SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK"

Átírás

1 2006. október szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 94/2006. (VI. 15.) Kgy. Kitüntető díjak adományozása 4 104/2006. (VII. 4.) Kgy. Kitüntető díj adományozása 5 109/2006. (IX. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása 110/2006. (IX. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Kórház (Pécs) főigazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása HATÁROZATOK 45/2006. (VIII. 2.) IÜB A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában álló Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részvénycsomag értékesítésére kiírt pályázat elbírálása 46/2006. (VIII. 2.) IÜB Az Orfű Tours Kft. szavatossági kifogásához kapcsolódó ingatlanértékesítés 47/2006. (VIII. 2.) IÜB Közbeszerzési eljárás indítása a Baranya megyei Önkormányzat Hivatala és intézményei vagyonbiztosítójának, valamint a hajléktalanokat ellátó nappali intézmény kivitelezőjének kiválasztására 48/2006. (VIII. 2.) IÜB Kapacitáslekötés módosítási kérelem a Baranya Megyei Kórház vonatkozásában 106/2006. (IX. 26.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Bíróság működéséről 8 107/2006. (IX. 26.) Kgy. A Pécsi Határőr Igazgatóság tájékoztatója a határrend, a határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról 108/2006. (IX. 26.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről 111/2006. (IX. 26.) Kgy. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) alapító okiratának módosítása 112/2006. (IX. 26.) Kgy. A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának középtávú fejlesztési terve

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 113/2006. (IX. 26.) Kgy. Szociális intézményi ellátottak foglalkoztatása /2006. (IX. 26.) Kgy. A kulturált környezetért évi építészeti pályázatok díjazása 115/2006. (IX. 26.) Kgy. A Virágos Baranyáért évi megyei környezet-egészségügyi, környezetszépítő verseny értékelése és díjazása 119/2006. (IX. 26.) Kgy. Felterjesztési jog gyakorlása a nevelőszülői jogviszony aktuális kérdései, valamint az állami gondoskodásban élők családi pótléka felhasználására vonatkozó jogszabályok módosítása tárgyában 120/2006. (IX. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozása a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához 121/2006. (IX. 26.) Kgy. Pécs Ökováros Mecsek-Dráva Ökorégió Chartához való csatlakozás 122/2006. (IX. 26.) Kgy. Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégiáról /2006. (IX. 26.) Kgy. Tájékoztató a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. tevékenységéről 124/2006. (IX. 26.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat soros elnökség ellátásának tapasztalatairól az Alpok-Adria Munkaközösség, valamint a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés működése területén 125/2006. (IX. 26.) Kgy. Tájékoztató a Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése című ROP projekt előrehaladásáról 126/2006. (IX. 26.) Kgy. A Szigetvár 1787/22/A/11 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre 127/2006. (IX. 26.) Kgy. Közbeszerzési eljárás indítása a Mohács, Perényi u. 13. szám alatti ingatlan megvásárlásához 128/2006. (IX. 26.) Kgy. Hajléktalanok nappali ellátó rendszere beruházás engedélyokiratának jóváhagyása 129/2006. (IX. 26.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat Nagyharsány, Művésztelep, Gyimóthy villa rekonstrukció engedélyokiratának jóváhagyása 130/2006. (IX. 26.) Kgy. Baranya Megyei Kórház lift beépítés engedélyokiratának jóváhagyása 131/2006. (IX. 26.) Kgy. Pályázat benyújtása helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására 132/2006. (IX. 26.) Kgy. Tervpályázat kiírása a Nagy Kiállítótér EKF projektre /2006. (IX. 26.) Kgy. Tervpályázat kiírása a Dél-dunántúli Tudásközpont EKF projektre 134/2006. (IX. 26.) Kgy. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény MELLÉKLETEK /2006. (IX. 26.) Kgy. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjának alapító okirata 115/2006. (IX. 26.) Kgy. A Virágos Baranyáért évi környezetszépítő verseny értékelése és díjazása 19 21

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 119/2006. (IX. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felterjesztése a Szociális és Munkaügyi Miniszterhez a nevelőszülői jogviszony aktuális kérdései, valamint az állami gondoskodásban élők családi pótléka felhasználására vonatkozó jogszabályok módosítása tárgyában 128/2006. (IX. 26.) Kgy. Hajléktalanok nappali ellátórendszerének beruházási engedélyokirata 129/2006. (IX. 26.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat Nagyharsány, Művésztelep, Gyimóthy villa rekonstrukciójának beruházási engedélyokirata 130/2006. (IX. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Kórház F jelű épületében személyfelvonó csere beruházási engedélyokirata EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 31 8/1992. (XII. 15.) Kgy. A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben június 9. és október 6. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye SZEMÉLYI RÉSZ 94/2006. (VI. 15.) Kitüntető díjak adományozása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése október 10-én a Megyenap alkalmából az alábbi kitüntető díjakat adományozza: a) BARANYA MEGYE DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍMET: Horváth Lajos volt megyei tanácselnöknek (posztumusz), Baranya megye és Pécs városa érdekében végzett kiemelkedő vezetői tevékenységéért; b) PRO COMITATU BARANYA DÍJAT: Johannes Fuchs úrnak, a Rems-Murr Járás tartományi tanácsosának, nemzetközi kapcsolataink elmélyítésében végzett munkájáért; c) BARANYA TURIZMUSÁÉRT DÍJAT: Kollár Lászlónak, a Bikali Puchner Kastélyszálló ügyvezető igazgatójának, a megye idegenforgalma fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként; d) EGÉSZSÉGÜGYI DÍJAT: Dr. Szemelyácz Jánosnak, a Drog Központ vezetőjének, a drogellenes küzdelemben huzamosabb időn át végzett kiemelkedő munkájáért; e) FELSŐOKTATÁSI DÍJAT: Dr. Várnagy Péternek, a PTE FEEFI dékán-helyettesének, a humán erőforrás-képzés területén, hosszú időn keresztül végzett kimagasló színvonalú munkájáért; f) GAZDASÁGFEJLESZTÉSI DÍJAT: Somosi Lászlónak, a Pannon Power Rt. vezérigazgatójának, kiemelkedő gazdaságfejlesztő tevékenységéért, az új típusú környezetvédelmi technológiák megteremtéséért; g) IDŐSEKÉRT DÍJAT: Toller Lászlóné nyugdíjasnak, a nyugdíjas klubok és egyesületek sikeres működését szolgáló több évtizeden át végzett kiemelkedő munkájáért; h) IFJÚSÁGÉRT DÍJAT: Németh Csillának, a komlói Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Iskola tanárának, a népi hagyományok továbbörökítése érdekében az ifjúság körében végzett önzetlen munkájáért; i) KÖZOKTATÁSI DÍJAT: Pflugné Pápai Márta általános iskolai tanítónak, közel négy évtizedes eredményes oktató-nevelő munkája és gyermekvédelmi tevékenysége elismeréseként; j) KÖZREND-KÖZBIZTONSÁGI DÍJAT: Tóth Tibor nyugalmazott rendőr-alezredesnek, a Megyei Polgárőr Szövetség Elnökségében másfél évtizeden keresztül végzett eredményes munkájáért; k) KÖZSZOLGÁLATI DÍJAT: Dr. Végh József nyugalmazott vezetőfőtanácsosnak, a közigazgatásban végzett közel négy évtizedes kimagasló színvonalú munkájáért; l) KULTURÁLIS DÍJAT: Wache Jánosné szájharmonikásnak, a német nemzetiségi kultúra kiemelkedő színvonalú ápolásáért; m) MŰVÉSZETI DÍJAT: a Baranya-Fekete Gyémánt Fesztivál Fúvószenekarnak, több évtizedes kiemelkedő hazai és nemzetközi szereplésükért; n) NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK- ÉRT DÍJAT: Barics Ernő tanszékvezető egyetemi tanárnak, a Pécsi Tudományegyetem Horvát Tanszékén végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért; o) SAJTÓ DÍJAT: Koszits Attilának a Magyar Rádió Pécsi Stúdiója szerkesztőjének, a Színház-tér című műsorsorozat szerkesztése során végzett magas színvonalú szakmai munkájáért;

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 p) SPORT DÍJAT: Rátgéber László mesteredzőnek, a sport területén Baranya megye hírnevének öregbítését szolgáló kiemelkedően eredményes edzői tevékenységéért; r) SZOCIÁLIS DÍJAT: Maár Lászlóné nyugdíjas ápolónőnek, a betegek, a szociálisan rászorult emberek ápolása-gondozása során több mint három évtizeden át kifejtett áldozatos munkájáért; s) TERÜLETFEJLESZTÉSI DÍJAT: Kiss Tibornak, a BIOKOM Kft. ügyvezető igazgatójának, a regionális hulladékgazdálkodási rendszerek tervezése és létrehozása érdekében huzamosabb időn át végzett kiemelkedő színvonalú szakmai tevékenységéért; t) TUDOMÁNYOS DÍJAT: Dr. Szolcsányi János akadémikusnak, a gyógyszerkutatás területén végzett kiemelkedő munkájáért. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felsőoktatási intézmény tanévnyitó ünnepségén HALLGATÓI TUDOMÁNYOS DÍJAT adományozza: Györfi Judit építőmérnök hallgatónak, példamutató magatartása, közösségi munkája, szorgalma elismeréseként. 3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a díjakat a közgyűlés nevében ünnepélyes keretek között adja át. Határidő: október 10., illetve a felsőoktatási intézmény tanévnyitó ünnepsége Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 104/2006. (VII. 4.) Kitüntető díj adományozása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2006/2007. évi megyei tanévnyitó ünnepségen KOLTAI PÉTER DÍJAT adományoz megosztva: Miskolczi Boglárka mohácsi 4. osztályos gimnáziumi tanulónak, az országos versmondó és a Szép Magyar Beszéd versenyeken elért sikerei elismeréseként és Szileszki Angéla komlói 7. osztályos általános iskolai tanulónak, kiváló tanulmányi eredményéért, és az országos kémiai versenyen való részvételéért. 2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a díjat a közgyűlés nevében ünnepélyes keretek között adja át. Határidő: 2006/2007. évi megyei tanévnyitó ünnepség Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 109/2006. (IX. 26.) A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Klugené dr. Fabényi Júlia pályázatát fogadja el és megbízza január 1. napjától december 31. napjáig terjedő határozott időre a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) igazgatói feladatainak ellátásával. A közgyűlés Klugené dr. Fabényi Júlia havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: Alapilletménye: Ft, magasabb vezetői pótléka (275 %): Ft, nyelvpótléka (100 %): Ft, havi illetménye összesen: Ft. Határidő: december 31. Felelős: a közgyűlés elnöke 110/2006. (IX. 26.) A Baranya Megyei Kórház (Pécs) főigazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Ruzsa Csaba pályázatát fogadja el, és megbízza október 1. napjától szeptember 30. napjáig terjedő határozott időre a Baranya Megyei Kórház (Pécs) intézményvezetői (főigazgatói) feladatainak ellátásával.

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A közgyűlés dr. Ruzsa Csaba részére a jogszabályban előírt képesítési feltétel alól felmentést ad, és egyben kötelezi az egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerezhető képesítés öt éven belüli megszerzésére. Dr. Ruzsa Csaba havi illetményét a közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: alapilletménye: magasabb vezetői pótléka: havi illetménye összesen: Ft, Ft, Ft. Határidő: október 1. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 HATÁROZATOK 45/2006. (VIII. 2.) IÜB határozat A Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában álló Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részvénycsomag értékesítésére kiírt pályázat elbírálása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet 8. (2) bekezdése alapján, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság, mint feladatkör szerinti bizottság véleményének figyelembevételével a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 97/2006. (VII. 4.) ával a tulajdonában álló Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részvénycsomagjára kiírt zártkörű, meghívásos pályázat nyertesének a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaságot hirdeti ki. Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a részvényértékesítési szerződést az ajánlatban, illetőleg annak módosításában szereplő tartalommal a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletében megkösse. Határidő: augusztus 4. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 46/2006. (VIII. 2.) IÜB határozat Az Orfű Tours Kft. szavatossági kifogásához kapcsolódó ingatlanértékesítés A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet 8. (2) bekezdése alapján, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság, mint feladatkör szerinti bizottság véleményének figyelembevételével jóváhagyja az Orfű Tours Kft-vel megkötendő alábbi szerződéseket: Telekalakítással vegyes adásvételi szerződés, Megállapodás, Megállapodás szolgalmi jog alapításáról. Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság felhatalmazza a közgyűlés elnökét a szerződések aláírására. Határidő: augusztus 31. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 47/2006. (VIII. 2.) IÜB határozat Közbeszerzési eljárás indítása a Baranya megyei Önkormányzat Hivatala és intézményei vagyonbiztosítójának, valamint a hajléktalanokat ellátó nappali intézmény kivitelezőjének kiválasztására a) 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet 8. (2) bekezdése alapján, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság, mint feladatkör szerinti bizottság véleményének figyelembevételével úgy dönt, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és intézményeinek határozatlan időre szóló vagyonbiztosításához a szolgáltató kiválasztása érdekében a Közbeszerzési törvény 257. (1) pontja alapján tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet 8. (2) bekezdése alapján, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság, mint feladatkör szerinti bizottság véleményének figyelembevételével felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságát, hogy a tárgyalásos közbe-

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye szerzési eljárás ajánlati felhívását fogadja el, és a beérkező ajánlatokat a közgyűlés elnökével egyetértésben bírálja el. Határidő: december 31. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke b) Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet 8. (2) bekezdése alapján, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság, mint feladatkör szerinti bizottság véleményének figyelembevételével A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése című HEFOP/ 2004./4.2 nyertes pályázat végrehajtása során a hajléktalanokat ellátó nappali intézmény kivitelezőjének kiválasztására nemzeti rezsim szerint bonyolított, nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását rendeli el bruttó e Ft értékben. Határidő a közbeszerzési eljárás megkezdésére: szeptember 15. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 48/2006. (VIII. 2.) IÜB határozat Kapacitáslekötés módosítási kérelem a Baranya Megyei Kórház vonatkozásában A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Baranya Megyei Kórház működtetésére vonatkozóan kapacitásmennyiség növekedése nélküli szakmai összetétel-változást, azaz kapacitáslekötés-módosítási kérelmet terjeszt elő (2006. június 1-jei hatállyal) az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál. A 15 ágyas pszichiátria kialakítását 8 kardiológiai (aktív) és a 7 pulmonológiai (aktív) ágy átcsoportosításának engedélyezésével kéri biztosítani a fenntartó, mert ennél a kettő szakma-csoportnál a legalacsonyabb az ágykihasználtság. Határidő a közlésre: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 106/2006. (IX. 26.) Tájékoztató a Baranya Megyei Bíróság működéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Bíróság működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 107/2006. (IX. 26.) A Pécsi Határőr Igazgatóság tájékoztatója a határrend, a határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécsi Határőr Igazgatóságnak a határrend, a határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. Köszönetét fejezi ki a Határőr Igazgatóság valamennyi munkatársának az eredményes munkáért, valamint az Igazgatóság vezetésének a részletes tájékoztató anyag elkészítéséért. 108/2006. (IX. 26.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a közgyűlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseiről és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a kiegészítésekkel és a mellékletekkel elfogadja; 2. a gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúvá vált fiatal felnőttek munkaerő-piaci és társadalmi integrációját elősegítő projektről és a program jövő évi támogatásáról szóló 124/2005. (IX. 15.) a 2. pontjának határidejét december 31-re módosítja; 3. a) a Baranya Megyei Kórházhoz kirendelt önkormányzati biztosi tevékenységről

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 szóló tájékoztatót elfogadja, egyben az intézkedési terv végrehajtását elrendeli. Határidő az intézkedések megkezdésére: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke; b) az önkormányzati biztos által javasolt 100 millió forint fenntartói működtetési támogatást az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetére tekintettel nem biztosítja; c) egyetért a Baranya Megyei Kórház egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási szerződéseinek, és a szerződések megkötéséhez szükséges közbeszerzési eljárások jogszerűségének felülvizsgálatára, a Baranya Megyei Kórház eladósodási folyamata feltárására és a személyi felelősség megállapítására a TRINN Ügyvédi iroda (1052 Budapest Váci u.18.) megbízásával. Határidő: a közgyűlés évi novemberi ülése Felelős: a közgyűlés elnöke; d) felkéri a közgyűlés elnökét, hogy dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház megbízott főigazgatója, valamint dr. Varga Jenő, a Vectigalis Általános Vállalkozási Zrt. elnök-vezérigazgatója, mint az önkormányzati biztosi feladatokkal megbízott cég vezetőjének bevonásával, a Baranya Megyei Kórház használatában lévő Pécs, Ángyán J. utca 2. szám alatt működő Tüdőszanatórium megnevezésű ingatlan értékesítésének lehetőségeit dolgoztassa ki figyelembe véve a Baranya Megyei Önkormány (pulmonológiai) területi ellátási kötelezettségét, valamint az ingatlan egészségügyi, szociális hasznosítási lehetőségét, továbbá a városrendezési és környezetvédelmi előírásokat, és azt terjessze a közgyűlés elé. Határidő: a közgyűlés évi decemberi ülése Felelős: a közgyűlés elnöke; e) felkéri elnökét, hogy az integrációs folyamatok felgyorsítása érdekében, haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat az Egészségügyi Konzorcium tagjaival, a Pécsi Tudományegyetemmel, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a NEURO CT. Pécsi Diagnosztikai Központ vezetőjével. Határidő: szeptember 30. Felelős: a közgyűlés elnöke; 4. a Baranya Megyei Kórháznál anaesthesiológiai tevékenység közreműködő által történő ellátására vonatkozó 103/2006. (VII. 4.) át hatályon kívül helyezi; 5. az Alpok-Adria Munkaközösség Gazdasági és Technológiai Együttműködés Munkacsoportból ifj. dr. Zeller Gyulát, a Szociális védelem Munkacsoportból Pörös Bélát, a Megelőzés az Egészségügyben Munkacsoportból dr. Szantner Gábort, az I. Területrendezés és Környezetvédelem Bizottságból Paizs Józsefet, a III. Kultúra és Társadalom Bizottságból Nyúlné Zátonyi Zitát visszahívja. Határidő: szeptember 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke; 6. az Állami Számvevőszék évi átfogó ellenőrzéséről készült jelentésében foglalt megállapításokról és javaslatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi; 7. támogatja, hogy az önkormányzat az Alpok Adria Munkaközösség Kisebbségi Munkacsoportja által csatlakozzon az Élő Nyelvek Európai Központja által indított Neighbouring Languages projekthez és annak október i megbeszélésére szakértőt delegáljon. Határidő: szeptember 30. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke; 8. jóváhagyja az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága által meghirdetett, a szakképzési programok előkészítését szolgáló, szakképző intézmények fejlesztését célzó, az intézmények infrastrukturális és az intézmények közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tervek elkészítésére vonatkozó, a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből finanszírozandó pályázaton a Baranya Megyei Önkormányzat részvételét és a pályázati program megvalósítását. Határidő a közlésre: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 111/2006. (IX. 26.) A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranyai Pedagógiai Szolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja alapító okiratát a melléklet szerint módosítja, egyúttal a 70/2006. (VI. 15.) 9. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadott alapító okiratot hatályon kívül helyezi. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az intézmény igazgatóját, hogy az alapító okirat módosítása értelmében, szükség szerint gondoskodjon az intézmény szabályzatainak módosításáról. Határidő: szeptember 30. Felelős: Gajdus Istvánné, az intézmény megbízott igazgatója 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a módosított alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából küldje meg a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Regionális Igazgatóságának. Határidő: szeptember 30. Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző 112/2006. (IX. 26.) A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának középtávú fejlesztési terve 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának középtávú fejlesztési tervét elfogadja. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja, hogy a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ pályázatot nyújtson be az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok keretében az állami gondozottak életkörülményeinek javítása és a társadalmi beilleszkedésük elősegítése céljából, egyben felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a pályázati támogatás elnyerése esetén adjon tájékoztatást a pályázati program megvalósításának és finanszírozásának feltételeiről. Határidő a pályázat benyújtására: szeptember 30. a tájékoztatásra: folyamatos Felelős: dr. Barka Tamás, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatója 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pályázat benyújtásához szükséges önerőt, a teljes elszámolható költségek legfeljebb 5 %-át kitevő természetbeni hozzájárulásként a Pécs, Hunyadi út 54. szám alatti 15618/2 hrsz-ú ingatlan használatát és ezer forint saját forrást a évi költségvetés céltartalékának terhére biztosítja, és egyben felhatalmazza elnökét, hogy sikeres pályázat esetén pályázati önerő felhasználásáról intézkedjen. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 113/2006. (IX. 26.) Szociális intézményi ellátottak foglalkoztatása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a megyei fenntartású szociális intézmények ellátottainak szociális foglalkoztatás keretében történő munkavégzését. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a szociális foglalkoztatási engedélyek benyújtásához, illetve a köztartozással kapcsolatos adóhatósági igazolások beszerzéséhez a hozzájárulást adja meg. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona (Szigetvár-Turbékpuszta) intézménynél 1 fő,

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 b) a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) intézménynél 3 fő, c) a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) intézménynél 3 fő szakdolgozó alkalmazását engedélyezi a szociális foglalkoztatáshoz kapcsolódó segítő munkakörben, továbbá d) a személyi és tárgyi feltételek biztosítása érdekében az általános tartalék terhére összesen ezer forint fenntartói támogatás biztosít a fenti intézmények költségvetésében. Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 114/2006. (IX. 26.) A kulturált környezetért évi építészeti pályázatok díjazása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése összességében eredményesnek minősíti a évi építészeti pályázatokat és elismerését fejezi ki valamennyi pályázónak. A költségvetésben biztosított Ft kereten belül az egyes pályázatok eltérő kihasználtságát figyelembe véve a 42/2006. (III. 16.) ban jelölt összegeket és a dologi költségeket attól eltérően a bírálat során az alábbiak szerint használta fel: a) A kulturált települési környezetért A pályázatban megjelenített és elvégzett kulturált környezetet alakító és fenntartó munkáért a közgyűlés az alábbi településeknek ítél oda, összesen Ft pénzdíjat az első díjjal együtt, és ad elismerő okleveleket: Első díj a bronz plakettel: Bóly Város Önkormányzata Ft Városközpont kialakításáért Dicséret: Csebény Község Önkormányzata Ft b) Az Építészeti Kultúráért pályázatra a közgyűlés az alábbi díjat, pénzjutalmat (összességében forint) adja a következő épület létrehozóinak: Első díj a bronz plakettel: Bóly, Hősök tere 8/C Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet bank épület Ft c) Az Év lakóháza pályázatra a közgyűlés az alábbi díjat, dicséretet és pénzjutalmat (összességében Ft) adja a következő épületek létrehozóinak: Első díj a bronz plakettel: Mohács, külterület (Szabadság-puszta) 0503 hrsz Ft lakóház (birtokközpont) Dicséretek: Mohács, Szentháromság u. 46. társas lakóház Ft Mohács, Szabadság u. 14/1. társas lakóház Ft d) A védelem alatt álló épületek hagyományőrző felújítása érdekében a közgyűlés az alábbi épületeket részesíti összességében forint támogatásban: 1. Nagynyárád, Táncsics M. u. 7. lakóház Ft 2. Palkonya, Fő u. 69. gazdasági épület Ft 3. Márok, Kossuth u. 70. lakóház Ft 4. Márok, Kossuth L. u. 12. lakóház Ft 5. Újpetre, Kossuth u lakóház Ft 6. Kisjakabfalva, Fő u. 26. lakóház Ft 7. Márok, Kossuth u lakóház Ft 8. Palkonya, Fő u. 98. lakóház, kerítés Ft 9. Hosszúhetény, Fő u. 27. lakóház Ft 10. Kisjakabfalva, Fő u. 25. lakóház, kerítés Ft 11. Újpetre, Kossuth u. 108.lakóház Ft 12. Márok, Kossuth u. 66. lakóház, kerítés Ft

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye e) A személyi és dologi költségekre, (plakettekre, oklevelekre) és a pályázatok elbírálásában résztvevő szakértők díjazására összesen forintot fordít a közgyűlés. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy gondoskodjon az 1.a), 1.b), 1.c) pontokban odaítélt díjak, dicséretek későbbi időpontban történő átadásáról, valamint az 1.d) pontban megállapított támogatások átutalásáról. Határidő: november 15. Felelős: a közgyűlés elnöke 2. Fontosnak tartja a közgyűlés, hogy a évi pályázatok részletes eredményét megismerjék a megye valamennyi településén, ezért felkéri elnökét, hogy azokat a Diskurzus című folyóirat útján ismertesse a polgármesterekkel. Határidő: november 15. Felelős: a közgyűlés elnöke 115/2006. (IX. 26.) A Virágos Baranyáért évi megyei környezetegészségügyi, környezetszépítő verseny értékelése és díjazása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Virágos Baranyáért évi megyei környezetszépítő versenyt eredményesnek, a települési önkormányzatok által megvalósított célkitűzések teljesítését magas színvonalúnak értékeli. 2. A közgyűlés a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottsága javaslata alapján a Virágos Baranyáért évi megyei környezetszépítő versenyben részt vett települési önkormányzatok részére adományozható pénzdíjak számát és összegét az alábbiakban állapítja meg: - 1 db fődíj, forint, - 5 db kategória díj, településenként egységesen forint, - 51 db forint, mindösszesen: az 57 díjazott részére forint. A közgyűlés a pénzdíjak kifizetéséhez 2,6 millió forintot a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendeletében meghatározott speciális célú támogatásokból, 305 e Ft-ot a Mit ér a bor, ha Hungaricum? Országos borverseny és konferencia feladatra elkülönített előirányzat átcsoportosításából, 395 e Ft-ot a költségvetés általános tartalékából biztosít. A díjazott települési önkormányzatok felsorolását e határozat melléklete tartalmazza. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a kedvezményezett települési önkormányzatokkal a támogatás feltételeit tartalmazó megállapodásokat kösse meg, és az elnyert támogatások címzettek részére történő átutalásának teljesítéséről intézkedjen. Határidő: október 15. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Virágos Baranyáért évi környezetszépítő versenyben részt vett települési önkormányzatok polgármestereit a megrendezendő megyei díjátadó ünnepség keretében oklevél átadása mellett tájékoztassa pályázataik eredményéről, a részükre odaítélt pénzdíjakról. Határidő: szeptember 25. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 119/2006. (IX. 26.) Felterjesztési jog gyakorlása a nevelőszülői jogviszony aktuális kérdései, valamint az állami gondoskodásban élők családi pótléka felhasználására vonatkozó jogszabályok módosítása tárgyában A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV tv a alapján felterjesztési jogával él. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri alelnökét, hogy a mellékletben megfogalmazott állásfoglalást küldje meg a szociális és munkaügyi miniszternek. Határidő: azonnal Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési Szám: 400-10/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18- án 9.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.)

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. június hó 30. 9. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 88/2005. (IX.29.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 3 89/2005. (IX.29.) Kgy.

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 317-9/2005. K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS R E N

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS 7. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. 34/2008. (IV. 25.) határozat A Közgyűlés Elnökének kuratóriumi

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés:

A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés: A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés: 76/2010. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, mint Fegyelmi Tanács a

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 17. oldal 8/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelet Dombóvár

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2011. június 24. XXI. évfolyam 8. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2. II. Önkormányzati rendeletek 5. III. Közgyűlési határozatok 13. 2 I. Személyi rész A Heves Megyei Közgyűlés

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bükkösd község településrendezési tervével kapcsolatban

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK MEGYEI KÖZLÖNY Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE . (XLVI.) évfolyam 3. szám 2008. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 49/2008. (IV. 24.) MÖK határozat Polgárdy Imre megválasztásáról a közgyűlés társadalmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. január 29-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben