dr. Alt Mónika Anetta, adjunktus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "dr. Alt Mónika Anetta, adjunktus"

Átírás

1 BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI MAGYAR INTÉZET JAVASOLT ÁLLAMVŐZSGA/DISSZERTÁCIÓ TÉMÁK A AS TANÉVRE dr. Vorzsák Álmos, egyetemi tanár 1 A kereslet kutatása X termék/szolgáltatás piacán 2 X termék piacának szegmentálása 3 Termékpolitika Y vállalatnál 4 Az X termék pozicionálása Z piacon 5 Az X termék márka imázsa 6 Árpolitika Y vállalatnál 7 Y vállalat marketingkommunikációja 8 A reklám hatása a nőkre/férfiakra/gyerekekre/nyugdíjasokra stb. 9 Internetes marketing Y vállalatnál 10 Y turisztikai iroda marketingpolitikája (termék/ár/értékesítés/kommunikáció) 11 Y megye/régió/település turisztikai piaca 12 Y megye/régió/település turisztikai vonzereje 13 Gyártmányfejlesztés Y vállalatnál 14 Y vállalat értékesítési politikája 15 Y vállalat X terméke iránti fogyasztói magatartás (nők/férfiak/gyerekek esetében) 16 A marketingtevékenység megszervezése Y vállalatnál 17 A szolgáltatásmarketing-mix Y vállalatnál 18 Y vállalat részvétele kiállításokon és vásárokon 19 Szolgáltatások minősége és piaci hatása 20 Fogyasztói ismeretek, attitűdök vásárlási szándék vizsgálata X termék esetében 21 Vásárlási döntési folyamat X termék esetében dr. Nagy Ágnes, docens 1 Egy hitelintézet CAMPL alapú elemzése, hitelintézeti törvény bankokra vonatkozó szabályai 2 Hitelintézeti Treasury szolgáltatások a kockázatcsökkentés szolgálatában, banki kockázatok, banki kockázatkezelés 3 Egy adott bankfiók teljesítményének átfogó elemzése, a banki működés hatékonyságát mérő pénzügyi mutatószámok 4 Egy banki szolgáltatás ügyvitelének áttekintése, aktív bankügyletek 5 A lakosság hiteleinek szerkezeti elemzése 6 Az új bázeli tőkemegfelelési elvek adaptációjának esetleges problémái egy hazai bank példáján, hitelintézeti törvény elírásai 7 Monetáris politika, monetáris politikai dilemmák 8 Kamattranszmisszió, azaz hogyan hat a jegybanki kamat változása a kereskedelmi banki kamatokra? 9 A bankszektor válsága és a reálgazdasági válság összefüggései 10 A lízing tevékenység elemzése 11 A könyvvizsgálat elméleti és módszertani kérdései 12 A könyvvizsgálati standardok szerepe a gazdasági folyamatok megítélésében 13 Számviteli harmonizáció Európában és a romániai könyvvizsgálati elírások harmonizációja 14 A könyvvizsgálati standardok kialakításának időszerű kérdései Romániában 15 A hitelintézetek könyvvizsgálati feladatai 16 Az ellenőrzés hatásainak kezelése a gyakorlatban 17 A költségvetési szervek és belső ellenőrzési rendszerének működése 18 Speciális könyvvizsgálati feladatok az államháztartás rendszerében 19 Adóellenőrzés egy adófajta esetében, az adózás rendjéről szóló törvény figyelembe vételével 20 Egy vállalkozás költségvetési kapcsolatainak teljes vagy részleges bemutatása, az ÁFA, jövedelemadó, nyereségadó szabályainak ellenőrzése 1

2 dr. Pete István, docens 1 Az általános forgalmi adó jellemzői, működése és számvitele Romániában vagy egy konkrét vállalkozás példáján 2 Import-export műveletek sajátosságai és könyvelése egy konkrét vállalkozás példáján 3 Személyzettel szembeni elszámolások bemutatása és könyvelése egy konkrét vállalkozás példáján 4 Turisztikai egységek működési, számviteli és adózási sajátosságai 5 Az operatív és pénzügyi lízing ügyletek közötti hasonlóságok és különbségek és ezek számviteli sajátosságai 6 Készletgazdálkodás, értékelés és könyvelés egy konkrét vállalkozás példáján 7 Egy vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása a pénzügyi kimutatások adatainak felhasználásával 8 Vállalkozások által fizetett járulékok, illetékek és adók számítás, könyvelés és elemzés 9 Vállalkozások tőkeszerkezetének értékelése, elemzése és számviteli sajátosságai 10 Az éves beszámoló összeállításának, elemzésének elméleti és gyakorlati kérdései 11 Az eredmény számítása, könyvelése és elemzése elméleti lehetőségek és gyakorlati bemutatások 12 A beruházások mint a gazdasági tevékenység feltételei. Beruházások gazdálkodása, értékelése, könyvelése és elemzése egy konkrét vállalkozásnál. 13 A vezetői számvitel alkalmazási területei 14 Önköltségszámítási módszerek alkalmazása esettanulmány egy konkrét gazdálkodó szervezetnél 15 Vállalati teljesítménymérés a vezetői számvitel információk felhasználásával dr. Alt Mónika Anetta, adjunktus 1. A kereslet kutatása X termék/szolgáltatás piacán 2. X termék piacának szegmentálása 3. Termékpolitika Y vállalatnál 4. Az X termék pozicionálása Z piacon 5. Az X termék márka imázsa 6. Árpolitika Y vállalatnál 7. Y vállalat marketingkommunikációja 8 A reklám hatása a nőkre/férfiakra/gyerekekre/nyugdíjasokra stb Internetes marketing Y vállalatnál Y turisztikai iroda marketingpolitikája (termék/ár/értékesítés/kommunikáció) Y megye/régió/település turisztikai piaca Y megye/régió/település turisztikai vonzereje A kereslet kutatása X termék/szolgáltatás piacán Marketing információs rendszer Y vállalatnál Y vállalat marketing környezete A fogyasztók ismerete a marketing technikákról X termék/y vállalat marketing terve Marketing stratégiák Y vállalatnál Marketing stratégiák és a termék életciklusa 20 Értékesítési rendszerek kidolgozása Y vállalatnál 21 A személyes értékesítés Y vállalatnál 22 Vásárlásösztönzés Y vállalatnál 23 Direkt marketing Y vállalatnál 2

3 dr. Avornicului Mihály, adjunktus 1 Egy online áruház megtervezése objektumorientált módszerekkel 2 ERP rendszer bevezetése egy KKV esetén 3 Egy GPS rendszer megtervezése és implementálása android telefonokra 4 Modellvezérelt tervezés egyedi gazdasági alkalmazás esetén 5 Internetes lehetőségek a tőzsdei elemzésben 6 Az információ szerepe a turizmusban 7 Elektronikus- és mobil kereskedelem a székelyföldi turizmusban 8 Online devizakereskedelemi lehetőségek és trendek 9 Elektronikus- és mobil kereskedelem a romániai autóalkatrész piacon. 10 Elektronikus aláírás. Trendek és alkalmazási lehetőségek a banki szektorban 11 Aukció az Interneten. Trendek és alkalmazási lehetőségek a közintézmények esetén 12 A nemzetközi pénzügyi válság hatása a romániai elektronikus kereskedelemre 13 Internet- és mobil banking két romániai banknál 14 E-government a romániai nagyvárosokban 15 E-logisztikai rendszerek jövője 16 Elektronikus piacterek megvalósítása 17 Az online- reklám és marketing szerepe a székelyföldi önkormányzatok életében 18 Online marketing egy szállodalánc esetében 19 Online marketing alkalmazása a székelyföldi turizmusban 20 Egy mobil távközlési cég online marketing stratégiája, a piacbefolyásolás lehetséges eszközei 21 Mobil learning és az élethosszig tartó tanulás kapcsolta 22 Egy Kis-Küküllő menti borászati mikrovállalkozás informatikai támogatása A Richter gyógyszertárlánc disztribúciós rendszerének informatikai alapjai és a jövőbeli fejlesztések 23 lehetőségei Romániában 24. IT infrastruktúra optimalizálása egy KKV esetén, esettanulmány 25. Számítógéppel támogatott auditálási technikák dr. Benyovszki Annamária, adjunktus 1 A hitelfelvételre ható tényezők vizsgálata a romániai háztartások körében 2 Hitelkockázati felárak vizsgálata 3 A bankközi jutalékok szerepe a bankkártya piacon 4 A bankpiaci verseny elemzése 5 Bázeli Tőkeegyezmény múltja, jelene és jövője 6 Kockázatalapú tőkeallokáció 7 A hitelminősítő ügynökségek jelentősége 8 A kis- és középvállalkozások banki hitelezése 9 Eszköz forrás menedzsment a kereskedelmi bankoknál 10 A bankrendszer jövedelmezőségének vizsgálata 11 Stressz tesztek a banki kockázatkezelésben 12 Adott bank fizetési forgalmának elemzése 13 Hitelezési eljárások összehasonlító elemzése (társasági forma és iparág alapján) 14 Credit scoring modellek: mikro- makro megközelítés 15 Hitelkockázati céltartalék képzési politikák összehasonlító elemzés 16 A romániai bankközi piac elemzése 17 Pénzforgalom Romániában 18 A romániai bankszektor tevékenységének prociklikussága 19 A romániai háztartások megtakarítási szokásainak vizsgálata 20 A romániai bankok hatékonyságának elemzése 3

4 dr. Cardoş Ildikó-Réka, adjunktus, dr. Fekete Pali Pista Szilveszter, adjunktus, 1 A nyereségadó jellemzői, számítása és könyvelése egy konkrét vállalkozás példáján 2 Munkavállalói juttatások jellegzetességei és könyvelése a hazai jogszabályok és IFRS-ek tükrében 3 A lízingügyletek számviteli elszámolása 4 A vállalati hitelezés formái és ezek számviteli sajátosságai 5 A nonprofit gazdasági társaságok működése, számvitele, adózása 6 Közintézmények működésének és számvitelének sajátosságai 7 Tárgyi eszköz gazdálkodás, karbantartás, értékelés és könyvelés egy konkrét vállalkozás példáján 8 A vállalkozás vagyoni-, pénzügyi-, és likviditási helyzetének elemzése az éves beszámolók alapján 9 A számviteli információs rendszer és pénzügyi kimutatások szükségessége és fontossága a döntéshozatalban 10 Számviteli politikák alkalmazása a hazai gyakorlatban esettanulmány a Bukaresti Értéktőzsdén jegyzett vállalkozások esetében 11 A vezetői számvitel gyakorlata és eredménye egy konkrét gazdálkodó szervezetnél 12 Költség- és önköltségszámítás alkalmazása a romániai gazdálkodó szervezeteknél 13 Hagyományos versus korszerű költségszámítási módszerek alkalmazása esettanulmány egy konkrét gazdálkodó szervezetnél 14 A tevékenység alapú költségszámítási rendszer bevezetésének és kialakításának lépései egy termelő vállalkozás példáján 15 A vezetői számvitel és a vállalati általános költségvetések szerepe a döntéshozatalban 1 A stratégiai tervezés folyamata. XY vállalat esete. dr. Györfy Lehel-Zoltán, adjunktus 2 Stratégiai döntési pontok az AB ágazatban/termékpályán. XY vállalat esete 3 Stratégia és struktúra kapcsolata. Az XY vállalat esete 4 Szervezeti magatartási elemek javítása az XY vállalatnál 5 Szervezeti magatartási elemek hatása az XY vállalat teljesítményére 6 Szervezeti struktúra és szervezeti kultúra kapcsolata. Az XY vállalat esete 7 Vállalatkormányzási kihívások az XY vállalatnál 8 Szervezeti struktúra átalakítás az XY vállalatnál 9 Teljesítményértékelési mechanizmusok. Az XY vállalat esete. 10 Stratégiai és operatív tervezés kapcsolata. Az XY vállalat esete. 11 A Balanced Scorecard módszer és alkalmazása. Az XY vállalat esete. 12 Az üzleti tervezés szerepe a vállalkozások magvető szakaszában. Az XY vállalat esete. 13 Az üzleti tervezés szerepe a KKV-k start-up szakaszában. Az XY vállalat esete. 14 Az üzleti tervezés szerepe a KKV menedzsmentben. Az XY vállalat esete. 15 Üzleti tervezés a növekedési szakaszban. Az XY vállalat esete. 16 Stratégiaalkotás és üzleti tervezés kapcsolata. Az XY kisvállalat esete. 17 Döntési pontok a vállalkozás életciklusában. XY vállalat esete. 18 Belső vállalkozás. XY vállalat esete. 19 Vállalkozásfejlesztési stratégia az AB terület (helység, megye, régió) számára 20 Vállalkozói aktivitás vizsgálata AB területen 4

5 dr. Juhász Jácint-Attila, adjunktus 1 Egy adó közösségi projekt költség-haszon elemzése 2 Egy kormányzati program kiértékelése 3 Egy adott externália potenciális kezelési lehetőségei 4 Egy adott közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő probléma lehetséges kezelési lehetőségei 5 Egy adott termék adóteher-áthárításának mechanizmusa 6 Egy vállalat forgótőke-menedzsmentje 7 Egy vállalat kereskedelmi hitelpolitikájának optimalizálása 8 Tőzsdén jegyzett vállalatok osztalékfizetési politikáját meghatározó tényezők 9 Tőzsdén jegyzett vállalatok finanszírozási politikáját meghatározó tényezők 10 Egy vállalati beruházási projekt megvalósításának kiértékelése 11 Egy vállalat potenciális gépcseréjének kiértékelése 12 Egy vállalat kapacitás-bővítési döntésének előkészítése 13 Egy vállalat beruházás-időzítési problémájának bemutatása 14 Egy adott vállalat tevékenységének kiértékelése 15 Egy adott vállalat értékének meghatározása FCF-alapú, eszköz alapú és szórzószámos értékelés alapján 16 Egy adott vállalat likviditási tervének elkészítése 17 Operatív lízing vs. hitel a felmondási lehetőség kiértékelésével 18 Egy vállalat kapacitás-bővítési döntésének előkészítése 19 Egy vállalat beruházás-időzítési problémájának bemutatása 20 Változó technológia alkalmazása nyújtotta rugalmasság értékének meghatározása 21 Egy vállalat kutatás-fejlesztési tevékenysége mint reálopció 22 Vállalati hitelgarancia értékelése reálopciós módszerek segítségéve dr. Kerekes Kinga, adjunktus 1 Munkatermelékenység és jövedelmezőség vizsgálata: 1.1. iparban, 1.2. mezőgazdaságban, szolgáltatásokban Munkafolyamatok elemzése-optimalizálása A munkahelykialakítás hatása a teljesítményre A gazdasági válság hatása a vállalat munkaerőgazdálkodására A szervezeti kultúra hatása a munkamotivációra A teljesítményértékelés és a kiválasztás kapcsolata A teljesítményértékelés és az ösztönzés kapcsolata A munkaerőszükséglet optimalizálása Elbocsátások menedzsmentje Nemzetközi vállalatok HRM-je A HEM, mint versenyképességi tényező Ösztönzési módszerek hatékonysága ágazati összehasonlítás: iparban, mezőgazdaságban, szolgáltatásokban A szervezeti változások kommunikálása Szervezeti kommunikáció és alkalmazotti megelégedettség A projektek szerepe a stratégia megvalósításában Vállalati projektek sikerességének elemzése Erőforrások biztosítása a projektekben HEM a projektekben 5

6 dr. Kovács Gyöngyvér, adjunktus 1 A romániai magyar nyelvő felsőoktatás online jelenléte 2 E-learning és mobile learning lehetőségek a romániai felsőoktatásban 3 Online marketing online ajánlórendszerek 4 A webes/virtuális közösségek fejlődése és értékteremtése 5 Aukció az Őnterneten. Megvalósítások és lehetőségek a romániai közintézmények esetén 6 Vezetői információs rendszerek elmélet és gyakorlat egy romániai KKV-nál 7 Raktárkészlet-nyilvántartó rendszer adatbázisának tervezése 8 Elektronikus betegnyilvántartás. Beteg-nyilvántartó rendszer adatbázisának tervezése 9 Mobil alkalmazások biztonsága 10 Felhő alapú (Cloud Computing) technológiák és módszerek a mobil alkalmazásokban 11 Az online reklámok hatékonysága 12 Online aukciós portálok 13 Utazási iroda információs rendszere 14 Turisztikai és szállásközvetítő portál Drupal-ban 15 Vállalati dokumentum- és tartalomkezelés 16 mhealth - a mobil alkalmazások lehetőségei az egészségügyben 17 Online közösségi alkalmazások a tanulásban 18 CRM rendszer tervezése 19 Számlázó ügyfélnyilvántartó rendszer adatbázisának tervezése 20 Közúti szállítmányozás információs rendszerének tervezése dr. Molnár Judit, adjunktus 1 A költségvetés hiánya, a hiány csökkentése és ennek hatása a romániai vállalkozásokra 2 Gazdasági növekedés, felzárkózás és költségvetési politika egy kis, nyitott gazdaságban 3 Reálkonvergencia az EU-ban 4 Államháztartási reformelképzelések Romániában 5 Pénzügyi válság és gazdasági növekedés 6 Pénzügyi stabilitás és növekedés a feltörekvő országokban 7 Fiskális fegyelem a feltörekvő országokban 8 A pénzügyi sebezhetőség forrásai az EU-ba újonnan csatlakozott országokban 9 A gazdasági intézmények szerepe Románia hosszú távú növekedésében 10 A romániai villamosenergia-ipar hosszú távú fejlődési irányzatai 11 A kis- és középvállalkozások innovációs aktivitásának és készségének vizsgálata az infokommunikációs szektorban 12 A tőke szabad áramlásának hatásai a román pénzügyi rendszerben, az Európai Uniós csatlakozást követően 13 A román gazdaság tőkevonzó képességének fő tényezői a nemzetgazdaság különböző ágazataiban Az euró romániai bevezetéséhez vezető, társadalmi és gazdasági szempontból optimális út jellemzőiről, 14 annak ütemezéséről. (különös tekintettel a növekedés, az egyensúly, a bevezetéshez szükséges konvergencia követelmények és az állami szerepvállalás mértékének lehetséges alakulásáról) 15 Kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei a román pénzügyi piacon 16 A vállalati továbbképzések és az önképzés lehetőségei az egyéni karrier menedzselésére 17 Az oktatási rendszer által képzett munkaerő jellegének és a vállalati szektor munkaerő-igényének összehasonlítása egy konkrét régióban vagy iparágban 18 Munkaerő-piaci tendenciák az Európai Unióban. A nem hagyományos foglalkoztatási formák térnyerésének, a munkaviszonyok változásának vizsgálata napjainkban 19 A munkanélküliség regionális egyenlőtlenségei Romániában között 20 A román gazdaság tudásalapú szerveződésének mérése 21 A felsőfokú képzettségű szakemberállomány összehasonlító statisztikai vizsgálata az EU országaiban 6

7 dr. Nagy Bálint-Zsolt, adjunktus 1 Befektetési alapok teljesítménye, aktív és passzív portfóliókezelés 2 Nyílt és zártvégű befektetési alapok Romániában 3 A tőkepiaci árfolyamok egyensúlyi modelljének (CAPM) tesztelése 4 Portfóliók szisztematikus es nem szisztematikus kockázatának mérése 5 Kockáztatott érték (VaR) számítások portfóliók esetén 6 Pénzügyi viselkedéstan (behavioural finance) 7 Kockázati prémiumok alakulása különböző piacokon 8 Spekulatív buborékok 9 Az algoritmikus kereskedés hatásai 10 Jelentős tőzsdei összeomlások (krachok) összehasonlító vizsgálata 11 Tőzsdék versus tőzsdén kívüli (over the counter, OTC) piacok 12 Az újfajta elektronikus kereskedési platformok térnyerése 13 Elsődleges nyilvános kibocsátások (IPO) Romániában 14 Kötvénykibocsátás sajátosságai Romániában, külföldön 15 Fedezeti ügyletek (hedging) az árfolyamkockázat kezelésére 16 Opciós ügyletek a romániai piacon 17 Futures ügyletek a romániai piacon 1 Rövid távú kapacitáselemzés dr. Petru Tünde Petra, adjunktus 2 Kapacitások kialakítására vonatkozó hosszú távú döntések elemzése 3 Telephelyválasztás kérdései a vállalati gyakorlatban 4 Szűk keresztmetszet elemzés és termelősor kiegyensúlyozása 5 Erőforrások elrendezésének tervezése 6 Termelés-stratégiai döntések és hatásuk a vállalat pénzügyi helyzetére 7 Termékkínálat összetételének optimális kialakítása 8 Aggregált termeléstervezés eszközei a gyakorlatban 9 Anyagigény tervezés a gyakorlatban 10 Termelési feladatok ütemezése 11 Termelésirányítási informatikai rendszer bevezetése 12 Teljes körő minőségirányítás alkalmazása a termelésben 13 Statisztikai folyamatszabályozás: méréses szabályozókártyák alkalmazása 14 Statisztikai folyamatszabályozás: minősítéses szabályozókártyák alkalmazása 15 Hat szigma módszer alkalmazása 16 Sorbanállási rendszerek alkalmazása és teljesítményjavítás 17 A karcsúsított termelés alapelveinek gyakorlati alkalmazása 18 Termelési folyamatok tervezése és átfutási idők csökkentése 19 Karcsúsított termelés bevezetésének hatásai 20 Telies körű minőségmenedzsment statisztikai eszközei 21 JIT vagy MRP rendszer? Pro és kontra 7

8 dr. Szász Levente, adjunktus 1 Termelési/szolgáltatási kapacitások kialakítására vonatkozó vállalati döntések elemzése Termelési (működési) stratégia döntéseinek elemzése egy termelő vagy szolgáltató vállalatnál. Külső 2 környezet üzleti stratégia termelési stratégia összefüggéseinek vizsgálata. 3 Termelés-stratégiai döntések és hatásuk a vállalat pénzügyi helyzetére 4 Aggregált termeléstervezés eszközei a gyakorlatban Termelésirányítási informatikai rendszer bevezetése, valamint a várható működési és pénzügyi hatások 5 elemzése 6 Anyagigény tervezési (MRP) rendszer alkalmazása a vállalatnál 7 Sorbanállási rendszerek alkalmazása és teljesítményjavítás termelő vagy szolgáltató vállalatnál 8 A Teljeskörű Minőségmenedzsment (TQM) elvek gyakorlati alkalmazása termelő és szolgáltató vállalatoknál 9 A statisztikai folyamatszabályozás eszközeinek alkalmazása termelő és szolgáltató vállalatoknál CRM rendszer bevezetése a gyakorlatban, valamint a várható működési és pénzügyi hatások elemzése A szolgálatosodás folyamata, avagy a szolgáltatások nyújtásának térnyerése termelő vállalatoknál. A szolgálatosodás stratégiai, működési és pénzügyi hatásainak elemzése. 12 Logisztikai (informatikai) rendszerek kiválasztásának és bevezetésének elemzése egy vállalatnál 13 Logisztikai (informatikai) rendszerek hatása a vállalat működésére és pénzügyi helyzetére 14 Szállítási rendszerek és szállítási hálózatok optimalizálása 15 Raktározási rendszerek és raktározási hálózatok optimalizálása Készletgazdálkodási modellek alkalmazása a vállalati gyakorlatban (determinisztikus -sztochasztikus, 16 egytermékes - többtermékes, kapacitáskorlátos, árdiszkontálásos stb. modellek). drd. Kovács Ildikó, tanársegéd 1 A verseny mérése egy adott iparágban (mikroökonómia) 2 A gazdasági növekedés és fejlődés alternatív megközelítései (makroökönómia) 3 A biztosítások szabályozásának kérdései (biztosítás) Egy Romániába települt multinacionális vállalat gazdasági kapcsolatai (input-output) (összehasonlító 4 menedzsment) drd. Pál Zsuzsa, tanársegéd 1 A kereslet kutatása egy termék/szolgáltatás piacán 2 Egy termék piacának szegmentálása 3 Termékpolitika egy vállalatnál 4 Egy termék/márka pozicionálása 5 Egy márka imázsa 6 Árpolitika valamely vállalatnál 7 Valamely vállalat marketingkommunikációja 8 Valamely vállalat értékesítési politikája 9 Valamely termék iránti fogyasztói magatartás tanulmányozása különböző szegmentumok szerint 10 A marketingtevékenység megszervezése egy vállalatnál 11 A szolgáltatásmarketing-mix megtervezése egy vállalatnál 12 A Szolgáltatások minősége és piaci hatása 13 A vásárlási döntési folyamat tényezői valamely termék esetében 14 Ökotermékek iránti fogyasztói magatartás 8

dr. Alt Mónika Anetta, docens dr. Avornicului Mihály, adjunktus

dr. Alt Mónika Anetta, docens dr. Avornicului Mihály, adjunktus BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI MAGYAR INTÉZET JAVASOLT SZAKDOLGOZAT TÉMÁK dr. Alt Mónika Anetta, docens Marketingkutatás

Részletesebben

Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet

Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Dr. Bencsik Mária docens 1. A magyar személyi jövedelemadó rendszer jellemzői és működésének elemzése példák alapján 2. A Szja alaptörvényt

Részletesebben

TDK témakörök. Dr. Berecz József főiskolai docens. Borbás László adjunktus. Dr. Francsovics Anna egyetemi docens

TDK témakörök. Dr. Berecz József főiskolai docens. Borbás László adjunktus. Dr. Francsovics Anna egyetemi docens Dr. Berecz József főiskolai docens TDK témakörök 1. A benchmarking gyakorlati alkalmazása 2. A fogyasztóvédelem követelményei és megjelenése a vállalkozások tevékenységében. 3. Koncessziós társaságok működésének

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK 2014/2015. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témák VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK Kockázatmenedzsment - biztosítás-gazdaságtan A kockázat kezelésének vállalatgazdasági

Részletesebben

OE KGK Szervezési és Vezetési Intézet

OE KGK Szervezési és Vezetési Intézet Ajánlott szakdolgozat témák Műszaki menedzser szak, szervező informatika szakirány, controlling szakirány Gazdálkodási és menedzsment szak, vállalkozásszervezés szakirány Pénzügyi és számviteli ismeretek

Részletesebben

VÁLLALATGAZDSÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET által 2011/2012. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témái

VÁLLALATGAZDSÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET által 2011/2012. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témái VÁLLALATGAZDSÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET által 2011/2012. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témái Kockázatmenedzsment - biztosításgazdaságtan A kockázat kezelésének vállalatgazdasági

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 2014/2015. I. félévben)

Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 2014/2015. I. félévben) Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 204/205. I. félévben) Alkalmazott Természettudományi Intézet Dr. Lányi Katalin (66) 56-60 lanyi.katalin@gk.szie.hu Műanyag palackok újrahasznosítása. A fosszilis

Részletesebben

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A JOGI ISMERETEK modul vizsgakövetelményei Az okleveles

Részletesebben

Záróvizsga ellenőrző kérdések

Záróvizsga ellenőrző kérdések Záróvizsga ellenőrző kérdések Pénzügy (Pénzügy szak) Elemzés ellenőrzés ( Pénzügy, Számvitel, Gazdasági informatika szak) Informatika (Számvitel, Gazdasági informatika szak) Alkalmazott HEM (HEM szak)

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Kereskedelmi szak 2007. tavaszi félév Tisztelt Hallgató! A meghirdetett szakdolgozati témák választékának kialakításakor a Kereskedelmi és Marketing Tanszék alapvetően

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. május 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedelmi

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Dr. Kovács Judit tanársegéd

Dr. Kovács Judit tanársegéd Tantárgy neve: Matematika I. Kreditpont: 5 Nappali tagozat 1. félév 2 2 0 v Levelező tagozat 1. félév 20 0 0 v Dr. Kovács Judit tanársegéd Egyváltozós valós függvény. Függvénytani alapfogalmak. Elemi függvények.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat LG1501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY Zalaegerszeg, 2011. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Tantárgy neve Modul Kredit Vállalkozástan C 6 Projektmenedzsment D.2 3

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

KONTROLLING SZAKIRÁNY

KONTROLLING SZAKIRÁNY Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KÖZGAZDÁSZ GAZDÁLKODÁSI SZAK KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS KONTROLLING SZAKIRÁNY Előterjesztés: A Kari Tanács 2004, november 14. Előterjesztő: Szórádiné Szabó Márta, tanszékvezető

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési tájékoztató Mérlegképes könyvelő szakképesítés () Érvényes: 2012 szeptemberétől TARTALOMJEGYZÉK Általános adatok... 3 A képzés struktúrája, vizsgák és mentességek...

Részletesebben

Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK!

Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK! Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK! Az idei tanévben, a lentebb olvasható témakörökbıl lehet szakdolgozat

Részletesebben

4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0

4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0 4.2. A modulok (tantárgyak összesítése) Tantárgy neve: Közgazdaságtan (makroökonómia) Az oktatás időterve: 1. félév Heti óraszám: 2+0 Tantárgy neve: Közgazdaságtan (mikroökonómia) Az oktatás időterve:

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Mérlegképes

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 9. számú melléklet AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. A képzés szabályozásának

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER

KERESKEDELMI MENEDZSER KERESKEDELMI MENEDZSER I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR Szakképesítés OKJ azonosító száma: 55 3441 01 Érvényes: 2010. május 3-tól Banki szakügyintéző tételsor 2010. 1. Bankrendszerek felépítése,

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 4. számú melléklet AZ 55 343 0 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 0 000 55 0 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. Általános irányelvek. A képzés szabályozásának jogi háttere

Részletesebben