LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások"

Átírás

1 LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, március 31. Tartalom Utasítások oldal 5/2014. (III. 21.) LÜ utasítás non-profit szervezetek ügyészségi számítógépes nyilvántartási rendszerének megszüntetéséről 178 Körlevelek 1/2014. (III. 31.) LÜ körlevél az ügyészség környezetvédelmi tevékenységéről /2014. (III. 31.) LÜ h. körlevél az ún. zsebszerződésekkel kapcsolatos közérdekvédelmi ügyészi tevékenységről /2014. (III. 31.) LÜ h. körlevél a büntetőeljárás során adandó tájékoztatásról szóló 2/1998. (ÜK. 7.) LÜ h. körlevél visszavonásáról /2014. (III. 31.) főov. körlevél a kiemelt, a közérdeklődésre számot tartó és egyes kiemelt jelentőségű ügyekkel kapcsolatos büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről /2014. (III. 31.) főov. körlevél a közigazgatási hatósági eljárásban folytatott helyszíni szemle megtartásának ügyészi jóváhagyásáról szóló 6/2005. (ÜK. 11.) LÜ főov. körlevél visszavonásáról Személyi hírek Kinevezések Kinevezés módosítás Áthelyezések és kinevezések Áthelyezések Megbízások Szolgálati viszony megszűnések Halálozások Megbízás esélyegyenlőségi referensi feladatok ellátásával Közlemények Tájékoztató az Ügyészségi Nyugdíjas Alapítvány évi tevékenységéről Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

2 178 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám Utasítások A legfőbb ügyész 5/2014. (III. 21.) LÜ utasítása non-profit szervezetek ügyészségi számítógépes nyilvántartási rendszerének megszüntetéséről Az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki: 1. Az utasítás hatálya kiterjed Magyarország ügyészi szerveire. 2. (1) A non-profit szervezetek ügyészségi számítógépes nyilvántartási rendszeréről szóló 10/1997. (ÜK. 12.) LÜ utasítással bevezetett rendszer adatait archiválni kell. (2) Az archív állomány tartalmazza az ügyészi intézkedések a) típusát, b) lajstromszámát, c) az intézkedés időpontját, valamint d) az eredményét. (3) Az archív állomány tartalmazza az ügyészi intézkedéssel érintett szervezet a) nevét, b) székhelyét, c) bírósági nyilvántartási számát, d) tevékenységi körét, e) speciális jogállását, típusát. (4) Az archiválást a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztálya végzi. 3. (1) Az archivált adatokba a munkáltatói jogkör gyakorlójának kezdeményezése alapján, az általa kijelölt ügyészségi alkalmazott tekinthet be az ügyészi feladatok ellátása érdekében. (2) A betekintést lehetővé tevő rendszert a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztálya biztosítja. 4. (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a non-profit szervezetek ügyészségi számítógépes nyilvántartási rendszeréről szóló 10/1997. (ÜK. 12.) LÜ utasítás. (3) A non-profit szervezetek ügyészségi számítógépes nyilvántartási rendszeréről szóló 6/1997. (ÜK. 12.) főov. körlevelet visszavonom. Dr. Polt Péter s. k., legfőbb ügyész

3 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám 179 Körlevelek A legfőbb ügyész 1/2014. (III. 31.) LÜ körlevele az ügyészség környezetvédelmi tevékenységéről Az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 9. -ának (3) bekezdése alapján a következő körlevelet adom ki: 1. Az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I. 6.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Ut.) 68. -ában megjelölt környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos ügyészi feladatokat a megyei, illetve fővárosi főügyészségeken a főügyész által a közérdekvédelmi szakterület ügyészei közül erre kijelölt ügyész (a továbbiakban: kijelölt ügyész) végzi. 2. A környezetvédelmi tevékenység folyamatosságáról a kijelölt ügyész távollétében vagy akadályoztatása esetén is gondoskodni kell a megyei, illetve fővárosi főügyész (a továbbiakban együtt: főügyész) által meghatározott módon. 3. A környezetvédelmi ügyészi tevékenység során az Ut. 9. -a szerinti szakági együttműködésnek kiemelt jelentőséget kell tulajdonítani. Az információk, adatok, iratok kölcsönös átadását a folyamatosság és az időszerűség követelményét megtartva kell teljesíteni. 4. Az ügyészség törvényekben meghatározott környezetvédelmi feladatai teljes körű végrehajtása érdekében a büntetőjogi szakág a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXIII. fejezetében meghatározott környezet és természet elleni bűncselekmények (Btk ) miatt indult eljárásokban a feljelentés elutasításáról, a nyomozás megszüntetéséről szóló határozatok, az ügyben készített szakértői vélemény, a vádemelés és a büntető ügyben hozott bírósági döntés másolati példányának megküldésével folyamatosan tájékoztatja a kijelölt ügyészt. Ezen iratokat a főügyészség terjeszti fel a Legfőbb Ügyészség Közérdekvédelmi Főosztályára. 5. A főügyész gondoskodik a 3. és 4. pontban írt kötelezettségek teljesítéséről, valamint a szakági együttműködés további, helyben legcélszerűbb formáit meghatározhatja. 6. A közérdekvédelmi ügyészi tevékenység során a kijelölt ügyész a feltárt, büntetőjogi szakágat érintő információkat haladéktalanul továbbítja, illetve büntetőeljárást kezdeményez az Ütv. 5. -ának (1) bekezdése, az Ut. 9. -a és az Ut a szerint. 7. A kijelölt ügyész a párhuzamos felelősségi formák alkalmazása céljából elemzi a büntetőjogi szakágtól kapott adatokat; amennyiben felmerül annak szükségessége, fellép és hatósági eljárást kezdeményez, amely irányulhat különösen a) hatósági ellenőrzésre, b) környezetvédelmi, természetvédelmi, egyéb közigazgatási bírság kiszabására, c) kötelezések, korlátozások és tiltások elrendelésére. 8. A környezetveszélyeztető tevékenységtől eltiltás, illetve a veszélyeztetéssel okozott kár megtérítése iránti keresetet megelőzően az Ütv ának (3) bekezdése és az Ut ának (4) bekezdése szerint kell élni az önkéntes teljesítésre felhívással. 9. A keresetlevél benyújtása előtt a kijelölt ügyész mérlegeli az Ut ának (2) bekezdésében írt körülményeket és a 8. pont szerinti felhívásra adott válasz tartalmát, a válasz elmaradásának okát.

4 180 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám 10. A környezet-, természetveszélyeztető tevékenységgel okozott kár megtérítésére keresetet kell előterjeszteni fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezése helyett. 11. Amennyiben a bíróság a 10. pont szerinti keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítja, és fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezését írja elő a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény ára hivatkozva, a kijelölt ügyész fellebbezést nyújt be. A végzés elleni fellebbezésben hivatkozik arra, hogy a fizetési meghagyásos eljárás lefolytatásának az ügyész esetében hiányoznak a törvényi feltételei. 12. A környezetveszélyeztetéstől eltiltó ítélet végrehajtását a kijelölt ügyész kíséri figyelemmel. A további környezetszennyezés megelőzése érdekében a kötelezetteket megkeresi annak közlése végett, hogy milyen intézkedést tettek és lehetőség szerint a környezetvédelmi hatóságokkal együttműködve ellenőrzi a teljesítést is. A környezetvédelmi tárgyú jogerős marasztaló ítéletekben foglaltak teljesítésének elmaradása esetén kezdeményezi a végrehajtási eljárás megindítását, ha a teljesítési határidő lejárt. Ez vonatkozik az egyezséget jóváhagyó bírósági végzésben foglaltak teljesítésére is. 13. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény ának (2) bekezdése és a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 60. -ának (2) bekezdése alapján indított perben a kijelölt ügyész a kár megtérítésének a Kövice számú számlájára történő teljesítését indítványozza. Az ügyészi indítványnak helyt adó jogerős ítélet egy-egy másolati példányának megküldésével a Vidékfejlesztési Minisztérium Jogi Főosztályát, továbbá a Költségvetési és Gazdálkodási Főosztályát (1055 Budapest, Kossuth tér 11.) tájékoztatja. 14. Ezt a körlevelet a főosztályvezető ügyészi módszertani útmutatóval együtt kell alkalmazni a közzétételét követő naptól, egyidejűleg az ügyészség környezetvédelmi tevékenységéről szóló 2/2011. (VIII. 31.) LÜ körlevelet visszavonom. Dr. Polt Péter s. k., legfőbb ügyész A közjogi legfőbb ügyész helyettes 1/2014. (III. 31.) LÜ h. körlevele az ún. zsebszerződésekkel kapcsolatos közérdekvédelmi ügyészi tevékenységről A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló évi VII. törvényhez (a továbbiakban: Tv.) kapcsolódó közérdekvédelmi ügyészi feladatok ellátására az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 9. -ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő körlevelet adom ki: A körlevél hatálya 1. A körlevél hatálya azokra a szerződésekre, szerződéses kikötésekre vagy egyéb jogügyletekre (továbbiakban együtt: szerződés) terjed ki, melynek célja a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszása, feltéve, hogy a) a szerződést a felek a Tv. hatálybalépése után kötötték vagy b) a szerződést a felek a Tv. hatálybalépése előtt kötötték ugyan, de a szerződés jogellenességét a Tv. hatálybalépését követő 30 napon belül nem szüntették meg.

5 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám 181 A keresetindítást megelőző ügyészi tevékenység 2. A közérdekvédelmi jogkörben eljáró ügyész az 1. pont szerinti jogügyletek feltárása és a keresetindítás feltételei megállapítása céljából akkor jogosult vizsgálatot indítani, ha a) bejelentés, kérelem vagy másik szakág jelzése alapján, b) alappal feltételezhető, hogy a szerződés az 1. pont hatálya alá tartozik és c) a rendelkezésre álló adatok alapján feltehető, hogy a vizsgálat a törvénysértés feltárásához vezet. 3. Az Ütv ának (2) bekezdése szerinti vizsgálat célja az 1. pont alá tartozó szerződéseket bizonyító tények, adatok és körülmények keresetindításhoz szükséges összegyűjtése. Ennek érdekében a közérdekvédelmi jogkörben eljáró ügyész az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I. 6.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Ut.) 15. és 16. -ában biztosított eszközök igénybevétele mellett jogosult a Tv. 4. -ának (2) bekezdése szerinti nyilvántartások adatai átvételére. Az ügyész a Tv. 4. -a (4) bekezdésének a) pontja szerint az azonos személyre vonatkozó, de különböző szervektől származó adatokat, valamint a közérdekvédelmi szakterületen a Tv. rendelkezéseinek alkalmazásával keletkezett, illetve a 4. pont szerint tudomására jutott adatokat bizonyítékok összegyűjtése céljából összevetheti. 4. A Tv. 4. -ának (6) bekezdése szerint beszerzett iratokból az Ut. 9. -ának (1) bekezdése alapján a szakági együttműködés keretében azok az adatok vehetők át, amelyek bizonyítékként felhasználhatók. A közérdekvédelmi jogkörben eljáró ügyész emellett az Ütv ának (1) bekezdése alapján jogosult azokat az adatokat is átvenni, amelyeket a büntetőjogi tevékenység során nem a Tv. felhatalmazása alapján kerültek átvételre, de az eljárás megindításához vagy az eljárás szempontjából jelentős tények megállapításához szükségesek. 5. Ha az ügyész a vizsgálat során olyan tényt vagy körülményt észlel, amely alapján a büntető szakág eljárásának lehet helye, az Ut. 9. -ának (1) bekezdése alapján erről a büntető szakágat haladéktalanul értesíti. 6. Amennyiben a lefolytatott vizsgálat eredményeként az ügyész arra a meggyőződésre jut, hogy a keresetindítás Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.) 6:88. -ának (4) bekezdésében, illetve a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) 60. -ának (2) bekezdésében írt feltételei fennállnak, úgy a keresetindítás eredményessége és az igényérvényesítés megalapozása céljából az Ut a szerinti, a perelőkészítésre rendelkezésre álló eszközök alkalmazásával tisztázni kell, hogy a termőföld tulajdonjogának az állam javára megítélése a Tv. 5. -ában írt feltételei maradéktalanul fennállnak-e. A bíróság előtti eljárás 7. Az új Ptk. 6:88. -ának (4) bekezdése, illetve a Földforgalmi törvény 60. -ának (2) bekezdése alapján a kereset benyújtására és a bíróság előtti eljárásra akkor is a megyei főügyészség ügyésze köteles, ha egyébként a pertárgy értékére figyelemmel a kereset elbírálása a járásbíróság hatáskörébe tartozik. 8. A Tv. 5. -ának (2) bekezdése szerinti indítványt az ügyész akkor is megteheti, ha egyébként az indítvány megtételének az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvényben, illetve az új Ptk-ban írt feltételei nem állnak fenn. 9. A Tv. hatálya alá tartozó szerződésből eredő, az ilyen szerződést biztosító; a szerződés teljesülését elősegítő vagy biztosító követelés érvényesítésére az ügyész akkor sem indíthat pert, ha annak az új Ptk. 6:88. -ának (4) bekezdésében vagy a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 9. -ának (1) és (2) bekezdésében írt feltételei egyébként fennállnak. Adatkezelés 10. A Tv. alapján átvett adatok kizárólag a Földforgalmi törvény alapján, a Tv. rendelkezései végrehajtására indított perben használhatók fel.

6 182 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám 11. Az adatkezelés során a Tv. 4. -a (4) bekezdésének b) pontjában, valamint (5) bekezdésében írtak végrehajtása érdekében a közérdekvédelmi jogkörben eljáró ügyész az Ütv ai szerint köteles eljárni azzal az eltéréssel, hogy az átvett, valamint a feldolgozás eredményeként keletkezett adatot a kezelési idő lejártával haladéktalanul köteles megsemmisíteni. Záró rendelkezés 12. Ezt a körlevelet a főosztályvezető ügyészi módszertani útmutatóval együtt kell alkalmazni a közzétételét követő naptól. A módszertani útmutatót az érintettek közvetlenül kapják kézhez. Dr. Lajtár István s. k., legfőbb ügyész helyettes A büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes 2/2014. (III. 31.) LÜ h. körlevele a büntetőeljárás során adandó tájékoztatásról szóló 2/1998. (ÜK. 7.) LÜ h. körlevél visszavonásáról Az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény 9. -ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő körlevelet adom ki: A büntetőeljárás során adandó tájékoztatásról szóló 2/1998. (ÜK. 7.) LÜ h. körlevelet visszavonom. Dr. Belovics Ervin s. k., legfőbb ügyész helyettes A Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya vezetőjének 5/2014. (III. 31.) főov. körlevele a kiemelt, a közérdeklődésre számot tartó és egyes kiemelt jelentőségű ügyekkel kapcsolatos büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről Az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény 9. -ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján azért, hogy ezeknek az ügyeknek a fokozott és hatékony felügyelete a bírósági szakban is érvényesüljön a következő körlevelet adom ki: 1. A Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya a jövőben a vádirat benyújtásától figyelemmel kíséri ezen ügyek alakulását, és megadja a szükséges segítséget a vádképviselet során eljáró ügyészeknek. Ennek érdekében a fővárosi és megyei főügyészségek terjesszék fel a főosztályra a legfőbb ügyész vagy a büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes által kiemeltté nyilvánított (továbbiakban: kiemelt) ügyekben, a közérdeklődésre számot tartó ügyekben [12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás 55. (1) bekezdés] és a kiemelt jelentőségű ügyek közül a hivatali visszaélés (Btk ) miatt indult ügyekben a benyújtott vádirat egy példányát.

7 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatti ügyekben benyújtott vádirat egy példányát a megyei főügyészségekre terjesszék fel, ahol gondoskodjanak ezen ügyek figyelemmel kiséréséről és adjanak szükséges segítséget az első fokon eljáró ügyészek részére az eredményes vádképviselethez. 3. A kiemelt, a közérdeklődésre számot tartó és a kiemelt jelentőségű ügyekben különösen fontos, hogy az ügyészek aktív, a vád eredményességét biztosító, hatékony vádképviseleti tevékenységet folytassanak. Ennek érdekében minden szükséges esetben éljenek az indítványozási és észrevételezési jogukkal, továbbá tevékenyen vegyenek részt a bizonyítási cselekményekben. A Be. 75. (1) bekezdésére figyelemmel folyamatosan értékeljék a bizonyítási cselekmények eredményét és haladéktalanul tegyenek indítványt minden olyan bizonyítási eszköz beszerzésére, ami a vád alátámasztására alkalmas. 4. A kiemelt és a közérdeklődésre számot tartó ügyekben figyelemmel a Kiemelt és Katonai Ügyek Főosztálya vezetőjének KF.9216/2007/4. számú iránymutatására is a vádemelést követően tett jelentéseket a Büntetőbírósági Ügyek Főosztályára kell felterjeszteni. Az érdemi ügydöntő határozatot a Kiemelt és Katonai Ügyek Főosztályának is fel kell terjeszteni. 5. A jelentésnek lényegre törően, röviden tartalmaznia kell: a vád szempontjából lényeges bizonyítási cselekményeknek az eredményét, különös tekintettel az ügyész által tett bizonyítási indítványokra és azok eredményére; a vád esetleges módosítását igénylő változásokat; a tervezett végindítványt, abban a részében, melyben eltér a vádtól; a vádtól lényegesen eltérő ügydöntő határozat esetében a szóbeli indokolás erre vonatkozó részének lényegét; az ügydöntő határozat ellen ki jelentett be fellebbezést, a fellebbezés irányának, okának és céljának megjelölésével; a másod- vagy harmadfokon eljáró ügyész Be (4), illetve 369. (5) bekezdése szerinti indítványának lényegét; a fellebbezés teljes vagy részleges visszavonásáról, vagy a vádnak megfelelő ügydöntő határozat hatályon kívül helyezéséről szóló indítvány okait. 6. Az 1. pontban felsorolt ügyekkel kapcsolatban a bíróság által hozott minden akár nem jogerős érdemi ügydöntő határozat másolatát fel kell terjeszteni a Büntetőbírósági Ügyek Főosztályára. 7. A hűtlen kezelés vagy gazdasági csalás miatt a bíróság előtt folyamatban lévő azon ügyekben, amelyeknek tárgya valamilyen tanácsadói, marketing tevékenységre irányuló vagy más hasonló szerződés, az ügyész vizsgálja meg, hogy a vádirati tényállás megfelel-e a Legfőbb Ügyészség által kiadott BF.1533/2013-NF.2544/2013. számú iránymutatás 4. pontjában foglaltaknak. Amennyiben indokolt, tegye meg a szükséges bizonyítási indítványokat, illetve módosítsa a tényállást. 8. Amennyiben az ügyészi fellebbezés felmentést, vagy felmentést is támad, a másodfokú nyilvános ülésen az ügyész vegyen részt. 9. A főügyészségek a 12/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás 29. (3) bekezdésének megfelelően, minden évben értékeljék a felmentéssel vagy az eljárás megszüntetésével végződött ügyek tapasztalatait, s az erről készült jelentés egy példányát, az éves beszámoló mellékleteként, terjesszék fel a Büntetőbírósági Ügyek Főosztályára. Ezt a körlevelet a közzétételét követő naptól kell alkalmazni. Dr. Sódor István s. k., főosztályvezető ügyész

8 184 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám A Közérdekvédelmi Főosztály vezetőjének 6/2014. (III. 31.) főov. körlevele a közigazgatási hatósági eljárásban folytatott helyszíni szemle megtartásának ügyészi jóváhagyásáról szóló 6/2005. (ÜK. 11.) LÜ főov. körlevél visszavonásáról Az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény 9. -ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő körlevelet adom ki: A közigazgatási hatósági eljárásban folytatott helyszíni szemle megtartásának ügyészi jóváhagyásáról szóló 6/2005. (ÜK. 11.) LÜ főov. körlevelet e körlevél közzétételének napjától visszavonom. Dr. Seereiner Imre s. k., főosztályvezető ügyész Személyi hírek Kinevezések A legfőbb ügyész kinevezte dr. Miskolci László mb. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei főügyészt szolgálati helyén főügyésszé; dr. Rózsa Zsolt mb. Pest megyei főügyészhelyettest szolgálati helyén közjogi szakágat irányító főügyészhelyettessé; dr. Zsolnai Ákos mb. győri járási vezető ügyészt szolgálati helyén vezető ügyésszé; dr. Török-Berta Lászlóné mb. Csongrád megyei főügyészségi csoportvezető ügyészt, dr. Kovács Ákos Baranya megyei főügyészségi ügyészt és dr. Angeli-Kovács Krisztina mb. budakörnyéki járási ügyészségi csoportvezető ügyészt szolgálati helyükön csoportvezető ügyésszé; dr. Jakab Hajnalka balassagyarmati, Lisznyainé dr. Maroda Mónika Tímea debreceni, dr. Róka Melinda kaposvári, dr. Zsadányi Ildikó Ágnes mátészalkai járási ügyészségi alügyészeket szolgálati helyükön és dr. Pappné dr. Jenei Andreát fővárosi kerületi ügyészséghez ügyésszé; dr. Hegyeshalmi Gergely miskolci, dr. Terhes Tibor Dávid szegedi és

9 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám 185 dr. Varga Krisztina nagykanizsai járási ügyészségi fogalmazókat szolgálati helyükön alügyésszé. Kinevezés módosítás A legfőbb ügyész dr. Sárik Géza Attila fővárosi fellebbviteli főügyészhelyettest évi július hó 1. napjával a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség rendelkezési állományába helyezte. Áthelyezések és kinevezések A legfőbb ügyész áthelyezte dr. Futó Sándor Békés megyei főügyészségi ügyész, mb. gyulai járási ügyészségi vezető ügyészt a Gyulai Járási Ügyészséghez, dr. Kállai Gábor Pest megyei főügyészségi ügyész, mb. pestvidéki nyomozó ügyészségi vezető ügyészt a Pestvidéki Nyomozó Ügyészséghez és egyidejűleg kinevezte vezető ügyésszé. Áthelyezések A legfőbb ügyész áthelyezte dr. Kovács Gabriella Krisztina nyíregyházi járási ügyészségi ügyészt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészséghez, főügyészségi ügyészi munkakörbe, dr. Zsótér István Róbert kunszentmártoni járási ügyészségi ügyészt és dr. Horváth Eszter komáromi járási ügyészségi fogalmazót fővárosi kerületi ügyészséghez, dr. Potyka Dorottya salgótarjáni járási ügyészségi fogalmazót a Tiszaújvárosi Járási Ügyészséghez.

10 186 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám Megbízások A legfőbb ügyész megbízta dr. Ilia Péter szegedi fellebbviteli főügyészségi osztályvezető ügyészt szolgálati helyén a fellebbviteli főügyészhelyettesi; dr. Urbányi András budapesti nyomozó ügyészségi ügyészt szolgálati helyén a vezetőhelyettes ügyészi; dr. Antal Szilvia fővárosi főügyészségi ügyészt, dr. Beke Judit Komárom-Esztergom megyei főügyészségi ügyészt és dr. Biriné dr. Fehér Kinga budapesti XIV. és XVI. kerületi ügyészségi ügyészt szolgálati helyükön a csoportvezető ügyészi feladatok ellátásával. Szolgálati viszony megszűnések Szolgálati viszonya megszűnt, illetve megszűnik dr. Hajdú Tamás címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Egri Járási Ügyészségen szolgálatot teljesítő főügyészségi ügyésznek évi március hó 5. napjával, Zajácz Jánosné legfőbb ügyészségi tisztviselőnek évi szeptember hó 30. napjával, Dóri Lajosné legfőbb ügyészségi írnoknak évi január hó 19. napjával, Merényi Katalin legfőbb ügyészségi írnoknak évi február hó 20. napjával és Tóth Zoltánné legfőbb ügyészségi írnoknak évi szeptember hó 1. napjával. Halálozások Dr. Nagykálózi Zoltán főügyészségi tanácsos, ny. Baranya megyei főügyészségi csoportvezető ügyész évi február hó 15. napján, életének 82. évében, dr. Király András főügyészségi tanácsos, címzetes főügyészségi ügyész, ny. pécsi városi vezető ügyész évi február hó 22. napján, életének 75. évében elhunyt. Az ügyészi szervezet mindkettőjüket saját halottjaként temettette el. Megbízás esélyegyenlőségi referensi feladatok ellátásával A legfőbb ügyész dr. Vágvölgyi Péter legfőbb ügyészségi ügyészt jelölte ki az esélyegyenlőségi referens feladatainak ellátására.

11 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám 187 Közlemények Tájékoztató az Ügyészségi Nyugdíjas Alapítvány évi tevékenységéről Az Ügyészségi Nyugdíjas Alapítvány évi működéséről az alábbiakban tájékoztatom: Az Ügyészségi Nyugdíjas Alapítvány 2013-ban is az Alapító Okiratban meghatározott cél szerinti működését folytatta, ennek keretében a 2013 májusában és 2013 novemberében tartott kuratóriumi ülésein hozott döntést a rászoruló nyugdíjasok támogatásáról. A Kuratóriumi üléseket megelőzően a titkár az ülések előkészítését (a kérelmek összegyűjtése, előterjesztés készítése, azok elbírálására) folytatta, a meglévő vagyonnal végrehajtotta a kuratórium által elhatározott pénzügyi-, gazdasági műveleteket (pénzeszközök banki lekötése, utalások stb.). A Kuratórium ülésein részt vett az ÜDOSZ elnöke, és az ellenőrző bizottság egy tagja is. Az Alapítvány gazdasági helyzete: Az Alapítvány OTP Bank Nyrt.-nél vezetett folyószámláján jelenleg Ft áll rendelkezésre évben az Alapítvány javára a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával Ft érkezett. A megelőző két év adatai : 2011-ben Ft 2012-ben Ft A szja-felajánláson kívül az Alapítvány vagyonát az Ügyészségi Dolgozók Országos Szakszervezete (az Alapító) Ft összegű hozzájárulása növelte. A bemutatott adatokból megállapíthatóan 2013-ban az Alapítvány bevételének csökkenése a több forrás ellenére alig mérséklődött, ezt a felajánlási szokások megváltozása mellett az egységes 16%-os szja. mértékkel tartjuk összefüggésbe hozhatónak. A év lezárása után most is úgy értékelhető, hogy változatlan felajánlás és támogatás kifizetés mellett az Alapítvány vagyona kb. 4-5 év alatt felhasználásra kerül. Az elmúlt három évben a pályázati kérelmek száma az alábbiak szerint alakult: évben 120 fő évben 102 fő évben 74 fő Az adatsor a támogatást kérők számának csökkenését mutatja, azonban pár éve az észlelhető, hogy van egy bizonyos jobban informált kör, amely a támogatására irányuló kérelmét szinte minden évben két alkalommal benyújtja. E körre vonatkozóan a Kuratórium úgy döntött, hogy támogatás megállapítására csak nagyon kivételes indokok alapján kerülhet sor. Az Alapítvány elnehezülő anyagi helyzete miatt a Kuratórium a pályázati kérelmek elbírálásánál alapvetően a rászorultsági elvet érvényesíti, így a támogatásban elsősorban a nagyon alacsony nyugdíjjal ( Ft) rendelkező egyedülállókat, vagy kisebb családi összjövedelemmel rendelkezőket tudja részesíteni, akiknek a pályázati kérelemben

12 188 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám megjelölt akár Ft-os többletkiadás is gondot okozhat (pl. nélkülözhetetlen háztartási gép megjavítása, kicserélése, átmeneti megemelkedett gyógyszerköltség, téli tüzelő beszerzése stb.) évben a Kuratórium a 74 pályázó támogatására Ft-ot használt fel. Az Alapítvány személyi ügyei, a kezelő szerv személyi összetétele: Dr. Berkes Károlyné 2012-ben történt elhalálozása, és dr. Kovács László ny. megyei főügyész lemondása miatt az ÜDOSZ Titkári Testülete Pulainé Orbán Esztert és dr. Beck Károly ny. legfőbb ügyészségi főosztályvezető ügyészt választotta meg a Kuratórium tagjává. A kuratórium jelenlegi tagjai: Dr. Sólyom Bódog Dr. Ábrahám István Dr. Beck Károly Pulainé Orbán Eszter Malán Marianna elnök ny. főügyészhelyettes (Tolna megye) tag ny. városi vezető ügyész (Bács-Kiskun megye) tag (LÜ) tag (LÜ) titkár (LÜ) Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is tisztelettel kérjük közreműködését abban, hogy a korábban említett célok maradéktalan érvényesülése és az Alapítvány hosszú távú működése érdekében az ügyészségi dolgozók a évi személyi jövedelemadójuk 1%-át az Ügyészségi Nyugdíjas Alapítvány javára ajánlják fel. Az Ügyészségi Nyugdíjas Alapítvány adószáma: Ez irányú együttműködését és támogatását tisztelettel megköszönjük. Dr. Pesti László s. k., ÜDOSZ elnöke Dr. Sólyom Bódog s. k., a Kuratórium elnöke

13 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám 189 Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény (Üjt.) 13. -ának (1) bekezdése és a 18. -ának (4) bekezdése alapján a legfőbb ügyész pályázatot hirdet a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya Személyügyi Osztályára legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyészi, a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya Továbbképzési Osztályára legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyészi, a Legfőbb Ügyészség Kabinet Adatvédelmi és Biztonsági Osztályára legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyészi, a közjogi legfőbb ügyész helyettes titkárságára legfőbb ügyészségi ügyészi, a Fővárosi Főügyészség Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Osztályára főügyészségi osztályvezető ügyészi, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség Gyermek- és Fiatalkorúak Bűnügyeinek Csoportjába főügyészségi csoportvezető ügyészi, a Központi Nyomozó Főügyészség Debreceni Regionális Osztályára főügyészségi ügyészi, a Győri Járási Ügyészségre vezetőhelyettes ügyészi, a Budapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészségre vezetőhelyettes ügyészi, a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség Központi Bíróság Elé Állító Csoportjába csoportvezető ügyészi, a Budapesti Közérdekvédelmi Ügyészségre kettő ügyészi állás betöltésére. Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üjt ai állapítják meg. A Legfőbb Ügyészség osztályvezető ügyészi, a Fővárosi Főügyészség osztályvezető ügyészi, valamint a Budapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség és a Győri Járási Ügyészség vezetőhelyettes ügyészi álláshelyei esetében a kinevezés feltétele, hogy a jelöltek járuljanak hozzá nemzetbiztonsági ellenőrzésükhöz, illetve kezdeményezés esetén az ellenőrzés eredménye ne zárja ki a kinevezést. A Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya Személyügyi Osztályának osztályvezető ügyészi álláshelye esetében a pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki a személyügyi feladatok intézésében szerzett ügyészi tapasztalattal, továbbá angol nyelvből államilag elismert legalább középfokú komplex nyelvvizsgával és tárgyalóképes nyelvtudással rendelkezik. A Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya Továbbképzési Osztályának osztályvezető ügyészi álláshelye esetében a pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki a továbbképzési feladatok intézésében szerzett ügyészi tapasztalattal, továbbá angol nyelvből államilag elismert legalább középfokú komplex nyelvvizsgával és tárgyalóképes nyelvtudással rendelkezik. A Legfőbb Ügyészség Kabinet Adatvédelmi és Biztonsági Osztályának legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyészi álláshelye esetében a pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki adatvédelmi és biztonsági területen szerzett ügyészi tapasztalattal, továbbá angol nyelvből államilag elismert legalább középfokú komplex nyelvvizsgával és tárgyalóképes nyelvtudással rendelkezik. A Fővárosi Főügyészség osztályvezető ügyészi álláshelyére olyan határozatlan időre kinevezett ügyészek vagy bírák pályázhatnak, akik legalább hároméves ügyészi vagy bírói gyakorlattal rendelkeznek. A pályázat elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki a büntetés-végrehajtási jog alkalmazása területén szerzett tapasztalattal rendelkezik. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség főügyészségi csoportvezető ügyészi, a Budapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség és a Győri Járási Ügyészség vezetőhelyettes ügyészi, továbbá a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség csoportvezető ügyészi álláshelyei esetében a kinevezés jogszabályban nem szereplő feltétele, hogy a pályázók legalább hároméves büntetőjogi szakágban szerzett ügyészi vagy bírói gyakorlattal rendelkezzenek. A Központi Nyomozó Főügyészség főügyészségi ügyészi álláshelye esetében angol vagy német nyelvből szerzett államilag elismert legalább középfokú komplex nyelvvizsga és tárgyalóképes nyelvtudás a pályázatok elbírálásánál előnyt jelent. A Budapesti Közérdekvédelmi Ügyészség ügyészi álláshelyei esetében a közigazgatási jogi és a szabálysértési jogi szakterületen szerzett jogalkalmazói tapasztalat a pályázatok elbírálásánál előnyt jelent.

14 190 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám Az ügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat, nem veheti igénybe öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás, vagy más olyan pénzbeli ellátás folyósítását, amelyet a nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani. A nem ügyész pályázót a legfőbb ügyész első alkalommal az Üjt ának (2) bekezdésében írt feltételektől függően három évre vagy határozatlan időre nevezi ki. Az ügyész járandóságára az Üjt. rendelkezései vonatkoznak. A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat, szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az előírt képesítési követelményeknek és az Üjt a (2) bekezdésében írt kinevezési feltételeknek való megfelelést (az ott írt munkakörök betöltését) igazoló eredeti okiratok vagy azok hiteles másolatai. (Utóbbinál a tényleges működés tartamát csak külön felhívásra kell igazolni.) Az ügyészségi alkalmazottaknak és a volt ügyészségi alkalmazottaknak a pályázatban nem kell szerepeltetni, illetőleg nem kell csatolni mindazt, amit a személyi nyilvántartás tartalmaz. (A szakmai önéletrajz nem mellőzhető.) A pályázónak a pályázatban fel kell tüntetni rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefon-, illetve telefaxszám stb.). A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, melyben kijelenti, hogy hajlandó alávetni magát a pályaalkalmassági vizsgálatnak, továbbá vállalja a vizsgálat költségeinek megelőlegezését, valamint hozzájárul ahhoz, miszerint az egészségügyi és személyes adatait a vizsgálat végzésében közreműködő szervek és személyek, a szakmai véleményt törvény alapján megismerni jogosult szervek és személyek kezeljék. A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem kerül sor. A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak az általa ellátott munkaköröktől függően egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget nem szegett meg, továbbá nem áll legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt. A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak a pályázathoz mellékelni kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását, továbbá csatolnia kell egy olyan nyilatkozatot is, amelyben kijelenti, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá nem tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytat. Az ügyészi kinevezéshez a tisztségre jelölt, pályázatot elnyert személynek külön felhívásra hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy az Üjt a (4) bekezdésének a) f) pontjaiban meghatározott körülmények vele szemben nem állnak fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény 3. -a (2) bekezdésének f) pontja értelmében az ügyész az 5. (3) bekezdésében írt eset kivételével vagyonnyilatkozat tételére kötelezett. E törvény 5. -a (1) bekezdésének a) pontja szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a 6. (2) bekezdésében írt kivétellel külön felhívásra, kinevezését megelőzően köteles eleget tenni. A pályázat érdemben nem bírálható el, ha elkésett, a hiányos pályázat benyújtója a kitűzött rövid határidő alatt a hiány pótlására szóló felhívásnak nem tesz eleget, a jelölt a kinevezés általános és különös feltételeinek nem felel meg. (A hatósági bizonyítványt és a vagyonnyilatkozatot említettek szerint külön felhívásra kell benyújtani.) A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi. A kinevezésről a legfőbb ügyész dönt. A pályázatnak (egy példányban): a Központi Nyomozó Főügyészség álláshelye esetében a Központi Nyomozó Főügyészségre (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 38.), a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség álláshelye esetében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészségre (5000 Szolnok, Jókai út 10.), a Győri Járási Ügyészség álláshelye esetében a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészségre (9021 Győr, Szt. István u. 6.) április 15-én 15 óráig,

15 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám 191 a Legfőbb Ügyészség álláshelyei esetében a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztályára (1055 Budapest, Markó u. 16.) április 17-én 15 óráig, a Fővárosi Főügyészség osztályvezető ügyészi, a Budapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség vezetőhelyettes ügyészi, a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség csoportvezető ügyészi, valamint a Budapesti Közérdekvédelmi Ügyészség ügyészi álláshelyei esetében a Fővárosi Főügyészségre (1054 Budapest, Akadémia u. 13.) április 18-án 13 óráig kell beérkeznie. A pályázat eredményéről a jelentkezőket a pályázati határidő lejártát követő három hónapon belül írásban értesítjük. Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály

16 192 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 3. szám A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó meg je len tet te Hack Péter A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE cí mû ki ad vá nyát A könyv a bün te tõ ha ta lom gya kor lá sát ab ból a szem pont ból vizs gál ja, hogy a bí ró ságésaz ügyész ség füg get len - sé ge és szá mon kér he tõ sé ge ho gyan be fo lyá sol ja az igaz ság szol gál ta tás te vé keny sé gét. Az író há rom, egy más sal szo ro san össze füg gõ té ma kört dol go z fe l. Az el sõ a bí rói füg get len ség és szá mon kér he tõ ség kér dé se, va la mint ezek szer ve ze ti biz to sí té kai. A má so dik té ma kör az ügyész ség sze re pét és al kot má nyos stá tu sát érin ti. A har ma dik a bün te tõ el já rá si tör vény el ké szül té nek fo lya ma tát re konst ru ál ja ab ból a szem szög bõl, hogy mi ként be fo lyá sol ta a bí rói és ügyé szi szer ve zet a ko di fi ká ci ót. Hack Pé ter eb ben a kö tet ben azt sze ret né bi zo nyí ta ni, hogy a jog al ko tó ál tal meg fo gal ma zott el já rá si sza bá lyok, illetveaz igaz ság szol gál ta tás szer ve ze te it sza bá lyo zó jog anyag csak rész ben ha tá roz zák meg azt, hogyabün te tõ igaz ság szol gál ta tás ho gyan zaj lik. Annak meg ér té sé hez, hogy mi ho gyan mû kö dik ezenarend sze ren be lül, tisz tá - ban kell len nünk azok kal a szer ve ze ti ér de kek kel is, ame lyek az el já rás egyes sze rep lõ i nek sze rep fel fo gá sát, dön té - se i nek hát te rét meg ha tá roz zák. Ezameg kö ze lí tés in do kol ja, hogy a szer zõ mû vé ben azon té nye zõk elem zé sé re kon cent rál jon, ame lyek akadá lyozzák, hogy ezek a szer ve ze tek op ti má li san tel je sít sék fel ada tu kat. A kö tet 382 ol dal ter je del mû, ár a 1000 fo rint áfá val. Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6.; tel.: /233), il let ve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , MEGRENDELÉS Meg ren de lem Hack Péter A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE cí mû, 382 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1000 fo rint áfával)... példányban, és ké rem, juttassák el az aláb bi címemre: A meg ren de lõ (cég) ne ve:... Cí me (vá ros, irá nyí tó szám):... Ut ca, ház szám:... Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma:... A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma:... A meg ren de lõ (cég) adószá ma:... A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt,aszál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8napon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy postai úton a fen ti címre. Kel te zés: cég sze rû alá írás A szerkesztésért felelős: dr. Almási Eszter. Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., A kiadásért felelős: Majláth Zsolt László ügyvezető. Előfizetésben megrendelhető a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357, fax: , , vagy a internetcímen. Előfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közreműködésével. Telefon: , /240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: , /245 mellék. Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: /233, évi éves előfizetési díj: Ft, fél évre: 9450 Ft, negyedévre: 5040 Ft. HU ISSN (Nyomtatott) HU ISSN (Online) Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizse

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. május 31. Tartalom Utasítások oldal 7/2015. (V. 11.) LÜ utasítás a VIII. Ügyészség fejezet fejezeti

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Körlevelek

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Körlevelek LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. november 30. Tartalom Körlevelek oldal 5/2014. (XI. 30.) LÜ körlevél az Európai Közösségek pénzügyi

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Körlevelek

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Körlevelek LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. május 31. Tartalom Oldal Körlevelek 1/2012. (V. 31.) fõov. körlevél az ügyészi szervezetben használatos

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2017. január 31. Tartalom Utasítások oldal 1/2017. (I. 18.) LÜ utasítás a nemdohányzók védelméről szóló 16/2012. (VII.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM UTASÍTÁSOK

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM UTASÍTÁSOK LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. február 28. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 4/2011. (II. 4.) LÜ utasítás a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. december 31. Tartalom Utasítások oldal 16/2015. (XII. 17.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről

Részletesebben

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2016. január 31. Tartalom Utasítások oldal 1/2016. (I. 7.) LÜ utasítás egyes formanyomtatványok bevezetésének

Részletesebben

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2016. március 31. Tartalom Utasítások oldal 5/2016. (III. 10.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben a

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. március 31. Tartalom Oldal Jogszabályok 2012. évi V. törvény a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. március 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 3. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. március 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 3. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 3. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. március 31. TARTALOM UTASÍTÁSOK 4/2007. (ÜK. 3.) LÜ utasítás a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központtal való

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 1/2013. BJE jogegységi határozat... 18. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 1/2013. BJE jogegységi határozat... 18. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. február 28. Tartalom Oldal Határozatok 1/2013. BJE jogegységi határozat... 18 Utasítások 3/2013.

Részletesebben

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész BÜNTETŐ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész Büntető határozatok szerkesztése I. A büntető határozatok fogalma II.

Részletesebben

A 2014. szeptember 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1. Legfőbb ügyészi utasítások

A 2014. szeptember 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1. Legfőbb ügyészi utasítások A 2014. szeptember 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1 Legfőbb ügyészi utasítások 3/1992. Legf. Ü. utasítás az ügyészi szervezetben adományozható elismerésekről 4/1993. Legf. Ü. ut. 3/1994.

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Utasítások LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. november 30. Tartalom Oldal Utasítások 22/2012. (XI. 13.) LÜ utasítás az ügyészi szervezet fenntarthatósági

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A 2013. szeptember 2-án hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1. Legfőbb ügyészi utasítások

A 2013. szeptember 2-án hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1. Legfőbb ügyészi utasítások A 2013. szeptember 2-án hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1 Legfőbb ügyészi utasítások 3/1992. Legf. Ü. utasítás az ügyészi szervezetben adományozható elismerésekről Mód.: 4/1993. Legf. Ü. ut. 3/1994.

Részletesebben

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése I. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK Az MNB előzetes engedélyével választható meg, illetőleg nevezhető ki a pénzügyi vállalkozásnál vezető

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. április 30. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 4. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. április 30. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 4. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. április 30. TARTALOM Oldal Oldal UTASÍTÁSOK Áthelyezések, kinevezések... 28 4/2009. (ÜK. 4.) LÜ utasítás a Magyar

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. BUDAPEST, 2014. szeptember 30. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom. LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 9. SZÁM.

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. BUDAPEST, 2014. szeptember 30. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom. LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 9. SZÁM. LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 9. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. szeptember 30. Tartalom Személyi hírek oldal Kinevezések... 290 Kinevezés módosítások... 290 Áthelyezések,

Részletesebben

Az ügyészi szervezet és feladatok. Igazságügyi szervezet és igazgatás március

Az ügyészi szervezet és feladatok. Igazságügyi szervezet és igazgatás március Az ügyészi szervezet és feladatok Igazságügyi szervezet és igazgatás 2016. március Az ügyészség alkotmányjogi helyzete Elhelyezkedése, szabályozása - az állami szervek rendszerében található - nem önálló

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. augusztus 31. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 8. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. augusztus 31. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 8. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 8. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. augusztus 31. UTASÍTÁSOK 19/2006. (ÜK. 8.) LÜ uta sí tás leg fõbb ügyé szi uta sí tá sok mó - do sí tá sá ról... 514

Részletesebben

A 2015. április 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1. Legfőbb ügyészi utasítások

A 2015. április 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1. Legfőbb ügyészi utasítások A 2015. április 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1 Legfőbb ügyészi utasítások 7/1992. Legf. Ü. utasítás a büntetőjogi szakág számítástechnikai bázisú ügyvitelének bevezetéséről 7/1993. Legf.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. az ügyészi szervek évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

T Á J É K O Z T A T Ó. az ügyészi szervek évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI T Á J É K O Z T A T Ó az ügyészi szervek 2011. évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI A büntetőjogi szakterületen iktatott ügyiratok száma a 2010. évi 952 877-ről

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírósági közvetítés

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 4. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 4. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 4. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. április 30. Tartalom Utasítások oldal 5/2013. (IV. 11.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. szeptember 30. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 9. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. szeptember 30. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 9. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. szeptember 30. TARTALOM Oldal Oldal KÖRLEVELEK Szolgálati viszony megszûnések... 139 7/2008. (ÜK. 9.) fõov. körlevél

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 2/2012. KMPJE jogegységi határozat... 2. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 2/2012. KMPJE jogegységi határozat... 2. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. január 31. Tartalom Oldal Határozatok 2/2012. KMPJE jogegységi határozat... 2 Utasítások 1/2013.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

G Y O R S T Á J É K O Z T A T Ó. a Magyar Köztársaság ügyészi szerveinek évi büntetőjogi ügyforgalmáról

G Y O R S T Á J É K O Z T A T Ó. a Magyar Köztársaság ügyészi szerveinek évi büntetőjogi ügyforgalmáról Ig. 97/2009. Legf. Ü. szám G Y O R S T Á J É K O Z T A T Ó a Magyar Köztársaság ügyészi szerveinek 2008. évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI A büntetőjogi

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Körlevelek. 3/2012. (IX. 30.) LÜ körlevél a kötelezõ gyógykezelés elrendelésére irányuló eljárás kezdeményezésérõl...

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Körlevelek. 3/2012. (IX. 30.) LÜ körlevél a kötelezõ gyógykezelés elrendelésére irányuló eljárás kezdeményezésérõl... LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 9. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. szeptember 30. Tartalom Oldal Körlevelek 3/2012. (IX. 30.) LÜ körlevél a kötelezõ gyógykezelés elrendelésére

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítás

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítás LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. július 31. Tartalom Utasítás oldal 13/2014. (VII. 11.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. október 31.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. október 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 10. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. október 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 8. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 8. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 8. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. augusztus 31. Tartalom Utasítások oldal 14/2014. (VIII. 15.) LÜ utasítás az ügyészség Informatikai

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 10. SZÁM UTASÍTÁSOK

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 10. SZÁM UTASÍTÁSOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 10. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. október 31. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 9/2010. (ÜK. 10.) LÜ utasítás az ügyészségi szolgálati viszonnyal kapcsolatos

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. augusztus 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. augusztus 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. augusztus 31. TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK Oldal Oldal Megbízások... 379 Szolgálati viszony megszûnések... 379 Kitüntetések,

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

28. szám. 2008/28. szám HATÁROZATOK TÁRA 187. Budapest, 2008. június 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 525, Ft. Oldal

28. szám. 2008/28. szám HATÁROZATOK TÁRA 187. Budapest, 2008. június 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 525, Ft. Oldal 2008/28. HATÁROZATOK TÁRA 187 Budapest, 2008. június 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 28. Ára: 525, Ft 2072/2008. (VI. 13.) Korm. h. A 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. január 31.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. január 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 1. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. január 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. február 28. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 2. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. február 28. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 2. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. február 28. TARTALOM Oldal Oldal KÖRLEVELEK 1/2009. (ÜK. 2.) együttes fõov. körlevél a Vádképviseleti Informatikai

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint Összefoglaló a 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2013. évi 6. számában megjelent 36 fogalmazói álláshelyre szóló pályázati felhívás

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. április 30. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 4. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. április 30. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 4. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. április 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 5/2007. (ÜK. 4.) LÜ utasítás az esélyegyenlõségrõl... 42 6/2007. (ÜK. 4.) LÜ utasítás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A április 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1. Legfőbb ügyészi utasítások

A április 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1. Legfőbb ügyészi utasítások A 2016. április 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1 Legfőbb ügyészi utasítások 7/1992. Legf. Ü. utasítás a büntetőjogi szakág számítástechnikai bázisú ügyvitelének bevezetéséről 7/1993. Legf.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, március 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 3. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, március 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 3. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 3. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. március 31. TARTALOM Oldal Oldal UTASÍTÁSOK 2/2009. (ÜK. 3.) LÜ utasítás legfõbb ügyészi utasítások módosításáról...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A február 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1. Legfőbb ügyészi utasítások

A február 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1. Legfőbb ügyészi utasítások A 2016. február 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1 Legfőbb ügyészi utasítások 7/1992. Legf. Ü. utasítás a büntetőjogi szakág számítástechnikai bázisú ügyvitelének bevezetéséről 7/1993. Legf.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A évi Kozma Sándor tudományos pályázat díjazottai

A évi Kozma Sándor tudományos pályázat díjazottai A 2012. évi Kozma Sándor tudományos pályázat díjazottai A 2012. évben a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következő pályázók részesültek elismerésben: Büntetőjogi témakörben általános

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 6. SZÁM UTASÍTÁSOK

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 6. SZÁM UTASÍTÁSOK LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 6. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. június 30. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 13/2011. (VI. 2.) LÜ utasítás az ügyészségi fogalmazók joggyakorlatáról és szakmai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2002. szeptember 11., szerda 118. szám TARTALOMJEGYZÉK 24/2002. (IX. 11.) BM IM MeHVM e. r. 78/2002. (IX. 11.) ME h. 79/2002. (IX.

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A február 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1. Legfőbb ügyészi utasítások

A február 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1. Legfőbb ügyészi utasítások A 2017. február 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke 1 Legfőbb ügyészi utasítások 11/1991. Legf. Ü. utasítás egyes legfőbb ügyészi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 7/1992. Legf. Ü. utasítás

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2010. október 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

8. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

8. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ja nu ár 27., péntek 8. szám TARTALOMJEGYZÉK 8/2006. (I. 27.) FVM PM e. r. A borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és el - szá

Részletesebben