FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi ülésére NAPIREND 1) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett önkormányzati tevékenységről, valamint tájékoztató az adott hónap pénzügyi helyzetéről, kintlévőségekről és a vállalt kötelezettségekről, és megbízásokról Előadó: Polgármester 2) Szociális rendelet módosítása (temetési költség-hozzájárulás és szülési segély összegének megemelése) Előadó: Jegyző 3) Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.08.) rendelet módosításáról Előadó: Jegyző 4) Helyi köztemető üzemeltetésével, fenntartásával és az ehhez való hozzájárulással összefüggésben alkalmazott díjak mértékének éves felülvizsgálata Előadó: Jegyző 5) Beszámoló a Petőfi Sport Egyesület évi tevékenységéről Előadó: az egyesület elnöke 6) Beszámoló a Fonyódi Turisztikai egyesület évi tevékenységéről, valamint a évi önkormányzati támogatás elszámolásáról Előadó: Polgármester 7) Előterjesztés az önkormányzat által nem alapfeladat ellátására nyújtott (magánszemélyeknek,társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak stb.) évi támogatások elszámolásáról Előadó: Polgármester 8) Előterjesztés a fonyódi piac évi működéséről Előadó: Ügyvezető 9) Előterjesztés a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladat átadási szerződés módosításáról Előadó: Polgármester 10) Előterjesztés a Fonyódi Temető évi működéséről. Előadó: Polgármester

2 11) Előterjesztés villamos energia beszerzéssel kapcsolatos csoportos közbeszerzési eljáráson való részvételről Előadó: Polgármester Esetleges távolmaradását kérem, szíveskedjen jelezni a Polgármesteri Hivatalnál. A napirendi pontok anyagai megtekinthetők a Városi Könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban, továbbá a internetes oldalon. Fonyód, február 21. Hidvégi József Polgármester

3 Ügyiratszám: 01/141-2/2014 ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett önkormányzati tevékenységről, valamint tájékoztató az adott hónap pénzügyi helyzetéről és a vállalt kötelezettségekről, és megbízásokról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés között végzett tevékenységemről, valamint az adott hónap pénzügyi helyzetéről és a vállalt kötelezettségekről, megbízásokról az alábbi tájékoztatást adom. 1) A 1/2014. (I.30.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt közbeszerzési eljárást indít Városi Kulturális Központhoz kapcsolódó közművezeték kiépítése, illetve tér-, és járda burkolása elnevezéssel. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert az eljárás lefolytatására. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat évi Közbeszerzési Tervébe, valamint a évi költségvetésbe kerüljön feltüntetésre a jelen beruházás. 2) A 2/2014. (I.30.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen döntése értelmében február 1-i hatállyal a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Közbeszerzési Szabályzatának II. fejezet pontjába foglalt felsorolás harmadik bekezdése (harmadik eleme) helyébe az alábbi rendelkezés lép: [ 1.2 Az ügyvezető feladata az ajánlati / részvételi / ajánlattételi felhívás és a dokumentáció elkésztésével kapcsolatban: ] - intézkedés a hirdetmények közzétételéről Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az ügyvezetőt a módosított Közbeszerzési Szabályzat aláírására. A közbeszerzási szabályzat aláírásra került. 3)A 3/2014. (I.30.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen előterjesztés mellékletét képező, a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft (a továbbiakban: Kft.) által indítandó DDOP-2.1.1/D azonosító számú pályázat keretében Fonyód Sándortelepi-strand és Bélatelepi Kikötő turisztikai célú fejlesztéséhez kapcsolódó mélyépítési munkák elvégzése Fonyód város területén elnevezésű közbeszerzési eljárásra vonatkozó ajánlattételi felhívást.fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kft. tulajdonosa felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét az 1. pont szerinti ajánlattételi felhívás feladására.

4 4) A 5/2014. (II.06.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztéshez mellékelt, Fonyódi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról előterjesztett szabályzat-tervezetet elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szabályzat kiadására. 5) A 14/2014. (II.06.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Rendőrkapitánysággal kötendő együttműködési megállapodást 224/2013. (XII.19.) számú határozatával elfogadta. A Képviselő-testület a megállapodás mellékelt módosításának ismeretében is fenntartja a polgármester és a jegyző részére a megállapodás aláírására adott felhatalmazást. 6) A 15/2014. (II.06.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁM OP / azonosító számú projekt keretében (tárgya: "Legyél Te is természettudós!" - Laborfejlesztés a fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban) tananyagfejlesztés beszerzésére kiírt pályázat nyertesének KEIOK Kft-t (1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. 31.) jelöli meg Ft + Áfa = bruttó Ft ajánlati áron. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert az eljárás 1. pont szerinti eredményhirdetésére, valamint a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötésre. SZMSZ 52.. (2) alapján teljesített kifizetések között: - A kötelezettség vállalás összege ( kolbászfesztivál ) Ft - Részt vettem a/az: - Képviselő-testület és Bizottságai rendkívüli ülésein, - V. Fonyódi Kolbászfesztiválon, Fonyódon - Kistérségi Bizottsági ülés, Ordacsehi - Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottsági ülés, Fonyód - Fogadtam: - érdeklődőket, befektetőket, vállalkozókat, fonyódi állampolgárokat, - Egyeztettem: - Intézményvezetőkkel - Balogh Vilmos NIKÉ SE elnökével - dr. Bali-Papp Rita ügyvéddel, Polgármester átruházott hatáskörben szociális igazgatási ügyek: 2 fő részére szülési segélyt állapítottam meg, 4 család esetében lakásfenntartási támogatást állapítottam meg, 4 fő esetében megállapító az aktív korúak ellátása, 1 fő esetében elutasító az aktív korúak ellátása, 2 fő esetében megszűntető az aktív korúak ellátása, 3 fő esetében buszbérletet állapítottam meg, 13 fő esetében önkormányzati segély állapítottam meg. gyámügyi igazgatási ügyek: 3 gyerek esetében rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapítottam meg.

5 Beszámoló pályázatokról február Benyújtott pályázatok: Kiíró/ Megnevezés elérhetőség NFÜ A fonyódi óvoda szolgáltatásainak fejlesztése Igényelt támogatás (Ft) ,- Jelenleg forráshiány áll fenn Önrész (Ft.) Eljárásrend 0 Folyamatoskönnyített elbírálás Elbírálásra váró pályázatok: Kiíró/ elérhetőség Megnevezés Igényelt támogatás ( Ft) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KEOP /B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással (Általános Iskola, Bihari Villa/ Óvoda) Önrész (Ft) Óvoda: befogadva hiánypótlás benyújtva Eljárásrend egyfordulós Iskola: visszautasítva - fellebbezés alatt Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány NFÜ Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program 2012-es évről várólistára került, mely azt jelenti, hogy a 2013-as évre vonatkozólag pályázatunk a lista elején áll. Döntés várhatóan 2014 év eleje KEOP /A Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával a Somogy Megyei Dél-balatoni Kollégium Fonyódi intézményénél (SMIK-től kaptuk, döntésre várunk) A program teljes összege várhatóan: 7,7-8,95 M Ft 70% Önrész: 2,3-2,85 M Ft Támogatás intenzítás: 100% egyfordulós

6 Támogatásban nem részesült pályázatok: Kiíró/ elérhetőség Megnevezés Igényelt támogatás ( Ft) BM Forráshiány miatt elutasítva 8/2013 (III.29.) BM rendelet alapján Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés, felújítás Önrész (Ft) Ft Ft Eljárásrend Egyfordulós Támogatásban részesült pályázatok: Kiíró/ Megnevezés elérhetőség NFÜ DDOP-4.1.1/A-2f Fonyód városközpontjának funkcióbővítő integrált fejlesztése II. forduló Kivitelezés folyamatban. Magyar Államkincstár MVH LEADER MVH LEADER Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Könyvtárak technikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítása) Hi.: Március 25 Támogatási igény beküldve: én Turizmusfejlesztés: Szent István napi rendezvények - kifizetési igény jóváhagyva Közösségfejlesztés: Mátyás Király gimnázium konyha felújítás szerződésmódosítási kérelem benyújtva NFÜ Szervezetfejlesztés Önkormányzatok számára ÁROP-1.A.5,A Közbeszerzést végző cég kiválasztása van folymatban Igényelt támogatás (Ft) Megítélt önkormányzati támogatás: ,- Tartalomváltozás miatt csökkentett támogatás: partner: Ft Megítélt támogatás: Ft Önrész Tervezett önkormányz ati önerő , tervezett: Tényleges önerő: , Tervezett partneri önerő: ,- 50 % Önrész: Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Támogatási intenzitás: 100 % Eljárásrend kétfordulós Támogatási igény benyújtása után elbírálás a MÁK által egyfordulós egyfordulós egyfordulós NFÜ Gyenesdiás Önkormányz at TÁMOP / Legyél Te is természettudós! Laborfejlesztés a fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban (SMIK-től kaptuk) 3. számú szerződésmódosítási kérelem benyújtásra került, kifizetési kérelem elbírálásra került és kifizetésre Zöld Balaton Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kampány ,- Ft Támogatás intenzítás: 100% Vállalás: helyi média segíti a egyfordulós 2011-ben a projekt benyújtása-

7 Célcsoport települései: Balatonfüred, Keszthely, Fonyód, Gyenesdiás Közreműködő: Alon Média Kft. kampány lebonyolítás át és rendezvény kitelepüléséhez helyet biztosít kor együttműködési szándék kifejezése Aktuális pályázati kiírások: Kiíró/ elérhetőség Megnevezés+Rövid leírás a pályázatról Beadási határidő Támogatás intenzitása Pályázatok bővebben a Magyar Közlönyben, honlapon találhatók.

8 Adatok eft-ban Foly.szla.hitel f.(k:80.000) dec. 31. Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről december 31-től jan febr kamata Kötvény kamata 3,49% Éven belüli hitel kamata Készfizető kezességvállalás összesen Eü Kft VÜSZ Kft Konyha Kft KIFIZETETLEN számlák: napon túli ebből: Önkormányzat F.Óvoda és Bölcsőde Alapszolg. Közp FOKI Alapfokú Műv. Isk napon túli ebből: Önkormányzat F.Óvoda és Bölcsőde Alapszolg. Közp FOKI Alapfokú Műv. Isk napon belüli ebből: Önkormányzat F. Óvoda és Bölcsőde Alapszolg. Közp FOKI Alapfokú Műv. Isk KINTLÉVŐSÉGEK:

9 Tárgyévi hátralék: bérl-, ter.bérl-, haszn.díjból -helyi adókból Előző évek hátraléka: bérl-, ter.bérl-, haszn.díjból helyi adókból ebből: felszámolás alatt lévő adós hátraléka -Szennyvíz társulás hátralékosaiból Lakásépítő Kft-nek kölcs kamata havi 3,49% Eü. Kft-nek tagi kölcsön Adószámlán Költségvetési számlán ebből hitelkeret ebből saját forrás Egyéb számlák Pályázati előleg Lakásal., bérlak.ért.sz.egy EGYENLEG: +/- (eft) Eltérés bázishoz: +/ (eft) bázis: december 31.

10 Határozati javaslat: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót, valamint a két ülés között végzett tevékenységről szóló tájékoztatót. Határidő: február 27. Felelős: polgármester Fonyód, február 21. Hidvégi József s.k. polgármester Vissza a napirendhez

11 Ügyiratszám: 01/ - /2014. Előterjesztő: polgármester E L Ő T E R J E S Z T É S Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére Tárgy: szociális rendelet módosítása (temetési költség-hozzájárulás és szülési segély összegének megemelése) Tisztelt Képviselő-testület! Figyelemmel az elmúlt években megnőtt fogyasztói árakra és a szociálisan rászorulók személyek anyagi helyzetére az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély, továbbá a helyi rendeletünkben hagyományosan beépített Ft szülési segély összege nem jelent már érdemi segítséget a rászorulóknak. Javasolt újragondolni e segélyek összegét. A temetés költségeihez a helyben szokásos költség ( Ft) 10%-ában, azaz alig Ft-ban meghatározott összeget minimálisan 21%- ban (közel Ft. összegben)-, a szülési segélyt születő gyermekenként Ft helyett Ft. összegben javasolom meghatározni és az önkormányzat hatályos rendeletét ennek megfelelően módosítani. A Jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (2) bekezdése alapján a rendeletmódosítás előzetes hatásvizsgálata: Jelen rendeletmódosításnak gazdasági, költségvetési kihatásaként 257 eft kiadásnövekedés várható az önkormányzati segély és a szülési segély fenti összegekkel történő emelése miatt a megelőző évi segélyezettek számának (3 fő temetési segélyezett, 21 fő szülési segélyezett) alapul vételével. Környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. Adminisztratív terheket nem ró a Hivatalra. Kérem a Jogi és Humán Bizottságot, valamint a Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet megalkotására. Melléklet: az Ör.-et módosító rendelet-tervezete a jelenleg hatályos, módosítandó Ör. /2/2011. (I. 28.)/ Fonyód, február 17. Tisztelettel: Hidvégi József polgármeste

12 Rendelet-tervezet FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE A 01/ / ügyiratszámú előterjesztés melléklete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében és 45. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18. (7) bekezdésének utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 18. (7) [ ] Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtott önkormányzati segély összege a helyben szokásos legalacsonyabb temetési költség összegének 21%-ánál alacsonyabb nem lehet. (2) A Rendelet 28. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 28. (1) Az önkormányzat minden fonyódi újszülött gyermek anyját ,- Ft szülési segélyben részesíti. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. (2) A hatályba-lépő rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. Fonyód, február Hidvégi József polgármester Záradék: Kihirdetve: Fonyód, 2014 dr. Szalontai András jegyző jegyző

13 Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2011. (I.28.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben a 25/2013 (XII.20), 6/2013 ( IV.26),5/2013 (III.01), 4/2012.(II.24.); 2/2012.(II.03.); 18/2011.(VIII.26.); 8/2011.(IV.01.); 6/2011.(II.25.) önkormányzati rendelettel) Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26. -ában, 32. (1), (3) bekezdésében, 37. (1) bekezdés d) pontja, 37/A. (3) bekezdés, 38. (9) bekezdésében, 43/B. (1), (3), bekezdés, 45. (1), (3) bekezdésében, 46. (1) bekezdésében, 47. (2) bekezdésében, 48. (4) bekezdés, 50. (3) bekezdésében, 58/B. (2) bekezdésében, 62. (2), 92. (1), (2) bekezdésében, 115. (3) bekezdésében, 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a) Fonyód Város közigazgatási területén 1 bejelentett lakcímmel rendelkező magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. (2)-(3) bekezdésében foglalt eltérésekkel, és b) az Szt. 6. -a alapján az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában Fonyód Város közigazgatási területét tartózkodási helyeként megjelölte. (2) A rendelet hatálya az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az Szt. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. (3) 2 A rendelet hatálya az (1), (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően a 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. -ok tekintetében kiterjed Balatonfenyves Község közigazgatási területére is. 1 Módosította a 2/2011.(I.28.) Ör. 1. -a Hatályos: április Beiktatta a 8/2011.(IV.01.) Ör. 1. -a Hatályos: április 1.-től

14 2. Az Önkormányzat az Szt-ben és e rendeletben meghatározott egyes hatásköreit Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatában 3 a polgármester átruházott hatáskörben gyakorolja. II. FEJEZET Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások 1. Eljárási rendelkezések 3. (1) E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti kérelmet 4 lehet szóban vagy írásban előterjeszteni. E rendelet hatálya alá tartozó ellátások tekintetében az elektronikus ügyintézés nem alkalmazható. (2) 5 A pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell az ellátást igénylő személynek a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 18. -ának a), c) g) és h) pontjában meghatározott adatait. 4. (1) A kérelmező köteles kérelmében a saját és a családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és ezeket igazolni. A jövedelem típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát a jövedelemről tett nyilatkozathoz mellékletként be kell csatolni. (2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a kérelemben meg kell jelölni, és a kérelemhez csatolni kell az egyes ellátási formáknál a szociális törvényben, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól rendelkező kormány rendeletben és e rendeletben meghatározott adatokat, nyilatkozatokat, igazolásokat, vagy egyéb dokumentumokat. (3) A jövedelem igazolható a.) b.) c.) munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz esetén a munkáltató által kiállított, a munkabért terhelő levonásokkal nem csökkentett nettó munkabérre, táppénzre vonatkozó igazolással, amennyiben a nettó bér, a táppénz összegét tartásdíj levonás terheli, úgy ennek összegét az igazoláson külön fel kell tüntetni, a munkabérrel, a táppénzzel együtt folyósított családi pótlék esetében az igazoláson külön fel kell tüntetni ennek az összegét is, munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás esetén a munkaügyi szerv által kiállított igazolással, amelyben fel kell tüntetni a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás nettó összegét és a folyósítás kezdő és várható befejező időpontját, nyugellátás, balesetei nyugellátás vagy egyéb nyugdíjszerű ellátás (a továbbiakban együtt: nyugdíjszerű ellátás) esetén, amennyiben a nyugdíjszerű ellátás összege a tárgyévben nem változott, a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett nyugdíjszerű ellátást igazoló szelvénnyel, vagy a nyugdíjfolyó 3 Módosította a 2/2011.(I.28.) Ör. 2. -a Hatályos: április Módosította a 2/2011.(I.28.) Ör. 3. -a Hatályos: április Módosította a 2/2012.(II.03.) Ör. 2. -a Hatályos: február 4-től

15 d.) e.) f.) g.) FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE sító szerv igazolásával; amennyiben a nyugdíjszerű ellátás összege a tárgyévben változott, úgy az ellátás összege a tárgyév elején megküldött elszámolási lappal nem igazolható; a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, árvaellátás) esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvénnyel, vagy a kifizető szerv által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolással, vállalkozásból származó jövedelem esetén az adóhatóság igazolásával, továbbá az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló könyvelői igazolással, ennek hiányában az érintett nyilatkozatával, tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal (elismervény, postai feladóvevény stb.), ennek hiányában az érintett nyilatkozatával, ösztöndíj esetén a felsőfokú oktatási intézmény a kérelem benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi igazolásával; h.) i.) j.) k.) l.) a munkaügyi kirendeltség igazolásával arról, hogy a támogatást igénylő személy, vagy a nagykorú családtagja regisztrált munkanélküli és támogatásban nem részesül; az a)-h) pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő igazolással, rendszeres jövedelemmel nem rendelkező esetén az erre vonatkozó nyilatkozattal, a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelem esetén az ezt igazoló dokumentummal, amennyiben a c), d), f) és g) pontban meghatározott ellátások folyószámlára kerülnek utalásra, úgy a jövedelem a kérelem benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi bankszámlakivonattal is igazolható, ez esetben a bankszámla kivonat mellé be kell csatolni az érintett nyilatkozatát az ellátásokat terhelő levonások összegére vonatkozóan, (4) A jövedelemszámításnál irányadó időszakra az Szt ának (2)-(5) bekezdése az irányadó. (5) A kérelmezőtől nem kérhető olyan adat igazolása, amely nyilvános, vagy amelyet valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell. 5. (1) A támogatásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tényeknek, a jövedelmi, a vagyoni viszonyainak a változását, a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni. (2) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott támogatást meg kell szüntetni. A támogatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt az Szt a szerint kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, természetben nyújtott ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére. 6. (1) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni. (2) Az önkormányzat a hivatalos tudomása vagy környezettanulmány alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a 4. (1) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, a jövedelem az Szt. és a

16 pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól rendelkező kormány rendelet szabályai alapján a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. 7. A havi rendszerességgel nyújtott ellátást utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani, a nem havi rendszerességgel adott ellátást az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell kifizetni. 2. Az ellátások formái 8. (1) Az önkormányzat szociális rászorultság esetén az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokat állapítja meg az Szt-ben és e rendeletben meghatározott feltételek szerint a) 6 b) az Szt. 43/B. (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat, c) átmeneti segélyt, d) 7 e) szülési segélyt. (2) Az önkormányzat az Szt-ben és e rendeletben meghatározott feltételek szerint a szociálisan rászorult személy számára természetben nyújtott ellátásként biztosítja az Szt. 50. (3) bekezdésében foglalt közgyógyellátást. (3) Az egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni ellátás formájában is nyújthatók. Természetbeni ellátásként nyújtható az átmeneti segély. (4) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tüzelő segély, a közüzemi díjak kifizetése. 3. Aktív korúak ellátásra jogosult személyekre vonatkozó együttműködés eljárási szabályai, a beilleszkedést segítő programok típusai, az együttműködés megszegésének esetei 9. A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy az egészségkárosodott személyek kivételével a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként az önkormányzat által kijelölt szervvel, a Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központtal (a továbbiakban: Alapszolgáltatási Központ) köteles együttműködni. 6 Hatályon kívül helyezte a 2/2012.(II.03.) Ör. 4. -a Hatálytalan: február 4-től 7 Hatályon kívül helyezte a 25/2013.(XII.20.) Ör. 1. -a Hatálytalan: január 1-től

17 10. (1) Az együttműködési kötelezettség keretében a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy köteles a) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül megjelenni az Alapszolgáltatási Központnál nyilvántartásba vétel céljából, és nyilvántartásba vetetni magát, b) együttműködni az Alapszolgáltatási Központtal a beilleszkedést segítő program elkészítésében, c) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a beilleszkedést segítő programban való részvételről az Alapszolgáltatási Központtal írásban megállapodni, d) teljesíteni a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, e) a folyamatos kapcsolattartásra az Alapszolgáltatási Központnál, és f) a megállapodásban foglalt időközönként (legalább 2 havonta) az Alapszolgáltatási Központnál megjelenni. (2) Az Alapszolgáltatási Központ a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködés keretében a) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátására jogosult személy jogosultságának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, b) a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján- az Alapszolgáltatási Központnál történő megjelenésekor- nyilvántartásba veszi, c) tájékoztatja a jogosult személyt a beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól, d) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt, e) folyamatosan kapcsolatot tart a jogosult személlyel, és legalább kéthavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását, f) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges a jogosult bevonásával módosítja a programot, g) jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, h) az f) pont szerinti éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, i) az előírt határidők be nem tartása, megjelenés elmulasztása esetén legkésőbb a mulasztást követő 3 napon belül írásban felszólítja a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személyt a mulasztás okának igazolására, j) vizsgálja, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy az előírt képzésen, programban való részvételi kötelezettségének eleget tesz-e, k) a benyújtástól számított 5 napon belül elbírálja a benyújtott igazolási kérelmeket, és l) az igazolási kérelem elutasítását követő 3 napon belül a mulasztásról értesíti a jegyzőt.

18 (3) Az Alapszolgáltatási Központ a rendszeres szociális segélyre jogosultnak a megjelenési kötelezettségéről szóló értesítést az abban megjelölt időpont előtt 5 nappal korábban kézbesíti. (4) A rendszeres szociális segélyre jogosult a mulasztástól, vagy annak tudomására jutásától számított 5 napon belül igazolással élhet. Igazolásként elfogadható különösen az orvosi igazolás, bíróság, ügyészség, rendőrség vagy más hatóság előtti megjelenési kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás. (5) A beilleszkedést segítő program az együttműködő személy szociális helyzetéhez, és mentális állapotához igazodva kiterjed a a) munkaerő-piaci integrációt célzó oktatásra, képzésre, munkavégzésre történő felkészülést segítő programra, és b) az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra, életmódformáló tanácsadásra, szociális, mentális képességek fejlesztésére. 11. (1) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy az egészségkárosodott személyek kivételével a) a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül nem jelenik meg az Alapszolgáltatási Központnál nyilvántartásba vétel céljából, továbbá nem veteti nyilvántartásba magát, b) nem tart rendszeres kapcsolatot az Alapszolgáltatási Központtal, c) az Alapszolgáltatási Központnál a megjelenési kötelezettségét elmulasztja, d) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a beilleszkedést segítő programban való részvételről a megállapodást írásban nem köti meg, e) nem teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, nem vesz részt az előírt programban, vagy f) oktatásban, képzésen való részvétel elmulasztása, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére vonatkozó képzésen való részvétel elmulasztása. 4. Aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltétele (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételeként a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja köteles a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségeket teljesíteni. (2) A kérelmező vagy jogosult köteles gondoskodni: a) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház tisztántartásáról, folyamatos takarításáról, belső rendjének és higiéniájának fenntartásáról, b) az általa életvitelszerűen lakott házhoz tartozó udvarnak, kertnek a tisztaságáról, az ott lévő szemét eltávolításáról, 8 Módosította a 2/2012.(II.03.) Ör. 1. -a Hatályos: február 4.-től

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Előterjesztés Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a 26/2013.

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képvisel

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képvisel Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014.(XII.31.) önkormányzati rendeletével módosított 25/2013.(XII.05.) önkormányzati rendelete a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 26/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Új szociális rendelet megalkotása. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja RENDELETEK Biatorbágy Város Képviselõ- testülete 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Biatorbágy Város Képviselõ- testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VII. 27.) rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról A Törökbálint Nagyközség

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei 1. számú melléklet a /2013.(. ) KT határozathoz Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (tervezet)

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság!

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! Általános indokolás Jelenleg

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben