Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő"

Átírás

1 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő É 1/8

2 1. Sorolja fel a szociális törvény által biztosított, a fogyatékos személyek által igénybe vehető ellátásokat! Összesen: 10 pont étkeztetés házi gondozás családsegítés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogató szolgáltatás nappali ellátás fogyatékos személyek gondozóháza fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye fogyatékos személyek lakóotthona (A helyes válaszért egy-egy, összesen tíz pont adható.) 2. Soroljon fel legalább hat jogszabályt, amelyben a fogyatékossággal kapcsolatos fogalmakat és ellátási módokat meghatározzák! Összesen: 6 pont évi III. tv a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 15/1990. ( IV. 23. ) sz. SZEM rendelet a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról 14/1994. ( VI. 24. ) sz. MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról 164/1995. ( XII. 27. ) sz. Kormányrendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről 1/2000. ( I. 7. ) sz. SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 92/2008. ( IV. 23. ) sz. Kormányrendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról (A helyes válaszért egy-egy, összesen hat pont adható.) É 2/8

3 3. Melyek a különleges adatnak minősített személyes adatok? Összesen: 8 pont a faji eredetre a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra a politikai véleményre vagy pártállásra a vallásos vagy más meggyőződésre az egészségi állapotra a káros szenvedélyre a szexuális életre a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok (A helyes válaszért egy-egy, összesen nyolc pont adható.) 4. Milyen, jogszabály által előírt dokumentumokkal kell rendelkeznie a rehabilitációs célú szakosított ellátást végző intézményeknek? Összesen: 6 pont alapító okirat működési engedély szervezeti és működési szabályzat a foglalkoztatottak munkaköri leírása szakmai program házirend (A helyes válaszért egy-egy, összesen hat pont adható.) 5. Milyen programok szervezésére van lehetőség a szenvedélybetegek nappali intézményében? Összesen: 6 pont felvilágosító tanácsadó rehabilitációs képzési, átképzési kulturális, szabadidős tájékoztató programok (A tartalmilag helyes válaszért egy-egy, összesen hat pont adható.) É 3/8

4 6. Soroljon fel öt, a munkavédelemmel kapcsolatos szabályt, amelyet be kell tartania munkája során a rehabilitációs segítőnek! Összesen: 5 pont Értékelhető információ: érintésvédelemi szabályok a közlekedési, menekülési utak szabadon hagyásával kapcsolatos szabályok a takarítással, a takarító szerek használatával kapcsolatos szabályok a munkaterület és a munkaeszközök használatával kapcsolatos szabályok a munkaképes állapot biztosításával kapcsolatos szabályok (A helyes válaszért egy-egy, összesen öt pont adható.) 7. Mi a pályázatírás célja és melyek a pályázat főbb elemei? Összesen: 12 pont A pályázatírás célja: többletforrások biztosítása meghatározott cél elérésére. A pályázat főbb elemei: kísérőlevél a szöveges ismertető összefoglalója bevezetés a probléma és a program rövid leírása hosszú távú célkitűzések rövid távú célkitűzések módszerek értékelések költségvetés korábbi és további támogatások alátámasztó anyagok (A tartalmilag helyes válaszért egy-egy, összesen tizenkét pont adható.) É 4/8

5 8. Soroljon fel öt, pályázati forrásokkal fejleszthető területet a szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthonában! Összesen: 5 pont A mindennapi életvitel megszervezéséhez szükséges helyiségek kialakítása, illetve fejlesztése A munka jellegű foglalkoztatás elhelyezési körülményeinek, személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztése A mentális problémák feldolgozásához szükséges személyi, elhelyezési és tárgyi feltételek megteremtése A helyi társadalommal való kapcsolatok bővítése Szabadidős, közösségi, sport és kulturális programok személyi és tárgyi feltételeinek javítása A hitélet gyakorlási feltételeinek biztosítása (A helyes válaszért egy-egy, összesen öt pont adható.) É 5/8

6 9. Relációanalízissel oldja meg a következő feladatokat! A megfelelő betűket írja a kipontozott vonalra! Összesen: 10 pont A B C D E Az állítás és az indoklás igaz, közöttük kapcsolat van. Az állítás és az indoklás igaz, közöttük nincs kapcsolat. Az állítás igaz, az indoklás hamis. Az állítás hamis, az indoklás igaz. Az állítás és az indoklás hamis. 1. A rehabilitációs célú ellátások területén is szükség van az ellátások választhatóságának biztosítására, bár a kliensek úgysem tudnak dönteni. C 2. A rehabilitációs célú foglalkoztatásban résztvevők motiválása fontos, mert számukra is fontos az önmegvalósítás szükségletének kielégítése. A 3. A rehabilitációs nevelő segítő tájékozatlan a társadalmi összefüggések területén, mert ők beosztotti munkakörben dolgoznak. D 4. A rehabilitációs nevelő segítő számára előnyt jelent az intézmény belső rendszerének ismerete, mert a házirend betartása az együttélést szabályozza. B 5. Az adminisztráció elhanyagolása bocsánatos, mert a rehabilitációs nevelő segítőnek nincs felelőssége. E (Helyes válaszonként két-két pont, összesen tíz pont adható.) É 6/8

7 10. Fogalmazza meg a munkaterápia célját a szociális intézményekben! Összesen: 2 pont A munkaterápia célja a munkaképesség fejlesztése annak érdekében, hogy az ellátott alkalmassá váljon a szociális foglalkoztatásban való részvételre. (A tartalmilag helyes válaszért két pont adható.) 11. Írja le a fejlesztő-felkészítő intézményi foglalkoztatásban való részvétel feltételeit! Összesen: 3 pont intézményi jogviszony a Munka Törvénykönyve szerinti munkaszerződés legfeljebb egy évre szóló munkaviszony (A tartalmilag helyes válaszért egy-egy, összesen három pont adható.) 12. Milyen intézményekkel, szervezetekkel kell együttműködnie a rehabilitációs segítőnek pályázat írási munkája során? Összesen: 10 pont a települési önkormányzatokkal a családsegítő szolgálatokkal a pedagógiai szakszolgálattal a szociális intézményekkel a foglalkoztatást biztosító célszervezetekkel az egészségügyi ellátást nyújtó intézményekkel az oktatási intézményekkel az érdekvédelmi szervezetekkel a pályázatokat kiíró szervezetekkel pályázatíró és tanácsadó szervezetekkel (A tartalmilag helyes válaszért egy-egy, összesen tíz pont adható.) É 7/8

8 13. Jelölje meg igaz (I) vagy hamis (H) kifejezésekkel a fogyatékos személyek érdekérvényesítésével kapcsolatos állításokat! Összesen: 10 pont Értékelhető információ: A pszichiátriai betegek minden esetben gondnokság alatt vannak. A gondnokság alatt lévők nem járhatnak el saját ügyeikben. A szociális törvény hatálya kiterjed a Magyarországon élő hontalanokra. A fogyatékos személyek egyesületei beleszólhatnak a jogalkotás folyamatába. I Az ellátottjogi képviselő az intézményvezető engedélye nélkül nem vizsgálhatja az ellátásban részesülő személy panaszát. H H I H (A helyes válaszért két-két, összesen tíz pont adható.) 14. Kit kell értesítenie, és kire vonatkozik a bentlakást nyújtó szociális intézmény vezetőjének értesítési és tájékoztatási kötelezettsége? Összesen: 7 pont Tájékoztatni kell: a jogosultat a jogosult által megjelölt hozzátartozót Miről kell tájékoztatni: a jogosult állapotáról, annak lényeges változásáról az egészségügyi intézménybe való beutalásáról az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében kezdeményezett intézkedéséről (A tartalmilag helyes válaszért egy-egy, összesen hét pont adható.) A megoldókulcstól eltérő, más helyes megoldásokat is el kell fogadni. Összesen: 100 pont 100% = 100 pont EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%. É 8/8

TÁJÉKOZTATÓ TÁMOGATOTT LAKHATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

TÁJÉKOZTATÓ TÁMOGATOTT LAKHATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK TÁJÉKOZTATÓ TÁMOGATOTT LAKHATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális

Részletesebben

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok 2014 I. Bevezetés A magyar szociális ellátórendszer számos

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szivárvány Ház Fogyatékosok Református Otthona Tiszafüred 5350 Temető u.1. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 Szervezeti

Részletesebben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 11. LAKÓOTTHONOK ellenőrzési szempontsora 2012. évben

Részletesebben

Az előterjesztésben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját.

Az előterjesztésben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. 1 A szociális törvény módosításával összhangban, valamint a jogértelmezést segítő pontosítások megtétele miatt szükségessé vált a szakterülethez tartozó egyes miniszteri rendeletek módosítása. A tervezet

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens Szociális segítő

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA 2013. A Gondozási Központ költségvetési szerv Neve, székhelye Telephelyei Gondozási Központ Bátaszék 7140 Bátaszék, Budai u. 21. a.) 7140 Bátaszék,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 0 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-201 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap : www.efozsira.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ 8. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Miskolc, Meggyesalja u. 10.sz. alatti telephelyen nyújtott ellátások szakmai programja Értelmi

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5.

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége SZAKMAI PROGRAM Készítette: Jóváhagyta: Nagy Istvánné intézményvezető Dombainé Arany Vera szociális referens Kelt: 2011. január

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő. 54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő. 54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: 6271-4/2013-EMMI A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bek. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013.-án. M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30.

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK ami a 2013. évben eddig történt 2 JOGSZABÁLYOK 2013. évi XXVII.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

VIZSGATÉTEL Nagy Ildikó 2009

VIZSGATÉTEL Nagy Ildikó 2009 1852-06/5. Milyen szükségletek kielégítésében és hogyan vehet részt a házi gondozói szolgálat? Elemezze az alábbi esetben szereplő adatokat a szolgáltatások megszervezése szempontjából! K. község 3157

Részletesebben

SZEMPONTOK AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI VIZSGÁLATÁHOZ

SZEMPONTOK AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI VIZSGÁLATÁHOZ SZEMPONTOK AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI VIZSGÁLATÁHOZ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GONDOZÁSI KÖZPONT EGYÉB INTEGRÁCIÓ NAPPALI ELLÁTÁS: IDŐSEK KLUBJA DEMENS BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA PSZICHIÁTRIAI BETEGEK

Részletesebben

1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ellenőrzési

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE Budapest, 1042 Deák Ferenc u. 93. e-mail: titkarsag@ujpestszi.hu Tel.: 231-0000, 231-6010 Fax: 390-4370 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

Szakmai program 2011

Szakmai program 2011 Szakmai program 2011 1. Bevezető, általános információk 1.1. Bevezető szolgáltatások tekintetében a fogyatékossággal A szociális szolgáltatások tekintetében a fogyatékossággal élő emberek ellátásában a

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY HAJDÚDOROG, FOGADÓ U.

FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY HAJDÚDOROG, FOGADÓ U. FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY HAJDÚDOROG, FOGADÓ U. 3-5. Tel.: 06 52 232 313; e-mail: titkarsag@feherbot.hu ; honlap:www.feherbot.hu Nyilvántartási szám a Debreceni Törvényszéknél: 967 Felnőttképzési akkreditációs

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYE S Z E K S Z Á R D 7100. Szekszárd, Palánki út 3. S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Záradék: A Tolna

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. DEBRECEN - 2014. 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet

Részletesebben