Kamera. Hálózati csőkamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B2108A01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kamera. Hálózati csőkamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B2108A01"

Átírás

1 Kamera Hálózati csőkamera Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B2108A01 0

2 Gyorsindítási útmutató Hálózati csőkamera Gyorsindítási útmutató COPYRIGHT 2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. MINDEN JOG FENNTARTVA. A jelen kézikönyvben szereplő valamennyi információ, szöveg, kép, grafikon, stb. a Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. vagy leányvállalatai (a továbbiakban Hikvision ) tulajdona. A kezelői kézikönyv (a továbbiakban Kézikönyv ) egészének vagy részének bármely módon való másolása, módosítása, lefordítása, és terjesztése a Hikvision előzetes írásos engedélye nélkül tilos. Egyéb rendelkezés hiányában a Hikvision a Kézikönyvvel kapcsolatosan semmilyen hallgatólagos vagy kifejezett garanciát nem vállal. A Kézikönyvről This Manual is applicable to 26xx Network Camera. A Kézikönyv a termék kezelésére és karbantartására vonatkozó információkat tartalmaz. A kézikönyvben szereplő képek, grafikonok, és egyéb információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A Kézikönyvben szereplő információk a termék firmware frissítései miatt, illetve egyéb okokból előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Kézikönyv legfrissebb verziója a vállalat weboldaláról tölthető le ( A kézikönyvben szereplő műveletekhez kérje szakember segítségét. Védjegyek a logó, illetve a Hikvision egyéb védjegyei és logói valamennyi jogi körzetben a Hikvision tulajdonát képezik. Minden egyéb védjegy és logó jog szerinti tulajdonosaik kizárólagos tulajdonát képezi. 1

3 Jogi nyilatkozat Hálózati csőkamera Gyorsindítási útmutató A VONATKOZÓ TÖ RVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG A KÖVETKEZŐKBEN LEÍRT TERMÉK, ANNAK VALAMENNYI HARDVER, SZOFTVER, ÉS FIRMWARE ALKOTÓ ELEME ADOTT ÁLLAPOTÁBAN, VALAMENNYI LEHETSÉGES HIBÁJÁVAL EGYÜ TT KERÜ L ÉRTÉKESÍTÉSRE, ÉS A HIKVISION NEM VÁLLAL HALLGATÓ LAGOS VAGY KIFEJEZETT GARANCIÁT A TERMÉK ELADHATÓ SÁGÁVAL, MINŐSÉGÉVEL, ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGÉVEL, ILLETVE HARMADIK FELEK JOGSÉRTÉSEIVEL KAPCSOLATOSAN. A HIKVISION, ANNAK IGAZGATÓ I, VÁLLALATI TISZTVISELŐI, ALKALMAZOTTAI, ÉS ÜGYNÖKEI SEMMILYEN ESETBEN NEM TEHETŐK FELELŐSSÉG A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓ L ADÓ DÓ KÜ LÖ NLEGES, KÖ VETKEZMÉNYES, BALESETI, VAGY KÖ ZVETETT KÁROKÉRT, BELEÉRTVE A NYERESÉGEK ELVESZTÉSÉT, AZ Ü ZLETMENET MEGZAVARÁSÁT, DOKUMENTUMOK VAGY ADATOK ELVESZTÉSÉT, MÉG AKKOR SEM, HA A HIKVISION-T ELŐZETESEN TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN JELLEGŰ KOCKÁZATOKRÓL. AZ INTERNETKAPCSOLATTAL RENDELKEZŐ TERMÉKEKET A KEZELŐ CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLHATJA. A HIKVISION SEMMIFÉLE FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A HACKERTÁMADÁSBÓ L, SZÁMÍTÓ GÉPES VÍRUSOKBÓ L, VAGY EGYÉB INTERNETES BIZTONSÁGI KOCKÁZATOKBÓL ADÓDÓ RENDELLENEZ MŰKÖDÉSÉRT, SZEMÉLYES ADATOK KIJUTÁSÁÉRT, ÉS EGYÉB KÁROKÉRT; A HIKVISION AZONBAN SZÜKSÉG ESETÉN MEGFELELŐ MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT. A MEGFIGYELÉSRE VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK A JOGI KÖRZETTŐL FÜGGŐEN ELTÉRŐEK LEHETNEK. A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT A JOGTALAN FELHASZNÁLÁS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN ELLENŐRIZZE, HOGY A TERVEZETT FELHASZNÁLÁS VALAMENNYI VONATKOZÓ 2

4 TÖRVÉNYNEK MEGFELEL. A HIKVISION NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A TERMÉK JOGTALAN FELHASZNÁLÁSÁÉRT. A KÉZIKÖ NYV INFORMÁCIÓ I ÉS A VONATKOZÓ TÖ RVÉNYEK KÖ ZÖTTI ELLENTMONDÁS ESETÉN AZ UTÓ BBI A MÉRVADÓ. Szabályozással kapcsolatos információk FCC információk FCC megfelelőség: A berendezés a vonatkozó tesztek eredményei szerint megfelel az FCC szabályzat 15. cikke értelmében a digitális eszközökre vonatkozó követelményeknek. A követelmények célja, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen, amennyiben a berendezést kereskedelmi környezetben alkalmazzák. A berendezés működése során rádiófrekvenciás energiát generál és sugározhat, és nem megfelelő telepítés, illetve nem rendeltetésszerű használat esetén káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációs eszközökben. A berendezés lakossági területen való működtetése káros interferenciát okozhat, melynek megszüntetését a kezelőnek saját költségére kell elvégeznie. FCC feltételek Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. cikkének. Az eszköz a következő 2 feltétellel üzemeltethető: 1. Az eszköz nem okozhat káros interferenciát. 2. Az eszköznek minden külső interferenciát át kell engednie, beleértve a rendellenes működést okozó interferenciákat is. 3

5 EU megfelelőségi nyilatkozat A termék, valamint annak mellékelt tartozékai - ha vannak ilyenek - rendelkeznek a CE jelöléssel, azaz megfelelnek a 2004/108/EK EMC Irányelvben, illetve a 2011/65/EU RoHS Irányelvben foglalt harmonizált Európai szabványoknak. 2012/19/EU (WEEE irányelv): Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek nem helyezhetők el a vegyes háztartási hulladékban az Európai Unió területén. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye vissza a terméket a kereskedőhöz új termék vásárlása esetén, illetve vigye el azt egy kijelölt gyűjtőhelyre. További információért keresse fel a következő weboldalt: /66/EK (akkumulátorokra vonatkozó irányelv): A termék olyan akkumulátort tartalmaz, amely nem helyezhető el a vegyes háztartási hulladékban az Európai Unió területén. Az akkumulátor pontos adatait lásd a termék dokumentációjában. Az akkumulátoron a következő szimbólum található, melyben szerepelhetnek a kadmium (Cd), ólom (Pb), és higany (Hg) jelenlétét jelző betűk. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye vissza az akkumulátort a kereskedőhöz, illetve vigye el azt egy kijelölt gyűjtőhelyre. További információért keresse fel a következő weboldalt: Industry Canada ICES-003 megfelelőség Az eszköz megfelel a CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) szabvány követelményeinek. 4

6 Biztonsági utasítások Az utasítások célja, hogy biztosítsák a termék megfelelő használatát a lehetséges veszélyek és anyagi károk elkerülése érdekében. A biztonsági utasítások Figyelmeztetésekre és Intésekre oszthatók Figyelmeztetések: Az utasítások be nem tartása súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Intések: Az utasítások be nem tartása sérüléshez vagy az eszköz károsodásához vezethet. Figyelmeztetések A súlyos sérülés vagy halál kockázatának elkerülése érdekében tartsa be ezeket az utasításokat. Intések A lehetséges sérülések vagy az eszköz károsodásának elkerülése érdekében tartsa be ezeket az utasításokat. Figyelmeztetések A jelszavak és egyéb biztonsági beállítások megfelelő konfigurációja a telepítő és/vagy a végfelhasználó felelőssége. A termék használata közben szigorúan tartsa be a vonatkozó nemzeti és regionális elektromos biztonsági előírásokat. További információért tekintse meg a műszaki adatokat. 5

7 A bementi feszültségnek meg kell felelnie a SELV (alacsony feszültségű berendezések biztonsága) és a korlátozott 24 VAC vagy 12 VDC tápegységekre vonatkozó előírásoknak, az IEC szabvány értelmében. További információért tekintse meg a műszaki adatokat. Egy adapterhez ne csatlakoztasson több eszközt, mivel az adapter túlterhelése túlmelegedést vagy tüzet okozhat. Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó megfelelően van csatlakoztatva a konnektorhoz. Ha a terméket falra vagy mennyezetre szereli, szilárdan rögzítse azt. Ha az eszköz körül füstöt, szokatlan szagot, vagy zajt észlel, azonnal kapcsolja le az áramforrást, húzza ki a tápkábelt, és lépjen kapcsolatba a szervizzel. Intések A kamera használata előtt ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelelő. Ne ejtse le a kamerát, és ne tegye ki erős ütközéseknek. Kézzel ne érjen az érzékelő modulokhoz. Ha meg kell tisztítani az érzékelőket, használjon kevés etanollal megnedvesített, tiszta rongyot, és óvatosan törölje át őket. Ha a kamerát hosszabb ideig nem használja, helyezze a lencsére a védőkupakot, hogy megvédje az érzékelőt a portól. 6

8 Ne irányítsa a kamerát a nap, vagy erős fényforrások felé. Az erős fényforrások elmosódott képet vagy fénykoszorút eredményezhetnek (amely nem tekinthető hibának), illetve csökkenthetik az érzékelő élettartamát. A lézersugarak kiégethetik az érzékelőt, ezért ha a megfigyelt területen lézerberendezések működnek, győződjön meg róla, hogy az érzékelő felületét nem éri lézersugár. Ne helyezze a kamerát szélsőségesen hideg vagy meleg (a megengedett üzemi hőmérséklet -30 C ~ +60 C, illetve a H jelölésű modellek esetében -40 C ~ +60 C), poros vagy nedves környezetbe, és ne tegye ki erős elektromágneses sugárzásnak. A hőfelhalmozódás elkerülése érdekében jól szellőző környezetben működtesse a kamerát. A kamera használat közben nedvességtől távol tartandó. A kamera az eredeti, vagy azzal azonos csomagolásban szállítandó. Rendszeres alkatrészcsere: a berendezés bizonyos alkatrészeit (pl. elektrolitos kondenzátor) átlag élettartamuknak megfelelően rendszeresen cserélni kell. Az átlag élettartam az üzemi környezettől és a felhasználás módjától függően változó lehet, ezért javasoljuk, rendszeresen ellenőrizze a készüléket. További részletekért lépjen kapcsolatba a kereskedővel. Az akkumulátor nem rendeltetésszerű használata vagy nem megfelelő cseréje robbanáshoz vezethet. Az akkumulátort kizárólag azonos, vagy azonos tulajdonságokkal rendelkező modellel cserélje ki. A használat akkumulátorokat a gyártó előírásainak megfelelően selejtezze le. 7

9 Ha a termék nem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a kereskedővel, vagy a legközelebbi szervizközponttal. Soha ne kísérelje meg szétszerelni a kamerát. (Az engedély nélküli javítási vagy karbantartási kísérletek okozta károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.) 8

10 Tartalomjegyzék 1 A kamera külső megjelenése I típusú kamera Camera II típusú kamera Beszerelés A mikro SD kártya behelyezése I típusú kamera rögzítése Fali rögzítés Függő keretes rögzítés II típusú kamera rögzítése Közvetlen rögzítés Rögzítés csatlakozódobozzal Rögzítés elosztó dobozzal Közelítés és fókuszbeállítása A hálózati kábel vízzáró tartozékának felszerelése (Opcionális) A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül Huzalozás A kamera aktiválása Aktiválás böngészőn keresztül Aktiválás az SADP szoftverrel Az IP cím módosítása Hozzáférés böngészőn keresztül

11 1 A kamera külső megjelenése 1.1 I típusú kamera Camera Alább láthatja az I típusú kamera alkatrészeinek áttekintését ábra Az I típusú kamera áttekintése 1-1. táblázat Leírás Sz. Leírás 1 Árnyékoló 2 Elülső borítás 10

12 Sz. Leírás 3 Közelítés és fókusz szabályozókarok 4 IR LED 5 Lencse 6 Air Vent 7 Videó kimeneti csatlakozója 8 Visszaállítás gomb 9 Mikro SD kártyanyílás 10 Audio kábel 11 Riasztás kábele 12 Tápkábel 13 Hálózati kábel Tartsa nyomva a VISSZAÁLLÍTÁS gombot körülbelül 10 másodpercig, miközben a kamera bekapcsol vagy újraindul a gyári beállítások visszaállításához, beleértve a felhasználónevet, jelszót, IP-címet, port számot, stb. 11

13 1.2 II típusú kamera Alább láthatja a hálózati csőkamera alkatrészeinek áttekintését ábra A II típusú kamera áttekintése 12

14 1-2. táblázat Leírás Sz. Leírás 1 Árnyékoló 2 Elülső borítás 3 Közelítés és fókusz szabályozókarok 4 IR LED 5 Lencse 6 Air Vent 7 Videó kimeneti csatlakozója 8 Beépített keret 9 Visszaállítás gomb 10 Mikro SD kártyanyílás 11 Audio kábel 12 Riasztás kábele 13 Tápkábel 14 Hálózati kábel 15 Földelés 13

15 Tartsa nyomva a VISSZAÁLLÍTÁS gombot körülbelül 10 másodpercig, miközben a kamera bekapcsol vagy újraindul a gyári beállítások visszaállításához, beleértve a felhasználónevet, jelszót, IP-címet, port számot, stb. 14

16 2 Beszerelés Mielőtt hozzákezdene: Hálózati csőkamera Gyorsindítási útmutató Győződjön meg róla, hogy a csomagolás sértetlen, és valamennyi alkatrészt tartalmaz. A kamera szabvány tápegysége 12V DC vagy 24V AC típusú, ellenőrizze, hogy az áramforrás megfelel ezeknek a követelményeknek. A beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy minden alkatrész le van választva az áramforrásról. Az üzemi környezetről szóló adatokat a termékek műszaki adatai között találja. Győződjön meg róla, hogy a fal képes megtartani a kamera és a keret össztömegének legalább négyszeresét. Az infravörös funkcióval rendelkező kamerák esetén az infravörös tükröződés megelőzése érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket: A kupolára lerakódott por vagy zsír infravörös tükröződést okozhat. Kérjük, ne távolítsa el a kupola védőfóliáját a szerelési művelet befejezése előtt. Ha por vagy zsírréteg van a kupola burkolatán, egy izopropil alkohollal megnedvesített, tiszta és puha ronggyal törölje át. Győződjön meg róla, hogy a kamera közelében nem találhatók tükröző felületek. A kamera infravörös fénye visszaverődhet a lencsébe, és tükröződést okozhat. 15

17 A lencse körül található habszivacs gyűrűnek szorosan kell illeszkednie a kupola belső felületéhez, hogy elválassza a lencsét az infravörös LED-ektől. Rögzítse a kupolát a kameratesthez úgy, hogy a habszivacs gyűrű és a kupola résmentesen illeszkedjenek. 2.1 A mikro SD kártya behelyezése Ezek a kamera modellek támogatják a mikro-sd kártya használatát. A kártya behelyezésének művelete nagyon hasonló az egyes modelleknél; ebben a fejezetben a I típust vesszük alapul. Lépések: 1. A zárócsavar meglazításához forgassa el azt az óramutató járásával ellentétes irányban. Csúsztassa el az árnyékolót a nyíl által jelzett irányba. Lock Screw 2-1. ábra Lazítsa meg a zárócsavart 16

18 2. Távolítsa el az árnyékolót ábra Távolítsa el az árnyékolót 3. Távolítsa el az elülső borítást az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva. 4. Helyezze be a kártyát a mikro SD kártya nyílásba ábra A mikro SD kártya behelyezése 17

19 5. Az óramutató járásával egyező irányba forgatva szerelje vissza a fedelet, majd az árnyékolót. 6. Az árnyékoló rögzítéséhez forgassa a zárócsavart az óramutató járásával megegyező irányba. Rotating Label 2-4. ábra Az elülső borítás rögzítése A kamera vízhatlanságának biztosításához forgassa egy vonalba a kamera elülső fedelén található jelölést a kameratesten található jelöléssel. 18

20 2.2 I típusú kamera rögzítése Fali rögzítés A csomag nem tartalmazza a fali rögzítőkeretet. A fali rögzítőkeret külön kapható. Lépések: 1. Szerelje fel a falra a rögzítőkeretet a mellékelt csavarok segítségével. Pedestal 2-5. ábra A fali rögzítőkeret felszerelése Ha a kamerát beton falhoz rögzíti, először helyezze be a hosszabbító csavarokat. Ha fából készült falhoz rögzíti a kamerát, használja a menetvágó csavarokat. 2. Illessze a kamerát a keret talapzatához, majd rögzítse a mellékelt csavarokkal. 19

21 2-6. ábra Szerelje a kamerát a keretre 3. A kamera látószögének beállítása: 1). A látószög beállításához lazítsa meg a látószög állítócsavart [0 -tól 360 -ig]. Húzza meg a csavart. 2). A dőlésszög beállításához lazítsa meg a döntő állítócsavart [0 -tól 90 -ig]. Húzza meg a csavart. 0 to 360 Pan Adjusting Screw 0 to 90 Tilt Adjusting Screw 2-7. ábra A látószög beállítása 20

22 4. Állítsa be a közelítést és a fókuszt (lásd a 2.4 fejezetet). 5. (Opcionális) Szerelje fel a hálózati csatlakozó vízálló védőborítását. A részletes szerelési utasításokat lásd a 2.5 fejezetben Függő keretes rögzítés A csomag nem tartalmazza a függő rögzítőkeretet. A fali rögzítőkeret külön kapható. Lépések: 1. A mellékelt csavarok segítségével rögzítse a mennyezethez a függő keretet. Ceiling Adjusting Knob Pendant Bracket Notch Nut 2-8. ábra A függő keret rögzítése 2. Lazítsa meg az árnyékoló zárócsavarját, és távolítsa el azt. 21

23 3. A zárócsavar nyílásán keresztül csavarozza a kamerát a függő keretre. A kamera rögzítéséhez húzza meg az anyát. Nut 2-9. ábra A kamera rögzítése 4. Állítsa be a látószöget a ábra fejezetben leírt utasítások szerint. 1). Lazítsa meg a szabályozó tárcsát. 2). Csavarja el a tárcsát a megfigyelt területtől függően. A nagyobb szögtartomány eléréséhez állítsa a tárcsát a megfigyelt iránnyal átellenes helyzetbe, ha a kamera lefelé néz, illetve a megfigyelt iránnyal szemben, ha a kamera felfelé néz. 3). Állítsa be a látószöget 0 és 360 között. 4). Állítsa be a dőlésszöget 0 és 90 között. 5). Húzza meg a szabályozó tárcsát. 22

24 Adjusting Knob 0 to 360 Nut 0 to ábra A látószög beállítása 5. Állítsa be a közelítést és a fókuszt (lásd a 2.4 fejezetet). 6. (Opcionális) Szerelje fel a hálózati csatlakozó vízálló védőborítását. A részletes szerelési utasításokat lásd a 2.5 fejezetben. 2.3 II típusú kamera rögzítése Ez a kamera beépített kerettel van felszerelve. Rögzíthető közvetlenül a falra vagy a mennyezetre, illetve csatlakozó- vagy elosztó dobozhoz Közvetlen rögzítés Lépések: 1. Erősítse a kamera tervezett helyére a falon vagy mennyezeten a (mellékelt) fúrási sablont. 23

25 2. Fúrja ki a csavarok lyukait a falon vagy mennyezeten, a fúrósablonnak megfelelően. 2 Ceiling Mounting :Screw Hole for 2:Screw Hole for Bracket Mounting Base ábra Csavarlyukak kifúrása a falon 3. Fúrjon egy kábellyukat a sablonnak megfelelően, ha a falban vagy a mennyezetben kell elvezetnie a kábelt. Ha a kábeleket a mennyezet vagy fal felületén tervezi elvezetni, ezt a lépést kihagyhatja. 4. Vezesse el a kamera kábeleit. 5. Rögzítse a mennyezethez vagy a falhoz a kamerát a hosszabbító csavarok segítségével. 24

26 Drill Template Drill Template ábra A kamera rögzítése 6. A kamera látószögének beállítása: A 3 tengelyes (látószög/dőlésszög/forgatás) állíthatóság segítségével könnyen beállíthatja a kamera látószögét. A kamera látószögének beállításához kövesse az alábbi utasításokat. Látószög beállítása Lépések: 1. Lazítsa meg az 1-es zárócsavart. 25

27 2. Állítsa be a kamera látószögét. A látószög 0 és 360 fok között állítható. 3. Húzza meg az 1-es zárócsavart. Dőlésszög beállítása Lépések: 1. Lazítsa meg a 2-es zárócsavart. 2. Állítsa be a kamera dőlésszögét. A dőlésszög 0 és 100 fok között állítható. 3. Húzza meg a 2-es zárócsavart. Forgatás beállítása Lépések: 1. Lazítsa meg a 3-as zárócsavart. 2. Forgassa el a kamerát a kép azimut szögének beállításához. A látószög 0 és 360 fok között állítható. 3. Húzza meg a 3-as zárócsavart. Panning 0 to Rotation 2 1 Lock Screw 1 2 Lock Screw to Lock Screw 3 0 to 100 Tilting ábra Látószög beállítása 26

28 7. Állítsa be a közelítést és a fókuszt. Részletesebb információért olvassa el a 2.4 fejezetet. 8. (Opcionális) Szerelje fel a hálózati csatlakozó vízálló védőborítását. A részletes szerelési utasításokat lásd a 2.5 fejezetben Rögzítés csatlakozódobozzal Mielőtt hozzákezdene: A csomag nem tartalmazza a csatlakozódobozt. Ehhez a rögzítési módhoz külön meg kell vásárolnia a csatlakozódobozt. Lépések: 1. Erősítse a kamera tervezett helyére a falon a (mellékelt) fúrási sablont. 2. Fúrja ki a lyukakat a falon a fúrósablonnak megfelelően. Lásd ábra. 3. Fúrjon egy kábellyukat a sablonnak megfelelően, ha a falban (vagy a mennyezetben) kell elvezetnie a kábelt. Ha a kábeleket a fal (vagy mennyezet) felületén tervezi elvezetni, ezt a lépést kihagyhatja. 4. Rögzítse a falhoz (vagy mennyezethez) a csatlakozódobozt a hosszabbító csavarok segítségével. 5. A biztonsági zsinór segítségével rögzítse a kamerát a csatlakozódobozhoz. 6. (Opcionális) Szerelje fel a hálózati csatlakozó vízálló védőborítását. Lásd a 2.5 fejezetet. 7. Vezesse el a kamera kábeleit. 27

29 8. Csatlakoztassa a kamera kábeleit, és ellenőrizze, hogy a kamera képe megjelenik a próbamonitoron. Ha a kép nem jelenik meg, a következő lépés elvégzése előtt ellenőrizze az áramellátást és a hálózati kapcsolatot. 9. A csavarok segítségével rögzítse a kamerát a csatlakozódobozhoz. 10. A kamera látószögének beállítása: Lásd a fejezet 6. lépését. 11. Állítsa be a közelítést és a fókuszt. Lásd a 2.4. fejezetet Junction Box Safety Rope ábra Rögzítés csatlakozódobozzal Rögzítés elosztó dobozzal Mielőtt hozzákezdene: A csomag nem tartalmazza az elosztó dobozt. Ehhez a rögzítési módhoz külön meg kell vásárolnia a csatlakozódobozt. 28

30 Lépések: Gang Box Camera Attachment ábra Rögzítés elosztó dobozzal 1. A csavarok segítségével rögzítse a kamerát az elosztó dobozhoz. 2. (Opcionális) Szerelje fel a hálózati csatlakozó vízálló védőborítását. Lásd a 2.5 fejezetet. 3. Vezesse el a kamera kábeleit. 4. Csatlakoztassa a kamera kábeleit, és ellenőrizze, hogy a kamera képe megjelenik a próbamonitoron. Ha a kép nem jelenik meg, a következő lépés elvégzése előtt ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat. 5. A csavarok segítségével rögzítse a kamerát a tartozékhoz. 6. Állítsa be a látószöget. Lásd a fejezet 6. lépését. 7. Állítsa be a közelítést és a fókuszt. Lásd a 2.4 fejezetet. 29

31 2.4 Közelítés és fókuszbeállítása Cél: A közelítés és fókusz értékeket a szabályozókarok segítségével állíthatja be. A kamera közelítési és fókusz értékének beállításához kövesse az alábbi utasításokat. A beállítást a II kamera példáján keresztül mutatjuk be. Lépések: 1. Távolítsa el az árnyékolót és az elülső fedelet a közelítés és fókusz szabályozókarok eléréséhez. 2. Ellenőrizze a kamera képét a monitoron. 3. Lazítsa meg a közelítő szabályozókart, és mozgassa a T (Tele) és W (Széles) jelölések között a kívánt látószög beállításához. 4. Rögzítse a közelítő szabályozókart. 5. Lazítsa meg a fókusz szabályozókart, és mozgassa az F (Távoli) és N (Közeli) jelölések között a kívánt fókusz beállításához. 6. Rögzítse a fókusz szabályozókart. 7. Szerelje vissza a fedelet, majd az árnyékolót a kamerára. Zoom/Focus Lever ábra Közelítés és fókusz beállítása. 30

32 Ha a kamera rögzített lencsével van felszerelve, nem kell beállítania a közelítés és fókusz értékét. 2.5 A hálózati kábel vízzáró tartozékának felszerelése (Opcionális) Cél: Ha a kamerát kültéren helyezi el, a készülék rögzítése után szerelje fel a hálózati kábel vízzáró tartozékát ábra A vízzáró tartozék alkotóelemei 2-1. táblázat Alkotóelemek Sz. Alkotóelemek 1 A kamera hálózati csatlakozó aljzata 2 O-típusú gyűrű 3 Hálózati csatlakozó 4 Vízálló zárósapka 31

33 Sz. Alkotóelemek 5 Vízálló gumitömítés 6 Záróanya 7 A routerből/kapcsolóból kilépő hálózati kábel Align the snap and notch. i. Insert 5 into 4. ii. Secure 6 with 4. Camera Switch/Router ábra A vízzáró tartozék felszerelése 32

34 Lépések: Hálózati csőkamera Gyorsindítási útmutató 1) A csatlakozó nélkül vezesse át a hálózati kábelt 7 a záróanyán 6, a vízálló gumitömítésen 5 (a vízálló gumitömítés betétjének a zárósapka felé kekk néznie), és a vízálló zárósapkán, 4 ebben a sorrendben. 2) Erősítsen egy RJ-45 típusú hálózati csatlakozót 3 a kábel végére, ügyelve a vezetékek helyes bekötésére. 3) Helyezze az O-típusú gyűrűt 2 a kamera hálózati csatlakozóaljzatának végére 1. 4) Dugja be a hálózati csatlakozót 3 a kamera hálózati aljzatába 1. 5) Helyezze be a vízálló gumitömítést 5 a vízálló zárósapkába 4, majd rögzítse a záróanyát 6 a zárósapka segítségével 4. 6) Illessze a vízálló zárósapka rögzítőkapcsát 4 a kamera hálózatialjzatán található bevágáshoz 1, majd a művelet befejezéséhez rögzítse avízálló zárósapkát 4 a kamera hálózati aljzatához 1. 33

35 3 A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül Megjegyzés: A kezelő tudomásul veszi, hogy a kamera internetes vezérlése hálózati biztonsági kockázatokkal járhat. A hálózaton keresztül érkező támadások, illetve az információk kiszivárgásának elkerülése érdekében gondoskodjon a hálózat megfelelő védelméről. Ha a termék nem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a kereskedővel, vagy a legközelebbi szervizközponttal. 3.1 Huzalozás A kamerát az alábbi ábráknak megfelelően csatlakoztassa a hálózatra: or Network Camera 半 球 Network Cable 3-1. ábra Közvetlen csatlakoztatás Computer Network Cable or 网 络 交 换 机 Network Cable or Network Camera 半 球 Computer 3-2. ábra Csatlakoztatás routeren vagy kapcsolón keresztül 34

36 3.2 A kamera aktiválása A kamera használata előtt az első aktiváláskor létre kell hoznia egy erős jelszót. A kamera aktiválható böngészőn, SADP szoftveren, illetve a szoftver kliensen keresztül. A kamera aktiválását az SADP szoftveren illetve a böngészőn keresztül történő aktiválás példáján mutatjuk be. A szoftver klienssel való aktiváláshoz lásd a hálózati kamera használati utasítását Aktiválás böngészőn keresztül Lépések: 1. Kapcsolja be a kamerát, és csatlakoztassa a hálózathoz. 2. Adja meg a kamera IP címét a böngésző címsorában, majd a kezelőfelület megnyitásához nyomja meg az Enter gombot. Megjegyzések: A kamera alapértelmezett IP címe Ahhoz, hogy a kamera az alapértelmezés szerint engedélyezze a DHCP protokollt, az SADP szoftveren keresztül kell aktiválnia a kamerát, majd ki kell keresnie az IP címet ábra Kezelőfelület (Web) 35

37 3. Hozzon létre egy jelszót, és írja be azt a jelszó mezőbe. ERŐS JELSZÓ JAVASOLT Fokozottan javasoljuk, hogy egy ön által választott erős jelszót adjon meg (amely legalább 8 karakteres és kis- és nagybetűket, számokat és speciális szimbólumokat tartalmaz), ezzel növelve a termék biztonságos használatát. Javasoljuk, hogy rendszeresen változtassa meg a jelszót, különösen fokozott biztonságot igénylő rendszerek esetén; a jelszó havi vagy heti módosításával hatékonyabban védi a terméket az illetéktelen hozzáféréstől. 4. Hagyja jóvá a jelszót. 5. Kattintson az OK gombra a jelszó mentéséhez és az élő kamerakép megnyitásához Aktiválás az SADP szoftverrel Az SADP szoftver az online eszköz észlelését, a kamera aktiválását, és a jelszó beállítását teszi lehetővé. Az SADP szoftvert a mellékelt lemezről, vagy a hivatalos weboldalról telepítheti. Kövesse a kamera aktiválásának lépéseit, a két másik aktiválási módot lásd a hálózati kamera használati utasításában. Lépések: 1. Futtassa az SADP szoftvert az online eszközök kereséséhez. 2. Ellenőrizze a talált eszközök állapotát a listán, és válassza ki az inaktív eszközt. 36

38 Megjegyzés: 3-4. ábra SADP kezelőfelület Az SADP szoftver több kamerát is képes egyidejűleg aktiválni. Részletekért lásd az SADP szoftver felhasználói kézikönyvét. 3. Hozzon létre egy jelszót, és írja be azt a jelszó mezőbe, majd erősítse meg. ERŐS JELSZÓ JAVASOLT Fokozottan javasoljuk, hogy egy ön által választott erős jelszót adjon meg (amely legalább 8 karakteres és kis- és nagybetűket, számokat és speciális szimbólumokat tartalmaz), ezzel növelve a termék biztonságos használatát. Javasoljuk, hogy rendszeresen változtassa meg a jelszót, különösen fokozott biztonságot igénylő rendszerek esetén; a jelszó havi vagy heti módosításával hatékonyabban védi a terméket az illetéktelen hozzáféréstől. 37

39 4. Kattintson az OK gombra a jelszó mentéséhez. A sikeres aktiválást a felugró ablakban ellenőrizheti. Ha az aktiválás sikertelen, kérjük, ellenőrizze, hogy a jelszó megfelel a követelményeknek, majd próbálkozzon újra. 3.3 Az IP cím módosítása Cél: A kamera eléréséhez és konfigurálásához a LAN (Local Area Network) hálózaton keresztül a vezérlő számítógéppel azonos alhálózathoz kell csatlakoztatni a kamerát. Ezután telepítse az SADP szoftvert vagy a szoftver klienst a hálózati kamera IP címének módosításához. Az IP cím módosítását az SADP szoftver példáján mutatjuk be. Lépések: 1. Futtassa az SADP szoftvert. 2. Válasszon ki egy aktív eszközt. Megjegyzés: Az inaktív kamerák aktiválásával kapcsolatos utasításokat lásd a 3.2 fejezetben. 3. Módosítsa az eszköz IP címét manuálisan, vagy a DHCP protokoll engedélyezésével a számítógéppel azonos alhálózatra. 38

40 3-5. ábra Az IP cím módosítása 4. A módosított IP cím mentéséhez adja meg a jelszót. Az SADP támogatja az IP-címek kötegelt módosítását, a részletekért olvassa el az SADP kézikönyvet. 39

41 4 Hozzáférés böngészőn keresztül Rendszerkövetelmények: Operációs rendszer: Microsoft Windows XP SP1 vagy újabb CPU: 2,0 GHz vagy gyorsabb RAM: 1G vagy több Kijelző: vagy magasabb felbontás Böngésző: Internet Explorer 8.0 vagy újabb, Apple Safari vagy újabb, Mozilla Firefox 5.0 vagy újabb, illetve Google Chrome 18 vagy újabb Lépések: 1. Nyissa meg a böngészőt. 2. A böngésző címsorában adja meg a hálózati kamera IP címét, majd nyomja meg az Enter gombot a bejelentkezési felület megnyitásához. Megjegyzés: Az alapértelmezett IP cím Ha a kamera nincs aktiválva, aktiválja azt a 3.2 fejezetnek megfelelően. 3. Írja be a felhasználónevet és a jelszót. Az eszköz felhasználói fiókjait és felhasználói/kezelői engedélyeit a rendszergazdának kell beállítania. Törölje a szükségtelenné vált felhasználói/kezelői fiókokat és engedélyeket. 40

42 Megjegyzés: Hálózati csőkamera Gyorsindítási útmutató Az eszköz IP-címe zárolásra kerül, ha az admin felhasználó 7 alkalommal sikertelenül adta meg jelszavát (5 kísérlet a felhasználó/kezelő számára). 4. Kattintson a Bejelentkezés gombra ábra Bejelentkezési felület 5. Az élő kép megjelenítése és a kamera kezelése előtt telepítse a megfelelő beépülő modult. A beépülő modul telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a beépülő modul telepítésének befejezéséhez be kell zárnia a böngészőt ábra A beépülő modul letöltése 41

43 6. A telepítés végén nyissa meg ismét a böngészőt, és ismételje meg a 2-4. lépéseket a bejelentkezéshez. Megjegyzés: A további konfigurációról szóló utasításokat lásd a hálózati kamera használati utasításában. 42

44 0

Kamera. Hálózati rejtett kamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B2161A01

Kamera. Hálózati rejtett kamera. Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B2161A01 Kamera Hálózati rejtett kamera Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B2161A01 0 Gyorsindítási útmutató COPYRIGHT 2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. MINDEN JOG FENNTARTVA. A jelen kézikönyvben

Részletesebben

Mini hálózati kupolás kamera

Mini hálózati kupolás kamera Kamera Mini hálózati kupolás kamera Gyorsindítási útmutató UD.6L0201B1863A01 1 Gyorsindítási útmutató COPYRIGHT 2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. MINDEN JOG FENNTARTVA. A jelen kézikönyvben

Részletesebben

Hálózati forgatható kamera

Hálózati forgatható kamera Kamera Hálózati forgatható kamera Gyors üzemelési útmutató magyar Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.6L0201B1256A01EU 1 Szabályozó információ EU megfelelőségi

Részletesebben

3 A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül

3 A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül Hikvision IP kamera Gyorsindítási útmutató 3 A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül Megjegyzés: A kezelő tudomásul veszi, hogy a kamera internetes vezérlése hálózati biztonsági kockázatokkal

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR BEVEZETÉS ELSŐ LÉPÉSEK CÍMKE SZERKESZTÉSE CÍMKENYOMTATÁS HIBAELHÁRÍTÁS FÜGGELÉK TÁRGYMUTATÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR BEVEZETÉS ELSŐ LÉPÉSEK CÍMKE SZERKESZTÉSE CÍMKENYOMTATÁS HIBAELHÁRÍTÁS FÜGGELÉK TÁRGYMUTATÓ MAGYAR P-touch H00 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A P-touch készülék használata előtt olvassa el ezt a Használati útmutatót. Mindig tartsa kéznél ezt a Használati útmutatót, mert a későbbiekben

Részletesebben

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Tartalék akkumulátor KX-HNP100FX. Típus

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Tartalék akkumulátor KX-HNP100FX. Típus Típus Telepítési útmutató Otthoni hálózati rendszer Tartalék akkumulátor KX-HNP100FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum a tartalék akkumulátor megfelelő felszerelését ismerteti.

Részletesebben

IP sorozat NVR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

IP sorozat NVR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV IP sorozat NVR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV H.264 hagyományos hálózati digitális videorögzítőkhöz FIGYELMEZTETÉSEK Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet és rendeltetésének megfelelően, biztonságosan használja

Részletesebben

INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ

INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ Biztonsági előírások és kezelési útmutató EXHR14003B-15 (HT-F62913A-500) Köszönjük, hogy ez a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő (A képen a DX-28.88K modell látható.) FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! 1 TARTALOM 1 BIZTONSÁGI

Részletesebben

Samsung Portable SSD T3

Samsung Portable SSD T3 Rev. 1.0 MU-PT250B / MU-PT500B / MU-PT1T0B / MU-PT2T0B JOGI NYILATKOZATOK FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT A SAMSUNG ELECTRONICS FENNTARTJA A JOGOT ARRA, HOGY ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL MEGVÁLTOZTATHASSA A TERMÉKEKET,

Részletesebben

RUBY Digitális kézi nagyító

RUBY Digitális kézi nagyító RUBY Digitális kézi nagyító Felhasználói kézikönyv Freedom Scientific, LLC July 2009 Part Number # 440446-001 Rev. B KIADJA: Freedom Scientific 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Részletesebben

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez 990-1851D 03/2007 Bevezetés The APC szünetmentes

Részletesebben

SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK

SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK SZERELÉSI ÚTMUTATÓ ÉS TUDNIVALÓK AZ ÜZEMBEHELYEZŐ SZÁMÁRA Figyelmeztetések az üzembehelyezési és karbantartási kézikönyvhöz EZ A KÉZIKÖNYV KIZÁRÓLAG AZ ÜZEMBEHELYEZÉSRE

Részletesebben

Hálózati mini kupolakamera

Hálózati mini kupolakamera Kamera Hálózati mini kupolakamera Gyors üzemelési útmutató magyar Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: DS-2CD252F-(I) (IS) (IW) (IWS), DS-2CD2532F-(I) (IS) (IW) (IWS) UD.6L020B230A0EU

Részletesebben

Alcor Zest D714I Táblagép. Kezelési útmutató

Alcor Zest D714I Táblagép. Kezelési útmutató Alcor Zest D714I Táblagép Kezelési útmutató BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék kényelmes és biztonságos használatával kapcsolatban. Kérjük,

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV GPS navigációs készülék NAVON N250 Tartalom: Biztonsági információ 3 Telepítés 7 Nézetek 13 GPS (Globális helymeghatározó rendszer) 15 2 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ Biztonsági utasítások

Részletesebben

Compaq Mini felhasználói kézikönyv

Compaq Mini felhasználói kézikönyv Compaq Mini felhasználói kézikönyv Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett- Packard Company licencmegállapodás

Részletesebben

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai 2-step cooling (2 lépéses hűtés) A 2 lépéses hűtés funkció gyorsan lehűti a helyiséget a kívánt

Részletesebben

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Típus Telepítési útmutató Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum azt ismerteti, hogy a smart plug-ot hogyan kell megfelelően felszerelni.

Részletesebben

Rollei Sunglasses Cam 100. 1. A csomag tartalma

Rollei Sunglasses Cam 100. 1. A csomag tartalma Rollei Sunglasses Cam 100 1. A csomag tartalma Csomagolja ki óvatosan a napszemüveg kamerát, és ellenőrizze, hogy megvannak-e a következőkben felsorolt részek: 1. Rollei napszemüveg kamera 2. 4 GB-s mikrosd

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához HP Compaq dx2200 üzleti célú mikrotornyos számítógép

Útmutató a hardver használatához HP Compaq dx2200 üzleti célú mikrotornyos számítógép Útmutató a hardver használatához HP Compaq dx2200 üzleti célú mikrotornyos számítógép A kiadvány cikkszáma: 413758-211 2006. január Jelen útmutató a számítógép bővítésével kapcsolatos alapvető tudnivalókat

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM 1. MŰKÖDTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK... 2 1.1. Biztonsági óvintézkedések... 2 1.2. Az alkatrészek neve... 3 2. MŰKÖDTETÉS...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ PROGRAMTÁBLÁZAT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ PROGRAMTÁBLÁZAT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ A RUHANEMŰ ELŐKÉSZÍTÉSE A PROGRAM ÉS A FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA PROGRAM INDÍTÁSA ÉS EFEJEZÉSE PROGRAM MÓDOSÍTÁSA PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA PROGRAMTÁLÁZAT NAPI KARANTARTÁS

Részletesebben

KX-HNB600FX. Rendszerbeállítási útmutató. Otthoni hálózati rendszer Hub. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

KX-HNB600FX. Rendszerbeállítási útmutató. Otthoni hálózati rendszer Hub. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Rendszerbeállítási útmutató Otthoni hálózati rendszer Hub Típus KX-HNB600FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum elmagyarázza, hogyan kell beállítani a hub-ot, és hogyan érheti

Részletesebben

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar Általános biztonsági óvintézkedések Általános biztonsági óvintézkedések Magyar 1 Általános biztonsági óvintézkedések 1 Általános biztonsági óvintézkedések 1.1 A dokumentum bemutatása Az eredeti dokumentum

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS. Súlyos vagy halálos sérülés veszélyének jelzésére szolgáló ikon

FIGYELMEZTETÉS. Súlyos vagy halálos sérülés veszélyének jelzésére szolgáló ikon FIGYELMEZTETÉS A sérülések, balesetveszély elkerülése és helytelen használat elkerülése érdekében olvassa el az alábbi tájékoztatót, majd őrizze meg. A gép további használóihoz is juttassa el a tájékoztatót.

Részletesebben

HP Mini felhasználói kézikönyv

HP Mini felhasználói kézikönyv HP Mini felhasználói kézikönyv Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation-nek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató 10003580, 10003579 Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor Használati útmutató Tisztelt Vásárlónk, először is szeretnénk gratulálni Önnek a termék megvásárlásához. Kérjük, olvassa el

Részletesebben

Multimédia Felhasználói útmutató

Multimédia Felhasználói útmutató Multimédia Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató Duet M 40011037-1103 HU Üzembe helyezési útmutató HU 1.1 1.2 1.3 A 1.4 1.5 1 < < < < A B 2.1 2.2 2.3 2.4 C 2.5 2.6 2 < < < < 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3 < < < < 1 Bevezetés A berendezés üzembe helyezését bízza

Részletesebben

2500 Series multifunkciós készülék

2500 Series multifunkciós készülék 2500 Series multifunkciós készülék Bevezetés 2006. december www.lexmark.com A Lexmark és a rombusz alakú emblémával ellátott Lexmark név a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban

Részletesebben

Első lépések Compaq Notebook sorozat

Első lépések Compaq Notebook sorozat b Első lépések Compaq Notebook sorozat Dokumentum cikkszáma: 271247-211 2002. június Ez az útmutató ismerteti a hardver és szoftver üzembehelyezésével, a számítógép használatával és a problémák elhárításával

Részletesebben

Használati utasítás. Bluetooth hangszóró

Használati utasítás. Bluetooth hangszóró Használati utasítás Bluetooth hangszóró 1 FONTOS MEGJEGYZÉSEK A legnagyobb élvezet eléréséhez és a hangszóró használata érdekében olvassa el figyelmesen az alábbi használati utasítást. Ha a terméket az

Részletesebben

3. Jelmagyarázat A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, pl. áramütés.

3. Jelmagyarázat A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, pl. áramütés. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Vezeték nélküli riasztó berendezés MA Rend. szám: 75 19 90 Ez a

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

SM-G930F. Felhasználói kézikönyv

SM-G930F. Felhasználói kézikönyv SM-G930F Felhasználói kézikönyv Hungarian. 02/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Tartalom Alapok 4 Fontos tudnivalók 6 Az értékesítési doboz tartalma 7 A készülék elrendezése 9 Akkumulátor 15 SIM-kártya (nano-sim-kártya)

Részletesebben

Multimédia Felhasználói útmutató

Multimédia Felhasználói útmutató Multimédia Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Kamera. Hálózati kocka kamera. Gyors üzemelési útmutató magyar. Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: UD.

Kamera. Hálózati kocka kamera. Gyors üzemelési útmutató magyar. Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: UD. Kamera Hálózati kocka kamera Gyors üzemelési útmutató magyar Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: UD.6L0201B1273A01EU 1 Szabályozó információ EU megfelelőségi nyilatkozat Ez a termék

Részletesebben

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv P2P WP2P WiFi alapú Biztonsági kamera

Felhasználói Kézikönyv P2P WP2P WiFi alapú Biztonsági kamera Felhasználói Kézikönyv P2P WP2P WiFi alapú Biztonsági kamera Ez a felhasználói kézikönyv tömören megmutatja Önnek, hogyan sajátíthatja el a termék helyes használatát és részletes tájékoztatást ad az egyes

Részletesebben

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5 Automatatöltő és tesztműszer 12.8V-s (4x 3,2V) LiFePO4 lítium-vas-foszfát, 2Ah és 100Ah közötti kapacitású akkumulátorokhoz Modell: TM290 / TM291 Ne használja NiCd, NiMh vagy nem újratölthető akkumulátorokhoz!

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ T-DEX

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ T-DEX HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ T-DEX Tartalomjegyzék A csomag tartalma 2 Funkciók 3 Beállítás 4 Vezeték nélküli beállítás 4 A nyakpánt felszerelése 4 Működés 5 Visszajelzők 5 Töltés 5 A hangerő beállítása 5 Bejövő

Részletesebben

Meghajtók. Felhasználói útmutató

Meghajtók. Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos

Részletesebben

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE TARTALOMJEGYZÉK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE Biztonsági előírások 21 Környezetvédelem 22 Energiamegtakarítás 22 2 / A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA A szárítógép általános bemutatása 23 3 / A SZÁRÍTÓGÉP ÜZEMBEHELYEZÉSE

Részletesebben

SM-G935F. Felhasználói kézikönyv

SM-G935F. Felhasználói kézikönyv SM-G935F Felhasználói kézikönyv Hungarian. 04/2016. Rev.1.2 www.samsung.com Tartalom Alapok 4 Fontos tudnivalók 6 Az értékesítési doboz tartalma 7 A készülék elrendezése 9 Akkumulátor 15 SIM-kártya (nano-sim-kártya)

Részletesebben

KX-HNC200FX. Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Beltéri kamera. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

KX-HNC200FX. Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Beltéri kamera. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Telepítési útmutató Otthoni hálózati rendszer Beltéri kamera Típus KX-HNC200FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum azt ismerteti, hogy a beltéri kamerát hogyan kell megfelelően

Részletesebben

Az első lépések útmutató

Az első lépések útmutató Az első lépések útmutató A folytatás előtt olvassa el az alábbiakat ÖN ÚGY KAPJA KÉZHEZ A KÉSZÜLÉKET, HOGY AZ AKKUMULÁTOR NINCS FELTÖLTVE. NE VEGYE KI AZ AKKUMULÁTORT A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE KÖZBEN. HA FELNYITJA

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről VIGYÁZAT Ez a hálózati adapter csak Yamaha/Steinberg eszközökkel használható. Ne használja semmilyen más célra. Csak beltéri

Részletesebben

AHT-0405KA 4 csatornás AHT-0810KA 8 csatornás AHT-1620KA 16 csatornás

AHT-0405KA 4 csatornás AHT-0810KA 8 csatornás AHT-1620KA 16 csatornás AHT-0405KA 4 csatornás AHT-0810KA 8 csatornás AHT-1620KA 16 csatornás HD-TVI Digitális Video Rögzítő Gyors telepítési útmutató v1.00 20150915 Tartalomjegyzék 1. Üzembe helyezés... 4 1.1 HDD beszerelése...

Részletesebben

Z2400 Series használati útmutató

Z2400 Series használati útmutató Z2400 Series használati útmutató 2007. www.lexmark.com Tartalom Biztonsági tájékoztató...7 Bevezetés...8 Információ keresése a nyomtatóval kapcsolatban...8 A nyomtató részei...10 A biztonsági figyelmeztetések

Részletesebben

Termék leírás. On-Board-Diagnosztikai (OBD) modul

Termék leírás. On-Board-Diagnosztikai (OBD) modul Termék leírás On-Board-Diagnosztikai (OBD) modul Tartalom 1. Felhasznált szimbólumok 1.1 Dokumentáció 1.2 KTS 340 2. Felhasználói utasítások 2.1 Fontos megjegyzések 2.2 Biztonsági utasítások 2.3 Megsemmisítés

Részletesebben

POWX0073LI HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX0073LI HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusokon) Felhasználói útmutató

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusokon) Felhasználói útmutató Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusokon) Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban

Részletesebben

POW5633 HU 1 LEÍRÁS... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3

POW5633 HU 1 LEÍRÁS... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 1 LEÍRÁS... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 4.1 Munkakörnyezet... 3 4.2 Elektromos biztonság... 3 4.3 Személyi biztonság... 4 4.4 Az elektromos működtetésű

Részletesebben

HP 23tm érintőképernyős monitor. Felhasználói útmutató

HP 23tm érintőképernyős monitor. Felhasználói útmutató HP 23tm érintőképernyős monitor Felhasználói útmutató 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista név a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és/vagy

Részletesebben

Kamera. Hálózati Bullet kamera. Gyors üzemelési útmutató magyar. Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: UD.

Kamera. Hálózati Bullet kamera. Gyors üzemelési útmutató magyar. Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: UD. Kamera Hálózati Bullet kamera Gyors üzemelési útmutató magyar Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: UD.6L001B170A01EU 0 Szabályozó információ EU megfelelőségi nyilatkozat Ez a termék

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Nokia 215

Felhasználói kézikönyv Nokia 215 Felhasználói kézikönyv Nokia 215 1.0. kiadás HU Felhasználói kézikönyv Nokia 215 Tartalom Biztonságunk érdekében 3 Kezdő lépések 4 Gombok és részek 4 A SIM-kártya, az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TSR-50 A készülék üvegházhatású gázt tartalmaz: R-600a/12g, GWP: 3, 0,036kg CO2 kifejezve. Hermetikusan zárt. Kedves Vásárló! Kérjük olvassa el figyelmesen a használati

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához Compaq Evo Desktop D310v asztali számítógépek

Útmutató a hardver használatához Compaq Evo Desktop D310v asztali számítógépek b Útmutató a hardver használatához Compaq Evo Desktop D310v asztali számítógépek A kiadvány cikkszáma: 293388-211 2002. augusztus Ez az útmutató az e sorozatba tartozó számítógépek bővítésével kapcsolatos

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 2.1 Munkakörnyezet... 2 2.2 Elektromos biztonság... 2 2.3 Személyi biztonság... 3 2.4 Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata.... 3

Részletesebben

Elektromos gőz sterilizáló

Elektromos gőz sterilizáló Tartalom Bevezetés.... 2 Biztonsági utasítások és figyelmeztetések.... 3 Leírás.... 6 Előkészítés sterilizáláshoz.... 7 Használat.... 7 A készülék tisztítása és a vízkő eltávolítása.... 8 Műszaki specifikáció....

Részletesebben

7 KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK KÖRFŰRÉSZEKHEZ 6 8 ÖSSZESZERELÉS... 6. 8.1 A vágási mélység beállítása (1. ábra)... 6 8.2 A fűrészlap cseréje...

7 KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK KÖRFŰRÉSZEKHEZ 6 8 ÖSSZESZERELÉS... 6. 8.1 A vágási mélység beállítása (1. ábra)... 6 8.2 A fűrészlap cseréje... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 MINI KÖRFŰRÉSZ ALKATRÉSZEINEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 GÉRVÁGÓ TALP ALKATRÉSZEINEK ÁTTEKINTÉSE (B. ÁBRA). 3 4 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 5 JELZÉSEK... 4 6 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

Részletesebben

Kamera. Hálózati kupolakamera. Gyors üzemelési útmutató magyar

Kamera. Hálózati kupolakamera. Gyors üzemelési útmutató magyar Kamera Hálózati kupolakamera Gyors üzemelési útmutató magyar Ez a gyors útmutató a következő készülékekre vonatkozik: DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4312FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4324F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4332FWD-(I)(Z)(H)(S)

Részletesebben

Mechanizált átalakító készlet összeszerelési útmutató, PC-1300/1600 számára

Mechanizált átalakító készlet összeszerelési útmutató, PC-1300/1600 számára Mechanizált átalakító készlet összeszerelési útmutató, PC-1300/1600 számára Használati útmutató (HU) 0558008706 BIZTOSÍTSA, HOGY EZ AZ INFORMÁCIÓ ELJUT A BERENDEZÉS KEZELŐJÉHEZ.A SZÁLLÍTÓTÓL KÜLÖN PÉLDÁNYOKAT

Részletesebben

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó Kezelési útmutató - Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Az Ön biztonsága

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

HU Használati utasítás DM85

HU Használati utasítás DM85 HU Használati utasítás DM85 Gratulálunk, hogy megvásárolta az ECOVACS ROBOTICS DEEBOT terméket! Reméljük, hogy sok évig elégedett lesz termékünkkel. Bízunk abban, hogy új robotjának megvásárlása segítséget

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BluWash BW-103 R KÉSZÜLÉKHEZ AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN! 1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket! 2. Vigyázzon,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 420/620 VA 110/120/230 Vac Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez 990-1853D 12/2005 Bevezetés The APC szünetmentes tápegységet (UPS) úgy alakították ki,

Részletesebben

BBM-27F Valós D&N ipari kamera Felhasználói kézikönyv Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre.

BBM-27F Valós D&N ipari kamera Felhasználói kézikönyv Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre. BBM-27F Valós D&N ipari kamera Felhasználói kézikönyv Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre. Szatellit Zrt. Bozsák Tamás TARTALOMJEGYZÉK 1. Felhasználói információk... 3

Részletesebben

DL2 adatnaplózó *11209658* Rövid útmutató. Szerelés Elektromos csatlakozás Kezelőszervek. a belső vezérlőprogram 2.0.0 verziójától

DL2 adatnaplózó *11209658* Rövid útmutató. Szerelés Elektromos csatlakozás Kezelőszervek. a belső vezérlőprogram 2.0.0 verziójától DL2 adatnaplózó a belső vezérlőprogram 2.0.0 verziójától Rövid útmutató Szerelés Elektromos csatlakozás Kezelőszervek *11209658* 11209658 Köszönjük, hogy RESOL-készüléket vásárolt. Kérjük, figyelmesen

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 info@bonair-bg.hu

Részletesebben

Vasco Traveler HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR

Vasco Traveler HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR Vasco Traveler HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Tartalomjegyzék 1. A készülék üzembe helyezése 4 1.1 Funkcióbillentyűk 5 1.2 Az akkumulátor töltése

Részletesebben

AC1600 intelligens WiFi router

AC1600 intelligens WiFi router Védjegyek A NETGEAR, a NETGEAR logó, valamint a Connect with Innovation a NETGEAR, Inc. és/vagy leányvállalatai védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az

Részletesebben

ZP2 sorozat Telepítési kézikönyv

ZP2 sorozat Telepítési kézikönyv ZP2 sorozat Telepítési kézikönyv P/N 00-3251-501-0022-04 ISS 04MAY15 Szerzői jog Védjegyek és szabadalmak Gyártó Verzió Tanúsítvány Európai uniós irányelvek Elérhetőség 2015 UTC Fire & Security. Minden

Részletesebben

distributed by www.dyras.com

distributed by www.dyras.com 3 4 5 2 1 6 3 7 8 3 User's Manual for SC-KA-1000-AZ.indd 1 2015.04.15. 11:08:40 distributed by www.dyras.com No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements,

Részletesebben

HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS

HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTOZÉKOK 3 2. FIGYELMEZTETİ JELZÉSEK 3 3. BEÉPÍTÉSI VÁZLAT 8 4. FİBB MŐSZAKI ADATOK 9 5. HIBAÜZENETEK 10 6. HÁZTELEPÍTÉS 11 7. AZ

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licencmegállapodás keretében használ. Az Intel,

Részletesebben

New Compact Kompresszoros inhalátor

New Compact Kompresszoros inhalátor HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ New Compact Kompresszoros inhalátor GKA Medical 1 A. ábra 2 B. ábra E. ábra C. ábra F. ábra D. ábra G. ábra 3 A New Compact részei 1. Kompresszoregység 2. Főkapcsoló 3. Hálózati kábel

Részletesebben

POW754 HU 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3

POW754 HU 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 4.1 Munkakörnyezet... 3 4.2 Elektromos biztonság... 3 4.3 Személyi biztonság... 3 4.4 Az elektromos

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. A termékkel

Részletesebben

Vario SUCTION PUMP. ET Kasutusjuhend. HU Kezelési utasítás. CS Návod k použití. LT Naudojimo instrukcijos. LV Lietošanas instrukcija

Vario SUCTION PUMP. ET Kasutusjuhend. HU Kezelési utasítás. CS Návod k použití. LT Naudojimo instrukcijos. LV Lietošanas instrukcija Vario SUCTION PUMP ET Kasutusjuhend HU Kezelési utasítás CS Návod k použití LT Naudojimo instrukcijos LV Lietošanas instrukcija PL Instrukcje użytkowania SK Návod na obsluhu SL Navodila za uporabo DA Brugsanvisning

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

GSM Gate Control Pro 20 GSM Gate Control Pro 1000

GSM Gate Control Pro 20 GSM Gate Control Pro 1000 GSM Gate Control Pro 20 GSM Gate Control Pro 1000 TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ v1.50.2532 és újabb modulverziókhoz Dokumentumverzió: 1.83 2016.05.18 Jellemzők: Kimenetek vezérlése interneten keresztül,

Részletesebben

EM1089 - Webkamera mikrofonnal

EM1089 - Webkamera mikrofonnal EM1089 - Webkamera mikrofonnal 2 MAGYAR EM1089 - Webkamera mikrofonnal Figyelmeztetések és felhívások A termék(ek) felnyitása súlyos személyi sérülést eredményezhet! A termék javítását csak az Eminent

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy

Részletesebben

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást!

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! Professor Kisméretű sütő PT250B Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! A készüléket kizárólag otthonában, háztartásbeli célokra alkalmazza!

Részletesebben

Korlátozott jótállás és támogatási útmutató

Korlátozott jótállás és támogatási útmutató Korlátozott jótállás és támogatási útmutató Jótállási nyilatkozat Végfelhasználói licencszerződés Biztonsági információ A támogatással kapcsolatos információk Mielőtt kapcsolatba lépne a HP ügyfélszolgálatával,

Részletesebben

ecoline SIA IP Adapter

ecoline SIA IP Adapter ecoline SIA IP Adapter TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ v2.25 és újabb modulverziókhoz Rev. 1.4 2012.05.08 Tartalomjegyzék 1 Alkalmazási terület...3 2 Funkciók...3 3 Beállítások...4 3.1 Beállítás USB

Részletesebben

Alaris fecskendős pumpák (Plus szoftverrel) MK3

Alaris fecskendős pumpák (Plus szoftverrel) MK3 laris fecskendős pumpák (Plus szoftverrel) MK3 Modellek: 8002MED01, 8002MED01-G, 8003MED01, 8003MED01-G s Használati utasítás hu Tartalom laris fecskendős pumpák Oldal Bevezetés.... 2 Néhány szó a kézikönyvről....

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

WIFI ajtócsengő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

WIFI ajtócsengő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ WIFI ajtócsengő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Támogatott mobil telefon rendszerek: Android 4.2 & ios 6.0 vagy a felett. Műszaki adatok Kamera paraméterek Infravörös megvilágítók Videó képsebesség Operációs rendszer

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Rövid beállítási útmutató. Huawei E153

Rövid beállítási útmutató. Huawei E153 Rövid beállítási útmutató Huawei E153 Telepontok: Békéscsaba, Csaba Center, Andrássy u. 37-43. Békéscsaba, Szent István tér 1. Celldömölk, Sági u. 3/a. Dunaújváros, Dózsa György út 3. Esztergom, Petőfi

Részletesebben