'Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen' Útmutató a költségvetés elkészítéséhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "'Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen' Útmutató a költségvetés elkészítéséhez"

Átírás

1 A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Kht. mint Szerződő Hatóság 'Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen' /

2 Általános ek A projekt költségvetését oly módon kell elkészíteni, hogy az összhangban álljon a pályázati program valamennyi tevékenységi elemével, ugyanakkor megfeleljen a pályázati kiírás pénzügyi, költségvetési feltételeinek és rendelkezéseinek. A pénzügyi és költségvetési lehetőségek sokszor kereteket szabnak a szakmai program tartalmának is. Ezért a pályázati program részletes kidolgozásával párhuzamosan célszerű a költségvetést is összeállítani, figyelembe véve a pályázati útmutató vonatkozó iránymutatásait, amelyeket az alábbi részek tartalmaznak: 1.3. A togatások mértéke Milyen projektjavaslatok togathatóak? Milyen költségek szolhatóak el a megvalósítás során? (A togatásban részesülő projektek megvalósításához kapcsolódó pénzügyi rendelkezéseket a Pályázati Dosszié Togatási szerződés minta és mellékletei melléklete tartalmazza, ezért ezeknek a dokumentumoknak az áttanulmányozása feltétlenül ajánlott.) A pályázathoz csatolni kell a megadott táblázati minták felhasználásával elkészített költségvetést, amely részletesen megmutatja, hogy a pályázó milyen költségeket tart a projekt megvalósításához szükségesnek, és hogy várhatóan milyen forrásokból áll össze a költségek fedezéséhez szükséges projektbevételek köre. A projekt szára elérhető forrásoknak és a költségek tervezett összegeinek meg kell egyezniük. A togatott szervezetnek a projekt megvalósítására elnyert togatást elkülönített bankszlán vagy alszlán kell kezelnie. Az elkülönített bankszla, vagy alszla megnyitása feltétele a togatási szerződés megkötésének. I. A projektköltségvetés elkészítése egy illetve két komponensre A költségvetés szerkezetileg két részből, költség oldalból és forrásoldalból áll. A pályázóknak a projekt megvalósításához kapcsolódó várható költségeiket a Projektköltségvetés valamint a Részletes projekt költségvetés című táblázatokban, a költségek fedezéséhez hozzáférhető forrásokat a A finanszírozás forrásai című táblázatokban kell megtervezniük. A projektköltségvetés egyes tételeihez, illetve soraihoz kapcsolódóan részletes szöveges magyarázatot és indoklást kell készíteni a Költségvetés indoklása című táblázat kitöltésével, amelyet csatolni kell a pályázat költségvetési dokumentációjához. 2

3 Azoknak, akik mind a két programkomponensre pályáznak, külön kell elkészíteniük és benyújtaniuk költségvetésüket az első és a második komponensre. Az egyes komponensek költségvetésének önállóan is teljes értékűnek kell lennie, és amennyiben a kiválasztás eredményeként a pályázónak csak az egyik komponensre benyújtott projektjavaslata nyer togatást, annak teljes mértékben megvalósíthatónak kell lennie a hozzá kapcsolódó pályázati költségvetés szerint. A két komponens költségvetését úgy kell elkészíteni, hogy azok között ne legyen semmiféle átfedés, tehát a felmerülő költségek kizárólag vagy az egyik, vagy a másik programkomponens megvalósításához kapcsolódhatnak (sem osztott, sem kettős finanszírozás eshetősége nem merülhet fel). Ugyanakkor a költségtételek tervezett mértékének megalapozottnak és a helyi piaci árszinthez illeszkedőnek kell lennie, a költségvetésnek pedig tükröznie kell a felelős pénzügyi gazdálkodás alapelveit, különös tekintettel az értékarányosság és a költséghatékonyság szempontjaira. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nem kellően alátasztott, illetve túlzott mértékű költségterv a pályázati program visszautasítását vonhatja maga után. A pályázati dosszié költségvetési mintatáblázatai MS Excel fájlformátumban készültek, és tartalmazzák azokat a matematikai képleteket, amelyek segítségével a szükséges összesítéseket, arányszításokat és ellenőrzéseket a táblázatkezelő program automatikusan elvégzi. A költségvetés indoklását a megadott (MS Word fájlformátumban kialakított) mintatáblázatok segítségével kell elkészíteni. A költségeket és a várható forrásokat euróban kell feltüntetni. I/A. A projektköltségek tervezése a Projektköltségvetés 1. v. 2. komponens táblák kitöltése A projekt költségeit az alábbi kategóriáknak megfelelően tervezhetjük meg: Elszolható közvetlen költségek Költségvetési tartalék Elszolható közvetett költségek A projektköltségvetésben megjelenik a természetbeni hozzájárulások értéke is, amelyet az elszolható költségektől elkülönülten kell feltüntetni. Elszolható költségek A projekt keretében elszolható költségeknek a következő kritériumoknak kell megfelelniük: 3

4 a projekt végrehajtásához elengedhetetlenül szükségesek (a költségek nem merültek volna fel, ha az adott tevékenység nem valósult volna meg) és a togatható tevékenységek fedezésére szolgálnak; megjelennek a Pályázati útmutatóhoz csatolt togatási szerződés mellékletében; a projekt megvalósítása során és a togatási szerződés aláírását követően merülnek fel; tényleges költségek, amelyek a Pályázó vagy partnerszervezete(i) könyveibe be lettek vezetve, emellett azonosíthatóak, ellenőrizhetőek és a megfelelő bizonylatok eredeti példányaival alátasztottak. Elszolható közvetlen költségek A közvetlen projektköltségeket a pályázati program kulcsfeladataihoz, vagy más szóval a projekt fő tevékenységelemeihez kapcsolódóan kell tételesen megbecsülni. A projekt beruházási szükségleteit külön kell megtervezni. (Tehát a költségvetés fő fejezetei a következők: 1. projektmenedzsment és koordináció, 2. szakmai fejlesztések, 3. a célcsoport toborzása és kiválasztása, 4. a foglalkoztathatóság javítása és a munkaerőpiaci (re)integráció elősegítése, 5. a célcsoport képzése, 6. a célcsoport foglalkoztatása és végül 7. beruházások) Fő szabály, hogy minden költség csak egy helyen jelenjen meg, még akkor is, ha az netán több tevékenységi elemhez kapcsolódik. A költségeket a lehető legrészletesebben tervezzék meg, külön feltüntetve minden költségelemet (pl. személyek ill. pozíciók, eszközök stb. szerint). A táblázat sorai szükség szerint változtathatók, törölhetők illetve új költségvetési tételekkel kiegészíthetők, de minden esetben fel kell tüntetni a költség át, a költség pontos ét, alapegységét (óradíj, napidíj, havi bér, darab, km stb.), az egységek szát és az egységárat. A kiadásokat tartalmazó táblázatban a sorok szerint megjelenő különféle költségtételeket vagy a Togatás, vagy pedig a Más források oszlopaiban kell feltüntetni, aszerint, hogy az adott tételt részben vagy egészben mely forrás vagy források terhére kívánja megfinanszírozni. A togatási összeg 55,6%-a Phare, 44,4%-a hazai forrásból származik. A kiadásokhoz kapcsolódó ÁFÁ-t csak a hazai források arányában kell megfizetnie azoknak, akik az adójogszabályok alapján egyébként az ÁFA megfizetésére kötelezettek, ill. nem igényelhetnek vissza ÁFÁ-t (a PHARE, SAPARD ÉS ISPA előcsatlakozási eszközökből finanszírozott beszerzések általános forgalmi adó alóli mentesítésének szabályairól szóló, 51/2002. (XII.29.) PM-MeHVM együttes rendeletnek megfelelően). Ez azt jelenti, hogy az ÁFA megfizetésére kötelezett pályázóknak a költségek tervezésénél a nettó összegen felül fel kell szítaniuk a kapcsolódó ÁFA összegének 44,4%-át, amelyre a hazai társfinanszírozás biztosította togatás vagy a rendelkezésre álló önrész nyújthat majd fedezetet. 4

5 1. Projektmenedzsment 1.1. a projektmenedzsmenthez tartozó hazai munkatársak bére és járulékai (bruttó összeg) A projektmenedzsmentben közvetlenül részt vevő munkatársak bére, bérjellegű költsége, megbízási díja, tiszteletdíja és ezek járuléka szolható el ezekben a sorokban. A szla alapján kifizetett alvállalkozói díjakat is itt kell megterveznie. A projektmenedzsment felépítésének megfelelően a sorokat szabadon bővítheti vagy átnevezheti (a projektvezető és a szakmai vezető kivételével). A költségvetés indoklásában név szerint sorolják fel a projektmunkatársakat, a szukra kifizetni tervezett bért, valamint a kapcsolódó járulékokat! A felsorolásnak összhangban kell lennie a pályázati űrlap 1.8. (e) pontjával 1.2 Napidíjak hivatalos látogatásokra/utazásra Helyben (külföldi projektmunkatársak) Ebben a sorban szolhatja el külföldi partnereinek magyarországi tartózkodása idejére az Európai Bizottság által hivatalosan meghatározott napidíjat, annak alapján ahány éjszakát (nem napot!) Magyarországon töltenek. A napidíjak a magyarországi tartózkodás idejére a szállás, az étkezések, valamint a belföldi utazások költségeinek fedezésére szolgálnak, így ez utóbbiak külön nem szerepeltethetők az elszolható költségek között. A napidíjak aktuális mértékéről a pályázati útmutató D mellékletében tájékozódhat. A mellékletben megjelölt napidíj rátáktól megegyezés szerint lefelé eltérhet, többet azonban nem tervezhet Külföldön (hazai projektmunkatársak) Amennyiben a projektben külföldi munkatársak is dolgoznak, s a projekt magyar munkatársai a partner felkeresése érdekében (pl. képzés, tapasztalatcsere, stb.) külföldi utazáson vesznek részt, úgy részükre szintén fizethető a felkeresett országra vonatkozó mértékű napidíj, ugyanazokkal a feltételekkel, amelyeket az előző pontban jeleztünk. 1.3 Utazás A projekt megvalósításához kapcsolódó belföldi utazások A projekt irányításához és szervezéséhez, a partneri együttműködés koordinálásához kapcsolódó útiköltségek (vasút, helyközi és távolsági 5

6 autóbuszjáratok igénybevétele esetén menettérti jegyeket, saját gépkocsi használat költségeit, szolgálati gépjármű használatának közvetlen költségeit lehet itt elszolni). Ha többféle módon történik az utazási költségek megfizetése, kérjük, bővítse a sorok szát, hiszen az egységek e különbözni fog! Nemzetközi utazások A külföldi partner bevonásával megvalósuló projektek esetében a projektmenedzsmenthez tartozó külföldi és hazai munkatársak nemzetközi utazásai (menettérti /repülő, vonat stb. jegye vagy a gépjármű használat költsége) a partnerek együttműködésének keretében itt tervezhető. Ha az utazás gépjárművel történik, akkor az egység oszlopba menettérti jegy helyett km -t írjon. 1.4 Könyvvizsgálat költségei eurót meghaladó togatási összegben részesülő projektek esetében közbenső és záró könyvvizsgálatra kerül sor. Ennek kiadásait kell e sorban megterveznie. (További információk: lásd Pályázati útmutató E/II. sz. melléklete Általános és Adminisztratív Rendelkezések 16(4) cikkelye, valamint E melléklet Togatási szerződés 7(1)(1)) 1.5 Banki szolgáltatások Elsősorban a pályázati togatás fogadásához és kezeléséhez nyitott elkülönített folyószla v. alszla közvetlen költségei. 1.6 A partneri együttműködéshez és projektkoordinációhoz kapcsolódó költségek Találkozók, munkamegbeszélések, A partneri együttműködés dologi költségei szerepeljenek e sorban. közös képzések lebonyolításának Csak olyan költségek tervezhetők, amelyeket teljes mértékben költségei kiszerződnek külső szolgáltatókhoz ill. alvállalkozókhoz (pl. terembérlet, képzési eszközök bérleti díja, stb.). (A pályázónál ill. partnereinél felmerülő egyéb költségeket, pl. utazási költségeket közvetlen költségként a megfelelő költségvetési sorban lehet betervezni és elszolni.) Találkozók, képzések - tréneri vagy Külső tanácsadó, tréner bevonása a partnerek együttműködésének moderátori díj koordinálása és fejlesztése céljából. 1.7 Fordítás, tolmácsolás Fordítás A togatási szerződés teljesítéséhez és a külföldi partnerekkel való együttműködéshez kapcsolódó fordítási munkák költségei (mérési egység lehet pl. karakter vagy oldal) Tolmácsolás A külföldi partnerrel való együttműködéshez kapcsolódóan (óradíj vagy napidíj). 6

7 1.8 Helyi iroda (ha a költségek kizárólag A projektmenedzsmentnek helyet adó (saját vagy bérelt) iroda a projekttevékenységez fenntartási, karbantartási kiadásait, valamint a telekommunikációs kapcsolódnak) kiadásokat tervezheti meg ebben a sorban. Telefon, fax és Internet szolgáltatások költségeihez kapcsolódó szlák kizárólag abban az esetben szolhatóak el, ha bizonyíthatóan csak a projekt megvalósításához kapcsolódnak. (pl. külön telefonvonal fenntartása a projekt céljaira) Ha a projekt megvalósítása során a pályázónál ill. partnereinél felmerülő iroda-fenntartási, telekommunikációs vagy más egyéb költségek nem különíthetők el más szervezeti tevékenységekhez kapcsolódó költségektől, akkor indokolható mértékben a közvetett költségek között szolhatók el maximum a közvetlen projektköltségek 7%-áig. 1.9 Tájékoztatási tevékenységek, a A projektekkel kapcsolatos általános elvárások között szerepel a projekt külső kommunikációja, projekt tapasztalatainak és eredményeinek elterjesztése a helyi, eredmények elterjesztése (külső regionális közvélemény, valamint az ezeket közvetlenül hasznosítani szolgáltatók díja) tudó szervezetek, intézmények körében. Ehhez kapcsolódó kiadásait, pl. hirdetés, szórólapok, brosúrák, kiadványok készítése és terjesztése stb. itt tervezze meg. Csak külső szolgáltatók ill. alvállalkozók díja (pl. nyomda kltg.) szerepelhet ebben a sorban Egyéb, éspedig: Ha bármilyen, a projekt menedzsmentjéhez kapcsolódó egyéb kiadásai lesznek, azokat e sorban tüntesse fel pontosan megnevezve a kiadás célját. 2. Szakmai fejlesztések 2.1 A projektszemélyzet szakmai A projektmunkatársak szakmai fejlesztésére irányuló képzések, kompetenciájának fejlesztése tapasztalatcserék szervezésével és lebonyolításával, tanfolyamon, képzéseken való részvétellel összefüggő költségek, a külföldi partnerek közreműködésével megvalósuló know-how transzfer költségei tételesen bemutatva. 2.2 Programfejlesztés: A célcsoport foglalkoztathatóságának javítását és munkaerőpiaci tananyagfejlesztés és más reintegrációját segítő képzésekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó szolgáltatásfejlesztési fejlesztési tevékenységek: pl. tantervkészítés és tananyagfejlesztés, új tevékenységek, pl. külföldi módszertani eljárások, fejlesztési eszközök kidolgozása. Szakértői partnerek programjának, díjak, munkadíjak és egyéb dologi költségek (pl. utazás, módszerének adaptálása anyagköltségek stb.). 3. A célcsoport toborzása és kiválasztása A célcsoport tájékoztatásához, mozgósításához és a projekt közvetlen kedvezményezettjeinek kiválasztásához kapcsolódó közvetlen 7

8 költségek (hirdetési díjak, utazási költségek, szakértői díjak). 4. A célcsoport foglakoztathatóságának javítása és munkaerőpiaci reintegrációjának segítése 4.1 Munkadíjak Ezekben a sorokban tervezze meg azoknak a szakembereknek, szakértőknek a díjazását, akik közreműködnek a célcsoport tagjainak fejlesztésében, foglalkoztathatóságának javításában, nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezésében és utókövetésében. A sorokban bérek, bérjellegű költségek, tiszteletdíjak, megbízási díjak, ezek járulékai, valamint alvállalkozói díjak is feltüntethetők. 4.2 Dologi költségek A szolgáltatásokhoz, tevékenységekhez kapcsolódó utazási költségek, helységek bérleti díja stb. 5. A célcsoport képzése (a képzések programok vagy modulok szerinti bontásban) A képzések tanári/oktatói munkadíjait, valamint a lebonyolítás dologi költségeit (terembérlet, eszközbérlet, taneszközök, tananyagok, munkaruha stb.) itt kell tételesen megtervezni képzési programok vagy modulok és a felmerülő költségek természete szerint. 6. A célcsoport foglalkoztatása 6.1 A foglalkoztatás megvalósulásában A munka szervezésében és a foglalkoztatással egybekötött képzésben közreműködő gyakorlati résztvevő gyakorlati szakemberek munkadíja, valamint a szakemberek, szakértők költsége munkavédelmi oktatás és üzemorvosi vizsgálat szakértői díja (személyekre/státuszokra lebontva) részletezve. 6.2 A foglalkoztatás bér és bérjellegű Ezekben a sorokban a projekt kedvezményezettjei szára a költségei foglalkoztatás keretében kifizetett béreket, bérjellegű költségeket kell feltüntetnie. A feltüntetett adatokból és a költségvetés indoklásából ki kell derülnie, hogy hány főt, milyen formában, milyen díjazás, fizetések és egyéb juttatások biztosítása mellett kíván foglalkoztatni a pályázó ill. partnerei. 6.3 Bérleti díj (eszköz, terem) Kizárólag csak abban az esetben szolható el, ha a foglalkoztatás megvalósításához külön épület, műhely vagy más helység bérlésére kerül sor, ill. természetben nyújtott hozzájárulásként akkor, ha meghatározott időre, saját tulajdonban lévő külön épületet, helységet 8

9 6.4 Kisértékű szerszok, munkaeszközök 6.5 Fogyóeszközök 6.6 Anyagköltség bocsát valamely szervezet a projekt rendelkezésére. 7. Beruházások (felhalmozási típusú költségek) A Beruházások sorban építési munkálatok, új vagy használt tárgyi eszközök beszerzési költségeit, valamint a célcsoport tagjainak képzését és foglalkoztatását lehetővé tevő önmegvalósító beruházások bekerülési költségeit lehet feltüntetni. A beruházások értéke nem haladhatja meg az igényelt togatási összeg 20%-át. Ismételten felhívjuk figyelmét, hogy a szolgáltatások, eszközök és kiviteli munkálatok beszerzésének lebonyolításánál a Phare, ISPA és Sapard togatások felhasználására vonatkozó közbeszerzési eljárásokat kell alkalmazni. 7.1 Projektmenedzsmenthez kapcsolódó beruházások 7.2 A szakmai fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzések 7.3 A célcsoport képzéséhez, valamint a személyi segítő és munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó beruházások 7.4 A célcsoport foglalkoztatásához kapcsolódó beruházási költségek Gépek, berendezések, járművek vásárlása, átalakítása Alkatrészek, szerszok Kivitelezői munkálatoképületfelújítás vagy átalakítás esetén, kivitelezői díj részletezve Önmegvalósító beruházások költsége részletezve Pl. kommunikációs és szítástechnikai eszközök, szoftverek, bútor, jármű, egyéb irodai eszköz vásárlása Pl. képzési eszközök Pl. képzési eszközök, taneszközök, szítástechnikai berendezések stb. Anyagok, eszközök, szerelvények, berendezések. (A költségeket a beruházás kész kiviteli tervei alapján lehet megtervezni. A pályázónak ezekkel a tervekkel rendelkeznie kell már a pályázat benyújtásának időpontjában!) 8. Közvetlen projekt-költségek részösszeg (1.-7.) 9

10 9. Költségvetési tartalék A közvetlen projektköltségek maximum 5%-a, amelyet csak a Szerződő Hatóság engedélyével, a projekt céljaival és tevékenységeivel szorosan összefüggő, előre nem látható közvetlen projektköltségek fedezésére lehet fordítani. 10. Elszolható közvetlen Ez a sor az összes közvetlen projektköltséget, tehát az 1-7. pontban költségek összesen tervezett kiadásokat mutatja. 11. Közvetett költségek (az A projekt közvetlen költségeinek maximum 7%-a ismerhető el elszolható közvetlen közvetett projektköltségként. Olyan általános költségek rendelhetők projektköltségek összegének /10./ ebbe a csoportba, amelyek kapcsolatban vannak a projekt max. 7%-a) tevékenységekkel, de egyértelműen, kizárólagosan nem rendelhetők egyetlen projekttevékenységhez sem, ill. nem különíthetők el más szervezeti tevékenységek költségeitől. Kiadásait szlákkal kell igazolnia, s csak akkor szolhatók el, ha nem tartalmaznak olyan költségeket, amelyeket a költségvetés valamelyik másik tételénél már figyelembe vettek. 12. Kiadások (elszolható költségek) összesen (10+11) 13. A pályázó és partnerei természetbeni hozzájárulásának szított értéke összesen 14. Teljes projektköltség 15. Ellenőrző sor A táblázat kezelő program itt automatikusan összesíti a menedzsmenthez kapcsolódó kiadásokat. Pénzbeni saját hozzájárulás A készpénzben rendelkezésre bocsátott saját hozzájárulás elköltését is meg kell tervezni az elszolható költségek között. Az ebből a forrásból finanszírozott költségeket a költségvetés megfelelő soraiban de a Más forrás oszlopban kell feltüntetni. A saját hozzájárulás elköltését szlákkal vagy szla helyettesítő bizonylatokkal kell igazolni. Természetbeni hozzájárulás Állami és nem állami non-profit szervezetek esetében saját hozzájárulásként a készpénz mellett természetbeni hozzájárulások is beszíthatók. A pályázó és partnerei által biztosított természetbeni hozzájárulások nem elszolható költségek, azokhoz közösségi togatás nem igényelhető, de értékük a teljes projektköltségvetés részét képezik. A természetbeni hozzájárulások értékének meg kell jelennie a költségvetés forrás és költség 10

11 oldalán is. A költségvetésben azon tételeket, amelyeket természetben biztosítanak a költségtábla természetbeni hozzájárulás oszlopába tüntesse fel. Természetbeni hozzájárulás lehet dologi természetű, pl. terembérlet, eszközhasználat, de lehet ingyenesen végzett karitatív vagy önkéntes munka is akár egyének, akár szervezetek részéről. A természetben biztosított hozzájárulás értékének meghatározását objektív tényezőkre, hivatalosan alkalmazott mértékekre illetőleg igazolható, tényszerű szításokra kell alapozni. Az önkéntes munka értékét a helyben szokásos bérek és díjak alapján kell kalkulálni. A pénzbeni és természetbeni saját hozzájárulás arányát a táblázatkezelő program a tervezett költségek alapján automatikusan kiszítja, és az ellenőrző sorokban jelzi, hogy azok megfelelnek e a pályázati feltételeknek. I/B. A finanszírozás várható forrásai A finanszírozás várható forrásai táblázat a projekt teljes költsége fedezéséhez hozzáférhető forrásokat mutatja euróban, tartalmazza a pályázó, illetve partnerei saját forrásaiból készpénzben és természetben biztosított hozzájárulásainak értékét, más szervezetek togatásait, e pályázati program keretében kért togatási összeget. Az 1.1. pontban a pályázó pénzbeni hozzájárulását kell feltüntetni. A 1.2. pontban más szervezetek, együttműködő partnerek pénzbeni hozzájárulásait kell felsorolni, a partner/togató szervezet ével, valamint a togatás folyósításának feltételeivel (ha vonatkozik). A 2.1. és 2.2. pontok alatt a pályázó ill. partnerei természetben biztosított hozzájárulásának értékét kell feltüntetni, részletezve az érték kiszításának módját. Az 1. és a 2. pontokból áll össze a pályázó és partnerei saját hozzájárulásának teljes értéke. A 3. pontban a kért togatási összeget kell megjelölni. A 4. pont az előzőek (1-3.) pontok összegével egyezik meg. A togatás nem eredményezhet nyereséget a pályázó és partnerei szára, ennélfogva az előlegként rendelkezésére bocsátott togatási összeg után keletkező kamatbevételét, esetleges árfolyamnyereségét, valamint a projekt végrehajtás során keletkező egyéb bevételeit kizárólagosan a projekt céljaival összhangban, a projekt megvalósítása során azzal szoros összefüggésben felmerülő, a projekt költségvetésén kívüli kiadásai kiegyenlítésére fordíthatja, és ezekről köteles elszolni. A saját hozzájárulás felhasználásáról is tételes elszolást kell majd készíteni a projekt beszolójában, szlákkal és szlahelyettesítő okmányokkal alátasztva. 11

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók / Közép-Magyarországi Régió című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Első pályázati felhívás HURO/0801

Első pályázati felhívás HURO/0801 Projektek pénzügyi tervezése Első pályázati felhívás HURO/0801 A támogatás formája és aránya 1. Közösségi forrásból (ERFA) 2. Állami társfinanszírozásból Vissza nem térítendő támogatás max. a jogosult

Részletesebben

Költségvetés (EUR-ban, ÁFA-val) - Vezet partner

Költségvetés (EUR-ban, ÁFA-val) - Vezet partner Költségvetés (-ban, ÁFA-val) - Vezet partner Költségvetés Vezet partner Diósjen / Vedúci partner Költségvetési kategória Egység (darab, Összes Egységsz Az A2.B mellékletben óra, hó, Egységár költség (ÁFAval)

Részletesebben

kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció (a kiemelt projekt tervezési útmutatójának melléklete)

kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció (a kiemelt projekt tervezési útmutatójának melléklete) TÁMOP-1.1.3-09/1 Út a munka világába című kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció (a kiemelt projekt tervezési útmutatójának melléklete) A specifikáció ESZA elszámolható költségek általános

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót Kifizetési igény típusa Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény Jelen adatlap elválaszthatatlan részét

Részletesebben

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás Projekt elszámolható elszámolható költség: megítélt támogatás: 79 969 997 71 972 997 Megvalósíthat Projekt ósági előkészítés Közbeszerzés tanulmány (kivéve költsége készítése Projekt közbeszerzés és (projekt

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Az országban működő köznevelési kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatása. (A pályázat kódja: NTP-KKOLL-12-P) Segédlet

Az országban működő köznevelési kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatása. (A pályázat kódja: NTP-KKOLL-12-P) Segédlet Az országban működő köznevelési kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatása (A pályázat kódja: NTP-KKOLL-12-P) Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez A pályázatban csak

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KKT-12-A/B-P) A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó,

Részletesebben

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KTMK-MPA-12)

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KTMK-MPA-12) Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KTMK-MPA-12) A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó,

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4)

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) Évközi beszámoló szeminárium Csigi Klaudia Tempus Közalapítvány 2015. szeptember 17. Beszámoló benyújtása Eredeti példányban,

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Kitöltési útmutató. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Kitöltési útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak, hiányszakmák e, kompetenciafejlesztés A komponens: Képzési díj támogatása

Részletesebben

Segédlet Költségterv tervezéséhez kitöltéséhez

Segédlet Költségterv tervezéséhez kitöltéséhez Segédlet Költségterv tervezéséhez kitöltéséhez A fogyatékkal élő tanulók, fiatalok tehetségsegítő szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének javítására szolgáló programok támogatására című pályázati felhíváshoz

Részletesebben

Elszámolható költségek

Elszámolható költségek Elszámolható költségek Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Európai Menekültügyi Alap 2008. július 7. Jogszabályi háttér Nemzetközi (EU) szabályozás (2008-2013) 2007/815/EK európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés V. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása c. kiemelt projekt kiegészítı tervezési

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET ProAnt A kevésbé tapasztalt pályázók körében gyakran nehézséget jelent, hogy a kifizetési igénylések összeállításakor egyes költségeket milyen típusú összesítőn kell elszámolni, valamint

Részletesebben

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg

Részletesebben

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 9.sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram Innvatív, kísérleti fglalkztatási prgramk - A kmpnens c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-08/1 A prjektek az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Intenzív programok. Pénzügyi tudnivalók

EGT Alap Ösztöndíj program Intenzív programok. Pénzügyi tudnivalók EGT Alap Ösztöndíj program Pénzügyi tudnivalók A támogatás kifizetése Támogatás: 90%, saját forrás: 10% Előleg: 40% Ha az évközi beszámoló alapján az előleg 60%-át elköltötték 40% utalása Fennmaradó 20%:

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben

Környezetgazdálkodás 2-3. gyakorlat. Pályázatok elkészítése Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem RKK KMI 2010.

Környezetgazdálkodás 2-3. gyakorlat. Pályázatok elkészítése Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem RKK KMI 2010. Környezetgazdálkodás 2-3. gyakorlat Pályázatok elkészítése Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem RKK KMI 2010. 1. Pályázat figyelés, kiválasztás Vidékfejlesztési Minisztérium 2010-től!!!!, fvm, gm honlapok

Részletesebben

TIOP és KMOP-4.2.1/A

TIOP és KMOP-4.2.1/A TIOP- 3.2.1 és KMOP-4.2.1/A Az integrált munkaügyi és szociális szolgáltató rendszer kereteinek megteremetése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével c. tervezési felhívásához Kiemelt

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése című tervezési felhíváshoz Kódszám: TAMOP-2.3.2-09/1

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára Zalaszentgrót 2012.03.28. A kiírás célja A gazdaság versenyképességének

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP 1. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév)

PÁLYÁZATI ŰRLAP 1. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév) PÁLYÁZATI ŰRLAP 1 Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév) A pályázó neve (teljes hivatalos név!) Állandó lakcím Postai levelezési cím Telefonszám

Részletesebben

Elszámolható költségek

Elszámolható költségek Összefoglaló a munkaerő-piaci tervezetekről és kiírásokról Program 2.4.5-12/7. 05.01- től 06.01- ig szakmai Rugalmas munkahelyek - Előkészítő, megalapozó - Szervezeti szükségletfelmérés, képzés - Munkafolyamatok,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA

PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Hivatal PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA a pályázat kódja: 2 A pályázati tájékoztató csomag tartalma: - pályázati felhívás - pályázati adatlap - kitöltési

Részletesebben

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10.

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. 2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE EFOP-3.3.6-17 TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban kidolgozásra kerüljenek

Részletesebben

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA I. A pályázat kiírója: Manna Kulturális Egyesület (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) II. A pályázat célja: A Manna

Részletesebben

Az Egészségügyi Bizottság 2005. szeptember 28-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2005.

Az Egészségügyi Bizottság 2005. szeptember 28-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2005. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 13. Az Egészségügyi Bizottság 2005. szeptember 28i ülésére Tisztelt Bizottság! Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA EFOP-1.3.8-17 ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA PÁLYÁZAT CÉLJA: A fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően minimum fél év, maximum egy év tapasztalatgyűjtés, önkéntességen és társadalmi szolgálaton

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 1.számú melléklet Pályázati kiírás A PÉCSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS 2006. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁHOZ Foglalkoztatási programok támogatására rendelkezésre álló keret 9 millió forint, az alábbi szempontok

Részletesebben

9. sz. melléklet TÁMOP 1.4.3.-08/1 költségvetési specifikáció

9. sz. melléklet TÁMOP 1.4.3.-08/1 költségvetési specifikáció TÁMOP- 1.4.3-08/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok A komponens c. pályázati felhívásához II. forduló Pályázati projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható

Részletesebben

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt.

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt. Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. által benyújtott TÁMOP-1.4.1-12/1 kódszámú, Hátrányos helyzető célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erısítésével

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP

TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 A felhívás célja - Az önkéntes programok szervezésével és lebonyolításával figyelemfelhívás, jó gyakorlatok felmutatása, azok

Részletesebben

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27.

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27. SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása Budapest, 2011. január 27. Zárójelentés Kötött zárójelentés formátum. Feltöltésre került a formanyomtatvány a SOLID Együttműködési portálra a dokumentum sablonok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/26/1/2017. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 25-i ülésére Tárgy: Döntés az EFOP-4.1.7-16 kódszámú,

Részletesebben

IV. számú melléklet A TÁMOP-3.1.4-09/1. pályázati kiírásra vonatkozó költségvetési specifikáció

IV. számú melléklet A TÁMOP-3.1.4-09/1. pályázati kiírásra vonatkozó költségvetési specifikáció IV. számú melléklet A TÁMOP-3.1.4-09/1. pályázati kiírásra vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP-3.1.4-09/1. pályázat

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Projektek pénzügyi tervezése. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001

Projektek pénzügyi tervezése. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Projektek pénzügyi tervezése Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 A támogatás formája és aránya 1. Közösségi forrásból (ERFA) 2. Állami társfinanszírozásból Vissza nem térítendő támogatás max. a jogosult

Részletesebben

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez JNSZ Szakképzés-szervezési Társulás intézmény megnevezése 4/21. (I. 19.) sz. határozat 1. sz.melléklet Adatlap a 21. évi költségvetés tervezéséhez ezer Ft-ban Főkönyvi 29. évi 29. évi 21. évi TÁMOP TIOP

Részletesebben

2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10.

2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10. 2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó Támogatás folyósítása Előleg kifizetése (automatikusan) Köztes kifizetés (PEJ alapján) Számlák, illetve

Részletesebben

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek ALAPADATOK* Szerződés száma: Kifizetési kérelem : * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek 1.sz. melléklet 500 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesítője

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Az alapellátások fejlesztése a Sárospataki

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Szentesi Művelődési Központ 6600 Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz. Témafelelős: Varróné Szabó Ildikó Iktatószám: 3203/2011.

Szentesi Művelődési Központ 6600 Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz. Témafelelős: Varróné Szabó Ildikó Iktatószám: 3203/2011. Szentesi Művelődési Központ 6600 Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz. Témafelelős: Varróné Szabó Ildikó Iktatószám: 3203/2011. Tárgy: Magyrország-Szerbia (Szentes-Topolya) IPA határon átnyúló együttműködési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 3. A PÁLYÁZOTT ÖSSZEG:

PÁLYÁZATI ADATLAP 3. A PÁLYÁZOTT ÖSSZEG: PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ SEGÍTŐ SZAKEMBER ADATAI 1.1. Név: 1.2. Munkahely: Intézmény neve: Postacíme: 1.3. Munkahelyi beosztás: 1.4. Legmagasabb iskolai végzettség, szakképzettség: 1.5. Telefonszám:

Részletesebben

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Svájci-Magyar Együttműködési Program Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Alapadatok A Svájci-Magyar Együttműködési Program speciális allokációja (Keretmegállapodás) 237/2008. (IX. 26.) Korm.

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására

Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására MOB/167-3/214 I. A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások 1. Saját forrás ebből a támogató által előírt 2. Igényelt támogatás 3. Összesen 9 9 II. Az igényelt támogatásból és a támogató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER!

KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER! KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER! PÉNZÜGYI JOGOSULTSÁGI GI KRITÉRIUMOK RIUMOK MAGYARORSZÁG - ROMÁNIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM TTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 2013 Az elszámolható költség kategóriák a mindenkor

Részletesebben

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó forint Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 2013. évi Működési Támogatás Bevétel Kiadás Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó KIM támogatás 220 000 000 220 000 000 1. Személyi juttatások

Részletesebben

Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001

Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Projekt -Megtervezett tevékenység-sorozat -Erőforrások -Előre meghatározott célok -Mérhető eredmények, outputok (indikátorok)

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Minőségfejlesztés a felsőoktatásban c. kiemelt projekt Tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.4/08/1 A projekt az

Részletesebben

TÁMOP /1 és a TÁMOP /2 pályázati kiírás módosítása

TÁMOP /1 és a TÁMOP /2 pályázati kiírás módosítása TÁMOP 5.3.3-08/1 és a TÁMOP 5.3.3-08/2 pályázati kiírás módosítása Módosított dokumentum neve Módosított pont Javított szöveg amiről A foglalkoztatás érdekében konzorciumi partnerként bevont gazdasági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA SORÁN IRÁNYADÓ BENCHMARK-RENDSZERRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA SORÁN IRÁNYADÓ BENCHMARK-RENDSZERRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA SORÁN IRÁNYADÓ BENCHMARK-RENDSZERRŐL Tájékoztatjuk, hogy a lenti felsorolás nem teljes körű. Az összefoglalóban, illetve a táblázatban nem szerepeltetett,

Részletesebben

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek.

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek. A pályázati program fő célja: A márka neve: Háromszék! - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A helyi értékek, sajátosságok védelme, a velük való gazdálkodás fontosságának tudatosítása a polgárokban. Helyi értékek: kulturális,

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

HU09 1 PÁLYÁZAT. Program neve: iránya: Program kódja:

HU09 1 PÁLYÁZAT. Program neve: iránya: Program kódja: PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Kizáró okok szakmai 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció Program Kétoldali kapcsolatok

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/7. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1.

TÁMOP-2.4.5-12/7. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ MUNKAHELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK RUGALMAS MUNKAHELYEK TÁMOP-2.4.5-12/7 A pályázat benyújtásának kezdő dátuma: 2012. április 1. A pályázat benyújtásának végső határideje:

Részletesebben

SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013.

SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013. SZABADIDŐSPORT PROGRAMOK 2012-2013. EGYÜTTMŰKÖDÉSI FELHÍVÁS - ADATLAP A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SZABADIDŐSPORT PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSÁRA 1 A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) együttműködési felhívás keretében

Részletesebben

Erasmus + pénzügyi menedzsment a támogatói előírások tükrében. Pénzügyi tematikus monitoring szeminárium november 19.

Erasmus + pénzügyi menedzsment a támogatói előírások tükrében. Pénzügyi tematikus monitoring szeminárium november 19. Erasmus + pénzügyi menedzsment a támogatói előírások tükrében Pénzügyi tematikus monitoring szeminárium 2014. november 19. Miről? A rendezvény Erasmus+ (2014-ben induló projektek): KA1 mobilitások (a felsőoktatás

Részletesebben

Elszámolási segédlet 2017

Elszámolási segédlet 2017 1 Elszámolási segédlet 2017 2 3 4 5 6 7 8 ( A táblázattól függetlenül csak a ben meghatározott céloknak megfelelő költségek számolhatók el.) Záradékolási kötelezettség: a ben meghatározott szöveggel, a

Részletesebben

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1 B/2 MELLÉKLET KÖLTSÉGVETÉSI ÚTMUTATÓ 2009. március A

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., képviseli Izsó Gábor elnök) a továbbiakban:

Részletesebben

4. Kérdés: Ajánlatkérő a közbeszerzési kiírás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményei

4. Kérdés: Ajánlatkérő a közbeszerzési kiírás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményei Tisztelt Ajánlattevők! A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, mint Ajánlatkérő a Vállalkozási szerződés a hozzájárulásra kötelezettek által nyújtott fejlesztési támogatások, a szakképzési hozzájárulási

Részletesebben

Módosult az óvodafejlesztések érdekében kiírt pályázatok dokumentációja

Módosult az óvodafejlesztések érdekében kiírt pályázatok dokumentációja Módosult az óvodafejlesztések érdekében kiírt pályázatok dokuentációja Az Új Széchenyi Terv keretében egjelent, TÁMOP-3.1.11-12 Óvodafejlesztés cíű pályázatok dokuentációja az alábbi pontokon egváltozott.

Részletesebben