LAKÓI ÖNKORMÁNYZATOK VEZETÕINEK II-III. TALÁLKOZÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAKÓI ÖNKORMÁNYZATOK VEZETÕINEK II-III. TALÁLKOZÓJA"

Átírás

1 LAKÓI ÖNKORMÁNYZATOK VEZETÕINEK II-III. TALÁLKOZÓJA 2003 Balatonlelle Budapest

2

3 Bevezetés szeptember én került sor elsõ ízben a Lakói Önkormányzatok Vezetõinek Találkozójára a Zala és Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Üdülõjében, Balatonlellén. Az elsõ találkozó nagy sikerére tekintettel elhatároztuk, hogy ezentúl minden esztendõben megszervezzük e rendezvényt. Így került sor december 8-9-én a második országos szemináriumra, szintén Balatonlellén. Ezen a találkozón az ellátotti önkormányzatok tagjain kívül a lakóotthonokban élõk és segítõik is képviseltették magukat annak érdekében, hogy a lakóotthonokkal kapcsolatos módszertani anyaghoz véleményeket, tapasztalatokat, javaslatokat gyûjtsünk. A konstruktív megbeszélések elõtt gondolatébresztõ elõadásokat hallhattak a résztvevõk a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium ill. a Szigony Alapítvány képviselõitõl. A Lakói Önkormányzatok Vezetõinek III. Országos Szemináriumát Budapesten, Csillebércen rendeztük meg szeptember án. A rendezvényre a PÉF vezetõi külföldi elõadókat hívtak segítségül. Az elsõ nap tréningek zajlottak. A személyzet részére tartott tréning célja az volt, hogy a segítõk csapatmunkában végiggondolják, hogy a munka során elõkerülõ problémás helyzetek megoldásában milyen szerepe lehet a lakóönkormányzatnak. Tréner: Robert Hayward, szervezetfejlesztõ konzultáns, pszichológus. A lakóönkormányzati aktivisták részére tartott tréningen lehetõség nyílt a bemutatkozásra, kiscsoportos feldolgozásban valós helyzetek szimulálására, közös kiértékelésére. Tréner: Terry Simpson, az Egyesült Királyság Érdekvédõ Hálózatának korábbi elnöke. A második nap elõadásokat hallhattunk. Bódy Éva, az ESZCSM Családi és Szociális Szolgáltató Fõosztályának vezetõ tanácsosa, ismertette a lakóönkormányzatok jogosítványairól szóló törvénytervezetet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosításához. Csató Zsuzsa, NCSSZI Szociálpolitikai Fõosztályának szakreferense az ellátottjogi képviselõ mûködésének feltételeirõl, feladatairól, a rá vonatkozó szabályokról beszélt. Mindezeken túl szeretnénk, ha tovább bõvülne az ellátotti önkormányzatok köre és közösen tennénk azok mûködését hatékonyabbá. 1

4 Kovács Katalin Vágyam Õszintén szeretnék élni, Minden úton végig menni, Hinni abban, amire vágyom, Ha hiszek benne, küzdeni bármilyen áron! Õszintén szeretnék élni, És csak annyit elérni, Hogy jó kedvem senkit se bántson Tõled csak annyit szeretnék kérni, Hogy engedj engem szabadon! Szelíden, szabadon, szépen, Szabadabban, mint eddig éltem Ne kelljen hazudnom senkinek, És ha valamit kérdek a válasz mindig igaz legyen! 2

5 Bódy Éva, vezetõ tanácsos elõadása ESZCSM Szociális Szolgáltatási Fõosztály (Balatonlelle, 2003.) 1999-tõl, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) módosítása kapcsán indult el az a folyamat, amely az érdekképviseleti fórumok mûködtetését írta elõ a bentlakást nyújtó szociális intézményekben. Az érdekképviseleti fórum más, mint a lakói önkormányzat. A kettõ nem egymás alárendelt fóruma. Az érdekképviseleti fórum mûködésérõl tájékoztatni kell a lakókat, ismertetni kell velük, milyen módon jön létre, illetve kik vesznek részt benne. Az érdekképviseleti fórum gondnokokból, a fenntartó képviselõjébõl, hozzátartozókból, ellátottakból és az intézmény munkatársaiból alakul. A lakói önkormányzat által megfogalmazott kérdések, az általuk tárgyalt problémák az érdekképviseleti fórum elé kerülhetnek. A fórum célja, hogy egyfajta közös gondolkodás, kommunikáció induljon el, ahol az ellátás szervezõjének minden szereplõje ott van. Az ellátottak érdekvédelme céljából jött létre egy közalapítvány, amelynek keretében mûködik a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselõ. Minden megyében egy ellátottjogi képviselõ kezdi el mûködését. Az ellátottjogi képviselõ nemcsak a pszichiátriai betegek számára nyújt szolgáltatást, hanem a szociális intézményekben élõ ellátottak részére. Az ellátotti jogokkal kapcsolatban felmerül a lakói önkormányzatiság kérdése. A lakóönkormányzat, alulról szervezõdik. Az ellátottjogi képviselõ mûködésével kapcsolatban az Szt. végrehajtási rendelete (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet) hoz részletes szabályokat. Kérdések: A különbözõ szakmai, terápiás programok során megfelelõen látják-e el a személyt? Nem élnek-e vissza a kezelés során információkkal, adatokkal, illetve bizonyos jogoknak a megsértésével? A pszichiátriai betegségeknél bizonyos esetekben szükséges a beavatkozás az ellátott beleegyezése nélkül is az állapot javítása illetve állapotromlásának elkerülése érdekében. Ezen esetekben bizonyos lépéseket, korlátozásokat kell beiktatni. De korlátozás lehet az is, ha nem szeretném bevenni a gyógyszert és be kell. A korlátozó intézkedésekkel kapcsolatban az Szt elõír speciális jogokat. A végrehajtási rendeletnek is ezt kell követnie. A korlátozó intézkedésekrõl szóló végrehajtási jogszabály, amelynek következtében nagyon fontos adminisztrációs tevékenységet szükséges folytatni. A korlátozó intézkedés esetén kitöl- 3

6 tendõ adminisztrációs betétlapot a szolgálatban dolgozó szakember, a pszichiáter, illetve az ellátottjogi képviselõ írja alá. A lakó önkormányzatoknak szükséges mûködési szabályrendszert kialakítaniuk. A különbözõ betegtanácsok mûködési rendet készítettek. Szeretnénk a szociális ellátások szabályaiba megjeleníteni a mûködésre vonatkozó egységes rendszert megjelentetni. Lényeges, hogy ami a lakókat közvetlenül, közvetve érinti, abban lakói önkormányzat tudjon mûködõképes szabályt felállítani. (Pl. étkezés, szabadidõs tevékenységgel kapcsolatos dolgok.) A házirend, mely az együttélés feltételeit határozza meg, megváltoztatható, felülvizsgálatát szükséges idõszakonként megtenni. A lakói önkormányzatok rendje nem lehet ellentétes jogszabályokkal, illetve az intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatával. A lakói önkormányzatok hatáskörébe tartozhat a közösségi helyiségek használata. A lakói önkormányzatok kötelesek a panaszokat kivizsgálni és a szükséges intézkedéseket megtenni. Az intézménynek kötelessége a lakói önkormányzat céljaira helyiséget biztosítani és az azzal kapcsolatos feltételeket megteremteni. A lakói önkormányzat választás alapján mûködik, minden ellátott jelölhetõ és jelölhet. Vannak olyan betegek, akiknek teljes joguk van minden cselekedethez, vannak akik korlátozó, vannak, akik kizáró gondnokság alatt állnak. Ez a lakói önkormányzat tekintetében mindegy, hisz a mindennapi életrõl van szó. Minden ellátottnak egyenlõ szavazata van. Nem sérülhet a jogi korlátozás alatt lévõ személyek szavazati joga. A jogszabály tervezi megjeleníteni, hogy az intézmény dolgozóinak segítséget kell nyújtaniuk az önkormányzat mûködésében, a választások lebonyolításában. Az ellátotti önkormányzat választását, törvényességét, az ellátottjogi képviselõnek ellen kell jegyeznie. Fontos, hogy ne mindig ugyanazok kerüljenek a vezetésbe, szükséges mindenki képességét fejleszteni tréningeken, hogy õk is bátran föl tudják vállalni egy-egy lakói önkormányzat munkáját. Nagyon gyakori, hogy a hasznos vélemények nem kerülnek felszínre. Ezeket az embereket is akik véleményüket nem tudják a nyilvánosság elõtt elmondani segítenünk kell. Mindvégig szem elõtt kell tartani a lakói önkormányzatnak, hogy minden az adott intézményben élõ ellátott érdekét és véleményét képviseli. A pszichiátriai betegek otthonaira jellemzõ, hogy vegyes összetételûek. Ezért, a lakói önkormányzatoknak mindegyik ellátotti csoportra ugyanannyi hangsúlyt kell helyeznie a választás és a képviselet esetében. 4

7 Csató Zsuzsa, szakreferens elõadása az ellátottjogi képviselõ mûködésének feltételeirõl, feladatairól NCSSZI Szociálpolitikai Fõosztálya (Budapest, 2004.) 1/2004. (I. 5.) ESZCSM rendelet a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselõ mûködésének feltételeirõl A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 94/K. -ának (7) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 11/A -ának (4) bekezdésében foglaltak alapján, továbbá az egészségügyrõl szóló évi CLIV. törvény a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el: Az ellátottjogi képviselõre vonatkozó külön szabályok 8. (1) Az ellátottak jogérvényesítésének elõsegítése érdekében az ellátottjogi képviselõ a) évente legalább egy alkalommal részt vesz a szociális intézményben rendezett érdekképviseleti fórum ülésén, ahol tájékoztatja az ellátottakat a jogaikról, azok érvényesítésének módjáról, az ellátottjogi képviselõ elérhetõségérõl és a segítõ szervezetekrõl, továbbá válaszol az ellátottak kérdéseire; b) az ellátottak igényeihez igazodóan fogadóórát tart a 100 fõ feletti tartós bentlakásos szociális intézményben. (2) Ha az intézmény vezetõje az Szt. 94/G. -ának (4) bekezdésében foglaltak alapján korlátozó intézkedés ide nem értve a pszichés megnyugtatást alkalmazásáról értesíti, az ellátottjogi képviselõ haladéktalanul felkeresi az ellátást igénybe vevõt, és tájékozódik az ügyben, amelynek során megvizsgálja a korlátozás szükségességét és az eljárás jogszerûségét. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény Az ellátottjogi képviselõ 94/K. (1) Az ellátottjogi képviselõ a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátást biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevõ, illetve a szolgáltatásban részesülõ részére nyújt segítséget jogai 5

8 gyakorlásában. Mûködése során tekintettel van a személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló évi XLVII. Törvény rendelkezéseire (2) Az ellátottjogi képviselõ feladatai a) megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintõ legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeirõl és az ellátást igénybe vevõket érintõ jogokról, b) segíti az ellátást igénybe vevõt, törvényes képviselõjét az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között kialakult konfliktus megoldásában, c) segít az ellátást igénybe vevõnek, törvényes képviselõjének panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetõjénél és a fenntartónál, d) a jogviszony keletkezése és megszûnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetõjénél, fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek során írásbeli meghatalmazás alapján képviselheti az ellátást igénybe vevõt, törvényes képviselõjét, e) az intézmény vezetõjével történt elõzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok érvényesülésérõl és a figyelembevételérõl a szakmai munka során, f) intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértõ gyakorlat megszüntetésére, g) észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az intézmény vezetõjénél, h) amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintõ jogsértés fennállását észleli, intézkedés megtételét kezdeményezheti az illetékes hatóságok felé, i) a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja. 6

9 (3) Az ellátottjogi képviselõ e célra létrehozott szervezet keretében mûködik. (4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény vezetõje az ellátottakat tájékoztatja az ellátottjogi képviselõ által nyújtható segítségadás lehetõségérõl, az ellátottjogi képviselõ elérhetõségérõl. (5)-(6) (7) Az ellátottjogi képviselõ munkaköre pályázat alapján tölthetõ be, külön jogszabályban meghatározott felsõfokú iskolai végzettséggel. (8) Az ellátottjogi képviselõ jogosult a) a szociális szolgáltató vagy intézmény mûködési területére belépni, b) a vonatkozó iratokba betekinteni, c) a szolgáltatást végzõ dolgozókhoz kérdést intézni. (9) Az ellátottjogi képviselõ köteles az ellátást igénybe vevõre vonatkozó és tudomására jutott orvosi titkot megtartani, és az ellátást igénylõ személyes adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni. 7

10 Gombos Gábor a PÉF elnökének elõadása Európában Hollandiában, a 70-es évek közepén kezdõdött el a lakói önkormányzat mûködése. Olyan nagy pszichiátriai kórházak mûködtek, mint nálunk Lipótmezõ. A holland lakosság lélekszáma nagyjából összemérhetõ a magyarral. A kórházon belül az ellátottak több mint fele krónikus beteg volt. Senki nem gondolt arra, hogy ezek az emberek rehabilitálhatóak lennének. Emellett mûködtek szociális ellátásra szakosodott intézmények, amelyek meglehetõsen hasonlítanak a pszichiátriai betegek otthonaira. Ezek nagyon vegyes összetételûek voltak. Hollandiában ezek az intézmények egyre inkább átalakultak öregek otthonaivá, mivel ezekben új felvételeket nem lehetett bonyolítani, az otthon ellátottai az évek múlásával idõsekké váltak. Amikor a jóléti társadalmak kezdtek rosszabbul mûködni, kezdetét vette az a szemlélet, - ami nálunk is keményen érvényesíti magát - amely azt veszi figyelembe, mennyire költséghatékony a rendszer: azaz a befektetés hogyan térül meg, s mit kap érte a megrendelõ. Ahogy öregedtek az otthonok lakói, megürültek az ágyak. Az alapvetõ probléma ami miatt ténylegesen ellátásra szorultak az életkoruk volt. A felvételre kerülõ kliensek nem pszichiátriai betegek voltak, hanem idõs emberek. Veszélyes az a stratégia, ami elsõdlegesen ágyakban gondolkodik és nem olyan szolgáltatásokban, amelyek segítenének abban, hogy az emberek elkerüljék a bentlakásos intézménybe való bekerülést, illetve lehetõséget kapjanak arra, hogy visszatérhessenek a társadalomba. Az átalakulás idõszakában meghirdették azt a jelszót minden állampolgárra vonatkozóan beleértve a pszichiátriai problémával élõket is, hogy joguk van olyan ellátásokhoz, amelyek legkevésbé korlátozzák a hétköznapi életüket. Ha valaki fiatal korában pszichiátriai problémák miatt elveszti önállóságát, vagy soha nem szerezte meg ezt a képességet, akkor egy sor olyan szolgáltatás álljon rendelkezésére, ami segít megtartani õt az otthonában, vagy pedig egy lakóotthonszerû ellátásban részesülhessen. Hollandiában ez néhány évtizeddel korábban kezdõdött el. Ezzel párhuzamosan zajlott az a folyamat is, hogy a különbözõ jogvédõ szervezetek, betegszervezetek kezdték felhívni a figyelmet arra, hogy a betegeknek sok joga csak azért korlátozódik, mert intézményi keretek között kapnak ellátást. Az intézményes lét embertelen. Ebbõl csak úgy lehet továbblépni, ha nem intézményekben és ágyakban gondolkodunk, hanem humán szolgáltatásokban. Egyre több kórházi osztályon, szociális intézményben spontán módon, alulról építkezve kezdtek el létrejönni az úgynevezett betegtanácsok. Eleinte semmilyen jogi felhatalmazásuk, törvény által elõírt kötelezett- 8

11 ségük az államnak vagy az ellátottaknak nem volt. Ha egy hely megtûrte õket, mûködhettek, ha nem, nem mûködhettek. Eleinte nagyon sok dolgozó gyanakvással fogadta ezeknek a betegtanácsoknak a létrejöttét. A másik oldal, hogy sok helyen viszont a betegtanácsok létrejöttében aktívan közremûködtek a személyzeti tagok, dolgozók. Eleinte a legfontosabb témák, amelyekkel a betegtanácsok foglalkoztak: az étel minõsége, hogy minek alapján állítják össze a menüt, elegendõ idõt töltenek-e a betegek a szabad levegõn. Sok esetben a mozgáskorlátozott ellátottak emeleten vannak elhelyezve, az épületben pedig nem biztosítottak az akadálymentes közlekedés feltételei. Tehát akkor jutnak ki a szabad levegõre a betegek, ha a személyzet kiviszi õket. Igazán érdekütközõ helyzeteket a kezdeti idõszakban nem nagyon vállaltak fel ben fontos fordulat következett be. Jogszabályi kötelezettség írta elõ, hogy minden pszichiátriai ellátást nyújtó intézményben kötelezõ létrehozni betegtanácsokat. Létrejött 1oo betegtanács, akik nem tudták, mit kellene csinálniuk és hogyan ben jött létre a betegtanácsok országos hálózata, amelyik azóta is létezik és egyre aktívabban dolgozik. Ez egyrészt képzést nyújt a betegtanácsok tagjainak, megtanítja õket, hogyan lehet hatékonyan mûködtetni azokat. Hollandiában mára már mindenféle szolgáltatásra, a nappalira is kiterjedt a betegtanácsok mûködése. Azok a betegtanácsok, amelyek megmaradtak a bentlakásos intézményeknél, ahogy erõsödtek, ügyesebbé-képzettebbé váltak, megismerkedtek mások munkájával, egyre inkább érdeklõdni kezdtek olyan kérdések iránt, amelyek túlléptek az élelmezési kérdés szintjén. Egyre inkább követelték maguknak, hogy olyan kérdésekbe is beleszólhassanak, mint például az új munkaerõ felvétele. Ha megüresedik egy állás, akkor a jelöltek meghallgatásában és választásában a betegtanácsok jogot követelnek maguknak. A Hollandiából elindult betegtanács-mozgalom átkerült Angliába. A 8o-as évek közepén ott is elkezdtek szervezni betegtanácsokat, igaz, egészen másképp, mint Hollandiában. Hollandiában meghatározott idõtartamra amely nem hosszabb egy évnél választás útján alakulnak meg a betegtanácsok. Az idõtartam nincs szabályokhoz kötve, de általában egy év az optimális. Ezzel szemben Angliában a legtöbb állandó tagság nélkül mûködik. Angliában még mindig vannak nagy ágyszámú kórházak. Ott hetente-kéthetente betegtanács ülést tartanak, amelyre bárki, akit ebben a kórházban kezelnek, ápolnak jogosult elmenni, véleményét kifejezni, problémájával elõállni és a döntéshozatalban részt venni. Nincsenek választott tagok, bárki, akinek kedve van elmehet. Nagyon fontos, hogy mind Hollandiában, mind Angliában ezek a betegtanácsok csak betegekbõl állnak. Részt vehet az igazgató, a fenntartó, de 9

12 csak akkor, ha a betegtanács kéri. Kérheti maga a fenntartó is, ha olyan kérdést érint, aminek tárgyalása õt is érinti. Hollandiában és Angliában a szakdolgozók rengeteg támogatást adtak az elsõ idõszakban, pl. helyiséget biztosítottak, ahol összejöhettek a betegek, az ülés szakszerû lebonyolításában segítséget nyújtottak. A képzések szervezéséhez a Holland államtól finanszírozást kaptak. A betegtanácsok egyesületének hálózatán keresztül hozzá lehet férni megfelelõ képzésekhez. Hollandiában kéthavonta összejönnek az adott régióba tartozó betegtanácsok vezetõ aktivistái. A pszichiátriai problémával élõ emberek ellátásával kapcsolatos követelmények meghatározásában részt vesznek a betegtanácsok az országos hálózaton keresztül, így az ellátások minõségbiztosításában nagyon fontos szerepet játszanak. Nyugat-Európában is késõi fejlemény a betegjogok kérdése. Az 1980-as években foglalták törvénybe a betegjogokat a legtöbb nyugati országban. Ebben nincsen 40 éves lemaradása Magyarországnak. A panaszoknak a kezelése nem könnyû feladat. Nagyon sok pszichiátriai problémával élõ ember azt tanulja meg az életben, hogy jobb, ha nem panaszkodik, mert abból csak baj lesz. Nagyon sokan, akiknek jogos panaszuk lenne, legfeljebb a szûk baráti körükben mernek csak ezekkel elõhozakodni. A betegtanácsok országos szervezete a rendszer egészérõl fejti ki véleményét. Minden olyan fórumon, ahol pszichoszociális ellátást érintõ kérdéseket tárgyalnak, a betegtanácsok országos hálózatának képviselõi egyenlõ partnerként vesznek részt a munkacsoportokban. Ez azt is jelenti, hogy a tanácsadói munkáért ugyanazt a honorálását megkapják, mint az orvos, szociális munkás, stb. Olyan szisztematikus betegtanácsi rendszer, mint a hollandiai és angliai a többi európai országban nem alakult ki. Ez nem azt jelenti, hogy nem lenne máshol ilyen, de nincsen törvényi kötelezettsége az ellátást nyújtónak arra, hogy ilyen tanácsokat fenntartson. A mediterrán országokban az intézménytõl v. fenntartójától függ, hogy van-e a szolgáltatásaiban betegtanács vagy nincs. Magyarországon pillanatnyilag nincsen jogszabályi kötelezettség arra, hogy pszichiátriai betegotthonokban létrejöjjenek lakói önkormányzatok. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet ilyeneket létrehozni. Fontos, hogy különbözõ lakói önkormányzatok egymással kapcsolatban legyenek, cserelátogatások, kisebb programok keretében egymás mûködését megismerhessék. Magyarországon a panaszeljárások nem túl nagy hatékonysággal mûködnek. Az ellátottjogi képviselõ intézménye segítséget jelenthet majd ehhez. 10

13 11

14 Meddig terjed a lakói, illetve a klub Önkormányzat határa? Irányíthatja e az intézményt az Önkormányzat? Elõadó: Dr. Székely-Kolozs Jánosné, Szigony Alapítvány a közösségi Pszichiátriáért, Budapest Törvény írja elõ, hogy pszichiátriai betegek részére nappali klubot kell mûködtetni, és minden nappali klubban beteg önkormányzatot és érdekképviseletet kell létrehozni. A mai tudásom szerint ennek végrehajtásában még nem született meg a szabályzás. E nélkül úgy tûnik mindenki a saját szája íze szerint próbálja megvalósítani. Mi a bázakerettyei Módszertani Intézettõl kértünk útmutatást és az õ mûködési szabályzatuk alapján adaptálni próbáltam a H. klubra. Természetesen intézményünk funkciója merõben más, így a bázakerettyei MSZ-nek csak a szellemét vettem át. Irányelv épüljön a klubtagok tevékenységére és aktivitására, amely a saját foglalkoztatásukat célozza meg, de ne terjedjen ki szakmai tudást igénylõ területre. A Harmónia Klub Önkormányzata kialakulásának körülményei: Önkormányzati képviselõk megválasztása: mire mi a feladat? Közös értekezlet az Alapítvány kuratóriumával Logó pályázat meghirdetve betegeknek a klub nevére, és jelképére Közgyûlés új önkormányzati képviselet megválasztása: mire, mi a HÖK feladata Lehet, hogy izgalmas és érdekes szakmai kihívás lenne, ha a betegönkormányzat irányítaná önállóan a klub mûködését, de nem szeretném, ha a Harmónia Klub lenne az elsõ ilyen. A véleményem saját tapasztalatomon alapszik. Elég jól ismerem a klub mûködéséhez szükséges feltételek biztosításának nehézségeit, és azt is, hogy a jó állapotban lévõ betegektõl maximálisan mit lehet kihozni. Ellenérvek: FOUTAIN HOUSE 1. Mibõl vették a telket? Mibõl tartották fenn? 2. Társadalmi munka? Akkor mibõl éltek? 3. Ha a kliensek állapota javul, reszocializálódnak nincs már szükségük klubra, cserélõdik a tagság összetétele, ha a kliens állapota roszszabbodik nem tud részt venni a munkában. 4. A klubtagság önkéntes nem lehet kötelezõvé tenni hogyan lehetséges egyszerû és rendszeres munkavégzés. 5. Hogyan lehet a betegönkormányzattól elvárni, hogy anyagi felelõs- 12

15 séggel tartozzon a klub fenntartására juttatott pénzzel. Rendelkeznek-e betegek olyan ítélõképességgel, hogy a feladatnak megfelelõ Önkormányzatot választanak? 6. Alapítványunk részben a Foutain House modellt követi, mely ban jött létre az USA-ban, szociális munkások és betegek közösen vettek részt a munkában, de a betegek ezért nem kaptak díjazást. A Harmónia Klubban az alkalmazottak között nagyobb számmal szerepel megfelelõ végzettséggel rendelkezõ pszichiátriai beteg, mint egészséges munkatárs. 7. A klubtagok által igényelt tanfolyamokat, pld. nyelvi, számítástechnikai, szintén arra felkészült klubtag vezeti óradíjért. Tapasztalatunk szerint a demokratikus légkör megteremtése, a klubtagok részvétele az irányításban nem azon múlik, hogy csak betegek, vagy hivatásosak vezetik-e a klubot, elõbbre való a szimmetrikus kapcsolat kialakítása és annak tanulása hogyan tudunk partnerek lenni. Bódy Éva, vezetõ tanácsos elõadása a lakóönkormányzatok jogosítványairól szóló törvénytervezettel kapcsolatban ESZCSM Családi és Szociális Szolgáltató Fõosztály (Budapest, 2004.) Javaslat az évi III. törvény módosításához 1. (1) A szociális szolgáltatást nyújtó nappali, tartós ápolást gondozást nyújtó szociális intézménnyel jogviszonyban álló ellátottak az ellátottak önszervezõdésére, az ellátotti jogok védelmére, érdekeik közösségben történõ képviseletére intézményi ellátotti önkormányzatot hozhatnak létre. Az ellátotti önkormányzat tevékenysége az ellátottakat érintõ valamennyi kérdésre kiterjedhet, (2) Az ellátotti önkormányzat: átfogja a közösség életét, annak minden tagjának támogatást nyújt a jogok gyakorlásában, szervezõ és végrehajtó funkciókból eredõ felelõsség érzetet erõsíti, az intézmény értékeivel való teljes azonosulást elõsegíti, a választás jogának biztosításával az ellátottak számára lehetõséget teremt az intézményi élet alakításába való aktív bekapcsolódásra. 13

16 (3) Az ellátotti önkormányzatot megalakításával kapcsolatos információkról az ellátottakat tájékoztatni szükséges, és számukra ezen önszervezõdési és érdekképviseleti feladatokra felkészítõ foglalkozásokat szükséges szervezni. A képzés, felkészítés folyamatába bevonható az ellátottak képviseletét ellátó országos érdekképviseleti szerv. (4) Az ellátotti önkormányzat az ellátottak magatartását nem minõsítheti, rájuk büntetést, szankciókat nem róhat ki, az ellátottak más törvényben biztosított jogait nem korlátozhatja. (5) A szociális szolgáltatást nyújtó nappali, tartós ápolást gondozást nyújtó intézmény valamennyi ellátottjának képviseletében az az ellátotti önkormányzatot járhat el, amelyiket a választáson részt vevõ ellátottak több mint 50%-a választott meg. 2. (1) Az ellátotti önkormányzat munkáját az ellátottak által felkért cselekvõképes személy segíti, aki az ellátotti önkormányzat írásos megbízása alapján eljárhat az ellátotti önkormányzat képviseletében is. Ellátotti önkormányzat jogai és kötelezettségei 3. (1) Az ellátotti önkormányzat dönt saját mûködésérõl. Mûködési Szabályzatát (továbbiakban: MSZ) a választó ellátotti közösség fogadja el, és az intézményvezetõ, ellátottjogi képviselõ, illetve a fenntartó hagyja jóvá. A jóváhagyás csak akkor tagadható meg, ha a szabályzat jogszabálysértõ vagy ellentétes az intézmény szervezeti és mûködési szabályzatával, illetve házirendjével. (2) Az ellátotti önkormányzat hatáskörébe tartozik a közösségi célokat szolgáló helyiségek használatának szabályozása, közösségi programok szervezésében-, az ellátottak önállósodásában és az intézmény életében való aktív részvétel elõsegítése, az intézményen belüli tájékoztatási, információs eszközök mûködtetése, kapcsolatok kialakítása, regionális, országos hálózatokba való szervezõdése más ellátotti önkormányzattal, önsegítõ, érdekvédõ szervezetekkel, a házirenddel összefüggõ kérdések. Mûködési rend részletes szabályai 4. (1) Az ellátotti önkormányzat mûködésével kapcsolatos monitorozást az ESZCSM felhívási közleménye alapján szakmai és civil szervezetek végzik. (2) Az ellátotti önkormányzat mûködési rendjére vonatkozó szakmai ajánlásokat külön módszertani levél foglalja magában. 14

17 A további kérdésekre adott válaszokból megpróbáltunk néhány észrevételt kiragadni, melyekbõl okulhatunk további munkánk során. Amire szívesen emlékszel vissza a találkozóval kapcsolatban: Olyan ismeretségeket szerezhettem, amit majd a jövõben a munkám során tudok felhasználni. Jó tapasztalni, hogy betegtársainkat egyenrangú emberként fogadják el, és õk is hangoztatják véleményüket, nem érzik magukat kevesebbnek ép embertársaiknál. A találkozók szervezését nagyon hasznosnak találom, mindenképpen jó érzés, hogy nem vagyunk egyedül más intézményekben hasonló problémákkal küzdenek stb. Jó volt találkozni az angliai vendégekkel is. A legnagyobb pozitívumnak tartom, hogy az ellátottak és az ellátók (az intézeten kívüli) közös programon tréningen vesznek részt. Nagyon jó példakép Gombos Gábor. A külföldi példák megismerése is jó lehetõség volt! A szép környezet, kényelmes szállás (Balatonlelle). Új barátságot kötöttem. Megismerkedtem néhány igaz emberrel, aki már ritkaság. Amire nem szívesen emlékszel vissza a találkozókkal kapcsolatban: Sablonosnak érzem abból a szempontból, hogy feltételezik a programok, hogy az intézményekben csupa fiatal, agilis, kitörni vágyó lakó van, ezzel szemben ez nem általános. A lakóink többsége középkorú, idõsebb, stabil családi háttérrel nem rendelkezõ, gyakran tényleges ápolásra-gondozásra szoruló ember. Hol vannak az õ jogaik, igényeik? Nem feltétlenül látom pl. az õ legnagyobb problémájuknak, hogy nem tölthetik távol barátokkal szórakozva a szombat estét. A második napi központi elõadók foglalkozásának túl rövidre szabott idejére, tájékoztatásuk kevés adataira. A programok nem kapcsolódtak egymásba. Nincsen különösebben semmi konkrét dolog, mellyel elégedetlen lennék. Minthogy elsõ alkalommal volt szerencsém ilyen találkozón részt venni, minden abszolút pozitív hatással volt rám. Több intézmény delegációja nem tudta végighallgatni a második napot! (közlekedési eszközök indulása miatt). Esetleg lehetne egy nappal hosszabb 15

18 a szeminárium, vagy a második nap legyen tervezettebb, hogy a messzebb lakók is végig tudják hallgatni a rendszerint fontos zárónapot. Javaslatok a következõ találkozók szervezésével kapcsolatban: Mi legyen a téma? Korlátozó intézkedések Lakóönkormányzatok jogosítványairól bõvebben A lakói önkormányzat kompetenciái. Betegek jogairól pontosabb felvilágosítás. Az önkormányzatok jobb mûködtetése. Szankciók nélkül hogyan tudna hatást gyakorolni a lakói önkormányzat a problémás lakótársakra. Elõítéletek pszichiátriai betegekkel szemben. Gondnok és lakó közötti szorosabb kapcsolat elérése. Az önálló életre való felkészítés, nevelés. Milyen kiegészítõ programokat szeretnél? Zenés-táncos estet, discót. Vendégmûvészek (színészek) szereplése. Több kötetlen beszélgetés, egymás megismerése, nem kötelezõ jelleggel. Kulturális programok, mozi, színház, stb. Játékos vetélkedõk, filmvetítés. Egyéb észrevételek: Jó lenne az elhangzott elõadásokról írásos anyag is. Javaslom, hogy legközelebb ha megoldható kettõnél több napra tervezzétek a találkozót. A feltett kérdésekre kielégítõbb magyarázatot adnának oly módon, hogy mindenki megértse. Nem paragrafusok felsorolásával, hanem egyszerû magyarázattal. 16

19 Összegzés Az elmúlt három szemináriumról kérdõívet készítettünk, melynek célja, hogy egyrészt képet kapjunk az eddigi találkozók eredményességérõl, másrészt hogy a javaslatokat, ötleteket a jövõben felhasználhassuk hasonló rendezvények megszervezéséhez. A kérdõív elsõ részében öt pontos skálán lehetett értékelni a találkozót, a második részében véleményeket, javaslatokat vártunk. Ennek a vizsgálatnak az eredményérõl szeretnénk néhányat szemléltetni. Milyen mértékben tartjátok hasznosnak a találkozót? A megkérdezettek többsége, 67%-a kifejezetten hasznosnak tartja a találkozót. A résztvevõk 28%-a a 4, és mindössze 5%-a 3 pontra értékelte a találkozó hasznosságát, amibõl arra lehet következtetni, hogy a szeminárium megtartása fontos, de talán témájában, programjaiban igényel átalakításokat. A találkozók elegendõ információkat nyújtottak-e számodra? Ennél a kérdésnél is a hármas kategória volt az, amely a legkevesebb szavazatot kapott, de lényegesen többet mint az elsõnél (19%). A négyest és ötöst majdnem egyforma számban jelölték meg (42-41%) a résztvevõk. Az ellátotti önkormányzatok számának növekedésével egyre több kérdés merül fel és egyre szélesebb körû tájékoztatást igényelnek. 17

20 Elégedett vagy-e a találkozók szervezésével? Ebben az esetben szignifikáns a különbség, azaz a megkérdezettek többsége elégedett a szervezéssel. Elégedett vagy-e a kiegészítõ programokkal? Mindössze 51% gondolja a kiegészítõ programokat megfelelõnek. Ennek több oka lehet. Egyrészt az oldottabb táncos, zenés programok nagyobb tömeget vonzanak, mint az esti közös beszélgetés, másrészt a motiváltság, az érdeklõdés felkeltése sem volt könnyû feladat. 18

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Előadás témái A betegjogi, ellátottjogi,

Részletesebben

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján Hajdúszoboszló, 2010. 06. 03. Rózsavölgyi Anna Székhely: 1051 Budapest Akadémia u.3. Levelezési cím: 1122 Budapest Városmajor u. 48/b. Telefon:

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3.

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SZ-22 KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: HÁRSFA GYULÁNÉ ÁPOLÁSI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA:

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

A beteg-, ellátott- és gyermekjogi képviselő feladatai és lehetőségei Dr. Kiss László Jogvédelmi, Jogi, Módszertani Főosztály

A beteg-, ellátott- és gyermekjogi képviselő feladatai és lehetőségei Dr. Kiss László Jogvédelmi, Jogi, Módszertani Főosztály A beteg-, ellátott- és gyermekjogi képviselő feladatai és lehetőségei Dr. Kiss László Jogvédelmi, Jogi, Módszertani Főosztály Budapest 2013. május 23. Jogvédelem története Elsőként betegjog 77/1999. (XII.

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere. Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi feladatok

A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere. Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi feladatok TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi

Részletesebben

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: PROTOKOLL száma A jogvédő tevékenységei a szolgáltatónál. 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: 1. PROTOKOLL CÉLJA A jogvédelmi képviselő szolgáltatónál történő

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM SZABÁLYZATA ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM SZABÁLYZATA Érdekképviseleti Fórum Szabályzata A szabályzat az 1993. évi III. törvényben biztosított felhatalmazás és a 11/2000 (10.26) Ö.R. alapján készült. I. fejezet Az Érdekképviseleti

Részletesebben

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása,

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása, 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Nyírmadai Szociális Ápolási-Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester A HÁZIREND

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

A jogvédelem története, az OBDK helye és szerepe a jogvédelmi rendszerben Dr. Novák Krisztina főigazgató

A jogvédelem története, az OBDK helye és szerepe a jogvédelmi rendszerben Dr. Novák Krisztina főigazgató TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A jogvédelem története, az OBDK helye és szerepe a jogvédelmi rendszerben Dr. Novák Krisztina főigazgató.

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2005. (IV. 1.) Kgy. rendelete. a szociális szolgáltatásokról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2005. (IV. 1.) Kgy. rendelete. a szociális szolgáltatásokról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2005. (IV. 1.) Kgy. rendelete a szociális szolgáltatásokról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

A betegek, ellátottak és gyermekek jogvédelme. Tapasztalatátadó tanácskozás. 2013. December 12.

A betegek, ellátottak és gyermekek jogvédelme. Tapasztalatátadó tanácskozás. 2013. December 12. A betegek, ellátottak és gyermekek jogvédelme Tapasztalatátadó tanácskozás 2013. December 12.. Az OBDK jogállása és feladatai 2012. November 1. megalakult az OBDK (214/2012.(VII.30.) Korm. rendelet) Elsődleges

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: PROTOKOLL száma Önkéntes jogvédő tevékenysége. 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: 1. Protokoll célja Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS KÉSZÍTETTE: PÁKOZDI RAMÓNA ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

TÁJÉKOZTATÁS KÉSZÍTETTE: PÁKOZDI RAMÓNA ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ TÁJÉKOZTATÁS KÉSZÍTETTE: PÁKOZDI RAMÓNA ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

A jogvédelmi protokollra vonatkozó FOGALOM-TÁR

A jogvédelmi protokollra vonatkozó FOGALOM-TÁR 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet ----------------------------------------------------------------------- Iratminta száma: A jogvédelmi protokollra vonatkozó FOGALOM-TÁR A fogalomtár a jogvédelmi

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke Szám: 511/2009. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Gyermekvédelmi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. október 25-én 14 órától tartandó rendkívüli ülésére a Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/154-6/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ. Ellátotti jogok tartalma, értelmezése I. előadó: Juhász György Én magam 32 évet töltöttem intézetekben,

Részletesebben

száma Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

száma Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: ELJÁRÁSREND száma Ellátottjogi képviselő eljárásrendje 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: 1. ELJÁRÁSREND CÉLJA Az ellátottjogi képviselők tevékenységének összefoglalása,

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ tevékenysége

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ tevékenysége Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ tevékenysége Dr. Novák Krisztina főigazgató OBDK 2014. október 9. Az OBDK Az OBDK a Semmelweis tervben meghatározott szakmai elvek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

AZ ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐK FELADATAI VIZSGAFELKÉSZÍTŐ ELŐADÁS

AZ ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐK FELADATAI VIZSGAFELKÉSZÍTŐ ELŐADÁS AZ ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐK FELADATAI VIZSGAFELKÉSZÍTŐ ELŐADÁS FORGÁCS BÉLA ELLÁTOTTJOGI REFERENS Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ JOGVÉDŐK TOVÁBBKÉPZÉSE 2015. SZEPTEMBER

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. november 23-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

A gyermekjogi képviselők tapasztalatai a szakellátásban

A gyermekjogi képviselők tapasztalatai a szakellátásban A gyermekjogi képviselők tapasztalatai a szakellátásban Dr. Herczeg Rita Jogszabályi háttér Az OBDK létrehozásáról a 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet rendelkezett jogvédelem A központi hivatal feladatai

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A korlátozó intézkedések alkalmazásának lehetőségei. Pszichiátriai, szenvedélybetegek, idős demens betegek és értelmi fogyatékosok otthonaiban

A korlátozó intézkedések alkalmazásának lehetőségei. Pszichiátriai, szenvedélybetegek, idős demens betegek és értelmi fogyatékosok otthonaiban A korlátozó intézkedések alkalmazásának lehetőségei Pszichiátriai, szenvedélybetegek, idős demens betegek és értelmi fogyatékosok otthonaiban Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem Szabadság, szerelem, e kettő

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/III A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet száma Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: PROTOKOLL Betegjogi képviselő tevékenységei önkéntes, sürgősségi és kötelező gyógykezelés esetén. 1. PROTOKOLL CÉLJA

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben