JEGYZİKÖNYV. Készült: október 20-án Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. október 20-án Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl."

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV Készült: október 20-án Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı Mayer Gabriella képviselı Reichert Anita képviselı Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Kiss Miklós polgármester köszönti a megjelent képviselıket. Megállapítja, hogy az ülésen a képviselı-testület 5 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. 91/2010.(X.20.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete a október 20-i rendkívüli ülés napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: 1./ Gyermekétkeztetés támogatása 2./ Devecser és Kolontár vörös iszap sújtotta települések támogatása 3./ Egyebek 1. napirendi pont: Gyermekétkeztetés támogatása Mirıl is van itt szó? Az elızı Képviselı-testület elfogadta a térítési díjakról szóló rendeletet. A rendelet megalkotásánál nem sok lehetıségünk volt alkudozni, mert törvényileg meg volt határozva, hogy mennyibe kerülnek az étkezések illetve ezekhez mekkora normatíva támogatást lehet elszámolni. A kettı különbözetét kellett a szülıknek fizetniük. Most kiderült, hogy a normatíva támogatások megvonásra kerültek és így a szülıknek Fttal többet kell fizetniük gyermekük havi térítési díjára. Több visszajelzést kaptam miszerint ez 1

2 a többletköltség sok családnál anyagi problémát okoz. Az iskolás kisgyermekek esetében a szülık megoldják azzal, hogy gyermeküknek nem kérnek ebédet illetve semmilyen étkezési ellátást. Ezt azonban óvodás kisgyermekek szülei nem tehetik meg, mert 2-3 órás óvodai foglalkozás nincs, így ezek a szülık kénytelenek teljes napi ellátást fizetni gyermekük részére. Én készítettem egy elızetes kalkulációt. Adatot kértem azon gyermekek számáról, akik étkezési térítési díjat fizetnek, kiszámoltam mekkora költséget jelentene az Önkormányzatnak, ha a 151 Ft-os megvont normatívát év végéig az Önkormányzat átvállalná. Ez Ft körüli összeget jelentene. Ekkora összeggel tudnánk támogatni azokat a szülıket, akik gyermekvédelmi támogatásban nem részesülnek. Ezt, az Önkormányzat költségvetése most lehetıvé teszi számunkra. Ezt a fajta támogatást kompenzálhatnánk azzal is, hogy 60 napra a teljes étkezési díjat kifizetnék a szülık helyett. Ez gyakorlatban azt jelentené, hogy kb. 3 hónapig ingyen esznek a gyerekek az óvodában és az általános iskola alsó tagozatában. Arra a következtetésre jutottam, hogy a szülık azt a támogatást jobban észre vennék, ha azt mondanánk, hogy 60 napra szóló étkezési díjat kifizetünk helyettük, mintha év végéig a megvont normatívát kifizetnénk helyettük. Így ugyanazt a támogatást nyújtanánk a szülık részére, viszont mégis jobban tudatosulna mindenkiben, hogy támogattuk ıket. Akkor 3 hónapig támogatjuk a szülıket? Pontosabban 60 napra biztosítjuk a gyerekek étkezési díjának átvállalását. Azért javaslom így meghatározni, mert most lesznek a szünetek ( ıszi-, téli szünet), s ez a 60 nap támogatás kb. 3 hónapnak felel meg. A támogatás kezdı dátumának október 1. napját jelöljük meg. Kérem a szülıket tájékoztassuk a támogatásunkról. Az iskola és óvoda hirdetı táblájára ki lesz függesztve a képviselı-testület határozata. Esetleg levélben is tájékoztathatjuk a szülıket. Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással jelezze. 92/2010 (X.20.)Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy Ordacsehi Község Önkormányzata az étkezési normatíva változása miatt 60 napra átvállalja az étkezési térítési díjat az ordacsehi oktatási intézményekben tanuló, gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülı gyermekek szüleitıl. Az étkezés költségét Ordacsehi Község Önkormányzata a költségvetési tartalék terhére vállalja. Felelıs : Kiss Miklós polgármester Határidı : értelem szerint 2

3 2. napirendi pont: Devecser és Kolontár vörös iszap sújtottatelepülések támogatása (3. hanganyag 20:35) Vörös iszap sújtotta területek támogatásáról lenne szó. Mindenféle támogatási formára szükségük lenne. Bársony János képviselı: Mekkora összeggel tudnánk támogatni ıket, melyet még a költségvetésünk megenged? Az iskola elszámolása a mi költségvetésünket is felborította, nem igazán rendelkezünk nagy összegő tartalékokkal, Ft összegő támogatást azért még megengedhetünk. Arra gondoltam, hogy a Megyei Katasztrófavédelem számlájára kellene ezt a támogatást átutalnunk, vagy a Magyar Kármentı Alapba vagy a Vöröskereszthez kellene eljuttatnunk a támogatásunkat. Mayer Gabriella képviselı: Az Ifjúsági lakásainkat nem tudnánk valamilyen formában felajánlani, hiszen ott nagyon sok család vált otthontalanná? Nagyon jó ötlet. Amennyiben megbíztok engem ezzel a feladattal, én már holnap intézkedek is. Kisiskolánk gyereklétszám problémájára is megoldás lehetne. Az Ft összeget pedig a költözködés költségeinek fedezésére tegyük el. Kedvezményes telek vásárlási lehetıséget is felajánlhatnánk nekik. 93/2010 (X.20.)Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza Kiss Miklós polgármestert, hogy az Ifjúsági lakóházakat kedvezményes feltételekkel megvételre felajánlja a vörös iszap sújtotta települsek, Devecser és Kolontár lakóinak támogatására. Felelıs : Kiss Miklós polgármester Határidı : értelem szerint 3

4 3. napirendi pont: Egyebek (3. hanganyag 25:50) A rendezvényeink támogatására beadott többször módosított pályázatunkat elfogadták és végül nyertünk is. Így az idısek karácsonyi ünnepségét az idén bıvebb költségvetésbıl tudjuk megoldani. Korábban erre az alkalomra Ft volt a költségvetésünkben elkülönítve. Most az étkeztetésre elszámolható összeg: Ft, a mősorra pedig Ft számolható el. A korábbi hagyományokhoz hasonlóan mősorral készülnének az óvodás és kisiskolás gyerekek is. Ezt követıen lenne egy meghívott vendégünk. A meghívott vendég személyére várom a javaslatokat. Az ajándék úgy állna össze, hogy valami ajándékot készítenének a kisgyerekek, mint azt korábban is tették. Ezen felül az Önkormányzat is adna egy ajándékot, pl: karácsonyi kuglóf, marcipán torta vagy valami hasonlót s ez mellé csomagolnánk kb Ft összegben étkezési utalványt. A vacsorát illetıen szóba került a töltött káposzta beiglivel. Ez ott lenne fogyasztható az idısek számára. Aki nem tudna eljönni, az ı részére másnap kiszállítható lenne az adag. Ha valakinek van más javaslata a vacsorát illetıen, kérem, jelezze, vagy a mősorra van jó ötlete. Kránicz Richárd és társai nem érnének rá december 18-án? Kránicsz József Tibor képvielı: Az a baj, hogy nagyon sok felkérésük van és nem tudom szabad-e a társulat. Utána fogok érdeklıdni. Köszönöm, hogy gondoltatok rá. Tájékoztató jelleggel elmondanám, hogy a jövı évi rendezvényeinkhez a támogatási összegek hogyan alakulnak: Szüreti felvonulás: - étkezésre: Ft - mősorra: Ft. Falunap: - étkezés: Ft - Falunapra kompletten: Ft, ebbıl az összegbıl db sörpad garnitúra megvásárolását is tervezem. A továbbiakban szeretném tájékoztatni a Képviselı-testületet, hogy az új laptop megvásárolásához az ajánlatokat már bekértem. Ezúttal a korszerőbb gépek megvásárlását támogatom, mert én is meggyızıdtem arról, hogy a számítástechnikával csak úgy lehet lépést tartani, ha a lehetı legkorszerőbbet vásároljuk meg, hiszen robbanásszerően fejlıdik. Most Ft értékő gépek megvásárolását javasolom, melyhez egy Ft-os programot is meg kell vásárolnunk, ahhoz hogy Balatonboglár elavult gépparkjával kommunikálni tudjanak a gépek. A gépek beszerzése ügyében kérem a képviselı-testület döntését. 4

5 94/2010.(X.20.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza Kiss Miklós polgármestert, hogy a képviselı- testületi tagok munkájának segítése céljából 5 db notebook készüléket és 5 db pendrive-ot megvásároljon. Más napirendi pont nem lévén a polgármester az ülést bezárja. K.m.f. Kiss Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı 5

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. január 16. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl 40-47/2013. (08. 15.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

JEGYZŐ KÖNYV. Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 JEGYZŐ KÖNYV Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én (kedden) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község Önkormányzat

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30. Ügyszám: 9-160/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. október 30. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/13/2013. 13. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2011. december 13. közmeghallgatás JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2011. december 13. közmeghallgatás JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. december 13-án 13 órakor megkezdett testületi ülésén és 17 órakor megtartott közmeghallgatásán. Az ülés helye: Körjegyzıség,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Czifra Zsuzsanna igazoltan távol, Bakács Edit Bernadett még nem érkezett meg, jelen van 9 fı képviselı)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Czifra Zsuzsanna igazoltan távol, Bakács Edit Bernadett még nem érkezett meg, jelen van 9 fı képviselı) 52/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2011. december 20-án megtartott rendkívüli testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Czifra Zsuzsanna

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. augusztus 11-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. augusztus 11-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. augusztus 11-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2011. (XII. 01.) 2011. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI. 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása.

7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI. 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása. 7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása. 60/2007. (V.17.) kt. határozat: Napirend elıtti beszámoló elfogadása. 61/2007. (V.17.)

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-32/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013.

Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 16-án megtartott közmeghallgatással egybekötött Képviselı-testületi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. február 24-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. február 24-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2009. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. február 24-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 11- TARTALOMJEGYZÉK 11/2009.(II.24.) PBH.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 18-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. december 08-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. december 08-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 16/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. december 08-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 66-75 TARTALOMJEGYZÉK 66/2008.(XII. 08.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Szabó András Déry

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv 1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - 2009. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása - Teljesítménykövetelmény

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV 2011.november 10.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült: Bér: 2011.november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben