LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások"

Átírás

1 LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, december 31. Tartalom Utasítások oldal 16/2015. (XII. 17.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás, valamint ezzel összefüggésben egyes legfőbb ügyészi utasítások módosításáról Körlevelek 9/2015. (XII. 31.) főov. körlevél a kiemelt, a közérdeklődésre számot tartó és egyes kiemelt jelentőségű ügyekkel kapcsolatos büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről szóló 5/2014. (III. 31.) főov. körlevél módosításáról /2015. (XII. 31.) együttes főov. körlevél a Továbbképzési Osztály ügykezeléséről Személyi hírek Kinevezések Áthelyezés és kinevezés Áthelyezések Megbízások Kirendelés és megbízás Szolgálati viszony megszűnések Halálozás Közlemények Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére Pályázati felhívás alügyészi állások betöltésére Pályázati felhívás tanulmányi ösztöndíj támogatásra Tájékoztatás a XXVI. Ügyészségi Szakmai-Tudományos Konferencián elismerésben részesített ügyészségi alkalmazottakról 267

2 250 Ü G Y É S Z S É G I K Ö Z L Ö N Y évi 12. szám Utasítások A legfőbb ügyész 16/2015. (XII. 17.) LÜ utasítása az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás, valamint ezzel összefüggésben egyes legfőbb ügyészi utasítások módosításáról Az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény 8. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő utasítást adom ki: 1. Az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosítása 1. Az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás (a továbbiakban: SZMSZ) 5. (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki: Az önálló osztályvezető ügyész a (2) bekezdés a) pontjában említett körlevél kiadására nem jogosult. 2. Az SZMSZ 10. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes közvetlen felügyelete alatt áll: a) a Nyomozás Felügyeleti és Vádelőkészítési Főosztály, b) a Kiemelt, Korrupciós és Szervezett Bűnözés Elleni Ügyek Főosztálya, c) a Terrorizmus, Pénzmosás és Katonai Ügyek Főosztálya, d) a Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya, e) a Gyermek- és Fiatalkorúak Bűnügyeinek Önálló Osztálya. 3. Az SZMSZ 12. -a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: (1a) A Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály vezetője ad meghatalmazást a Legfőbb Ügyészség részére érkező postai küldemények átvételére. 4. (1) Az SZMSZ 14. (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Főigazgatóság a Legfőbb Ügyészség gazdasági szervezete, amely) f) adatot szolgáltat a Kincstár által biztosított, fejlesztett és működtetett illetményszámfejtő programon keresztül az ügyészi szervezet központosított illetményszámfejtéséhez, (2) Az SZMSZ 14. -a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: (4a) A (3) bekezdés f) pontjában meghatározott feladat teljesítéséhez a főosztályok, a fellebbviteli főügyészségek, a főügyészségek és az OKRI a Kincstár által biztosított illetményszámfejtő programon keresztül a Gazdasági Főigazgatóságnak szolgáltatják a központosított illetményszámfejtéshez szükséges adatokat. 5. Az SZMSZ 17. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 17. (1) A Főosztály a) eljár aa) a korrupciós bűncselekmények ügyében (Btk. XXVII. Fejezet), ab) a bűnszervezetben részvétel (Btk ) ügyében, ac) a bűnszervezetben [Btk (1) bekezdés 1. pont] elkövetett bármely bűncselekmény ügyében, ad) a 17/A. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kivételekkel minden olyan bűncselekmény ügyében, amelynek az elbírálása a Központi Nyomozó Főügyészség hatáskörébe tartozik, valamint ae) minden olyan bűncselekmény ügyében, amelyet a legfőbb ügyész, illetve a büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes a Főosztály hatáskörébe utalt, b) ügykörében ba) teljesíti a 16. (1) bekezdés a) és b), d) h), j) és k) pontjában, valamint bb) a Központi Nyomozó Főügyészség tekintetében a 16. (1) bekezdés c) és i) pontjában megjelölt feladatokat,

3 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 12. szám 251 c) intézi a mentelmi joggal vagy más személyes mentességgel kapcsolatos ügyeket, és d) ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a legfőbb ügyész állandó vagy eseti jelleggel megbízza. (2) A Főosztály szervezeti tagozódása: a) Korrupciós Ügyek Osztálya, b) Kiemelt Ügyek Osztálya. 6. Az SZMSZ a 17. -t követően a következő alcímmel egészül ki: Terrorizmus, Pénzmosás és Katonai Ügyek Főosztálya 17/A. (1) A Főosztály a) eljár aa) a környezetkárosítás (Btk ), ab) a természetkárosítás (Btk ), ac) a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése (Btk ), ad) az ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés (Btk ), ae) a terrorcselekmény (Btk ), af) a terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk ), ag) a terrorizmus finanszírozása (Btk ), ah) a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk ), ai) a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk ), aj) a pénz- és bélyegforgalom elleni bűncselekmények (Btk. XXXVIII. Fejezet), ak) a költségvetést károsító bűncselekmények (Btk. XXXIX. Fejezet), al) a pénzmosás (Btk. XL. Fejezet), am) a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények (Btk. XLI. Fejezet), an) a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények (Btk. XLII. Fejezet), ao) a tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmények (Btk. XLIII. Fejezet), ap) a katonai büntetőeljárás hatálya alá tartozó bűncselekmények (Be ) ügyében, b) ügykörében ba) teljesíti a 16. (1) bekezdés a) és b), d) h), j) és k) pontjában, valamint bb) a Központi Nyomozó Főügyészség tekintetében a 16. (1) bekezdés c) és i) pontjában megjelölt feladatokat, c) kidolgozza a katonai ügyészi tevékenységet érintő irányító intézkedések tervezetét, irányítja a Központi Nyomozó Főügyészségnek a katonai büntetőeljárás nyomozás felügyeleti és vádelőkészítési tevékenysége során végzett munkáját, valamint az általuk felügyelt parancsnoki nyomozás felügyeletének törvényességét, és d) ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a legfőbb ügyész állandó vagy eseti jelleggel megbízza. (2) A Főosztály szervezeti tagozódása: a) Katonai és Terrorizmus Elleni Ügyek Osztálya, b) Gazdasági és Környezetvédelmi Bűnügyek Osztálya. (3) A Főosztályon működő Terrorizmus, Pénzmosás és Katonai Ügyek Irodája ellátja a Főosztály, valamint a Kiemelt, Korrupciós és Szervezett Bűnözés Elleni Ügyek Főosztálya iratkezelési feladatait. 7. Az SZMSZ Második Része a 31. -t követően a következő alcímmel egészül ki: Az Ügyészségi Szemle 31/A. (1) Az Ügyészségi Szemle a Legfőbb Ügyészség által alapított szakmai tudományos folyóirat, mely évente online felületen négy új, nyomtatott formában egy válogatott számmal jelenik meg. A folyóiratot az OKRI adja ki, főszerkesztője az OKRI igazgatója. (2) A közzétételre szánt szöveget az címre kell megküldeni. 8. Az SZMSZ 3. melléklete helyébe a Melléklet lép. 9. Az SZMSZ a) 11. (1) bekezdés b) pont bf) alpontjában a honlapjának szövegrész helyébe a hivatalos honlapjának, b) 11. (1) bekezdés c) pont cf) alpontjában a honlapjával szövegrész helyébe a hivatalos honlapjával, c) 12. (1) bekezdés q) pontjában a honlapjára szövegrész helyébe a hivatalos honlapjára,

4 252 Ü G Y É S Z S É G I K Ö Z L Ö N Y évi 12. szám d) 12. (3) bekezdésében a Laboratórium szövegrész helyébe a Csoport, e) 13. (1) bekezdés m) pontjában a honlapjával szövegrész helyébe a hivatalos honlapjával, f) 17. -át megelőző alcímmegjelölésben a Kiemelt és Katonai szövegrész helyébe a Kiemelt, Korrupciós és Szervezett Bűnözés Elleni, g) 21. (1) bekezdés u) pontjában a honlapján szövegrész helyébe a hivatalos honlapján, h) 28. (2) bekezdésében az általa szövegrész helyébe az általa, illetve a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály által, i) 30. -át megelőző alcímmegjelölésben a honlapja szövegrész helyébe a hivatalos honlapja, j) 30. (1) bekezdésében a honlapját szövegrész helyébe a hivatalos honlapját, k) 42. (1) bekezdés a) pontjában a valamint a Kiemelt és Katonai Ügyek Főosztályának szövegrész helyébe a továbbá a Kiemelt, Korrupciós és Szervezett Bűnözés Elleni Ügyek Főosztályának, valamint a Terrorizmus, Pénzmosás és Katonai Ügyek Főosztályának szöveg lép. 10. Hatályát veszti az SZMSZ a) 12. (1) bekezdés p) pontjában a működteti a Legfőbb Ügyészség hang- és képtechnikai laboratóriumát; szövegrész, b) 21. (1) bekezdés h) pontja, c) 72. -ában a, valamint a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály igazgatási osztályán működő Hang- és Képtechnikai Laboratórium szövegrész. 2. A Kiemelt és Katonai Ügyek Főosztálya átalakításával összefüggő egyes legfőbb ügyészi utasítások módosítása 11. A vádelőkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás 49. (2) bekezdés j) pontjában a Kiemelt és Katonai Ügyek Főosztályának szövegrész helyébe a Kiemelt, Korrupciós és Szervezett Bűnözés Elleni Ügyek Főosztályának, valamint Terrorizmus, Pénzmosás és Katonai Ügyek Főosztályának szöveg lép. 12. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 24/2013. (X. 31.) LÜ utasítás 1. (1) bekezdés k) pontjában a Kiemelt és Katonai Ügyek Főosztályán szövegrész helyébe a Kiemelt, Korrupciós és Szervezett Bűnözés Elleni Ügyek Főosztályán, valamint Terrorizmus, Pénzmosás és Katonai Ügyek Főosztályán szöveg lép. 13. A munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról szóló 15/2014. (VIII. 15.) LÜ utasítás 1. (2) bekezdésében a Kiemelt és Katonai Ügyek Főosztályán szövegrész helyébe a Kiemelt, Korrupciós és Szervezett Bűnözés Elleni Ügyek Főosztályán, a Terrorizmus, Pénzmosás és Katonai Ügyek Főosztályán szöveg lép. 3. Záró rendelkezés 14. Ez az utasítás január 1-jén lép hatályba. Dr. Polt Péter s. k., legfőbb ügyész

5 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 12. szám 253 Melléklet a 16/2015. (XII. 17.) LÜ utasításhoz 3. melléklet a 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasításhoz A Legfőbb Ügyészség szervezete A Legfőbb Ügyészség szervezete Legfőbb ügyész Büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes Nyomozás Felügyeleti és Vádelőkészítési Főosztály - Általános Ügyek Osztálya - Elvi Elemző és Értékelő Osztály - Nemzetközi Jogsegély Ügyek Osztálya Kiemelt, Korrupciós és Szervezett Bűnözés Elleni Ügyek Főosztálya - Korrupciós Ügyek Osztálya - Kiemelt Ügyek Osztálya Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya - Elvi Ügyek Osztálya - Törvényességi Ügyek Osztálya Gyermek- és Fiatalkorúak Bűnügyeinek Önálló Osztálya Országos Kriminológiai Intézet Közjogi legfőbb ügyész helyettes Közérdekvédelmi Főosztály - Közigazgatási Jogi Osztály - Magánjogi Osztály - Gyermekvédelmi és Környezetvédelmi Ügyek Osztálya Nemzetközi és Európai Ügyek Főosztálya - Európai Uniós Jogi, Nemzetközi Jogi és Nemzetközi Kapcsolati Osztály - Európai Uniós Igazságügyi Együttműködési Osztály - Nemzetközi Továbbképzési és Fordítói Osztály Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Önálló Osztály Melléklet a 16/2015. (....) LÜ utasításhoz 3. melléklet a 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasításhoz Főtitkár Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály Kabinet - Személyügyi Osztály - Továbbképzési Osztály - Igazgatási Osztály - Jogszabály-előkészítő Osztály - Titkársági Osztály - Kommunikációs és Sajtóosztály - Adatvédelmi és Biztonsági Osztály Informatikai Főosztály Belső Ellenőrzési Önálló Osztály - Jogi Osztály - Statisztikai Osztály - Beszerzési és Gazdálkodási Osztály - Alkalmazásfejlesztő Osztály - Infrastruktúra- és Szolgáltatásüzemeltető Osztály Gazdasági Főigazgatóság Terrorizmus, Pénzmosás és Katonai Ügyek Főosztálya - Katonai és Terrorizmus Elleni Ügyek Osztálya - Gazdasági és Környezetvédelmi Bűnügyek Osztálya Jogi Képviseleti Önálló Osztály " - Költségvetési Fejezeti Osztály - Gazdasági Hivatal - Építési Osztály - Műszaki és Gépjármű Osztály

6 254 Ü G Y É S Z S É G I K Ö Z L Ö N Y évi 12. szám Körlevelek A Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya vezetőjének 9/2015. (XII. 31.) főov. körlevele a kiemelt, a közérdeklődésre számot tartó és egyes kiemelt jelentőségű ügyekkel kapcsolatos büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről szóló 5/2014. (III. 31.) főov. körlevél módosításáról Az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény 9. -ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő körlevelet adom ki: 1. A kiemelt, a közérdeklődésre számot tartó és egyes kiemelt jelentőségű ügyekkel kapcsolatos büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről szóló 5/2014. (III. 31.) főov. körlevél 4. pontjában a Kiemelt és Katonai Ügyek Főosztályának szövegrész helyébe a tárgyától függően a Kiemelt, Korrupciós és Szervezett Bűnözés Elleni Ügyek Főosztályának vagy a Terrorizmus, Pénzmosás és Katonai Ügyek Főosztályának szöveg lép. 2. Ezt a körlevelet a közzétételét követő naptól kell alkalmazni. Dr. Sódor István s. k., főosztályvezető ügyész A Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály, valamint az Informatikai Főosztály vezetőjének 10/2015. (XII. 31.) együttes főov. körlevele a Továbbképzési Osztály ügykezeléséről Az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény 9. -ának (3) bekezdésében és az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatának bevezetéséről szóló 6/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ utasítás 2. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő körlevelet adjuk ki: 1. A Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztályának Továbbképzési Osztálya a személyügyi és továbbképzési ügyek lajstromába iktatott ügyeknek [a személyügyi és továbbképzési ügyvitel rendjéről szóló 10/2008. (ÜK. 12.) együttes főov. körlevél] az ügyészségi elektronikus irat- és dokumentumkezelő rendszerben (a továbbiakban: eir) való kezelésére tér át. Az eir ügykezelési feladatait a főosztályon erre a feladatra kijelölt személyek látják el. 2. A személyügyi és továbbképzési ügyvitel rendjéről szóló 10/2008. (ÜK. 12.) együttes főov. körlevél 22. és 23. pontjai a Továbbképzési Osztály tekintetében nem alkalmazhatók. 3. Ezt a körlevelet január 1-jétől kell alkalmazni. 4. A személyügyi és továbbképzési ügyek lajstromában december 31-én elintézetlenül maradt ügyeket az eir-be kell átvezetni, melynek tényét a lezárt lajstrom jegyzet rovatában eir jelzettel kell bejegyezni.

7 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 12. szám A január 1. napját megelőzően használt személyügyi és továbbképzési ügyek lajstroma a Továbbképzési Osztály tekintetében december 31. napját követően előzménykutatási céllal használható. Amennyiben a január 1. napját megelőzően iktatott ügyirat helye változik, a lezárt lajstromban az ügyirat helyének megváltozása rögzíthető. Dr. Almási Eszter s. k., főosztályvezető ügyész Dr. Nagy Tibor s. k., főosztályvezető ügyész Személyi hírek Kinevezések A legfőbb ügyész kinevezte dr. Szakács Nóra hadnagy, központi nyomozó főügyészségi katonai ügyészségi fogalmazót szolgálati helyén katonai alügyésszé; dr. Benda Ágnes gödöllői járási ügyészségi fogalmazót a Gödöllői, a Budaörsi és a Dabasi Járási Ügyészséghez, dr. Dérné dr. Danku Judit, dr. Pelyák János egri járási és nyomozó ügyészségi fogalmazókat az Egri Járási és Nyomozó Ügyészséghez, valamint a Füzesabonyi Járási Ügyészséghez, dr. Dobos Alexandra nyíregyházi járási és nyomozó ügyészségi fogalmazót a Nyíregyházi Járási és Nyomozó Ügyészséghez, valamint a Nyírbátori Járási Ügyészséghez, Fülöpné dr. Dévai Edit vásárosnaményi járási ügyészségi fogalmazót a Vásárosnaményi és a Fehérgyarmati Járási Ügyészséghez, dr. Keczeli Viktória nagyatádi járási ügyészségi fogalmazót a Kaposvári Járási és Nyomozó Ügyészséghez, valamint a Nagyatádi Járási Ügyészséghez, dr. Keindl Mária tatabányai járási és nyomozó ügyészségi fogalmazót a Tatabányai Járási és Nyomozó Ügyészséghez, valamint a Tatai Járási Ügyészséghez, dr. Mándi Zoltán bonyhádi járási ügyészségi fogalmazót a Szekszárdi Járási és Nyomozó Ügyészséghez, valamint a Bonyhádi Járási Ügyészséghez, dr. Mészáros Kitty pécsi járási és nyomozó ügyészségi fogalmazót a Pécsi Járási és Nyomozó Ügyészséghez, valamint a Siklósi Járási Ügyészséghez, dr. Mihalkó Linda ózdi, dr. Szemán Gábor kazincbarcikai járási ügyészségi fogalmazókat a Kazincbarcikai és az Ózdi Járási Ügyészséghez, dr. Molnár Nikoletta mezőkövesdi járási ügyészségi fogalmazót a Mezőkövesdi és a Tiszaújvárosi Járási Ügyészséghez, dr. Paróczi Judit pécsi járási és nyomozó ügyészségi fogalmazót a Pécsi Járási és Nyomozó Ügyészséghez, valamint a Komlói Járási Ügyészséghez, dr. Pálinkás Gergő szentesi járási ügyészségi fogalmazót a Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészséghez, valamint a Szentesi Járási Ügyészséghez,

8 256 Ü G Y É S Z S É G I K Ö Z L Ö N Y évi 12. szám dr. Pölöskei Ildikó komáromi járási ügyészségi fogalmazót a Komáromi és a Tatai Járási Ügyészséghez, dr. Raics György kecskeméti járási és nyomozó ügyészségi fogalmazót a Kecskeméti Járási és Nyomozó Ügyészséghez, valamint a Kiskőrösi Járási Ügyészséghez, dr. Szirovicza Petra kalocsai járási ügyészségi fogalmazót a Kalocsai és a Bajai Járási Ügyészséghez, dr. Torma András miskolci járási és nyomozó ügyészségi fogalmazót a Miskolci Járási és Nyomozó Ügyészséghez, valamint a Mezőkövesdi Járási Ügyészséghez, dr. Tóth Alíz pécsi járási és nyomozó ügyészségi fogalmazót a Pécsi Járási és Nyomozó Ügyészséghez, valamint a Szigetvári Járási Ügyészséghez alügyésszé; Glück Cintiát, Őze Ritát, Varga Mónikát a Fővárosi Főügyészséghez, Feltér Zitát a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészséghez, Barta Zoltánt fővárosi kerületi ügyészséghez ügyészségi megbízottá. Áthelyezés és kinevezés A legfőbb ügyész áthelyezte dr. Kondorosi András mb. monori járási vezető ügyész, budakörnyéki járási ügyészségi ügyészt a Monori Járási Ügyészséghez, és egyidejűleg kinevezte vezető ügyésszé. Áthelyezések A legfőbb ügyész áthelyezte dr. Majorné dr. Esze Zsuzsanna, dr. Sipos Lívia kaposvári járási és nyomozó ügyészségi ügyészeket a Somogy Megyei Főügyészséghez, dr. Szirtes Krisztina Veronika budakörnyéki járási ügyészségi ügyészt a Pest Megyei Főügyészséghez főügyészségi ügyészi munkakörbe. Megbízások A legfőbb ügyész megbízta dr. Barkó Tamás miskolci járási és nyomozó ügyészségi ügyészt, dr. Mándoki Tamás László a Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészségen szolgálatot teljesítő főügyészségi ügyészt szolgálati helyén az Ügyészségi Nyomozások Csoportját irányító vezetőhelyettes ügyészi,

9 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 12. szám 257 dr. Vántus György Rabán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, győri járási és nyomozó ügyészségi ügyészt szolgálati helyén az Ügyészségi Nyomozások Csoportjában a csoportvezető ügyészi feladatok ellátásával. Kirendelés és megbízás A legfőbb ügyész kirendelte dr. Biró Viktor Zsolt a Szolnoki Járási és Nyomozó Ügyészségen szolgálatot teljesítő főügyészségi ügyészt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészséghez, egyidejűleg megbízta a Gazdasági Büntetőügyek Csoportja csoportvezető ügyészi feladatainak ellátásával. Szolgálati viszony megszűnések Szolgálati viszonya megszűnt, illetve megszűnik dr. Horváth Józsefné címzetes főügyészségi ügyész, ajkai járási ügyészségi ügyésznek évi szeptember hó 30. napjával, dr. Balázs Pál László debreceni járási és nyomozó ügyészségi fogalmazónak évi december hó 9. napjával, dr. Török Tímea Krisztina budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi ügyészségi fogalmazónak évi december hó 31. napjával, Dr. Irk Ferenc főtanácsos, tudományos tanácsadó, az Országos Kriminológiai Intézet osztályvezetőjének évi június hó 30. napjával, Dr. Tamási Erzsébet az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársának évi június hó 30. napjával, Jánoshegyi István főtanácsos, műszaki igazgató, legfőbb ügyészségi ügyészségi megbízottnak évi július hó 31. napjával, dr. Kovács Erzsébet Pest megyei főügyészségi ügyészségi megbízottnak évi december hó 31. napjával, Balázs Ádám legfőbb ügyészségi tisztviselőnek évi január hó 16. napjával, Kelemenné Horváth Terézia szakmai tanácsadó, legfőbb ügyészségi tisztviselőnek évi december hó 16. napjával. Halálozás Dr. Mile Imre ny. Csongrád megyei főügyészségi ügyész évi szeptember hó 12. napján, életének 83. évében elhunyt.

10 258 Ü G Y É S Z S É G I K Ö Z L Ö N Y évi 12. szám Közlemények Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény (Üjt.) 13. -ának (1) bekezdése és a 18. -ának (4) bekezdése alapján a legfőbb ügyész pályázatot hirdet a Győri Fellebbviteli Főügyészségre április 24. napjától betölthető közérdekvédelmi szakterületi fellebbviteli főügyészségi osztályvezető ügyészi, a Pest Megyei Főügyészség Nyomozás Felügyeleti, Vádelőkészítési és Vádképviseleti Osztályára főügyészségi osztályvezető ügyészi, a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség Titkársági Csoportjába főügyészségi csoportvezető ügyészi, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség Gazdasági Büntetőügyek Csoportjába főügyészségi csoportvezető ügyészi, a Kaposvári Járási és Nyomozó Ügyészségre és a Nagyatádi Járási Ügyészségre a Somogy megyei főügyész által meghatározottan változó szolgálati helyre büntetőjogi szakági ügyészi, a Siófoki Járási Ügyészségre és a Fonyódi Járási Ügyészségre a Somogy megyei főügyész által meghatározottan változó szolgálati helyre büntetőjogi szakági ügyészi állás betöltésére. Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üjt ai állapítják meg. A fellebbviteli főügyészségi osztályvezető ügyészi és a főügyészségi osztályvezető ügyészi álláshely esetében a kinevezés feltétele, hogy a jelöltek járuljanak hozzá nemzetbiztonsági ellenőrzésükhöz, illetve kezdeményezés esetén az ellenőrzés eredménye ne zárja ki a kinevezést. A fellebbviteli főügyészségi osztályvezető ügyészi álláshely esetében a kinevezés további, jogszabályban nem szereplő feltétele, hogy a határozatlan időre kinevezett pályázó legalább ötéves civilisztikai területen szerzett ügyészi vagy bírói gyakorlattal rendelkezzen. A Pest Megyei Főügyészség főügyészségi osztályvezető ügyészi és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség főügyészségi csoportvezető ügyészi álláshelye esetében a kinevezés további, jogszabályban nem szereplő feltétele, hogy a pályázó legalább hároméves büntetőjogi szakágban szerzett ügyészi vagy bírói gyakorlattal rendelkezzen. A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség főügyészségi csoportvezető ügyészi álláshelye esetében a kinevezés jogszabályban nem szereplő feltétele, hogy a jelölt legalább hároméves ügyészi vagy bírói gyakorlattal rendelkezzen. A pályázat elbírálása során a személyügyi és továbbképzési feladatok intézése körében szerzett tapasztalat előnyt jelent. Az ügyész nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet sem folytathat, nem veheti igénybe öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás vagy más olyan pénzbeli ellátás folyósítását, amelyet a nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani. A nem ügyész pályázót a legfőbb ügyész első alkalommal az Üjt ának (2) bekezdésében írt feltételektől függően három évre vagy határozatlan időre nevezi ki.

11 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 12. szám 259 Az ügyész járandóságára az Üjt. rendelkezései vonatkoznak. A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat, szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az előírt képesítési követelményeknek és az Üjt a (2) bekezdésében írt kinevezési feltételeknek való megfelelést (az ott írt munkakörök betöltését) igazoló eredeti okiratok vagy azok hiteles másolatai. (Utóbbinál a tényleges működés tartamát csak külön felhívásra kell igazolni.) Az ügyészségi alkalmazottnak és a volt ügyészségi alkalmazottnak a pályázatban nem kell szerepeltetni, illetőleg nem kell csatolni mindazt, amit a személyi nyilvántartás tartalmaz. (A szakmai önéletrajz nem mellőzhető.) A pályázónak a pályázatban fel kell tüntetni rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefon-, illetve telefaxszám stb.). A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, melyben kijelenti, hogy hajlandó alávetni magát a pályaalkalmassági vizsgálatnak, továbbá vállalja a vizsgálat költségeinek megelőlegezését, valamint hozzájárul ahhoz, hogy az egészségügyi és személyes adatait a vizsgálat végzésében közreműködő szervek és személyek, a szakmai véleményt törvény alapján megismerni jogosult szervek és személyek kezeljék. A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem kerül sor. A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak az általa ellátott munkaköröktől függően egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget nem szegett meg, továbbá nem áll legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt. A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak a pályázathoz mellékelni kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását, továbbá csatolnia kell egy olyan nyilatkozatot is, amelyben kijelenti, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá nem tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytat. Az ügyészi kinevezéshez a tisztségre jelölt, pályázatot elnyert személynek külön felhívásra hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy az Üjt a (4) bekezdésének a) f) pontjaiban meghatározott körülmények vele szemben nem állnak fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény 3. -a (2) bekezdésének f) pontja értelmében az ügyész az 5. (3) bekezdésében írt eset kivételével vagyonnyilatkozat tételére kötelezett. E törvény 5. -a (1) bekezdésének a) pontja szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a 6. (2) bekezdésében írt kivétellel külön felhívásra, kinevezését megelőzően köteles eleget tenni. A pályázat érdemben nem bírálható el, ha elkésett, a hiányos pályázat benyújtója a kitűzött rövid határidő alatt a hiány pótlására szóló felhívásnak nem tesz eleget, a jelölt a kinevezés általános és különös feltételeinek nem felel meg. (A hatósági erkölcsi bizonyítványt és a vagyonnyilatkozatot említettek szerint külön felhívásra kell benyújtani.) A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi. A kinevezésről a legfőbb ügyész dönt.

12 260 Ü G Y É S Z S É G I K Ö Z L Ö N Y évi 12. szám A pályázatnak (egy példányban) a Pest Megyei Főügyészség álláshelye esetében a Pest Megyei Főügyészségre (1064 Budapest, Vörösmarty u. 34/A), a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség álláshelye esetében a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészségre (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.) január 11-én 15 óráig, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség álláshelye esetében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészségre (5000 Szolnok, Jókai út 10.) január 15-én 13 óráig, a Kaposvári Járási és Nyomozó Ügyészség és a Nagyatádi Járási Ügyészség, továbbá a Siófoki Járási Ügyészség és a Fonyódi Járási Ügyészség álláshelye esetében a Somogy Megyei Főügyészségre (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.) január 20-án 15 óráig, a Győri Fellebbviteli Főügyészség álláshelye esetében a Győri Fellebbviteli Főügyészségre (9021 Győr, Domb u. 10.) február 15-én 15 óráig kell beérkezni. A pályázat eredményéről a jelentkezőket a pályázati határidő lejártát követő három hónapon belül írásban értesítjük. Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály Pályázati felhívás alügyészi állások betöltésére A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény (Üjt.) 18. -ának (4) bekezdése alapján a legfőbb ügyész pályázatot hirdet a Központi Nyomozó Főügyészségen kettő főügyészségi, a Központi Nyomozó Főügyészség Debreceni Regionális Osztályán főügyészségi katonai, a Békéscsabai Járási Ügyészségen és az Orosházi Járási Ügyészségen a Békés megyei főügyész által meghatározottan változó szolgálati helyre büntetőjogi szakági, a Gyulai Járási és Nyomozó Ügyészségen és a Békéscsabai Járási Ügyészségen a Békés megyei főügyész által meghatározottan változó szolgálati helyre büntetőjogi szakági, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészségen és a Miskolci Járási és Nyomozó Ügyészségen a Borsod-Abaúj- Zemplén megyei főügyész által meghatározottan változó szolgálati helyre kettő büntetőjogi szakági, az Encsi Járási Ügyészségen és a Miskolci Járási és Nyomozó Ügyészségen a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei főügyész által meghatározottan változó szolgálati helyre büntetőjogi szakági, a Székesfehérvári Járási és Nyomozó Ügyészségen kettő büntetőjogi szakági, a Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészségen és a Berettyóújfalui Járási Ügyészségen a Hajdú-Bihar megyei főügyész által meghatározottan változó szolgálati helyre büntetőjogi szakági, a Salgótarjáni Járási és Nyomozó Ügyészségen büntetőjogi szakági,

13 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 12. szám a Salgótarjáni Járási és Nyomozó Ügyészségen és a Pásztói Járási Ügyészségen a Nógrád megyei főügyész által meghatározottan változó szolgálati helyre büntetőjogi szakági, a Budakörnyéki Járási Ügyészségen és a Dabasi Járási Ügyészségen a Pest megyei főügyész által meghatározottan változó szolgálati helyre büntetőjogi szakági, a Budakörnyéki Járási Ügyészségen közérdekvédelmi szakterületi, a Szekszárdi Járási és Nyomozó Ügyészségen és a Bonyhádi Járási Ügyészségen a Tolna megyei főügyész által meghatározottan változó szolgálati helyre büntetőjogi szakági, a Szekszárdi Járási és Nyomozó Ügyészségen és a Paksi Járási Ügyészségen a Tolna megyei főügyész által meghatározottan változó szolgálati helyre büntetőjogi szakági, a Szombathelyi Járási és Nyomozó Ügyészségen és a Kőszegi Járási Ügyészségen a Vas megyei főügyész által meghatározottan változó szolgálati helyre büntetőjogi szakági, a Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészségen büntetőjogi szakági alügyészi állás betöltésére. Az alügyész kinevezésének feltételeit az Üjt ának (1) (2) bekezdése, 11. -ának (4) bekezdése és 12. -a állapítja meg. A katonai alügyésszé történő kinevezés feltétele, hogy a kinevezendő személy a Magyar Honvédség hivatásos állományú tisztje legyen. Az alügyész nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet sem folytathat. Az alügyész járandóságára az Üjt. rendelkezései vonatkoznak. A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat, szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az előírt képesítési követelményeknek (egyetemi jogi végzettség, jogi szakvizsga) való megfelelést igazoló eredeti okiratok vagy azok hiteles másolatai. Az ügyészségi alkalmazottnak és a volt ügyészségi alkalmazottnak a pályázatban nem kell szerepeltetni, illetőleg nem kell csatolni mindazt, amit a személyi nyilvántartás tartalmaz. (A szakmai önéletrajz nem mellőzhető.) A pályázónak a pályázatban fel kell tüntetni rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefon-, illetve telefaxszám stb.). A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal, továbbá a legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt, nem tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytat, valamint hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez. A pályázónak arról is nyilatkoznia kell, hogy hajlandó alávetni magát a pályaalkalmassági vizsgálatnak, továbbá vállalja a vizsgálat költségeinek megelőlegezését, valamint hozzájárul ahhoz, miszerint az egészségügyi és személyes adatait a vizsgálat végzésében közreműködő szervek és személyek, a szakmai véleményt törvény alapján megismerni jogosult szervek és személyek kezeljék. A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem kerül sor. Az alügyészi kinevezéshez a tisztségre jelölt, pályázatot elnyert személynek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy az Üjt a (4) bekezdésének a) f) pontjában meghatározott körülmények vele szemben nem állnak fenn. A pályázat érdemben nem bírálható el, ha elkésett, a hiányos pályázat benyújtója a kitűzött rövid határidő alatt a hiány pótlására szóló felhívásnak nem tesz eleget, a jelölt a kinevezés feltételeinek ide nem értve az Üjt a (1) bekezdésének 2. mondatában írtakat nem felel meg. (A hatósági erkölcsi bizonyítványt külön felhívásra kell benyújtani.)

14 262 Ü G Y É S Z S É G I K Ö Z L Ö N Y évi 12. szám A kinevezésről a legfőbb ügyész dönt. A pályázatnak (egy példányban) a Központi Nyomozó Főügyészség álláshelyei esetében a Központi Nyomozó Főügyészségre (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 38.), a Békéscsabai és az Orosházi Járási Ügyészség, valamint a Gyulai Járási és Nyomozó Ügyészség és a Békéscsabai Járási Ügyészség álláshelye esetében a Békés Megyei Főügyészségre (5700 Gyula, Városház u. 6 8.), a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség és a Miskolci Járási és Nyomozó Ügyészség, valamint az Encsi Járási Ügyészség és a Miskolci Járási és Nyomozó Ügyészség álláshelyei esetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészségre (3525 Miskolc, Dózsa György út 5 7.), a Székesfehérvári Járási és Nyomozó Ügyészség álláshelyei esetében a Fejér Megyei Főügyészségre (8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1.), a Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészség és a Berettyóújfalui Járási Ügyészség álláshelye esetében a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészségre (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.), a Salgótarjáni Járási és Nyomozó Ügyészség, valamint a Salgótarjáni Járási és Nyomozó Ügyészség és a Pásztói Járási Ügyészség álláshelye esetében a Nógrád Megyei Főügyészségre (2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.), a Budakörnyéki és a Dabasi Járási Ügyészség, valamint a Budakörnyéki Járási Ügyészség álláshelye esetében a Pest Megyei Főügyészségre (1064 Budapest, Vörösmarty u. 34/A), a Szekszárdi Járási és Nyomozó Ügyészség és a Bonyhádi Járási Ügyészség, valamint a Szekszárdi Járási és Nyomozó Ügyészség és a Paksi Járási Ügyészség álláshelye esetében a Tolna Megyei Főügyészségre (7100 Szekszárd, Béla király tér 3.), a Szombathelyi Járási és Nyomozó Ügyészség és a Kőszegi Járási Ügyészség álláshelye esetében a Vas Megyei Főügyészségre (9700 Szombathely, Szily János u. 7.), a Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészség álláshelye esetében a Veszprém Megyei Főügyészségre (8200 Veszprém, Brusznyai Árpád u. 4.) január 12-én 15 óráig kell beérkezni. A pályázat eredményéről a jelentkezőket a benyújtási határidő lejártát követő három hónapon belül írásban értesítjük. Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály Pályázati felhívás tanulmányi ösztöndíj támogatásra Magyarország legfőbb ügyésze ösztöndíj pályázatot hirdet egyetemek informatikai karának nappali tagozatán legalább egy félévet eredményesen teljesített hallgatók tanulmányainak támogatására. A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat, szakmai életutat bemutató fényképes, kézzel vagy géppel írt és aláírt önéletrajz; a hallgatói jogviszonynak, a hallgatónak az informatikai karon elért tanulmányi eredményeinek igazolása a leckekönyv bejegyzéseket tartalmazó oldalainak másolatával vagy a Neptun rendszerből letöltött, kinyomtatott és az egyetem tanulmányi osztálya által hitelesített dokumentummal; továbbá amennyiben van idegennyelv-ismeretet igazoló okirat, annak egyszerű másolata.

15 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 12. szám 263 A pályázónak a pályázatban fel kell tüntetni rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefon-, illetve telefaxszám stb.). Külön íven mellékelnie kell az alábbiakról szóló nyilatkozatokat: nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal, illetőleg legmagasabb fegyelmi büntetés hatálya alatt; büntetlen előéletű, nem áll büntető eljárás hatálya alatt, továbbá hozzájárul, hogy ezen adatokat ellenőrizzék az ügyészségi összesített adatállományban; hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez a pályázat során, továbbá nyilatkozhat az elbírálást követő adatkezelésről is; a beadott CD vagy DVD lemez vírusmentes, amelyet több vírusellenőrzővel is ellenőrzött; a beadott szoftvert saját maga fejlesztette. A pályázó kérheti, hogy sikertelenség esetén pályázatát a mellékletekkel együtt visszakapja. Nyilatkozat hiányában a pályázatokat nem küldjük vissza, és a pályázatot az elbírálást követően amennyiben a pályázó további adatkezelésre nem adott hozzájárulást megsemmisítjük. Érvényes pályázat benyújtásához a pályázónak a pályázati felhívás mellékletében lévő programozási feladatra megfelelő, működő megoldást kell adnia. Be kell nyújtania egyszer írható CD vagy DVD lemezen a következőket: a program forrását (a teljes projektet), az adatbázis állományokat (ha vannak), a dokumentumokat, valamint a teszteket. A pályázat postai úton adható be, a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztálya fogadja (1385 Budapest, Pf. 851). Postára adási határidő: február 15. A pályázatot egy nagyméretű borítékban kérjük benyújtani, amelyen feltüntetik PÁLYÁZAT TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁSRA. A borítékban el kell helyezni a pályázati felhívásban kért okiratokat, a pályázati felhívás mellékletében lévő probléma informatikai megoldásának leírását, valamint elektronikus adathordozón az informatikai megoldást is. A pályázatokat és a mellékelt programozási megoldásokat szakemberek bírálják el, és javaslatot tesznek a személyes meghallgatásra. A pályázók személyes meghallgatását Bíráló Bizottság végzi, amelynek javaslata alapján a legfőbb ügyész dönt a tanulmányi ösztöndíj támogatás odaítéléséről. A Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya támogatói szerződést köt a nyertes pályázóval, amely alapján a pályázó az informatikai kar nappali tagozatán folyamatosan folytatott tanulmányai alatt havonta forint összegű támogatásban részesül. A tanulmányi ösztöndíj támogatási szerződésben a pályázó vállalja, hogy a pályázatban írt tanulmányait folyamatosan végzi, és a támogatási szerződésben meghatározott határidőig eredményesen befejezi, vagy legalább az abszolutóriumot megszerzi; a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztályán kijelölt instruktor felügyelete mellett a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztályán szakmai gyakorlatot teljesít, amelynek keretében legalább havonta egy, előre egyeztetett alkalommal jelentkezik a kijelölt instruktornál, aki programozási feladatokkal látja el, majd a neki bemutatott megoldások alapján munkáját havonta minősíti (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem megfelelt); tanulmányainak befejezése után a számára felajánlott munkakört elfogadja, ügyészségi szolgálati jogviszonyt létesít, és azt fenntartja legalább a tanulmányi ösztöndíj folyósításának megfelelő időtartamban. A Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztályának az alábbiak felmerülését követő 5 munkanapon belül a pályázó írásban köteles bejelenteni, ha tanulmányait nem fejezi be a vállalt határidőig, megszakítja, vagy félévét passziválja; a tanulmányait befejezi, vagy az abszolutóriumot megszerzi; a felajánlott munkakört nem fogadja el, illetőleg ügyészségi szolgálati viszonyt önhibájából nem létesít; gyanúsítottként kihallgatták, vádat emeltek vele szemben, illetőleg az ellene folytatott büntetőeljárásban vádemelés elhalasztásra vagy közvetítői eljárásra utalásra került sor.

16 264 Ü G Y É S Z S É G I K Ö Z L Ö N Y évi 12. szám A támogatási szerződés megszűnik, és a pályázónak a kapott tanulmányi ösztöndíjat vissza kell fizetnie, amennyiben különös méltánylást érdemlő okot (szülés, tartós betegség, baleset stb.) kivéve a képzést a vállalt határidőig nem fejezi be vagy megszakítja; szakmai gyakorlata során a rábízott feladatokat nem megfelelő színvonalon látja el, így az instruktortól három egymást követő hónapban nem megfelelt minősítést kap; tanulmányai befejezését követően a felajánlott munkakört nem fogadja el; ügyészségi szolgálati viszonyt önhibájából nem létesít; illetőleg a szolgálati viszony bármelyik fél kezdeményezésére a tanulmányi ösztöndíj folyósításának megfelelő tartam letelte előtt megszűnik. Ez utóbbi alól kivétel, ha a szolgálati viszony rendkívüli lemondással, a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény 36. (1) bekezdésének a), b), vagy e) pontja alapján, illetve ha egészségügyi okú alkalmatlanság miatt szűnik meg. A pályázó a szakmai gyakorlata során végzett munkájáért a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 44. (3a) bekezdése alapján egyéb juttatásban nem részesül. A támogatói szerződés megkötésével egy időben a pályázó titoktartási nyilatkozatot tesz, továbbá vállalja, hogy a biztonsági, az egészségügyi, a munka- és tűzvédelmi előírásokat megtartja; nem tanúsít olyan magatartást, amellyel az ügyészség jogos érdekeit veszélyeztethetné. * * * A pályázati hirdetmény hivatalos megjelenési helyei: az Ügyészségi Közlöny, valamint az ügyészség honlapja ( Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály

17 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 12. szám 265 Melléklet Informatikai feladat tanulmányi ösztöndíj támogatásra Alapkövetelmények Technológiai követelmények:.net / C# ASP.NET MVC (legalább 4-es verzió) vagy PHP illetve HTML5 / Javascript / Jquery / CSS3 Microsoft SQL Server (T-SQL) Microsoft Visual Studio (minimum 2012) Elméleti ismeretek: Objektum orientált szemlélet Tervezés (UML, Adatbázis diagram) A feladat összefoglalása Ügyfél igény alapján szükségessé vált egy olyan rendszer kiépítése, mely lehetőséget ad nagymennyiségű állományok feltöltésére és megjelenítésére, továbbá lehetővé teszi a weboldalon történő megjelenést, egyetlen tömörített (.rar) állomány feltöltésével. A tömörített file tartalmazhat pdf, tif, jpg, png állományokat tetszőleges névvel és egy meghatározott nevű xls állományt (nyilvantartas.xls). A nyilvantartas.xls állomány három oszlopot tartalmaz: Dokumentum száma Dokumentum fajtája Dokumentumhoz kapcsolódó megjegyzés. Dokumentum száma mező: tartalmazhat számokat, betűket és speciális karaktereket is. A dokumentum száma mezőben lévő tartalom egy hivatkozással van ellátva, amelyre kattintva megjelenik a hivatkozott dokumentum. A hivatkozás feltétele, hogy a nyilvantartas.xls állomány azonos könyvtárban van a dokumentumokkal. Dokumentum fajtája mező: szabad szöveges mező. (A mezőben előre meghatározott fajták definiáltak, de ezek vizsgálata nem képezi a feladat részét.) Dokumentumhoz kapcsolódó megjegyzés: szabad szöveges mező. A dokumentum első sora minden esetben az oszlop nevét tartalmazza. A weboldalnak meg kell tudnia jeleníteni a feltöltött xls-t, olyan módon, hogy az első oszlopba a linkre kattintva a hivatkozott állományt kell megjeleníteni. Minden sikeres feltöltés és ellenőrzés után, ha a rendszer mindent rendben talált, akkor a jelenlegi nyilvános felületen lévő állományokat felülírja, a feltöltött tömörített állományt és ideiglenes állományokat pedig törli.

18 266 Ü G Y É S Z S É G I K Ö Z L Ö N Y évi 12. szám A rendszer alapfunkciói Kétféle felületet kell megvalósítani: Mindenki számára nyilvános felület Csak adminisztrátorok által használható felület. Mindenki számára nyilvános felület: A felhasználók ezen felületet látják, és rajta keresztül el tudják érni a dokumentumokat. Megjelenítés során alapértelmezésben a rendezés a dokumentum fajtájára történik. A rendezési feltételnek azonban megváltoztathatónak kell lennie, az oszlopok fejrészére kattintva. Csak adminisztrátorok által használható felület: Megfelelő jogosultság ellenőrzés után elérhető felület. Ezen a felületen lehet feltölteni az állományt, és a feltöltés után itt kell megjeleníteni, hogy a feldolgozás sikeresen zárult vagy hibával. Hiba esetén meg kell jeleníteni azon sor vagy sorok számát, ahol a hiba található. Például hiba lehet, ha az első oszlopban egy tételhez nincsen állomány hivatkozás rendelve. A feltöltött dokumentumok nagy része olyan kép vagy pdf., amely szkennelt dokumentumokból áll. Nem a feladat része, de amennyiben kereső funkció is belekerül a rendszerbe, gondoskodni kell szkennelt dokumentumokat tartalmazó képek és pdf-ek szöveges kereshetőségéről is. A rendszer működése A rendszert a felhasználó web böngészőben tudja kezelni, azaz semmilyen program telepítése nem szükséges a kliens gépen (alapértelmezett böngésző: Internet Explorer 11). A weboldal semmilyen programot nem telepíthet a kliens gépre! A felhasználók azonosítása egy bejelentkező képernyőn történik, ahol meg kell adni felhasználó nevet és jelszót. Feladat Készítsen a rendszerhez rendszertervet. Készítsen működő, felhasználóbarát és a mai kornak megfelelő programot a rendszerterv alapján. Küszöbölje ki lehetőség szerint a felhasználói hibákat. Készítse el a forráskódot optimalizált, kommentezett formában. A projekt opcionálisan tartalmazzon automatizált teszteket (Unit teszt, Coded UI teszt). (Nem kötelező, de előnyt jelent.) Készítsen a kész programhoz felhasználói dokumentációt. Nyújtsa be egyszer írható CD vagy DVD lemezen a következőket: a program forrását (a teljes projektet), az adatbázis állományokat (ha vannak), a dokumentumokat, valamint a teszteket. Mellékeljen írásbeli nyilatkozatot arról, hogy a beadott lemez vírusmentes, amelyet több vírusellenőrzővel is ellenőrzött, a szoftvert saját maga fejlesztette.

19 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 12. szám 267 Tájékoztatás a XXVI. Ügyészségi Szakmai-Tudományos Konferencián elismerésben részesített ügyészségi alkalmazottakról (Budapest, november ) A Legfőbb Ügyész úr elismerésében részesítette a XXVI. Ügyészségi Szakmai-Tudományos Konferencián kiváló teljesítményt nyújtott előadókat. I/A. Büntetőjogi szekció 1. Dr. Komp Bálint János ügyészségi fogalmazó (Sárvári Járási Ügyészség) Adalékok az egyes nemi erkölcs elleni bűncselekmények bizonyításával kapcsolatos gyakorlati nehézségekhez, 2. Dr. László Balázs ügyészségi fogalmazó (Fonyódi Járási Ügyészség) Az okirat egyidejű elvételével elkövetett lopás megállapíthatóságáról, 3. Dr. Pósa Edina alügyész (Tiszaújvárosi Járási Ügyészség) Dr. Görömbei Róbert ügyész (Tiszaújvárosi Járási Ügyészség) Az új pszichoaktív anyaggal visszaélés kapcsán felmerült jogalkalmazási és bizonyítási kérdések, 4. Dr. Oláh Dávid István alügyész (Hajdúböszörményi Járási Ügyészség) A sportrendészet aktuális kérdései, a sporthuliganizmus, 5. Dr. Ponyokai Judit ügyészségi fogalmazó (Szolnoki Járási és Nyomozó Ügyészség) A terrorizmus. Az intellektus és a terrorizmus találkozása társadalmi okok és hatások című előadással. I/B. Büntetőjogi szekció 1. Dr. Balogh Anna ügyész (Budapesti VIII. Kerületi Ügyészség) A kiskorú veszélyeztetésének bűntette egyes kérdéseiről (gyakorlati útmutató tudományos köntösben), 2. Dr. Markó Szörény ügyész (Budapesti VIII. Kerületi Ügyészség) A vagyoni hátrány meghatározása a szerzői jogi és iparjogvédelmi deliktumoknál, 3. Dr. Szabó Imre kirendelt ügyész (Fővárosi Főügyészség) Fizetek főúr, volt egy feketém joghatóság, illetékesség a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel elkövetett bűncselekményeknél,

20 268 Ü G Y É S Z S É G I K Ö Z L Ö N Y évi 12. szám 4. Kondorné dr. Kollár Zsuzsanna ügyész (Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség) Mihez viszonyítunk? Avagy támpontok a közlekedési jogalkalmazásban, 5. Dr. Szabó Orsolya ügyész (Budaörsi Járási Ügyészség) A romák, a bűnözés és az igazságszolgáltatás kapcsolata Érd települési adatok és a Budaörsi Járási Ügyészség gyakorlata ( közötti időszak elemzése) című előadással. II. Büntetőeljárás jogi szekció 1. Dr. Havrán Ákos főügyészségi ügyész (Békés Megyei Főügyészség) Az ügyész tárgyalási aktivitása a különböző bírói attitűdök tükrében, 2. Dr. Mester Martina Emese ügyészségi fogalmazó (Komlói Járási Ügyészség) Panaszjog témaköre a nyomozás és vádelőkészítési szakaszban. Jogalkalmazási problémák a Be körében, különös tekintettel a központi államigazgatási szervek mint feljelentők panaszjogára, 3. Dr. Oláh Edit ügyészségi fogalmazó (Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészség) A fehér holló esete, avagy lemondás a tárgyalásról a büntetőeljárás gyorsítására szolgáló eszközök tárházában című előadással. III. Gazdasági és korrupciós bűncselekmények szekciója 1. Dr. Paralné dr. Beregi Anita csoportvezető ügyész (Gyulai Járási és Nyomozó Ügyészség) A zár alá vétel alkalmazásának tapasztalatai a gazdasági bűncselekmények kapcsán, különös tekintettel a évi CIV. törvény rendelkezéseire, 2. Dr. Perjési Adrienn alügyész (Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség) A kartelltilalom büntetőjogi szabályozásának szükségessége, 3. Rácsokné dr. Fügedi Zsófia Eszter ügyész (Miskolci Járási és Nyomozó Ügyészség) Az anyagi büntetőjog speciális kérdései a költségvetési csalás miatt indult ügyekben című előadással.

21 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 12. szám 269 IV. Büntetés-végrehajtási szekció 1. Dr. Firkó Zsolt alügyész (Komlói Járási Ügyészség) A reintegráció és börtönpártfogás helyzete és fejlődési lehetőségei a magyar büntetés-végrehajtásban az új jogi szabályozás tükrében, különös tekintettel a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetre, 2. Dr. Perlaky Szilvia ügyész (Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség) Kísérő nélküli kiskorúak fogvatartása Magyarországon, 3. Dr. Tóth Zsuzsanna alügyész (Berettyóújfalui Járási Ügyészség) A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek jogi helyzete és kezelése című előadással. V. Közérdekvédelmi szekció 1. Dr. Szabó Ervin főügyészségi csoportvezető ügyész (Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség) Javaslatok a szabálysértési eljárás eredményességének, hatékonyságának javítása érdekében, 2. Dr. Tilki Katalin tudományos munkatárs (Országos Kriminológiai Intézet) A környezetvédelem szervezete és jogi eszközei, 3. Dr. Tisza Tamás Tibor főügyészségi csoportvezető ügyész (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség) Büntetőjogon kívüli ügyészi tevékenység Európában - különös tekintettel a közigazgatással kapcsolatos ügyészi szerepre, 4. Dr. Deres Petronella tudományos főmunkatárs (Országos Kriminológiai Intézet) Uzsora-bűncselekmények Magyarországon - egy aktakutatás tapasztalatai című előadással. VI. Idegen nyelvi szekció 1. Dr. Tánczos Ágnes alügyész (Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészség) Ne bis in idem az Európai Unió Bíróságának döntéseiben Ne bis in idem und die Rechtsprechung des EuGH, 2. Dr. Törő Andrea ügyész (Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség) Bizonyíték-transzfer az európai bűnügyi együttműködésben Evidence-transfer within the European criminal cooperation,

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2016. március 31. Tartalom Utasítások oldal 5/2016. (III. 10.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben a

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 1/2013. BJE jogegységi határozat... 18. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 1/2013. BJE jogegységi határozat... 18. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. február 28. Tartalom Oldal Határozatok 1/2013. BJE jogegységi határozat... 18 Utasítások 3/2013.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM UTASÍTÁSOK

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM UTASÍTÁSOK LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. február 28. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 4/2011. (II. 4.) LÜ utasítás a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. február 29. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 2. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. február 29. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 2. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. február 29. TARTALOM UTASÍTÁSOK Oldal Oldal Áthelyezések... 31 4/2008. (ÜK 2.) LÜ utasítás irányító intézkedések hatályon

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Körlevelek

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Körlevelek LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. május 31. Tartalom Oldal Körlevelek 1/2012. (V. 31.) fõov. körlevél az ügyészi szervezetben használatos

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. augusztus 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. augusztus 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. augusztus 31. TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK Oldal Oldal Megbízások... 379 Szolgálati viszony megszûnések... 379 Kitüntetések,

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 2/2012. KMPJE jogegységi határozat... 2. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 2/2012. KMPJE jogegységi határozat... 2. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. január 31. Tartalom Oldal Határozatok 2/2012. KMPJE jogegységi határozat... 2 Utasítások 1/2013.

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 Bírói állásra kiírt pályázatok Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének a 2011. évi CXXXI. törvény alapján kiírt pályázati felhívásai Részleteiben az alábbi

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. március 31. Tartalom Utasítások oldal 4/2015. (III. 18.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. április 30. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 4. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. április 30. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 4. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. április 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 5/2007. (ÜK. 4.) LÜ utasítás az esélyegyenlõségrõl... 42 6/2007. (ÜK. 4.) LÜ utasítás

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. október 31.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. október 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 10. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. október 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és

Részletesebben

A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya

A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Utasítások LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 6. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. június 30. Tartalom Oldal Utasítások 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetérõl és

Részletesebben

Gazd.: 417/2008 Jóváhagyom. A Legfőbb Ügyészség 2008. évi költségvetési alapokmánya

Gazd.: 417/2008 Jóváhagyom. A Legfőbb Ügyészség 2008. évi költségvetési alapokmánya Gazd.: 417/2008 Jóváhagyom. Budapest, 2008. március 25. Dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész A Legfőbb Ügyészség 2008. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3513 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. július 7 11. Megjelenik minden héten. XI. évfolyam, 2008/28. szám TARTALOM I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyügyi

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XIX. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2008. OKTÓBER 15. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM MINISZTERI UTASÍTÁS Az önkormányzati miniszter 6/2008. (HÉ 40.) ÖM utasítása az ÖM fejezethez

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. január 31.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. január 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 1. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. január 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. október 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 10. SZÁM TARTALOM HATÁROZATOK UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. október 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 10. SZÁM TARTALOM HATÁROZATOK UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 10. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. október 31. TARTALOM Oldal Oldal HATÁROZATOK 5/2008. BJE jogegységi határozat... 146 Áthelyezések... 151 Szolgálati

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. október 8 12. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/41. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt elõ

Részletesebben

A legfőbb ügyész 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ. u t a s í t á s a. a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetéről és működéséről

A legfőbb ügyész 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ. u t a s í t á s a. a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetéről és működéséről A legfőbb ügyész 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ u t a s í t á s a a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetéről és működéséről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2010. június 30-ától hatályos szöveg)

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

Budapest, 2015. november

Budapest, 2015. november Magyarország Kormánya T/7918. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról Előadó:

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, március 15-e alkalmából Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere

Nemzeti ünnepünk, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, március 15-e alkalmából Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere 1 Nemzeti ünnepünk, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, március 15-e alkalmából Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere a téli rendkívüli időjárási viszonyok során végzett kiemelkedő munkája

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések KÜLDÖTT, PÓTKÜLDÖTTVÁLASZTÁSI EREDMÉNYHIRDETÉS Dél-alföldi Régió választási körzetekben megválasztott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Rövidített neve: OMMF. 2. A költségvetési szerv székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Rövidített neve: OMMF. 2. A költségvetési szerv székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Iktató száma:17488-51/2009 ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. (2) bekezdése alapján az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY TARTALOM AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI/8 AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI/4

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY TARTALOM AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI/8 AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI/4 TARTALOM AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI/4 HATÁROZATOK/4 497/2014. (XI. 20.) OBHE számú munkacsoport létesítéséről 498/2014. (XI. 20.) OBHE számú munkacsoport létesítéséről 499/2014. (XI.

Részletesebben

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MINTASZABÁLYZAT I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MINTASZABÁLYZAT I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA A HÁROMMILLIÓ-HATSZÁZEZER FORINTOT ELÉRŐ VAGY MEGHALADÓ ÖSSZEGŰ KÉSZPÉNZFIZETÉS ELFOGADÁSÁRA JOGOSULT ÁRUKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ SZOLGÁLTATÓK MINTASZABÁLYZATA (hatálya arra a szolgáltatóra

Részletesebben

A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ IGAZGATÁSI FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ JÁRÁSBÍRÓSÁGOK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ IGAZGATÁSI FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ JÁRÁSBÍRÓSÁGOK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE ELNÖKE 3525 Miskolc, Dózsa György u. 4. t. 06-46-343-891 f. 06-46-343-909 e. birosag@miskolcit.birosag.hu http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu 2014. El. III. A. 01/26. szám A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ

Részletesebben

A bíráló bizottság tagjai: az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium delegáltjai.

A bíráló bizottság tagjai: az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium delegáltjai. A költségvetésről szóló törvény 5. számú melléklet 14. pontja rendelkezik a közoktatási intézmények informatikai fejlesztési feladatokhoz nyújtható kiegészítő támogatásáról, és egyben előírja, hogy a támogatás

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei:

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest, III. Heltai Jenő tér 7. Budapest, XXI. Mansfeld Péter utca 1. Budapest, IX. Ráday utca 42-44. Dr. Nyitrai Károly egyéni

Részletesebben

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke Város Irányítószám Ajka 8400 Fő út /Aranyvölgyi utca/ Bácsalmás 6430 Backnang út 7. Baja 6500 Szegedi út Balassagyarmat 2660 Kővári út Balatonfüred 8230 Széchenyi István út Békéscsaba 5600 Bartók Béla

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. MÁRCIUS 30. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisztikai Értesítõ Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 03-3/38-17/2011. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGA TŰZOLTÓ- PARANCSNOKÁNAK KINEVEZÉSE MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 03-3/38-17/2011. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGA TŰZOLTÓ- PARANCSNOKÁNAK KINEVEZÉSE MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 03-3/38-17/2011. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGA TŰZOLTÓ- PARANCSNOKÁNAK KINEVEZÉSE MELLÉKLET: E LŐTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Tiszakürt és Nagyrév

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. december 4., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2015. (XII. 4.) TNM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 6763 30/2015. (XII. 4.) MvM

Részletesebben

HELYESBÍTÉS. Tisztelt Olvasó/Pályázó!

HELYESBÍTÉS. Tisztelt Olvasó/Pályázó! HELYESBÍTÉS Tisztelt Olvasó/Pályázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Bírósági Közlöny 2012/4. számának 36. és 37. oldalán az Országos Bírósági Hivatal 1-6. szám alatti pályázatának kiírási szövege kiegészítésre

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 8

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 8 2016/1. SZÁM 2016/1. SZÁM BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2016 / 1. szám TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI UTASÍTÁSOK 8 1/2016. (I. 29.) OBH utasítás a VI. Bíróságok fejezet

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

Iktatószám: 33-2/2013/KIK/01

Iktatószám: 33-2/2013/KIK/01 Iktatószám: 33-2/2013/KIK/01 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnökének 2/2013. (1.15.) KLIKE utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK 6

TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK 6 2015/2. SZÁM 2015/2. SZÁM BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2015 /2./ szám TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI HATÁROZATOK 6 79/2015. (II. 16) OBHE számú a Balassagyarmati Törvényszéken

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT MOL eco+ Autógáz Négypecsétes titok elnevezésű nyereményjátékhoz

JÁTÉKSZABÁLYZAT MOL eco+ Autógáz Négypecsétes titok elnevezésű nyereményjátékhoz JÁTÉKSZABÁLYZAT MOL eco+ Autógáz Négypecsétes titok elnevezésű nyereményjátékhoz A fenti című fogyasztói promóció és nyereményjáték szervezője a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. augusztus 20 24. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/34. szám T A R T A L O M Álláspályázatok

Részletesebben

A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról

A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról 16172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 161. szám A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett ok besorolásáról A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.

Részletesebben

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista I. Szervezeti és személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve,

Részletesebben

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2010. évi 91. szám 12717 Iktatószám: NGM/5254/24 (2010) Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Az

Részletesebben

TvNetTel Hírközlési Szolgáltató

TvNetTel Hírközlési Szolgáltató TvNetTel Hírközlési Szolgáltató 6726 Szeged, Németh András utca 6. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokollon Nyújtott Készítés dátuma: 2013. június 24. Utolsó módosítás: 2013. június 24. Hatálybalépés:

Részletesebben

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK OMMF Közép-magyarországi Munkabiztonsági Felügyelősége illetékességi területe Budapest, Pest megye. Székhely: Budapest, IX. ker. Páva u. 6. Postacím: 1458 Budapest

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Jelen módosítás hatálybalépésének

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda 103. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 22/2010. (XII. 22.) BM utasítás a belügyi tudományos

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ I. Általános tudnivalók A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 8/2011 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 39. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. május 26., szerda. Tartalomjegyzék. VI. Alapító okiratok

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 39. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. május 26., szerda. Tartalomjegyzék. VI. Alapító okiratok HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. május 26., szerda 39. szám Tartalomjegyzék VI. Alapító okiratok Az Egészségügyi Minisztérium közleménye egyes, az egészségügy területén mûködõ szervek

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat és Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületei

Kislőd Község Önkormányzat és Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületei Kislőd Község Önkormányzat és Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületei JEGYZŐKÖNYV Készült: Kislőd és Magyarpolány községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. augusztus 1-jén 17.00

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) A Közös Agrárpolitika támogatási forrásaiból, és a magyar költségvetés által biztosított forrásból finanszírozott ágazati támogatások iránti kérelmek befogadására,

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2016. EüK. 7. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.04.21 - )

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2016. EüK. 7. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.04.21 - ) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 2016. EüK. 7. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.04.21 - ) A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45. (XI.) 7 Budapest 1125 Istenhegyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 13.882-1/2006-SZMM TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról Budapest, 2006. december 2 I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Törvény. A Kormány tagjainak rendeletei. A Köztársasági Elnök határozatai. Intézkedések

Törvény. A Kormány tagjainak rendeletei. A Köztársasági Elnök határozatai. Intézkedések BUDAPEST, 2007. JANUÁR FEBRUÁR 1 2. SZÁM TARTALOM Oldal Törvény 2006. évi CXXVII. törvény a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl (Kivonatos közlés).... 3 A Kormány tagjainak rendeletei A honvédelmi

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által a Veszélyes hulladék szállítása és kezelése 2013. I. tárgyában KÉ 19811/2012. számon indított nyílt közbeszerzési eljárásban feltett

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2014. EüK. 14. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2014. EüK. 14. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.10.08 2014. EüK. 14. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 30., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 15/2013. (IV. 30.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 2731 28/2013. (IV. 30.) HM

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

Levéltári Szakfelügyelet

Levéltári Szakfelügyelet Levéltári Szakfelügyelet 2015 Vezető szakfelügyelő: Dr. Cseh Gergő Bendegúz főosztályvezető, Állambiztonsági Szolgáltok Történeti Levéltára e-mail: szakfelugyelet@mnl.gov.hu telefon: 478-6058 fax: 478-6036

Részletesebben

HU-Budapest: Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása 2013/S 039-062778. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása 2013/S 039-062778. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62778-2013:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása 2013/S 039-062778 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALTAINTERNET INTERNET, TELEFON ALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ Az (továbbiakban: ) az Elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az elektronikus hírközlési Előfizetői

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

Az ügyfelek tájékoztatásának kiegészítése a Bit 152. (1) a) és e) pontjai, valamint a 152. (2) d) pontja alapján:

Az ügyfelek tájékoztatásának kiegészítése a Bit 152. (1) a) és e) pontjai, valamint a 152. (2) d) pontja alapján: Az Aegon Csoportos Biztosítások Általános feltételei a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben (Bit.) foglaltaknak megfelelően az alábbiakkal módosul 2016. január 1-től: Az ügyfelek

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok. 2011. évi CXXXIV. törvény az uzsorával összefüggõ egyes törvények módosításáról... 274.

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok. 2011. évi CXXXIV. törvény az uzsorával összefüggõ egyes törvények módosításáról... 274. LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. október 31. Tartalom Oldal Jogszabályok 2011. évi CXXXIV. törvény az uzsorával összefüggõ egyes

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet K i v o n a t A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 08-án kedden 12,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

Banknet Kft. 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz

Banknet Kft. 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz Banknet Kft. 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz Készítés dátuma: 2014. május 15. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG...

Részletesebben