Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi. 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054. 2013."

Átírás

1 Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi évi beszámolója Nagymaros

2 Beszámoló A 2013-as év sok változást hozott az Intézmény életében: Új épületbe költözés Új szakfeladat beindítása Intézmény ellátási területének megváltozása Intézmény társulássá alakulása A változások sok többletmunkát jelentettek a dolgozók számára és türelmet kívánt az ügyfelektől. Nagy örömünkre végre elkészült új épületünk így június végén átköltöztünk a Rákóczi utcába. A költözést előre jól megterveztük és sok segítőnk volt lebonyolításában, ennek ellenére sajnos nem ment gördülékenyen, így az ellátás heteken keresztül akadozott (nem volt internet, telefon). A munkálatokat a város részéről minden szakember igyekezett lehetőségéhez mértén a legrövidebb időn belül megoldani, de még így is több mint 2 hónapba telt mire helyére kerültek az eszközök, ismét zavartalanul működött a számítógépes rendszer és gördülékenyen folytathattuk az ügyfélfogadást. A lakosság az átállást türelemmel kezelte, az új épület mind a dolgozóknak mind az ellátottaknak nagyon tetszett és mindannyian úgy éreztük a szolgálat ezzel az épülettel méltó helyére került. Szeptemberben beindítottuk 7-7 gyermekkel Bóbita és Pitypang családi napközinket. Az új ellátás, köszönhetően a gondozónőknek, gördülékenyen és hatékonyan működik az első naptól. Októberben Kismaros település jelezte, hogy nem kívánja ellátásunkat a továbbiakban igénybe venni, (nem az ellátás minőségével volt problémájuk) így november elsejétől A településen nem nyújtunk szolgáltatást. Novemberben az intézmény Társulássá alakult, erre a kedvezőbb állami támogatás igénybevétele miatt volt szükség. A Társulássá alakulással Verőce jelezte igényét, hogy nagyobb ellátást szeretne, így a település részére 30 óra ellátást adunk a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás területén egyaránt. Ez a változás nem érintette Nagymaros ellátását. A településeknek nyújtott szolgáltatások novemberig: Kismaros: heti 10 óra családsegítés heti 10 óra gyermekjóléti szolgáltatás Szokolya: heti 10 óra családsegítés heti 10 óra gyermekjóléti szolgáltatás Verőce: heti 10 óra családsegítés heti 10 óra gyermekjóléti szolgáltatás Nagymaros: heti 5 nap családsegítő szolgáltatás heti 5 nap gyermekjóléti szolgáltatás

3 A településeknek nyújtott szolgáltatások novembertől: Szokolya: heti 10 óra családsegítés heti 10 óra gyermekjóléti szolgáltatás Verőce: heti 30 óra családsegítés heti 30 óra gyermekjóléti szolgáltatás Nagymaros: heti 5 nap családsegítő szolgáltatás heti 5 nap gyermekjóléti szolgáltatás Az intézmény dolgozóinak bemutatása 1 főállású intézményvezető: szociálpedagógus és gyógypedagógus diploma, szakvizsga Feladata: gyermekjóléti szolgálatos családgondozás Nagymaroson, gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetői feladatok ellátása, családsegítő szolgálat szakmai vezetői feladatok ellátása, családi napközi szakmai vezetői feladatok ellátása, intézményvezetői feladatok ellátása. 1 főállású gyermekjóléti szolgálatos családgondozó: szociálpedagógus és szociálpolitikus diploma Feladata: gyermekjóléti szolgálatos családgondozás Nagymaros és Szokolya területén 1 főállású családsegítő szolgálatos családgondozó: szociálpedagógus diploma Feladata: Nagymaros, Szokolya ellátása. 1 főállású családsegítő szolgálatos családgondozó: szociálpedagógus diploma Feladata: Nagymaros, Verőce ellátása. 1 fő - 10 órában megbízási szerződéssel foglalkoztatott gyermekjóléti szolgálatos családgondozó:pedagógus szociális alapvizsga, szociális szakvizsga Feladata: Verőce ellátása 4 főállású gondozónő: családi napközi működtető végzettség Feladatuk: családi napközi működtetése, gyermekek ellátása, gondozása 1 fő heti 6 órában megbízási szerződéssel foglalkoztatott pszichológus: márciustól-júniusig, illetve szeptembertől decemberig foglalkoztatva Feladata: térség felnőtt lakosainak pszichológiai ellátása, dolgozók szupervíziós megsegítése Az intézményben dolgozók száma és végzettsége megfelel a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szakmai követelményeinek évi demográfiai mutatók Lakosság szám Nagymaros Kismaros Verőce Szokolya összesen Lakosok száma (fő) Gyermek szám 18 éves korig Nagymaros Kismaros Verőce Szokolya összesen Gyermek szám (fő) Az intézményben folyó tevékenységet meghatározó főbb jogszabályok évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról, - 15/1998 (IV.30.)NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről,

4 - valamint az intézmény működését, tevékenységét érintő hatályos jogszabályok. Az intézmény feladatai és működése Gyermekjóléti Szolgálat Ellátottak köre A településen élő gyermekek (0 18 év) és családjuk A szolgáltatás igénybevétele mindenki számára ingyenes Az ellátás igénybevételének módja - Önkéntesség Intézményünk szolgáltató jellegű, vagyis igénybevétele önkéntes és ingyenes. Szolgálatunkat problémájával felkeresheti maga a gyermek vagy a szülő vagy egyéb családtagok, illetve bármely állampolgár jelezheti az érzékelt problémát. A gyermekjóléti szolgálat egyéb szolgáltatásainak (klubok, tábor) igénybevétele bármely a településen élő gyermek számára elérhető. - Jelzőrendszer által küldött Szolgálatunk kezdeményezi a kapcsolatfelvételt, ha a jelzőrendszer valamely tagja jelez, hogy a család segítségre szorul, illetve a gyermek egészséges fejlődése veszélyben van. Itt a probléma nagyságától függően önkéntes vagy együttműködésre kötelezett helyzet alakulhat ki. - Együttműködésre kötelezettség Ebben az esetben a hatóság együttműködésre kötelezi a gyermeket és a családját, mert a gyermek egészséges fejlődése alapellátás keretein belül nem megoldható. A gyermekjóléti szolgáltatás célja: A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének célja, a gyermek családban történő felnevelésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. A cél, hogy a szociális munka sajátos eszközeivel segítséget nyújtsunk a klienseknek a mindennapi életüket fenyegető gazdasági és társadalmi negatív hatások kivédéséhez. A családgondozó arra törekszik, hogy a kliensek képessé váljanak arra, hogy a különböző problémákat önállóan, saját erejükből oldják meg, és szociális működőképességük erősödjön. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata I. A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatáshoz való juttatás segítése, a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy ezekhez való hozzájutás megszervezése, a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, a szabadidős programok szervezése a hivatalos ügyek intézésének segítése

5 Gondozási adatok A gondozott gyermekek száma Nagymaros Verőce Kismaros Szokolya összesen Gondozott gyerekek száma A szolgáltatások száma és típusa 2013-ban Szolgáltatás Nagymaros Kismaros Verőce Szokolya összesen Információnyújtás Közvetítés más szolgáltatásba Tanácsadás Családlátogatás Hivatalos ügyek intézése Segítő beszélgetés Tevékenységek összesen A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa és száma szerint Gondozás oka Nagymaros Kismaros Verőce Szokolya összesen Anyagi Gyermeknevelési Magatartászavar Családi konfliktus Életvezetési probléma Elhanyagolás Családon belüli bántalmazás Fogyatékosság Szenvedélybetegség összesen II. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, a törvényben meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása A jelzőrendszer működtetése a településeken: A gyermekek veszélyeztetettségének észlelése és a preventív ellátások megszervezése érdekében a veszélyeztetettségről a jelzőrendszer szakszerű működtetésével szereznek tudomást a gyermekjóléti szolgálat munkatársai. E védőgyűrű résztvevői: a település védőnője, a gyermekorvos, az óvoda gyermekvédelmi felelőse, az iskola gyermekvédelmi felelőse, a családsegítő szolgálat családgondozója,

6 a nevelési tanácsadó képviselője. Az együttműködés kiterjed: a kölcsönös tájékoztatásra; egymás tevékenységének gyakorlati megismerésére, támogatására; kölcsönös konzultációra és tapasztalatcserére; a legmegfelelőbb ellátás biztosítása érdekében feladatok egymástól való kölcsönös átvállalására. A társintézményekkel a gyermekjóléti szolgálat egyenrangú félként, kölcsönös alapon dolgozik együtt, azaz a szolgálat a család egészét érintő általános szociális szolgáltató funkciót, míg a társintézmények az egyes családtagokat érintő speciális szolgáltató funkciót töltenek be. A gyermekjóléti szolgálat az esetgazda szerepét tölti be. A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége során a családi problémák megelőzésére, a hatósági út elkerülésére törekszik. Az együttműködés során az érintett intézmények és a gyermekjóléti szolgálat munkatársai közlik egymással azokat az adatokat, panaszokat, vizsgálati eredményeket, amelyek a közös célok eléréséhez, illetve a közös feladatok legjobb ellátásához szükségesek. Jelzőrendszeri megbeszélések 2013-ban Alkalom Nagymaros 6 Kismaros 5 Verőce 6 Szokolya 6 összesen 23 Jelzések és szakmaközi megbeszélések száma 2013-ban: Jelzések száma Nagymaroson: Intézmény közoktatási intézmény 32 egészségügyi szolgáltatók (orvos, védőnő) 20 napközbeni kisgyermek ellátók 0 önkormányzat, jegyző gyámhivatal 12 társadalmi szervezet 0 ügyészség, bíróság, rendőrség 4 családsegítő 6 állampolgár 4 szakmaközi megbeszélések 200 A jelzések oka többnyire iskolai hiányzás, családi konfliktus, magatartási problémák voltak. A jelzőrendszer tagjai évek óta rendszeresen részt vesznek a megbeszéléseken, lelkiismeretesen végzik munkájukat, és segítik a miénket, kapcsolatunk tagjaival nem csak a jelzőrendszeri megbeszélésekre terjed ki, hanem probléma esetén, telefonon vagy személyesen azonnal jeleznek, így volt lehetséges, hogy az elmúlt évben 200 alkalommal volt szakmaközi megbeszélés a jelző személyekkel, gyámhivatallal és gyámhatósággal.

7 A gyermekjóléti szolgálatnak minden év március 31- ig gyermekvédelmi tanácskozást kell tartania, melyen a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését és áttekintik a gyermekjóléti alapellátás valamennyi formáját, szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására. A 2013-as év értékelésére Nagymaroson március 27-én került sor a gyermekvédelmi tanácskozás keretében, mely alapján a Képviselő Testület felé az alábbi javaslatokat tesszük: 1. Iskola részére javasoljuk egy pedagógiai-, gyógypedagógiai asszisztens biztosítását, mert ez segíti a speciális igények ellátását, megkönnyíti a pedagógusok munkáját. 2. Iskolapszichológus biztosítása és állandó jelenléte az iskolában, hogy az ellátásra szoruló gyermekek azonnali ellátást kapjanak egészséges fejlődésük érdekében. Az iskolai magatartási problémák és speciális ellátást igénylő gyermekek igényei egyre nagyobb mértékben jelentkeznek, megoldásuk elsősorban az iskola keretein belül lehetségesek. Ehhez megfelelő szakemberek kellenek. III. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (családgondozással) a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, az egészségügyi és a szociális ellátás - különösen a családsegítő szolgáltatás -, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése, javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására ban védelemben gondozott gyermekek száma Nagymaros Kismaros Verőce Szokolya összesen Gyermekek száma Védelembe vétel okai: A gyermekek iskolai magatartási problémái, igazolatlan hiányzások, csavargások szülők nem megfelelő életvitele szülők közti konfliktusból eredő érzelmi bántalmazás és veszélyeztetettség gyermek elhanyagolása IV. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében A családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, Az utógondozás biztosítása az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.

8 2013-ban családjukból kiemelten gondozott gyermekek száma: Nagymaros Kismaros Verőce Szokolya összesen Gyermekek száma Nagymaroson 2013-ban 1 új gyermek került kiemelésre családjából. Családjába visszahelyezett gyermek nem volt. A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében a 39. -ban foglaltakon túl folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést, elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, szervezi a helyettes szülői hálózatot, segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, felkérésre környezettanulmányt készít, kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit. Speciális szolgáltatások A gyermekjóléti szolgálat a gyermek családban nevelkedésének elősegítésére, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt. Prevenciós tevékenységek Nagymaroson A családgondozás mellett fontos szerepet kap intézményünkben a gyermekekkel való közvetlen foglalkozás. Mentálhigiénés és prevenciós tevékenység keretében a nagymarosi gyermekjóléti szolgálat heti rendszerességgel 3 klubot működtet. A kézműves foglalkozás és a játékos német klub elősegíti, hogy az egyébként egyedül vagy csavargással töltött idejüket a kisiskolások hasznosan töltsék. A baba-mama klub, olyan szülők számára nyújt információt és társaságot, akik 3 éves kor alatti gyermekükkel otthon vannak. A klubon az anyukák megoszthatják egymással gyermeknevelési tapasztalataikat. A foglalkozások működéséhez szükséges anyagi forrásokat a Nagymarosi Gyermekekért Alapítvány biztosította. Minden klubunk jól felépített, előre megtervezett szakmai program alapján zajlik annak érdekében, hogy a részvevők szabadidejük hasznos eltöltésén kívül készségeiket, képességeiket fejleszthessék. Ez elmúlt évben is megtartottuk kéthetes nyári táborunkat, a téli és tavaszi iskolai szünidő alatt prevenciós napokat tartunk gondozottaink számára. Karácsonykor a Nagymarosi Gyermekekért Alapítvány anyagi támogatásával rendeztük meg karácsonyi ünnepségünket, melyre a rászoruló gyerekeket hívunk meg és ajándékoztuk meg a gyerekeket. A 2013-as évben a prevenciós foglalkozásainkon, klubjainkon, táborainkban 50 gyermek vett részt rendszeresen. Valamennyi programunkon a cél, hogy a résztvevők szívesen, örömmel

9 jöjjenek, és alternatívát tudjunk nyújtani a gyermekek számára a szabadidő hasznos eltöltésére. Prevenciós programjaink a településen élő minden gyermek számára nyitott, azokon nemcsak az általunk gondozott gyermekek vesznek részt, hiszen fontos cél, hogy egymás példájából is tanulva sajátítsák el a gyermekek a helyes magatartásformákat. Gyermekjóléti szolgáltatás összegzés: A gondozási adatok nem mutatnak nagy eltérést az elmúlt évekhez viszonyítva, de a gondozott problémák súlyosbodtak az elmúlt években. A családoknál magas volt a szakmai tevékenységek közt a segítő beszélgetés, és a tanácsadás, ami egyértelműen jelzi, hogy a családok mentális megerősítése nagyon fontos. Az anyagi gondok egyre több családnál jelentenek tartós problémát. Elszegényedés érzékelhető mindenhol - emiatt türelmetlenség, következetesség hiánya, felelősség áthárítása (gyakran családterápiára, mediációra lenne szükség a szülők és nagyszülők között). A lakosság pszichés állapota romlik, ezt minden területen érezzük. Egyre súlyosbodó nevelési problémák jelentkeznek: következetlen nevelés, korlátok be nem tartásának egyik eredményeként egyre több a magatartási probléma jelentkezik a gyerekeknél. Egyre több gyermeknél probléma a konfliktuskezelés megfelelő módja, (gyakran a szülőknél is). A szülők egyre nehezebben motiválhatók, érték különbségek vannak, melyek nehezen átléphetők így a szülő gyakran nem partner a probléma megoldási módjainak elsajátításában, kezelésében. Az elkényeztetett, felülről hátrányos helyzetű gyerekek gondozása minden területen nagyon nehéz. Az egyszülős családoknak időszakos házi gyermekfelügyeletre, jogi tanácsadásra, pszichológusra, önsegítő csoportok létrehozására lenne szükségük A éves korosztály továbbra is elérhetetlen számunkra jelenleg csak az iskolai mulasztások és a Nafián keresztül álunk kapcsolatba velük. Családi napközi A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkozást. Gyakorlatban: A családi napközi olyan szakmai alapokon nyugvó, magas színvonalú gyermekjóléti szolgáltatás, amely a gyermekek törvényben rögzített napközbeni ellátását családias körülmények között biztosítja. A Családi Napközi szakembereinek felkészültsége, és szakmai háttere biztosítja a gyermekek harmonikus, az életkori sajátosságaiknak és egyéni fejlettségüknek megfelelő nevelésben, gondozásban részesüljenek. A Családi Napközi működési célja: hogy családias, meleg, barátságos légkörben, személyre szóló, differenciált bánásmóddal járuljon hozzá a gyermekek fejlődéséhez, személyiségének kibontakozásához, hogy a szolgáltatást igénybe vevő szülők számára, lehetővé tegye, gyermekük felügyeletét, segítve ezzel munkavállalásukat, életüket. A családi napközi működése:

10 biztosítja a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki jogok tiszteletben tartásával, az egyéni képességekre alapozva, az egyéni érési ütem és szükségletek figyelembe vételével, a gyermekek adottságainak, fejlettségének és képességeinek megfelelő tevékenységekkel juttatja sikerélményhez a gyerekeket. Keretek: A mindennapos szabadjáték, mozgásos játékok, mesélés, verselés, éneklés, munka jellegű feladatok, tanulás játékosan, óvodára való felkészítés. Az érzelmi intelligencia megalapozása: erkölcsi, szociális, esztétikai érzelmek fejlődésének segítése. Beilleszkedés segítése a gyermeki közösségbe, szocializációs kompetenciák megalapozásával. Mindez, a gyermekfelügyelő utánozható mintát nyújtó tevékenységeivel, biztató attitűddel, elfogadó, érzelmi megnyilvánulásaival és pozitív gondolkodásával, - szeretetteljes, kölcsönös bizalmon alapuló légkörben. Feladatok: Beszoktatás: Cél a gyermek és a szülő segítése, hogy minél zökkenő mentesebben történjen az elválás beszoktatása. Gondozás: A gyermek életkorának megfelelő gondozási feladatok nyújtása. Egészséges életmódra nevelés: Testi-lelki szükségletek felismertetése, kielégítésével kapcsolatos szokások, szabályok kialakítása: szobatisztaság kialakítása, tisztálkodási szokások megerősítése. Az egészségmegőrzés-, védelem alapvető szokásainak megalapozása: rendszeres kézmosás, időjárásnak megfelelő öltözködési szokások kialakítása. Saját és környezetének esztétikájának megőrzésével az igényesség alakítása. Életkornak megfelelő mozgás biztosítása (nagymozgások, finommozgások gyakoroltatása). Gyermeki szükségletek szerint, az időjárás figyelembe vételével, a szabadban töltött idő mindennapos biztosítása. Testi fejlődéshez szükséges tápanyagszükséglet biztosítása. A gyermekek egyéni igényei, egészségügyi szükségleteinek figyelembevétele. Érzelmi és szocializációs folyamatok segítése A társas együttélés szabályainak megismerése és gyakorlása, az egymásra figyelés-, egymás segítése-, együttérzés-, egymáshoz való alkalmazkodással. Normákhoz, szabályokhoz, szokásokhoz való pozitív viszonyulás kialakításával, a közösségbe való beilleszkedés segítése. Őszinteségre, igazmondásra, gyengébbek védelmére és segítésére nevelés. A jó-rossz felismertetésére, a felnőtt példamutató viselkedése segítségével, illetve a gyermek pozitív megnyilvánulásainak megerősítésével. Megismerési folyamatok segítése Beszélő környezet biztosítása a gyermekeknek. Helyesen beszélő minta az őket körülvevő felnőttek által. A gyerekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, fejlettségüknek, életkoruknak megfelelő bővítése.

11 Inger gazdag környezet és sokoldalú tevékenység biztosítása, melyben a gyermek kipróbálhatja önmagát, és fejlődhetnek képességei. Minden gyermeki tevékenység során lehetőség a megismerési folyamatok fejlesztésére: érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás. Fő tevékenységi formák Működési adatok ellátott gyerekek 100% esetén ténylegesen ellátott gyerekek kihasználtság %- ban hó Bóbita Pitypang összes: Bóbita Pitypang összes: összesen: % % % % összes: % Csana összegzés: Szeptembertől új szakfeladatként beindítottuk családi napközinket. Az ellátásra nagy érdeklődés volt a lakosság körében és a szeptemberi kezdésig nagyon sok megkeresés érkezett a szülők részéről. Az ellátás beindításához 4 nagymarosi gondozónőt vettünk fel, akik augusztus közepétől nagyon sokat fáradoztak azon, hogy a napközit otthonossá, barátságossá tegyék az odaérkező gyerekek számára. Szeptemberben olyan 14 gyermek kezdte meg az ellátását nálunk, akiket az óvoda nem tudott ellátni a költözéssel járó férőhelyhiány miatt. Mivel az óvodásokat láttuk el, lehetőségünk szerint igazodtunk az óvoda nyitva tartáshoz, illetve szüneteihez az ellátásban. A szeptemberi működés óta azzal, hogy 3 év előtt ellátásba kerültek a gyerekek 5-nek segítettük munkába visszatérését, 2 pedig szociális alapon rászorult volt. Családsegítés A családsegítés célja, feladata A szociális gondokkal küzdő egyének, családok, csoportok szociális és mentális ellátása. A fő cél az, hogy a kliensek képessé váljanak a maguk problémájának felismerésére, kialakuljanak érdekérvényesítő készségeik, és a segítő kapcsolat hatására képessé váljanak saját problémájuk kezelésére, az önmagukon való segíteni tudásra. A szolgálat munkastílusának szerves része az intézmény nyitott, stigma és szegregációmentes szemlélete. Jellegénél fogva köteles segítséget, támogatást nyújtani nemre, korra, politikai, ideológiai meggyőződésre, etnikai hovatartozásra és állampolgárságra való tekintet nélkül mindazoknak, akik a szolgálatot bizalmukkal megtisztelik. Ellátottak köre: A családsegítő szolgálatot önkéntesen és térítésmentesen mindenki igénybe veheti, aki a településen bejelentett lakóhellyel rendelkezik (0-99 éves korig), valamint a településen megjelenő hajléktalan személyek.

12 Együttműködési kötelezettség vonatkozik - foglalkoztatásuk elősegítése érdekében - azokra, akik jövedelemmel nem rendelkeznek, nem foglalkoztatottak, aktív korúak és rendszeres szociális segélyben részesülnek. A gondozás során a komplexitásra törekszik, tehát a mentálhigiénés és szociális szolgáltatások egységét valósítja meg. Szükség esetén otthonukban is felkeresik klienseinket, a szociokulturális háttér megismerése érdekében. Szolgáltatásai jogi tanácsadás érdekérvényesítési tanácsadás, ügyintézés, iratszerkesztés, TB, munkaügy, szociális - ügyekben való segítségnyújtás, életvezetési mentálhigiénés tanácsadás, egészségügyi tanácsadás, ruhaneműk és használati eszközök gyűjtése, rászorultaknak való kiosztása 2013-ban a családsegítő szolgálat által ellátottak száma Nagymaros Verőce Kismaros Szokolya összesen Ellátottak száma ban Nagymaroson ellátottak száma nem- és korcsoport szerint Nem évnél Összesen idősebb ffi nő Össz: A családsegítő szolgálat szakmai feladatai A családsegítő szolgálat célja a települések működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. A családsegítő szolgálat feladata a rászorultak részére biztosítani az alapellátás keretébe tartozó családsegítést, mely megelőző tevékenységből, az egyének és a családok életvezetési képességének megőrzéséből és a felmerülő problémák megoldásából áll. Családsegítő szolgáltatást igénybevevők hozott problémái Igénybevétel oka Nagymaros Kismaros Verőce Szokolya összesen Anyagi Foglalkozással kapcsolatos Életviteli probléma Családi kapcsolati konfliktus Lelki-mentális Eü. Károsodás következménye Információ hiány Ügyintézési nehézség Összesen

13 A szakmai tevékenységet a Szociális igazgatásról szóló évi III. törvény és a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokat szabályzó Önkormányzati Rendeletek alapján végzik a dolgozók. Speciális szolgáltatások Adományosztásaink a 2013-as évben: az EU Élelmiszersegély programon keresztül az elmúlt évben 2 alkalommal részesült 199 család, (kb. 650 fő) adományban szolgálatunkon keresztül, 30 család részesült zöldség és gyümölcsadományban egy nagymarosi vállalkozó támogatásával, 50 család számára adtunk élelmiszert a nagymarosi karitász krízis csomagjaiból, 25 család számára biztosítottuk a nagymarosi karitász krízisalapjából segélyt, a Vöröskereszttel együttműködve 13 család kapott intézményünkön keresztül az árvíz után élelmiszer segélyt, szintén a Vöröskereszttel együttműködve további 10 család kapott az év folyamán közvetítésünk mellett egyéb adományt: bébiétel, konzervek, pelenka, bútor, a nagymarosi gyermekekért alapítványon keresztül 20 gyermek részesült karácsonyi ajándékban, a Váci Katolikus Karitászon keresztül több családnak fát, élelmiszer vagy egyéb adományt közvetítettünk, nyári gyermekétkeztetésben 59 gyermek kapott ellátást a nyár folyamán. Családsegítés összegzés: A karitasz támogatásával a krízishelyzeteket nagyobb hatékonysággal tudtuk megoldani. Az elmúlt évben ismét nőtt az adományban részesülők száma. Egyre több ügyfélnél érzünk mentális problémát, így ezek kezelésére kiemelt figyelmet kell helyezni. A pszichológus megbízásával ezt részben kezelni tudtuk. Az álláskereső tréning segített a résztvevőknek az elhelyezkedésben. Fejlesztési terveink melyek megkönnyítik, hatékonyabbá teszik munkavégzésünket: A jelenlegi tárgyi feltételek adottak a munkavégzésre, de 2 olyan számítógépünk van, mely gyakorlatilag folyamatos karbantartás mellett is bármikor működésképtelenné válhat, így várható, hogy 1 új gép beszerzésére lesz szükségünk az év folyamán. Adósságkezelői tanfolyam a családsegítős kollégák körében. Szükség lenne egy fedett kerékpár, babakocsi beállóra az épületben. Az irattárazás érdekében a raktár polcokkal való beépítése. A parkolás rendezése az épület előtt. Játszótér kialakítása a kertben a családi napköziben lévő gyermekek számára. Beépített polcok a családi napköziben a tárolás miatt. Terveink 2014-re Prevenciós programjaink színvonalas megtartása Éves nyári tábor megtartása Visszasegítés a munkába: tréning a gyesen lévő édesanyák számára Szülőklub beindítása társintézményekkel együttműködve

14 A családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, családi napközi ellátás során továbbra is magas szakmai színvonalú, a település igényeinek és sajátosságainak megfelelő szolgáltatás nyújtása. Nagymaros, április 17. Horváth Anikó intézményvezető

Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról 2. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgáltatás. Szakmai programja

Gyermekjóléti Szolgáltatás. Szakmai programja BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgáltatás Szakmai programja Szakfeladat száma: 88920100 Ellátási terület: Berhida - Vilonya 1 A Családsegítő Központ 1997. december 01.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6.

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2011. november 15. Kocsisné Gerencsér Ildikó A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA KAPASZKODÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT TÁRSULÁS 2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Bevezető Dombóvár és a dombóvári kistérség lakosságszáma: 33 515 fő. Dombóvár és a dombóvári kistérség

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ

B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ 1 A jelenlegi szociális gondoskodás rendszere, melyet számos

Részletesebben

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról N a p p a l i S z o c i á l i s K ö z p o n t é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t V e z e t ő j é t ő l 3 7 2 0. S a j ó k a z a, P e t ő f i ú t 1-3. T e l : 4 8 / 5 0 5-2 0 9, 4 8 / 5 0 5-2

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2015. április Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata, lapelve... 4. oldal 1.1. Az intézmény/szolgáltatás létrehozásának

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 59/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt.)

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Gyermekjóléti egységes szerkezetbe foglalt SZAKMAI PROGRAMJA. Gyöngyös, 2014. február 1.

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Gyermekjóléti egységes szerkezetbe foglalt SZAKMAI PROGRAMJA. Gyöngyös, 2014. február 1. KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Gyermekjóléti egységes szerkezetbe foglalt SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ

Részletesebben

Beszámoló az Alsózsolcai Gondozási Központ. 2013. évi munkájáról

Beszámoló az Alsózsolcai Gondozási Központ. 2013. évi munkájáról Emlékezz arra, hogy segíteni kell azokon, akik rászorulnak. Emlékezz arra, hogy önzetlen légy, fáradhatatlan, becsületes, igazmondó és önfeláldozó. Felejtsd el, ha félsz! Felejtsd el, ha gonosz indulataid

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A gyermekjóléti szolgáltatás olyan speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben