KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 Hitelintézet tölti ki! Szerződés szám:... Elfogadóhelyi azonosító:. KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA- ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA- ELFOGADÁSHOZ mely egyrészről a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. cégjegyzékszáma: , bejegyezve a Fővárosi Törvényszéken, mint Cégbíróságon), mint Kártyakibocsátó, a továbbiakban: Takarékbank Zrt. vagy Elfogadó Bank: jelen Szerződés aláírása során, valamint a Takarékbank Zrt. Szerződésben említett jognyilatkozatainak megtétele során a Takarékbank Zrt. nevében és képviseletében eljár (név, székhely, cégjegyzékszám): felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank; mint a Takarékbank Zrt. kártyaforgalmazási tevékenységet végző függő kiemelt közvetítője, a továbbiakban: Hitelintézet, másrészről a Hitelintézet és a Bankkártya (ide értve a MasterCard PayPass, és Visa PayWave fizetési eszközöket is) elfogadó szervezet, illetve egyéni vállalkozó (továbbiakban: Elfogadó) között jött létre, az alábbi feltételek mellett: I. Szerződő felek adatai: Hitelintézet tölti ki! I/1. Szerződő Hitelintézet adatai: Szerződő Hitelintézet neve:.... Székhelye: Megye:.. Helység:.. Utca, házszám:.. Irányítószám:.. Telefonszám:. Fax szám: Hitelintézeti kapcsolattartó: Név:... Beosztás:... Munkahelyi levelezési cím:.. Munkahelyi telefonszám:.fax szám: cím:..

2 I/2. Szerződő Elfogadó adatai: Szerződő Elfogadó neve:.. Székhelye: Megye:.. Helység:.. Utca, házszám:.. Irányítószám:.. Telefonszám:. Fax szám: Levelezési címe: Megye:.. Helység:.. Utca, házszám:.. Irányítószám:.. Telefonszám:. Fax szám: II. Az Elfogadó tevékenységével kapcsolatos adatok: Tevékenységi kör:. Cégbírósági bejegyzés száma, kelte:. Vállalkozói igazolvány száma, kelte: Adószám:.. III. Az Elfogadó képviseletére jogosult adatai: Név:... Születési név:.. Születési hely, idő: Anyja neve:... Személyazonosító okmány típusa, száma: Okmányt kiállító hatóság megnevezése:... Állandó lakcím:. Levelezési cím:. Telefonszám:.

3 IV. Az elszámolással kapcsolatos adatok: Az Elfogadó pénzforgalmi számláját vezető hitelintézet neve:. Pénzforgalmi számla száma: - - A Hitelintézet és az Elfogadó között létrejövő jelen Szerződés (a továbbiakban: Szerződés vagy jelen Szerződés vagy Kártyaelfogadói Szerződés) aláírása a Bankkártyák Elfogadónál történő elfogadásának alapfeltétele. Az Elfogadó jelen Szerződés aláírásával csatlakozik a Hitelintézet, illetve az Elfogadó Bank Bankkártya elfogadói hálózatához. Az Elfogadó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletekben kért minden információt írásban megad, valamint a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkozó pontjában hivatkozott dokumentumokat a Hitelintézet rendelkezésére bocsátja. Tudomásul veszi továbbá, hogy ezen dokumentumok is a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és benyújtásuk a Szerződés hatályba lépésének feltétele. Az Elfogadó jelen Szerződés aláírásával szavatolja, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek, valamint tudomásul veszi, hogy a közölt adatokban bekövetkező változásról a Hitelintézetet haladéktalanul értesíteni köteles. Az Elfogadó elismeri, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőzően a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező ÁSZF-et, a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló évi CXXII. törvény szerinti tájékoztatás tudomásulvételéről szóló Nyilatkozatot, valamint a Kereskedői Kézikönyvet átvette, azok tartalmát megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Az Elfogadó kötelezettséget vállal arra, hogy Bankkártya-elfogadói tevékenysége során a bennük foglaltak szerint jár el, a szabályokat betartja és betartatja. A felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés hatályba lépésével a köztük ugyanezen tárgyban hatályban volt megállapodás (szerződés) megszűnik, és helyébe a már kihelyezett terminálokra vonatkozóan is jelen Szerződés lép. Jelen Szerződés a Szerződés aláírását követően, az ÁSZF 6.2. pontjában hivatkozott dokumentumok benyújtásával lép hatályba. V. Az elszámoláshoz kapcsolódó dokumentumok, jogszabály által elvárt kivonat a.. címre kerül megküldésre, melynek esetleges

4 megváltozásáról az Elfogadó köteles a Hitelintézetet haladéktalanul tájékoztatni. A tájékoztatás elmulasztásából eredő károkért és egyéb következményekért az Elfogadó felelős. Kelt:..... az Elfogadó cégszerű aláírása... a Hitelintézet cégszerű aláírása Mellékletek: 1. sz. melléklet: Kereskedői Adatlap 2. sz. melléklet: A Hitelintézethez benyújtandó dokumentumok listája 3. sz. melléklet: Nyilatkozat Bankkártya adatok tárolásáról 4. sz. melléklet: a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló évi CXXII. törvény szerinti tájékoztatás jelen Szerződés megkötését megelőzően történt tudomásulvételéről szóló Nyilatkozat 5. sz. melléklet: Kereskedői Kézikönyv 6. sz. melléklet: Általános Szerződés Feltételek 7. sz. melléklet: Terminál kezelői nyilatkozat (csak POS-terminálon keresztül történő Bankkártya-elfogadás esetén) 8. sz. melléklet: Nyilatkozat POS-terminál telepítéshez szükséges adatokról (csak POSterminálon keresztül történő Bankkártya-elfogadás esetén) 9. sz. melléklet: POS-terminál karbantartásra vonatkozó tájékoztató (csak POS-terminálon keresztül történő Bankkártya-elfogadás esetén)

5 .. sz. Szerződés 1. sz. melléklet Kereskedői Adatlap Az Elfogadó szervezet és tulajdonosa adatai Az Elfogadó szervezet adatai: Név: Cím:...: Levelezési cím: Telefonszám:... Fax szám:... cím:. Adószám:... Üzleti tevékenység adatai: Profil, üzleti tevékenység pontos leírása: Egy adott tevékenységi kör megnevezése, ami az adott terminál használatához kapcsolódik:. Egyéb tevékenység megnevezése, mely szerződéses jogviszonyon alapul: Fő tevékenységnek megfelelő TEÁOR kód(ok): Tulajdonos adatai: Név:. Születési név:... Anyja neve:.. Születési hely, idő:

6 Személyazonosító okmány típusa, száma:.. Okmányt kiállító hatóság megnevezése:. Állandó lakcím: Levelezési cím: Vezetékes telefonszám: Mobil telefonszám: cím:.. Az Elfogadóhely adatai: Az üzlet teljes neve: Elfogadóhely fantázianeve:.. Az üzlet Bizonylaton megjelenő rövid neve (POS-terminálon keresztül történő Bankkártyaelfogadás esetén):. Üzlet címe (POS-terminálon keresztül történő Bankkártya-elfogadás esetén): Megye:... Helység:.. Utca, házszám:... Irányítószám:... Telefonszám:.... Fax szám:... Üzlet levelezési címe (POS-terminálon keresztül történő Bankkártya-elfogadás esetén) Megye:... Helység:.. Utca, házszám:... Irányítószám:... Postafiók száma:... Postafiók címe:... Üzlet elhelyezkedése 1 (POS-terminálon keresztül történő Bankkártya-elfogadás esetén): Utcafronti: frekventált fő utca kisebb mellékutca Üzletházban, bevásárlóközpontban van: Gyártelepen van: Egyéb helyen van, éspedig... Az üzlet nyitva tartásának ideje (POS-terminálon keresztül történő Bankkártya-elfogadás esetén): 1 Kérjük a megfelelőt X jellel megjelölni, ill. az egyéb helyen az elhelyezkedést pontosan leírni!

7 Hétfő:...-tól.-ig Kedd:..-tól.-ig Szerda:..-tól.-ig Csütörtök:..-tól.-ig Péntek:..-tól.-ig Szombat:..-tól.-ig Vasárnap:..-tól.-ig Az üzlet ünnepi nyitva tartása (POS-terminálon keresztül történő Bankkártya-elfogadás esetén): az üzlet ünnepnapokon nyitva tart, ha azok egyébként nyitvatartási napra esnek az üzlet ünnepnapokon nem tart nyitva, ha azok egyébként nyitvatartási napra esnek Az Üzletvezető adatai (POS-terminálon keresztül történő Bankkártya-elfogadás esetén): Név: Születési név:... Cím: (ahol elérhető)... Anyja neve: Személy azonosító okmány típusa, száma: Okmányt kiállító hatóság megnevezése:.... Telefonszám: (amelyen elérhető) Telephely/Fióktelep címe: Megye:... Helység:.. Utca, házszám:... Irányítószám:... Postafiók száma:... Postafiók címe:... Elfogadó honlap címe 1 (internetes Bankkártya-elfogadás esetén):.. IP cím (melyen keresztül a honlap elérhető) (internetes Bankkártya-elfogadás esetén):.. 1 Csak egy honlap cím adható meg, amelyhez kapcsolódóan az Elfogadó a VPOS terminált üzemelteti

8 Forgalmi és készletadatok Az üzlet rendszerint rendelkezik raktárkészlettel: IGEN NEM Ha igen, Raktár címe:... Raktár telefonszáma:... Átlagos havi raktárkészlet értéke: Raktári árukészlet megnevezése:.... Forgalmi adatok: Átlagos forgalom értéke (eft): naponta:.... havonta: Átlagos vásárlói szám (fő): naponta:... havonta:... Legnagyobb értékű árucikk megnevezése:... ára (Ft):... Legkisebb értékű árucikk megnevezése:... ára (Ft):...

9 Elszámolásforgalommal kapcsolatos adatok Az üzlet elszámolással kapcsolatos levelezési címe (amennyiben különbözik az eddigiektől; ha az üzlet és az Elfogadó címadatai különböznek, meg kell jelölni, hogy jelen esetben melyik használatos) Megye:.... Irányítószám:... Postafiók száma:.... Helység:.... Utca, házszám:.... Postafiók címe:... Elszámolási kérdésekben kapcsolattartó személy: Neve:... Beosztása:... Telefonszáma:... Fax száma:... Elszámolás iránya: Elfogadó kereskedő központjának pénzforgalmi számlájára Elfogadó kereskedő egység önálló pénzforgalmi számlájára A vásárlási Tranzakciók elszámolására megadott pénzforgalmi számla száma: - - Pénzforgalmi számlavezető hitelintézet neve:.... címe:...

10 Kereskedői Adatlap a) melléklete Elektronikus kivonat megrendelő Kérjük kitöltve és aláírva a Hitelintézet címére visszaküldeni! Elfogadó adatai Cégnév: Székhely címe: POS-terminál azonosító: (kérjük, minden POS-terminál azonosítót soroljon fel, amelyre vonatkozóan a kivonatot igényli) cím az elektronikus kivonat fogadásához (a kivonatok napi/heti/havi fogadásához kérjük, jelölje meg a kívánt gyakoriságot) napi heti havi Kérem, hogy az Elfogadó Bank/Hitelintézet a kártyakivonaton a Bankkártya kategóriák, alkalmazások és márkák esetében alkalmazandó elfogadói díjak, rendszerdíjak és bankközi díjak összegére vonatkozó információk külön-külön megadása helyett csak az Elfogadó által fizetendő, összevont díjakat jelenítse meg. 2 Kelt,.... Elfogadó cégszerű aláírása 2 A vonatkozó Tájékoztató a Kereskedői Adatlap b) melléklete

11 Kereskedői Adatlap b) melléklete Tájékoztató az elektronikus kivonat megrendelőhöz az elfogadható Bankkártyák díjainak feltüntetéséről Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/751. Rendelete (2015. április 29.) III. fejezetének 12. cikke 3 alapján az Ügyfél egyes kártyaalapú fizetési műveletekről történő tájékoztatása esetén az alábbiakat határozza meg: (1) Egy-egy kártyaalapú fizetési művelet teljesítését követően a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója köteles közölni a kedvezményezettel az alábbi információkat: a) a hivatkozást, amely alapján a kedvezményezett azonosítani tudja a kártyaalapú fizetési műveletet; b) a fizetési művelet összegét abban a pénznemben, amelyben azt a kedvezményezett fizetési számláján jóváírják; c) a kártyaalapú fizetési műveletért felszámított díjak összegét, külön feltüntetve a kereskedői díj és a bankközi jutalék összegét. Az első albekezdésben említett információk a kedvezményezett előzetes, kifejezett hozzájárulásával márkánként, alkalmazásonként, a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kategóriája szerint és a műveletre vonatkozó bankközi jutalékok mértéke szerint összevonhatók. (2) Az elfogadók és a kedvezményezettek közötti szerződések úgy rendelkezhetnek, hogy az (1) bekezdés első albekezdésében említett információkat időszakosan, legalább havonta egy alkalommal kell megadni, illetve elérhetővé tenni, olyan egyeztetett formában, amely lehetővé teszi a kedvezményezett számára az információ tárolását és változatlan formában történő reprodukálását. Tekintettel a fent megjelölt rendeletben biztosított lehetőségekre, amennyiben a kedvezményezett a kártyakivonaton megadott Bankkártya kategóriák, alkalmazások és márkák esetében alkalmazandó kereskedői díjak, rendszerdíjak és bankközi díjak összegére vonatkozó információk külön-külön megadása helyett összevont díjakat kíván megjeleníttetni, úgy kérjük, hogy azt a Kereskedői Adatlap a) mellékletében (Elektronikus kivonat megrendelő) szíveskedjen a megfelelő helyen X-szel jelölni, valamint szíveskedjen aláírva a Hitelintézet számára visszaküldeni! HITELINTÉZET 3 Hatályos: december 9-től

12 ÖSSZEVONT DÍJAKAT TARTALMAZÓ ELFOGADÓI KIVONAT Hitelintézet Hitelintézet címe MINTA Vonatkozó időszak: ÉÉÉÉ.HH.NN. Összesítő készítése: ÉÉÉÉ.HH.HH. ÓÓ:PP Fogadó címe: File neve: XY.html ELFOGADÓI TRANZAKCIÓS ÖSSZESÍTŐ ELFOGADÓ NEVE ELFOGAÓ CÍME Elfogadó azonosító: XXXXX ELFOGADÓHELY(EK) BRUTTÓ ÖSSZEG JUTALÉK EGYÉB DÍJAK ENGEDMÉNY NETTÓ ÖSSZEG TRANZAKCIÓ DB- SZÁM Elfogadóhely1 XX7 960 X XX ELFOGADÓ ÖSSZESEN X XXX 960 XX X XX Amennyiben kérdése, vagy észrevétele lenne jelen összesítővel kapcsolatban, kérjük hívja a Takarékbank Zrt. ügyfélszolgálatát (InfoCenter ), vagy írjon a címre. Hitelintézet Hitelintézet címe Vonatkozó időszak: ÉÉÉÉ.HH.NN. Összesítő készítése: ÉÉÉÉ.HH.NN. ÓÓ:PP ELFOGADÓI TRANZAKCIÓS ÖSSZESÍTŐ - RÉSZLETEK (W ) Elfogadó: ELFOGADÓ NEVE Számlaszám (jóváírás): Elfogadóhely neve: Elfogadóhely1 Számla devizaneme:huf Cím: Elfogadóhely címe Terminál azonosító:w Üzlet azonosító: DÁTUM IDŐ KÁRTYASZÁM KÁRTYATÍPUS BRUTTÓ ÖSSZEG FIX ÖSSZEG ÉS % JUTALÉK NETTÓ ÖSSZEG ÉÉÉÉ.HH.NN. ÓÓ:PP ****** X 990 X,00 X0 X 940 ÉÉÉÉ.HH.NN. OO:PP ****** X 358 X,00 X4 X 274 ÉÉÉÉ.HH.NN. OO:PP ****** XX 648 X,00 XX6 XX 472 ÉÉÉÉ.HH.NN. OO:PP ****** X 998 X,00 X0 X 948 ÉÉÉÉ.HH.NN. OO:PP ****** X 002 X,00 X0 X 952 ÉÉÉÉ.HH.NN. OO:PP ****** XX 532 X,00 X5 XX 287 ÉÉÉÉ.HH.NN. OO:PP ****** XX 000 X,00 XX0 X 900 ÉÉÉÉ.HH.NN. OO:PP ****** XX 006 X,00 XX0 XX 846 ÉÉÉÉ.HH.NN. OO:PP ****** X 998 X,00 X0 X 978 ÉÉÉÉ.HH.NN. OO:PP ****** XX 240 X,00 X22 X 118 ÉÉÉÉ.HH.NN. OO:PP ****** X 470 X,00 X5 X 415 Belf. MC privát hitel (14 trn.) 122 XX 651 X,00 X X17 XXX 634 Belf. MC üzleti (3 trn.) 123 X2 088 X,00 X21 XX 167 Belf. Maestro (13 trn.) 124 XXX 891 X,00 X X89 XXX 702 Belf. VISA privát hitel (1 trn.) 222 X 800 X,00 X8 X 752 Belf. VISA privát Electron (4 trn.) 225 XX 530 X,00 XX5 XX 025 ÖSSZESEN (35 tranzakció) XXX 960 X 680 XX4 280

13 BŐVÍTETT ELFOGADÓI KIVONAT MINTA Hitelintézet Hitelintézet címe Vonatkozó időszak: ÉÉÉÉ.HH.NN. Összesítő készítése: ÉÉÉÉ.HH.NN. ÓÓ:PP Fogadó címe: File neve: XXXX.html ELFOGADÓI TRANZAKCIÓS ÖSSZESÍTŐ ELFOGADÓ 1033 Budapest XXX u. XXX. HU Elfogadó azonosító: XXXXX ELFOGADÓHELY(EK) BRUTTÓ ÖSSZEG JUTALÉK EGYÉB DÍJAK ENGEDMÉNY NETTÓ ÖSSZEG TRANZAKCIÓ DB- SZÁM Elfogadóhely ELFOGADÓ ÖSSZESEN Amennyiben kérdése, vagy észrevétele lenne jelen összesítővel kapcsolatban, kérjük hívja a Takarékbank Zrt. ügyfélszolgálatát (InfoCenter ), vagy írjon a címre. Hitelintézet Hitelintézet címe Vonatkozó időszak: ÉÉÉÉ.HH.NN. Összesítő készítése: ÉÉÉÉ.HH.NN. ÓÓ:PP ELFOGADÓI TRANZAKCIÓS ÖSSZESÍTŐ - RÉSZLETEK (W ) Elfogadó: Elfogadóhely neve: Cím: ELFOGADÓ Elfogadóhely XXXX Budapest XXX u. XXX. Számlaszám (jóváírás): Számla devizaneme: POSterminál azonosító: Üzlet azonosító: HUF W DÁTUM IDŐ KÁRTYASZÁM KÁRTYATÍPUS BRUTTÓ Fix ÖSSZEG összeg % JUTALÉK NETTÓ ÖSSZEG HITELINTÉZETET TERHELŐ DÍJ BANKKÖZI BANKKÖZI JUTALÉK JUTALÉK % ÖSSZEG ÉÉÉÉ.HH.NN. ÓÓ:PP ****** , ,300% 6,90 ÉÉÉÉ.HH.NN. ÓÓ:PP ****** , ,200% 5,50 Belf. MC privát hitel (1 trn.) Belf. VISA privát debit (1 trn.) , , , ,50 ÖSSZESEN (2 tranzakció) ,40

14 Terminál azonosító (meglévő terminál esetén): Kereskedői Adatlap c) melléklete Elfogadható Bankkártyák és azok díjai (Hitelintézet tölti ki!) Hitelintézetet terhelő díjak Kártyatermékek megnevezése I. TAKARÉKBANK ÁLTAL KIBOCSÁTOTT BANKKÁRTYÁK (SAJÁT) ELFO- GADÁS X-szel jelölve X Elfogadói díj mértéke Rendszerdíj mértéke FT/ TRANZAKCIÓ Bankközi díj mértéke 0% II. BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HITELINTÉZETEK ÁLTAL KIBOCSÁTOTT BANKKÁRTYÁK (IDEGEN) 4 ÜZLETI DEBITKÁRTYÁK MasterCard Maestro MasterCard Electronic Visa Visa Electron Visa Vpay 76 FT/ TARANZAKCIÓ 76 FT/ TARANZAKCIÓ 76 FT/ TARANZAKCIÓ 56 FT/ TARANZAKCIÓ 56 FT/ TARANZAKCIÓ 56 FT/ TARANZAKCIÓ 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% MasterCard Maestro MasterCard Electronic Visa Visa Electron Visa Vpay ÜZLETI CREDITKÁRTYÁK 76 FT/ TARANZAKCIÓ 76 FT/ TARANZAKCIÓ 76 FT/ TARANZAKCIÓ 56 FT/ TARANZAKCIÓ 56 FT/ TARANZAKCIÓ 56 FT/ TARANZAKCIÓ 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 4 Kérjük, hogy az elfogadható Bankkártyákra vonatkozó igényét jelölje X-szel!

15 LAKOSSÁGI DEBITKÁRTYÁK MasterCard Maestro MasterCard Electronic Visa Visa Electron Visa Vpay 76 FT/ TARANZAKCIÓ 76 FT/ TARANZAKCIÓ 76 FT/ TARANZAKCIÓ 56 FT/ TARANZAKCIÓ 56 FT/ TARANZAKCIÓ 56 FT/ TARANZAKCIÓ 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% LAKOSSÁGI CREDITKÁRTYÁK MasterCard Maestro MasterCard Electronic Visa Visa Electron Visa Vpay 76 FT/ TARANZAKCIÓ 76 FT/ TARANZAKCIÓ 76 FT/ TARANZAKCIÓ 56 FT/ TARANZAKCIÓ 56 FT /TARANZAKCIÓ 56 FT/ TARANZAKCIÓ 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% [Minden tranzakcióra érvényes minimum díj: [Minden tranzakcióra érvényes maximum díj: FT / tranzakció] FT / tranzakció] Érvényes:. -től 5 Kelt,... Elfogadó cégszerű aláírása.. Hitelintézet cégszerű aláírása 5 Nem adható meg június 9. előtti időpont!

16 Kereskedői Adatlap d) melléklete Terminál azonosító (meglévő terminál esetén): Kérem, hogy a Elfogadó Bank/Hitelintézet a Bankkártyák különböző kategóriái és márkái után felszámított és egyedileg megállapított elfogadói díjak helyett az alábbi táblázatban szereplő, egységes elfogadói díjakat számítson fel. 6 Elfogadható Bankkártyák és azok díjai (Elfogadó által fizetendő összevont díjak) Kártyatermékek megnevezése ELFOGADÁS X- szel jelölve (Hitelintézet tölti ki!) Díj mértéke I. TAKARÉKBANK ÁLTAL KIBOCSÁTOTT BANKKÁRTYÁK (SAJÁT) X [ FT/TRANZAKCIÓ] + [ %] II. BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HITELINTÉZETEK ÁLTAL KIBOCSÁTOTT BANKKÁRTYÁK (IDEGEN) 7 ÜZLETI DEBITKÁRTYÁK [ FT/TRANZAKCIÓ] + [ %] ÜZLETI CREDITKÁRTYÁK [ FT/TRANZAKCIÓ] + [ %] LAKOSSÁGI DEBITKÁRTYÁK [ FT/TRANZAKCIÓ] + [ %] LAKOSSÁGI CREDITKÁRTYÁK [ FT/TRANZAKCIÓ] + [ %] [Minden tranzakcióra érvényes minimum díj: [Minden tranzakcióra érvényes maximum díj: FT / tranzakció] FT / tranzakció] Érvényes:. -től Kelt,... Elfogadó cégszerű aláírása.. Hitelintézet cégszerű aláírása 6 A vonatkozó Tájékoztató a Kereskedői Adatlap e) melléklete 7 Kérjük, hogy az elfogadható Bankkártyákra vonatkozó igényét jelölje X-szel!

17 Tájékoztató az elfogadható Bankkártyák díjairól és táblázatban történő feltüntetéséről Kereskedői Adatlap e) melléklete Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/751. Rendelete (2015. április 29.) III. fejezetének 9. cikke alapján 8 : (1) Az elfogadóknak a fizetési kártyák különböző kategóriái és márkái után amennyiben a bankközi jutalékok mértéke eltérő egyedileg megállapított kereskedői díjakat kell ajánlaniuk, illetve felszámítaniuk a kedvezményezettjeiknek, kivéve, ha a kedvezményezettek írásban kérik az elfogadótól, hogy egységes kereskedői díjakat számítson fel. (2) Az elfogadók a kedvezményezettekkel kötött megállapodásaikban kötelesek az egyes fizetésikártya-kategóriák és -márkák esetében alkalmazandó kereskedői díjak, bankközi jutalékok és rendszerdíjak összegére vonatkozó információkat külön-külön megadni, kivéve, ha a kedvezményezett később írásban ettől eltérő kérést nyújt be. Tekintettel a fent megjelölt rendeletben biztosított lehetőségekre, amennyiben a kedvezményezett az Elfogadó Bank által a fizetési kártyák különböző kategóriái és márkái után felszámított és egyedileg megállapított elfogadói (kereskedői) díjak helyett egységes elfogadói (kereskedői) díjakat kér felszámítani, úgy kérjük, hogy azt a Kereskedői Adatlap d) mellékletében (Elfogadható Bankkártyák és azok díjai Elfogadó által fizetendő összevont díjak) szíveskedjen a megfelelő helyen X-szel jelölni, valamint szíveskedjen aláírva a Hitelintézet számára visszaküldeni! Ebben az esetben a Kereskedői Adatlap d) melléklete szerinti táblázat kerül az Ön részére megküldésre. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön az Elfogadható Bankkártyák és azok díjaira vonatkozó tájékoztató táblázatot részletes díjakkal kéri megjeleníttetni, azaz nem jelöli meg X-szel a Kereskedői Adatlap d) mellékletét, úgy a Kereskedői Adatlap c) melléklete szerinti táblázat kerül az Ön részére megküldésre, amely részletesen tartalmazza a Bankkártyák különböző kategóriái, márkái után felszámított elfogadói, rendszer- és bankközi díjakat. HITELINTÉZET 8 Hatályos: június 9-től

18 .. sz. Szerződés 2. sz. melléklet A Szerződés hatálybalépésének előfeltételeként a Hitelintézethez benyújtandó dokumentumok listája: A szerződéskötéskor érvényes, 30 napnál nem régebbi cégkivonat. Olyan egyéni vállalkozó, illetve magánkereskedő esetén, aki nem rendelkezik Cégbírósági bejegyzéssel a tevékenységük végzéséhez kapott önkormányzati engedély. Adóhatósági dokumentáció. Engedélyköteles, illetve valamilyen jogviszonyon alapuló tevékenység végzése esetén, a vonatkozó dokumentumok másolata. Aláírási címpéldány.

19 .. sz. Szerződés 3. sz. melléklet Nyilatkozat Alulírott..(név) a...(elfogadó Bank/Hitelintézet) Hitelintézettel -én/án Kártyaelfogadói Szerződést kötött..(szerződő Szervezet neve) tulajdonosa, az alábbi nyilatkozatot teszem a Bankkártya-elfogadás biztonságának növelése, illetve ellenőrzése céljából: a Bankkártyához kapcsolódó érzékeny adatok (CVV1, CVV2, teljes mágnescsík adat, illetve ugyanezen adatok a chipről, PIN szám) semmilyen formában nem kerülnek tárolásra az általunk alkalmazott bármely informatikai rendszerben; amennyiben az alkalmazott informatikai rendszer Ügyfél adatokat (kártyabirtokosi adatok) tartalmaz (pl. vállalkozás saját menedzsment rendszere), a belépés kizárólag saját jelszóval történik, azzal a kitétellel, hogy egy jelszót csak egy ember ismerhet; olyan külső Szolgáltatóval való együttműködés esetén, amely Bankkártya adatokat tárol, továbbít, illetve feldolgoz a foglaláshoz, vagy a Fizetési művelethez, a Szolgáltató(k) nevéről és székhelyéről kötelezően, írásban, üzenetben üzenetben tájékoztatom a Hitelintézetet. Amennyiben változás következik be az adatokban (új Szolgáltató/Szolgáltatók igénybevétele, korábbi Szolgáltatóval történő szerződésbontás) a változásról haladéktalanul tájékoztatom a Hitelintézetet. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentieknek nem felelek meg maradéktalanul, a további felelősség engem terhel. Kelt, Előttünk, mint tanúk előtt: Név:. Lakcím: Aláírás:.. aláírás Név:. Lakcím:... Aláírás: 15

20 .. sz. Szerződés 4. sz. melléklet Nyilatkozat Alulírott cégnév: székhely: cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolványszám: adószám: mint a fenti iktatószámú Szerződést megkötő vállalkozás vagy egyéni vállalkozó (a továbbiakban: szerződő partner) jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a "Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerre (a továbbiakban: KHR) irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, a KHR által kezelt adatok felhasználásáról, valamint az adatok átadásáról" című dokumentum tartalmát a fenti iktatószámú Szerződés aláírását megelőzően megismertem, és az abban foglaltakat tudomásul veszem. Kelt... év...hó...nap.. szerződő partner Alulírottak igazoljuk, hogy a szerződő partner a nyilatkozatot előttünk, mint tanúk előtt írta alá. Aláírás: Név:... Lakcím:.... Aláírás: Név:.... Lakcím:... 16

21 1.TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL Az Elfogadó Bank, mint referenciaadat-szolgáltató (továbbiakban: Referenciaadatszolgáltató) a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. (a továbbiakban: KHR tv.) alapján vállalkozásnak minősülő ügyfeleiről az alábbi tájékoztatóban ismertetett esetekben a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók többek között a pénzügyi intézmények biztonságának érdekében, a jelen tájékoztatóban felsorolt, KHR tv. szerinti referenciaadatokat (továbbiakban: referenciaadat) adja át a Központi Hitelinformációs Rendszert (továbbiakban: KHR) kezelő pénzügyi vállalkozás (BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság) részére. I. Adatszolgáltatás szerződéskötésről A Referenciaadat-szolgáltató a pénzügyi szolgáltatásra a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 3. (1) bekezdés b)-c) és f)-g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, így - hitel és pénzkölcsön nyújtására, - pénzügyi lízingre, - olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátására, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, - kezesség és garancia- és egyéb bankári kötelezettség vállalására vonatkozó szerződés (továbbiakban együtt: a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés) megkötését követően 5 munkanapon belül átadja a KHR részére a KHR tv. 5. (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi referenciaadatokat: - azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; - szerződéses adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; szerződés megszűnésének módja; a szerződés összege, és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága; a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. Tájékoztatjuk, hogy az adatátadási kötelezettség a már átadott referenciaadatok módosulása esetén is fennáll. Ebben az esetben a Referenciaadat-szolgáltató az adatot, az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén 17

22 A Referenciaadat-szolgáltató a tárgyhót követő ötödik munkanapig átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződéssel kapcsolatosan az alábbi referenciaadatot: - Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme - A szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adatszolgáltatás tárgyát képező pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés hatálya alatt előtörlesztést teljesít, a Referenciaadat-szolgáltató az előtörlesztést követő öt munkanapon belül átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére az alábbi referenciaadatot: - Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme III. Adatszolgáltatás lejárt, meg nem fizetett tartozásról A Referenciaadat-szolgáltató a KHR tv. 14. alapján a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a vállalkozásnak az alábbi referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt: - azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; - az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; a szerződés megszűnésének módja; a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága; a KHR tv ban meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja; a KHR tv ban meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja; a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés; előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme; fennálló tőketartozás összege és pénzneme; a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. IV. Adatszolgáltatás sorba állított követelésről A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a KHR tv. 14. /B bekezdése alapján a Referenciaadat-szolgáltató átadja annak a vállalkozásnak az alábbi referenciaadatait, amelynek fizetési számlájával szemben fedezethiány miatt harminc napot meghaladó időszak alatt, megszakítás nélkül, egymillió forintnál nagyobb összegű sorba állított követelést tartanak nyilván: - azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; 18

23 - azon pénzforgalmi számlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak nyilván: a pénzforgalmi számla vezetésére vonatkozó szerződés azonosítója (száma); a sorba állított követelések összege és devizaneme; a követelések sorba állításának kezdő és megszűnési időpontja; perre utaló megjegyzés. V. Adatszolgáltatás készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel kapcsolatosan bekövetkezett eseményről A KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás részére a KHR. tv. 14. /A bekezdése alapján a Referenciaadat-szolgáltató átadja annak a vállalkozásnak alábbi referenciaadatait, amely készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésben vállalt kötelezettségét megszegte, és emiatt a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződését a referenciaadat-szolgáltató felmondta vagy felfüggesztette. - azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; - készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésre vonatkozó adatok: a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének, felfüggesztésének időpontja; perre utaló megjegyzés. VI. Az adatátadás célja Tájékoztatjuk, hogy a Referenciaadat-szolgáltató által a KHR tv. alapján történő adatátadás a zárt rendszerű KHR adatbázisa részére történik, amelynek célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók többek között a pénzügyi intézmények biztonságának érdekében. Az átadott adatok a KHR tv-ben meghatározott célra, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötését megalapozó döntés meghozatalához vagy a vállalkozás által bármely referencia adatszolgáltatónál kezdeményezhető tájékoztatás megadásának céljára használhatóak fel. VII. Adatkezelés határideje A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat az alábbiakban meghatározott időponttól számított 5 évig kezeli. Az 5 év letelte után a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. Az ezen 5 éves adatkezelésre meghatározott határidő számításának kezdete: a) a jelen tájékoztató III. fejezetében meghatározott esetben, ha a tartozás nem szűnt meg, az e fejezet szerinti adatátadás időpontjától számított ötödik év vége, b) az adat átadásának időpontja a jelen tájékoztató V. fejezetében meghatározott esetben, c) a követelések sorba állításának megszűnési időpontja a jelen tájékoztató IV. fejezetében meghatározott esetben, d) a vállalkozásnak a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződése megszűnésének időpontja. Ezzel összefüggésben tájékoztatjuk, hogy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és véglegesen törli a referenciaadatot, ha a referencia-adatszolgáltató nem állapítható meg, vagy ha tudomására jut, hogy a referenciaadat jogellenesen került a KHRbe. 19

24 VIII. Jogorvoslat A rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségeket a KHR tv. alábbi rendelkezései tartalmazzák: 16. (1) A nyilvántartott személy kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. (2) A nyilvántartott személy az (1) bekezdésben foglalt kifogást a) a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadat-szolgáltatóhoz, vagy b) a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz írásban nyújthatja be. (3) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a kifogást a nyilvántartott személy egyidejű értesítése mellett annak kézhezvételét követő két munkanapon belül köteles ahhoz a referenciaadat-szolgáltatóhoz megküldeni, amely a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadta, kivéve, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt, és az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg. (4) A referenciaadat-szolgáltató, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követő öt munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartott személyt írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatni. (5) Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot a nyilvántartott személy egyidejű értesítése mellett a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást két munkanapon belül köteles átvezetni. (6) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás vizsgálja ki a kifogást, ha a referenciaadatszolgáltató jogutód nélkül megszűnt és az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg. (7) A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadatszolgáltatót, amelynek a nyilvántartott személyről a helyesbítést vagy törlést megelőzően referenciaadatot továbbított. 17. (1) A nyilvántartott személy referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a 16. (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató kézhezvételét követő harminc napon belül a nyilvántartott személy lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye. (2) A nyilvántartott személyt az (1) bekezdés szerinti keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az e törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő leteltétől kell számítani. 20

25 (3) Az (1) (2) bekezdés szerinti perre a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni. (4) A bíróság a keresetlevelet a Pp (1) bekezdésében meghatározottak tekintetében haladéktalanul, de legkésőbb a bírósághoz érkezéstől számított három munkanapon belül megvizsgálja és amennyiben a keresetlevél a tárgyalás kitűzésére alkalmas intézkedik a tárgyalási határnap kitűzéséről. A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy a keresetlevélnek az alperes részére történő kézbesítése a tárgyalás napját legalább három nappal megelőzze. Az első tárgyalást legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz érkezésétől számított nyolcadik munkanapra kell kitűzni. Ha a keresetlevél csak a bíróság intézkedése alapján válik alkalmassá a tárgyalás kitűzésére [Pp ], a tárgyalás kitűzésére előírt határidő kezdő időpontját ettől az időponttól kell számítani. A tárgyalás elhalasztása esetén a folytatólagos tárgyalást nyolc munkanapon belül kell megtartani. 18. (1) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a per megindítására vonatkozó adatot az eljárás jogerős befejezéséig a vitatott referenciaadattal együtt köteles nyilvántartani. (2) A bíróság végzésével már a tárgyalás előkészítése során ideiglenes intézkedésként két munkanapon belül elrendeli a referenciaadatok zárolását, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a kereseti kérelem megalapozottsága valószínűnek mutatkozik. A végzés fellebbezésre tekintet nélkül előzetesen végrehajtható. (3) Ha a bíróság a referenciaadatok zárolását rendelte el, akkor az erre vonatkozó határozat kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül a referenciaadatokat zárolni kell. A referenciaadatok zárolása esetén azok a Családi Csődvédelmi Szolgálat kivételével referenciaadat-szolgáltató részére nem továbbíthatók, azokat csak a bírósági eljárás lefolytatása céljából kezelheti a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás. (4) A perben a keresetet más keresettel összekapcsolni vagy a pert más perrel egyesíteni nem lehet, továbbá a perben viszontkeresetnek nincs helye. (5) A perben az eljárás szünetelésének csak a Pp (1) bekezdésének c) és d) pontja esetében van helye. 19. (1) A referenciaadat-szolgáltatót, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a referenciaadat átadásának, illetve KHR-ben történő kezelésének e törvényben meghatározott feltételei fennálltak. E körben a bizonyítás elmaradása vagy eredménytelensége a referenciaadat-szolgáltatót, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli. (2) Az ítélet jogerőre emelkedéséig a referenciaadatot a 18. (3) bekezdése szerint kell kezelni, ha az elsőfokú ítélet a referenciaadat törlését rendelte el. (3) A referenciaadat zárolását, a zárolás megszüntetését, illetve a referenciaadat helyesbítését, törlését a bíróság erre vonatkozó jogerős határozatának kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül végre kell hajtani. (4) A bíróság a referenciaadat módosítására vagy törlésére vonatkozó jogerős határozatát a Magyar Nemzeti Banknak is megküldi. 20. A ban foglalt rendelkezések a másodfokú eljárásban is megfelelően irányadók. Név:. Lakcím: Aláírás: Név:. Lakcím:... Aláírás: 21

26 .. sz. Szerződés 5 sz. melléklet TAKARÉKBANK ZRT. KERESKEDŐI KÉZIKÖNYV POS-terminálon és VIRTUÁLIS POS-terminálon történő Bankkártya-elfogadásról 22

27 1. Bevezetés Tisztelt Elfogadó Partnerünk! Jelen Kereskedői Kézikönyv (a továbbiakban: Kézikönyv) a Kártyaelfogadói Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, kiadásával segíteni kívánjuk a Bankkártyával történő vásárlás lehetőségének magas szintű biztosítását ügyfélkörében. A Kézikönyv olyan információkat, útmutatókat tartalmaz, amelyek betartása révén Ön a biztonságos, Bankkártyával lebonyolított vásárlás előnyeit élvezheti. POS, illetve VPOS-terminálon keresztül történő Bankkártya-elfogadás esetében a terminál zökkenőmentes telepítése érdekében kérjük, hogy az alábbi technikai feltételeket megteremteni szíveskedjen: a Bankkártya-elfogadáshoz szükséges kommunikációs vonal kiépítése telefon csatlakozó a telepítés helyszínétől 2 m-en belül; a POS-terminál működéséhez szükséges áramellátás biztosítása elektromos (220V) csatlakozó a telepítés helyszínétől 2 m-en belül; papírszalag biztosítása; a telepítéshez szükséges környezeti feltételek kialakítása a telepítést végző személyek a vonal helyszínre történő kivezetéséhez szükséges falfúrást, kábelezést, szobák közötti elvezetést, kábelvágást és fejcsatlakozást nem tudnak elvégezni -; az üzemeltetés költségeinek fedezete. A Bankkártya elfogadásból származó előnyök az Ön számára: Lehetősége nyílik a nemzetközi Bankkártyák elfogadására, amelynek következtében megnő üzletének a presztízse. A Kártyabirtokosok szívesen használják Bankkártyájukat vásárlásra, mivel ez számukra díjmentes, szemben a készpénzfelvéttel járó költséggel, és a felmérések szerint a Bankkártyával vásárlók többet költenek, mint a készpénzzel fizetők, így az Ön forgalma is emelkedik. Csökken a készpénztartás költsége. POS-terminálon keresztül történő Bankkártya-elfogadás esetében a POS-terminál segítségével, valamint a Kézikönyvben leírtak betartásával lehetősége nyílik a biztonságos fizetési forgalom lebonyolítására. Internetes Bankkártya-elfogadás esetében a Hitelintézet által biztosított VIRTUÁLIS POS szolgáltatás segítségével, valamint a Kézikönyvben leírtak betartásával lehetősége nyílik a biztonságos fizetési forgalom lebonyolítására. 23

28 2. A Bankkártya elfogadás szabályai 2.1. A kereskedő által elfogadható Bankkártyák A belföldön és külföldön egyaránt használható Bankkártyák közül az alábbi típusok fogadhatók el fizetési eszközként: Maestro MasterCard MasterCard Electronic VISA Classic VISA Electron Vpay Az arra alkalmas POS-terminálon keresztül történő Bankkártya-elfogadás esetén a fentiek mellett a belföldön és külföldön egyaránt használható Contactless fizetési eszközök (PayPass, PayWave) is elfogadhatók még el fizetési eszközként. Azon Elfogadóknál, amelyek külön kártyaelfogadói szerződést kötöttek a meghatározott egészségpénztárral/egészségpénztárakkal, lehetőség nyílik ezen egészségpénztárak által kibocsátott Egészségpénztári kártyák elfogadására is POS-terminálon keresztül történő Bankkártya-elfogadás esetén a kereskedő által elfogadható Bankkártyák ismertető jegyei A Bankkártyák szabványos hossza 8,5 cm, szélessége 5,5 cm. A Maestro Bankkártyák előlapján szereplő ismertető jegyek: Logó - Maestro embléma Hologram - a nemzetközi szabályok szerint nem kötelező ezeket a Bankkártyákat hologrammal ellátni Bankkártyaszám - bevéséses technikával készül és 6-os számjeggyel kezdődik Kártyabirtokos neve - bevéséses technikával készül Érvényesség - a Bankkártya lejáratának dátuma hó/év formátumban, bevéséses technikával készül Kibocsátó bank (Kártyakibocsátó) - a kibocsátó bank neve, illetve Logója, bevéséses technikával készül A Maestro Bankkártyák hátlapján szereplő ismertető jegyek: 24

29 Mágnescsík - a Bankkártya felső részén Aláírás panel: - a Kártyabirtokos aláírását tartalmazza, a mágnescsík alatt található sáv Logó - cirrus embléma szerepelhet a Bankkártya alján A dombornyomott MasterCard Bankkártyák előlapján szereplő ismertető jegyek: Logó - MasterCard embléma Hologram - Két, a földrészeket síkban ábrázoló földteke, amelyek részben fedik egymást. A Bankkártya mozgatásával a háttérben, bordó-kék, sárga-kék színváltozással a MasterCard felirat tűnik elő Bankkártyaszám - Minden esetben 5-ös számmal kezdődő, 4X4-es tagolású, 16 karakter hosszú, dombornyomott számsor. A Bankkártyaszám első 4 számjegye nyomtatva, kicsinyítve megjelenik a dombornyomott szám fölött vagy alatt. Az utolsó karakterek (általában az utolsó 4 karakter) a hologramban jelennek meg. Kártyabirtokos neve - dombornyomással Érvényesség - dombornyomással, hónap/év formátumban Kibocsátó bank (Kártyakibocsátó) - a kibocsátó bank neve, illetve Logója A dombornyomott MasterCard Bankkártyák hátlapján szereplő ismertető jegyek: Mágnecsík - a Bankkártya felső részén Aláírás panel - 45 O -os szögben jobbra dőlő vörös, kék és sárga folyamatosan ismétlődő MasterCard feliratokból álló alnyomaton szerepel a Kártyabirtokos aláírása. Tartalmazza a Bankkártyaszámot vagy annak utolsó négy számjegyét, és a CVC2 kódot, melyet az Aláírás panelt követő kis fehér panel tartalmaz. A MasterCard Electronic Bankkártyák előlapján szereplő ismertető jegyek: Logó - a MasterCard embléma közepén sötétkék 25

30 dőlt betűkkel szerepel az Electronic felirat Felirat - a Bankkártya előlapján a következő felirat szerepel: 100% on-line. Csak MasterCard Electronic elfogadóhelyeken érvényes. Hologram - Két, a földrészeket síkban ábrázoló földteke, amelyek részben fedik egymást. A Bankkártya mozgatásával a háttérben, bordó-kék, sárga-kék színváltozással a MasterCard felirat tűnik elő. Bankkártyaszám - Bevéséses technikával készült, minden esetben 5-ös számmal kezdődik. A Bankkártyaszám első 4 számjegye nyomtatva, kicsinyítve megjelenik a bevésett Bankkártyaszám alatt vagy fölött. Kártyabirtokos neve - bevéséses technikával Érvényesség - bevéséses technikával, hónap/év formátumban Kibocsátó bank (Kártyakibocsátó) - a kibocsátó bank neve, illetve Logója A MasterCard Electronic Bankkártyák hátlapján szereplő ismertető jegyek: Mágnescsík - a Bankkártya felső részén Aláírás panel - 45º-os szögben jobbra dőlő vörös, kék, és sárga folyamatosan ismétlődő MasterCard feliratokból álló alnyomaton szerepel a Kártyabirtokos aláírása, illetve szerepelhet a CVC2 kód is az Aláírás panelt követő kis fehér panelben Dombornyomott VISA Bankkártyák előlapján szereplő ismertető jegyek: Logó - VISA embléma Hologram - Három dimenziós repülő galamb, a Bankkártya jobb oldalán (a Bankkártya hátoldalán is előfordulhat). A madár háttere egyszínű, sötét, tükröződő. A Bankkártyaszám utolsó karakterei a hologramba vannak nyomva. Bankkártyaszám - 4-es számjeggyel kezdődő dombornyomott számsor. A Bankkártyaszám első 4 számjegye nyomtatva megismétlődik a dombornyomott Bankkártyaszám alatt vagy fölött. 26

31 Kártyabirtokos neve - dombornyomással Érvényesség - dombornyomással, hónap/év formátumban Kibocsátó bank (Kártyakibocsátó) - a kibocsátó bank neve, illetve Logója Dombornyomott VISA Bankkártyák hátlapján szereplő ismertető jegyek: Mágnecsík - a Bankkártya felső részén. Aláírás panel - 45 O -os szögben jobbra dőlő, több színnel nyomtatott formában feliratozott folyamatos VISA alnyomat. Tartalmazza a Kártyabirtokos aláírásán kívül a Bankkártyaszámot vagy annak utolsó négy számjegyét, és a CVC2 kódot, melyet az Aláírás panelt követő kis fehér panel tartalmaz. VISA Electron Bankkártyák előlapján szereplő ismertető jegyek: Logó - VISA Electron embléma, amely arra utal, hogy a Bankkártya csak elektronikus használatra alkalmas Hologram - a nemzetközi szabályok szerint, nem kötelező ezeket a Bankkártyákat hologrammal ellátni Bankkártyaszám - 4-es számjeggyel kezdődő bevéséssel készült számsor. A Bankkártyaszám első 4 számjegye nyomtatással megismétlődik a bevésett Bankkártyaszám alatt vagy fölött. Kártyabirtokos neve - bevéséssel Érvényesség - bevéséssel, hónap/év formátumban Kibocsátó bank (Kártyakibocsátó) - a kibocsátó bank neve, illetve Logója VISA Electron Bankkártyák hátlapján szereplő ismertető jegyek: Mágnescsík - a Bankkártya felső részén. Aláírás panel - 45 O -os szögben jobbra dőlő, több színnel nyomtatott formában feliratozott folyamatos VISA alnyomat, amelyen a Kártyabirtokos aláírása szerepel 27

32 A fentiekben felsorolt ismertető jegyek, biztonsági elemek az adott Bankkártyatípusok közös jellemzői, amelyek az adott Bankkártya-típushoz tartozó valamennyi Bankkártyán meg kell, hogy jelenjenek. Ezeken az ismertető jegyeken kívül, az adott Bankkártya, egyéb ismertető jegyet is tartalmazhat POS-terminálon keresztül történő Bankkártya-elfogadás esetén a Bankkártya ellenőrzése Fehér színű, felirat nélküli plasztik lapot fizetési eszközként elfogadni tilos, az ilyen plasztik bevonását meg kell kísérelni. A Bankkártyával történő fizetés lebonyolítása előtt az Elfogadóhelyen az alábbi ellenőrzéseket kell végrehajtania a POS terminál kezelőjének. Meg kell győződnie arról, hogy az adott Bankkártya az általa elfogadható Bankkártyák körébe tartozik-e. A nem elfogadható Bankkártya elfogadásából eredő károkért a Hitelintézet, illetve az Elfogadó Bank nem vállal felelősséget. A POS terminál kezelőjének az Elfogadóhelyen a Bankkártyát meg kell vizsgálnia az alábbi szempontok szerint. 1. A Bankkártya mérete megegyezik-e a szabványossal? 2. Az adott Bankkártyán megtalálhatóak-e a Bankkártya-típusra jellemző kötelező ismertetőjegyek, biztonsági elemek? 3. A Kártyabirtokos aláírása szerepel-e a Bankkártyán? 4. A Bankkártyán vannak-e sérülésre, manipulálásra utaló nyomok? 5. A Bankkártya érvényességi ideje nem járt-e még le? A Bankkártya vizsgálata Elfogadás előtt minden esetben meg kell győződni az adott Bankkártya sértetlenségéről. Fizetési eszközként nem fogadható el olyan Bankkártya, amelynek mérete eltér a szabványostól, illetve amely nem sértetlen, manipulációra utaló nyom található rajta. A hologram vizsgálata A hologram az egyik legfontosabb biztonsági eleme azoknak a Bankkártyáknak, amelyeknek a nemzetközi szabályok szerint kötelező kellékük. Olyan Bankkártya nem fogadható el, amelyen nincs hologram, pedig az adott Bankkártya-típus kötelező kellékei között szerepel. A hologram háromdimenziós, a Bankkártya mozgatásával mozgó kép, az ettől eltérő hologram manipulálásra utal. A hologram vizsgálata során meg kell győződni 28

33 arról, hogy a hologram nem emelkedik-e ki a Bankkártya síkjából. Manipulálásra utal, ha a hologram kiemelkedik, esetleg utólag ragasztották a Bankkártyára. A Bankkártyaszám utolsó karaktereinek (általában az utolsó 4 karakter) a hologramban kell megjelenniük. Hiányzó, hamisított, vagy a leírtaktól eltérő hologrammal rendelkező Bankkártyát fizetési eszközként elfogadni tilos, az adott Bankkártya bevonását meg kell kísérelni. A Bankkártyaszám vizsgálata A Bankkártyaszám általában 13, 16, vagy 19 karakter hosszú, dombornyomással vagy bevéséses technikával készül. A Bankkártyaszámnak egyvonalban kell megjelennie, a karaktereknek azonos típusúnak és méretűnek kell lenniük. Dombornyomott Bankkártya esetén a Bankkártyaszám kiemelkedik a Bankkártya síkjából (kézzel kitapintható), a Bankkártyaszám első 4 karaktere a Bankkártyaszám alatt vagy fölött, nyomtatott formában megjelenik. A VISA Bankkártyák minden esetben 4-es számjeggyel kezdődnek. A MasterCard Bankkártyák minden esetben 5-ös számjeggyel kezdődnek. A Cirrus/Maestro Bankkártyák 6-os számmal kezdődnek. Fontos meggyőződni arról, hogy az adott Bankkártyatípushoz tartozó ismertető jegyek, biztonsági elemek, valamint a Bankkártyaszám kezdő számjegye összhangban vannak-e. Szellemképes, elmosódott, sérült, átütött, illetve a leírtaktól eltérő Bankkártyaszámmal rendelkező Bankkártyát fizetési eszközként elfogadni tilos, az adott Bankkártya bevonását meg kell kísérelni! A Bankkártya érvényességi idejének vizsgálata A Bankkártya érvényessége nemzetközi Bankkártyák esetén hó/év formátumban, dombornyomással vagy bevéséssel szerepel a Bankkártya előlapján. Az érvényesség azt jelenti, hogy adott Bankkártya a Bankkártyán szereplő év adott hónapja utolsó napján óráig érvényes. Egyes Bankkártyáknál nemcsak a lejárati időt tüntetik fel, hanem a Bankkártya érvényességének kezdő dátumát is. Például ha a Bankkártyán az szerepel, hogy 08/10 THRU 08/13 az azt jelenti, hogy az adott Bankkártya augusztus órától augusztus óráig érvényes. Olyan Bankkártyát amelynek az érvényessége lejárt, illetve még nem kezdődött meg, fizetési eszközként elfogadni nem lehet. Az érvénytelen Bankkártya elfogadásából eredő károkért a Hitelintézet, illetve az Elfogadó Bank nem vállal felelősséget. A Kártyabirtokos nevének vizsgálata A Kártyabirtokos nevének egyvonalban kell megjelennie, a karaktereknek azonos típusúnak és méretűnek kell lenniük. Dombornyomott Bankkártya esetén a Kártyabirtokos neve kiemelkedik a Bankkártya síkjából, kézzel kitapintható a Kártyabirtokos neve. A Bankkártya használata nem ruházható át, tehát a Bankkártyát csak az a természetes személy használhatja, akinek a nevére azt kiállították. A karakterek nem lehetnek sérültek, átütöttek, tisztán kell látszódniuk. Amennyiben a név szellemképes, elmosódott, sérült, átütött, illetve egyéb manipulációra utaló jel látható rajta, a Bankkártyát fizetési eszközként elfogadni tilos, az adott Bankkártya bevonását meg kell kísérelni! A mágnescsík vizsgálata Meg kell győződni arról, hogy a mágnescsík sértetlen, nincs kilyukasztva vagy átvágva. 29

Általános szerződési szabályok 7.sz.mell. Cenzúraszámú szerződés 1. számú függeléke A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott

Részletesebben

tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Lakossági/Mikrovállalati TeleBank:06 40 222 222 ERSTEBUSINESS24: 06 40 222 223 FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Az igénylés típusa: Új igénylés, vagy Meglévő hitelkeret módosítása: hitelkeret emelés hitelkeret

Részletesebben

A Takarékszövetkezet panaszkezelési és fogyasztóvédelmi utasítása

A Takarékszövetkezet panaszkezelési és fogyasztóvédelmi utasítása VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET A Takarékszövetkezet panaszkezelési és fogyasztóvédelmi utasítása 2013. Az Igazgatóság 2003. január 30-án elfogadta a 1-8/2003. számú határozattal Módosítva az

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Cg: 03-02-000296 ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Szerződéskötés kezdeményezését megelőző és szerződés megkötését

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Befogadás dátuma: IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI KÉRJÜK, HOGY AZ ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLJON, AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁRA NEM ÉRTELMEZHETŐ KÉRDÉSEKET KIHÚZÁSSAL

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLŐLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylőlapot NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylő neve:. Ügylet azonosítója:. 6 jegyű ügyfél-azonosító:.

Részletesebben

A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE

A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HÁTTERE Hatályos és érvényes: 2015. február 1. napjától CIB LÍZING ZRT. FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL/ADÓSSAL 2004.05.01-2014.07.26. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT MEG NEM SZŰNT DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖN- ÉS PÉNZÜGYI

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Borotai Takarékszövetkezet KM5. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató Hatályos: 2015. október 1. Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Takarékszövetkezet kiemelten fontosnak tartja ügyfelei adatkezeléshez

Részletesebben

Nyilatkozat Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez

Nyilatkozat Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: Nyilatkozat Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás neve (cégneve): Képviseletre jogosultak neve, beosztása: A Vállalkozás székhelye/lakcíme: Alulírott Vállalkozás

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS ÉSSZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra Folyószámlahitelhez Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igényelt

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK A./ TÁJÉKOZTATÁS A Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adattovábbításról I. Ezúton tájékoztatjuk, hogy a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1 Az mint adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben ( Infotv. ) foglalt

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 95/2015. számú igazgatósági szabályzat A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatáról Hatályos: 2015. augusztus 15. 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2011. évi CXLVI. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 32438

MAGYAR KÖZLÖNY. 2011. évi CXLVI. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 32438 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 14., hétfõ 132. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXLVI. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

Általános szerződési szabályok

Általános szerződési szabályok Hitelszám:.. sz. szerződés 1. számú függeléke Általános szerződési szabályok A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hitel számú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott feltételekkel

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó

Üzletszabályzat. Commerzbank Zrt. 1. Általános rész 1.1. Hatály. 1.2. Elfogadás. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Commerzbank Zrt Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzat 1. Általános rész 1.1. Hatály 1.1.1. Jelen üzletszabályzat és mellékletei (a továbbiakban együtt: Üzletszabályzat)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I.1 IKB Csoport. IKB Csoport alatt az IKB Deutsche Industriebank AG érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások, illetve a német IKB

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Bankszámlákra vonatkozóan

HIRDETMÉNY Lakossági Bankszámlákra vonatkozóan HIRDETMÉNY Lakossági Bankszámlákra vonatkozóan A B3 TAKARÉK Szövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvénybe helyezve: 1992. szeptember 17-én az Igazgatóság által Utolsó módosítás: 2016.január 1. PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A hitelintézet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. március 21. naptól TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát

Részletesebben

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatálybalépés időpontja: 2012. 11. 01. Módosítva: 2012. 09. 30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) Kölcsönszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek Általános Üzleti Feltételek Tartalomjegyzék Hatályos: 2016. augusztus 16-tól Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye:

Részletesebben

A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS ÜZLETFÉL MEGBÍZÁSÁBÓL TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN

A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS ÜZLETFÉL MEGBÍZÁSÁBÓL TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS ÜZLETFÉL MEGBÍZÁSÁBÓL TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓAN Hatályos: 2013. augusztus 15. napjától Jelen Általános

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-105/2014. számú határozata a Provident Pénzügyi Zrt. számára

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-105/2014. számú határozata a Provident Pénzügyi Zrt. számára A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-105/2014. számú határozata a Provident Pénzügyi Zrt. számára A Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., telephelye:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. fejezet... 2 Az előfizetői jogviszony létrejötte, módosulása, megszűnése... 2 Az előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai... 2 1. Igénybejelentés... 2 1.4. Az igénybejelentés

Részletesebben

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák:

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák: G É P J Á R M Ű T Á R G Y Á B A N K Ö T Ö T T N Y Í L T V É G Ű P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött Név: K&H Bank Zrt. Név: #A10UGYFEL# Cím: #CEGCIM# Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.)

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2012. augusztus 31. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Részletesebben

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Szerződés azonosító száma Igényelt hitelkeret összeg A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Hatályos: 2015.02.01-től Az igényelt hitelkártya típusa MKB Egészség Plusz Hitelkártya MKB Egészségpénztári

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ 6. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ Érvényes: 2016. július 1-től Tartalomjegyzék 1. Fogalmi meghatározások...

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP Állami kamattámogatású lakáshitel (Új Otthon II. hitel) felvételéhez

IGÉNYLŐLAP Állami kamattámogatású lakáshitel (Új Otthon II. hitel) felvételéhez IGÉNYLŐLAP Állami kamattámogatású lakáshitel (Új Otthon II. hitel) felvételéhez a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú einek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. által kibocsátott OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA e-utalvány elfogadásáról Hatályos: 2016. március 25. napjától I. Általános rendelkezések 1. Az

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kiskundorozsma, Algyő, Bordány, Csólyospálos, Csór,

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2016. április 26. Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Utolsó módosítás: 2016. 04. 19. Hatálybalépés: 2016. 04. 26. Jelen üzletszabályzat hatálybalépésének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal 1. oldal A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI D A COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

{ } ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELMÉT JÓVÁHAGYTA

{ } ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELMÉT JÓVÁHAGYTA Küldő: Dátum: Telefon: 06-1-505-5000 Fax: 06-1-505-5001 www.banifmagyarorszag.hu Címzett: { } Tárgy: Lízingbírálati döntés, Ajánlat zárt végű pénzügyi lízingszerződés megkötésére Tisztelt Partnerünk! Örömmel

Részletesebben

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 91 VG/2/9/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.05.18.

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 91 VG/2/9/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.05.18. Tartalomjegyzék 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 3 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)... 3 II. LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZERZŐDÉS... 4 2. A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával szabályozza a Központi Hitelinformációs Rendszer

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 (23). Általános Szerződési Feltételek (a CM Sales Kft. Hirdetésértékesítési Általános Szerződési Feltételei) A jelen Hirdetésértékesítési Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: HÁSZF, vagy

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK P.O.I. PARTNER TERMINÁL ÜZEMELTETŐ KFT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK P.O.I. PARTNER TERMINÁL ÜZEMELTETŐ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK P.O.I. PARTNER TERMINÁL ÜZEMELTETŐ KFT. FIZETÉSI PONT VÉDJEGGYEL ELLÁTOTT, POINT OF INTERACTION (POI) TERMINÁLOKON KERESZTÜL NYÚJTOTT IT SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN HATÁLYOS

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez, és helyhez nem kötött telefon szolgáltatás nyújtására Hatályba lépés kelte: 2016.04.11. Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat A Tagok személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme érdekében A Szolgáltató az Előfizetők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi elõírásokkal összhangban

Részletesebben

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat MOBIL PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott

Részletesebben

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben.

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben. K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt

Részletesebben

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96 Az ERSTE Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 4 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB)

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) Hatályos: 2011. július 1-jétől Nysz.: 14541 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai... 3 II. A biztosítás tárgya... 3 III. A biztosítási

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az (székhelye: 1054. Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VEZETÉKES MŰSORJEL-ELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSHOZ (NYILVÁNOS TELEVÍZIÓ-MŰSORELOSZTÁSI ÉS NYILVÁNOS RÁDIÓ MŰSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSHOZ)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Hatályos: 2016.03.21-től ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről

Részletesebben

MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Ártánd, Bedő, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Biharnagybajom,

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés...

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben

ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet 9461 Lövő, Fő u. 203. ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Az Üzletszabályzat legutolsó módosítását a Takarékszövetkezet Igazgatósága az 13/7/2015 számú határozatával

Részletesebben

IGÉNYLÔLAP ÉS SZERZÔDÉS LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁRA

IGÉNYLÔLAP ÉS SZERZÔDÉS LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁRA IGÉNYLÔLAP ÉS SZERZÔDÉS LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁRA Ezt az oldalt az Üzletkötô tölti ki! Számlaszám: IBAN szám (nemzetközi számlaszám): Termékkód: LTP ajánlatszám: Amely

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

n) Elfogadó : Jelenti jelen ÁSZF tekintetében azt a kereskedelmi, illetve egészségügyi szolgáltató szervezetet, amely a forgalomba hozott SZÉP

n) Elfogadó : Jelenti jelen ÁSZF tekintetében azt a kereskedelmi, illetve egészségügyi szolgáltató szervezetet, amely a forgalomba hozott SZÉP CM Terminál Eszközhasználati és Rendszerszolgáltatási Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Széchenyi Pihenő Kártya és Egészségpénztári Kártya esetén 1. Általános Szerződési Feltételek hatálya,

Részletesebben

MOL Green Kártya típusszerződés

MOL Green Kártya típusszerződés Levelezési címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. Számlavezető pénzintézet: IG Bank.V. Magyarországi Fióktelepe Számlaszám: 13716-11521- Számlafogadási cím: Top Finance Kft., Szállítói folyószámlák,

Részletesebben

AZ ARANYSZÁMLA SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ÁLTALÁNOS

AZ ARANYSZÁMLA SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ÁLTALÁNOS A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a Társaság és az Ügyfelek között a SolarGold Aktív Aranyszáma elnevezésű aranyszámla (a továbbiakban: Aranyszámla ) vonatkozásában, az általános forgalmi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Szanex.hu - ÁSZF - 2015. Szanex.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven

Részletesebben

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2014.10.16. Tartalomjegyzék Pályázati felhívás 1. Felolvasólap

Részletesebben

Utazási feltételek I. Az utazási szerződés. II. A díjfizetés feltételei. IV. Lemondási feltételek

Utazási feltételek I. Az utazási szerződés. II. A díjfizetés feltételei. IV. Lemondási feltételek FOR TWO UTAZÁSI IRODA Engedélyszám: R-0837/93/97 1036 BUDAPEST Cégjegyzékszám 01090/78307 LAJOS U. 93-99. fszt. (NAGYSZOMBAT U 1.) Adószám 10619496-2-41 TEL: 430-1778; 430-1779 Vagyoni biztosíték: COLONNADE

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 1 Kölcsönszerződés kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 1 amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet), - másrészről

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ELEKTRONET Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatásra Buj, Csenger, Ibrány, Jánd, Jármi, Mátészalka, Máriapócs, Nagyecsed, Nagydobos, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Ópályi,

Részletesebben

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető.

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető. K I V O N A T a BorsodWeb Kft hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz Balatonvilágos/Balatonaliga

Részletesebben

1. Az Általános Szerződési Feltételek célja

1. Az Általános Szerződési Feltételek célja Az MeDáLia Design Kft. internetes üzletének Általános Szerződési (Vásárlási) Feltételei és Adatvédelmi Szabályzata (az Általános Szerződési Feltételek ) 1. Az Általános Szerződési Feltételek célja 1.1

Részletesebben

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2736/3 Ezen általános szerződési feltételek

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. június 15. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 2 2. Alapfogalmak... 2 1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: Telefon: (30) 573-3687 E-mail: ugyfelszolgalat@is.hu

Részletesebben

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban 21467/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban Budapest, 2016. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 14 S Z E R Z

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) mely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről Szervezet neve: Rövidített név: Székhelye: Magyarországi levelezési cím:

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben