MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET"

Átírás

1 Mozgóképkultúra és médiaismeret emelt szint gyakorlati vizsga Javítási-értékelési útmutató 0613 ÉRETTSÉGI VIZSGA MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET EMELT SZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

2 A/1. FILMETŰD KÉSZÍTÉSE Készítsen minimum 8, maximum 12 beállításból álló filmetűdöt Viszonyok címmel két szabadon választott motívum kapcsolatáról úgy, hogy az etűd felépítését a motívumok más-más kameraállásból, nézőpontból, illetve nagyon eltérő plánokban felvett, a kameramozgásoknak is funkciót adó beállítások expresszív rendszere határozza meg! A filmetűdhöz mellékeljen munkanaplót (a vizsgaleírásban előírt terjedelemben), amelyben kifejti, hogy az egyes beállítások esetében a választott kameraállás, nézőpont, plán, kameramozgás hogyan válik az adott téma sajátságos ábrázolásává, majd foglalja össze röviden, hogy miért az adott beállításokból hozta létre a filmetűd montázsrendszerét, illetve milyen megoldások mentén épülnek a beállítások expresszív montázzsá! ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK ÉS A MEGÍTÉLÉS FORRÁSA Az elképzelés megtervezettsége, a megvalósítás előkészítettsége és a munka szervezettsége (A munka megítélésének elsődleges forrása a munkanapló.) KÖVETELMÉNYEK ÉS RÉSZPONTSZÁMOK Kellő mélységben tisztában vane a vizsgázó a kameraállás, a nézőpont- és a plánválasztás ábrázoló gesztusával, expresszív erejével? 3 pont Megfelelően értelmezi-e a vizsgázó az etűd általa kialakított motivikus szerkezetét, annak a feladatkiírásban szereplő témához illeszkedését? 3 pont PONTLEVONÁSOK ÉS FŐBB HIBALEHETŐSÉGEK A képsorozat egyes elemei képi ábrázolásának a feladatban kiemelt szempontok szerinti felületes értelmezése esetén (a szöveg színvonala és a felületes megoldások száma szerint) 1 levonás. A megadott szempontok döntő részben téves vagy hiányos értelmezése, illetve a szempont teljes hiánya esetén 3 pont levonás. A motívumok rendszerének, tematikus kapcsolódásának kisebb részben hiányos értelmezése esetén (annak súlyától függően) 1 levonás. A motívumok rendszerének, tematikus kapcsolódásának döntő részben hiányos értelmezése vagy a szempont teljes hiánya esetén 3 pont levonás. TELJES PONTSZÁM maximálisan 8 pont gyakorlati vizsga /

3 A munka dokumentáltságának minősége, az elkészített anyaggal kapcsolatos (ön)reflexió színvonala (A szempontok megítélésének elsődleges forrása a munkanapló és mellékletei.) Megfelelően értelmezi-e a vizsgázó az etűd montázsrendszerén belül a formanyelvi eszközök hatásdinamizmusát, a montázs expresszív jellegét? Mellékelt-e a vizsgázó a munkanaplóhoz bármilyen dokumentumot, forgatókönyvet (szinopszis, szöveges technikai forgatókönyv, story board, esetleg vágási-szerkesztési terv)? Mennyire részletesek, kidolgozottak ezek a dokumentumok? Ismerteti-e munkanaplójában a vizsgázó az előkészítés (tervezés, helyszín- és szereplőválasztás stb.), a felvétel, illetve a jelenet megszerkesztésének folyamatát (különös tekintettel a megvalósítás közben felbukkanó nehézségekre és alternatív lehetőségeire, és az egyes döntési helyzetek megoldásának főbb motivációra)? A formanyelvi eszközök hatásdinamizmusának, expresszivitásának felületes feltárása esetén (annak súlyától függően) A szempont teljes elhagyása esetén levonás. A felsorolt dokumentumok erősen hiányos, értelmezést nehezítő formája, kidolgozatlansága esetén A felsorolt dokumentumok teljes hiánya esetén levonás. Az előkészítő, felvételi és szerkesztési fázis hiányos leírása esetén (a felületesség mértékétől függően) A megvalósítás esetleges döntési helyzeteinek felületes ismertetése esetén A szempont teljes hiánya esetén levonás. maximálisan 5 pont gyakorlati vizsga /

4 A kivitelezés technikai és esztétikai minősége, ötletessége, személyessége (A megítélésben elsődleges az elkészített anyag, de az értékelésnél figyelembe vehetők a munkanaplóban az adott szempontra vonatkozó megjegyzések.) Tartalmaz-e a munkanapló önértékelő megjegyzéseket, összegzést az elkészült anyagról (elégedettség-elégedetlenség)? Az etűd általános formanyelvi színvonala: a montázs és a vágások értelmezhetősége és funkcionalitása; a kamerakezelés és komponálás pontossága és következetessége; a rendezéshez tartozó egyéb elemek (világítás, díszletelemek, kellékek és hangi megoldások) funkcionális használata. 3 pont Alkalmaz-e a vizsgázó a részletben valamilyen egyedi, kreatív ötletet a találkozás mozzanatának ábrázolására? Érzékelhető-e egyéni hangvételre, tudatosan és egységesen végigvitt formára való törekvés az etűdben? Ilyen vonatkozású szöveges részek megléte, de azok érvelésének nem kellően tagolt és logikus felépítése, illetve ezek teljes hiánya esetén Az adott technikai színvonaltól független vágási-szerkesztési pontatlanságok, értelmezést zavaró megoldások esetén (előfordulásuk gyakorisága vagy értelmezhetőséget zavaró súlyuk szerint) 1 2 pont levonás. A plánozás értelmezést zavaró használata vagy funkciótlansága esetén A többi felsorolt formai eszköz értelemzavaró használata vagy funkciótlansága esetén (Kivéve, ha a munkanapló elfogadható indokot és értelmezést közöl az adott megoldásokkal kapcsolatosan.) Maximálisan 3 pont vonható le. Alkalmazott, de említés és indoklás, értelmezés nélkül hagyott záró megoldás esetén Alkalmazott, de említés és indoklás, értelmezés nélkül hagyott, egységes formát adó megoldások esetén maximálisan 5 pont gyakorlati vizsga /

5 A prezentáció formai színvonala Milyennek ítélhető a projektmunka általános megjelenése (képek és hang élvezhetősége, a munkanapló áttekinthetősége és kezelhetősége stb.)? Betartja-e a vizsgázó a feladatban és a vizsgakövetelményekben előírt, meghatározott terjedelmet? A megértést, a cselekmény menetét erősen zavaró prezentáció esetén A munkanaplóra meghatározott terjedelem jelentős, a megértést nagyban megnehezítő hiányossága vagy a feladatkiírásban szereplő beállításszám bármilyen irányú átlépése esetén maximálisan A/2. FOTÓSOROZAT KÉSZÍTÉSE Készítsen 8-10 felvételből álló fotóetűdöt Viszonyok címmel két szabadon választott motívum kapcsolatáról úgy, hogy a fotósorozat felépítését a motívumok más-más kameraállásból, nézőpontból, illetve nagyon eltérő plánokban felvett fázisképek dinamikus rendszere határozza meg! A fotósorozathoz mellékeljen munkanaplót (a vizsgaleírásban előírt terjedelemben), amelyben kifejti, hogy az egyes képek esetében a választott kameraállás, nézőpont, plán hogyan válik az adott téma sajátságos ábrázolásává, majd foglalja össze röviden, hogy miért az adott képek szériáját hozta létre, illetve milyen megoldások mentén épülnek a sorozat elemei expresszív rendszerré! ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK ÉS A MEGÍTÉLÉS FORRÁSA KÖVETELMÉNYEK ÉS RÉSZPONTSZÁMOK PONTLEVONÁSOK ÉS FŐBB HIBALEHETŐSÉGEK TELJES PONTSZÁM gyakorlati vizsga /

6 Az elképzelés megtervezettsége, a megvalósítás előkészítettsége és a munka szervezettsége (A munka megítélésének elsődleges forrása a munkanapló.) Kellő mélységben tisztában van-e a vizsgázó a kameraállás, a nézőpontés a plánválasztás ábrázoló gesztusával, kifejezőerejével? 3 pont Megfelelően értelmezi-e a vizsgázó az etűd általa kialakított motivikus szerkezetét, annak a feladatkiírásban szereplő témához illeszkedését? 3 pont Megfelelően értelmezi-e a vizsgázó a képsorozat szerkezetének felépítését, a sorozat felépítésnek általa alkalmazott belső logikáját? A képsorozat egyes elemei képi ábrázolásának a feladatban kiemelt szempontok szerinti felületes értelmezése esetén (a szöveg színvonala és a felületes megoldások száma szerint) 1 levonás. A megadott szempontok döntő részben téves vagy hiányos értelmezése, illetve a szempont teljes hiánya esetén 3 pont levonás. A motívumok rendszerének, tematikus kapcsolódásának kisebb részben hiányos értelmezése esetén (annak súlyától függően) 1 levonás. A motívumok rendszerének, tematikus kapcsolódásának döntő részben hiányos értelmezése és a szempont teljes hiánya esetén 3 pont levonás. A formanyelvi eszközök hatásdinamizmusának, a sorozat szerkezetének és az egyes felvételek egymáshoz kapcsolódásának felületes feltárása esetén (annak súlyától függően) 1 levonás. A szempont teljes elhagyása esetén 2 pont levonás. maximálisan 8 pont gyakorlati vizsga /

7 A munka dokumentáltságának minősége, az elkészített anyaggal kapcsolatos (ön)reflexió színvonala (A szempontok megítélésének elsődleges forrása a munkanapló és mellékletei.) Mellékelt-e a vizsgázó a munkanaplóhoz bármilyen dokumentumot, forgatókönyvet (szöveges technikai forgatókönyv, szerkesztési terv)? Mennyire részletesek, kidolgozottak ezek a dokumentumok? Ismerteti-e munkanaplójában a vizsgázó az előkészítés (tervezés és a téma értelmezése, helyszín- és szereplőválasztás stb.) folyamatát, illetve a sorozat megvalósításának folyamatát (különös tekintettel a menet közben felbukkanó alternatív lehetőségekre, az egyes alternatívák melletti döntések főbb motivációira)? Részletezi és kellőképpen megindokolja-e a munkanaplóban a vizsgázó a tervezett és a megvalósított változat legfontosabb eltéréseit? Tartalmaz-e a munkanapló önértékelő megjegyzéseket, összegzést az elkészült anyagról (elégedettség-elégedetlenség)? A felsorolt dokumentumok erősen hiányos, értelmezést nehezítő formája, kidolgozatlansága vagy a felsorolt dokumentumok teljes hiánya esetén Ilyen típusú szöveges részek megléte, de az alternatív megoldások közötti választások alkotói motivációit nem teljesen feltáró, felületes érvelés esetén Az előkészítés és a megvalósítás részleteire, döntési alternatíváira vonatkozó szöveges részek teljes hiánya esetén levonás. Maximálisan vonható le. Az eltérések leírása, de indoklás nélkül hagyása vagy elégtelen értelmezése esetén Ilyen vonatkozású szöveges részek megléte, de azok érvelésének nem kellően tagolt és logikus felépítése, a tárgyilagos és kritikai vonatkozások felületes kezelése esetén maximálisan 5 pont gyakorlati vizsga /

8 A kivitelezés technikai és esztétikai minősége, ötletessége, személyessége (A megítélésben elsődleges az elkészített anyag, de az értékelésnél figyelembe vehetők a munkanaplóban az adott szempontra vonatkozó megjegyzések.) A sorozat általános formanyelvi színvonala: a felvételek kamerakezelésének és komponálásának pontossága és következetessége; a szerkesztés értelmezhetősége és funkcionalitása; a megvalósításhoz tartozó egyéb elemek (világítás, díszletelemek, kellékek) funkcionális használata. 4 pont Alkalmazott-e a vizsgázó valamilyen egyedi, kreatív megoldást a feladatkiírásban szereplő téma értelmezése és megvalósítása során? Érzékelhető-e egyéni hangvételre, tudatosan és egységesen végig vitt formára való törekvés a részletben? A kamerakezelés és komponálás funkciótlansága esetén (az előfordulás gyakorisága és értelmezhetőséget zavaró súlya szerint) 1 levonás. Az adott technikai színvonaltól független szerkesztési pontatlanságok és a sorozat szerkezetének az értelmezését zavaró hanyagságok esetén (előfordulásuk gyakorisága vagy értelmezhetőséget zavaró súlyuk szerint) 1 levonás. A többi felsorolt kifejezőeszköz felületes, funkciótlan használata esetén levonás. A szempont teljes hiánya esetén 4 pont levonás. (Kivéve, ha a munkanapló elfogadható indokot és értelmezést közöl az adott megoldásokkal kapcsolatosan.) (Maximálisan 4 pont vonható le.) Alkalmazott, de említés és indoklás, értelmezés nélkül hagyott egyedi témaértelmezés és egységes formát adó megoldások esetén maximálisan 5 pont gyakorlati vizsga /

9 A prezentáció formai színvonala Milyennek ítélhető a projektmunka általános megjelenése (képek élvezhetősége és prezentációja a rendelkezésre álló technikai szinten, a munkanapló áttekinthetősége és kezelhetősége stb.)? Betartja-e a vizsgázó a feladatban és a vizsgakövetelményekben előírt, meghatározott terjedelmet? A megértést, a cselekmény menetét erősen zavaró prezentáció esetén A feladatkiírásban szereplő felvételszám bármilyen irányú vagy a munkanaplóra meghatározott terjedelem jelentős, a megértést nagyban megnehezítő hiányossága esetén maximálisan A/3. AZ ELSŐ NAP (TUDÓSÍTÁS KÉSZÍTÉSE) Készítsen maximum háromperces rádiós vagy televíziós tudósítást arról a napról, amikor ebben az évben először leesik a hó! Adjon címet a tudósításnak! A tudósításhoz mellékeljen (a vizsgaleírásban előírt terjedelemben) munkanaplót, amelyben vázolja, hogy miképp készítette elő a munkát, megindokolja, hogy miért az adott események, helyzetek, szereplők bemutatásával építette fel a tudósítást vagyis, hogy miért a választott módon dolgozta fel a szóban forgó témát, valamint azt is megvizsgálja, hogy miképp viszonyul az eredetileg eltervezett és a kész munka egymáshoz! ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK ÉS A MEGÍTÉLÉS FORRÁSA KÖVETELMÉNYEK ÉS RÉSZPONTSZÁMOK PONTLEVONÁSOK ÉS FŐBB HIBALEHETŐSÉGEK TELJES PONTSZÁM gyakorlati vizsga /

10 Az elképzelés megtervezettsége, a megvalósítás előkészítettsége és a munka szervezettsége (A munka megítélésének elsődleges forrása a munkanapló.) Ismeri, helyesen és tudatosan értelmezi-e a vizsgázó a tudósítással összefüggő hírfogalmat, és annak összetevőit (a hír alaptényei, aktualitása és érvényessége, a tudósító személyes jelenléte és megnyilvánulása stb.)? Jól közelítette-e meg a vizsgázó az adott élethelyzetet? Felismerte-e annak általános, ismétlődő, illetve egyedi jellegét? Feltárja és kellőképpen tudatosan értelmezi-e a vizsgázó a tudósítást felépítő eseményeket, a lényeges szereplők kilétét, a történésekben játszott szerepüket? Tisztázza és kellőképpen alátámasztja-e a vizsgázó, hogy a tudósítását milyen jellegű médium számára, milyen céllal és funkcióval (tárgyilagos híradás vagy infotainment-jellegű hírközlés, magazinanyag stb.) készítette? A hírfogalom és a tudósítás egyéb jellegzetességeinek felületes ismertetése és értelmezése esetén A szempont teljes hiánya esetén levonás. Az esemény, élethelyzet felületes rekonstrukciója, felületes értelmezése, illetve a szempont teljes hiánya esetén A tudósításban elemzett eseményben lényeges szereplők kilétének helyes feltárása, de szerepük felületes bemutatása-értelmezése esetén, az eseményekben lényeges szereplők és szerepük elégtelen, hiányos tisztázása, illetve a szempont teljes elmaradása esetén A tudósítás vizsgázó által szándékolt céljának, funkciójának, a tudósítás elképzelt hírkontextusának felületes elemzése esetén A szempont teljes hiánya esetén levonás. maximálisan 8 pont gyakorlati vizsga /

11 A munka dokumentáltságának minősége, az elkészített anyaggal kapcsolatos (ön)reflexió színvonala (A szempontok megítélésének elsődleges forrása a munkanapló és mellékletei!) Ismeri és helyesen értelmezi-e a vizsgázó a hír feldolgozásának (pl. helyszíni képek vagy háttérzajok; tudósító helyszíni jelenléte hallható vagy látható jelei; tárgyilagos tényközlő tudósítói, ugyanakkor a riportalany kommunikációját megsegítő magatartás; érintettek rövid megszólaltatása vagy jelenlétükre vonatkozó auditív, vagy vizuális jelzések stb.) hitelességet befolyásoló következményeit? Mellékelt-e a vizsgázó a munkanaplóhoz bármilyen forgatókönyvet vagy tervezetet (pl. a felvételi helyszínek rögzítésével, a szereplők bemutatásával és jellemzésével)? Mellékelte-e a tudósítói narrátorszöveget vagy a szerkesztést-vágást segítő szöveges dokumentumot (ún. scriptlistát, amelyben jelzi a felvett anyag sűrítésének menetét)? A feldolgozásban a vizsgázó által alkalmazott hangzó vagy vizuális megoldás leírása, de a hitelesség megteremtésben játszott szerepük felületes értelmezése esetén A tudósítás műfajához nem illeszkedő megoldások alkalmazása, illetve a szempont teljes hiánya esetén levonás. A dokumentáció teljes hiánya esetén maximálisan 4 pont gyakorlati vizsga /

12 Ismerteti-e munkanaplójában a vizsgázó az előkészítés (anyaggyűjtés, engedélyeztetés és tervezés, helyszín- és szereplőkiválasztás, előinterjúk lebonyolítása, felvétel megszervezése-előkészítése) folyamatát? Indokolja-e az anyag a tervezett, a felvett és a megszerkesztett anyag eltéréseit (különös tekintettel a szereplők megjelenésére és a tudósító szerepének alakulására)? Tartalmaz-e a munkanapló önértékelő (akár pozitív, akár kritikai) megjegyzéseket a kész anyagnak a tervezettekhez való viszonyáról, a munkafolyamat során tapasztaltakkal és a munka során felmerült problémák megoldásával kapcsolatosan? Az előkészítési szakasz (leginkább a téma és a szereplők kiválasztásának indokai) ismertetésének hiánya esetén Az eltérések felületes vagy részleges értelmezése, illetve a szempont teljes elhagyása esetén Ennek hiányában gyakorlati vizsga /

13 A kivitelezés technikai és esztétikai minősége, ötletessége, személyessége (A megítélésben elsődleges az elkészített anyag, de az értékelésnél figyelembe vehetők a munkanaplóban az adott szempontra vonatkozó megjegyzések.) Kellőképpen informatív-e az elkészített anyag? Érzékelhető-e a szerkesztésben a tudósítás keretei között lehetséges logikai-retorikai-dramaturgia építkezés, a stuktúraképzés szándéka? Indokolja, értelmezi-e a munkanaplóban az anyag készítője a szerkesztésre vonatkozó elképzeléseit, ezek kivitelezésének nehézségeit? Tudatosak, relevánsak és a munkanaplóban jelzett hírkontextusba illeszkedők-e a vizsgázó által a tudósításban felhasznált formai, feldolgozási megoldások? A tudósítás jellegű híranyagoktól elvárható alapvető információk (hely, idő, szereplők, történés, okok és a lefolyás módjának közlése) felületes közlése és értelmezése esetén A felsorolt alapinformációk túlnyomó vagy teljes hiánya, zavarossága esetén levonás. Logikátlan vagy kusza szerkesztés (pl. aránytalanul terjengős tudósítói vagy szereplői megszólalás, illetve a rendelkezésre álló anyag kínálta célirányos, gondolatébresztő szerkesztés hiánya vagy erős zavara stb.) esetén A szerkesztés logikájának és kontextusának, illetve a szerkesztés nehézségeinek indoklás, értelmezés nélkül hagyása esetén levonás. Leírt, de felületesen elemzett formai megoldások esetén Tudósításhoz nem illő formai megoldások túlnyomó vagy kizárólagos jelenléte esetén levonás. maximálisan 6 pont gyakorlati vizsga /

14 A prezentáció formai színvonala Milyennek ítélhető a projektmunka általános megjelenése (a képek és/vagy a hang élvezhetősége és prezentációja az adott technikai szinten, a munkanapló áttekinthetősége és kezelhetősége stb.)? Betartja-e a vizsgázó a feladatban és a vizsgakövetelményekben előírt, meghatározott terjedelmet? Adott-e címet a tudósításnak? A megértést, a cselekmény menetét erősen zavaró prezentáció esetén A munkanaplóra meghatározott terjedelem jelentős, a megértést nagyban megnehezítő hiányossága vagy a feladatkiírásban szereplő interjúhossz bármilyen irányú átlépése esetén maximálisan B/1. TARANTINO: FORMABONTÓ VAGY FORMAKÖVETŐ? (ELEMZŐ ESSZÉ) Elemezze (a vizsgaleírásban előírt terjedelemben) Quentin Tarantino: Jackie Brown című művét a következő szempontok alapján: műfaji jegyek; szerzői szemlélet; archetipikus karakterek és helyzetek alkalmazása; ironikus és lírai jegyek! Fejtse ki, hogy Tarantino filmje esetében mennyiben alkalmazható a művek csoportosításának az az ismert módja, mely az alkotást szerzői vagy műfaji kategóriába sorolja! ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK KÖVETELMÉNYEK ÉS RÉSZPONTSZÁMOK PONTLEVONÁSOK ÉS FŐBB HIBALEHETŐSÉGEK TELJES PONTSZÁM gyakorlati vizsga /

15 A problémaértelmezés minősége, a feladat megoldása során felhasznált háttéranyagok és ismeretek érvényessége Elemzése során kitért-e a megfelelő műfaji jegyekre (pl.: bűnfilm/gengszterfilm/ film noir/ krimi, melodráma elemei)? Vagy kitért-e a vizsgázó a műfaji elemzés nehézségeire, a műfajkeveredés problémáira? A vizsgázó érvelésében megfelelően építette-e be az archetipikus karaktereket és helyzetek szerep a filmben? Ki tért-e a vizsgázó a témán belül Jackie Brown alakjára? (Például: a nő a tisztaság, a biztonság archetípusa, vagy mint a film noir femme fatalealakjának sajátságos változata.) Ha a vizsgázó nem támaszkodik önálló megfigyelésekre, a dolgozat csak általános ismertető (életrajz, filmtörténeti vázlat, a film cselekményének és történetének leírása), vagyis az esszé nem mutat megfelelő olvasati szintet, a dolgozat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó elemzésében nem tért ki a műfajvizsgálatra, vagy elemzése érvénytelen: A szempont teljes elhagyása vagy döntő részben érvénytelen megállapítások esetén levonás. Kisebb részben érvénytelen megállapítások esetén, illetve ha a vizsgázó az elemzés során a Jackie Brown figuráját a témán belül nem elemezte, maximálisan 8 pont gyakorlati vizsga /

16 Érzékelte-e a vizsgázó a film ironikuslírai közlésmódjának jegyeit? (Ironikus jegyek pl.: a műfajok, különösen a bűnfilm/gengszterfilm, illetve a melodráma műfaji jegyeinek helyenkénti fellazítása; a karakterek a gengszter, nyomozó, femme fatale alakok enyhén eltúlzott, sajátságos változatai; a szereplők nyelvhasználata; a cselekményszálak egymást kioldó, ironizáló összefüggései a cselekményben. Lírai jegyek pl.: egyes figurák esetében az érzelmi problémák kiemelése; elnyújtott beállítások; lassított cselekményvezetés; telített színek, zenei effektek, vagyis hangulati elemek visszafogott alkalmazása.) Alátámasztotta-e a vizsgázó érveit filmnyelvi megfigyelésekkel? Jellemezte-e a vizsgázó a fenti témákat a montázs-, illetve látványszervezés eszközeivel? A szempont teljes elhagyása vagy érvénytelen megállapítások esetén Ha a tanuló esszéjében nem említett legalább két filmnyelvi megoldást, vagy elemzése érvénytelen, levonás. Egy filmnyelvi megfigyelés, illetve az elemzés pontatlansága esetén gyakorlati vizsga /

17 A szöveg áttekinthetősége (logikus struktúrája) és érveléstechnikája, stiláris színvonala Megfelelően vizsgálta-e a dolgozat a szerzőiség és műfajiság kérdését? Megállapította-e a vizsgázó, hogy mindkét látásmód, elemzési szempont alkalmazható az adott filmnél? Áttekinthetőek, rendszerezettek-e az egyes értelmezési irányok, érvelési csomópontok, folyamatos-e a szöveg logikai építkezése? Logikailag mennyire helytálló a feltárt ismeretekhez kapcsolódó elemzőértelmező kifejtés, érvrendszer? (Milyen az érvelés validitása, érvényessége)? Ha a vizsgázó nem érzékelte, hogy mindkét látásmód érvényes az alkotás elemzésekor, levonás. Bármelyik szempont elhagyása, felületes értelmezése esetén Zavaros, nehezen követhető leíró-elemző szerkezeti tagolás esetén levonás. A szöveg egyes részeinek kapcsolódását, egymásra épülését elmulasztó szerkesztés esetén levonás. Hiányos vagy felületes érvelés (hiányos premisszákból levont következtetés vagy helyes premisszákból levont nem helytálló következtetések) esetén Túlnyomóan vagy teljesen téves érvelés, tárgyi tévesztések esetén levonás. maximálisan 5 pont gyakorlati vizsga /

18 Önálló megfigyelések, felvetések előfordulása é és minősége Egységes, élvezhető-e a szöveg stílusa? Az elvárható szinten tudományos, szakmai-e a nyelvhasználat?. Mennyire önálló a dolgozat olvasásiértelmezési technikája? A megértést zavaró tagolás, stílusfordulatok, illetve a szakmai kifejezések és nyelvezet helytelen használata, túlnyomó részben vagy teljesen funkciótlan, elhibázott stiláris megoldások (esszészöveg tudományos követelményeitől eltérő stílusréteg általános használata) esetén Az olvasási-értelmezési technika mértékétől függően 0 levonás maximálisan 5 pont gyakorlati vizsga /

19 Mennyire kreatív, leleményes és teljes az egyes elméleti problématerületek megközelítése, feltárása, és a köztük lévő kapcsolatok tisztázása, mindennek nyelvi formába öntése és megszerkesztése?. Tartalmaz-e a dolgozat egyéni állásfoglalást, reflexiót?. Bármilyen logikai, retorikai és szerkezeti ötlet, kiemelési és kapcsolatteremtési megoldás (bekezdésre tördelés, számozás kiemelés, grafikai kiemelés), amely a probléma feltárását, a logikus és követhető szerkesztést, áttekinthetőséget megkönnyíti, értékelendő. Ilyenek részleges előfordulása, nem következetes alkalmazása esetén A szerkesztési ötletek hiánya vagy azok következetlen alkalmazása, illetve a szöveg teljes vagy túlnyomórészt tagolatlan volta esetén levonása. Reflexív-kritikai, értékelő megjegyzések, valamint önreflexív, a feladatban feldolgozott témához fűződő viszonyt tudatosan megfogalmazó megállapítások részleges előfordulása, inkoherens kifejtése és a reflektálás teljes hiánya esetén gyakorlati vizsga /

20 A prezentáció színvonala Betartja-e a dolgozat a feladattól elvárt terjedelmi követelményeket? Jól követhető-e a dolgozat? Elválnak-e a dolgozat különböző részei? Jelöli-e a tanuló az idézeteket? Tartalmazza-e a projektmunka az elemző-leíró rész megítéléséhez, valamint az esszé létrehozásához végzett (esetleges) kutató- és feldolgozó munka felméréséhez szükséges hivatkozásokat, bibliográfiát? A terjedelmi követelmények be nem tartása vagy az adatok hiánya esetén 1 levonás. A megadott problémák bármelyikéért maximálisan (A nem megfelelő terjedelemért akár 2 pont is levonható, függetlenül attól, hogy a vizsgázó, a prezentáció formai színvonalát érintő egyéb követelményeknek eleget tett. Ha a dolgozat nem tesz eleget a terjedelmi követelményeknek, és a prezentáció értékelése egyéb formai problémáiért is pontlevonás jár, akkor is mindösszesen csak vonható le.) B/2. A FRANCIA ÚJHULLÁM HATÁSA SZABÓ ISTVÁN ÁLMODOZÁSOK KORA CÍMŰ FILMJÉBEN Készítsen a vizsgaleírásban megadott terjedelmű elemző esszét A francia újhullám hatása Szabó István: Álmodozások kora című filmjében címmel! Dolgozatában legalább négy jelenet elemzésével és legalább három érvényes szempont alapján igazolja a francia újhullám sajátosságainak érvényesülését az adott alkotásban! ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK KÖVETELMÉNYEK ÉS RÉSZPONTSZÁMOK PONTLEVONÁSOK ÉS FŐBB HIBALEHETŐSÉGEK TELJES PONTSZÁM gyakorlati vizsga /

21 A problémaértelmezés minősége, a feladat megoldása során felhasznált háttéranyagok és ismeretek érvényessége Ha a vizsgázó dolgozatában nem támaszkodik a feladatban kiírt négy jelenet elemzésér, de az esszé érvényes olvasatielemzési szintet mutat, a dolgozat értékelhető, de a dolgozat pontszámát az alábbiak szerint csökkenteni kell: 2-3 jelenet elemzése esetén 2 pont levonással, 1 jelenet elemzése esetén 3 pont levonással. Ha a vizsgázó nem támaszkodik megfelelő háttéranyagra, elemzésre, megfigyelésekre, dolgozata átfogó, de önálló elemzési szintet mutat, a dolgozat értékelhető, de összpontszámából 4 pontot le kell vonni. Ha a vizsgázó nem támaszkodik önálló megfigyelésekre, a dolgozat csak általános ismertető (életrajzok, a film cselekményének és történetének leírása), vagyis az esszé nem mutat megfelelő olvasati szintet, a dolgozat 0 pontot ér. maximálisan 8 pont gyakorlati vizsga /

22 Jól tájékozódik-e a vizsgázó a francia újhullám formai, stiláris, tematikai rendszerében? Megfelelő filmtörténeti, stílustörténeti tapasztalattal helyezte-e egymás mellé az újhullám korszakát és az elemzett alkotást? Alkalmazott-e a vizsgázó három koherens szempontot a vizsgázó az alaptétel bizonyítására (pl.: szerzőiség; nemzedéki problematika; társadalmi vonatkozású anyagban érvényesülő irónia; önirónia; személyesség; ars poetica)? Koherens jelenetek alapján elemezte-e a vizsgázó az alkotás újhullámos jegyeit? Megfelelően elemezte-e a vizsgázó legalább négy jelenet alapján a film újhullámos jegyeit? Mennyiben tekinthetőek teljesnek és érvényesnek a vizsgázó jelenetelemzései (pl.: a zárójelenet összegző, önreflexív lírai iróniája, vallomástétele)? Ha a vizsgázó a film- és stílustörténetben teljesen tájékozatlan: levonás. Ha a vizsgázó a film- és stílustörténetben, annak fogalomhasználatában tapasztalatlan, felületesen igazodik el, A szempont teljes elhagyása vagy döntő részben érvénytelen megállapítások, szempontok esetén levonás. Ha a vizsgázó kevesebb szempontot jelölt meg, vagy fogalomhasználata és érvelése bizonytalan, pontlevonás (Ha a vizsgázó nem elemzett négy jelenetet vagy kevesebb jelenet elemzésére támaszkodott, a javítókulcs első cellájában megjelöltek szerint kell eljárni.) Ha a vizsgázó jelenetelemzései érvénytelenek, levonás. Ha a vizsgázó bizonytalanul, felszínesen alkalmazza a szempontokat, gyakorlati vizsga /

23 A szöveg áttekinthetősége (logikus struktúrája) és érveléstechnikája, stiláris színvonala Alátámasztotta-e a vizsgázó érveit filmnyelvi megfigyelésekkel? Jellemezte-e a vizsgázó a fenti témákat a montázs-, illetve látványszervezés eszközeivel? Áttekinthetőek-e, rendszerezettek-e az egyes értelmezési irányok, érvelési csomópontok, folyamatos-e a szöveg logikai építkezése? Logikailag mennyire helytálló a feltárt ismeretekhez kapcsolódó elemzőértelmező kifejtés, érvrendszer? (Milyen az érvelés validitása, érvényessége)? Ha a tanuló esszéjében nem említett legalább két filmnyelvi megoldást, vagy elemzése érvénytelen, levonás. Egy filmnyelvi megfigyelés, illetve az elemzés pontatlansága esetén Zavaros, nehezen követhető leíró-elemző szerkezeti tagolás: levonás. A szöveg egyes részeinek kapcsolódását, egymásra épülését elmulasztó szerkesztés esetén levonás. Hiányos vagy felületes érvelés (hiányos premisszákból levont következtetés vagy helyes premisszákból levont nem helytálló következtetések) esetén Túlnyomóan vagy teljesen téves érvelés, tárgyi tévesztések esetén levonás. maximálisan 5 pont gyakorlati vizsga /

24 Önálló megfigyelések, felvetések előfordulása é és minősége Egységes, élvezhető-e a szöveg stílusa? Az elvárható szinten tudományos, szakmai-e a nyelvhasználat?. Mennyire önálló a dolgozat olvasásiértelmezési technikája? A megértést zavaró tagolás, stílusfordulatok, illetve a szakmai kifejezések és nyelvezet helytelen használata, túlnyomó részben vagy teljesen funkciótlan, elhibázott stiláris megoldások (esszészöveg tudományos követelményeitől eltérő stílusréteg általános használata) esetén Az olvasási-értelmezési technika mértékétől függően 0 levonás. maximálisan 5 pont gyakorlati vizsga /

25 Mennyire kreatív, leleményes és teljes az egyes elméleti problématerületek megközelítése, feltárása és a köztük lévő kapcsolatok tisztázása, mindennek nyelvi formába öntése és megszerkesztése?. Tartalmaz-e a dolgozat egyéni állásfoglalást, reflexiót?. Bármilyen logikai, retorikai és szerkezeti ötlet, kiemelési és kapcsolatteremtési megoldás (bekezdésre tördelés, számozás kiemelés, grafikai kiemelés), amely a probléma feltárását, a logikus és követhető szerkesztést, áttekinthetőséget megkönnyíti, értékelendő. Ilyenek részleges előfordulása, nem következetes alkalmazása esetén A szerkesztései ötletek hiánya vagy azok következetlen alkalmazása, illetve a szöveg teljes vagy túlnyomórészt tagolatlan volta esetén levonása. Reflexív-kritikai, értékelő megjegyzések, valamint önreflexív, a feladatban feldolgozott témához fűződő viszonyt tudatosan megfogalmazó megállapítások részleges előfordulása, inkoherens kifejtése és a reflektálás teljes hiánya esetén gyakorlati vizsga /

26 A prezentáció színvonala Betartja-e a dolgozat a feladattól elvárt terjedelmi követelményeket? Jól követhető-e a dolgozat? Elválnak-e a dolgozat különböző részei? Jelöli-e a tanuló az idézeteket? Tartalmazza-e a projektmunka az elemző-leíró rész megítéléséhez, valamint az esszé létrehozásához végzett (esetleges) kutató- és feldolgozó munka felméréséhez szükséges hivatkozásokat, bibliográfiát? A terjedelmi követelmények be nem tartása vagy az adatok hiánya esetén 1- levonás A megadott problémák bármelyikéért maximálisan (A nem megfelelő terjedelemért akár 2 pont is levonható, függetlenül attól, hogy a vizsgázó, a prezentáció formai színvonalát érintő egyéb követelményeknek eleget tett. Ha a dolgozat nem tesz eleget a terjedelmi követelményeknek, és a prezentáció értékelése egyéb formai problémáiért is pontlevonás jár, akkor is mindösszesen csak vonható le.) B/3. A SIKER ÉS BUKÁS TÉMÁJÁNAK VÁLTOZATAI A MÉDIÁBAN (ELEMZŐ ESSZÉ) Hasonlítson össze (a vizsgaleírásban megadott terjedelemben) három eltérő műsortípusba tartozó televíziós műsort, amelyekben a siker és bukás témája meghatározó! Vizsgálja meg, hogy a siker és bukás tematikája, motívuma, narratív szerkezete mennyire nyilvánvaló, illetve fejtse fel, ha esetleg rejtettebb módon határozza meg az egyes műsorok felépítését, formáját, a mozgóképi kifejezőeszközök alkalmazását! Dolgozatában térjen ki arra is, miért tartja a kiválasztott példákat alkalmasnak a siker és bukás gondolatkörének reprezentálására! Az elemzést meghatározó háttéranyag dokumentációját (pl.: a választott műsorok rövid leírását, adatolását, tartalmi kivonatát) csatolja a dolgozathoz! gyakorlati vizsga /

27 ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK KÖVETELMÉNYEK ÉS RÉSZPONTSZÁMOK A problémaértelmezés minősége, a feladat megoldása során felhasznált háttéranyagok és ismeretek érvényessége PONTLEVONÁSOK ÉS FŐBB HIBALEHETŐSÉGEK Ha a vizsgázó dolgozatában nem támaszkodik a feladatban kiírt három eltérő műsortípus elemzésére, de az esszé érvényes olvasati-elemzési szintet mutat, a dolgozat értékelhető, de a dolgozat pontszámát az alábbiak szerint csökkenteni kell: két műsortípusba tartozó műsor elemzése, adatolása esetén levonás, egy műsortípusba tartozó műsor elemzése esetén 4 pont levonás. Ha a vizsgázó nem támaszkodik megfelelő háttéranyagra, megfigyelésekre, dolgozata átfogó, de önálló elemzési szintet mutat, a dolgozat értékelhető, de összpontszámából 6 pontot le kell vonni. Ha a vizsgázó nem támaszkodik önálló megfigyelésekre, és a dolgozat nem mutat megfelelő olvasati szintet, a dolgozat 0 pontot ér. TELJES PONTSZÁM maximálisan 8 pont gyakorlati vizsga /

28 Értelmezte, illetve elemezte-e a vizsgázó a dolgozat során a feladat alapjául szolgáló jelenséget, a siker és bukás tematikájának társadalmi (társadalompszichológiai) szerepét? Talált-e a vizsgázó az adott tematikán belül olyan altémát, szempontot, melyet az elemzett eltérő műsortípusokban, példákban végigvitt, és ezáltal értelmezett? (Például: a siker mint lelki szükséglet, a teljesítmény, a bukás mint az önsorsrontás állapota; a siker a szerencse, a végzet, az önmegvalósítás, a lehetőségek felfedezésének, megragadásának, valamint a társadalmi érvényesülés, a stabilitás jele; a bukás mint a siker, a stabilitás elvesztésének szinonimája, végzete; a siker és bukás mint az újrakezdés különböző formái; a siker és bukás mint folyamatos, fennmaradó-váltakozó élethelyzetek; a siker mint a tömegből való kiemelkedés, a bukás mint a tömegbe való visszasüppedés; a siker mint a kapcsolatok működésének képe, a bukás mint a kirekesztettség következménye; a siker mint a megoldás, a bukás mint lehetőségek elvesztésének képe; a túlhajtott siker, a bukástól való félelem mint értékrendválság.) Vagyis a vizsgázó látja-e, illetve megteremti-e az általa alkalmazott elemzési szempontok összefüggéseit? A szempont figyelmen kívül hagyása vagy döntő részben téves, felületes értelmezés esetén levonás Bizonytalan érvelés, a probléma átfogó megközelítésének kisebb hiányosságai esetén gyakorlati vizsga /

29 Megfelelő, releváns példákon keresztül mutatta-e be a vizsgázó a siker és bukás problematikáját, modelljét (pl.: magazinműsorok, vetélkedőműsorok, valóságshow-k, sportközvetítések, híradók, reklámok, a különböző szórakoztató játékformák, sorsolások)? Megfelelő szempontok, megoldások mentén elemezte-e vizsgázó a kiemelt műsortípusokat, műsorrészleteket? Elkülönített-e a vizsgázó a siker és bukás tematikájának legalább két változatát? (Például: a siker-bukás mint narratív forma; a siker és bukás mint ellentétek; a siker és bukás mint fordulatok; a siker és bukás mint állapotok; a siker és bukás mint motívumok; a siker mint cél, a bukás mint az ettől való megfosztottság képei stb.) Kitért-e a vizsgázó a siker és bukás tematikájának nyilvánvaló dramaturgiájára vagy rejtett eszközeire? Érvelése során támaszkodott-e a vizsgázó a formai-műfaji, dramaturgiai vagy filmnyelvi jegyekre? Érvénytelen, indokolatlan példa esetén A szempont teljes elhagyása vagy döntően helytelen értelmezés és szempontok esetén levonás. A felvetett szempontok kisebb részben érvénytelen vagy felületes alkalmazása esetén (a hibák számától és súlyától függően) A szempont teljes elhagyása vagy döntően helytelen értelmezés esetén levonás. Kisebb részben érvénytelen vagy felületes érvelés esetén gyakorlati vizsga /

30 A szöveg áttekinthetősége (logikus struktúrája) és érveléstechnikája, stiláris színvonala Összefoglalta-e a vizsgázó, hogy az általa kiválasztott műsortípusok, műsorrészletek miért reprezentálják az adott problémát? Vagyis tudatosította-e a vizsgázó, hogy az általa kiválasztott részletek nem teljes képet adnak a problémáról, hanem képviselik/ábrázolják az elemzett témát? Megnyugtatóan és a tanulmányt olvasó számára is követhetően, kezelhetően különítette-e el a vizsgázó a felhasznált szempontokat és azok értelmezését, az ebből levont következtetéseit? Áttekinthetőek, rendszerezettek-e az egyes értelmezési irányok, érvelési csomópontok, folyamatos-e a szöveg logikai építkezése? Logikailag mennyire helytálló a feltárt médiaanyag ismeretekhez kapcsolódó elemző-értelmező kifejtése, érvrendszere? (Milyen az érvelés validitása, érvényessége)? A szempont elhagyása esetén Zavaros, nehezen követhető leíróelemző szerkezeti tagolás, a szöveg egyes részeinek kapcsolódását, egymásra épülését elmulasztó szerkesztés esetén (azok súlyától függően) 1 levonás. Hiányos vagy felületes érvelés (hiányos premisszákból levont következtetés vagy helyes premisszákból levont nem helytálló következtetések) esetén Túlnyomóan vagy teljesen téves érvelés, tárgyi tévesztések esetén levonás. maximálisan 5 pont gyakorlati vizsga /

31 Egységes, élvezhető-e a szöveg stílusa? Az elvárható szinten tudományos, szakmai-e? A megértést zavaró stílusfordulatok, illetve a szakmai kifejezések és nyelvezet helytelen használata esetén Önálló megfigyelések, felvetések előfordulása é Eleget tett-e a vizsgázó a kiírásban és minősége szereplő dokumentálási kötelezettségnek (az érvelésben felhasznált szöveges idézetek, képek valóban három különböző adásból származnak-e)? A dokumentált anyag logikusan épül-e a dolgozat menetébe Mennyire kreatív, leleményes és teljes az egyes elméletei problématerületek megközelítése, feltárása, és a köztük lévő kapcsolatok tisztázása, mindennek nyelvi formába öntése és megszerkesztése? A szempont teljes elhagyása esetén 0 pont, és a javítókulcs elején megadott elemek érvényesek. A dokumentáció hiányos, felületes összeállítása esetén vagy a példák forrásának a kiírásban megjelölt számának figyelmen kívül hagyása esetén, vagy a médiaanyag logikátlan anyagba építése esetén (annak súlyától függően) 1 levonás. A szerkesztési ötletek hiánya vagy azok következetlen alkalmazása esetén A szöveg teljes vagy túlnyomórészt tagolatlan volta esetén levonás. maximálisan 5 pont gyakorlati vizsga /

32 A prezentáció színvonala Tartalmaz-e dolgozat a felhasznált médiaanyagokkal vagy a szakirodalom megállapításaival kapcsolatos kritikai megállapításokat, egyéni állásfoglalást, tartalmazza-e a feladattal kapcsolatos attitűd kifejtését? Betartja-e a dolgozat a feladattól elvárt terjedelmi követelményeket? Jól követhető-e a dolgozat? Elválnak-e a dolgozat különböző részei? Jelöli-e a tanuló az idézeteket? Tartalmazza-e a projektmunka az elemző-leíró rész megítéléséhez, valamint az esszé létrehozásához végzett (esetleges) kutató- és feldolgozó munka felméréséhez szükséges hivatkozásokat, bibliográfiát? Reflexív-kritikai, értékelő megjegyzések, valamint önreflexív, a feladatban feldolgozott esethez fűződő viszonyt tudatosan megfogalmazó megállapítások részleges előfordulása, inkoherens kifejtése esetén vagy a reflektálás teljes hiánya esetén A terjedelmi követelmények be nem tartása vagy az adatok hiánya esetén 1 levonás A megadott problémák bármelyikéért maximálisan (A nem megfelelő terjedelemért akár 2 pont is levonható, függetlenül attól, hogy a vizsgázó, a prezentáció formai színvonalát érintő egyéb követelményeknek eleget tett. Ha a dolgozat nem tesz eleget a terjedelmi követelményeknek, és a prezentáció értékelése egyéb formai problémáiért is pontlevonás jár, akkor is mindösszesen csak vonható le.) gyakorlati vizsga /

33 C/1. SZŐTS ISTVÁN ÉS MAKK KÁROLY RENDEZŐI ESZKÖZEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ELEMZŐ ESSZÉ) Írjon a vizsgakiírásban előírt terjedelemben elemző esszét A környezet- és jellemábrázolás hasonlóságai és eltérései Szőts István: Emberek a havason és Makk Károly: Ház a sziklák alatt című filmjében címmel! Legalább három-három részlet összevetésével, valamint legalább három szempont (a környezet, a táj megjelenítése, a térszervezés, a tárgyhasználat, a színészi játék) alkalmazásával mutasson rá az adott filmekben a környezet- és jellemábrázolás összefüggéseire, hangsúlyaira, valamint összegezze, hogy a vizsgált megoldások miképp járulnak hozzá az adott alkotások lélektanilag érzékeny elbeszéléstechnikájához! ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK KÖVETELMÉNYEK ÉS RÉSZPONTSZÁMOK PONTLEVONÁSOK ÉS FŐBB HIBALEHETŐSÉGEK TELJES PONTSZÁM gyakorlati vizsga /

34 A problémaértelmezés minősége, a feladat megoldása során felhasznált háttéranyagok és ismeretek érvényessége Megfelelően elemezte-e a vizsgázó a választott legalább három szempont, formanyelvi eszköz környezet- és jellemábrázoló szerepét, azok összefüggéseit? 3 pont Ha a vizsgázó nem támaszkodik önálló megfigyelésekre, a dolgozat általános ismertető (életrajzok, filmtörténeti vázlat, a filmek cselekményének és történetének leírása), vagyis az esszé nem mutat megfelelő olvasati szintet, a dolgozat 0 pontot ér. Ha a vizsgázó nem koncentrál a két film három-három részletének összevetésére, a munka elnagyolt, vagy a dolgozat a két filmet nagyon aránytalanul érinti, a dolgozat értékelhető, de összpontszámából 3 pontot le kell vonni. Ha a dolgozat kevesebb mint három párhuzamos részletet vizsgál, azaz a háttéranyag nem elég kidolgozott, a dolgozat összpontszámából két párhuzam esetében 1, egy párhuzam esetében ot kell vonni. A szempont teljes elhagyása vagy döntően felületes elemzése esetén 3 pont levonás. A kiválasztott elemek kisebb részben felületes, bizonytalan elemzése, összefüggéseik bizonytalan összeillesztése esetén (a hibák, hiányosságok súlyától függően) 1 levonás. maximálisan 9 pont gyakorlati vizsga /

35 Koherens részletek alapján elemezte-e a vizsgázó az alkotások környezet- és jellemábrázoló technikáját? Mennyiben tekinthetőek teljesnek és érvényesnek a vizsgázó elemzési párhuzamai? 3 pont (Ha a vizsgázó nem támaszkodott három-három részlet elemzésére, a javítókulcs első cellájában megjelöltek szerint kell eljárni.) Ha a vizsgázó párhuzamai érvénytelenek, levonás. Ha a vizsgázó bizonytalanul, felszínesen illeszti össze a részleteket (a hibák, hiányosságok súlyától függően), 1 levonás. gyakorlati vizsga /

36 Felfejtette-e a vizsgázó a két film környezet- és jellemábrázolásának hasonlóságát és különbségét? A figurák, viszonyok, a jellemek, a tájélmény, a környezet vizsgálatával kimutatta-e a vizsgázó, hogy a választott és elemzett elemek mennyiben váltak az elemzés során a hasonlóság és különbség megragadásának szempontjaivá? (Pl.: hasonlóság, hogy a táj mindkét filmben sorskép; különbség, hogy Szőts Istvánnál az erőteljes természeti környezet, a természettel együtt élő világ, a környezetábrázolás technikája erőteljesebb, olykor expresszív megoldásokkal bontakozik ki, a többi eszköz a tájélménynek alárendelt; Makk Károlynál az eszközök arányos, pszichológiailag árnyalt, de visszafogott alkalmazása figyelhető meg.) Érvényesen, az elemzésben feltárt szempontok alapján értékelte-e a dolgozat az elemzett eszközök lélektani-ábrázoló erejét az alkotásokban? A hasonlóság(ok) bizonytalan vagy érvénytelen megfogalmazása esetén A különbség(ek) bizonytalan vagy érvénytelen megfogalmazása esetén A szempont teljes elhagyása esetén levonás. A szempont elhagyása vagy nagyon bizonytalan érvelés, fogalomhasználat esetén gyakorlati vizsga /

37 A szöveg áttekinthetősége (logikus struktúrája) és érveléstechnikája, stiláris színvonala Önálló megfigyelések, felvetések előfordulása é és minősége Áttekinthetőek, rendszerezettek-e az egyes értelmezési irányok, érvelési csomópontok, folyamatos-e a szöveg logikai építkezése? Logikailag mennyire helytálló a feltárt ismeretekhez kapcsolódó elemzőértelmező kifejtés, érvrendszer? (Milyen az érvelés validitása, érvényessége)? Mennyire önálló a dolgozat olvasásiértelmezési technikája? Zavaros, nehezen követhető leíróelemző szerkezeti tagolás esetén 1 pont levonás. A szöveg egyes részeinek kapcsolódását, egymásra épülését elmulasztó szerkesztés esetén levonás. Hiányos vagy felületes érvelés (hiányos premisszákból levont következtetés vagy helyes premisszákból levont nem helytálló következtetések) esetén Túlnyomóan vagy teljesen téves érvelés, tárgyi tévesztések esetén 2 pont levonás. Az olvasási-értelmezési technika mértékétől függően 0 levonás. maximálisan 4 pont maximálisan 5 pont gyakorlati vizsga /

38 Mennyire kreatív, leleményes és teljes az egyes elméletei problématerületek megközelítése, feltárása, és a köztük lévő kapcsolatok tisztázása, mindennek nyelvi formába öntése, és megszerkesztése?. Tartalmaz-e a dolgozat egyéni állásfoglalást, reflexiót?. A prezentáció színvonala Betartja-e a dolgozat a feladattól elvárt terjedelmi követelményeket? Bármilyen logikai, retorikai és szerkezeti ötlet, kiemelési és kapcsolatteremtési megoldás (bekezdésre tördelés, számozás, kiemelés, grafikai kiemelés), amely a probléma feltárását, a logikus és követhető szerkesztést, áttekinthetőséget megkönnyíti, értékelendő. Ilyenek részleges előfordulása, nem következetes alkalmazása esetén A szerkesztései ötletek hiánya vagy azok következetlen alkalmazása illetve a szöveg teljes vagy túlnyomórészt tagolatlan volta esetén levonása. Reflexív-kritikai, értékelő megjegyzések, valamint önreflexív, a feladatban feldolgozott témához fűződő viszonyt tudatosan megfogalmazó megállapítások részleges előfordulása, inkoherens kifejtése és a reflektálás teljes hiánya esetén A terjedelmi követelmények be nem tartása vagy az adatok hiánya esetén 1 levonás maximálisan gyakorlati vizsga /

39 Jól követhető-e a dolgozat? Elválnak-e a dolgozat különböző részei? Jelöli-e a tanuló az idézeteket? Tartalmazza-e a projektmunka az elemző-leíró rész megítéléséhez, valamint az esszé létrehozásához végzett (esetleges) kutató- és feldolgozó munka felméréséhez szükséges hivatkozásokat, bibliográfiát? A megadott problémák bármelyikéért: levonás. (A nem megfelelő terjedelemért akár is levonható, függetlenül attól, hogy a vizsgázó, a prezentáció formai színvonalát érintő egyéb követelményeknek eleget tett. Ha a dolgozat nem tesz eleget a terjedelmi követelményeknek, és a prezentáció értékelése egyéb formai problémáiért is pontlevonás jár, akkor is mindösszesen csak vonható le.) gyakorlati vizsga /

40 C/2. A MAGYAR TÁVIRATI IRODA ÉS A NYILVÁNOSSÁG (ELEMZŐ ESSZÉ) A Magyar Távirati Iroda létrejöttének 125. évfordulója kapcsán tájékozódjon, illetve gyűjtsön anyagot arról, hogy milyen szerepe volt az MTInek a hazai nyilvánosság történetében! Az összegyűjtött anyag alapján írjon a vizsgaleírásban előírt terjedelemben elemző esszét! Dolgozatában vizsgálja meg, hogy a magyarországi nyilvánosság formálódása szempontjából az MTI története mely eseményei tekinthetőek fordulópontnak, valamint azt is, hogy a Magyar Távirati Iroda tevékenységei, funkciói közül a nyilvánosság alakulása szempontjából melyek különösen fontosak! ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK ÉS A MEGÍTÉLÉS FORRÁSA A probléma értelmezésének minősége, a feladat megoldása során felhasznált háttéranyagok és ismeretek érvényessége KÖVETELMÉNYEK ÉS RÉSZPONTSZÁMOK Ismeri és megfelelően elemzi-e a vizsgázó a hazai (mezzo-) nyilvánosság történetét, szerkezetét? Vizsgálja-e a vizsgázó a nyilvánosság típusai, funkciói (pl. reprezentatív, modern polgári, globális, lokális, mikro-, makro-, mezzonyilvánosság stb)? PONTLEVONÁSOK ÉS FŐBB HIBALEHETŐSÉGEK Ha a vizsgázó esszéjében nem támaszkodik a feladatban kiírt háttéranyagra: 5 pont levonás. Ha a vizsgázó nem támaszkodik önálló megfigyelésekre, és a dolgozat nem mutat megfelelő olvasati szintet, pl. csak idézetekre támaszkodik: a dolgozat 0 pontot ér. A szempont felületes ismerete, a feladattal kapcsolatos elégtelen elemzése és értelmezése esetén A szempont teljes hiánya esetén 2 pont levonás. TELJES PONTSZÁM maximálisan 8 pont gyakorlati vizsga /

41 A szöveg áttekinthetősége (logikus struktúrája) és érveléstechnikája, stiláris színvonala A gyűjtött anyag alapján megfelelően elemezte-e a vizsgázó az MTI tevékenységének, funkcióinak főbb hangsúlyait? Kijelöl-e a vizsgázó szakaszokat, fordulatokat a hazai nyilvánosság történetében? Érzékeli-e a vizsgázó a történelmi, technikatörténeti, piaci és jogi változások hatását az MTI, valamint a hazai nyilvánosság alakulástörténetében? Megvizsgálta-e és érvényes szempontok mentén elemezte-e a vizsgázó az MTI-nek a magyar nyilvánosság történetében játszott szerepét? Áttekinthetőek-e, rendszerezettek-e az egyes értelmezési irányok, érvelési csomópontok, folyamatos-e a szöveg logikai építkezése? A szempont felületes ismerete, a feladattal kapcsolatos elégtelen elemzése és értelmezése esetén A szempont teljes hiánya esetén 2 pont levonás. A szempont felületes ismerete, a feladattal kapcsolatos elégtelen elemzése és értelmezése esetén A szempont teljes hiánya esetén 2 pont levonás. A szempont felületes ismerete, elemzése és értelmezése esetén A szempont teljes hiánya esetén 2 pont levonás. Zavaros, nehezen követhető leíróelemző szerkezeti tagolás esetén 1 pont levonás. A szöveg egyes részeinek kapcsolódását, egymásra épülését elmulasztó szerkesztés esetén 1 pont levonás. maximálisan 5 pont gyakorlati vizsga /

42 Logikailag mennyire helytálló a feltárt ismeretekhez kapcsolódó elemzőértelmező kifejtés, érvrendszer? Milyen az érvelés, a gyűjtött anyag validitása, érvényessége? Egységes, élvezhető a szöveg stílusa? Az elvárható szinten tudományos, szakmai a nyelvhasználat? Hiányos vagy felületes érvelés (hiányos premisszákból levont következtetés vagy helyes premisszákból levont nem helytálló következtetések) esetén Túlnyomóan vagy teljesen téves érvelés, tárgyi tévesztések esetén 2 pont levonás. A megértést zavaró tagolás, stílusfordulatok, illetve a szakmai kifejezések és nyelvezet helytelen használata, túlnyomó részben vagy teljesen funkciótlan, elhibázott stiláris megoldások (esszészöveg tudományos követelményeitől eltérő stílusréteg általános használata) esetén gyakorlati vizsga /

HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL

HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET A szabályozásnak megfelelően az iskolánk 9. évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret,

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra érettségi vizsga Középszint

Rajz és vizuális kultúra érettségi vizsga Középszint Rajz és vizuális kultúra érettségi vizsga Középszint 1. ÍRÁSBELI VIZSGA: Az írásbeli vizsgán a jelölteknek egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó a rendelkezésre álló időt tetszése szerint

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: Ismeri az egyetemes és magyar művészettörténet főbb korszakait, tendenciáit, képes azok szintézisszerű áttekintésére.

Részletesebben

1. táblázat: A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgája. Vizsgaszintek. (240 PERC) 100 pont Az írásbeli vizsga központi tételsor.

1. táblázat: A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgája. Vizsgaszintek. (240 PERC) 100 pont Az írásbeli vizsga központi tételsor. Magyar nyelv és irodalom A MINTA ÖSSZETÉTELE A magyar nyelv és irodalom vizsgája a jegyzőkönyvek tanúsága szerint rendben lezajlott. 571 középszintű írásbeli vizsgát tett tanuló eredményét értékeltük,

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET Mozgóképkultúra és médiaismeret emelt szint 0806 É RETTSÉGI VIZSGA 2009. október 27. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Dráma és Tánc készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. alapján 9. évfolyam 2 DRÁMA ÉS TÁNC Célok és feladatok A dráma

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. A mozgóképnyelv alapjai, a filmpoétika fogalmai

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. A mozgóképnyelv alapjai, a filmpoétika fogalmai MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY 1. A mozgóképnyelv alapjai, a filmpoétika fogalmai A képrögzítés és mozgásábrázolás alapjai és jellemzői, a technikai képalkotás

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET nyolc évfolyamos gimnázium 9. évfolyam

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET nyolc évfolyamos gimnázium 9. évfolyam MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET nyolc évfolyamos gimnázium 9. évfolyam A mozgóképkultúra és médiaismeret elsősorban a médiaszövegek szövegértési képességének fejlesztését és az audiovizuális média társadalmi

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL Közép- és emelt szintű értékelési skálák összehasonlítása tárgyú kutatás-fejlesztési projekt ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosító számú, Átfogó

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI (PROJEKT) VIZSGAFELADATOK 2015 2016. tanév május - júniusi vizsgaidőszak

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI (PROJEKT) VIZSGAFELADATOK 2015 2016. tanév május - júniusi vizsgaidőszak MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI (PROJEKT) VIZSGAFELADATOK 2015 2016. tanév május - júniusi vizsgaidőszak A/1. FOTÓ- VAGY VIDEOETŰD KÉSZÍTÉSE Készítsen 12-16 képből álló vagy 2-3

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA mber- és társadalomismeret, etika 0711 ÉRSÉG VZSGA 2007. BR- ÉS RSADALSR, A ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojektmunka JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS ÉS ULURLS SZÉRU mber- és társadalomismeret, etika Fontos tudnivalók!

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK TAGOZATOK - FAKULTÁCIÓK 2012/13 12. évfolyam Fibonacci / Hoppá / ZOÉ

VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK TAGOZATOK - FAKULTÁCIÓK 2012/13 12. évfolyam Fibonacci / Hoppá / ZOÉ VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK TAGOZATOK - FAKULTÁCIÓK 2012/13 12. évfolyam Fibonacci / Hoppá / ZOÉ Kedves Diákok! A tagozatos és fakultációs órák célja, hogy felkészítsen az emelt szintű, vagy a középszintű

Részletesebben

V. Rész SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG I. FEJEZET

V. Rész SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG I. FEJEZET V. Rész SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG I. FEJEZET A MŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA AZ ALAPFOKÚ SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI KÉPZÉS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 1. Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó

Részletesebben

PROGRAM ADATLAP. öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz

PROGRAM ADATLAP. öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz PROGRAM ADATLAP öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz 1. A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI A program címe: Alcíme: (A főcím pontosítására, értelmezésére szolgáló tömör összetett

Részletesebben

GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI

GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI GYŐR, 2015 1 1. BEVEZETÉS 1.1. A szakdolgozat célja A hallgató a szakdolgozatban bizonyítja

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV A szabályozás szerint a gimnázium 9( 10). évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret, míg 11 12. évfolyamon a

Részletesebben

A TANÁRI SZAKDOLGOZAT 1 2 3 4 5

A TANÁRI SZAKDOLGOZAT 1 2 3 4 5 A TANÁRI SZAKDOLGOZAT 1 2 3 4 5 I. A TANÁRI SZAKDOLGOZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE, ELŐFELTÉTELEI ÉS LEÍRÁSA A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 60. -a 6 rendelkezik a záróvizsgáról, mely a tantervben

Részletesebben

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat)

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés,

Részletesebben

2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A beszámoltatás célja: Olyan pedagógiai információk, adatok szerzése, amely tájékoztatást ad a tanulók tudásáról, annak

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 091-06/1 Egy professzionálisan kivitelezett, számítógépes prezentációval segített előadásban a szakdolgozat

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 22. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET Mozgóképkultúra és médiaismeret középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 21. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Etika 2015. Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége Az alábbi helyi tanterv a kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA mber- és társadalomismeret, etika középszint 1111 ÉRTTSÉGI VIZSGA 015. MBR- ÉS TÁRSADALOMISMRT, TIA ÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBLI ÉRTTSÉGI VIZSGA PROJT JAVÍTÁSI-ÉRTÉLÉSI ÚTMUTATÓ MBRI RŐFORRÁSO MINISZTÉRIUMA mber-

Részletesebben

HELYI TANTERV MŰVÉSZETEK

HELYI TANTERV MŰVÉSZETEK Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV MŰVÉSZETEK Tantárgy MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 1-0 - 0 0 0-1 -0-0 óraszámokra Készítette:

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: -Ismeri a történelem tantárgy, valamint az ember és társadalom műveltségterület tanításának céljait, feladatait,

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 632 MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 8. ÉVFOLYAM

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 632 MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 8. ÉVFOLYAM MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 632 MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 8. ÉVFOLYAM MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 633 8. ÉVFOLYAM Heti óraszám: CÉLOK ÉS FELADATOK A mozgóképkultúra és médiaismeret mint iskolai

Részletesebben

Ajánlás-tervezet a médiaszolgáltatásban közzétett termékmegjelenítés és az arról szóló tájékoztatás feltételeiről 1

Ajánlás-tervezet a médiaszolgáltatásban közzétett termékmegjelenítés és az arról szóló tájékoztatás feltételeiről 1 2. sz. melléklet Ajánlás-tervezet a médiaszolgáltatásban közzétett termékmegjelenítés és az arról szóló tájékoztatás feltételeiről 1 1. Termékmegjelenítés fogalma A jelen ajánlás alkalmazásában termékmegjelenítésnek

Részletesebben

55 341 01 0010 55 03 Mozgóképgyártó szakasszisztens Televízióműsor-gyártó szakasszisztens

55 341 01 0010 55 03 Mozgóképgyártó szakasszisztens Televízióműsor-gyártó szakasszisztens 157-06 Közreműködés a televízióműsor-gyártásban A 10/2007 (II. 27.) SZMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET Mozgóképkultúra és médiaismeret középszint gyakorlati vizsga 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. MOZGÓKÉPKULTÚRA MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI KULTURÁLIS

Részletesebben

Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Javítóvizsga követelmények Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyból 2012/2013 Készítette: Nagy László A vizsga menete: Az javítóvizsga írásbeli

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA mberismeret és etika középszint 1111 ÉRSÉG VZSGA 01. BRSR ÉS A ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA RJ JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ BR RŐFRRS SZÉRUA mberismeret és etika középszint rojekttémák rojekttémák felsorolása, a nyilvános

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Figyelem! A javítási-értékelési útmutató tartalmi elemeitől eltérő minden jó választ el kell fogadni! NYELVI-IRODALMI

Részletesebben

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam Készült az 55/2012. (XII.21.) számú EMMI rendelet kerettanterve alapján. Vizuális kultúrából az alkotótevékenység gyakorlása ebben a szakaszban is fontos szerepet

Részletesebben

Ember- és társadalomismeret, etika

Ember- és társadalomismeret, etika A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Ember- és társadalomismeret, etika I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET,

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakközépiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET Mozgóképkultúra és médiaismeret középszint 0521 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 28. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei A záróvizsgára bocsátás feltétele a konzulens által jóváhagyott szakdolgozat benyújtása. A szakdolgozat tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 19. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez.

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET Mozgóképkultúra és médiaismeret középszint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 23. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A piackutatás típusai és a folyamat főbb jellemezői. Kulturális marketing és PR művelődésgazdaságtan 2.

A piackutatás típusai és a folyamat főbb jellemezői. Kulturális marketing és PR művelődésgazdaságtan 2. A piackutatás típusai és a folyamat főbb jellemezői Kulturális marketing és PR művelődésgazdaságtan 2. Dr. Benkei-Kovács Balázs egyetemi adjunktus, ELTE PPK A piackutatás céljai Feltáró-kutatás Valamit

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS REÁL JELLEG 9-12. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS 9-12. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÁRSADALOMISMERET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Társadalomismeret középszint 1111 ÉRTTSÉGI VIZSGA 01. TÁRSADALOMISMRT ÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBLI ÉRTTSÉGI VIZSGA PROJT JAVÍTÁSI-ÉRTÉLÉSI ÚTMUTATÓ MBRI RŐFORRÁSO MINISZTÉRIUMA Projekttémák Mérlegen a számítógép-használat

Részletesebben

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok :

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok : Vizuális nevelés Célok : 3. évfolyam - A tanulók hozzásegítse a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához. - A gondolkodás

Részletesebben

FOSZK Kereskedelem és Marketing szak

FOSZK Kereskedelem és Marketing szak FOSZK Kereskedelem és Marketing szak TÁJÉKOZATÓ A PROJEKTMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAIRÓL 2014/2015. tanév Alapvető követelmény, hogy a projektmunka témája kapcsolódjon a FOSZK Kereskedelem és

Részletesebben

Mozgóképkultúra és médiaismeret

Mozgóképkultúra és médiaismeret Mozgóképkultúra és médiaismeret A Mozgóképkultúra és médiaismeret a mozgóképi szövegértés fejlesztését és a média társadalmi szerepének, valamint működésmódjának a feltárását célozza. Ez az audiovizuális

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A pályázati eljárás célja, pályázói köre és a bírálóbizottság... 3. 1.1. Az eljárás célja... 3. 1.2. A pályázói kör...

Tartalomjegyzék. 1. A pályázati eljárás célja, pályázói köre és a bírálóbizottság... 3. 1.1. Az eljárás célja... 3. 1.2. A pályázói kör... Tartalomjegyzék 1. A pályázati eljárás célja, pályázói köre és a bírálóbizottság... 3 1.1. Az eljárás célja... 3 1.2. A pályázói kör... 4 1.3. A bírálóbizottság, a bírálati szempontok és preferenciák...

Részletesebben

BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA Az osztályhoz tartozó, doktori ügyekben eljáró bizottságok: Diverzitásbiológiai Tudományos Bizottság Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Tudományos Bizottság

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre 1. Általános információk, rendezők A rendezvény szervezője:

Részletesebben

A fenti jogdíjközlemény 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig hatályos. * * *

A fenti jogdíjközlemény 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig hatályos. * * * HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2015. évi 64. szám 7399 III. Fejezet A jogdíjközlemény időbeli hatálya A fenti jogdíjközlemény 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig hatályos. ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET Mozgóképkultúra és médiaismeret középszint gyakorlati vizsga Javítási-értékelési útmutató 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET Mozgóképkultúra és médiaismeret középszint gyakorlati vizsga 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak KRE TVSz 10. függelék 2012.05.10. A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 10. FÜGGELÉK 1. Tanári szakképzettség ciklusokra bontott, osztott képzésben, mesterfokozatot nyújtó tanári mesterszakon

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG A KÉPZÉS CÉLJA ÉS FELADATA: Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó vizuális nevelés

Részletesebben

Köznevelési intézményekben folyó egészségfejlesztési programok szakmai ajánlása. Értelmezési keretek 2014. Március 05. Solymosy József Bonifácz

Köznevelési intézményekben folyó egészségfejlesztési programok szakmai ajánlása. Értelmezési keretek 2014. Március 05. Solymosy József Bonifácz Köznevelési intézményekben folyó egészségfejlesztési programok szakmai ajánlása Értelmezési keretek 2014. Március 05. Solymosy József Bonifácz Köznevelési intézményekben folyó egészségfejlesztési programok

Részletesebben

54 542 01 0010 54 02 Ruhaipari technikus Könnyűipari technikus

54 542 01 0010 54 02 Ruhaipari technikus Könnyűipari technikus A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Helyi tanterv. Célok és feladatok

Helyi tanterv. Célok és feladatok Helyi tanterv ÉNEK ZENE A változat Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan: az erkölcsi nevelés (elfogadják

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ VARGA KATALIN GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. Varga Katalin Gimnázium 5000 Szolnok, Szabadság tér 6. OM azonosító: 035990 (www.varga-szolnok.sulinet.hu)

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT A TANÁRI MESTERKÉPZÉSBEN 1 2 3

SZAKMAI GYAKORLAT A TANÁRI MESTERKÉPZÉSBEN 1 2 3 SZAKMAI GYAKORLAT A TANÁRI MESTERKÉPZÉSBEN 1 2 3 I. A SZAKMAI GYAKORLAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE, CÉLJA, ELŐÍRT FORMÁI, KREDITÉRTÉKEI ÉS LEÍRÁSA A 289/2005. (XII. 22.) Kormányrendelet szerint a tanári szak

Részletesebben

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol IRODALOM TANMENETJAVASLAT - 8. osztály Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol Óra 1-2. (1-2. 3-4.

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Balassi Intézet 1016 Budapest Somlói út 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte 75006 Paris) épületének állapotrögzítő felmérési tervdokumentációja Az Ajánlati Dokumentáció

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

Mozgóképkultúra és médiaismeret Helyi tanterv. 12. évfolyam 72 óra

Mozgóképkultúra és médiaismeret Helyi tanterv. 12. évfolyam 72 óra Mozgóképkultúra és médiaismeret Helyi tanterv 12. évfolyam 72 óra A tantárgyról általánosságban: A mozgóképkultúra és médiaismeret elsősorban a médiaszövegek szövegértési képességének fejlesztését és az

Részletesebben

Bem József Általános Iskola

Bem József Általános Iskola 1 Bem József Általános Iskola Pedagógiai program A Bem József Általános Iskola a(z) 1993. évi LXXIX. Törvény 47.p, 48.p 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 4.p, 5., 26.p, 27.,

Részletesebben

Tevékenység: Étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása

Tevékenység: Étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Tevékenység: Étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Dokumentum: Értékelés és javaslatok megfogalmazása ( Tanácsadás: back office ) ÁROP-1.A.5-2013 Államreform Operatív

Részletesebben

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Kunné Munkácsi Ágnes

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET Mozgóképkultúra és médiaismeret középszint gyakorlati vizsga Javítási-értékelési útmutató 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. MOZGÓKÉPKULTÚRA MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELI

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag 2011. március 1 Informatika Alapelvek, célok Az információ megszerzése, megértése, feldolgozása és felhasználása, vagyis az információs műveltség

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztés centrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását,

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5263/2015 CPV Kód: 73430000-5;71632000-7;73220000-0;72540000-2 2015.04.27.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5263/2015 CPV Kód: 73430000-5;71632000-7;73220000-0;72540000-2 2015.04.27. A vállalkozási szerződés a "a matematikai, természettudományos és műszaki kompetenciák fejlesztése a közoktatásban digitális tananyagfejlesztés és képzők képzése révén" megvalósítására. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja Nevelőtestület jóváhagyásának dátuma: 2013. március 25. A fenntartói jóváhagyás dátuma:. A tervezett felülvizsgálat dátuma:.. Készítette: Nagy Katalin igazgató

Részletesebben

Projektterv. 1. A projekt adatai: Művészeti projekt: A víz üzenete, fontos szerepe az életünkben A projekttervet készítette: Tóthné Lesnyák Viktória

Projektterv. 1. A projekt adatai: Művészeti projekt: A víz üzenete, fontos szerepe az életünkben A projekttervet készítette: Tóthné Lesnyák Viktória Projektterv 1. A projekt adatai: A projekt címe: Művészeti projekt: A víz üzenete, fontos szerepe az életünkben A projekttervet készítette: Tóthné Lesnyák Viktória Tantárgy: Vizuális kultúra Évfolyam:

Részletesebben

GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA

GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA 1 GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA Az integrációs referencia intézményi gyakorló iskolai rendszer fenntartható modelljének kidolgozása. A gyakorlóiskolává válás feltétele

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 566/2011. (IV.28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Útmutató a szakdolgozat megírásához

Útmutató a szakdolgozat megírásához Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Útmutató a szakdolgozat megírásához A Gyógyszertárvezetés, -üzemeltetés, a Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet, a Gyógyszerészi

Részletesebben

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1. Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.1 Pedagógiai alapelvek... 3 1.2 Értékek... 3 1.3 A nevelő-oktató munka céljai...

Részletesebben

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei Játékfilm lényeges elemeinek jogosulatlan felhasználása reklámfilmben Ügyszám: SZJSZT 13/2003 A megbízó által feltett kérdések: 1. A Szerzői Jogi Szakértő

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Tartalomjegyzék

Kitöltési útmutató. Tartalomjegyzék Kitöltési útmutató Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzésére a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez kapcsolódó

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA I. A SZAKDOLGOZAT CÉLJA A szakdolgozat készítésének célja, hogy tanúsítsa a hallgató tudását és szakértelmét valamely általa választott témában, a választott

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET Mozgóképkultúra és médiaismeret középszint gyakorlati vizsga Javítási-értékelési útmutató 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. MOZGÓKÉPKULTÚRA MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELI

Részletesebben

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben