csoportosításá, használat szerint

Operációs rendszerek MINB240. Bevitel-Kivitel. 6. előadás Input és Output. Perifériák csoportosításá, használat szerint Operációs rendszerek MINB240 6. előadás Input és Output Operációs rendszerek MINB240 1 Bevitel-Kivitel Eddig a számítógép agyáról volt szó Processzusok, memória, stb Szükség van eszközökre Adat bevitel

Részletesebben

Elosztott rendszerek

Elosztott rendszerek Elosztott rendszerek NGM_IN005_1 Konkurrens folyamatok Folyamat koncepció Adatok (információ reprezetáció) M!veletek (input->output) Számítás (algoritmus) Program (formális nyelv) Folyamat (végrehajtás

Részletesebben

EUROFLEX-33 ESEMÉNY NYOMTATÓ. -felhasználói és telepítői leírás-

EUROFLEX-33 ESEMÉNY NYOMTATÓ. -felhasználói és telepítői leírás- EUROFLEX-33 ESEMÉNY NYOMTATÓ -felhasználói és telepítői leírás- EUROFLEX-33 ESEMÉNY NYOMTATÓ V1.0 ÉS V1.1 - FELHASZNÁLÓI ÉS TELEPÍTŐI LEÍRÁS 2 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÁSOK...3 1.1 EUROFLEX-33 HARDVER...3

Részletesebben

8. Mohó algoritmusok. 8.1. Egy esemény-kiválasztási probléma. Az esemény-kiválasztási probléma optimális részproblémák szerkezete

8. Mohó algoritmusok. 8.1. Egy esemény-kiválasztási probléma. Az esemény-kiválasztási probléma optimális részproblémák szerkezete 8. Mohó algoritmusok Optimalizálási probléma megoldására szolgáló algoritmus gyakran olyan lépések sorozatából áll, ahol minden lépésben adott halmazból választhatunk. Sok optimalizálási probléma esetén

Részletesebben

Előadás_#06. Előadás_06-1 -

Előadás_#06. Előadás_06-1 - Előadás_#06. 1. Holtpont, Éheztetés [OR_04_Holtpont_zs.ppt az 1-48. diáig / nem minden diát érintve] A holtpont részletes tárgyalása előtt nagyon fontos leszögezni a következőt: Az éheztetés folyamat szintű

Részletesebben

Fenntartói társulások a szabályozásban

Fenntartói társulások a szabályozásban ISKOLAFENNTARTÓ TÁRSULÁSOK AZ ÖNKORMÁNYZATI TÖRVÉNY, AMELY AZ ISKOLÁKAT a helyi önkormányzatok tulajdonába adta, megteremtette a kistelepülési önkormányzatok számára iskoláik visszaállításának lehetőségét,

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZEREK, PROGRAMOZÁSI ALAPISMERETEK. Répási Tibor dr. Vadász Dénes - Wagner György Miskolci Egyetem HEFOP-3.3.

OPERÁCIÓS RENDSZEREK, PROGRAMOZÁSI ALAPISMERETEK. Répási Tibor dr. Vadász Dénes - Wagner György Miskolci Egyetem HEFOP-3.3. OPERÁCIÓS RENDSZEREK, PROGRAMOZÁSI ALAPISMERETEK Répási Tibor dr. Vadász Dénes - Wagner György Miskolci Egyetem HEFOP-3.3.1-P-2004-06-0012 1 Tartalom Bevezetés, UNIX rendszerek gyökerei, alapfilozófiája

Részletesebben

Operációs rendszerek MINB240

Operációs rendszerek MINB240 Operációs rendszerek MINB240 Ismétlés. előadás Processzusok 2 Alapvető hardware komponensek CPU Diszk Diszk kezelő Diszk Memória kezelő (Controller) Memória Nyomtató Nyomtató kezelő Rendszer busz 3 Alapvető

Részletesebben

Egyszerű RISC CPU tervezése

Egyszerű RISC CPU tervezése IC és MEMS tervezés laboratórium BMEVIEEM314 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egyszerű RISC CPU tervezése Nagy Gergely Elektronikus Eszközök Tanszéke (BME) 2013. február 14. Nagy Gergely

Részletesebben

Átrendezések és leszámlálások ÚTMUTATÓ Hegedüs Pál 1-2015.június 30.

Átrendezések és leszámlálások ÚTMUTATÓ Hegedüs Pál 1-2015.június 30. Átrendezések és leszámlálások ÚTMUTATÓ Hegedüs Pál 1-2015.június 30. 1. Határozzuk meg, hány egybevágósága van egy négyzetnek! Melyek azonos jellegűek ezek között? Ez egy általános bevezető feladat tud

Részletesebben

Novák Nándor. Készletezés. A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai

Novák Nándor. Készletezés. A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai Novák Nándor Készletezés A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai A követelménymodul száma: 0391-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-005-50 KÉSZLETEZÉS

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Matematika és Informatika Intézete. Holtpont (Deadlock) Alapfogalmak, példák, ábrázolás. Biztonságos és nem biztonságos állapot

Nyíregyházi Főiskola Matematika és Informatika Intézete. Holtpont (Deadlock) Alapfogalmak, példák, ábrázolás. Biztonságos és nem biztonságos állapot 1 Holtpont (Deadlock) Alapfogalmak, példák, ábrázolás Kialakulási feltételek Biztonságos és nem biztonságos állapot Holtpont kezelési stratégiák Problémák 2 Alapfogalmak A deadlock (holtpont) az az állapot,

Részletesebben

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei 6. Tárkezelés Oerációs rendszerek 6. Tárkezelés Simon Gyul Bevezetés A rogrm címeinek kötése Társzervezési elvek Egy- és többrtíciós rendszerek Szegmens- és lszervezés Felhsznált irodlom: Kóczy-Kondorosi

Részletesebben

Operációs rendszerek II. kidolgozott tételsor Verzió 1.0 (Build: 1.0.2011.12.30.)

Operációs rendszerek II. kidolgozott tételsor Verzió 1.0 (Build: 1.0.2011.12.30.) Operációs rendszerek II. kidolgozott tételsor Verzió 1.0 (Build: 1.0.2011.12.30.) Készült: Dr. Fazekas Gábor Operációs rendszerek 2. diasorok és előadásjegyzetek Ellenőrző kérdések 2011. december 21-i

Részletesebben

Számítógépek felépítése, alapfogalmak

Számítógépek felépítése, alapfogalmak 2. előadás Számítógépek felépítése, alapfogalmak Lovas Szilárd SZE MTK MSZT lovas.szilard@sze.hu B607 szoba Nem reprezentatív felmérés kinek van ilyen számítógépe? Nem reprezentatív felmérés kinek van

Részletesebben

Welcome3 Bele pteto rendszer

Welcome3 Bele pteto rendszer Welcome3 Bele pteto rendszer Programozói kézikönyv beks Kommunikációs Technika Kft 4024, Debrecen, Rákóczi utca 21 www.beks.hu 2013. március 7. Tartalomjegyzék Rendszer telepítési folyamatábra... 6 Welcome3

Részletesebben

FPGA áramkörök alkalmazásainak vizsgálata

FPGA áramkörök alkalmazásainak vizsgálata FPGA áramkörök alkalmazásainak vizsgálata Kutatási beszámoló a Pro Progressio alapítvány számára Raikovich Tamás, 2012. 1 Bevezetés A programozható logikai áramkörökön (FPGA) alapuló hardver gyorsítók

Részletesebben

UNIX folyamatok kommunikációja

UNIX folyamatok kommunikációja UNIX folyamatok kommunikációja kiegészítő fóliák az előadásokhoz Mészáros Tamás http://www.mit.bme.hu/~meszaros/ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Részletesebben

2009.03.16. Ezeket a kiemelkedı sebességő számítógépeket nevezzük szuperszámítógépeknek.

2009.03.16. Ezeket a kiemelkedı sebességő számítógépeket nevezzük szuperszámítógépeknek. A számítási kapacitás hiánya a világ egyik fontos problémája. Számos olyan tudományos és mőszaki probléma létezik, melyek megoldásához a szokásos számítógépek, PC-k, munkaállomások, de még a szerverek

Részletesebben

Dr. Schuster György október 3.

Dr. Schuster György október 3. Real-time operációs rendszerek RTOS 2011. október 3. FreeRTOSConfig.h 3/1. Ez a header fájl tartalmazza az alapvető beállításokat. Ezek egyszerű #define-ok az értéküket kell beállítani: FreeRTOSConfig.h

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ Számítástechnikai Fejlesztı Kft. FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ E-SZIGNÓ KÁRTYAKEZELİ ALKALMAZÁS ver. 1.0 2010. november 9. MICROSEC SZÁMÍTÁSTECHNIKAI FEJLESZTİ KFT. 1022 BUDAPEST, MARCZIBÁNYI TÉR 9. Felhasználói

Részletesebben

A PC története. Informatika alapjai-9 Személyi számítógép (PC) 1/12. (Personal computer - From Wikipedia, the free encyclopedia)

A PC története. Informatika alapjai-9 Személyi számítógép (PC) 1/12. (Personal computer - From Wikipedia, the free encyclopedia) Informatika alapjai-9 Személyi számítógép (PC) 1/12 (Personal computer - From Wikipedia, the free encyclopedia) A személyi számítógépet ára, mérete és képességei és a használatában kialakult kultúra teszik

Részletesebben

Mérő- és vezérlőberendezés megvalósítása ARM alapú mikrovezérlővel és Linux-szal

Mérő- és vezérlőberendezés megvalósítása ARM alapú mikrovezérlővel és Linux-szal Mérő- és vezérlőberendezés megvalósítása ARM alapú mikrovezérlővel és Linux-szal Fuszenecker Róbert Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Műszaki Főiskolai Kar 2007. július 18. A mérőberendezés felhasználási

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

Országzászlók (2015. május 27., Sz14)

Országzászlók (2015. május 27., Sz14) Országzászlók (2015. május 27., Sz14) Írjon programot, amely a standard bemenetről állományvégjelig soronként egy-egy ország zászlójára vonatkozó adatokat olvas be! Az egyes zászlóknál azt tartjuk nyilván,

Részletesebben

Digitális technika II., 2009/2010 tavasz 1. vizsga 2010.06.01. A csoport

Digitális technika II., 2009/2010 tavasz 1. vizsga 2010.06.01. A csoport Beugró kérdések: 1. USART jelalak (TdX) felrajzolása adott paritás és adott számú STOP bit mellett egy kétjegyű hexa szám átvitelére. 2. RST7.5, TRAP és INT megszakítási bemenetek összehasonlítása tilthatóság

Részletesebben

KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATA ÉS MEGÍTÉLÉSE BUDAPESTEN. Közvélemény-kutatási jelentés. 2004. december

KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATA ÉS MEGÍTÉLÉSE BUDAPESTEN. Közvélemény-kutatási jelentés. 2004. december KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATA ÉS MEGÍTÉLÉSE BUDAPESTEN Közvélemény-kutatási jelentés 2004. december Tartalomjegyzék 1. FŐBB EREDMÉNYEK... 3 2. A KUTATÁS HÁTTERE ÉS CÉLJAI... 5 3. A KUTATÁS MÓDSZERE ÉS CÉLCSOPORTJA...

Részletesebben

Operációs rendszerek MINB240

Operációs rendszerek MINB240 Szemaforok Operációs rendszerek MINB24 3. előadás Ütemezés Speciális változók, melyeket csak a két, hozzájuk tartozó oszthatatlan művelettel lehet kezelni Down: while s < 1 do üres_utasítás; s := s - 1;

Részletesebben

Mikroprocesszor CPU. C Central Központi. P Processing Számító. U Unit Egység

Mikroprocesszor CPU. C Central Központi. P Processing Számító. U Unit Egység Mikroprocesszor CPU C Central Központi P Processing Számító U Unit Egység A mikroprocesszor általános belső felépítése 1-1 BUSZ Utasítás dekóder 1-1 BUSZ Az utasítás regiszterben levő utasítás értelmezését

Részletesebben

Máté: Számítógép architektúrák

Máté: Számítógép architektúrák Elágazás jövendölés ok gép megjövendöli, hogy egy ugrást végre kell hajtani vagy sem. Egy triviális jóslás: a visszafelé irányulót végre kell hajtani (ilyen van a ciklusok végén), az előre irányulót nem

Részletesebben

Számítógép Architektúrák

Számítógép Architektúrák Számítógép Architektúrák Utasításkészlet architektúrák 2015. április 11. Budapest Horváth Gábor docens BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tsz. ghorvath@hit.bme.hu Számítógép Architektúrák Horváth

Részletesebben

Számítógép Architektúrák

Számítógép Architektúrák Cache memória Horváth Gábor 2016. március 30. Budapest docens BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék ghorvath@hit.bme.hu Már megint a memória... Mindenről a memória tehet. Mert lassú. A virtuális

Részletesebben

3. Az univerzális szabályozó algoritmusai.

3. Az univerzális szabályozó algoritmusai. 3. Az univerzális szabályozó algoritmusai. Az UC teljes nevén UNIVERZÁLIS MIKROPROCESSZOROS PID SZABÁLYOZÓ. Tulajdonképpen a hosszú név felesleges, mert amelyik szabályozó nem univerzális, nem mikroprocesszoros

Részletesebben

É É ö Ü É ő Ü É Ö Ó Ö Ó Ü Ü Ü É É É É ö É Ó É ö Ü Ü É Ö ő ő ö Ó ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ü É Ó É ő ö ö É ö ö ő ő ö ő ö É ö É ő ű É Ü Ü ö ő É É ö ő É Ü ö ö ö Ü É É ö É É ö É É É Ü É Ü Ü ő Ő ő Ü É É ő ö Ü ö Ü

Részletesebben

0 0 1 Dekódolás. Az órajel hatására a beolvasott utasítás kód tárolódik az IC regiszterben, valamint a PC értéke növekszik.

0 0 1 Dekódolás. Az órajel hatására a beolvasott utasítás kód tárolódik az IC regiszterben, valamint a PC értéke növekszik. Teszt áramkör A CPU ból és kiegészítő áramkörökből kialakított számítógépet összekötjük az FPGA kártyán lévő ki és bemeneti eszközökkel, hogy az áramkör működése tesztelhető legyen. Eszközök A kártyán

Részletesebben

Kapcsolás. Áramkörkapcsolás, virtuális áramkörkapcsolás, hullámhosszkapcsolás,

Kapcsolás. Áramkörkapcsolás, virtuális áramkörkapcsolás, hullámhosszkapcsolás, Kapcsolás Áramkörkapcsolás, virtuális áramkörkapcsolás, hullámhosszkapcsolás, csomagkapcsolás 1 A tárgy anyagának felépítése A) Bevezetés Hálózatok és rendszerek bevezetése példákon A fizikai szintű kommunikáció

Részletesebben

ProCOM GPRS ADAPTER TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. v1.0 és újabb modul verziókhoz Rev. 1.2 2010.09.20

ProCOM GPRS ADAPTER TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. v1.0 és újabb modul verziókhoz Rev. 1.2 2010.09.20 ProCOM GPRS ADAPTER TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ v1.0 és újabb modul verziókhoz Rev. 1.2 2010.09.20 Tartalomjegyzék 1 A ProCOM GPRS Adapter alapvető funkciói... 3 1.1 Funkciók és szolgáltatások...

Részletesebben

- láda- vagy játékleírásból láda/játéklistába visszatérve nem a lista elejére ugrik, hanem ugyanoda, ahol 2013.09.18 voltunk a listában

- láda- vagy játékleírásból láda/játéklistába visszatérve nem a lista elejére ugrik, hanem ugyanoda, ahol 2013.09.18 voltunk a listában Sorsz. Verzió Dátum Megjegyzés Market DB 1.4.30a 2013.11.03 - a 10.30-i gc láda logokban szereplő ékezetes betűk gc.hu-s kódolásának visszalakítása olvashatóra - android 2.x-en gc ládaleírásba lépéskor

Részletesebben

Számítógépvezérelt rendszerek mérnöki tervezése 2006.05.19.

Számítógépvezérelt rendszerek mérnöki tervezése 2006.05.19. Számítógépvezérelt rendszerek mérnöki tervezése 2006.05.19. 1 Bevezetés Az irányított rendszerek típusa és bonyolultsága különböző bizonyos eszközöket irányítunk másokat csak felügyelünk A lejátszódó fizikai

Részletesebben

Rendelkezésre állás Magas szintű rendelkezésre állás bemutatása

Rendelkezésre állás Magas szintű rendelkezésre állás bemutatása IBM i Rendelkezésre állás Magas szintű rendelkezésre állás bemutatása 7.1 IBM i Rendelkezésre állás Magas szintű rendelkezésre állás bemutatása 7.1 Megjegyzés A kiadány és a tárgyalt termék használatba

Részletesebben

Lehet vagy nem? Konstrukciók és lehetetlenségi bizonyítások Dr. Katz Sándor, Bonyhád

Lehet vagy nem? Konstrukciók és lehetetlenségi bizonyítások Dr. Katz Sándor, Bonyhád Dr. Katz Sándor: Lehet vagy nem? Lehet vagy nem? Konstrukciók és lehetetlenségi bizonyítások Dr. Katz Sándor, Bonyhád A kreativitás fejlesztésének legközvetlenebb módja a konstrukciós feladatok megoldása.

Részletesebben

VLIW processzorok (Működési elvük, jellemzőik, előnyeik, hátrányaik, kereskedelmi rendszerek)

VLIW processzorok (Működési elvük, jellemzőik, előnyeik, hátrányaik, kereskedelmi rendszerek) SzA35. VLIW processzorok (Működési elvük, jellemzőik, előnyeik, hátrányaik, kereskedelmi rendszerek) Működési elvük: Jellemzőik: -függőségek kezelése statikusan, compiler által -hátránya: a compiler erősen

Részletesebben

Bináris keres fák kiegyensúlyozásai. Egyed Boglárka

Bináris keres fák kiegyensúlyozásai. Egyed Boglárka Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Bináris keres fák kiegyensúlyozásai BSc szakdolgozat Egyed Boglárka Matematika BSc, Alkalmazott matematikus szakirány Témavezet : Fekete István, egyetemi

Részletesebben

Operációs rendszerek MINB240 V3+2+0-5 kredit KF Nagyváradi Anett 0. előadás Bevezetés

Operációs rendszerek MINB240 V3+2+0-5 kredit KF Nagyváradi Anett 0. előadás Bevezetés Üzleti környezetre k optimalizált lt rendszerek SANB107 IBM System i IBM System p rendszerének ismertetése Csütörtökönként 12:45-től blokkosítva A102-es teremben http://morpheus.pte.hu/~varady/ Várady

Részletesebben

Operációs rendszerek MINB240 V2+2+0

Operációs rendszerek MINB240 V2+2+0 Operációs rendszerek MINB240 V2+2+0 Dr Iványi Péter Nagyváradi Anett Radó János Nagyváradi Anett Elérhetőségek Rendszer és Szoftvertechnológia Tanszék Boszorkány út B138 Tel.: 3634-es mellék anettn@morpheus.pte.hu

Részletesebben

Operációs rendszerek. A Windows NT felépítése

Operációs rendszerek. A Windows NT felépítése Operációs rendszerek A Windows NT felépítése A Windows NT 1996: NT 4.0. Felépítésében is új operációs rendszer: New Technology (NT). 32-bites Windows-os rendszerek felváltása. Windows 2000: NT alapú. Operációs

Részletesebben

Department of Software Engineering

Department of Software Engineering Tavasz 2014 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED Department of Software Engineering Számítógép-hálózatok 11. gyakorlat OSPF Deák Kristóf S z e g e d i T u d o m á n y e g y e t e m

Részletesebben