Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012"

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám:02/91-2/2009 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 23-ai ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi összefoglaló i jelentése Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző Az előterjesztés elkészítésében részt vett: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal belső ellenőre Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. 92. (10) pontja előírja, hogy az éves i jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves i jelentése alapján készített éves összefoglaló i jelentést a tárgyévet követően zárszámadási rendeletel egyidejűleg - a képviselő-testület elé kell terjeszteni. A Veszprém Megyei Önkormányzat belső ellenőre által koordinált és külső megbízottak bevonásával működtetett belső i munkáról a, a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 31. (3) bekezdése és a Pénzügyminisztérium által közzétett útmutató alapján készült. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a belső i tevékenységről készült t a következő határozat szerint elfogadni szíveskedjenek... /2009. (IV.23.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi összefoglaló i jelentést az előterjesztésben írtakkal egyezően elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Zsédenyi Imre Veszprém, április 6. Lasztovicza Jenő s.k. a közgyűlés elnöke 2

3 Éves i jelentés I.A Veszprém Megyei Önkormányzat Belső i egysége által végzett tevékenység összefoglalása 1 Az önálló intézmények belső e Az elmúlti évben a kincstári működtetéshez alkalmazkodva az évközi átalakulásokat is figyelembe véve került megszervezésre az intézmények függetlenített belső e. A részben önálló intézményekkel kötött megállapodások a belső t a MÖK Hivatal vezetőjének felelőssége alá rendelik, a Folyamatba Épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés megszervezése és szabályozása továbbra is az intézményvezetők feladata. A I félévében önálló gazdasági szervezettel rendelkező intézményeknél a kormányrendelet szerinti független belső eket a hivatal szervezésében megbízott belső ellenőrök látták el. A témakörök egységesen kerültek meghatározásra a következők szerint: az általános forgalmi adó bevallások felülvizsgálata, valamint az önköltségszámítás szabályozásának és alkalmazásának e. Az év elejétől hatályos új áfa törvény értelmezése, és a fordított adózás alkalmazása jelentett problémát az intézményekben, a hibák az i jegyzőkönyvekben megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően kerültek korrigálásra. A kiegészítő tevékenység (munkahelyi vendéglátás) árainak átértékelésére az i megállapításokat követően több intézményben is sor került II félévben ismét csökkent az önálló intézmények száma, amelyeknél a független belső t a kormányrendelet megköveteli. A megbízott belső ellenőrökkel elvégeztetett ek témakörei intézményenként kerültek meghatározásra. A témakörök a következők voltak: élelmezési tevékenység során felhasznált nyersanyagok nyilvántartása, a gyógyszerellátás elszámolása, ellátotti pénzek kezelése, térítése díjak megállapítása, a 2008 évi létszám és bérgazdálkodás, valamint a vizsgadíjak elszámolásának szabályszerűsége. Az elvégzett vizsgálatok megállapításai szerint az intézmények összességében rendelkeztek a vizsgált témához kapcsolódó helyi szabályzattal, azt folyamatosan karbantartották. Egy intézménynél vált szükséges a szabályzatok aktualizálása, a változások átvezetése. A vizsgált folyamatok megfeleltek a jogszabályi előírásoknak, kisebb kiegészítésekre volt szükség. A Tapolca környéki intézmények gazdasági irodájánál a részben önálló intézmények készpénzkezelése került felülvizsgálatra. A vizsgálatok során megállapítást nyert, hogy az intézmények igyekeztek csökkenteni a készpénzforgalmat, kifogásolható készpénzkifizetésre nem került sor. Az intézményekben a készpénz tárolására és szállítására vonatkozó biztosító által meghatározott szabályokat alkalmazni kell. 3

4 2. Az intézményekben lefolytatott felügyeleti ek az alábbi négy témakörben zajlottak 2.1. A II. félévtől a hivatalhoz csatolt veszprémi intézményeknél az utolsó önálló intézményi főkönyvi nyilvántartás záró adatai. A veszprémi intézmények utolsó főkönyvi kivonata, - mint a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál könyvelt nyitó tételek - megbízhatóságának vizsgálata során tapasztaltakat összegezve megállapítható, hogy csupán egy intézménynél készült leltárral alátámasztott analitikus nyilvántartással egyező precíz kimutatás. A többi vizsgált intézménynél merültek fel pontatlanságok és hiányosságok, melyek a hivatal könyveiben utólagosan korrigálásra kerültek. A részben önálló intézményekre a hivatal a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiterjesztette a Számviteli Politikáját. A szakfeladatra való könyvelésnél az általános kiadások megosztására vonatkozó szabályokat csak intézményenként lehet meghatározni. A vizsgált intézményeknél az i jegyzőkönyv a hiányosság pótlását előírta A szociális intézményekben kisegítő és kiegészítő tevékenységek kiadásainak és bevételeinek összevetése és a szakfeladatokra való könyvelés helyessége. A szociális intézményeknél szakfeladatra való költség könyvelése különösen fontos, mivel a kimutatások a térítési díjak alapját képezik. A kisegítő és kiegészítő tevékenységek költségei a bevételekben meg kell, hogy térüljenek. Az említett tevékenységekre támogatási pénzösszeget felhasználni nem lehet. Az ek tapasztalatai szerint, előfordult, hogy a munkahelyi vendéglátás ellenértékeként nem folyt be a ráfordított összeg, ami azt jelenti, hogy az a gondozottak térítési díjában jelent meg. Az ek nyomán a torzulások kiküszöbölésre kerültek A szakképző iskoláknál az átvett pénzeszközök, kiemelten a szakképzési hozzájárulás felhasználása. A szakképzési hozzájárulások vizsgálata kiterjedt a pénzeszközök fogadásának jogosultságára, a felvehető összeg betartására, a támogatások tartalmi ére, a nyilvánosságra hozatali kötelezettségre, a jelentési kötelezettségre, a jogszabályban meghatározott nagyságrendű dologi kiadásokra való átcsoportosítás lehetőségére. Az intézmények egy kivétellel rendelkeztek a támogatási jogosultsággal, elszámolási kötelezettségüknek eleget tettek. Két intézménynél a támogatási összeget nem a gyakorlati képzést szolgáló eszközök beszerzésére fordították. A helytelen gyakorlat felszámolásra került. A vizsgált 8 intézményből 4 élt a dologi kiadások fedezetére való felhasználás lehetőségével. 4

5 2.4. Az előző évi ek kapcsán elrendelt utóek A évben évre lefolytatott átfogó intézményi eknél 5 esetben vált indokolttá utó végrehajtása. Az utóre kijelölt intézmények: Veszprémi Petőfi Színház; Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona; Pszichiátriai Betegek Otthona Nyírlak; Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium; Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. A feltárt hibák hiányosságok teljes körű felszámolása mindenütt megtörtént. 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál lefolytatott ek A hivatalnál folytatott ek célja a stratégiai tervben leírtakkal összhangban az intézmények kincstári működési feltételeinek javítása. A ek két témakörben folytak: A hivatal évi jának megbízhatósága A pénzügyi szabályozás rendszere, kiemelten a hivatal részben önálló intézményei. A részben önálló intézmények utolsó I. félévi záró főkönyvi kivonatának felülvizsgálatára a helyszínen került sor. Általános észrevétel, hogy az intézményi főkönyvi kivonatok nyitó adatként való kezelésére csak közvetetten került sor. Az analitikus nyilvántartások szerinti adatok kerültek a hivatal könyveiben megnyitásra. Az év végi adatok mind a hivatal, mind a részben önálló intézmények részéről analitikus nyilvántartással kerültek alátámasztásra. A főkönyv és a részletező nyilvántartások egyezősége biztosított volt. A hivatali Számviteli Politika, és az ehhez kapcsolódó szabályzatok a költségvetési szervek könyvvezetési kötelezettségét szabályozó kormányrendeletnek megfelelően a részben önálló intézményekre kiterjesztésre kerültek. A Számviteli Politika és a számlarend nem tartalmazza az intézményi szintű 6-7-es számlaosztályra vonatkozó speciális leírásokat. 4. A többségi irányítást biztosító befolyás alatt működő gazdasági társaságnál végrehajtott A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt április 01.-ével kezdte meg működését. A költségvetési szerv megszűnése és a részvénytársaság alapítása volt a vizsgálat tárgya. A megszűnő költségvetési szerv ja egyező leltárral alátámasztásra került. A részvénytársaság nyitó adatainak könyvelése során, jelentkeztek lényeges az eredményt jelentős nagyságrendben befolyásoló helytelen könyvelések. Az t követően a nyitó adatok korrigálása megtörtént. 5

6 5. A költségvetésből céljelleggel juttatott támogatások e A Pályázati Önerő Kiegészítő Támogatások odaítélésénél Dabronc Község Önkormányzata kultúrház építéséhez nyert pénzeszközt. Az megállapítása szerint a támogatási összeg felhasználása a szerződésben foglaltaknak megfelelően történt. 6. Az év során elrendelt rendkívüli ek és intézmények átszervezéséhez kapcsolódó tanácsadói tevékenység A normatív állami támogatások alapját képező nyilvántartások és az éves jelentett adatok ére a végleges igénylést megelőzően 10 intézményben került sor. A Dr.Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthonába történt betörés során elvitték a gondozottak pénzét. Ehhez kapcsolódóan a biztosítási feltételek betartása és a készpénzkezelés helyessége került felülvizsgálatra. Intézményi mulasztás nem történt. A Nemzetközi Ifjúsági Kapcsolatok ápolására fordított pénzeszközök felülvizsgálata során a korábbi szabályozatlan kérdések közös Elnöki és Főjegyzői utasítás formájában rendezésre kerültek. A reprezentációs költségek hivatalnál történő felhasználásának e rávilágított arra, hogy a korábbi években téves jogszabály értelmezésből teljesített adótúlfizetés nem került visszaigénylésre. Az összeg önrevízióval történő rendezése és visszautalása megtörtént. A külföldi kiküldetésekre kifizetett napidíjak felülvizsgálata megállapította, hogy új szabályozásra van szükség. A javasolt új szabályzat a megállapítási jegyzőkönyvhöz csatolásra került. A Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézetében a vezetőváltáshoz kapcsolódóan áttekintésre került az intézmény éves a költségvetése, és a pénzügyi munka során folytatott gyakorlat. A Veszprém Megyei Közművelődési Intézet pótelőirányzat kérelme rendkívüli pénzügyi során került felülvizsgálatra. Az intézményben feltárt hiányosságok felszámolásra kerültek, az intézmény részbeni pénztámogatásban részesült. A hivatali gépjárművekkel kapcsolatos nyilvántartások énél megállapítást nyert, hogy a szabályzatot újra kell fogalmazni. Egy újonnan beszerzett gépjármű normáját hivatalosan meg kell állapíttatni. A menetlevelek folyamatos naprakész vezetésétől egy gépjárműnél sem lehet eltekinteni. a hiányosságok felszámolásra kerültek. Az egyes ek során feltárt hibák hiányosságok és az arra tett intézkedések részletes bemutatása a mellékelt i nyilvántartásban található. 1. számú melléklet 6

7 II. A belső i tevékenység értékelése A 187/2007. (XI. 8) MÖK határozat értelmében 1 fő köztisztviselői jogviszonyban alkalmazott belső ellenőr és 4 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott belső ellenőr látta el az önálló intézmények és a hivatal belső i feladatait. A foglalkoztatottak a 193/2003 (XI.26) kormányrendeletben előírt képzettséggel rendelkeztek. A munkavégzés tárgyi feltételei megfelelőek, a belső ellenőr rendelkezik számítógéppel és az ehhez kapcsolódó szoftverekkel, internet hozzáféréssel, telefonvonallal, és a munkavégzéshez szükséges helyiséggel. Az eket akadályozó tényezők nem merültek fel. Az ellenőrzöttek segítő módon közreműködtek az ek lebonyolításában. A 187/2007. (XI.8.) MÖK határozattal elfogadott éves i terv végrehajtása maradéktalanul megtörtént, 42 lefolytatására került sor. A soron kívül elrendelt ek a rendkívüli események, illetve a törvényes működés feltételeinek biztosítása érdekében történtek. Soron kívüli elrendelése 10 esetben történt. A belső i megállapítások hasznosulásaként a részben önálló intézmények utolsó főkönyvi adatai pontosításra kerültek, ezzel biztosított a hivatal jának hitelessége. A szociális intézményeknél az ek kapcsán megszüntették a költségvetési források felhasználását a kiegészítő tevékenységekre. Az ek során tett megállapítások, a hivatal bevételeit mintegy 6 millió Ft-tal megnövelték. A Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél feltárt hiányosságok az intézmény 2008 évben kimutatott eredményében lényeges pozitív eltérést eredményeztek. A Folyamatba Épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés hatékonysága növekedett a gépjárművekkel kapcsolatos elszámoltatásban, az ifjúsági kapcsolatok ápolására fordított pénzeszközök felhasználásánál, illetve a kiküldetési és reprezentációs költségek elszámolásánál a belső által tett megállapítások hatására évben sor került a FEUVE szabályzat aktualizálásra. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői folyamatábrájának változtatását az Illetékhivatal kiválása, új iroda és az intézménygazdálkodási csoport megalakulása, valamint a pályázatfigyelési rendszer kialakítása tette indokolttá. Az ek során bűntető-, szabálysértési. kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás nem került megállapításra. Az intézmények a belső t szabályozó kormányrendelet 29/A -a szerinti készítési kötelezettségüknek eleget tettek, melyekben az intézkedési tervek megvalósulásáról számot adtak. 7

8 1. számú melléklet. Ellenőrzések nyilvántartása megbízólevél száma t végzők megnevezése az témája az típusa, időpontja ellenőrzött intézmény 7/2008 Németh Imréné Gyurkó Jánosné Wieland Erzsébet Monostory Zsuzsanna Szigeti Ilona Borbás Zsófia A normatív állami hozzájárulás alapját képező mutatató számok nyilvántartása február Türr István Gimnázium Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Reguly Antal Szakképző Iskola Kollégium III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A Reguly Antal Szakképző Iskola Kollégium nyilvántartásaiban az étkeztetési és tanulói létszámoknál került 2007 évre eltérés kimutatásra. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél a létszámadatokban tárt fel az eltérést A költségvetési csoport a jegyzőkönyvi megállapítások alapján az intézményi összesítő kimutatást javította. 9/2008 Németh Imréné a műszaki dolgozók iskolai végzettségének felülvizsgálata rendkívüli cél február Eötvös Károly Megyei Könyvtár A kazánok üzemeltetésével megbízott dolgozó iskolai végzettségének elégtelensége nem állt fenn, így intézkedés megtételére irányuló megállapítást az nem tett. 52/2008 Németh Imréné pénzkezelés szabályosságának rendkívüli cél június Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona 8

9 felülvizsgálata Az intézményben mind az intézményi mind a letéti pénzek kezelésének és tárolásának szabályozása megtörtént, a pénz kezelését ennek megfelelően folytatták A letéti pénzek kezelésével kapcsolatosan tett szakmai észrevételek a munka színvonalának javítása érdekében történtek. Az által feltárt hiányosságok a biztosító társaság által előírt feltételekkel történő tájékoztatási kötelezettségének elmulasztása. Az illetékes iroda intézkedését javasolta a tárolt készpénz összegének csökkentésére A főjegyző Írásban utasította Jogi és Önkormányzati Irodát, hogy az alkusz képviselőjével vegye fel a kapcsolatot, és az intézmények elmaradt tájékoztatását és felülvizsgálatot pótoltassa. A főjegyző határidő megjelölésével írásban utasította, az illetékes iroda vezetőjét, hogy tegyenek meg minden lehetséges intézkedést, hogy az ellátottak pénzei ne legyenek készpénzben az intézménynél 49/2008 Németh Imréné Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok ápolására rendelkezésre álló keret felhasználása rendkívüli szabályszerű ségi Június Veszprém megyei Önkormányzati Hivatal Elnöki Kabinet A szervezett csere utakon résztvevők nem minden esetben pályáztatás útján kerültek kiválasztásra A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnőke és Főjegyzője egységes utasítást adott ki a pályáztatási rendszerre, és résztvevők kiválasztásának menetére 23/2008 Németh Imréné a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál 2007 évben felhasznált reprezentációs költség rendkívüli pénzügyi március 3-10 Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatal Gazdasági Iroda A korábbi évek hibás adatszolgáltatása miatti adótúlfizetés 6160 e Ft összegű visszaigénylése A Magyar Államkincstárral mint az adóbevallás készítőjével a kapcsolatfelvétel megtörtént. A túlfizetés visszautalásra került és egyéb bevételt képez a hivatalnál 51/2008 Németh Imréné a Külföldi kiküldetésekre felvett összegek e évben rendkívüli pénzügyi július 7-18 Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda 9

10 A kifizetésekre készült szabályzat elavult, idejétmúlt az egyes országokra megállapított összegeket is felül kell vizsgálni A szabályzat és az egyes országokra vonatkozó összeg javaslati szinten rendelkezésre áll. 54/2008 Németh Imréné pénzügyi-gazdasági vezetői munkakör átadás tanácsadói tevékenység július Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete Áttekintésre került az intézmény éves költségvetése az alkalmazotti létszám, az adható természetbeni juttatások, az egyes költséghelyek kiemelten az állattartás és konyhai tevékenység, valamint a munkahelyi vendéglátásra kialakított árak. Az áttekintést követően racionalizálásokra került sor. 42/2008 Németh Imréné Összehasonlító elemzés tanácsadói tevékenység május Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Összehasonlításra került a kollégiumi ellátás, a szakmai képzések, a vezetői státuszok, a tárgyi eszközpark, az összevonás esetén megtakarítható erőforrások nagyságrendje 57/2008 Németh Imréné összevonás átadás koordinálása tanácsadói tevékenység az átadás átvétel rendben megtörtént, melyről közös jegyzőkönyv készült. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 62/2008 Németh Imréné 2008 évi gazdálkodás felülvizsgálata rendkívüli pénzügyi szeptember 1-3 Veszprém Megyei Közművelődési Intézet Az intézményben az infrastruktúra magáncélú igénybevételét, szabályozni kell, annak ellenszolgáltatás nélküli igénybevételét meg kell tiltani. A saját bevételek növelése érdekében mindent meg kell tenni. Ezen ésszerűtlen gazdálkodási szabálytalanságokon túl a fenntartónak biztosítani kell az intézmény működését. Az intézményvezető szabályozta a telefonhasználatot, korlátozásokat vezetett be. A saját bevételek terén javulás mutatkozott, a fenntartó a működés fenntartása érdekében 3 millió pótelőirányzatot biztosított az intézmény részére. 67/2008 Németh Imréné gépkocsikkal kapcsolatos nyilvántartások felülvizsgálata rendkívüli Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Beruházási Közbeszerzési és Vagyonkezelő Iroda Az új gépkocsi alapnormáját hivatalos szakértővel meg kell állapíttatni Új gépjármű szabályzatot kell alkotni 10

11 A gépjármű bemérésére sor került Az új szabályzat elkészült 68/2008 Németh Imréné I. félévi e szeptember Az infrastruktúra magáncélú igénybevételét szabályozni kell. A FEUVE szabályzatot az új működési formának megfelelően el kell készíteni. A szabályozás megtörtént. 92/2008 Németh Imréné I. félévi e november Testnevelési és Sporthivatal Veszprémi Petőfi Színház A hivatali Számviteli Politika kiegészítéseként el kell készíteni a 6-7-es számlaosztályra vonatkozó leírást Az SZMSZ mellékleteként ki kell alakítani a FEUVE szabályzatot. A szabályzatok kialakítása folyamatban van 90/2008 Németh Imréné I. félévi e november Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság A 2008 évi hoz kapcsolódóan el kell rendelni a teljes körű leltárfelvételt, a leltárkiértékelésről el kell készíteni a teljes dokumentációt A kifizetéseknél be kell tartani a gazdálkodási jogköröket Az SZMSZ mellékletében a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői rendszerét a jelenlegi gazdálkodási formához kell igazítani A hivatali Számviteli politika kiegészítéseként el kell készíteni a szakfeladat rendhez kötött intézményi specialitásokat A leltározás megtörtént, a kifizetések a gazdálkodási jogköröknek megfelelően történnek. A szabályzatok kiegészítése folyamatban van 91/2008 Németh Imréné I. félévi e november Veszprém Megyei Közművelődési Intézet 11

12 A hivatali Számviteli Politika kiegészítéseként el kell készíteni a 6-7-es számlaosztályra vonatkozó leírást Az SZMSZ mellékleteként ki kell alakítani a FEUVE szabályzatot. A szabályzatok kiegészítése folyamatban van. 93/2008 Németh Imréné I. félévi e november 4-10 Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága A december 31.-i fordulónaphoz kapcsolódóan a teljes körű leltárfelvételt el kell rendelni. Az SZMSZ mellékletét képező FEUVE szabályzatot a jelenlegi szervezeti formához kell igazítani A Számviteli Politikában és Számlarendben az intézményi szakfeladathoz rendelt specialitásokat rögzíteni kell. A szabályozás megtörtént a szabályzatok kiegészítése folyamatban van 89/2008 Németh Imréné I. félévi e október Az átalakuláshoz kapcsolódóan teljes körű leltárfelvétel történt. A FEUVE szabályzat aktualizálása szükséges. Az SzMSz mellékletét képező FEUVE szabályzat aktualizálása folyamatban van 73/2008 Németh Imréné I. félévi e október1-6 Eötvös Károly Megyei Könyvtár Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat A Számviteli Politika részeként a szakfeladat rendhez kapcsolódó költségfelosztás meghatározása szükséges A FEUVE Szabályzat jelenlegi szervezeti formához való igazítása Az SzMSz mellékletét képező FEUVE szabályzat aktualizálása folyamatban van 61/2006 Németh Imréné I. félévi e szeptember 5-10 Medgyaszay István Szakképző Iskola Gimnázium és Kollégium A záró főkönyvi kivonat szerinti készletérték és az analitikus nyílván tartások között eltérés mutatkozott A tartalék és függő bevételek között 300 e Ft átvezetése vált szükségessé a Számviteli Politika kiegészítése és a FEUVE szabályzat aktualizálása szükséges Az intézménygazdálkodási csoportnál a helyesbítések megtörténtek 12

13 a szabályzatok rendezése folyamatban. 64/2008 Németh Imréné I. félévi e szeptember Műemlék eszközök nyílvántartásának rendezése Mérlegtételek előírás szerinti leltárral történő alátámasztása Szabályzatok kiegészítése, aktualizálása A műemlék eszközök megfelelő nyilvántartásba vételére sor került. A leltárfelvétel, december 31.-i fordulónappal megtörtént. A szabályzatok kiegészítése folyamatban van. Veszprém Megyei Levéltár 58/2008 Németh Imréné I. félévi e augusztus Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona A Számviteli Politikában a szakfeladat rendhez kapcsolódó kiegészítések elkészítése, és a FEUVE aktualizálása A szabályzatok kiegészítése megtörtént 47/2008 Németh Imréné I. félévi e június Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Az utolsó főkönyvi kivonattal megegyező tárgyi eszköz nyilvántartás nem állt rendelkezésre a Számviteli politikában a 6.os számlaosztály felosztására vonatkozó megosztási módokat újra kell gondolni. Az egyező tárgyi eszköz analitikát a második félévben biztosították Az általános költségek felosztási módja átgondolásra és megfogalmazásra került. 83/2008 Németh Imréné I. félévi e október 6-9 Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Az SzMSz mellékletében a folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) új szervezeti formához való igazítása A Számviteli Politikában és a Számlarendben a szakfeladat rendhez kötött intézményi eljárások rögzítése 13

14 A szabályozás kidolgozása folyamatba. 39/2008 Németh Imréné évre lefolytatott utóe utó május 22 Veszprémi Petőfi Színház Az megállapította, hogy a hiányosságok a raktározás, és a szabályzatok aktualizálását kivéve megtörtént. a revízió felhívta az intézmény vezetőjét, hogy október 31.ig küldjön realizáló levelet a még meglévő hiányosságok pótlásáról. A raktározásnál a teljes felelősségi nyilatkozattal való zárt rendszert a tevékenység jellege miatt nem tudják megoldani. Az anyagmozgatásokat szabályozták. A belső szabályzatokat folyamatosan karbantartják. 29/2008 Nagyné Felföldi Éva évre lefolytatott utóe utó április 24 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona Az megállapította, hogy a évekre megállapított hiányosságok megszüntetésre kerültek Ezen kapcsán intézkedés megtétele nem vált szükségessé. 30/2008 Nagyné Felföldi Éva évre lefolytatott utóe utó április 23 Az intézmény a rendszer során feltárt hiányosságokat megszüntette. Intézkedés megtétele nem vált szükségessé. 38/2008 Németh Imréné évre lefolytatott utóe utó június 5. Ezen kapcsán intézkedés megtétele nem vált szükségessé. Intézkedés megtétele nem vált szükségessé. Pszichiátriai Betegek Otthona Nyírlak Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 37/2008 Gyurkó Jánosné évre lefolytatott utó április 30 Bercsényi Miklós Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 14

15 utóe Ezen kapcsán intézkedés megtétele nem vált szükségessé. Intézkedés megtétele nem vált szükségessé. 98/2008 Németh Imréné a gazdálkodási szabályzatok e december Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala A gazdálkodási szabályzatok a részben önálló intézményekre kiterjesztésre kerültek. A megállapítások a részben önálló intézményekre a 6-7.-es számlaosztályra vonatkozóak. Ezen információkat minden részben önálló Intézménynek kell elkészíteni. Az egyéb megállapítások apróbb formai hibák. A részben önálló intézmények számának növekedésével párhuzamosan a Számviteli Politika kiegészítése is megtörténik. 97/2008 Németh Imréné 2007 évi megbízhatóság i december 8-23 A követelések soron jelentkező nem jelentős összegű eltérést tisztázni kell A számviteli politika kiegészítésre szorul Az eltérés tisztázása megtörtént a Számviteli Politika kiegészítése folyamatban van. 84/2008 Németh Imréné Pályázati összeg felhasználásának e szabályszerűsé gi október 9-16 Az önerő kiegészítő támogatás az előírásoknak megfelelően került felhasználásra. Intézkedés megtétele nem vált szükségessé 94/2008 Németh Imréné az átalakulás e megbízhatóság i november 17- december 12 Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Dabronc Község Önkormányzata Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt 1. A vagyonhasznosítási szerződés mellékleteként szolgáltatott adatok és az ingatlankataszteri 15

16 nyilvántartás közötti eltérést tisztázni kell. 2. A Magyar Állam tulajdonát képező dobai ingatlanok használati jogát rendezni szükséges. 3. Az ingatlanokat a megkötött vagyonhasznosítási szerződések alapján kell a könyvekben megnyitni. 4. Az immateriális javak, gépek berendezések, járművek, a költségvetési szerv záró adatainak megnyitásával, azaz vagyonhasznosítási szerződés állapotában szerepelnek a könyvekben. Azokat az apport listán szereplő értéken kell a könyvekbe felvenni, és a Ft apport értéket a jegyzett tőkével szemben le kell könyvelni. 5. A kórház használatában lévő idegen eszközként nyilvántartott eszközökre a használati jogot meg kell szerezni. 6. A nyitó értékek közé tévesen felvett készleteket ki kell vezetni, és tényleges bizonylat (számla) alapján kell felvenni. 7. A részvénytársaság könyveibe fel nem vett a megszűnő költségvetési szerv könyveiben szereplő valamennyi kötelezettséget és követelést számba kell venni. 8. Az engedményezésről szóló tételes listát dokumentum formájában kell elkészíteni. 9. A visszafizetett 70 millió Ft rulirozó hitel, a 3683 egyéb rövid lejáratú követelések számlával szemben került könyvelésre. (nem kötelezettségként lett számba véve a költségvetési szervnél) A költségvetési szerv könyveinek változtatása nélkül egyéb ráfordításként rendezhető. Az engedményezési szerződésből kimaradt 10. A dobai gondozottak letéti pénze e Ft - a 3845 rövid lejáratú kötelezettségekkel szemben került visszapótlásra. (nem kötelezettségként lett számba véve a költségvetési szervnél) A költségvetési szerv mérlegének változtatása nélkül egyéb ráfordításként rendezhető. 11. A követelésként felvett OEP pénzösszeg teljesüléskor tévesen a bevételek között került számbavételre, azt át kell vezetni a követelés teljesülésére. 12. A 3 havi csúsztatással folyósított OEP pénzeszközökre az időbeli elhatárolás módját a Számviteli Politikában rögzíteni kell. 13. A MÖK által elengedett vagyonhasznosításba kapott eszközök után elszámolt értékcsökkenést, mint hosszú távú kötelezettséget egyéb bevételként könyvelni kell. A főkönyv és az analitikus nyilvántartás közötti eltérést tisztázni szükséges. 14. A Számviteli Politikában az értékkel nyilvántartott eszközökre a leírási kulcsokat a tényleges elhasználódás idejével arányosan kell kialakítani. 15. A szabályzatokat véglegesíteni kell, és megismerési záradékkal el kell látni. Az intézmény intézkedési tervet készített a korrekciók elkészítésére, melyben minden megállapítási pontra kitért. 16/2008 Németh Imréné szakfeladatra való könyvelés április 2-4 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona A Számviteli rendszer a szakfeladat rendnek - kis eltéréssel - megfelelően került kialakításra. A kiegészítő tevékenység bevételei fedezik a kiadásokat A Számviteli Politika kiegészítése szükséges a rehabilitációs foglalkoztatásra való rezsi költségekre vonatkozóan. A Számviteli rend korrigálása megtörtént. 16

17 15/2008 Németh Imréné szakfeladatra való könyvelés március A számviteli rend kialakítása és szabályzatba foglalása megfelelő. A kiegészítő tevékenység bevétele 960 e Ft-tal járult hozzá az alapfeladat költségeihez A jegyzőkönyv intézkedés megtételére vonatkozó megállapítást nem tartalmaz. 11/2008 Németh Imréné szakfeladatra való könyvelés április Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye A kiegészítő tevékenységként ellátott munkahelyi vendéglátás bevételei nem fedezik a kiadásokat. A számviteli Politika kiegészítése és a térítési díjak felülvizsgálata szükséges. A térítési díjak módosítása és a Számviteli Politika átdolgozása megtörtént 10/2008 Németh Imréné szakfeladatra való könyvelés március a számviteli rend kialakítása megfelelő a kiegészítő tevékenység bevételei fedezik a kiadásokat A jegyzőkönyv intézkedés megtételét szükségessé tevő megállapítást nem tartalmaz. 12/2008 Németh Imréné szakfeladatra való könyvelés május Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Peremarton-gyártelep Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Pápakovácsi A kiegészítő tevékenység bevételei nem fedezik a bevételeket, ezért a munkahelyi vendéglátás térítési díjait és a könyvelés helyességét felül kell vizsgálni Az eltérést könyvelési hiba okozta, melynek kiküszöbölése megtörtént. 18/2008 Németh Imréné szakfeladatra való könyvelés március Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Sümeg- Nyírlakpuszta 17

18 A számviteli rend kialakítása megfelelően történ a kiegészítő tevékenység 497 e Ft-tal járult hozzá az alapfeladat költségeihez Intézkedés megtétele nem vált szükségessé 13/2008 Németh Imréné szakfeladatra való könyvelés március Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Szőc A számviteli rend kialakítása megfelelően történt a kiegészítő tevékenység bevételei a kiadásokat fedezik Intézkedés megtétele nem vált szükségessé 17/2008 Németh Imréné szakfeladatra való könyvelés március Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Lesencetomaj A kiegészítő tevékenység bevételei fedezik a kiadásokat, a számviteli rend kialakítása megfelelően történt. Intézkedés megtétele vált szükségessé 14/2008 Németh Imréné szakfeladatra való könyvelés március Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Devecser A számviteli rend kialakítása megtörtént a kiegészítő tevékenység bevételei 246 e ft értékben fedezték az alapfeladat ellátását Intézkedés megtétele nem vált szükségessé 19/2008 Németh Imréné szakfeladatra való könyvelés március Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona a Számviteli Politika szerint a közvetett költségek felosztása %-os arányban került felosztásra javaslom, hogy a felosztás adag és létszámarányosan kerüljön kialakításra. A közvetett költségek felosztási módja újra számolásra került az adatokat figyelembe véve. 18

19 74/2008 Gyurkó Jánosné a szakképzési hozzájárulás címén átengedett pénzeszközök felhasználása október1 november 15 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium A szakképzési hozzájárulás nyilvántartását, elszámolási rendjét a 13/2004 (IV.27) OM rendelet szabályozza, amely iránymutatással szolgál a nyilvántartások és felhasználások tekintetében. A szakképzési hozzájárulás minden esetben a gyakorlati oktatás fejlesztésére fordítható. A fejlesztési támogatásból megvalósított tárgyi eszköz működtetési költségeinek fedezetét a 4. (6) bekezdésében meghatározott mértékben kell átcsoportosítani. Az átcsoportosítások megtörténtek 76/2008 Gyurkó Jánosné a szakképzési hozzájárulás címén átengedett pénzeszközök felhasználása október1 november 15 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Intézkedést igénylő megállapításokat a revízió nem tett. Intézkedés megtétele nem vált szükségessé. 81/2008 Gyurkó Jánosné a szakképzési hozzájárulás címén átengedett pénzeszközök felhasználása intézkedést igénylő megállapítást a revízió nem tett. Intézkedés megtétele nem vált szükségessé. 80/2008 Gyurkó Jánosné a szakképzési hozzájárulás címén átengedett pénzeszközök felhasználása december1-30 december1-30 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Öveges József Szakképző Iskola Gimnázium és Kollégium Nem a gyakorlati képzést szolgáló beruházásra fordítottak eft-ot. a helytelen gyakorlatot 2008 februárjában megszüntették. 19

20 82/2008 Gyurkó Jánosné a szakképzési hozzájárulás címén átengedett pénzeszközök felhasználása a revízió intézkedést igénylő megállapítást nem tett. intézkedés megtétele nem vált szükségessé. 77/2008 Gyurkó Jánosné a szakképzési hozzájárulás címén átengedett pénzeszközök felhasználása december 1-30 december1-30 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium Széchenyi István Szakképző Iskola A rendelkezésre álló adatok alapján a szakképzési hozzájárulás több esetben nem a szakképzés fejlesztésére került felhasználásra.( étkezési nyilvántartóprogram, könyvtári rendszer adatbázis) A helytelen gyakorlatot megszüntették 79/2008 Gyurkó Jánosné a szakképzési hozzájárulás címén átengedett pénzeszközök felhasználása október20- december10. Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium intézkedést igénylő megállapítást az nem tett. intézkedés megtétele nem vált szükségessé 75/2008 Gyurkó Jánosné a szakképzési hozzájárulás címén átengedett pénzeszközök felhasználása október1- november 15 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Nem a szakképzést szolgáló beruházásokra fordították a pénzeszközök egy részét. A helytelen gyakorlatot megszüntették 20

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 170/2008. (XI. 13.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. évre szóló éves ellenőrzési tervet a melléklet szerint elfogadja. Határidő: Felelős: 2009. január 01-től folyamatos

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

módosított Előirányzat megnevezése eredeti

módosított Előirányzat megnevezése eredeti 8/2006. (VI.20.) rendelet 1. sz. melléklete (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban 2006. évi 2006. évi Elő-

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Elő- 2003. évi 2003. évi 2003. évi 2003. évi teljesítés irányzat Előirányzat

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat Előirányzat megnevezése KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2003. évi tény 1. sz. melléklet adatok ezer forintban 2004. évi teljesítés

Részletesebben

1.sz. melléklet. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben

1.sz. melléklet. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 1.sz. melléklet 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 12 Önkormányzat

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

89/2010. (IV. 22.) MÖK

89/2010. (IV. 22.) MÖK 89/2010. (IV. 22.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-14/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2002. évi tény 2003. évi eredeti 2003. évi módosított 2003. évi

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

Vincent Auditor Kft.

Vincent Auditor Kft. Gondolatébresztő ellenőrzési témák a teljesség igénye nélkül: 1. Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata Célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési

Részletesebben

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 117/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Iktatószám: Készült 2 eredeti példányban 2014. évi.. Készítette: Illyésné Nagy Terézia Jóváhagyta: Márkus Erika belső ellenőr jegyző 1 TARTALOMJEGYZÉK: Vezetői összefoglaló 3 I. A belső ellenőrzés által

Részletesebben

A kockázat azonosítása, és folyamatgazdái A kockázat azonosítása

A kockázat azonosítása, és folyamatgazdái A kockázat azonosítása azonosítása, és azonosítása 14/2009. (IX. 24. ) rendelet 1. számú melléklete /2. számú melléklet/ I. KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉS, MÓDOSÍTÁS 1. Tervezés 1.1 Gazdasági program készítés 1.2 Részletes jelentés készítése

Részletesebben

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József)

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beszámoló a Gazdasági Ellátó Szervezetnél 2013 évben végzett belső ellenőrzések által feltárt hibák javításáról Pusztainé Nádházi Ibolya 2014. május 14. A

Részletesebben

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József)

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beszámoló a Gazdasági Ellátó Szervezetnél 2013 évben végzett belső ellenőrzések által feltárt hibák javításáról Pusztainé Nádházi Ibolya 2014. május 14. A

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE Előterjesztés a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi Éves Belső Ellenőrzési Tervére Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/21-28/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

A tervtől való eltérés indokai. A terven felüli ellenőrzések indokai

A tervtől való eltérés indokai. A terven felüli ellenőrzések indokai Püspökladány Város Polgármesterétől 4150. Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. T Á J É K O Z T A T Ó az önkormányzat 2006. évi belső éről szóló jelentésről Az önkormányzat belső ével megbízott SZENCZI DIVIZOR

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2311-2/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Formázott: Portugál (brazíliai) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. október 27-i ülésére Formázott: Portugál (brazíliai) Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/16-5/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

7. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18084/ 2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2006. április 28 -i ülésére.

7. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18084/ 2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2006. április 28 -i ülésére. 7. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18084/ 2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28 -i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2005. évi belső ellenőrzésekről

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 105/2008. (IX. 18.) közgyűlési határozata a 2009. évi ellenőrzési

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása

Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása Bárczi Gusztáv Óvoda Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 1082 Budapest, VIII. Üllői út 76. Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása A szakképzésről

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 1.1. A társaság adatai A/ A társaság: neve: CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006.évi költségvetési beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006.évi költségvetési beszámolóhoz Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, 7720 Pécsvárad, Kossuth u. 4. a 2006.évi költségvetési beszámolóhoz Pécsvárad, 2007-02-26 Moschnitzka Péterné Gazdasági

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Napirend: Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. április 24 -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Község Önkormányzat szabályszerűségi ellenőrzési jelentése a 2011.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 17-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 17-ei ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/285-7/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Bazsi Község Önkormányzatánál 2011. évben lefolytatott belső ellenőrzések tapasztalatairól A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.)

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés Intézmények Gazdasági Szolgálata 9400 Sopron, Magyar u. 19. Levelezési cím: 9400 Sopron, Pf. 42 Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: titkarsag@igsz.t-online.hu 2. sz. melléklet Éves ellenőrzési jelentés a 2009.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Eplény Községi Önkormányzatnál 2011. évben végrehajtott ellenőrzésekről Előadó: Fiskál

Részletesebben