OPERÁCIÓS RENDSZEREK. A mai program. Fogalmak. Ütemezés és a Context Switch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OPERÁCIÓS RENDSZEREK. A mai program. Fogalmak. Ütemezés és a Context Switch"

Átírás

1 OPERÁCIÓS RENDSZEREK Ütemezés és a Context Switch A mai program A CPU ütemezéshez fogalmak, alapok, stratégiák Időkiosztási algoritmusok VAX/VMS, NT, Unix időkiosztás A Context Switch implementáció Ütemezés, Vadász, Ea6 2 Fogalmak Erőforrásokat Hozzárendelünk processzekhez (allokáció); A használatukat időben beosztjuk (időkiosztás, scheduling); Kapcsoljuk azokat a kiosztott időpillanatban (dipatching és switch). Most a processzor üzemezésről lesz szó (Az egyéb erőforrás ütemezés kérdéskör a kölcsönös kizárás probléma kezelésénél előjön majd ) A CPU meglehetősen fontos (és jellegzetes) erőforrás. Érdemes ütemezését külön tárgyalni. Ütemezés, Vadász, Ea6 3 1

2 A probléma Több processz van, mint processzor A processzek osztozzanak egy CPU idején. (Tegyük fel: minden processzhez rendeltek (ez az allokáció) egy CPU-t.) Emlékezz a processz állapotokra: ha letelt az időszelete a futó processznek, Vagy ha maga blokkolt állapotba megy (ezzel lemond a CPU-ról), akkor a futásra kész processzekből válasszunk ki egyet (ez a scheduling), és kapcsoljuk neki a CPU-t (ez a dispathing és a Context Switch második fele). Ütemezés, Vadász, Ea6 4 Tágítjuk a problémát: ütemezési szintek Long-term-scheduling (hosszútávú) JOB ütemezés: JOB/taszk pool-ból melyiket válasszuk ki futásra. A multiprogramozási szintet befolyásolja. Medium-term-scheduling (középtávú) suspended (futásra nem kész, partially executed, outswapped) processzek közül melyeket helyezzük futásra késszé (memória igény is érdekes) Short-term-scheduling (rövidtávú) futásra kész processzek közül melyik kapja a CPU-t. A továbbiakban ezzel foglalkozunk. (Ezzel ismét szűkítünk.) Ütemezés, Vadász, Ea6 5 Mit várunk el? Pártatlanság: minden processz (taszk) korrekt módon, de nem feltétlenül egyenrangúan kapja meg a processzort Hatékonyság: a CPU lehetőleg legnagyobb százalékban legyen kihasználva Válaszidő (interaktív felhasználóknak): elfogadható legyen Fordulási idő (kötegelt munkák): elfogadható legyen Teljesítmény: időegységre eső JOB, taszk, processz feldolgozás (más, mint a CPU kihasználás!) jó legyen Látható ellentmondások! Ütemezés, Vadász, Ea6 6 2

3 Technikai alapok Óraeszköz periodikusan megszakításokat generál Az időt szeletekre (time slice, quantum) bonthatjuk A CPU felhasználás idejét, a processzek életidejét stb. számon tarthatjuk Bizonyos időnként az állapotokat kiértékelhetjük, és CPU kapcsolást valósíthatunk meg Ütemezés, Vadász, Ea6 7 Az óraeszköz A programozható óra 3 komponensből áll: oszcillátor kristály: nagy pontossággal periodikusan jeleket generál (tipikusan 5-100MHz). Számláló (counter): ami dekrementálja az értékét minden a kristály által generált jelre. Mikor a számláló eléri a 0 értéket, IT generálódik. Tartó regiszter (holding register): az óra indulásakor (oneshot mode) vagy a counter 0-vá válásakor (square-wavemode) tartalma betöltődik a számlálóba, ezzel szabályozhatjuk, milyen gyakran keletkezzen IT (clock tick rate). Pl. egy 1MHz-es kristály (1μs-ként ad jelet), 16 bites regiszterekkel programozható 1μs-től μs-ig tartó óra ütés (clock-tick) tartományba. Ütemezés, Vadász, Ea6 8 Az óraeszköz IT kezelőjének feladatai A napi idő karbantartása, a futó processz által felhasznált CPU idő számolására, a processz időkvantuma lejártának megállapítására, ütemező meghívására, alarm szignál generálására (amikorra azt egy processz igényelte), "watchdog timer"-t biztosíthat (pl. floppy kezelésnél: felpörgetés, lehet I/O; ugyanekkor indul a wd-timer, ami leállítja a pörgetést, ha nem jön újabb i/o kérés) Segíti a profiling-ot, monitoring-ot, statisztikáz. Ütemezés, Vadász, Ea6 9 3

4 Napi idő karbantartás Egy számláló (64 bites) a napi időt (time-of-day) nyilvántartja óra-ütésekben (clock-tick), vagy 2 számláló: sec-ben + "ütésszám a kurrens sec-ben" (32 bit a sec-nak, 16 bit tickeknek) egy fix időhöz képest (Unix: jan 1. 12:00-tól) a bootolási időtől (32 bit a tick-számlálónak, 32 bit a secben mért betöltési időnek). A rendszergazda által adott dátum-idő átszámítódik clocktick-ekbe, és beíródik a számlálóba. Az óra kezelő (clock driver, clock IT handler) ütésenként növeli ezt a számlálót (számlálókat) Ütemezés, Vadász, Ea6 10 CPU idő nyilvántartás A processzhez tartozó számláló ütésenként inkrementálódik, ha a processz futó állapotú. Megoldható, hogy külön számláljuk a felhasználói módú és a kernel módú CPU használatot (persze, kis hibák itt lehetnek). Az idő-szelet nyilvántartása A quantum, time-slice nyilvántartáshoz a context switch esetén egy számlálót (akár processzenkénti számlálót) feltöltünk óra-ütésekben mért időszelet értékkel, majd ezt ütésenként dekrementáljuk. A számláló 0-vá válása jelzi a quantum lejártát Ütemezés, Vadász, Ea6 11 Időzítő (alarm, watchdog-timer) Idők lejártát ütésekben (tickek-ben) adott számlálók 0- vá válása jelezheti. Számlálók (órák) időben rendezett láncolt listáját tartjuk fel, a számlálókban a következő szignál ideje (tick-ben). A lista elején lévő számlálót dekrementáljuk. Pl. Kurrens idő: 4200, S1:4203, S2:4207, S3:4213 Kurrens idő 4200 Következő szignál 3 Clock header 3 S1 4 S2 6 S3 Ütemezés, Vadász, Ea6 12 4

5 Vissza az ütemezéshez: technikai alapok Óraeszköz periodikusan megszakításokat generál Az időt szeletekre (time slice, quantum) bonthatjuk A CPU felhasználás idejét, a processzek életidejét stb. számon tarthatjuk Bizonyos időnként az állapotokat kiértékelhetjük, és CPU kapcsolást valósíthatunk meg Ütemezés, Vadász, Ea6 13 Döntési stratégiák Nem beavatkozó (non-preemptive) run-to-completion jellegű együttműködő (kooperative) Szelektív beavatkozó Beavatkozó (preemptive): akkor is elveszik a CPU-t egy processztől, ha az nem akar lemondani róla Ütemezés, Vadász, Ea6 14 Ütemezési döntési helyzetek 1 Egy processz wait állapotátmenete. 2 Egy processz preemption állapotátmenete (pl. megszakítás bekövetkezése miatt). 3 Egy processz signal állapotátmenete. 4 Egy processz terminálódása. (4) exit running (1) sleep/wait/request (2) preempt schedule/run blocked (3) signal/assign ready waiting Ütemezés, Vadász, Ea6 15 5

6 Ütemezési döntési helyzetek 1 Egy processz wait állapotátmenete. 2 Egy processz preemption állapotátmenete (pl. megszakítás bekövetkezése miatt). 3 Egy processz signal állapotátmenete. 4 Egy processz terminálódása. A processz szempontjából az 1. és 4. helyzet nem döntési helyzet. Az viszont a 2. és a 3. számú. Ha ütemezési döntések csak az 1., 4. helyzetekben lehetségesek: nem beavatkozó az ütemezés. Ütemezés, Vadász, Ea6 16 A leegyszerűsített forgatókönyv A futó processz ideje lejárt (egy logikai óra, számláló lejárt, ütésére egy IT kezelő működésbe lép), vagy a futó processz blokkolt állapotba menne; A kezelő (a sheduler) kiértékel, és kiválasztja a futásra kész processzekből a nyertest (ez egy prioritás számítás, optimum számítás); Majd megtörténik a kapcsolás Ütemezés, Vadász, Ea6 17 Mi befolyásolhatja a kiválasztást? Prioritás = fontosság. Mi befolyásolhatja? A processzek memóriaigénye A processzek érkezési ideje vagy érkezési sorrendje Az eddigi CPU felhasználási idő * Vö.: CPU lázas processzek szemben I/O lázas processzek A várható CPU felhasználási idő * Vö.: Számolásigényes processzek szemben I/O igényes processzek. Vajon lehet-e időt becsülni? A processz időszerűsége ** Vö.: interaktív processzek szemben kötegelt munkák, CPU lázas szakaszok szemben az I/O lázas szakaszok. Rendszer terhelés befolyása. Valós idejű processzek problémája kezelendő. Ütemezés, Vadász, Ea6 18 6

7 Egy kis fogalom magyarázat A processz életében lehetnek CPU lázas időszakaszok (CPU burst) I/O lázas időszakaszok (I/O burst) Vannak Számolásigényes (CPU bound) processzek (hosszú CPU lázas szakaszokkal); I/O igényes (I/O bound) processzek (rövid CPU lázas szakaszok, sok I/O lázas szakasz). Ütemezés, Vadász, Ea6 19 Melyik ütemezési prioritása legyen magasabb? Egy processz állapotátmenetei CPU lázas időszakában Egy processz állapotátmenetei I/O lázas időszakában Fut Fut Blokkolt Ready Blokkolt Ready Ütemezés, Vadász, Ea6 20 Az ütemezési algoritmusok Mi (milyen) a prioritásfüggvény? Az igény-bejelentési sorrend (First Come, First Served) (Long- és Medium-term ütemezéshez) A legkisebb igény (Shortest Job First) (Long- és Mediumterm ütemezéshez) Valamilyen ígéret (ígéret-vezérelt időkiosztás) (Policy Driven Scheduling) Körkörös sorrend (Round-Robin Scheduling) Több összetevőtől függő (Többszintes prioritás-sorokon alapuló visszacsatolásos) (Multilevel Feedback Queue Scheduling) Ütemezés, Vadász, Ea6 21 7

8 First Come, First Served A processzek készletében (Process Pool) lévő processzek a beérkezési sorrendjük szerint kapnak CPU-t. Egyszerű a megvalósítás. Kialakulhat a convoy effect : korábban érkezett CPU lázas szakaszú processz lefogja a CPU-t. (Országúton lassú jármű mögött sorban a gyorsabbak) Ütemezés, Vadász, Ea6 22 Shortest Job First Régi, egyszerű. A nyomtató kiszolgálási sorokból ütemezésre még ma is használják. Az átlagos fordulási idő a legkisebb. CPU ütemezéshez: hogyan lehetne megmondani előre a várható időigényt? Idősorozatokkal jellemezhető munkákhoz az aging (öregedés) algoritmus. Ütemezés, Vadász, Ea6 23 Aging algoritmus 0, 1, 2,...,i,.. CPU lázas szakaszok ismétlődnek (nem egyforma időt igényelve). Becsülhetjük a következő idejét (T i : tényleges, mért; B i : becsült): B i+1 = a * T i + (1 - a) * B i ; ahol 0 <= a <= 1. Legyen a = 1/2, ekkor (a: súlyozó faktor) B i+1 = (T i + B i ) / 2 i i +1 i + 2 i + 3 i + 4 i + 5 T i B i Ütemezés, Vadász, Ea6 24 8

9 Policy Driven Scheduling Reális ígéret: n számú processz esetén 1/n-ed részét kapja egy processz a CPU-nak. Mérni kell az élet-idő-t (a rendszerben eddig eltöltött idejét), és cpu-idő-t (eddig felhasznált CPU időt), számítandó a jogosultsági-idő = élet-idő / n; prioritás = jogosultsági-idő / cpu-idő. Más ígéretek is lehetnek Az ígéret-vezérelt időkiosztás speciális esete a valós idejű (Real Time) időkiosztás. Ütemezés, Vadász, Ea6 25 Round Robin Egyszerű, elég régi algoritmus. Időszeleteket (quantum) rendelünk a processzekhez. A kész állapotú processzek egy soron nyilvántartottak. Egy processz futhat, amíg a időszelete tart (ha blokkolódik, akkor addig sem fut). Lejárt szeletű (preempted) processz a sor végére kerül. A sor elején álló kapja a CPU-t. A listán a processzek körben járnak. Ütemezés, Vadász, Ea6 26 Multilevel Feedback Queue Scheduling Több ready sor van, a különböző prioritási szintekhez Elvileg lehet minden sorhoz más-más scheduling/prioritás algoritmus Pl. interaktív processzekhez preemptív FCFS, vagy MLFQ Batch processzekhez SJF Valós idejű (Real Time) processzekhez fix prioritás Minden sorhoz rendelhetünk időszeletet Kell egy módszer: mikor, mennyivel csökkentsük a prioritást Kell egy módszer (algoritmus), mikor mennyivel növeljük a prioritást (visszacsatolás) Preempted/blocked/signaled processz a neki megfelelő sor végére kerüljön Kell egy módszer, melyik sorról "kapcsoljunk" Pl. a legegyszerűbb: a legmagasabb sorról az elsőt. Ütemezés, Vadász, Ea6 27 9

10 VAX VMS scheduling Multilevel feedback jellegű, alkalmas real time-ra is. 32 prioritási szint. Nagyobb szám: nagyobb prioritás : a valós idejű processzek számára. Nem dinamikus! 0-15: reguláris processzeknek, dinamikusan számítódik. A processz bázis-prioritása: minimális prioritása. Rendszerhívásokhoz rögzített prioritás növekmény. Mikor a processz futásra késszé válik, a növekmény hozzáadódik a bázis-prioritáshoz, és a megfelelő sorra kerül processz. Scheduled processz prioritása egy szinttel csökken (határ a bázis-prioritás). Ha elveszik tőle a CPU-t, erre az új sorra kerül. Sokáig várakozókat eggyel följebb emelik (no starvation). A scheduler a legmagasabb prioritás sor elejéről választ. Ütemezés, Vadász, Ea Kernel mód prioritástartomány Küszöb prioritás User mód prioritástartomány n Unix időkiosztás Nem megszakítható Megszakítható Swapper Diszk I/O várakozás Várakozás bufferre Várakozás i-bögre Karakter I várakozás Karakter O várakozás Gyermek exitre várakozás U k szint U k +1 szint U k + 2 szint U k + 3 szint U k + 4 szint... U n szint Ütemezés, Vadász, Ea6 29 A Unix időkiosztása A processzeknek user-mode vagy kernel-mode prioritásértéke lehet. Az előző dinamikus, ezek lehetnek preempted processzek. Utóbbi fix érték. Ezekre nincs preempció. Küszöb prioritás szint elválaszt. A user-mode prioritások (p_usrpri) dinamikusan igazítódnak. A p_cpu mező a futó processznél a CPU használattal arányosan nő. A p_cpu mezőt quantumonkként öregbítik (aging): p_cpu = p_cpu / const1; (rendszerint const1 = 2). Ütemezés, Vadász, Ea

11 A Unix időkiosztása 2 A prioritás kiszámítódik (kisebb érték jelenti a nagyobb prioritást!): p_usrpri=puser+p_cpu/const2 + p_nice/const3; (Rendszerint const2=const3=2;). A PUSER a processz bázis prioritása, külső prioritás. A p_nice a nice() rendszerhívással (felhasználói kontrollt lehetővé tevő) beállított érték. A p_usrpri a küszöb érték alá, egy beállított érték fölé nem mehet. Ütemezés, Vadász, Ea6 31 Egy példa Quan tum 1 A processz p_uspri p_cpu 60 0 B processz p_uspri p_cpu 60 0 C processz p_uspri p_cpu 63 7 Egy rendszerben a PUSER=60. Ha egy processz megkapja a CPU-t és quantumában végig használja, a p_cpu növekmény legyen 60. Legyen 3 processz (A, B, C), induláskor a C p_cpu-ja 7, a másik kettőé 0. Induláskor a p_uspri C-nél 63, a másik kettőnél 60. Mindhárom processznél a p_nice érték 0 legyen. Követhetjük, hogyan változnak a prioritások, melyik processz kap CPU-t Ütemezés, Vadász, Ea6 32 BSD 4.3 Scheduling Quantum=0.1 sec; const2=4; const3=2; const1 dinamikusan számítódik: const1=(2*load+1)/(2*load); ahol load a run queue álagos hossza az utóbbi 1 percben Ugyanekkor a p_cpu öregbítés nem quantumonként, hanem 1 sec-enként történik csak! Az 1 sec-nél hosszabb ideig blokkolt processzeknél const1 a blokkolási időtől is függ! Ütemezés, Vadász, Ea

12 NT Scheduling a fonalakra Van standby állapot is: a legnagyobb prioritású futásra kész. A standby-t ütemezik ki. 32 prioritási szint, 16-31: valósidejű, 0-15: normál, változó (mint a VAX/VMS-nél) Lejárt quantumú fonál prioritás 1-gyel csökken (a bázisig). Kész állapotba jutó fonál prioritása növekszik, a blokkolódása típusától függően A legmagasabb kész sor első fonala standby állapotúra változik. Ha nincs ilyen, az idle fonál lesz standby. Ütemezés, Vadász, Ea6 34 Linux scheduling A POSIX nek megfelelően több ütemezési osztály van (processzenként beállítható) SCHED_FIFO, SCHED_RR, SCHED_OTHER A schedule( ) függvény hívódik ha processz blokkolt állapotba megy, Minden syscall és "slow" IT után, ha egy flag beállított. A schedule( ) függvény 3 dolgot csinál "szokásos" teendőket (miknek az óra IT kezelőben kellene lenniük, de "hatékonyság" miatt itt vannak) Legmagasabb prioritású processz meghatározása Context Switch Ütemezés, Vadász, Ea6 35 A CPU allokálás: Context Switch A futó processz hardver kontextusát (dinamikus részét) lementjük valahová, a kiválasztott processz kontextusát felvesszük. Legfontosabb a programszámláló (PC, IP) lementése, felvétele. Lementés történhet wait (blokkolódás) állapot-átmenetnél, vagy preemption állapot-átmenetnél is. A felvétel schedule átmenetet okoz. Ütemezés, Vadász, Ea

13 Hova mentsük le a dinamikus kontextust? Lehetne a Process Table sorába (PCB-be). Hátrány: nagy lesz a tábla, a lementés/felvétel hardveresen nem támogatott. Veremtárba. Előny: hardveres push/pop is van. Felhasználói szintű verembe? Nem. Közös kernel verembe? Processzenkénti kernel verembe? Egyes CPU-kban többszörös regiszterkészlet! Egyes CPU-knak van védett módú processz kapcsolás gépi instrukciójuk! Ütemezés, Vadász, Ea6 37 Unix processz kontextus komponensek A kontextus statikus része Felhasználói szintű kontextus Program szöveg Adatok Veremtár Osztott adatok Rendszer szintű kontextus statikus része Process Table bejegyzése U Area Processzenkénti Region Table A kontextus dinamikus (volatile)része Keret a 3. rétegnek Keret a 2. rétegnek Keret az 1. rétegnek Felhasználói szint Ütemezés, Vadász, Ea6 38 Egy lehetséges mechanizmus Lásd a Unix processz kontextus ábrát (előző dia): keretek a processz kernel veremben a dinamikus kontextus részére. Hány keret kell? Mikor keletkezik új réteg? rendszerhívással (trap) belépünk a kernelbe; megszakítással belépünk a kernelbe; preemption következett be. Megszűnik egy réteg, ha rendszerhívásból visszatérünk user szintre; megszakítás kiszolgálásból vissztérünk; schedule átment következett be. Ütemezés, Vadász, Ea

14 A kapcsolás lépései Döntés, legyen Context Switch. A save-context() algoritmussal a kurrens processz dinamikus kontextusának lementése; A legjobb processz kiválasztása (scheduling algoritmusok!) A resume-context() algoritmussal a kiválasztott processz kontextusának felvétele. Tételezzük fel: R0 regiszterben van a függvények visszatérési értéke, PC a programszámláló, PSW a státus regiszter. Ezekre van hardveres push/pop. Ütemezés, Vadász, Ea6 40 int save_context() { R0 0; Pszeudókódok 1 SWIT { HW-PUSH(PC,PSW); PUSH (altalanos regiszterek); /* lementődött a keret, R0=0-val */ R0 (-1); JUMP Return-re; } Return(R0); } /* A HW-PUSH-nál a PC a Return-re mutat. Látjuk majd, két visszatérés van ebből. Először a JUMP Return miatt (R0=-1-gyel), másodszor a PC felvétele miatt (de akkor előtte az R0-t is felveszik, az meg 0 lesz, tehát R0=0-val). */ Ütemezés, Vadász, Ea6 41 Pszeudókódok 2 int resume_context(pid_t pid) { A pid-del azonosított processz verméről vedd vissza az általanos regisztereket; POP PSW; POP PC; /* ide a vezérlés nem juthat el */ } /* Miért nem jut oda a vezérlés? Mert a visszavett PC a save_context Return-jére mutat! */ Ütemezés, Vadász, Ea

15 A Context Switch pszeudókódja... if (save_context()){ Ütemezz másik processzt, ennek pid-je = new_pid; resume_context(new_pid); /* ide a vezérlés nem juthat el */ }... /* Innen futhat a visszavett kontextusú processz */ /* Ne feledjük, a save_context-ből két visszatérés is van: az ifnek először nem-nulla értéket ad (és belefut a schedulingba), másodszor 0-val visszatérve kikerüli azt. */ Ütemezés, Vadász, Ea6 43 A vezérlés menete Dönt; if(save_context( )) { npid = Ütemez; A B Resume_context(npid); IT } 2nd; D S 2nd Ü R IRET Ütemezés, Vadász, Ea6 44 Volt már ilyen, emlékezzünk... #include <setjmp.h> jmp_buf env; int i = 0; main () { if (setjmp(env)!= 0) { (void) printf("2nd from setjmp: i=%d\n", i); exit(0); } (void) printf("1st from setjmp: i=%d\n", i); i = 1; g(); /*NOTREACHED*/ } g() { longjmp(env, 1); /*NOTREACHED*/ } Ütemezés, Vadász, Ea

16 Összefoglalás Foglakoztunk az Alapokkal, stratégiákkal Időkiosztási algoritmusokkal VAX/VMS, NT, Unix időkiosztással A Context Switch implementációval Ütemezés, Vadász, Ea6 46 OPERÁCIÓS RENDSZEREK Ütemezés és a Context Switch Vége 16

A mai program OPERÁCIÓS RENDSZEREK. A probléma. Fogalmak. Mit várunk el? Tágítjuk a problémát: ütemezési szintek

A mai program OPERÁCIÓS RENDSZEREK. A probléma. Fogalmak. Mit várunk el? Tágítjuk a problémát: ütemezési szintek A mai program OPERÁCIÓS RENDSZEREK A CPU ütemezéshez fogalmak, alapok, stratégiák Id kiosztási algoritmusok VAX/VMS, NT, Unix id kiosztás A Context Switch implementáció Ütemezés és a Context Switch Operációs

Részletesebben

Operációs rendszerek II. Folyamatok ütemezése

Operációs rendszerek II. Folyamatok ütemezése Folyamatok ütemezése Folyamatok modellezése az operációs rendszerekben Folyamatok állapotai alap állapotok futásra kész fut és várakozik felfüggesztett állapotok, jelentőségük Állapotátmeneti diagram Állapotátmenetek

Részletesebben

Ütemezés (Scheduling),

Ütemezés (Scheduling), 1 Ütemezés (Scheduling), Alapfogalmak Ütemezési feltételek (kritériumok) Ütemezési algoritmusok Több-processzoros eset Algoritmus kiértékelése 2 Alapfogalmak A multiprogramozás célja: a CPU foglaltság

Részletesebben

Processzusok (Processes), Szálak (Threads), Kommunikáció (IPC, Inter-Process Communication)

Processzusok (Processes), Szálak (Threads), Kommunikáció (IPC, Inter-Process Communication) 1 Processzusok (Processes), Szálak (Threads), Kommunikáció (IPC, Inter-Process Communication) 1. A folyamat (processzus, process) fogalma 2. Folyamatok: műveletek, állapotok, hierarchia 3. Szálak (threads)

Részletesebben

Processzusok (Processes), Szálak (Threads), Kommunikáció (IPC, Inter-Process Communication)

Processzusok (Processes), Szálak (Threads), Kommunikáció (IPC, Inter-Process Communication) 1 Processzusok (Processes), Szálak (Threads), Kommunikáció (IPC, Inter-Process Communication) 1. A folyamat (processzus, process) fogalma 2. Folyamatok: műveletek, állapotok, hierarchia 3. Szálak (threads)

Részletesebben

Ütemezés (Scheduling),

Ütemezés (Scheduling), 1 Ütemezés (Scheduling), Alapfogalmak Ütemezési feltételek (kritériumok) Ütemezési algoritmusok Több-processzoros eset Algoritmus kiértékelése 2 Alapfogalmak A multiprogramozás célja: a CPU foglaltság

Részletesebben

Operációs rendszerek. Folyamatok kezelése a UNIX-ban

Operációs rendszerek. Folyamatok kezelése a UNIX-ban Operációs rendszerek Folyamatok kezelése a UNIX-ban Folyamatok a UNIX-ban A folyamat: multiprogramozott operációs rendszer alapfogalma - absztrakt fogalom. A gyakorlati kép: egy program végrehajtása és

Részletesebben

Tartalom. Operációs rendszerek. 5.1. Bevezetés. 5.2. CPU ütemezés. Középtávú ütemezés. Hosszútávú ütemezés

Tartalom. Operációs rendszerek. 5.1. Bevezetés. 5.2. CPU ütemezés. Középtávú ütemezés. Hosszútávú ütemezés Tartalom Operációs rendszerek Bevezetés CPU ütemezés Ütemezési algoritmusok alapjai Ütemezési algoritmusok 5. Ütemezés Simon Gyula Felhasznált irodalom: Kóczy-Kondorosi (szerk.): Operációs rendszerek mérnöki

Részletesebben

(kernel3d vizualizáció: kernel245_graph.mpg)

(kernel3d vizualizáció: kernel245_graph.mpg) (kernel3d vizualizáció: kernel245_graph.mpg) http://www.pabr.org/kernel3d/kernel3d.html http://blog.mit.bme.hu/meszaros/node/163 1 (ml4 unix mérés boot demo) 2 UNIX: folyamatok kezelése kiegészítő fóliák

Részletesebben

Uniprogramozás. várakozás. várakozás. Program A. Idő. A programnak várakoznia kell az I/Outasítások végrehajtására mielőtt továbbfuthatna

Uniprogramozás. várakozás. várakozás. Program A. Idő. A programnak várakoznia kell az I/Outasítások végrehajtására mielőtt továbbfuthatna Processzusok 1 Uniprogramozás Program A futás várakozás futás várakozás Idő A programnak várakoznia kell az I/Outasítások végrehajtására mielőtt továbbfuthatna 2 Multiprogramozás Program A futás vár futás

Részletesebben

Feladatok (task) kezelése multiprogramozott operációs rendszerekben

Feladatok (task) kezelése multiprogramozott operációs rendszerekben Operációs rendszerek (vimia219) Feladatok (task) kezelése multiprogramozott operációs rendszerekben dr. Kovácsházy Tamás 3. anyagrész 1. Ütemezéssel kapcsolatos példa 2. Összetett prioritásos és többprocesszoros

Részletesebben

Operációs rendszerek MINB240

Operációs rendszerek MINB240 Szemaforok Operációs rendszerek MINB24 3. előadás Ütemezés Speciális változók, melyeket csak a két, hozzájuk tartozó oszthatatlan művelettel lehet kezelni Down: while s < 1 do üres_utasítás; s := s - 1;

Részletesebben

Operációs Rendszerek II.

Operációs Rendszerek II. Operációs Rendszerek II. Harmadik előadás Első verzió: 2004/2005. I. szemeszter Ez a verzió: 2009/2010. II. szemeszter Visszatekintés: folyamatok Programok és erőforrások dinamikus összerendelése a program

Részletesebben

Matematikai és Informatikai Intézet. 4. Folyamatok

Matematikai és Informatikai Intézet. 4. Folyamatok 4. Folyamatok A folyamat (processzus) fogalma Folyamat ütemezés (scheduling) Folyamatokon végzett "mûveletek" Folyamatok együttmûködése, kooperációja Szálak (thread) Folyamatok közötti kommunikáció 49

Részletesebben

Operációs rendszerek MINB240

Operációs rendszerek MINB240 Mutex Operációs rendszerek MINB24 3. előadás Ütemezés Bináris szemafor Szemaforváltozója csak két értéket vehet fel ( / 1; foglalt / szabad) Kölcsönös kizárásra 1 kezdőértékű mutex A kritikus szakaszba

Részletesebben

Előadás_#03. Előadás_03-1 -

Előadás_#03. Előadás_03-1 - Előadás_#03. 1. Ütemezés [OR_05_Ütemezés_ok.ppt az 1-30. diáig / Előadás_#03 (dinamikusan)] Tekintsük át, hogy eddig minek a kapcsán merült fel ütemezés. Tulajdonképpen minden olyan lépés, ami állapot

Részletesebben

Operációs rendszerek. 3. előadás Ütemezés

Operációs rendszerek. 3. előadás Ütemezés Operációs rendszerek 3. előadás Ütemezés 1 Szemaforok Speciális változók, melyeket csak a két, hozzájuk tartozó oszthatatlan művelettel lehet kezelni Down: while s < 1 do üres_utasítás; s := s - 1; Up:

Részletesebben

Operációs rendszerek. Folyamatok ütemezése

Operációs rendszerek. Folyamatok ütemezése Operációs rendszerek Folyamatok ütemezése Alapok Az ütemezés, az események sorrendjének a meghatározása. Az ütemezés használata OPR-ekben: az azonos erőforrásra igényt tartó folyamatok közül történő választás,

Részletesebben

Operációs rendszerek 1. 8. előadás Multiprogramozott operációs rendszerek

Operációs rendszerek 1. 8. előadás Multiprogramozott operációs rendszerek Operációs rendszerek 1. 8. előadás Multiprogramozott operációs rendszerek Soós Sándor Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai és Gazdasági Intézet E-mail: soossandor@inf.nyme.hu 2011.

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZEREK. A mai program. Hiba és eseménykezelés. Alapfogalmak. Eseménykezelés, szignálozás

OPERÁCIÓS RENDSZEREK. A mai program. Hiba és eseménykezelés. Alapfogalmak. Eseménykezelés, szignálozás OPERÁCIÓS RENDSZEREK Eseménykezelés, szignálozás A mai program Alapfogalmak: esemény, jelződés, kezelés Megszakítások és kivételek Szignálozás Rendelkezés szignálról (SVID, POSIX) Postázás Esettanulmányok

Részletesebben

Operációs rendszerek

Operációs rendszerek Operációs rendszerek 2. EA Regiszter: A regiszterek a számítógépek központi feldolgozó egységeinek (CPU-inak), illetve mikroprocesszorainak gyorsan írható-olvasható, ideiglenes tartalmú, és általában egyszerre

Részletesebben

2. Folyamatok. Operációs rendszerek. Folyamatok. Bevezetés. 2.1. Folyamatkezelés multiprogramozott rendszerekben. Folyamatok modellezése

2. Folyamatok. Operációs rendszerek. Folyamatok. Bevezetés. 2.1. Folyamatkezelés multiprogramozott rendszerekben. Folyamatok modellezése Operációs rendszerek 2. Folyamatok Simon Gyula 2. Folyamatok Bevezetés Folyamatkezelés multiprogramozott rendszerben Környezet váltás Folyamatleírók, I/O leírók Szálak Megszakítások Felhasznált irodalom:

Részletesebben

Dr. Schuster György október 3.

Dr. Schuster György október 3. Real-time operációs rendszerek RTOS 2011. október 3. FreeRTOSConfig.h 3/1. Ez a header fájl tartalmazza az alapvető beállításokat. Ezek egyszerű #define-ok az értéküket kell beállítani: FreeRTOSConfig.h

Részletesebben

Dr. Illés Zoltán

Dr. Illés Zoltán Dr. Illés Zoltán zoltan.illes@elte.hu Operációs rendszerek kialakulása Op. Rendszer fogalmak, struktúrák Fájlok, könyvtárak, fájlrendszerek Fizikai felépítés Logikai felépítés Folyamatok Létrehozásuk,

Részletesebben

Operációs Rendszerek II.

Operációs Rendszerek II. Operációs Rendszerek II. Második előadás Első verzió: 2004/2005. I. szemeszter Ez a verzió: 2009/2010. II. szemeszter Visszatekintés Visszatekintés Operációs rendszer a számítógép hardver elemei és az

Részletesebben

Operációs rendszerek II. jegyzet

Operációs rendszerek II. jegyzet Operációs rendszerek II. jegyzet Bringye Zsolt tanár úr fóliái alapján Operációs rendszer: A számítógép hardver elemei és az (alkalmazói) programok közötti szoftver réteg, amely biztosítja a hardver komponensek

Részletesebben

Feladatok (task) kezelése multiprogramozott operációs rendszerekben

Feladatok (task) kezelése multiprogramozott operációs rendszerekben Operációs rendszerek alapjai (vimia024) Feladatok (task) kezelése multiprogramozott operációs rendszerekben dr. Kovácsházy Tamás 2. anyagrész, Ütemezés Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika

Részletesebben

C# Szálkezelés. Tóth Zsolt. Miskolci Egyetem. Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) C# Szálkezelés 2013 1 / 21

C# Szálkezelés. Tóth Zsolt. Miskolci Egyetem. Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) C# Szálkezelés 2013 1 / 21 C# Szálkezelés Tóth Zsolt Miskolci Egyetem 2013 Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) C# Szálkezelés 2013 1 / 21 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 2 Szálkezelés 3 Konkurens Programozás Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem)

Részletesebben

Operációs rendszerek. Az NT folyamatok kezelése

Operációs rendszerek. Az NT folyamatok kezelése Operációs rendszerek Az NT folyamatok kezelése Folyamatok logikai felépítése A folyamat modell: egy adott program kódját végrehajtó szál(ak)ból és, a szál(ak) által lefoglalt erőforrásokból állnak. Folyamatok

Részletesebben

Operációs rendszerek Folyamatok 1.1

Operációs rendszerek Folyamatok 1.1 Operációs rendszerek p. Operációs rendszerek Folyamatok 1.1 Pere László (pipas@linux.pte.hu) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA ÉS ÁLTALÁNOS TECHNIKA TANSZÉK A rendszermag Rendszermag

Részletesebben

Operációs rendszerek MINB240

Operációs rendszerek MINB240 Operációs rendszerek MINB240 Ismétlés. előadás Processzusok 2 Alapvető hardware komponensek CPU Diszk Diszk kezelő Diszk Memória kezelő (Controller) Memória Nyomtató Nyomtató kezelő Rendszer busz 3 Alapvető

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZEREK. Célkitűzések, tárgyfelépítés. Módszerek. OS fogalom, struktúrák. 2005/2006. tanév II. félév Dr. Vadász Dénes

OPERÁCIÓS RENDSZEREK. Célkitűzések, tárgyfelépítés. Módszerek. OS fogalom, struktúrák. 2005/2006. tanév II. félév Dr. Vadász Dénes OPERÁCIÓS RENDSZEREK OS fogalom, struktúrák 2005/2006. tanév II. félév Dr. Vadász Dénes Célkitűzések, tárgyfelépítés Alapfogalmak, koncepciók, struktúrák, működés megismerése OS példák: Unix, Linux, W

Részletesebben

Operációs rendszerek. 1. Bevezetö. Operációs rendszer: nincs jó definíció

Operációs rendszerek. 1. Bevezetö. Operációs rendszer: nincs jó definíció 1 Operációs rendszerek 1. Bevezetö Operációs rendszer: nincs jó definíció Korai operációs rendszerek Korai batch rendszerek: - lyukkártyák, átlapolt feldolgozá, pufferelés - Spooling: nagyobb kapacitású,

Részletesebben

Az operációs rendszer szerkezete, szolgáltatásai

Az operációs rendszer szerkezete, szolgáltatásai Az operációs rendszer szerkezete, szolgáltatásai Felhasználói programok Rendszerhívások Válaszok Kernel Eszközkezelők Megszakításvezérlés Perifériák Az operációs rendszer szerkezete, szolgáltatásai Felhasználói

Részletesebben

Balogh Ádám Lőrentey Károly

Balogh Ádám Lőrentey Károly Architektúrák és operációs rendszerek: Folyamatok, ütemezés Balogh Ádám Lőrentey Károly Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék Tartalomjegyzék 1. A folyamat

Részletesebben

Nem biztos, hogy mindenhol helytáll, helyenként hiányos, de az eddigi kérdések össze vannak gyűjtve őszi félév első zhval bezárólag.

Nem biztos, hogy mindenhol helytáll, helyenként hiányos, de az eddigi kérdések össze vannak gyűjtve őszi félév első zhval bezárólag. Nem biztos, hogy mindenhol helytáll, helyenként hiányos, de az eddigi kérdések össze vannak gyűjtve. 2013 őszi félév első zhval bezárólag. 1. Mi az operációs rendszer kernel módja és a felhasználói módja

Részletesebben

Léteznek nagyon jó integrált szoftver termékek a feladatra. Ezek többnyire drágák, és az üzemeltetésük sem túl egyszerű.

Léteznek nagyon jó integrált szoftver termékek a feladatra. Ezek többnyire drágák, és az üzemeltetésük sem túl egyszerű. 12. Felügyeleti eszközök Néhány számítógép és szerver felügyeletét viszonylag egyszerű ellátni. Ha sok munkaállomásunk (esetleg több ezer), vagy több szerverünk van, akkor a felügyeleti eszközök nélkül

Részletesebben

Architektúra, megszakítási rendszerek

Architektúra, megszakítási rendszerek Architektúra, megszakítási ek Mirıl lesz szó? Megszakítás fogalma Megszakítás folyamata Többszintű megszakítási ek Koschek Vilmos Példa: Intel Pentium vkoschek@vonalkodhu Koschek Vilmos Fogalom A számítógép

Részletesebben

Informatikai rendszerek alapjai (Informatika I.)

Informatikai rendszerek alapjai (Informatika I.) Informatikai rendszerek alapjai (Informatika I.) NGB_SZ003_1 Lovas Szilárd, Krankovits Melinda SZE MTK MSZT kmelinda@sze.hu B607 szoba 4. Előadás Operációs rendszer fogalma, funkciói Operációs rendszerek

Részletesebben

Bevezetés a számítástechnikába

Bevezetés a számítástechnikába Bevezetés a számítástechnikába Megszakítások Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. november 9. Bevezetés Megszakítások

Részletesebben

Informatikai Rendszerek Intézete Gábor Dénes Foiskola. Operációs rendszerek - 105 1. oldal LINUX

Informatikai Rendszerek Intézete Gábor Dénes Foiskola. Operációs rendszerek - 105 1. oldal LINUX 1. oldal LINUX 2. oldal UNIX történet Elozmény: 1965 Multics 1969 Unix (Kernighen, Thompson) 1973 Unix C nyelven (Ritchie) 1980 UNIX (lényegében a mai forma) AT&T - System V Microsoft - Xenix Berkeley

Részletesebben

UNIX ütemezése. Operációs rendszerek MINB240 UNIX, Windows NT ütemezése Holtpontkezelés. Algoritmus követelményei. UNIX ütemezés jellemzése

UNIX ütemezése. Operációs rendszerek MINB240 UNIX, Windows NT ütemezése Holtpontkezelés. Algoritmus követelményei. UNIX ütemezés jellemzése UNIX ütemezése Operációs rendszerek MINB240 UNIX, Windows NT ütemezése Holtpontkezelés Meglehetősen összetett algoritmus Rendszerjellemzők: Többfelhasználós Interaktív és batch programokat egyaránt futatható

Részletesebben

Folyamatok. 6. előadás

Folyamatok. 6. előadás Folyamatok 6. előadás Folyamatok Folyamat kezelése, ütemezése folyamattábla új folyamat létrehozása átkpcsolás folyamatok elválasztása egymástól átlátszó Szál szálkezelő rendszer szálak védése egymástól

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZEREK I. BEVEZETÉS Koczka Ferenc -

OPERÁCIÓS RENDSZEREK I. BEVEZETÉS Koczka Ferenc - OPERÁCIÓS RENDSZEREK I. BEVEZETÉS Koczka Ferenc - koczka.ferenc@ektf.hu KÖVETELMÉNYEK GYAKORLATI JEGY: Két zárthelyi dolgozat eredményes megírása. Forrás: http://wiki.koczka.hu ELMÉLETI VIZSGA Az előadások

Részletesebben

Előadás_#02. Előadás_02-1 -

Előadás_#02. Előadás_02-1 - Előadás_#02. 1. Folyamatok [OR_02_Folyamatok_zs.ppt az 1-12. diáig / Előadás_#02 (dinamikusan)] A multiprogramozott rendszerek előtt a tiszta szekvenciális működés volt a jellemző. Egy program (itt szándékosan

Részletesebben

Virtualizációs Technológiák Bevezetés Kovács Ákos Forrás, BME-VIK Virtualizációs technológiák https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/vimiav89/

Virtualizációs Technológiák Bevezetés Kovács Ákos Forrás, BME-VIK Virtualizációs technológiák https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/vimiav89/ Virtualizációs Technológiák Bevezetés Kovács Ákos Forrás, BME-VIK Virtualizációs technológiák https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/vimiav89/ Mi is az a Virtualizáció? Az erőforrások elvonatkoztatása az

Részletesebben

Az interrupt Benesóczky Zoltán 2004

Az interrupt Benesóczky Zoltán 2004 Az interrupt Benesóczky Zoltán 2004 1 Az interrupt (program megszakítás) órajel generátor cím busz környezet RESET áramkör CPU ROM RAM PERIF. adat busz vezérlõ busz A periféria kezelés során információt

Részletesebben

Operációs rendszerek 1. kidolgozott tételsor Verzió: 1.0 (Build: 1.0.2011.05.19.)

Operációs rendszerek 1. kidolgozott tételsor Verzió: 1.0 (Build: 1.0.2011.05.19.) Készült: Operációs rendszerek 1. kidolgozott tételsor Verzió: 1.0 (Build: 1.0.2011.05.19.) Operációs rendszerek I. elméleti (Dr. Fazekas Gábor), gyakorlati (Dr. Adamkó Attila) jegyzet Számítógép architektúrák

Részletesebben

Elosztott rendszerek

Elosztott rendszerek Elosztott rendszerek NGM_IN005_1 Konkurrens folyamatok Folyamat koncepció Adatok (információ reprezetáció) M!veletek (input->output) Számítás (algoritmus) Program (formális nyelv) Folyamat (végrehajtás

Részletesebben

Operációs rendszerek

Operációs rendszerek Operációs rendszerek 7. előadás processzek 2007/2008. II. félév Dr. Török Levente A mai program A multi programozástól a process-ekig A process-ek állapotai, állapot átmenetei A process-eket leíró táblák

Részletesebben

Operációs rendszerek

Operációs rendszerek Operációs rendszerek? Szükségünk van operációs rendszerre? NEM, mert mi az alkalmazással szeretnénk játszani dolgozni, azért használjuk a számítógépet. IGEN, mert nélküle a számitógépünk csak egy halom

Részletesebben

12. Másodlagos tár szerkezet

12. Másodlagos tár szerkezet 12. Másodlagos tár szerkezet Diszk felépítés Diszk ütemezés Diszk kezelés Swap (csere) terület kezelés Diszk megbízhatóság Stabil-tár implementáció 71 Diszk felépítés Logikailag a diszk blokkokból képezett

Részletesebben

Utolsó módosítás:

Utolsó módosítás: Utolsó módosítás:2011. 09. 29. 1 2 4 5 MMU!= fizikai memóriaillesztő áramkör. Az utóbbinak a feladata a memória modulok elektromos alacsonyszintű vezérlése, ez sokáig a CPU-n kívül a chipset északi hídban

Részletesebben

Operációs rendszerek MINB240 UNIX, Windows NT ütemezése Holtpontkezelés. UNIX ütemezése. Algoritmus követelményei. 4.

Operációs rendszerek MINB240 UNIX, Windows NT ütemezése Holtpontkezelés. UNIX ütemezése. Algoritmus követelményei. 4. Operációs rendszerek MINB240 UNIX, Windows NT ütemezése Holtpontkezelés 4. előadás Ütemezés Operációs rendszerek MINB240 1 UNIX ütemezése Meglehetősen összetett algoritmus Rendszerjellemzők: Többfelhasználós

Részletesebben

Operációs rendszerek feladatai

Operációs rendszerek feladatai Számolási példák és algoritmusok Operációs rendszerek (VIMIA) Készítették: Darvas Dániel, Horányi Gergő, Jámbor Attila, Micskei Zoltán, Szabó Tamás Utolsó módosítás: 04. május. Verzió:..8 Budapesti Műszaki

Részletesebben

Számítógépes alapismeretek

Számítógépes alapismeretek Számítógépes alapismeretek 3. előadás Dr. Istenes Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék Programtervező Informatikus BSc 2008 / Budapest

Részletesebben

Operációs rendszerek III.

Operációs rendszerek III. A WINDOWS NT memóriakezelése Az NT memóriakezelése Memóriakezelő feladatai: Logikai-fizikai címtranszformáció: A folyamatok virtuális címterének címeit megfelelteti fizikai címeknek. A virtuális memóriakezelés

Részletesebben

Dr. Illés Zoltán zoltan.illes@elte.hu

Dr. Illés Zoltán zoltan.illes@elte.hu Dr. Illés Zoltán zoltan.illes@elte.hu Operációs rendszerek kialakulása Op. Rendszer fogalmak, struktúrák Fájlok, könyvtárak, fájlrendszerek Folyamatok Folyamatok kommunikációja Kritikus szekciók, szemaforok.

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZEREK. Célkitűzések, tárgyfelépítés. Módszerek. OS fogalom, struktúrák. 2006/2007. tanév II. félév Dr. Vadász Dénes

OPERÁCIÓS RENDSZEREK. Célkitűzések, tárgyfelépítés. Módszerek. OS fogalom, struktúrák. 2006/2007. tanév II. félév Dr. Vadász Dénes OPERÁCIÓS RENDSZEREK OS fogalom, struktúrák 2006/2007. tanév II. félév Dr. Vadász Dénes Célkitűzések, tárgyfelépítés Alapfogalmak, koncepciók, struktúrák, működés megismerése OS példák: Unix, Linux, W

Részletesebben

Programok, statikus linkelés

Programok, statikus linkelés Memória kezelés 1 Programok, statikus linkelés Rendszer könyvtár, mint bármelyik másik tárgykód (object file) Előny Egyszerű Nincs verzió probléma, program és library illeszkedik Hátrány Nagy bináris kód

Részletesebben

Operációs rendszerek. Az NT memóriakezelése

Operációs rendszerek. Az NT memóriakezelése Operációs rendszerek MS Windows NT (2000) memóriakezelés Az NT memóriakezelése 32-bites virtuális memóriakezelés: 4 GB-os címtartomány, alapesetben: a fels! 2 GB az alkalmazásoké, az alsó 2 GB az OPR-é.

Részletesebben

Az előadás magáncélra szabadon felhasználható. Köz- és felsőoktatásban felhasználható, csak előtte kérlek írj egy emailt nekem.

Az előadás magáncélra szabadon felhasználható. Köz- és felsőoktatásban felhasználható, csak előtte kérlek írj egy emailt nekem. Utolsó módosítás: 2013. 03. 26. Az előadás magáncélra szabadon felhasználható. Köz- és felsőoktatásban felhasználható, csak előtte kérlek írj egy emailt nekem. A fóliák részben a Windows Operating System

Részletesebben

Operációsrendszerek. 2. elıadás. Standard ismeretek II.

Operációsrendszerek. 2. elıadás. Standard ismeretek II. Operációsrendszerek 2. elıadás Standard ismeretek II. Bevezetés A rétegmodell Kernelfunkciók A megszakítási rendszer Folyamatvezérlés Memóriakezelés Erıforráskezelés Eszközvezérlık Programok végrehajtása

Részletesebben

PWM elve, mikroszervó motor vezérlése MiniRISC processzoron

PWM elve, mikroszervó motor vezérlése MiniRISC processzoron PWM elve, mikroszervó motor vezérlése MiniRISC processzoron F1. A mikroprocesszorok, mint digitális eszközök, ritkán rendelkeznek közvetlen analóg kimeneti jelet biztosító perifériával, tehát valódi, minőségi

Részletesebben

Operandus típusok Bevezetés: Az utasítás-feldolgozás menete

Operandus típusok Bevezetés: Az utasítás-feldolgozás menete Operandus típusok Bevezetés: Az utasítás-feldolgozás menete Egy gépi kódú utasítás általános formája: MK Címrész MK = műveleti kód Mit? Mivel? Az utasítás-feldolgozás általános folyamatábrája: Megszakítás?

Részletesebben

9. Virtuális memória kezelés

9. Virtuális memória kezelés 9. Virtuális memória kezelés Háttér Igény szerinti (kényszer) lapozás A kényszer lapozás teljesítménye Laphelyettesítési algoritmusok Frame-k allokálása Vergôdés (csapkodás, thrashing) Kényszer szegmentálás

Részletesebben

Operációs rendszerek. nem hivatalos jegyzet

Operációs rendszerek. nem hivatalos jegyzet nem hivatalos jegyzet BME - VIK - mérnök informatikus képzés < szerzöi jogok helye, kis bevezetö, ismertetö helye >Készítette: Szabó Csaba Tárgy előadói: Dr. Kovácsházy Tamás (általános rész), Mészáros

Részletesebben

Operációs Rendszerek II. 4. előadás

Operációs Rendszerek II. 4. előadás Operációs Rendszerek II. 4. előadás Valós idejű ütemezés (általános célú OS-ek esetén) Egyre inkább a figyelem középpontjába kerülő problémakör Ebben az esetben a végrehajtás sikere nem csak a végeredményen,

Részletesebben

Operációs rendszerek

Operációs rendszerek Operációs rendszerek Hardver, szoftver, operációs rendszer fogalma A hardver a számítógép mőködését lehetıvé tevı elektromos, elektromágneses egységek összessége. A számítástechnikában hardvernek hívják

Részletesebben

Informatika szigorlat 21-es tétel: Operációs rendszerek. Operációs rendszerek feladatai

Informatika szigorlat 21-es tétel: Operációs rendszerek. Operációs rendszerek feladatai Informatika szigorlat 21-es tétel: Operációs rendszerek Operációs rendszerek feladatai Egy operációs rendszer két, alapjaiban különböző feladatot hajt végre. Először is az operációs rendszer egy kiterjesztett

Részletesebben

Konkurens TCP Szerver

Konkurens TCP Szerver A gyakorlat célja: Konkurens TCP Szerver Megismerkedni a párhuzamos programozás és a konkurens TCP szerver készítésének az elméleti és gyakorlati alapjaival és egy egyidejűleg több klienst is kiszolgáló

Részletesebben

es tanév őszi félév Tantárgyi követelményrendszer és programleírás

es tanév őszi félév Tantárgyi követelményrendszer és programleírás I. Követelményrendszer 1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság: Operációs rendszerek, MAI3A8IN, 5 kredit, kötelező 2. Felelős tanszékszakcsoport: Automatizálási és Alkalmazott Informatikai szakcsoport

Részletesebben

Operációs rendszerek

Operációs rendszerek Operációs rendszerek? Szükségünk van operációs rendszerre? NEM, mert mi az alkalmazással szeretnénk játszani dolgozni, azért használjuk a számítógépet. IGEN, mert nélküle a számitógépünk csak egy halom

Részletesebben

Utolsó módosítás:

Utolsó módosítás: Utolsó módosítás: 2011. 09. 08. 1 A tantárggyal kapcsolatos adminisztratív kérdésekkel Micskei Zoltánt keressétek. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Erősen buzzword-fertőzött terület, manapság mindent szeretnek

Részletesebben

Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék

Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Software tesztelés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Software tesztelés SWTESZT / 1 A tesztelés feladata Két alapvető cél rendszerben található hibák felderítése annak ellenőrzése, hogy a

Részletesebben

A tesztelés feladata. Verifikáció

A tesztelés feladata. Verifikáció Software tesztelés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Software tesztelés SWTESZT / 1 A tesztelés feladata Két alapvető cél rendszerben található hibák felderítése annak ellenőrzése, hogy a

Részletesebben

Operációs rendszerek Memóriakezelés 1.1

Operációs rendszerek Memóriakezelés 1.1 Operációs rendszerek Memóriakezelés 1.1 Pere László (pipas@linux.pte.hu) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA ÉS ÁLTALÁNOS TECHNIKA TANSZÉK Operációs rendszerek p. A memóriakezelő A

Részletesebben

Programozás alapjai II. (7. ea) C++

Programozás alapjai II. (7. ea) C++ Programozás alapjai II. (7. ea) C++ Kiegészítő anyag: speciális adatszerkezetek Szeberényi Imre BME IIT M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2 C++ programozási nyelv BME-IIT Sz.I. 2016.04.05. - 1

Részletesebben

Operációs rendszerek. 4. gyakorlat: Szignálok küldése, kezelése

Operációs rendszerek. 4. gyakorlat: Szignálok küldése, kezelése Operációs rendszerek 4. gyakorlat: Szignálok küldése, kezelése Ajánlott irodalom UNIX programozáshoz: Kernighan & Pike: A Unix operációs rendszer Stewens: Advanced Programming in the UNIX Environment (APUE)

Részletesebben

Számítógépek felépítése

Számítógépek felépítése Számítógépek felépítése Emil Vatai 2014-2015 Emil Vatai Számítógépek felépítése 2014-2015 1 / 14 Outline 1 Alap fogalmak Bit, Byte, Word 2 Számítógép részei A processzor részei Processzor architektúrák

Részletesebben

Konkurencia és energiakezelés integrálása eszközmeghajtókba. Vezeték nélküli szenzorhálózatok

Konkurencia és energiakezelés integrálása eszközmeghajtókba. Vezeték nélküli szenzorhálózatok Konkurencia és energiakezelés integrálása eszközmeghajtókba Vezeték nélküli szenzorhálózatok Energiahatékonyság Beágyazott eszközökben fontos a hatékony energiagazdálkodás OS-ek nagy részében ennek ellenére

Részletesebben

Az informatika alapjai. 10. elıadás. Operációs rendszer

Az informatika alapjai. 10. elıadás. Operációs rendszer Az informatika alapjai 10. elıadás Operációs rendszer Számítógépek üzemmódjai Az üzemmód meghatározói a számítógép adottságai: architektúra hardver kiépítés, térbeli elhelyezés, szoftver, stb. Üzemmód

Részletesebben

Operációs rendszerek

Operációs rendszerek Operációs rendszerek 10. előadás - Holtpont kezelés, szignálok 2006/2007. II. félév Dr. Török Levente Links A. Tanenbaum: Op. rendszerek http://www.iit.uni-miskolc.hu/%7evadasz/geial201/jegyzet/3rd.pdf

Részletesebben

Operációs rendszerek. UNIX fájlrendszer

Operációs rendszerek. UNIX fájlrendszer Operációs rendszerek UNIX fájlrendszer UNIX fájlrendszer Alapegység: a file, amelyet byte-folyamként kezel. Soros (szekvenciális) elérés. Transzparens (átlátszó) file-szerkezet. Link-ek (kapcsolatok) létrehozásának

Részletesebben

Utolsó módosítás:

Utolsó módosítás: Utolsó módosítás: 2012. 09. 06. 1 A tantárggyal kapcsolatos adminisztratív kérdésekkel Micskei Zoltánt keressétek. 2 3 4 5 6 7 8 9 Forrás: Gartner Hype Cycle for Virtualization, 2010, http://premierit.intel.com/docs/doc-5768

Részletesebben

Optimalizáció ESX-től View-ig. Pintér Kornél ügyfélszolgála3 mérnök pinter_kornel@mhm.hu

Optimalizáció ESX-től View-ig. Pintér Kornél ügyfélszolgála3 mérnök pinter_kornel@mhm.hu Optimalizáció ESX-től View-ig Pintér Kornél ügyfélszolgála3 mérnök pinter_kornel@mhm.hu MHM és referenciák MHM Computer Hungária Kft. 1996 óta Magyarországon Fókuszterületek: Adattárolás Adatmentés Archiválás

Részletesebben

Vé V g é r g e r h e a h j a tá t s á i s s z s ál á ak a Runnable, Thread

Vé V g é r g e r h e a h j a tá t s á i s s z s ál á ak a Runnable, Thread Végrehajtási szálak Runnable, Thread Végrehajtási szálak Java-ban A Java program az operációs rendszer egy folyamatán (process) belül fut. A folyamat adat és kód szegmensekből áll, amelyek egy virtuális

Részletesebben

Számítógép architektúrák. Bemutatkozom. A tárgy címe, célja. Számítógépek, számítási modellek

Számítógép architektúrák. Bemutatkozom. A tárgy címe, célja. Számítógépek, számítási modellek Számítógép architektúrák Számítógépek, számítási modellek Bemutatkozom Dr. Vadász Dénes, tanszékvezető egyetemi docens vadasz@iit.uni-miskolc.hu http://www.iit.uni-miskolc.hu/~vadasz Informatikai Intézet

Részletesebben

Processzus. Operációs rendszerek MINB240. Memória gazdálkodás. Operációs rendszer néhány célja. 5-6-7. előadás Memóriakezelés

Processzus. Operációs rendszerek MINB240. Memória gazdálkodás. Operációs rendszer néhány célja. 5-6-7. előadás Memóriakezelés Processzus Operációs rendszerek MINB40 5-6-7. előadás Memóriakezelés Egy vagy több futtatható szál Futáshoz szükséges erőforrások Memória (RAM) Program kód (text) Adat (data) Különböző bufferek Egyéb Fájlok,

Részletesebben

Mérő- és vezérlőberendezés megvalósítása ARM alapú mikrovezérlővel és Linux-szal

Mérő- és vezérlőberendezés megvalósítása ARM alapú mikrovezérlővel és Linux-szal Mérő- és vezérlőberendezés megvalósítása ARM alapú mikrovezérlővel és Linux-szal Fuszenecker Róbert Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Műszaki Főiskolai Kar 2007. július 18. A mérőberendezés felhasználási

Részletesebben

Operációs rendszerek be és kivitelkezelése, holtpont fogalma, kialakulásának feltételei, holtpontkezelési stratégiák, bankár algoritmus.

Operációs rendszerek be és kivitelkezelése, holtpont fogalma, kialakulásának feltételei, holtpontkezelési stratégiák, bankár algoritmus. Operációs rendszerek be és kivitelkezelése, holtpont fogalma, kialakulásának feltételei, holtpontkezelési stratégiák, bankár algoritmus. Input/Output I/O Hardware I/O eszközök (kommunikációs portok szerint

Részletesebben

1. Az utasítás beolvasása a processzorba

1. Az utasítás beolvasása a processzorba A MIKROPROCESSZOR A mikroprocesszor olyan nagy bonyolultságú félvezető eszköz, amely a digitális számítógép központi egységének a feladatait végzi el. Dekódolja az uatasításokat, vezérli a műveletek elvégzéséhez

Részletesebben

2. Elméleti összefoglaló

2. Elméleti összefoglaló 2. Elméleti összefoglaló 2.1 A D/A konverterek [1] A D/A konverter feladata, hogy a bemenetére érkező egész számmal arányos analóg feszültséget vagy áramot állítson elő a kimenetén. A működéséhez szükséges

Részletesebben

UNIX folyamatok kommunikációja

UNIX folyamatok kommunikációja UNIX folyamatok kommunikációja kiegészítő fóliák az előadásokhoz Mészáros Tamás http://www.mit.bme.hu/~meszaros/ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Részletesebben

Windows hálózati adminisztráció

Windows hálózati adminisztráció Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz Szerver oldal: Kliens oldal: 2. DHCP 1. A belső hálózat konfigurálása Hozzuk létre a virtuális belső hálózatunkat. Szerver (Windows 2012) SWITCH

Részletesebben

Condor rendszer röviden. IKTA NI-2000/0008 munkaszkasz zárókonferencia

Condor rendszer röviden. IKTA NI-2000/0008 munkaszkasz zárókonferencia Condor rendszer röviden Szeberényi Imre IKTA NI-2000/0008 munkaszkasz zárókonferencia 2001.10.12 A Condor rendszer jellemzői Speciális ütemező (batch) rendszer Elosztott, heterogén rendszerben

Részletesebben

Bevitel-Kivitel. Eddig a számítógép agyáról volt szó. Szükség van eszközökre. Processzusok, memória, stb

Bevitel-Kivitel. Eddig a számítógép agyáról volt szó. Szükség van eszközökre. Processzusok, memória, stb Input és Output 1 Bevitel-Kivitel Eddig a számítógép agyáról volt szó Processzusok, memória, stb Szükség van eszközökre Adat bevitel és kivitel a számitógépből, -be Perifériák 2 Perifériákcsoportosításá,

Részletesebben

Elosztott rendszerek

Elosztott rendszerek Elosztott rendszerek NGM_IN005_1 Szinkronizáció Magas szint! szinkronizáció Órák szinkronizálása (állapot szinkronizáció) Koordinátor választás Elosztott tranzakció kezelés 2 Óraszinkronizálás Time stampekre

Részletesebben

Összeadás BCD számokkal

Összeadás BCD számokkal Összeadás BCD számokkal Ugyanúgy adjuk össze a BCD számokat is, mint a binárisakat, csak - fel kell ismernünk az érvénytelen tetrádokat és - ezeknél korrekciót kell végrehajtani. A, Az érvénytelen tetrádok

Részletesebben

Memóriakezelés (Memory management)

Memóriakezelés (Memory management) 1 Memóriakezelés (Memory management) Háttér, alapok Logikai és fizikai címtér Valós címzésű menedzselés Partíciók Szabad/foglalt partíciók kezelése 2 Háttér, alapok Az számítógép (processzor) kapacitásának

Részletesebben