SZEMÉLYES VEZETÉSFEJLESZTÉS GESTALT ALAPOKON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEMÉLYES VEZETÉSFEJLESZTÉS GESTALT ALAPOKON"

Átírás

1 FLOW COACHING SCHOOL SZEMÉLYES VEZETÉSFEJLESZTÉS GESTALT ALAPOKON FLOW CSOPORT COACHING, SZEMÉLYES FEJLESZTÉS:

2 TARTALOMJEGYZÉK A Flow Coaching School mint iskola... 3 A Flow Coaching School eltérése más coaching iskoláktól... 3 A Flow Coaching School trénerei... 4 Mi a haszna, ha... 5 vezetıként végzi a Flow Coaching Schoolt?... 5 belsı vagy külsı tanácsadóként végzi a Flow Coaching Schoolt?... 5 A Flow Coaching School tartalma... 6 A Flow Coaching School folyamata... 8 Néhány vélemény... 9 További referenciáink A befektetés mértéke Kapcsolatok A coach az, aki azt mondja, amit nem akarsz hallani, azt látja, amit nem akarsz látni, hogy az legyél, akirıl mindig is sejtetted, lenni tudsz. Tom Landry, amerikai football-edzı FLOW CSOPORT ANIMA-RÁCIÓ KONZULTÁNSOK KFT. A FLOW CSOPORT TAGJA FUTURE SYSTEMS CONSULTING A MAGYAR GESTALT EGYESÜLET SZAKMAI TÁMOGATÁSÁVAL 2

3 A FLOW COACHING SCHOOL MINT ISKOLA Abból indulunk ki, hogy mindenki a legjobb tudása szerint cselekszik. Ha igaz, hogy az emberek legjobb tudásuk szerint cselekszenek, akkor a coach dolga, hogy több lehetıségre nyissa meg ügyfele szemét, segítse a döntéseit, és az elsı lépéseket az új úton. Ezt a tudást és mővészetet tanítjuk a Flow Coaching Schoolban. Eddig hét nyitott csoportban, és két vállalati vezetıi, ill. HR-es csoportot tanítottunk coacholni Magyarországon. Száznál több ember került kisebb-nagyobb közelségbe a Gestalt alapú vezetıi coacholással tanításaink révén. Ebbıl hetvennégyen csinálták végig a Flow Coaching School-t. A Flow Coaching Schoolban vezetık és tanácsadók válnak executive coachokká. Eredményessége a tapasztalati tanulás hatékonyságán, a trénerek hitelességén és változatos stílusán, valamint a program átgondolt és többször megújított felépítésén alapul. A FLOW COACHING SCHOOL ELTÉRÉSE MÁS COACHING ISKOLÁKTÓL 2003 óta hét csoport végzett, az elsı néhány gyakorló ügyfelet a szervezık biztosítják a résztvevıknek, aki elvégzi, biztos, hogy legalább két ügyfelet coacholt már, a résztvevık legalább hatszor tapasztalt coach felügyelete mellett gyakorolnak, és kapnak visszajelzést, a résztvevıket arra készítjük fel, hogy ha nincs semmilyen eszközük, akkor is eredményesek tudjanak lenni, a trénerek tapasztalatai: szervezetfejlesztés, vezetıi munka, belsı coaching, külsı coaching, idegen kultúrában (nemzetközi) coacholás, a képzés a Magyar Gestalt Egyesület szakmai támogatását élvezi, és ezek mellett megfelel az International Coach Federation (ICF) (http://www.coachfederation.org/getaccredited/) elıírásainak. Mi az ún. Gestalt irányzat szerint dolgozunk, és ezt tanítjuk. Ennek az irányzatnak az alkalmazása már rövidtávon eredményt hoz. A coach nemcsak intellektuális, hanem tudatosan teljes valójában vesz részt a munkában. Észrevesszük és észrevetetjük azokat a testi, lelki jelzéseket, amelyek sok információt adnak egy-egy esemény megélésérıl, és amelyek így segítenek új megvilágításba helyezni ezeket az eseményeket. Ahogyan dolgozunk a coaching ügyfelünkkel, úgy dolgozunk a Flow Coaching Schoolban is. A Flow Coaching School elvégzése jelentıs befektetés mind pénzügyi tekintetben, mind az energiák tekintetében. Ezt a befektetést annak érdemes megtenni, aki kiveszi a megtérüléshez szükséges emberi és anyagi gazdagodást belıle. A részvételi díj már 3 ügyfél után megtérül, középáras díjazással számolva. A tréning során az ügyfélmunkára való felkészüléshez tudást és támogatást adunk. 3

4 A FLOW COACHING SCHOOL TRÉNEREI A Flow Coaching School-t a Flow Csoport belsı és meghívott trénerei vezetik. Dr. Erıs Ilona a Flow Coaching School vezetıje és minden modulban trénere, tizenhét éve a szervezet- és vezetésfejlesztı szakmában dolgozik. A szakmát többek között az NTL Institute és a Gestalt Institute of Cleveland kurzusain tanulta. A Szervezetfejlesztık Magyarországi Társaságának tiszteletbeli tagja és Mezei Julcsi díjasa, a Magyar Gestalt Egyesület (www.gestalt.hu) egyik alapítója, elsı elnöke és tiszteletbeli tagja. Bozsogi Dia a készségfejlesztı modulok társtrénere. A Flow Coaching School elsı évfolyamában tanulta a coacholást, azóta elsısorban közép- és felsı vezetıket coacholt. A Magyar Gestalt Egyesület elnökhelyettese. Kormányos Attila a cégen belüli coacholás szakértıje. İ elıször ügyfélként élte meg, majd a Flow Coaching Schoolban tanulta a coacholás mővészetét. Azóta is munkahelyén, egy multinacionális cégnél vezet többszáz embert és coachol kollégákat. Richard Bents PhD a kérdıív-használatra minısítı modulok másik trénere, aki az Egyesült Államokban és Európa német nyelvterületein folytat vezetésfejlesztést, és a tanítandó kérdıívek társalkotója. A minnesotai Saint Paulban él. Az igazi felfedezı utazás nem új területek meglelésében rejlik, hanem az új látásban. Marcel Proust 4

5 MI A HASZNA, HA vezetıként végzi a Flow Coaching Schoolt? Vezetıi stílusa erıszakmentes, hatása mégis erıteljes lesz. Jelentıségteli kontaktust tud létrehozni és fenntartani. Megtanulja, hogyan segítse elı és támogassa a beosztottai egyéni fejlıdését. Erısségei tudatosabbá válnak, és jobban támaszkodik rájuk. belsı vagy külsı tanácsadóként végzi a Flow Coaching Schoolt? Jelenlétének erısségét fokozza, így könnyebben fogadják el szakértıként. Megtanulja, hogyan segítse ügyfelét anélkül, hogy átvenné tıle a feladatot. Tudni fogja, mit tegyen, amikor nem tudja, mit tegyen. Megtanulja, hogyan kezelje üzleti kapcsolatként a coacholást. Annak a terjedelmét, amit hiszünk és teszünk, korlátozza mindaz, amit nem sikerül észlelnünk. És mivel nem sikerül észlelnünk, hogy nem sikerül észlelnünk, ezért igen keveset tehetünk a változásért, mindaddig, amíg észre nem vesszük, észlelési korlátaink hogyan formálják gondolatainkat és cselekedeteinket. Ronald Laing, pszichiáter 5

6 A FLOW COACHING SCHOOL TARTALMA Coacholni és önmagunkat executive coachként eladni tanítunk. Nem merülünk el abban, más irányzatok hogyan csinálják. Csak annyi elméleti modellt kínálunk, amennyi ahhoz kell, hogy valakibıl gyakorlati coach legyen, és résztvevıinkkel feldolgoztatjuk, hogy az adott modell hogyan mőködik az ı valóságukban. Három modell, ill. felfogás biztosan megjelenik a munkánkban. Tudatosítás Érzékelés Energiamobilizálás Akció Kontaktus Lezárás Visszavonulás A Gestalt tapasztalati ciklus (ld. ábra) azt mutatja meg, hogy milyen egy egészséges, jól funkcionáló együttmőködés, illetve felhívja a figyelmet az energiaszintek változására. A GROW modell arra alkalmas, hogy pontosítsuk a változási igényt, körüljárjuk a lehetıségeket, és akciótervet hozzunk létre, amit a következı ülésen leellenırzünk. Jól használható akkor, amikor sürgetettséget érzünk, vagy igényünk van a strukturáltságra. Az elismerı feltárás (Appreciative Inquiry) felfogása abban segít, hogy fejlıdést elısegítı bizalmi kapcsolatot teremtsünk, és megtaláljuk a fontos megırzendıket és változtatandókat. E három mások által kitalált felfogáson kívül a legtöbbet azon dolgozunk, hogy hogyan észleljük a saját mőködésünket, és a másokra tett hatásunkat. Ez a legfıbb eszközünk a vezetıi coacholásban. A K jelő készségfejlesztı modulokban mindenekelıtt a mőködésünk és a hatásunk tudatosítása zajlik. Akkor növünk, amikor nem nézünk oda Tábor Béla Coaching készségfejlesztı modulok (K 1-4 ) (2*3 nap + 2*2 nap) azon dolgozunk, hogyan vagyunk jelen, mit veszünk észre, mit és hogyan közlünk, hogyan teremtünk kapcsolatot saját magunkkal és az ügyfelünkkel, mit kezdünk ezzel a kapcsolattal. Továbbá azzal foglalkozunk, hogyan indítunk, vezetünk és zárunk le egy ülést, illetve egy egész fejlesztési folyamatot, mit teszünk, amikor nem tudjuk, hogy mit tegyünk, mit teszünk, amikor nagyon is jól tudjuk, hogy ügyfelünknek mit kéne tennie, és még ezekhez hasonló könnyő mondani, de nehéz megvalósítani készségek fejlesztésével. 6

7 Ezekben a modulokban újra megtanuljuk a mesterkéletlen jelenlétet, a káosz, csönd, üresség termékennyé alakítását, tudatosítjuk a határok és a struktúra alkalmazását, hogy biztonsági kapaszkodók legyenek. Az a célunk, hogy mások által kifejlesztett eszköz nélkül is eredményesek tudjunk lenni. Bármilyen eszköz, mint pl. kérdıív egy kiegészítés, amely könnyíti a coach munkáját. Kérdıíves és eszközhasználati modul A GPOP modulon Richarddal a Golden Személyiségprofil kérdıív elméletét és használatát tanítjuk. A GPOP - Golden Profiler of Personality kérdıív alkalmazása nagyon sokat segít a személyiségkülönbségek felismerésében, elfogadásában és hatékony együttmőködés kialakításában. Carl Gustav Jung elméletére épül, hasonlóan az MBTI (Myers-Briggs Type Indicator ) kérdıívhez, de skálásan mér, és van olyan skálája, amely a kitöltı stressztőrési képességét méri. Itt is az elméleti alapokat tanítjuk, foglalkozunk a személyes eredménnyel, és coacholunk a kérdıívvel. Ezeken a tréningeken tolmácsolással dolgozunk. Az eszközhasználat modulon a kérdıívek és más eszközök coachingban alkalmazásáról lesz szó, például 360 -os kérdıívekrıl, ARP Autoritás-Felelısség-Hatóerı kérdıívrıl, és egyéb eszközökrıl. A modulok között Gyakorló coaching ülések zajlanak a résztvevık között, és külsı ügyféllel. A képzés szervezıi koordinálják a külsı gyakorló ügyfelek behívását a programba, de sokszor a résztvevık is hoznak be egymásnak klienseket ismeretségi körükbıl, munkahelyükrıl. A gyakorló ügyfeleket a részvevık ellenszolgáltatás nélkül coacholják, Két szupervíziós ülésen feldolgozhatja a coacholás tapasztalatait, illetve saját megtapasztalt akadályait. Az egyik ilyen ülés alább a B. pontban említett középidıs értékelést is magában foglalja. Egy házi dolgozatot írnak a résztvevık, valamelyik modell mőködésérıl a saját gyakorlatukban, 3-4 oldalban. Ezeket két magyar tréner kommentálja. Ha valaki nem szeret írni, a csoportban akváriumgyakorlat során mutathatja be tapasztalatainak feldolgozására való képességét. A tapasztalat nem az, ami történik veled, hanem amit kezdesz azzal, ami történik veled. Aldous Huxley 7

8 A FLOW COACHING SCHOOL FOLYAMATA A. Indító megbeszélés ahol a jelentkezıvel egyeztetjük, hogy miben akar fejlıdni, és mire számíthat. Egyénileg egyeztetett idıpontban 1 óra I. K 1 - Coaching készségek alapozása. A kapcsolat megteremtése 3 nap november Ha a K 1 modul elvégzése után úgy ítéli meg, hogy nem ez az Ön iskolája, és nem folytatja, akkor a további modulokra befizetett összeget visszatérítjük. Az elsı modul után a résztvevık már elkezdik a coaching gyakorlását, egyrészt egymással, másrészt a szervezık által behívott gyakorló ügyfelekkel. II. GPOP Nemzetközi minısítı tréning 3 nap 2013., a pontos idıpont egyeztetés alatt van III. K 2 - Coaching készségek fejlesztése. A kontaktus 3 nap 2013., a pontos idıpont egyeztetés alatt van B. Középidıs cél-eredmény egyeztetés ahol egyeztetjük, ki mit várt, hol tartunk, milyenek a coacholási tapasztalatok, milyen támogatásra van szükség Egyénileg egyeztetett idıpontban 1 óra IV. Eszközhasználat Kérdıívek, kártyák 3 nap 2013., a pontos idıpont egyeztetés alatt van V. K 3 - Coaching készségek fejlesztése: A cselekvésre ösztönzı értelmezés 2 nap 2013., a pontos idıpont egyeztetés alatt van VI. K 4 - Coaching készségek fejlesztése: Lezárás, elengedés 2 nap 2013., a pontos idıpont egyeztetés alatt van C. Záró megbeszélés ahol kölcsönösen értékelünk és javasolunk továbbfejlıdési utat 1 óra Egyénileg egyeztetett idıpont 8

9 NÉHÁNY VÉLEMÉNY A Flow Coaching School résztvevıitıl az iskoláról: Viga Orsolya, tanácsadó: A Coaching Schoolban nekem az tetszik nagyon, hogy kevés, viszonylag egyszerő és jól érthetı modellre, készségre, elvekre összpontosítunk, ezeket viszont egészen mély szinten építjük be a mőködésünkbe. Bóna Katalin, szervezetfejlesztési tanácsadó, coach: "A Flow Coaching School tanárai elfogadásuk, keménységük és hitelességük révén a magam erıinek a megtalálását adták." Varga István, szoftver szakértı, IBM: Rengeteget tanultam saját magamról, amit azóta minden nap használok. Újra és újra meglepıdöm, hogy mi mindenre vagyok képes. És ahhoz is kaptam eszközöket, hogy ezt hogyan adjam át másoknak. Krecz Tímea, tréning és kiválasztási menedzser, Imperial Tobacco Magyarország Kft.: Új minıséget vittem a jelenlétembe. Kimondom, amit látok, hallok. Felismerem az érzéseimet, tudok velük tovább lépni, lezárni, elengedni, hogy teret adhassak az újabbak befogadására. Így nem csak coacholni jobb, hanem élni is. Pásztor László, fıszerkesztı, Sanoma Media Budapest ZRT: Önismeretet, magabiztosságot, és új barátokat adott. Miklós Andrea, tanácsadó, Vialto Consulting: Tanultam technikákat, módszereket, és tudatosabbá váltam saját magam és mások mőködésével kapcsolatban. Azonban valójában ennél sokkal többet kaptam: igazi élményeket és támogatást! dr. Sultész János, CEO, Schöntal Schul IMPEX SRL: Cégvezetıként érkeztem. Ügyfélként már megtapasztaltam, most megtanulni akartam a coachingot. És látni a másik oldalt... a teljesség igényével. Merthogy İk tudnak valamit Sikerült! Többet kaptam. A coaching lett az életem." Gyakorló ügyfelektıl a tanítványainkról: Azt hiszem, nem oldott meg nekem vagy helyettem semmit, hanem egyszerően áthelyezıdtek a súlypontok a munkámban. Nem nyomaszt, aminek elvettem az élét, élesebben látom a valódi akadályokat, és nem sokat foglalkozom azokkal a dolgokkal, amikkel amúgy sem vagyok képes semmit kezdeni. A közös munka számomra óriási élmény és egyértelmő siker volt, reményeim szerint évekig tudok támaszkodni rá. Mivel elıször vettem részt ilyen folyamatban, ezért nincs összehasonlítási alapom, hogy mit kellett volna jobban csinálnia a coachomnak, de amit biztosan tudok, hogy én minden alkalom után azt éreztem, hogy kaptam valamit és feltöltıdve indultam munkába. 9

10 Finom visszajelzésekkel szembesített azzal, hogy bizonyos helyzetekben hogyan viselkedem, milyen érzések irányítanak. A beszélgetések végén kis összefoglalókat tartottunk, így a sok hasznos gondolat mellett minden beszélgetésünkbıl megmaradt bennem legalább egy kulcsmondat, ami segíthet a továbbiakban is. TOVÁBBI REFERENCIÁINK COACHING CARGILL LUCENT TECHNOLOGIES NESTLÉ MAVIR EDS (HP) MOL ELMIB MAGYAR HIPERMARKET (CORA) EMERSON PROCESS MGMT. ROCHÉ PHARMA COACHING TANÍTÁS MOL, Jabil Circuit Magyarország Nyitott tréningeken tanácsadók, vezetık képzése coaching eszközökkel (SZEVA, FMA) Egyetemeken meghívott elıadóként tanítás a Gestalt alapú tanácsadásról (ELTE, IBS, BGF, Saint-Paul University, Bar Ilan University - Tel Aviv) Gestalt alapú coachképzés (The Grove Course London, UK) 10

11 A BEFEKTETÉS MÉRTÉKE Idıben: Jelenlét a tizenhat napon keresztül zajló tréningmodulok minimum 80%-án a Budapesten tartandó tréningen, Gyakorló coaching ülések, az év során legalább tíz, átlag 60 perc. Némelyikét coachként, némelyikét ügyfélként saját, valóságos témával, Egy, kb. 3-4 oldalas házi dolgozat írása vagy akvárium-coacholás feldolgozással, Két konzultáció valamely trénerrel, 60' idıtartamban. Indító, záró megbeszélés, egyenként 60 Pénzben: augusztus 31-ig augusztus 31-tıl Ft + ÁFA Ft + ÁFA A díjak tartalmazzák a tréning, konzultáció és az ügyintézés díját, a kiosztandó anyagok árát, az étkezések, 1 saját kitöltéső és 2 gyakorló kérdıív (GPOP) költségét. A tréningszervezı Flow Consulting Kft. akkreditációs lajstromszáma: AL-1439 Információ a Szervezetfejlesztık Magyarországi Társasága (SzMT), a Magyar Gestalt Egyesület (MaG) tagjainak, nappali tagozatos diákoknak, ill. non-profit szervezetben dolgozóknak nyújtandó kedvezményekrıl és a fizetési feltételekrıl a jelentkezési lapon. Ha részletfizetésre van szüksége, az alábbi elérhetıségeken keressen minket. KAPCSOLATOK Ha még nem tudott dönteni, és egy találkozó ebben segít, szívesen rendelkezésre állunk. A képzés szakmai kérdéseivel kapcsolatban tájékoztatást nyújt: Erıs Ilona 30/ vagy A képzés pénzügyi és technikai kérdéseivel kapcsolatban: Lukács András 1/ vagy Flow Csoport Coaching, személyes fejlesztés: 11

Mire jó egy vezetınek a coaching?

Mire jó egy vezetınek a coaching? Mire jó egy vezetınek a coaching? Írta: Magyari Éva, üzleti coach Magyari Éva 1 Jó, jó, annyit hallottunk már a coachingról De magyarázza el már végre valaki, hogy mi is ez. A coachokat a sportban hol

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK KAPACITÁSFEJLESZTÉSE

CIVIL SZERVEZETEK KAPACITÁSFEJLESZTÉSE Felnőttképzési nyilv.tart.sz: 00980-2008, programakkreditációs lajstromszám: PL-3132 intézményi akkreditációs lajstromszám: AL-2220 CIVIL SZERVEZETEK KAPACITÁSFEJLESZTÉSE SZERVEZETI ÉS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

A Myers-Briggs Típus Indikátor (MBTI) Magyarországon 1

A Myers-Briggs Típus Indikátor (MBTI) Magyarországon 1 dr. Erős Ilona Jobbágy Mária A Myers-Briggs Típus Indikátor (MBTI) Magyarországon 1 Az áttekintés célja A személyiségtípus kifejezést - a pszichológiával napi munkájukban foglalkozókon kívül is egyre gyakrabban

Részletesebben

Joy of solution! A megoldás élménye2.indd 1

Joy of solution! A megoldás élménye2.indd 1 Joy of solution! A megoldás élménye! A megoldás élménye2.indd 1 A megoldás élménye2.indd 2 Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát. A nehézségek közt mindig ott van

Részletesebben

Hallgatói katalógus 2013

Hallgatói katalógus 2013 XXI. századi tanácsadói szemlélet és eszköztár NEKED és MOST ha eljött az ideje, hogy valami fontos és értelmes dologba kezdj! Hallgatói katalógus 2013 Akkreditált coaching módszertani képzés Továbbképzések

Részletesebben

Szabó József: Új megoldások a hátrányos helyzetőek továbbképzésében Az átképzések háttere

Szabó József: Új megoldások a hátrányos helyzetőek továbbképzésében Az átképzések háttere Szabó József: Új megoldások a hátrányos helyzetőek továbbképzésében Az átképzések háttere A hazai munkanélküliség elleni küzdelem egyik legegyszerőbb módjának tőnt hosszú ideig a strukturális munkanélküliség

Részletesebben

3+ Megmutatni Megmozgatni Megtartani:

3+ Megmutatni Megmozgatni Megtartani: 3+ Megmutatni Megmozgatni Megtartani: Ifjúsági civil szervezetek humánerőforrásfejlesztése TARTALOM Bevezetés 3 Képzések 4 Szakmai gyakorlat 9 Bemutató projektek 10 Esetek, helyzetek 16 Hatása az Egyesekre

Részletesebben

NŐI VEZETŐK AKADÉMIÁJA EGYEDÜLÁLLÓ PROGRAM - NŐI VEZETŐKNEK, EGYEDÜLÁLLÓ LEHETŐSÉG - RÁNKY KATALINT VÁLASZTANI MENTORNAK! 2015.

NŐI VEZETŐK AKADÉMIÁJA EGYEDÜLÁLLÓ PROGRAM - NŐI VEZETŐKNEK, EGYEDÜLÁLLÓ LEHETŐSÉG - RÁNKY KATALINT VÁLASZTANI MENTORNAK! 2015. Programunk fővédnöke: Ránky Katalin 17 évig a L Oréal vezérigazgatója A Női Vezetők Akadémiája résztvevőinek mentora NŐI VEZETŐK AKADÉMIÁJA EGYEDÜLÁLLÓ PROGRAM - NŐI VEZETŐKNEK, EGYEDÜLÁLLÓ LEHETŐSÉG -

Részletesebben

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Németh Szilvia Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Bevezetés A jelen esettanulmány célja, öt közoktatási intézményben készült húsz részben-strukturált

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

Ezeket, magyarul és angolul kérjük, hiszen a fogadó projekted megszervezéskor valószínőleg az angol lesz a közvetítı nyelv. Jó munkát!

Ezeket, magyarul és angolul kérjük, hiszen a fogadó projekted megszervezéskor valószínőleg az angol lesz a közvetítı nyelv. Jó munkát! Kedves Érdeklıdı! Örülök, hogy felkeltettük az érdeklıdésedet, és szeretnél az Európai önkéntes Szolgálat (EVS) programban az AFS önkénteseként részt venni. Elıször, kérlek, olvasd el figyelmesen a következı

Részletesebben

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Ismerkedés a felnıttoktatással, ezen belül a távoktatással Az egész életen át tartó tanulás fogalma, színterei A formális, a nonformális és az informális tanulás meghatározása

Részletesebben

AZ ÖNISMERET, MINT A KARRIERFEJLESZTÉS ESZKÖZE

AZ ÖNISMERET, MINT A KARRIERFEJLESZTÉS ESZKÖZE AZ ÖNISMERET, MINT A KARRIERFEJLESZTÉS ESZKÖZE Az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola kiemelt küldetése, hogy olyan gyakorlat-orientált képzést nyújtson, mellyel a végzett hallgatók a munka világában versenyképesek

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Multiprofesszionális képzés 4. modul Kommunikációs készség és útmutató az áldozatok megfelelı támogatásáról

Multiprofesszionális képzés 4. modul Kommunikációs készség és útmutató az áldozatok megfelelı támogatásáról Multiprofesszionális képzés 4. modul Kommunikációs készség és útmutató az áldozatok megfelelı támogatásáról 4. Modul: Idıkeret: 3-4 óra A 4. modul tartalma: 1. téma: Kommunikációs készségek 2. téma: Útmutató

Részletesebben

Tartalom. Eseménynaptár 10 MCSE pontszerzõ alkalmai a 2010-es évben: 10

Tartalom. Eseménynaptár 10 MCSE pontszerzõ alkalmai a 2010-es évben: 10 Tartalom Beköszöntõ 3 Elnöki beszámoló 4 A Tanulmányi Bizottság beszámolója 7 Eseménynaptár 10 MCSE pontszerzõ alkalmai a 2010-es évben: 10 Vándorgyûlés, 2009, Sopron 11 Csigó Katalin: A visszajelzések

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Kutatásomban az Észak-Alföldi régióban mőködı akkreditált felnıttképzési intézmények

Részletesebben

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA Pedagógiai program Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka világnézeti és pedagógiai alapelvei: Iskolánk neve, a kis tigris azokra a keleti országokra

Részletesebben

JÖVİELMÉLETEK 18. Nováky Erzsébet A PARTICIPATÍV MÓDSZEREK AZ INTERAKTÍV JÖVİKUTATÁSBAN

JÖVİELMÉLETEK 18. Nováky Erzsébet A PARTICIPATÍV MÓDSZEREK AZ INTERAKTÍV JÖVİKUTATÁSBAN JÖVİELMÉLETEK 18. Nováky Erzsébet A PARTICIPATÍV MÓDSZEREK AZ INTERAKTÍV JÖVİKUTATÁSBAN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM JÖVİKUTATÁS TANSZÉK Budapest 2011 JÖVİELMÉLETEK SOROZAT Sorozatszerkesztı: Hideg Éva Hideg

Részletesebben

az Európai Bizottság támogatásával

az Európai Bizottság támogatásával ECVision A szupervízió és coaching európai fogalomtára 1 ECVision. A szupervízió és coaching európai fogalomtára A jelen anyag az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány csak a szerzők

Részletesebben

BUDAPESTI NEVELİ. A Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet szakmai folyóirata. XLIV. évfolyam 3. szám 2008. év 3.

BUDAPESTI NEVELİ. A Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet szakmai folyóirata. XLIV. évfolyam 3. szám 2008. év 3. 1 BUDAPESTI NEVELİ A Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet szakmai folyóirata XLIV. évfolyam 3. szám 2008. év 3. szám 2 Szerkesztıbizottság: Sárik Zoltán, igazgató (a szerkesztıbizottság

Részletesebben

3 napos bentlakásos vezetőfejlesztő program 2015. június 18-20. Gyarmatpusztai vadászház. Trénerek: Horváth Tünde, MCC és Császár Csaba

3 napos bentlakásos vezetőfejlesztő program 2015. június 18-20. Gyarmatpusztai vadászház. Trénerek: Horváth Tünde, MCC és Császár Csaba 3 napos bentlakásos vezetőfejlesztő program 2015. június 18-20. Gyarmatpusztai vadászház Trénerek: Horváth Tünde, MCC és Császár Csaba Mindketten abban hiszünk, hogy a kiváló vezetők szándékai és tettei

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

MultiMédia az oktatásban Zsigmond Király Fıiskola Budapest, 2008. szeptember 25 26.

MultiMédia az oktatásban Zsigmond Király Fıiskola Budapest, 2008. szeptember 25 26. BUSZNYÁKNÉ KOVÁCS MARIANN Új technológiák a hagyományos tanulási környezet megteremtésében Asbóth Sándor Térségi Középiskola Nagyváthy János Tagintézmény bkmariann@vipmail.hu A középiskolás korosztály

Részletesebben

Coaching jegyzet. Jegyzet kivonatok. a PL- 3782 lemma coach akkreditált coach képzésben résztvevők. oktatási anyagából

Coaching jegyzet. Jegyzet kivonatok. a PL- 3782 lemma coach akkreditált coach képzésben résztvevők. oktatási anyagából Coaching jegyzet Jegyzet kivonatok a PL- 3782 lemma coach akkreditált coach képzésben résztvevők oktatási anyagából Szerző és szerkesztő: Wiesner Edit, mester coach Budapest, 2010 június http://www.lemma-coaching.hu,

Részletesebben

Második esély típusú intézmények és programjaik

Második esély típusú intézmények és programjaik Második esély típusú intézmények és programjaik Készült az Equal program Ifjúság tematikus hálózat megrendelésére Készítette: Di Benedetto, Dario Erdei Gábor Györgyi Zoltán Kiss Ákos Budapest Debrecen,

Részletesebben

DIÁKVÁLLALKOZÁS segédanyag

DIÁKVÁLLALKOZÁS segédanyag DIÁKVÁLLALKOZÁS segédanyag Szerkesztette, korrektúrázta: Fodor Krisztina Gergely Orsolya A segédanyag a Junior Achievement Inc. elsı kiadása (1990) alapján és A Young Enterprise Alapítvány anyagai alapján

Részletesebben