2012. október 12-én benyújtották a Parlament elé a jövő évi adóváltozások tervezetét.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. október 12-én benyújtották a Parlament elé a jövő évi adóváltozások tervezetét."

Átírás

1 ADÓLEVÉL OKTÓBER október 12-én benyújtották a Parlament elé a jövő évi adóváltozások tervezetét. Jelen hírlevelünkben a tervezetben foglalt fontosabb változásokra hívjuk fel ügyfeleink figyelmét. A végleges adómódosításokról, melyeket várhatóan november végéig elfogadnak, következő adólevelünkben tájékoztatjuk majd önöket. Jelen hirlevelünkben külön ismertetjük a már elfogadott, kihirdetés alatt álló módosításokat. Már elfogadott módosítások Az egészségügy többletforráshoz juttatásáról szóló törvény az alábbiakat változtatta: Innovációs járulék feltöltési kötelezettséget vezetnek be már a 2012-ben kezdődő üzleti évre. Ennek értelmében naptári éves adózóknál december 20-ig be kell vallani, és ki kell egészíteni az adóévi várható fizetendő járulék összegére a már megfizetett járulékelőleget. Az innovációs járulék alapját 2013-tól csökkenti a külföldön létesített telephelyre jutó iparűzési adóalap-rész összege. 5 százalékra csökken egyes 98 százalékos és 90 százalékos társadalombiztosítási támogatást élvező gyógyászati segédeszköz áfája január 1-jétől. A jövedéki adó dohánytermékek esetében december 1-jétől megközelítőleg 5-12 százalékkal, alkoholtermékeknél január 1-jétől mintegy százalékkal nő. Az autógáz üzemanyag adóterhelése 2013 folyamán két lépcsőben, jelentős mértékben emelkedik. Népegészségügyi termékadó-kötelezettség terheli január 1-jétől az adóköteles termék külföldről történő beszerzését is, amennyiben azt saját előállítású termék gyártásához használják fel, és az így gyártott terméket belföldön értékesítik. Továbbá módosul az energiaital fogalma annak érdekében, hogy adókötelezettség alá essen az az ital is, amely ugyan nem tartalmaz taurint, de metil-xantin (például a koffein) tartalma viszonylag magas. Személyi jövedelemadó A tervezet szerint 2013-tól megszűnne a jelenlegi 27 százalékos adóalap-kiegészítés, melynek következtében a teljes jövedelemre ténylegesen 16 százalék személyi jövedelemadó-teher esne. A személyi jövedelemadót érintő legnagyobb változás a unit-linked biztosítások adózását érintené az alábbiak szerint: Csak az olyan személybiztosítás (élet-, balesetés betegségbiztosítás) minősülne más személy által (például kifizető, munkáltató) adómentesen fizethető kockázati biztosításnak, amelynek sem lejárati szolgáltatása, sem visszavásárlási értéke nincs, azonban ez is csak maximum a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó havidíj esetén. A teljes életre szóló, visszavásárlási értékkel rendelkező biztosítások díja egyes meghatározott juttatásként már a díjfizetés időpontjában adókötelessé válna. A kapcsolódó 16 százalék személyi jövedelemadót és 27 százalék egészségügyi hozzájárulást a díj megfizetési hónapja kötelezettségeként kellene teljesíteni, a megfizetett díj 1,19-szerese után. (Vegyes biztosítások esetén a díj kockázati biztosítási része adómentes lenne.) Abban az esetben, ha a biztosító teljesítésére nem a magánszemély, hanem a díjat fizető személy lenne jogosult, a magánszemély nem szerez bevételt. Főszabály szerint kamatjövedelemnek minősülne a biztosítói teljesítésből kivéve, ha az adómentes a befizetett díjat meghaladó összeg (a kockázati biztosítás díja nem minősül befizetett díjnak). A javaslat alapján az egyszeri díjas biztosítások esetén legalább 5 év, rendszeres díjas biztosítások esetén legalább 10 év elteltével a biztosítói teljesítés nem minősülne kamatjövedelemnek. (Legalább 3, illetve 6 év elteltével a biztosítói teljesítés 50 százaléka nem minősülne kamatjövedelemnek.) Fontos változás, hogy az eseti (rendkívüli) befizetések megítélésénél az eddigi lehetőségek szűkülnek: az

2 eseti befizetéseket külön kell nyilvántartani, és mindegyik befizetésnél a fent leírt időszakokat ki kell várni a kedvezőbb adózási lehetőség igénybe vételéhez. Átmeneti rendelkezésként a december 31-ig megkötött szerződésekre december 31-ig még a jelenleg hatályban lévő szabályokat kellene alkalmazni. A tervek szerint nem csak az olyan étkezőhelyeken nyújtott étkeztetés minősülne egyes meghatározott juttatásnak, amely kizárólag a munkáltató munkavállalói részére biztosít étkezési lehetőséget. A módosítás lehetővé tenné, hogy az adott étkezőhelyen külsős személyek is étkezzenek. Az étkezőhelynek ugyanakkor továbbra is a munkáltató telephelyén kell működnie. A tervezet szerint a nem kifizetőtől származó osztalékjövedelem után január 1-jétől nem állna fenn negyedéves adóelőleg-fizetési kötelezettség, a jövedelmet az éves bevallásban kellene bevallani, és az adót befizetni. A tartós befektetési számlára történő legelső, minimum 25 ezer forintos befizetést is lehet ezentúl külföldi fizetőeszközben teljesíteni. A tervezet a külföldi illetőségű magánszemélyek esetében a családi adókedvezmény érvényesítését csak abban az esetben tenné lehetővé, ha a magánszemélyt ugyanilyen vagy hasonló kedvezmény máshol nem illeti meg, és éves összes jövedelmének legalább 75 százaléka Magyarországon adóköteles. Módosulnának az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató, illetve a nyugdíj-előtakarékossági számláról a számlavezető által nyugdíjszolgáltatás címén teljesített kifizetések adómentességének feltételei. Az eddigi 3 éves tagsági viszony helyett a továbbiakban csak 10 éves tagság után minősülnének ezek a kifizetések adómentesnek. Aki egészségkárosodása vagy megváltozott munkaképessége alapján válik jogosulttá a kifizetésekre, 2013-tól nem élvezne adómentességet. Átmeneti rendelkezésként a január 1-je előtt létesített jogviszonyokra még az idén hatályos szabályt kellene alkalmazni, tehát elegendő a 3 éves tagsági viszony megléte az adómentességhez, illetve az egészségkárosodás és megváltozott munkaképesség miatti kifizetések is adómentesek. Pontosítanák és egyszerűsítenék azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén a magánszemély adóbevallás helyett választhatja a jóval egyszerűbb adónyilatkozat kitöltését, illetve az adóhatóság által a magánszemélyek részére készített egyszerűsített bevallást csak abban az esetben kellene visszaküldeni az adóhatóság részére, ha abban javítás történt. Lehetővé válna, hogy az adóhatóság a vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemély adózót önellenőrzés elvégzésére hívja fel, ha az adózó terhére mutatkozó eltérést állapít meg az adózó bevallásának adatai és az adóhatóságnál rendelkezésre álló adatok alapján. A felhívás 30 napot biztosítana az adózónak az önellenőrzésre, mely időszakon belül ellenőrzés nem kezdhető meg. Az önellenőrzésre felhívásnak az adózó nem köteles eleget tenni, annak elmulasztása nem jár mulasztási bírság kiszabásával. Már a adóévi személyi jövedelemadó bevallásánál is alkalmazhatóan a magánszemélyek 6 hónap alatt fizethetnék meg a forintot meg nem haladó kötelezettségüket. Társadalombiztosítási járulék A járulékfizetés felső határa a jelenleg benyújtott költségvetési törvényjavaslat alapján ban napi forintra (évi forintra) emelkedne. A határ kivezetése egyelőre sem a költségvetési törvényjavaslatban (és a módosító és kapcsolódó módosító javaslatokban), sem az adótörvényeket módosító csomagban nem szerepel. A nem biztosított magánszemélyek által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 6600 forintra (napi összege 222 forintra) emelkedne. Pontosítanák, hogy a magyar társadalombiztosítás a magyar állampolgárok mellett a Magyarországon munkát végző más természetes személyekre terjed ki. A Munka Törvénykönyve változásával összhangban a javaslat a bedolgozói viszonyt már munkaviszonyként kezeli. Egészségügyi hozzájárulás (eho) A foglalkoztató a magánszeméllyel tett egybehangzó nyilatkozata alapján újra átvállalhatná az eho megfizetését és bevallását olyan jövedelem vonatkozásában, melyet a magánszemély a foglalkoztatóval fennálló jogviszonyára tekintettel kifizetőnek nem minősülő külföldi személytől szerez január 1-jétől 27 százalékos eho terhelné az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a magánszemély javára jóváírt támogatói adományt. A hozzájárulást a magánszemélynek kellene megfizetnie és bevallania az éves személyi jövedelemadó bevallásában. Általános forgalmi adó Az új számlázási irányelv szabályait EU-szerte 2013-ban vezetik be, melyek alapján a számlázási rendszerek és számlázási gyakorlat módosítása is szükséges lehet. Egységesülne a számlák kötelező adattartalma (így például egységes hivatkozások kerülnek a számlákra fordított adózás, mentes értékesítések, egyes speciális adózási formák alkalmazása esetén). Már korábban elfogadott változás, hogy 2013-tól a forint áfatartalmat meghaladó számlákon a vevő adószámának feltüntetése kötelező lesz. A számlázási rendszereknek elektronikus és papíralapú számlázás esetében egységes alapkritériumoknak kellene megfelelni hitelesség, az adattartalom sértetlensége, olvashatóság tekintetében. Ezzel rugalmasabbá válhat az elektronikus számlázás, különösen integrált vállalatirányítási rendszerek esetén.

3 Nemzetközi ügyletek esetén világosabbá válna, mikor mely ország számlázási szabályai az irányadóak. Módosulnának az egyszerűsített számlák kibocsátásának lehetőségei. Változnának a számlakibocsátási határidők, a számlázási gyakoriság szabályai, a bevallási szabályok különösen nemzetközi ügyletek, illetve ezekre fizetett előleg esetében. További jelentősebb tervezett változások az áfa rendszerében 2013-tól: Főszabályként nem keletkezne áfafizetési kötelezettség komplett, önálló üzletágak társaságok közötti átadásakor. A tervezet szerint az egyszerűsítés csak belföldi társaságok között, adóköteles tevékenységű üzletágak átadása esetén lenne érvényesíthető. Az adóalany választhatná az Európai Központi Bank által közzétett árfolyamot is a devizás számlák áfaszempontból történő forintosítása során, előzetes adóhatósági bejelentést követően. Fordított adózás esetén az adó utólagos módosítása kapcsán a levonható és fizetendő adót egyazon bevallásban lehetne módosítani minden esetben. Az európai szabályozással összhangban a közlekedési eszköz hosszú távú, nem adóalany részére történő bérbeadásának teljesítési helye az igénybevevő letelepedettségének helyére változna. A tervezet néhány pontosítást, részletszabályt tartalmaz a már elfogadott szabályok szerint január 1-jétől esedékes, egyenként forint áfatartalmú számlákról szóló összesítő jelentéssel kapcsolatban. Már elfogadott szabály, hogy 2013-tól pénzforgalmi elszámolás szerinti adózást választhatnak az egyéb feltételeknek is megfelelő kisvállalkozások. A hagyományos elszámolású áfaalanyok számára is fontos kitétel, hogy a pénzforgalmi elszámolású adóalanyoktól befogadott számla után a levonási jogot ők is csak pénzforgalmi alapon érvényesíthetik majd. Társasági adó A tervezet szerint már a es adóévtől alkalmazhatóan a bejelentett immateriális jószágot előállítás útján is lehetne szerezni, amelyet a használatba vétel napjától számított 60 napon belül kellene bejelenteni. Ugyanakkor az adóalapcsökkentő tétel alkalmazásának új feltétele lenne, hogy a bejelentés adóévét megelőző adóévben az immateriális jószág értékesítése, kivezetése esetén nem alkalmazták a jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág szabályait. Ehhez is kapcsolódóan frissítenék a számviteli törvényben a szellemi termék definícióját. A bejelentett részesedéshez kapcsolódó adóalapkorrekciós tételek összegének meghatározásakor ráfordításként figyelembe kellene venni a kapcsolódó üzleti- vagy cégérték kivezetése következtében elszámolt ráfordítást is. Az alultőkésítés számítása esetén a kötelezettségekkel szemben nem lehetne figyelembe venni az áruszállításból és szolgáltatásból származó követeléseket. Átalakulás esetén az elhatárolt veszteség jogutód általi felhasználásának tevékenységi korlátja nem vonatkozna arra az esetre, ha az adózó az átalakulást követő két adóéven belül megszűnik. Kiválás esetén ugyanakkor a tevékenységi feltétel arra is vonatkozna, amelyből a kiválás történt. Hasonlóan, tulajdonosváltás esetén sem kellene a tevékenységi feltételt teljesíteni, ha az adózó két adóéven belül jogutód nélküli megszűnik. A jövedelem-(nyereség-)minimum meghatározásánál növelné az összes bevételt a tagi kölcsön napi átlagos állományának a megelőző év utolsó napján kimutatott összeget meghaladó rész 50 százaléka. A fejlesztési adókedvezmény igénybevételének feltételévé válna, hogy a beruházás befejezésének napját a beruházás üzembe helyezését követő 90 napon belül be kell jelenteni az adópolitikáért felelős miniszternek, melyről a hatóságok között adatszolgáltatás történne. Elismert költség lenne az áfatörvény szerinti áruminta ingyenes juttatása. Átmeneti rendelkezésként tartós adományozásnak minősülne a korábbi közhasznú törvényben ilyenként definiált adományozás is. Speciális rendelkezéseket vezetnének be a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatók adókötelezettségére vonatkozóan. Külön kulturális miniszteri rendelet várható az előadó-művészeti szervezetek támogatásának EUharmonizált szabályaival kapcsolatban. Nulla vagy negatív eredményű és adóalapú ellenőrzött külföldi társaság vizsgálata esetén a legkisebb adómértéket kellene figyelembe venni, ha az adott országban több adómérték van hatályban. Helyi adók Az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a Magyar Államkincstár legkésőbb január 1-jétől egy olyan nyilvánosan, online elérhető, naprakész országos adatbázist hozna létre, amely valamennyi települési önkormányzat vonatkozásában tartalmazná az általuk alkalmazott helyi adómértékeket, mentességeket és kedvezményeket. A tervezet rendezné, hogy a beszámolót, könyvvezetést konvertibilis devizában készítő adózók a helyi iparűzési adóbevallás adatait az MNB adóév utolsó napján érvényes devizaárfolyamának alapulvételével kötelesek forintra átszámítani. Továbbá az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett az idegenforgalmi adót - a szállásdíjjal együtt - az MNB által jegyzett külföldi pénznemben is beszedhetné majd. A tervezet egyértelművé tenné, hogy ideiglenes építőipari tevékenység végzése esetén az iparűzési adókötelezettség időtartama az építőipari tevékenység megkezdésének napjától (kezdő nap), a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítés-elfogadásának napjáig (végnap) tart. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség (1 millió forint/fő) meghatározásánál a KSH Útmutató a munkaügyistatisztikai adatszolgáltatáshoz című kiadvány aktuális, január 1. napján érvényes szabályait kellene használni.

4 Az egyszerűsített iparűzési adómegállapítás feltételeként meghatározott, nettó árbevétel felső határának (8 millió forint) megállapítása során nem az adóévet megelőző adóévben, hanem az aktuális adóévben elért nettó árbevételt kellene figyelembe venni. A telekadó tekintetében korrekciók történnének az ingatlan-nyilvántartási szabályokkal való összhang megteremtése érdekében. Továbbá ha az építmény- és telekadó alanya a vagyoni értékű jog jogosítottja és adófizetési kötelezettségét december 31-ét követő időszakra nem teljesíti, akkor az adóhatóság az ingatlan tulajdonosát határozattal kötelezhetné az adótartozás megfizetésére. Illeték január 1-jétől az öröklési és ajándékozási illeték tekintetében összesen két illetékkulcs bevezetését tervezik: az általános 18 százalék, illetve a kedvezményes 9 százalék a lakástulajdon és lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzésére. Az egyenes ági rokonokéhoz hasonlóan értékhatártól függetlenül illetékmentes lenne a túlélő házastárs által megszerzett örökrész is. Az egyenes ági rokontól történő vagyonszerzés nem esne visszterhes vagyonszerzési illeték alá sem, továbbá köztük ajándékozás esetén megszűnne a bejelentési kötelezettség is. Ugyanakkor a nem egyenes ági rokonok közötti ingyenes takarékbetét szerzése illetékkötelessé válna. Megszűnne a lakástulajdon visszterhes megszerzése esetén 4 millió forintig alkalmazandó kedvezményes, 2 százalékos illetékkulcs, azaz lakásvásárlás esetén 4 százalék illeték lenne fizetendő. Lakások cseréjére is a cserét pótló vételhez kapcsolódó illetékalapkedvezmény szabályait kellene majd alkalmazni, és eltörölnék az eddig méltánytalan illetékfizetési kötelezettséget a negatív értékkülönbözet esetén, továbbá emelkedne az első lakást szerző 35 év alatti fiatalok illeték-kedvezménye. A sportcélú ingatlan létrehozására alkalmas beépítetlen földrészlet vagyoni értékű jogának megszerzése is illetékmentes lenne, meghatározott feltételekkel. A tervezet visszterhes vagyonátruházási illetékmentességet biztosítana a visszlízing ügyletben részt vevő lízingbevevőknek, akik saját ingatlanukat értékesítik és lízingelik vissza, így december 31. után is fennmaradna az eredetileg két évre szóló átmeneti szabály. Egyértelművé tenné a tervezet, hogy a másodfokú adó- és vámhatóságnál kezdeményezett eljárások illetékét is a hatóság számlájára kellene utalni, ugyanakkor az Art. szerint a nevesített miniszter által lefolytatott felügyeleti intézkedés illetékét illetékbélyeggel kellene megfizetni. Az eljárási illeték törlését vagy visszatérítését rendelné el a tervezet, ha a hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, vagy ilyen indokból megszünteti az eljárást forint illeték terhelheti majd a gazdálkodó szervezetek által a NAV-nál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárást és forintra emelkedne az e tárgyban benyújtott fellebbezés illetékminimuma, továbbá emelnék a csőd- és felszámolási eljárás illetékét. A hitelintézetek ingatlanszerzése során teendő nyilatkozattétel határideje a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig tolódna ki. Hatályon kívül helyeznék a feltűnő értékaránytalanság mellett kötött ügyletek illetékkötelezettségét előíró rendelkezést. Adózás rendjéről szóló törvény Az egyes adónemek adóztatási feladatainak vámhatóságtól állami adóhatósághoz történő átadásához kapcsolódóan a NAV vezetőjének rendelkezése szerint az állami adóhatóság bármely adóval kapcsolatos ellenőrzési tevékenységébe bevonhatná a vámhatóságot is, bizonyos ellenőrzéseket pedig ilyen rendelkezés nélkül is végezhetne a vámhatóság. Ezek jellemzően a speciális szaktudást igénylő területeken lesznek jellemzőek, például a termékdíj, a NETA és az energiaadó esetén. A revizorok az ellenőrzés során mintavételre lennének jogosultak, melyhez szükséges feltételek biztosítása és a költségek viselése az adózó kötelezettsége lenne. A tervek szerint, ha az ellenőrzés során kapcsolódó vizsgálat válna szükségessé, és a kapcsolódó vizsgálat során beszerzett adatok, bizonyítékok alapján az alapügy tényállása tisztázódik, akkor az alapellenőrzés a kapcsolódó ellenőrzés befejezésétől függetlenül lezárhatóvá válna. A kapcsolódó vizsgálat során feltárt releváns adatokat, bizonyítékokat is ismertetni kellene az adózóval. A hatósági eljárás során iratot elektronikus úton is kézbesíthetnének a meghatalmazott képviselőnek. Megszűnne az a szabály, hogy az elkésett fellebbezést felügyeleti intézkedés iránti kérelemként bírálnák el, azt érdemi vizsgálat nélkül elutasítanák. A tervezet értelmében az illetékes miniszter csak abban az esetben bírálná el a felügyeleti intézkedés iránti kérelmet, ha azt megelőzően az adóhatóság elnöke, mint felettes szerv már döntött az ügyben. A tervezet értelmében a még nem jogerős fizetési könnyítési, adómérséklési döntés jogerőre emelkedését megelőzően már nem kerülhetne sor a nem jogerős döntéssel érintett adótartozás tekintetében végrehajtási cselekmény lefolytatására. A két időszak közötti időre számított késedelmi pótlék összegében maximalizálnák az önellenőrzési pótlékot, ha adózó a bevallani és megfizetni elmulasztott adót a későbbi bevallásban hiánytalanul teljesítette. A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózók közötti bruttó készpénzfizetési limit 1,5 millió forintra csökkenne, az ezt meghaladó részt 20 százalék mulasztási bírság terhelné. A tervezet értelmében kötelezővé válna az ügyvédi, adótanácsadói, adószakértői vagy okleveles adószakértői képviselet a feltételes adómegállapítási eljárások, a szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárás és felügyeleti intézkedés iránti kérelem alapján induló eljárás során.

5 A tervezet több ponton módosítaná a feltételes adómegállapítás intézményét is: a fizetendő díj mértéke az érintett adózók számától függő lenne, minimum 3 millió, maximum 8 millió forint, tartós feltételes adómegállapítás esetén az előbbiek kétszerese, maximum 15 millió forint, sürgősségi eljárás esetén az előbbiek kétszerese maximum 15 millió forint; a díj 75 százalékát visszatérítenék abban az esetben is, ha a feltételes adómegállapítási eljárást elutasítják vagy megszüntetik; fellebbezés esetén 100 ezer forint, míg kiegészítés esetén 15 ezer forint díjat kellene fizetni; a kérelem benyújtását követően, a feltételes adómegállapítási határozat kiadásának időpontjáig hatályba lépő, a feltételes adómegállapítást érdemben érintő jogszabályváltozás esetén a határozat tartalmazná mind a kérelem benyújtásakor, mind a határozat kiadásakor hatályos jogszabályoknak megfelelő adómegállapítást; tartós feltételes adómegállapítás esetén, ha a kérelem benyújtásakor az adózó a benyújtáshoz szükséges feltételek meglétéről helytelenül nyilatkozik, az adómegállapítás a jövőbeli jogszabályváltozásokra érzékennyé válna; az időbeni hatály kiterjesztése helyett az adózók külön díj eredeti eljárás díjának 50 százaléka ellenében a feltételes adómegállapítási határozat rendelkező részének vagy annak egyes pontjainak alkalmazhatóságának kimondását kérhetnék; szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárásra vonatkozóan jövőbeni ügyletnek minősül a folyamatos rendelkezésre állási kötelezettség esete is. Az adóhatósághoz bejelentendő adatok közül a főtevékenységet és a tevékenységi köröket a TEÁOR nómenklatúra szerint kellene feltüntetni, egyéni vállalkozók esetében pedig a hatályos ÖVTJ szerinti kódok lennének alkalmazandóak. Ugyancsak bejelentendő adat lenne elektronikus számlák online hozzáférés biztosításával történő elektronikus megőrzésének ténye, amelyhez adózónak ellenőrzés esetére biztosítania kellene az adóhatóság részére az elektronikus hozzáférést, letöltést. Bevallási, illetve adófizetési kötelezettség elmulasztása esetén az adóhatóság a korábbi határozatlan időtartammal szemben csak 180 napig függesztené fel az adószám alkalmazását, majd ezt követően, amennyiben az adózó nem teljesítette korábban elmulasztott kötelezettségeit, az adószámot törölnék. Továbbá vélelmezett fiktivitás esetén az adószám törlését követően az adóhatóság megszüntetésre irányuló eljárást kezdeményez. Nem lenne megtagadható az adóregisztráció azon vezető tisztségviselőre vagy tagra tekintettel, amely többségi állami vagy önkormányzati cégben jelenleg vagy korábban ilyen pozíciót tölt(ött) be. A fokozott adóhatósági felügyeleti eljárás során a kockázatelemzési kérdőívek elektronikus úton is benyújthatók lennének. A kockázatelemzési eljárást 1 éven belül, az éves áfabevallásra kötelezettek esetén a benyújtásra nyitva álló határidőt követő 30 napon belül folytatná le az adóhatóság. A pontosabb tájékoztatás érdekében a NAV honlapjára ezután minden törlési indok esetén felkerülne az adózók törölt státusza. Soron kívüli adóbevallást kellene benyújtani az üzletvezetési hely belföldről külföldre történő áthelyezésekor, és tőkeegyesítő társaságok beolvadása esetén. Továbbá kényszertörlési eljárások esetében az adózó köteles lenne lezáró számviteli beszámolót készíteni, és a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját követő 30 napon belül a tevékenységét lezáró adóbevallást benyújtani. Ezt követő időszakra a társasági adóalanyisága nem állna fenn. Az ügyfélkapun keresztül hozzáférhetővé válnának a NAV által nyilvántartott, adók módjára behajtandó köztartozások is. A NAV és a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény és a befektetési vállalkozás között elektronikus rendszeren keresztül kerülne sor a megkeresések továbbítására, ehhez be kellene jelenteni a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat. Egyszerűsítenék az adóhatósági igazolás adminisztrációját és bevezetnék a köztartozásmentes adózói minősítésről szóló igazolást. Biztosítási adó A január 1-jétől hatályos biztosítási adó tekintetében adóköteles biztosítási díjnak kellene majd tekinteni az olyan értéket, amely casco-, vagyon-, vagy balesetbiztosítás ellenértékének minősül, függetlenül attól, hogy azt a számvitelben bruttó díjként számolja-e el a biztosító. A tervezet rendezné az ugyanazon időszakra vonatkozó biztosítási adó és tűzvédelmi hozzájárulás megfizetéséből fakadó kettős adóztatási problémát, ehhez kapcsolódóan pedig megfogalmazná a szükséges eljárástechnikai módosításokat. Hitelintézeti járadék A július 20. óta hatályos évközi módosítások eredményeként, a gyűjtőszámlahitel-törvény alapján az állam a mentesített követelésrész teljes összegét megtéríti a hitelintézeteknek amellett, hogy az így megtérített összeget 50 százalékos mértékű hitelintézeti járadék terheli. A tervezet értelmében ugyanezen szabályozás lenne hatályban az árfolyamgátrendszerben 2013-ra megtérített összegekre. Energiaadó Kizárólag a kivetéses adózás esetén maradna az energiaadó a vámhatóság hatáskörében, ugyanakkor az ellenőrzésbe egyéb esetekben is bevonhatná az állami adóhatóság a vámhatóságot. Környezetvédelmi termékdíj A tervezet szerint január 1-jétől ismét az állami adóhatóság látná el a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat, ugyanakkor az Art.

6 kapcsolódó változása szerint a NAV vezetője rendelkezése szerint az állami adóhatóság az ellenőrzési tevékenységébe bevonhatja a vámhatóságot is. A termékdíjköteles termékekből származó hulladékokkal kapcsolatos hatósági feladatok, az egyéni hulladékkezelést választók által teljesített ügyletek, illetve az OHÜ által finanszírozott ügyletek teljesítésének ellenőrzése maradna hivatalból a vámhatóságnál. Főleg a termékdíj-ellenőrzésekhez kapcsolódóan az Art. új rendelkezése szerint adatgyűjtésre irányuló ellenőrzést végezhetne a NAV a termék előállítására, raktározására, szállítására, felhasználására valamint egyéb kapcsolódó tevékenységekre vonatkozóan. Az új kötelezettek számára előny lehet, hogy termékdíj kapcsán nem lennének kötelezettek VPID-szám igénylésére. Harmadik országban letelepedett kötelezett esetén kötelező lenne az Art. szerinti pénzügyi képviselő megbízása. Népegészségügyi termékadó (NETA) A tervezet szerint a termékdíjhoz hasonlóan a NETA is átkerülne a vámhatóságtól az állami adóhatóság hatáskörébe, ugyanakkor az ellenőrzésbe továbbra is bevonhatnák a vámhatóságot. Jövedéki adó A tervezet megteremtené annak a lehetőségét, hogy az AEO-tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodók esetében a jövedéki biztosíték értékének 10 százalékát meghaladó mértékű jövedéki vagy adóbírság, illetve adótartozás esetén visszavonható legyen a megbízható státusz. A harmadik országba tartó repülőgépeken jövedékiadómentesen értékesíthetnének alkohol tartalmú italokat és dohánygyártmányokat. Egy új adóraktár típus, az utasellátó adóraktár látná el a tervezet értelmében a harmadik országba közvetlenül repülő repülőgépek fedélzetén az utasoknak felszolgált termékek tárolását. A tervezet a papíralapú adóvisszaigénylési kérelem esetén is eltekintene az alapul szolgáló számlák, bizonylatok csatolásától. A tervezet alapján (2014. január 1-jétől) a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adóvisszaigénylési kérelmet már csak elektronikus úton lehetne benyújtani. A kis pálinkamennyiséget előállító kereskedelmi főzdék számára a tervezet 2 millió forintos jövedéki biztosítékot állapítana meg, mely megbízható adósnak minősülő kereskedelmi főzdék esetében mindössze 1 millió forint lenne. A tervezet a tömény szeszes italok nagy- és kiskereskedelme esetében is pótolhatóvá tenné a levált, sérült zárjegyet. A tervezet a gyümölcsbor jövedékiadó-mértékét a szőlőbor adómértékével azonos szintre hozza. A tervezet lehetővé tenné saját előállítású szőlőborból legfeljebb évi 10 ezer liter palackos erjesztésű pezsgő előállítását egyszerűsített adóraktárban. Ezzel összefüggésben módosulnának az egyszerűsített adóraktárak nyilvántartási, adózási szabályai. A tervezet összhangba hozza a Jöt. adóbírságra vonatkozó rendelkezését az Art. adóbírság összegének megállapítására vonatkozó rendelkezésével. Vám A vám utólagos ellenőrzések lefolytatása során, ha az ügyfél nevében közvetett képviselő járt el, akkor a közvetett képviselőnél is lefolytatható lenne. Az Art-ban szereplő adótartozás fogalom és a Vtv. kintlévőség fogalmának összehangolása céljából a tervezet a kintlévőség helyett az új tartozás terminológiát vezetné be. A csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás esetleges fennállása tekintetében az ügyfél nyilatkozata helyett az illetékes cégbíróság megkeresése lenne szükséges. Módosulnak az áfabiztosítás alóli mentesség feltételei. Regisztrációs adó Valamennyi hibrid gépjármű után egységesen forint lesz az adó összege. Megfelelő dokumentum hiánya miatt megszűnik az elektronikus eljárás lehetősége a gépjárműflottaüzemeltető által bérbe adott személygépkocsikkal kapcsolatos adóigazgatási eljárásban. Számvitel Már a 2012-ben induló üzleti évről szóló beszámolóra is alkalmazható szabályváltozások: Annál a vállalkozásnál, amelynél a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, a jelentős összegű hiba számítására vonatkozó metódus szerinti jelentős összegű hibaminősítés nem a mérlegfőösszeg 2 százalékánál, hanem csak magasabb értéken, 1 millió forintnál lép be. Ezzel párhuzamosan az 500 millió forintos határt törölnék. A használatba vétel időpontjától áruként kellene kimutatni azokat az értékesítési céllal beszerzett, előállított eszközöket, amelyeket a vállalkozó az értékesítésig (az állományból történő kivonásig) átmenetileg használatba vesz. A támogatásként átvett eszközökre vonatkozó szabályok kiegészülnek arra az esetre, ha az eszköz bekerülési értéke a használatba vételt követően megnő a használatba vételkori bekerülési értékhez képest. Ebben az esetben, az eszköz értékével szemben képzett halasztott bevétel megszüntetésekor a bekerülési érték növekményét figyelmen kívül kell hagyni. Amennyiben e mellett az eszköz hasznos élettartama is növekszik, akkor a halasztott bevétel megszüntetésekor a hasznos élettartam növekedését is figyelmen kívül kell hagyni. Az a vállalkozó, amely ezen szabály hatályba lépése előtt olyan eszköznek a bekerülési értékét növelte meg, amelyhez halasztott bevétel kimutatása is társult, a halasztott bevétel feloldása során ezen új bekezdés alkalmazása helyett a feloldásra korábban választott módszer szerint is eljárhatna.

7 A könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete az Szt ok alkalmazásában tartósnak minősülne, egyrészt, ha az múltbeli tények vagy jövőbeni várakozások alapján legalább egy évig fennáll, másrészt akkor is, ha az az értékeléskor a rendelkezésre álló információk alapján véglegesnek tekinthető. Az eszközök bekerülési értékének tartalma is módosulna kis mértékben a földgázkereskedők és a villamosenergia-kereskedők egyes díjainak figyelembe vételével. Lehetővé válna egyes, a rendeltetésszerű használatot nem érintő hatósági engedélyek hiánya (a hatósági eljárás elhúzódása) esetén is az üzembe helyezés (aktiválás), és így megvalósulhatna a végzett tevékenység megfelelő költségelszámolása. Amennyiben a tárgyévi adózott eredmény nem nyújt majd fedezetet a jóváhagyott osztalékra, részesedésre, kamatozó részvény utáni kamatra, és a szabad eredménytartalék erre igénybe vehető, akkor a törvény az eredménykimutatásban történő bemutatásokra vonatkozóan új szabályokat írna elő. Mégsem lennének mentesíthetőek az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítése alól azok az anyavállalatok, amelyek egyébként a saját anyavállalatuk által készített konszolidált beszámolóval mentesítve lettek volna, de amelyeknek vagy amelyek konszolidálásba bevont leányvállalatainak részvényei, üzletrészei, illetve az általuk kibocsátott értékpapírok tőzsdei kereskedelme engedélyezett, vagy az engedélyezést már kérelmezték. Az Szt. ismételt közzétételre vonatkozó változó előírásait már a 2012-ben feltárt, a megbízható, valós összképet lényesen befolyásoló hibákra sem kellene alkalmazni. Az ismételt közzétételre kerülő beszámolókra vonatkozó szabályokat átmenettel - a törvényjavaslat törli. az ismételt közzétételre vonatkozó szabályok, átmeneti szabályokkal; az üzleti év változtatásakor készített tört üzleti évről szóló beszámoló kiegészítő mellékletében összehasonlító adatként hasonló tört időszak adatainak közlési kötelezettsége; a sajátos egyszerűsített éves beszámolót készítőkre vonatkozó és az Országos Számviteli Bizottságról szóló szabályozások, mivel azokat külön kormányrendeletben kívánják szabályozni január 1-jétől hatályukat veszítenék a következő előírások: a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba definíciója;

8 Vezetőség Michael Glover Szenior partner T: E: Beer Gábor Partner T: E: Alec Percival Partner T.: +36 (1) E.: Dr. László Csaba Szenior partner T: E: Közvetettadó-tanácsadás / Adóügyviteli központ (ITCC) Földes Balázs Igazgató T: E: Mlinárik Tamás Igazgató T: E: Adrienne McStocker Igazgató T: E: Dr. Kosztolányi Tamás T: E: Molnár Ildikó T: E: Fergal Garvey T: E: Dr. Kovács Zsolt T: E: Dr. Barcsik Barbara T: E: Tomory Géza T: E: Szigeti Ákos T: E: Átvilágítási és adóvizsgálati szolgáltatások Gombkötő Bálint T: E: Dr. Németh András T: E: Zachár Gábor T: E: Magánszemélyek adózása csoport Dr. Nink Gabriella Igazgató T: E: Dr. Boncsér Katalin T: E: Joó Gabriella T: E: Társaságiadó- és nemzetközi adózási tanácsadás Gerhát Mihály T: E: Vadon Enikő T.: E.: Garabuczi József Zsolt T: E: Transzferárképzési tanácsadás Gódor Mihály T: E: Végh Szabolcs T: E: Adótanácsadás a pénzügyi szektor számára Farkas Gábor T: E: Pethő Balázs T: E: Bérszámfejtési csoport Mitrik Kornélia T: E: Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. A Társaság ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli hatályosságáért. A Társaság nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik a Társaságnak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást. A KPMG név, a KPMG logó és a cutting through complexity a KPMG International Cooperative ( KPMG International ) lajstromozott védjegye KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

Adóváltozások 2013 1. rész

Adóváltozások 2013 1. rész Adóváltozások 2013 1. rész Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna alelnök Adótanácsadók Egyesülete Törvényjavaslat A változások Törvény Magyar Közlöny Adónemek T/6842 2012. évi CIV. tv. MK. 93. cégeljárás T/7028

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 3/1 I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás 3. Előtársasági bevallás 4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 5. Év közben kezdő adózó bevallása 6. Naptári évtől eltérő

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Helyi adók, illetékek, 2013.

Helyi adók, illetékek, 2013. Helyi adók, illetékek, 2013. Helyi iparűzési adó Nettó árbevétel csökkentő tételek korlátozott levonhatósága: a nettó árbevétel és a közvetített szolgáltatások együttes értéke legfeljebb a nettó árbevétel

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Adótörvény változások 2012

Adótörvény változások 2012 Adótörvény változások 2012 A Parlament elfogadta a 2013 évi adótörvény-változások jelentős részét tartalmazó törvényjavaslatot, mely a több részletben bejelentett költségvetési megszorító csomag rendelkezéseit

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2009. adóévben Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t i s tlivaetal a SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Z ).crfcc ( 4z9,(.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet 1. függeléke BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

Részletesebben

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóztatási szerve, mint állami adóhatóság, NAV vámszerve, mint vámhatóság önkormányzat jegyzője

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 BEVALLÁS

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 BEVALLÁS Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 Átvétel: Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda Érkeztető szám: Átvette: Érkezett:

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóben SZENTMÁRTONKÁTA önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 BEVALLÁS

Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 BEVALLÁS Szigetvár Város Önkormányzata 1/9 Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 Szigetvári Polgármesteri Hivatal Iktató Költségvetési és Adóosztály

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó... nap megnevezése: azonosító száma:...... Az átvevő

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Telefon: 72/ 570-910 Fax: 72/570-916 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

Tiszasziget Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Tiszasziget Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 Átvétel: Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda Érkezett: Előadó: Tiszasziget Polgármesteri

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről MONOSZLÓ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja: év hó nap megnevezése:

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

Egyszerűsített vállalkozói adó 2015/2016. I. ADÓZÁS I.

Egyszerűsített vállalkozói adó 2015/2016. I. ADÓZÁS I. Egyszerűsített vállalkozói adó Bevezetés indokai Túlzott adminisztráció a mikro - és a kis cégeknél Egyszerűsített adóellenőrzés számának növelése EU irányelvek egyszerű, versenysemleges mikro -és kisvállalati

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... címe (lakóhelye, székhelye):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... ...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... címe (lakóhelye, székhelye):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 2008.... hó... nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:.. az

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Gyöngyösoroszi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/388-387 Web:http://agasegyhaza.hu Telefon: 76/388-211 76/388-387 76/571-060 E-mail: pmstrh@t-online.hu HELYI IPARŰZÉSI

Részletesebben

Társasági adó törvény kiemelt változásai november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: január 1.

Társasági adó törvény kiemelt változásai november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: január 1. Társasági adó törvény kiemelt változásai 2012. november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: 2013. január 1. Alapfogalmak Bejelentett immateriális jószág kiterjed arra az esetre is, ha az adózó

Részletesebben

BEVALLÁS a 2011. évi helyi iparűzési adóról

BEVALLÁS a 2011. évi helyi iparűzési adóról Kópháza Község Önkormányzatának Adóhatósága 9495 Kópháza, Fő u. 15. Tel./fax: 99/531-038 E-mail: adougy.kophaza@mailmax.hu Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás(postára adás) időpontja: 201 év.hó..nap... aláírás

Részletesebben

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások H-1037 Budapest Montevideo u. 3/A Tel.: +36 1 430-3400 Fax: +36 1 430-3402 abt@abt.hu www.abt.hu Budapest, 2012. december A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások Tisztelt Ügyfeleink!

Részletesebben

Új IFRS standardok a változások kora

Új IFRS standardok a változások kora Új IFRS standardok a változások kora 2012. augusztus Új IFRS standardok - Összefoglaló Mikortól hatályos? IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások 2013 IFRS 11 Közös szerveződések 2013 IFRS 12 Egyéb befektetések

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/388-387 Web:http://agasegyhaza.hu Telefon: 76/388-211 76/388-387 76/571-060 E-mail: pmstrh@t-online.hu HELYI IPARŰZÉSI

Részletesebben

2013.10.02. Helyi adók 2013. Helyi adók 2013. Helyi adók 2013 (adatok: millió Ft-ban) Helyi adók 2013 (adatok millió Ft-ban)

2013.10.02. Helyi adók 2013. Helyi adók 2013. Helyi adók 2013 (adatok: millió Ft-ban) Helyi adók 2013 (adatok millió Ft-ban) Iparűzési adó: Elábé, eladott közvetített szolgáltatás értéke sávosan progresszív módon vonatható le: Meg kell határozni: Megoszlási viszonyszám alapján a meghatározott bevételi sávra eső elábé + eladott

Részletesebben

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 Budapest, 2011 Szerzõ: Dr. Nagy Gábor Lektorok: Pölöskei Pálné Botka Erika ISBN 978 963 638 394 7 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2015. adóévben Visegrád önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről I. Bevallás

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:...

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Bakonyszentlászló önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: - - - - - A vállalkozás e-mail címe:.

címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: - - - - - A vállalkozás e-mail címe:. Polgármesteri Hivatal Adóirodájának 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.:58.Tel: 63/510-326 Iparűzési adó számla : 12066007-00372844-00100001 Mulasztási bírság számla: 12066007-00373020-00100008 Késedelmi

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Öreglak Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30.

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30. Colling Ügyfél-tájékoztató 2011. május 30. 1 H 1138 Budapest, Váci út 141. Tel: +36 1 452 6900 Fax: +36 1 452 6910 colling@colling.hu www.colling.hu Tisztelt Olvasó! Ebben a hónapban is összeállítottunk

Részletesebben

II./ Bevallási időszak év hó naptól év hó napig.

II./ Bevallási időszak év hó naptól év hó napig. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap... adóévről HALMAJ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás

Helyi iparűzési adóbevallás Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. ( 52/207-021, 6 52/207-013 Helyi iparűzési adóbevallás... adóévről Nyírmártonfalva önkormányzatának illetékességi területén folytatott

Részletesebben

2.8. A Htv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési törvény szerint mezőgazdasági. 4. Bevallási időszak..év hó.. naptól.. év. hó..

2.8. A Htv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési törvény szerint mezőgazdasági. 4. Bevallási időszak..év hó.. naptól.. év. hó.. tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 200... év..hó..nap átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről a karcagi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési

Részletesebben

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje.)

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje.) HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ZSÁMBÉK VÁROS önkormányzat illetékességi adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:...

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

BEVALLÁS FŐLAP. 7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

BEVALLÁS FŐLAP. 7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása 1 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 20... évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: - - - - - - - A vállalkozás e-mail címe:.

címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: - - - - - - - A vállalkozás e-mail címe:. Polgármesteri Hivatal Adóirodája 2230 Gyömrõ, Szabadság tér 1. Tel: 29/330-011 Iparűzési adó számla : 11742197-15392017-03540000 Mulasztási bírság számla: 11742197-15392017-03610000 Késedelmi pótlék számla:

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről tölti ki! Benyújtás, postára adás napja év hó

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben Zsombó önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben