dr. Alt Mónika Anetta, adjunktus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "dr. Alt Mónika Anetta, adjunktus"

Átírás

1 BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI MAGYAR INTÉZET JAVASOLT ÁLLAMVŐZSGA/DISSZERTÁCIÓ TÉMÁK A AS TANÉVRE dr. Vorzsák Álmos, egyetemi tanár 1 A kereslet kutatása X termék/szolgáltatás piacán 2 X termék piacának szegmentálása 3 Termékpolitika Y vállalatnál 4 Az X termék pozicionálása Z piacon 5 Az X termék márka imázsa 6 Árpolitika Y vállalatnál 7 Y vállalat marketingkommunikációja 8 A reklám hatása a nőkre/férfiakra/gyerekekre/nyugdíjasokra stb. 9 Internetes marketing Y vállalatnál 10 Y turisztikai iroda marketingpolitikája (termék/ár/értékesítés/kommunikáció) 11 Y megye/régió/település turisztikai piaca 12 Y megye/régió/település turisztikai vonzereje 13 Gyártmányfejlesztés Y vállalatnál 14 Y vállalat értékesítési politikája 15 Y vállalat X terméke iránti fogyasztói magatartás (nők/férfiak/gyerekek esetében) 16 A marketingtevékenység megszervezése Y vállalatnál 17 A szolgáltatásmarketing-mix Y vállalatnál 18 Y vállalat részvétele kiállításokon és vásárokon 19 Szolgáltatások minősége és piaci hatása 20 Fogyasztói ismeretek, attitűdök vásárlási szándék vizsgálata X termék esetében 21 Vásárlási döntési folyamat X termék esetében dr. Nagy Ágnes, docens 1 Egy hitelintézet CAMPL alapú elemzése, hitelintézeti törvény bankokra vonatkozó szabályai 2 Hitelintézeti Treasury szolgáltatások a kockázatcsökkentés szolgálatában, banki kockázatok, banki kockázatkezelés 3 Egy adott bankfiók teljesítményének átfogó elemzése, a banki működés hatékonyságát mérő pénzügyi mutatószámok 4 Egy banki szolgáltatás ügyvitelének áttekintése, aktív bankügyletek 5 A lakosság hiteleinek szerkezeti elemzése 6 Az új bázeli tőkemegfelelési elvek adaptációjának esetleges problémái egy hazai bank példáján, hitelintézeti törvény elírásai 7 Monetáris politika, monetáris politikai dilemmák 8 Kamattranszmisszió, azaz hogyan hat a jegybanki kamat változása a kereskedelmi banki kamatokra? 9 A bankszektor válsága és a reálgazdasági válság összefüggései 10 A lízing tevékenység elemzése 11 A könyvvizsgálat elméleti és módszertani kérdései 12 A könyvvizsgálati standardok szerepe a gazdasági folyamatok megítélésében 13 Számviteli harmonizáció Európában és a romániai könyvvizsgálati elírások harmonizációja 14 A könyvvizsgálati standardok kialakításának időszerű kérdései Romániában 15 A hitelintézetek könyvvizsgálati feladatai 16 Az ellenőrzés hatásainak kezelése a gyakorlatban 17 A költségvetési szervek és belső ellenőrzési rendszerének működése 18 Speciális könyvvizsgálati feladatok az államháztartás rendszerében 19 Adóellenőrzés egy adófajta esetében, az adózás rendjéről szóló törvény figyelembe vételével 20 Egy vállalkozás költségvetési kapcsolatainak teljes vagy részleges bemutatása, az ÁFA, jövedelemadó, nyereségadó szabályainak ellenőrzése 1

2 dr. Pete István, docens 1 Az általános forgalmi adó jellemzői, működése és számvitele Romániában vagy egy konkrét vállalkozás példáján 2 Import-export műveletek sajátosságai és könyvelése egy konkrét vállalkozás példáján 3 Személyzettel szembeni elszámolások bemutatása és könyvelése egy konkrét vállalkozás példáján 4 Turisztikai egységek működési, számviteli és adózási sajátosságai 5 Az operatív és pénzügyi lízing ügyletek közötti hasonlóságok és különbségek és ezek számviteli sajátosságai 6 Készletgazdálkodás, értékelés és könyvelés egy konkrét vállalkozás példáján 7 Egy vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása a pénzügyi kimutatások adatainak felhasználásával 8 Vállalkozások által fizetett járulékok, illetékek és adók számítás, könyvelés és elemzés 9 Vállalkozások tőkeszerkezetének értékelése, elemzése és számviteli sajátosságai 10 Az éves beszámoló összeállításának, elemzésének elméleti és gyakorlati kérdései 11 Az eredmény számítása, könyvelése és elemzése elméleti lehetőségek és gyakorlati bemutatások 12 A beruházások mint a gazdasági tevékenység feltételei. Beruházások gazdálkodása, értékelése, könyvelése és elemzése egy konkrét vállalkozásnál. 13 A vezetői számvitel alkalmazási területei 14 Önköltségszámítási módszerek alkalmazása esettanulmány egy konkrét gazdálkodó szervezetnél 15 Vállalati teljesítménymérés a vezetői számvitel információk felhasználásával dr. Alt Mónika Anetta, adjunktus 1. A kereslet kutatása X termék/szolgáltatás piacán 2. X termék piacának szegmentálása 3. Termékpolitika Y vállalatnál 4. Az X termék pozicionálása Z piacon 5. Az X termék márka imázsa 6. Árpolitika Y vállalatnál 7. Y vállalat marketingkommunikációja 8 A reklám hatása a nőkre/férfiakra/gyerekekre/nyugdíjasokra stb Internetes marketing Y vállalatnál Y turisztikai iroda marketingpolitikája (termék/ár/értékesítés/kommunikáció) Y megye/régió/település turisztikai piaca Y megye/régió/település turisztikai vonzereje A kereslet kutatása X termék/szolgáltatás piacán Marketing információs rendszer Y vállalatnál Y vállalat marketing környezete A fogyasztók ismerete a marketing technikákról X termék/y vállalat marketing terve Marketing stratégiák Y vállalatnál Marketing stratégiák és a termék életciklusa 20 Értékesítési rendszerek kidolgozása Y vállalatnál 21 A személyes értékesítés Y vállalatnál 22 Vásárlásösztönzés Y vállalatnál 23 Direkt marketing Y vállalatnál 2

3 dr. Avornicului Mihály, adjunktus 1 Egy online áruház megtervezése objektumorientált módszerekkel 2 ERP rendszer bevezetése egy KKV esetén 3 Egy GPS rendszer megtervezése és implementálása android telefonokra 4 Modellvezérelt tervezés egyedi gazdasági alkalmazás esetén 5 Internetes lehetőségek a tőzsdei elemzésben 6 Az információ szerepe a turizmusban 7 Elektronikus- és mobil kereskedelem a székelyföldi turizmusban 8 Online devizakereskedelemi lehetőségek és trendek 9 Elektronikus- és mobil kereskedelem a romániai autóalkatrész piacon. 10 Elektronikus aláírás. Trendek és alkalmazási lehetőségek a banki szektorban 11 Aukció az Interneten. Trendek és alkalmazási lehetőségek a közintézmények esetén 12 A nemzetközi pénzügyi válság hatása a romániai elektronikus kereskedelemre 13 Internet- és mobil banking két romániai banknál 14 E-government a romániai nagyvárosokban 15 E-logisztikai rendszerek jövője 16 Elektronikus piacterek megvalósítása 17 Az online- reklám és marketing szerepe a székelyföldi önkormányzatok életében 18 Online marketing egy szállodalánc esetében 19 Online marketing alkalmazása a székelyföldi turizmusban 20 Egy mobil távközlési cég online marketing stratégiája, a piacbefolyásolás lehetséges eszközei 21 Mobil learning és az élethosszig tartó tanulás kapcsolta 22 Egy Kis-Küküllő menti borászati mikrovállalkozás informatikai támogatása A Richter gyógyszertárlánc disztribúciós rendszerének informatikai alapjai és a jövőbeli fejlesztések 23 lehetőségei Romániában 24. IT infrastruktúra optimalizálása egy KKV esetén, esettanulmány 25. Számítógéppel támogatott auditálási technikák dr. Benyovszki Annamária, adjunktus 1 A hitelfelvételre ható tényezők vizsgálata a romániai háztartások körében 2 Hitelkockázati felárak vizsgálata 3 A bankközi jutalékok szerepe a bankkártya piacon 4 A bankpiaci verseny elemzése 5 Bázeli Tőkeegyezmény múltja, jelene és jövője 6 Kockázatalapú tőkeallokáció 7 A hitelminősítő ügynökségek jelentősége 8 A kis- és középvállalkozások banki hitelezése 9 Eszköz forrás menedzsment a kereskedelmi bankoknál 10 A bankrendszer jövedelmezőségének vizsgálata 11 Stressz tesztek a banki kockázatkezelésben 12 Adott bank fizetési forgalmának elemzése 13 Hitelezési eljárások összehasonlító elemzése (társasági forma és iparág alapján) 14 Credit scoring modellek: mikro- makro megközelítés 15 Hitelkockázati céltartalék képzési politikák összehasonlító elemzés 16 A romániai bankközi piac elemzése 17 Pénzforgalom Romániában 18 A romániai bankszektor tevékenységének prociklikussága 19 A romániai háztartások megtakarítási szokásainak vizsgálata 20 A romániai bankok hatékonyságának elemzése 3

4 dr. Cardoş Ildikó-Réka, adjunktus, dr. Fekete Pali Pista Szilveszter, adjunktus, 1 A nyereségadó jellemzői, számítása és könyvelése egy konkrét vállalkozás példáján 2 Munkavállalói juttatások jellegzetességei és könyvelése a hazai jogszabályok és IFRS-ek tükrében 3 A lízingügyletek számviteli elszámolása 4 A vállalati hitelezés formái és ezek számviteli sajátosságai 5 A nonprofit gazdasági társaságok működése, számvitele, adózása 6 Közintézmények működésének és számvitelének sajátosságai 7 Tárgyi eszköz gazdálkodás, karbantartás, értékelés és könyvelés egy konkrét vállalkozás példáján 8 A vállalkozás vagyoni-, pénzügyi-, és likviditási helyzetének elemzése az éves beszámolók alapján 9 A számviteli információs rendszer és pénzügyi kimutatások szükségessége és fontossága a döntéshozatalban 10 Számviteli politikák alkalmazása a hazai gyakorlatban esettanulmány a Bukaresti Értéktőzsdén jegyzett vállalkozások esetében 11 A vezetői számvitel gyakorlata és eredménye egy konkrét gazdálkodó szervezetnél 12 Költség- és önköltségszámítás alkalmazása a romániai gazdálkodó szervezeteknél 13 Hagyományos versus korszerű költségszámítási módszerek alkalmazása esettanulmány egy konkrét gazdálkodó szervezetnél 14 A tevékenység alapú költségszámítási rendszer bevezetésének és kialakításának lépései egy termelő vállalkozás példáján 15 A vezetői számvitel és a vállalati általános költségvetések szerepe a döntéshozatalban 1 A stratégiai tervezés folyamata. XY vállalat esete. dr. Györfy Lehel-Zoltán, adjunktus 2 Stratégiai döntési pontok az AB ágazatban/termékpályán. XY vállalat esete 3 Stratégia és struktúra kapcsolata. Az XY vállalat esete 4 Szervezeti magatartási elemek javítása az XY vállalatnál 5 Szervezeti magatartási elemek hatása az XY vállalat teljesítményére 6 Szervezeti struktúra és szervezeti kultúra kapcsolata. Az XY vállalat esete 7 Vállalatkormányzási kihívások az XY vállalatnál 8 Szervezeti struktúra átalakítás az XY vállalatnál 9 Teljesítményértékelési mechanizmusok. Az XY vállalat esete. 10 Stratégiai és operatív tervezés kapcsolata. Az XY vállalat esete. 11 A Balanced Scorecard módszer és alkalmazása. Az XY vállalat esete. 12 Az üzleti tervezés szerepe a vállalkozások magvető szakaszában. Az XY vállalat esete. 13 Az üzleti tervezés szerepe a KKV-k start-up szakaszában. Az XY vállalat esete. 14 Az üzleti tervezés szerepe a KKV menedzsmentben. Az XY vállalat esete. 15 Üzleti tervezés a növekedési szakaszban. Az XY vállalat esete. 16 Stratégiaalkotás és üzleti tervezés kapcsolata. Az XY kisvállalat esete. 17 Döntési pontok a vállalkozás életciklusában. XY vállalat esete. 18 Belső vállalkozás. XY vállalat esete. 19 Vállalkozásfejlesztési stratégia az AB terület (helység, megye, régió) számára 20 Vállalkozói aktivitás vizsgálata AB területen 4

5 dr. Juhász Jácint-Attila, adjunktus 1 Egy adó közösségi projekt költség-haszon elemzése 2 Egy kormányzati program kiértékelése 3 Egy adott externália potenciális kezelési lehetőségei 4 Egy adott közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő probléma lehetséges kezelési lehetőségei 5 Egy adott termék adóteher-áthárításának mechanizmusa 6 Egy vállalat forgótőke-menedzsmentje 7 Egy vállalat kereskedelmi hitelpolitikájának optimalizálása 8 Tőzsdén jegyzett vállalatok osztalékfizetési politikáját meghatározó tényezők 9 Tőzsdén jegyzett vállalatok finanszírozási politikáját meghatározó tényezők 10 Egy vállalati beruházási projekt megvalósításának kiértékelése 11 Egy vállalat potenciális gépcseréjének kiértékelése 12 Egy vállalat kapacitás-bővítési döntésének előkészítése 13 Egy vállalat beruházás-időzítési problémájának bemutatása 14 Egy adott vállalat tevékenységének kiértékelése 15 Egy adott vállalat értékének meghatározása FCF-alapú, eszköz alapú és szórzószámos értékelés alapján 16 Egy adott vállalat likviditási tervének elkészítése 17 Operatív lízing vs. hitel a felmondási lehetőség kiértékelésével 18 Egy vállalat kapacitás-bővítési döntésének előkészítése 19 Egy vállalat beruházás-időzítési problémájának bemutatása 20 Változó technológia alkalmazása nyújtotta rugalmasság értékének meghatározása 21 Egy vállalat kutatás-fejlesztési tevékenysége mint reálopció 22 Vállalati hitelgarancia értékelése reálopciós módszerek segítségéve dr. Kerekes Kinga, adjunktus 1 Munkatermelékenység és jövedelmezőség vizsgálata: 1.1. iparban, 1.2. mezőgazdaságban, szolgáltatásokban Munkafolyamatok elemzése-optimalizálása A munkahelykialakítás hatása a teljesítményre A gazdasági válság hatása a vállalat munkaerőgazdálkodására A szervezeti kultúra hatása a munkamotivációra A teljesítményértékelés és a kiválasztás kapcsolata A teljesítményértékelés és az ösztönzés kapcsolata A munkaerőszükséglet optimalizálása Elbocsátások menedzsmentje Nemzetközi vállalatok HRM-je A HEM, mint versenyképességi tényező Ösztönzési módszerek hatékonysága ágazati összehasonlítás: iparban, mezőgazdaságban, szolgáltatásokban A szervezeti változások kommunikálása Szervezeti kommunikáció és alkalmazotti megelégedettség A projektek szerepe a stratégia megvalósításában Vállalati projektek sikerességének elemzése Erőforrások biztosítása a projektekben HEM a projektekben 5

6 dr. Kovács Gyöngyvér, adjunktus 1 A romániai magyar nyelvő felsőoktatás online jelenléte 2 E-learning és mobile learning lehetőségek a romániai felsőoktatásban 3 Online marketing online ajánlórendszerek 4 A webes/virtuális közösségek fejlődése és értékteremtése 5 Aukció az Őnterneten. Megvalósítások és lehetőségek a romániai közintézmények esetén 6 Vezetői információs rendszerek elmélet és gyakorlat egy romániai KKV-nál 7 Raktárkészlet-nyilvántartó rendszer adatbázisának tervezése 8 Elektronikus betegnyilvántartás. Beteg-nyilvántartó rendszer adatbázisának tervezése 9 Mobil alkalmazások biztonsága 10 Felhő alapú (Cloud Computing) technológiák és módszerek a mobil alkalmazásokban 11 Az online reklámok hatékonysága 12 Online aukciós portálok 13 Utazási iroda információs rendszere 14 Turisztikai és szállásközvetítő portál Drupal-ban 15 Vállalati dokumentum- és tartalomkezelés 16 mhealth - a mobil alkalmazások lehetőségei az egészségügyben 17 Online közösségi alkalmazások a tanulásban 18 CRM rendszer tervezése 19 Számlázó ügyfélnyilvántartó rendszer adatbázisának tervezése 20 Közúti szállítmányozás információs rendszerének tervezése dr. Molnár Judit, adjunktus 1 A költségvetés hiánya, a hiány csökkentése és ennek hatása a romániai vállalkozásokra 2 Gazdasági növekedés, felzárkózás és költségvetési politika egy kis, nyitott gazdaságban 3 Reálkonvergencia az EU-ban 4 Államháztartási reformelképzelések Romániában 5 Pénzügyi válság és gazdasági növekedés 6 Pénzügyi stabilitás és növekedés a feltörekvő országokban 7 Fiskális fegyelem a feltörekvő országokban 8 A pénzügyi sebezhetőség forrásai az EU-ba újonnan csatlakozott országokban 9 A gazdasági intézmények szerepe Románia hosszú távú növekedésében 10 A romániai villamosenergia-ipar hosszú távú fejlődési irányzatai 11 A kis- és középvállalkozások innovációs aktivitásának és készségének vizsgálata az infokommunikációs szektorban 12 A tőke szabad áramlásának hatásai a román pénzügyi rendszerben, az Európai Uniós csatlakozást követően 13 A román gazdaság tőkevonzó képességének fő tényezői a nemzetgazdaság különböző ágazataiban Az euró romániai bevezetéséhez vezető, társadalmi és gazdasági szempontból optimális út jellemzőiről, 14 annak ütemezéséről. (különös tekintettel a növekedés, az egyensúly, a bevezetéshez szükséges konvergencia követelmények és az állami szerepvállalás mértékének lehetséges alakulásáról) 15 Kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei a román pénzügyi piacon 16 A vállalati továbbképzések és az önképzés lehetőségei az egyéni karrier menedzselésére 17 Az oktatási rendszer által képzett munkaerő jellegének és a vállalati szektor munkaerő-igényének összehasonlítása egy konkrét régióban vagy iparágban 18 Munkaerő-piaci tendenciák az Európai Unióban. A nem hagyományos foglalkoztatási formák térnyerésének, a munkaviszonyok változásának vizsgálata napjainkban 19 A munkanélküliség regionális egyenlőtlenségei Romániában között 20 A román gazdaság tudásalapú szerveződésének mérése 21 A felsőfokú képzettségű szakemberállomány összehasonlító statisztikai vizsgálata az EU országaiban 6

7 dr. Nagy Bálint-Zsolt, adjunktus 1 Befektetési alapok teljesítménye, aktív és passzív portfóliókezelés 2 Nyílt és zártvégű befektetési alapok Romániában 3 A tőkepiaci árfolyamok egyensúlyi modelljének (CAPM) tesztelése 4 Portfóliók szisztematikus es nem szisztematikus kockázatának mérése 5 Kockáztatott érték (VaR) számítások portfóliók esetén 6 Pénzügyi viselkedéstan (behavioural finance) 7 Kockázati prémiumok alakulása különböző piacokon 8 Spekulatív buborékok 9 Az algoritmikus kereskedés hatásai 10 Jelentős tőzsdei összeomlások (krachok) összehasonlító vizsgálata 11 Tőzsdék versus tőzsdén kívüli (over the counter, OTC) piacok 12 Az újfajta elektronikus kereskedési platformok térnyerése 13 Elsődleges nyilvános kibocsátások (IPO) Romániában 14 Kötvénykibocsátás sajátosságai Romániában, külföldön 15 Fedezeti ügyletek (hedging) az árfolyamkockázat kezelésére 16 Opciós ügyletek a romániai piacon 17 Futures ügyletek a romániai piacon 1 Rövid távú kapacitáselemzés dr. Petru Tünde Petra, adjunktus 2 Kapacitások kialakítására vonatkozó hosszú távú döntések elemzése 3 Telephelyválasztás kérdései a vállalati gyakorlatban 4 Szűk keresztmetszet elemzés és termelősor kiegyensúlyozása 5 Erőforrások elrendezésének tervezése 6 Termelés-stratégiai döntések és hatásuk a vállalat pénzügyi helyzetére 7 Termékkínálat összetételének optimális kialakítása 8 Aggregált termeléstervezés eszközei a gyakorlatban 9 Anyagigény tervezés a gyakorlatban 10 Termelési feladatok ütemezése 11 Termelésirányítási informatikai rendszer bevezetése 12 Teljes körő minőségirányítás alkalmazása a termelésben 13 Statisztikai folyamatszabályozás: méréses szabályozókártyák alkalmazása 14 Statisztikai folyamatszabályozás: minősítéses szabályozókártyák alkalmazása 15 Hat szigma módszer alkalmazása 16 Sorbanállási rendszerek alkalmazása és teljesítményjavítás 17 A karcsúsított termelés alapelveinek gyakorlati alkalmazása 18 Termelési folyamatok tervezése és átfutási idők csökkentése 19 Karcsúsított termelés bevezetésének hatásai 20 Telies körű minőségmenedzsment statisztikai eszközei 21 JIT vagy MRP rendszer? Pro és kontra 7

8 dr. Szász Levente, adjunktus 1 Termelési/szolgáltatási kapacitások kialakítására vonatkozó vállalati döntések elemzése Termelési (működési) stratégia döntéseinek elemzése egy termelő vagy szolgáltató vállalatnál. Külső 2 környezet üzleti stratégia termelési stratégia összefüggéseinek vizsgálata. 3 Termelés-stratégiai döntések és hatásuk a vállalat pénzügyi helyzetére 4 Aggregált termeléstervezés eszközei a gyakorlatban Termelésirányítási informatikai rendszer bevezetése, valamint a várható működési és pénzügyi hatások 5 elemzése 6 Anyagigény tervezési (MRP) rendszer alkalmazása a vállalatnál 7 Sorbanállási rendszerek alkalmazása és teljesítményjavítás termelő vagy szolgáltató vállalatnál 8 A Teljeskörű Minőségmenedzsment (TQM) elvek gyakorlati alkalmazása termelő és szolgáltató vállalatoknál 9 A statisztikai folyamatszabályozás eszközeinek alkalmazása termelő és szolgáltató vállalatoknál CRM rendszer bevezetése a gyakorlatban, valamint a várható működési és pénzügyi hatások elemzése A szolgálatosodás folyamata, avagy a szolgáltatások nyújtásának térnyerése termelő vállalatoknál. A szolgálatosodás stratégiai, működési és pénzügyi hatásainak elemzése. 12 Logisztikai (informatikai) rendszerek kiválasztásának és bevezetésének elemzése egy vállalatnál 13 Logisztikai (informatikai) rendszerek hatása a vállalat működésére és pénzügyi helyzetére 14 Szállítási rendszerek és szállítási hálózatok optimalizálása 15 Raktározási rendszerek és raktározási hálózatok optimalizálása Készletgazdálkodási modellek alkalmazása a vállalati gyakorlatban (determinisztikus -sztochasztikus, 16 egytermékes - többtermékes, kapacitáskorlátos, árdiszkontálásos stb. modellek). drd. Kovács Ildikó, tanársegéd 1 A verseny mérése egy adott iparágban (mikroökonómia) 2 A gazdasági növekedés és fejlődés alternatív megközelítései (makroökönómia) 3 A biztosítások szabályozásának kérdései (biztosítás) Egy Romániába települt multinacionális vállalat gazdasági kapcsolatai (input-output) (összehasonlító 4 menedzsment) drd. Pál Zsuzsa, tanársegéd 1 A kereslet kutatása egy termék/szolgáltatás piacán 2 Egy termék piacának szegmentálása 3 Termékpolitika egy vállalatnál 4 Egy termék/márka pozicionálása 5 Egy márka imázsa 6 Árpolitika valamely vállalatnál 7 Valamely vállalat marketingkommunikációja 8 Valamely vállalat értékesítési politikája 9 Valamely termék iránti fogyasztói magatartás tanulmányozása különböző szegmentumok szerint 10 A marketingtevékenység megszervezése egy vállalatnál 11 A szolgáltatásmarketing-mix megtervezése egy vállalatnál 12 A Szolgáltatások minősége és piaci hatása 13 A vásárlási döntési folyamat tényezői valamely termék esetében 14 Ökotermékek iránti fogyasztói magatartás 8

dr. Alt Mónika Anetta, docens dr. Avornicului Mihály, adjunktus

dr. Alt Mónika Anetta, docens dr. Avornicului Mihály, adjunktus BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI MAGYAR INTÉZET JAVASOLT SZAKDOLGOZAT TÉMÁK dr. Alt Mónika Anetta, docens Marketingkutatás

Részletesebben

dr. Alt Mónika Anetta, docens

dr. Alt Mónika Anetta, docens BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI MAGYAR INTÉZET JAVASOLT MESTERI DOLGOZAT TÉMÁK dr. Alt Mónika Anetta, docens Reklám

Részletesebben

dr. Alt Mónika Anetta, docens dr. Avornicului Mihai Constantin, adjunktus

dr. Alt Mónika Anetta, docens dr. Avornicului Mihai Constantin, adjunktus BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI MAGYAR INTÉZET JAVASOLT SZAKDOLGOZAT TÉMÁK A 2015-2016-OS TENÉVRE Marketingkutatás

Részletesebben

dr. Alt Mónika Anetta, docens dr. Avornicului Mihai Constantin, adjunktus

dr. Alt Mónika Anetta, docens dr. Avornicului Mihai Constantin, adjunktus BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI MAGYAR INTÉZET JAVASOLT DISSZERTÁCIÓS DOLGOZAT TÉMÁK A 2015-2016-OS TANÉVRE Reklám dr.

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Összevont szigorlati tételsor Kiegészítő tagozat Pénzügy szakirány 2009 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Kiegészítő tagozat II. évfolyam részére Összevont

Részletesebben

Szakdolgozat témák 2015/16. tanév Szervezési és Vezetési Intézet

Szakdolgozat témák 2015/16. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Szakdolgozat témák 2015/16. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Dr. Berecz József főiskolai docens 1. A benchmarking gyakorlati alkalmazása 2. A fogyasztóvédelem követelményei és megjelenése a vállalkozások

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012. év)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012. év) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012. év) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos elektronikus

Részletesebben

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező 1183-06 és jogi ismeretek A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. Sorsz. Témakör megnevezése Tanszéki konzulens neve 1. Egy új vállalkozás számviteli információs rendszerének kialakítása., 2. Egy vállalkozás átalakulásának

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére 2013. OM azonosító: FI47616

Részletesebben

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2011. év)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2011. év) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2011. év) Közgazdasági - Pénzügyi Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet - főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos elektronikus

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK november

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK november VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2016. november 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

Tantervi módosítások alap, mester és felsőfokú szakképzésben

Tantervi módosítások alap, mester és felsőfokú szakképzésben Tantervi módosítások alap, mester és felsőfokú szakképzésben Gazdálkodási és menedzsment Kereskedelem és Pénzügy és számvitel Turizmus-vendéglátás Eredeti tárgy Módosított tárgy Eredeti tárgy Módosított

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

Kereskedelmi szakmenedzser szak 2010-től érvényes tanterve (KSZFNS10) A tárgy neve Félév Óraszám Jelleg Kredit Vizsga Kötelező tárgyak A

Kereskedelmi szakmenedzser szak 2010-től érvényes tanterve (KSZFNS10) A tárgy neve Félév Óraszám Jelleg Kredit Vizsga Kötelező tárgyak A Kereskedelmi szakmenedzser szak 2010-től érvényes tanterve (KSZFNS10) 0001-06 A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése KSZC01 Üzleti gazdaságtan I. 1 2 EA 3 K KSZC02 Gazdasági

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. május 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

Szak megjelölés/ mindkét szak 1

Szak megjelölés/ mindkét szak 1 Témaválasztáshoz 2013 őszétől: Téma ak megjelölés/ mindkét szak 1 Témavezető[1] Magyarországi befektetési, vagy ingatlan alapok hozamainak összehasonlító elemzése Zsugyel János hd Kiválasztott magyarországi

Részletesebben

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 Bevezető 11 A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 I. rész Rövid összefoglaló az általános könyvvizsgálati előírásokról 15 1. A könyvvizsgálati környezet 17 1.1.

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Emberi erőforrások szak. GM/Vállalkozásszervező specializáció. GM/Team Academy specializáció

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Emberi erőforrások szak. GM/Vállalkozásszervező specializáció. GM/Team Academy specializáció SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások szak GM/Vállalkozásszervező specializáció GM/Team Academy specializáció 2017. április Emberi erőforrások szak TÉMA EEM 1 Emberi erőforrás menedzsment speciális

Részletesebben

2014. őszi félév TDK témák ÓE KGK SZVI

2014. őszi félév TDK témák ÓE KGK SZVI 2014. őszi félév TDK témák ÓE KGK SZVI Bogáth Ágnes tanársegéd 1. Mikro- és kisvállalkozások hatékonyságának javítása controlling segítségével 2. Középvállalkozások controlling rendszere, fejlesztése 3.

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Vállalkozásgazdálkodási menedzser TÉMA 1 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 2 Vezetési stílusok

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Vállalkozásgazdálkodási menedzser TÉMA 1 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 2 Vezetési stílusok Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Vállalkozásgazdálkodási menedzser TÉMA 1 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 2 Vezetési stílusok egy szervezetben 3 Korszerű gyakorlati vezetési rendszer

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak SZOLNOKI FŐISKOLA Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak Elvárás: A záróvizsga tételekhez kapcsolódó napi aktuális

Részletesebben

Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban

Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban MSZÉSZ XLI. Közgyűlés Kujbus Krisztián, tanácsadó, OTP Hungaro- Projekt Kft. 2014. november12. 1 A 2014-2020-as fejlesztési időszak uniós forrásainak

Részletesebben

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika I. Bevezető ismeretek 1. Alapfogalmak 1.1 Mi a közgazdaságtan? 1.2 Javak, szükségletek 1.3 Termelés, termelési tényezők 1.4 Az erőforrások szűkössége

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete A kis és középvállalkozások versenyképességének javítása

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.)

KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.) KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.) Dr. Sivák József tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens sivak.jozsef@pszfb.bgf.hu Az állam hatása a gazdasági folyamatokra. A hiány

Részletesebben

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 20. évre szóló éves fejlesztési keret azonosító jele GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- neve Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

Munkaerő-piaci ismeretek

Munkaerő-piaci ismeretek 2 Munkaerő-piaci ismeretek 1. Mutassa be a munkaerőpiacot (tartalma, kategóriái)! Hogyan alakul a munkaerőpiac működése? 2. Hogyan alakul a népesség megoszlása? Milyen tényezők határozzák meg a népesség

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program MÓDOSÍTOTT GINOP ÜTEMTERV 20. GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- GINOP-1.2.1- neve keretösszege Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása

A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása Befektetőbarát Település Program A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása 2015. október 7. A HIPA támogatási részlege Állami Támogatások Főosztály EKD Osztály A Kormány egyedi döntésével nyújtott készpénztámogatás

Részletesebben

Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet

Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Dr. Berecz József docens 1. A benchmarking gyakorlati alkalmazása 2. A fogyasztóvédelem követelményei és megjelenése a vállalkozások tevékenységében.

Részletesebben

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel K&H üzleti tippek 2015 Kovács Viktor Zoltán K&H KKV Marketing vezető 1 életciklus modell megújuló expanzió érett növekedés növekedő hanyatló induló induló vállalkozások

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív

A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív A Nemzetgazdasági Minisztériumban a 1121/2013. (III. 11.) Korm. határozat 5. pontja alapján megindult hazánk 2014-2020-as időszakra vonatkozó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata. Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03.

I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata. Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03. I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03. I 3 SME projekt Introducing Innovation Inside SMEs Innovációs technikák ismertetése

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT Felhívás azonosító jele tervezett ideje GINOP-14-1.2.1. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzintézeti, Közigazgatási 2010.

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzintézeti, Közigazgatási 2010. Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzi, Közigazgatási 2010. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Gazdasági matematika I. GZB1101

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Magyar Közgazdasági- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

III. HETI ÓRASZÁM I. félév II. félév I. Év II. Év 23+6 (fakultatív) 23+2 (fakultatív) III. Év 22+2 (fakultatív) 23+2 (fakultatív)

III. HETI ÓRASZÁM I. félév II. félév I. Év II. Év 23+6 (fakultatív) 23+2 (fakultatív) III. Év 22+2 (fakultatív) 23+2 (fakultatív) TANTERV - érvényes a 2012-2013-as tanévtől BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR Szakterület: PÉNZÜGY Tanulmányi program: PÉNZÜGY ÉS BANK (Magyar nyelven) Végzettség:

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

TDK témakörök. Dr. Berecz József főiskolai docens. Borbás László adjunktus. Dr. Francsovics Anna egyetemi docens

TDK témakörök. Dr. Berecz József főiskolai docens. Borbás László adjunktus. Dr. Francsovics Anna egyetemi docens Dr. Berecz József főiskolai docens TDK témakörök 1. A benchmarking gyakorlati alkalmazása 2. A fogyasztóvédelem követelményei és megjelenése a vállalkozások tevékenységében. 3. Koncessziós társaságok működésének

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkár 1 Trendek a magyar adórendszerben Gazdaságpolitikai célok

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel IV. évfolyam Pénzügyi és számvitel szak Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Hitelintézeti számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Hitelintézeti

Részletesebben

TERMELÉSMENDZSMENT SZERKESZTETTE: MOLNÁR ISTVÁN

TERMELÉSMENDZSMENT SZERKESZTETTE: MOLNÁR ISTVÁN TERMELÉSMENDZSMENT SZERKESZTETTE: MOLNÁR ISTVÁN 2016 Szerzők: MÉSZÁROS ELEONÓRA SZANYI PETRA DR. BARTHA ÁKOS DR. MOLNÁR ISTVÁN DR. TÖRÖK FERENC Szerkesztő: DR. MOLNÁR ISTVÁN MOLNÁR ISTVÁN, 2016 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2008.12.12.

Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2008.12.12. Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2008.12.12. VÁLSÁG PÉNZ MUNKAHELY PIAC Válságkezelés szűk keresztmetszetek feloldásával 1. Pénz 3. Piac

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Seregdi László 2006. december 11. 2006. november 16. Előadás témái I. Bevezetés a hitelintézetek tőkekövetelmény számításába

Részletesebben

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag A dokumentumról Célok Piaci szereplők Társadalmi szereplők Közszféra Távlatos fejlesztési üzenetek a magyar társadalmi és gazdasági szereplők lehető legszélesebb

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Számvitel szabályozása

Számvitel szabályozása Számvitel szabályozása 1. A számvitel szabályozása Magyarországon (Törvények és Kormány rendeletek) előzmények és a jelen a szabályozás váltás (a számviteli tv.) indoka, céljai, jelentősége a tv. hatálya

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat Ssz. Név: Téma: Konzulens: 1. Balázsi Dávid A Götz-G kft. marketing tevékenységének értékelése Égető Ildikó

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Tátrai Miklós Államtitkár Pénzügyminisztérium 2006. november 13-14. Lepence-völgy

Tátrai Miklós Államtitkár Pénzügyminisztérium 2006. november 13-14. Lepence-völgy A pénzp nzügyi rendszer aktuális kérdk rdései Tátrai Miklós Államtitkár Pénzügyminisztérium 2006. november 13-14. Lepence-völgy 1 A pénzp nzügyi rendszer szerepe a gazdaságban gban - A pénzügyi rendszer

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben