A környezeti tényezők immunológiai hatásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A környezeti tényezők immunológiai hatásai"

Átírás

1 SEMMELWEIS EGYETEM GYÓGYSZERTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA A környezeti tényezők immunológiai hatásai Doktori (Ph.D.) értekezés DR. MESTER ÁDÁM Témavezető: Prof. Dr. Nagylucskay Sándor, Ph.D. Készítés helye: Semmelweis Egyetem Általános, Általános Orvosi Kar Radiológiai és Onkoterápiás Klinika és Közegészségügyi Intézet Budapest, 2002

2 Ajánlás: Prof. Dr. Nagylucskay Sándor, a lelkes és odaadó oktató, az elismert tudós immunológus, a Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézetének népszerű tanszékvezetője emlékére. Magas ívű szakmai pályáját csak emberi nagysága és példamutató személyes jó tulajdonságai múlták felül. 2

3 Összefoglaló: A környezeti tényezők immunológiai hatásait a gyulladásos folyamatokban experimentális és klinikai radiológiai módszerekkel vizsgáltam. A laser, mint (gyulladásos betegségek fizikoterápiájás kezelésére alkalmazott) külső környezeti tényező immunológiai hatásait kétféle kísérleti rendszerben mértem. Megállapítottam, hogy 1-3J/cm 2 (hőhatást még nem okozó) dózisban a laser sajátos sugárbiológiai és immunológiai hatásokat okoz. A változások mértéke és iránya egyrészt dózis és hullámhossz-függő, másrészt a betegségek jellege szerint is eltérő volt. Klinikai radiológiai módszerekkel a magas felbontású számítógépes rétegvizsgálat (HRCT) diagnosztikai értékét vizsgáltam. Megállapítottam, hogy intersticiális tüdőbetegségek esetében a porbelégzési ártalom, mint környezeti tényező és a tüdő intersticiumában zajló gyulladásos immunológiai folyamatok a legérzékenyebben ábrázolhatók HRCT eljárással. Többféle etiológiájú intersticiális tüdő (részben autoimmun) megbetegedések esetében klinikai és laboratóriumi leleteik, valamint a hystologia összefüggésében is igazoltuk a módszer hatékonyságát. A sacroiliacalis ízület és a gerinc kisízületek környezeti (alimentális/enterogén) és más immun patomehanizmusú folyamatainak összehasonlításával jellegzetes morfológiai eltéréseket tudtam elkülöníteni HRCT alkalmazásával. Az olyan külső környezeti hatások, mint a vibrációs munkahelyi ártalom, vagy a barotrauma során fellépő ízületi és csont léziók a HRCT eljárással sokkal korábban és biztonságosabban kimutathatók (vagy megbízhatóan kizárhatók), mint hagyományos radiológiai módszerekkel. Az eljárás differenciáldiagnosztikai lehetőségeket is kínál. Irodalmi hivatkozások: 1) Mester A, Makó E, Nagylucskay S, Karlinger K, Márton E, Györke T: High Resolution Computed Tomography Detection of Alimentary Factors Related to Arthropathies in Inflammatory Bowel Diseases. Acta Alimentaria 1999, 28(2): ) Mester AR, Mako EK, Karlinger K, Gyorke T, Tarjan Z, Marton E, Kiss K: Enteropathic arthritis in the sacroiliac joint. Imaging and differential diagnosis. Eur J Radiol Sep; 35(3): ) Posgay M, Németh L, Mester A: Radiological aspects of hard metal disease. Fortschr Röntgenstr 1993, 159(5):

4 Célkitűzések: A környezeti tényezők immunológiai hatásai a korszerű gyógyszerészeti kutatások homlokterében állnak. Az értekezés célkitűzése az ezzel kapcsolatos gyulladásos folyamatok megjelenítésével foglalkozó in vitro és in vivo eljárások diagnosztikus és terápiás hatékonyságának interdiszciplináris értékelése volt. A disszertáció experimentális részében egy külső környezeti hatás, a fizikoterápiában is alkalmazott laser sugárzás és a gyulladásos folyamatok kölcsönhatását tanulmányoztam. Az klinikai vizsgálatokkal a tüdő, a csontok és ízületi felszínek érzékeny és pontos leképezésére alkalmas vizsgálómódszereket hasonlítottam össze. A tüdő parenhima immunreakciójával kapcsolatosan megjelenő gyulladásos morfológiai jelenségeket vizsgáltam. A magas felbontású computer tomográfia (HRCT) diagnosztikai értékét, valamint a gyógyszeres terápia eredményességének követésére alkalmas lehetőségeit kerestem. Az ízületi gyulladás kialakulásának környezeti tényezőit és a szervezet aktuális immun-reakcióját vizsgáltam. A radiológiai képalkotó eljártásokkal egyrészt a sacroiliacalis ízület és a gerinc kisízületei elváltozások érzékenyebb és pontosabb leképezését kívántam elérni, másrészt olyan morfológiai kritériumokat kerestüem, melyek az egyes kórképekre jellemzőek lehetnek, és ezzel differenciáldiagnosztikai támpontokat is biztosíthatnak. A seronegativ spondylarthritis (SNSA) és ezen belül a gyulladásos bélbetegségek (Inflammatory Bowel Diseases IBD) ízületi érintettségével kapcsolatosan célom volt a Radiológiai és Onkoterápiás Klinikán Makó Ernő professzor vezetésével zajló, nemzetközileg elismert kutatómunkában az extraintestinalis manifesztációk hatékonyabb ábrázolásának kimunkálása. A munkahelyi (külső) környezeti ártalom következményeit a vibrációs expozició, a barotrauma (dekompressziós arthropathia) caisson-betegség vizsgálatával a korszerű képalkotó radiológiai eljárásokkal kerestük azokat a morfológiai jeleket, melyek a degeneratív elváltozások és az osteochondritis dissecans okozta eltérések elkülönítésére alkalmasak. 4

5 Módszerek: 1. Kísérletes vizsgálatok 1.1 Az antitest dependens cytotoxicitás (ADCC) reakciót a Garam által kidolgozott módszerrel vizsgáltuk. A laser sugarak a látható és infra-vörös tartományban voltak, és Joule/cm 2 közötti energiasűrűségeket alkalmaztunk. 1.2 A laser irradiáció T és B lymphocyták funkciójára gyakorolt hatását Nagylucskay módszerével vékony rétegű tápfolyadékban végeztük a besugárzást Joule/cm 2 energiákkal. A T lymphocyták aktivitását, a T (CD4helper/CD8suppressor), a B és a "0" típusú lymphocyták tipizációját és a spontán migrációs tesztet alkalmaztuk. 2. Klinikai vizsgálatok 2.1. A tüdőben a külső munkakörnyezeti porbelégzés biológiai, immunológiai hatásainak morfológiai kimutatására röntgen és CT módszereket használtunk: Tartósan foglalkozási porártalomnak kitett dolgozók mellkasának röntgen és HRCT vizsgálatát az ILO "short" klasszifikációja szerint meghatározva a tüdőfibrózist. 2.2 Porártalomnak nem kitett 101 olyan beteg HRCT vizsgálatát is elvégeztük, akiknél a klinikai kép, vagy a csökkent diffúziós kapacitás érték alapján felvetődött a diffúz infiltratív tüdőbetegség gyanúja. A betegek részletes kivizsgálása során mellkas röntgen, vérgáz, légzésfunkció (beleértve a diffúziós kapacitás vizsgálatot is), 51 esetben transbronchialis excisio és esetenként bronchoalveolaris lavage történt. 2.3 A csont-ízületi vizsgálatok során alkalmazott technikák: Hagyományos röntgenfelvételi technika speciális beállításokkal, izotóp csont scintigráfia: teljes test vizsgálat, kiegészítve az izotóp dúsulás kvantitatív mérésével: sacroiliacalis index formájában. A CT vizsgálat: az ízületi rés szokványos CT vizsgálata mellett a HRCT módszerrel is megtörtént. Száz beteg esetében a sacroileitis formai megjelenéseit tanulmányoztuk. A gerinc kisízületek száz beteges csoportja részben fedte a fenti csoportot. A csuklóízületek HRCT vizsgálatát 56 betegnél (112 ízület) végeztük el. A 81 kéz-kar vibrációs szindrómá -s férfi-munkás közül 20 betegnél végeztük el mindkét könyök HRCT vizsgálatát. A barotrauma (decompressiós arthropathia) caisson-betegség munkaanamnézissel, 20 csípőízületi és 16 vállízületi panaszos beteget vizsgáltunk. 5

6 Eredmények: I. Kisérletes vizsgálatok 1.1. Antitest Dependens Cytotoxicitás (ADCC) reakcióval végzett kísérletek 1) Egészséges egyénekből származó lymphocyták csekély fokban reagáltak. 2) A hepatitis/cirrhosis hepatis betegcsoportból származó lymphocyták jelenlétében zajló ADCC reakciók csökkenést mutattak, reszuszpendációja nélkül végezve a besugárzást, ellentétes hatás: növekedés volt regisztrálható. 3) Daganatos betegekből származó lymphocyták jelenlétében zajló ADCC reakciók esetében is csökkenés volt megfigyelhető. A reszuszpendáció nélkül megsugarazott lymphocyták esetében pedig növekedés. 4) Diabetes mellitus esetében alacsonyabb dózisok eredményeztek változást Laser irradiáció befolyása a T, B és 0 lymphocyták funkciójára 1) A laser irradiáció mérhető változásokat okozott a lymphocyták funkciójában. 2) A laser irradiáció által okozott funkció-változások és az élő/nem élő sejtek aránya, nem mutattak párhuzamos jellegű összefüggést. Az élő sejtek artánya a lineárisan növekvő besugárzási dózisok ellenére csak enyhe csökkenést mutatott. 3) A vizsgált laser foton energiák alkalmazását követően egyértelműen változások voltak mérhetők, legkifejezettebb mértékben a 3 joule/cm 2 energia esetében. Minden vizsgált hullámhossz biológiai hatással volt. A 0 lymphocyták (ezen belül az NK sejtek esetében a 1219 nm és a 690 nm erősebb biológiai hatást eredményezett, mint a 830 nm hullámhossz esetében. 4) A laser irradiációnak kimutatható hatása volt a lymhocyták aktivitására. Ez változás a hullámhossz függvényében eltérő irányban hatott. A magasabb frekvenciájú fotonok csökkenését okoztak, míg az alacsonyabb frekvenciák, a közeli infravörös tartományban pedig növelték az E-rozetta képződéssel mért sejt aktivitást. 5) Legmeggyőzőbb eredményeink a migráció inhibiciós hatás esetében jelentek meg, 2 Joule/cm 2 dózis volt a leghatásosabb. Maximális hatást a 690 nm laser adott. A 830 nm és 1219 nm alkalmazásakor a növekvő dózisokhoz rendelhető hatások közel lineárisak voltak, azonban egymással ellentétes irányúak. 6

7 II. Klinikai vizsgálatok A foglalkozási porártalomnak kitett 93 személy eredményei azt mutatják, hogy a mellkas hagyományos röntgenfelvétele és a HRCT között 34 esetben volt eltérés: 1) a HRCT 8/93 esetben mutatott fibrózist normálisnak látszó röntgenkép esetén. 2) a HRCT nem igazolt fibrózist 4/93 esetben, amikor a röntgenkép fibrózisra utalt. 3) a HRCT nem igazolt eltérést 11/93 olyan esetben, amikor a hagyományos mellkas felvételen a fibrózis kétséges volt. 4) a HRCT pleura plakkokat mutatott 31/53 azbeszt exponált egyénnél, azonban 5) a hagyományos mellkas felvétel csak 20/53 esetben volt pozitív, tehát 11 esetben a HRCT olyan eltérést mutatott ki, ami nem ábrázolódott a hagyományos felvételen. A mellkas felvétel és a HRCT együttesen összesen 82/93 egyén esetében igazolt morfológiai eltéréseket. Az egyéb diffúz infiltratív tüdőbetegségekkel kapcsolatban a HRCT módszer egyaránt alkalmas volt a reticularis fibrózis, a gyulladásos komponensek, a nodularis elváltozások, ill. az emphysemás jelek kimutatására, de jól ábrázolódnak a gyűrűs árnyékok és a bronchiectasia is. A transbronchialis excisiót követő szövettani vizsgálat eredménye és a HRCT kép a fibrózisra és a gyulladásra vonatkozóan 70 %-ban azonos eredményt mutatott. Idiopátiás tüdőfibrózisban, lymphangitis carcinomatosában, szilikózisban sarcoidosis különböző stádiumaiban, postirradiációs pneumonitis, alveolaris proteinosis esetében a nodularis és a retikuláris eltérések, iletve a "tejüveg" szerű ( ground glass opalescencia ) eltérő megjelenést mutatott. Elsősorban a gyulladásos aktivitására lehetett biztonságos következtetéseket levonni HRCT segítségével. Annak eldöntésére, hogy van-e, vagy nincs morfológiai eltérés a tüdőben ez a módszer a legalkalmasabb. A mozaik mintázat és az air trapping kimutatása is fontos indirekt jeleknek bizonyultak. Külön összehasonlítottuk a HRCT kép és a transbronchialis excindatum (hisztológiai) fibrózisra és gyulladásra vonatkozó eredményeit. Szövettani mintavételre 51 betegnél volt lehetőségünk. Ennek során 36 esetben a két módszer teljesen azonos eredményt adott mind a fibrózisra, mind a gyulladásra nézve. A hisztológiai vizsgálat 7 esetben adott többletinformációt, míg a HRCT másik 7 olyan betegnél is jelzett gyulladásos komponenst, amelyet a szövettan nem mutatott. 7

8 A csont ízületi rendszer esetében is a HRCT bizonyult a morfológiai eltérések megjelenésének legpontosabb és legkoraibb értékelésére alkalmas módszernek. A sacroiliacalis fájdalom az esetek egyik részében csupán discus degeneráció következménye volt (n=12). Az esetek egy részében (n=4), vacuum jel ábrázolódott a sacroiliacalis ízületben. Az esetek harmadik részében (n=7) együttesen voltak kimutathatók a sacroiliacalis ízületek gyulladásos jellegű erozív valamint a lumbalis gerinc discus degenerációjára utaló eltérések is. Ezen belül DISH betegek (n=10) ligamentális meszesedéseit és az ízfelszíni peremszélekkel összefüggő sarkantyú szerű appoziciókat találtuk. A második csoportban 25 seronegativ spondarthritis kategóriába sorolt beteg közül 16 esetben volt HRCT-vel kimutatható eltérés A harmadik csoportban Crohn betegség (n=15), colitis ulcerosa (n=2), malabsorbtio (n=7) és 1 low grade lymphoma szerepelt. Az erozív eltérések 17/25 esetben egyértelműek voltak. A 3/25 esetben röntgenfelvétellel ábrázolható eltérések felében (2 esetben) unilaterálisnak látszottak. A HRCT vizsgálattal ábrázolódott 17/25 pozitív esetben csak 5-nél (kevesebb, mint kétharmad) volt unilaterális megjelenésű a scaroileitis. A sacroiliacalis ízület intraarticuláris meszesedései 3 esetben erózióval együttesen voltak kimutathatók (ezek Crohn betegek voltak), 7 esetben erózió nélkül. Az izotóp csont scintigráfia 7/25 esetben volt pozitív, de ez többségében (5) nem esett egybe a HRCT pozitív esetekkel. A negyedik csoportban, ahol sacroiliacalis régió szempontjából panaszmentes betegek vizsgálatát végeztük (n=25), 4 esetben találtunk degeneratív jellegű (nem gyulladásra utaló) HRCT eltérést, 1 esetben pedig ileitis condensanst. A gerinc kisízületi gyulladásos betegek első csoportjában lumbalis fájdalom szindróma (n=25) miatt vizsgált egyének voltak. Az esetek közel felében csupán discus degeneráció morfológiai jelei voltak láthatók (n=12/25), és ezzel összefüggő degeneratív eltérések ábrázolódtak a kisízületekben is. A hagyományos felvételeken 8/12 esetben semmilyen kisízületi eltérés nem volt kimutatható, a 4/12 esetben sem biztosan, csak sejthető eltérések voltak láthatók. Az esetek másik részében (n=7), az ízfelszín határozottan egyenetlenné vált. Az esetek közel harmadában (n=8) peremszéli meszesedések (osteophyták) voltak kimutathatók. A (panaszos) DISH betegek (n=10) ligamentális meszesedései azonban az ízfelszíni peremszélekkel összefüggő sarkantyú -szerű appoziciók formájában illetve a peremszélek között kapocs-szerű megjelenéssel ábrázolódtak. A második csoportban (n=25) SNSA kategóriába sorolt 8

9 betegek közül 16 esetben volt HRCT-vel kimutatható eltérés. A harmadik csoportban Crohn betegség (15), colitis ulcerosa (2), malabsorbtio (7) és 1 low grade lymphoma szerepelt. Az erozív ízfelszíni eltérések 5 Crohn beteg esetében egyértelműek voltak, a röntgenfelvételek ezeket egyik esetben sem ábrázolták). A gerinc kisízületek meszesedései 3 esetben intraarticuláris erózióval együttesen voltak kimutathatók, ezek Crohn betegek voltak, 7 esetben erózió nélkül. Az izotóp csont scintigráfia 7/25 esetben volt pozitív, de ez többségében (5) nem esett egybe a HRCT pozitív esetekkel. A negyedik csoportban más betegség miatt vizsgált betegek jelentettek kontroll csoportot, véletlenszerűen kiválasztott kisízületük vizsgálatával (n=25). Egyetlen esetben sem találtunk erozív kisízületi eltérést. A csuklóízületi 122 régió (61 beteg) mikroradiográfiával 26 esetben találtunk aszeptikus csont nekrózist. Ehhez képest (a panaszos és a panaszmentes csoportban egyaránt) 3.8-szor több esetben (98) lehetett kimutatni a jellemző morfológiai eltéréseket HRCT segítségével (57 nekrózis jobb oldalon, 41 baloldalon). Az osteochondritis dissecans jellegű ízfelszíni lézió kimutatásában 17.5-szörös volt a pozitív estek száma, a röntgenfelvételekhez képest (105 carpalis csonton, melyből jobb csuklóban 49, a bal csuklóban 56). A röntgenfelvételeken csupán 6 eset volt pozitív. A kontroll csoport 20 fő volt, morfológiai eltéréseket egy esetben lehetett csak találni. A 20 könyökízületi beteg HRCT eredményei esetében az osteochondritis dissecans jellemző morfológiai kritériumai, mint ízületi szabadtestek ( ízületi egér ), illetve a subchondrálisan ábrázolódott és éles demarkációs vonallal határolt dissecatum, valamint az ezt övező sclerosis megjelenése egyértelműen pozitív morfológiai jelek voltak. Ezek alkalmasnak bizonyultak degenerativ és gyulladásos elváltozások differenciál diagnosztikára, és ezzel a megfelelő terápia és/vagy kártalanítás eldöntésére. A barotrauma / dekompressziós arthropathia vagy caisson-betegség munkaanamnézissel vizsgált 20 csípő ízületi panaszos betgünk első 7 fős csoportjában csak HRCT-vel volt ábrázolható 4 esetben degeneratív eltérés, 3 esetben pedig a HRCT avaszkuláris nekrózist mutatott ki. A másik 7 fős betegcsoportban felvetődött a nekrózis gyanú, de a röntgenfelvétel kétséges volt. A HRCT egyértelműen ábrázolta a jellegzetes eltéréseket. A hasonló munkanamnézissel 16 vállízületi panaszos betegből 3 esetben csak HRCT-vel lehetett lágyrész meszesedéseket találni. A HRCT 7 esetben bizonyított asepticus nekrózist, szemben a látszólag normális röntgenfelvételekkel. 9

10 Következtetések: In vitro körülmények között a fizikoterápiás dózistartománynál alacsonyabb laser irradiácio (0.5 2 Joule/cm 2 ) is a gyulladásos folyamatokban sejtszinten mérhető immunmodulációs jellegű változásokat eredményez. Az immunológiai hatás, a killer lymphocytáknak a laser irradiációra adott reakciója egyértelműen különbözött annak függvényében, hogy egészséges vagy kóros illetve, hogy milyen betegség típusból származtak a lymphocyták. A migráció inhibiciós factor (MIF) termelésének növekedésére utal a SMT jellemző változása, azaz mediátor termelődés fokozódás, mint biológiai reakció kialakulása volt konstatálható. A látható és infravörös tartományban működő laserek hatása hasonló jellegű volt abban a tekintetben, hogy mérhető változásokat okoztak a lymphocyták funkcióiban, de ezek iránya eltérő volt a látható és az infra tartományban. Nem egyszerűen immunstimulációról, hanem immun modulációról kell tehát beszélni. A disszertáció anyagát képező kutatások keretében elsőként végeztünk kísérleteket a 1219 nm hullámhosszúságú tartományban a Műszaki Fejlesztési Kutató intézet (MÜFI) által kifejlesztett (Serényi Miklós és Hoffman György) működő dióda laserrel, és klinikai alkalmazása előtt bizonyítottuk in vitro hatékonyságát. Bizonyítottuk, hogy a külső környezeti hatásokkal összefüggésben, munkahelyi porártalom kapcsán kialakult intersticiális gyulladás kimutatására, a HRCT szenzitivitása jelentősen meghaladja a mellkas röntgenfelvételét. A HRCT biztonsága következtében a röntgenvizsgálat számára megengedhető, hogy több kétséges, vagy kicsit gyanús dolgozó is fennakadjon a szűrőn, az ál-pozitív lelet ugyanis biztonsággal felülbírálható a HRCT segítségével. Vitathatatlan előnyt jelentenek a csak HRCT képeken kimutatható gyulladásos aktivitás jellegzetes direkt (ground glass opalescencia) és indirekt (air trapping) morfológiai eltérései. 10

11 Az intersticiális megbetegedés pontosabb eloszlásának és kategorizálásának előnyei mellett a progresszió egyértelmű megítélése is biztonságos a HRCT. A transbronchialis excisiót követő szövettani vizsgálat eredménye és a HRCT kép a fibrózisra és a gyulladásra vonatkozóan 70 %-ban azonos eredményt mutatott. Megfigyeléseink szerint a HRCT alkalmas az igen finom fibroticus, emphysemás és gyulladásos jelek kimutatására, egyes betegségek aktivitásának megállapítására és a transbronchialis excisio optimalis helyének kiválasztására. Alkalmas a HRCT a diffúz infiltratív tüdőbetegségek diagnózisában és a kezelés eredményességének nyomonkövetésére (monitorozására). Ezzel a gyógyszeres terápia folytatásának, abbahagyásának vagy más kezelés alkalmazásának indikációjában releváns információ nyerhető. A sacroiliacalis ízületi gyulladásos eltéréseket HRCT-vel vizsgálva egyrészt a leképezés érzékenységének szignifikáns növelése volt elérhető, másrészt olyan, sajátos morfológiai elváltozásokat találtunk, melyeknek differenciáldiagnosztikai jelentősége lehet. Az apofizeális és costo vertebrális gerinc kisízületi HRCT vizsgálatokkal elkülöníthetők voltak egymástól a degeneratív subchondrális léziók (csontfeltikulások-szklerózisos-fragmentációk), és az osteophyták okozta szekunder canalis spinalis stenosis (kisízületi arthrosis). A HRCT alkalmas a vibrációs foglalkozási ártalommal kapcsolatban az osteochondritis dissecans korai diagnózisának felállítására A HRCT segítségével elkülöníthetők egymástól a disszekáló osteochondritisre utaló morfológiai jelek és a degeneratív elváltozások. A légnyomás gyors megváltozásával kapcsolatos barotrauma korai következményei HRCT vizsgálattal lényegesen érzékenyebben és precízebben mutathatók ki, mint a hagyományos röntgenfelvételeken. A dekompressziós oszteonekrózis is néha évekkel, olykor csak évtizedekkelkésőbb diagnosztizálható, ha nem történik korai stádiumban HRCT vizsgálat. 11

12 Saját közlemények közül a Doktori Iskola 24. melléklete alapján a publikációs feltételekbe beszámítható cikkek jegyzéke: 1. Mester Á, Németh L, Makó E et al.: High resolution computed tomography (HRCT) of pneumoconioses. Centr Eur J Occup Env Med 1988, 4: Mester Á, Makó E, Nagylucskay S, Karlinger K, Márton E, Györke T: High Resolution Computed Tomography Detection of Alimentary Factors Related to Arthropathies in Inflammatory Bowel Diseases. Acta Alimentaria 1999, 28(2): Mester AR, Mako EK, Karlinger K, Gyorke T, Tarjan Z, Marton E, Kiss K: Enteropathic arthritis in the sacroiliac joint. Imaging and differential diagnosis. Eur J Radiol Sep; 35(3): Posgay M, Németh L, Mester Á: Radiological aspects of hard metal disease. Fortschr Röntgenstr 1993, 159(5): Posgay M, Németh L, Mester Á. A Rare Case of Nodular Lung Calcification. 1995, Centr. Europ. J. Occup. Envir. Med. 2:(1) p Posgay M, Németh L, Mester Á: About classification in high resolution computed tomography of the chest after asbestos exposure. Centr Eur J Occup Env Med 1995, 1: Vajda E., Mester Á., Major T., Kiss K., Appel J., Magyar P., Makó E.: Diffuz infiltrativ tudobetegsegek nagy felbontokepessegû komputertomografias vizsgalata. Orv Hetil 1998, 139 (52):

13 Egyéb témájú, impact factorral megjelent irodalomban társszerzői részvétel: 8. Mester AR: Editorial. Eur J Radiol Sep;35(3): Makó EK, Mester AR, Tarján Z, Karlinger K, Tóth G.: Enteroclysis and spiral CT examination in diagnosis and evaluation of small bowel Crohn's disease. Eur J Radiol Sep;35(3): Makó EK, Mester AR, Györke T, Tarján Z, Karlinger K.: Quiz case. Ulcerative colitis? Crohn's disease? Eur J Radiol Sep;35(3): Karlinger K, Györke T, Makó E, Mester A, Tarján Z.: The epidemiology and the pathogenesis of inflammatory bowel disease. Eur J Radiol Sep;35(3): Tarján Z, Zágoni T, Györke T, Mester A, Karlinger K, Mako EK.: Spiral CT colonography in inflammatory bowel disease. Eur J Radiol Sep;35(3): Tarján Z, Tóth G, Györke T, Mester A, Karlinger K, Mako EK.: Ultrasound in Crohn's disease of the small bowel. Eur J Radiol Sep;35(3): Györke T, Duffek L, Bártfai K, Makó E, Karlinger K, Mester A, Tarján Z.: The role of nuclear medicine in inflammatory bowel disease. A review with experiences of aspecific bowel activity using immunoscintigraphy with 99mTc anti-granulocyte antibodies. Eur J Radiol Sep;35(3):

14 Köszönetnyilvánítás: Első helyen illeti köszönet témavezetőmet, megboldogult Nagylucskay Sándor Professzor Urat, valamint programvezetőmet Rácz István Professzor Urat. Bölcsességük és tudásuk mellett megtisztelő volt a baráti fogadtatás, amivel megkönnyítették és megszépítették a munkában együtt töltött időt. Megköszönöm közvetlen munkahelyi főnököm Makó Ernő Professzor Úr szakmai irányítását és baráti bizalmát. Nem csak a tudományos munka feltételeit biztosította számomra, hanem nemzetközi tekintélyével, széleskörű tudásával, interdiszciplináris szemléletével, sőt közvetlen együttműködésével is előmozdította munkámat. Köszönet illeti első munkahelyi főnökömet megboldogult Zsebők Zoltán Professzor Urat. Ő megszerettette velem a radiológiát és elindított szakmai utamon. Megköszönöm első tanítómesteremnek, Irtó István Professzor Úrnak, hogy korrekt szakmai tudásra és kitartásra nevelt. Neki köszönhetem érdeklődésemet a tüdő és a csont témák iránt. Megköszönöm a Radiológiai és Onkoterápiás Klinika minden korábbi és jelenlegi munkatársának, akik tanítottak, konkrét munkájukkal segítettek, beleértve a radiológiai tevékenységen túl azt is, hogy öröm számomra a munkahelyemre bemenni. Név szerint is megköszönöm Huttkay Emőke könyvtári segítségét. Köszönet illeti a Klinikán kívüli együttműködő partnereimet. Közülük név szerint Magyar Pál Professzor Urat, Garam Tamást, az orvostudományok doktorát, Németh László és Kákosy Tibor kandidátusokat, Posgay Máriát, Vajda Erikát és minden további szerzőtársamat és asszisztenseket, technikusokat, közülük név szerint Deák Erzsébetet, Simon Zsuzsát és Tóth Józsefet. Utoljára de nem utolsó sorban tartozom szakmai köszönettel családomnak is. Édesapám, megboldogult Mester Endre sebész professzor, aki radiológus szakorvos is volt, elsőként a világon kezdte kutatni a laser irradiációnak a sejtműködést befolyásoló sugárbiológiai hatását. Már medikus koromban és később fiatal orvosként is részt vehettem ebben a munkájában. Köszönet illeti Feleségemet, aki családi és szakmai hátteret egyaránt nyújtott. Akkor is előtérben állt számomra, amikor sok munkám miatt háttérben érezhette magát. 14

A környezeti tényezők immunológiai hatásai

A környezeti tényezők immunológiai hatásai SEMMELWEIS EGYETEM GYÓGYSZERTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA A környezeti tényezők immunológiai hatásai Doktori (Ph.D.) értekezés DR. MESTER ÁDÁM Témavezető: Prof. Dr. Nagylucskay Sándor, Ph.D. Készítés helye:

Részletesebben

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je?

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Bevezetés Dr. Salamon Ágnes Szekszárd A gyulladásos bélbetegségek (inflammatory bowel diseases,

Részletesebben

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER 1 of 6 12/1/2008 2:33 AM THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER Az infravörös monitorozás emisszión alapuló noninvazív képalkotó eljárás. A Budapesti Mûszaki Egyetemen kidolgozott thermográfiai vizsgálati rendszer

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján)

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) Általános szempontok I.: Követelmények: A képzés eredményeként a radiológia szakvizsgát tett

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS origamigroup www.origami.co.hu I. Rheumatoid arthritis Sokat hallunk napjainkban az immunrendszernek az egészség

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe.

Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe. Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe. szemizom, retrobulbaris kötôszövet, könnymirigy elleni autoantitestek exophthalmogen

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

Az FDG PET vizsgálat malignus betegségekben, különös tekintettel prognosztikai szerepére lymphomák esetén

Az FDG PET vizsgálat malignus betegségekben, különös tekintettel prognosztikai szerepére lymphomák esetén Az FDG PET vizsgálat malignus betegségekben, különös tekintettel prognosztikai szerepére lymphomák esetén Doktori tézisek Dr. Györke Tamás Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Dr. Lakatos Péter László köztestületi azonosító: 15893 az MTA Doktora cím elnyerése érdekében benyújtott,

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Dr. Lakatos Péter László köztestületi azonosító: 15893 az MTA Doktora cím elnyerése érdekében benyújtott, OPPONENSI VÉLEMÉNY Dr. Lakatos Péter László köztestületi azonosító: 15893 az MTA Doktora cím elnyerése érdekében benyújtott, GENETIKAI, SZEROLÓGIAI ÉS KLINIKAI TÉNYEZŐK SZEREPE A GYULLADÁSOS BÉLBETEGSÉGEK

Részletesebben

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide!

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide! Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Nap mint nap, emberek millió szenvednek valamilyen tüdőbetegség következtében, ráadásul a halálokok között is vezető szerepet betöltő COPD előfordulása

Részletesebben

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe)

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Kardiológiai Szakrendelés Dr. Füsi Gabriella Kardiológus Főorvos Élni való minden élet, Csak magadhoz hű maradj. Veszteség nem érhet téged, A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Vizsgálataink EKG (Elektrokardiogramm)

Részletesebben

Spondylitis ankylopoeticahoz társuló osteoporosis

Spondylitis ankylopoeticahoz társuló osteoporosis Spondylitis ankylopoeticahoz társuló osteoporosis Szántó Sándor DE OEC, Reumatológiai Tanszék 2013.11.05. Szeminárium Csontfelszivódás és csontképzés SPA-ban egészséges előrehaladott SPA Spondylitis ankylopoetica

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

Területi Radiológus Továbbképzés (TRT)

Területi Radiológus Továbbképzés (TRT) Területi Radiológus Továbbképzés (TRT) A Radiológiai Szakmai Kollégium ajánlása A TRT 8 témában (mellkas, has, eml, mozgásszerv, idegrendszer, fej-nyak régió, intervenció, gyermekradiológia) a négy egyetemi

Részletesebben

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 Klinikaigazgató: Klinikai főorvos: Szakorvos: Szakorvos jelölt: Központi gyakornok: Tanulmányi felelős: Dr. Szilasi Mária egyetemi docens Dr. Fodor Andrea

Részletesebben

Etanercept. Finanszírozott indikációk:

Etanercept. Finanszírozott indikációk: Etanercept Finanszírozott indikációk: 1. Spondylitis ankylopoeticában, amennyiben radiológiailag legalább 2-es stádiumú bilateralis, vagy 3-as, 4-es stádiumú unilateralis sacroileitis, és legalább 3 hónapja

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN

SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN 1 Kári Béla, 2 Zagyvai Péter, 3 Kanyár Béla 1 Semmelweis Egyetem ÁOK Radiológia és Onkoterápiás Klinika / Nukleáris Medicina Tanszék 2 Budapesti Műszaki

Részletesebben

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása MOZGÁSSZERVI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása Gion Katalin, Palkó András Early detection of adult femoral head necrosis A felnôttkori combfejnecrosis a

Részletesebben

CT-lézer -mammográfia

CT-lézer -mammográfia Tájékoztató anyag CT-lézer -mammográfia Sok nő fél az emlőráktól, mégis nehezen szánják rá magukat a szűrővizsgálatra. A MeDoc Egészségközpontban rövid időn belül, fájdalommentes vizsgálat során a jelenleg

Részletesebben

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok Ionizáló sugárzás Sugárterápia Lövey József Országos Onkológiai Intézet SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Budapest Az elnyelt sugárzás mértékegysége J/kg = Gray 100 % Terápiás ablak T C P N T C P

Részletesebben

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4 99m Tc-MDP hatására kialakuló dózistér mérése csontszcintigráfia esetén a beteg közvetlen közelében Király R. 1, Pesznyák Cs. 1,2,Sinkovics I. 3, Kanyár B. 4 1 Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás

Részletesebben

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Dr. Mangel László 1,2, Prof. Dr. Dóczi Tamás 3, Dr. Balogh Zsolt 4, Dr. Lövey József 2, Dr. Sipos László 5 Pécsi Tudományegyetem, Onkoterápiás

Részletesebben

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9.

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztályának, a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületének és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták

Részletesebben

LAJOS ZOLTÁN DUO-BAKT ÁLLATORVOSI OS MIKROBIOLÓGIAI O LABORATÓRIUM. (Kómár emléknap, 2012.09.15. Budapest MÁOK Pest megye)

LAJOS ZOLTÁN DUO-BAKT ÁLLATORVOSI OS MIKROBIOLÓGIAI O LABORATÓRIUM. (Kómár emléknap, 2012.09.15. Budapest MÁOK Pest megye) MACSKÁK FELSŐ Ő LÉGÚTI BAKTERIÁLIS MEGBETEGEDÉSEI LAJOS ZOLTÁN DUO-BAKT ÁLLATORVOSI OS MIKROBIOLÓGIAI O LABORATÓRIUM (Kómár emléknap, 2012.09.15. Budapest MÁOK Pest megye) RHINITISEK, RHINOSINUSITISEK

Részletesebben

IMMUNOLÓGIA VILÁGNAP 2012. április 26 Prof. Dr. Dankó Katalin DEOEC III. Belklinika Klinikai Immunológiai Tanszék

IMMUNOLÓGIA VILÁGNAP 2012. április 26 Prof. Dr. Dankó Katalin DEOEC III. Belklinika Klinikai Immunológiai Tanszék A reumatológiai/gyulladásos betegségek felismerése és szövődményei IMMUNOLÓGIA VILÁGNAP 2012. április 26 Prof. Dr. Dankó Katalin DEOEC III. Belklinika Klinikai Immunológiai Tanszék Gyulladásos betegségek

Részletesebben

Fotoferezis másként. Dr. Tremmel Anna Semmelweis Egyetem I.sz. Belgyógyászati Klinika Aferezis

Fotoferezis másként. Dr. Tremmel Anna Semmelweis Egyetem I.sz. Belgyógyászati Klinika Aferezis Fotoferezis másként Dr. Tremmel Anna Semmelweis Egyetem I.sz. Belgyógyászati Klinika Aferezis Extracorporális fotoferezis (ECP) Fotoaferezis ( PAP) Egy leukaferezis alapú immunmodulációs terápia: ahol

Részletesebben

A vastagbélhám sejtkinetikai változásainak vizsgálata gyulladásos vastagbélbetegségekben a gyulladás szövettani aktivitásának függvényében

A vastagbélhám sejtkinetikai változásainak vizsgálata gyulladásos vastagbélbetegségekben a gyulladás szövettani aktivitásának függvényében A vastagbélhám sejtkinetikai változásainak vizsgálata gyulladásos vastagbélbetegségekben a gyulladás szövettani aktivitásának függvényében Doktori (PhD) dolgozat Gastroenterológia c. PhD program keretében

Részletesebben

A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink. Dr. Hortobágyi Judit

A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink. Dr. Hortobágyi Judit A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink Dr. Hortobágyi Judit Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon alapuló, krónikus, gyulladásos bőrbetegség Gyakorisága Európában 2-3% Magyarországon

Részletesebben

Spondyloarthritisek felosztása, az új ASAS kritériumrendszer Szántó Sándor DE OEC, Reumatológiai Tanszék. 2013.10.01. Szeminárium

Spondyloarthritisek felosztása, az új ASAS kritériumrendszer Szántó Sándor DE OEC, Reumatológiai Tanszék. 2013.10.01. Szeminárium Spondyloarthritisek felosztása, az új ASAS kritériumrendszer Szántó Sándor DE OEC, Reumatológiai Tanszék 2013.10.01. Szeminárium A spondyloarthritis (SpA) fogalma Nem differenciált SpA Juvenilis SpA Arthritis

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban Dr Simkovics Enikő, Józsa Balázs, Horváth Anita, Dr Vekerdy Nagy Zsuzsanna Orvosi Rehabilitáció és Fizikális

Részletesebben

Prenatalis MR vizsgálatok

Prenatalis MR vizsgálatok Prenatalis MR vizsgálatok Prof. Dr. Lombay Béla Borsod A.Z. Megyei Kórház és s Egyetemi Oktatókórház Miskolci Egyetem, Egészségtudományi gtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Miskolc Múlt - jelen

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

HOMEOPÁTIÁVAL ELÉRT EREDMÉNY PSORIASISBAN DR. DÉRER CECILIA HOMEOPATA BAJA II.INTERDISZCIPLINÁRIS KOMPLEMENTER MEDICINA KONGRESSZUS A PSORIASIS GYAKRAN ELŐFORDULÓ BŐRBETEGSÉG. A BETEGEK 5-8 %-A SZENVED

Részletesebben

CD8 pozitív primér bőr T-sejtes limfómák 14 eset kapcsán

CD8 pozitív primér bőr T-sejtes limfómák 14 eset kapcsán CD8 pozitív primér bőr T-sejtes limfómák 14 eset kapcsán Szepesi Ágota 1, Csomor Judit 1, Marschalkó Márta 2 Erős Nóra 2, Kárpáti Sarolta 2, Matolcsy András 1 Semmelweis Egyetem I. Patológiai és Kísérlet

Részletesebben

Demyelinisatios betegségek

Demyelinisatios betegségek Demyelinisatios betegségek Dr. Zsigmond Ildikó MR Kutatóközpont, Mediworld Plus Kft., Mediworld Diagnosztika Kft. 2013. május 24. Székesfehérvár A fehérállomány: - Az idegsejtek velőshüvellyel borított

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

HSAVA 24. országos konferencia

HSAVA 24. országos konferencia HSAVA 24. országos konferencia BUDAPEST, SZIE, ÁOTK program 2011 április 02. -szombat AULA 8.00-9.00 Regisztráció 9.00-9.30 Kutyák dilatiós cardiomyopathiája Vrabély Tamás (Boehringer) különös tekintettel

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013

Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013 Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013 dr. Kramer Mihály tanácsadó Magyar Diagnosztikum Gyártók és Forgalmazók Egyesülete (HIVDA) 2014.08.30 MLDT 57 Nyíregyháza 1 Célkitűzések Négy

Részletesebben

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 Új könnyűlánc diagnosztika Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 1845 Bence Jones Protein vizelet fehérje 1922 BJP I-II típus 1956 BJP

Részletesebben

Oszteoporózis diagnózis és terápia Mikor, kinek, mit? Dr. Kudlák Katalin Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2015.01.21.

Oszteoporózis diagnózis és terápia Mikor, kinek, mit? Dr. Kudlák Katalin Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2015.01.21. Oszteoporózis diagnózis és terápia Mikor, kinek, mit? Dr. Kudlák Katalin Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2015.01.21. Diagnózis Osteodensitometria ( T- score:

Részletesebben

Kórház összes (24. HBCS) közvetlen költsége (100%)» 3 kritikus HB. » 2 kritikus. » 10 tovább. » Hátrányos he

Kórház összes (24. HBCS) közvetlen költsége (100%)» 3 kritikus HB. » 2 kritikus. » 10 tovább. » Hátrányos he Értékelemzett t arthritis protokoll beillesztése komplex terápiába Ábrahám Sándor CVS Life, PVM Dr. Áts Kt Katalin, Dr. Gál János Mobil: +3 36 30 971 9532 mikroorg.absa@chello.hu Homok kóra diagram Kórház

Részletesebben

Postterápiás követés daganatos betegségekben: mellkasi szerveket érintő korai és késői szövődmények

Postterápiás követés daganatos betegségekben: mellkasi szerveket érintő korai és késői szövődmények Postterápiás követés daganatos betegségekben: mellkasi szerveket érintő korai és késői szövődmények Lipták Zsuzsanna, Bajcsay András, Molnár Zsuzsa, Küronya Zsófia, Nagy Tünde, Ganovszky Erna, Monostori

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

Agócs Zsófia 1, Liptai Zoltán 1 Nagy Róbert 3 Nikolova Radka 1, Varga Edit 4, Zsigmond Ildikó 3 Kovács Éva 2, Trethon András 1

Agócs Zsófia 1, Liptai Zoltán 1 Nagy Róbert 3 Nikolova Radka 1, Varga Edit 4, Zsigmond Ildikó 3 Kovács Éva 2, Trethon András 1 MIRA Agócs Zsófia 1, Liptai Zoltán 1 Nagy Róbert 3 Nikolova Radka 1, Varga Edit 4, Zsigmond Ildikó 3 Kovács Éva 2, Trethon András 1 1 Egyesített Szent István és Szent László Kórház 2 Egyesített Szent István

Részletesebben

A SZIHALOM KÖZSÉGET ÉRINTŐ DAGANATOS HALMOZÓDÁS GYANÚ KIVIZSGÁLÁSÁNAK EREDMÉNYEI

A SZIHALOM KÖZSÉGET ÉRINTŐ DAGANATOS HALMOZÓDÁS GYANÚ KIVIZSGÁLÁSÁNAK EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyintéző szervezeti egység: Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Járványügyi Osztály Iktatószám: HE/058/00037-6/2016 Ügyintéző: dr. Papp Zoltán Telefonszám:

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

Spondyloarthritisekhez társuló csontvesztés megelőzésének és kezelésének korszerű szemlélete

Spondyloarthritisekhez társuló csontvesztés megelőzésének és kezelésének korszerű szemlélete Spondyloarthritisekhez társuló csontvesztés megelőzésének és kezelésének korszerű szemlélete Szántó Sándor DE OEC, Reumatológiai Tanszék 2014.02.05. Szeminárium Szisztémás OP SPA-ban Csigolyatörés SPA-s

Részletesebben

Hálózatos útvonalak egészségügyi elemzésekben

Hálózatos útvonalak egészségügyi elemzésekben Hálózatos útvonalak egészségügyi elemzésekben Pollner Péter Társadalmi struktúrák alprojekt, Vicsek Tamás Együttműködő partnerek: Semmelweis Egyetem III.sz. Belgyógyászati Klinika GYEMSZI-IRF Virtuális

Részletesebben

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Strausz Tamás Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály FiPaT 2012 Elvi alapok WHO klasszifikáció

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. Gellai Nándor gyógytornász-fizioterapeuta Dr. Berecz Zsuzsanna reumatológus

Részletesebben

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben Doktori tézisek Dr. Farkas Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kamondi Anita

Részletesebben

DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI

DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI MINTÁK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN Doktori tézisek Ficsór Levente Semmelweis Egyetem, 2. sz. Belgyógyászati Klinika Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Programvezető:

Részletesebben

Általános radiológia - elıadás 1

Általános radiológia - elıadás 1 Sugárvédelem A röntgenvizsgálatok során a módszer biztonságos használata alapvetı fontosságú! A megfelelı berendezésre, vizsgálati technikára, sugárvédelmi eszközökre, sugárterhelés mérésre és a törvényi

Részletesebben

LEUKOCYTA SZCINTIGRÁFIA 99m Tc-HMPAO JELZÉSSEL MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

LEUKOCYTA SZCINTIGRÁFIA 99m Tc-HMPAO JELZÉSSEL MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ 1 LEUKOCYTA SZCINTIGRÁFIA 99m Tc-HMPAO JELZÉSSEL MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Írta: Pávics László 1. Háttér információk és definíciók A leukocyta szcintigráfia során a reinjektált, 99m Tc-HMPAO-val jelzett autolog

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS OTKA 46615 2004-2007 AZ ÉP ÉS KÓROS PORCSZÖVET VÁLTOZÁSA IN VITRO KÍSÉRLETEKBEN

ZÁRÓJELENTÉS OTKA 46615 2004-2007 AZ ÉP ÉS KÓROS PORCSZÖVET VÁLTOZÁSA IN VITRO KÍSÉRLETEKBEN ZÁRÓJELENTÉS OTKA 46615 2004-2007 AZ ÉP ÉS KÓROS PORCSZÖVET VÁLTOZÁSA IN VITRO KÍSÉRLETEKBEN Témavezető: Prof. Dr. Módis László A 2004-ben elnyert OTKA pályázatunk Az ép és kóros porcszövet változása in

Részletesebben

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia

A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből. Iványi Béla SZTE Pathologia A hólyagrák aktuális kérdései a pathologus szemszögéből Iványi Béla SZTE Pathologia Hólyagrák 7. leggyakoribb carcinoma Férfi : nő arány 3.5 : 1 Csúcsa: 60-80 év között Oka: jórészt ismeretlen Rizikótényezők:

Részletesebben

Mit is csinál pontosan a patológus?

Mit is csinál pontosan a patológus? Szász A. Marcell Mit is csinál pontosan a patológus? Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd, 2015. március 19. www.meetthescientist.hu 1 26 Google - patológus www.meetthescientist.hu 2 26 Google - patológia

Részletesebben

Hivatalos bírálat Dr. Antus Balázs: A légúti gyulladás és az oxidatív stressz vizsgálata tüdőbetegségekben című MTA doktori értekezéséről

Hivatalos bírálat Dr. Antus Balázs: A légúti gyulladás és az oxidatív stressz vizsgálata tüdőbetegségekben című MTA doktori értekezéséről Hivatalos bírálat Dr. Antus Balázs: A légúti gyulladás és az oxidatív stressz vizsgálata tüdőbetegségekben című MTA doktori értekezéséről Jelölt a fenti címen MTA doktori értekezést nyújtott be a Magyar

Részletesebben

szerzett tapasztalataink

szerzett tapasztalataink Anti-CCP mérése során szerzett tapasztalataink Geider Viola,Piros Alfrédn dné Baranya Megyei KórhK rház z Klinikai és Mikrobiológiai Laboratórium rium MOLSZE Kongresszus Pécs 2009 Bevezetı A rheumatoid

Részletesebben

Angiológiai és immunológiai kutatások antifoszfolipid szindrómában

Angiológiai és immunológiai kutatások antifoszfolipid szindrómában BÍRÁLATOM Dr. Soltész Pál Angiológiai és immunológiai kutatások antifoszfolipid szindrómában címő MTA doktori értekezésérıl Dr. Soltész Pál 1985-ben végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, azóta

Részletesebben

Uránbányászok kéz-kar vibrációs szindrómája

Uránbányászok kéz-kar vibrációs szindrómája 2005/3 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 147 Uránbányászok kéz-kar vibrációs szindrómája Egy záróvizsgálat eredményei Németh László dr., Kákosy Tibor dr., Lászlóffy Marianna dr., Kiss Gábor dr., Posgay Mária dr.,

Részletesebben

A szűrővizsgálatok változó koncepciója

A szűrővizsgálatok változó koncepciója A szűrővizsgálatok változó koncepciója Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Vályi Péter dr. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató

Részletesebben

AZ UROGENITÁLIS RENDSZER KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA

AZ UROGENITÁLIS RENDSZER KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA AZ UROGENITÁLIS RENDSZER KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika Kávészünet-14 Siófok 2012 május 11-13 KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK FELADATA Morfológiai és funkcionális

Részletesebben

GéSz Gaál és Sziklás Kft.

GéSz Gaál és Sziklás Kft. KKV beszámolója egy kutatási eredmény sikeres hasznosításáról GéSz Gaál és Sziklás Kft. dr. Thurzó Sándor, tudományos tanácsadó Debrecen, 2009. május 14. A magyar élelmiszeripar innovációs lehetőségei

Részletesebben

A foglalkozási megbetegedések véleményezésének tapasztalatai

A foglalkozási megbetegedések véleményezésének tapasztalatai A foglalkozási megbetegedések véleményezésének tapasztalatai Foglakozás-egészségügyi Fórum 2010. május 12. Dr. Kardos Kálmán Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet A foglalkozási megbetegedések

Részletesebben

Gyermekkori IBD jellegzetességei. Dr. Tomsits Erika SE II. sz. Gyermekklinika

Gyermekkori IBD jellegzetességei. Dr. Tomsits Erika SE II. sz. Gyermekklinika Gyermekkori IBD jellegzetességei Dr. Tomsits Erika SE II. sz. Gyermekklinika Gyulladásos bélbetegség feltételezhetı Hasmenés >4 hét >2 székürítés naponta Folyékony/pépes széklet Crohn-betegség? Colitis

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési 18 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2013/1-2 Elülső térd fájdalmak radiológiai vonatkozásai Balogh Endre dr., Palotás Anikó dr., Kovács Hedvig, Róka Timea, Kéki Imre, László Csaba, Stefán Ágnes dr. és Viharos Krisztián*

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körének bővítéséről

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körének bővítéséről Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körének bővítéséről Az egészségügyért felelős miniszter 2011. december 23-i rendeletében módosította az egészségügyi

Részletesebben

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák Chlamydiaceae család Obligát intracelluláris baktérium Replikáció: élő szövetekben, élőlényekben Replikációs ciklus: Elemi test, reticularis test Antigenitás Csoportspecifikus LPS antigen Faj- és típusspecifikus

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2425-06 Klinikum a képalkotásban követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2425-06 Klinikum a képalkotásban követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A beteg néhány nappal ezelőtt otthonában elesett, háziorvosának térdfájdalomról számolt be, aki beutalta betegét a radiológiára csontsérülés (törés) kizárása végett. A beteg a felvétel készítése

Részletesebben

Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során

Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során Ph.D. Thesis Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során Dr. Bálint Anita I.sz.Belgyógyászati Klinika Szegedi Tudományegyetem 2014 Gyógyszermellékhatások és fertőzések

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006. Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése

ÉVES JELENTÉS 2006. Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése ÉVES JELENTÉS 2006 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése A projekt a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával valósult

Részletesebben

Arany-Tóth Attila. Sebészeti röntgenvizit: 8.30. Általános radiológia - előadás

Arany-Tóth Attila. Sebészeti röntgenvizit: 8.30. Általános radiológia - előadás 1 2 Röntgen Osztály 9-15 8.00 10.00 2. illetve 5. csoport 11.00 13.00 1. illetve 4. csoport 13.00 15.00 3. illetve 6. csoport 3 4 Sebészeti röntgenvizit: 8.30 5 6 Honlapok www. univet.hu egységek sebészet

Részletesebben

Bízom benne, új szolgáltatásunk segíteni fog abban, hogy Ön és munkatársai minél hatékonyabban vegyék igénybe az Intézet laborszolgáltatásait.

Bízom benne, új szolgáltatásunk segíteni fog abban, hogy Ön és munkatársai minél hatékonyabban vegyék igénybe az Intézet laborszolgáltatásait. Klinikusok, a laborvizsgálatokat megrendelő és értelmező munkatársak Budapest, 2015 június 3 KK/KL/126/2015 tárgy: Hírlevél indítása klinikusok számára Kedves Munkatársak! A Semmelweis Egyetemen a diagnosztikai

Részletesebben

III./ 5. Szisztémás gerincbetegségek- Szeronegatív spondarthritisek

III./ 5. Szisztémás gerincbetegségek- Szeronegatív spondarthritisek III./ 5. Szisztémás gerincbetegségek- Szeronegatív spondarthritisek Bevezetés A következő fejezetben olyan betegségek bemutatására kerül sor, melyek didaktikai és gyakorlati szempontokat figyelembe véve

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA Intézet igazgató Prof. Dr Szathmári Miklós DsC KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI EGYSÉG Vezető : Dr. Kapocsi Judit, PhD, Med. habil. egyetemi

Részletesebben

Opponensi vélemény Lakos András Kullancs által terjesztett fertőzések; Lyme. Borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA című MTA doktori értekezéséről.

Opponensi vélemény Lakos András Kullancs által terjesztett fertőzések; Lyme. Borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA című MTA doktori értekezéséről. Opponensi vélemény Lakos András Kullancs által terjesztett fertőzések; Lyme Borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA című MTA doktori értekezéséről. Az összességében 162 oldal terjedelmű, 99 ábrát, 7

Részletesebben

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Dr. Czinege Imre, Kozma István Széchenyi István Egyetem 6. ANYAGVIZSGÁLAT A GYAKORLATBAN KONFERENCIA Cegléd, 2012. június 7-8. Tartalom A CT technika

Részletesebben

67. Pathologus Kongresszus

67. Pathologus Kongresszus A kemoirradiáció okozta oncocytás átalakulás szövettani, immunhisztokémiai, ultrastruktúrális jellemzői és lehetséges prognosztikus jelentősége rectum adenocarcinomákban 67. Pathologus Kongresszus Bogner

Részletesebben

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK Péter Ilona¹, Boér András² és Orosz Zsolt¹ Országos Onkológiai Intézet, Humán és Kísérletes Daganatpatológiai Osztály¹ és Fej-Nyak,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2425-06 Klinikum a képalkotásban modul. 1. vizsgafeladat. 2012. június 13.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2425-06 Klinikum a képalkotásban modul. 1. vizsgafeladat. 2012. június 13. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN WÉBER VALÉRIA Vezető asszisztens Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit kft. Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon

Részletesebben

Max. inger. Fotopikus ERG. Szkotopikus ERG. Oscillatorikus potenciál Flicker (30Hz) ERG

Max. inger. Fotopikus ERG. Szkotopikus ERG. Oscillatorikus potenciál Flicker (30Hz) ERG ERG, VEP vizsgálatok. Elektrofiziológiai eto oógamódszerek e a látópálya funkcionális állapotának vizsgálatára Janáky Márta Jelentőségük nem invazív módszerek minimális kooperációt igényelnek objektív

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

LIQUORVIZSGÁLAT. A lumbálpunkció helye a klinikai neurodiagnosztikában. Tantermi előadás V.évf. 2014. szeptember 24. Bors László Neurológiai Klinika

LIQUORVIZSGÁLAT. A lumbálpunkció helye a klinikai neurodiagnosztikában. Tantermi előadás V.évf. 2014. szeptember 24. Bors László Neurológiai Klinika LIQUORVIZSGÁLAT A lumbálpunkció helye a klinikai neurodiagnosztikában Tantermi előadás V.évf. 2014. szeptember 24. Bors László Neurológiai Klinika Összefoglalás 1. A liquor termelődése, keringése, felszívódása

Részletesebben

Transzgénikus technológiák az orvostudományban A kövér egerektől a reumás betegségek gyógyításáig

Transzgénikus technológiák az orvostudományban A kövér egerektől a reumás betegségek gyógyításáig Transzgénikus technológiák az orvostudományban A kövér egerektől a reumás betegségek gyógyításáig ELTE TTK Biológiai Intézet Budapest, 2015. okt. 7. Dr. Mócsai Attila Semmelweis Egyetem ÁOK Élettani Intézet

Részletesebben

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

@ Lantos Csilla, Papp Ildikó, Polenyik Szilvia, Bóta Krisztina

@ Lantos Csilla, Papp Ildikó, Polenyik Szilvia, Bóta Krisztina Pályázók: Lantos Csilla 10.osztály Papp Ildikó 13.osztály Polenyik Dóra Szilvia 10.osztály Bóta Krisztina 13.osztály Felkészítő tanár: Dr. Jarosievitz Beáta @ Dr. Szacsky Mihály Tartalom A Somatoinfra

Részletesebben

A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei. Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika

A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei. Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika Fizikálsi status inspectio, palpatio, percussio, auscultatio Funkcionális vizsgálatok

Részletesebben