EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA"

Átírás

1 mber- és társadalomismeret, etika 0711 ÉRSÉG VZSGA BR- ÉS RSADALSR, A ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojektmunka JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS ÉS ULURLS SZÉRU

2 mber- és társadalomismeret, etika Fontos tudnivalók! A projektek megvalósítását a vizsgázó különböző műfajok választásával oldhatja meg. A műfajokat 3 nagy csoportba soroltuk, és műfajcsoportonként készítettük el a javítási útmutatót: 1. Írásos dolgozat típusú projekt 2. épi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt 3. Szervezésen alapuló projekt 1. Írásos dolgozat típusú projekten értjük a hagyományos házi dolgozatot, esszét, esettanulmányt, dokumentumelemzést, az írásos formában beadott szociológiai jellegű interjút, kérdőíves felmérés elemzését, értékelését, publicisztikai típusú riportot, iskolaújságban megjelenő cikksorozatot. (Az írásos dolgozat a tartalmi követelmények hibátlan teljesítésével maximum 50.) Az írásos vizsgamunka terjedelme akkor tekinthető megfelelőnek, az érettségihez méltónak, ha terjedelme mellékletek nélkül, 12-es betűmérettel, másfeles sortávolsággal kb oldal, kézzel írt változatban valamivel több, oldal (a portfolióban beadott anyagokon, mellékleteken kívül). 2. épi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekten értjük az audiovizuális produktumot, az iskolai rádió vagy televízió részére készített riport- vagy műsorsorozatot, filmet, egyéb audiovizuális interjút, riportot, fotósorozatot, faliújságon tematikus képsorozatot tematikus faliújság-sorozatot. A projekt elbírálásának feltétele egy 1 3 oldalas kísérő szöveg mellékelése. A szaktanár egyaránt ozza a mellékelt írásos művet (maximum 10 ) és magát a kész vizsgadarabot (maximum 40 ). A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információ-forráson alapuló produktum terjedelme akkor felel meg az érettségi elvárásnak, ha az iskolarádió, illetve- televízió részére készített műsor legalább 3 5 perc terjedelmű, a műsorsorozat 3 5 részes, a tematikus faliújság minimálisan 3 5 részből áll, a film legalább 5 20 percnyi, a fotósorozat bármilyen megjelenési formában vagy adathordozón legalább képből áll. A szaktanár joga annak meghatározása, hogy a vizsgázó milyen, az iskolának is rendelkezésére álló eszközön, hozzáférhető adathordozón, formátumban adhatja be dolgozatát. Ha az ebből adódó nehézségek a végleges leadást követően derültek ki, a vizsgázó utólag is kötelezhető a megfelelő adathordozóra, illetve formátumra történő átmásolásra. 3. A szervezésen alapuló projekt műfajai közé a közéleti diákrendezvény megszervezését (pl. vitasorozat), az iskolán kívüli közéleti akció szervezését (pl. környezetvédelmi akció), a jótékonysági rendezvény lebonyolításában történő részvételt, vagy annak megszervezését soroljuk. A projekt elbírálásának feltétele kísérő szöveg mellékelése. Az elkészített írásbeli munkák ajánlott terjedelme 3 5 oldal. A szaktanár egyaránt ozza a mellékelt írásos művet (maximum 30 ) és magát az akciót, rendezvényt (maximum 20 ). A vizsgázó által a szervezésre, lebonyolításra fordított idő akkor tekinthető az érettségihez méltónak, és elvárhatónak, ha a dokumentumokból bebizonyosodik, hogy eléri a órát. írásbeli vizsga 0711 projektmunka 2 /

3 mber- és társadalomismeret, etika rojekttémák A játszóterek világa észítsen felmérést egy Ön által választott játszótér kihasználtságáról, elemezze a játékszereket különböző szemból, például funkció, biztonság, életkori sajátosságoknak való megfelelés stb.! utassa be a játszótér használóinak társas kapcsolatait, a különböző együttműködési formákat, illetve a jellemző konfliktusokat és azok kezelési módját! 1956 tükre Hasonlítson össze, illetve elemezzen 1956-ról szóló (játék-, dokumentum- vagy amatőr) filmeket a nemzeti emlékezet szemjából! észítsen az 1956-os eseményekre emlékező filmet vagy forgatókönyvet, illetve szervezzen ezzel kapcsolatos megemlékezést! Étkezési szokások utassa be a középiskolás korosztály jellegzetes étkezési szokásait! utassa be az erre a korosztályra esetlegesen jellemző deviáns étkezési szokások egészségügyi, pszichés, társadalmi hátterét, okait! Az elkészült projektmunka értékelése Írásbeli vizsga projektmunka készítése (aximálisan 80 adható.). A projektkészítés folyamatának értékelése (aximálisan 30 adható.) egjegyzés: Amennyiben a vizsgabizottság úgy ítéli meg, hogy a projektmunka nem önálló szellemi terméke a vizsgázónak, akkor a vizsgabizottság jelzése után az iskola igazgatója a 100/1997. (V. 13.) ormányrendelet 23. (2) alapján járjon el!. Javítási útmutató a kész vizsgamunka tartalmának, eredményének értékeléséhez (aximálisan 50 adható.) 1. Írásos dolgozat típusú projekt értékelése (50 ) 2. A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt értékelése 2. a) A projekthez mellékelt írásos anyagok értékelése (10 ) 2. b) A képi vagy elektronikus vizsgadarab értékelése (40 ) 3. Szervezésen alapuló projekt 3. a) A szervezésen alapuló projekthez készített írásos anyagok értékelése (30 ) 3. b) A lebonyolítás módjának értékelése (20 ) írásbeli vizsga 0711 projektmunka 3 /

4 mber- és társadalomismeret, etika Szóbeli vizsga A projektmunka megvédésének értékelése (aximálisan 20 adható.) egjegyzés: Az értékelő tanárnak az útmutatóban található értékelő lapokból lehetősége van annyi példányt másolni, amennyi a vizsgázók száma, ezáltal külön egyéni értékelő lapot nem kell készítenie. (A szóbeli vizsga másik feladatának, a tétel kifejtésének értékelési szemjait viszont a vizsgát lebonyolító iskolának kell elkészítenie.) A diák a szóbeli érettségi vizsgán megvédi a vizsgamunkáját. A védés során a vizsgázó röviden ismerteti projektjét, és válaszol a vizsgabizottság által feltett kérdésekre. Az érettségi elnök és a vizsgabizottság előzetes engedélyével bemutatható a képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló vizsgadarab. Az erre felhasznált idő nem számít bele az érettségiző szóbeli feleletének vizsgaidejébe. A vizsgadarab közös megtekintése viszont lehetővé teszi, hogy a bizottság tagjai is érdemi kérdéseket tegyenek fel, megismerjék az érettségiző munkáját. A szóbeli védés alkalmával a portfolióban található anyagok (hipotézis, terv, hálóterv, nyersváltozat, bibliográfia stb.) bármelyikét a vizsgázó felhasználhatja szemléltetésre, használatára az értékelő tanár bátoríthatja. A vizsgázó projektmunkájának bemutatását az értékelő tanár a rendelkezésre álló kevés idő miatt megszakíthatja, hogy maradjon elegendő idő a bizottság által felteendő kérdésekre is. A vizsgázót a ozásban nem érheti hátrány, ha bizottság bármely tagja nem a projekthez kapcsolódó kérdést teszt fel, és arra az érettségiző nem tudja a választ. Szemok A vizsgamunka lényegi elemeinek és az egyéni munka konkrétumainak bemutatása smerteti a projektkészítés során szerzett néhány egyéni tapasztalatát Szaknyelv, szakmai ismeretek alkalmazása A vizsgabizottság által feltett 2-4 kérdés megválaszolása, tématartás, lényegkiemelés Világosság, nyelvhelyesség, a felelet felépítettsége ax Összesen 20 írásbeli vizsga 0711 projektmunka 4 /

5 mber- és társadalomismeret, etika.a projektkészítés folyamatának értékelése 1. rojekttéma: A játszóterek világa Szemok A vizsgázó önálló részvétele a projektkészítésében onzultációkon való megjelenés Az információk kezelése, problémafelismerés, problémamegoldóképesség, széles körű alkalmazási ismeretek yelvi kultúra, kommunikáció, értő olvasás, szövegalkotás ont ax. Önállóság a játszóterek életét vizsgáló téma feldolgozásában. 2 onzultációkon való aktív részvétel, os felkészülés az elemzés elkészítéséhez. 4 A munkanapló folyamatos vezetése. ortfóliójában bemutatja a készítés folyamatához kapcsolódó anyagait, jegyzeteit, részfejezetét, a dolgozat készítése közben keletkezett produktumot. Írásban elkészített hipotézis vagy 14 célkitűzés, a játszótér téma kiválasztásával kapcsolatos vizsgázói motivációk, s a témaválasztás indoklása. ervezet, illetve hálóterv készítése, a munka ütemezésére. A konzultációkon kitűzött határidők os betartása. yersváltozat, illetve részfejezet elkészítése a játszóterek életét vizsgáló felmérésről. A projektmunkával kapcsolatos személyes élmények megfogalmazása a konzul- tációk alkalmával és a munkanaplóban. Jó együttműködés a projektvezetővel és más érintett személyekkel. A szakirodalom megértése, értő feldolgozása. 10 A munkanapló vagy a kommentár és a tervezet vagy hálóterv tartalma, valamint szóbeli megnyilvánulásai a konzultációkon logikusan felépítettek, nem tartalmaznak súlyos nyelvtani, nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat. Összesen (maximum) 30 írásbeli vizsga 0711 projektmunka 5 /

6 mber- és társadalomismeret, etika. Javítási útmutató a kész vizsgamunka tartalmának, eredményének értékeléséhez 1. Írásos dolgozat típusú projekt értékelése Szemok ont ax. A dolgozat egyedisége Az érettségi dolgozat a vizsgázó saját szellemi terméke. Az idézeteket, hivatkozásokat osan 2 Formai és terjedelmi követelmények, megszerkesztettség, nyelvhelyesség Szakmailag megalapozott címadás A feladat megértése, a probléma felismerése, a problémamegoldás keresése A projekt elméleti megalapozása, az információk komplex kezelése, szakmai fogalmak azonosítása, helyes használata feltünteti. Az írásos vizsgamunka terjedelme megfelelő (10-15 oldal). A vizsgamű formája esztétikus, az érettségi vizsgához méltó, megfelelő papíron íródott, margót és címeket tartalmaz, táblázatai áttekinthetőek, egyenes vonalak határolják, illusztrációi ízlésesek. A dolgozat tagolása arányos. A kifejtés mondatokból áll, s a szöveg logikusan felépített. Szabatosan, osan, igényesen megfogalmazott. em tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. A cím a játszóterek világa tartalommal összhangban van, figyelemfelkeltő, ötletes. A munka tartalma megfelel a játszóterek világa témának, a szerepek elemzését, az emberi viszonyok ábrázolását állítja a középba, vagy a játszóterek tárgyi környezetével foglalkozik, s az írásos dolgozat műfajával szemben támasztott követelményeket betartja. A projektmunka tartalmaz önálló kutatási tevékenységet, esetleg eredményt, ez riport, interjú, felmérés, dokumentumelemzés, megfigyelés vagy saját játékvezetés stb. egyaránt lehet. A produktumhoz kapcsolódó elméleti ismereteket megfelelően alkalmazza. nformációit többféle műveltségi területről szerzi (pszichológia, etika, szociológia, családjog, társadalmi valóság, a média világa). épes az eltérő forrásból származó információk ötvözésére. Hivatkozik a felhasznált szakirodalomra, forrásokra (elvárható legalább 3-5 rövidebb terjedelmű mű olvasása). A témához tartozó szaknyelv alapfogalmait helyesen használja, például nemi szerep, identitás, konfliktus, szocializáció, életkori sajátosságoknak való megfelelés írásbeli vizsga 0711 projektmunka 6 /

7 mber- és társadalomismeret, etika A lényegi elemek és a logikai kapcsolatok felismerése A hipotézis vagy cél megfogalmazása és értékelése A téma aktualitása Önkifejezőképesség A projektmunkában a lényegi elemeket emeli ki, jól súlyoz. A vizsgázó megtalálja a legfontosabb csomóokat. A vizsgázó képes összefüggések felismerésére, vizsgálhatja az egyéni és családi jellemzők, a családtípusok és az életkori sajátosságok kapcsolatának jellemzőit, a lakókörnyezet és térhasználat összefüggéseit. Feltárhatja a köztéri játékokra vonatkozó szabályok, előírások érvényesülésének fokát, a biztonság mértékét. épes következtetések levonására, különösen a jövő nemzedék számára készült játékok megfelelőségét, rejtett hatását mérlegelheti. Az elkészült projekt a hipotézisre vagy a célra épül, alkalmas a szereptükrözést vagy a tárgyi világot elemző téma vizsgálatára. Sor kerül a hipotézis vagy a cél megvalósulásának értékelésére, a projekt által kapott eredmények mérlegelésére. A vizsgamunka életszerű, kötődik a társadalmi valósághoz. Fontos szem, hogy a felnőttszerepek megjelenését, a játékok funkcióit vagy a lakókörnyezet és térhasználat jellemzőit ne csak elvontan, hanem előfordulásukban is vizsgálja. Az írásos anyagban megjelenik az eredetiség, az egyéni hang, a dolgozat tartalmazza a szerző saját véleményét, például a szerepek változásáról, illetve állandóságáról, a játékokat készítők felelősségéről. Összesen: 50 anári vélemény, aláírás: 36 írásbeli vizsga 0711 projektmunka 7 /

8 mber- és társadalomismeret, etika 2. A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt értékelése 2. a) A projekthez mellékelt írásos anyagok értékelése (10 ) Szemok ont ax. élmeghatározás és Az írásos anyag a családi, nemi vagy értékelés életkori szerepek tükröződésének bemutatásához vagy a játszóterek tárgyi világához igazodik, sor kerül a cél megvalósíthatóságának értékelésére A logikai kapcsolatok felismerése, lényegkiemelés A projektmunka elméleti megalapozása egszerkesztettség, nyelvhelyesség is. A vizsgázó képes a lényegi elemek, pszichológiai, társadalmi, pedagógiai, szocializációs, szociológiai ok-okozati kapcsolatok, összefüggések felismerésére. ind a produktum megvalósításához szükséges (például a technikai eszközök hatásmechanizmusát, a választott műfaj sajátosságait tükröző) elméleti ismeretek tanulmányozását, mind a szocializációval, mintakövetéssel kapcsolatos ismeretek megalapozását, vagy a jogi előírásokról, a funkció jellemzőiről szerzett kompetenciákat tükrözi az elkészített bibliográfia, az elméleti ismeretek megfogalmazódnak, azokat megfelelően alkalmazza az érettségiző. A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan felépített, szabatosan megfogalmazott, és nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. 8 2 Összesen: 10 írásbeli vizsga 0711 projektmunka 8 /

9 mber- és társadalomismeret, etika 2.b) A képi vagy elektronikus vizsgadarab értékelése (40 ) Szemok Önállóság a kiválasztott téma feldolgozásában A projekt a vizsgázó saját szellemi terméke. A mástól átvett audiovizuális anyagrészek forrásait osan feltünteti. A projektmunka tartalmaz önálló kutatási és/vagy művészi tevékenységet, esetleg eredményt, a pszichológiai megfigyelés dokumentációját. Az anyagban megjelenik az eredetiség, az egyéni hang, képes érzelmi hatások felkeltésére. Jól megállapítható a szerző saját véleménye a szerepek tükröződésének módjáról, a játszóterek biztonságáról, funkcióra való alkalmasságáról. ont ax Formai és terjedelmi követelmények, megszerkesztettség, nyelvhelyesség Szakmailag megalapozott címadás A feladat megértése A vizsgamunka formája az érettségi vizsgához méltó, esztétikai minőséget hordoz. A produktum terjedelme megfelel az előírtaknak. épi világa jól szerkesztett, ha van, szövege szabatosan, osan megfogalmazott, nem tartalmaz súlyos nyelvi vagy nyelvhelyességi hibát. A cím a játszótéren felismerhető szerepek és ábrázolásuk vizsgálatának témájával, a használat jellegzetességeinek bemutatásával, vagy a funkció, biztonság, jogi háttér elemzésével összhangban van, figyelemfelkeltő, ötletes. A munka tartalma megfelel a játszótéri szerepekkel kapcsolatos témának, a viselkedésmódok okainak, következményeinek vizsgálatát állítja a középba, vagy kitér a tárgyi környezet különböző szemú bemutatására. 8 írásbeli vizsga 0711 projektmunka 9 /

10 mber- és társadalomismeret, etika A lényegi elemek és logikai kapcsolatok felismerése, az információk komplex kezelése A projekt készítésének szakmai megalapozása A téma aktualitása A projektmunkában a lényegi elemeket emeli ki, jól súlyoz, megjelennek okokozati kapcsolatok, összefüggések (például a szerepek megítélése vagy az, hogy a játékok anyaga hogyan függ össze a társadalom megváltozásával). árgyát vagy témáját több szemból vizsgálja, több szemból érvel vagy próbál hatni. A témához kapcsolódó elméleti és műfaji ismeretek tükröződnek a kész műben. brázolhatja a család, a nemi szerepek, esetleg a gyerek-felnőtt viszony változását a mintaátadás, a szocializáció, a gazdaság szemjából, a játszótérépítés társadalmi környezetének jellemzőit. A szakmai ismereteket, a különböző technikai eszközök hatásmechanizmusát (például képnyelv vagy hanghatások, technikai eszközök, vágás, montázstechnika) megfelelően alkalmazza. A vizsgamunka életszerű, kötődik a társadalmi valósághoz (például az adott környezet szokásait vizsgálja, illetve a saját alkotása(i) az aktuális probléma bemutatására alkalmas(ak). Összesen (maximum): A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekthez mellékelt írásos anyag és a képi vagy elektronikus vizsgadarab összesített száma (a és b rész együtt): anári vélemény, aláírás: 50 írásbeli vizsga 0711 projektmunka 10 /

11 mber- és társadalomismeret, etika 3. Szervezésen alapuló projekt 3.a) A szervezésen alapuló projekthez készített írásos anyagok értékelése (30 ) Szemok ont ax. Önállóság a Az írásos anyag a vizsgázó saját munkája. A kiválasztott dolgozat alapján egyértelműen azonosítható, hogy téma a szervezés folyamatában mi az érettségiző saját, feldolgozásában önálló teljesítménye, és mit végzett a rendező szervezet többi tagja. Az írásos anyag tükrözi a 4 szervezés során szerzett egyéni tapasztalatokat. Formai és terjedelmi követelmények, megszerkesztettség, nyelvhelyesség Az írásos vizsgamunka terjedelme megfelelő, tagolása arányos. A kifejtés mondatokból áll, s a szöveg logikusan felépített. Szabatosan, osan, igényesen megfogalmazott. em tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. A vizsgamű formája esztétikus, az érettségi vizsgához méltó, megfelelő papíron íródott, margót és címeket tartalmaz, táblázatai áttekinthetőek, egyenes vonalak határolják, illusztrációi ízlésesek. ortfóliója gondosan összeállított, tükrözi a szervezőmunka sajátosságait. 8 élmeghatározás és értékelés A logikai kapcsolatok felismerése, lényegkiem elés A projektmunka elméleti megalapozása Összesen: Az írásos anyag a rendezvényszervezés céljához igazodik, meghatározza a szervezés során végzendő egyéni feladatokat. Sor kerül a cél megvalósulásának vizsgálatára, az érettségiző által végzett tevékenység hatékonyságának értékelésére is. A vizsgázó képes kapcsolatok, összefüggések felismerésére, például a rendezvény célja és a meghívandók köre, vagy a meghívás módja és eredményessége közötti kapcsolatok. A tanuló törekedik a lényegi elemek hangsúlyozására. Az elkészített bibliográfia tükrözi az elméleti ismeretek megalapozását a szocializációról, a játszóterek szerepéről. A szervezéshez szükséges marketing- és R-tevékenységhez kapcsolódó elméleti ismeretek megjelennek, azokat megfelelően alkalmazza. Rávilágít a szervezés jogi, gazdasági feltételeire írásbeli vizsga 0711 projektmunka 11 /

12 mber- és társadalomismeret, etika 3.b) A lebonyolítás módjának értékelése (20 ) Szemok, kompetenciák ont ax. Önálló A vizsgázó által a szervezésre, lebonyolításra fordított munkavégző- idő dokumentáltan az érettségihez méltó, az 2 és elvárhatónak megfelelő. kezdeményezőképesség A tanuló motiváltsága megfelelő mértékű, önmaga javasol, áll elő ötletekkel. egállapítható, hogy a vizsgázó a szervezésben mit végzett önállóan, 4 A figyelem felkeltése és az érdeklődés megtartásának képessége Szervezőkészség, az információk komplex kezelése Helyzetfelismerő, konfliktuskezelő és problémamegoldóképesség irányítóként, munkatársként, résztvevőként. A rendezvény meghirdetésének körülményeinél a figyelem felkeltése ötletes, többfajta információhordozót is használ, vagy tükröződik a személyes meggyőzésre tett erőfeszítés. A szervezés folyamatában a vizsgázó képes a megfelelő tájékoztatásra. A tanuló képes a kapcsolatteremtésre, számára esetleg idegen környezetben is jól kommunikál. A rendezvényszervezésre és magára a rendezvényre az időkeret megjelölése, az idő megválasztása megfelelő. Az események időtartama arányos. A helyszín megválasztása megfelelő, a költségigények meghatározása megfelelő módon megtörtént. Az esemény menetének összefogása, irányítása megvalósult. A rendezvény értékelése és a megfelelő visszacsatolás megtörtént. A tervezés és lebonyolítás során az esetleges, várható gátló, zavaró tényezők megoldását (esőnap, helyszín, áramhiány, rendzavarás stb.) a vizsgázó megtervezte. A tanuló képes volt a program kapcsán keletkező feszültségek kezelésére, az akadályok leküzdésére, meg tudta oldani a váratlan helyzeteket, illetve reagált a felvetésekre Összesen (maximum): 20 A szervezésen alapuló projekt írásos anyagának és a lebonyolítás módjának összesített száma (a és b rész együtt): anári vélemény, aláírás: 50 írásbeli vizsga 0711 projektmunka 12 /

13 mber- és társadalomismeret, etika. A projektkészítés folyamatának értékelése 2. rojekttéma: 1956 tükre Szemok A vizsgázó önálló részvétele a projektkészítésében onzultációkon való megjelenés Az információk kezelése, problémafelismerés, problémamegoldóképesség, széles körű alkalmazási ismeretek yelvi kultúra, kommunikáció, értő olvasás, szövegalkotás Önálló munkavégzés az 1956 ábrázolását vizsgáló téma feldolgozásában. onzultációkra os felkészülés, aktív részvétel, az elvégzett munkáról történő hiteles beszámoló. A munkanapló folyamatos vezetése. ortfóliójában bemutatja a készítés folyamatához kapcsolódó anyagait, jegyzeteit, részfejezetét, a dolgozat készítése közben keletkezett produktumot. Hipotézisét vagy célkitűzését írásban is megfogalmazta, a nemzeti múltú téma kiválasztásának okát megindokolta, esetleges egyéni élményéről is számot adott. Jó beosztással, reális időszakokkal tervezetet, illetve hálótervet készített a projektmunka ütemezésére. Betartotta a konzultációkon kitűzött határidőket, elvégezte a szükséges korrekciókat. Határidőre jó minőségben nyersváltozatot, illetve részfejezetet készített az 1956-ot vizsgáló alkotások elemzéséről, vagy bemutatta saját forgatókönyvének, alkotásának első részletét. A munkanapló vagy a kommentár és a tervezet vagy hálóterv tartalma logikusan felépített, nem tartalmaz súlyos nyelvtani, nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat. A konzultációkon megfelelő nyelvi kultúrával fogalmazza meg véleményét. épes együttműködni a projektvezetővel és más érintett személyekkel. A konzulens tanár előtt bizonyította a szakirodalom megértését, értő feldolgozását. ont ax. 2 4 Összesen (maximum) írásbeli vizsga 0711 projektmunka 13 /

14 mber- és társadalomismeret, etika. Javítási útmutató a kész vizsgamunka tartalmának, eredményének értékeléséhez 1. Írásos dolgozat típusú projekt értékelése Szemok ont ax. A dolgozat Az érettségi dolgozat a vizsgázó saját szellemi egyedisége terméke. Az idézetek, hivatkozások forrását 2 osan feltünteti. Formai és terjedelmi követelmények, megszerkesztettség, nyelvhelyesség Az írásos vizsgamunka terjedelme megfelelő. A vizsgamű formája az érettségi vizsgához méltó (forgatókönyve áttekinthető), margót és címeket tartalmaz, illusztrációi ízlésesek. A dolgozat tagolása arányos. A kifejtés mondatokból áll, s a szöveg logikusan felépített. Szabatosan, osan, igényesen megfogalmazott. em tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. Szakmailag A cím az 1956 tükröződése tartalommal megalapozottösszhangban van, figyelemfelkeltő, ötletes. címadás A feladat megértése, a probléma felismerése, a problémamegoldás keresése A projekt elméleti megalapozása, az információk komplex kezelése, szakmai fogalmak azonosítása, helyes használata A munka tartalma megfelel az 1956-os témának, a történelmi események ábrázolásának elemzését, emberi viszonyok ábrázolását állítja a középba, vagy az elkészült alkotások nemzettudatra való hatásával foglalkozik, s az írásos dolgozat műfajával szemben támasztott követelményeket betartja. A projektmunka tartalmaz önálló kutatási tevékenységet, esetleg eredményt, ez egyaránt lehet saját forgatókönyv, riport, interjú, felmérés, filmelemzés, dokumentumelemzés vagy a saját készítésű, szemléltetésre szánt audiovizuális produktum stb. A produktumhoz kapcsolódó elméleti ismereteket megfelelően alkalmazza. nformációit többféle műveltségi területről szerzi (filmelmélet, történelem, pszichológia, társadalmi valóság, a média világa). épes az eltérő forrásból származó információk ötvözésére. Hivatkozik a felhasznált szakirodalomra, forrásokra (elvárható legalább 3-5 rövidebb terjedelmű mű olvasása). A témához tartozó szaknyelv alapfogalmait helyesen használja, például nemzettudat, forradalom, szabadságharc, megtorlás, diktatúra, pártállam, szovjet, nemzeti emlékezet írásbeli vizsga 0711 projektmunka 14 /

15 mber- és társadalomismeret, etika A lényegi elemek és a logikai kapcsolatok felismerése A hipotézis vagy cél megfogalmazása és értékelése A téma aktualitása Önkifejezőképesség A projektmunkában a lényegi elemeket emeli ki, jól súlyoz. A vizsgázó képes összefüggések felismerésére, vizsgálhatja a nemzeti emlékezet egyéni, családi, generációs jellemzőit, 1956 tanítása és az életkori sajátosságok kapcsolatának jellemzőit. Feltárhatja az évtizedes elhallgattatás következményeit, a memoárok sajátosságait, az azonos vagy eltérő szemléletből eredő hangsúlyokat, a történelmi események közti művészi szelekció okait, jellemzőit. épes következtetések levonására, különösen az évfordulóra készült alkotások történelmi megfelelőségét, rejtett üzenetét, hatását mérlegelheti. Az elkészült projekt a hipotézisre vagy a célra épül, alkalmas az 1956-ot elemző téma vizsgálatára. Sor kerül a hipotézis vagy a cél megvalósulásának értékelésére vagy a projekt által kapott eredmények mérlegelésére vagy forgatókönyv esetén a hasznosíthatóság átgondolására vagy annak eldöntésére, hogy az elkészült riportok a nemzeti emlékezettel mennyire vannak összefüggésben. A vizsgamunka életszerű, kötődik a társadalmi valósághoz. Fontos szem, hogy a nemzeti emlékezet összetevőit ne csak elvontan, hanem előfordulásukban, ábrázolásokban vizsgálja. Az írásos anyagban megjelenik az eredetiség, az egyéni hang, tartalmazza a szerző saját véleményét az alkotások értékátadó szerepéről, a készítők, a filmrendezők felelősségéről. Ha forgatókönyvet készített, az újszerű, egyéni meglátásokat tartalmaz. Összesen: 50 anári vélemény, aláírás: írásbeli vizsga 0711 projektmunka 15 /

16 mber- és társadalomismeret, etika 2. A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt értékelése 2. a) A projekthez mellékelt írásos anyagok értékelése (10 ) Szemok ont ax. élmeghatározás és Az írásos anyag 1956 tükröződésének értékelés bemutatásához vagy a nemzeti emlékezet történelmi mozzanataihoz igazodik, sor kerül a cél A logikai kapcsolatok felismerése, lényegkiemelés A projektmunka elméleti megalapozása egszerkesztettség, nyelvhelyesség megvalósíthatóságának értékelésére is. A vizsgázó képes a lényegi elemek, történelmi, filmesztétikai, etikai, pszichológiai, társadalmi, szociológiai ok-okozati kapcsolatok, összefüggések felismerésére. ind a produktum megvalósításához szükséges (például technikai eszközök hatásmechanizmusát, a választott műfaj sajátosságait tükröző) elméleti ismeretek tanulmányozását, mind 1956 történetével kapcsolatos ismeretek megalapozását vagy a nemzettudat jellemzőiről szerzett kompetenciákat tükrözi az elkészített bibliográfia, az elméleti ismeretek megfogalmazódnak, azokat megfelelően alkalmazza az érettségiző. A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan felépített, szabatosan megfogalmazott, és nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. 8 2 Összesen: 10 írásbeli vizsga 0711 projektmunka 16 /

17 mber- és társadalomismeret, etika 2. b) A képi vagy elektronikus vizsgadarab értékelése (40 ) Szemok Önállóság a kiválasztott téma feldolgozásában Formai és terjedelmi követelmények, megszerkesztettség, nyelvhelyesség Szakmailag megalapozott címadás A feladat megértése A projekt a vizsgázó saját szellemi terméke. A mástól átvett audiovizuális anyagrészek forrásait osan feltünteti. A projektmunka tartalmaz önálló kutatási és/vagy művészi tevékenységet, az összehasonlítás dokumentációját. Az anyagban megjelenik az eredetiség, az egyéni hang, képes érzelmi hatások felkeltésére. Jól megállapítható a szerző saját véleménye az elemzett, illetve készített művekben 1956 tükröződésének módjáról, a nemzeti emlékezet, a nemzeti kánonnak való megfelelés mértékéről, sajátosságáról. A vizsgamunka formája az érettségi vizsgához méltó, esztétikai minőséget hordoz. A produktum terjedelme megfelel az előírtaknak. épi világa jól szerkesztett, ha van, szövege szabatosan, osan, megfogalmazott, nem tartalmaz súlyos nyelvi vagy nyelvhelyességi hibát. A cím 1956 ábrázolása vizsgálatának témájával vagy a történelmi háttér elemzésével összhangban van, figyelemfelkeltő, ötletes. A munka tartalma megfelel a történelmi eseménnyel kapcsolatos témának, az ábrázolásmódok okainak, következményeinek vizsgálatát állítja a középba, vagy kitér a társadalmi környezet különböző szemú bemutatására. ont ax írásbeli vizsga 0711 projektmunka 17 /

18 mber- és társadalomismeret, etika A lényegi elemek és logikai kapcsolatok felismerése, az információk komplex kezelése A projekt készítésének szakmai megalapozása A téma aktualitása A projektmunkában a lényegi elemeket emeli ki, jól súlyoz, megjelennek okokozati kapcsolatok, összefüggések (például a történelmi események megítélése hogyan függ össze a társadalom megváltozásával). árgyát vagy témáját több szemból vizsgálja, több szemból érvel vagy próbál hatni. A témához kapcsolódó elméleti és műfaji ismeretek tükröződnek a kész műben. brázolhatja az ismert történelmi személyek, események középba állítását, nemzetközi összefüggéseket, a memoárok jellemzőit, a filmek képi világát, történelmi hitelességét vagy művészi értékeit, mondanivalóját. A szakmai ismereteket, a különböző technikai eszközök hatásmechanizmusát (például képnyelv vagy hanghatások, technikai eszközök, vágás, montázstechnika) megfelelően alkalmazza. A vizsgamunka életszerű, kötődik a társadalmi valósághoz (például az adott történelmi helyzetet vizsgálja, illetve a saját alkotása(i) az 1956-os téma egyéni bemutatására alkalmas(ak). Összesen (maximum): A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekthez mellékelt írásos anyag és a képi vagy elektronikus vizsgadarab összesített száma (a és b rész együtt): anári vélemény, aláírás: 50 írásbeli vizsga 0711 projektmunka 18 /

19 mber- és társadalomismeret, etika 3. Szervezésen alapuló projekt 3. a) A szervezésen alapuló projekthez készített írásos anyagok értékelése (30 ) Szemok ont ax. Önállóság a Az érettségi dolgozat a vizsgázó saját munkája. kiválasztott A dolgozat alapján egyértelműen azonosítható, téma hogy a szervezés folyamatában mi az érettségiző feldolgozásában saját, önálló teljesítménye, és mit végzett a rendező szervezet többi tagja. Az írásos anyag 4 tükrözi a szervezés során szerzett egyéni tapasztalatokat. Formai és terjedelmi követelmények, megszerkesztettség, nyelvhelyesség élmeghatározás és értékelés A logikai kapcsolatok felismerése, lényegkiemelés A projektmunka elméleti megalapozása Összesen: Az írásos vizsgamunka terjedelme megfelelő, tagolása arányos. A kifejtés mondatokból áll, s a szöveg logikusan felépített. Szabatosan, osan, igényesen megfogalmazott. em tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. A vizsgamű formája esztétikus, az érettségi vizsgához méltó, megfelelő papíron íródott, margót és címeket tartalmaz, táblázatai áttekinthetőek, egyenes vonalak határolják, illusztrációi ízlésesek. ortfóliója gondosan összeállított, tükrözi a szervezőmunka sajátosságait. Az írásos anyag a rendezvényszervezés céljához igazodik, meghatározza a szervezés során végzendő egyéni feladatokat. Sor kerül a cél megvalósulásának vizsgálatára, az érettségiző által végzett tevékenység hatékonyságának értékelésére is. A vizsgázó képes kapcsolatok, összefüggések felismerésére, például a rendezvény célja és a meghívandók köre vagy a meghívás módja és eredményessége közötti kapcsolatok). A tanuló törekedik a lényegi elemek hangsúlyozására. Az elméleti ismeretek megalapozását az os történelmi eseményekről tükrözi az elkészített bibliográfia, és a szervezéshez szükséges marketing- és R-tevékenységhez kapcsolódó elméleti ismeretek megjelennek, azokat megfelelően alkalmazza. Rávilágít a szervezés jogi, gazdasági feltételeire írásbeli vizsga 0711 projektmunka 19 /

20 mber- és társadalomismeret, etika 3. b) A lebonyolítás módjának értékelése (20 ) Szemok ont ax. Önálló A vizsgázó által a szervezésre, lebonyolításra fordított munkavégző- idő dokumentáltan az érettségihez méltó, az 2 és elvárhatónak megfelelő. kezdeményezőképesség A tanuló motiváltsága megfelelő mértékű, ezt tükrözi a vállalt feladat. lkülöníthető, hogy a vizsgázó a szervezésben mit végzett önállóan, irányítóként, 4 munkatársként, résztvevőként. A figyelem felkeltése és az érdeklődés megtartásának képessége Szervezőkészség, az információk komplex kezelése Helyzetfelismerő, konfliktuskezelő és problémamegoldóképesség A rendezvény meghirdetésének körülményeinél a figyelem felkeltése ötletes, többfajta információhordozót is használ, vagy tükröződik a személyes meggyőzésre tett erőfeszítés. A szervezés folyamatában a vizsgázó képes a megfelelő tájékoztatásra. A tanuló képes a kapcsolatteremtésre, számára esetleg idegen környezetben is jól kommunikál. A rendezvényszervezésre és magára a rendezvényre az időkeret megjelölése, az idő megválasztása megfelelő. Az események időtartama arányos. A helyszín megválasztása megfelelő, a költségigények meghatározása megfelelő módon megtörtént. Az esemény menetének összefogása, irányítása megvalósult. A rendezvény értékelése és a megfelelő visszacsatolás megtörtént. A tervezés és lebonyolítás során az esetleges, várható gátló, zavaró tényezők megoldását (esőnap, helyszín, áramhiány, rendzavarás stb.) a vizsgázó megtervezte. A tanuló képes volt a program kapcsán keletkező feszültségek kezelésére, az akadályok leküzdésére, meg tudta oldani a váratlan helyzeteket, illetve reagált a felvetésekre Összesen (maximum): 20 A szervezésen alapuló projekt írásos anyagának és a lebonyolítás módjának összesített száma (a és b rész együtt): anári vélemény, aláírás: 50 írásbeli vizsga 0711 projektmunka 20 /

21 mber- és társadalomismeret, etika 3. rojekttéma: Étkezési szokások. A projektkészítés folyamatának értékelése Szemok A vizsgázó önálló részvétele a projektkészítésében onzultációkon való megjelenés Az információk kezelése, problémafelismerés, problémamegoldóképesség, széles körű alkalmazási ismeretek yelvi kultúra, kommunikáció, értő olvasás, szövegalkotás ont ax. Önállóság az étkezési szokásokat vizsgáló téma feldolgozásában. 2 onzultációkon való aktív részvétel, határidőre történő felkészülés. 4 A munkanapló folyamatos vezetése. ortfóliójában bemutatja a készítés folyamatához kapcsolódó anyagait, riportkészítés közben keletkezett jegyzeteit, feljegyzéseit, részfejezetét, a dolgozat készítése közben keletkezett anyagokat, vázlatokat, megfigyelési 14 jegyzőkönyveket. Írásban elkészített hipotézis vagy célkitűzés, az étkezési téma kiválasztásával kapcsolatos vizsgázói motivációk, s a témaválasztás indoklása. ervezet, illetve hálóterv készítése a munka ütemezésére. yersváltozat, illetve részfejezet elkészítése az étkezési szokásokat vizsgáló felmérésről. Az étkezési szokásokat kutató projektmunkával kapcsolatos személyes élmények megfogalmazása a konzultációk alkalmával és a munkanaplóban. A projektvezetővel és más érintett személyekkel való jó együttműködés. 10 A szakirodalom megértése, értő feldolgozása. A munkanapló vagy a kommentár és a tervezet vagy hálóterv tartalma, valamint a konzultációkon való szóbeli megnyilvánulásai logikusan felépítettek, nem tartalmaznak súlyos nyelvtani, nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat. Összesen (maximum) 30 írásbeli vizsga 0711 projektmunka 21 /

22 mber- és társadalomismeret, etika. Javítási útmutató a kész vizsgamunka tartalmának, eredményének értékeléséhez 1. Írásos dolgozat típusú projekt értékelése Szemok ont ax. A dolgozat egyedisége Az érettségi dolgozat a vizsgázó saját szellemi terméke. Az idézeteket, hivatkozásokat osan 2 feltünteti. Formai és terjedelmi követelmények, megszerkesztettség, nyelvhelyesség Szakmailag megalapozott címadás A feladat megértése, a probléma felismerése, a problémamegoldás keresése Az írásos vizsgamunka terjedelme megfelelő (10-15 oldal). A vizsgamű formája esztétikus, az érettségi vizsgához méltó, táblázatai áttekinthetőek, illusztrációi ízlésesek. A dolgozat tagolása arányos. A kifejtés mondatokból áll, s a szöveg logikusan felépített. Szabatosan, osan, igényesen megfogalmazott. em tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. A cím az étkezési szokások vagy deviáns eltérései tartalommal összhangban van, figyelemfelkeltő, ötletes A munka tartalma megfelel az étkezési szokások témának, a táplálék összetevőinek elemzését, az emberi viszonyok ábrázolását állítja a középba, vagy az éttermek tárgyi környezetével foglalkozik, s az írásos dolgozat műfajával szemben támasztott követelményeket betartja. Értelmezni tudja a deviancia különböző formáit. ülönbséget tud tenni a különböző kultúrák eltérő gasztronómiai szokásaiból adódó másság, illetve az önveszélyes, önromboló étkezési szokások (anorexia, bulémia) között. A projektmunka tartalmaz önálló kutatási tevékenységet, esetleg eredményt, ez egyaránt lehet riport, interjú, felmérés, dokumentumelemzés vagy pszichológiai megfigyelés stb írásbeli vizsga 0711 projektmunka 22 /

23 mber- és társadalomismeret, etika A projekt elméleti megalapozása, az információk komplex kezelése, szakmai fogalmak azonosítása, helyes használata A lényegi elemek és a logikai kapcsolatok felismerése A hipotézis vagy cél megfogalmazása és értékelése A téma aktualitása Önkifejezőképesség A produktumhoz kapcsolódó elméleti ismereteket megfelelően alkalmazza. nformációit többféle műveltségi területről szerzi (dietetika, pszichológia, szociológia, orvostudomány, társadalmi valóság, a média világa). épes az eltérő forrásból származó információk ötvözésére. Hivatkozik a felhasznált szakirodalomra, forrásokra (elvárható legalább 3-5 rövidebb terjedelmű mű olvasása). A témához tartozó szaknyelv alapfogalmait helyesen használja, például étrend, kalóriadús táplálkozás, zsírtartalom, fehérjebevitel, deviáns, identitás, konfliktus, szocializáció, életkori sajátosságoknak való megfelelés. A projektmunkában a lényegi elemeket emeli ki, jól súlyoz, megtalálja a legfontosabb csomóokat. A vizsgázó képes összefüggések felismerésére, vizsgálhatja az egyéni és családi jellemzők, az életkori sajátosságok kapcsolatát, a mintakövetés fontosságát, a reklámok szerepét. Feltárhatja a közétkeztetésekre vonatkozó szabályok, előírások érvényesülésének fokát, az egészségesség mértékét. épes következtetések levonására, különösen a jövő nemzedék számára készült ételek, a médián át érkező étkezési jellemzők megfelelőségét, rejtett hatását mérlegelheti. Az elkészült projekt a hipotézisre vagy a célra épül, alkalmas az étkezési szokások vagy az ezekkel kapcsolatos problémák elemző vizsgálatára. Sor kerül a hipotézis vagy a cél megvalósulásának értékelésére, a projekt által kapott eredmények mérlegelésére. A vizsgamunka életszerű, kötődik a társadalmi valósághoz. Fontos szem, hogy az egészséges életmód megjelenését vagy az ezzel kapcsolatos deviáns szokásokat ne csak elvontan, hanem előfordulásukban is vizsgálja. Az írásos anyagban megjelenik az eredetiség, az egyéni hang. Az írásos anyag tartalmazza a szerző saját véleményét az étkezési szokások változásáról, illetve állandóságáról, továbbá az ételeket, valamint a velük kapcsolatos reklámokat készítők felelősségéről. Összesen: 50 anári vélemény, aláírás: írásbeli vizsga 0711 projektmunka 23 /

24 mber- és társadalomismeret, etika 2. A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt értékelése 2. a) A projekthez mellékelt írásos anyagok értékelése (10 ) Szemok ont ax. élmeghatározás és Az írásos anyag az étkezési szokások értékelés és problémák családi, nemi vagy életkori jellemzőinek bemutatásához igazodik, sor kerül a cél A logikai kapcsolatok felismerése, lényegkiemelés A projektmunka elméleti megalapozása egszerkesztettség, nyelvhelyesség megvalósíthatóságának értékelésére is. A vizsgázó képes a lényegi elemek, dietetikai, gasztronómiai, pszichológiai, társadalmi, pedagógiai, szocializációs, szociológiai ok-okozati kapcsolatok, összefüggések felismerésére. ind a produktum megvalósításához szükséges (például technikai eszközök hatásmechanizmusát, a választott műfaj sajátosságait tükröző) elméleti ismeretek tanulmányozását, mind a gasztronómiával, étkezéssel, szocializációval, mintakövetéssel kapcsolatos ismeretek megalapozását, vagy az esetleges devianciákról szerzett kompetenciákat tükrözi az elkészített bibliográfia. Az elméleti ismeretek megfogalmazódnak, azokat megfelelően alkalmazza az érettségiző. A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan felépített, szabatosan megfogalmazott, és nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. 8 2 Összesen: 10 írásbeli vizsga 0711 projektmunka 24 /

25 mber- és társadalomismeret, etika 2. b) A képi vagy elektronikus vizsgadarab értékelése (40 ) Szemok Önállóság a kiválasztott téma feldolgozásában Formai és terjedelmi követelmények, megszerkesztettség, nyelvhelyesség Szakmailag megalapozott címadás A feladat megértése A projekt a vizsgázó saját szellemi terméke. A mástól átvett audiovizuális anyagrészek forrásait osan feltünteti. A projektmunka tartalmaz önálló kutatási és/vagy művészi tevékenységet, esetleg eredményt, a pszichológiai megfigyelés dokumentációját. Az anyagban megjelenik az eredetiség, az egyéni hang, képes érzelmi hatások felkeltésére. Jól megállapítható a szerző saját véleménye az étkezési szokásokban a mintakövetés vagy a reklám tükröződésének módjáról, az ételek biztonságáról, egészséges életmódra való alkalmasságáról. A vizsgamunka formája az érettségi vizsgához méltó, esztétikai minőséget hordoz. A produktum terjedelme megfelel az előírtaknak. épi világa jól szerkesztett, ha van, szövege, az szabatosan, osan, megfogalmazott, nem tartalmaz súlyos nyelvi vagy nyelvhelyességi hibát. A cím az étkezési szokások vizsgálatának témájával vagy a reklámok, a szociális vagy pszichológiai háttér elemzésével összhangban van, figyelemfelkeltő, ötletes. A munka tartalma megfelel az étkezéssel kapcsolatos témának, a szokások okainak, következményeinek vizsgálatát állítja a középba, vagy kitér a devianciák különböző szemú bemutatására. Értelmezni tudja a deviancia különböző formáit. ülönbséget tud tenni a különböző kultúrák eltérő gasztronómiai szokásaiból adódó másság, illetve az önveszélyes, önromboló étkezési szokások (anorexia, bulémia) között. ont ax írásbeli vizsga 0711 projektmunka 25 /

26 mber- és társadalomismeret, etika A lényegi elemek és logikai kapcsolatok felismerése, az információk komplex kezelése A projekt készítésének szakmai megalapozása A téma aktualitása A projektmunkában a lényegi elemeket emeli ki, jól súlyoz, megjelennek okokozati kapcsolatok, összefüggések (például a szokások hogyan függnek össze a társadalom jellemzőivel, a média vagy a reklámok világával, a kortárscsoportok adottságaival). árgyát vagy témáját több szemból vizsgálja, több szemból érvel vagy próbál hatni. A témához kapcsolódó elméleti és műfaji ismeretek tükröződnek a kész műben. brázolhatja a család, a nemi szerepek, esetleg a gyerek-felnőtt viszony változását a mintaátadás, a táplálkozás, a média, a szocializáció, a gazdaság szemjából, a táplálkozás társadalmi környezetének jellemzőit. A szakmai ismereteket, a különböző technikai eszközök hatásmechanizmusát (például képnyelv vagy hanghatások, technikai eszközök, vágás, montázstechnika) megfelelően alkalmazza. A vizsgamunka életszerű, kötődik a társadalmi valósághoz (például az adott környezet szokásait vizsgálja, illetve az étkezési deviencia aktuális problémái bemutatására alkalmas). Összesen (maximum): A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekthez mellékelt írásos anyag és a képi vagy elektronikus vizsgadarab összesített száma (a és b rész együtt): anári vélemény, aláírás: 50 írásbeli vizsga 0711 projektmunka 26 /

27 mber- és társadalomismeret, etika 3. Szervezésen alapuló projekt 3. a) A szervezésen alapuló projekthez készített írásos anyagok értékelése (30 ) Szemok ont ax. Önállóság a Az írásos anyag a vizsgázó saját munkája, mely kiválasztott tükrözi a szervezés során szerzett egyéni téma tapasztalatokat feldolgozásában A dolgozat alapján egyértelműen azonosítható, hogy a szervezés folyamatában mi az érettségiző 4 saját, önálló teljesítménye, és mit végzett a rendező szervezet többi tagja. Formai és terjedelmi követelmények, megszerkesztettség, nyelvhelyesség élmeghatározás és értékelés A logikai kapcsolatok felismerése, lényegkiem elés A projektmunka elméleti megalapozása Az írásos vizsgamunka terjedelme megfelelő, tagolása arányos. A kifejtés mondatokból áll, s a szöveg logikusan felépített. Szabatosan, osan, igényesen megfogalmazott. em tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. A vizsgamű formája esztétikus, az érettségi vizsgához méltó, megfelelő papíron íródott, margót és címeket tartalmaz, táblázatai áttekinthetőek, egyenes vonalak határolják, illusztrációi ízlésesek. ortfóliója gondosan összeállított, alkalmas az egyénileg végzett munka bemutatására, tükrözi a szervezőmunka sajátosságait. Az írásos anyag a rendezvényszervezés céljához igazodik, meghatározza a szervezés során végzendő egyéni feladatokat. Sor kerül a cél megvalósulásának vizsgálatára, az érettségiző által végzett tevékenység hatékonyságának értékelésére is. A vizsgázó képes kapcsolatok, összefüggések felismerésére, például a rendezvény célja és a meghívandók köre vagy a meghívás módja és eredményessége közötti kapcsolatok). A tanuló törekedik a lényegi elemek hangsúlyozására. Az elméleti ismeretek megalapozását a dietetikáról, gasztronómiáról, szocializációról, a média szerepéről tükrözi az elkészített bibliográfia, és a szervezéshez szükséges marketing- és R-tevékenységhez kapcsolódó elméleti ismeretek megjelennek, azokat megfelelően alkalmazza. Rávilágít a szervezés jogi, gazdasági feltételeire. Összesen: írásbeli vizsga 0711 projektmunka 27 /

28 mber- és társadalomismeret, etika 3. b) A lebonyolítás módjának értékelése (20 ) Szemok ont ax. Önálló A vizsgázó által a szervezésre, lebonyolításra fordított munkavégző- idő dokumentáltan az érettségihez méltó, az 2 és elvárhatónak megfelelő. kezdeményezőképesség A tanuló motiváltsága megfelelő mértékű, önmaga javasol, áll elő ötletekkel. egállapítható, hogy a vizsgázó a szervezésben mit végzett önállóan, 4 irányítóként, munkatársként, résztvevőként. A figyelem felkeltése és az érdeklődés megtartásának képessége Szervezőkészség, az információk komplex kezelése Helyzetfelismerő, konfliktuskezelő és problémamegoldóképesség A vizsgázó szerepet vállalt a rendezvény ötletes meghirdetésében, projektjében tükröződik a személyes meggyőzésre tett erőfeszítés. A szervezés folyamatában a vizsgázó képes a megfelelő tájékoztatásra. A rendezvényszervezésre és magára a rendezvényre az időkeret megjelölése, az idő megválasztása indokolt. A helyszín megválasztását megmagyarázta, a költségigények meghatározása megfelelő módon megtörtént. Az esemény menetének összefogásában, irányításában a vizsgázó szerepet vállalt. A rendezvény értékelése és a megfelelő visszacsatolás megtörtént. A tervezés és lebonyolítás során az esetleges, várható gátló, zavaró tényezők megoldását a vizsgázó megtervezte, vagy dokumentált, hogy segített-e a helyszínen való megoldásukban. A tanuló beszámolt arról, hogy a program kapcsán keletkező feszültségeket miként kezelte, meg tudta oldani a váratlan helyzeteket, illetve felvetésekre. reagált a Összesen (maximum): 20 A szervezésen alapuló projekt írásos anyagának és a lebonyolítás módjának összesített száma (a és b rész együtt): anári vélemény, aláírás: 50 írásbeli vizsga 0711 projektmunka 28 /

TÁRSADALOMISMERET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÁRSADALOMISMERET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Társadalomismeret középszint 1111 ÉRTTSÉGI VIZSGA 01. TÁRSADALOMISMRT ÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBLI ÉRTTSÉGI VIZSGA PROJT JAVÍTÁSI-ÉRTÉLÉSI ÚTMUTATÓ MBRI RŐFORRÁSO MINISZTÉRIUMA Projekttémák Mérlegen a számítógép-használat

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA mberismeret és etika középszint 1111 ÉRSÉG VZSGA 01. BRSR ÉS A ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA RJ JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ BR RŐFRRS SZÉRUA mberismeret és etika középszint rojekttémák rojekttémák felsorolása, a nyilvános

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA mber- és társadalomismeret, etika középszint 1111 ÉRTTSÉGI VIZSGA 015. MBR- ÉS TÁRSADALOMISMRT, TIA ÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBLI ÉRTTSÉGI VIZSGA PROJT JAVÍTÁSI-ÉRTÉLÉSI ÚTMUTATÓ MBRI RŐFORRÁSO MINISZTÉRIUMA mber-

Részletesebben

Ember- és társadalomismeret, etika

Ember- és társadalomismeret, etika A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Ember- és társadalomismeret, etika I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET,

Részletesebben

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez gyógytornász szakirány számára 2010/11. tanév Tartalomjegyzék 1. Tájékoztató a szakdolgozat elkészítésének

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006. TERVEZET! Tárgy: az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról 2006. december ./2006. (... ) OKM r e n d e l e

Részletesebben

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAISMERET tantervi modul

MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAISMERET tantervi modul MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAISMERET tantervi modul 12 13. évfolyam A változat Célok és feladatok A mozgóképkultúra és médiaismeret a gimnáziumi oktatás során is elsısorban a mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték,

Részletesebben

UTAZÁS ÉS TURIZMUS KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA

UTAZÁS ÉS TURIZMUS KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA Utazás és turizmus középszint gyakorlati vizsga 1611 ÉRETTSÉGI VIZSGA UTAZÁS ÉS TURIZMUS KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Gyakorlati

Részletesebben

Javítási-értékelési útmutató

Javítási-értékelési útmutató Javítási-értékelési útmutató Köznapi szövegalkotási feladat javítása, értékelése A szövegalkotási feladat értékelése központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. A feladat maximális pontértéke

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Esti gimnázium ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A felnőttoktatás 9-12. évfolyamának feladata az általános műveltség kiterjesztése

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

Szakdolgozati szabályzat

Szakdolgozati szabályzat PTE Illyés Gyula Kar Szekszárd Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Szakdolgozati szabályzat A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról (diplomamunkáról) szóló 59-60.

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Pedagógiai Intézet SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szarvas 1. A szakdolgozat célja és szerepe A szakdolgozat eredményes megírásával és megvédésével

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

A tanulóknak a záródolgozatot az alábbi tartalmi, szerkesztési, terjedelmi elıírások figyelembevételével kell összeállítaniuk:

A tanulóknak a záródolgozatot az alábbi tartalmi, szerkesztési, terjedelmi elıírások figyelembevételével kell összeállítaniuk: ZÁRÓDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK ELİÍRÁSAI, HATÁRIDİK IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2359-06 Az idegenforgalmi vállalkozások hatékony mőködtetése

Részletesebben

Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia 2010 Készítették: Dr. Szabó Ildikó és Marián Béla Az anyaggyűjtésben közreműködött: Márton Sándor

Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia 2010 Készítették: Dr. Szabó Ildikó és Marián Béla Az anyaggyűjtésben közreműködött: Márton Sándor Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia 2010 Készítették: Dr. Szabó Ildikó és Marián Béla Az anyaggyűjtésben közreműködött: Márton Sándor Nullpont Kulturális Egyesület Debrecen, 2010 1 Tartalom 1.

Részletesebben

Útmutató a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékén készülő szakdolgozatok szerzői részére

Útmutató a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékén készülő szakdolgozatok szerzői részére Alapelvek Útmutató a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékén készülő szakdolgozatok szerzői részére 1. A szakdolgozat a hallgatói számonkérés sajátos formája, melyben a hallgató

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó

SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó írásbeli dolgozatok készítéséhez 2005. S Z O L N O K Összeállította: Fülöp Tamás főiskolai adjunktus Átdolgozta: Mészáros Ádám tanársegéd Konzulens és lektor Dr. Kacsirek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon Nyíregyháza 2014 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A szakdolgozati témák meghirdetésének rendje

Részletesebben

Előterjesztés. az önkormányzat intézményeinek villamos áram beszerzéséről

Előterjesztés. az önkormányzat intézményeinek villamos áram beszerzéséről Előterjesztés az önkormányzat intézményeinek villamos áram beszerzéséről 1. előterjesztés száma: 153/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 3. előterjesztés készítésében közreműködő személy

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Pályázati cél: A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2013. évi megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős

Részletesebben

A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók

A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók Tervezet v. 0,12 A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók Kovács Zoltán, egyetemi tanár, szakvezetı Pató Gáborné Szőcs

Részletesebben

Akadémiai írás BGF KVIK Szakdolgozatok tartalmi elvárásai

Akadémiai írás BGF KVIK Szakdolgozatok tartalmi elvárásai 1 Fiatalon tanulunk, idısen megértünk. Marie von Ebner Eschenbach Tartalomjegyzék Akadémiai írás és szakdolgozat... 2 Akadémiai írás általános struktúrája... 3 1. Dolgozat bevezetése... 4 1.1 Témaválasztás

Részletesebben

BME Építészmérnöki Kar Tudományos Diákköri és Művészeti Konferencia 2016.

BME Építészmérnöki Kar Tudományos Diákköri és Művészeti Konferencia 2016. BME Építészmérnöki Kar Tudományos Diákköri és Művészeti Konferencia 2016. 2016. április 18. kedd 14 óra K.210. BME Építészmérnöki Kar Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2016. évi nyitónap 2016.

Részletesebben

Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez

Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez I. Általános tudnivalók 1. A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő önálló munkán alapuló írásbeli mű, amely a hallgató alapos szakmai ismereteit bizonyítja.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 9-10. b /humán tagozat Helyi tanterv 9-10. évfolyam A tantárgyról általánosságban: A humán tagozat heti 4 magyarórán (9. évfolyamon heti 2 nyelvtan és 2 irodalom, 10. évfolyamon

Részletesebben

Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra

Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra Fogalmak: Referenciák (hivatkozások): Plagizálás (ollózás, irodalmi lopás) Referencia lista (hivatkozási jegyzék) Bibliográfia (felhasznált irodalom):

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV A szabályozás szerint a gimnázium 9( 10). évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret, míg 11 12. évfolyamon a

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. június 17.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. június 17. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. június 17. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai:

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai: FÖLDRAJZ TANTERV A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást, eligazodást

Részletesebben

Házirend melléklete. Vizsgaszabályzat

Házirend melléklete. Vizsgaszabályzat Házirend melléklete Vizsgaszabályzat A vizsgaszabályzat célja, hogy a 20/2012. VIII. 31. EMMI rendelet 64-78..-ban foglaltak alapján a tanulók tanulmányuk alatt tett vizsgájuknak rendjét szabályozza. 1.

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. május 20.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. május 20. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. május 20. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kereskedő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Kereskedő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kereskedő mestervizsgára jelentkezéshez az

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN A felhívás címe: Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében A felhívás kódszáma: VEKOP-5.3.2-15 Jelen dokumentum Magyarország Kormányának felhívása

Részletesebben

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Kulturális marketing

Kulturális marketing Dr. Szabó József Kulturális marketing Tanulási útmutató ISBN 978-615-80313-2-5 Debrecen 2015 Tartalom Előszó... 3 1. Bevezetés... 5 1.1. A tananyag alapjai... 5 1.2. A tananyag áttekintése... 6 1.3. Hogyan

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

A belső kommunikáció szerepe a romániai magyar politikai szervezetek arculatának kialakításában

A belső kommunikáció szerepe a romániai magyar politikai szervezetek arculatának kialakításában Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Kommunikáció szak, III. év A belső kommunikáció szerepe a romániai magyar politikai szervezetek arculatának

Részletesebben

A tanulóknak a záródolgozatot az alábbi tartalmi, szerkesztési, terjedelmi előírások figyelembevételével kell összeállítaniuk:

A tanulóknak a záródolgozatot az alábbi tartalmi, szerkesztési, terjedelmi előírások figyelembevételével kell összeállítaniuk: ZÁRÓDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI, HATÁRIDŐK IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2359-06 Az idegenforgalmi vállalkozások hatékony működtetése

Részletesebben

INFORMATIKA 5. évfolyam

INFORMATIKA 5. évfolyam INFORMATIKA 5. évfolyam Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 37 Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 2. Alkalmazói ismeretek 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Művészeti és Művészettudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Művészeti és Művészettudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Művészeti és Művészettudományi Szekciójában való részvételre Rendezőintézmények: Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 1148 Budapest, Nagy

Részletesebben

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések FELHÍVÁS Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések A felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.715/11 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés FELHÍVÁS Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának

Részletesebben

A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása - Hallgatók számára -

A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása - Hallgatók számára - Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása - - 2014 Pszichológiai Intézet A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása

Részletesebben

52 213 05 0000 00 00 Szerkesztő munkatársa Szerkesztő munkatársa. Könyvkiadói szerkesztő munkatársa. Szerkesztő munkatársa 2/32

52 213 05 0000 00 00 Szerkesztő munkatársa Szerkesztő munkatársa. Könyvkiadói szerkesztő munkatársa. Szerkesztő munkatársa 2/32 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Érettségi vizsgatárgyak elemzése. 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ

Érettségi vizsgatárgyak elemzése. 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ Érettségi vizsgatárgyak elemzése 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ Láng György Budapest, 2014. január TARTALOM 1. A vizsgák tartalmi elemzése... 5 1.1. Az írásbeli feladatlapok szakmai jellemzői

Részletesebben

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 1/18 SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A minőségügyi kézikönyv a minőségirányítási rendszert alapdokumentuma,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat?

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat? Szakdolgozat GYIK szerző: Pusztai Csaba, adjunktus, Közgazdaságtan és Jog Tanszék, EKF, Eger Mi az a vázlat? Elvárásként szerepel a GTI szempontrendszerében az, hogy az őszi félévben a szakdolgozó elkészítsen

Részletesebben

SZERZİDÉS Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatása Sourcing szerzıdésszám: 2015/

SZERZİDÉS Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatása Sourcing szerzıdésszám: 2015/ SZERZİDÉS Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatása Sourcing szerzıdésszám: 2015/ amely létrejött egyrészrıl Mezıberény Város Önkormányzata (székhely: 5650 Mezıberény, Kossuth tér 1, adószám:...,

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

Paraizs Júlia. Múzeum, Budapest, 1962. 1 STAUD Géza, A magyar színháztörténet forrásai, II., Színháztudományi Intézet Országos Színháztörténeti

Paraizs Júlia. Múzeum, Budapest, 1962. 1 STAUD Géza, A magyar színháztörténet forrásai, II., Színháztudományi Intézet Országos Színháztörténeti Paraizs Júlia N. Mandl Erika: Színház a magyar sajtóban a két világháború között. A sajtóforrások szerepe az összehasonlító színháztörténeti kutatásokban, különös tekintettel a Napkelet és a Magyar Szemle

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET Mozgóképkultúra és médiaismeret emelt szint gyakorlati vizsga Javítási-értékelési útmutató 0613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET EMELT SZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-3.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPÍRFELDOLGOZÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. november 28-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. november 28-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. november 28-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Szervezeti és Működési szabályzatának jóváhagyása Előadó:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 25. TÁRSADALOMISMERET EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM AZ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRTÉKELÉSÉNEK

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0713 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

Macsinka Klára. Doktori értekezés (tervezet) Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár

Macsinka Klára. Doktori értekezés (tervezet) Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár Macsinka Klára A területhasználati funkciókhoz tartozó tényleges parkolási igények modellezése (meghatározásának módszertana) a fenntartható közlekedés elvei szerint Doktori értekezés (tervezet) Témavezető:

Részletesebben

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG Vitális Sándor szakirodalmi nívódíj szabályzata (Az Ügyrend 8. melléklete) 2012. 1 1. A nívódíj célja és odaítélése 1. A Magyar Hidrológiai Társaság 1979-től Vitális Sándor

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) MŐVÉSZETTÖRTÉNET MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) MŐVÉSZETTÖRTÉNET MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Csaba-College Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS KÉPZÉSEK KIVÁLASZTÁSÁNAK

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS KÉPZÉSEK KIVÁLASZTÁSÁNAK KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS KÉPZÉSEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJE IDEGEN NYELVI ÉS INFORMATIKAI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE - kiemelt projekt - 2012. 1 / 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ELJÁRÁSREND HÁTTERE,

Részletesebben

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA

Részletesebben

Projekt Alapító Dokumentum 2.sz. melléklet Tananyag készítési és képzési eljárásrend

Projekt Alapító Dokumentum 2.sz. melléklet Tananyag készítési és képzési eljárásrend Projekt Alapító Dokumentum 2.sz. melléklet Tananyag készítési és képzési eljárásrend Projekt címe: ÁROP 2210-2010 Jogalkalmazás javítása a Projektvezető: Dr. Zarka Péter Készítette: Dr. Józwiák Ákos szakmai

Részletesebben

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. (ápoló szakirány számára)

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. (ápoló szakirány számára) Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez (ápoló szakirány számára) 2010/2011. tanév Tartalom: Tájékoztató a szakdolgozat elkészítésének

Részletesebben

Kézikönyv a kis és középvállalkozások könyvvizsgálatához a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján

Kézikönyv a kis és középvállalkozások könyvvizsgálatához a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján Kézikönyv a kis és középvállalkozások könyvvizsgálatához a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján Készítette: Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Csendes Béláné Wessely Vilmos Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ

TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ KREATÍV EURÓPA Kultúra alprogram TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ TÁJÉKOZTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2. Célkitűzések és prioritások 2.1 Célkitűzések és prioritások 2.2 Megcélzott projektek 3. Ütemterv

Részletesebben

A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Az iskolai könyvtár feladata az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott alapelveknek, valamint az alapvizsga, közép- és emelt szintű érettségi vizsga, szakképesítő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI ISMERETEK MESTERVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ JEGYZET

PEDAGÓGIAI ISMERETEK MESTERVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ JEGYZET PEDAGÓGIAI ISMERETEK MESTERVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ JEGYZET Budapest, 2012 Szerző: Dr. Szilágyi Klára Lektorálta: Dr. Dávid László Kiadja: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A jegyzet kizárólag a TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE UDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI és SZERVEZÉSI TNSZÉK dr. Neszmélyi László Z ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE - 2015. - Tartalom 1. EVEZETÉS... 4 2. Z ÉPÍTÉSEN

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KARON

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KARON ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KARON 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 2. A szakdolgozati témák meghirdetésének rendje, a téma választása...4 3. A

Részletesebben

FILMTÖRTÉNETI PÁLYÁZAT

FILMTÖRTÉNETI PÁLYÁZAT FILMTÖRTÉNETI PÁLYÁZAT 2012 Tartalomjegyzék Pályázati felhívás 3 Részletes pályázati feltételek 4-5 Formai követelmények 6 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázati felhívás A Filmszem online filmtörténeti és filmtudományi

Részletesebben

A MAGYAR POLITIKAI FOGLYOK SZÖVETSÉGE. 1956-os HAGYOMÁNYŐRZŐI

A MAGYAR POLITIKAI FOGLYOK SZÖVETSÉGE. 1956-os HAGYOMÁNYŐRZŐI 1956-os Hagyományőrzők 1149 Budapest, Nagy Lajos király u. 155. Telefon: +36-1-789-1466 1956-os hagyományőrzők Mobil: +36-70-553-0240 POFOSZ Web: www.pofosz.inf.hu E-mail: pofosz@upcmail.hu A MAGYAR POLITIKAI

Részletesebben

AZ ISKOLAI PÁLYAORIENTÁCIÓS TEVÉKENYSÉG ÚJ MÓDSZERTANI LEHETŐSÉGEI

AZ ISKOLAI PÁLYAORIENTÁCIÓS TEVÉKENYSÉG ÚJ MÓDSZERTANI LEHETŐSÉGEI Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógia és Pszichológia kar Neveléstudományi Doktori Iskola Neveléstudományi kutatások doktori program Doktori iskola vezetője: Bábosik István D.Sc., egyetemi tanár FAZAKAS

Részletesebben

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Avtv) 24.

Részletesebben

Katasztrófa elleni védelem

Katasztrófa elleni védelem - 2006 - 2 Készítette: Janik Zoltán 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 6 1. A katasztrófák jogszabályi megközelítése... 7 1.1. A minősített időszakok fogalma, jellemzői... 7 1.2. Az országvédelem komplex rendszere...

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban 1. Fogalom meghatározások: 1.1. Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

Részletesebben

Pázmány Péter kritikai kiadás OTKA 67975. sz. pályázat záró beszámolója, 2011. augusztus. A beszámolót készítette Hargittay Emil projektvezető

Pázmány Péter kritikai kiadás OTKA 67975. sz. pályázat záró beszámolója, 2011. augusztus. A beszámolót készítette Hargittay Emil projektvezető Pázmány Péter kritikai kiadás OTKA 67975. sz. pályázat záró beszámolója, 2011. augusztus. A beszámolót készítette Hargittay Emil projektvezető I. Az elvégzett munka (2007-2011) A Pázmány Péter kritikai

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ- IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK

VENDÉGLÁTÓ- IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. VENDÉGLÁTÓ- IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00

Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00 HELYI TANTERV Vendéglátás idegenforgalom SZAKMACSOPORT Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00 ÉRVÉNYES: től 1/ Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben

Részletesebben

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural

Részletesebben

POLITIKAI NARRATÍVÁK ÉS MEGÉRTŐ SZOCIOLÓGIA

POLITIKAI NARRATÍVÁK ÉS MEGÉRTŐ SZOCIOLÓGIA (Pászka Imre: Narratív történetformák. Belvedere Kiadó, 2007.) Löffler Tibor (SZTE ÁJK Politológiai tanszék) Pászka Imre szociológus terjedelemre és tartalomra egyaránt tekintélyes kötetben foglalta össze

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben