LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 8. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 8. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások"

Átírás

1 LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 8. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, augusztus 31. Tartalom Utasítások oldal 14/2014. (VIII. 15.) LÜ utasítás az ügyészség Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 14.) LÜ utasítás módosításáról /2014. (VIII. 15.) LÜ utasítás a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról /2014. (VIII. 29.) LÜ utasítás az ügyészségi fogalmazók joggyakorlatáról és szakmai képzéséről Körlevél 4/2014. (VIII. 31.) LÜ körlevél az ügyészségre útján érkező beadványok kezelésének rendjéről Személyi hírek Elismerések Kinevezések Kinevezés módosítások Megbízások Kirendelés Szolgálati viszony megszűnések Halálozás Igazolványok érvénytelenítése Közlemény Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

2 274 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 8. szám Utasítások A legfőbb ügyész 14/2014. (VIII. 15.) LÜ utasítása az ügyészség Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 14.) LÜ utasítás módosításáról Az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő utasítást adom ki: 1. Az ügyészség Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 14.) LÜ utasítás melléklete a melléklet 1 szerint módosul. 2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. Dr. Polt Péter s. k., legfőbb ügyész 1 A mellékletet az ügyészségi intranet tartalmazza. A legfőbb ügyész 15/2014. (VIII. 15.) LÜ utasítása a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról Az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az ügyészségi érdek-képviseleti szervek és az Ügyészségi Alkalmazottak Országos Tanácsa véleményét is figyelembe véve, a 4. (2) bekezdésében foglalt rendelkezést illetően az érdek-képviseleti szervek egyetértésével a következő utasítást adom ki: 1. (1) Az ügyész munkanapokon a nyomozás, a vádelőkészítés, a közérdekvédelmi tevékenység és a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyelete körébe tartozó, intézkedését igénylő, tervezhető cselekményeket munkaidőben végzi el, és biztosítja annak lehetőségét, hogy indítványairól a bíróság munkaidőben határozhasson. (2) Hétfőtől csütörtökig a munkanapokon 18 óráig, pénteki munkanapon 16 óráig a munkaidő szokásostól eltérő beosztásával biztosítani kell a folyamatos munkavégzést és az iratokhoz, adatbázisokhoz való hozzáférést a Legfőbb Ügyészség Nyomozás Felügyeleti és Vádelőkészítési Főosztályán, a Kiemelt és Katonai Ügyek Főosztályán, a Büntetőbírósági Ügyek Főosztályán, a Közérdekvédelmi Főosztályán, a Gyermek- és Fiatalkorúak Bűnügyeinek Önálló Osztályán, a Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Önálló Osztályán. 2. Munkanapon munkaidőn kívül a késedelmet nem tűrő ügyészi intézkedés teljesítése a vádelőkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasításban (a továbbiakban: Nyfel. utasítás) foglaltak szerint az ügyészségi vezető, illetve a nyomozásról rendelkező ügyész feladata. 3. (1) A pihenőnapon és munkaszüneti napon szükséges, késedelmet nem tűrő büntető szakági elsődlegesen a büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény VIII. Fejezetében meghatározott kényszerintézkedéssel kapcsolatos ügyészi feladatok ellátására a főügyész készenléti szolgálatot rendel el.

3 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 8. szám 275 (2) Készenléti szolgálat helyett ügyelet ellátásáról rendelkezik a főügyész, ha pihenőnapon és munkaszüneti napon az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésekre rendszeresen sor kerül, illetve munkavégzésre a munkáltató által meghatározott helyen és ideig kell rendelkezésre állni. (3) Ha a készenlét idején késedelmet nem tűrő ügyészi intézkedés szükséges, elvégzésének időtartamára az ügyeletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 4. (1) A főügyész a rendelkezésre állás tartamát a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény ának (6) bekezdésében foglaltak szerint közli. (2) Ha a pihenő- és munkaszüneti napok egymást követő tartama a 48 órát nem haladja meg, a főügyész a rendelkezésre állás elrendelésétől legkésőbb az azt megelőző utolsó munkanapon elállhat, vagy a rendelkezésre állás időtartamát csökkentheti. Döntését az érintettel haladéktalanul közli. 5. (1) Pihenőnapon és munkaszüneti napon a késedelmet nem tűrő büntető szakági ügyészi intézkedéseket a főügyész körlevelében írtak szerint a készenléti szolgálatot teljesítő, illetve ügyeletet ellátó ügyész teszi meg. (2) Az ügyész a főügyész által meghatározott illetékességgel bármely büntető ügyben jogosult és köteles a késedelmet nem tűrő ügyészi intézkedésre. (3) Az ügyész az intézkedését megelőzően kísérletet tesz az ügyről korábban rendelkező ügyész álláspontjának megismerésére. (4) Az (1) bekezdéstől eltérően a főügyész rendelkezése alapján elsősorban a közlekedési ügyekben eljáró ügyész és a nyomozó ügyészségen szolgálatot teljesítő ügyész teszi meg az Nyfel. utasítás szerinti, a szakterületre tartozó késedelmet nem tűrő intézkedést pihenő- és munkaszüneti napon is. 6. (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 57/B. -ának (4) bekezdése szerinti szemle előzetes ügyészi jóváhagyásával kapcsolatos és a büntetés-végrehajtási törvényességi felügyelet körében felmerülő késedelmet nem tűrő ügyészi feladatok pihenőnapon és munkaszüneti napon a főügyész döntése szerint a büntető szakági készenlét, ügyelet keretében vagy a büntető szakággal közös készenlét, ügyelet keretében láthatók el. (2) A Ket. 57/B. -ának (5) bekezdése szerinti előzetes jóváhagyásról az ügyész a közigazgatási szerv megkeresésére, a tényállás ismerete alapján dönt. 7. (1) A Melléklet meghatározza a pihenőnapra és a munkaszüneti napra vonatkozó napi ügyeleti időt, mely negyedéves átlagban, valamennyi ügyeletet ellátó ügyészségi alkalmazott tekintetében együttesen nem léphető túl. A készenlétet az ügyeleti idő felével kell számolni. (2) A készenléti szolgálatról és ügyeletről vezetett napló alapján az ügyelet tényét és időtartamát az erre kijelölt vezető igazolja. (3) Az ügyészségi alkalmazottat az ügyeletért és a készenlétért a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) 56. -ának (4) bekezdése szerinti díjazás illeti meg. Az 5. (4) bekezdésében említett esetben a pihenő- és munkaszüneti napon végzett munka ellentételezésére az Üjt ának (3) és (5) bekezdése irányadó. (4) Ha az ügyészi ügyelet során gépjármű használata szükséges, az ügyészségi alkalmazott a saját gépjárművét casco biztosítás nélkül is használhatja. 8. (1) A készenléti szolgálat, illetve az ügyelet helyi részletszabályairól a főügyész körlevélben rendelkezik. (2) A készenléti szolgálat, illetve az ügyelet megszervezése során a főügyész figyelembe veszi a nyomozási bíró ügyeleti rendjét is. 9. A 3. (1) bekezdésében és a 7. (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően munkanapon, pihenőnapon, munkaszüneti napon ügyelet és készenlét ellátására a) a Központi Nyomozó Főügyészségen legfeljebb havi 550 óra, b) a Budapesti Nyomozó Ügyészségen legfeljebb havi 400 óra használható fel összesen.

4 276 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 8. szám 10. (1) Ez az utasítás szeptember 1-jén lép hatályba. (2) Hatályát veszti a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról szóló 16/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás. Dr. Polt Péter s. k., legfőbb ügyész Melléklet a 15/2014. (VIII. 15.) LÜ utasításhoz Főügyészség Napi ügyeleti idő (órában meghatározva) Főváros 32 Pest 16 Bács-Kiskun 12 Borsod-Abaúj-Zemplén 12 Fejér 10 Hajdú-Bihar 10 Jász-Nagykun-Szolnok 10 Szabolcs-Szatmár-Bereg 10 Baranya 8 Békés 8 Csongrád 8 Győr-Moson-Sopron 8 Heves 8 Somogy 8 Veszprém 8 Komárom-Esztergom 6 Nógrád 6 Tolna 6 Vas 6 Zala 6 A Somogy megyei főügyész június augusztus hónapokban Siófokon napi négy órai időtartamra az előbbiekben megjelölt kereten felül ügyeletet szervezhet.

5 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 8. szám 277 A legfőbb ügyész 16/2014. (VIII. 29.) LÜ utasítása az ügyészségi fogalmazók joggyakorlatáról és szakmai képzéséről Az ügyészségi fogalmazók joggyakorlatát és szakmai képzését az ügyészségéről szóló évi CLXIII. törvény 8. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az ügyészségi munkavállalói érdek-képviseleti szervezetek és az Ügyészségi Alkalmazottak Országos Tanácsa véleményét is figyelembe véve a következőkben szabályozom: 1. Az utasítás hatálya kiterjed az ügyészségi fogalmazóra és az Országos Kriminológiai Intézet jogász szakképzettségű segédmunkatársára (a továbbiakban együtt: fogalmazó), továbbá a fogalmazók képzésében közreműködő ügyészségi alkalmazottakra. A joggyakorlat célja és ideje 2. (1) A joggyakorlat célja az, hogy a fogalmazó a munka végzése során, az ügyészségi jogalkalmazás szempontjából meghatározó jogi ismeretek elmélyítése mellett megismerje az ügyészi gyakorlatot, elsajátítsa az ügyészi tevékenység szakmai szabályait, munkamódszerét és fejlessze a döntéshozatalhoz megkívánt készségeket. (2) A joggyakorlat eredményeként el kell érni, hogy a fogalmazó a) képes legyen alkalmazni az ügyészségi ügyvitel szabályait, b) az anyagi jogi és eljárásjogi szabályokat behatóan ismerje, és a gyakorlatban megfelelően alkalmazza, c) ismereteket szerezzen az ügyészi munkához nélkülözhetetlen munkaszervezési módszerekről, d) sajátítsa el az ügyészi jogállásra vonatkozó jogszabályokat, és e) ismerje meg az ügyészi hivatás etikai normáit. 3. A fogalmazó joggyakorlatának tartamára és számítására a jogi szakvizsgáról szóló jogszabály az irányadó. A joggyakorlat tartalma 4. (1) A fogalmazót joggyakorlata során olyan munkával kell foglalkoztatni, amely az ügyészi hivatásra való felkészülését segíti. (2) A joggyakorlat beosztásával és a szakmai feladatok kijelölésével lehetővé kell tenni, hogy a fogalmazó a) a jogi szakvizsga minden tantárgyához megfelelő gyakorlati ismereteket szerezhessen, b) az ügyészi tevékenység valamennyi szakterületét leghosszabb tartamban a büntetőjogi tevékenységet, valamint az azokhoz kapcsolódó ügyviteli, statisztikai gyakorlatot megismerhesse, és c) az egyes szakterületeken eltöltött idő végén a főügyészségen is gyakorlatot szerezzen. (3) A fogalmazó joggyakorlata során legalább két hónapot nyomozó ügyészségen tölt. (4) A joggyakorlat egy része kivételesen a Legfőbb Ügyészségen vagy fellebbviteli főügyészségen is teljesíthető. 5. A joggyakorlat ideje alatt elő kell segíteni, hogy a fogalmazó a jogalkalmazás egyéb területein (bíróság, nyomozó hatóság) is ismereteket szerezzen. A fogalmazó ennek során a jogi szakvizsgáról szóló jogszabály szerinti munkakörben, feladatkörben foglalkoztatható. Ennek tartama nyomozó hatóságon, illetve bíróságon töltött joggyakorlat esetén összességében nem haladhatja meg a három hónapot. A fogalmazó képzése 6. (1) A fogalmazó képzésének alapja az egyéni tanulás. (2) A jogi szakvizsgára való felkészüléshez és a gyakorlati ismeretek elmélyítése érdekében a főügyész szervezett képzést biztosíthat a fogalmazó részére, amelyen a részvétel kötelező. (3) A fogalmazó számára a joggyakorlat ideje alatt lehetőség szerint biztosítani kell, hogy elsősorban a szakvizsga tananyagából, számítástechnikai, informatikai ismeretekből országosan vagy regionálisan szervezett képzésben vehessen részt.

6 278 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 8. szám A joggyakorlat szervezése és irányítása 7. (1) A fogalmazó joggyakorlatának megszervezéséről, a felkészüléshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtéséről a főügyész gondoskodik. A főügyész a joggyakorlat megszervezésére tanulmányi ügyészt jelölhet ki. (2) A fogalmazó felkészítését a joggyakorlat helye szerinti közvetlen vezető irányítja. (3) A Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya látja el a fogalmazóképzés országos irányítását és ellenőrzését, valamint a Magyar Ügyészképző Központ keretében szervezi a központi képzést (tanfolyamok, szakmai konferenciák, tudományos pályázatok stb.). 8. (1) A főügyész a fogalmazó mellé a 7. (2) bekezdésében említett ügyész javaslata alapján instruktort jelöl ki. Az instruktor a fogalmazó munkáját és felkészülését folyamatosan segíti és ellenőrzi. (2) Instruktornak olyan ügyészt kell kijelölni, aki e feladat ellátásához kellő szakmai felkészültséggel és pedagógiai érzékkel rendelkezik. Az instruktor a fogalmazó felkészítéséért anyagi elismerésben részesülhet. Felkészülési terv, beszámoló, joggyakorlati kimutatás 9. (1) Egy-egy szakterületen folytatott joggyakorlat megkezdése előtt felkészülési tervet kell készíteni, amelyről a főügyész a 7. (1) bekezdése alapján gondoskodik. (2) A fogalmazó a felkészülési terv alapján legalább félévente, egyébként a Magyar Ügyészképző Központ keretében szervezett fogalmazói tanfolyamokat követő félévben írásban vagy szóban beszámol. Ez utóbbi alkalommal a gyakorlati tevékenységét is értékelni kell. A szóbeli beszámoltatás a főügyész által szervezett háromtagú bizottság előtt történik, melynek tagja a főügyész, illetve a főügyészhelyettes. (3) Ha a kijelölt elméleti és gyakorlati ismereteket a fogalmazó nem sajátította el kellő alapossággal, újabb határidő tűzésével ismételten be kell számoltatni. A joggyakorlat az ismételt beszámoló sikertelensége esetén meghosszabbodik. (4) A főügyész az ügyészség sajátosságainak megfelelően határozhatja meg a fogalmazó további beszámoltatásának rendjét. 10. (1) A fogalmazó a munkájáról a Mellékletben meghatározott joggyakorlati kimutatást vezet. A kimutatásba be kell jegyezni a fogalmazó által készített intézkedéstervezetek adatait, valamint a kimutatás pótlapjára a 9. (2) bekezdésében meghatározott beszámolók eredményét. (2) A joggyakorlati kimutatásban a főügyész (főügyészhelyettes) igazolja a Magyar Ügyészképző Központ keretében szervezett képzéseket követő beszámolók megtörténtét. A teljes joggyakorlat befejezése után a főügyész a joggyakorlati kimutatást lezárja, és azt mellékleteivel együtt a fogalmazó munkaügyi iratgyűjtőjében helyezi el. A joggyakorlat lezárásával hozzájárulását adja a fogalmazó szakvizsgára való jelentkezéséhez. Jelentkezés a szakvizsgára 11. (1) A fogalmazó a szakvizsgára jelentkezését az előírt mellékletekkel a) írásban a munkáltatói jogkör gyakorlójának vagy b) a joggyakorlati idő teljesítéséről szóló igazolás beszerzését követően elektronikus úton, közvetlenül nyújtja be. (2) Az (1) bekezdés a) pontja esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója a hozzá benyújtott jelentkezést és mellékleteit a joggyakorlatot igazoló okirattal együtt a jogi szakvizsgáról szóló jogszabály szerint illetékesnek továbbítja. (3) Ha a fogalmazó a jogi szakvizsgára az (1) bekezdés b) pontjában írt módon jelentkezett vagy módosította jelentkezését ideértve valamennyi részvizsgára történő bejelentkezését, illetve a részvizsga sikertelenségét is a munkáltatói jogkör gyakorlóját erről a visszaigazoló levél bemutatásával együtt haladéktalanul írásban tájékoztatja.

7 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 8. szám A fogalmazót, ha a jogi szakvizsgára a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásban megadott hozzájárulásával jelentkezett, felkészülése érdekében részvizsgánként 20 munkanap munkaidő-kedvezmény illeti meg, amelyre illetmény jár. A megismételt részvizsgára, illetve pótvizsgára a kedvezmény nem vonatkozik. Vegyes rendelkezések 13. (1) Az Országos Kriminológiai Intézet segédmunkatársai joggyakorlatukat a fővárosi főügyész által kijelölt budapesti székhelyű ügyészségen folytatják. (2) A Legfőbb Ügyészségre vagy fellebbviteli főügyészségre kinevezett ügyészségi fogalmazók joggyakorlatuk egy részét a szolgálati helyükkel azonos székhelyű, a munkáltatói jogkör gyakorlójának a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztállyal egyeztetett rendelkezése szerinti ügyészségen folytatják. (3) Az (1) és (2) bekezdésben említett esetben a joggyakorlat megszervezésével és a beszámoltatással kapcsolatos feladatokat a joggyakorlat helye szerinti főügyész teljesíti. 14. (1) Ha a fogalmazó a jogi szakvizsgára a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásban megadott hozzájárulásával jelentkezett és kitűnő vagy jeles eredményt ér el, az általa befizetett vizsgadíj teljes összegének, jó eredmény elérése esetén a vizsgadíj fele összegének megtérítésére jogosult. A megismételt vizsga, illetve pótvizsga díjára ez nem vonatkozik. (2) A vizsgadíjat a munkáltatói jogkör gyakorlója előterjesztésére a Legfőbb Ügyészség Gazdasági Főigazgatósága téríti vissza. (3) Amennyiben a fogalmazó szolgálati viszonya a szakvizsga letételétől számított hat hónapon belül saját kezdeményezésére vagy neki felróhatóan szűnik meg, a vizsgadíjat vissza kell térítenie. E kötelezettség vállalásáról a fogalmazót a vizsgadíj megtérítésekor nyilatkoztatni kell. 15. Ezen utasítás rendelkezéseit a fogalmazókkal eskütételüket követően ismertetni kell. Záró rendelkezések 16. Felhatalmazást kap a főügyész, hogy ezen utasítás keretei között a helyi sajátosságok figyelembevételével szabályozza a fogalmazóképzést. 17. (1) Ez az utasítás a közzétételét követő második hónap első napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti az ügyészségi fogalmazók joggyakorlatáról és szakmai képzéséről szóló 4/2000. (ÜK. 4.) LÜ utasítás. Dr. Polt Péter s. k., legfőbb ügyész

8 280 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 8. szám Melléklet a 16/2014. (VIII. 29.) LÜ utasításhoz Joggyakorlati kimutatás Név:... Sorszám A tanulmányozott ügy vagy joganyag tárgya, száma (Ügyszak, beosztás kezdete és vége: év, hó, nap sorszám nélkül) Intézkedési tervezet Az instruktor aláírása A beszámoló minősítése Pótlap a joggyakorlati kimutatáshoz Magyar Ügyészképző Központ Fogalmazóképzés Név: Tantárgy: Beszámoló formája: Beszámoló eredménye: Beszámoltatta: Aláírás: Dátum: Az ügyészi hivatásra vonatkozó ismeretek Az ügyészi hivatásra vonatkozó ismeretek: irat- és ügykezelés, statisztika, informatikai biztonság, titkos ügykezelés, adatvédelem és adatbiztonság írásban Büntetőjog Büntető eljárási jog Büntetés-végrehajtási és szabálysértési jog Alkotmányjog és közigazgatási jog Európai közösségi jog Munkajog és társadalombiztosítási jog Polgári jog és családjog Gazdasági jog Polgári eljárásjog Joggyakorlata során a munkáltató által meghatározott fogalmazóképzésben részt vett. Beszámolási kötelezettségének eleget tett...., aláírás

9 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 8. szám 281 Körlevél A legfőbb ügyész 4/2014. (VIII. 31.) LÜ körlevele az ügyészségre útján érkező beadványok kezelésének rendjéről Az ügyészségre útján érkező beadványok (a továbbiakban: beadvány) kezelésének egységesítése, valamint az elektronikus út visszaélésszerű igénybevételéből fakadó adminisztrációs terhek mérséklése érdekében az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény 9. -ának (3) bekezdése alapján a következő körlevelet adom ki: 1. Az ügyészség a honlapján közzéteszi azokat az ügyészségi hivatali címeket (a továbbiakban: hivatali cím), melyekre beadványt lehet küldeni. 2. Az beadvánnyal kapcsolatos feladatokat az ben Címzettként megjelölt hivatali címmel érintett ügyészi szerv végzi el. 3. Amennyiben az Címzettjei között több ügyészi szerv hivatali címe is szerepel, akkor az elsőként megjelölt hivatali címhez tartozó ügyészi szervet kell a 2. pontban megjelölt címzettnek tekinteni. Ilyen esetben a többi ügyészségi címzettnek az beadványt a további intézkedést nem igénylő beadványokra vonatkozó szabályok szerint kell kezelnie. 4. Az beadványt a további intézkedést nem igénylő beadványokra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni akkor is, ha a) az címzettje nem állapítható meg, vagy b) az t nem az 1. pont szerint közzétett hivatali címre küldték. 5. Az beadványokat az egyes szakterületekre vonatkozó szabályozások, az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatának bevezetéséről szóló 6/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ utasítás előírásai szerint, valamint az Informatikai Főosztály által az ügyészségi ek kezeléséről kiadott módszertani útmutató 1 figyelembevételével kell kezelni. 6. Ezen körlevél rendelkezéseit a közzétételét követő naptól kell alkalmazni. Dr. Polt Péter s. k., legfőbb ügyész 1 A módszertani útmutatót az Informatikai Főosztály az ügyészségi intraneten teszi elérhetővé.

10 282 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 8. szám Személyi hírek Elismerések Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából dr. Sárik Géza Attila rendelkezési állományban lévő fővárosi fellebbviteli főügyészségi ügyésznek és dr. Veress Gabriella címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Békés megyei főügyésznek Magyar Érdemrend Tisztikereszt (polgári tagozat), Himmelné dr. Ökrös Magdolna címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Tolna megyei főügyészségi csoportvezető ügyésznek kitüntetést; Magyar Érdemrend Lovagkereszt (polgári tagozat) a legfőbb ügyész Merényi Katalin legfőbb ügyészségi írnoknak elismerést adományozott. Ügyészségi Emlékgyűrű Kinevezések A legfőbb ügyész kinevezte dr. Miskolczi Ivett mb. esztergomi járási vezető ügyészt szolgálati helyén vezető ügyésszé; dr. Hancz Melinda hadnagy, központi nyomozó főügyészségi alügyészt szolgálati helyén főügyészségi katonai, dr. Deák Zoltán, Kissné dr. Kuklis Ágnes Ilona kecskeméti, dr. Guba-Nagy Judit, dr. Jordán Ildikó Ilona szolnoki, dr. Gyurics Bálint Csaba mosonmagyaróvári, dr. Klér András, dr. Strasszer Anett budakörnyéki, dr. Kovács Tamás, dr. Polányi-Várszegi Zsuzsanna miskolci járási ügyészségi alügyészeket szolgálati helyükön ügyésszé;

11 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 8. szám 283 dr. Holecz Anikó budapesti XIV. és XVI., dr. Lovász Éva budapesti IX., dr. Marosi László budapesti X. és XVII., dr. Mayer Erika Noémi budapesti V. és XIII., dr. Parti Renáta budapesti VIII., dr. Schöffer Andrea budapesti I. és XII. kerületi ügyészségi fogalmazókat fővárosi kerületi ügyészséghez, dr. Jászai Anita, dr. Németh Nikolett, dr. Szántó Armand László központi nyomozó főügyészségi fogalmazókat szolgálati helyükön-, dr. Vitéz Péter budapesti nyomozó ügyészségi ügyészségi megbízottat szolgálati helyén alügyésszé; dr. Garai Mónika legfőbb ügyészségi tisztviselőt, Furák Hortenzia tanácsos, Komárom-Esztergom megyei főügyészségi tisztviselőt szolgálati helyükön ügyészségi megbízottá; dr. Kerezsi Klára főtanácsos, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársát szolgálati helyén tudományos tanácsadóvá. Kinevezés módosítások A legfőbb ügyész dr. Szabolcsi László legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyész kinevezését akként módosította, hogy szolgálati helyén, a Közérdekvédelmi Főosztályon csoportvezető ügyészi, dr. Nagy Zsolt legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyész kinevezését akként módosította, hogy szolgálati helyén, a Közérdekvédelmi Főosztályon ügyészi munkakört lát el; dr. Megyeri Gábor Pál budapesti II. és III., valamint dr. Szathmáry Zoltán budapesti IV. és XV. kerületi ügyészségi ügyészeket beosztotta az Igazságügyi Minisztériumba. A legfőbb ügyész áthelyezte dr. Dénes Attila kaposvári járási ügyészségi ügyészt a Nagyatádi Járási Ügyészséghez, dr. Kardos Krisztina marcali járási ügyészségi ügyészt a Fonyódi Járási Ügyészséghez, egyidejűleg kinevezte vezető ügyésszé. A legfőbb ügyész áthelyezte dr. Horváth Zsolt Benedek a Legfőbb Ügyészséghez kirendelt budapesti I. és XII. kerületi ügyészségi ügyészt a Legfőbb Ügyészség Gyermek- és Fiatalkorúak Bűnügyeinek Önálló Osztályához, legfőbb ügyészségi ügyészi munkakörbe;

12 284 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 8. szám dr. Földváry Csaba Lajos budapesti XIV. és XVI., dr. Losonczi-Molnár Melinda, dr. Zsilka László budapesti V. és XIII. kerületi ügyészségi ügyészeket a Fővárosi Főügyészséghez, dr. Stoller Katalin győri járási ügyészségi ügyészt a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészséghez, főügyészségi ügyészi munkakörbe; dr. Bereczki Brigitta szolnoki járási ügyészségi fogalmazót a Keszthelyi Járási Ügyészséghez. A Győr-Moson-Sopron megyei főügyész áthelyezte dr. Hegedüs Attila soproni járási ügyészségi fogalmazót a Győri Járási Ügyészséghez. Megbízások A legfőbb ügyész megbízta dr. Rövid Csaba címzetes főügyészségi ügyész, szegedi járási vezetőhelyettes ügyészt szolgálati helyén a vezető ügyészi; dr. Kakuja Tamás szegedi járási ügyészségi ügyészt szolgálati helyén a vezetőhelyettes ügyészi, dr. Szekér Ildikó legfőbb ügyészségi tanácsos, legfőbb ügyészségi ügyészt szolgálati helyén, a Közérdekvédelmi Főosztályon, dr. Szántai Sándor Hajdú-Bihar megyei főügyészségi ügyészt szolgálati helyén csoportvezető ügyészi feladatok ellátásával. Kirendelés A legfőbb ügyész kirendelte dr. Aleku Mónika legfőbb ügyészségi ügyészt a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészséghez fellebbviteli főügyészségi ügyészi munkakörbe. Szolgálati viszony megszűnések Szolgálati viszonya megszűnt, illetve megszűnik dr. Czakó Zoltán pestvidéki nyomozó ügyészségi alügyésznek évi július hó 31. napjával, dr. Bíró Viktória budapesti XI. és XXII. kerületi ügyészségi fogalmazónak évi augusztus hó 31. napjával.

13 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 8. szám 285 Halálozás Dr. Fazekasné dr. Jánoky Szilvia főügyészségi ügyész, ny. budapesti I. és XII. kerületi ügyészségi ügyész évi augusztus hó 3. napján, életének 68. évében, dr. Rákos József ny. kecskeméti városi ügyészségi ügyész évi július hó 15. napján, életének 89. évében, Séber Ferencné ny. salgótarjáni városi ügyészségi ügykezelő évi július hó 28. napján, életének 72. évében elhunyt. Az ügyészi szervezet mindhármukat saját halottjaként temettette, illetve temetteti el. Igazolványok érvénytelenítése Dr. Lőrinczy György szegedi fellebbviteli főügyészségi ügyész B 00045, Kis Zoltánné kiskunfélegyházi járási ügyészségi irodavezető D 01005, Zsolnai József legfőbb ügyészségi tisztviselő D 00161, Brátoszinné Kanyó Beatrix Komárom-Esztergom megyei főügyészségi tisztviselő D 01833, valamint Jáger Zsolt Jász-Nagykun-Szolnok megyei főügyészségi gépjárművezető E sorszámú szolgálati igazolványát a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya érvénytelenítette. Közlemény Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény (Üjt.) 13. -ának (1) bekezdése és a 18. -ának (4) bekezdése alapján a legfőbb ügyész pályázatot hirdet a Fővárosi Főügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Osztályára főügyészségi osztályvezető ügyészi, a Fővárosi Főügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Osztályának Igazgatási Ügyek Csoportjába főügyészségi csoportvezető ügyészi, a Fővárosi Főügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Osztályának Továbbképzési Ügyek Csoportjába főügyészségi csoportvezető ügyészi, a Fővárosi Főügyészség Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Osztályára főügyészségi csoportvezető ügyészi, a Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészségre vezetőhelyettes ügyészi, a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészségre vezetőhelyettes ügyészi, a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség Közlekedési Büntetőügyek Csoportjába csoportvezető ügyészi, a Jászberényi Járási Ügyészségre vezetőhelyettes ügyészi állás betöltésére.

14 286 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 8. szám Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üjt ai állapítják meg. A Fővárosi Főügyészség osztályvezető ügyészi, a Fővárosi Főügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Osztálya Igazgatási Ügyek Csoportjának főügyészségi csoportvezető ügyészi, valamint a kerületi vezetőhelyettes ügyészi és a kerületi csoportvezető ügyészi álláshelyekre jogszabályban elő nem írtan olyan határozatlan időre kinevezett ügyészek vagy bírák pályázhatnak, akik legalább hároméves ügyészi vagy bírói gyakorlattal rendelkeznek. A Fővárosi Főügyészség osztályvezető ügyészi, valamint a Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség, a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség és a Jászberényi Járási Ügyészség vezetőhelyettes ügyészi álláshelyei esetében a kinevezés feltétele, hogy a jelöltek járuljanak hozzá nemzetbiztonsági ellenőrzésükhöz, illetve kezdeményezés esetén az ellenőrzés eredménye ne zárja ki a kinevezést. A Fővárosi Főügyészség osztályvezető ügyészi álláshelye esetében a pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki a személyügyi és igazgatási ügyintézésben szerzett tapasztalattal rendelkezik. A Fővárosi Főügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Osztálya Továbbképzési Ügyek Csoportjának főügyészségi csoportvezető ügyészi álláshelye esetében a pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki továbbképzési területen szerzett ügyészi tapasztalattal rendelkezik. A Fővárosi Főügyészség Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Osztályának főügyészségi csoportvezető ügyészi álláshelye esetében a pályázatok elbírálásánál előnyt élvez, aki büntetés-végrehajtási szakterületen szerzett ügyészi tapasztalattal, továbbá legalább két középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség vezetőhelyettes ügyészi álláshelye esetében a pályázatok elbírálásánál előnyt élvez, aki gazdasági szakjogász képzettséggel rendelkezik. A Jászberényi Járási Ügyészség vezetőhelyettes ügyészi álláshelyére jogszabályban elő nem írtan olyan ügyészek vagy bírák pályázhatnak, akik legalább hároméves büntetőjogi szakági ügyészi vagy bírói gyakorlattal rendelkeznek. Az ügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat, nem veheti igénybe öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás, vagy más olyan pénzbeli ellátás folyósítását, amelyet a nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani. A nem ügyész pályázót a legfőbb ügyész első alkalommal az Üjt ának (2) bekezdésében írt feltételektől függően három évre vagy határozatlan időre nevezi ki. Az ügyész járandóságára az Üjt. rendelkezései vonatkoznak. A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat, szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az előírt képesítési követelményeknek és az Üjt a (2) bekezdésében írt kinevezési feltételeknek való megfelelést (az ott írt munkakörök betöltését) igazoló eredeti okiratok vagy azok hiteles másolatai. (Utóbbinál a tényleges működés tartamát csak külön felhívásra kell igazolni.) Az ügyészségi alkalmazottnak és a volt ügyészségi alkalmazottnak a pályázatban nem kell szerepeltetni, illetőleg nem kell csatolni mindazt, amit a személyi nyilvántartás tartalmaz. (A szakmai önéletrajz nem mellőzhető.) A pályázónak a pályázatban fel kell tüntetni rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefon-, illetve telefaxszám stb.). A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, melyben kijelenti, hogy hajlandó alávetni magát a pályaalkalmassági vizsgálatnak, továbbá vállalja a vizsgálat költségeinek megelőlegezését, valamint hozzájárul ahhoz, miszerint az egészségügyi és személyes adatait a vizsgálat végzésében közreműködő szervek és személyek, a szakmai véleményt törvény alapján megismerni jogosult szervek és személyek kezeljék. A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem kerül sor.

15 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 8. szám 287 A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak az általa ellátott munkaköröktől függően egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget nem szegett meg, továbbá nem áll legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt. A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak a pályázathoz mellékelni kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását, továbbá csatolnia kell egy olyan nyilatkozatot is, amelyben kijelenti, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá nem tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytat. Az ügyészi kinevezéshez a tisztségre jelölt, pályázatot elnyert személynek külön felhívásra hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy az Üjt a (4) bekezdésének a) f) pontjaiban meghatározott körülmények vele szemben nem állnak fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény 3. -a (2) bekezdésének f) pontja értelmében az ügyész az 5. (3) bekezdésében írt eset kivételével vagyonnyilatkozat tételére kötelezett. E törvény 5. -a (1) bekezdésének a) pontja szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a 6. (2) bekezdésében írt kivétellel külön felhívásra, kinevezését megelőzően köteles eleget tenni. A pályázat érdemben nem bírálható el, ha elkésett, a hiányos pályázat benyújtója a kitűzött rövid határidő alatt a hiány pótlására szóló felhívásnak nem tesz eleget, a jelölt a kinevezés általános és különös feltételeinek nem felel meg. (A hatósági erkölcsi bizonyítványt és a vagyonnyilatkozatot említettek szerint külön felhívásra kell benyújtani.) A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi. A kinevezésről a legfőbb ügyész dönt. A pályázatnak (egy példányban): a Fővárosi Főügyészség és fővárosi kerületi ügyészségek álláshelyei esetében a Fővárosi Főügyészségre (1054 Budapest, Akadémia u. 13.) szeptember 17-én 15 óráig, a Jászberényi Járási Ügyészség álláshelye esetében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészségre (5000 Szolnok, Jókai u. 10.) szeptember 15-én 15 óráig kell beérkeznie. A pályázat eredményéről a jelentkezőket a pályázati határidő lejártát követő három hónapon belül írásban értesítjük. Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály

16 288 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 8. szám A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó meg je len tet te A ma gyar jog tu do mány klasszi ku sai so ro za tá ban Be öt hy Zsig mond ELEMI MAGYAR KÖZJOG cí mû kö te tét Az Ele mi ma gyar köz jog amely az el sõ ma gyar nyel vû köz jogi összeg zés 1846-ban lá tott napvilágot. Két rész re ta go ló dik: Ma gyar or szág pol gá ri al kot má nyá ra és köz igaz ga tá sá ra, s ezen be lül a 104 pa rag ra - fus ra tagozódó ins ti tú ci ók vi lá gos szer ke zet ben, ki fe je zõ fo gal mak kal je le ní tik meg az in téz mény rend - szert. Azért is be cses ér té kû e szin té zis, mert a klasszi ku san át me ne ti, pol gá ri át ala ku lás elõt ti mo nar chi át mu tat ja be a szer zõ, Be öt hy Zsig mond ( ), aki kez det ben köz igaz ga tá si pá lyán te vé keny ke dett, majd pálya futását 1883-ban, nyug ál lo mány ba vo nu lá sa kor ki rá lyi táb lai ta nács el nök ként fe jez te be. Szak iro dal mi munkásságáért szá mos ki tün te tés ben ré sze sült. E köz jo gi ku ri ó zu mot a ma gyar jog tör té - net, jo gi kul túr a iránt ér dek lõ dõk fi gyel mé be ajánl juk. A kö tet 142 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val. Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6.; tel.: /233), il let ve megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: , , e-ma il: meg Meg ren de lem MEGRENDELÉS Be öt hy Zsig mond ELEMI MAGYAR KÖZJOG cí mû, 142 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfá val)... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi cí mem re: A meg ren de lõ (cég) ne ve:... Cí me (vá ros, irá nyí tó szám):... Ut ca, ház szám:... Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma:... A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma:... A meg ren de lõ (cég) adó szá ma:... A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két apos ta költ ség gel együtt, aszál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal - mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre. Kel te zés: cég sze rû alá írás A szerkesztésért felelős: dr. Almási Eszter. Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., A kiadásért felelős: Majláth Zsolt László ügyvezető. Előfizetésben megrendelhető a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357, telefon: 1/ , fax: 1/ , 1/ , Előfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közreműködésével. Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 1/ ) évi éves előfizetési díj: Ft, fél évre: 9450 Ft, negyedévre: 5040 Ft. HU ISSN (Nyomtatott) HU ISSN (Online) Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizse

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. május 31. Tartalom Utasítások oldal 8/2013. (V. 17.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak jogállásával

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. március 31. Tartalom Utasítások oldal 5/2014. (III. 21.) LÜ utasítás non-profit szervezetek ügyészségi

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 4. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 4. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 4. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. április 30. Tartalom Utasítások oldal 6/2014. (IV. 18.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben a

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. február 28. Tartalom Utasítások oldal 3/2014. (II. 21.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. március 31. Tartalom Oldal Jogszabályok 2012. évi V. törvény a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. február 28. Tartalom Utasítások oldal 2/2015. (II. 4.) LÜ utasítás az ügyészek továbbképzéséről

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Határozatok. 2/2015. BJE jogegységi határozat... 146.

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Határozatok. 2/2015. BJE jogegységi határozat... 146. LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. július 31. Tartalom Határozatok oldal 2/2015. BJE jogegységi határozat... 146 Utasítások 11/2015.

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. május 31. Tartalom Utasítások oldal 8/2014. (V. 16.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak hivatalos

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. augusztus 15., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 31/2014. (VIII. 15.) EMMI utasítás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Szabályzatáról

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. július 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 7. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. július 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 7. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 7. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. július 31. TARTALOM UTASÍTÁSOK Oldal SZEMÉLYI HÍREK Oldal Kinevezések.... 373 13/2007. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a Magyar

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. február 28. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 2. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. február 28. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 2. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. február 28. TARTALOM Oldal Oldal KÖRLEVELEK 1/2009. (ÜK. 2.) együttes fõov. körlevél a Vádképviseleti Informatikai

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. május 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 5. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. május 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 5. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 5. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. május 31. TARTALOM UTASÍTÁSOK Oldal SZEMÉLYI HÍREK Oldal 7/2007. (ÜK. 5.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak egyes

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. február 28. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 2. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖRLEVELEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. február 28. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 2. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖRLEVELEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. február 28. TARTALOM UTASÍTÁSOK Oldal 2/2007. (ÜK. 2.) LÜ utasítás az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatának

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM UTASÍTÁSOK

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM UTASÍTÁSOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. június 30. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 6/2010. (ÜK. 6.) LÜ utasítás a Legfõbb Ügyészség egyes gazdálkodási szabályairól...

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2010. augusztus 31. LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 8. SZÁM. TARTALOM Oldal JOGSZABÁLYOK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2010. augusztus 31. LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 8. SZÁM. TARTALOM Oldal JOGSZABÁLYOK SZEMÉLYI HÍREK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 8. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. augusztus 31. TARTALOM Oldal JOGSZABÁLYOK Az Alkotmány 2010. augusztus 11-i módosítása a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. július 31. Tartalom Jogszabályok oldal 2013. évi CXXXI. törvény egyes törvényeknek az Alaptörvény

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. december 31. Tartalom Utasítások oldal 19/2014. (XII. 12.) LÜ utasítás az ügyészség Informatikai

Részletesebben

2011. évi CLXIV. törvény. a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

2011. évi CLXIV. törvény. a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról 2011. évi CLXIV. törvény a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról (2012. március 1-jétől hatályos szöveg) I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek 105. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 28/2010. (XII. 31.) BM utasítás a Belügyminisztérium

Részletesebben

Tör vé nyek. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* I. FEJEZET AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. Az egyéni vállalkozói tevékenység

Tör vé nyek. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* I. FEJEZET AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. Az egyéni vállalkozói tevékenység 40136 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 161. szám II. Tör vé nyek 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* Az Országgyûlés elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 10. szám 2011. október 26. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

T A R T A L O M. Jog sza bá lyok

T A R T A L O M. Jog sza bá lyok CXXXVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2010. no vem ber 4. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 2010. évi XCI II. tör vény A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

HELYESBÍTÉS. Tisztelt Olvasó/Pályázó!

HELYESBÍTÉS. Tisztelt Olvasó/Pályázó! HELYESBÍTÉS Tisztelt Olvasó/Pályázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Bírósági Közlöny 2011/10. számának 9. oldalán a 6. és 7. szám alatti pályázatok benyújtási címe elírásra került (8000 Székesfehérvár, Széchenyi

Részletesebben

1/2012. (V. 31.) VM KÁT utasítás. a Vidékfejlesztési Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

1/2012. (V. 31.) VM KÁT utasítás. a Vidékfejlesztési Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról 1/2012. (V. 31.) VM KÁT utasítás a Vidékfejlesztési Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök 19. szám Ára: 250, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2008. (II. 7.) Korm. r. A Kor mány nak a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek kel össze

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 36. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 36. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 36. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. július 22., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 25/2013. (VII. 22.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Működési

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/13. szám Budapest, 2011. október 10.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/13. szám Budapest, 2011. október 10. 2011/13. szám Budapest, 2011. október 10. Szám: 29432/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 2/2011. (OT 13.) ORFK intézkedés az Országos

Részletesebben