Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012"

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám:02/91-2/2009 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 23-ai ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi összefoglaló i jelentése Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző Az előterjesztés elkészítésében részt vett: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal belső ellenőre Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. 92. (10) pontja előírja, hogy az éves i jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves i jelentése alapján készített éves összefoglaló i jelentést a tárgyévet követően zárszámadási rendeletel egyidejűleg - a képviselő-testület elé kell terjeszteni. A Veszprém Megyei Önkormányzat belső ellenőre által koordinált és külső megbízottak bevonásával működtetett belső i munkáról a, a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 31. (3) bekezdése és a Pénzügyminisztérium által közzétett útmutató alapján készült. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a belső i tevékenységről készült t a következő határozat szerint elfogadni szíveskedjenek... /2009. (IV.23.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi összefoglaló i jelentést az előterjesztésben írtakkal egyezően elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Zsédenyi Imre Veszprém, április 6. Lasztovicza Jenő s.k. a közgyűlés elnöke 2

3 Éves i jelentés I.A Veszprém Megyei Önkormányzat Belső i egysége által végzett tevékenység összefoglalása 1 Az önálló intézmények belső e Az elmúlti évben a kincstári működtetéshez alkalmazkodva az évközi átalakulásokat is figyelembe véve került megszervezésre az intézmények függetlenített belső e. A részben önálló intézményekkel kötött megállapodások a belső t a MÖK Hivatal vezetőjének felelőssége alá rendelik, a Folyamatba Épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés megszervezése és szabályozása továbbra is az intézményvezetők feladata. A I félévében önálló gazdasági szervezettel rendelkező intézményeknél a kormányrendelet szerinti független belső eket a hivatal szervezésében megbízott belső ellenőrök látták el. A témakörök egységesen kerültek meghatározásra a következők szerint: az általános forgalmi adó bevallások felülvizsgálata, valamint az önköltségszámítás szabályozásának és alkalmazásának e. Az év elejétől hatályos új áfa törvény értelmezése, és a fordított adózás alkalmazása jelentett problémát az intézményekben, a hibák az i jegyzőkönyvekben megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően kerültek korrigálásra. A kiegészítő tevékenység (munkahelyi vendéglátás) árainak átértékelésére az i megállapításokat követően több intézményben is sor került II félévben ismét csökkent az önálló intézmények száma, amelyeknél a független belső t a kormányrendelet megköveteli. A megbízott belső ellenőrökkel elvégeztetett ek témakörei intézményenként kerültek meghatározásra. A témakörök a következők voltak: élelmezési tevékenység során felhasznált nyersanyagok nyilvántartása, a gyógyszerellátás elszámolása, ellátotti pénzek kezelése, térítése díjak megállapítása, a 2008 évi létszám és bérgazdálkodás, valamint a vizsgadíjak elszámolásának szabályszerűsége. Az elvégzett vizsgálatok megállapításai szerint az intézmények összességében rendelkeztek a vizsgált témához kapcsolódó helyi szabályzattal, azt folyamatosan karbantartották. Egy intézménynél vált szükséges a szabályzatok aktualizálása, a változások átvezetése. A vizsgált folyamatok megfeleltek a jogszabályi előírásoknak, kisebb kiegészítésekre volt szükség. A Tapolca környéki intézmények gazdasági irodájánál a részben önálló intézmények készpénzkezelése került felülvizsgálatra. A vizsgálatok során megállapítást nyert, hogy az intézmények igyekeztek csökkenteni a készpénzforgalmat, kifogásolható készpénzkifizetésre nem került sor. Az intézményekben a készpénz tárolására és szállítására vonatkozó biztosító által meghatározott szabályokat alkalmazni kell. 3

4 2. Az intézményekben lefolytatott felügyeleti ek az alábbi négy témakörben zajlottak 2.1. A II. félévtől a hivatalhoz csatolt veszprémi intézményeknél az utolsó önálló intézményi főkönyvi nyilvántartás záró adatai. A veszprémi intézmények utolsó főkönyvi kivonata, - mint a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál könyvelt nyitó tételek - megbízhatóságának vizsgálata során tapasztaltakat összegezve megállapítható, hogy csupán egy intézménynél készült leltárral alátámasztott analitikus nyilvántartással egyező precíz kimutatás. A többi vizsgált intézménynél merültek fel pontatlanságok és hiányosságok, melyek a hivatal könyveiben utólagosan korrigálásra kerültek. A részben önálló intézményekre a hivatal a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiterjesztette a Számviteli Politikáját. A szakfeladatra való könyvelésnél az általános kiadások megosztására vonatkozó szabályokat csak intézményenként lehet meghatározni. A vizsgált intézményeknél az i jegyzőkönyv a hiányosság pótlását előírta A szociális intézményekben kisegítő és kiegészítő tevékenységek kiadásainak és bevételeinek összevetése és a szakfeladatokra való könyvelés helyessége. A szociális intézményeknél szakfeladatra való költség könyvelése különösen fontos, mivel a kimutatások a térítési díjak alapját képezik. A kisegítő és kiegészítő tevékenységek költségei a bevételekben meg kell, hogy térüljenek. Az említett tevékenységekre támogatási pénzösszeget felhasználni nem lehet. Az ek tapasztalatai szerint, előfordult, hogy a munkahelyi vendéglátás ellenértékeként nem folyt be a ráfordított összeg, ami azt jelenti, hogy az a gondozottak térítési díjában jelent meg. Az ek nyomán a torzulások kiküszöbölésre kerültek A szakképző iskoláknál az átvett pénzeszközök, kiemelten a szakképzési hozzájárulás felhasználása. A szakképzési hozzájárulások vizsgálata kiterjedt a pénzeszközök fogadásának jogosultságára, a felvehető összeg betartására, a támogatások tartalmi ére, a nyilvánosságra hozatali kötelezettségre, a jelentési kötelezettségre, a jogszabályban meghatározott nagyságrendű dologi kiadásokra való átcsoportosítás lehetőségére. Az intézmények egy kivétellel rendelkeztek a támogatási jogosultsággal, elszámolási kötelezettségüknek eleget tettek. Két intézménynél a támogatási összeget nem a gyakorlati képzést szolgáló eszközök beszerzésére fordították. A helytelen gyakorlat felszámolásra került. A vizsgált 8 intézményből 4 élt a dologi kiadások fedezetére való felhasználás lehetőségével. 4

5 2.4. Az előző évi ek kapcsán elrendelt utóek A évben évre lefolytatott átfogó intézményi eknél 5 esetben vált indokolttá utó végrehajtása. Az utóre kijelölt intézmények: Veszprémi Petőfi Színház; Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona; Pszichiátriai Betegek Otthona Nyírlak; Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium; Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. A feltárt hibák hiányosságok teljes körű felszámolása mindenütt megtörtént. 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál lefolytatott ek A hivatalnál folytatott ek célja a stratégiai tervben leírtakkal összhangban az intézmények kincstári működési feltételeinek javítása. A ek két témakörben folytak: A hivatal évi jának megbízhatósága A pénzügyi szabályozás rendszere, kiemelten a hivatal részben önálló intézményei. A részben önálló intézmények utolsó I. félévi záró főkönyvi kivonatának felülvizsgálatára a helyszínen került sor. Általános észrevétel, hogy az intézményi főkönyvi kivonatok nyitó adatként való kezelésére csak közvetetten került sor. Az analitikus nyilvántartások szerinti adatok kerültek a hivatal könyveiben megnyitásra. Az év végi adatok mind a hivatal, mind a részben önálló intézmények részéről analitikus nyilvántartással kerültek alátámasztásra. A főkönyv és a részletező nyilvántartások egyezősége biztosított volt. A hivatali Számviteli Politika, és az ehhez kapcsolódó szabályzatok a költségvetési szervek könyvvezetési kötelezettségét szabályozó kormányrendeletnek megfelelően a részben önálló intézményekre kiterjesztésre kerültek. A Számviteli Politika és a számlarend nem tartalmazza az intézményi szintű 6-7-es számlaosztályra vonatkozó speciális leírásokat. 4. A többségi irányítást biztosító befolyás alatt működő gazdasági társaságnál végrehajtott A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt április 01.-ével kezdte meg működését. A költségvetési szerv megszűnése és a részvénytársaság alapítása volt a vizsgálat tárgya. A megszűnő költségvetési szerv ja egyező leltárral alátámasztásra került. A részvénytársaság nyitó adatainak könyvelése során, jelentkeztek lényeges az eredményt jelentős nagyságrendben befolyásoló helytelen könyvelések. Az t követően a nyitó adatok korrigálása megtörtént. 5

6 5. A költségvetésből céljelleggel juttatott támogatások e A Pályázati Önerő Kiegészítő Támogatások odaítélésénél Dabronc Község Önkormányzata kultúrház építéséhez nyert pénzeszközt. Az megállapítása szerint a támogatási összeg felhasználása a szerződésben foglaltaknak megfelelően történt. 6. Az év során elrendelt rendkívüli ek és intézmények átszervezéséhez kapcsolódó tanácsadói tevékenység A normatív állami támogatások alapját képező nyilvántartások és az éves jelentett adatok ére a végleges igénylést megelőzően 10 intézményben került sor. A Dr.Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthonába történt betörés során elvitték a gondozottak pénzét. Ehhez kapcsolódóan a biztosítási feltételek betartása és a készpénzkezelés helyessége került felülvizsgálatra. Intézményi mulasztás nem történt. A Nemzetközi Ifjúsági Kapcsolatok ápolására fordított pénzeszközök felülvizsgálata során a korábbi szabályozatlan kérdések közös Elnöki és Főjegyzői utasítás formájában rendezésre kerültek. A reprezentációs költségek hivatalnál történő felhasználásának e rávilágított arra, hogy a korábbi években téves jogszabály értelmezésből teljesített adótúlfizetés nem került visszaigénylésre. Az összeg önrevízióval történő rendezése és visszautalása megtörtént. A külföldi kiküldetésekre kifizetett napidíjak felülvizsgálata megállapította, hogy új szabályozásra van szükség. A javasolt új szabályzat a megállapítási jegyzőkönyvhöz csatolásra került. A Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézetében a vezetőváltáshoz kapcsolódóan áttekintésre került az intézmény éves a költségvetése, és a pénzügyi munka során folytatott gyakorlat. A Veszprém Megyei Közművelődési Intézet pótelőirányzat kérelme rendkívüli pénzügyi során került felülvizsgálatra. Az intézményben feltárt hiányosságok felszámolásra kerültek, az intézmény részbeni pénztámogatásban részesült. A hivatali gépjárművekkel kapcsolatos nyilvántartások énél megállapítást nyert, hogy a szabályzatot újra kell fogalmazni. Egy újonnan beszerzett gépjármű normáját hivatalosan meg kell állapíttatni. A menetlevelek folyamatos naprakész vezetésétől egy gépjárműnél sem lehet eltekinteni. a hiányosságok felszámolásra kerültek. Az egyes ek során feltárt hibák hiányosságok és az arra tett intézkedések részletes bemutatása a mellékelt i nyilvántartásban található. 1. számú melléklet 6

7 II. A belső i tevékenység értékelése A 187/2007. (XI. 8) MÖK határozat értelmében 1 fő köztisztviselői jogviszonyban alkalmazott belső ellenőr és 4 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott belső ellenőr látta el az önálló intézmények és a hivatal belső i feladatait. A foglalkoztatottak a 193/2003 (XI.26) kormányrendeletben előírt képzettséggel rendelkeztek. A munkavégzés tárgyi feltételei megfelelőek, a belső ellenőr rendelkezik számítógéppel és az ehhez kapcsolódó szoftverekkel, internet hozzáféréssel, telefonvonallal, és a munkavégzéshez szükséges helyiséggel. Az eket akadályozó tényezők nem merültek fel. Az ellenőrzöttek segítő módon közreműködtek az ek lebonyolításában. A 187/2007. (XI.8.) MÖK határozattal elfogadott éves i terv végrehajtása maradéktalanul megtörtént, 42 lefolytatására került sor. A soron kívül elrendelt ek a rendkívüli események, illetve a törvényes működés feltételeinek biztosítása érdekében történtek. Soron kívüli elrendelése 10 esetben történt. A belső i megállapítások hasznosulásaként a részben önálló intézmények utolsó főkönyvi adatai pontosításra kerültek, ezzel biztosított a hivatal jának hitelessége. A szociális intézményeknél az ek kapcsán megszüntették a költségvetési források felhasználását a kiegészítő tevékenységekre. Az ek során tett megállapítások, a hivatal bevételeit mintegy 6 millió Ft-tal megnövelték. A Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél feltárt hiányosságok az intézmény 2008 évben kimutatott eredményében lényeges pozitív eltérést eredményeztek. A Folyamatba Épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés hatékonysága növekedett a gépjárművekkel kapcsolatos elszámoltatásban, az ifjúsági kapcsolatok ápolására fordított pénzeszközök felhasználásánál, illetve a kiküldetési és reprezentációs költségek elszámolásánál a belső által tett megállapítások hatására évben sor került a FEUVE szabályzat aktualizálásra. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői folyamatábrájának változtatását az Illetékhivatal kiválása, új iroda és az intézménygazdálkodási csoport megalakulása, valamint a pályázatfigyelési rendszer kialakítása tette indokolttá. Az ek során bűntető-, szabálysértési. kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás nem került megállapításra. Az intézmények a belső t szabályozó kormányrendelet 29/A -a szerinti készítési kötelezettségüknek eleget tettek, melyekben az intézkedési tervek megvalósulásáról számot adtak. 7

8 1. számú melléklet. Ellenőrzések nyilvántartása megbízólevél száma t végzők megnevezése az témája az típusa, időpontja ellenőrzött intézmény 7/2008 Németh Imréné Gyurkó Jánosné Wieland Erzsébet Monostory Zsuzsanna Szigeti Ilona Borbás Zsófia A normatív állami hozzájárulás alapját képező mutatató számok nyilvántartása február Türr István Gimnázium Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Reguly Antal Szakképző Iskola Kollégium III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A Reguly Antal Szakképző Iskola Kollégium nyilvántartásaiban az étkeztetési és tanulói létszámoknál került 2007 évre eltérés kimutatásra. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél a létszámadatokban tárt fel az eltérést A költségvetési csoport a jegyzőkönyvi megállapítások alapján az intézményi összesítő kimutatást javította. 9/2008 Németh Imréné a műszaki dolgozók iskolai végzettségének felülvizsgálata rendkívüli cél február Eötvös Károly Megyei Könyvtár A kazánok üzemeltetésével megbízott dolgozó iskolai végzettségének elégtelensége nem állt fenn, így intézkedés megtételére irányuló megállapítást az nem tett. 52/2008 Németh Imréné pénzkezelés szabályosságának rendkívüli cél június Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona 8

9 felülvizsgálata Az intézményben mind az intézményi mind a letéti pénzek kezelésének és tárolásának szabályozása megtörtént, a pénz kezelését ennek megfelelően folytatták A letéti pénzek kezelésével kapcsolatosan tett szakmai észrevételek a munka színvonalának javítása érdekében történtek. Az által feltárt hiányosságok a biztosító társaság által előírt feltételekkel történő tájékoztatási kötelezettségének elmulasztása. Az illetékes iroda intézkedését javasolta a tárolt készpénz összegének csökkentésére A főjegyző Írásban utasította Jogi és Önkormányzati Irodát, hogy az alkusz képviselőjével vegye fel a kapcsolatot, és az intézmények elmaradt tájékoztatását és felülvizsgálatot pótoltassa. A főjegyző határidő megjelölésével írásban utasította, az illetékes iroda vezetőjét, hogy tegyenek meg minden lehetséges intézkedést, hogy az ellátottak pénzei ne legyenek készpénzben az intézménynél 49/2008 Németh Imréné Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok ápolására rendelkezésre álló keret felhasználása rendkívüli szabályszerű ségi Június Veszprém megyei Önkormányzati Hivatal Elnöki Kabinet A szervezett csere utakon résztvevők nem minden esetben pályáztatás útján kerültek kiválasztásra A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnőke és Főjegyzője egységes utasítást adott ki a pályáztatási rendszerre, és résztvevők kiválasztásának menetére 23/2008 Németh Imréné a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál 2007 évben felhasznált reprezentációs költség rendkívüli pénzügyi március 3-10 Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatal Gazdasági Iroda A korábbi évek hibás adatszolgáltatása miatti adótúlfizetés 6160 e Ft összegű visszaigénylése A Magyar Államkincstárral mint az adóbevallás készítőjével a kapcsolatfelvétel megtörtént. A túlfizetés visszautalásra került és egyéb bevételt képez a hivatalnál 51/2008 Németh Imréné a Külföldi kiküldetésekre felvett összegek e évben rendkívüli pénzügyi július 7-18 Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda 9

10 A kifizetésekre készült szabályzat elavult, idejétmúlt az egyes országokra megállapított összegeket is felül kell vizsgálni A szabályzat és az egyes országokra vonatkozó összeg javaslati szinten rendelkezésre áll. 54/2008 Németh Imréné pénzügyi-gazdasági vezetői munkakör átadás tanácsadói tevékenység július Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete Áttekintésre került az intézmény éves költségvetése az alkalmazotti létszám, az adható természetbeni juttatások, az egyes költséghelyek kiemelten az állattartás és konyhai tevékenység, valamint a munkahelyi vendéglátásra kialakított árak. Az áttekintést követően racionalizálásokra került sor. 42/2008 Németh Imréné Összehasonlító elemzés tanácsadói tevékenység május Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Összehasonlításra került a kollégiumi ellátás, a szakmai képzések, a vezetői státuszok, a tárgyi eszközpark, az összevonás esetén megtakarítható erőforrások nagyságrendje 57/2008 Németh Imréné összevonás átadás koordinálása tanácsadói tevékenység az átadás átvétel rendben megtörtént, melyről közös jegyzőkönyv készült. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 62/2008 Németh Imréné 2008 évi gazdálkodás felülvizsgálata rendkívüli pénzügyi szeptember 1-3 Veszprém Megyei Közművelődési Intézet Az intézményben az infrastruktúra magáncélú igénybevételét, szabályozni kell, annak ellenszolgáltatás nélküli igénybevételét meg kell tiltani. A saját bevételek növelése érdekében mindent meg kell tenni. Ezen ésszerűtlen gazdálkodási szabálytalanságokon túl a fenntartónak biztosítani kell az intézmény működését. Az intézményvezető szabályozta a telefonhasználatot, korlátozásokat vezetett be. A saját bevételek terén javulás mutatkozott, a fenntartó a működés fenntartása érdekében 3 millió pótelőirányzatot biztosított az intézmény részére. 67/2008 Németh Imréné gépkocsikkal kapcsolatos nyilvántartások felülvizsgálata rendkívüli Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Beruházási Közbeszerzési és Vagyonkezelő Iroda Az új gépkocsi alapnormáját hivatalos szakértővel meg kell állapíttatni Új gépjármű szabályzatot kell alkotni 10

11 A gépjármű bemérésére sor került Az új szabályzat elkészült 68/2008 Németh Imréné I. félévi e szeptember Az infrastruktúra magáncélú igénybevételét szabályozni kell. A FEUVE szabályzatot az új működési formának megfelelően el kell készíteni. A szabályozás megtörtént. 92/2008 Németh Imréné I. félévi e november Testnevelési és Sporthivatal Veszprémi Petőfi Színház A hivatali Számviteli Politika kiegészítéseként el kell készíteni a 6-7-es számlaosztályra vonatkozó leírást Az SZMSZ mellékleteként ki kell alakítani a FEUVE szabályzatot. A szabályzatok kialakítása folyamatban van 90/2008 Németh Imréné I. félévi e november Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság A 2008 évi hoz kapcsolódóan el kell rendelni a teljes körű leltárfelvételt, a leltárkiértékelésről el kell készíteni a teljes dokumentációt A kifizetéseknél be kell tartani a gazdálkodási jogköröket Az SZMSZ mellékletében a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői rendszerét a jelenlegi gazdálkodási formához kell igazítani A hivatali Számviteli politika kiegészítéseként el kell készíteni a szakfeladat rendhez kötött intézményi specialitásokat A leltározás megtörtént, a kifizetések a gazdálkodási jogköröknek megfelelően történnek. A szabályzatok kiegészítése folyamatban van 91/2008 Németh Imréné I. félévi e november Veszprém Megyei Közművelődési Intézet 11

12 A hivatali Számviteli Politika kiegészítéseként el kell készíteni a 6-7-es számlaosztályra vonatkozó leírást Az SZMSZ mellékleteként ki kell alakítani a FEUVE szabályzatot. A szabályzatok kiegészítése folyamatban van. 93/2008 Németh Imréné I. félévi e november 4-10 Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága A december 31.-i fordulónaphoz kapcsolódóan a teljes körű leltárfelvételt el kell rendelni. Az SZMSZ mellékletét képező FEUVE szabályzatot a jelenlegi szervezeti formához kell igazítani A Számviteli Politikában és Számlarendben az intézményi szakfeladathoz rendelt specialitásokat rögzíteni kell. A szabályozás megtörtént a szabályzatok kiegészítése folyamatban van 89/2008 Németh Imréné I. félévi e október Az átalakuláshoz kapcsolódóan teljes körű leltárfelvétel történt. A FEUVE szabályzat aktualizálása szükséges. Az SzMSz mellékletét képező FEUVE szabályzat aktualizálása folyamatban van 73/2008 Németh Imréné I. félévi e október1-6 Eötvös Károly Megyei Könyvtár Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat A Számviteli Politika részeként a szakfeladat rendhez kapcsolódó költségfelosztás meghatározása szükséges A FEUVE Szabályzat jelenlegi szervezeti formához való igazítása Az SzMSz mellékletét képező FEUVE szabályzat aktualizálása folyamatban van 61/2006 Németh Imréné I. félévi e szeptember 5-10 Medgyaszay István Szakképző Iskola Gimnázium és Kollégium A záró főkönyvi kivonat szerinti készletérték és az analitikus nyílván tartások között eltérés mutatkozott A tartalék és függő bevételek között 300 e Ft átvezetése vált szükségessé a Számviteli Politika kiegészítése és a FEUVE szabályzat aktualizálása szükséges Az intézménygazdálkodási csoportnál a helyesbítések megtörténtek 12

13 a szabályzatok rendezése folyamatban. 64/2008 Németh Imréné I. félévi e szeptember Műemlék eszközök nyílvántartásának rendezése Mérlegtételek előírás szerinti leltárral történő alátámasztása Szabályzatok kiegészítése, aktualizálása A műemlék eszközök megfelelő nyilvántartásba vételére sor került. A leltárfelvétel, december 31.-i fordulónappal megtörtént. A szabályzatok kiegészítése folyamatban van. Veszprém Megyei Levéltár 58/2008 Németh Imréné I. félévi e augusztus Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona A Számviteli Politikában a szakfeladat rendhez kapcsolódó kiegészítések elkészítése, és a FEUVE aktualizálása A szabályzatok kiegészítése megtörtént 47/2008 Németh Imréné I. félévi e június Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Az utolsó főkönyvi kivonattal megegyező tárgyi eszköz nyilvántartás nem állt rendelkezésre a Számviteli politikában a 6.os számlaosztály felosztására vonatkozó megosztási módokat újra kell gondolni. Az egyező tárgyi eszköz analitikát a második félévben biztosították Az általános költségek felosztási módja átgondolásra és megfogalmazásra került. 83/2008 Németh Imréné I. félévi e október 6-9 Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Az SzMSz mellékletében a folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) új szervezeti formához való igazítása A Számviteli Politikában és a Számlarendben a szakfeladat rendhez kötött intézményi eljárások rögzítése 13

14 A szabályozás kidolgozása folyamatba. 39/2008 Németh Imréné évre lefolytatott utóe utó május 22 Veszprémi Petőfi Színház Az megállapította, hogy a hiányosságok a raktározás, és a szabályzatok aktualizálását kivéve megtörtént. a revízió felhívta az intézmény vezetőjét, hogy október 31.ig küldjön realizáló levelet a még meglévő hiányosságok pótlásáról. A raktározásnál a teljes felelősségi nyilatkozattal való zárt rendszert a tevékenység jellege miatt nem tudják megoldani. Az anyagmozgatásokat szabályozták. A belső szabályzatokat folyamatosan karbantartják. 29/2008 Nagyné Felföldi Éva évre lefolytatott utóe utó április 24 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona Az megállapította, hogy a évekre megállapított hiányosságok megszüntetésre kerültek Ezen kapcsán intézkedés megtétele nem vált szükségessé. 30/2008 Nagyné Felföldi Éva évre lefolytatott utóe utó április 23 Az intézmény a rendszer során feltárt hiányosságokat megszüntette. Intézkedés megtétele nem vált szükségessé. 38/2008 Németh Imréné évre lefolytatott utóe utó június 5. Ezen kapcsán intézkedés megtétele nem vált szükségessé. Intézkedés megtétele nem vált szükségessé. Pszichiátriai Betegek Otthona Nyírlak Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 37/2008 Gyurkó Jánosné évre lefolytatott utó április 30 Bercsényi Miklós Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 14

15 utóe Ezen kapcsán intézkedés megtétele nem vált szükségessé. Intézkedés megtétele nem vált szükségessé. 98/2008 Németh Imréné a gazdálkodási szabályzatok e december Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala A gazdálkodási szabályzatok a részben önálló intézményekre kiterjesztésre kerültek. A megállapítások a részben önálló intézményekre a 6-7.-es számlaosztályra vonatkozóak. Ezen információkat minden részben önálló Intézménynek kell elkészíteni. Az egyéb megállapítások apróbb formai hibák. A részben önálló intézmények számának növekedésével párhuzamosan a Számviteli Politika kiegészítése is megtörténik. 97/2008 Németh Imréné 2007 évi megbízhatóság i december 8-23 A követelések soron jelentkező nem jelentős összegű eltérést tisztázni kell A számviteli politika kiegészítésre szorul Az eltérés tisztázása megtörtént a Számviteli Politika kiegészítése folyamatban van. 84/2008 Németh Imréné Pályázati összeg felhasználásának e szabályszerűsé gi október 9-16 Az önerő kiegészítő támogatás az előírásoknak megfelelően került felhasználásra. Intézkedés megtétele nem vált szükségessé 94/2008 Németh Imréné az átalakulás e megbízhatóság i november 17- december 12 Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Dabronc Község Önkormányzata Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt 1. A vagyonhasznosítási szerződés mellékleteként szolgáltatott adatok és az ingatlankataszteri 15

16 nyilvántartás közötti eltérést tisztázni kell. 2. A Magyar Állam tulajdonát képező dobai ingatlanok használati jogát rendezni szükséges. 3. Az ingatlanokat a megkötött vagyonhasznosítási szerződések alapján kell a könyvekben megnyitni. 4. Az immateriális javak, gépek berendezések, járművek, a költségvetési szerv záró adatainak megnyitásával, azaz vagyonhasznosítási szerződés állapotában szerepelnek a könyvekben. Azokat az apport listán szereplő értéken kell a könyvekbe felvenni, és a Ft apport értéket a jegyzett tőkével szemben le kell könyvelni. 5. A kórház használatában lévő idegen eszközként nyilvántartott eszközökre a használati jogot meg kell szerezni. 6. A nyitó értékek közé tévesen felvett készleteket ki kell vezetni, és tényleges bizonylat (számla) alapján kell felvenni. 7. A részvénytársaság könyveibe fel nem vett a megszűnő költségvetési szerv könyveiben szereplő valamennyi kötelezettséget és követelést számba kell venni. 8. Az engedményezésről szóló tételes listát dokumentum formájában kell elkészíteni. 9. A visszafizetett 70 millió Ft rulirozó hitel, a 3683 egyéb rövid lejáratú követelések számlával szemben került könyvelésre. (nem kötelezettségként lett számba véve a költségvetési szervnél) A költségvetési szerv könyveinek változtatása nélkül egyéb ráfordításként rendezhető. Az engedményezési szerződésből kimaradt 10. A dobai gondozottak letéti pénze e Ft - a 3845 rövid lejáratú kötelezettségekkel szemben került visszapótlásra. (nem kötelezettségként lett számba véve a költségvetési szervnél) A költségvetési szerv mérlegének változtatása nélkül egyéb ráfordításként rendezhető. 11. A követelésként felvett OEP pénzösszeg teljesüléskor tévesen a bevételek között került számbavételre, azt át kell vezetni a követelés teljesülésére. 12. A 3 havi csúsztatással folyósított OEP pénzeszközökre az időbeli elhatárolás módját a Számviteli Politikában rögzíteni kell. 13. A MÖK által elengedett vagyonhasznosításba kapott eszközök után elszámolt értékcsökkenést, mint hosszú távú kötelezettséget egyéb bevételként könyvelni kell. A főkönyv és az analitikus nyilvántartás közötti eltérést tisztázni szükséges. 14. A Számviteli Politikában az értékkel nyilvántartott eszközökre a leírási kulcsokat a tényleges elhasználódás idejével arányosan kell kialakítani. 15. A szabályzatokat véglegesíteni kell, és megismerési záradékkal el kell látni. Az intézmény intézkedési tervet készített a korrekciók elkészítésére, melyben minden megállapítási pontra kitért. 16/2008 Németh Imréné szakfeladatra való könyvelés április 2-4 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona A Számviteli rendszer a szakfeladat rendnek - kis eltéréssel - megfelelően került kialakításra. A kiegészítő tevékenység bevételei fedezik a kiadásokat A Számviteli Politika kiegészítése szükséges a rehabilitációs foglalkoztatásra való rezsi költségekre vonatkozóan. A Számviteli rend korrigálása megtörtént. 16

17 15/2008 Németh Imréné szakfeladatra való könyvelés március A számviteli rend kialakítása és szabályzatba foglalása megfelelő. A kiegészítő tevékenység bevétele 960 e Ft-tal járult hozzá az alapfeladat költségeihez A jegyzőkönyv intézkedés megtételére vonatkozó megállapítást nem tartalmaz. 11/2008 Németh Imréné szakfeladatra való könyvelés április Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye A kiegészítő tevékenységként ellátott munkahelyi vendéglátás bevételei nem fedezik a kiadásokat. A számviteli Politika kiegészítése és a térítési díjak felülvizsgálata szükséges. A térítési díjak módosítása és a Számviteli Politika átdolgozása megtörtént 10/2008 Németh Imréné szakfeladatra való könyvelés március a számviteli rend kialakítása megfelelő a kiegészítő tevékenység bevételei fedezik a kiadásokat A jegyzőkönyv intézkedés megtételét szükségessé tevő megállapítást nem tartalmaz. 12/2008 Németh Imréné szakfeladatra való könyvelés május Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Peremarton-gyártelep Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Pápakovácsi A kiegészítő tevékenység bevételei nem fedezik a bevételeket, ezért a munkahelyi vendéglátás térítési díjait és a könyvelés helyességét felül kell vizsgálni Az eltérést könyvelési hiba okozta, melynek kiküszöbölése megtörtént. 18/2008 Németh Imréné szakfeladatra való könyvelés március Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Sümeg- Nyírlakpuszta 17

18 A számviteli rend kialakítása megfelelően történ a kiegészítő tevékenység 497 e Ft-tal járult hozzá az alapfeladat költségeihez Intézkedés megtétele nem vált szükségessé 13/2008 Németh Imréné szakfeladatra való könyvelés március Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Szőc A számviteli rend kialakítása megfelelően történt a kiegészítő tevékenység bevételei a kiadásokat fedezik Intézkedés megtétele nem vált szükségessé 17/2008 Németh Imréné szakfeladatra való könyvelés március Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Lesencetomaj A kiegészítő tevékenység bevételei fedezik a kiadásokat, a számviteli rend kialakítása megfelelően történt. Intézkedés megtétele vált szükségessé 14/2008 Németh Imréné szakfeladatra való könyvelés március Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Devecser A számviteli rend kialakítása megtörtént a kiegészítő tevékenység bevételei 246 e ft értékben fedezték az alapfeladat ellátását Intézkedés megtétele nem vált szükségessé 19/2008 Németh Imréné szakfeladatra való könyvelés március Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona a Számviteli Politika szerint a közvetett költségek felosztása %-os arányban került felosztásra javaslom, hogy a felosztás adag és létszámarányosan kerüljön kialakításra. A közvetett költségek felosztási módja újra számolásra került az adatokat figyelembe véve. 18

19 74/2008 Gyurkó Jánosné a szakképzési hozzájárulás címén átengedett pénzeszközök felhasználása október1 november 15 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium A szakképzési hozzájárulás nyilvántartását, elszámolási rendjét a 13/2004 (IV.27) OM rendelet szabályozza, amely iránymutatással szolgál a nyilvántartások és felhasználások tekintetében. A szakképzési hozzájárulás minden esetben a gyakorlati oktatás fejlesztésére fordítható. A fejlesztési támogatásból megvalósított tárgyi eszköz működtetési költségeinek fedezetét a 4. (6) bekezdésében meghatározott mértékben kell átcsoportosítani. Az átcsoportosítások megtörténtek 76/2008 Gyurkó Jánosné a szakképzési hozzájárulás címén átengedett pénzeszközök felhasználása október1 november 15 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Intézkedést igénylő megállapításokat a revízió nem tett. Intézkedés megtétele nem vált szükségessé. 81/2008 Gyurkó Jánosné a szakképzési hozzájárulás címén átengedett pénzeszközök felhasználása intézkedést igénylő megállapítást a revízió nem tett. Intézkedés megtétele nem vált szükségessé. 80/2008 Gyurkó Jánosné a szakképzési hozzájárulás címén átengedett pénzeszközök felhasználása december1-30 december1-30 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Öveges József Szakképző Iskola Gimnázium és Kollégium Nem a gyakorlati képzést szolgáló beruházásra fordítottak eft-ot. a helytelen gyakorlatot 2008 februárjában megszüntették. 19

20 82/2008 Gyurkó Jánosné a szakképzési hozzájárulás címén átengedett pénzeszközök felhasználása a revízió intézkedést igénylő megállapítást nem tett. intézkedés megtétele nem vált szükségessé. 77/2008 Gyurkó Jánosné a szakképzési hozzájárulás címén átengedett pénzeszközök felhasználása december 1-30 december1-30 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium Széchenyi István Szakképző Iskola A rendelkezésre álló adatok alapján a szakképzési hozzájárulás több esetben nem a szakképzés fejlesztésére került felhasználásra.( étkezési nyilvántartóprogram, könyvtári rendszer adatbázis) A helytelen gyakorlatot megszüntették 79/2008 Gyurkó Jánosné a szakképzési hozzájárulás címén átengedett pénzeszközök felhasználása október20- december10. Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium intézkedést igénylő megállapítást az nem tett. intézkedés megtétele nem vált szükségessé 75/2008 Gyurkó Jánosné a szakképzési hozzájárulás címén átengedett pénzeszközök felhasználása október1- november 15 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Nem a szakképzést szolgáló beruházásokra fordították a pénzeszközök egy részét. A helytelen gyakorlatot megszüntették 20

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E lıterj e s z t é s. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-i ülésére

E lıterj e s z t é s. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/114-15/2008. E lıterj e s z t é s a Veszprém Megyei

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés IV-77/4594/2013. sz. határozat 1. számú melléklet 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. A 2012. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1.

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu.napirendi pont Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Egészségügyi és Oktatási

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 8. szám 2007. május 11. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 59/2007. (IV. 19.) Ö.h. Beszámoló Debrecen

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 99/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés 2011. Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 3640/2015 12.sz. előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali Marcali Város Önkormányzat

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről A Belső Ellenőrzési Osztály és feladatellátásának általános bemutatása A 2011.

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0527 2005. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére 24. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: 2012. évi belső ellenőrzési jelentés Előterjesztő: Szabó

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE . (XLVI.) évfolyam 3. szám 2008. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 49/2008. (IV. 24.) MÖK határozat Polgárdy Imre megválasztásáról a közgyűlés társadalmi

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI ÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI ÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 1 A 16/2009. (IV. 28.) Többcélú Társ. hat. melléklete ÉVES ELLENŐRZÉSI ÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő költségvetési szervek és a

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0554 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0507 2005. február 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2009. évre

NYÁRLŐRINC. 2009. évre NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2009. évre Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 49/2015.(V.29.) határozata a 2014. évi belső ellenőrzésről Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2010. évtől Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzéséről Kolibri Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. és jogelődje 14035 2014.

Részletesebben

0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról

0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról 0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. a feladatellátás

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-20291/2012. Témafelelős: Gyovainé

Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-20291/2012. Témafelelős: Gyovainé Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-20291/2012. Témafelelős: Gyovainé Tárgy: 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés

Részletesebben