Tudásmenedzsment (TM) a hazai vállalatoknál

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tudásmenedzsment (TM) a hazai vállalatoknál"

Átírás

1 News További információ: Scheibelhoffer Miklós Media Relations Tel: Fax: Budapest, június 29. Tudásmenedzsment (TM) a hazai vállalatoknál A magyarországi cégek több mint háromnegyede a tudást stratégiai eszköznek tekinti, ám csak mintegy harmaduk rendelkezik ténylegesen átfogó tudásmenedzsment-stratégiával. Még kisebb (22%) azon társaságok aránya, amelyek alkalmaznak valamilyen konkrét TM-programot. A KPMG-BME Akadémia és a veszprémi Pannon Egyetem Szervezési és Vezetési Tanszéke közös felméréséből kiderül, hogy a cégek átlagosan árbevételük alig 2 százalékát fordítják a tudásmenedzsment fejlesztésére, azaz még jelentős a különbség a TM fontosságának felismerése és a gyakorlati lépések között. A cégek azonban elismerik, hogy a tudás hosszú távú menedzseléséhez elengedhetetlen annak integrálása a napi munkába, a munkatársak motiválása, a tudás megosztása és az új tudás létrehozása. A 130 szervezet (minden iparág és vállalattípus) részvételével készült felmérés azt vizsgálta, hol tartanak a hazai cégek a tudásmenedzsment fejlesztésében és alkalmazásában. A magyarországi helyzetet összességében leginkább az jellemzi, hogy a cégek már felismerték a tudás hatékony menedzselésének jelentőségét, rendelkeznek hasznosítható tudással és az ehhez szükséges infrastruktúrával is. Bár átfogó, összehangolt stratégiával még viszonylag kevesebben rendelkeznek, alig van olyan cég, amely ne tett volna már lépéseket a tudásmenedzsment-programokban rejlő értékek kiaknázására. A technológiai és infrastrukturális háttér kialakításában nincs lemaradás a nemzetközi átlaghoz képest. Célok, stratégiák, programok A felmérés szerint a hazai cégek a nemzetközi társaságokkal összhangban a tudásmenedzsment alkalmazásától leginkább a szervezeti együttműködés hatékonyságának fejlődését (73%), a minőség javulását (68%), a hozzáadott érték növelését (), valamint a költségek csökkentését () várják. Az alkalmazott tudásmenedzsment programokkal csaknem minden területet javítani kívánnak: a rangsort a marketing és értékesítés (5), a szolgáltatások (39%), és az információ-menedzsment (38%) vezeti. Bár kevesen vállalkoztak a költségek becslésére, a válaszadók túlnyomó többsége úgy gondolja, hogy a TM költsége nem haladja meg árbevételük 2 százalékát. A KPMG korábbi felméréseivel összevetve előrelépésnek tekinthető, hogy ma már a cégek jelentős hányada túljutott az igények felmérésén, és a konkrét programok kidolgozásánál tart. 1 Ugyanakkor a válaszadók 31%-ának egyáltalán nincs információja cégénél működő TM-programról. A programmal már rendelkezők (22%) legnagyobb arányban a tudásmegosztást és -hozzáférést javító programot (31%), valamint a tudásbázist kialakító programot (3) említették. -uk alkalmaz tudásmegosztó kultúrát támogató programot, és mindössze 4%-uk tudásvagyon mérési programot. A főbb nehézségek Meglepő ugyanakkor, hogy a tudásmenedzsment terjedése legfőbb akadályának a legutóbbi, 2002-es KPMG-felméréshez hasonlóan most is a legtöbben azt tekintik, hogy nem ismerik a TM előnyeit, nincs idő a tudás megosztására, és nehéz hozzáférni a fejekben lévő tudáshoz.

2 Továbbra is jellemző az az érv is, hogy a munkatársak nem akarják megosztani tudásukat. Óvári Nóra kutatásvezető szerint ez utóbbi, a nemzetközi felmérésekben jóval kisebb súlyú gond rávilágít az egyik legfontosabb, alapvetően a kulturális eltérésből fakadó nehézségre. Nálunk még gyakori a félelem, hogy a tudás megosztása a befolyás, a hatalom csökkenéséhez vezet. Az intézményesített tudásmegosztást célzó fejlesztések leginkább a pozícióját féltve őrző középvezetői rétegen akadnak el. A beosztottak és felsővezetők általában nyitottabbak: a felmérés szerint a tudásmenedzsmentkezdeményezéseket általában a felsővezetés támogatja leginkább, míg a munkatársak többnyire közvetlenül egymástól kérnek segítséget, ha egy probléma megoldásához információra van szükségük érvelt a Pannon Egyetem kutatója. Ugyanakkor ma már a válaszadók nem tekintik jelentős problémának a cégüknél rendelkezésre álló kutatásfejlesztés alacsony költségvetését, nem gondolják azt, hogy nem lenne elég tudás a szervezetben, és nem a technológiát okolják a nehézségekért. Dr. Tomka János, a KPMG-BME Akadémia társelnöke szerint ez azért sem meglepő, mert a szervezetek nagy többsége alkalmazza az Internetet, Intranetet és a különböző adatbázis-rendszereket. A felmérésből azonban kiderül, hogy a dokumentummegosztó és döntéstámogató rendszerek alkalmazása és tervezett bevezetése még alacsony mértékű. Mindebből jól látszik, hogy ma már nem a beruházás a legfőbb gond elsősorban a szervezet fejlesztése és a szemléletmód változása szükséges ahhoz, hogy a tudás hatékony menedzselése ne csak elfogadott elmélet legyen, hanem élő napi gyakorlat mondta Tomka János. Jövőbeni kihívások A KPMG-BME Akadémia és a Pannon Egyetem felmérése szerint míg nálunk a tudás hosszú távú menedzselése legfőbb feltételének a munkaerő motiválását és a TM munkafolyamatokba integrálását tekintik, addig a nemzetközi felmérésben az üzleti előnyök prezentálása szerepelt a legfontosabb szempontként. A nemzetközi felmérések azt mutatják, hogy hangsúlyváltás történt a szervezeteknél tervezett vagy elindított kezdeményezésekben a folyamatok újratervezését és az informális, illetve formális, egymástól elkülönült TM-hálózatokat felváltják a szakmai közösségek, a kompetencia-, illetve kiválósági központok. A magyarországi eredmények ebben a kérdésben is jelentősen eltérnek a nemzetközi értékektől. A hazai szervezeteknél a dokumentumtároló rendszer (5), az információközpont (35%) és a szervezeti egységek együttműködési hálózata (3) szerepelnek az elsők között. Tomka János szerint ennek az az oka, hogy a tudásmenedzsment elmélete és prioritásai meglehetősen gyorsan változnak. Az elmúlt 15 évben három jellemző szakasz jelent meg: az elsőben a vállalati tudás szervezett és strukturált dokumentálása volt a meghatározó, a másodikban annak elősegítése, hogy az egyes munkatársak ismeretei, tapasztalatai is megoszthatóak és hasznosíthatóak legyenek a szervezeten belül, míg a mostani, harmadik szakaszban már a szakmai közösségek, a kompetencia-, illetve kiválósági központok hálózatainak együttműködése a cél. Felmérésünkből arra következtethetünk, hogy a hazai cégek többsége a második szakasznál tart mondta a KPMG-BME Akadémia társelnöke. "Óvári Nóra hozzátette, bár a felmérés első körben nem vizsgálta a TM helyzetét külön a nagy-, a közepes és a kisvállalati körben, de a felmérés során kapott eredmények további elemzéséből tudható, hogy a kkv-k működésében is megjelennek a tudásmenedzsment-elemek. A várt előnyök szempontjából nincs különbség kis- és nagyvállalatok között. A tudásmenedzsment fejlesztésben a kisebbek ugyanakkor fáziskésésben vannak, rájuk inkább jellemző még az igények felmérése, illetve a konkrét TM-programok kidolgozása monda Óvári Nóra, kutatásvezető."

3 Megjegyzés: Tudásmenedzsment A szakértők ebben az összefüggésben tudáson az ügyfelekről, termékekről, folyamatokról, versenytársakról (fejben, papíron vagy elektronikus formában) összegyűlt információt, tapasztalatot értik. A tudásmenedzsment a szervezet tudásmozgósító képességének módszeres és szervezett fejlesztését jelenti a teljesítmény növelése érdekében. A felmérés módszere: A Tudásmenedzsment Magyarországon, 2005/2006 kutatást a KPMG-BME Akadémia és a veszprémi Pannon Egyetem Szervezési és Vezetési Tanszékének együttműködésével, Dr. Tomka János, a KPMG-BME Akadémia társelnökének irányításával és Dr. Gaál Zoltán, a Pannon Egyetem rektorának szakmai támogatásával Óvári Nóra PhD-hallgató végezte. A Tudásmenedzsment Magyarországon, 2005/2006 empirikus kutatás kérdőíve a KPMG korábbi nemzetközi és hazai felmérései alapján 4 fő témakörben (Általános információk, TM, TM-program sikeressége, TMtechnológia és -beruházás), összesen 26 kérdésre keresett választ. A kutatás 2005 februárjában kezdődött, a válaszadás online módon, Interneten keresztül történt, és 2006 februárjában fejeződött be. A felmérésben 130 szervezet vett részt, köztük állami, illetve magántulajdonban levő magyar társaságok, külföldi és magyar vegyes tulajdonú vállalkozások, valamint globális nemzetközi társaságok magyarországi leányvállalatai is. Valamennyi iparág képviseltette magát a válaszadók 21%-a az ipari termékek, 23%-a az IT, 15%-a az üzleti szolgáltatások és 11%-a a kiskereskedelem területén végzi tevékenységét. A kormányzat 11%-os értéket képvisel a kutatásban. A válaszadók főként felsővezetők (2), tulajdonosok (18%), továbbá a humán- (13%), stratégiai- (12%) valamint az informatikai terület vezetői (1). Egyes esetekben több osztály vezetője is kitöltötte a kérdőívet, sőt jelentős előrelépés az eddigi felmérésekhez képest, hogy már több szervezetnél hoztak létre tudásmenedzsment részleget, s ezen terület vezetői is választ adtak a kérdésekre. További információ: Óvári Nóra PhD-hallgató Pannon Egyetem Szervezési és Vezetési Tanszék (www.vein.hu) 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Tel.: 88/ Dr. Tomka János A KPMG-BME Akadémia társelnöke (www.kpmg-bme-akademia.hu) 1139 Budapest, Váci út 9. Tel.: 1/

4 Ábrák: (Forrás: Tudásmenedzsment Magyarországon, 2005/2006) 1/ A tudásmenedzsmenttől várt legfőbb előnyök: Szervezeti egységek közötti együttműködés A hozzáadott érték növelése a fogyasztók és ügyfelek számára Minőség javulása Költségcsökkenés Innováció felgyorsulása 82% 73% 73% 7 68% 68% 57% Nemzetközi / TM-program a hazai társaságoknál: Magyar 2000 Van tudásmenedzsment-programunk A program kialakítása folyamatban van Nincs programunk és nem is tervezünk ilyen fejle4sztést Most mérjük fel, hogy van-e igény a program iránt Nincs információm TM-programról Gondolkoztunk a program bevezetésén, de elvetettük 3% 22% 19% 19% 14% 25% 31% 38% 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 3/ Az eddig megtett TM-lépések: Magyar 2000 Formális információs csatornák kialakítása Felelősök és tudásközpontok meghatározása Szakmai közösségek kialakítása Tudásbázis létrehozása Benchmarking TM-stratégia kialakítása Tudásmegosztás ösztönzése, jutalmazása Best practice megosztása TM-tréning, tudatosítás Szellemi tőke mérése 33% 11% 22% % 1 47%

5 4/ A TM-el kapcsolatos legnagyobb problémák Magyar 2002 rangsor rangsor A TM-előnyök ismeretének hiánya 8,6 8,69 Nincs idő a tudás megosztására 7,8 8,55 A fejekben levő tudáshoz nehéz hozzájutni 7,3 8,35 Nincs elegendő erőforrás Információdömping A vezetőség nem elkötelezett 4,3 5 7,39 7,24 7,03 Az emberek nem akarják megosztani a tudásukat Nem használják ki a technológia lehetőségeit A szervezeti kultúra nem támogatja K+F-re kevés pénzt költenek 1,9 5,3 6,1 6,84 6,68 6,55 6,26 Nem megfelelő technológia 6,18 Nincs meg a megfelelő tudás 5 5, / A TM-el kapcsolatos legfőbb kihívások a hazai társaságoknál: Nemzetközi 2003 Üzleti előnyök prezentálása Best Practice alkalmazása A munkaerő motiválása a TM használatára Részvétel a tudás megőrzésében Felsővezetés közreműködésének fenntartása TM kezdeményezések egyesítése TM integrálása a munkafolyamatokba Egyéb 27% 12% 31% 34% 3 45% 45% 63% 55% 61% 55% 61% A KPMG International szakmai szolgáltatásokat nyújtó társaságok globális hálózatának koordináló szervezete. Tagvállalatainál az egyes iparágak szakértőit tömörítő szakcsoportok könyvvizsgálati, adó- és üzleti tanácsadási szolgáltatásokat nyújtanak ügyfeleiknek. A KPMG 148 ország 717 városában van jelen, tagvállalatainál világszerte összesen csaknem munkatárs dolgozik. A magyarországi KPMG ma 425 munkatársat foglalkoztat a KPMG Hungária Kft. könyvvizsgálati szolgáltatásokat, míg a KPMG Tanácsadó Kft. széles körű adó- és üzleti tanácsadási szolgáltatásokat kínál magyar és multinacionális társaságok, kormányzati szervek, valamint külföldi befektetők számára. A KPMG-BME Akadémia a KPMG és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) közös oktatási szervezete, mely 2001-ben azzal a céllal kezdte meg működését, hogy állandó, szervezett továbbképzési keretet biztosítson a KPMG ügyfeleinek és dolgozóinak, illetve feltérképezze a gazdaság igényeit és kidolgozza a megfelelő képzési programokat. Kurzusain a résztvevők elismert szakértők segítségével sajátítják el az üzleti, gazdasági élet legújabb ismereteit. A KPMG-BME Akadémiát működtető KBA Oktatási Kft. nyilvántartásba vett és akkreditált felnőttképzést folytató intézmény. Regisztrációs szám: , FAT lajstromszám: AL KBA Oktatási Kft., a Hungarian limited liability company. All rights reserved.

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés)

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés) Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPress, Szeged. 175-200. o. 9. A hazai ipari parkok

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára

Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Szerkesztette: Dr. Baráth

Részletesebben

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán Tanulmány Határon átnyúló tanuló régió: egyetemek gazdaságfejlesztési

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat?

A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat? A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat? A 2012. évi Tudatos vezetés kutatás eredményei kpmgakademia.hu 2 Section or Brochure name Tartalom: Bevezetés 3 A kutatás koncepciója 4 A felmérésben

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelési szolgáltatások. Felmérés a belső ellenőrzés és a compliance helyzetéről 2013

Vállalati kockázatkezelési szolgáltatások. Felmérés a belső ellenőrzés és a compliance helyzetéről 2013 Vállalati kockázatkezelési szolgáltatások Felmérés a belső ellenőrzés és a compliance helyzetéről 2013 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 5 2. Vezetői összefoglaló 6 3. A felmérés főbb megállapításai 8 4. Résztvevők

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV 2010-2014 AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÁGAZAT CSELEKVÉSI TERVE A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG MEGÚJULÁSÁÉRT TARTALOM ÁLLAMTITKÁRI KÖSZÖNTŐ... 6 1. DIGITÁLIS JÖVŐKÉP ÉS CSELEKVÉSI

Részletesebben

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál SUSTAINABILITY SERVICES Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál A 2008 2009-es jelentések tükrében ADVISORY Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN

A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Nagy Judit: A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK

Részletesebben

A hazai kis és közepes vállalkozások

A hazai kis és közepes vállalkozások A hazai kis és közepes vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetőségei Dr. Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet kadocsa.gyorgy@kgk.uni-obuda.hu Absztrakt:

Részletesebben

Kilábalás göröngyös talajon

Kilábalás göröngyös talajon VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Kilábalás göröngyös talajon Gyorsjelentés a 2013. évi kérdőíves felmérés eredményeiről BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fővám tér 8.

Részletesebben

bcsdh Kiszámíthatóbb környezet kell a fenntarthatóság előmozdításához

bcsdh Kiszámíthatóbb környezet kell a fenntarthatóság előmozdításához Felelős vállalatirányítás Etikus működés Alapértékek tisztelete Környezeti felelősségvállalás Partnerség az érintett és érdekelt felekkel Átlátható működés Kiszámíthatóbb környezet kell a fenntarthatóság

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT Innovációs Megvalósítási Terv Vitaanyag 4. tervezet 2010. május 6. Tartalomjegyzék 1. Előszó... 3 2. Vezetői összefoglaló... 5

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (34 56. o.) Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete CSONKA LÁSZLÓ

Részletesebben

MAGYAR EU FEJLESZTÉSI IGAZGATÓTANÁCS PARTNERSÉG A FEJLETT MAGYARORSZÁGÉRT

MAGYAR EU FEJLESZTÉSI IGAZGATÓTANÁCS PARTNERSÉG A FEJLETT MAGYARORSZÁGÉRT MAGYAR EU FEJLESZTÉSI IGAZGATÓTANÁCS PARTNERSÉG A FEJLETT MAGYARORSZÁGÉRT A Microsoft egyik legfontosabb kötelessége, hogy együttműködjön a különböző országokkal és szervezetekkel a digitális írástudás

Részletesebben

Innováció a Nyugat-Dunántúlon

Innováció a Nyugat-Dunántúlon Innováció a Nyugat-Dunántúlon 2007 A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre MTA Regionális Kutatások Központja Pécs Győr, 2007 Innováció a Nyugat-Dunántúlon,

Részletesebben

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM), Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum), Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), Neumann János Számítógép-tudományi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

Integritás és korrupciós kockázatok a magyar vállalati szektorban 2011

Integritás és korrupciós kockázatok a magyar vállalati szektorban 2011 Integritás és korrupciós kockázatok a magyar vállalati szektorban 2011 Budapest, 2011. november Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve IKERRÉGIÓK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG INNOVÁCIÓS TENGELYE KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÉS KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

MENEDZSMENT TANÁCSADÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2014

MENEDZSMENT TANÁCSADÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2014 MENEDZSMENT TANÁCSADÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2014 Kutatási zárójelentés Budapest 2014. július 1. Ez a dokumentum kizárólag a kutatásban résztvevő szervezetek számára készült. Kiadja: Dr. Poór József

Részletesebben

Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009.

Háttértanulmány az Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése c. kutatáshoz 2009. AZ ÜZLETI TANÁCSADÁSI ÁGAZAT JELLEMZŐINEK ÉS INNOVÁCIÓS MODELLJÉNEK FELVÁZOLÁSA Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009. Szerzők: Dr.

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Törékeny bázis, biztató jelek Dr. Niklai Ákos a szállodaipar kilátásairól (12-15. oldal) MGYOSZ-elemzés a fenntartható növekedésrõl

Részletesebben