Menedzsment kihívások a kkv-k körében Kérdőív a hazai kkv-k képzési igényének felmérésére fókuszban a logisztika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Menedzsment kihívások a kkv-k körében Kérdőív a hazai kkv-k képzési igényének felmérésére fókuszban a logisztika"

Átírás

1 Menedzsment kihívások a kkv-k körében Kérdőív a hazai kkv-k képzési igényének felmérésére fókuszban a logisztika A hazai kis- és középvállalati (kkv) kör versenyképességének növelése a rendszerváltás pillanata óta foglalkoztatja mind a gyakorló, mind az elméleti szakembereket. Szinte közhelynek számít, hogy e szektor logisztikai fejlettsége számos kívánnivalót hagy maga után, s fejlesztésével az egyes vállalatok, de a nemzetgazdaság versenyképessége is jelentős mértékben növelhető lenne. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), valamint a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) együttműködésének eredményeképpen 2014 szeptembere folyamán online kérdőíves felmérés lebonyolítására került sor. A felmérés célja az volt, megtudjuk, miként vélekednek a hazai kis- és középvállalatok vezetői arról, milyen logisztikai menedzsmenthez kapcsolódó konkrét képzési program segítené versenyképességük erősödését. A kérdőívben elsőként a kiemelten fontos operatív jellegű logisztikai ismeretkörökkel kapcsolatban tettünk fel kérdéseket, majd ezeket megismételtük a logisztika stratégiai kérdéseihez kapcsolódó ismeretanyagok kapcsán. Kérdőívünket 257 kkv vezetője töltötte ki. A vállalatok méret szerinti megoszlását mutatja az 1. ábra. Mintánknak 51 %-a tartozik a mikro vállalati körbe (131 kitöltött kérdőív), 24%-a, illetve 23%-a a kis- és a középvállalatok körébe (62 és 58 kérdőív). A maradék 5 kitöltött kérőív nagyvállalatokat képvisel. A méret szerinti besorolást a vállalkozások árbevétele alapján tettük meg: évi 10 millió Ft árbevételig mikro vállalatokról, millió Ft között a kisvállalatokról, 100 millió és 4 milliárd között a középvállalatokról és 4 milliárd felett a nagyvállalatokról beszélünk. 1. ábra: A minta méret szerinti megoszlása Mikrovállalat Kisvállalat Középvállalat Nagyvállalat

2 Kérdőívünk rákérdezett, vajon a vállalakozások mely szervezeti szintjén van elsősorban szükség a logisztikai jellegű ismeretek és képességek oktatással, képzéssel történő fejlesztésére. A kérdésben a válaszadók 1 5-ös Likert skálán (1 = legkevésbé fontos szervezeti szint 5 = legfontosabb szervezeti szint) jelezték, mennyire tartják fontosnak az egyes szervezeti szintek ilyen támogatását a logisztika területén. Három ilyen konkrét szervezeti szintre kérdeztünk rá: az elsőszámú vezető, a logisztikai szakmai vezető és az ügyintézők szintjeire. A válaszok mindhárom esetben valamivel a 4-es szint alatti értékeket mutattak. Az ügyintézői szint kapta a legmagasabb értékelést (átlag 3,72), a válaszadók tehát ezt tartják legfontosabbnak, de alig maradt el ettől a szakmai vezetők képzési igénye (átlag 3,7). Valamivel kevésbé tartják fontosnak a kérdőívet kitöltő vezetők saját maguk továbbképzését e téren, a válaszok átlaga itt 3,24 volt. Még ez a legalacsonyabb átlaggal jellemezhető értékelés is azt tükrözi, a válaszadók szerint a kkv-k körében szükség van a logisztikai képességek oktatással, képzéssel történő fejlesztésére. A logisztikai képzés iránti igény általános felmérését követően különböző konkrét, a mindennapi működéshez kapcsolódó logisztikai szakmai ismeretek iránti képzési igényt mértük fel. Kérdőívünk harmadik nagy kérdéscsoportjában összesen 16 logisztikai szakterület oktatásának fontosságát értékelték válaszadóink. Ezek a következők voltak: - Fuvarozási és szállítmányozási ismeretek; - Vámszakmai ismeretek; - Logisztikai kockázatok kezelése; - Makro logisztika (áruszállítási módok, logisztikai központok, stb.) - Raktározási ismeretek; - Készletgazdálkodás; - Minőségmenedzsment; - Folyamatfejlesztés, lean menedzsment; - Veszélyes áru ismeretek; - Beszerzés; - Közbeszerzési ismeretek; - Vevőkapcsolatok és menedzsmentjük; - Kereslet előrejelzése; - Termeléstervezés és szervezés; - Csomagolási ismeretek; - Útvonaltervezés és optimalizálás. Az értékelést ezúttal 1 7 Likert skálán mértük (1 = legkevésbé fontos 7 = leginkább fontos).

3 1. táblázat: Az egyes operatív jellegű logisztikai ismeretek oktatásának fontossága (1 7 Likert skálán) növekvő sorrendben (N = 257) Átlag Vevőkapcsolatok és menedzsmentjük 5,63 Kereslet előrejelzése 5,28 Beszerzés 5,18 Minőségmenedzsment 5,05 Készletgazdálkodás 4,8 Útvonaltervezés, optimalizálás 4,71 Folyamatfejlesztés, lean menedzsment 4,61 Termeléstervezés és szervezés 4,58 Közbeszerzési ismeretek 4,3 Raktározási ismeretek 4,24 Csomagolási ismeretek 4,11 Veszélyes áru ismeretek 4,08 Logisztikai kockázatok kezelése 4,03 Fuvarozási és szállítmányozási ismeretek 3,64 Makro logisztika (áruszállítási módok, logisztikai központok, stb.) 3,64 Vámszakmai ismeretek 3,29 2. ábra: Az egyes operatív jellegű logisztikai ismeretek oktatásának fontossága (1 7 Likert skálán) növekvő sorrendben VÁMSZAKMAI ISMERETEK MAKRO LOGISZTIKA (ÁRUSZÁLLÍTÁSI MÓDOK, FUVAROZÁSI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ISMERETEK LOGISZTIKAI KOCKÁZATOK KEZELÉSE VESZÉLYESÁRU ISMERETEK CSOMAGOLÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK KÖZBESZERZÉSI ISMERETEK TERMELÉSTERVEZÉS ÉS SZERVEZÉS FOLYAMATFEJLESZTÉS, LEAN MENEDZSMENT ÚTVONALTERVEZÉS ÉS OPTIMALIZÁLÁS KÉSZLETGAZDÁLKODÁS MINŐSÉGMENEDZSMENT BESZERZÉS KERESLET ELŐREJELZÉSE VEVŐKAPCSOLATOK ÉS MENEDZSMENTJÜK

4 Mint az a fenti táblázatból és ábrából látható, a vizsgált valamennyi operatív jellegű logisztikai ismeretkör viszonylag magas értékelést kapott (az 1 7 Likert skála középértéke a 3,5). A felmérésben szereplő 16 ismeretkörből 13 esetében jeleztek a kitöltők 4-es feletti fontosságot. A vizsgált logisztikai szakterületek közül a válaszadók az ellátási lánc partnerekkel kapcsolatos ismeretanyagot értékelték legfontosabbnak. Ezen belül is első két helyen a vevőkapcsolatok kezelése (minta átlaga: 5,63) és a vevői igények előrejelzésében segítő szakismeretek (5,28) voltak a leginkább fontosak. Harmadik legfontosabb terület a beszerzés (5,05), mely az ellátási lánc másik irányában, a beszállítóknak a tudatosabb kezelésével segíti a vállalatok versenyképességének javítását. A válaszadókat arra is megkértük, jelezzék a kérdéseinkben nem szereplő, de általuk fontosnak tartott egyéb ismeretanyagokat is. A következő válaszok születtek: könnyűipari ismeretek, jogi szabályozás, hulladékszállítás, forgalomba hozatali engedélyeztetés, pénzügyi ismeretek, számtan, együttműködés-fejlesztés, járműismeret, adózás és számvitel, üzletiterv készítés, balesetvédelem, munkajogi ismeretek, munkavédelem, kereskedelmi ismeretek, nyelvtanulás, hatósági ellenőrzések területe, készlet leltározása és ellenőrzése, személyiségfejlesztés, egészségügyi, vállalkozási ismeretek, követeléskezelés, vezetőképzés, informatika, EU-s pályázatok igénylési folyamatai, árubiztosítások, nyomástartóedény gépész, weblapok használata, anyagismeret, innovációs lehetőség, munka-, tűz-, környezetvédelmi ismeretek, európai logisztikai hálózati rendszerek ismerete. Mint látszik a válaszok között igen sokféle ismeretkör került megnevezésre. Ezek közül az általános menedzsment jellegű kérdéseket kérdőívünk későbbi szakasza részletesebben vizsgálta (pl. jogi ismeretek, kereskedelmi ismeretek). Feltűnő a műszaki jellegű ismeretkörök megjelenése. Érdemes lenne egy ezekre fókuszáló felmérést is lebonyolítani. Az előzőekben bemutattuk, miként vélekednek a kérdőív kitöltői a vizsgált 16 operatív jellegű logisztikai szakterület oktatásának fontosságáról a kkv-k esetében. Következő lépésben arra kértük kitöltőinket, jelezzék, milyen oktatási módszereket látnának szívesen e szakterületek képzési programjaiban. Összesen 6 különféle oktatásmódszertant közül lehetett választani: - hagyományos előadás; - példák, feladatok; - esettanulmányok;

5 - saját vállalat konkrét problémamegoldása (kvázi tanácsadás jelleggel); - e-leaning megoldások. A különböző oktatás-módszertani eszközökből a kitöltők minden esetben csak egyet a szerintük legfontosabbat jelölhették be. Célunk e kérdéssel elsősorban az volt, hogy feltérképezzük a kitöltők nyitottságát az egyes módszertani megoldások irányában. Véleményünk szerint a vizsgált oktatás-módszertani eszközök közül ma már a hagyományos előadás, a példák - feladatok és az esettanulmányok használata elengedhetetlen. Ezek együttesen reprezentálják a klasszikus oktatási módszertant. Különösen érdekes volt számunkra, hogy a vizsgálatban szereplő kkv-k mennyire nyitottak a saját vállalati működés elemzését is tartalmazó (kvázi tanácsadás jellegű) oktatásra, illetve az e-learning modern megoldásaira. Eredményeinket mutatja a 2. táblázat és a 3. ábra. (A táblázatban az egyes módszertani megoldások kódolása a következő: hagyományos előadás kódja 1; példák- feladatok kódja 2; esettanulmányok kódja 3; saját vállalat konkrét problémamegoldása (kvázi tanácsadás jelleggel) kódja 4; e-leaning megoldások kódja 5; egyéb módszertan kódja 0.) 2. táblázat: Az egyes logisztikai szakismeretek esetén leginkább preferált oktatásmódszertani megoldások (a válaszadók %-ban; az N a válaszadók számát jelöli) Kódok: N Vevőkapcsolatok és menedzsmentjük 23,3 17,1 15,2 24,5 17,9 1,9 257 Kereslet előrejelzése 19,8 24,5 8,9 21,4 23,7 1,6 257 Beszerzés 26,5 17,9 10,9 20,6 21,4 2,7 257 Minőségmenedzsment 26,8 12, ,6 24,1 1,9 257 Készletgazdálkodás 23,7 24,1 6,2 19,5 24,9 1,6 257 Útvonaltervezés és optimalizálás 23, ,1 12,1 17,5 1,2 229 Folyamatfejlesztés, lean menedzsment 24, ,7 21,4 20,6 2,3 257 Termeléstervezés és szervezés 22,2 19,8 10,9 23,7 21,4 1,9 257 Közbeszerzési ismeretek 36,2 14,8 10,1 12,1 24,1 2,7 257 Raktározási ismeretek 30,4 18,3 9,3 17,1 22,6 1,6 255 Csomagolási ismeretek 33,9 16,3 8,6 12,8 26,5 1,9 257 Veszélyes áru ismeretek 38,1 10,5 10,9 12,8 25,7 1,9 257 Logisztikai kockázatok kezelése 23, ,4 18,7 20,2 1,9 257 Fuvarozási és szállítmányozási ismeretek 27,6 17,5 17,9 14,8 19,8 1,9 257 Makro logisztika (áruszállítási módok, logisztikai központok, stb.) 33,1 14,8 11,3 13,6 25,3 1,9 257 Vámszakmai ismeretek 29,6 17,5 14, ,1 257

6 3. ábra: Az egyes logisztikai szakismeretek esetén leginkább preferált oktatás-módszertani megoldások (a válaszadók %-ban) Vámszakmai ismeretek Makro logisztika (áruszállítási módok, logisztikai Fuvarozási és szállítmányozási ismeretek Logisztikai kockázatok kezelése Veszélyesáru ismeretek Csomagolási ismeretek Raktározási ismeretek Közbeszerzési ismeretek Termeléstervezés és szervezés Folyamatfejlesztés, lean menedzsment Útvonaltervezés és optimalizálás Készletgazdálkodás Minőségmenedzsment Beszerzés Kereslet előrejelzése Vevőkapcsolatok és menedzsmentjük 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hagyományos előadás Esettanulmányok E-learning Példák, feladatok Saját vállalat problémamegoldásával Egyéb A válaszok jól tükrözik, hogy bár az egyes operatív logisztikai szakterületek esetén jelzett preferált oktatás-módszertani eszközökben van némi eltérés, összességében a klasszikus oktatás módszertan a domináns, a hagyományos előadás, a példák-feladatok és esettanulmányok módszere együttesen a válaszadók %-a szerint a legmegfelelőbb. Vegyük észre ugyanakkor, hogy jelentős tábora van mind a saját vállalati probléma oktatási keretek között megtárgyalásra nyitott módszertannak, mind az e-learning megoldásoknak! Különösen kiemelném ez utóbbi irányába mutatott nyitottságot. Szakterülettől függően a válaszadók 17,5 25,7 %-a jelezte, hogy ezt tartja a legmegfelelőbb módszertani megoldásnak. Az egyes logisztikai szakterületek esetén ideálisnak tartott oktatási hosszra is rákérdezett kérdőívünk. A válaszadási lehetőségek a következők voltak: fél nap (kódja a lenti táblázatban 0), egy nap (kód:1), két-három nap (kód:2), illetve hosszabb képzési program (kód:3). Itt is

7 arra kértük a válaszadókat, hogy egyetlen, a leginkább preferált megoldást jelezzék. Természetesen a képzés célja meghatározza annak hosszát. Más-más közönség számára, más-más üzeneteket lehet a különböző hosszúságú és így különböző típusú oktatási programokkal elérni. Célunk e kérdéssel is elsősorban az volt, hogy feltérképezzük az egyes képzési típusok iránti nyitottságot. 3. táblázat: Az oktatás preferált időtartamának megoszlása az egyes logisztikai szakmai ismeretkörök esetében (a válaszadók %-ban; az N a válaszadók számát jelöli) Kódok: N Vevőkapcsolatok és menedzsmentjük 31,9 38,1 19,5 10,5 257 Kereslet előrejelzése 33,9 36,2 21 8,9 257 Beszerzés 40, ,7 8,2 257 Minőségmenedzsment 31,9 35,8 23,3 8,9 257 Készletgazdálkodás 34,2 31,1 26,1 8,9 257 Útvonaltervezés és optimalizálás 45,5 33,9 13, Folyamatfejlesztés, lean menedzsment 31,9 31, ,6 257 Termeléstervezés és szervezés 35, ,7 10,9 257 Közbeszerzési ismeretek 42 30,4 16,3 11,3 257 Raktározási ismeretek 40,1 31,5 21,8 6,6 257 Csomagolási ismeretek 49,8 31,9 11,7 6,6 257 Veszélyes áru ismeretek 49,4 28,8 15,6 6,2 257 Logisztikai kockázatok kezelése 41,6 32,7 15,6 9,7 256 Fuvarozási és szállítmányozási ismeretek 40,1 30,7 18,7 10,5 257 Makro logisztika 46,7 33,5 12,5 7,4 257 Vámszakmai ismeretek 41,2 29,6 18,7 10,5 257 A fenti kérdés kapcsán az egyéb kategóriára beérkezett válaszok a következők voltak: egy perc és nyersz, 2-3 nap az egészre, egy óra, 8-9 óra, 5 nap, ha tudnám én szervezném a képzést. Az oktatás preferált hosszára vonatkozó kérdésre adott válaszok természetszerűen szintén különböznek az egyes logisztikai szakismeretek esetében. Minket ugyanakkor nem elsősorban ezek a különbségek érdekeltek, mint inkább az összkép: Vajon mennyire hajlandóak a válaszadók részt venni, illetve kollégájukat elküldeni különböző hosszúságú és így eltérő mélységű oktatási-képzési programokra. A táblázatban és ábrán jól látható, hogy a válaszadók 32-50%-a a fél napos előadásokat preferálja. Második leginkább preferált oktatási időhossz az egy napos oktatás, a válaszadók 30-38%-a ezt tekinti ideálisnak. Ezek a rövid

8 képzési programok elsősorban a felsővezető ismereteinek bővítését, az ő figyelmének felkeltését célozhatják. Fontos ugyanakkor, hogy a mélyebb szakismeretek elsajátításához így elsősorban a szakmai vezető és az ügyintéző oktatásához szükséges hosszabb programok iránt is mutatkozik igény: a válaszadóknak mintegy %-a venne rész (vagy küldené el kollégáját, beosztottját) 2-3 napos szakmailag fókuszált képzésre. A kitöltők 7-10,5% a pedig akár hosszabb képzési programon is szívesen részt venne. A kérdőívre beérkezett válaszok mintegy 10 %-a szinte valamennyi logisztikai ismeretkör esetén ezt jelölte meg, ami arra utal, ez a válaszadói kör akár több hónapos szisztematikus képzéssel is fejlesztené logisztikai ismereteit. 4. ábra: Az oktatás preferált időtartamának megoszlása az egyes logisztikai szakmai ismeretkörök esetében (a válaszadók %-ban) Vámszakmai ismeretek Makro logisztika (áruszállítási módok, logisztikai Fuvarozási és szállítmányozási ismeretek Logisztikai kockázatok kezelése Veszélyesáru ismeretek Csomagolási ismeretek Raktározási ismeretek Közbeszerzési ismeretek Termeléstervezés és szervezés Folyamatfejlesztés, lean menedzsment Útvonaltervezés és optimalizálás Készletgazdálkodás Minőségmenedzsment Beszerzés Kereslet előrejelzése Vevőkapcsolatok és menedzsmentjük 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fél nap Egy nap Két - három nap Hosszabb képzési program Felmérésünkben az operatív működés sikeréhez elengedhetetlen logisztikai ismeretkörök mellett, de ahhoz kapcsolódóan stratégiai jellegű logisztikai menedzsment ismeretek iránti oktatási igénnyel kapcsolatos kérdéseket is megfogalmaztunk. A következő ilyen ismeretekre vonatkoztak kérdéseink: - Logisztikai stratégia; - Ellátási lánc menedzsmentje; - Pénzügyi és számviteli ismeretek; - A logisztika teljesítménye és fejlesztése;

9 - Logisztikai kontrolling; - Adózási ismeretek; - Vezetői ismeretek; - Tárgyalástechnikai ismeretek; - Logisztikai információs rendszerek; - Szabványos azonosítási és nyomon követési rendszerek; - Szerződéskötési alapismeretek (fuvarozási, szállítmányozási szerződés); - Szervezet átalakítási, szervezetfejlesztési ismeretek; - Humánerőforrás-menedzsment; - Üzleti kapcsolatok irányítása; - Értékesítési ismeretek; - Disztribúciós ismeretek. Kérdéseink a korábbiakhoz hasonlóan az egyes területek fontosságára, az oktatás, képzés során preferált módszertani megoldásokra és a képzés hosszára vonatkoztak. Az egyes területek fontosságát ez esetben is 1 7 Likert skálán mértük. 4. táblázat: A logisztika operatív működését támogató átfogóbb ismeretek fontossága (1-7 Likert skálán a válaszadók átlagai (N= 257) Tárgyalástechnikai ismeretek 5,43 Vezetői ismeretek 5,34 Értékesítési ismeretek 5,1 Adózási ismeretek 5,09 Üzleti kapcsolatok irányítása 4,98 Pénzügyi és számviteli ismeretek 4,98 Szerződéskötési alapismeretek 4,51 Szervezetfejlesztési ismeretek 4,32 Logisztikai információs rendszerek 4,21 Humánerőforrás-menedzsment 4,21 A logisztika teljesítménye és fejlesztése 4,12 Szabványos azonosítási és nyomon követési rendszerek 4,09 Disztribúciós ismeretek 4,05 Logisztikai kontrolling 3,96 Logisztikai stratégia 3,89 Ellátási lánc menedzsmentje 3,75 Ennél a kérdéscsoportnál is igaz, hogy a válaszadók általában viszonylag fontosnak tartották a jelzett komplex ismeretek fejlesztését. Sőt, az operatív működtetéshez kapcsolódó kérdésköröknél ez a csoport még kissé magasabb átlagértékeket is kapott. A legkevésbé fontos ismeretkör is 3,7-ös átlagértékkel rendelkezik. A kérdőívet kitöltő kkv-vezetők

10 megítélése szerint legnagyobb szükség a tárgyalástechnikai ismeretek/képességek fejlesztésére, valamint a vevői, illetve ehhez kapcsolódóan az értékesítési ismeretek bővítésére van. Kiemelt fontosságúak továbbá az adózási, pénzügyi ismeretek és az üzleti kapcsolatok irányítása. 5. ábra: A logisztika operatív működését támogató átfogóbb ismeretek fontossága (1-7 Likert skálán a válaszadók átlagai (N= 257) Ellátási lánc menedzsmentje Logisztikai stratégia Logisztikai kontrolling Disztribúciós ismeretek Szabványos azonosítási és nyomon követési rendszerek A logisztika teljesítménye és fejlesztése Humánerőforrás-menedzsment Logisztikai információs rendszerek Szervezetfejlesztési ismeretek Szerződéskötési alapismeretek Pénzügyi és számviteli ismeretek Üzleti kapcsolatok irányítása Adózási ismeretek Értékesítési ismeretek Vezetői ismeretek Tárgyalástechnikai ismeretek Ezt követően most is arra kértük válaszadóinkat, jelezzék, milyen oktatási módszereket látnának szívesen e szakterületek képzési programjaiban. A választási lehetőségek korábbikhoz hasonlók voltak (kódolás: hagyományos előadás = 1; feladatok-példák = 2, esettanulmányok = 3, saját vállalat problémamegoldása =4, e-learning = 5; egyéb = 0). Az operatív logisztikai működéshez kapcsolódó ismeretkörökhöz hasonlóan most is a klasszikus oktatás-módszertani megoldásokat (hagyományos előadás, példák-feladatok, esettanulmányok) tartja a válaszadóknak körülbelül a fele ideálisnak. Arányuk valamivel kisebb ugyanakkor, mint az operatív logisztikai ismeretkörök esetében volt. A válaszadóknak tehát valamivel nagyobb aránya nyitott egyben a nem klasszikus oktatás-módszertani megoldások felé (saját vállalat problémamegoldása6kvázi tanácsadással, e-learning) a stratégiai jellegű logisztikai ismeretkörök esetén.

11 5. táblázat: A logisztika operatív működését támogató átfogóbb ismeretek esetén preferált oktatás-módszertani megoldások (a válaszadók %-ban, N a válaszadók száma) Kódok: N Tárgyalástechnikai ismeretek 30, , ,8 0,8 257 Vezetői ismeretek 30,4 13,2 13,6 19,1 23 0,8 257 Értékesítési ismeretek 32,3 15,6 12,1 17,1 21,8 1,2 257 Adózási ismeretek 33,1 21,8 7,4 15,6 20,6 1,6 257 Üzleti kapcsolatok irányítása 32,3 14,8 13,2 17,9 20,6 1,2 257 Pénzügyi és számviteli ismeretek 31,1 24,9 9,7 12,1 20,6 1,6 257 Szerződéskötési alapismeretek 35 16,3 12,5 12,5 22,6 1,2 257 Szervezetfejlesztési ismeretek 30,7 17,1 10,9 19,5 19,8 1,6 256 Logisztikai információs rendszerek 32,3 14 9,3 15,2 26,8 1,9 256 Humánerőforrás-menedzsment 39,3 11,3 11,7 14,8 21 1,9 257 A logisztika teljesítménye és fejlesztése 31,5 17,9 13,6 12,1 23,3 1,6 257 Szabványos azonosítási és nyomon követési rendszerek 35,4 18,3 10,1 9,7 24,5 1,9 257 Disztribúciós ismeretek 33, ,3 12,8 26,5 1,6 257 Logisztikai kontrolling 30,4 18,3 15,6 11,7 22,6 1,6 257 Logisztikai stratégia 37, ,5 12,5 21,8 1,6 256 Ellátási lánc menedzsmentje 34,2 17,5 15,2 10,9 20,6 1, ábra: A logisztika operatív működését támogató átfogóbb ismeretek esetén preferált oktatás-módszertani megoldások (a válaszadók %-ban)

12 Makro logisztika (áruszállítási módok, logisztikai Logisztikai kockázatok kezelése Csomagolási ismeretek Közbeszerzési ismeretek Folyamatfejlesztés, lean menedzsment Készletgazdálkodás Beszerzés Vevőkapcsolatok és menedzsmentjük 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hagyományos előadás Esettanulmányok E-learning Példák, feladatok Saját vállalat problémamegoldásával Egyéb 6. táblázat: Az oktatás preferált időtartamának megoszlása a stratégiai jellegű átfogóbb ismeretkörök esetében (a válaszadók %-ban; az N a válaszadók számát jelöli) Kódok: N Tárgyalástechnikai ismeretek 29,2 36,2 23,7 10,5 256 Vezetői ismeretek 28 34,2 26,5 10,9 256 Értékesítési ismeretek 31,1 33,9 24,5 10,5 257 Adózási ismeretek 27,2 33,1 26,8 12,5 256 Üzleti kapcsolatok irányítása 33,9 37,4 20,6 8,2 257 Pénzügyi és számviteli ismeretek 26,1 30,4 29, Szerződéskötési alapismeretek 40,1 37,4 14 8,6 257 Szervezetfejlesztési ismeretek 39,3 34,2 19,1 7,4 257 Logisztikai információs rendszerek 42,4 37,7 12,5 7,4 257 Humánerőforrás-menedzsment 40,5 35,4 17, A logisztika teljesítménye és fejlesztése 45,9 31,9 15, Szabványos azonosítási és nyomon követési rendszerek 47,5 33,5 12,8 6,2 257 Disztribúciós ismeretek 49,8 30,7 12,8 6,6 257 Logisztikai kontrolling 44, , Logisztikai stratégia 46,7 31,1 14,8 7,4 257 Ellátási lánc menedzsmentje 50,6 30,7 12,1 6,2 256

13 A lenti ábrán az egyes szakterületek fontosságuk növekvő sorrendjében szerepelnek. Emlékezzünk arra, hogy a tárgyalástechnikai ismereteket értékelték válaszadóink a legfontosabbnak a stratégiai jellegű ismeretanyagok közül! S bár minden ismeretkörre igaz, hogy a válaszadók több mint fele a rövid oktatási formát tartja ideálisnak, az is igaz azonban, hogy az ismeretkörök fontosságának növekedésével jelenősen csökken a fél napos képzések iránti igény, míg ezzel párhuzamosan nő a 2-3 napos programok iránti nyitottság. E témakör csoportra is igaz, hogy a válaszadóknak mintegy 10 %-a akár hosszabb, átfogó programon is szívesen részt venne. (Az oktatás, képzés hosszára vonatkozó egyéb javaslatok gyakorlatilag megegyeznek a szűkebb szakmai ismereteknél már jelzett felvetésekkel.) 7. ábra: Az oktatás preferált időtartamának megoszlása a stratégiai jellegű átfogóbb ismeretkörök esetében (a válaszadók %-ban) Ellátási lánc menedzsmentje Logisztikai stratégia Logisztikai kontrolling Disztribúciós ismeretek Szabványos azonosítási és nyomon követési rendszerek A logisztika teljesítménye és fejlesztése Humánerőforrás-menedzsment Logisztikai információs rendszerek Szervezetfejlesztési ismeretek Szerződéskötési alapismeretek Pénzügyi és számviteli ismeretek Üzleti kapcsolatok irányítása Adózási ismeretek Értékesítési ismeretek Vezetői ismeretek Tárgyalástechnikai ismeretek 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fél nap Egy nap 2-3 nap Hosszabb program

14 Összességében megállapíthatjuk, hogy a kérdőíves felmérésünkben szereplő 257 vállalat vezetői mind a logisztika szűkebb, operatív működéséhez, mind tágabb, stratégiai jellegű ismeretköreihez kapcsolódó oktatási, képzési programok fontosságát közepesnél nagyobb jelentőségűnek tartja. Számos ismeretanyag esetén pedig azok kiemelt fontosságát jelölte. Ez az eredmény pozitív, különösen amennyiben azt is figyelembe vesszük, hogy mintánkban jelentős arányban képviseltetik magukat a mikrovállalatok (a teljes minta 51%). Jól ismert, hogy jellemzően a logisztika vállalati versenyképességben játszott szerepe a vállalati mérettel párhuzamosan nő. Minél összetettebbek ugyanis egy vállalat belső, illetve ellátási lánc partnerekkel fenntartott folyamatai, annál erőteljesebben képes hozzájárulni a tágan értelmezett logisztikai rendszer fejlesztése a vállalat versenyképességének növeléséhez. Az elemzést készítette: Gelei Andrea, az MLBKT Oktatási Alelnöke

LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE

LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE A KÉPZÉSRŐL Gyakori probléma, hogy a munkatársak nem rendelkeznek áttekintéssel a komplex vállalati logisztikai rendszer és tágabban az ellátási lánc egészének működéséről,

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Raktározási kurzus az alapoktól, amelyet a mindennapokban hasznos gyakorlati feladatokkal és vállalatlátogatással tettünk értékesebbé. KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak a szakembereknek,

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk során a szükséges elméleti ismeretek átadásán kívül az alkalmazott esettanulmányokkal, példákkal és csoportos gyakorlatokkal tesszük képessé

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Raktározás menedzsment kurzusunkban az operatív szintű Raktározási ismeretek képzésnél magasabb szintre, a raktározás működtetésével, menedzsmentjével kapcsolatos kérdésekre

Részletesebben

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői:

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Bányai Kornél k.banyai@chello.hu Logisztikai menedzsment A logisztika humán aspektusai Katonai és polgári logisztika kapcsolatai Déri András deria@chello.hu

Részletesebben

MUNKATÁRSI TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT A LOGISZTIKÁBAN

MUNKATÁRSI TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT A LOGISZTIKÁBAN MUNKATÁRSI TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT A LOGISZTIKÁBAN A PROGRAMRÓL Napjainkban a logisztikai területeken vezetői pozíciót betöltőkre egyre több nem kizárólagos szakmai feladat is hárul, melynek részét képezi

Részletesebben

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS A KÉPZÉSRŐL A logisztikában dolgozó középvezetők és specialisták számára kínálunk tréninget, melynek segítségével a vállalat vezetői és szervezeti színvonalát

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

A beszerzési területre újonnan került szakemberek, illetve más funkcionális területről jövő munkatársak számára.

A beszerzési területre újonnan került szakemberek, illetve más funkcionális területről jövő munkatársak számára. BESZERZÉSI ABC A KÉPZÉSRŐL Beszerzési kurzus az alapoktól. Programunk elsősorban a hazai vállalatok tapasztalataira építve, de a nemzetközi tapasztalatokat is felhasználva fogalmaz meg áttekintést a legfontosabb

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ISMERETEK

VESZÉLYES ÁRU ISMERETEK VESZÉLYES ÁRU ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Speciális témájú, ám rendkívül fontos képzést kínálunk Önnek. Veszélyes áru ismeretek képzésünk Önnek szól, ha érintett a veszélyes anyagok kezelésében, tárolásában,

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

BESZERZÉSI TÁRGYALÁSTECHNIKA

BESZERZÉSI TÁRGYALÁSTECHNIKA BESZERZÉSI TÁRGYALÁSTECHNIKA A KÉPZÉSRŐL Szeretne sikeresebben tárgyalni? Szeretné, ha lenne egy hatékony tárgyalási forgatókönyve, amellyel mindig felkészülten ülhet le a beszállítókkal szemben? Nem általános,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Prof. Dr. Szerb László egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Helyzetkép

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy-Számvitel szak, Számvitel szakirány Gazdálkodás és Menedzsment szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2016/2017 tanév II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy

Részletesebben

VÁMISMERETEK. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL

VÁMISMERETEK. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL VÁMISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk segítségével a résztvevő megismeri a vámszabályokkal kapcsolatos alapvető ismereteket és folyamatokat, elsajátítja azokat az elméleti ismereteket, amelyek a vámeljárás

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

CÉGDIAGNOSZTIKA tanulmány Cégdiagnosztika tanulmány. innováció-menedzsment felmérés folyamata.

CÉGDIAGNOSZTIKA tanulmány Cégdiagnosztika tanulmány. innováció-menedzsment felmérés folyamata. CÉGDIAGNOSZTIKA tanulmány innovációmenedzsment IMP 3 rove innovációmenedzsment munkafolyamata 1. Felmérés, átvilágítás, kezdeti értékelés az AT Kearney ( és Fraunhofer inst. által kidolgozott EU standard

Részletesebben

Ellátási Lánc Menedzsment

Ellátási Lánc Menedzsment Ellátási Lánc Menedzsment A 21. század első évtizedeire a nemzetközi verseny erősödése a termék-életciklusok rövidülése a magasabb minőségi szinten és alacsonyabb fogyasztói árakon történő fogyasztói igény

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

TERMELÉSMENDZSMENT SZERKESZTETTE: MOLNÁR ISTVÁN

TERMELÉSMENDZSMENT SZERKESZTETTE: MOLNÁR ISTVÁN TERMELÉSMENDZSMENT SZERKESZTETTE: MOLNÁR ISTVÁN 2016 Szerzők: MÉSZÁROS ELEONÓRA SZANYI PETRA DR. BARTHA ÁKOS DR. MOLNÁR ISTVÁN DR. TÖRÖK FERENC Szerkesztő: DR. MOLNÁR ISTVÁN MOLNÁR ISTVÁN, 2016 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

A képzés elvégzése tökéletes alapot nyújt a lean menedzsment megismeréséhez is.

A képzés elvégzése tökéletes alapot nyújt a lean menedzsment megismeréséhez is. MINŐSÉGMENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Minőségmenedzsment képzésünk segítségével a résztvevők az alapfogalmak megismerésén túl többek között az általános, szabványos (ISO 9000-es sorozat) és az ágazat-specifikus

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Egy magyar empirikus kutatás eredményei Fodor Zita 2005. október 27. Bevezetés Általános tendencia,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Minőség a számvitelben

Minőség a számvitelben Minőség a számvitelben Dr. Pál Tibor Sopron, 2010.10. 01. A minőség megközelítése Tudományos Gyakorlati üzleti szempontok A számvitel minősége az előállított információk - valóságtartalmát - teljességét

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Szakképzési óratervek szakközépiskola kifutó

Szakképzési óratervek szakközépiskola kifutó A szakképzés 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet alapján elkészített helyi tantervének óraszámai a szakképzésekhez Egészségügyi ágazat: 52 723 01 Gyakorló ápoló 1/13. + 2/14. szakképző évfolyam esti munkarend

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

BESZERZÉSI MARKETING ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

BESZERZÉSI MARKETING ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS BESZERZÉSI MARKETING ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS A KÉPZÉSRŐL Beszerzési képzési tapasztalataink alapján a sikeres beszerzői munkához elengedhetetlen a megfelelő kapcsolat a belső vevővel annak érdekében, hogy

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM és a 12/2013 (III.28) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM és a 12/2013 (III.28) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM és a 12/2013 (III.28) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Tájékoztató A vizsgázó

Részletesebben

3 gyakorlati tipp a logisztikai költségek csökkentésére.

3 gyakorlati tipp a logisztikai költségek csökkentésére. 3 gyakorlati tipp a logisztikai költségek csökkentésére A Ghibli Kft. 1996-ban alakult olasz-magyar cégként. 2001 óta 100 %-os magyar tulajdonban van. 2008-ban több mint 1300 aktív megbízó. Az új ügyfeleink

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Logisztika a gazdaságban 99. lecke Logisztika jelentése, történelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

INFORMATIKAI TÁMOGATOTTSÁGA

INFORMATIKAI TÁMOGATOTTSÁGA GELEI Andrea NAGY Judit logisztikai FOLYAMATOK INFORMATIKAI TÁMOGATOTTSÁGA MAGYARORSZÁGON FÓKUSZBAN A DISZTRIBÚCIÓS LOGISZTIKA Az elemzés egy a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Logisztika és Ellátási Lánc

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)!

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! 1. a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! b) Határozza meg a logisztika fogalmát, és mutassa be a vállalati logisztikai

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

1.KKV-k kapacitásbővítés beruházásainak támogatása GINOP

1.KKV-k kapacitásbővítés beruházásainak támogatása GINOP 1.KKV-k kapacitásbővítés beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16 2016. nov.5-től Keretösszeg: 21 Mrd Ft min 5m Ft max 25m Ft Támogatás intenzitás: max 50% - új eszközök beszerzése - eszközökhöz kapcsolódó

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

Beszállítók: dualitás és lehetőség

Beszállítók: dualitás és lehetőség Beszállítók: dualitás és lehetőség Egy vállalati felmérés eredményei MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet, CEU 2015. október Lehetőség vagy dualitás? Kis, nyitott, feltörekvő gazdaságok vállalatai Nemzetközi

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről AZ ÜGYFÉLÉLMÉNY SZEREPE AZ AUTÓKERESKEDELEMBEN ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről KIHÍVÁS #1 JELENTŐS VÁLTOZÁS A VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOKBAN! 7,8 1,3 83% NISSAN EUROPE STUDY 2013, WWW.MASHABLE.COM

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

KERETTANTERV/HELYI TANTERV

KERETTANTERV/HELYI TANTERV BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA 1095 Budapest, Mester u. 23. Telefon/Fax: 06/1/215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu web: telekiblankabp.hu KERETTANTERV/HELYI

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

CSAOSZ Csomagolási Konferencia November 3.

CSAOSZ Csomagolási Konferencia November 3. CSAOSZ Csomagolási Konferencia 2015. November 3. CSAOSZ Csomagolási Konferencia Befektetés és Beszállítás: mit teszünk mi? Adatbázisaink: direkt és indirekt beszállítóknak K+F és KKV: a kormányzati segítség

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin LOGISZTIKA Logisztikai rendszerek Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A rendszer Felföldi L.: A rendszer valamely meghatározott cél elérése, vagy valamely feladat megoldására tudatosan kiválasztott, meghatározott

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

MLBKT XIII. kongresszusa

MLBKT XIII. kongresszusa MLBKT XIII. kongresszusa 2005. november 16-18. Werle Zoltán Beszerzési Igazgató, Magyar Telekom Rt. 2005.11.16-18., page 1 Szabályozott környezet Tulajdonosi szabályozások Vezérigazgatói szabályozások

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Képzési és kimeneti

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

Képzés > Hatékonyság > Versenyelőny!

Képzés > Hatékonyság > Versenyelőny! Képzés > Hatékonyság > Versenyelőny! Avagy mit, hogyan és miből képezzünk, hogy a 21. század kihívásai közepette is megőrizzük versenyképességünket A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS BEVEZETÉS AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS Sasvári Péter PhD, egyetemi docens Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet

Részletesebben

Érettségi után, tovább a Fáyban

Érettségi után, tovább a Fáyban Érettségi után, tovább a Fáyban Kínálatunk sikeres érettségit tett végzős diákjaink számára Egyéves szakképzések nappali tagozaton Kétéves szakképzés nappali tagozaton Felnőttoktatási szakképzés a Fáyban

Részletesebben

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója A 2012. évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója készítette: Humánpolitikai és Szervezetfejlesztési Igazgatóság 2012. december 2/8 Bevezetés Az elmúlt évhez hasonlóan a Humánpolitikai

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március Átfutási idı Ciklusidı Kapacitás Képesítı kritérium Rendeléselnyerési kritérium Tanulási görbe Alapkészlet Biztonsági készlet

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Termelők együttműködését segítő szervezetek felmérése KÉRDŐÍV

Termelők együttműködését segítő szervezetek felmérése KÉRDŐÍV 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu Termelők együttműködését segítő szervezetek felmérése KÉRDŐÍV Kérjük, hogy lehetőség szerint jelen kérdőívet a szervezet elsőszámú döntéshozója töltse ki!

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére 2013. OM azonosító: FI47616

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program pályázatainak ismertetése

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program pályázatainak ismertetése Európai Uniós támogatások pályázati roadshowja Széchenyi 2020 GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program pályázatainak ismertetése Kerekes Gábor irodavezető Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12 LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében

Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében Kutatás a Sun Microsystems Kft. részére Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében Lőrincz Vilmos 2007 GKIeNET Kft. A felmérésről Bázis: az 50 fő feletti magyar vállalatok, mintegy 5300 cég

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY Budapest 2013. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Gazdálkodás Menedzsment szak

Részletesebben

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Egyszerűsítések, gyorsítások Átláthatóbb pályázati struktúra Átgondolt, a fejlesztési célokra koncentráló pályázatok

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

Szakképzési óratervek

Szakképzési óratervek A szakképzés 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet alapján elkészített helyi tantervének óraszámai a következő szakképzésekhez Egészségügyi ágazat: 52 723 01 Gyakorló ápoló 9-12. évfolyam ágazati szakközépiskola

Részletesebben

Országos Képzési Jegyzék

Országos Képzési Jegyzék Országos Képzési Jegyzék Modul OKJ jellemzői Modulrendszerű képzés Tananyagegység Tananyagelem Iskolánkban emelt és középszintű képzések Nemzeti Munkaügyi Hivatal - www.nive.hu 2012 / 2013 2012/2013. tanévre

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozástan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozástan Tanszék: Vállalkozás és Emberi Erőforrások

Részletesebben