2 Intézet a Demokratikus Alternatíváért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 Intézet a Demokratikus Alternatíváért"

Átírás

1

2 2 Intézet a Demokratikus Alternatíváért Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzésében az Európai Unió országaiban működő táppénz-folyósítási rendszereket veti össze Magyarország eszköztárával. Az elemzés során a táppénz folyósításának hét kritériumát vizsgáltuk meg: a jogosultságra felhatalmazó időtávot, a várakozási időt, a munkáltató által fizetett betegszabadság hosszát, a táppénz összegét és folyósításának időtartamát, a passzív táppénzt, valamint a pénzbeli és természetbeni juttatások közötti kapcsolatot. E vonatkoztatási pontok mentén úgy találtuk, hogy a magyar táppénzrendszer legtöbb elemében megfelel az európai trendeknek, azonban a prevenció perspektívája még nem jelent meg a rendszerben, bár a jövőt az erre ösztönző közpolitika jelentheti. A Széll Kálmán Terv állami kiadásokat csökkentő lépései között szerepel a táppénzre vonatkozó szabályok teljes átszabása. Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a táppénzkifizetések rendszerét tekinti át az Európai Unió (EU) tagországaiban, összehasonlítva az ottani gyakorlatokat a hazaival. A táppénz az egyén által elért jogosultságot jelent, a munkavállaláshoz kötött biztosítási jogviszony formájában. Ennek fényében kockázatkiegyenlítő hatása van: az aktív időszak befizetései fedezik a termelékenység átmenetileg inaktív periódusban jelentkező kiesését. A táppénz egyszerre tölt be szociális és gazdasági szerepet, kompenzálja a betegség miatt kieső jövedelmet, illetve ösztönzi a mielőbbi visszatérést a munkaerőpiacra. A Széll Kálmán Terv alapján elfogadott intézkedések maximálták a táppénz összegét. Ennek köszönhetően a április 30-a után betegszabadságra, majd táppénzre kerülők más elbírálás alá esnek, mint korábban: az ellátás napi értékének felső határát ugyanis a korábbi szint felénél, a minimálbér összegének tizenötöd részében határozták meg, azaz a folyósított táppénz napi értéke nem haladhatja meg az 5020 forintot. A kormány célja a táppénzszabályok megváltoztatásával a költségvetési kiadások csökkentése, a táppénzplafon leszállításával azonban a Költségvetési Felelősségi Intézet számításai szerint 2012-ben csupán 7.7, 2013-ban és 2014-ben pedig mindössze 8-8

3 Prevenció vagy kompenzáció 3 milliárd forint takarítható meg. 1 A parlament hétfőn fogadta el a törvényt, amely július elsejétől megszünteti a passzív táppénzt (ezzel 4 milliárd forint körüli megtakarítást elérve), másrészt lehetővé teszi, hogy a táppénzen lévő munkavállalók a várólistát megkerülve, soron kívül jussanak egészségügyi ellátáshoz. Az EU-tagországok és a magyar rendszer összevetése során a betegség alatti aktív táppénzkifizetést vizsgáltuk: ennek összegét, a folyósítás időtartamát, valamint a pénzbeli szolgáltatással járó esetleges természetbeni juttatásokat. Az elemzésben a táppénzfolyósítás e szabályainak gazdasági, illetve szociális ösztönző jellegére koncentrálunk. A magyarországi táppénz-folyósítási rendszert az EU tagországaiban fellelhető gyakorlatokkal összevetve értékeljük, és a jövőbeni trendek vázoljuk fel annak érdekében, hogy a jelenlegi táppénzrendszerben történt változtatások EU-s szintű relevanciájára rávilágítsunk Jogosultságra felhatalmazó időtáv A jogosultság eléréséhez szükséges időtáv a biztosítási díj fizetésének minimális időtartamát, vagy az adott időtartam alatti minimális jövedelem értékét szabja meg a teljes értékű táppénzjogosultság feltételeként. Az időtáv emellett a munkavállaló időbeni kockázatkiegyenlítésének eszköze is, hiszen az egészségesen szerzett jövedelem a jövőbeni, betegségben töltött időszakra helyeződik át. Az adott időtartamú, teljes jogosultsággal felruházó munkaviszony követelménye gazdasági ösztönzőként motivál a munkavállalásra. A társadalmi igazságosság szempontjából azonban minél magasabb a teljes jogosultságot biztosító időtartam, annál inkább jelenti hátrányos megkülönböztetés alapját. A táppénzre gyakrabban rászoruló, rosszabb egészségi állapotú, alacsonyabb társadalmi rétegeknél a jogosultság e feltétele nagyobb valószínűséggel nem teljesül. Mindez az alacsonyan képzett munkaerőt foglalkoztató 1 rt_erinto_tervek_arazasa.pdf 2 Az egyes országok táppénzrendszerével kapcsolatos adatok forrása a 2010-es év: Social Security Programs Throughout the World: Europe

4 4 Intézet a Demokratikus Alternatíváért munkaerő-piaci szegmens sajátosságaiból fakad, amely alapvetően szezonális, bér- illetve feketemunkát kínál. Az EU tagállamaiban a jogosultságra felhatalmazó időtáv átlagosan 120 nap. Magyarországon a teljes, az átlagjövedelem 60 százalékát jelentő jogosultságra felhatalmazó idő két év. Ennél alacsonyabb járulékfizetési időszakra a megelőző 180 nap átlagjövedelmének 50 százaléka jár. A magyar szabályozás a teljes jogosultság kritériumaiban szigorúnak tekinthető, a két év biztosítotti viszony követelménye különösen azok számára nehezíti meg a betegségben töltött időszakot, akik az előírtaknak a legkevésbé képesek megfelelni, és akik egyben a betegségek nagyobb kockázatával élnek együtt. 2. Várakozási idő A várakozási idő azt az időtávot jelente, amely alatt a munkavállaló betegsége mellett nem kap semmilyen juttatást, ezzel csökkentve a táppénz-, és az adminisztrációs költségeket. A munkavállaló kötelessége ezen idő alatt a betegségről szóló igazolás beszerzése, ellenkező esetben a munkaerőpiacra való visszalépés. A kritérium a szociális védelem felől a munkavállalóra, illetve a munkáltatóra helyezi át a felelősséget, elsősorban azért, mert a kockázat e szintre utalása megfelelőbb annak kiküszöbölésére. A morális kockázatot a jelenlegi kormány táppénzcsalásnak, a közgazdaságtan pedig az információs aszimmetriából fakadó torzító tényezőnek tekinti, amikor is a munkavállaló visszaél a számára elérhető juttatással. A várakozási idő az EU-tagországokban általában három nap, de Finnországban eléri a tíz, Lettországban pedig a tizenegy napot. Gyakori, hogy az ezen időszakra eső táppénzt utólag megtérítik, amennyiben a betegség hosszabb távollétet indokol. Magyarországon nincs várakozási idő, a beteg munkavállaló azonnal betegszabadságra kerül, ellátásának összege ekkor az átlagjövedelem 70 százaléka. Ez alapvetően azoknak a munkavállalóknak kedvez, akiknek néhány napos kiesés is érezhető jövedelemcsökkenést jelent tehát elsősorban azon munkavállalókra lehet érvényes,

5 Prevenció vagy kompenzáció 5 akik számára a jogosultság megszerzése is nehéz. A morális kockázat okozta jogosulatlan táppénzkiáramlás (amit a munkáltató áll) nagy valószínűséggel meghaladja a rászorultság mértékét, ezért a várakozási idő bevezetése indokolt lenne. 3. Munkáltató által fizetett betegszabadság hossza A munkavállalók betegségével kapcsolatos kockázat helyi szintre delegálásának eszköze a betegszabadság és a táppénz elkülönítése, ahol a betegszabadság a munkáltató fizette, a táppénz pedig a biztosítottként betegállományban töltött időszakot jelenti. A betegszabadság a munkáltatót is érdekeltté teszi abban, hogy munkavállalói minél kevesebb időt töltsenek betegségben, hiszen az számára is költséget jelent. A magyar gyakorlathoz (15 nap) hasonlóan az EU országaiban is elterjedt a betegszabadság intézménye. Az országok egy csoportjában azonban egyáltalán nem alkalmazzák ezt a kockázatmegosztó eszközt, így Bulgáriában, Dániában és Görögországban a várakozási idő után közvetlenül a biztosító állja a táppénz összegét. Az országok többségében egy héttől egy hónapig terjedő időszakban a munkáltató fizeti a táppénz összegét, melyet a magyar rendszerben betegszabadságnak nevezünk. Hollandiában a teljes táppénzes periódusban a munkáltató fizet beteg munkavállalójának. 4. Táppénz összege A táppénz összege közvetlenül azt mutatja meg, hogy az adott országban a táppénz a jóléti vagy az ösztönző állam eszköztárába sorolható. A bőkezűséggel párhuzamosan ugyanis a morális kockázat fokozatosan emelkedik. Az ellátás összegét az országok többségében a jogosultságszerző időszak átlagjövedelméhez kötik, majd maximális, illetve néhol minimális értéket is rendelnek hozzá. Utóbbi meglepően ritka: a táppénz szociális jellege ugyanis megszűnőben van, egyre inkább a biztosítási, a kockázatterítési, vagyis a gazdasági elemei kerülnek túlsúlyba. Ennek köszönhetően az összeg maximálása elsősorban a nagy összegű táppénz negatív ösztönző jellege miatt kerülhet a

6 6 Intézet a Demokratikus Alternatíváért kritériumok közé, a társadalmi igazságosság érvével kiegészülve. Gyakori a táppénz összegének degressziója is: egyrészt a számításkor a felsőbb jövedelmi szintek után járó alacsonyabb arányú támogatás, illetve a betegszabadság és táppénz időszaka között csökkenő arányú támogatási összeg formájában. Magyarországon a táppénz maximális szintjét május elsejétől a korábbi felére csökkentették. A degresszív jelleg annyiban jelenik meg, hogy a betegszabadság 15 napjához képest (a jövedelem 70 százalékáról) a táppénzes időszakban az átlagjövedelem 60 százalékára csökken a támogatás összege, a jövedelemszint azonban nem jelenti a degresszió alapját. Utóbbi típus Csehországban, Finnországban található, minimumszintet például Luxemburg, Litvánia, Lettország és Finnország is alkalmaz. A táppénz összege az EU országaiban az átlagos jövedelem százaléka közötti sávban mozog, Szlovákia 55 százalékos aránya a legalacsonyabb, a litván 85 százalék pedig kirívóan magas. 5. Táppénz folyósításának időtartama A táppénz folyósításának időtartama alapvetően attól függ, hogy a rokkantságba történő átlépés kritériumai mennyire szigorúak. Az átlagos időtartam egy év, a balti országokban azonban ennél rövidebb: Litvániában 112, Észtországban 182 nap. A táppénzes időszak hosszát úgy határozzák meg, hogy az szociális biztonságot nyújtson a munkaerőpiacot betegség miatt elhagyóknak, de ne ösztönözzön visszaélésekre. Magyarországon a táppénz folyósításának időtartama az EU-átlagnak megfelelően egy év. Általános tendenciát jelent a jogosultsági-biztosítási rendszer, a gazdasági ösztönzők szerepének növekedése, és a szociális jellegű elemek kiiktatásával ezen ellátási formák táppénz felől az egyéb, széles körű kritériumrendszerre (means-tests) épülő szociális juttatások felé terelése.

7 Prevenció vagy kompenzáció 7 6. Passzív táppénz Az EU-ban nincs a passzív táppénzhez hasonló intézmény. A július első napjától Magyarországon is megszűnő juttatásra akkor jogosult a beteg, ha a munkaviszony vége után három napon belül keresőképtelenné válik. Ahogy azt a gyakorlat is mutatja, a passzív táppénznél rendkívül magas a morális kockázat, ráadásul az orvosokat is korrupcióra ösztönzi. 7. Pénzbeli és természetbeni támogatások közötti kapcsolat Új megvilágításba kerül a táppénzzel kapcsolatos polémia, ha a betegséghez kötődő természetbeni és pénzbeli juttatásokat együtt kezeljük. A magyar kormány a betegállományban lévő munkavállalók várólistát megkerülő, illetve soron kívüli ellátásának lehetőségével erre tesz kísérletet. Az EU országaiban ugyanakkor a két ellátási terület egészen más megközelítését alkalmazzák. Gyakori, hogy a pénzbeli juttatás feltétele a természetbeni ellátás igénybevétele, például részvétel a rehabilitáción. Általános törekvés a tagállamok részéről, hogy a munkáltatókat munkavállalóik egészségének megőrzésére ösztönözzék: Finnországban, Hollandiában és Svédországban a munkáltatók a foglalkozás-egészségügyön túlmutató szolgáltatásokat biztosítanak dolgozóiknak, az állam pedig ezért támogatást ad. A magyar és a többi uniós országok rendszerében a cél egyaránt a munkavállalók munkaképesen töltött idejének maximálása. Alapjaiban eltér azonban a magyar és skandináv megközelítés, a kettő viszonyában a megelőzés és az utólagos korrekció áll élesen szemben egymással.

8 8 Intézet a Demokratikus Alternatíváért A jövő táppénzrendszere A magyarországi táppénz-folyósítási rendszer követi az EU egyes tagországaiban is használt alapelveket, amelyek a táppénzt gazdasági tényezőként kezelik. Az átlagosnál hosszabb (két éves) jogosultságot biztosító járulékfizetési időtartam azonban nehezíti az alacsony társadalmi státuszú munkavállalók helyzetét Magyarországon. Nincs a hazai rendszerben várakozási idő, ami feleslegesen kimaradó szociális elemnek tűnik, hiszen a táppénzre jogosultak számára döntően nem az ebből adódó bevételkiesés okoz gondot, a munkáltató kockázatait azonban a hiánya jelentősen megnöveli. A magyarországi folyósítás összege a jövedelemhez mért arány szempontjából az EU-ban átlagos, a relatíve alacsony hazai bérszínvonal alapján azonban kevéssé mondható az európaival azonos szintűnek. A kormányzati megközelítés, amely szerint a táppénzkifizetések állami költségeinek lefaragása a táppénzcsalások ösztönzői, azaz a magas összegű folyósítások megszüntetésével érhető el, már a problémafelvetésnél hibás. A táppénzcsalások ugyanis egyáltalán nem annyira elterjedtek, hogy visszaszorításuk nagyobb megtakarítást eredményezne, ráadásul a morális kockázatot fenntartó más elemek továbbra is a rendszer részei maradnak. Mivel a munkavállaló és munkáltató közötti viszony alapja hazánkban alapvetően a kiszolgáltatottság, az elbocsátástól való félelem (mint nem intézményes ösztönző) alacsonyan tartja a betegszabadságon, illetve táppénzen töltött napok számát. A passzív táppénz intézményének megszüntetése egy olyan szociális juttatást tüntet el, amelyet a gyakorlat a munkanélküliség szociális hálójának elemévé tett, azonban a munkanélküliség problémáját kezelő funkció betöltése a szociális alrendszer feladata. Magyarországon egyelőre nem jelentek meg azon megközelítésmód és betegtámogatási rendszer alapelemei, amely a munkáltató és a munkavállaló közötti partnerségre, illetve a betegség megelőzésére koncentrálnak. A várólista megkerülése, a soron kívüli ellátás racionálisan alátámasztható, hiszen az elsődleges cél a beteg munkavállaló

9 Prevenció vagy kompenzáció 9 visszahelyezése a munkaerőpiacra a szolgáltatások igénybevétele során elvárt egyenlőségelvet azonban ez felülírja. A hosszú távú, perspektivikus gondolkodásmód, az egészséges életmódra ösztönzés és a népegészségügyi célok sokszor hangoztatott elvek a kormány kommunikációjában, a héten elfogadott egészségügyi salátatörvény azonban egyetlen lépést sem tett ebbe az irányba.

10

Munkanélküli segély Magyarorsz{gon és Európ{ban

Munkanélküli segély Magyarorsz{gon és Európ{ban Munkanélküli segély Magyarorsz{gon és Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai elemzése a munkanélküli juttat{sok rendszeréről Magyarorsz{gon és az Európai Unió tag{llamaiban 2011. április Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Hatékony-e a megváltozott munkaképességûek támogatási rendszere?

Hatékony-e a megváltozott munkaképességûek támogatási rendszere? Pulay Gyula Hatékony-e a megváltozott munkaképességûek támogatási rendszere? A magyar államháztartás 2008-ban 631 milliárd forintot költött az aktív korú személyek rokkantsági nyugdíjának és 94 milliárd

Részletesebben

hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány

hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány 2013. szeptember 26. Napjainkban a hazai munkaerőpiacot erőteljes mozgás jellemzi.

Részletesebben

Munkahelyteremtés Magyarországon

Munkahelyteremtés Magyarországon Bíró Nagy András Kadlót Tibor Varga Áron Munkahelyteremtés Magyarországon A Policy Solutions elemzése és javaslatai a Friedrich Ebert Alapítvány számára 2012. szeptember Tartalomjegyzék 1. Foglalkoztatottsági

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Ausztria... 5 2. Belgium... 6 3. Németország... 6. IV. Öregségi nyugdíjrendszerek Észak-Európában... 8

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Ausztria... 5 2. Belgium... 6 3. Németország... 6. IV. Öregségi nyugdíjrendszerek Észak-Európában... 8 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Az első európai nyugdíjtörvények... 3 II. A nyugdíjrendszerek változásai... 4 III. Öregségi nyugdíjrendszerek Nyugat-Európában... 5 1. Ausztria... 5 2. Belgium...

Részletesebben

MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez

MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez Minimálbér alkalmazása és differenciálásának szempontjai A minimálbér meghatározása az EU tagállamokban A 27 tagállamból 20-ban van országos,

Részletesebben

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Statisztikai Szemle A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: DR. BELYÓ PÁL, DR. FAZEKAS KÁROLY, DR. HARCSA ISTVÁN, DR. JÓZAN PÉTER, DR. LAKATOS MIKLÓS (főszerkesztő),

Részletesebben

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A Készítették: Kelemen Melinda szociológus szakértő dr. Kéri Ádám munkajogi szakértő Bajor Tamás közgazdász szakértő Somlai Szilárd munkavédelmi

Részletesebben

I. Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban. IV. A baleseti nyugellátások. V. A hozzátartozói nyugellátások

I. Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban. IV. A baleseti nyugellátások. V. A hozzátartozói nyugellátások Bevezetés 2 I. Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban 5 II. Az öregségi nyugdíj 8 III. A rokkantsági nyugdíj 14 IV. A baleseti nyugellátások 17 V. A hozzátartozói nyugellátások 18 VI. Gyakori

Részletesebben

A SZIMULÁCIÓS GYAKORLAT

A SZIMULÁCIÓS GYAKORLAT A SZIMULÁCIÓS GYAKORLAT A projekt alatt gyűjtött tényeket konkrét estekre alkalmazva ellenőriztük, hogy a Csehországból, Magyarországról, Lengyelországból és Romániából Olaszországba költöző mobil munkavállalókat

Részletesebben

Nyugdíj az Európai Unióban

Nyugdíj az Európai Unióban Nyugdíj az Európai Unióban Az Európai Unió szociális biztonsági rendszerekre vonatkozó szabályozásáról 2 Mit kell tudni az egyes nyugellátásokra vonatkozó szabályozásról? 9 Gyakori kérdések a magyar nyugdíjrendszer

Részletesebben

Szegénység és szociális feszültségek

Szegénység és szociális feszültségek Szegénység és szociális feszültségek - Politikai Megbékélés Beszélgetéssorozat III. - 2013. június Tartalomjegyzék 1. Szegénység és egyenlőtlenség Magyarországon... 3 1.1. Szegények száma és aránya...

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Számvitel és Statisztikai Tanszék A doktori iskola vezetője: Dr. habil. SARUDI CSABA Közgazdaságtudományok kandidátusa egyetemi tanár Témavezető:

Részletesebben

Az alacsony aktivitás és foglalkoztatottság okai és következményei Magyarországon

Az alacsony aktivitás és foglalkoztatottság okai és következményei Magyarországon MNB-tanulmányok 79. 2009 KÁTAY GÁBOR (SZERK.) Az alacsony aktivitás és foglalkoztatottság okai és következményei Magyarországon Az alacsony aktivitás és foglalkoztatottság okai és következményei Magyarországon

Részletesebben

Mit tesz az EU a nõk és férfiak közötti esélyegyenlõségért? * I.

Mit tesz az EU a nõk és férfiak közötti esélyegyenlõségért? * I. EURÓPAI SZEMMEL ALBERT LEVENTE GYULAVÁRI TAMÁS Mit tesz az EU a nõk és férfiak közötti esélyegyenlõségért? * I. A nõk és férfiak közötti esélyegyenlõség biztosítása az Európai Unió egyik legfontosabb politikai

Részletesebben

Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben

Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben III. évfolyam (2008) 1. szám 79 106. oldal http://www.kormanyzas.hu Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben Bakos Péter, Bíró Anikó, Elek Péter és Scharle Ágota A tanulmány kiindulópontja,

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR ADÓRENDSZER HATÉKONYSÁGA

A MAGYAR ADÓRENDSZER HATÉKONYSÁGA Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a. Szerzők: Bakos Péter ABN AMRO Bank Bíró Anikó CEU Közép-európai Egyetem Elek Péter Scharle Ágota Pénzügyminisztérium

Részletesebben

Szociális védõháló a régiókban

Szociális védõháló a régiókban Szociális védõháló a régiókban Központi Statisztikai Hivatal Szociális védõháló a régiókban Miskolc 2008. augusztus Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-184-1

Részletesebben

Az idősödő munkavállalók helyzete a munkaerőpiacon

Az idősödő munkavállalók helyzete a munkaerőpiacon Szécsi: Idősödő munkavállalók munkaerő-piaci helyzete Szécsi Judit Az idősödő munkavállalók helyzete a munkaerőpiacon Az összefoglaló cikk célja az idősödő munkavállalók helyzetének bemutatása az ezredforduló

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erő- sítése a szociális

Részletesebben

HELLER FARKAS FÜZETEK A JÓLÉTI ÁLLAM ÉS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

HELLER FARKAS FÜZETEK A JÓLÉTI ÁLLAM ÉS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS HELLER FARKAS FÜZETEK A JÓLÉTI ÁLLAM ÉS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS A Gazdaságtörténeti Mûhely 2004. június 11-én A jóléti rendszerek átalakítása és a társadalombiztosítás témában rendezett konferenciájának

Részletesebben

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Központi Statisztikai Hivatal 2013. február Tartalom Bevezetés... 2 Az önkormányzati segélyek csoportosítása... 2 Önkormányzati segélykiadások...

Részletesebben

A gyermekvállalás ösztönzésére irányuló családpolitika az Európai Unióban

A gyermekvállalás ösztönzésére irányuló családpolitika az Európai Unióban Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar A gyermekvállalás ösztönzésére irányuló családpolitika az Európai Unióban készítette: Molnár Diána Budapest, 2003. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...7

Részletesebben

ÚJ BABY BOOM A KÖZÉPOSZTÁLY GYERMEKVÁLLALÁSI FORRADALMA. A Népesedési Kerekasztal javaslataival kiegészített stratégiai vitaanyag

ÚJ BABY BOOM A KÖZÉPOSZTÁLY GYERMEKVÁLLALÁSI FORRADALMA. A Népesedési Kerekasztal javaslataival kiegészített stratégiai vitaanyag ÚJ BABY BOOM A KÖZÉPOSZTÁLY GYERMEKVÁLLALÁSI FORRADALMA A Népesedési Kerekasztal javaslataival kiegészített stratégiai vitaanyag 2 Készítette: Nemzetgazdasági Minisztérium Családbarát Magyarországért Munkacsoport

Részletesebben

MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2001-BEN. Írta Laky Teréz

MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2001-BEN. Írta Laky Teréz MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2001-BEN Írta Laky Teréz laky teréz Bevezetés 1. A magyar munkaerőpiacot alakító főbb gazdasági és nemgazdasági körülmények 2. A népesség gazdasági aktivitása 2.1. A foglalkoztatottság

Részletesebben

BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT!

BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT! BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT! LÉPÉSEK EGY FENNTARTHATÓ JÓLÉTI RENDSZER FELÉ KÉSZÍTETTE: CSERES-GERGELY ZSOMBOR, RESZKETŐ PETRA, SCHARLE ÁGOTA ÉS VÁRADI BALÁZS BUDAPEST SZAKPOLITIKAI ELEMZŐ INTÉZET 2009. április

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

Nemzeti Stratégiai Jelentés

Nemzeti Stratégiai Jelentés Nemzeti Stratégiai Jelentés a megfelelő és fenntartható nyugdíjakról Magyarország 2005. július 2 Tartalomjegyzék 1. Az előzetes megjegyzések 5 2. A magyar nyugdíjrendszer, nyugdíjpolitika fő jellemzői,

Részletesebben

1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján

1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján Előszó A 60 70 es években Nyugat Európában és Észak Amerikában a társadalmi fejlődés hatására a felsőoktatás nagymértékben átalakult. Tömeges igény mutatkozott a magasan képzett munkaerőre, a felsőfokú

Részletesebben