REGISZTRÁCIÓS ELJÁRÁS ISMERTETÉSE A 2012-ES NOVITAX PROGRAMOKHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REGISZTRÁCIÓS ELJÁRÁS ISMERTETÉSE A 2012-ES NOVITAX PROGRAMOKHOZ"

Átírás

1 REGISZTRÁCIÓS ELJÁRÁS ISMERTETÉSE A 2012-ES NOVITAX PROGRAMOKHOZ Tartalomjegyzék A regisztrációs eljárás rövid ismertetése... 2 Felhasználói adatok... 3 Programhasználati igény könyvelő programok/ számlázó programok... 5 Könyvelhető cégek (regisztrálandó cégek kijelölése)... 6 Összegzés... 9 Regisztrációs állomány mentése Regisztrációs állomány betöltése További információk... 12

2 A regisztrációs eljárás rövid ismertetése A számítógépeket évente egyszer regisztráltatni kell! A NOVITAX Kft. minden évben új programváltozatokat készít, amelyeket Demo változatban juttat el ügyfeleihez. A demo változatokat minden használt számítógépen évente egyszer regisztráltatni kell. A regisztrációs állomány mentése előtt a későbbiekben részletes módon leírtak szerint ki kell tölteni a Felhasználó adatokat, és a regisztrálandó céget fel kell venni a könyvelt cégek táblába. A regisztrációs eljárás a számítógépek regisztrációjával együtt regisztrálja a beküldésig a Könyvelt cégek közé felvett vállalkozásokat is. A könyvelt cégekben bekövetkező változás esetén csak egy gépről kell regisztrációs állományt küldeni! Amennyiben az első regisztrációt követően a könyvelt cégekben változás következik be, azt jelezni kell a forgalmazó felé, és arról a számítógépről, amelyen a változások át lettek vezetve, új regisztrációs állományt kell küldeni. Jelentős változás tehát, hogy az első regisztrációt követőn cégváltozások esetén nem az összes számítógépről, hanem csak egyről kell a regisztrációs állományt beküldeni, a visszakapott regisztrációt az összes használt számítógépre be lehet tölteni. Ezért javasoljuk, hogy az egyik számítógépet nevezzék ki főgépnek (amely sorszámának célszerű 01-et adni), és az összes cégváltozást azon vezessék át. A programrendszer érvényességi idejének meghosszabbításához a programot az itt leírtak szerint regisztrálni kell. Programjaink regisztrálásának első lépése, hogy ügyfeleink minden használt gépre vonatkozóan elkészítsék a regisztrációs állományt, és azt interneten, vagy postai úton juttassák el a forgalmazó NOVITAX Kft-hez. A regisztrációs folyamat rövid leírása 1. A felhasználó adatainak, és a könyvelt cégek tábla kitöltése A regisztrációs állomány elkészítése előtt a felhasználói adatokban pontosítani kell a programhasználati jogosultsági igényt, mert a program csak a felhasználói adatokban bejelölt modulokra készíti el a regisztrációs állományokat. A regisztrációs lap levétele előtt a Felhasználó menüpontban könyvelt cégenként be kell állítani, hogy az egyes cégek milyen modulokra legyenek regisztrálva. Az egyes gépek regisztrációs állományait tehát akkor célszerű beküldeni, ha a regisztrációkor ismert összes feldolgozandó cég a könyvelt cégek között már szerepel. Könyvelendő cégekben történő változás estén, a változások átvezetése után a főgépről (amelyen a változások át lettek vezetve) új regisztrációs állományt kell küldeni. 2. A regisztrációt az ügyfél kezdeményezi, a regisztrációs állomány eljuttatásával A regisztráció általános menete, hogy a felhasználó a menükezelő Egyéb / Regisztráció menüpontjának vagy a főmenü Regisztráció gombjára való kattintással, a Regisztrációs állomány mentése funkcióval, gépenként - lehetőleg egy adathordozóra (pl. pendrive-ra) - lementi a regisztrációs állományokat. 3. A NOVITAX a megkapott állományokat regisztrálja, és visszajuttatja az ügyfélhez A mentett állományokat el kell juttatni a NOVITAX Kft-hez ( ben: vagy postán). A NOVITAX a beküldött regisztrációs állományokat regisztrálja, majd visszajuttatja a felhasználóhoz. 4. Az ügyfél a visszakapott regisztrációs állományt Beolvassa az összes számítógépére A visszajuttatott regisztrációs kódokkal a menükezelő Egyéb / Regisztráció menüpontjának Regisztrációs állomány betöltése funkciójának elindítása után a program regisztrálja a soron levő számítógépet (a regisztrációs eljárást minden gépen futtatni kell).

3 Felhasználói adatok A felhasználói adatok a Menükezelő / Egyéb/Felhasználó menüpontjában található. A felhasználói adatok szolgálnak a programot használó (a NOVITAX Kft-vel szerződéses kapcsolatban álló) ügyfél (a továbbiakban Felhasználó) azonosítására, valamint a használt programok és a programonkénti cégszám bejelölésére. Ennek megfelelően kérjük a felhasználói adatok, valamint a programhasználat minden használt számítógépen való pontos kitöltését, amelyhez a következő magyarázatot fűzzük. A felhasználó cég adatai A felhasználói adatok első részében a programot használó vállalkozás cégadatait kell kitölteni. Külön felhívjuk a figyelmet az cím, és a bankszámlaszám pontos megadására, hogy az elektronikus leveleink célba érjenek, és a hiányos bizonylatolással történő utalásokat könnyebben azonosítani tudjuk. Gép sorszám: A használt számítógépeket 01-től kezdve folyamatosan sorszámozni kell, hálózati felhasználás esetén a szerver gép legyen a 01-es sorszámú gép, több gépes, könyvelő irodai felhasználásban az a gép legyen a 01-es gép, amelyen a könyvelt vállalkozásokban bekövetkező változások vezetve lesznek (a fő gép). Egy felhasználó esetén kiadott két azonos sorszámú gép jelentősen bonyolítja a regisztrációs eljárást, ezért kérjük, hogy a használt számítógépeiket körültekintően, kerülve a már használt sorszámok újból kiadását sorszámozzák. Felhasználás kezdete Általában a könyvelés év első napja (pl ), év közbeni rendelés esetén a programhasználat első hónapja. Számlázási időszak Ft+áfa fizetendő összeg alatt a fizetési gyakoriság nem lehet kisebb, mint negyedév, a havi bejelölést a program ilyen esetben figyelmen kívül hagyja. Adathordozó

4 CD lemez postázás bejelölése esetén, a NOVITAX Kft. postázási díjat számít fel (mértéke lsd. aktuális árlista). Regisztrációk lista A kapcsolóra kattintva, a program megjeleníti az egyes programokhoz regisztrált cégek adószámait, neveit. A lista alapján a Felhasználó ellenőrizheti, hogy az egyes gépeken tényleg az általa ismert cégek vannak regisztrálva, a lista alkalmas a Felhasználó, és a NOVITAX nyilvántartásainak egyeztetésére is. Felhasználói adatok további számítógépekre való átvitele Mint az már jeleztük, a programrendszer telepítésekor a Felhasználó adatokba a Demo cég adatai kerülnek. A Demo felhasználóval a program nem használható, ezért a telepítés utáni első lépésként a Felhasználónak minden használt számítógépen ki kell töltenie a felhasználói adatokat. A munkát nagymértékben segítik a Felhasználási igények mentése, Felhasználási igények visszatöltése gombok, amelyekkel a már kitöltött felhasználói adatok menthetők (pl, pendrive-ra), és visszatölthetők az összes többi számítógépbe. Ezért javasoljuk, hogy a program fő gépre való telepítése után az erre jogosult személy töltse ki a felhasználói, és a program jogosultsági adatokat, majd azokat mentse le, és töltse vissza az összes többi számítógépbe. A visszatöltésre egyszer a telepítés után van szükség, a cégváltozásokat a továbbiakban már csak a főgépen kell átvezetni. Hasznos tipp A felhasználói adatok visszatöltése után a kezelő lépjen be felhasználói adatokba, ellenőrizze a visszatöltés helyességét, és egyedi sorszámra állítsa be a gépsorszám mező értéket, hogy a regisztrációs állományok összemásolhatók legyenek. Figyelem! A felhasználói adatok mentésével nem készül el a regisztrációs állomány, azt továbbra is a Regisztráció menüpontban lehet készíteni.

5 Programhasználati igény könyvelő programok/ számlázó programok Ezen a képernyőn kell rögzíteni, hogy a Felhasználó az adott évben melyik programot, mennyi cégre kívánja használni. A megjelenő programok közül azokat kell bejelölni, amely programokat a Felhasználó az adott évben használni kívánja (a bejelölést a programnév előtti négyzet kipipálását jelenti). A cégek mezőkbe az adott programra vonatkozó cégszám jogosultsági számot kell rögzíteni. Az első képernyőn a könyvelő, és bérszámfejtő programok, a másodikon a számlázó, pénzügyi, készlet, és rendelés nyilvántartó programok jelölhetők be. A programhasználati ablak jobb oldala a regisztráció állapotáról tájékoztat. A regisztrálatlan gépek esetén az érvényességi idő helyett a Nem regisztrált felirat jelenik meg. A regisztrációt követően a felhasználói ablak jobb oldalán megjelennek az egyes modulok regisztrációs jellemzői, és a regisztrációk érvényességi idői. A Nyitott gombra való kattintás után a program a képernyőre írja a már regisztrált cégeket.

6 Könyvelhető cégek (regisztrálandó cégek kijelölése) A Felhasználó által megadott programhasználati igény után, lehetőleg a regisztrációs állomány beküldése előtt, a könyvelendő (számfejtendő, számlázandó stb.) cégeket fel kell venni a könyvelhető cégek adatállományba, ehhez a Könyvelhető cégek fülre kell kattintani. A könyvelhető cégek képernyő bal oldalán megtekinthetők a táblában már szereplő cégek, amelyek közül zöld szimbólummal vannak jelölve a regisztrált, piros szimbólummal a még nem regisztrált cégek. Új cég felvitele a könyvelhető cégek közé A könyvelhető cégek közé csak olyan cég rögzíthető, amely cégadatai az adott könyvelési évre már meg vannak nyitva. A könyvelhető cégek tábla kitöltése, regisztrálása a Felhasználó feladata és felelőssége, ide cégeket a program automatikusan nem rögzít. A tábla kitöltését ugyanakkor segíti, hogy a cégek gépi nyitásakor és új cég rögzítése esetén a program felajánlja a Felhasználónak - ha azzal egyetért - akkor helyette a céget felveszi a könyvelhető cégek közé. Amennyiben ezt a Felhasználó a cég átnyitásakor, vagy megnyitásakor elmulasztotta, akkor utólag, azt megteheti úgy, hogy a képernyő alján (a Hozzáad gomb melletti mezőbe) kiválasztja a megnyitott, de a könyvelt cégek között még nem szereplő cégek közül a könyvelt cégek közé felvenni kívánt céget, majd rákattint a Hozzáad gombra.

7 A használt programok bejelölése A könyvelt cégek táblában felvett cég tárolása előtt a képernyő jobb oldalán látható táblázatba be kell pipálni azokat a programokat, amelyeket az adott cégben használni kívánnak (pl. NTAX, NTP) stb. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a könyvelő program bejelölése esetén a bérszámfejtő programot külön nem kell bejelölni, az adott cégre a bérszámfejtő program a könyvelési program érvényességi idejére fog működni. A könyvelt cégek tábla módosítása A könyvelt cégek táblába új cég bármikor rögzíthető, ha a cégek száma meghaladta a Felhasználó által bejelölt programhasználati igényt, a program a programhasználati igényt a könyvelt cégek táblában szereplő cégek számához igazítja. A könyvelt cégek táblában levő, nem regisztrált (piros szimbólummal jelölt) cégek törölhetők, szabadon módosíthatók. A regisztrált (zöld szimbólummal jelölt) cégek nem törölhetők, a programhasználati bejelölésük azonban módosítható. Regisztrált cég módosításához a céget az új cég felvitelénél leírt módon először hozzá kell adni a könyvelendő cégekhez, majd az így keletkező piros szimbólumos cégbejegyzésen lehet a használt programokat változtatni. Regisztrált céget csak a forgalmazó törölhet Regisztrált cég törlését írásban kell jelezni a forgalmazó NOVITAX Kft. felé. Amennyiben a törlése elfogadható, a NOVITAX Kft. az elfogadási dátumtól új regisztrációs állományt küld, amelyet minden használt számítógépen be kell olvasni. Törlésnek tekintendő a korában regisztrált cég cseréje is (a csere egy cég törlését, és egy új cég felvételét jelenti). Cégcserének, ezáltal cégtörlésnek tekintendő az is, ha a könyvelt cég állapota változik meg (pl. elő társaságból végleges társaság lesz, társaságból felszámolás alatti társaság lesz stb.) Cégtörlés esetén a korábbi regisztráció érvényét veszti, ezért az olyan időszakban érdemes jelezni, amikor az átmeneti regisztrációvesztés nem okoz zavart a munkában.

8 Figyelem! A megrendelés módosításnak minden esetben tartalmaznia kell a cégek felsorolását (a cég adószáma, neve, alakulás kelte), a változás időpontját, a változás módját (bővítés, lemondás). A NOVITAX az évközi céglemondást, cégek cseréjét függetlenül attól, hogy a regisztrált cégben történt-e bizonylatrögzítés, visszamenőleges hatállyal nem fogadja el, azokat csak a bejelentés időpontjától vezeti át nyilvántartásán. A NOVITAX a megemelt felhasználás esetén a díjkülönbözetről azonnal jogosult díjbekérőt kibocsátani, a cégszám emelés csak a különbözeti díj beérkezése után válik érvényessé. Cégszám csökkentés, cégcsere érvényesítéséhez új regisztráció szükséges, ezért a módosításhoz új regisztrációs állományt is mellékelni kell. Amennyiben a beküldött cégregisztrációs állományban több cég marad, mint amennyi cégre a kezelő jogosultságot szerzett, a NOVITAX a regisztráció során a cégregisztrációs táblát a felhasználó jogosultságához igazítja (törli a többletként jelentkező cégeket, vagy a cégekhez használható modul bejelöléseket a regisztrációs táblából). Korlátlan felhasználás esetén nincs cégregisztráció! Korlátlan felhasználás esetén a regisztrációs táblát nem kell kitölteni, ezért egy üres tábla jelenik meg.

9 Összegzés A programhasználati jogosultság, és a könyvelhető cégek tábla kitöltése után a Felhasználó az általa bejelölt programhasználati igényt, programonként, azon belül cégenként az Összegzés funkcióban meg is tekintheti. Ez a menüpont alkalmas a forgalmazóval való egyeztetésre, és a regisztrált cégek ellenőrzésére. Mivel a regisztrált cégek visszamenőleges módosítása nem lehetséges, ezért kérjük, hogy a tévesen regisztrált cégeket azonnal jelezzék, és kérjék azok törlését. Programátvételi lap nyomtatása A nem regisztrált számítógépeken az összegzés menüpontban a Felhasználó által kitöltött adatok alapján a program el is készíti a programátvételi lapot, amely alapján a Felhasználó megrendelheti az aktuális évi programhasználatot. Programváltoztatási lap A regisztrált gépeken a Felhasználó által bejelölt programhasználati igény, és a regisztrált programhasználati igény közötti különbségről a program kinyomtatja a programváltozási lapot, amellyel a felhasználó a NOVITAX részére a változtatási igényét jelezheti. A programváltozási lap kinyomtatása előtt a Felhasználó a Megjegyzés mezőben felsorolhatja a törölni szándékozott cégeinek adószámai, neveit.

10 Regisztrációs állomány mentése A felhasználói adatok, valamint a Könyvelhető cégek tábla pontosítása után a főmenü Regisztráció gombjával, vagy az Egyéb / Regisztráció menüpontban a Regisztrációs állomány mentése funkció elindítása után a program alapesetként a NOVITAXWIN / NOVIREG könyvtárba, vagy a kezelő által kijelölt helyre elkészíti a számítógép regisztrációs állományát, amely állományt kell a NOVITAX Kft-nek eljuttatni. A regisztrációs állományt minden használt számítógépen el kell készíteni. Hasznos tipp! Nem hálózatos felhasználás esetén a 01-es gépre (főgépre) a regisztrációs állomány mentése előtt célszerű az összes könyvelendő céget rögzíteni a könyvelhető cégek adatállományba, és először ennek a gépnek a regisztrációs állományát kell a pendrive-ra menteni, majd a többi gép sorrendje tetszőleges. Amennyiben az összes számítógép nem menthető egy állományba, kétütemű regisztrálást javaslunk. Az első ütemben be kell küldeni, és regisztrálni kell azt a gépet, amelyen az összes könyvelhető cég megtalálható. Az első gép regisztrálása után a második ütemben a többi gép tetszőleges sorrendben regisztrálható. Az egyes gépek regisztrációs állományai csak akkor menthetők egy állományba, ha a felhasználói adatokban nincs két egyforma sorszámú gép. Figyelem! A regisztrációs állományokat évente egy alkalommal minden használt gépről el kell készíteni, hálózatos felhasználás esetén tehát a szerverről, és az összes munkaállomásról is. A regisztrációs állomány lekérésekor megjelenő üzenetek értelmezése A Programhasználati igények, és a Könyvelhető cégek -nél megadott cégek száma eltérő A program összehasonlítja a programhasználati igényeknél megadott cégszámokat, akkor ad figyelmeztető üzenetet, ha a könyvelhető cégek táblában a használható cégek száma kevesebb (ettől a regisztrációs állomány menthető, és beküldhető). Ha már van beküldött regisztrációs lapja, akkor a továbblépéssel az érvénytelenné válik. Biztos, hogy akarja? A program minden regisztrációs állomány mentésekor eltérő tartalmú regisztrációs állományt készít, regisztrálni csak az utoljára mentett állománnyal a számítógépet. Ez az üzenet arra figyelmezett, hogy ha van olyan regisztrációs állomány, amelyet a Felhasználó még nem küldött vissza, akkor az újabb állomány lekérése után az már nem lesz visszatölthető. Licenc üzenet A megjelenő üzenet arra hívja fel a Felhasználó figyelmét, hogy a regisztrációs állomány lekérésével közte, és a forgalmazó között létrejött az ÁSZF feltételei szerint létrejött a programhasználati szerződés.

11 Regisztrációs állomány betöltése (a számítógép regisztrációja) A beküldött regisztrációs állományokat a NOVITAX Kft. regisztrálja, majd a regisztrációt is tartalmazó regisztrációs állományokat visszajuttatja a program használója részére. A visszaküldött regisztrációs lapokat a főmenü Regisztráció / Egyéb menüpontjából indított Regisztráció / Regisztrációs állomány betöltése menüpontban kell az összes számítógépre beolvasni, vagy elég a regisztrációs állományt lementeni a számítógépre valahova és kettőt rákattintva megnyitni. Sikeres beolvasás (regisztráció) után megjelenik a nyugtázó üzenet Sikeres regisztráció. A regisztráció után a Könyvelhető cégek táblában szereplő cégekre vonatkozóan a program regisztrált lesz, azaz a verzió információban megjelölt időszakig lesz használható. Amennyiben egy adathorgozón több regisztrációs állomány van mentve, a regisztrációs állományt minden érintett számítógépen vissza kell tölteni. A sikeres regisztráció után újabb regisztrációra csak abban az esetben lesz szükség, ha hardver csere, gépjavítás, vagy más körülmény miatt a számítógép elveszti a regisztrációját, vagy ha a felhasználások száma változik. Sikertelen regisztrációk A regisztrációs állomány betöltésekor a program ellenőrzi, hogy a visszakapott regisztrációs állománnyal a számítógép regisztrálható-e, ha eltérést észlel, akkor a következő hibaüzeneteket adhatja: Ezen gép regisztrációja nincs a lemezen Az adott számítógépről nem készült regisztrációs állomány, vagy nem lett elküldve, esetleg a NOVITAX nem regisztrálta stb. Az üzenet megjelenése esetén azonnal új regisztrációs állományt kell menteni, tehát a regisztrációs folyamatot meg kell ismételni. A regisztrációs adatok megváltoztak A program minden regisztrációs állomány mentésekor eltérő tartalmú regisztrációs állományt készít, regisztrálni csak az utoljára mentett állománnyal a számítógépet. Ez az üzenet azt jelenti, hogy a regisztrációs állomány mentése, és visszaküldése között a kezelő újabb regisztrációs állományt mentett, ezért a visszaküldöttel a számítógép már nem regisztrálható. Ez az üzenet jelenik meg akkor is, ha a regisztrációs állomány mentés, és visszatöltése között jelentős hardver átalakításra került sor. Az üzenet megjelenése után azonnal meg kell ismételni a regisztrációs eljárást, ügyelve arra, hogy a mentés, és a visszatöltés között ne legyen újabb mentés, vagy gépátalakítás.

12 További információk A könyvelt cégek számában történt változás esetén csak a főgépet kell regisztrálni Nem korlátlan felhasználás esetén, a könyvelt cégek számában történő bővülés esetén a felhasználó bővítést át kell vezetni a könyvelt cégek adatállományban. A könyvelt cégek adatállományt a program a gépi nyitáskor, új cég nyitásakor, vagy új cég adatállományának betöltésekor a Felhasználó döntése szerint felveheti a Könyvelt cégek táblába. A változás átvezetése után a regisztrációs állományt elegendő a változást tartalmazó számítógépről menteni, és újra regisztráltatni. A visszakapott regisztrációs állományt minden gépre be kell tölteni, a betöltés után az új cég az összes számítógépen regisztrált lesz. A demo változat érvényességi ideje A demo változat (nem regisztrált program) általában február utolsó napjáig használható, a demo időszakban történő programhasználat a regisztrációval, a felhasználás kezdetésre visszamenőlegesen jog tisztává válik. Ha a demo időszakot nem követi regisztráció, akkor a demo verzióval történő felhasználás (pl. akár egy számla kiadása) illegális. Tehát komoly programhasználati szándék esetén a demo verzió a regisztrált verzióval azonosan használható. A regisztrált változat érvényessége A regisztrált verzióknak a verzióhoz tartozó időszakig kell működniük, ez általában valamely hónap utolsó napja. Éves programhasználati díj, vagy vételi (követési) ár fizetése esetén a regisztrált programváltozatban nincs időkorlát, ezt a megjelenő i dátum jelzi. A verzió információban szereplő dátum meghosszabbításához nem kell új regisztrációt küldeni, azt a forgalmazó az új verzióval automatikusan hosszabbítja. Amennyiben a regisztrált verzió a verzió információban megadott időponttól kisebb dátumig, de a demo időszaknál nagyobb időpontig érvényes, akkor az érvényesség meghosszabbításához nem kell új regisztrációt küldeni, az anyagi, vagy egyéb technikai problémák elhárítása után a verzió érvényességét a forgalmazó hosszabbítja. Verzió érvényesség Az adott verzió (a regisztrált, és a nem regisztrált változat) a verzió információban megadott időig használható, a verzió érvényesség lejárta előtt az új verziót le kell tölteni. A program a verzió érvényesség lejárata előtti napokban folyamatos üzenettel figyelmezteti a felhasználót arra, hogy az új verziót le kell töltenie.

Felhasználói adatok kezelése

Felhasználói adatok kezelése Felhasználói adatok rögzítése Felhasználónak (programhasználónak) azt a céget tekintjük, amely NOVITAX program(ok) licenc jogosultságával rendelkezik, fizeti a programhasználati díjat, és a program által

Részletesebben

Tanulmányi eredmények kommunikációs rendszere

Tanulmányi eredmények kommunikációs rendszere Tanulmányi eredmények kommunikációs rendszere Felhasználói útmutató (1.6 verzió) Oktatási Hivatal TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A RENDSZER KEZELÉSI LEÍRÁSA... 3 2.1. Belépés... 3 2.2. Feladatellátási

Részletesebben

Kezdeti Útmutató a Szolgáltatáselemző Rendszer használatához. vezetők számára. Tartalom

Kezdeti Útmutató a Szolgáltatáselemző Rendszer használatához. vezetők számára. Tartalom Kezdeti Útmutató a Szolgáltatáselemző Rendszer használatához vezetők számára Tartalom 1. Bejelentkezés... 2 2. Főoldal... 2 2.1. Jelszó szerkesztése... 3 2.2. Akadálymentesített nézet... 3 2.3. Kijelentkezés...

Részletesebben

Felhasználói adatok kezelése

Felhasználói adatok kezelése Felhasználói adatok rögzítése Felhasználónak (programhasználónak) azt a céget tekintjük, amely NOVITAX program(ok) licenc jogosultságával rendelkezik, fizeti a programhasználati díjat, és a program által

Részletesebben

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Verzió 6.0 2014. július 31. 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Regisztráció... 5 3. Elfelejtette jelszavát?... 7 4. Online ügyfélszolgálat

Részletesebben

Kiegészítő melléklet (elektronikus beszámoló)

Kiegészítő melléklet (elektronikus beszámoló) Felhasználói dokumentáció a Kiegészítő melléklet (elektronikus beszámoló) programhoz Forgalmazó: FORINT-Soft Kft. 6500 Baja, Roosevelt tér 1. Tel: 79/424-772, 79/523-600 Fax: 79/420-857 E-mail: forintsoft@forintsoft.hu

Részletesebben

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Verzió 14 2016 január 25. 1 1. Tartalom 2. Bevezető... 4 3. Regisztráció... 6 4. Elfelejtette jelszavát?... 8 5. Online ügyfélszolgálat

Részletesebben

SupOrt. talpfelvétel készítő program felhasználói leírás v3.1

SupOrt. talpfelvétel készítő program felhasználói leírás v3.1 SupOrt talpfelvétel készítő program felhasználói leírás v3.1 L&M Product Service Kft. 1074 Budapest, Csengery u. 28. Tel: (+36-1)-413-2184 e-mail: lundmkft@gmail.com Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:...

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 3 1.1. Pénztár... 3 1.2. Folyószámlakezelés... 4 1.3. ÁFA bevallás... 6 1.4. Bejövő számla rögzítés... 6 1.5. Számlaböngésző... 9 1.6.

Részletesebben

Tartalom Regisztráció menete Első teendők Profilom

Tartalom Regisztráció menete Első teendők Profilom Tartalom 1. Regisztráció menete... 2 2. Első teendők... 5 Profilom ellenőrzése és kiegészítése, jelszó módosítása:... 5 3. Beállítások:... 10 3.1 Oktató jármű adatai, járműfotó feltöltés... 10 3.2 Az oktatási

Részletesebben

CellCom. Szoftver leírás

CellCom. Szoftver leírás CellCom Szoftver leírás A vezérlő szoftver bemutatása 2 www.lenyo.hu Tartalom LCC vezérlőszoftver 5 Rendszerkövetelmények 5 Telepítés 5 Indítás 7 Eltávolítás, újratelepítés és javítás 8 Kulcskezelés 8

Részletesebben

FIÓKOM MENÜPONT RÉSZEI

FIÓKOM MENÜPONT RÉSZEI A BarterPartner.hu rendszerének használata Ennek a használati útmutatónak a segítségével lépésről lépésre végigkísérjük a BarterPartner.hu rendszer használatának minden egyes lépésén, a részletes leírásokat

Részletesebben

1. BEVEZETÉS... 5 2. A RENDSZER ELEMEI, ARCHITEKTÚRÁJA... 5

1. BEVEZETÉS... 5 2. A RENDSZER ELEMEI, ARCHITEKTÚRÁJA... 5 EntryProx Beléptető Rendszer FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV v.1.0.7. EntryProx Beléptető Rendszer TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 5 2. A RENDSZER ELEMEI, ARCHITEKTÚRÁJA... 5 3. A RENDSZER ÜZEMBE HELYEZÉSE... 7 3.1. Az

Részletesebben

Kiegészítő dokumentáció a BÉR programrendszer 2016. évi változatához. Verzió: 17.00 Dátum: 2016. 01. 27.

Kiegészítő dokumentáció a BÉR programrendszer 2016. évi változatához. Verzió: 17.00 Dátum: 2016. 01. 27. Kiegészítő dokumentáció a BÉR programrendszer 2016. évi változatához Érvényességi dátumok: Verzió: 17.00 Dátum: 2016. 01. 27. Demó verzió érvényessége 2016.02.29. Regisztrált verzió érvényessége 2016.03.31.

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ EMVA ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések Verziószám: 03 2010. február 12. Budapest Tartalomjegyzék Fontos tudnivalók...3 Meghatalmazás

Részletesebben

TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró programrendszer Felhasználói kézikönyv

TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró programrendszer Felhasználói kézikönyv TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró programrendszer Felhasználói kézikönyv TERC Kft. Budapest 2015. április 2 Tartalomjegyzék TERC-ETALON ONLINE Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezetés...

Részletesebben

általános tudnivalók szabályzat

általános tudnivalók szabályzat általános tudnivalók szabályzat ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. VÁSÁRLÁS MENETE 1.1 REGISZTRÁCIÓ 1.2 TERMÉKEK 1.3 RENDELÉS 1.4 ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA 1.5 AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS 1.6 TERMÉK ÁRA

Részletesebben

KIVÁ-s társaságok kezelése az NTAX-ban

KIVÁ-s társaságok kezelése az NTAX-ban KIVÁ-s társaságok kezelése az NTAX-ban A KIVÁ-s társaság megnyitásakor a cégformánál Kisvállalati adó -t kell választani és a vállalkozási formánál Társaság -ot. A helyes könyvvezetési mód: Kettős könyvvitel.

Részletesebben

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat:

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Karbantartás Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Jelszó módosítása: A felhasználói jelszavunkat módosíthatjuk ebben a menüpontban, a régi jelszavunk megadása után. Általánosan

Részletesebben

Általános funkciók partitúrái. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.

Általános funkciók partitúrái. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Általános funkciók partitúrái Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Budapest, 2006 Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2006.11.14. Verzió: 2.0. Oldalszám: 2 / 20 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat:

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Karbantartás Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Jelszó módosítása: A felhasználói jelszavunkat módosíthatjuk ebben a menüpontban, a régi jelszavunk megadása után. Általánosan

Részletesebben

SEPA megbízások (Credit Transfer) kezelése a Raiffeisen Expressz programban

SEPA megbízások (Credit Transfer) kezelése a Raiffeisen Expressz programban SEP megbízások (Credit Transfer) kezelése a Raiffeisen Expressz programban SEP megbízás 1 Raiffeisen Expressz program keretében lehetőség van SEP megbízások (Credit Transfer) kézi rögzítésére, importálására

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK ERA Számlatermékek bejelentő szolgáltatás Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 Jelen dokumentum célja, hogy bemutassa az ERA (Az MNB elektronikus

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység.

TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység. TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység 1 v 1.3 2015.11.26. Tartalomjegyzék: 1. A KÉMIAI BIZTONSÁGI SZAKRENDSZER ELÉRÉSE...

Részletesebben

IDM FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

IDM FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV IDM FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Felhasználói kézikönyv I/C. kötet E-KÉPVISELŐI FUNKCIÓK PTR, MŰKENG 2015.09.03. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság 1071

Részletesebben

Használati útmutató a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár távoli adatbázis elérés szolgáltatásáról

Használati útmutató a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár távoli adatbázis elérés szolgáltatásáról e-könyvtár Használati útmutató a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár távoli adatbázis elérés szolgáltatásáról Ez a dokumentum ismerteti a terminálszolgáltatások használatához szükséges információkat.

Részletesebben

E-Fedezetkezelő. felhasználói kézikönyv. Fővállalkozói adminisztrátorok számára

E-Fedezetkezelő. felhasználói kézikönyv. Fővállalkozói adminisztrátorok számára E-Fedezetkezelő felhasználói kézikönyv Fővállalkozói adminisztrátorok számára Tartalomjegyzék 1. Program általános használata... 2 1.1. Szoftver követelmények... 2 1.2. Jogosultság függő működés... 2 1.3.

Részletesebben

ProCOM GPRS ADAPTER TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. v1.00.0096 és újabb modul verziókhoz Dokumentumverzió: 1.41 2013.08.09

ProCOM GPRS ADAPTER TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. v1.00.0096 és újabb modul verziókhoz Dokumentumverzió: 1.41 2013.08.09 ProCOM GPRS ADAPTER TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ v1.00.0096 és újabb modul verziókhoz Dokumentumverzió: 1.41 2013.08.09 Tartalomjegyzék 1 A ProCOM GPRS Adapter alapvető funkciói... 3 1.1 Funkciók

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a minősítési értékelő modul használatához

Felhasználói kézikönyv a minősítési értékelő modul használatához Felhasználói kézikönyv a minősítési értékelő modul használatához Létrehozva: 2015.02.24. Utolsó módosítás: 2015.04.09. Tartalomjegyzék 1 A dokumentum célja... 4 2 A rendszer elérése... 5 2.1 Technikai

Részletesebben

NEPTUN.NET HALLGATÓI

NEPTUN.NET HALLGATÓI NEPTUN.NET HALLGATÓI WEB modul Funkcionális leírás Budapest, 2005 SDA Stúdió Kft. 1/49/ TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 2. Belépés a rendszerbe... 5 3. Üzenetek... 5 3.1. Üzenetek megtekintése... 5 3.2.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Lifelearning.hu - ÁSZF - 2016. Lifelearning.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv e-jelentkezés TwinNet Felhasználói kézikönyv I3R-Elektronikus Jelentkezési Rendszer TwinNet Számítástechnikai és Oktatási Kft. ś1163 Budapest Szérű u. 45. (+36(1) 343-6430 ü www.twinnet.hu Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

EPeR 1. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK. Egészségpénztári E számla kezelő Rendszer 1.117.28.141 Felhasználói leírás

EPeR 1. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK. Egészségpénztári E számla kezelő Rendszer 1.117.28.141 Felhasználói leírás 1. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 1 2. A PROGRAM INDÍTÁSA... 2 3. INFORMÁCIÓK... 3 3.1. BEÁLLÍTÁSOK... 3 3.2. ÜZENETEK... 3 3.3. STATISZTIKÁK... 3 3.4. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 3 4. CIKKTÖRZS FELTÖLTÉSE...

Részletesebben

Közzététel és Adatszolgáltatás IT tudatosság projekt

Közzététel és Adatszolgáltatás IT tudatosság projekt Közzététel és Adatszolgáltatás IT tudatosság projekt Felhasználói kézikönyv v3.0 2009. 03. 03. Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 4 2 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 2.1 RENDSZER ÁTTEKINTÉSE, FELHASZNÁLÓK, ALAPFOGALMAK...

Részletesebben

Számlázás: - Számlázás/Számlakészítés: xml importtal fogadható adatok bővítése.

Számlázás: - Számlázás/Számlakészítés: xml importtal fogadható adatok bővítése. Verzió leírások 5.12. (2016.06.14.) - Törzsadatok/Terméktörzs: fix eladási ár rögzítése esetén számlakészítéskor nem írható át a nettó ár, ha a bekérdezni lehetőség jelölőnégyzete üres. - Beállítások/Beállítások/Számlázás

Részletesebben

Hivatal részére küldött iratok elektronikus benyújtása - Segédlet SEGÉDLET HIVATAL RÉSZÉRE KÜLDÖTT IRATOK ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA

Hivatal részére küldött iratok elektronikus benyújtása - Segédlet SEGÉDLET HIVATAL RÉSZÉRE KÜLDÖTT IRATOK ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA SEGÉDLET HIVATAL RÉSZÉRE KÜLDÖTT IRATOK ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ VERZIÓ SZÁM : 3.0 2015. május 12. 1 Tartalom I. Fontos tudnivalók... 3 II. Benyújtásra szolgáló felület...

Részletesebben

A program elérése. Google Chrome

A program elérése. Google Chrome A program elérése A programot a www.omnt-szamla.hu oldalról lehet elérni. Jelenleg a www.omnt.hu oldalról is ugyanúgy elérhető. Továbbá a www.omnt-szamla.hu oldalon a belépés gombra kattintva szintén a

Részletesebben

Telepítési útmutató a Dolphin InvoicePro számlázó program frissítéséhez

Telepítési útmutató a Dolphin InvoicePro számlázó program frissítéséhez Telepítési útmutató a Dolphin InvoicePro számlázó program frissítéséhez A Dolphin InvoicePro számlázó program frissítéséhez kérjük, kövesse a következő lépéseket: Frissítő alkalmazás telepítése A számlázó

Részletesebben

Gyermektartásdíj megelőlegezése GYT

Gyermektartásdíj megelőlegezése GYT Gyermektartásdíj megelőlegezése GYT Felhasználói kézikönyv V. számú melléklet 2015. 04. 01. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság 1071 Budapest, Peterdy

Részletesebben

A Cycleogy Workshop Kft. általános szerződési feltételei magyar nyelven

A Cycleogy Workshop Kft. általános szerződési feltételei magyar nyelven A Cycleogy Workshop Kft. általános szerződési feltételei magyar nyelven Az alábbi üzletszabályzat a Cycleogy Workshop Kft. (székhely: 1225 Nagytétényi út 246. 6/39. adószám: 23897249-1-43) - továbbiakban:

Részletesebben

ADAFOR Iskolai adatforgalmazó program Kezelési útmutató

ADAFOR Iskolai adatforgalmazó program Kezelési útmutató ADAFOR Iskolai adatforgalmazó program Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. A Kommunikátor segédprogram... 2 2. Az egyes alrendszerek logikai felépítése... 2 3. A program szerkezete... 3 3.1. Telepítési

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános Szerződési feltételek

Üzletszabályzat és Általános Szerződési feltételek Üzletszabályzat és Általános Szerződési feltételek Eladó: Perfact-Pro Kft. 2314 Halásztelek Viola u. 7/b. Iroda: 1101 Budapest, Pongrác út 9/B Adószám: 12730924-2-13 Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Részletesebben

AXEL Számlázó és készletnyilvántartó program

AXEL Számlázó és készletnyilvántartó program AXEL Számlázó és készletnyilvántartó program Felhasználói útmutató 1. MEGVÁSÁRLÁS... 2 1.1. AUTOMATIKUS ÉLESÍTÉS... 2 1.2. MANUÁLIS ÉLESÍTÉS... 2 2. TELEPÍTÉS... 3 2.1. ELSŐ TELEPÍTÉS... 3 2.2. TÖBB PÉLDÁNY

Részletesebben

RLB-60 Kettős könyvvitel programmal

RLB-60 Kettős könyvvitel programmal A Kisvállalkozások könyvelése Könyvelés a gyakorlatban (Perfekt, 204) című könyv esettanulmányának megoldása RLB-60 Kettős könyvvitel programmal Készítette: Kardos Barbara Ph.D. Az RLB-60 Kettős könyvvitel

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Mi a Közigállás?

1. Bevezetés. 2. Mi a Közigállás? Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 2. Mi a Közigállás?...2 3. A Közigállás elektronikus rendszere...3 3.1.Regisztráció...3 3.1.1. Regisztrációs adatok...3 3. 1. 2. Belépési adatok...4 3.2 Önéletrajz feltöltése...5

Részletesebben

A jelen ÁSZF tartalmazza a SZERECZ AUTÓALKATRÉSZ WEBÁRUHÁZ (továbbiakban Web-áruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A jelen ÁSZF tartalmazza a SZERECZ AUTÓALKATRÉSZ WEBÁRUHÁZ (továbbiakban Web-áruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: Általános Szerződési és Felhasználási feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a SZERECZ AUTÓALKATRÉSZ WEBÁRUHÁZ (továbbiakban Web-áruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Web-áruház címe: szereczauto.hu/webshop

Részletesebben

BÉRSTATISZTIKAI PROGRAM HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

BÉRSTATISZTIKAI PROGRAM HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA BÉRSTATISZTIKAI PROGRAM HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA Az adatbeviteli és adatellenőrző program felhasználásbarát környezetet biztosít az adatgyűjtés kitöltési útmutatójában leírt és részletezett adatszolgáltatási

Részletesebben

Útravaló Ösztöndíjprogram ÚT A DIPLOMÁHOZ. ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Pályázati kategória kódja: UTR-UD-14

Útravaló Ösztöndíjprogram ÚT A DIPLOMÁHOZ. ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Pályázati kategória kódja: UTR-UD-14 ÚT A DIPLOMÁHOZ ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Pályázati kategória kódja: UTR-UD-14 A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. UTR-UD-14 ÚT A DIPLOMÁHOZ 1. Pályázat benyújtására

Részletesebben

Pozíció épp hol vagyunk https://www.e-epites.hu/ Az E-építési napló lépésről lépésre

Pozíció épp hol vagyunk https://www.e-epites.hu/ Az E-építési napló lépésről lépésre E-napló oktatási anyag: Ambrus Balázs, Borz László, Vági Péter, Varga Mihály Az E-építési napló lépésről lépésre Bejelentkezés (Minden építésben részt vevő szereplőnek) 1. Első lépésként a böngészőben

Részletesebben

NOD32 Antivirus 3.0. Felhasználói útmutató. Beépített összetevők: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. we protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Felhasználói útmutató. Beépített összetevők: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. we protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Beépített összetevők: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Felhasználói útmutató we protect your digital worlds tartalomjegyzék 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Újdonságok...

Részletesebben

Töltőfunkció Kezelési Utasítás

Töltőfunkció Kezelési Utasítás METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

Felhasználási útmutató a. Dr. Hibbey oktatószoftver-családhoz

Felhasználási útmutató a. Dr. Hibbey oktatószoftver-családhoz Felhasználási útmutató a Dr. Hibbey oktatószoftver-családhoz Digitális matematikai feladatgyűjtemény 5-8. osztály Tatabánya, 2011. július 30. 2 Tartalom Bevezetés Futtatási környezet Telepítés A tantárgyi

Részletesebben

IGLU Software 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 26. Tel.: 0620-537-33-21 E-mail: Iglu@t-online.hu www.iglu.hu MEDIALIB ÁLTALÁNOS KATALOGIZÁLÓ ÉS NYILVÁNTARTÓ IRODAI PROGRAM KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (v 2.3.1-2003.10)

Részletesebben

Adatmentő program rövid kézikönyve. A kézikönyvet az Adatmentő szolgáltatás üzemeltetője, a Global Software Kft. készítette.

Adatmentő program rövid kézikönyve. A kézikönyvet az Adatmentő szolgáltatás üzemeltetője, a Global Software Kft. készítette. Adatmentő program rövid kézikönyve Kézikönyv célja Ezen kézikönyv célja, hogy közérthetően, egyszerűen bemutassa az Adatmentő program legfontosabb funkcióit. Mellőzzük a felesleges információkat és a részletes

Részletesebben

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS. Változáskezelés. Változás Pont Cím Oldal 2.0 2014.03.19 A teljes dokumentáció átírásra került 2.1 2014.07.14 8.

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS. Változáskezelés. Változás Pont Cím Oldal 2.0 2014.03.19 A teljes dokumentáció átírásra került 2.1 2014.07.14 8. ESZKÖZIGÉNY Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Budapest, 2015. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.0 2014.03.19 A teljes dokumentáció átírásra került 2.1 2014.07.14 8.3 Új, oszlopszerkesztésbe

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÜGYFELEK SZÁMÁRA

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÜGYFELEK SZÁMÁRA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÜGYFELEK SZÁMÁRA 2015-04-01 Felhívjuk a figyelmet, hogy az ÉTDR a mindenkori jogszabályi keretek között működik, a csatlakozó szerveknek és személyeknek a mindenkori jogszabály szerint

Részletesebben

Készlet és Számla Kézikönyv

Készlet és Számla Kézikönyv Készlet és Számla Kézikönyv PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ( 273-3310 5 273-3311 Mobil 06 (20) 9-340-661 Bemutatóterem: 1161 Budapest, József u. 18.. INTERNET: http:/

Részletesebben

Telepítési útmutató új Dolphin InvoicePro számlázó program telepítéséhez

Telepítési útmutató új Dolphin InvoicePro számlázó program telepítéséhez Telepítési útmutató új Dolphin InvoicePro számlázó program telepítéséhez Amennyiben az Önök által eddig használt számlázó program verziója 3.xx.xx, vagy a meglévő számlázó program MySQL adatbázis verziószáma

Részletesebben

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTOR

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTOR TANSZÉKI ADMINISZTRÁTOR Felhasználói dokumentáció verzió 4.0 Budapest, 2012. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal A teljes dokumentum átírásra került. Kiadás: 2012.03.13. Verzió: 4.0. Oldalszám:

Részletesebben

Sorompó kezelés mérlegműszerrel

Sorompó kezelés mérlegműszerrel METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

Útmutató a KPIOR (kpi.sapientia.ro) nyilvántartói rendszer feltöltéséhez

Útmutató a KPIOR (kpi.sapientia.ro) nyilvántartói rendszer feltöltéséhez Útmutató a KPIOR (kpi.sapientia.ro) nyilvántartói rendszer feltöltéséhez I. REGISZTRÁCIÓ Akik már regisztráltak pályázóként, azoknak nem kell újból feliratkozniuk, csupán bejelentkezés után át kell állítaniuk

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció

Felhasználói dokumentáció Felhasználói dokumentáció MagneSzamla Számlázó és Készletnyilvántartó Rendszer A rendszer fejlesztője: MagneSoft Bt. Telefon: +36 20 527 1818 E-mail: info@magnesoft.hu www.magnesoft.hu 2005-2016 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A DimSQL programrendszer 2016. évi nyitási teendői

A DimSQL programrendszer 2016. évi nyitási teendői A DimSQL programrendszer 2016. évi nyitási teendői FIGYELEM! A nyitási műveleteket 4.94, vagy annál magasabb számú programverzióval kell végrehajtani! Amennyiben a 4.94 verziónál alacsonyabb verziószámú

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az AvonleaMedia.com online áruház (továbbiakban: Webáruház, weboldal) az Avonlea Média Kft. tulajdona, az áruházat az Avonlea Média Kft. üzemelteti (továbbiakban: Üzemeltető

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről belföldi partner nevében

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről belföldi partner nevében TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről belföldi partner nevében TARTALOMJEGYZÉK Regisztráció 2 1. Az Ön neve és kapcsolat-felvételi adatai

Részletesebben

Adósságrendezési eljárás - Ügyfél alkalmazás FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS

Adósságrendezési eljárás - Ügyfél alkalmazás FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS Adósságrendezési eljárás - Ügyfél alkalmazás FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS Tartalom 1 BEVEZETÉS... 3 2 ÜGYFÉL ALKALMAZÁS SZOFTVERKÖVELEMÉNYEI... 3 3 ÜGYFÉL ALKALMAZÁS ÁLTALÁNOS JELLEGŰ FUNKCIÓI... 3 3.1 Be- és kijelentkezés...

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM Kezelési leírás 1993-2015 Program azonosító: UJEGYKE Fejlesztő: B a l o g h y S z o f t v e r K f t. Keszthely, Vak Bottyán utca 41. 8360 Tel: 83/515-080 Fax: 83/515-082 E-mail:

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

UniPoll Feedback. Intézményi integrált kérdőívkészítő rendszer vélemény és visszajelzés gyűjtéshez.

UniPoll Feedback. Intézményi integrált kérdőívkészítő rendszer vélemény és visszajelzés gyűjtéshez. VERZIÓSZÁM: 7.0 UniPoll Feedback Intézményi integrált kérdőívkészítő rendszer vélemény és visszajelzés gyűjtéshez. Tartalomjegyzék Bevezető... 5 Kezdeti lépések... 5 Belépés... 5 Kérdőívszerkesztői felület

Részletesebben

Szerviz modul felhasználói leírása

Szerviz modul felhasználói leírása Szerviz modul felhasználói leírása 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 77 / 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 1.1 Előjegyzés naptár...4 1.1.1 Munkalap készítése

Részletesebben

Technikai segédlet a Domus elektronikus pályázati rendszer felhasználói részére

Technikai segédlet a Domus elektronikus pályázati rendszer felhasználói részére Technikai segédlet a Domus elektronikus pályázati rendszer felhasználói részére A Domus szülőföldi ösztöndíj pályázat benyújtása senior pályázat esetén a https://palyazat.mta.hu/domus_szulofoldi_senior_2016,

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Monitoring adatszolgáltatás

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Monitoring adatszolgáltatás 3. sz. melléklet: Segédlet az elektronikus felület használatához SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ EMVA Monitoring adatszolgáltatás Verziószám: 01 2016. január 21. Budapest I. Fontos tudnivalók

Részletesebben

Jövedelem-Kiegésztési Rendszer - JKR

Jövedelem-Kiegésztési Rendszer - JKR Jövedelem-Kiegésztési Rendszer - JKR Felhasználói kézikönyv Verzió: 1.0 Tartalomjegyzék I. Intézményi regisztráció... 4 I.1 Intézményi adatok... 4 II. Bejelentkezés... 6 III. Adatkezelés... 7 III.1 Munkavállalók...

Részletesebben

Új gépjármű beérkeztetés modul

Új gépjármű beérkeztetés modul Új gépjármű beérkeztetés modul 1. BEVEZETÉS... 2 2. ÚJ GÉPJÁRMŰ BEÉRKEZTETÉS FELVITELE... 3 2.1. ÚJ GÉPJÁRMŰ ELŐZMÉNY NÉLKÜL TÖRTÉNŐ FELVITELE... 4 2.2. ÚJ GÉPJÁRMŰ ELŐZMÉNNYEL TÖRTÉNŐ FELVITELE... 10

Részletesebben

SuliXerver 3.5 TELEPÍTÉSE GYORSAN ÉS EGYSZERŰEN

SuliXerver 3.5 TELEPÍTÉSE GYORSAN ÉS EGYSZERŰEN SuliXerver 3.5 TELEPÍTÉSE GYORSAN ÉS EGYSZERŰEN Telepítési útmutató türelmetleneknek A kézikönyv elkészítésekor az ULX Kft. a lehető legnayobb gondossággal és körültekintéssel járt el, ennek ellenére nem

Részletesebben

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhasználási feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Részletesebben

BAUSFT. Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu. ISO-bau. Szigetelés kiválasztó. 1.02 verzió.

BAUSFT. Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu. ISO-bau. Szigetelés kiválasztó. 1.02 verzió. BAUSFT Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu ISO-bau Szigetelés kiválasztó 1.02 verzió Szerzők: dr. Baumann József okl. villamosmérnök 1188 Budapest, Fenyőfa

Részletesebben

1.1 DEVIZÁS SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ AUTOMATIKUS ÁRFOLYAM KÜLÖNBÖZET KÖNYVELÉS

1.1 DEVIZÁS SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ AUTOMATIKUS ÁRFOLYAM KÜLÖNBÖZET KÖNYVELÉS HÍREK 2016.06.01. EOS FONTOSABB PROGRAM-MÓDOSÍTÁSOK 1. KIEMELT FEJLESZTÉSEK 1.1 DEVIZÁS SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ AUTOMATIKUS ÁRFOLYAM KÜLÖNBÖZET KÖNYVELÉS Költségvetési könyvelést folytató ügyfeleink

Részletesebben

PQRM5100 31 Ux Ix xx xx (PS) Háromfázisú multifunkciós teljesítmény távadó. Kezelési útmutató

PQRM5100 31 Ux Ix xx xx (PS) Háromfázisú multifunkciós teljesítmény távadó. Kezelési útmutató Háromfázisú multifunkciós teljesítmény távadó Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...5 1.1. Rendeltetése... 5 1.2. Célcsoport... 5 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 5 2. Biztonsági útmutató...6

Részletesebben

Adatait szigorúan bizalmasan kezeljük, harmadik fél számára nem adjuk ki.

Adatait szigorúan bizalmasan kezeljük, harmadik fél számára nem adjuk ki. Általános Szerződési Feltételek A visionandshine.hu, eletedmerfoldkove.hu, csakazidodveges.hu és rajtadall.hu weboldal (továbbiakban: Webáruház, weboldal) a Vision And Shine Kft. tulajdona, az áruházat

Részletesebben

Picture Style Editor 1.12. verzió Kezelési kézikönyv

Picture Style Editor 1.12. verzió Kezelési kézikönyv MAGYAR Képstílusfájlok létrehozására szolgáló szoftver Picture Style Editor 1.12. verzió Kezelési kézikönyv A kezelési kézikönyv tartalma A PSE a Picture Style Editor rövidítése. jelöli a menükiválasztás

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ Felhasználói kézikönyv III. számú melléklet 2015. 04. 01. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság 1071

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Agrár-környezetgazdálkodási támogatások

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Agrár-környezetgazdálkodási támogatások KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ EMVA Agrár-környezetgazdálkodási támogatások Verziószám: 01 Jogcímkód: 6.239.01.01 2009. június 01. Budapest FONTOS! Felhívjuk szíves figyelmüket,

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.vorwerkwebshop.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.vorwerkwebshop.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.vorwerkwebshop.hu Üdvözöljük a Quality Direct Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Jogosultságkezelés felhasználói leírás

Jogosultságkezelés felhasználói leírás Jogosultságkezelés felhasználói leírás 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/14 Tartalomjegyzék 1. Jogosultságkezelés a DOAS rendszerben... 3 1.1. Bevezetés...

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ Kifizetési kérelem Verziószám: 2.0 2011. március 24. Tartalom Fontos tudnivalók... 2 Belépés a felületre... 3 Meghatalmazás használata... 5 Kérelem kitöltésének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban: Vásárló)

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Monitoring adatszolgáltatás

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ. EMVA Monitoring adatszolgáltatás SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ EMVA Monitoring adatszolgáltatás Verziószám: 02 2012. február 17. Budapest I. Fontos tudnivalók A rendszer használatához kétféle regisztráció szükséges: 1. Ügyfélkapus

Részletesebben

MS Access Feladatgyűjtemény

MS Access Feladatgyűjtemény SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MS Access Feladatgyűjtemény Klárné Barta Éva 2014.01.01. Microsoft Access - Feladatok 1 Feladatok 1. Hozzon létre egy új adatbázist SZÁMÍTÓGÉPEK

Részletesebben

Bevezetés. A WebAccess használatának bemutatása előtt néhány új funkció felsorolása következik:

Bevezetés. A WebAccess használatának bemutatása előtt néhány új funkció felsorolása következik: Bevezetés Leveleink, naptárunk, stb. megtekintése bármely gépen egy egyszerű webböngésző (Mozilla, Explorer) segítésével is lehetséges. GroupWise rendszernek ezt a megjelenési formáját GroupWise WebAccessnek

Részletesebben

ORPHEUS. Felhasználói kézikönyv. C o p y r i g h t : V a r g a B a l á z s 2 0 1 2 Oldal: 1

ORPHEUS. Felhasználói kézikönyv. C o p y r i g h t : V a r g a B a l á z s 2 0 1 2 Oldal: 1 ORPHEUS Felhasználói kézikönyv C o p y r i g h t : V a r g a B a l á z s 2 0 1 2 Oldal: 1 Tartalomjegyzék Rendszerkövetelmények... 5 Telepítés... 6 A program célja... 10 A program indítása... 10 Rendszeradminisztráció...

Részletesebben

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTOR

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTOR TANSZÉKI ADMINISZTRÁTOR Felhasználói dokumentáció verzió 5.1 Budapest, 2012. Változáskezelés Verzió Dátum A teljes dokumentum átírásra került. Változás Pont Cím Oldal 5.0 2012.07.07. 3.6.1 Kurzus másolás

Részletesebben

(a 23/2014 (VI.30) NGM és az azt módosító 2/2015. (II. 3.) NGM rendeletek alapján)

(a 23/2014 (VI.30) NGM és az azt módosító 2/2015. (II. 3.) NGM rendeletek alapján) (a 23/2014 (VI.30) NGM és az azt módosító 2/2015. (II. 3.) NGM rendeletek alapján) 2015.11.30. 1. oldal Ezt a dokumentációt és a későbbi kiegészítéseket, módosításokat az ezen számlázó programmal kibocsátott

Részletesebben

elektronikus kitöltés és benyújtás

elektronikus kitöltés és benyújtás Felhasználói kézikönyv Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG- VP) elektronikus kitöltés és benyújtás 2015. Verzió 02. 1 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 2. BEVEZETÉS... 4 3. A BEADÓ FELÜLET

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra

Részletesebben

Általános Vásárlási Feltételek

Általános Vásárlási Feltételek Általános Vásárlási Feltételek Tartalom 1.) Fogalommagyarázat 2.) Felelősségvállalás 3.) Számlázás 4.) Árak és lehetséges fizetési módok 5.) Kedvezmények 6.) Vásárlás a Cromax Kft. webáruházán keresztül

Részletesebben

CobraConto.Net v0.52

CobraConto.Net v0.52 CobraConto.Net v0.52 - Készletkezelés Új lista kérhető le raktáranként, mozgásnemenként vagy kategóriánként a Főmenü/Készletkezelés/Listák/Mozgásnem/Mozgásnem tételes menüpont hatására megnyíló ablakból.

Részletesebben

COBRA MUNKAÜGY ÉS BÉR PROGRAMCSOMAG 2015. ÉVI

COBRA MUNKAÜGY ÉS BÉR PROGRAMCSOMAG 2015. ÉVI COBRA MUNKAÜGY ÉS BÉR PROGRAMCSOMAG 2015. ÉVI VERZIÓINAK VÁLTOZÁSAI Tartalomjegyzék: Tartalom MUN v15.0130... - 2 - MUN v15.0512... - 9 - MUN v15.0604... - 12 - MUN v15.0725... - 13 - - 1 - MUN v15.0130

Részletesebben