Helyi adók, illetékek, 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi adók, illetékek, 2013."

Átírás

1 Helyi adók, illetékek, 2013.

2 Helyi iparűzési adó Nettó árbevétel csökkentő tételek korlátozott levonhatósága: a nettó árbevétel és a közvetített szolgáltatások együttes értéke legfeljebb a nettó árbevétel 80 %-áig vonható le. 2

3 sávhatárok 500 M Ft nettó árbevételig a sávba jutó elábé+közvetített szolgáltatás a nettó árbevétel 100%-áig, 500 M Ft-20 Mrd Ft nettó árbevétel között a sávba jutó elábé+közvetített szolgáltatás a sávba tartozó nettó árbevétel 85%-áig, 20 Mrd Ft-80 Mrd Ft nettó árbevétel között a sávba jutó elábé+közvetített szolgáltatás a sávba tartozó nettó árbevétel 75%-áig 80 Mrd Ft nettó árbevétel felett a sávba jutó elábé+közvetített szolgáltatás a sávba tartozó nettó árbevétel 70%-áig vonható le. 3

4 Nem vonatkozik semmiféle korlátozás olyan vállalkozásra, amelynek árbevétele nem éri el az 500 millió forintot. 4

5 Mentesítések a korlátozás alól - pénzügyi lízinget végző társaságok a pénzügyi lízingbe adott eszközök tekintetében, - közfinanszírozásban részesülő gyógyszer értékesítés tekintetében, - földgáz és villamosenergia piacon az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetek 5

6 Számítás menete: 1./ Meg kell határozni, hogy az adott sávba mekkora összegű ELÁBÉ+Közv.szolg. értéke jut, ELÁBÉ+Közv.szolg.*sávba jutó árbevétel/összes árbevétel 2./ Meg kell határozni a sávban levonható maximális ELÁBÉ+Közv.szolg. Értékét sávba jutó nettó árbevétel*%-os érték sávban 3./ a két adat közül a kisebb szám vonható le 4./ a sávonkénti levonható ELÁBÉ+Közv. Szolg. értékeit össze kell adni 6

7 Adóalap megállapítás A kapcsolt vállalkozásoknak együttesen kell meghatározniuk a évi iparűzési adó alapjukat, - ha a közvetített szolgáltatások és az eladott áruk beszerzési értéke csoportszinten számítva meghaladja az árbevétel 50%-át. Az együttesen számított adóalapból az egyes vállalkozások nettó árbevételei arányában kapjuk meg a vállalkozásra jutó adóalapot. 7

8 Export értékesítésnél: az export értékesítéshez kapcsolódó ELÁBÉ+Közvetített szolgáltatások együttes értéke a nettó árbevételből teljes egészében levonható 8

9 Az adóalap egyszerűsített megállapítása 1. a vállalkozás nettó árbevétele a tárgyévben ne érje el a 8 millió Ft értékhatárt. (2012-ig az adóévet megelőző adóévben kellett az árbevételnek az értékhatár alatt maradni.) 9

10 Az adóalap egyszerűsített megállapítása 2. KATA - Választható a KATA alanyiság időszakára, - 2,5-2,5 MFt székhely/telephelyre, - Fizetendő adó évi két alkalommal március 15-szeptember Ha 12 hónapnál rövidebb az adóév, akkor az első és utolsó hónapot követő hó 15-éig, - Keresőképtelenség idejére nem kell HIPA-t fizetni. - KATA-s időszak alatt nincs bevallási kötelezettsége - Ha a KATA-s adóalanyiság megszűnik, adóelőleg bevallást kell tenni. 10

11 Az adóalap egyszerűsített megállapítása 3. KIVA választható az adóévre, bevallásban is adóalap: a KIVA alap 1,2-szerese általános előleg szabály érvényesül KIVA adóalanyiság megszűnésekor záró bevallást kell készíteni 11

12 Az ideiglenes építőipari tevékenységek a tevékenység megkezdésének napjától tart a teljesítés megrendelő által történő elfogadásának napjáig. Az időtartam minden naptári napja adóköteles, függetlenül a tényleges munkavégzés napjainak számától. 12

13 A könyveit devizában vezető vállalkozásnak a helyi adó bevallásához szükséges adatokat az év utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyam alkalmazásával kell forintra átváltania 13

14 Helyi adók egyéb Idegenforgalmi adó: - egyházi személy mentessége, - vendég fizetheti az adót valutában is, - a szállásadó forintban fizeti meg az adót, melyet az adóévet megelőző év utolsó napján érvényes MNB árfolyammal vált át. 14

15 Telekadó: - víztározó területe nem adóköteles - repülőtéri lefedett terület - tulajdonos mögöttes felelőssége építmény- és telekadóban 15

16 Cégautóadó HM haditechnikai terméknek minősülő személygépkocsija mentes az adó alól Külföldi rendszámú személygépkocsi adóköteles tényállás esetén, ha a környezetvédelmi osztályjelzése nem ismert 6 környezetvédelmi osztályba kerül. 16

17 Illetékek Vagyonszerzési illeték mértéke: Két kulcs marad öröklési és ajándékozási illeték esetén: az általános illeték mértéke 18%, a lakásszerzéshez kapcsolódó illeték mértéke 9% Egyenes ági rokonok közötti vagyonszerzés illetéke a továbbiakban is 0% lesz. 17

18 Házastársuk utáni öröklés esetén az özvegyek értékhatár nélküli illetékmentességet kapnak: Jelenleg az özvegy a megszerezett örökrész első 20 millió forintjáig élvez csak illetékmentességet, a lakástulajdon, a haszonélvezet és a használati jog öröklése azonban illetékmentes. Az egyenes ági rokonokra vonatkozó illetékmentességet az özvegyekre is kiterjeszteni. 18

19 Visszterhes vagyonszerzés illetéke: Az eddigi két kulcsot (4 millió forintig 2%, felette a 4 millió forinton túli rész 4%-a) egységes, 4%-os kulcs váltotta fel. praxisjog is! 19

20 Belföldi ingatlantársaság vagyoni betétjének megszerzése 1 Mrd Ft-ig 4 %, az azt meghaladó rész után 2 %, de max. 200 MFt/ingatlan 20

21 Negatív illetékalap után nem kell fizetni: Magánszemélyt 2012-ben abban az esetben is terhelte illetékfizetési kötelezettség, ha ingatlan csere esetén a cserét pótló vételnél az eladotthoz képest kisebb értékű ingatlant vásárol. Az új szabály szerint ez a kötelezettség megszűnik. 21

22 fiatalok által fizetendő illeték mértéke: A 35 éves életkor alatt a 8 millió forintos, kedvezményt biztosító értékhatár 15 millió forintra emelkedett. Így az első lakásszerzés után, amennyiben a megvásárolt ingatlan nem drágább 15 millió forintnál, a szokásos illetéknek csak az 50 %-át kell megfizetni. 22

23 Mentességek Özvegyi örökrész teljes egésze mentes kivéve: az örökhagyó mostoha-, nevelt gyermeke esetén 20 MFt-ig mentes az illeték alól. 23

24 Mentességek Takarékbetét ingyenes megszerzéséhez kapcsolódó mentesség megszűnik, - kivéve az egyenes ági rokonok közötti jogügylet értékhatár nélkül továbbra is mentes 24

25 Mentességek Termőföld szerzése a családi gazdálkodókra is kiterjed, ha a birtokbaadástól számított 5 évig nem idegeníti el. (Nem elidegenítés a kisajátítás, a közérdekű célú elidegenítés, a birtokösszevonási célú önkéntes földcsere) 25

26 Mentességek Visszlízing ügylet január 1- jétől, időbeli korlát nélkül mentes 26

27 Eljárási illetékek Nem kell eljárási illetéket fizetni: - Eljárás megszüntetése után, - Ha érdemi eljárás nem kerül lefolytatásra, a befizetett illeték visszajár, - Kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, - Adóbevallásról készített másolat illetékmentes, - kivétel: az elektronikus úton - történő benyújtottnál. 27

28 Eljárási illetékek Fizetési könnyítés, adómérséklés iránti kérelem - magánszemély tárgyi mentes - gazdálkodó szervezet Ft - fellebbezés esetén a gazdálkodó szervezet illetékminimuma Ft 28

29 Illetékváltozás Csődeljárás illetéke: - jogi személy Ft ( Ft) - egyéb szervezet Ft ( Ft) Felszámolási eljárás illetéke: - jogi személy Ft ( Ft) - egyéb szervezet Ft ( Ft) 29

30 Megszűnő jogintézmény Feltűnő értékaránytalanság (ingatlantulajdon visszteher melletti megszerzése ill. szerződés valódi tartalma alapján ajándékozási illetékteher) 30

31 Illetékelőleg (vagyonszerzési illetékfizetés csak a földhivatali határozathozatalt követően) 31

32 Lakáscsere (cserét pótló vétel) Vagyonértékű jog jogosítottja is illetékalap-kedvezményre jogosult Több lakás cseréje esetén, ami az adózóra kedvezőbb Az illetékalap kedvezmény alkalmazását kérelmezni kell+nyilatkozatot kell adni a kedvezményi feltételek teljesüléséről. 32

33 Illetékek egyéb Art általános elévülési szabálya: a megfizetett illeték visszatéritésére, ill. a meg nem fizetett illeték törlésére Sportcélú ingatlan vagyonértékű jogának visszterhes megszerzése is mentes 33

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

A nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának korlátozása

A nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának korlátozása Helyi adók Helyi iparűzési adó A helyi adókról szóló törvény 2013. év január 1-jén hatályba lépő módosításai között a leglényegesebb, hogy korlátozták az iparűzési adóalap megállapítása során az eladott

Részletesebben

Az iparűzési adó bevallása a 2014-ben kezdődő adóévre

Az iparűzési adó bevallása a 2014-ben kezdődő adóévre TISZAÚJVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. 49 / 548-014 49 / 548-011 Honlap: www.tiszaujvaros.hu E-mail: phivatal@tujvaros.hu Magyar Közigazgatási Minőség Díj 2005 Az iparűzési

Részletesebben

Két adónem szűnik meg 2011-től (Egptv.) 1. a vállalkozók kommunális adója (bevallás a 2010. adóévről 2011-ben)

Két adónem szűnik meg 2011-től (Egptv.) 1. a vállalkozók kommunális adója (bevallás a 2010. adóévről 2011-ben) HELYI ADÓK Htv-t módosító jogszabályok 1. a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LVII. törvény 2. az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról,

Részletesebben

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN - 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN A bevallást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.) meghatározott

Részletesebben

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat képviselőtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról I. Általános rendelkezések 1. Zsámbok Község Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (továbbiakban

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló. 2012. november 27.

2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló. 2012. november 27. 2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló 2012. november 27. 1 Tartalom A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 7 I. Célok... 7 II. Javasolt intézkedések... 9 1. Személyi jövedelemadó...

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A bevallást - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.)

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben Foglalja össze az adózásra és az illeték fizetésére vonatkozó törvények ingatlanszakmai vonatkozásait:

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1990. évi C. törvény 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 2014.1.1. és 2014.1.31. között hatályos szöveg összehasonlítva 2012.12.1. és 2012.12.31. között hatályos szöveggel Tartalomjegyzék

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás 2015. adóévről

Helyi iparűzési adóbevallás 2015. adóévről Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58., Tel: (63)510-326 Iparűzési adó számlaszáma: 12066007-00372844-00100001 Mulasztási bírság számlaszáma: 12066007-00373020-00100008

Részletesebben

Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport

Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport Az adóügyi csoport feladatkörébe tartozik Nagykanizsa városban bevezetett - helyi adókkal (helyi iparűzési adó, építményadó, idegenforgalmi adó), - a gépjárműadóval,

Részletesebben

TERVEZETT ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK 2014-TŐL

TERVEZETT ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK 2014-TŐL TERVEZETT ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK 2014-TŐL Befektetési és Tanácsadó Zrt. TAO K+F KEDVEZMÉNY BŐVÍTÉSE Az adózó (választása szerint) a Tao tv. hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozása által, annak saját tevékenységi

Részletesebben

Antalóczy Györgyné. A 2013. évi adóváltozásokról. A kézirat lezárva: 2013. január 7. Összeállította: Antalóczy Györgyné adószakértő, könyvvizsgáló

Antalóczy Györgyné. A 2013. évi adóváltozásokról. A kézirat lezárva: 2013. január 7. Összeállította: Antalóczy Györgyné adószakértő, könyvvizsgáló Adó 2013 Antalóczy Györgyné A 2013. évi adóváltozásokról A kézirat lezárva: 2013. január 7. Összeállította: Antalóczy Györgyné adószakértő, könyvvizsgáló Kiadja: Turizmus Kft. Felelős kiadó: Szebeni Zsolt

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

Hatályos: 2010. adóévre

Hatályos: 2010. adóévre Az Esztergomi Önkormányzat többször módosított* 52/2005.(XII.15.) ör. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetbe foglalva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.), és az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben