Útmutató 9 12 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVáros Tanári kézikönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató 9 12 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVáros Tanári kézikönyv"

Átírás

1 Útmutató 9 12 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVáros Tanári kézikönyv

2 Tartalom Bevezetés 2 3 Az EnergiaVáros pedagógiai koncepciója és a Nemzeti alaptanterv 4 Az EnergiaVáros feldolgozásakor érvényesülő főbb NAT-követelmények 5 Óravázlatok 6 Figyelemfelkeltő miniprojekt 7 Nagyobb energiaprojekt 7 Egyetlen feladat 7 Útmutatók 8 Az energia nyomában 8 Az energiapazarlók nyomában 9 Az új iskolánk 10 A megújuló város 11 Útmutató a feladatlapok használatához Energia az otthonunkban Az energia nyomában Transzformátorállomás-teszt Építsünk erőművet! Építsünk szélerőművet! Nem megújuló energiaforrások Ne pazarold az energiát! Hőszigetelési kísérlet Megújuló energiaforrások A megújuló energia kérdései 18 Értékelés 18 Hasznos weboldalak 22 Bevezetés Az E.ON EnergiaKaland oktatási program arra törekszik, hogy pedagógiai eszközökkel segítse elő a tanulók és családok energiatudatosságát. A programot az E.ON UK, Nagy-Britannia legnagyobb integrált áram- és gázipari vállalata hozta létre. Ennek magyarországi adaptációja a hazai pedagógiai szakértők bevonásával készült el abból a célból, hogy az iskolák számára hozzáférhető legyen egy komplex oktatócsomag (és a támogató szakmai háttér) az energiatudatosság tanításával, a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatban. Az EnergiaKaland egy ingyenes kiegészítő oktatóprogram, amely biztosítja az iskola helyi tantervének gazdagítását, és felkínálja a pedagógusoknak és diákoknak mindazt a tudást, információt és a szükséges tanulási-tanítási javaslatokat, ami az energiatudatosság pedagógiai fejlesztéséhez szükséges. A program EnergiaVáros című része 9 12 éves gyerekek számára készült, a Nemzeti alaptantervvel szoros összhangban. Az EnergiaVáros két részből áll: a oldalon található online tevékenységekből, valamint egy tantermi csomagból, amely 14 fénymásolható tudáskártyát, illetve 10 darab, szabadon és szükség szerinti példányban fénymásolható feladatlapot tartalmaz. Az E.ON EnergiaKaland oktatócsomag a helyi feltételekhez, pedagógiai célokhoz és a tanulók egyéni sajátosságaihoz illeszthetően készült, azaz nem előíró jellegű program, hanem alternatívákat kínál a leghatékonyabb helyi tanítási-tanulási megoldásokhoz. Az online, az internetes portálon hozzáférhető tananyagot akár a nyomatott kiegészítőkkel, akár azok nélkül, önállóan is fel lehet használni. Az EnergiaVáros fejezet négy témakörre épül: Villamos energia: a tanulók megismerik, hogy milyen sok használati tárgy működik elektromos energiával, hogyan állítják elő az elektromos energiát, hogyan működik egy egyszerű áramkör, és hogyan jut el az elektromos energia az otthonokba, a fogyasztókhoz. Energia és környezet: a tanulók vizsgálják és elemzik, hogy milyen hatással vannak az egyes energiaforrások a környezetre, pl. hogyan fokozza a szén eltüzelése a globális felmelegedést. Energiatakarékosság: a tanulók kiderítik, miért fontos, hogy ne pazaroljuk az energiát, és szemügyre veszik a különböző energiatakarékossági módszereket. Biztonság: a tanulók megtanulják, hogyan legyenek biztonságban áramközelben. 2 3

3 Tudáskártyák 1. Energiaforrás: szél 2. Energiaforrás: víz 3. Energiaforrás: Nap 4. Energiaforrás: biomassza 5. Energiaforrás: szén 6. Energiaforrás: földgáz 7. Energiaforrás: kőolaj 8. Energiaforrás: atom 9. Elektromosenergia-termelés 10. Az elektromos energia elosztása 11. Energia az otthonunkban 12. Energia és környezet 13. Biztonság 1.: Házon kívül 14. Biztonság 2.: Otthon Az alábbi tanári útmutató bemutatja az online tevékenységek és feladatlapok használatát, beleértve a különböző évfolyamok, korosztályok és követelményszintek céljait, elvárásait és kulcsszavait, valamint alternatív feladatokat ajánl a felzárkóztatásra szorulóknak és a kiemelkedően teljesítőknek egyaránt, tehát alkalmazható differenciálásra és egyéni fejlesztésre is. A tanulók az Értékelőlap kitöltésével maguk is felmérhetik fejlődésüket, tanulási eredményességüket. Feladatlapok 1. Energia az otthonunkban 2. Az energia nyomában 3. Transzformátorállomás-teszt 4. Építsünk erőművet! 5. Építsünk szélerőművet! 6. Nem megújuló energiaforrások 7. Ne pazarold az energiát! 8. Hőszigetelési kísérlet 9. Megújuló energiaforrások 10. A megújuló energia kérdései Az Óravázlatok fejezetben a tanórák tervezésének megkönnyítése érdekében megtalálható az online feladatok előzetesen becsült időtartama, de kérjük, vegye figyelembe, hogy a szükséges időráfordítás nagymértékben függ a tanulók felkészültségétől, létszámától, az osztály összetételétől, a tanulók egyéni sajátosságaitól és az alkalmazott tanítási módszertől is! Az EnergiaVáros pedagógiai koncepciója és a Nemzeti alaptanterv Az EnergiaVáros elsősorban a felső tagozatba lépő diákoknak (9 12 éveseknek) szóló oktatási program, amely teljes mértékben megfelel a Nemzeti alaptanterv (NAT) előírásainak, így az bármelyik hazai közoktatási intézmény helyi tantervébe beilleszthető. Az EnergiaVáros a felső tagozatosok energiatudatossága erősítésében, tudásuk és kompetenciáik fejlesztésében hatékony szerepet tölthet be azáltal, hogy a tanulók személyes tapasztalataira építve szerteágazó technikai-környezeti-természettudományi és gazdasági ismereteket és fejlesztő feladatokat kínál az energiafajták, az egyes energiaforrások felhasználásának környezetre gyakorolt hatása, az energiatakarékosság jelentősége és az energiafogyasztással kapcsolatos biztonság terén. Az oktatócsomag bevezet a számítógép segítségével folyó tanulás módszereibe is. Online interaktív tevékenységből (játékok és feladatok) és ezekkel együtt vagy ezektől akár függetlenül is használható nyomtatott tanulói feladatlapok, tudáskártyák gyűjteményéből áll. Az EnergiaVáros tanulói tevékenységei és differenciálható játékos feladatai hozzájárulnak a diákok anyanyelvi (szövegértési, olvasási), természettudományos, digitális, tanulási, szociális és állampolgári kulcskompetenciájának a fejlődéséhez. Az EnergiaVáros programcsomag feldolgozása elősegíti a NAT kiemelt fejlesztési feladatai közül az aktív állampolgárságra, a gazdasági, a környezettudatosságra irányuló és a testi-lelki egészséget szolgáló nevelési célok helyi megvalósulását. A programcsomag a hatékony tanulásszervezési módszerek alkalmazását igényli, ezáltal erőteljesen fejleszti a diákok egyéni tanulási szokásainak erősödését, hozzájárul a differenciált Az EnergiaVáros feldolgozásakor érvényesülő főbb NAT követelmények A kvalitatív energiafogalom gazdagítása. Ismerkedés konkrét, hétköznapi folyamatokban az energiafajtákkal, az energiahordozókkal, az energiaforrásokkal, az energia átalakulásaival. A változások, átalakulások esetében az energiára vonatkozó, egyelőre kvalitatív megfontolások figyelembevétele. Az energiahordozók jelentősége a hétköznapokban, e kérdéskör összekapcsolása a hétköznapi emberi tevékenységi területekkel. Az energiatakarékosság jelentőségével és konkrét módozataival való ismerkedés. Energiatakarékos magatartás kialakítása. A környezetet leggyakrabban szennyező anyagoknak és forrásainak azonosítása, a szennyezéshez vezető emberi tevékenységek felismerése a környezetben. A helyi környezet (iskola, település) természeti, társadalmi, környezeti értékeinek és problémáinak felismertetése. Általános problémaérzékenység a környezetet veszélyeztető kockázatokkal kapcsolatban. A természeti és társadalmi folyamatok hatásainak és kölcsönhatásainak eredményeképpen létrejövő környezeti változások észrevétele. A környezetkárosító hatások képességfejlesztéshez, a tanulási esélyegyenlőség biztosításához. Az EnergiaVáros oktatóprogram épít a tanulók önértékelésére, hatékony értékelési módszerei révén formálja a diákok énképét, önismeretét, tanulási motivációit. Az EnergiaVáros oktatóprogram tanulási követelményei a NAT műveltségterületei közül kiemelten az Ember a természetben, a Földünk és környezetünk, az Informatika és az Életvitel és gyakorlati ismeretek 5 7. évfolyamokon elvárható tanulási tartalmakat képviselik. következményeinek csökkentésére irányuló tevékenység megismerése. Annak belátása, hogy az emberiség által legintenzívebben használt energiahordozókból bolygónk készletei végesek. A természet jövőjéért, fenntarthatóságáért érzett felelősség vállalása, a környezet értékeinek védelme. A stratégiai tervezés módszerének megismerése társadalmi és környezetvédelmi témájú feladatmegoldásokban. Az egyén és a kisebb-nagyobb társadalmi közösségek szerepének, felelősségének belátása a környezet értékeinek, harmóniájának megóvásában és továbbadásában. A számítógéppel támogatott együttműködő tanulás elősegítése technikai-földrajzi-környezeti témájú digitális tananyagok használatával. Az EnergiaVáros oktatócsomag feldolgozható a felső tagozatos földrajz, fizika, természetismeret, osztályfőnöki és technika tanítási órákon, szakköri keretben, az erdei iskolai program keretében, és feladatai ajánlhatók a nem szakrendszerű oktatás időkeretében, az ötödik hatodik osztályokban. 4 5

4 Óravázlatok Az E.ON EnergiaKaland oktatóprogramjai többféleképpen is felhasználhatók. Megvalósíthatók egy pedagógiai projekt keretében, például úgy, hogy az energia tanulási tartalomra épül az adott félév felének fizika tananyaga. Az alábbi táblázat bemutatja, hogyan kapcsolódnak az egyes online tevékenységek és feladatlapok az áram, energia és környezet, energiatakarékosság és biztonság témakörökhöz. Tudáskártyák Témakör Online tevékenységek és feladatlapok Időtartam Elektromos energia Az energia nyomában 40 perc 1. Energia az otthonunkban 10 perc 2. Az energia nyomában 15 perc 3. Transzformátorállomás-teszt 15 perc 4. Építsünk erőművet! 40 perc A megújuló város 50 perc Energia és környezet Az energia nyomában 40 perc Az energiapazarlók nyomában 40 perc 7. Ne pazarold az energiát! 45 perc Új iskolánk 25 perc A megújuló város 50 perc 5. Építsünk szélerőművet! 10 perc 6. Nem megújuló energiaforrások 10 perc 7. Ne pazarold az energiát! 15 perc 9. Megújuló energiaforrások 15 perc 10. A megújuló energia kérdései Energiatakarékosság Az energiapazarlók nyomában 45 perc Új iskolánk 25 perc 7. Ne pazarold az energiát! 8. Hőszigetelési kísérlet Biztonság Az energiapazarlók nyomában második rész: Alállomások 15 perc 3. Transzformátorállomás-teszt 40 perc Az energiapazarlók nyomában 7. Ne pazarold az energiát! 40 perc A fenti témák feldolgozása, az egyes tanulói tevékenységek nemcsak tantárgyi órákon (fizika, földrajz, természetismeret, környezetismeret, osztályfőnöki stb.) valósíthatók meg, hanem az iskolai témahét vagy témanap során, erdei iskolai, szakköri, napközis és más nevelési helyzetekben is. Figyelemfelkeltő miniprojekt Ha a tanulás-tanítás négy, központi témakörének egyikére (áram, energia és környezet, energiatakarékosság vagy biztonság) kíván összpontosítani, vezesse be egy online tevékenységgel vagy feladatlappal, és engedje, hogy a tanulók beleássák magukat az őket is érdeklő témakörbe az online tevékenységek vagy feladatlapok megoldásával, akár önálló módon, egyénileg, akár csoportosan. Nagyobb energiaprojekt Tanmenetét (akár a tantárgya helyi tantervét) építheti akár teljes mértékben is az E.ON EnergiaKaland négy témakörére (áram, energia és környezet, energiatakarékosság vagy biztonság). Mind a négy témakör bejárható a fenti táblázatban összefoglalt online tevékenységekkel és/vagy feladatlapokkal. A tudáskártyák összefoglalják a fontosabb tudnivalókat a tanulók számára, és segítségükre lehetnek a feladatlapok kitöltésében is. Egy-egy téma bevezetésekor, mielőtt arra biztatná a tanulókat, hogy oldják meg az online feladatokat egyenként vagy párban, mutassa be frontálisan ezek működését! Ezt a tanári demonstrációt követően haladjanak végig a feladatlapokon! Amennyiben nem használja az online feladatokat, a témákat bemutathatja és feldolgozhatja a feladatlapokkal és tudáskártyákkal. Ha az egyes tanulóknál vagy egy-egy csoportban elakadást tapasztal, akár technikai vonatkozásokban, akár a feladatok megoldása során, segítsen a rászoruló diákjainak! Egyetlen feladat Az egyes online tevékenységek vagy feladatlapok rugalmas használatával, például azzal, hogy egyik tanítási órán (vagy például a szakköri foglalkozáson) kiegészíti velük a tanulást vagy kiadja őket házi feladatnak, jobban alkalmazkodhat az egyes tanulók szükségleteihez, elősegítve fejlődésüket. A feladatok elvégzése során elmélyülnek a tanulók energiával kapcsolatos ismeretei, megismertethetők velük a megújuló és nem megújuló energiaforrások, vagy megalapozhatók más, későbbiekben előkerülő fizikai és földrajzi témák. A feladatok mindegyike erősíti bizonyos tanulói kompetenciák fejlődését, különösen a problémamegoldási, a szövegértésianyanyelvi, természettudományos és matematikai képességeiket. 6 7

5 Útmutató a fejezetekhez Az energia nyomában Megérteni, hogy környezetünkben számos használati és berendezési tárgy energiát használ. Megtanulni, hogy egy izzó működéséhez teljes és zárt áramkör szükséges. Megtanulni, hogy az erőművekben tüzelőanyag, azaz egyfajta energiahordozó elégetésével forralják fel a vizet. Megérteni, miért lehet veszélyes egy transzformátorállomás. Megtanulni, hogy az elektromos energiát vagy fosszilis tüzelőanyagot égető-, illetve szélerőművekben állítják elő, de vannak egyéb lehetőségek is (pl. geotermikus vagy napfényenergiát hasznosító berendezések). Megtanulni, mit értünk megújuló és nem megújuló energiaforrások alatt, és milyen különbség van ezek között környezeti vonatkozásaikban. energia, elektromos energia, áramkör, elem, üzemanyag, földgáz, olaj, transzformátorállomás, generátor, távvezeték, turbina, szélerőmű, erőmű, szén, energiaforrás, atomenergia, biomassza, vízenergia, környezet, országos hálózat, volt, kilovolt, szén-dioxid, fosszilis tüzelőanyag. Becsült idő: összesen 40 perc; 1. rész: 10 perc, 2. rész: 15 perc, 3. rész: 15 perc. Elvárható követelmények: Az átlagos tanulók: felismerik az energiával működő berendezési és használati tárgyakat otthon; megértik, hogy a különböző berendezések különféle energiaforrásokat használnak; tudják, hogy csak teljes, zárt áramkör esetén világít az izzó; felfogják, hogy melegebb víz előállítása több tüzelőanyagot igényel; tudják, hogy a transzformátorállomásokban nagyfeszültség van; tudják, hogy az elektromos energiát fosszilis tüzelőanyagot égető vagy egy megújuló energiaforrást, pl. a szelet hasznosító erőművekben termelik; ismerik a megújuló és nem megújuló energiaforrás kifejezéseket és mindkettőre tudnak példákat, felismerik ezek környezetre gyakorolt hatásait. Az átlagosnál lassabban haladó, gyengébb tanulók: tudják, hogy számos háztartási eszköz igényel energiát működéséhez; tudják, hogy nem minden berendezés működik elektromos energiával; tudják, hogy a transzformátorállomás veszélyes hely; tudják, hogy az elektromos energiát erőművekben és szélerőműparkokban állítják elő; megértik, hogy a szénhez hasonló tüzelőanyagok kimerülőben vannak és előbb-utóbb elfogynak, és hogy ezek eltüzelése káros a környezetre. Az átlag feletti, tehetséges és gyorsabban haladó tanulók: a fentieken kívül tudják, melyik háztartási eszköz milyen energiaforrással működik és az energia honnan származik; tudják, hogy az áramköröket kapcsolókkal működtetjük; legalább részben belátják, milyen környezeti hatással jár, ha több tüzelőanyagot égetünk el vagy több energiát használunk otthon; van némi fogalmuk arról, hogyan működik egy széntüzelésű erőmű és egy szélturbina; ismerik a megújuló és nem megújuló energiaforrások egyik-másik előnyét és hátrányát. Ez a feladat 9 10 éves tanulóknak készült. A tanulók követik az energia útját a felhasználótól visszafelé egészen az energiaforrásig, és felfedezik, milyen úton és hogyan érkezik otthonukba az energia. A feladat három, egymáshoz kapcsolódó tevékenységből áll. Előfordulhat, hogy megoldásukhoz nem elég egyetlen tanítási óra. Az 1. rész: Energia a háztartásban segítségével bemutathatjuk a projektet és az energia témáját az osztálynak interaktív táblán, ha azzal rendelkeznek. A 2. rész: Alállomások egy rajzos animáció, ami megmutatja a tanulóknak, honnan jön az elektromos energia. Erre lehetőleg szánjuk rá a teljes órát, hogy a video/animáció főbb pontjait kiemelhessük és megvitathassuk (pl. hogyan juttatják el az áramot az ország különböző pontjaira, miért veszélyes a távvezetékekben folyó áram, mit tegyenek a tanulók, ha elveszítenek valamit egy transzformátorállomás közelében). A 3. rész: Áram! párokban végezhető feladat, amit aztán az osztály közösen megvitathat, majd megválaszolhatják a kérdéseket arról, hogyan termel áramot a szélerőműpark és az erőmű, hogy lássuk, a tanulók megértették a főbb összefüggéseket és a két módszer közötti különbséget is. Az energiapazarlók nyomában Megérteni az energiapazarlás szó jelentését. Megtanulni az energiapazarlás néhány hátrányát. Megtanulni, hogy egy lakás vagy ház szigetelése csökkentheti az energiafogyasztást és a fűtésszámlát, egyben a környezetterhelő következményeket. Megérteni a tömegközlekedés vagy a gazdaságosabb, közös járműhasználat előnyeit az energiatakarékosság szempontjából. Tisztában lenni az otthoni elektromosság biztonsági alapszabályaival. energia, áram, szigetelés, újrahasznosítás, konnektor, szén-dioxid, áramütés. Becsült időigény: 45 perc Elvárható követelmények: Az átlagos tanulók: példákat találnak az energiapazarlásra otthon, az iskolában, a boltban és a szabadban; fel tudnak sorolni néhány példát, hogyan lehet elkerülni az energiapazarlás leggyakoribb módjait; megértik, miért és hogyan csökkenti egy lakás vagy ház hőszigetelése a fűtéshez szükséges energia mennyiségét; tisztában vannak vele, hogy a tömegközlekedés egy főre vetített átlagos energiafelhasználása kisebb, mint az autó használata; megértik, hogy az energiapazarlás a környezetre is káros lehet, és tisztában vannak az otthoni elektromos biztonsági alapszabályokkal. Az átlagosnál lassabban haladó, gyengébb képességű tanulók: tudják, hogy otthonukban energiát pazarolhatnak, ha pl. nem kapcsolják le a lámpát; ismerik az energiapazarlás elkerülésének néhány módját; megértik, hogy a hő kiszökhet az épületekből; tisztában vannak vele, hogy a közlekedési eszközök (például az autók) energiával működnek, és károsak lehetnek a környezetre; ismerik az otthoni elektromos biztonság egyes szabályait. Az átlag feletti, tehetséges tanulók: a fentieken kívül példákat találnak az energiapazarlásra, ismerik a megoldásokat erre, és tudják, milyen energiafajta megy veszendőbe; el tudják magyarázni, hogyan kerülhető el az energia pazarlása különféle helyzetekben; tisztában vannak vele, mennyi energiát fogyasztanak a különböző közlekedési eszközök, és melyik hogyan hat a környezetre; el tudják magyarázni, hogyan károsíthatja a környezetet az energiapazarlás; tisztában vannak az otthoni elektromos biztonság alapszabályaival és azok okaival. Az öt részből álló feladat során a 9 12 éves tanulók detektívesdit játszhatnak: példákat kell keresniük az energiapazarlásra otthon, az iskolában, a boltban és az utcán, amiket aztán bizonyítékként fölhasználhatnak az energiapazarlás ellen. 8 9

6 Az 1. rész: Otthon segítségével bevezethetjük a játékot interaktív táblán, ha van. Miután bemutattuk a játék menetét a tanulóknak, legtöbbjük önállóan is boldogul a 2 4. résszel, esetleg némi segítséggel a döntéssel járó feladatoknál.* Az 5. részben található elektromos biztonsági teszt felmérő eszközként is használható. Előfordulhat, hogy a tanulók már hallottak az éghajlatváltozásról, ám világosan el kell nekik magyarázni a folyamatot, hogy megértsék, az elektromosenergia-termeléshez elégetett tüzelőanyagból szén-dioxid keletkezik, egy olyan gáz, amely megnehezíti, hogy a Nap hője kiszökjön a világűrbe. Így a Föld légköre folyamatosan melegszik, ez pedig többek között azzal járhat, hogy egyes országok éghajlata melegebbé és szárazabbá válik. Ez komoly hatással lehet az emberekre, állatokra és növényekre, ezért nagyon fontos, hogy ahol csak lehet, energiát takarítsunk meg. Az éghajlatváltozás fogalmának bemutatásához használhat ábrát is, valamint segítségére lehet a 12. tudáskártya: Energia és környezet is. * A szigetelés Kovács néni fűtésszámlájára gyakorolt hatását bemutató feladatban szereplő számadatok hozzávetőleges értékek, céljuk, hogy érzékeltessék a tanulókkal a hatékonyabb szigetelés és az alacsonyabb fűtésköltség közötti összefüggést. Új iskolánk Példákat találni a jól és a rosszul hőszigetelő anyagokra és technológiákra. Megtanulni az energiahatékonyság néhány előnyét. Megérteni, hogy az épületek némelyik energiatakarékos alkotóeleme igen drága lehet. Fölsorolni az energiatakarékos épületek néhány ismérvét. Tisztában lenni az energiahatékonyság fontosságával mind lokálisan, mind globálisan. energia, energiahatékonyság, elektromosság, szigetelés, biomassza, vízenergia, napelem. Becsült időigény: 25 perc Elvárható követelmények: Az átlagos tanulók: tudják, hogy a jó szigetelők visszatartják a hőt; példákat tudnak mondani a jól és a rosszul hőszigetelő anyagokra; tudják, hogy a magas energiahatékonyság csökkenti a fűtési költségeket és az energiafogyasztást; tisztában vannak néhány olyan módszerrel és eljárással, amelyek eredményeként a különböző építőanyagok és szerkezeti megoldások befolyásolhatják az energiahatékonyságot; tudják, hogy az olyan megújuló energiaforrások, mint a napelem, képesek részben fedezni egy épület energiaszükségletét; meg tudják indokolni, miért kívánatos az energiahatékonyság. Az átlagnál lassabban haladó, gyengébb tanulók: tudják, hogy a hő kiszökhet az épületekből és tudnak javasolni módszereket ennek csökkentésére; fel tudnak sorolni néhány olyan hétköznapi anyagot, ami jó hőszigetelő; tudják, hogy egyes anyagokat tulajdonságaik alkalmasabbá tesznek az épületekben történő felhasználásra, mint másokat; tudják, hogy az energia használata pénzbe kerül. Az átlagnál gyorsabban haladó, tehetséges tanulók: ezenfelül el tudják magyarázni, hogyan működnek a hőszigetelő anyagok; megértik az energiahatékonyság lokális és globális hatásait; példákat tudnak mondani az energiatakarékos építkezés jellemzőire és alkotóelemeire; megértik és meg tudják fogalmazni, hogy miért fontos az energiahatékonyság. Képesek a tanulók egy összetett költségvetés kezelésére egy új, energiahatékony iskola felépítéséhez? A feladat során a 9 12 éves tanulóknak lehetőségük nyílik választani az energiatakarékos anyagok és a költséghatékonyság között, miközben valóságos problémákat kell mérlegelniük. A feladatot a teljes osztálynak mutassuk be, lehetőleg interaktív táblán, hogy a tanulók megértsék, miről is van szó. A feladat kisebb csoportokban is elvégezhető, ahol a tanulók közösen oldhatják meg a problémákat és vitathatják meg választásuk lehetséges következményeit minden egyes szakaszban. A felzárkóztatásra szoruló tanulók esetleg segítségre szorulhatnak az építőanyagok listájának elolvasásakor, illetve a legmegfelelőbb anyagok kiválasztása során. Az energiaszolgáltatós tevékenységet a szükséges számítások miatt inkább az átlag felett teljesítő diákoknak ajánljuk. A feladat hatékonyan segíti a szövegértési-nyelvi, matematikai, technikai és természettudományos képességek fejlődését. Az óra végén az osztály egésze megbeszélheti, mennyire tartották életszerűnek a feladatot, és milyen szempontok, fontossági sorrendek érvényesülnek a valós helyzetekben egy új (iskola)épület tervezésekor, felújításakor, az olyan tényezőket is figyelembe véve, mint a költségek és az energiahatékonyság. Megújuló város Legalább alapfokon megérteni, hogyan termel elektromos energiát a szélturbina. Megtanulni és példákkal alátámasztani, hogy több tényező befolyásolja, hova lehet szélerőművet építeni. Megtanulni, hogy az energiát a megtermelés helyszínéről el kell juttatni a felhasználás helyére. Megtanulni, hogy az országos hálózat légvezetékek és föld alatti kábelek hatalmas hálózata, amely elektromos energiával látja el az egész országot. Megtanulni, hogy az elektromosenergia-termelés az ingadozó fogyasztás és a kereslet függvénye, így a kínálatnak az igény kielégítéséhez rugalmasnak kell lennie. energia, generátor, tengely, áttétel, rotor/forgólapát, elektromos energia, megújuló energiaforrás, biomassza, napelem, turbina, vízerőmű, távvezeték, országos hálózat, kereslet, kínálat, elosztás. Becsült időigény: összesen 50 perc; 1. rész: 10 perc, 2. rész: 10 perc, 3. rész: 15 perc, 4. rész: 15 perc. Elvárható követelmények: Az átlagosan haladó tanulók: elsajátítják a szélturbina működésével kapcsolatos alapvető ismereteket; megértik, hogy számos tényező befolyásolja, hova lehet szél- vagy másmilyen erőművet építeni; fel tudnak sorolni néhányat ezek közül; tudják, mi az az áramelosztói tevékenység; megértik, milyen szempontokat kell figyelembe venni a távvezetékek nyomvonalának tervezésekor; tudják, hogy az áramszolgáltatásnak meg kell felelnie a keresletnek, és hogy a keresletet és kínálatot olyan tényezők is befolyásolják, mint az időjárás vagy a napszak. Az átlagnál lassabban haladó, gyengébb tanulók: tudják, hogy a szélturbina elektromos energiát állít elő; megértik, hogy vannak jó helyek erőmű vagy szélerőműpark építésére és vannak kevésbé jók; tudják, hogy a távvezeték szállítja az elektromos energiát; megértik, hogy az elektromos energia erőművekből és megújuló energiaforrásokból származik, és hogy a szél erőssége befolyásolja a szélerőművek teljesítményét. Az átlagosnál gyorsabban haladó, tehetséges tanulók: ezenfelül el tudják magyarázni a szélturbina működését; ismerik az erőművek elhelyezésének legfontosabb szempontjait; tudják, mi az az országos hálózat, és mi annak szerepe az elektromos energia szállításában; meg tudnak nevezni néhányat az energia keresletét és kínálatát befolyásoló tényezők közül, és el tudják magyarázni ezek okát. A feladat során a 9 12 éves tanulóknak lehetősége nyílik az elektromosenergia-termelés jövőjével kapcsolatos főbb kérdések megismerésére 10 11

7 azáltal, hogy segíthetnek egy képzeletbeli városnak kiválasztani a legmegfelelőbb megújuló energiaforrást. Magyarázza el az osztálynak, hogy a megújuló energiaforrások, mint a szél, nem fogynak el, míg a szénhez hasonló, nem megújuló energiaforrások csak korlátozott időre elegendők! Mondja el nekik, hogy a megújuló energiaforrások a jövőben egyre fontosabbak lesznek, hiszen ha elfogynak az olyan készletek, mint a szén, más energiaforrással kell helyettesítenünk őket, hogy továbbra is termelhessünk energiát! Motiválja a tanulókat azzal, hogy a feladat megoldása során segíteni fognak egy képzeletbeli városnak a megújuló energiaforrások alkalmazására történő átálláshoz! A tapasztalataink alapján a legtöbb tanuló önállóan megbirkózik az 1. rész: Hogyan működik? fejezettel, ha pedig elakadnának, az Energiaforrások fejezet vagy az 1. tudáskártya: Energiaforrás: a szél segítségükre lehet a szélenergia megértésében. A 2. rész: Hová építsük? az egész osztálynak szól, a csoportos döntést követően a tanulók rákattinthatnak az interaktív táblán ha van a kiválasztott helyszínre. A 3. rész: Hogyan jut el az elektromos energia a rendeltetési helyére? párokban végezhető tanulási feladat, a felzárkóztatásra szoruló tanulóknak esetleg segítségre lehet szükségük a legjobb útvonal megtalálásában. A 4. rész: Mennyi energiára van szükségünk? olyan csoportos tevékenység, amelyet a legjobb tanulók önállóan is elvégezhetnek. A felzárkóztatásra szoruló tanulóknak esetleg segítségre lesz szükségük a figyelmeztető üzenetek és a változó feltételek elolvasásához, bár az irányítást élvezni fogják. Az országos hálózat fogalmát gondosan el kell magyarázni a tanulóknak. Mutassa be (magyarázza el nekik), hogy az országos hálózat légvezetékek és föld alatti kábelek hatalmas hálózata, amely árammal látja el az egész országot! Ez azt jelenti, hogy az elektromos energia oda szállítható az országban, ahol szükség van rá. Útmutató a feladatlapok használatához A feladatlapok 9 12 év közötti tanulóknak készültek, azonban a felzárkóztatásra szoruló tanulók esetleg segítséget igényelhetnek az értő olvasáshoz, illetve egyes tevékenységekhez. 1. Energia az otthonunkban Segíteni a tanulóknak, hogy megértsék, otthon miféle energiafajtákat használnak. Bevésni a soros áramkörökről és kapcsolókról tanultakat: hogy az izzó csak teljes, zárt áramkör esetén világít, és hogy a kapcsoló egy megszakító az áramkörben, amely tetszőlegesen nyitható-zárható. energia, elektromos energia, áramkör, üzemanyag. További tananyagegységek: 11. tudáskártya: Energia az otthonunkban Minden csoportnak szüksége lesz egy elemre, két izzóra és három vezetékre az áramkörhöz, valamint egy fém iratkapocsra, két rajzszögre és egy kis fadarabra a kapcsolóhoz. Feladatlapok 1. Energia az otthonunkban 2. Az energia nyomában 3. Transzformátorállomás-teszt 4. Építsünk erőművet! 5. Építsünk szélerőművet! 6. Nem megújuló energiaforrások 7. Ne pazarold az energiát! 8. Hőszigetelési kísérlet 9. Megújuló energiaforrások 10. A megújuló energia kérdései Beszéljék meg közösen, hogy egyes berendezések (pl. tűzhelyek) elektromos energiával és földgázzal egyaránt működhetnek (sőt kisebb településeken még mindig olaj-, fa- vagy széntüzelésű tűzhelyen főznek)! Az áramkörhöz egyszerű, pl. iratkapocsból készült kapcsolót is adhatunk, amivel szabályozhatjuk az izzókat. A kapcsoló elkészítéséhez tekerje az egyik vezetékvéget egy rajzszög köré, majd tegye az iratkapcsot a rajzszög alá, amit aztán nyomjon be a fadarabba! Ezután a másik vezeték végét tekerje a másik rajzszög köré, és nyomja be azt is a fába! Az iratkapocsnak el kell érnie a második rajzszögig, hogy zárja az áramkört, elfordítva pedig megszakítja azt

8 2. Az energia nyomában Felismertetni és bevésni azt az ismeretet, hogy az elektromos energiát mindig valamilyen energiaforrás felhasználásával termelik. Segíteni annak megértésében, hogyan termelik, szállítják és szolgáltatják az elektromos energiát. energia, áram, forrás, erőmű, transzformátorállomás, nagyfeszültségű távvezeték. További tananyagegységek: 9. tudáskártya: Elektromosenergia-termelés, 10.: Az áram elosztása Az osztály közösen beszélje meg, milyen szerepet játszanak a lánc egyes elemei: a tévé, a hálózati elektromos energia, a kisebb és nagyobb transzformátorállomások, a nagyfeszültségű távvezeték, az erőmű, a szén, illetve a szénbánya. Ezek szerepének tudatosításával felismerhető, hogy ezek összekapcsolódó rendszert alkotnak. 3. Transzformátorállomás-teszt Felhívni a figyelmet a transzformátorállomások és a magas feszültség potenciális kockázataira, veszélyeire, és megerősíteni a biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat. energia, áram, transzformátorállomás, feszültség. További tananyagegységek: 10. tudáskártya: Az elektromos energia elosztása, 13. Biztonság, 1. Házon kívül Miután a tanulók kitöltötték a transzformátorállomás-tesztet, az osztály közösen beszélje meg, melyik kérdésre mit válaszoltak, majd mutassa be a helyes megoldásokat! Feltétlenül győződjön meg róla, hogy a gyerekek megértettéke, miért veszélyes (a szakemberek kivételével) bárkinek belépni egy transzformátorállomásba! 4. Építsünk erőművet! Felismertetni és megértetni a tanulókkal, hogyan működik egy hagyományos széntüzelésű erőmű. erőmű, generátor, kazán, turbina, villanypózna, távvezeték. További anyagok: 9. tudáskártya: Elektromosenergia-termelés, 5. Energiaforrás: szén; Annak szemléltetésére, hogyan termelnek elektromos energiát a széntüzelésű erőművek, bemutatható a tanulóknak Az energia nyomában 3. rész: Áram! című feladatban található rajzos animáció. Ha nem használja az online feladatokat, adja meg a tanulóknak a feladatlap helyes megoldását, és magyarázza el nekik, melyik szakaszban mi történik! Ezután kérje meg a tanulópárokat, hogy mutassák be egymásnak az elektromosenergiatermelés folyamatát, és szükség szerint segítsen nekik! Megoldás: A szenet elégetik, hogy vizet forraljanak vele. A vizet a kazánban forralják fel. A nagy nyomású gőzt csövek továbbítják. Az áramló gőztől a turbina elkezd nagyon gyorsan forogni. A generátor elektromos energiát termel. A vezetékek eljuttatják az elektromos energiát az országos hálózatba. 5. Építsünk szélerőművet! Egyszerű szélkerék (forgó) készítése annak bemutatására, hogyan forgatja meg a szél a turbina lapátjait. Felismertetni a tanulókkal a folyamat során fellépő erőket, és felhívni figyelmüket arra a nehézségre, hogy a turbinának mindig a széllel szembe kell fordulnia. megújuló energiaforrás, energia, áram. További taneszközök: 2. tudáskártya: Energiaforrás: szél, az 5. feladatlapon felsorolt kellékek; olló, szívószál, kapocs, papírlap. A tanulók könnyebben megértik, hogyan készül a szélkerék, ha előbb bemutat nekik egy már kész, működő példányt, vagy ha lépésről lépésre végigvezeti őket az elkészítés folyamatán. A kritikus pontok a következők: nem szabad túl közel fúrni a lyukakat a papír széléhez, a kapcsot pedig félig ki kell nyitni, hogy szorosan illeszkedjen a szívószálba. Beszéljék meg közösen, hogyan forgatja meg a kereket a szél ereje! Hasonlítsa össze a szélkerék lapátjait a szélturbina lapátjaival, és hívja fel a tanulók figyelmét a lapátok csavart vagy a kerék síkjával szöget bezáró alakjára! Kérdezze meg a tanulókat, mihez csatlakoznak a turbina lapátjai (a tengelyhez és az áttételhez, amelyek gyors forgásukkal egy generátort hajtanak meg)! Elég bonyolult azt biztosítani, hogy a szélkerék mindig a széllel szembe nézzen. A tanulók megállapíthatják a szél irányát, ha fűszálakat vagy apró szemcséjű anyagot szórnak a levegőbe, ám magának a szélkeréknek egy hátsó, függőleges lapátra van szüksége ahhoz, hogy mindig a széllel szembe tudjon fordulni a tanulók megnézhetnek egy szélkakast, hogy megértsék, hogyan is működik ez, és megpróbálhatják önállóan megoldani a problémát. Megjegyzendő, hogy a szélturbinákban van szélirány-érzékelő és szervomotor is, mely automatikusan széllel szembe fordítja a lapátokat. 6. Nem megújuló energiaforrások A nem megújuló energiahordozókkal kapcsolatos, kulcsfontosságú ismeretek megértése, emlékezetbe vésése. Annak felismertetése és megértetése a tanulókkal, hogy a nem megújuló energiaforrások végesek, és hogy a fosszilis tüzelőanyagok elégetésekor szén-dioxid keletkezik

9 áram, nem megújuló energiaforrás, fosszilis tüzelőanyag. További tananyagegységek: 5 8. tudáskártyák (szén, földgáz, olaj, atom), valamint tájékoztató anyagok, például lexikonok vagy internet-hozzáférés. Mondja el az osztálynak, hogy Magyarországon a felhasznált elektromos energia több mint 60 százalékát szén, tüzelőolaj vagy földgáz eltüzelésével állítják elő! Kérje meg az osztályt, hogy próbálják kideríteni, mi lehet ennek az oka? A lehetséges válaszok: jelentős készletek állnak vagy álltak rendelkezésre ezekből az energiahordozókból, ez az elektromosenergiatermelés legolcsóbb módja, a szén- és gáztüzelésű erőművek nagy mennyiségű elektromos energiát képesek termelni, az ehhez szükséges technológia pedig hagyományosan ismert és évtizedek óta kialakult. Kérdezze meg az osztályt, miért kell más megoldásokat és energiaforrásokat keresnünk! A helyes válaszok: a szén-, a kőolaj és földgázkészletek egy nap elfogynak, a szén, a fűtőolaj és a földgáz elégetésekor éghajlatváltozást okozó szén-dioxid keletkezik. 7. Ne pazarold az energiát! Felelős energiahasználatra ösztönözni a tanulókat. Segíteni annak felismerésében és megértésében, hogyan károsíthatják a környezetet az energiapazarlás különböző módjai. A tanulók emlékezetébe vésni a legfontosabb biztonsági szabályokat az otthoni áramhasználatról. energia, energiaforrás, áram, aljzat. További anyagok: 12. tudáskártya: Energia és környezet, 14. Biztonság, 2. Otthon; A4-es papírlap, zsírkréta, színes tollak, ceruzák. Kérdezze meg a tanulókat, tudnak-e más példákat mondani az energiapazarlásra, és van-e ötletük, hogyan lehetne ezt az energiát megtakarítani! Van hátránya is az energiatakarékosságnak? Ha például az iskola számítógépeit úgy állítják be, hogy 10 perc üresjárat után kikapcsoljanak, energiát takaríthatunk meg, viszont egyes felhasználók nem örülnének neki, mert használat előtt meg kellene várniuk, amíg a számítógép bekapcsol. Az energiatakarékossági módszerekre pozitívan kell tekinteni, nem pedig kényelmetlenségként, a számítógépek tehát például teljes kikapcsolás helyett készenléti üzemmódba válthatnak 10 perc elteltével. A tanulók saját balesetvédelmi posztereket tervezhetnek, ezzel is fejlesztve technikai, ábrázoló-kifejező, kommunikációs és informatikai képességeiket. 8. Hőszigetelési kísérlet Megértetni a tanulókkal, hogy az egyes anyagok eltérő hőszigetelő képességgel rendelkeznek. Megtanítani a tanulóknak, hogyan végezzenek el egy egyszerű kísérletet ellenőrzött körülmények között. Segíteni a tanulóknak összefüggést találni az energiafogyasztás és a felhasznált építőanyagok között. energia, szigetelés, hőszigetelő. További anyagok: a 8. feladatlapon felsorolt eszközök. A kísérlet megkezdése előtt beszélje meg a tanulókkal, hogyan végezhetnek pontos méréseket, pl. hogy minden anyagot a helyére kell rögzíteni gumival, és hogy minden anyag hőmérsékletét 5 percenként ellenőrizni kell. Győződjön meg róla, hogy a tanulók helyesen, célszerűen és biztonságosan használják-e a hőmérőt és pontosan le tudják-e olvasni a hőmérő adatait! A felzárkóztatásra szoruló tanulók fokozott segítséget igényelnek, de biztassa őket e tapasztalati tanulás minél nagyobb részének elvégzésére! Figyelmeztesse és gondosan figyelje a tanulókat, hogy legyenek óvatosak, amikor forró vízzel dolgoznak! Ha kell, vállalja magára a forró víz dobozokba töltésének feladatát, a tanulókat pedig bízza meg a hőmérséklet mérésével és följegyzésével! Ha lehetséges, hagyják a vizet 40 percnél tovább a dobozokban, hogy felismerjék, milyen változásokat, eltéréseket okoz az eltelt idő a hőmérsékletben! Kérje meg a tanulókat, hogy az eredményeket ábrázolják grafikonon és használjanak minden dobozhoz más színt! Magyarázza el az osztálynak, hogy a jó hőszigetelő anyagokban kis légbuborékok vannak (vagy a gyártás során ilyeneket hoznak létre). Ismertesse, hogy a levegő szabad keringése általában energiaveszteséggel jár! Beszéljék meg, miért jó hővezetők és így rossz hőszigetelők az olyan nagy sűrűségű anyagok, mint az acél vagy az üveg! Kérdezze meg az osztályt, véleményük szerint hogyan befolyásolja mindez az épületek energiahatékonyságát! 9. Megújuló energiaforrások Felismertetni és megértetni a tanulókkal, hogyan működik a napkollektor és a vízenergiát hasznosító berendezés Lehetőséget adni a tanulóknak, hogy megoldást találjanak két, gyakorlati problémára. energia, megújuló energiaforrás, szélerőműpark, erőmű, áram, távvezeték, transzformátorállomás. További anyagok: 2. tudáskártya: Energiaforrás: víz, 3. Energiaforrás: Nap. Minden csoportnak szüksége lesz egy üres CD-tokra (a benne lévő papírok nélkül), valamint egy kétliteres üdítőspalackra; továbbá tájékoztató anyagokra, például lexikonokra, szakkönyvekre vagy internet-hozzáférésre. Ez a feladat különösen illik az olyan jobb képességű tanulókhoz, akik élvezik a kihívást, és képesek önállóan tervezni és dolgozni. A tanulóknak kutatást kell végeznie a napkollektor és a vízenergiát hasznosító berendezés (beleértve a vízkereket is) működéséről az ötletgyűjtéshez. A napenergia feladat egyik lehetséges megoldása, ha lámpafényt irányítanak két, négyzet alakú fekete papírfelületre, amelyek közül az egyik a CD-tokban van. Majd összehasonlíthatják a két papírdarab hőmérsékletét. A vízenergia feladat egy lehetséges megoldása, ha egy kis, műanyag flakonból kivágnak egy ívelt darabot, majd ezt egy csőhöz rögzítve egyszerű vízturbinát hoznak létre, amely egy csap vagy egy ceruza körül forog. Megjegyzendő, hogy a szélturbinákban van szélirány-érzékelő és szervomotor is, mely automatikusan széllel szembe fordítja a lapátokat

10 10. A megújuló energia kérdései Segíteni a tanulóknak felismerni és megérteni az új szélerőműparkok építése körüli vitás kérdéseket. Lehetőséget adni a tanulóknak, hogy kifejtsék véleményüket a megújuló és nem megújuló energiaforrásokról, és ezeket összehasonlítsák egymással. energia, megújuló energiaforrás, szélerőműpark, erőmű, áram, távvezeték, transzformátorállomás. További anyagok: 1 8. tudáskártya az összes energiaforrásról Miután az osztály kiválasztotta a szélerőmű leendő helyszínét, vitassák meg, miért pont arra a helyre esett a választásuk, illetve van-e valamilyen hátránya a kiszemelt helyszínnek! A szélerőműparkok mellett szólhatnak a következő érvek: a szél megújuló energiaforrás; a szél ingyen van ; nem keletkezik a globális felmelegedést és éghajlatváltozást okozó szén-dioxid; a szélerőműpark területe továbbra is felhasználható mezőgazdasági célokra. A szélerőműparkok ellen a következő érvek hozhatók fel: időszakosak, mivel a szél nem fúj állandóan; nem mindenkinek tetszenek; mezőgazdasági vagy természetes földterületet foglalnak el; kevesebb energiát termelnek, mint a hagyományos tüzelőanyaggal működő erőművek. Értékelés, 1. rész: Elektromos energia 1. El tudom magyarázni, mit jelent az elektromosenergia-termelés. 2. Fel tudok sorolni néhány energiaforrást. 3. Tudom, hogy hívják azt az épületet, ahol az elektromos energiát termelik. 4. Tudom, hogyan juttatják el az elektromos energiát az ország egyik részéből a másikba. 5. Tudom, hogy mit jelent a nagyfeszültség. 6. Tudom, hogy mire szolgál a transzformátorállomás. 7. El tudom magyarázni, hogy mi az országos hálózat. 8. Fel tudok sorolni néhány energiafajtát, amit otthonunkban használunk. Igen Talán Nem Megjegyzések Értékelés 9. Tudom, hogy mi a hálózati elektromos energia. 10. Össze tudok állítani egy áramkört egy elemből, néhány drótból és egy izzóból. A csomag négy értékelőlapot is tartalmaz, amelyekkel felmérheti tanulói tudását az alábbi témakörökben: áram, energia és környezet, energiatakarékosság és biztonság. Az értékelőlapok kitöltetésével bevonhatja tanulóit saját tudásuk értékelésébe. A tanulók minden állításnál kipipálják vagy az igen -t, vagy a nem -et vagy a talán -t. A felzárkóztatásra szoruló tanulók esetleg segítséget igényelnek némelyik állítás elolvasásához és értelmezéséhez. Az értékelőlapok nem helyettesítik a pedagógus által végzett különböző értékelési módokat, csupán kiegészítik azokat. Javasoljuk, hogy a tanár más módszerekkel is mérje fel tanulói energiával kapcsolatos tudását, például órai munkájuk megfigyelésével, feleltetéssel, az elvégzett munka osztályozásával és annak pontos nyomonkövetésével és megfigyelésével, mennyire voltak sikeresek a tanulók a feladatok megoldásában. 11. Tudom, hogyan működnek a kapcsolók. 12. Tudom, mit jelent az, hogy megújuló. 13. Fel tudok sorolni néhány megújuló energiaforrást. 14. Tudom, mik az előnyei és hátrányai az elektromosenergia termelésnek a megújuló energiaforrásokból. 15. Tudom, mit jelent az, hogy nem megújuló. 16. Fel tudok sorolni néhány nem megújuló energiaforrást. 17. Tudom, mik az előnyei és hátrányai az elektromosenergia-termelésnek nem megújuló energiaforrásokból. 18. Tudom, hogy Magyarországon milyen forrásokból termelik az elektromos energia nagy részét. 19. Tudom, hogy Magyarországnak milyen energiahordozókból vannak készletei. 20. Meg tudom mondani, hogy milyen megújuló forrásokból termelik a legtöbb energiát Magyarországon

11 Értékelés, 2. rész: Energia és környezet Értékelés, 4. rész: Elektromos energia, az elektromos energia biztonságos használata Igen Talán Nem Megjegyzések Igen Talán Nem Megjegyzések 1. Fel tudok sorolni néhány fosszilis tüzelőanyagot. 1. Tudom, hogy mi a különbség az elemek és a hálózati elektromos energia között. 2. Tudom, hogy az elektromosenergia-termeléshez milyen energiahordozókat égetnek el. 2. Tudom, hogy miért veszélyes a hálózati elektromos energia, ha nem megfelelően használják. 3. Tudom, hogy az erőművek mely fajtái bocsátanak ki szén-dioxidot. 3. Tudom, hogy mit jelent a feszültség. 4. Tudom, hogy mi a szén-dioxid. 4. Tudok legalább két szabályt a konnektorok biztonságos használatáról. 5. El tudom magyarázni, hogy az elektromosenergiatermelés hogyan károsíthatja a környezetet. 5. Tudom, hogy miért veszélyes vizes kézzel a kapcsolókhoz nyúlni. 6. Tudom, hogy mi az éghajlatváltozás. 6. Tudom, hogy melyik helyiségbe nem szabad elektromos berendezéseket vinni. 7. Tudok példákat arra, hogy hogyan lehet szén-dioxid kibocsátása nélkül elektromos energiát termelni. 7. Tudom, hogyan kell biztonságosan használni a kenyérpirítót. 8. Tudom, miért nem szeretné néhány ember, hogy Magyarország egyes részein új szélerőművek épüljenek. 8. Tudom, hogy milyen a sérült elektromos kábel, és hogy miért kell kicserélni. 9. Tudom, hogy melyik energiahordozókból van korlátozott mennyiség. 9. Tudom, hogy mi a légvezeték. 10. Tudom, hogy mely energiaforrások tartanak örökké. 10. Tudom, hogy mi a föld alatti kábel. Értékelés, 3. rész: Energiatakarékosság 1. Ismerem az otthoni árampazarlás néhány jellemző módját. 2. Tudok példákat arra, hogyan pazaroljuk az elektromos energiát az iskolában és más épületekben. 3. Tudok néhány példát arra, hogyan pazaroljuk az elektromos energiát a szabadban. 4. Tudom, miért fontos, hogy ne pazaroljuk az elektromos energiát. 5. Fel tudom sorolni az árampazarlás néhány káros hatását. 6. Tudom, hogy hogyan lehet otthon takarékoskodni az elektromos energiával. 7. Tudom, mit jelent az energiahatékonyság. Igen Talán Nem Megjegyzések 11. Fel tudok sorolni három dolgot, amit nem szabad légvezeték közelében csinálni. 12. Tudom, hogyan lehetek biztonságban az utcai lámpák közelében. 13. Tudom, hogy miért nem szabad építési területre vagy az utcán lévő gödrök közelébe menni. 14. Tudom, hogy miért van minden transzformátorállomáson Életveszély felirat. 15. Tudom, mit kell tennem, ha a focilabda vagy más játék egy transzformátorállomás területére esik. 16. El tudom magyarázni, miért nem szabad semmivel dobálni a transzformátorállomásokat. 17. Tudom, hogy miért veszélyes nagyfeszültségű vezeték közelébe menni. 18. Tudom, hogy mi a villanyoszlop, és hogy miért nem szabad felmászni rá. 19. Felismerem a villanyoszlopokat. 8. El tudom magyarázni, hogy mit jelent a hőszigetelés. 9. Tudok példát mondani jól és rosszul hőszigetelő anyagokra. 20. Tudom, hogy miért veszélyes szétszedni az elektromos berendezéseket. 10. Tudom, hogyan szökhet ki a hő az épületekből

12 Hasznos weboldalak Energy Saving Trust Az Energy Saving Trust nevű szervezet angol nyelvű weblapja hasznos tanácsokkal szolgál az otthoni energiatakarékosságról, és online felmérést készít az otthon alkalmazott energiatakarékossági módszerekről. Dán Szélenergia Szervezet A Dán Szélenergia Szervezet weblapján a szélenergiával kapcsolatos tudnivalók találhatók, a szélenergia működésétől a történelméig. A honlap emellett a szélturbina különböző részeihez kapcsolódó játékos feladatokat, valamint szélturbina-szimulációkat is tartalmaz az angol nyelven olvasó felső tagozatosoknak. A BBC-híradó honlapja A BBC angol nyelvű honlapján olvasható tudósításból kiderül, Nagy-Britannia áramfelhasználásának mekkora hányadát fedezi a szél- és hullámenergia, illetve milyen szél- és hullámerőművek épülnek az országban a jövőben. Energy and Resources Institute Az Energy and Resources Institute (Energia és Erőforrások Intézet) EduGreen weboldala olyan környezetvédelmi témákról tájékoztat (angolul), mint az energiatakarékosság vagy az éghajlatváltozás. energy.htm Young People s Trust for the Environment A Young People s Trust for the Environment nevű civil szervezet angol nyelvű honlapján hasznos környezetvédelmi adatlapok és tevékenységek találhatók olyan témákban, mint például az energia, a globális felmelegedés vagy a Kiotói Egyezmény. United States Environmental Protection Agency Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalának (angol nyelvű) honlapja elmagyarázza, mi az az üvegházhatás, és animációkkal szemlélteti, hogyan járul hozzá a globális felmelegedéshez. greenhouse.html Learning and Teaching Scotland A Learning and Teaching Scotland skót oktatási szervezet angol nyelvű honlapján megtudhatjuk, miért kell energiahatékonyabbá válnunk, mi az a megújuló energia, és mit tesz Nagy-Britannia az üvegházhatás kivédésére. index.asp Energiaklub Környezetvédelmi Egyesület Az Energiaklub Környezetvédelmi Egyesület magyar nyelvű honlapján pedagógusoknak és diákoknak szóló oldalak találhatók, amelyek interaktív posztereket, rajzos animációkat, játékos feladatokat kínálnak az energiahatékonysággal, a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban. Körlánc Országos Egyesület A Körlánc Országos Egyesület magyar nyelvű honlapjáról indulva megtekinthető és letölthető az Éghajlatváltoztatás című film, a napelemek készítéséről szóló játék és más, elsősorban pedagógusoknak hasznos tanulmány

13 Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai támogatásával E.ON Hungária és E.ON Földgáz Kommunikációs osztálya Cím: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7 8. Tel.: Pedagógiai szakértők: Dr. Havas Péter Varga Attila PhD Venczel Éva

Útmutató 9 12 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVáros Tanári kézikönyv

Útmutató 9 12 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVáros Tanári kézikönyv Útmutató 9 12 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVáros Tanári kézikönyv Tartalom Bevezetés 2 3 Az EnergiaVáros pedagógiai koncepciója és a Nemzeti alaptanterv 4 Az EnergiaVáros feldolgozásakor

Részletesebben

Útmutató 6 10 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz. EnergiaOtthon. Tanári kézikönyv

Útmutató 6 10 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz. EnergiaOtthon. Tanári kézikönyv Útmutató 6 10 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaOtthon Tanári kézikönyv 1 Tartalom 2 Bevezetés Tantervi linkek: Magyarország Óravázlatok Figyelemfelkeltő miniprojektek Egyetlen feladat Útmutató

Részletesebben

1. feladatlap. Energia az otthonunkban. Kísérlet. Név: EnergiaVáros

1. feladatlap. Energia az otthonunkban. Kísérlet. Név: EnergiaVáros 1. feladatlap Energia az otthonunkban Minden otthonban számos olyan dolog található, aminek a működéséhez energiára van szükség. Van olyan, amelyik elektromos energiát fogyaszt, mások pedig valamilyen

Részletesebben

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra Feladatsor a Föld napjára oszt:.. 1. Mi a villamos energia mértékegysége(lakossági szinten)? a MJ (MegaJoule) b kwh (kilówattóra) c kw (kilówatt) 2. Napelem mit állít elő közvetlenül? a Villamos energiát

Részletesebben

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon 1. tudáskártya Mi az energia? Az embereknek energiára van szükségük a mozgáshoz és a játékhoz. Ezt az energiát az ételből nyerik. A növekedéshez is energiára van szükséged. Még alvás közben is használsz

Részletesebben

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010 Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 1 Energiatakarékossági lehetőségeink a háztartási mérések tükrében Kecskeméti Református Gimnázium Szerző: Fejszés Andrea tanuló Vezető: Sikó Dezső tanár ~

Részletesebben

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31.

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. VIZSGATESZT Klímabarát zöldáramok hete Című program Energiaoktatási anyag e-képzési program HU0013/NA/02 2009. május

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az alternatív energiák fizikai alapjai Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az energia felhasználása Hétköznapi energiafelhasználás: autók meghajtása, háztartási eszközök működtetése, fűtés ipari méretű

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

Megújuló energia, megtérülő befektetés

Megújuló energia, megtérülő befektetés Megújuló energia, megtérülő befektetés A megújuló energiaforrás fogalma Olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik (napenergia, szélenergia,

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő méréshez nyújt információkat.

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE Cél: A gyerekek ismerjék meg a mai és a korábbi generációk utazási szokásait, megvizsgálva, hogy milyen távolságokra utaztak, milyen közlekedési eszközt használtak és ezeknek

Részletesebben

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Nógrád megye energetikai lehetőségei Megújuló energiák Mottónk: A korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk.

Részletesebben

MELYIK AZ ENERGIAFALÓ?

MELYIK AZ ENERGIAFALÓ? MELYIK AZ ENERGIAFALÓ? Cél: Figyeljünk oda, hogy mennyi áramot fogyasztanak az elektromos készülékek. Mindenki ismerje meg, mit jelentenek a feliratok a fogyasztásról! Tanuljuk meg, hogy az elektromos

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Napenergia Vízenergia Szélenergia Biomassza SZÉL TERMÉSZETI ELEM Levegő vízszintes irányú mozgása, áramlása Okai: eltérő mértékű felmelegedés

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

Nagyon itt az ideje, hogy más úgynevezett alternatív energiaforrások után nézzünk, ami pótolni tudja a fennmaradáshoz szükséges energia igényeket.

Nagyon itt az ideje, hogy más úgynevezett alternatív energiaforrások után nézzünk, ami pótolni tudja a fennmaradáshoz szükséges energia igényeket. Bevezető: Energiaforrások Napjaink egyik legnagyobb kihívása az emberiség energiával való ellátása. Energiára van szükségünk, ha főzünk, termékeket állítunk elő, fűtünk, hűtünk, közlekedünk, szállítunk

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba.

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes Közoktatási Főosztály Oktatási és Kulturális Minisztérium 1. Az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft.

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. Szén-dioxid semlegesség A vízió: 2025-ben Koppenhága lesz az első szén-dioxidsemleges főváros a világon. az összes

Részletesebben

ELÚSZIK A PÉNZÜNK. Szükséges eszközök: Egy literes mérőedény, számológép, óra. 1 oldal; összesen 5

ELÚSZIK A PÉNZÜNK. Szükséges eszközök: Egy literes mérőedény, számológép, óra. 1 oldal; összesen 5 ELÚSZIK A PÉNZÜNK Célok: A gyerekek értsék meg, hogy a víz korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló természetes erőforrás, melyet hajlamosak vagyunk jelentős mértékben pazarolni. Egyszerű mérésen keresztül

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

A természetes energia átalakítása elektromos energiáva (leckevázlat)

A természetes energia átalakítása elektromos energiáva (leckevázlat) A természetes energia átalakítása elektromos energiáva (leckevázlat) - Az elektromos energia elınyei: - olcsón szállítható nagy távolságokra - egyszerre többen használhassák - könnyen átalakítható (hıvé,

Részletesebben

9-11. OSZTÁLYOS KÍSÉRLETI FIZIKATANKÖNYVEK (TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS)

9-11. OSZTÁLYOS KÍSÉRLETI FIZIKATANKÖNYVEK (TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS) A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 9-11. OSZTÁLYOS KÍSÉRLETI FIZIKATANKÖNYVEK (TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS)

Részletesebben

Okos hálózatok, okos mérés

Okos hálózatok, okos mérés PTE Műszaki és Informatikai Kar DR. GYURCSEK ISTVÁN Okos hálózatok, okos mérés (Outlook; Smart Grid; Smart Metering) Milyen tulajdonságokkal rendelkezik az okos hálózat? Milyen új lehetőségeket, szolgáltatásokat

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

szka105_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Wágner Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM

szka105_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Wágner Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM szka105_33 É N É S A V I L Á G Az energia 1 2. Energia a hétköznapokban, energiahordozók keletkezése és felhasználása Készítette: Wágner Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével. Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG

Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével. Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG Témakörök Zöld gazdaság és munkahelyteremtés Közgazdasági megközelítések Megújuló energiaforrások Energiatervezés Foglakoztatási

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

Cél(ok): Készítsünk egy egyszerű napenergiával működő sütőt, hogy szemléltessük, hogyan használható a Nap megújuló energiaforrásként.

Cél(ok): Készítsünk egy egyszerű napenergiával működő sütőt, hogy szemléltessük, hogyan használható a Nap megújuló energiaforrásként. A NAP MELEGE Cél(ok): Készítsünk egy egyszerű napenergiával működő sütőt, hogy szemléltessük, hogyan használható a Nap megújuló energiaforrásként. A tevékenység általános leírása: A gyerekeket osszuk néhány

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Interaktív tanórák a bevont oktatási intézményekben. 1. óra Az első óra elsősorban a figyelem felkeltését

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

EnergiaVilág Tanári kézikönyv

EnergiaVilág Tanári kézikönyv Útmutató 14 18 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVilág Tanári kézikönyv Tartalom Bevezetés Az EnergiaVilág pedagógiai koncepciója és a Nemzeti alaptanterv Az EnergiaVilág feldolgozásakor érvényesülő

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel)

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Nap- és szélenergia kutatás és oktatás OMSZ 2014. május 29. A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Ütőné dr. Visi Judit Kaknics-Kiss Barbara Kovács Enikő Miről lesz

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA Neve: Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Címe: 1144 Budapest, Kerepesi út 124. Résztvevő diákok száma: 35 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 5 Kapcsolattartó

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Oktatási feladat: Értse az összetett technikai rendszerek fogalmát, működését.

Oktatási feladat: Értse az összetett technikai rendszerek fogalmát, működését. ÓRATERVEZET 2 A tanítás helye: A tanítás ideje: A tanítás osztálya: 8. osztály + szakkör Tanít: Tanítási egység: Technika - Irányítástechnika A tanítási óra anyaga: Vezérlés, szabályozás Oktatási feladat:

Részletesebben

EnergiaVilág Tanári kézikönyv

EnergiaVilág Tanári kézikönyv Útmutató 14 18 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVilág Tanári kézikönyv Tartalom Bevezetés Az EnergiaVilág pedagógiai koncepciója és a Nemzeti alaptanterv Az EnergiaVilág feldolgozásakor érvényesülő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ENERGETIKAI ERGETIKAI ÁTVIZSGÁLÁSA. www.euronet50-50.eu. 50.eu

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ENERGETIKAI ERGETIKAI ÁTVIZSGÁLÁSA. www.euronet50-50.eu. 50.eu ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ENERGETIKAI ERGETIKAI ÁTVIZSGÁLÁSA www.euronet50-50.eu 50.eu EURONET 50/50 ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ENERGETIKAI ÁTVIZSGÁLÁSA BEVEZETŐ Az EURONET 50/50 projekt keretében sor kerül a hálózatban

Részletesebben

1. tudáskártya. Energiaforrás: szél

1. tudáskártya. Energiaforrás: szél 1. tudáskártya Energiaforrás: szél Mit kell tudni a szélenergiáról? A szelet régóta használjuk vitorlás hajók meghajtására és szélmalmok működtetésére. Ma már a szél erejét óriási szélturbinák segítségével

Részletesebben

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Továbbképzés célja A pedagógusok ismerjék meg (elevenítsék fel) : Bővítsék

Részletesebben

Bud apes 2011 . március 22

Bud apes 2011 . március 22 Modern technológiák az energiagazdálkodásban Okos hálózatok, okos mérés éé Haddad Richárd MAGYAR REGULA Budapest t2011. március 22. Témák Bevezetés, háttér ismeretek a Smart technológiák terjedésének motivációiról

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A 15-29 éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára. 2010. május 26.

A 15-29 éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára. 2010. május 26. A 1- éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára 2010. május 26. A fiatalok véleménye a környezetvédelem jelentőségéről százalék A környezetvédelem

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

Fizika. 7-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Fizika. 7-8. évfolyam. tantárgy 2013. Fizika tantárgy 7-8. évfolyam 2013. EMBER ÉS TERMÉSZET Fizika az általános iskolák 7 8. évfolyama számára FIZIKA A változat Az általános iskolai fizikatanítás az 1 4. évfolyamon tanított környezetismeret,

Részletesebben

KI-78-09-820-HU-C. A rejtélyes Nap

KI-78-09-820-HU-C. A rejtélyes Nap KI-78-09-820-HU-C A rejtélyes Nap A rejtélyes Nap Kiadóhivatal ISBN 978-92-79-12500-3 HU Víz- és szélenergia Az erőművekben a gőz forgatja körbe-körbe a turbinát. Mi más lehetne még olyan erős, hogy forgassa

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17.

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. 2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök

Részletesebben

GEOMATECH @ Sikerélmény a tanulásban

GEOMATECH @ Sikerélmény a tanulásban GEOMATECH @ Sikerélmény a tanulásban A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS 33. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 33. modul DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Megújuló energia bázisú, kis léptékű energiarendszer

Megújuló energia bázisú, kis léptékű energiarendszer Megújuló energia bázisú, kis léptékű energiarendszer Molnárné Dőry Zsófia 2. éves doktorandusz hallgató, energetikai mérnök (MSc), BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék, Magyar Energetikai Társaság

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő

Részletesebben

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14.

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14. Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energiaforrást támogató pályázati lehetőségek Havasi Patrícia Energia Központ Szolnok, 2011. április 14. Zöldgazdaság-fejlesztési

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT Projekt bemutató Szarvas, 2014. március 20. A projekt témája Fenntarthatóság Környezettudatosság Egészségtudtosság Megatrendek Globalizáció és urbanizáció Energiahiány

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Nemzetközi szervezet a

Részletesebben

Kémia 10. Az alkánok homológ sora

Kémia 10. Az alkánok homológ sora Kémia 10. Az alkánok homológ sora Műveltségi terület: ember és természet Tantárgy: Kémia Iskolatípus: szakközépiskola, gimnázium Évfolyam:10. Téma, témakör: Az alkánok Készítette: Sivák Szilvia Az óra

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

1. tudáskártya. Energiaforrás: szél

1. tudáskártya. Energiaforrás: szél 1. tudáskártya Energiaforrás: szél Mit kell tudni a szélenergiáról? A szelet régóta használjuk vitorlás hajók meghajtására és szélmalmok működtetésére. Ma már a szél erejét óriási szélturbinák segítségével

Részletesebben

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye Seszták Oszkár A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke Nyíregyháza, 2012. június 19. Vázlat I. Változások II. Múlt III. Stratégiai céljaink IV.

Részletesebben

7. é v f o l y a m. Összesen: 54. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret. A testek, folyamatok mérhető tulajdonságai. 6 óra

7. é v f o l y a m. Összesen: 54. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret. A testek, folyamatok mérhető tulajdonságai. 6 óra 7. é v f o l y a m Témakörök Órakeret A testek, folyamatok mérhető tulajdonságai. 6 Hőmérséklet, halmazállapot. 14 A hang, hullámmozgás a természetben. 5 Az energia. 11 A járművek mozgásának jellemzése.

Részletesebben