DEBRECEN TISZK TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT ÉS OKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVI ÜZLETI TERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN TISZK TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT ÉS OKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2008. ÉVI ÜZLETI TERV"

Átírás

1 Határozati javaslat 10. számú melléklete DEBRECEN TISZK TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT ÉS OKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVI ÜZLETI TERV

2 DEBRECEN TISZK TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT ÉS OKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG A társaság rövid neve, székhelye: DEBRECEN TISZK KHT Debrecen Budai Ézsaiás utca 8/A A közhasznú társaság alapítói: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Balmazújváros Város Önkormányzata Hajdúböszörmény Város Önkormányzata A társaság törzstőkéje: 3 millió forint A tevékenység megkezdésének időpontja: április 04. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú A társaság főtevékenysége: Általános középfokú oktatás közhasznú tevékenység Szakmai középfokú oktatás közhasznú tevékenység Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás közhasznú tevékenység A társaság képviselője: Hajnal János ügyvezető igazgató 2

3 A DEBRECEN TISZK KHT CÉLKITŰZÉSEI A társaság létrejöttét az alapító önkormányzatok által létrehozott konzorcium, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program /HEFOP/ keretében 2005 évben, a szakképzés rendszerének átalakítását célzó, nyertes pályázat indokolta. A pályázatkiíró elvárásainak megfelelően létrehozott kht. célja, a Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása HEFOP/2004/3.2.2 HEFOP/2004/4.1.1 pályázaton nyert pályázati összeg felhasználása, és az így létrejött intézmény folyamatos működtetése. A konzorcium Debrecen Budai Ézsaiás utca 8/A alatt, hoz létre egy a modern szakképzést támogató, csúcstechnológiai eszközökkel felszerelt képző központot. A nyertes pályázat két részből áll: A HEFOP/2004/3.2.2 program általános célja olyan szakképzési intézményi környezet kialakítása, amely támogatja az NFT HEFOP és a magyar Szakképzési Fejlesztési Program célkitűzéseit. A pályázat eredményeként létrejövő korszerűbb intézményhálózat biztosítja a szakképzés hatékony működését és működtetését, lehetővé válik a szakképzés összehangolása térségi és regionális szinten. A fejlesztés hozzásegít a szakképzett pályakezdők elhelyezkedési mutatóinak javulásához, illetve a gazdaság szereplőivel való új együttműködési programok indításához. A kidolgozott szakmai programelemek bevezetésével a hátrányos helyzetű fiatalok, fogyatékos emberek, nők és roma fiatalok szakképzésbe történő belépése, illetve elhelyezkedése és beilleszkedése is támogatható. A program közvetlen célkitűzése, hogy a kialakítandó TISZK-ben rugalmas és hatékony szervezeti-irányítási modell kerüljön bevezetésre. A projekt keretében megtörténik a korszerű intézményszervezési és humánerőforrás-feltételek biztosítása, új szakmai és közösségi szolgáltatásokat vezetünk be, megtörténik a központ vezetőinek és tanárainak felkészítése. Figyelmet fordítunk a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati oktatást végzők és a gazdasági kamarák tanácsadóinak felkészítésére és továbbképzésére. A TISZK koordinálásával hozzájárulunk a gyakorlati képzés színvonalának emeléséhez. A megfogalmazott konkrét célok eléréséhez járul hozzá a korszerű és transzparens projektmenedzsmenti tevékenységgel megvalósítandó szakmai fejlesztés, amelynek keretében elvégzendő részfeladatok a következők: Szervezetfejlesztés; Szakmai fejlesztési tevékenység; Továbbképzési tevékenység; Közösségi funkciók fejlesztése; Tanácsadási tevékenység; Nyomon követési és értékelési tevékenység. 3

4 A program megvalósítása során különös figyelmet fordítunk az esélyegyenlőségi (roma kisebbség, fogyatékkal élők, nők-férfiak) és környezeti fenntarthatósági szempontok maradéktalan érvényesítésére. A program során megvalósított disszeminációs tevékenység hozzájárul a pozitív minták széles körben való elterjesztéséhez. A pályázatnak ebben a részében Ft kerül felhasználásra. A HEFOP/2004/4.1.1 program közvetlen célkitűzése, hogy a kialakítandó TISZK-ben megfelelő fizikai környezet (csúcstechnológiával felszerelt és magas eszközkihasználtságot biztosító tanulási környezet) álljon rendelkezésre a gyakorlatorientált és moduláris képzéshez annak érdekében, hogy a korszerűbb szakképzési rendszer hozzájárulhasson a regionális különbségek mérsékléséhez. A megfogalmazott konkrét célok eléréséhez járul hozzá a korszerű fejlesztés, amelynek keretében: 80 darab pályázati célokhoz illeszkedő gyakorlati képzést támogató oktatási hely / multifunkciós közösségi tér kerül kialakításra nettó 3471 m2 alapterületen, összesen egyidejűleg 350 fő befogadóképességgel; a helyiségek méretezésénél törekedtünk a többcélú hasznosítás szempontjának érvényesítésére, megfelelve az oktatás időben változó igényeinek; elvégezzük a létrehozott helyiségek bútorozását, gépekkel és más taneszközökkel való felszerelését; a pályázati felhívás által megfogalmazottak mentén fejlesztjük a TISZK belső informatikai hálózatát; biztosítjuk az akadálymentes közlekedést a teljes fejlesztéssel érintett területen fogyatékkal élő hallgatóink részére (szaktantermek, kiszolgáló helyiségek és vizesblokkok) A pályázat ezen része a konzorcium tagjai által biztosított önerővel együtt Ft beruházást tartalmaz. A két projekt megvalósítása közben zajlik a TISZK-es oktatási intézmények képzési struktúrájának összehangolása. A HEFOP/2004/3.2.2 program keretében megtörtént a Veress Ferenc Szakképző Iskola (Hajdúböszörmény) és a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző (Balmazújváros) képzéshez szükséges épület felújítása, valamint gépek, berendezések és felszerelések beszerzése. A Beregszászi Pál Szakközép és Szakiskola részére beszerzésre került egy elektronikai mérőlabor beépített eszközökkel (komplett tanulói és oktatói laboratóriumi asztalok). A szakmai szolgáltatások tekintetében megvalósításra kerültek a következők: külföldi tanulmányút szervezése és lebonyolítása, tanulás tanításának módszertanára vonatkozó képzés megtartása, kommunikációs fejlesztés képzés módszertani oktatása pedagógusoknak, végzős évfolyamok hallgatói számára tréningek megtartása, pszichológia tanácsadás tanulóknak és családtagjaiknak, tanulói motivációt segítő képzés 11. és 12. osztályosoknak, tananyagfejlesztő szakképzési szakértők továbbképzése, differenciált és személyre szabott oktatás módszertana és LLL képzés,tanácsadói kompetenciák fejlesztése képzés, modul rendszerű oktatás képzése, ifjúságvédelmi, családpedagógiai és egyéb prevenciós programhoz 4

5 kapcsolódó képzés megtartása, csapatépítő-szervezetfejlesztő-ikt tréning a menedzsment számára, központilag kidolgozott tananyagok adaptációja, kipróbálása és értékelése az 5. és 17. szakmacsoportban, önálló tananyagfejlesztés, programok kidolgozása, programok vásárlása indítási engedéllyel, mérőeszközök fejlesztése, fenntarthatóságot megalapozó tanulmány és intézkedési javaslatterv összeállítása, képzési struktúrák összehangolására vonatkozó tanulmány és akcióterv kidolgozása implementáció szakértése, képzési struktúrák összehangolására vonatkozó tanulmány és akcióterv megvalósulásának nyomon követése, fenntarthatóságot megalapozó tanulmány és intézkedési javaslatterv összeállítása, TISZK és intézményi képzési börze megszervezése, DM adatbázis kialakítása, kommunikációs terv elkészítése, marketing tevékenység, tájékoztató anyagok készíttetése, hirdetést tartalmazó könyvjelző készíttetése, tájékoztató füzet készíttetése. Mindezek mellet napi szinten folynak a kis értékű eszközbeszerzések, adminisztrációs feladatok ellátása, pénzügyi feladatok elvégzése, audit, közbeszerzési feladatokkal kapcsolatos tevékenység, disszeminációs és kommunikációs feladatok végrehajtása, esélyegyenlőségi feladatok elvégzésével kapcsolatos tevékenységek, nyilvánosság biztosítása. Jelenleg a hátralévő eszközbeszerzések előkészítése illetve szakmai szolgáltatások lebonyolítása folyik ezen pályázat keretében. A hatályos támogatási szerződés értelmében a projekt zárónapja: március 30. A HEFOP/2004/4.1.1 program keretében a kitűzött infrastrukturális fejlesztések december 31-ig megtörténtek. A szakképző központ épülete, azaz 3471 m² felújításra került. A pályázati célokhoz kapcsolódó bútorozási, IKT-fejlesztési és gép-, valamint egyéb eszközbeszerzési programokat lebonyolítottuk. A képzési helyiségek száma az így kialakított és megújult központi képzőhelyen 80db, a közösségi terek alapterülete 2167 m². Az épület összességében 350 fő befogadására alkalmas és nagysebességű hálózati rendszerrel rendelkezik (168 végponttal). A évi tervezett költségvetés 2 oszlopban megbontásra került. Az első tervezési időszak január 01-től augusztus 31-ig tart. A szakképzési törvény változása miatt a Kht. alapítóinak és a bevitt intézmények fenntartóinak igazodnia kell a fenti törvényi változásokhoz, ebből adódóan az új típusú TISZK modell és működési forma meghatározásra kerül szeptember 01-ig. A konzorcium önkormányzatai egyeztetnek a működési rend kialakításában. Költségvetésünk tartalmazza a HEFOP programban vállalt létszám és szolgáltatások megvalósulásának költségeit is szeptember 01-től december 31-ig a konzorciumi partnerek döntése alapján módosulás következhet be a Debrecen TISZK Kht. költségvetésében is. Erre az időszakra az alapszolgáltatások (közüzemi díjak, személyi költségek stb.) kerültek betervezésre. Ű Költségvetésünk kialakításánál energetikai szakértő bevonására került sor, mivel az épület teljes kapacitással nem volt üzemeltetve. Felnőttképzési tevékenységünk az intézmény akkreditáció után indulhat, de a jelentősebb pályázatok az év első negyedévében meghirdetésre és lezárásra kerülnek, így szolgáltatásainkat csak a fenti pályázatokon nyertes pályázók részére tudjuk felajánlani. A bevételek tervezése nagyban függ attól, hogy az iskolarendszerű szakképzés milyen kapacitástömeget köt le a központi képzőhelyen és mennyi szabad kapacitás marad felnőttképzési tevékenységre. Úgy gondoljuk a évi költségvetésünk, részben újszerű tevékenységünkből adódóan, részben az új típusú TISZK modell megalkotása okán nehezen tervezhető. A most elkészült üzleti terv sarokszámai a év során változhatnak, a konzorciumi partnerek megállapodásainak függvényében. 5

6 A DEBRECEN TISZK KHT évi költségvetése Összesített Költségvetés Kiadások Bérek, tisztelet díjak, járulékok Bérjellegű költségek (étkezési hozzájárulás) Eseti kiküldetés, saját dolgozók és FEB tagok részére Napidíj: 500Ft/fő/nap saját gk. használat: (36Ft/Km) Egyéb beszerzések (kis értékű irodai fogyóeszközök, egyéb anyagok beszerzése, karbantartás stb.) Telefon, posta költségek Adminisztratív költségek ( könyvelés, könyvvizsgálat) Bank költség Összes költség e 140 e 60 e 260 e 250 e 1120 e 250 e Összesen e Bevételek Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Balmazújváros Város Önkormányzata Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Összesen Összes bevétel e e e e ÉVBEN FELMERÜLŐ HEFOP PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ HEFOP pályázat finanszírozása Önrész Debrecen MJV.Ö. Hajdúböszörmény V.Ö. Balmazújváros V.Ö. BM Önerő pályázat Összesen Ft Ft Ft Ft Ft 6

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. RÖVID NÉV: NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI NONPROFIT KFT

NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. RÖVID NÉV: NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI NONPROFIT KFT NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. RÖVID NÉV: NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI NONPROFIT KFT. SZÉKHELY: 4400 NYÍREGYHÁZA ÁROK ÚT 53. A NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI NONPROFIT

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Közoktatási lehetőségek TÁMOP-3.3.10.A-B-12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása Benyújtás: 2013. február 22. és április

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása c. konstrukció Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1 Tartalom A.

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. 2009. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. 2009. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. 2009. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 Tartalomjegyzék: oldal 1. 2009. évi egyszerűsített beszámoló (Üzleti jelentés) 3. A MITISZK

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

HEFOP Projekttámogatási Füzetek PROJEKTEK TERVEZÉSE Bevezetés Az EU csatlakozással megnyíló pályázatok új logikát, rendszert és új struktúrát hoztak a projekttervezés módszertanába. A pályázó szervezeteknek,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány VÁLTOZÁSMENEDZSMENT INTEGRÁCIÓ A JELENLEGI MAGYAR SZAKKÉPZÉSBEN

Részletesebben

Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása

Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása Törzskönyvi azonosító száma: 15329969 Honlap címe: www.omai.hu Hunya Balázs mb. főigazgató dr. Kapuvári Béla gazdasági

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása c. Kiemelt Projekt Felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2010-1.1.1/B A projektek az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

Térségi és megyei szakképzési koordináció

Térségi és megyei szakképzési koordináció Térségi és megyei szakképzési koordináció 2008. december Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Baranya megye szakképzésének helyzete... 4 1. Gazdasági háttér... 4 2. Munkaerő-piaci helyzet... 6 3. Oktatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről Tisztelt képviselő-testület! A közelmúltban jelent meg a nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J..._((, g. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére kőbányai intézmények TÁMOP-pályázatokon történő indulásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP

Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP 5.7. Számszerűsíthető eredmények (becslés) Mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt indikátorai). Kérjük, hogy a táblázatban a Pályázati Útmutatóban megadott mutatókat

Részletesebben