Menedzsment kihívások a kkv-k körében Kérdőív a hazai kkv-k képzési igényének felmérésére fókuszban a logisztika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Menedzsment kihívások a kkv-k körében Kérdőív a hazai kkv-k képzési igényének felmérésére fókuszban a logisztika"

Átírás

1 Menedzsment kihívások a kkv-k körében Kérdőív a hazai kkv-k képzési igényének felmérésére fókuszban a logisztika A hazai kis- és középvállalati (kkv) kör versenyképességének növelése a rendszerváltás pillanata óta foglalkoztatja mind a gyakorló, mind az elméleti szakembereket. Szinte közhelynek számít, hogy e szektor logisztikai fejlettsége számos kívánnivalót hagy maga után, s fejlesztésével az egyes vállalatok, de a nemzetgazdaság versenyképessége is jelentős mértékben növelhető lenne. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), valamint a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) együttműködésének eredményeképpen 2014 szeptembere folyamán online kérdőíves felmérés lebonyolítására került sor. A felmérés célja az volt, megtudjuk, miként vélekednek a hazai kis- és középvállalatok vezetői arról, milyen logisztikai menedzsmenthez kapcsolódó konkrét képzési program segítené versenyképességük erősödését. A kérdőívben elsőként a kiemelten fontos operatív jellegű logisztikai ismeretkörökkel kapcsolatban tettünk fel kérdéseket, majd ezeket megismételtük a logisztika stratégiai kérdéseihez kapcsolódó ismeretanyagok kapcsán. Kérdőívünket 257 kkv vezetője töltötte ki. A vállalatok méret szerinti megoszlását mutatja az 1. ábra. Mintánknak 51 %-a tartozik a mikro vállalati körbe (131 kitöltött kérdőív), 24%-a, illetve 23%-a a kis- és a középvállalatok körébe (62 és 58 kérdőív). A maradék 5 kitöltött kérőív nagyvállalatokat képvisel. A méret szerinti besorolást a vállalkozások árbevétele alapján tettük meg: évi 10 millió Ft árbevételig mikro vállalatokról, millió Ft között a kisvállalatokról, 100 millió és 4 milliárd között a középvállalatokról és 4 milliárd felett a nagyvállalatokról beszélünk. 1. ábra: A minta méret szerinti megoszlása Mikrovállalat Kisvállalat Középvállalat Nagyvállalat

2 Kérdőívünk rákérdezett, vajon a vállalakozások mely szervezeti szintjén van elsősorban szükség a logisztikai jellegű ismeretek és képességek oktatással, képzéssel történő fejlesztésére. A kérdésben a válaszadók 1 5-ös Likert skálán (1 = legkevésbé fontos szervezeti szint 5 = legfontosabb szervezeti szint) jelezték, mennyire tartják fontosnak az egyes szervezeti szintek ilyen támogatását a logisztika területén. Három ilyen konkrét szervezeti szintre kérdeztünk rá: az elsőszámú vezető, a logisztikai szakmai vezető és az ügyintézők szintjeire. A válaszok mindhárom esetben valamivel a 4-es szint alatti értékeket mutattak. Az ügyintézői szint kapta a legmagasabb értékelést (átlag 3,72), a válaszadók tehát ezt tartják legfontosabbnak, de alig maradt el ettől a szakmai vezetők képzési igénye (átlag 3,7). Valamivel kevésbé tartják fontosnak a kérdőívet kitöltő vezetők saját maguk továbbképzését e téren, a válaszok átlaga itt 3,24 volt. Még ez a legalacsonyabb átlaggal jellemezhető értékelés is azt tükrözi, a válaszadók szerint a kkv-k körében szükség van a logisztikai képességek oktatással, képzéssel történő fejlesztésére. A logisztikai képzés iránti igény általános felmérését követően különböző konkrét, a mindennapi működéshez kapcsolódó logisztikai szakmai ismeretek iránti képzési igényt mértük fel. Kérdőívünk harmadik nagy kérdéscsoportjában összesen 16 logisztikai szakterület oktatásának fontosságát értékelték válaszadóink. Ezek a következők voltak: - Fuvarozási és szállítmányozási ismeretek; - Vámszakmai ismeretek; - Logisztikai kockázatok kezelése; - Makro logisztika (áruszállítási módok, logisztikai központok, stb.) - Raktározási ismeretek; - Készletgazdálkodás; - Minőségmenedzsment; - Folyamatfejlesztés, lean menedzsment; - Veszélyes áru ismeretek; - Beszerzés; - Közbeszerzési ismeretek; - Vevőkapcsolatok és menedzsmentjük; - Kereslet előrejelzése; - Termeléstervezés és szervezés; - Csomagolási ismeretek; - Útvonaltervezés és optimalizálás. Az értékelést ezúttal 1 7 Likert skálán mértük (1 = legkevésbé fontos 7 = leginkább fontos).

3 1. táblázat: Az egyes operatív jellegű logisztikai ismeretek oktatásának fontossága (1 7 Likert skálán) növekvő sorrendben (N = 257) Átlag Vevőkapcsolatok és menedzsmentjük 5,63 Kereslet előrejelzése 5,28 Beszerzés 5,18 Minőségmenedzsment 5,05 Készletgazdálkodás 4,8 Útvonaltervezés, optimalizálás 4,71 Folyamatfejlesztés, lean menedzsment 4,61 Termeléstervezés és szervezés 4,58 Közbeszerzési ismeretek 4,3 Raktározási ismeretek 4,24 Csomagolási ismeretek 4,11 Veszélyes áru ismeretek 4,08 Logisztikai kockázatok kezelése 4,03 Fuvarozási és szállítmányozási ismeretek 3,64 Makro logisztika (áruszállítási módok, logisztikai központok, stb.) 3,64 Vámszakmai ismeretek 3,29 2. ábra: Az egyes operatív jellegű logisztikai ismeretek oktatásának fontossága (1 7 Likert skálán) növekvő sorrendben VÁMSZAKMAI ISMERETEK MAKRO LOGISZTIKA (ÁRUSZÁLLÍTÁSI MÓDOK, FUVAROZÁSI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ISMERETEK LOGISZTIKAI KOCKÁZATOK KEZELÉSE VESZÉLYESÁRU ISMERETEK CSOMAGOLÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK KÖZBESZERZÉSI ISMERETEK TERMELÉSTERVEZÉS ÉS SZERVEZÉS FOLYAMATFEJLESZTÉS, LEAN MENEDZSMENT ÚTVONALTERVEZÉS ÉS OPTIMALIZÁLÁS KÉSZLETGAZDÁLKODÁS MINŐSÉGMENEDZSMENT BESZERZÉS KERESLET ELŐREJELZÉSE VEVŐKAPCSOLATOK ÉS MENEDZSMENTJÜK

4 Mint az a fenti táblázatból és ábrából látható, a vizsgált valamennyi operatív jellegű logisztikai ismeretkör viszonylag magas értékelést kapott (az 1 7 Likert skála középértéke a 3,5). A felmérésben szereplő 16 ismeretkörből 13 esetében jeleztek a kitöltők 4-es feletti fontosságot. A vizsgált logisztikai szakterületek közül a válaszadók az ellátási lánc partnerekkel kapcsolatos ismeretanyagot értékelték legfontosabbnak. Ezen belül is első két helyen a vevőkapcsolatok kezelése (minta átlaga: 5,63) és a vevői igények előrejelzésében segítő szakismeretek (5,28) voltak a leginkább fontosak. Harmadik legfontosabb terület a beszerzés (5,05), mely az ellátási lánc másik irányában, a beszállítóknak a tudatosabb kezelésével segíti a vállalatok versenyképességének javítását. A válaszadókat arra is megkértük, jelezzék a kérdéseinkben nem szereplő, de általuk fontosnak tartott egyéb ismeretanyagokat is. A következő válaszok születtek: könnyűipari ismeretek, jogi szabályozás, hulladékszállítás, forgalomba hozatali engedélyeztetés, pénzügyi ismeretek, számtan, együttműködés-fejlesztés, járműismeret, adózás és számvitel, üzletiterv készítés, balesetvédelem, munkajogi ismeretek, munkavédelem, kereskedelmi ismeretek, nyelvtanulás, hatósági ellenőrzések területe, készlet leltározása és ellenőrzése, személyiségfejlesztés, egészségügyi, vállalkozási ismeretek, követeléskezelés, vezetőképzés, informatika, EU-s pályázatok igénylési folyamatai, árubiztosítások, nyomástartóedény gépész, weblapok használata, anyagismeret, innovációs lehetőség, munka-, tűz-, környezetvédelmi ismeretek, európai logisztikai hálózati rendszerek ismerete. Mint látszik a válaszok között igen sokféle ismeretkör került megnevezésre. Ezek közül az általános menedzsment jellegű kérdéseket kérdőívünk későbbi szakasza részletesebben vizsgálta (pl. jogi ismeretek, kereskedelmi ismeretek). Feltűnő a műszaki jellegű ismeretkörök megjelenése. Érdemes lenne egy ezekre fókuszáló felmérést is lebonyolítani. Az előzőekben bemutattuk, miként vélekednek a kérdőív kitöltői a vizsgált 16 operatív jellegű logisztikai szakterület oktatásának fontosságáról a kkv-k esetében. Következő lépésben arra kértük kitöltőinket, jelezzék, milyen oktatási módszereket látnának szívesen e szakterületek képzési programjaiban. Összesen 6 különféle oktatásmódszertant közül lehetett választani: - hagyományos előadás; - példák, feladatok; - esettanulmányok;

5 - saját vállalat konkrét problémamegoldása (kvázi tanácsadás jelleggel); - e-leaning megoldások. A különböző oktatás-módszertani eszközökből a kitöltők minden esetben csak egyet a szerintük legfontosabbat jelölhették be. Célunk e kérdéssel elsősorban az volt, hogy feltérképezzük a kitöltők nyitottságát az egyes módszertani megoldások irányában. Véleményünk szerint a vizsgált oktatás-módszertani eszközök közül ma már a hagyományos előadás, a példák - feladatok és az esettanulmányok használata elengedhetetlen. Ezek együttesen reprezentálják a klasszikus oktatási módszertant. Különösen érdekes volt számunkra, hogy a vizsgálatban szereplő kkv-k mennyire nyitottak a saját vállalati működés elemzését is tartalmazó (kvázi tanácsadás jellegű) oktatásra, illetve az e-learning modern megoldásaira. Eredményeinket mutatja a 2. táblázat és a 3. ábra. (A táblázatban az egyes módszertani megoldások kódolása a következő: hagyományos előadás kódja 1; példák- feladatok kódja 2; esettanulmányok kódja 3; saját vállalat konkrét problémamegoldása (kvázi tanácsadás jelleggel) kódja 4; e-leaning megoldások kódja 5; egyéb módszertan kódja 0.) 2. táblázat: Az egyes logisztikai szakismeretek esetén leginkább preferált oktatásmódszertani megoldások (a válaszadók %-ban; az N a válaszadók számát jelöli) Kódok: N Vevőkapcsolatok és menedzsmentjük 23,3 17,1 15,2 24,5 17,9 1,9 257 Kereslet előrejelzése 19,8 24,5 8,9 21,4 23,7 1,6 257 Beszerzés 26,5 17,9 10,9 20,6 21,4 2,7 257 Minőségmenedzsment 26,8 12, ,6 24,1 1,9 257 Készletgazdálkodás 23,7 24,1 6,2 19,5 24,9 1,6 257 Útvonaltervezés és optimalizálás 23, ,1 12,1 17,5 1,2 229 Folyamatfejlesztés, lean menedzsment 24, ,7 21,4 20,6 2,3 257 Termeléstervezés és szervezés 22,2 19,8 10,9 23,7 21,4 1,9 257 Közbeszerzési ismeretek 36,2 14,8 10,1 12,1 24,1 2,7 257 Raktározási ismeretek 30,4 18,3 9,3 17,1 22,6 1,6 255 Csomagolási ismeretek 33,9 16,3 8,6 12,8 26,5 1,9 257 Veszélyes áru ismeretek 38,1 10,5 10,9 12,8 25,7 1,9 257 Logisztikai kockázatok kezelése 23, ,4 18,7 20,2 1,9 257 Fuvarozási és szállítmányozási ismeretek 27,6 17,5 17,9 14,8 19,8 1,9 257 Makro logisztika (áruszállítási módok, logisztikai központok, stb.) 33,1 14,8 11,3 13,6 25,3 1,9 257 Vámszakmai ismeretek 29,6 17,5 14, ,1 257

6 3. ábra: Az egyes logisztikai szakismeretek esetén leginkább preferált oktatás-módszertani megoldások (a válaszadók %-ban) Vámszakmai ismeretek Makro logisztika (áruszállítási módok, logisztikai Fuvarozási és szállítmányozási ismeretek Logisztikai kockázatok kezelése Veszélyesáru ismeretek Csomagolási ismeretek Raktározási ismeretek Közbeszerzési ismeretek Termeléstervezés és szervezés Folyamatfejlesztés, lean menedzsment Útvonaltervezés és optimalizálás Készletgazdálkodás Minőségmenedzsment Beszerzés Kereslet előrejelzése Vevőkapcsolatok és menedzsmentjük 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hagyományos előadás Esettanulmányok E-learning Példák, feladatok Saját vállalat problémamegoldásával Egyéb A válaszok jól tükrözik, hogy bár az egyes operatív logisztikai szakterületek esetén jelzett preferált oktatás-módszertani eszközökben van némi eltérés, összességében a klasszikus oktatás módszertan a domináns, a hagyományos előadás, a példák-feladatok és esettanulmányok módszere együttesen a válaszadók %-a szerint a legmegfelelőbb. Vegyük észre ugyanakkor, hogy jelentős tábora van mind a saját vállalati probléma oktatási keretek között megtárgyalásra nyitott módszertannak, mind az e-learning megoldásoknak! Különösen kiemelném ez utóbbi irányába mutatott nyitottságot. Szakterülettől függően a válaszadók 17,5 25,7 %-a jelezte, hogy ezt tartja a legmegfelelőbb módszertani megoldásnak. Az egyes logisztikai szakterületek esetén ideálisnak tartott oktatási hosszra is rákérdezett kérdőívünk. A válaszadási lehetőségek a következők voltak: fél nap (kódja a lenti táblázatban 0), egy nap (kód:1), két-három nap (kód:2), illetve hosszabb képzési program (kód:3). Itt is

7 arra kértük a válaszadókat, hogy egyetlen, a leginkább preferált megoldást jelezzék. Természetesen a képzés célja meghatározza annak hosszát. Más-más közönség számára, más-más üzeneteket lehet a különböző hosszúságú és így különböző típusú oktatási programokkal elérni. Célunk e kérdéssel is elsősorban az volt, hogy feltérképezzük az egyes képzési típusok iránti nyitottságot. 3. táblázat: Az oktatás preferált időtartamának megoszlása az egyes logisztikai szakmai ismeretkörök esetében (a válaszadók %-ban; az N a válaszadók számát jelöli) Kódok: N Vevőkapcsolatok és menedzsmentjük 31,9 38,1 19,5 10,5 257 Kereslet előrejelzése 33,9 36,2 21 8,9 257 Beszerzés 40, ,7 8,2 257 Minőségmenedzsment 31,9 35,8 23,3 8,9 257 Készletgazdálkodás 34,2 31,1 26,1 8,9 257 Útvonaltervezés és optimalizálás 45,5 33,9 13, Folyamatfejlesztés, lean menedzsment 31,9 31, ,6 257 Termeléstervezés és szervezés 35, ,7 10,9 257 Közbeszerzési ismeretek 42 30,4 16,3 11,3 257 Raktározási ismeretek 40,1 31,5 21,8 6,6 257 Csomagolási ismeretek 49,8 31,9 11,7 6,6 257 Veszélyes áru ismeretek 49,4 28,8 15,6 6,2 257 Logisztikai kockázatok kezelése 41,6 32,7 15,6 9,7 256 Fuvarozási és szállítmányozási ismeretek 40,1 30,7 18,7 10,5 257 Makro logisztika 46,7 33,5 12,5 7,4 257 Vámszakmai ismeretek 41,2 29,6 18,7 10,5 257 A fenti kérdés kapcsán az egyéb kategóriára beérkezett válaszok a következők voltak: egy perc és nyersz, 2-3 nap az egészre, egy óra, 8-9 óra, 5 nap, ha tudnám én szervezném a képzést. Az oktatás preferált hosszára vonatkozó kérdésre adott válaszok természetszerűen szintén különböznek az egyes logisztikai szakismeretek esetében. Minket ugyanakkor nem elsősorban ezek a különbségek érdekeltek, mint inkább az összkép: Vajon mennyire hajlandóak a válaszadók részt venni, illetve kollégájukat elküldeni különböző hosszúságú és így eltérő mélységű oktatási-képzési programokra. A táblázatban és ábrán jól látható, hogy a válaszadók 32-50%-a a fél napos előadásokat preferálja. Második leginkább preferált oktatási időhossz az egy napos oktatás, a válaszadók 30-38%-a ezt tekinti ideálisnak. Ezek a rövid

8 képzési programok elsősorban a felsővezető ismereteinek bővítését, az ő figyelmének felkeltését célozhatják. Fontos ugyanakkor, hogy a mélyebb szakismeretek elsajátításához így elsősorban a szakmai vezető és az ügyintéző oktatásához szükséges hosszabb programok iránt is mutatkozik igény: a válaszadóknak mintegy %-a venne rész (vagy küldené el kollégáját, beosztottját) 2-3 napos szakmailag fókuszált képzésre. A kitöltők 7-10,5% a pedig akár hosszabb képzési programon is szívesen részt venne. A kérdőívre beérkezett válaszok mintegy 10 %-a szinte valamennyi logisztikai ismeretkör esetén ezt jelölte meg, ami arra utal, ez a válaszadói kör akár több hónapos szisztematikus képzéssel is fejlesztené logisztikai ismereteit. 4. ábra: Az oktatás preferált időtartamának megoszlása az egyes logisztikai szakmai ismeretkörök esetében (a válaszadók %-ban) Vámszakmai ismeretek Makro logisztika (áruszállítási módok, logisztikai Fuvarozási és szállítmányozási ismeretek Logisztikai kockázatok kezelése Veszélyesáru ismeretek Csomagolási ismeretek Raktározási ismeretek Közbeszerzési ismeretek Termeléstervezés és szervezés Folyamatfejlesztés, lean menedzsment Útvonaltervezés és optimalizálás Készletgazdálkodás Minőségmenedzsment Beszerzés Kereslet előrejelzése Vevőkapcsolatok és menedzsmentjük 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fél nap Egy nap Két - három nap Hosszabb képzési program Felmérésünkben az operatív működés sikeréhez elengedhetetlen logisztikai ismeretkörök mellett, de ahhoz kapcsolódóan stratégiai jellegű logisztikai menedzsment ismeretek iránti oktatási igénnyel kapcsolatos kérdéseket is megfogalmaztunk. A következő ilyen ismeretekre vonatkoztak kérdéseink: - Logisztikai stratégia; - Ellátási lánc menedzsmentje; - Pénzügyi és számviteli ismeretek; - A logisztika teljesítménye és fejlesztése;

9 - Logisztikai kontrolling; - Adózási ismeretek; - Vezetői ismeretek; - Tárgyalástechnikai ismeretek; - Logisztikai információs rendszerek; - Szabványos azonosítási és nyomon követési rendszerek; - Szerződéskötési alapismeretek (fuvarozási, szállítmányozási szerződés); - Szervezet átalakítási, szervezetfejlesztési ismeretek; - Humánerőforrás-menedzsment; - Üzleti kapcsolatok irányítása; - Értékesítési ismeretek; - Disztribúciós ismeretek. Kérdéseink a korábbiakhoz hasonlóan az egyes területek fontosságára, az oktatás, képzés során preferált módszertani megoldásokra és a képzés hosszára vonatkoztak. Az egyes területek fontosságát ez esetben is 1 7 Likert skálán mértük. 4. táblázat: A logisztika operatív működését támogató átfogóbb ismeretek fontossága (1-7 Likert skálán a válaszadók átlagai (N= 257) Tárgyalástechnikai ismeretek 5,43 Vezetői ismeretek 5,34 Értékesítési ismeretek 5,1 Adózási ismeretek 5,09 Üzleti kapcsolatok irányítása 4,98 Pénzügyi és számviteli ismeretek 4,98 Szerződéskötési alapismeretek 4,51 Szervezetfejlesztési ismeretek 4,32 Logisztikai információs rendszerek 4,21 Humánerőforrás-menedzsment 4,21 A logisztika teljesítménye és fejlesztése 4,12 Szabványos azonosítási és nyomon követési rendszerek 4,09 Disztribúciós ismeretek 4,05 Logisztikai kontrolling 3,96 Logisztikai stratégia 3,89 Ellátási lánc menedzsmentje 3,75 Ennél a kérdéscsoportnál is igaz, hogy a válaszadók általában viszonylag fontosnak tartották a jelzett komplex ismeretek fejlesztését. Sőt, az operatív működtetéshez kapcsolódó kérdésköröknél ez a csoport még kissé magasabb átlagértékeket is kapott. A legkevésbé fontos ismeretkör is 3,7-ös átlagértékkel rendelkezik. A kérdőívet kitöltő kkv-vezetők

10 megítélése szerint legnagyobb szükség a tárgyalástechnikai ismeretek/képességek fejlesztésére, valamint a vevői, illetve ehhez kapcsolódóan az értékesítési ismeretek bővítésére van. Kiemelt fontosságúak továbbá az adózási, pénzügyi ismeretek és az üzleti kapcsolatok irányítása. 5. ábra: A logisztika operatív működését támogató átfogóbb ismeretek fontossága (1-7 Likert skálán a válaszadók átlagai (N= 257) Ellátási lánc menedzsmentje Logisztikai stratégia Logisztikai kontrolling Disztribúciós ismeretek Szabványos azonosítási és nyomon követési rendszerek A logisztika teljesítménye és fejlesztése Humánerőforrás-menedzsment Logisztikai információs rendszerek Szervezetfejlesztési ismeretek Szerződéskötési alapismeretek Pénzügyi és számviteli ismeretek Üzleti kapcsolatok irányítása Adózási ismeretek Értékesítési ismeretek Vezetői ismeretek Tárgyalástechnikai ismeretek Ezt követően most is arra kértük válaszadóinkat, jelezzék, milyen oktatási módszereket látnának szívesen e szakterületek képzési programjaiban. A választási lehetőségek korábbikhoz hasonlók voltak (kódolás: hagyományos előadás = 1; feladatok-példák = 2, esettanulmányok = 3, saját vállalat problémamegoldása =4, e-learning = 5; egyéb = 0). Az operatív logisztikai működéshez kapcsolódó ismeretkörökhöz hasonlóan most is a klasszikus oktatás-módszertani megoldásokat (hagyományos előadás, példák-feladatok, esettanulmányok) tartja a válaszadóknak körülbelül a fele ideálisnak. Arányuk valamivel kisebb ugyanakkor, mint az operatív logisztikai ismeretkörök esetében volt. A válaszadóknak tehát valamivel nagyobb aránya nyitott egyben a nem klasszikus oktatás-módszertani megoldások felé (saját vállalat problémamegoldása6kvázi tanácsadással, e-learning) a stratégiai jellegű logisztikai ismeretkörök esetén.

11 5. táblázat: A logisztika operatív működését támogató átfogóbb ismeretek esetén preferált oktatás-módszertani megoldások (a válaszadók %-ban, N a válaszadók száma) Kódok: N Tárgyalástechnikai ismeretek 30, , ,8 0,8 257 Vezetői ismeretek 30,4 13,2 13,6 19,1 23 0,8 257 Értékesítési ismeretek 32,3 15,6 12,1 17,1 21,8 1,2 257 Adózási ismeretek 33,1 21,8 7,4 15,6 20,6 1,6 257 Üzleti kapcsolatok irányítása 32,3 14,8 13,2 17,9 20,6 1,2 257 Pénzügyi és számviteli ismeretek 31,1 24,9 9,7 12,1 20,6 1,6 257 Szerződéskötési alapismeretek 35 16,3 12,5 12,5 22,6 1,2 257 Szervezetfejlesztési ismeretek 30,7 17,1 10,9 19,5 19,8 1,6 256 Logisztikai információs rendszerek 32,3 14 9,3 15,2 26,8 1,9 256 Humánerőforrás-menedzsment 39,3 11,3 11,7 14,8 21 1,9 257 A logisztika teljesítménye és fejlesztése 31,5 17,9 13,6 12,1 23,3 1,6 257 Szabványos azonosítási és nyomon követési rendszerek 35,4 18,3 10,1 9,7 24,5 1,9 257 Disztribúciós ismeretek 33, ,3 12,8 26,5 1,6 257 Logisztikai kontrolling 30,4 18,3 15,6 11,7 22,6 1,6 257 Logisztikai stratégia 37, ,5 12,5 21,8 1,6 256 Ellátási lánc menedzsmentje 34,2 17,5 15,2 10,9 20,6 1, ábra: A logisztika operatív működését támogató átfogóbb ismeretek esetén preferált oktatás-módszertani megoldások (a válaszadók %-ban)

12 Makro logisztika (áruszállítási módok, logisztikai Logisztikai kockázatok kezelése Csomagolási ismeretek Közbeszerzési ismeretek Folyamatfejlesztés, lean menedzsment Készletgazdálkodás Beszerzés Vevőkapcsolatok és menedzsmentjük 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hagyományos előadás Esettanulmányok E-learning Példák, feladatok Saját vállalat problémamegoldásával Egyéb 6. táblázat: Az oktatás preferált időtartamának megoszlása a stratégiai jellegű átfogóbb ismeretkörök esetében (a válaszadók %-ban; az N a válaszadók számát jelöli) Kódok: N Tárgyalástechnikai ismeretek 29,2 36,2 23,7 10,5 256 Vezetői ismeretek 28 34,2 26,5 10,9 256 Értékesítési ismeretek 31,1 33,9 24,5 10,5 257 Adózási ismeretek 27,2 33,1 26,8 12,5 256 Üzleti kapcsolatok irányítása 33,9 37,4 20,6 8,2 257 Pénzügyi és számviteli ismeretek 26,1 30,4 29, Szerződéskötési alapismeretek 40,1 37,4 14 8,6 257 Szervezetfejlesztési ismeretek 39,3 34,2 19,1 7,4 257 Logisztikai információs rendszerek 42,4 37,7 12,5 7,4 257 Humánerőforrás-menedzsment 40,5 35,4 17, A logisztika teljesítménye és fejlesztése 45,9 31,9 15, Szabványos azonosítási és nyomon követési rendszerek 47,5 33,5 12,8 6,2 257 Disztribúciós ismeretek 49,8 30,7 12,8 6,6 257 Logisztikai kontrolling 44, , Logisztikai stratégia 46,7 31,1 14,8 7,4 257 Ellátási lánc menedzsmentje 50,6 30,7 12,1 6,2 256

13 A lenti ábrán az egyes szakterületek fontosságuk növekvő sorrendjében szerepelnek. Emlékezzünk arra, hogy a tárgyalástechnikai ismereteket értékelték válaszadóink a legfontosabbnak a stratégiai jellegű ismeretanyagok közül! S bár minden ismeretkörre igaz, hogy a válaszadók több mint fele a rövid oktatási formát tartja ideálisnak, az is igaz azonban, hogy az ismeretkörök fontosságának növekedésével jelenősen csökken a fél napos képzések iránti igény, míg ezzel párhuzamosan nő a 2-3 napos programok iránti nyitottság. E témakör csoportra is igaz, hogy a válaszadóknak mintegy 10 %-a akár hosszabb, átfogó programon is szívesen részt venne. (Az oktatás, képzés hosszára vonatkozó egyéb javaslatok gyakorlatilag megegyeznek a szűkebb szakmai ismereteknél már jelzett felvetésekkel.) 7. ábra: Az oktatás preferált időtartamának megoszlása a stratégiai jellegű átfogóbb ismeretkörök esetében (a válaszadók %-ban) Ellátási lánc menedzsmentje Logisztikai stratégia Logisztikai kontrolling Disztribúciós ismeretek Szabványos azonosítási és nyomon követési rendszerek A logisztika teljesítménye és fejlesztése Humánerőforrás-menedzsment Logisztikai információs rendszerek Szervezetfejlesztési ismeretek Szerződéskötési alapismeretek Pénzügyi és számviteli ismeretek Üzleti kapcsolatok irányítása Adózási ismeretek Értékesítési ismeretek Vezetői ismeretek Tárgyalástechnikai ismeretek 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fél nap Egy nap 2-3 nap Hosszabb program

14 Összességében megállapíthatjuk, hogy a kérdőíves felmérésünkben szereplő 257 vállalat vezetői mind a logisztika szűkebb, operatív működéséhez, mind tágabb, stratégiai jellegű ismeretköreihez kapcsolódó oktatási, képzési programok fontosságát közepesnél nagyobb jelentőségűnek tartja. Számos ismeretanyag esetén pedig azok kiemelt fontosságát jelölte. Ez az eredmény pozitív, különösen amennyiben azt is figyelembe vesszük, hogy mintánkban jelentős arányban képviseltetik magukat a mikrovállalatok (a teljes minta 51%). Jól ismert, hogy jellemzően a logisztika vállalati versenyképességben játszott szerepe a vállalati mérettel párhuzamosan nő. Minél összetettebbek ugyanis egy vállalat belső, illetve ellátási lánc partnerekkel fenntartott folyamatai, annál erőteljesebben képes hozzájárulni a tágan értelmezett logisztikai rendszer fejlesztése a vállalat versenyképességének növeléséhez. Az elemzést készítette: Gelei Andrea, az MLBKT Oktatási Alelnöke

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya -

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - ZÁRÓTANULMÁNYOK GELEI ANDREA A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - A tanulmánysorozat Z1. kötete BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán Tanulmány Határon átnyúló tanuló régió: egyetemek gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Logisztikai folyamatok informatikai támogatottsága Magyarországon fókuszban a disztribúciós logisztika

Logisztikai folyamatok informatikai támogatottsága Magyarországon fókuszban a disztribúciós logisztika Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Logisztikai folyamatok informatikai támogatottsága

Részletesebben

Beszerzés a hazai vállalatok gyakorlatában. Vörösmarty Gyöngyi

Beszerzés a hazai vállalatok gyakorlatában. Vörösmarty Gyöngyi Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Tanszék Vállalatgazdaságtan Tanszék 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd a hazai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN

A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Nagy Judit: A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK

Részletesebben

A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat?

A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat? A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat? A 2012. évi Tudatos vezetés kutatás eredményei kpmgakademia.hu 2 Section or Brochure name Tartalom: Bevezetés 3 A kutatás koncepciója 4 A felmérésben

Részletesebben

Innováció a Nyugat-Dunántúlon

Innováció a Nyugat-Dunántúlon Innováció a Nyugat-Dunántúlon 2007 A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre MTA Regionális Kutatások Központja Pécs Győr, 2007 Innováció a Nyugat-Dunántúlon,

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata A Polgármesteri Hivatalon belüli és az önkormányzati intézményekkel való információáramlás rendje Gyöngyös

Részletesebben

MIKROVÁLLALKOZÁSOK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI A DÉL- DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

MIKROVÁLLALKOZÁSOK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI A DÉL- DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN MIKROVÁLLALKOZÁSOK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI A DÉL- DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN Vajda Katalin III. évfolyam, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Vállalatgazdasági

Részletesebben

A hazai kis és közepes vállalkozások

A hazai kis és közepes vállalkozások A hazai kis és közepes vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetőségei Dr. Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet kadocsa.gyorgy@kgk.uni-obuda.hu Absztrakt:

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZILÁGYINÉ DR. FÜLÖP ERIKA A GAZDASÁGI KAMARÁK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC, 2014 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

K Ö Z É P T ÁVÚ LOGIS ZT IK A I

K Ö Z É P T ÁVÚ LOGIS ZT IK A I K Ö Z É P T ÁVÚ LOGIS ZT IK A I S T R AT É G IA 2014-2020 (v2.0) Budapest, 2012-04-27 Tartalom BEVEZETÉS... 5 1.1 A stratégiakészítés célja és előzménye... 5 1.2 Korábbi stratégiai kezdeményezések... 5

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MUNKAÜGYI TÁRGYÚ KUTATÁSOK KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ CZIKE KLÁRA BARTAL ANNA MÁRIA Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet

Részletesebben

Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára

Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Szerkesztette: Dr. Baráth

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

A mikro- kis- és középvállalkozások innovációs és együttműködési képességei, valamint fejlesztési lehetőségei a szerb-magyar határmenti térségben

A mikro- kis- és középvállalkozások innovációs és együttműködési képességei, valamint fejlesztési lehetőségei a szerb-magyar határmenti térségben A mikro- kis- és középvállalkozások innovációs és együttműködési képességei, valamint fejlesztési lehetőségei a szerb-magyar határmenti térségben Záró tanulmány A KKV-k innovációs és együttműködési képességének,

Részletesebben

Kilábalás göröngyös talajon

Kilábalás göröngyös talajon VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Kilábalás göröngyös talajon Gyorsjelentés a 2013. évi kérdőíves felmérés eredményeiről BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fővám tér 8.

Részletesebben

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Dr. Kalmár Sándor, Dr. Alpár György, Dr. Keszi Andrea, Ábrahám-Bajsz Brigitta, Szabó Gábor Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Esélyegyenlőség és családbarát vállalati gyakorlatok

Esélyegyenlőség és családbarát vállalati gyakorlatok Tardos Katalin Esélyegyenlőség és családbarát vállalati gyakorlatok A munkahelyi esélyegyenlőség vállalati felelősségvállalás III. országos benchmark felmérésének összefoglaló tanulmányai Budapest, 2014

Részletesebben

A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK IPARJOGVÉDELMI TUDATOSSÁGA KÉT KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK IPARJOGVÉDELMI TUDATOSSÁGA KÉT KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TANULSÁGAI Dr. Huszák Loretta Mészáros Eleonóra A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK IPARJOGVÉDELMI TUDATOSSÁGA KÉT KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TANULSÁGAI A felmérés előzményei és módszertana A Magyar Szabadalmi Hivatal* 2009-ben ismétlő

Részletesebben

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál SUSTAINABILITY SERVICES Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál A 2008 2009-es jelentések tükrében ADVISORY Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Részletesebben

Do not cite without authors permition. 1

Do not cite without authors permition. 1 A munkahelyi tanulás és képzés sajátosságai a magyarországi dél-alföldi, a nyugatdunántúli, és az észak-alföldi régiók kutatási eredményeinek összehasonlító elemzése alapján Gábor Erdei 1. A kutatás előzményei,

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, MINT GAZDASÁGI ERŐFORRÁSOK ÉS AZ ALKALMAZÁSUKHOZ SZÜKSÉGES MUNKAERŐ KOMPETENCIÁK Zörög Zoltán Témavezető: Prof. Dr. Herdon Miklós

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

A HR helyzete Magyarországon. tapasztalatai alapján

A HR helyzete Magyarországon. tapasztalatai alapján A HR helyzete Magyarországon az Országos HR Benchmark Felmérés 2011 tapasztalatai alapján Tartalomjegyzék 1. SZERVEZETI ADATOK... 3 2. STRATÉGIA ÉS TERVEZÉS... 8 3. MUNKAERŐPIACI JELLEMZŐK... 14 4. TOBORZÁS,

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelési szolgáltatások. Felmérés a belső ellenőrzés és a compliance helyzetéről 2013

Vállalati kockázatkezelési szolgáltatások. Felmérés a belső ellenőrzés és a compliance helyzetéről 2013 Vállalati kockázatkezelési szolgáltatások Felmérés a belső ellenőrzés és a compliance helyzetéről 2013 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 5 2. Vezetői összefoglaló 6 3. A felmérés főbb megállapításai 8 4. Résztvevők

Részletesebben

Kkv-politika ÖSSZEFOGLALÓ SZERZŐK: BALÁS GÁBOR BOGNÁR FRUZSINA BORBÁS GABRIELLA CSITE ANDRÁS MIKE KÁROLY

Kkv-politika ÖSSZEFOGLALÓ SZERZŐK: BALÁS GÁBOR BOGNÁR FRUZSINA BORBÁS GABRIELLA CSITE ANDRÁS MIKE KÁROLY Kkv-politika ÖSSZEFOGLALÓ SZERZŐK: BALÁS GÁBOR BOGNÁR FRUZSINA BORBÁS GABRIELLA CSITE ANDRÁS MIKE KÁROLY Készült a Foglalkoztatási Hivatal megbízásából 2011. ABSZTRAKT A tanulmány a magyar vállalkozáspolitika

Részletesebben

HR-igények és kompetenciák a soproni informatikai szektorban

HR-igények és kompetenciák a soproni informatikai szektorban HR-igények és kompetenciák a soproni informatikai szektorban A soproni informatikai vállalatok HR-igényeinek és a hallgatók kompetenciáinak összekapcsolási lehetőségei Készítette: MKW Wirtschaftsforschung

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA FIATAL KUTATÓK KÉT NEMZEDÉKE. KARCSICS ÉVA: A versenyképes közgazdász

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA FIATAL KUTATÓK KÉT NEMZEDÉKE. KARCSICS ÉVA: A versenyképes közgazdász 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben